SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 8

2 L A A /8/28 KUMAvision KUMAvision AG Oberfischbach Markdorf DF-MP Fünf Höfe Theatinerstr München EN 9 - Databehandlingsutrustning och datorer; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder;databärare, speciellt magnetiska och optiska databärare; datorprogram (nerladdade); datorprogram (nedladdningsbara);maskinvara och datormjukvaror, särskilt för dataadministration; tillämpningsprogramvara; bildläsare (data); datorminnen Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; hjälpmedel för undervisning och instruktion (ej apparater);användarhandböcker och instruktionsmaterial speciellt för maskinvara och programvara; diagram; grafiska framställningar;presentationstjänster Annons- och reklamverksamhet; företagsledningstjänster; företagsadministration; kontorstjänster; organisatorisk projektledning inom ADB-området;kommersiell förvaltning av licensiering av varor och tjänster för tredje man, speciellt av programvara; sammanställning, systematisering och vård av data i datoriserade databaser;fakturahantering, framtagning av sluträkningar och räkningsutdrag; datainsamling (kontorstjänster);tjänster som tillhandahålls av en e-handelsleverantör, speciellt varupresentation, ordermottagning, leveranstjänster samt fakturahantering för elektroniska ordersystem;direktanslutna tjänster, speciellt elektronisk mottagning av varubeställningar;förmedling av försäljning och sluträkningstjänster för detta på datornät och/eller med hjälp av andra försäljningskanaler;insamling, lagring, behandling av meddelanden och data, speciellt på Internet;drift av elektroniska marknader på Internet, speciellt genom online-förmedling av kontrakt, både avseende anskaffande av varor och utförande av tjänster; ADB-konsultationer Upplåtande och drift av portaler;tillhandahållande av åtkomst till programvara och information på Internet; datorstödd överföring av meddelanden, information, data och bilder; upplåtande av åtkomst av Internet (programvara);tjänster som tillhandahålls av en operatör, nämligen tillhandahållande av åtkomst till Internet;förmedling/uthyrning av åtkomsttid till databaser; tillhandahållande av åtkomst till databaser; tillhandahållande av åtkomst till data i telekommunikationsnät;insamling och överföring av meddelanden, speciellt på Internet;förmedling och uthyrning av åtkomsttider baserade på hyra av datanät och databaser, speciellt på Internet Utbildningstjänster; anordnande av handledning/instruktion; Organisering och anordnande av seminarier och studiecirklar (handledning/instruktion); personalutveckling genom utbildning och vidareutbildning; utgivning och publicering av böcker och texter, ej reklamtexter;utbildning avseende programvara, speciellt avseende genomförande, användning och skötsel Planering, utveckling, implementering, installation och skötsel av dataprogramvara, speciellt av branschlösningar;uthyrning och distribution av datorprogramvara, speciellt av branschlösningar;planering, installation, uthyrning och distribution av datormaskinvara; rådgivning avseende maskin- och programvara; upplåtande eller uthyrning av elektroniskt minnesutrymme på Internet (webbutrymme);tillhandahållande och drift av plattformar; tillhandahållande av en plattform för elektronisk handel på Internet;upprättande, upprätthållande och underhåll av internetåtkomst och invalsknutpunkter;utformning, formgivning och tillhandahållande av webbplatser; införande av webbplatser på Internet för tredje mans räkning; utveckling av datorprogram; tjänster inom området för en ADB-programmerare;tjänster tillhandahållna av en programvaruingenjör; ledning av datorprojekt. - (a) (b) 2/7/21 - (c) 29/5/21 - (d) 29/5/ /12/28 GEOLOCALISATION ET FLEET MANAGEMENT + 21/182 2

3 Del A.1. CTM Svart, blått SEDIMAP S.A.S 192, impasse Louis Lepine 82 Montauban FR CABINET ALTIJ 35 allée des Demoiselles 314 Toulouse FR FR EN 9 - Programvara för geolokalisering, förvaltning av fordonsparker och navigationstöd; kommunikationsverktyg och speciellt ombordnavigatorer, intelligenta lådor, smartkort, kommunikationsmodem, GPS-moduler och datorer; databehandlingsutrustningar och datorer Telekommunikation Anordnande av handledning/instruktion Formgivning, utveckling, installation och underhåll av datorer och programvara för geolokalisering, förvaltning av fordonsparker och navigationstöd. 591 Grått, svart Jurado Vidal, Jose Maria Calle Silla, Sedavi (Valencia) Jurado Ramon, Rafael Calle San Torcuato, Sedavi (Valencia) DAMASO GTIÓN ASOCIADOS Calle Infanta Elena nº Rafelbunyol (Valencia) EN 16 - Papper, papp (kartong) samt produkter därav, ej ingående i andra klasser;trycksaker;bokbinderimaterial;fotografier;pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial);klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål;konstnärsmaterial;målarpenslar;skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler);instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater);plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser);trycktyper;klichéer Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Annons- och reklamverksamhet;företagsledning;företagsadministration;kontorstjänster /2/29 CECOWAN CECOFORMA sa 14 Rue Léon Frédéricq 42 Liège BE CECOFORMA sa Uhoda, Stephan 14 Rue Léon Frédéricq 42 Liège BE FR EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet /6/29 PUB CLASSIC /6/29 the FacE BEACH Rött, vitt, svart, gult Jurado Vidal, Jose Maria Calle Silla, Sedavi (Valencia) Jurado Ramon, Rafael Calle San Torcuato, Sedavi (Valencia) DAMASO GTIÓN ASOCIADOS 21/182 3

4 CTM Del A.1. Calle Infanta Elena nº Rafelbunyol (Valencia) EN 16 - Papper, papp (kartong) samt produkter därav, ej ingående i andra klasser;trycksaker;bokbinderimaterial;fotografier;pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial);klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål;konstnärsmaterial;målarpenslar;skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler);instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater);plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser);trycktyper;klichéer Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Annons- och reklamverksamhet;företagsledning;företagsadministration;kontorstjänster parater);plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser);trycktyper;klichéer Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Annons- och reklamverksamhet;företagsledning;företagsadministration;kontorstjänster. - 2/5/29 - M /3/21 LockBottle /6/29 the FACE Rött, vitt, svart Jurado Ramon, Rafael Calle San Torcuato, Sedavi (Valencia) Jurado Vidal, Jose Maria Calle Silla, Sedavi (Valencia) DAMASO GTIÓN ASOCIADOS Calle Infanta Elena nº Rafelbunyol (Valencia) EN 16 - Papper, papp (kartong) samt produkter därav, ej ingående i andra klasser;trycksaker;bokbinderimaterial;fotografier;pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial);klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål;konstnärsmaterial;målarpenslar;skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler);instruktions- och undervisningsmaterial (ej ap Laciga, Paul jun. Rebackerstr. 7 3 Kerzers CH SIEBEKE - LANGE - WILBERT Cecilienallee Düsseldorf EN 21 - Redskap för hushållsändamål, köksgeråd samt behållare; kammar och tvättsvampar; borstar och penslar (ej för måleri); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser; behållare för hushålls- eller köksanvändning; asksåll [hushållsredskap]; silar för hushållsändamål; fruktpressar, icke-elektriska, för hushållsändamål; kärl för hushåll eller kök; redskap för hushållsändamål; Redskap för hushållsändamål, köksgeråd samt behållare; handskar (hushålls-); hushållshandskar av gummi; hushållsredskap; handskar för hushållsändamål; lergods för hushållsändamål; korgar, för hushållsbruk; kylklampar; blandningsapparater (icke-elektriska, för hushållsändamål); kvarnar för hushållsändamål, handdrivna;polerapparater och -maskiner, ej elektriska, för hushållsbruk,; pressar (frukt -), icke-elektriska, för hushållsändamål; rökabsorberare för hushållsändamål; rivjärn [hushållsredskap]; vispar, icke-elektriska, för hushåll; hushållssvampar; såll, siktar [husgeråd]; ströare [hushållsredskap]; brickor för hushållsbruk; brickor, pappers-, för hushållsändamål; blandningsapparater (icke-elektriska, för hushållsändamål) Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader /6/21 LOFRADYK ADAMED Sp. z.o.o. Pienkow /182

