SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 85

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 85

2 L A A /9/29 ZERO HOUSE /11/29 Waterless. Printing. Naturally Zero House skrivet på två rader med ett gemensamt stort grönt O. Svart, vitt, grönt Lars Ørtoft, Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Korsgårdsvej Charlottenlund DK DA EN 11 - Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör för byggnation (ej av metall); asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, minnesvårdar, ej av metall Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster;rådgivning rörande val av byggmaterial som stödjer låg resursförbrukning Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror;industriell design av installationer för uppvärmning, kylning, ventilation, vattenförsörjning, belysning, reningsanläggningar för att uppnå låg resursförbrukning;industriell design av byggmaterial som stödjer låg resursförbrukning; arkitekttjänster;rådgivning relaterad till ingenjörsverksamhet Chris Kempers Holding B.V. Molenkampsdijk WC Aalten NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 21/177 2

3 Del A.1. CTM Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer. 4 - Behandling av ämnen och material;utskrifts- och tryckeritjänster;teknisk rådgivning avseende tryckning och trycksaker;utförande av prepressverksamheter och tjänster av ett prepressföretag, nämligen litografi, skanning, sättning, utdragning/plottning av filmer, digital, datoriserad och manuell framställning av data (text, bild, ljud); rådgivning med avseende på nämnda tjänster;framkallning och tryckning av (digitala) fotografiska bilder;framkallning av negativ, filmer och videor;information och rådgivning avseende ovannämnda tjänster;fotografiska och reprografiska tjänster, inklusive digitalisering av fotografier, filmer och videor samt av tecknat och fotografiskt bildmaterial;digital bild- och färgbearbetning;ytbehandling av fotografier och slutbearbetning av fotografier, datorstött eller inte;bildmanipulering;även enligt digitala tryckprocesser;tjänster som tillhandahålls av ett fotolaboratorium och -framkallningscentral; tryckeritjänster; litografi;grafisk slutbearbetning av trycksaker;upplysning avseende utskrifts- och tryckeritjänster Rådgivning avseende utformning och formgivning, främst av trycksaker;grafisk formgivning, grafisk utformning och andra grafiska tjänster;rådgivning avseende grafiska tjänster;teknisk rådgivning avseende utförande av trycksaksprojekt;dtp-tjänster; stylisttjänster;layout-tjänster;tjänster tillhandahållna av en grafisk designbyrå, bland annat bestående av utformning av trycksaker och förpackningar, utformning och utveckling av produkter, utformning av logotyper och husstilar och trycksaker;utformning och formgivning av trycksaker;utformning och utveckling av webbplatser och online-applikationer;utformning och utveckling av programvara;utformning och utveckling av innehåll för multimedieproduktioner /11/29 MULTISKILLS Basis Communicatie B.V. Wagenweg NP Haarlem NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 9 - Programvara (registrerade datorprogram); elektroniska publikationer; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; databehandlingsapparater Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); tidskrifter;kataloger, nyhetsbrev;facklitteratur och referensböcker Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet;sportinstruktionstjänster och sportutbildning;aka- 591 demier (undervisning), rådgivning inom området handledning/instruktion eller utbildning; hälsoklubbar; hälsoklubbar; förvaltning av sportanläggningar; gymnastikundervisning;information om utbildning och fritid; fysisk utbildning;(skriftlig) undervisning, samt upplysningar inom området (skriftlig) undervisning; anordnande av tävlingar; anordnande och genomförande av seminarier;anordnande av tävlingar och idrottstävlingar; idrottslägertjänster /2/21 EXECUTIVE PARTNERS Svart, rött, vitt Woźniak, Anna ul. Gliniana 29/ Lublin PL KANCELARIA PATENTOWA ALEKSANDRA MARCIŃSKA M. Dąbrowskiej 9/ Warszawa PL PL 16 - Trycksaker: skrifter, tryckt material, blanketter, häften, böcker, handböcker (manualer), periodiska publikationer, kalendrar, almanackor, notisblock, skrivplattor, tryckta publikationer, journaler, tentamensböcker, förteckningar, serietidningar;material för undervisning, undervisningsmaterial, utom apparatur;kataloger, prospekt;fotografier, grafiska bilder, reproduktioner, grafiska, teckningar, grafiska bilder, grafiska framställningar; ritpennor; handledningar;skärmar; adresseringsmaskiner; Affischer; affischer; album; block;skrivblock, ritblock, lösbladsmappar, dokumentmappar; skrivmateriel Annons- och reklamverksamhet;affärsledning, affärsförvaltning; kontorstjänster;arbetsförmedlingar, arbetsförmedling för fasta tjänster, tillfälliga tjänster, rekrytering av medarbetare och personal för tillfälligt arbete, personalselektering, personalurval genom psykologiska tester, yrkestester, personlighetstester, kvalifikationstester och psykologiska undersökningar, genomförande av ovan nämnda metoder i samband med personalrekrytering, uthyrning av medarbetare, rillfällig uthyrning av medarbetare, personalleasing, personal och lönetjänster och personalrekrytering för tredje man, executive search consultants, rådgivning inom marknadsföring och personalrekrytering, rådgivning inom yrkesutveckling, karriärsplanering, undersökning av personer i syfte att bedöma deras yrkesskicklighet, tjänster avseende arbetspsykologi, rådgivning avseende bedömning, utveckling och implementering av human resources, konsultation avseende personaladministration, personalledning, rådgivning avseende rekrytering och personalleasing, personalrevision - genomförande av tester som ger en bred bedömning av ledningen och de enskilda arbetslagen, genomförande av projekt inom rekrytering, personalrådgivning, arbetsförmedlingar, marknadsföring, forskningssökningar och marknadsanalys, kostnadsanalys opinionsundersökningar, upprättande av statistik, även on-line, sammanställning av information i en datoriserad databas, systematisering av data i databaser, databaserad filhantering, informationssökande i datorfiler, sökande i datoriserade databaser, sortering av data i datoriserade databaser med information om personal och kandidater för jobbuppdrag, genomförande av affärer för tredje man, även i kombination med on-line 21/177 3