5 Del A.1. CTM /152 Czosnow k/warszawy PL Karaś, Krzysztof Pienkow 149 5/152 Czosnow k/warszawy PL PL EN 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska produkter för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för mediciniskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial och dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel /3/21 SAIL 24.COM Vitt, svart, rött, duvblått Hell, Hermann Erlenweg Dänischenhagen BREHM & V. MOERS Kettenhofweg 1 An der Alten Oper 6325 Frankfurt am Main EN 9 - Nautiska, kinematografiska, optiska, vägnings-, mät-, signal-, kontroll-, räddnings- och undervisningsapparater och -instrument; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; databehandlingsutrustning och datorer; programvaruutvecklingsverktyg för socialt nätverk, byggande av sociala nättillämpningar och för medgivande av datahämtning, -uppladdniing, -åtkomst och -hantering;anpassningsenhet avseende tillämpningsprogrammering (API) för tredje part, programvara och online-tjänster för nätverksarbete, byggande av tillämpningar avseende socialt nätverksarbete och för medgivande av datahämtning, -uppladdning, -åtkomst och -hantering; Programvara för att möjliggöra uppladdning, utläggning, visning, visning, etikettering, bloggning, delning eller på annat sätt tillhandahålla elektroniska medier eller information via Internet eller andra kommunikationsnät Annons- och reklamverksamhet; Reklam- och informationsdistribution, nämligen tillhandahållande av rubricerad annonsplats via det global datornätet; reklam för varor och tjänster via Internet för tredje man;sammanställning och skötsel av direktanslutna datoriserade databaser och direktanslutna sökbara databaser inom området college-liv, allmänt intresse, rubrikannonser, virtuell gemenskap, socialt nätarbete, fotodelning, videodelning och överföring av fotografiska bilder; Marknadsföring, annons- och reklamverksamhet samt säljfrämjande verksamhet; marknadsföring och reklamkonsultation;tillhandahållande av marknadsundersöknings- och marknadsinformationstjänster;tillhandahållande av marknadsdata;tillhandahållande av marknadsföringstjänster, nämligen, tillhandahållande av statistisk analys och konsultationstjänster rörande användning av databaser för att tillhandahålla marknadsinformation, även tillhandahållna via direktanslutning från en datoriserad databas, Internet eller via telekommunikation; Reklam- och informationsdistributionstjänster, nämligen tillhandahållande av annonsutrymme via det globala datornätet;layoututformning för reklamändamål, marknadsföring, marknadsstudier, opinionsundersökningar, mässor för näringslivs- och reklamändamål, direktansluten reklam i ett datornät, uthyrning av annonsutrymmen, uthyrning av reklamtid i kommunikationsmedier, förmedling av tidningsprenumerationer;tillhandahållande av en online-förteckningsinformationstjänst för information avseende småannonser Telekommunikation;tillhandahållande av online-samtalsforum och elektroniska brevlådor för registrerade användare för överföring av meddelanden avseende segling och sjöfart, områden av allmänt intresse, småannonser, virtuell gemenskap, sociala nätverk, fotodelning och överföring av foton;upplåtandet av tjänster avseende chattrum för överföring av meddelanden och information ur ett direktanslutet register för registrerade användare med information avseende segling och sjöfart, ämnen av allmänt intresse, småannonser, virtuell gemenskap, sociala nätverk; telekommunikationstjänster, nämligen, tjänster avseende globalt utbyte och överföring av text och meddelanden, elektronisk sändning av meddelanden och tjänster avseende meddelande om utgående samtal;ombesörjande av överföringstjänster i relation till användning av mobila anordningar, nämligen, att söka upp användarprofilinformation, söka efter användare, skicka meddelanden till användare, posta information betraktningsbar av användare, tillägga kontakter, och ombesörja kungörelser; audio- och videosändningstjänster via Internet eller kommunikation via nätverk, nämligen, uppladdning, utläggning, visning, skyltning, etikettering och överföring av information på elektronisk väg, audio, och videoklipp; upplåtande av åtkomst av information, audio och video via webbplatser, onlineforum, chattrum, listservrar och bloggar över Internet; upplåtande av åtkomst till databaser; elektronisk överföring av omedelbara meddelanden och data;upplåtande av åtkomst till direktanslutna datoriserade databaser och direktanslutna sökbara databaser inom områdena segling och sjöfart, ämnen av allmänt intresse, småannonser, virtuell gemenskap, sociala nätverk, gemensam användning av fotografier, videor och överföring av foton;tillhandahållande av en online-förteckningsinformationstjänst för information avseende utbyte av foton samt överföring av foton Reseledartjänster, resor (bokning av), resor och utflykter (anordnande av), bokningstjänster (resor), bokningstjänster (transport), fartyg (bärgning av), fartyg (transport av), fartyg (få flott fartyg igen, lyfta fartyg som gått på grund), 21/182 5

6 CTM Del A sjöfartstjänster (person- och godstransport), fartygslaster (förmedling av) (befraktning), skeppsmäkleri, slussöppningstjänster, sjötransporter, spedition (tjänster som utövas av ett speditionsföretag) (godstransport), dykardräkter (uthyrning av) (dykarutrustning, tunga dykarutrustningar) dykarklockor) (uthyrning av), transport med färjor, transport med fartyg, transportfrågor (upplysningar om), undervattensräddningstjänster (bärgning), anordnande av kryssningar, anordnande av resor och utflykter, fraktning (sjöfrakt av gods), nöjesfartyg (transport av personer med), trafikinformationstjänster, uthyrning av båtar;tillhandahållande av en online-förteckningsinformationstjänst för information avseende sjöfart och allmänt intressanta ämnen rörande sjöfart, nautik;tillhandahållande av online-tidskrifter och webbloggar med av användare sammanställt innehåll avseende sjöfart, nautik Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; elektroniska publiceringstjänster, nämligen publicering av direktanslutna verk av andra med användarskapat innehåll, text, ljud, video och grafik;tillhandahållande av online-tidskrifter och webbloggar med av användare sammanställt innehåll avseende motorbåts-, yacht-, segeloch vattensport;tillhandahållande av en online-förteckningsinformationstjänst för information avseende segling, allmänt intressanta ämnen avseende motorbåts-, yacht-, segeloch vattensport;virtuell gemenskap inom ramen för ett online-forum, bildreportage, böcker, utgivning av texter, ej reklamtexter, tidningsreporter Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; Datortjänster, nämligen arrangemang av direktanslutna webbinrättningar för andra för organisering och ledning av direktanslutna möten, sammankomster, och interaktiva diskussioner; och datortjänster i form av kundanpassade webbsidor med användardefinierad information, personliga profiler och information; applikationsuthyrning (ASP) med programvara som möjliggör uppladdning, utläggning, skyltning, visning, etikettering, bloggning, delning, eller på annat sätt tillhandahålla elektroniska medier eller information via Internet eller andra kommunikationsnät;möjliggörande av temporär användning av icke nedladdningsbara programvaruapplikationer för småannonser, virtuella gemenskaper, sociala nät, utbyte av fotografier, utbyte av videor samt överföring av bilder, väderprognoser tillhandahållande av en online-förteckningsinformationstjänst för information avseende sociala nät /4/21 LITTLE DIVAS Melchers Beheer B.V. Prinsengracht LG Amsterdam NL Van Doorn Beheer B.V. Prinsengracht LG Amsterdam NL MARKENIZER Weg en Bos 132 A 2661 GX Bergschenhoek NL NL EN 14 - Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; juvelerarvaror, smycken, inklusive ringar, kedjor, armband, hårklämmor och håraccessoarer, hängen för mobiltelefoner, skor och väskor; ädelstenar; ur och kronometriska instrument, inklusive väggklockor, väckarklockor och armbandsur;smyckespåsar;väskhängare (prydnader/smycken för väskan) Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; tidskrifter, böcker; periodiska publikationer och andra tryckta medieuttryck; bokbinderimaterial, inklusive skrivredskap, kartor; kalendrar; klistermärken; kalendrar, anteckningsböcker, fotografier, sparbössor; kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser);affischer; borttagbara tatueringar Väskor, inklusive modebagar; toalettväskor;portmonnäer av textil Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängfiltar och påslakan; kuddar, bordsdukar /4/21 TOMTOM TomTom International B.V. Rembrandtplein CT Amsterdam NL NOVAGRAAF NERLAND B.V. Hogehilweg CA Amsterdam NL EN 16 - Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); konstnärsmaterial; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser). 2 - Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser /4/21 PERNOD RICARD ENGLISH GINS 6 21/182

7 Del A.1. CTM Utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå andras individuella behov Chivas Holdings (IP) Limited -113 Renfrew Road Paisley, Renfrewshire PA3 4DY Chivas Holdings (IP) Limited Lim-Lee, Ai Ling Chivas House, 72 Chancellors Road London W6 9RS EN FR 21 - Redskap eller behållare för hushållsändamål samt köksgeråd; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker Alkoholhaltiga drycker (ej öl) Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende /5/21 PRELIOS PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, Milano IT PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI S.p.A. Via Trebbia Milano IT IT EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror /5/21 WAFE BOY Wang, Hui Rm , fortune plaza b, no.75 west of Jianguo road, Xuzhou city, Jiangsu CN KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 18 - Läder, läderimitationer, varor framställda av dessa material, som ej ingår i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon, sadelmakerivaror;bagar, handväskor, plånbocker, livremmar Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader /5/21 MEWO MEWO Holding AG Bahnhofstr Meisterschwanden CH KLINGER & KOLLEGEN Bavariaring München EN 7 - Fyllningsmaskiner;emballeringsmaskiner, inlindningsmaskiner, etiketteringsmaskiner, tejputmatningsmaskiner, kartongförslutningsmaskiner, bandningsmaskiner och sträckmaskiner. 8 - Handdrivna verktyg och handredskap för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk, för maskin-, apparat- och fordonsbyggnad samt för byggnadsteknik;handdrivna verktyg och anordningar för förpackningsändamål;saxar, tänger. 9 - Anordningar för förslutning av påsar; foliesvetsapparater Papper, papp (kartong ) och varor gjorda av dessa material (ingående i klass 16);pappershanddukar, putsdukar av papper, bordsservetter av papper, pappersnäsdukar, toalettpapper, förpackningsbehållare, förpackningspåsar;förpackningar, förpackningshjälpmedel, förpackningstillbehör och hjälp för utleveranser (ingående i klass 16); ark av återvunnen cellulosa för emballering; artiklar av kartong; förpackningsmaterial av stärkelse;paraffinpapper, silkespapper, stoppnings- och inlindningspapper, wellpapp;emballe- 21/182 7

8 CTM 9985 Del A.1. ringspapper, emballeringssiden, kantskyd av papper och kartong;kuvert, försändelsefodral, försändelsekuvert;försändelseomslag, pärmar, böcker;provpåsar;vadderade fickor;försändelsehylsor, försändelserör (alla av kartong), askar, stående askar, överdragsaskar, vikaskar, vikaskar med integrerad pall;samlingsbox för returpapper, bärkassar av papper; trycksaker; bokbinderimaterial; pappersvaror (skrivoch kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål;tejp av alla slag, maskeringsband, självhäftande tejp (enkelsidigt och dubbelsidigt självhäftande), häftremsa för avrullning, etiketter av alla slag (ingående i klass 16), även påhängsetiketter, självhäftande etiketter, signaletiketter, våtlimrullar, målarpenslar;skrivmaskiner och kontorsmaterial (ej möbler), speciellt förslutningar som dubbelögor, förslutningstråd för tvinning, trådförslutningar och fästklämmor samt torkmedel (silikongel);icke-elektriska kontorsanordningar;adresseringsmaskiner, frankeringsmaskiner, kopieringsapparater, dokumentmappar, brevkorgar, brevöppnare, skrivunderlägg, hålslag, häftapparater, kontors- och häftklamrar, färgband, korrigeringsmedel för kontorsändamål, stämplar, stämpeldynor, stämpelfärg, bläck för skrivning och teckning, tusch;etikettutmatare, avtappningsanordning för fyll- och stoppningsmaterial (icke-elektriskt), avrullare av alla slag, avrullare för tejp och omlindningsband;handupprullningsanordningar för folier, häft- och klammeranordningar, kartonghäftare, häfttänger, bottenhäftare, klammerborttagare, pappersknivar, transparenta fodral; prospekthöljen;handanordningar för utmatning och/eller påföring av tejp, band, töjbar film eller etiketter;avfallsbehållare;gallermattor; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ingående i klass 16);plastfilm för emballering, inklusive film som kan sträckas, krympas, självhäftande film, noppningsfolier och luftkuddefolier;säckar, påsar eller fickor av plast för emballering;antistatiska påsar;passfodral och insticksetuier av papper/kartong eller plast, påsar och säckar av alla slag av plast, korsbottensäckar, platta påsar, dokumentfodral av plast, självhäftande omslag av plast, pallskydshöljen av papper/kartong eller plast, plastfilm för inslagning, soeciellt bubbelplast, noppfolier, luftvadderingsfolier, slangar för luftvaddering, avrullningsfolier, etikettskyddsfolier;antistatiska luftvadderingsfolier, avrullningsfolie för buntning av lösa varor, även för upprullningsmaskiner;elastiska nätfolier för emballering av färskvaror, nätskyddsslangar, plastfoiler för lastpallsförpackning;flaskförpackning av papper/kartong eller plast, profilskumförpackning, plattskum, profilskum, luftdynor, kantskydd av plast, vikboxar av plast, plastsnäppen;bärväskor av plast;lastpallsstöd och pallmellanlager av papper/kartong eller plast; trycktyper; klichéer; soppåsar av papper eller plast; elastiska band för kontorsanvändning;fyll- och stoppningsmaterial av papper/kartong;försändelserör av plast, försändelsefickor av plast, krympförpackningar, pallförpackningar, lastpallar Varor av plast, ingående i klass 17;kautschuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer och artiklar gjorda av dessa material (halvfabrikat); tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall;förpackningsmaterial av kautschuk eller gummi; bagar [omslag, påsar] av gummi [emballage]; Gummiringar;fyllnings- och stoppningsmaterial av plast. 2 - Varor av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast, ingående i klass 2; emballage av trä;förpackningsmaterial av plast, nämligen noppskumförpackningar, omlindningsband;arbetsbord, packbord, inrättningar för föpackningsplatser;anordningar för inrättningar för föpackningsplatser;ståpulpeter;stationära och flyttbara universalbord; arbetsbänkar;avståndshållare av kork Träull /6/21 NEW TRA SOLUTIONS Rött, svart, grått, vitt NEW TRA SOLUTIONS S.A. Al. Jerozolimskie Warszawa PL KANCELARIA PATENTOWA HANNA FUSZARA ul. Okińskiego 1/ Warszawa PL PL EN 35 - Tjänster inom grossist och detaljförsäljning av grödor, levande djur, livsmedel, drycker, tobaksvaror, hushållsartiklar, verktyg för IT teknologi och kommunikation, maskiner, anordningar och extra utrustning, tjänster inom försäljning av detaljistförsäljning av trädgårdsbänkar, trädgårdslampor, trädgårdsparasoller, simbassänger, CD inklusive radio, högtalare, spelkonsoler, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar, rådgivningstjänster avseende näringsverksamhet och företagsledning Tjänster erbjudna av finansiella holdingbolag Tjänster avseende bearbetning av data, administration av Internetsidor /8/21 Rafaela Donata AVIANO JEWELS GmbH Grashofstr München AVIANO JEWELS GmbH Sterzinger, Johannes Grashofstr München EN 14 - Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument Annons- och reklamverksamhet; företagsledningstjänster; företagsadministration; kontorstjänster Telekommunikation /5/ /182

9 Del A.1. CTM LEAN farming Pejstrup, Susanne Svendborgvej Faaborg DK EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror. Original Perfection Bondi Beach, Sydney, /8/21 Stramp KAWIT International Textil GmbH Im Effels Nideggen Werner-Nalbach, Thorsten Birkental Bad Dürkheim EN 18 - Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Svart, vitt Giesen, Norbert Kreuzherrenstr Viersen Mayer, Stephan Daimlerstr Erftstadt EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur /8/ /8/21 COMANR Meredith, Jane Kingsfield Industrial Estate, Derby Road Wirksworth, Derbyshire 4 4BG 21/182 9