4 CTM Del A.1. tjänster, rådgivning inom organisation och skötsel av näringsverksamhet, specialistrådgivning inom området personal- och löneadministration, personalrekrytering, affärsoch företagsinformation, med eller utan hjälp av elektroniska databaser, assistans vid ledning av industrier eller säljföretag, rådgivning av lojalitetsprogram, vip-program för kunder samt erbjudanden, organisering av handel, auktioner, auktioner samt utställningar i företagssyften och/eller reklam, reproduktion av dokument, fotokopieringstjänster, skrivmaskinsskrivning, affischering, sekreterartjänster, bokföringstjänster, tjänster avseende personal- och löneadministration, arbetsförmedling inom ramen för call center Privatundervisning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; tjänster rörande sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet;coachning, vidareutbildning och yrkesvägledning [ rådgivning inom utbildning eller undervisning], e-learning, vuxenutbildning, praktisk utbildning [visningar], genomförande av utbildningsprojekt, anordnande, service och hållande av korrespondenskurser, seminarier, kongresser, forum, konferenser, symposier, konsultationer, skolningar, work-shops och kurser inom området psykologisk utbildning (psykologisk kompetens samt social förmåga så som kommunikation, assertivitet, integration, förhandling);anordnande, service och genomförande av tävlingar, lotterier, mottagningar och utställningar, lekar, gatufester, picknick, temafester, tjänster erbjudna av små förlag, utgivning, edition och distribution av böcker, texter, tidningar, tidskrifter och elektronisk media, även service av elektronisk publikation on-line, uthyrning av videoband, diskar, cd-skivor (ROM), MP3, datamediebärare och informationsbärare Vetenskapliga och tekniska tjänster samt forskning och utformning i samband därmed; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror;-tjänster inom området projektering och bearbetning av dataprogram för personlighetstester, kvalifikationer och för personalurval;inspelningar, registreringar, sparande, omvandling och/eller uppspelning av meddelanden, bilder, text, tal, signaler och data, i synnerhet i digital format;professionell rådgivning och tjänster erbjudna av experter avseende personal, personalresurshantering, yrkesrådgivning, yrkestester, personlighetstester, psykologiska undersökningar och rådgivning avseende yrkesval;tjänster, tjänster avseende projektering och webbplatser och informationsservice, tjänster inom dataprogrammering Juridiska tjänster avseende arbetsrätt och föreskrifter gällande på arbetsmarknaden /2/21 HYPOXRAINING Hypoxi Produktions- und Vertriebs GmbH Hellbrunnerstr Salzburg AT ZUMTOBEL KRONBERGER RECHTSANWÄLTE OG Rainbergstr. 3c 52 Salzburg AT EN 28 - Gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser Sportaktiviteter; coaching; praktisk utbildning (instruktion) Hygienisk vård och skönhetsvård för människor; medicinska tjänster /6/21 i mitten av en röd skiva med svarta kanter finns en liten vit grekisk bokstav i form av en epsilon tillsammans med sin skugga Rött, vitt, svart epoint Rendszerek Informatikai Szolgáltató Kft. Rákospatak park 2. V. em Budapest HU Dallos, Zsolt Szondi u Budapest HU HU EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater samt instrument för besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, omkoppling, omvandling, lagring, reglering och kontroll av elektricitet; Apparater för inspelning, uppragning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt system för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; brandsläckningsapparater Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri Telekommunikation /4/21 TMS Brokers 4 21/177