10 CTM Del A.1. 3 Meredith, J. Kingsfield Industrial Estate, Derby Road, Wirksworth Matlock, Derbyshire 4 4BG EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur. - 22/4/ skiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur. - 22/4/ /8/21 HAWK-i /8/21 INTERCEPTOR Meredith, Jane Kingsfield Industrial Estate, Derby Road Wirksworth, Derbyshire 4 4BG Meredith, J. Kingsfield Industrial Estate, Derby Road, Wirksworth Matlock, Derbyshire 4 4BG EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknema Meredith, Jane Kingsfield Industrial Estate, Derby Road Wirksworth, Derbyshire 4 4BG Meredith, J. Kingsfield Industrial Estate, Derby Road, Wirksworth Matlock, Derbyshire 4 4BG EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur. - 22/4/ /8/21 ELIMINATOR 1 21/182

11 Del A.1. CTM Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur Meredith, Jane Kingsfield Industrial Estate, Derby Road Wirksworth, Derbyshire 4 4BG Meredith, J. Kingsfield Industrial Estate, Derby Road, Wirksworth Matlock, Derbyshire 4 4BG EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur. - 22/4/ /8/21 CentrAlert Meredith, Jane Kingsfield Industrial Estate, Derby Road Wirksworth, Derbyshire 4 4BG Meredith, J. Kingsfield Industrial Estate, Derby Road, Wirksworth Matlock, Derbyshire 4 4BG EN /7/21 CEUMED CENTRAL EUROPEAN MEDICAL Pantone Process Black (svart) Pantone Reference 185c (rött) CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság trading as CEUMED Kft. Margitsziget Grand Hotel 4. em Budapest HU Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda Simonffy utca Debrecen HU HU EN 3 - Desinfektionstvål; pomador för kosmetisk användning; kosmetiska preparat för hudvård; uppsättningar, kosmetiska; kosmetiska krämer; Kosmetologiska produkter; hudvårdsoljor; oljor för kropps- och skönhetsvård; Oljor för rengöringsändamål; toalettsaker; toalettmjölk; glättningsmedel [stärkning]; adstringerande [sammandragande] medel för kosmetiskt bruk. 9 - Databehandlingsapparater; sändare av elektroniska signaler; elektriska reglerapparater; Analysapparater, ej för medicinska ändamål; elektriska övervakningsapparater;analysapparater för luft;observationsinstrument; apparater och utrustning för livräddning; mätinstrument Apparater och installationer, alla för sanitära ändamål; elektriska uppvärmningsanordningar för nappflaskor; värmeackumulatorer; värmeplattor;varmvattenflaskor; apparater för uppvärmning som drivs med fast, flytande eller gasformigt bränsle /6/21 Simple drop & go charging Duracell Batteries BVBA 21/182 11

12 CTM Del A Nijverheidslaan 7 32 Aarschot BE Wella AG May, Wolfgang Berliner Allee Darmstadt EN 9 - Batterier och batteriladdare /6/21 NORDFISH KG 2 Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG Rudolf-Diesel-Str Vechta MEYER & PARTNER Jungfernstieg Hamburg EN 6 - Rörklämmor och -hållare för montering av rör i och på byggnader Rörtätningar, -manschetter och -remsor av gummi eller plast, slangar Rör, band och formdelar av plast, speciellt för sanitära anläggningar och avledning av vatten; dräneringsrör och avvattningsschakt (ej av metall) Varumärket presenteras i blått i form av en fisk, placerad i två verser med texten "NORD" och "FISH", varvid hela kompositionen är placerad på en vit bakgrund och ramas in av en ram som till formen påminner om en rektangel och med den övre delen lätt bukformig i form av en båge, tecknad med en tjock röd linje. Vitt, rött, blått NORDFISH - FOODMARK SP. ZO.O. ul. Szkolna Charzyno PL KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO AUTORSKIEGO I GOSPODARCZEGO ANDRZEJ MASŁOWSKI ul. Plebiscytowa Gliwice PL PL EN 29 - Kött, fisk, fjäderfä, vilt; köttextrakt; konserverade, frusna, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk, mjölkprodukter; ätliga fetter och oljor /6/ /7/21 NEOBLOCK neolab Migge Laborbedarf-Vertriebs GmbH Rischerstr Heidelberg EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; uppvärmningsapparater /6/21 POLYLUX Polyplastic B.V. Vlaardingweg CK Rotterdam NL CONSIDINE N HAAG B.V. Jan Willem Frisolaan 3A 2517 JS Den Haag NL NL EN 12 - Takluckor för transportmedel, inklusive fordon, fartyg, flygplan;delar till takluckor för transportmedel, ej ingående i andra klasser /182

13 Del A.1. CTM /7/21 NEORACK neolab Migge Laborbedarf-Vertriebs GmbH Rischerstr Heidelberg EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur. 2 - Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast /6/21 DOKTER ONLINE 29 - Livsmedel och livsmedelskoncentrat, även i form av piller, tabletter, pulver och kapsler, ej för medicinskt bruk och ej ingående i andra klasser. 3 - Livsmedel och livsmedelskoncentrat, även i form av piller, tabletter, pulver och kapsler, ej för medicinskt bruk och ej ingående i andra klasser Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; redigering av reklamtexter; databashantering; Insamling av data;upprättande, hantering och uppdatering av datafiler; databastjänster; uppställning av statistik; kommersiell information; marknadsundersökningar och marknadsanalyser;upplåtande av annonsmöjligheter på Internet;reklam, marknadsföring och andra tjänster avseende företagsledning för stöd vid kommersialisering av medicinska varor och tjänster;affärsförmedling vid anordnande av kontakter mellan producenter och tjänsteleverantörer inom det medicinska området och deras potentiella kunder;affärsförmedling vid anordnande av kontakter genom ett nätverk;upplåtande av medicinsk information, konsumentupplysning, bland annat med avseende på jämförande undersökningar av varor och tjänster samt tillhörande rådgivning;tjänster till konsumenter, bestående av sammanförande av utbud och efterfrågan samt överföring av kunskap och erfarenheter med avseende på medicinska produkter;nämnda tjänster även inom ramen för en online-plattform och även med hjälp av en expertpanel; rådgivning, konsulttjänster och information avseende nämnda tjänster, även för upplåtande via elektroniska nät såsom Internet Medicinska tjänster; medicinska rådgivningstjänster;upplåtande av information, även via Internet, inom området hälsovård, inklusive information om sjukdomar och läkemedel; medicinsk vård;medicinsk assistans;psykologiska tester;psykologitjänster; Veterinärsverksamhet; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur;förmedling avseende medicinsk vård;husläkarkonsultation via avancerade kommunikationsmedel; rådgivning, konsulttjänster och information avseende nämnda tjänster, även för upplåtande via elektroniska nät såsom Internet. 591 Mörkblått (Pantone 647C), ljusblått (Pantone 298C) E-medvertise N.V. Scharlooweg 25 Curaçao AN NOVAGRAAF NERLAND B.V. Hogehilweg CA Amsterdam NL NL EN 3 - Tvål; parfymer, eteriska oljor;kosmetika, såson smink;kosmetika, inklusive för hud-, ansikts- och hårvård;oljor, krämer, salvor och lotioner för hud- och ansiktsvård, ej ingående i andra klasser; nagelvårdspreparat;hårvårdspreparat, inklusive schamponeringsmedel; hårborttagningspreparat; hårlotioner; rakpreparat;rengöringspreparat för hud, ansikte och naglar;skönhetsmasker, inkluderande ansiktsmasker;åldringsmotverkande produkter;kropps- och ansiktsskrubbmedel; kosmetiska solpreparat; kosmetiska preparat för att göra huden brunare; bantningsändamål, kosmetiska preparat för;deodorant för personligt bruk [parfymerivaror];antitranspirationsmedel, ej för medicinska ändamål;munvårdsmedel, ej för medicinska ändamål; tandpulver, tandkräm och tandpastor. 5 - Kosttillskott, även i form av piller, tabletter, pulver och kapsler, ej för medicinskt bruk och ej ingående i andra klasser /6/21 ALE UNA SI UNA SLOGANEN "ALE UNA SI UNA" I RÖTT MED STILISE- RA BOKSTÄVER Rött SC AGRITRANS SERVICE INTERNATIONAL SRL Str.Unirii 79,Bl.V7a,Ap.45 Constanta RO Iorgulescu, Mariana Bd. Aurel Vlaicu Constantza RO RO EN 21/182 13

14 CTM Del A Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; frysta, konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; matoljor och -fetter. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, ätbar glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; godisglassar Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; Färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; Djurfoder; malt Annons- och reklamverksamhet; Tjänster avseende företagsassistans; företagsadministration; administrativa tjänster Transport; emballering och förvaring av varor; anordnande av resor /9/21 PEDRA COLLECTION TÊXTIL CÃ PEDRA, SA Rua Belmiro de Oliveira S Lourenço de Selho 48 Guimarães PT ALVARO DUARTE & ASSOCIADOS Avª Marquês de Tomar, nº 44-6º Lisboa PT PT EN 25 - Kläder, skor, huvudbonader. opinionsundersökningar; information i samband med försäljning av varor; annons- och reklamverksamhet; företagsadministration; reklam/tryck produktion Uthyrning och försäljning av lägenheter, fastigheter, andelshus, andelsrätter, tomter, mark samt informationstjänster därtill; fastighetsutveckling Transport; anordnande och bokning av resor; transport av resenärer; sightseeing; turistbyråverksamhet (ej hotellbokning); uthyrning av skotrar och utrustning därtill Undervisning/utbildning; skidskoleverksamhet; information om undervisning, underhållning, sport- och idrottsaktiviteter, rekreation och nöjen; framförande av liveföreställningar; klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); idrottslägertjänster; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; kulturverksamhet; arrangerande och ledning av konserter; sport- och idrottsaktiviteter, anordnande av idrottstävlingar; anordnande av skotersafari, hundspannsturer, hästturer och vesselturer; anordnande av helikopterskidåkning, bergsklättring samt isklättring; anordnande av vandringsturer; anordnande av lotterier; festarrangemang; arrangerande och hållande av konferenser och seminarier; upplåtande av sportanläggningar; upplåtande av vandringsleder, skoterleder och längdåkningsspår; upplåtande av alpina lift- och skidsystem; uthyrning av sportutrustningar; uthyrning av skidor och skidutrustning; upplåtande av liftkort; upplåtande av betalkort för längdskidåkning samt skoterkörning på led; information om kultur, undervisning och idrottsaktiviteter i elektroniska media; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; filmproduktion Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende; semesteranläggningar (logi); semesterbostäder; upplåtande av campingplatser; catering; cocktailbartjänster; hotell och hotellbokningar; hotellbokningsagenturer; inackorderingsställe; kaféer; kafeterior; kantiner; reservation av kortvarigt boende; pensionat; pensionatbokningar; uthyrning av tillfälliga bostäder; restauranger; självserveringsrestauranger; snackbarer; uthyrning av tillfälliga bostäder; uthyrning av möteslokaler Licensiering och förvaltning av immaterialrätter /7/21 VISIT FUNÄS Funäsdalen Mountain Resort AB Kåvanvägen Funäsdalen SE LINDAHL Studentgatan Malmö SE SV EN 12 - Skidliftar Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv och kontorsmaterial); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); trycktyper; klichéer Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; skidpjäxor Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar (ej ingående i andra klasser); stoppade mjukisdjur; skidskrapor; skidbindningar; skidor; skidvalla; pulkor Affärs- och företagsinformation; assistans vid affärseller industriledning; anordnande av mässor och utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; företagsledning av hotell; radio- och TV-reklamverksamhet; marknadsföringstjänster via elektroniska media; uthyrning av annonsutrymmen, publicering av reklamtexter, PR-tjänster och /7/21 FUNÄSFJÄLLEN Funäsdalen Mountain Resort AB Kåvanvägen Funäsdalen SE LINDAHL Studentgatan Malmö SE SV EN 12 - Skidliftar Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv och kontorsmaterial); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); trycktyper; klichéer Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; skidpjäxor Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar (ej ingående i andra klasser); stoppade mjukisdjur; skidskrapor; skidbindningar; skidor; skidvalla; pulkor Affärs- och företagsinformation; assistans vid affärseller industriledning; anordnande av mässor och utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; företagsledning av hotell; radio- och TV-reklamverksamhet; marknadsfö /182

15 Del A.1. CTM ringstjänster via elektroniska media; uthyrning av annonsutrymmen, publicering av reklamtexter, PR-tjänster och opinionsundersökningar; information i samband med försäljning av varor; annons- och reklamverksamhet; företagsadministration; reklam/tryck produktion Uthyrning och försäljning av lägenheter, fastigheter, andelshus, andelsrätter, tomter, mark samt informationstjänster därtill; fastighetsutveckling Transport; anordnande och bokning av resor; transport av resenärer; sightseeing; turistbyråverksamhet (ej hotellbokning); uthyrning av skotrar och utrustning därtill Undervisning/utbildning; skidskoleverksamhet; information om undervisning, underhållning, sport- och idrottsaktiviteter, rekreation och nöjen; framförande av liveföreställningar; klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); idrottslägertjänster; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; kulturverksamhet; arrangerande och ledning av konserter; sport- och idrottsaktiviteter, anordnande av idrottstävlingar; anordnande av skotersafari, hundspannsturer, hästturer och vesselturer; anordnande av helikopterskidåkning, bergsklättring samt isklättring; anordnande av vandringsturer; anordnande av lotterier; festarrangemang; arrangerande och hållande av konferenser och seminarier; upplåtande av sportanläggningar; upplåtande av vandringsleder, skoterleder och längdåkningsspår; upplåtande av alpina lift- och skidsystem; uthyrning av sportutrustningar; uthyrning av skidor och skidutrustning; upplåtande av liftkort; upplåtande av betalkort för längdskidåkning samt skoterkörning på led; information om kultur, undervisning och idrottsaktiviteter i elektroniska media; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; filmproduktion Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende; semesteranläggningar (logi); semesterbostäder; upplåtande av campingplatser; catering; cocktailbartjänster; hotell och hotellbokningar; hotellbokningsagenturer; inackorderingsställe; kaféer; kafeterior; kantiner; reservation av kortvarigt boende; pensionat; pensionatbokningar; uthyrning av tillfälliga bostäder; restauranger; självserveringsrestauranger; snackbarer; uthyrning av tillfälliga bostäder; uthyrning av möteslokaler Licensiering och förvaltning av immaterialrätter /8/21 fishmaker SIGN FISHING Sp. z o.o. Kruszyn Krajeński 56 A 86-5 Białe Błota PL KANCELARIA PATENTOWA PIOTR JANKOWSKI ul. Żurawinowa Bydgoszcz PL PL EN 28 - Fiskeredskap Torrfoder och fiskmat Danfoss Drives A/S Ulsnaes 1 63 Graasten DK Danfoss A/S Hansen, Sally Nordborgvej Nordborg DK DA EN 7 - Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner. 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur /7/21 FITBERG Robert Tomaszewski, firma Fitberg ul. Polanki 16/ Gdansk PL PL EN 6 - Metallbeslag för möbler; byggnadsmaterial av metall Anläggningsmaterial av metall; byggnadsmaterial. 2 - Möbler och delar och komponenter till dessa; möbler (beslag för -), ej av metall /7/21 mor online /7/21 ECPLUS 591 Svart, vitt, blått, grönt och gult /182 15