5 Del A.1. CTM Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Al. Jerozolimskie 123A 2-17 Warszawa PL KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 16 - Pappers- och skrivmateriel, trycksaker, tryckta publiiationer, böcker, reklampublikationer, datablad, tidskrifter, periodiska publikationer, veckotidningar, häften, pärmar, flygblad, prospekt, trycksaker, affischer, posters, stickers, kontorsförnödenheter, undervisnings- och instruktionsmaterial (ej apparater) Specialistrådgivning och konsulttjänster, assistans och tjänster inom organisation och ledning av näringsverksamhet, företag samt affärsverksamhet, tjänster avseende revision, bokföring och räkenskaper, förmedling av affärskontakter, tjänster inom specialiserad affärs- och ekonomirådgivning, affärsförmedling, import-/exportagenturer och handelsagenturer, sales promotiontjänster, säljfrämjandeverksamhet, anordnande av auktioner; forskning och sökning inom näringsverksamhet, expertis inom näringsverksamhet, expertis inom lönsamhet; omlokaliseringstjänster för företag, tjänster avseende insamling, bearbetning och tillhandahållande av företagsinformation; kontorstjänster; tjänster inom förmedling av arbete, rekrytering och val av personal, konsultation avseende personaladministration och personalvård; anordnande av mässor och utställningar för försäljnings- och reklamändamål; marknadsundersökningar och opinionsundersökningar, ekonomiska prognoser och markandsanalyser, marknadsprisanalyser, tjänster inom statistiska undersökningar och värdering av näringsverksamhet;bearbetning av statistisk information, upprättande av kontoutdrag, administration av data och datauppgifter i datasystem, upphämtning och insamling av data till databaser, datasystematisering, sortering och kompilation i datoriserade databaser, datoriserad registerhantering, uppsökning av information i databaser och datafiler;reklamtjänster och säljfrämjande tjänster, PR-tjänster, reklamtjänster med användinng av verbala metoder, ljud, audiovisuella och multimediala metoder samt via datornät, spridning av annonsoch reklammaterial och reklamerbjudanden, spridning av annons- och reklammaterial, tillhandahållande av reklamplats och reklamtid, tjänster avseende hantering av lojalitetsprogram och kampanjprogram; arkivering av dokument med hjälp av elektroniska metoder och traditionella metoder Finansiella tjänster, monetära tjänster och försäkringstjänster, banktjänster, mäklartjänster, förande av värdepapperskonton, tjänster avseende genomförande av handel med värdepapper, investeringar på kapitalmarknaden, värdepappersmarknaden och fastighetsmarknaden, genomförande av köp och försäljningar av värdepapper, börsnotering, tjänster avseende förvaltning av finansiella tillgångar (förvaltning av portfölj på kunds uppdrag), rådgivning inom värdepappershandel - rapporter, analyser och utredningar på kunds beställning, tjänster avseende förmedling av köp av stora aktiepaket genom kallelse, framtagning av emissionsprospekt, börsnotering av bolag, tjänster som emissionssponsor, marknadsbearbetare och emittent, upprättande av informationspromemorior, tjänster avseende handel med företagens värdepapper på en inofficiell marknad, verksamhet förknippad av emissioner samt värdepappershandel, garantering av emissioner av värdepapper (underwriting);värdepappersmäkleri, förande av mäklarkonton, köp och försäljning av värdepapper på tredje parts uppdrag, utförande av transaktioner avseende innehav, köp eller försäljning av värdepapper, förmedling vid köp av aktiepaket, mäklartjänster, finansiella undersökningar och prognoser, analyser, finansiella, finansiell konsultation, konsultoch rådgivningstjänster i finansiella frågor, investeringsrådgivning, fondförvaltningstjänster, fondförvaltning, placering av betrodda pengar i eget namn och på gemensamt konto för deltagare i fonder, försäljning av fondandelar, ledning av samfund, investeringsfonder och pensionsfonder, tjänster avseende förande av individuella pensionssparkonton, tjänster avseende distribution av andelar i investeringsfondsällskap, tjänster avseende lämnande krediter för värdepapper, förvaltning av monetära medel samt andra tillgångar, tjänster avseende riskbedömning, stiftande och ledning av investerings och förvaltningsfonder;depositionsoch kredittjänster, mäklartjänster, clearingtjänster, factoringtjänster, kapitalförvaltningstjänster, remburser, hantering av resecheckar, förande av bankkonton, mottagning av sparplaceringar och kapitalplaceringar, givande och tagande av krediter och lån, transaktioner, utförande av växel- och checktransaktioner, utförande av elektroniska transaktioner och överföringar;mottagning och genomförande av placeringar i inhemska och utländska banker, mottagning och givande av borgensåtaganden och bankgarantier, genomförande av valutahandel, mottagning för deponering av föremål, dokument och värdepapper samt tillhandahållande av bankfack, anordnande av och deltagande i bankkonsortier, handel med fordringar, utförande av specifika bankförrättningar på uppdrag av andra banker, utförande av borgensåtaganden, utgivning och hantering av betalkort, utförande av finansiella transaktioner, utförande av åtgärder inom försäkringsverksamhet, försäkringsmäkleri; värdering av rörliga tillgångar och fastigheter, finansiell förvaltning, finansiella transaktioner i samband med avveckling av företag, fastighetsmäkleri, fastighetsarrendering; penninginsamlingar för välgörande ändamål, ekonomisk sponsring; information avseende ovan nämnda tjänster;förvaltning av bolag, investeringsfonder och pensionsfonder Tjänster inom informations- och pressagenturer, överföring av information, överföring av information i form av text, bilder, ljud och kompilerad i elektronisk form samt tillhandahållande av kommunikation för översändande av sådan information via datorterminaler, fiberoptiska nät, telefon, telegrafer, bildskärmsenheter, telefaxmaskiner, radio, TV samt satellitanordningar, tillhandahållande av kommunikation och överföring av information i form av text, ljud och bild via datorterminaler, samt via fiberoptiskt nät, tillhandahållande av uppkoppling till Internet via telekommunikation, uthyrning av apparater för sändning av meddelanden, tjänster avseende distribution av elektroniska annonser, tjänster avseende tillgång till och hantering av e-post och e-postlådor, internetsändningar, internetportaler, drift av forum online, tjänster avseende kommunikations- och informationsportaler;tillgång till portal med information om finanser, näringsliv, börsen, skatter, juridik samt med kommentarer och råd till investorer, tillgång till internetplattform för investeringar på valutamarknaden, tilldelning av tillgång till databaser via Internet, tillgång till kommunikation via Internet som möjliggör kundservice via Internet, information avseende ovan nämnda tjänster; telekonferenser, överföring av faxmeddelanden, uthyrning av modem, sändning av meddelanden, uthyrning av apparater för och meddelanden, sändning av, tjänster avseende telefonkommunikation; sändning och överföring av data samt information via datornätverk och/eller Internet Förlagsverksamhet, publicering av texter, artiklar, böcker, periodika, tidskrifter, tidningar, multimediapresentationer, elektroniska publikationer online, utgivning av ljudinspelningar, visuella inspelningar, videoinspelningar, elektroniska datamedia; produktion av filmer, ljud- och/eller videoinspelningar samt radio- och TV-program; Undervisnings-, utbildningsverksamhet, underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; anordnande av tävlingar och spel inom utbildning, sport, kultur och nöje, organisering av idrottstävlingar; anordnande av lotterier, festivaler, utomhusevenemang; anordnande och genomförande av konferenser, kongresser, seminarier, symposier, sammankoms- 21/177 5