16 CTM Del A.1. Sociedade Ponto Verde-Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens S.A. Edifício Infante Dom Henrique, Rua João Chagas, nº 53 1º Dt, Cruz Quebrada Dafundo PT SIMÕ, GARCIA, CORTE-REAL & ASSOCIADOS - CONSULTOR, LDA. Rua Castilho, 167, 2º andar 17-5 Lisboa PT PT EN 35 - Marknadsprisanalyser; spridning av reklamannonser; assistans vid företagsledning; sammanställning av statistik; professionell företagskonsultation; reproduktion av dokument; marknadsstudier; insamling av data i ett centralt register; systematisering av data i ett centralt register; datoriserad registerhantering;auktioner; affärsinformation; informationssökning i dataregister för tredje man; auktioner Borgenärstjänster; finansiell konsultation; finansiella tjänster Datorstödd överföring av meddelanden och bilder; kommunikationer via datorterminaler; elektronisk post; routning och upplänkning i samband med telekommunikation;åtkomst till databaser; upplåtande av åtkomst till ett globalt datanät; sändning av meddelande;kommunikationstjäntser för upplåtande av åtkomst av information om varor och köp av varor via datornät, inkluderande Internet, och kommunikation via telefon, telefax. 4 - Avfallsförstöring; återvinning av avfall; avfallshantering (omvandling);sortering av avfall och råvaror för återvinning (omvandling) Vetenskapliga och tekniska tjänster och tillhörande forskning och utformning; industriella analyser och forskningstjänster; utformning av datorsystem;konvertering av data och datorprogram (ej fysisk konvertering); konvertering av data eller dokument från ett fysiskt underlag till ett elektroniskt underlag; skapande och underhåll av webplatser för andra; tekniska projektstudier; uppdatering av datorprogram; datorprogrammering; utveckling av datorsystem. 22 SE DIPCON AB - DOMAIN AND INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANTS William Gibsons Väg Jonsered SE SV EN 14 - Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument; oäkta smycken; broscher; manschettknappar; prydnadsnålar; slipsnålar; klockarmband; Nyckelringar med prydnader eller emblem Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror; Nyckelfodral; Kreditkortshållare; Plånböcker; Axelväskor; Handväskor; Koffertar och resväskor; Shoppingväskor; Toalettväskor; Väskor för kostymer, skjortor och klänningar Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader /7/21 A 43 A.FortyThree /7/21 Sheikhsbeer VISIO, s.r.o. Vietnamská Bratislava SK Hojčuš, Peter Osuského 1/A Bratislava 5 SK SK EN 32 - Öl /7/21 A43 Atlas Design Group AB Box Göteborg Atlas Design Group AB Box Göteborg SE DIPCON AB - DOMAIN AND INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANTS William Gibsons Väg Jonsered SE SV EN 14 - Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument; oäkta smycken; broscher; manschettknappar; prydnadsnålar; slipsnålar; klockarmband; Nyckelringar med prydnader eller emblem Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar 16 21/182

17 Del A.1. CTM och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror; Nyckelfodral; Kreditkortshållare; Plånböcker; Axelväskor; Handväskor; Koffertar och resväskor; Shoppingväskor; Toalettväskor; Väskor för kostymer, skjortor och klänningar Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader /7/21 BLOSSOM Coöperatieve Zuivelonderneming Cono B.A. Rijperweg MB Beemster NL KEOM & HENDRIKS N.V. Keesom, Pierre Henri Marie Delistraat VX Den Haag NL NL EN 29 - Mjölk och mjölkprodukter /7/21 eprimo der energiediscounter VERTRIEBSPARTNER Elektrisk energi, naturgas (bränsle) Förmedling av energi-, ström-, gas-, vattenleveransavtal;tjänster tillhandahållna av en detalj-/partihandel, även via Internet avseende elektrisk energi och gas;konsumentrådgivning, företagsrådgivning, företagsekonomisk rådgivning, allt i sammanhang med anskaffning och förbrukning av elektrisk energi, gas eller vatten Ledning, transport, leverans, vidarebefordran och fördelning av elektrisk energi, ström, gas eller vatten;strömförsörjning (leverans);försörjning med gas (leverans). 4 - Produktion av energi; produktion av gas genom omvandling av ämnen Vetenskapliga och teknologiska tjänster, särskilt inom energiområdet; ingenjörstjänster inom områdena elkraftoch naturgasproduktion; rådgivning inom området enerigibesparingar;teknisk rådgivning i sammanhang med anskaffning och förbrukning av energi, gas eller vatten /7/21 LAAEL Lintsen, Guido Lage horst KE Wehl NL Lintsen, Elja Orteliuskade AM Amsterdam NL NL EN 14 - Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; handväskor; axelväskor; midjeväskor; väskor för resor Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; skärp. 591 Svart, vitt, grått eprimo GmbH Flughafenstr Neu-Isenburg SIEBEKE - LANGE - WILBERT Cecilienallee Düsseldorf EN /7/21 ID PHARMA INFO ID Information und Dokumentation im Gesundheitswesen GmbH & Co. KGaA Platz vor dem Neuen Tor Berlin MEISSNER & MEISSNER Hohenzollerndamm Berlin EN 9 - Program för databehandling inom området för medicinsk och epidemiologisk dokumentation (lagrad) 42 - Datorprogrammering inom området för medicinsk och epidemiologisk dokumentation - 5/5/ /182 17

18 CTM Del A /7/21 OSKLEN Rio de Janeiro OM BRAND LICENSIVE LICENCIAMENTO LTDA Rua Benedito Otoni 23, parte São Cristóvão, Rio de Janeiro BR NOVAGRAAF FRANCE 122, rue Edouard Vaillant Levallois Perret Cédex FR EN FR 3 - Parfymer, deodoranter för personligt bruk, och kosmetika Kläder, nämlgen ytterrockar, kavajer, pullovrar, västar, sweaters, träningsbyxor, träningströjor, långbyxor, skidbröstlappar, skidbyxor, handskar, tumvantar, strandkläder, t- tröjor, jerseytröjor, klänningar, kjolar, scarves, shorts, jeans, skjortor, sporttröjor, ärmlösa tröjor, bälten, sockor, underkläder, baddräkter, bikinisar och våtdräkter, huvudbonader och fotbeklädnader. BR - 14/4/ BR - 4/2/ /7/ E-SGS s.r.o. Na Zatorce 59/12 16 Praha 6 CZ Studená, Klára Komunardu Praha 7 CZ CS EN 9 - elektronisk guide, audioguide, kartor i elektroniskt format, elektronisk informationsportal för turister, bärare av information, chips, data, databaser och andra informationsprodukter med information för turister Trycksaker, produkter av papper, periodiska och ickeperiodiska publikationer, informations-, reklam- och propagandaflygblad, affischer, prospekt, vykort, kartor, guideböcker reklam-, annonserings- och propagandaverksamhet, systematisering och återgivning av information om sevärdheter och information för turister, systematisk sammanställning av data, elektroniska dokument, fotografier och information till filer och databaser, upplåtande av information och informationsprodukter för reklam- och affärsändamål, spridning och avsändning av reklammaterial, flygblad, broschyrer, kataloger, periodiska och icke-periodiska publikationer, parti- och detaljhandel med bärare av information för turister turisttjänster, försäljning och bokning av färdbiljetter och entrébiljetter, organisering och förmedling av utflykter och resor, upplåtande av information avseende resor och buss-, järnvägs-, flyg- och båttransport, förmedling av eskort av turister, guideverksamhet, organisering och förmedling av utflykter, förmedling av turistrundvandringar, sightseeingturer med båt, anordnande av övriga tjänster inom transportområdet i samband med turism, förmedling och ombesörjande av uthyrning av bilar och bussar, turistbyråer och reseagenturer utgivning av elektroniska och ljudböcker och tidskrifter online, organisering av seminarier på området turism, förlag och utgivare av böcker, tidningar, tidskrifter och elektroniska bärare av ljud- och audiovisuella inspelningar, pedagogisk, nöjes-, sport- och kulturaktivitet, som organisering av sällskaps-, sport-, turist-, ekologi- och kulturaktiviteter och -firanden, tillhandahållande av online-publikationer;organisering av museibesök, beseende av kultursamlingar, bibliotek, slott, borgar och slott, teaterbesök, konserter, biografer, kultur-, nöjes- och sportevenemang av alla slag, förköp av inträdesbiljetter till kultur- och sportaktiviteter, upplåtande av guider, tolkar och översättare projektering, överföring av data eller dokument från fysiska bärare till elektroniska bärare, programmering av databassystem på Internet och Internettillämpningar, skapande av multimediala dokument, presentationer, applika /182