6 CTM 9175 Del A ter, utbildningar, tävlingar och utställningar; anordnande av utställningar i idrotssyfte, utbildningssyfte och kultursyfte; information avseende ovannämnda tjänster /4/21 TMS Brokers DOM MAKLERSKI Marinblått, rött Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Al. Jerozolimskie 123A 2-17 Warszawa PL KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 16 - Pappers- och skrivmateriel, trycksaker, tryckta publiiationer, böcker, reklampublikationer, datablad, tidskrifter, periodiska publikationer, veckotidningar, häften, pärmar, flygblad, prospekt, trycksaker, affischer, posters, stickers, kontorsförnödenheter, undervisnings- och instruktionsmaterial (ej apparater) Specialistrådgivning och konsulttjänster, assistans och tjänster inom organisation och ledning av näringsverksamhet, företag samt affärsverksamhet, tjänster avseende revision, bokföring och räkenskaper, förmedling av affärskontakter, tjänster inom specialiserad affärs- och ekonomirådgivning, affärsförmedling, import-/exportagenturer och handelsagenturer, sales promotiontjänster, säljfrämjandeverksamhet, anordnande av auktioner; forskning och sökning inom näringsverksamhet, expertis inom näringsverksamhet, expertis inom lönsamhet; omlokaliseringstjänster för företag, tjänster avseende insamling, bearbetning och tillhandahållande av företagsinformation; kontorstjänster; tjänster inom förmedling av arbete, rekrytering och val av personal, konsultation avseende personaladministration och personalvård; anordnande av mässor och utställningar för försäljnings- och reklamändamål; marknadsundersökningar och opinionsundersökningar, ekonomiska prognoser och markandsanalyser, marknadsprisanalyser, tjänster inom statistiska undersökningar och värdering av näringsverksamhet;bearbetning av statistisk information, upprättande av kontoutdrag, administration av data och datauppgifter i datasystem, upphämtning och insamling av data till databaser, datasystematisering, sortering och kompilation i datoriserade databaser, datoriserad registerhantering, uppsökning av information i databaser och datafiler;reklamtjänster och säljfrämjande tjänster, PR-tjänster, reklamtjänster med användinng av verbala metoder, ljud, audiovisuella och multimediala metoder samt via datornät, spridning av annonsoch reklammaterial och reklamerbjudanden, spridning av annons- och reklammaterial, tillhandahållande av reklamplats och reklamtid, tjänster avseende hantering av lojalitetsprogram och kampanjprogram; arkivering av dokument med hjälp av elektroniska metoder och traditionella metoder Finansiella tjänster, monetära tjänster och försäkringstjänster, banktjänster, mäklartjänster, förande av värdepapperskonton, tjänster avseende genomförande av handel med värdepapper, investeringar på kapitalmarknaden, värdepappersmarknaden och fastighetsmarknaden, genomförande av köp och försäljningar av värdepapper, börsnotering, tjänster avseende förvaltning av finansiella tillgångar (förvaltning av portfölj på kunds uppdrag), rådgivning inom värdepappershandel - rapporter, analyser och utredningar på kunds beställning, tjänster avseende förmedling av köp av stora aktiepaket genom kallelse, framtagning av emissionsprospekt, börsnotering av bolag, tjänster som emissionssponsor, marknadsbearbetare och emittent, upprättande av informationspromemorior, tjänster avseende handel med företagens värdepapper på en inofficiell marknad, verksamhet förknippad av emissioner samt värdepappershandel, garantering av emissioner av värdepapper (underwriting);värdepappersmäkleri, förande av mäklarkonton, köp och försäljning av värdepapper på tredje parts uppdrag, utförande av transaktioner avseende innehav, köp eller försäljning av värdepapper, förmedling vid köp av aktiepaket, mäklartjänster, finansiella undersökningar och prognoser, analyser, finansiella, finansiell konsultation, konsultoch rådgivningstjänster i finansiella frågor, investeringsrådgivning, fondförvaltningstjänster, fondförvaltning, placering av betrodda pengar i eget namn och på gemensamt konto för deltagare i fonder, försäljning av fondandelar, ledning av samfund, investeringsfonder och pensionsfonder, tjänster avseende förande av individuella pensionssparkonton, tjänster avseende distribution av andelar i investeringsfondsällskap, tjänster avseende lämnande krediter för värdepapper, förvaltning av monetära medel samt andra tillgångar, tjänster avseende riskbedömning, stiftande och ledning av investerings och förvaltningsfonder;depositionsoch kredittjänster, mäklartjänster, clearingtjänster, factoringtjänster, kapitalförvaltningstjänster, remburser, hantering av resecheckar, förande av bankkonton, mottagning av sparplaceringar och kapitalplaceringar, givande och tagande av krediter och lån, transaktioner, utförande av växel- och checktransaktioner, utförande av elektroniska transaktioner och överföringar;mottagning och genomförande av placeringar i inhemska och utländska banker, mottagning och givande av borgensåtaganden och bankgarantier, genomförande av valutahandel, mottagning för deponering av föremål, dokument och värdepapper samt tillhandahållande av bankfack, anordnande av och deltagande i bankkonsortier, handel med fordringar, utförande av specifika bankförrättningar på uppdrag av andra banker, utförande av borgensåtaganden, utgivning och hantering av betalkort, utförande av finansiella transaktioner, utförande av åtgärder inom försäkringsverksamhet, försäkringsmäkleri; värdering av rörliga tillgångar och fastigheter, finansiell förvaltning, finansiella transaktioner i samband med avveckling av företag, fastighetsmäkleri, fastighetsarrendering; penninginsamlingar för välgörande ändamål, ekonomisk sponsring; information avseende ovan nämnda tjänster;förvaltning av bolag, investeringsfonder och pensionsfonder Tjänster inom informations- och pressagenturer, överföring av information, överföring av information i form av text, bilder, ljud och kompilerad i elektronisk form samt tillhandahållande av kommunikation för översändande av sådan information via datorterminaler, fiberoptiska nät, telefon, telegrafer, bildskärmsenheter, telefaxmaskiner, radio, TV samt satellitanordningar, tillhandahållande av kommunikation och överföring av information i form av text, ljud och bild via datorterminaler, samt via fiberoptiskt nät, tillhandahållande av uppkoppling till Internet via telekommunikation, uthyrning av apparater för sändning av meddelanden, tjänster avseende distribution av elektroniska annonser, tjänster avseende tillgång till och hantering av e-post och e-postlådor, internetsändningar, internetportaler, drift av 6 21/177