19 Del A.1. CTM tioner, kataloger, skapande av informationsdatabaser, elektroniska tidskrifter, periodiska publikationer, böcker /7/21 e-sgs skaps-, sport-, turist-, ekologi- och kulturaktiviteter och -firanden, tillhandahållande av online-publikationer;organisering av museibesök, beseende av kultursamlingar, bibliotek, slott, borgar och slott, teaterbesök, konserter, biografer, kultur-, nöjes- och sportevenemang av alla slag, förköp av inträdesbiljetter till kultur- och sportaktiviteter, upplåtande av guider, tolkar och översättare projektering, överföring av data eller dokument från fysiska bärare till elektroniska bärare, programmering av databassystem på Internet och Internettillämpningar, skapande av multimediala dokument, presentationer, applikationer, kataloger, skapande av informationsdatabaser, elektroniska tidskrifter, periodiska publikationer, böcker. 591 Blått, rött E-SGS s.r.o. Na Zatorce 59/12 16 Praha 6 CZ Studená, Klára Komunardu Praha 7 CZ CS EN 9 - elektronisk guide, audioguide, kartor i elektroniskt format, elektronisk informationsportal för turister, bärare av information, chips, data, databaser och andra informationsprodukter med information för turister Trycksaker, produkter av papper, periodiska och ickeperiodiska publikationer, informations-, reklam- och propagandaflygblad, affischer, prospekt, vykort, kartor, guideböcker reklam-, annonserings- och propagandaverksamhet, systematisering och återgivning av information om sevärdheter och information för turister, systematisk sammanställning av data, elektroniska dokument, fotografier och information till filer och databaser, upplåtande av information och informationsprodukter för reklam- och affärsändamål, spridning och avsändning av reklammaterial, flygblad, broschyrer, kataloger, periodiska och icke-periodiska publikationer, parti- och detaljhandel med bärare av information för turister turisttjänster, försäljning och bokning av färdbiljetter och entrébiljetter, organisering och förmedling av utflykter och resor, upplåtande av information avseende resor och buss-, järnvägs-, flyg- och båttransport, förmedling av eskort av turister, guideverksamhet, organisering och förmedling av utflykter, förmedling av turistrundvandringar, sightseeingturer med båt, anordnande av övriga tjänster inom transportområdet i samband med turism, förmedling och ombesörjande av uthyrning av bilar och bussar, turistbyråer och reseagenturer utgivning av elektroniska och ljudböcker och tidskrifter online, organisering av seminarier på området turism, förlag och utgivare av böcker, tidningar, tidskrifter och elektroniska bärare av ljud- och audiovisuella inspelningar, pedagogisk, nöjes-, sport- och kulturaktivitet, som organisering av säll /8/21 GeriatiVet Vet Planet spółka z o.o. ul. Staszica 2a/ Łomianki PL KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO AUTORSKIEGO I GOSPODARCZEGO ANDRZEJ MASŁOWSKI ul. Plebiscytowa Gliwice PL PL EN 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska produkter för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för mediciniskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial och dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; djur- och husdjursfoder, malt; färska grönsaker och frukter; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård /8/21 VetoSkin Vet Planet spółka z o.o. ul. Staszica 2a/ Łomianki PL KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO AUTORSKIEGO I GOSPODARCZEGO ANDRZEJ MASŁOWSKI ul. Plebiscytowa Gliwice PL PL EN 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska produkter för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för mediciniskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial och dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av 21/182 19

20 CTM Del A skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; djur- och husdjursfoder, malt; färska grönsaker och frukter; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård /8/21 GAMET BUSINS VELOPMENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA Kociewska 22 Lok Torun PL Konklewska, Aleksandra ul. Elektryczna Toruń PL PL EN 6 - Dörrhandtag av metall Dörrhandtag av metall /8/21 PINKBERRY REEHAL STYLE HOLDING BV Newyorkstraat RD Lijnden NL NL EN 25 - Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader /8/21 Diamantek /8/21 GAMET BUSINS VELOPMENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA Kociewska 22 Lok Torun PL Konklewska, Aleksandra ul. Elektryczna Toruń PL PL EN 6 - Dörrhandtag av metall /8/21 GAMET BUSINS VELOPMENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA Kociewska 22 Lok Torun PL Konklewska, Aleksandra ul. Elektryczna Toruń PL PL EN Diamantek OÜ Ringtee Tartu EE Patent Agency RestMark Puur, Kaie Kompanii 1c 514 Tartu EE ET EN 6 - Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; transportabla metallkonstruktioner; metalliska material för järnvägar; kablar och trådar av oädla metaller, ej elektriska; små smidesvaror av järn och metall; metallrör; kassaskåp; föremål av oädla metaller ej ingående i andra klasser; metallmalmer;dörrlänkar, dörrhandtag [av metall];skyddsräcken [av metall]. 1 - Apparater och instrument för kirurgiska, medicinska, tandvårdsrelaterade och veterinära ändamål, konstgjorda lemmar, ögonproteser och tandproteser; ortopediska föremål; kirurgiskt material;tekniska hjälpmedel för handikappade Transportmedel; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten. 2 21/182

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR VAROR KLASS 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 52 Del C... 17 Del D... 128 Del M... 13 L A A.1. 22 3 22 22 8282394 6/5/29 SUPER SLUG RA BRANDS, L.L.C. 87 Remington Drive Madison, North Carolina 25 US FIELD FISHER

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

Bedömning av er varumärkesansökan

Bedömning av er varumärkesansökan FÖRELÄGGANDE 2017-07-31 Text i märket: OQ Ansökningsnr: 2017/03025 Svar senast: 2017-10-09 Sökande: Ombud: Er referens: OilQuick AB Groth & Co Kommanditbolag V 17-0365/CH/APE Bedömning av er varumärkesansökan

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... L A A.1. 22 22 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora PT FURTADO

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 L A A.1. 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire SK5

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 L A A.1. 22 546 531 98995 5/5/21 Uni-Ran 26.11.2 26.11.6 26.11.12 ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial

Läs mer

SFS 2005:209. Bilaga 1

SFS 2005:209. Bilaga 1 Bilaga 1 SFS 2005:209 Förteckning över produkter som ingår i produktkategorier som avses i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Produktkategori 1 Stora hushållsapparater

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 6 Del M... 78 L A A.1. 7431497 2/11/28 DUOPOWER FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG Feldhorst 4 27711 Osterholz-Scharmbeck LORENZ SEIDLER GOSSEL

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista

EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DRIFTAVDELNINGEN Formgivningar EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista Klass KLASS 1: KLASS 2: KLASS 3: KLASS 4: Förteckning över varor

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 145 Del C... 18 Del D... 23 Del M... 25 L A A.1. 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar som upphävts efter invändning 022 -

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar som upphävts efter invändning 022 - Nr 23, vecka 22/2017 Kungjorda beslut, vecka 22 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28 00 www.prv.se kundsupport@prv.se 23

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 L A A.1. 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Zero House skrivet på två rader med

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 171 Del C... Del D... 27 Del M... 221 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 2, vecka 2/2015 Kungjorda beslut, vecka 2 2015-01-05-2015-01-11 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Avgränsning av livsmedelssektorn

Avgränsning av livsmedelssektorn 356 Bilaga 4 Avgränsning av livsmedelssektorn Avgränsning av livsmedelssektorn I merparten av den näringsgrensindelade statistiken i Sverige används Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) för

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2007:1108 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 11 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 L A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa PL

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 1013 Redovisade

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning FÖRTECKNING Sid 1 (6) 2016-01-21 Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning Kammarkollegiet ska enligt artikel 20.2 i direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 upprätta en förteckning över

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84 L A A.1. 22 35 84111 7/7/29 Restaurantweek TRYP NETWORK - Marketing Consulting, Lda Rua Americo Durão, 18 F - 1ºA 19-64 Lisboa

Läs mer

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall...

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall... qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk AVFALLSSORTERING löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 180 Del M... 182

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 180 Del M... 182 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 18 Del M... 182 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki

Läs mer

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentprisindex (KPI) för december 2002: Oförändrad inflationstakt 1(7) 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december. Under samma period

Läs mer

SV 2008 FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

SV 2008 FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR SV 2008 FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR ANMÄRKNING 2 I. FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR FÖR AVSNITT A M OM MATERIAL OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN Tilläggsordlistan består av 19 avsnitt (och 42 grupper). Vissa avsnitt,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 111 Del D... 127 Del M... 129

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 111 Del D... 127 Del M... 129 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 48 Del C... Del D... 127 Del M... 129 DEL A A.1. 22 22 8791253 29/1/21 GEOGRAPHIC PUZZLE Łucki, Tomasz Komandorska 44 81-232 Gdynia PL KANCELARIA "PATENT" JAN PROŚCIŃSKI

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter 01 Levande djur. 02 Kött och andra ätbara djurdelar. 03 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vatten djur. 04 Mejeriprodukter; fågelägg;

Läs mer

Installationssystem utan lim. TacTiles

Installationssystem utan lim. TacTiles Installationssystem utan lim TacTiles Installation utan lim Vi använde TacTiles vid installation av 4000 kvm textilplattor i vårt utställningslokal. Det har snart gått 2 år och jag är mycket nöjd med resultatet.