7 Del A.1. CTM forum online, tjänster avseende kommunikations- och informationsportaler;tillgång till portal med information om finanser, näringsliv, börsen, skatter, juridik samt med kommentarer och råd till investorer, tillgång till internetplattform för investeringar på valutamarknaden, tilldelning av tillgång till databaser via Internet, tillgång till kommunikation via Internet som möjliggör kundservice via Internet, information avseende ovan nämnda tjänster; telekonferenser, överföring av faxmeddelanden, uthyrning av modem, sändning av meddelanden, uthyrning av apparater för och meddelanden, sändning av, tjänster avseende telefonkommunikation; sändning och överföring av data samt information via datornätverk och/eller Internet Förlagsverksamhet, publicering av texter, artiklar, böcker, periodika, tidskrifter, tidningar, multimediapresentationer, elektroniska publikationer online, utgivning av ljudinspelningar, visuella inspelningar, videoinspelningar, elektroniska datamedia; produktion av filmer, ljud- och/eller videoinspelningar samt radio- och TV-program; Undervisnings-, utbildningsverksamhet, underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; anordnande av tävlingar och spel inom utbildning, sport, kultur och nöje, organisering av idrottstävlingar; anordnande av lotterier, festivaler, utomhusevenemang; anordnande och genomförande av konferenser, kongresser, seminarier, symposier, sammankomster, utbildningar, tävlingar och utställningar; anordnande av utställningar i idrotssyfte, utbildningssyfte och kultursyfte; information avseende ovannämnda tjänster /4/21 PLATINUMFRIENDS Pirri, Christian Via Cappuccini, Pordenone PROPRIA S.R.L. Via della Colonna n Pordenone EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymvaror, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor. 6 - Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader /6/21 LeenLife Varumärket består av ord och grafik och föreställer centralt inskrivna bokstäver i en havsblå cirkel "LeenLife" skrivna med ett vitt typsnitt, varvid bredvid bokstaven "f" i ordet "Life" finns ett orange paraply. havsblått, orange, brunt, vitt LeenLife Polska S.A. ul. Na Ustroniu 1 lok Kraków PL KANCELARIA PATENTOWA WIMA-PATENT ul. Wiejska Rybnik PL PL EN 5 - Aminosyror och fleromättade fettsyror för medicinska eller veterinärmedicinska ändamål och livsmedelsändamål;livsmedelsartiklar för medicinska ändamål;dietpreparat för livsmedelsartiklar för medicinska ändamål specifikt innehållande omättade fettsyror;dietlivsmedel, inklusive livsmedel och drycker för medicinska ändamål; dietiska näringstillskottsmedel;diettillskott och/eller näringstillskott, specifikt innehållande vitaminer och/eller mineraler och/eller fettsyror och/eller spårämnen och/eller aminosyror och/eller mikroelement och/eller vegetabiliska syror och/eller cellulosa;livsmedelstillskott berikade med vitaminer eller mineraler eller spårämnen eller fettsyror för farmaceutiska ändamål;närings- och diettillsatser och -substanser;näringstillskott för medicinsk användning, specifikt tabletter, kapslar, vätskor, pulver och dragéer;näringstillskott och farmaceutiska preparat för medicinska ändamål för utjämning av näringsbalansen, inklusive fitnesspreparat i form av färdigrätter eller separata blandningar särskilt innehållande torrmjölk, eller animaliska och vegetabiliska proteiner samt berikade med vitaminer eller mineraler eller spårämnen eller fettsyror;foder, tillsatser för, för medicinska ändamål, näringstillskott och -substanser innehållande vitaminer och/eller mineraler, aminosyror och/eller fettsyror och/eller växtextrakt för medicinska ändamål avsedda som tillskott av substanser som inte förekommer i tillräcklig mängd i livsmedel;örttillskott, örtextrakt, växtextrakt och siraper för medicinska ändamål;farmaceutiska näringstillskott innehållande vitaminer, mineraler, spårämnen och fettsyror samt omättade fettsyror;tuggummi med medicinska tillskott för medicinska ända- 21/177 7