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

NCM:s samtliga miljöaspekter

NCM:s samtliga miljöaspekter Inköp och upphandling Inköp NCM köper saker för xx kkr per år. NCM har som målsättning att vid alla inköp beakta miljöaspekter och välja det mest miljöanpassade där så är möjligt. Personalen använder i

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 231 Del C... 361 Del D... 373 Del M... 439

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 231 Del C... 361 Del D... 373 Del M... 439 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 231 Del C... 361 Del D... 373 Del M... 439 L A A.1. 001607332 12/04/2000 CLUBBER'S GUI TO... Ministry of Sound Holdings Limited 103 Gaunt Street London SE1 6DP CHERT

Läs mer

Statistik över regional företagsverksamhet 2015

Statistik över regional företagsverksamhet 2015 Företag 26 Statistik över regional företagsverksamhet Nyland fortfarande populärt år Enligt Statistikcentralen fanns det 36 företag i Finland år. Antalet arbetsställen var totalt 392. Arbetsställena sysselsatte,4

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling; SFS 2016:1227 Utkom från trycket den 16 december 2016 beslutat den 8 december

Läs mer

Miljömålen: Skånes gemensamma ansvar - tillsammans kan vi

Miljömålen: Skånes gemensamma ansvar - tillsammans kan vi Miljömålen: Skånes gemensamma ansvar - tillsammans kan vi Så påverkar vår konsumtion av mat, boende, transporter och prylar vår globala miljö - exempel från sex skånska kommuner Malmö 26 oktober, 2012

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET

Läs mer

Plastbaserat avfall och textilier

Plastbaserat avfall och textilier ENERGIAJÄTTEET = ENERGIAVFALL Jätetynnyrin teksti ENERGIAJÄTE = ENERGIAVFALL Plastbaserat avfall och textilier - Plastförpackningar från livsmedel, t.ex. burkar, påsar, askar, omslag och underlag - Plastprodukter

Läs mer

Anmärkning: E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd. - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av Quantum satis E 421 Mannitol

Anmärkning: E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd. - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av Quantum satis E 421 Mannitol 460 Nr 117 Bilaga Anmärkning: 1. För ämne E 952, Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter, uttrycks de största tillåtna erna som fri syra. 2. För ämne E 954, Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter, uttrycks

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 72 Del D... 89 Del M... 91

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 72 Del D... 89 Del M... 91 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 48 Del C... 72 Del D... 89 Del M... 91 L A A.1. 22 8668841 6/11/29 Bravatec E-Lux Kodutehnika OÜ Mustamäe tee 24 1621 Tallinn EE PATENT & TRA MARK AGENCY KOITEL Tartu

Läs mer

12.3.93 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 59/ 1. RÅDETS FÖRORDNING (EEG ) nr 564/93. av den 8 mars 1993

12.3.93 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 59/ 1. RÅDETS FÖRORDNING (EEG ) nr 564/93. av den 8 mars 1993 Ol/Vol. 03 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 9 393R0564 12.3.93 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 59/ 1 RÅDETS FÖRORDNING (EEG ) nr 564/93 av den 8 mars 1993 om förlängd tillämpning

Läs mer

Rapport Plockanalys Askersunds kommun Oktober 2014

Rapport Plockanalys Askersunds kommun Oktober 2014 Rapport Plockanalys Askersunds kommun Oktober 2014 Upprättad av Kirsti Sandelin, Miljöbolaget i Svealand AB Sammanfattning Hushållset i denna plockanalys bestod av ett moderprov med rest där matet samlas

Läs mer

AVDELNING XIV KAPITEL 71

AVDELNING XIV KAPITEL 71 L 285/448 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.10.2015 AVDELNING XIV NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR

Läs mer

Kläder, skor, hus, möbler, redskap och annat nödvändigt

Kläder, skor, hus, möbler, redskap och annat nödvändigt Näringsliv Redan för flera hundra år sedan bodde det människor i Finland. De odlade, fiskade och jagade den mat de behövde. Kläder, skor, hus, möbler, redskap och annat nödvändigt tillverkade man själv

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 209 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 L A A.1. 22 22 81442 6/3/29 smartspace Sirius Facilities GmbH Lennéstr. 3 1785 Berlin GÖHMANN RECHTSANWÄLTE ABOGADOS ADVOKAT STEUERBERATER

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 L A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH LINKLATERS

Läs mer

DNV GL Business Assurance Sweden AB. Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem. Bilaga /2148

DNV GL Business Assurance Sweden AB. Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem. Bilaga /2148 RÄTTELSE: ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet borttaget. /2016-09-02 Maria Wallin DNV GL Business Assurance Sweden AB Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem 1 Följande

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 PROTOKOLL Nummer 3 10.9.2014 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 Närvarande Frånvarande Justerat CG RN VT CA FK WV JE Omedelbart Ordförande

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 17, vecka 17/2015 Kungjorda beslut, vecka 17 2015-04-20-2015-04-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

AVDELNING XIV KAPITEL 71 ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT

AVDELNING XIV KAPITEL 71 ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT AVDELNING XIV NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT KAPITEL 71 NATURPÄRLOR

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 31 Del C... 122 Del D... 142 Del M... 144

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 31 Del C... 122 Del D... 142 Del M... 144 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 31 Del C... 122 Del D... 142 Del M... 144 DEL A A.1. 546 591 8816324 15/3/21 Hoffman Loeb Zucker IPPA INVESTMENTS LIMITED Diagorou 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 2825 Redovisade

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2005

Sveriges livsmedelsexport 2005 Jordbruksverket 2006-03-17 1(7) Sveriges livsmedelsexport 2005 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2005 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 34,9 miljarder kronor

Läs mer

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

Svensk varumärkestidning nr 39/2014

Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Publiceringsdag 2014-10-24 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51

Läs mer

Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 2012

Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 2012 Befolkning 2014 Sysselsättning Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik fanns

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.2, 1 28 oktober 2015 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR Anna Christiansson Projektledare möbler, textilier, tvätt-och textilservice och kemikalier 08-55763335, anna@msr.se VILKEN AV DESSA INNEHÅLLER

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringa

Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringa Svensk varumärkestidning Publiceringar gjorda 2016-12-17 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28 00 www.prv.se kundsupport@prv.se

Läs mer

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE Produktinformation Mottagare Mus Knappsats A: Indikator B: Anslutningsknapp C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor H: Batterihållare I: Anslutningsknapp

Läs mer

Kap 71 TULLTAXA. Ändring nr 1 ä2 av 2014 års TFH I:1 (del 2) 71:1

Kap 71 TULLTAXA. Ändring nr 1 ä2 av 2014 års TFH I:1 (del 2) 71:1 TULLTAXA Kap 71 AVDELNING XIV NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT KAPITEL

Läs mer

L 329/2 Europeiska unionens officiella tidning 29.11.2012

L 329/2 Europeiska unionens officiella tidning 29.11.2012 L 329/2 Europeiska unionens officiella tidning 29.11.2012 En galvaniserad artikel bestående av en U-formad bult, gängad i båda ändar, två sexkantiga muttrar och en gjuten stålklämma med två hål för bultens

Läs mer

Förslag till rådets förordning (EG) om harmoniserade konsumentprisindex (95/C 84/06) KOM(94) 674 slutligt - 95/0009(CNS)

Förslag till rådets förordning (EG) om harmoniserade konsumentprisindex (95/C 84/06) KOM(94) 674 slutligt - 95/0009(CNS) Förslag till rådets förordning (EG) om harmoniserade konsumentprisindex Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 084, 06/04/1995 s. 0007 Förslag till rådets förordning (EG) om harmoniserade konsumentprisindex

Läs mer