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 L A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH LINKLATERS

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 L A A.1. 22 22 591 947131 25/1/21 VIATGESMUNTANYA FERROCARRILS LA GENERALITAT CATALUNYA Cardenal Sentmenat, 4 817 Barcelona

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 L A A.1. 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire SK5

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 111 Del D... 127 Del M... 129

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 111 Del D... 127 Del M... 129 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 48 Del C... Del D... 127 Del M... 129 DEL A A.1. 22 22 8791253 29/1/21 GEOGRAPHIC PUZZLE Łucki, Tomasz Komandorska 44 81-232 Gdynia PL KANCELARIA "PATENT" JAN PROŚCIŃSKI

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 8 L A A.1. 22 71335 4/8/28 KUMAvision KUMAvision AG Oberfischbach 3 88677 Markdorf DF-MP Fünf Höfe Theatinerstr. 16 8333 München EN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 31 Del C... 122 Del D... 142 Del M... 144

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 31 Del C... 122 Del D... 142 Del M... 144 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 31 Del C... 122 Del D... 142 Del M... 144 DEL A A.1. 546 591 8816324 15/3/21 Hoffman Loeb Zucker IPPA INVESTMENTS LIMITED Diagorou 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 6 Del M... 78 L A A.1. 7431497 2/11/28 DUOPOWER FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG Feldhorst 4 27711 Osterholz-Scharmbeck LORENZ SEIDLER GOSSEL

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... L A A.1. 22 22 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora PT FURTADO

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 L A A.1. 22 546 531 98995 5/5/21 Uni-Ran 26.11.2 26.11.6 26.11.12 ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 210 Del C... 257 Del D... 281 Del M... 302

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 210 Del C... 257 Del D... 281 Del M... 302 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... Del C... 257 Del D... 281 Del M... 32 L A A.1. 8578197 28/9/29 IKIOSK Axel Springer AG Axel-Springer-Str. 65 1888 Berlin JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Hohenstaufenring

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 L A A.1. 22 22 81442 6/3/29 smartspace Sirius Facilities GmbH Lennéstr. 3 1785 Berlin GÖHMANN RECHTSANWÄLTE ABOGADOS ADVOKAT STEUERBERATER

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 157 Del C... 196 Del D... 227 Del M... 229

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 157 Del C... 196 Del D... 227 Del M... 229 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 157 Del C... 196 Del D... 227 Del M... 229 L A A.1. 9772476 28/2/211 LandProp LandProp Services Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 56c -83 Warszawa PL KANCELARIA PATENTOWA

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 45 Del C... 7 Del D... 96 Del M... 113 DEL A A.1. 554 554 27 6829576 14/4/28 13.1.11 Catellani, Enzo Via Papa Giovanni XXIII, 55 242 Villa di Serio (BG) A.BRE.MAR. S.R.L.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 15, vecka 15/2015 Kungjorda beslut, vecka 15 2015-04-06-2015-04-12 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 170 Del D... 194 Del M... 213

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 170 Del D... 194 Del M... 213 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 146 Del C... 17 Del D... 194 Del M... 213 L A A.1. 692241 11/7/27 DYNAMIC HD IMAGION AG Auf der Geig 5 54311 Trierweiler Blatzheim, Hanno Hauptstr. 46 34 Bitburg EN 35

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 308

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 308 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 38 L A A.1. 571 895545 12/3/21 CLIP AND STAND BG - Цветна фигурална запазена марка CLIP AND STAND - Marca CLIP AND STAND en color

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 185 Del C... 226 Del D... 249 Del M... 251

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 185 Del C... 226 Del D... 249 Del M... 251 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 185 Del C... 226 Del D... 249 Del M... 251 L A A.1. 9225384 31/8/21 hairlady Reiswich, Waldemar Duisburger Str. 413 47198 Duisburg SCHEFFLER RA Scheffler, Hauke Klausenburger

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 150 Del D... 178 Del M... 197

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 150 Del D... 178 Del M... 197 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 129 Del C... 15 Del D... 178 Del M... 197 L A A.1. 978963 7/3/211 TAPERGUARD Nellcor Puritan Bennett LLC 6135 Gunbarrel Avenue Boulder, Colorado 831 US WITHERS & ROGERS

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 14 Del M... 142 L A A.1. 546 591 531 9384751 18/9/21 CÎME La Comba sarl La Comba, 2615 Ponet et Saint Auban FR EN FR 3 - Blekningspreparat och

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 48, vecka 51/2014 Kungjorda beslut, vecka 51 2014-12-15-2014-12-21 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET

Läs mer

Svensk varumärkestidning nr 39/2014

Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Publiceringsdag 2014-10-24 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 11 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 L A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa PL

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer