SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 85

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 85

2 L A A /9/29 ZERO HOUSE /11/29 Waterless. Printing. Naturally Zero House skrivet på två rader med ett gemensamt stort grönt O. Svart, vitt, grönt Lars Ørtoft, Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Korsgårdsvej Charlottenlund DK DA EN 11 - Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör för byggnation (ej av metall); asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, minnesvårdar, ej av metall Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster;rådgivning rörande val av byggmaterial som stödjer låg resursförbrukning Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror;industriell design av installationer för uppvärmning, kylning, ventilation, vattenförsörjning, belysning, reningsanläggningar för att uppnå låg resursförbrukning;industriell design av byggmaterial som stödjer låg resursförbrukning; arkitekttjänster;rådgivning relaterad till ingenjörsverksamhet Chris Kempers Holding B.V. Molenkampsdijk WC Aalten NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 21/177 2

3 Del A.1. CTM Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer. 4 - Behandling av ämnen och material;utskrifts- och tryckeritjänster;teknisk rådgivning avseende tryckning och trycksaker;utförande av prepressverksamheter och tjänster av ett prepressföretag, nämligen litografi, skanning, sättning, utdragning/plottning av filmer, digital, datoriserad och manuell framställning av data (text, bild, ljud); rådgivning med avseende på nämnda tjänster;framkallning och tryckning av (digitala) fotografiska bilder;framkallning av negativ, filmer och videor;information och rådgivning avseende ovannämnda tjänster;fotografiska och reprografiska tjänster, inklusive digitalisering av fotografier, filmer och videor samt av tecknat och fotografiskt bildmaterial;digital bild- och färgbearbetning;ytbehandling av fotografier och slutbearbetning av fotografier, datorstött eller inte;bildmanipulering;även enligt digitala tryckprocesser;tjänster som tillhandahålls av ett fotolaboratorium och -framkallningscentral; tryckeritjänster; litografi;grafisk slutbearbetning av trycksaker;upplysning avseende utskrifts- och tryckeritjänster Rådgivning avseende utformning och formgivning, främst av trycksaker;grafisk formgivning, grafisk utformning och andra grafiska tjänster;rådgivning avseende grafiska tjänster;teknisk rådgivning avseende utförande av trycksaksprojekt;dtp-tjänster; stylisttjänster;layout-tjänster;tjänster tillhandahållna av en grafisk designbyrå, bland annat bestående av utformning av trycksaker och förpackningar, utformning och utveckling av produkter, utformning av logotyper och husstilar och trycksaker;utformning och formgivning av trycksaker;utformning och utveckling av webbplatser och online-applikationer;utformning och utveckling av programvara;utformning och utveckling av innehåll för multimedieproduktioner /11/29 MULTISKILLS Basis Communicatie B.V. Wagenweg NP Haarlem NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 9 - Programvara (registrerade datorprogram); elektroniska publikationer; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; databehandlingsapparater Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); tidskrifter;kataloger, nyhetsbrev;facklitteratur och referensböcker Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet;sportinstruktionstjänster och sportutbildning;aka- 591 demier (undervisning), rådgivning inom området handledning/instruktion eller utbildning; hälsoklubbar; hälsoklubbar; förvaltning av sportanläggningar; gymnastikundervisning;information om utbildning och fritid; fysisk utbildning;(skriftlig) undervisning, samt upplysningar inom området (skriftlig) undervisning; anordnande av tävlingar; anordnande och genomförande av seminarier;anordnande av tävlingar och idrottstävlingar; idrottslägertjänster /2/21 EXECUTIVE PARTNERS Svart, rött, vitt Woźniak, Anna ul. Gliniana 29/ Lublin PL KANCELARIA PATENTOWA ALEKSANDRA MARCIŃSKA M. Dąbrowskiej 9/ Warszawa PL PL 16 - Trycksaker: skrifter, tryckt material, blanketter, häften, böcker, handböcker (manualer), periodiska publikationer, kalendrar, almanackor, notisblock, skrivplattor, tryckta publikationer, journaler, tentamensböcker, förteckningar, serietidningar;material för undervisning, undervisningsmaterial, utom apparatur;kataloger, prospekt;fotografier, grafiska bilder, reproduktioner, grafiska, teckningar, grafiska bilder, grafiska framställningar; ritpennor; handledningar;skärmar; adresseringsmaskiner; Affischer; affischer; album; block;skrivblock, ritblock, lösbladsmappar, dokumentmappar; skrivmateriel Annons- och reklamverksamhet;affärsledning, affärsförvaltning; kontorstjänster;arbetsförmedlingar, arbetsförmedling för fasta tjänster, tillfälliga tjänster, rekrytering av medarbetare och personal för tillfälligt arbete, personalselektering, personalurval genom psykologiska tester, yrkestester, personlighetstester, kvalifikationstester och psykologiska undersökningar, genomförande av ovan nämnda metoder i samband med personalrekrytering, uthyrning av medarbetare, rillfällig uthyrning av medarbetare, personalleasing, personal och lönetjänster och personalrekrytering för tredje man, executive search consultants, rådgivning inom marknadsföring och personalrekrytering, rådgivning inom yrkesutveckling, karriärsplanering, undersökning av personer i syfte att bedöma deras yrkesskicklighet, tjänster avseende arbetspsykologi, rådgivning avseende bedömning, utveckling och implementering av human resources, konsultation avseende personaladministration, personalledning, rådgivning avseende rekrytering och personalleasing, personalrevision - genomförande av tester som ger en bred bedömning av ledningen och de enskilda arbetslagen, genomförande av projekt inom rekrytering, personalrådgivning, arbetsförmedlingar, marknadsföring, forskningssökningar och marknadsanalys, kostnadsanalys opinionsundersökningar, upprättande av statistik, även on-line, sammanställning av information i en datoriserad databas, systematisering av data i databaser, databaserad filhantering, informationssökande i datorfiler, sökande i datoriserade databaser, sortering av data i datoriserade databaser med information om personal och kandidater för jobbuppdrag, genomförande av affärer för tredje man, även i kombination med on-line 21/177 3

4 CTM Del A.1. tjänster, rådgivning inom organisation och skötsel av näringsverksamhet, specialistrådgivning inom området personal- och löneadministration, personalrekrytering, affärsoch företagsinformation, med eller utan hjälp av elektroniska databaser, assistans vid ledning av industrier eller säljföretag, rådgivning av lojalitetsprogram, vip-program för kunder samt erbjudanden, organisering av handel, auktioner, auktioner samt utställningar i företagssyften och/eller reklam, reproduktion av dokument, fotokopieringstjänster, skrivmaskinsskrivning, affischering, sekreterartjänster, bokföringstjänster, tjänster avseende personal- och löneadministration, arbetsförmedling inom ramen för call center Privatundervisning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; tjänster rörande sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet;coachning, vidareutbildning och yrkesvägledning [ rådgivning inom utbildning eller undervisning], e-learning, vuxenutbildning, praktisk utbildning [visningar], genomförande av utbildningsprojekt, anordnande, service och hållande av korrespondenskurser, seminarier, kongresser, forum, konferenser, symposier, konsultationer, skolningar, work-shops och kurser inom området psykologisk utbildning (psykologisk kompetens samt social förmåga så som kommunikation, assertivitet, integration, förhandling);anordnande, service och genomförande av tävlingar, lotterier, mottagningar och utställningar, lekar, gatufester, picknick, temafester, tjänster erbjudna av små förlag, utgivning, edition och distribution av böcker, texter, tidningar, tidskrifter och elektronisk media, även service av elektronisk publikation on-line, uthyrning av videoband, diskar, cd-skivor (ROM), MP3, datamediebärare och informationsbärare Vetenskapliga och tekniska tjänster samt forskning och utformning i samband därmed; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror;-tjänster inom området projektering och bearbetning av dataprogram för personlighetstester, kvalifikationer och för personalurval;inspelningar, registreringar, sparande, omvandling och/eller uppspelning av meddelanden, bilder, text, tal, signaler och data, i synnerhet i digital format;professionell rådgivning och tjänster erbjudna av experter avseende personal, personalresurshantering, yrkesrådgivning, yrkestester, personlighetstester, psykologiska undersökningar och rådgivning avseende yrkesval;tjänster, tjänster avseende projektering och webbplatser och informationsservice, tjänster inom dataprogrammering Juridiska tjänster avseende arbetsrätt och föreskrifter gällande på arbetsmarknaden /2/21 HYPOXRAINING Hypoxi Produktions- und Vertriebs GmbH Hellbrunnerstr Salzburg AT ZUMTOBEL KRONBERGER RECHTSANWÄLTE OG Rainbergstr. 3c 52 Salzburg AT EN 28 - Gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser Sportaktiviteter; coaching; praktisk utbildning (instruktion) Hygienisk vård och skönhetsvård för människor; medicinska tjänster /6/21 i mitten av en röd skiva med svarta kanter finns en liten vit grekisk bokstav i form av en epsilon tillsammans med sin skugga Rött, vitt, svart epoint Rendszerek Informatikai Szolgáltató Kft. Rákospatak park 2. V. em Budapest HU Dallos, Zsolt Szondi u Budapest HU HU EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater samt instrument för besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, omkoppling, omvandling, lagring, reglering och kontroll av elektricitet; Apparater för inspelning, uppragning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt system för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; brandsläckningsapparater Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri Telekommunikation /4/21 TMS Brokers 4 21/177

5 Del A.1. CTM Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Al. Jerozolimskie 123A 2-17 Warszawa PL KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 16 - Pappers- och skrivmateriel, trycksaker, tryckta publiiationer, böcker, reklampublikationer, datablad, tidskrifter, periodiska publikationer, veckotidningar, häften, pärmar, flygblad, prospekt, trycksaker, affischer, posters, stickers, kontorsförnödenheter, undervisnings- och instruktionsmaterial (ej apparater) Specialistrådgivning och konsulttjänster, assistans och tjänster inom organisation och ledning av näringsverksamhet, företag samt affärsverksamhet, tjänster avseende revision, bokföring och räkenskaper, förmedling av affärskontakter, tjänster inom specialiserad affärs- och ekonomirådgivning, affärsförmedling, import-/exportagenturer och handelsagenturer, sales promotiontjänster, säljfrämjandeverksamhet, anordnande av auktioner; forskning och sökning inom näringsverksamhet, expertis inom näringsverksamhet, expertis inom lönsamhet; omlokaliseringstjänster för företag, tjänster avseende insamling, bearbetning och tillhandahållande av företagsinformation; kontorstjänster; tjänster inom förmedling av arbete, rekrytering och val av personal, konsultation avseende personaladministration och personalvård; anordnande av mässor och utställningar för försäljnings- och reklamändamål; marknadsundersökningar och opinionsundersökningar, ekonomiska prognoser och markandsanalyser, marknadsprisanalyser, tjänster inom statistiska undersökningar och värdering av näringsverksamhet;bearbetning av statistisk information, upprättande av kontoutdrag, administration av data och datauppgifter i datasystem, upphämtning och insamling av data till databaser, datasystematisering, sortering och kompilation i datoriserade databaser, datoriserad registerhantering, uppsökning av information i databaser och datafiler;reklamtjänster och säljfrämjande tjänster, PR-tjänster, reklamtjänster med användinng av verbala metoder, ljud, audiovisuella och multimediala metoder samt via datornät, spridning av annonsoch reklammaterial och reklamerbjudanden, spridning av annons- och reklammaterial, tillhandahållande av reklamplats och reklamtid, tjänster avseende hantering av lojalitetsprogram och kampanjprogram; arkivering av dokument med hjälp av elektroniska metoder och traditionella metoder Finansiella tjänster, monetära tjänster och försäkringstjänster, banktjänster, mäklartjänster, förande av värdepapperskonton, tjänster avseende genomförande av handel med värdepapper, investeringar på kapitalmarknaden, värdepappersmarknaden och fastighetsmarknaden, genomförande av köp och försäljningar av värdepapper, börsnotering, tjänster avseende förvaltning av finansiella tillgångar (förvaltning av portfölj på kunds uppdrag), rådgivning inom värdepappershandel - rapporter, analyser och utredningar på kunds beställning, tjänster avseende förmedling av köp av stora aktiepaket genom kallelse, framtagning av emissionsprospekt, börsnotering av bolag, tjänster som emissionssponsor, marknadsbearbetare och emittent, upprättande av informationspromemorior, tjänster avseende handel med företagens värdepapper på en inofficiell marknad, verksamhet förknippad av emissioner samt värdepappershandel, garantering av emissioner av värdepapper (underwriting);värdepappersmäkleri, förande av mäklarkonton, köp och försäljning av värdepapper på tredje parts uppdrag, utförande av transaktioner avseende innehav, köp eller försäljning av värdepapper, förmedling vid köp av aktiepaket, mäklartjänster, finansiella undersökningar och prognoser, analyser, finansiella, finansiell konsultation, konsultoch rådgivningstjänster i finansiella frågor, investeringsrådgivning, fondförvaltningstjänster, fondförvaltning, placering av betrodda pengar i eget namn och på gemensamt konto för deltagare i fonder, försäljning av fondandelar, ledning av samfund, investeringsfonder och pensionsfonder, tjänster avseende förande av individuella pensionssparkonton, tjänster avseende distribution av andelar i investeringsfondsällskap, tjänster avseende lämnande krediter för värdepapper, förvaltning av monetära medel samt andra tillgångar, tjänster avseende riskbedömning, stiftande och ledning av investerings och förvaltningsfonder;depositionsoch kredittjänster, mäklartjänster, clearingtjänster, factoringtjänster, kapitalförvaltningstjänster, remburser, hantering av resecheckar, förande av bankkonton, mottagning av sparplaceringar och kapitalplaceringar, givande och tagande av krediter och lån, transaktioner, utförande av växel- och checktransaktioner, utförande av elektroniska transaktioner och överföringar;mottagning och genomförande av placeringar i inhemska och utländska banker, mottagning och givande av borgensåtaganden och bankgarantier, genomförande av valutahandel, mottagning för deponering av föremål, dokument och värdepapper samt tillhandahållande av bankfack, anordnande av och deltagande i bankkonsortier, handel med fordringar, utförande av specifika bankförrättningar på uppdrag av andra banker, utförande av borgensåtaganden, utgivning och hantering av betalkort, utförande av finansiella transaktioner, utförande av åtgärder inom försäkringsverksamhet, försäkringsmäkleri; värdering av rörliga tillgångar och fastigheter, finansiell förvaltning, finansiella transaktioner i samband med avveckling av företag, fastighetsmäkleri, fastighetsarrendering; penninginsamlingar för välgörande ändamål, ekonomisk sponsring; information avseende ovan nämnda tjänster;förvaltning av bolag, investeringsfonder och pensionsfonder Tjänster inom informations- och pressagenturer, överföring av information, överföring av information i form av text, bilder, ljud och kompilerad i elektronisk form samt tillhandahållande av kommunikation för översändande av sådan information via datorterminaler, fiberoptiska nät, telefon, telegrafer, bildskärmsenheter, telefaxmaskiner, radio, TV samt satellitanordningar, tillhandahållande av kommunikation och överföring av information i form av text, ljud och bild via datorterminaler, samt via fiberoptiskt nät, tillhandahållande av uppkoppling till Internet via telekommunikation, uthyrning av apparater för sändning av meddelanden, tjänster avseende distribution av elektroniska annonser, tjänster avseende tillgång till och hantering av e-post och e-postlådor, internetsändningar, internetportaler, drift av forum online, tjänster avseende kommunikations- och informationsportaler;tillgång till portal med information om finanser, näringsliv, börsen, skatter, juridik samt med kommentarer och råd till investorer, tillgång till internetplattform för investeringar på valutamarknaden, tilldelning av tillgång till databaser via Internet, tillgång till kommunikation via Internet som möjliggör kundservice via Internet, information avseende ovan nämnda tjänster; telekonferenser, överföring av faxmeddelanden, uthyrning av modem, sändning av meddelanden, uthyrning av apparater för och meddelanden, sändning av, tjänster avseende telefonkommunikation; sändning och överföring av data samt information via datornätverk och/eller Internet Förlagsverksamhet, publicering av texter, artiklar, böcker, periodika, tidskrifter, tidningar, multimediapresentationer, elektroniska publikationer online, utgivning av ljudinspelningar, visuella inspelningar, videoinspelningar, elektroniska datamedia; produktion av filmer, ljud- och/eller videoinspelningar samt radio- och TV-program; Undervisnings-, utbildningsverksamhet, underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; anordnande av tävlingar och spel inom utbildning, sport, kultur och nöje, organisering av idrottstävlingar; anordnande av lotterier, festivaler, utomhusevenemang; anordnande och genomförande av konferenser, kongresser, seminarier, symposier, sammankoms- 21/177 5

6 CTM 9175 Del A ter, utbildningar, tävlingar och utställningar; anordnande av utställningar i idrotssyfte, utbildningssyfte och kultursyfte; information avseende ovannämnda tjänster /4/21 TMS Brokers DOM MAKLERSKI Marinblått, rött Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Al. Jerozolimskie 123A 2-17 Warszawa PL KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 16 - Pappers- och skrivmateriel, trycksaker, tryckta publiiationer, böcker, reklampublikationer, datablad, tidskrifter, periodiska publikationer, veckotidningar, häften, pärmar, flygblad, prospekt, trycksaker, affischer, posters, stickers, kontorsförnödenheter, undervisnings- och instruktionsmaterial (ej apparater) Specialistrådgivning och konsulttjänster, assistans och tjänster inom organisation och ledning av näringsverksamhet, företag samt affärsverksamhet, tjänster avseende revision, bokföring och räkenskaper, förmedling av affärskontakter, tjänster inom specialiserad affärs- och ekonomirådgivning, affärsförmedling, import-/exportagenturer och handelsagenturer, sales promotiontjänster, säljfrämjandeverksamhet, anordnande av auktioner; forskning och sökning inom näringsverksamhet, expertis inom näringsverksamhet, expertis inom lönsamhet; omlokaliseringstjänster för företag, tjänster avseende insamling, bearbetning och tillhandahållande av företagsinformation; kontorstjänster; tjänster inom förmedling av arbete, rekrytering och val av personal, konsultation avseende personaladministration och personalvård; anordnande av mässor och utställningar för försäljnings- och reklamändamål; marknadsundersökningar och opinionsundersökningar, ekonomiska prognoser och markandsanalyser, marknadsprisanalyser, tjänster inom statistiska undersökningar och värdering av näringsverksamhet;bearbetning av statistisk information, upprättande av kontoutdrag, administration av data och datauppgifter i datasystem, upphämtning och insamling av data till databaser, datasystematisering, sortering och kompilation i datoriserade databaser, datoriserad registerhantering, uppsökning av information i databaser och datafiler;reklamtjänster och säljfrämjande tjänster, PR-tjänster, reklamtjänster med användinng av verbala metoder, ljud, audiovisuella och multimediala metoder samt via datornät, spridning av annonsoch reklammaterial och reklamerbjudanden, spridning av annons- och reklammaterial, tillhandahållande av reklamplats och reklamtid, tjänster avseende hantering av lojalitetsprogram och kampanjprogram; arkivering av dokument med hjälp av elektroniska metoder och traditionella metoder Finansiella tjänster, monetära tjänster och försäkringstjänster, banktjänster, mäklartjänster, förande av värdepapperskonton, tjänster avseende genomförande av handel med värdepapper, investeringar på kapitalmarknaden, värdepappersmarknaden och fastighetsmarknaden, genomförande av köp och försäljningar av värdepapper, börsnotering, tjänster avseende förvaltning av finansiella tillgångar (förvaltning av portfölj på kunds uppdrag), rådgivning inom värdepappershandel - rapporter, analyser och utredningar på kunds beställning, tjänster avseende förmedling av köp av stora aktiepaket genom kallelse, framtagning av emissionsprospekt, börsnotering av bolag, tjänster som emissionssponsor, marknadsbearbetare och emittent, upprättande av informationspromemorior, tjänster avseende handel med företagens värdepapper på en inofficiell marknad, verksamhet förknippad av emissioner samt värdepappershandel, garantering av emissioner av värdepapper (underwriting);värdepappersmäkleri, förande av mäklarkonton, köp och försäljning av värdepapper på tredje parts uppdrag, utförande av transaktioner avseende innehav, köp eller försäljning av värdepapper, förmedling vid köp av aktiepaket, mäklartjänster, finansiella undersökningar och prognoser, analyser, finansiella, finansiell konsultation, konsultoch rådgivningstjänster i finansiella frågor, investeringsrådgivning, fondförvaltningstjänster, fondförvaltning, placering av betrodda pengar i eget namn och på gemensamt konto för deltagare i fonder, försäljning av fondandelar, ledning av samfund, investeringsfonder och pensionsfonder, tjänster avseende förande av individuella pensionssparkonton, tjänster avseende distribution av andelar i investeringsfondsällskap, tjänster avseende lämnande krediter för värdepapper, förvaltning av monetära medel samt andra tillgångar, tjänster avseende riskbedömning, stiftande och ledning av investerings och förvaltningsfonder;depositionsoch kredittjänster, mäklartjänster, clearingtjänster, factoringtjänster, kapitalförvaltningstjänster, remburser, hantering av resecheckar, förande av bankkonton, mottagning av sparplaceringar och kapitalplaceringar, givande och tagande av krediter och lån, transaktioner, utförande av växel- och checktransaktioner, utförande av elektroniska transaktioner och överföringar;mottagning och genomförande av placeringar i inhemska och utländska banker, mottagning och givande av borgensåtaganden och bankgarantier, genomförande av valutahandel, mottagning för deponering av föremål, dokument och värdepapper samt tillhandahållande av bankfack, anordnande av och deltagande i bankkonsortier, handel med fordringar, utförande av specifika bankförrättningar på uppdrag av andra banker, utförande av borgensåtaganden, utgivning och hantering av betalkort, utförande av finansiella transaktioner, utförande av åtgärder inom försäkringsverksamhet, försäkringsmäkleri; värdering av rörliga tillgångar och fastigheter, finansiell förvaltning, finansiella transaktioner i samband med avveckling av företag, fastighetsmäkleri, fastighetsarrendering; penninginsamlingar för välgörande ändamål, ekonomisk sponsring; information avseende ovan nämnda tjänster;förvaltning av bolag, investeringsfonder och pensionsfonder Tjänster inom informations- och pressagenturer, överföring av information, överföring av information i form av text, bilder, ljud och kompilerad i elektronisk form samt tillhandahållande av kommunikation för översändande av sådan information via datorterminaler, fiberoptiska nät, telefon, telegrafer, bildskärmsenheter, telefaxmaskiner, radio, TV samt satellitanordningar, tillhandahållande av kommunikation och överföring av information i form av text, ljud och bild via datorterminaler, samt via fiberoptiskt nät, tillhandahållande av uppkoppling till Internet via telekommunikation, uthyrning av apparater för sändning av meddelanden, tjänster avseende distribution av elektroniska annonser, tjänster avseende tillgång till och hantering av e-post och e-postlådor, internetsändningar, internetportaler, drift av 6 21/177

7 Del A.1. CTM forum online, tjänster avseende kommunikations- och informationsportaler;tillgång till portal med information om finanser, näringsliv, börsen, skatter, juridik samt med kommentarer och råd till investorer, tillgång till internetplattform för investeringar på valutamarknaden, tilldelning av tillgång till databaser via Internet, tillgång till kommunikation via Internet som möjliggör kundservice via Internet, information avseende ovan nämnda tjänster; telekonferenser, överföring av faxmeddelanden, uthyrning av modem, sändning av meddelanden, uthyrning av apparater för och meddelanden, sändning av, tjänster avseende telefonkommunikation; sändning och överföring av data samt information via datornätverk och/eller Internet Förlagsverksamhet, publicering av texter, artiklar, böcker, periodika, tidskrifter, tidningar, multimediapresentationer, elektroniska publikationer online, utgivning av ljudinspelningar, visuella inspelningar, videoinspelningar, elektroniska datamedia; produktion av filmer, ljud- och/eller videoinspelningar samt radio- och TV-program; Undervisnings-, utbildningsverksamhet, underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; anordnande av tävlingar och spel inom utbildning, sport, kultur och nöje, organisering av idrottstävlingar; anordnande av lotterier, festivaler, utomhusevenemang; anordnande och genomförande av konferenser, kongresser, seminarier, symposier, sammankomster, utbildningar, tävlingar och utställningar; anordnande av utställningar i idrotssyfte, utbildningssyfte och kultursyfte; information avseende ovannämnda tjänster /4/21 PLATINUMFRIENDS Pirri, Christian Via Cappuccini, Pordenone PROPRIA S.R.L. Via della Colonna n Pordenone EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymvaror, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor. 6 - Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader /6/21 LeenLife Varumärket består av ord och grafik och föreställer centralt inskrivna bokstäver i en havsblå cirkel "LeenLife" skrivna med ett vitt typsnitt, varvid bredvid bokstaven "f" i ordet "Life" finns ett orange paraply. havsblått, orange, brunt, vitt LeenLife Polska S.A. ul. Na Ustroniu 1 lok Kraków PL KANCELARIA PATENTOWA WIMA-PATENT ul. Wiejska Rybnik PL PL EN 5 - Aminosyror och fleromättade fettsyror för medicinska eller veterinärmedicinska ändamål och livsmedelsändamål;livsmedelsartiklar för medicinska ändamål;dietpreparat för livsmedelsartiklar för medicinska ändamål specifikt innehållande omättade fettsyror;dietlivsmedel, inklusive livsmedel och drycker för medicinska ändamål; dietiska näringstillskottsmedel;diettillskott och/eller näringstillskott, specifikt innehållande vitaminer och/eller mineraler och/eller fettsyror och/eller spårämnen och/eller aminosyror och/eller mikroelement och/eller vegetabiliska syror och/eller cellulosa;livsmedelstillskott berikade med vitaminer eller mineraler eller spårämnen eller fettsyror för farmaceutiska ändamål;närings- och diettillsatser och -substanser;näringstillskott för medicinsk användning, specifikt tabletter, kapslar, vätskor, pulver och dragéer;näringstillskott och farmaceutiska preparat för medicinska ändamål för utjämning av näringsbalansen, inklusive fitnesspreparat i form av färdigrätter eller separata blandningar särskilt innehållande torrmjölk, eller animaliska och vegetabiliska proteiner samt berikade med vitaminer eller mineraler eller spårämnen eller fettsyror;foder, tillsatser för, för medicinska ändamål, näringstillskott och -substanser innehållande vitaminer och/eller mineraler, aminosyror och/eller fettsyror och/eller växtextrakt för medicinska ändamål avsedda som tillskott av substanser som inte förekommer i tillräcklig mängd i livsmedel;örttillskott, örtextrakt, växtextrakt och siraper för medicinska ändamål;farmaceutiska näringstillskott innehållande vitaminer, mineraler, spårämnen och fettsyror samt omättade fettsyror;tuggummi med medicinska tillskott för medicinska ända- 21/177 7

8 CTM Del A mål;droppar, siraper, tabletter, dragéer, kapsyler, pulver, granulat, gel innehållande omättade fettsyror, inklusive fleromättade fettsyror ur gruppen OMEGA-3 och OMEGA- 6; syror för farmaceutiska ändamål;läkemedel, medicinska och farmaceutiska preparat innehållande omättade fettsyror och deras estrar;medicinska livsmedelstillskott;medicinska sötsaker;blandningar innehållande vitaminer och mineraler samt spårämnen;örtextrakt och fettsyror för medicinska ändamål;blandningar av vitaminer, mineraler och fettsyror i form av gel, tabletter och näringspreparat, mineraler och preparat innehållande multimineraler;drycker för medicinska och förebyggande ändamål;drycker och substanser för medicinska ändamål;drycker berikade med näringsämnen för medicinska ändamål;näringstillskott som livsmedelsvaror och dietsupplement; nutraceutiska preparat för användning som dietiska tillskott; medicinska oljor;dietiska preparat anpassade för medicinskt bruk;dietpreparat, vitamin- och näringspreparat, specifikt innehållande omättade fettsyror; Farmaceutiska preparat;farmaceutiska livsmedel och näringsmedel för medicinskt bruk, vitaminberikade eller andra, berikade eller ej med proteiner och fettsyror;diet- och näringspreparat; Medicinska och farmaceutiska substanser; multivitaminpreparat;preparat för näringsändamål, specifikt innehållande omättade fettsyror;näringspreparat;vitaminoch mineralpreparat för livsmedelsanvändning;vitamin-, närings- och dietpreparat för medicinska ändamål;preparat berikade med vitaminer samt mikro- och makroelement;stärkande preparat; örtpreparat för medicinska ändamål;farmaceutiska och veterinärmedicinska produkter för medicinska ändamål;produkter i form av livsmedelstillsatser;produkter innehållande vitaminer, specifikt vitamin F eller kombination av vitaminer och mineraler; dietetiska substanser för medicinskt bruk; Medicinska näringstillskott; sockerlag för farmaceutiska ändamål;farmaceutiska medel;speciallivsmedel och speciella medicinska livsmedel;sugtabletter med tillsats av vitaminer;brustabletter berikade med vitaminer och mineraler;tabletter, granulat, pulver för framställning av drycker berikade med vitaminer och mineraler samt fettsyror;fetter för medicinska ändamål som komplettering till livsmedelstillskott för medicinska ändamål;vitaminer och multivitaminpreparat;vitaminer, mineraler och spårämnen;mineralvatten och dietvätskor för medicinska ändamål;sötsaker för medicinska ändamål, specifikt karameller, uppsättningar av vitaminer, mineraler, spårämnen, örtextrakt och fettsyror; dietiska livsmedel för medicinskt bruk;livsmedel och dietdrycker för medicinska ändamål Livsmedelsartiklar ingående i denna klass berikade med vitaminer, mikroelement, makroelement, aminosyror, fetthaltiga syror;i denna klass ingående livsmedelstillsatser ej för medicinska ändamål innehållande animaliska substanser, proteinsubstanser för livsmedelsändamål för människor, omättade fettsyror och deras estrar;näringstillskott och farmaceutiska preparat för medicinska ändamål för utjämning av näringsbalansen som färdiga blandningar innehållande specifikt torrmjölk eller animaliska eller vegetabiliska proteiner;näringstillskott innehållande mineraler eller spårämnen eller fettsyror ej för medicinska ändamål;dietlivsmedel eller näringstillskott ej för medicinska ändamål färdiga för förtäring i form av drycker, samt i form av pulver, tabletter eller kapslar med visst innehåll för användning som enda näring eller som tillskott vid särskilda behov av näringsämnen och energi, särskilt baserade på proteiner, fetter, fettsyror, med tillsats av vitaminer, mineralsalter, mikroelement separat eller i kombination;oljor för livsmedel;oljor, specifikt gurkörtsolja, pumpaolja, svartvirnbärskärnolja, nattljusolja, mandelolja, kokosolja, sojaolja, linolja, jordnötsolja, solrosolja, rapsolja, spannmålsgroddolja, fiskolja;näringspreparat såsom dagligt näringstillskott, såsom snabbmåltid eller självständig blandning, huvudsakligen bestående av torrmjölk eller animaliska eller vegetabiliska proteiner, även med tillsats av vitaminer eller minteraler, spårämnen och fettsyror; Livsmedelsprodukter som innehåller ätliga oljor;speciella preparat och medel för idrottsmän eller personer med hög energianvändning;koncentrat av bioaktiva ingredienser;funktionsrelaterade livsmedel;livsmedel berikat med tillsatser;näringstillskott utan medicinsk verkan, ingående i klass 29 och innehållande animaliskt material;proteiner för mänsklig konsumtion;proteinprodukter och näringspreparat;gelatinpreparat; ätliga fetter. 3 - Livsmedels- och dietartiklar ingående i denna klass berikade med vitaminer, mikroelement, makroelement, aminosyror, fettsyror;dietlivsmedel eller näringstillskott ej för medicinska ändamål färdiga för förtäring i form av drycker, samt i form av pulver, tabletter eller kapslar med visst innehåll för användning som enda näring eller som tillskott vid särskilda behov av näringsämnen och energi, särskilt baserade på proteiner, fetter, fettsyror, med tillsats av vitaminer, mineralsalter, mikroelement separat eller i kombination; glass;näringstillskott som livsmedelsingredienser Godis för djur; nötboskapsfoder;torrfoder för boskap;kosttillskott; tillsatser för foder (ej för medicinska ändamål);näringstillskott som beståndsdel i mono- och polygastriska djur, fåglar, husdjur;preparat som hjälper och ökar äggläggning hos fjäderfä; avelsdjur; linmjöl; stärkande näringssubstanser för djur;torrfoder, stallfoder för djur; tillsatser för foder (ej för medicinska ändamål); kreatursfoder;foder för hunder, katter och andra djur, husdjur, mat för; protein (djurfoder); hundkex; fågelmat; djurfoder, stärkande; Gödningsmedel för djur;djurfoder, stärkande;stärkande djurfoder, foder för husdjur /5/21 NAVARIA blått SC MAN SRL Alexei Tolstoi Bacau RO Alecu, Florin Bogdan Strada Vasile Alecsandrii 63, Et. 1, Cam Bacau RO RO EN 19 - Byggnadsmaterial, ej av metall; styva icke-metalliska rör för byggnation; asfalt, beck och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, minnesvårdar, ej av metall Redskap och behållare för hushålls- eller köksändamål; kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; rengöringsmaterial; metallborstar; obearbetat glas eller delvis bearbetat glas (ej glas som används i bindning); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser. 8 21/177

9 Del A.1. CTM Annons- och reklamverksamhet; Tjänster avseende företagsassistans; företagsadministration; administrativa tjänster /5/21 piccorante Compass Group Deutschland GmbH Helfmann-Park Eschborn RECHTS- UND PATENTANWÄLTE LEWINSKY & KOLLEGEN Gotthardstr München EN 29 - Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt;charkuterier, konserverade, djupfrysta, torkade, kokta eller tillagade frukter och grönsaker;i huvudsak av nämnda varor bestående färdiglagade eller halvfärdiga rätter, soppor, fyllningar och blandningar, redda sallader och/eller frukter, förpackade sallader redo för förtäring, fruktsallader, grönsakssallader, sallader innehållande kött; gelé; sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter;efterrätter av yoghurt, kvarg och/eller grädde;färdiglagade och halvfärdiga rätter, soppor, fyllningar och blandningar huvudsakligen bestående av en eller flera av ovannämnda varor;snacksprodukter och små mellanmål, i huvudsak bestående av potatis, kött, fisk, fjäderfä, grönsaker och/eller ost 3 - Kaffe, te, kakao, drickchoklad, kaffeersättning, nämnda varor även i form av extrakt (flytande eller torra) som färdiga drycker samt i portionsförpackningar, även för erhållande via varu- och försäljningsautomater;socker, ris, tapioka, sagogryn; mjöl och spannmålspreparat;bröd, kakor, småkakor, konditorivaror och godsaker, sötsaker, choklad, chokladvaror (även frysta), glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt; senap;vinäger, såser, inklusive salladsdressing (smakmedel); kryddor; is;färdiglagade och halvfärdiga rätter, soppor, fyllningar och blandningar huvudsakligen bestående av en eller flera av ovannämnda varor;snacksprodukter för små mellanmål, i huvudsak bestående av spannmål, ris, pasta, pizzor (kylda eller djupfrysta), choklad, kakao, mjuka kakor och/eller bakverk;smörgåsar med pålägg, småfranskor med pålägg 31 - Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker;färsk sallad; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder, malt Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; läskedrycker Alkoholhaltiga drycker (ej öl) Annons- och reklamverksamhet; företagsledningstjänster; företagsadministration; kontorstjänster;detaljhandels-, partihandels-, mellanhandels-, postorderhandelstjänster inklusive direktanslutna handelstjänster med följande varor: kemikalier för industri, forskning, fotografering, jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk, syntetiska hartser, obearbetade plaster, gödningsmedel, sammansättningar för eldsläckning, kemiska preparat för härdning och lödning av metaller, kemiska preparat för konservering och hållbarhetsförlängning av livsmedel, garvningsmaterial, bindemedel för industriell användning, färg, fernissor, lacker, rostskyddsmedel, träkonserveringsmedel, färgmedel, bets, obearbetade naturliga hartser, plåt och metaller i pulverform för målare, dekoratörer, skrivare och konstnärer, tvätt- och blekmedel, rengörings-, poler-, fettborttagnings- och slipmedel, tvål, parfymer, eteriska oljor, medel för kropps- och skönhetsvård, hårvårdspreparat, tandpulver, -kräm och -pastor, olja för industriellt bruk och fetter, smörjmedel och -ämnen, dammabsorberings-, dammfuktande och dammdämpande medel, bränsle (inkluderande motorsprit) och lysämnen, stearinljus och ljusvekar, farmaceutiska och veterinärmedicinska produkter, sanitära preparat för medicinska ändamål, dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat, plåster, förbandsmaterial (med.), tandfyllningsmaterial och dentala avtryckningsmassor, desinfektionsmedel, preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra, preparat för utrotning av svamp och mögel, herbicider, oädla metaller och deras legeringar, byggnadsmaterial av metall, flyttbara byggnader (byggnationer) av metall, järnvägssyllar av metall, kabel och metalltråd (ej för elektriska ändamål), klensmedsvaror och järnkramvaror, rör av metall, kassa-skåp, artiklar av metall, malmer, maskiner och maskinverktyg, motorer (ej för fordon), kopplingar och anordningar för kraftöverföring (ej sådana för fordon), jordbruksredskap (andra än handredskap), äggkläckningsapparater, handdrivna verktyg och anordningar, knivsmidesvaror, gafflar och vinskopor, blanka vapen och stickvapen, rakhyvlar, vetenskapliga, nautiska, geodetiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument, apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll, livräddning och undervisning, apparater och instrument för ledning, omkoppling, omvandling, lagring, reglering och kontrollering av elektricitet, utrustning för upptagning, sändning och återgivande av ljud och bild, magnetiska datamedier, cd-skivor, försäljningsautomater, varuautomater, distributionsautomater och mekanismer för myntstyrda apparater, kassaregister, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer, eldsläckare, kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära instrument och apparater, konstgjorda lemmar, ögon och tänder, ortopediska artiklar, kirurgiskt suturmaterial, belysningsapparater, värmeapparater, ångalstringsapparater, kokningsapparater, kylapparater, torkapparater, ventilation och vattenledningsapparater och sanitära anläggningar, fordon och farkoster, fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten, skjutvapen, ammunition och projektiler, sprängämnen, fyrverkerier, ädelmetaller och deras legeringar samt därav framställda eller överdragna varor, juvelerarvaror, smycken, ädelstenar, klockor och tidmätningsinstrument, musikinstrument, papper, kartongpapper (kartong) och varor tillverkade av dessa material, tryckmaterial, eller för bokbinderi, fotografier, pappersvaror, klister och lim för papper och pappersvaror eller för hushållsändamål, konstnärsmaterial, målarpenslar, skrivmaskiner och kontorsartiklar (ej möbler), instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), plastmaterial för emballering, trycktyper, tryckböcker, kautschuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer och varor därav, plastprodukter (halvfabrikat), isoleringsmaterial, emballerings- och isoleringsmaterial, slangar (ej av metall), läder och läderimitationer samt varor därav, djurhudar och pälsskinn, hand- och reskoffertar, paraplyer, parasoller och spatserkäppar, piskor, seldon och sadelmakerivaror, byggnadsmaterial (ej av metall), rör för byggnadsändamål (ej av metall), asfalt, beck och bitumen, flyttbara byggnader (ej av metall), monument, ej av metall, möbler, speglar, tavelramar, varorna, varor av trä, kork, vass, rotting, rotting, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum och deras ersättningsmaterial eller av plast, anordningar och behållare för hushåll och kök, kammar och tvättsvampar, borstar och penslar (ej för målningsändamål), borstmakerimaterial, artiklar för rengöringsändamål, stålull, obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas), glasvaror, porslin och keramik, rep, snören, nät, tält, presenningar, segel, säckar, fyllnadsämnen för möbelstoppning (ej av kautschuk eller plast), obearbetade textilfibrer, garn och tråd för textila ändamål, vävda tyger och textilvaror, sängöverkast och bordsdukar, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, spetsgarneringar och broderier, band och 21/177 9

10 CTM Del A.1. snörmakerivaror, knappar, hakar och öljetter, knappnålar, synålar, virknålar och stickor, konstgjorda blommor, mattor, dörrmattor, mattor, linoleum och andra material för golvbeläggningar, tapeter (ej av textilt material), spel, leksaker, gymnastik- och sportartiklar, julgransprydnader, kött, fisk, fjäderfä och vilt, och köttextrakt, konserverade, frysta, torkade och kokta frukter och grönsaker, geléer (geléer), sylter, fruktkompotter, ägg, mjölk och mjölkprodukter, ätliga oljor och fetter, kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och bakverk, is, honung, sirap, jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, såser (smaktillsatser), kryddor, is för förfriskning, jordbruks-, trädgårdsoch skogsbruksprodukter samt fröer, levande djur, färsk frukt och grönsaker, fröer och utsäden, levande växter och levande blommor, djurfoder, malt, öl, mineralvatten och kolsyrat vatten och andra icke alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker och fruktjuice, safter och andra koncentrat för framställning av drycker, alkoholhaltiga drycker (ej öl), tobak, artiklar för rökare, tändstickor;cateringföretagsledning och organisationsassistans och -rådgivning därtill; utgivning av reklammaterial;anordnande och genomförande av handelsmässor och utställningar avseende affärsverksamhet och/eller utskänkning av mat och dryck;reklam för mat och dryck;företagsinformation och rådgivning avseende elektroniska B2B-anskaffningssystem (business to business) för användning vid ledning av cateringföretag;annonsoch reklamtjänster tillgängliga på eller relaterade till Internet och/eller andra kommunikationsnät;försäljningsfrämjande tjänster tillhandahållna via Internet och/eller andra kommunikationsnät; anskaffande av varor och tjänster för tredje man; försäljningsfrämjande tjänster tillhandahållna via Internet eller andra elektroniska kommunikationsnät;personalförmedling för och ledning av stödtjänster på kontor och i industri-, handels- och butikslokaler;uthyrning av kontorsutrustning; anskaffande av mat och dryck för tredje part;kontorstjänster ingående i klass 35;presentation av varor och tjänster på internet inklusive genomförande av auktioner via Internet Transport; emballering och förvaring av gods;kylning, lagring, förpackning, utdelning av livsmedel och näringsmedel, leverans och distribution av mat; anordnande av resor;påfyllning av automater, speciellt med livsmedel och godsaker samt drycker; chaufförstjänster; tillhandahållande av parkeringsvakttjänster; forsling av bagage;transport och frakt av lager, varor eller utrustning runt kontor och industri-, handels- och butikslokaler antingen till lands eller med fordon eller farkost, kurir- och budtjänster; bevakad transport av dokument och värdeföremål;transport av avfall;leverans av mat ej för direkt förtäring;insamling och transport av sanitärt avfallsmaterial Tjänster för utskänkning av mat och dryck och upplåtande av kortvarigt boende, speciellt restaurang-, bar-, bistro-, kafé-, kafeteria- och lunchrumsverksamhet;catering och festtjänster, speciellt ledning av företagsrestauranger och lunchserveringar;förplägnad av barn och ungdomar i heldagsskolor;matförsörjning enligt avtal (catering); tillagning av mat och dryck; snackbarsverksamhet; utskänkning av mat och dryck via försäljningsautomater;leverans av mat för direkt förtäring; rådgivning avseende mat- och dryckutskänkningsverksamhet, catering-, restaurang- och cafeteriaverksamhet;information avseende verksamhet för leverans och/eller utskänkning av mat och dryck /5/21 Nortfil Varumärket formar ordet "Nortfil" som är skrivet med små bokstäver, utom första bokstaven "N", som är skriven med ett säreget och tjockt typsnitt. Svart WIX-FILTRON Sp. z o.o. ul. Wrocławska Gostyń PL PL EN 7 - Filter och filtreringssystem för industrimaskiner och fordonsmotorer, Filter och filtreringssystem för filtreringsmaskiner till olja, gaser samt hydrauliska vätskor och kylvätskor, filter och oljefilter, bensinfilter, gasfilter, luftfilter som en del av en maskin och filtreringsinstallationer, moduler till bränslefilter för fordon, filter och anordningar för filtrering av gaser och vätskor i fordonsmotorer Filter för hushållsbruk och för industriella installationer;filter till klimatanordningar;filterinlägg samt oljefilter och luftfilter för industriella installationer;filter och filterinlägg för hydrauliska vätskor, vatten och luft för klimatanläggningar i fordon samt för anordningar som torkar gaser Gruppering för tredje man av filtersystem, filter samt filterinlägg för vätskor, hydrauliska vätskor, drivmedel, olja och gaser som låter köparen bekvämt betrakta och inhandla hos grossist, i butik, i mekanisk verkstad samt på Internet och per telefon /5/21 SAGERIS Svart och vit SAGERIS (société anonyme) 2 rue Ancelle 9 Neuilly Sur Seine FR PRO MARK 152, avenue des Champs-Elysées 758 Paris FR FR EN 35 - Konsulttjänster avseende företagsorganisation, marknadsstudier, publicering av reklamtexter, kommersiell hantering av försäkringsbolag, oberoende av form, försäkringsbolag. Hjälp till alla kommersiella och industriella företag och tjänster, oberoende av form, vid utförandet av deras affärer och speciellt råd, information och upplysningar om riskhantering. Revision av certifieringen av hanteringssystemet. 1 21/177

11 Del A.1. CTM Studier av risker angående försäkringar;råd för skydd mot försäkringsrisker och förebyggande av försäkringsrisker;risktekniska tjänster (försäkringar);rådgivning och studier angående förebyggande, hantering och bemästrande av försäkringsrisker i samband med skador på personer, egendom och miljön. FR - (a) (b) 24/7/ (c) 24/7/1998 BX - (a) (b) 5/12/21 - (c) 5/12/21 - (a) (b) 5/12/21 - (c) 5/12/ /5/21 CAFFEPRINT Poligrafia D&N Zakład Usługowo-Handlowy Daniel Nowaczyk ul. Pszenna Gliwice PL KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 16 - Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker och publicerat material; bokbinderimaterial; fotografier; skrivmateriel; klister och lim för hushållsbruk; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- eller undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; stenciler;filmer, plotter folie, flygblad, pärmar, datablad, posters, visitkort, klistermärken, bildkort, kort, inbjudningskort, brevpapper, notisblock, självkopierande block, plaketter, brevhuvuden, företagskuvert portföljer, inbjudningskort, blanketter (tryckta), referensböcker, häften, böcker, skripter, instruktioner, högtidspublikationer, tidskrifter, magasin, journaler, dagböcker, periodisk och icke periodisk utgivning, album, handböcker (manualer), ordböcker, atlaser, blåkopior, diagram, rådgivare, tryckta publikationer, menylistor, vinlistor, reklamtidningar, halsetiketter, blanketter (tryckta), enkla och självhäftande etiketer, trycksaker för upphängning, kalendrar, trycksaker, affischer, almanackor, skärmar, datablad, posters, fotografiska tjänster, utskrifter i storformat, annonstavlor, reklambanner, DC eller DVD omslag, stickers, självhäftande etiketter, servetter och pappersbindor, omslagspapper, prospekt, teckningar, dokumentmappar;skrivmateriel, pennor, kulspetspennor, markeringspennor, pennskrin, pennskrin i trä; stenciler;planscher och plattor för gravering, grevering av dörrbrickor, dörr- och husnummer;stämplar, sigillstämplar, små stämplar, datumstämplar, präglade sigill Tjänster omfattande försäljning, Internetförsäljning samt telefonbeställning av följande varor: kemiska produkter avsedda för industrin, forskningsarbeten, fotografi samt även jordbruk, trädgård och skogsbruk, konsthartser, obearbetade, plaster [obearbetade], gödsel för bördigare bruksjord, eldsläckare (sammansättningar), preparat för härdning och lödning av metaller, kemiska produkter för konservering av livsmedel, garvämnen, lim (bruksbindemedel) ämnade för industrin, målarfärger, fernissor, lacker, korossionshämmande medel och för träimpregnering, färgämnen, grundfärger, obearbetade naturhartser, metallfolie och pulverformar för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer, blekmedel och andra substanser som används för tvätt, rengöringsmedel, medel för polering, skurning och slipning, tvål, parfymer, eteriska oljor, preparat för kroppsrengöring och kroppsvård, hårvatten, tandpulver, -kräm och -pastor, olja för industriellt bruk och fetter, smörjmedel och -ämnen, dammabsorberande medel, fuktande och bindande medel, bränslen (även motorsprit) och lysämnen, vax- och stearinljus och vekar för belysning, farmaceutiska produkter och veterinära produkter, sanitära produkter för medicinska ändamål, dietetiska substanser för medicinska ändamål, barnmat, plåster, medicinska förbandsmaterial, tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor, desinfektionspreparat, preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra, preparat för utrotning av svamp och mögel, herbicider, oädla metaller och dess legeringar, byggnadsmaterial av metall, flyttbara byggnadsmaterial av metall, järnvägsbyggnadsmaterial av metall, icke elektriska ledningar och ledningar av ståltråd av oädla metaller, låsvaror, enstaka små smidesvaror av järn och metall, rör och rör av metall, kassaskåp, varor av oädla metaller, rödbrunt (malm), maskiner och maskinverktyg, motorer (utom dessa som används i markgående fordon), driv- och kopplingsmekanismer (utom dessa som används i markgående fordon), jordbruksredskap (andra än handredskap), äggkläckningsapparater, verktyg och instrument (handdrivna), matbestick, blanka vapen, blad (rakapparater), anordningar och instrument: vetenskapliga, navigeringsinstrument, besiktnings- och inspektionstjänster, fotografier, kinematografiska, optiska, vågar, apparater för mätning, signalering, kontroll-, för livräddning, i utbildande syfte, el-anordningar för ledning, omkoppling, transformation, ackumulation och kontroll samt styrning, inspelningsanordningar, anordningar för utsändning eller reproduktion av ljud eller bild, magnetiska dataregistrerare, skivor (skivor) med inspelningar, försäljningsautomater och mekanismer för myntstyrda apparater, försäljningsdiskar, räknemaskiner, databehandlingsutrustning och datorer, eldsläckningsapparatur, apparatur och kirurgiska instrument, medicinska, instrument för tandvård och veterinär vård, lemmar, konstgjorda, ögon och tänder, ortopediska artiklar, ortopediska artiklar, symaterial som används inom kirurgi, belysningsapparater, apparater för uppvärmning, för ång-alstring, för kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning samt sanitära installationer, fordon och farkoster, fortskaffningsmedel för transport till lands, i luft eller vatten, eldvapen, ammunition och projektiler, sprängämnen, sprängämnen, fyrverkeripjäser, ädla metaller och deras legeringar, varor av ädla metaller eller överdragna med dessa, smycken, ädelstenar, tidmätningsinstrument och tidur, musikinstrument, papper, kartonger och varor tillverkade av dessa material, trycksaker, bokbindningsmaterial, fotografier, skrivmateriel, lim för skrivmaterial eller för hushållsbruk, konstnärsmaterial, målarpenslar, skrivmaskiner och kontorsutrustning, undervisningsmaterial och handböcker, plastmaterial för emballering, fonter, stenciler, kautschuk, gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer och varor tillverkade av dessa material, konstmaterial i stöpt form som används inom produktion, emballagematerial, tätande material, blånor, isoleringsmaterial, slangar, flexibla och ej av metall, läder och konstläder, varor tillverkade av dessa material, djurhudar, obearbetat läder, resväskor och resväskor, paraplyer, paraplyer (stora) och spatserkäppar, piskor, selar och sadelvaror, byggnadsmaterial, ej av metall, styva rör (ej av metall) för byggnation, asfalt, tjära och bitumen, flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall, monument, ej av metall, möbler, speglar, träramar varor av trä, kork, vass, rotting, horn, ben, elfenben, fiskben, musslor, bärnsten, pärlemor, sjöskum, imitation av dessa råvaror eller av plast, köksverktyg och hushållsverktyg samt behållare, kammar och svampar, målarpenslar, material för penselproduktion, redskap och material för rengöringsändamål, stålull (bomull), ej bearbetat eller halvtbearbetat glas, glasartiklar, porslins- och keramikvaror, tågvirke, skosnören, nätvävar, tält, markiser, presenningar, segel, bagar och handväskor, material för klädsel och stoppning av möbler, ej behandlade textilmaterial, spunna trådar och garner och textilfiber, textilier och textilprodukter, överkast och bordsdukar, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader för beklädnadsändamål, spetsar, finbroderivaror, 21/177 11

12 CTM Del A.1. band och flätor, tryckknappar, krokar och öljetter, nålar och nålar, konstgjorda blommor, mattor, trasmattor (handvävda), mattor och halmmattor, linoleum och andra material för golvbeläggningar, väggbeklädnader, vilt och leksaker, sportartiklar och gymnastikhallstjänster, julgransprydnader, kött, fisk, fjäderfä, vilt, köttextrakt, konserverade, frysta, torkade och frukter, tillagade och grönsaker, geléer, sylter, komposter, ägg, mjölk, mjölkprodukter, oljor och ätliga fetter, kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning, mjöl och spannmålsprodukter, bröd, godsaker och godis, glass, honung, melass (sötningsmedel) (safter), jäst, matlagningspulver, salt, senap, vinäger, såser (kryddor), kryddor, is, jordbruksprodukter, trädgårdsprodukter, skogsprodukter samt frön, levande djur, färska frukter och grönsaker, fröer och utsäden, växter och blommor, levande, djurfoder, malt, öl, mineral och kolsyrat vatten samt anda alkoholfria drycker, fruktdrycker och fruktjuicer, safter och andra produkter för produktion av drycker, alkoholhaltiga drycker, tobak, artiklar för rökare, tändstickor, utrustning, anordningar och tryckta material, utrustning, anordningar och material för trycksaksproduktion, anordningar och mjukvara för digitalt tryck, underlag för tryck, media för tryck, papper, vinyl, filmer, bläck, bläck, toner, stärkningsmedel, framkallningsmedel, kemiska preparat för användning inom fotografering, tryckindustrin och förlag, flaggor, kontorsapparater, exploateringsmaterial för kontorsmaskiner, bomullstyg [grovt lösvävt], banner, pyloner, reklamtavlor, anslagstavlor, anslagstavlor, rullbar reklam,, reklamställ, reklambladsfickor, ställ, diagram, neonskyltar, LED paneler, elektroniska reklamtavlor, skyltar och ljusskyltar, skyltar och mekaniska skyltar, reklammaterial och försäljningsmaterial, filmer, plotter folie, flygblad, pärmar, datablad, posters, visitkort, klistermärken bildkort, kort, inbjudningskort, brevpapper, notisblock, anteckningsböcker med kopieringsblad, plaketter, brevhuvuden, företagskuvert, portföljer, inbjudningskort, blanketter (tryckta), referensböcker, häften, böcker, skript, instruktioner, högtidspublikationer, tidskrifter, magasin, tidningar, dagböcker, periodiska och icke periodiska skrifter, album, handböcker (manualer), ordböcker, atlaser, blåkopior, diagram, rådgivare, tryckta publikationer, menylistor, vinlistor, reklamtidningar, halsetiketter, blanketter (tryckta), vanliga och självhäftande etiketter, reklam för upphängning, almanacker, trycksaker, affischer, almanackor, skärmar, fotografiska tjänster, trycksaker i storformat, CD eller DVD omslag, klistermärken, självhäftande etiketter, servetter och pappersbindor, omslagspapper, prospekt, teckningar, musmattor, dokumentmappar, pennor, kulspetspennor, markeringspennor, pennskrin, stenciler, graveringsplanscher och graveringsplattor, graverade dörrskyltar, graverade dörr- husnummer, frimärken, förseglingsstämplar, sigillstämplar, tätningar, packningar, datumstämplar, präglade sigill; säljfrämjande verksamhet;anordnande av varuvisningar, mässor samt utställningar för kommersiella ändamål, reklam- eller försäljnings ändamål;import-exportagenturer, handelsförmedling, arrangemang av försäljningsnätverk;marknadsföring, reklam, sales promotiontjänster;arrangemang av mässor och utställningar för kommersiella ändamål och reklam ändamål, varuvisningar. 4 - Materialbehandling, tryckeritjänster, tryckningstjänster, tjänster inom site tryck, offset styck, storformatstryck, litografiskt tryck, bokbinderitjänster, tjänster avseende laminering, limning, häftning, belysning, skanning, falsning, plottring, kapning, materialbehandling, pappersbehandling, inbindning av dokument, tjänster inom laserplottring, tjänster inom tillskärning av plotterfolie, gravering. SYNETAIRISTIKI KAPNOVIOMICHANIA ELLADOS SEKAP A.E. 6o klm Ethnikis Odou Xanthis-Kavalas 671 Xanthi GR Alikakou, Stavroula Smyrnis 17 & Tavrou Tavros Attikis GR EL EN 34 - Tobak; artiklar för rökare; tändstickor /5/21 WED SYNETAIRISTIKI KAPNOVIOMICHANIA ELLADOS SEKAP A.E. 6o klm Ethnikis Odou Xanthis-Kavalas 671 Xanthi GR Strouza, Athina Smyrnis 17 & Tavrou Tavros Attikis GR EL EN 34 - Tobak; artiklar för rökare; tändstickor /5/21 AXEL SYNETAIRISTIKI KAPNOVIOMICHANIA ELLADOS SEKAP A.E. 6o klm Ethnikis Odou Xanthis-Kavalas 671 Xanthi GR Strouza, Athina Smyrnis 17 & Tavrou Tavros Attikis GR EL EN 34 - Tobak; artiklar för rökare; tändstickor /5/21 dealo.eu /5/21 CHEVAL Grafiskt varumärke med texten "Dealo.eu". blått, vitt, grönt /177

13 Del A.1. CTM Agencja Mint Przemysław Rzodkiewicz ul. Gościeradowska 1/ Warszawa PL KANCELARIA PATENTOWA "PROPERTY" TOMASZEWSKA I SYN ul. E. Kwiatkowskiego 1 lokal Warszawa PL PL EN 9 - Audio-video spelare, radiomottagare och television, multimedieprojektorer, bandspelare, radiobandspelare, skivspelare, CD spelare, DVD spelare, teaterprojektionsutrustning, kassetter, CD och DVD skivor, högtalare, förstärkare, personliga cd-spelare, spelare, MP3 spelare, MP 4- spelare, hörlurar, apparater för diabilder, mottagare, radiomottagare för användning i bilar, multimedieapparater, tillbehör för montering och förstärkning av audio-videoutrustning, kablar, radio- och stereoanläggning, mini anläggning, telefon, telefax, filmkameror, kameror (fotografi), digitala stillbildskameror, alarm, navigationsapparater av GPS-typ, automatiska maskiner för spel, tryckta kretsar, streckkodsläsare, skivor, varudistributörer, anordningar för projektion av bilder, elektriska ledningar och kablar, transmissionsledningar (elektriska), kassaregistreringsapparater, övervakningsutrustning, räknemaskiner, kopieringsapparater, detektorer, röklarm, anordningar som startas med hjälp av polletter, leksaker till vilka bildskärmar används, datorer, periferisk datautrustning, bärbara datorer, dataservrar, serverutrustning, antenner, läsare, magnetiska databärare, anordningar för övervakning av olika objekt, skrivare, optiska skivor och magnetisk, elektroniska publikationer, elektroniska etiketter för varor, anordningar för fotokopiering, databehandlingsapparater, aktivkort, datorminnen, datorprogram, registrerade, mikroprocessorer, kalkyleringsur, anordningar för utförande av planer, kurvritare, precisionsmätningsapparater, satelliter för vetenskapliga ändamål, skanners, elektroniska anslagstavlor, elektroniska modem;hårspolar, elektriskt uppvärmda Värmepannor, bidéer, vattenkokare, elektriska, elektriska kaffekokare enkla och för tryckkokning, uppvärmning, gasspisplattor och elspisplattor, luftfilter för inomhusklimat, filter för dricksvatten, elektriska fritöser, duschkabiner, lägenhetsspisar, gasspisar och elektrisk, gasbakugnar och elektriska bakugnar, lampor, kylskåp, luftfuktare, smörgåsvärmare, vattenvärmare för bad, vattenvärmare som apparatur, utomhusgrillar, toalettsitsar, elektriska hårtorkar, elektriska locktänger och hårtorkar, autoklaver (elektriska tryckkokare), brödrostar, handfat (delar av sanitära installationer), badkar, ventilatorer, kylboxar, kombinerade kylskåp/frysar, frysar, diskhoar, brödrostar, elektriska kaffebryggare, elektriska element, elektriska köksspisar, våffeljärn, elektriska, mikrovågsugnar, kylskåp, anordningar för torkning av frukt, hårtorkar, elektriska apparater för tillverkning av yoghurt, elektriska ventilatorer och klimatanläggningar, elektriska uppvärmningsapparater, avdunstningsmaskiner, förångningsmaskiner Annons- och reklamverksamhet, reklam på Internet, rådgivning och konsulttjänster avseende försäljning av varor på Internet, förhandling, ledningstjänster, marknadsundersökningar, tillhandahållande av information på Internetsidor, arrangemang av anbud, medling under matchning av kontakter, företrädande av utländska bolag, arrangemang av mässor och visningar i försäljningssyfte och reklam, grosshandelsförsäljning och detaljhandelsförsäljning av datautrustning, hushållsutrustning, inredningsartiklar med hjälp av tele och nät, Internet, grossist- och detaljistförsäljning på Interent av datautrustning, hushållsartiklar, inredningsartiklar /5/21 Wadwicz Varumärket består av ordet "Wadwicz" som lutar lätt åt höger. Ovanför bokstaven "W" finns en bild föreställande en kvarn, sammansatt av tre propellrar som i relation till varandra skapar en trubbig vinkel om 12 grader. Propellern som är placerad direkt ovanför bokstaven "W" och är röd, nästa blad i visarens rörelseriktning är gul, medan den tredje är blå. Svart, rött, gult, blått Styrograss Limited Thiseos, 4 Egkomi 2413 Nicosia CY PL EN 16 - Skrifter, publikationer; trycksaker Annonsbyråer, arbetsförmedlingar, arbetsförmedlingar, förmedling av temporär arbetskraft, personalrekrytering, säljfrämjande verksamhet, annons- och reklammaterial, spridning av [flygblad, prospekt, trycksaker, prover], reklamtjänster inklusive annonstavlor, direktansluten reklam på ett datornät, direktreklam, tv-reklamtjänster, radioreklamverksamhet, framtagning av tidningsreklam;framtagning av utomhusreklam i form av annonstavlor, reklamaffischer och reklamtavlor samt flygblad, elektroniska, magnetiska och optiska datamedia, uppvisning av affischer på olika reklambärare inklusive stolpar och anslagstavlor, ledning av komplexa reklamkampanjer, rådgivning för reklam, utbildning, utgivning av och distribution av kampanj- och reklammaterial, även kataloger och reklamföremål (t-tröjor, muggar), uthyrning av reklamplats; uppdatering av reklammaterial;framtagning av reklam- och sponsortexter; spridning av annons- och reklammaterial; uthyrning av reklambärare Telekommunikationstjänster /6/21 LAFOR 21/177 13

14 CTM Del A Grönt SC LAFOR SRL Pictor Grigorescu 5 Piatra Neamt (Neamt) RO Alecu, Florin Bogdan Strada Vasile Alecsandrii 63, Et. 1, Cam Bacau RO RO EN 2 - Möbler, speglar, tavelramar; Varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; Färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; Djurfoder; malt Annons- och reklamverksamhet; Tjänster avseende företagsassistans; företagsadministration; administrativa tjänster /6/21 bio market Le goût, le prix, le plaisir. Grönt (Pantone 356), rött (Pantone 185), svart (Pantone "process black") INSTUT RECHERCHE BIOLOGIQUE (société par action simplifiée) Parc d'activité Sud Loire Bouffere FR PRO MARK 152, avenue des Champs-Elysées 758 Paris FR FR EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, avfettnings- och slipmedel;lukt- påsar för parfymering av linne, blomextrakt och växter, rökelse, parfymoljor, oljor för kosmetiska ändamål; Hygieniska produkter, skönhetsprodukter, toalett och vård; parfymerivaror, växtämnesbaser för blomparfymer och växter, tvål, eteriska oljor, kosmetiska produkter, tandpulver, -kräm och -pastor, kosmetiska krämer; lotion, oljor, geléer, krämer, balsam för kamning och hårvård för herr, dam och barn;närande och behandlande schampo; kosmetiska preparat för hudvård;kosmetiska lotioner, geler, krämer, balsam;rengörande, närande och fuktgivande vård för hudbehandling för herrar, damer och barn;krämer för ansikte, ögonkontur, kropp, händer, hals och byst; deodoranter för personligt bruk; pomador, kosmetiska; hårborttagningsprodukter och rakning; make-up--preparat;rengöringsmjölker, -lotioner, -geler; rengöringsprodukter; hudpeelingsmedel; duschbadgelé; skumbad;rengörande lotioner, krämer och geler för ansikte och kropp; kosmetiska preparat för bantningsändamål;kosmetiska preparat för bad, ej för medicinska ändamål, badsalt, ej för medicinska ändamål; solskyddspreparat (kosmetika); uppfriskande vatten för kroppsbruk, luktvatten, eau-de-toilette, oljor för toalettändamål, mandelolja; bomull och servetter impregnerade med farmaceutiska lotioner; alla dessa varor kommer från biologiska jordbruk eller är framställda från varor från sådana jordbruk. 5 - Dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, kosttillskott för medicinska ändamål, spädbarnsmat, vitaminpreparat, dietiska drycker för medicinska ändamål, örtte, medicinskt te, preparat mot solsveda, ätliga vegetabiliska fibrer (ej närande), spårämnespreparat för mänsklig konsumtion, socker för medicinska ändamål; mineraliska kosttillskott; stärkande medel, toningsmedel, stimulansmedel, mellanmål i form av dietlivsmedel rika på protein; vitaminpreparat, örtteer, medicinskt te, medicinska dekokter, beredningar av spårelement för mänsklig konsumtion;alla dessa varor kommer från biologiska jordbruk och/eller är framställda från varor från biologiska jordbruk;kosttillskott baserade på fisk, alger, skaldjur, blötdjur, kött, frukter, grönsaker, ägg eller mjölk;dietiska substanser baserade på fisk, alger, skaldjur, blötdjur, kött, frukter, grönsaker, ägg eller mjölk; vegetabiliska kosttillskott förberedda för mänsklig konsumtion Kött och köttextrakt, fisk, fjäderfä och vilt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter;soppor; pollen som livsmedel, proteiner för mänsklig konsumtion; konserver och tillagade rätter av kött, fisk, fjäderfä och vilt;tillagade maträtter baserade på grönsaker, alla nämnda varor kommer från ekologiska jordbruk och/eller är framställda från varor från sådana jordbruk. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver;salt, peppar, senap, vinäger, såser (smaktillsatser), kryddor, is, matpasta;jäst, jästtabletter, ej för medicinska ändamål, bidrottninggelé som livsmedel (ej för medicinskt bruk), aromater, ej eteriska oljor; mandelmassa; kakor, kex, torkade frukostflingor;infusioner, ej medicinska, müsli, mannagryn, puddingar;alla dessa varor kommer från biologiska jordbruk och/eller är framställda från varor från biologiska jordbruk Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter (ej bearbetade eller omvandlade), växtfrön; färska frukter och grönsaker; djurfoder; levande djur; levande plantor och naturliga blommor;malt, mandlar, jordnötter (oskalade);hasselnötter, nötter;alla dessa varor kommer från biologiska jordbruk och/eller är framställda från varor från biologiska jordbruk Icke-alkoholhaltiga drycker och koncentrat för tillverkning av drycker (ej baserade på kaffe, te, kakao eller mjölk); öl, mineralvatten och kolsyrat vatten; fruktdrycker och fruktjuicer; saftkoncentrat för framställning av drycker;isotoniska drycker, grönsaksjuice, alkhofria cocktails;alla dessa 14 21/177

15 Del A.1. CTM varor kommer från biologiska jordbruk och/eller är framställda från varor från biologiska jordbruk Alkoholhaltiga drycker (ej öl), alla dessa varor kommer från biologiska jordbruk eller är framställda från varor från biologiska jordbruk Detaljhandelstjänster avseende preparat för tvätt och andra ämnen för användning vid tvätt, rengöringsmedel, poler-, avfettning och slipmedel, luktpåsar för parfymering av linne, blomextrakt och växter, rökelse, parfymoljor, oljor för kosmetiska ändamål, hygienprodukter, skönhets, toalett och vård, parfymer, blomsterbaser för parfymer och växter, tvål, eteriska oljor, kosmetiska preparat, tandpulver, -kräm och -pastor, kosmetiska krämer, lotion, oljor, geléer, krämer, balsam för hårfrisering och -vård för herrar, damer och barn, närande och behandlande schampo, kosmetiska preparat för hudvård, lotion, geléer, krämer, kosmetisk balsam, rengörande, närande och fuktgivande vård för hudbehandling för herrar, damer och barn, krämer för ansikte, ögonkontur, kropp, händer, hals och byst, deodoranter för personligt bruk, pomador, för kosmetisk användning, hårborttagningsprodukter och rakning, make up-preparat, mjölker, lotion, toalettgeler, rengöringsmedel, hudpeelingsmedel, duschgeler och badkar, skumbad, rengörande geléer, lotioner och krämer för ansikte och kropp, bantningsändamål, kosmetiska preparat för, kosmetiska preparat för bad, ej för medicinska ändamål, badsalt, ej för medicinska ändamål, kosmetiska solpreparat och solskyddspreparat, stärkande vatten för kroppen, luktvatten, eau-de-toilette, oljor för toalettändamål, mandelolja, bomullssvabbar och servetter impregnerade med kosmetiska lotioner, alla nämnda varor kommer från ekologiska jordbruk eller framställda från dessa varor, dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, medicinska näringstillskott, spädbarnsmat, vitaminpreparat, dietdrycker anpassade för medicinska ändamål, örtteer, medicinskt te, brännskador, preparat för behandling av, ätliga växtfibrer (ej närande), beredningar av spårelement för mänsklig konsumtion, socker för medicinska ändamål, mineralkosttillskott, stärkande medel, stärkande medel, stimulantia, mellanmål i form av proteinberikade dietiska kostpreparat, vitaminpreparat, örtteer, medicinskt te, medicinska dekokter, beredningar av spårelement för mänsklig konsumtion, alla nämnda varor kommer från ekologiska jordbruk och/eller framställda av varor från biologiska jordbruk, kött och köttextrakt, fisk, fjäderfä och vilt, frukt och konserverade grönsaker, torkade och tillagade, geléer, sylter, fruktkompotter, värpägg, mjölk och mjölkprodukter, oljor och ätliga fetter, kosttillskott baserade på fisk, alger, skaldjur, blötdjur, kött, frukt, grönsaker, ägg eller mjölk, diettillskott baserade på fisk, alger, skaldjur, blötdjur, kött, frukt, grönsaker, ägg eller mjölk, soppor, soppor, pollen som livsmedel, protein (näringsmedel r människor), konserver och tillagade maträtter baserade på kött, fisk, fjäderfä och vilt, tillagade måltider bestående av grönsaker, alla nämnda varor kommer från ekologiska jordbruk och/eller framställda av varor från ekologiska jordbruk, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kafé, kaffeersättning, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och ), godsaker, glass, honung, sirap, jäst, jäst, bakpulver, salt, peppar, senap, vinäger, såser (kryddade smaktillsatser i form av såser), kryddor, is för förfriskning, pastadeg (livsm.), vegetabiliska kosttillskott förberedda för mänsklig konsumtion, jäst, jästtabletter, ej för medicinska ändamål, bidrottninggelé som livsmedel (ej för medicinska ändamål), aromater, ej eteriska oljor, mandelmassa, skorpor, kex, frukostflingor, icke-medicinska infusioner, müsli, mannagryn, mördegsbottnar, alla nämnda varor kommer från ekologiska jordbruk och/eller framställda från varor från biologiska jordbruk, jordbruksprodukter, trädgårds, skogsbruk (ej bearbetade eller omvandlade), spannmål (fröer och utsäden), frukt och grönsaker, färska, djurfoder, levande djur, växter och levande blommor, malt, mandel, jordnötter (frukt), hasselnötter, nötter [frukter], alla nämnda varor kommer från ekologiska jordbruk och/eller framställda 591 från varor från biologiska jordbruk, isotoniska icke alkoholhaltiga drycker och drycker, preparat för framställning av (ej sådana baserade på kaffe, te eller kakao, mjölkdrycker), öl, mineralvatten och kolsyrat, fruktdrycker och fruktjuice, saftkoncentrat för framställning av drycker, isotoniska drycker, grönsaksjuicer, icke alkoholhaltiga cocktailar, alla nämnda varor kommer från ekologiska jordbruk och/eller framställda från varor från biologiska jordbruk, alkoholhaltiga drycker (ej öl), alla nämnda varor kommer från ekologiska jordbruk och/eller framställda från varor från biologiska jordbruk /6/21 AB MONDREAN Fashion GmbH Rött, svart Mondrian Fashion GmbH Kohlmarkt 4/5/26 11 Wien AT HASBERGER SEZ & PARTNER Gonzagagasse 4 11 Wien AT EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Annons- och reklamverksamhet; företagsledningstjänster; företagsadministration; kontorstjänster /6/21 flexilearn 21/177 15

16 CTM Del A.1. personalfrågor; administration, nämligen löne- och personaladministration;yrkesrådgivning och yrkesvägledning; urval av personal via psykologiska metoder; outplacement; rådgivning avseende företagsorganisation och företagsekonomi; administrationsrådgivning; interimsledning;projektledning;tjänster inom området relationshantering;databastjänster omfattande information inom området personal, lediga platser och personalfrågor; hjälpcentraltjänster, nämligen telefonsvarartjänster och administrativ hantering av order och informationsförfrågningar Privatundervisning;utbildning av personal, kurser, utbildning och vidareutbildning; yrkesrådgivning;utgivning av trycksaker och elektroniska publikationer Svart, vitt Nakladatelství Fraus, s.r.o. Edvarda Beneše 2438/72 31 Plzeň CZ Langrová, Irena Skrétova Plzeň CZ CS EN 9 - Datorprogram och datorprogramvara; elektroniska apparater som använder datorer för utbildningsändamål; audiovisuella undervisningsapparater Böcker och tryckta publikationer Bokförlagsverksamhet som består av behandling av texter och artiklar som skall publiceras; publicering och utgivning av böcker, tidningar och tidskrifter; publicering av trycksaker; tjänster för publicering av trycksaker samt av instruktions- och undervisningsmaterial /6/21 UNIQUE CALL TEAM Svart, grått och turkos United Intellectual Property B.V. P.J. Oudweg CK Almere NL ZACCO NETHERLANDS B.V. Nachtwachtlaan EA Amsterdam NL NL EN 35 - Personalrekrytering och -val; utsändning och utplacering av personal;konsulttjänster avseende personal och /6/21 ROYAL LATHER INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. Al-Wahda Street Industrial Area no. 1 P.O. Box 4115 Sharjah AE IPULSE (IP) LTD Byron House, Cambridge Business Park, Cowley Road Cambridge CB4 WZ EN FR 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor; toalettvålar; detergenter;tvättmedel, tvål; schamponeringsmedel; håroljor;hårlotioner och andra hårvårdsprodukter i denna klass; flytande tvålar;hygienlösningar; parfymerivaror. 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel;preparat för hårbotten (medicinska), ej schampo;medicinska rengöringspreparat för huden (ej tvål);medicinska rengöringspreparat (ej tvål); medicinska balsam; Medicinska badpreparat; medicinska antiseptiska preparat för applicering på huden; medicinska krämer för användning på huden Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster;detaljhandelstjänster och direktanslutna detaljhandelstjänster i samband med försäljning av blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt, rengöring, poler-, skur- och slipmedel, tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, tandpulver, -kräm och -pastor, toalettvålar, rengöringsmedel, tvättmedel, tvättmedel, tvål, schampon, håroljor, hårvårdspreparat och hårvårdsprodukter i denna klass, flytande tvål, hygienlösningar, parfymer, farmaceutiska och veterinära preparat, hygieniska preparat för medicinska ändamål, dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat, plåster, förbandsmaterial, tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor, desinfektionsmedel, medel för utrotning av skadedjur, preperat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel, preparat för hårbotten [medicinska], ej shampo, medicinska rengöringspreparat för huden [ej tvål], medicinska rengöringspreparat [ej tvål], medicinsk balsam, medicinska badpreparat, medicinska antiseptiska preparat för applicering på huden, medicinska krämer för användning på huden /177

17 Del A.1. CTM /6/21 PROTOPIC Astellas Pharma Inc. No. 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku Tokyo JP ASTELLAS PHARMA EUROPE LTD. Wright, Kathy Lovett House Lovett Road Staines, Middlesex TW18 3AZ EN ES 5 - Farmaceutiska preparat och substanser. BG - (a) (c) 11/12/22 CZ - (a) (b) 25/3/ (c) 7/5/ (d) 7/5/1997 FI - (a) (b) 6/3/ (c) 29/4/ (d) 29/4/1994 HU - (a) (c) 2/3/27 IE - (a) (c) 4/5/ (a) (c) 29/1/1994 PL - (a) (c) 12/2/1999 SI - (a) (c) 5/7/22 ES - (a) (c) 29/4/24 SE - (a) (c) 28/4/ /6/21 ELIZA WAS HERE BMK Travel Group B.V. Biltstraat BR Utrecht NL MERKENBUREAU BOUMA B.V. Beursplein AA Rotterdam NL NL EN 39 - Arrangerande av resor och förmedling i samband med detta, även genom resebyråer och reseombud;resebyråtjänster; anordnande av transport av resenärer och passagerare via tåg, flygplan, båtar och bussar; reseledartjänster, även genom reseguider; bokning av resebiljetter;anordnande av utflykter och sightseeing [turism]; uthyrning av långfärdsbussar, cyklar och båtar; kurirtjänster (meddelanden eller varor); kurirtjänster; Bokning av resor; repatriering av resenärer (transport); anordnande av turistutflykter; uthyrning av parkeringsplatser; information inom området transport och resor Undervisning/utbildning och underhållning, inkluderande anordnande av underhållningsaktiviteter för resenärer och turister, även inom det kulinära området; nöjestjänster;anordnande och genomförande av konserter, visning av filmer, anordnande och genomförande av teaterföreställningar, biograftjänster samt anordnande och hållande av underhållnings- och kulturverksamhet, allt inom ramen för resor; utbildnings- och underhållningstjänster tilhandahållna av klubbar; anordnade och ledning av kollokvier, konferenser, kongresser, seminarier och symposier om resor och turism; filmproduktion; uthyrning av spelfilmer; anordnande av tävlingar; anordnande av utställningar inom området turism för kultur- eller utbildningsändamål; uthyrning av videofilmer om resor, ej i reklamsyfte;utgivning av broschyrer och böcker om resor och turism, ej i reklamsyfte; tjänster avseende nöjesparker (nöjestjänster); uthyrning av sportutrustning (ej fordon) och dykutrustning; upplåtande av information om underhållning och rekreation åt turister eller andra Rums- och hotellbokning, bokning av pensionat och restauranger, nämnda tjänster genom resebyråer; förmedling vid bokning av tillfällig inkvartering; tjänster tillhandahållna av semesterhem; uthyrning av tillfällig inkvartering och förmedling avseende detta; hotellrestaurangtjänster; utskänkning av mat och dryck; catering. 21/177 17

18 CTM Del A /6/21 ELIZA WAS HERE BMK Travel Group B.V. Biltstraat BR Utrecht NL MERKENBUREAU BOUMA B.V. Beursplein AA Rotterdam NL NL EN 39 - Arrangerande av resor och förmedling i samband med detta, även genom resebyråer och reseombud;resebyråtjänster; anordnande av transport av resenärer och passagerare via tåg, flygplan, båtar och bussar; reseledartjänster, även genom reseguider; bokning av resebiljetter;anordnande av utflykter och sightseeing [turism]; uthyrning av långfärdsbussar, cyklar och båtar; kurirtjänster (meddelanden eller varor); kurirtjänster; Bokning av resor; repatriering av resenärer (transport); anordnande av turistutflykter; uthyrning av parkeringsplatser; information inom området transport och resor Undervisning/utbildning och underhållning, inkluderande anordnande av underhållningsaktiviteter för resenärer och turister, även inom det kulinära området; nöjestjänster;anordnande och genomförande av konserter, visning av filmer, anordnande och genomförande av teaterföreställningar, biograftjänster samt anordnande och hållande av underhållnings- och kulturverksamhet, allt inom ramen för resor; utbildnings- och underhållningstjänster tilhandahållna av klubbar; anordnade och ledning av kollokvier, konferenser, kongresser, seminarier och symposier om resor och turism; filmproduktion; uthyrning av spelfilmer; anordnande av tävlingar; anordnande av utställningar inom området turism för kultur- eller utbildningsändamål; uthyrning av videofilmer om resor, ej i reklamsyfte;utgivning av broschyrer och böcker om resor och turism, ej i reklamsyfte; tjänster avseende nöjesparker (nöjestjänster); uthyrning av sportutrustning (ej fordon) och dykutrustning; upplåtande av information om underhållning och rekreation åt turister eller andra Rums- och hotellbokning, bokning av pensionat och restauranger, nämnda tjänster genom resebyråer; förmedling vid bokning av tillfällig inkvartering; tjänster tillhandahållna av semesterhem; uthyrning av tillfällig inkvartering och förmedling avseende detta; hotellrestaurangtjänster; utskänkning av mat och dryck; catering. 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor; deodoranter för personligt bruk /6/21 transmode Transmode Systems AB Jakobsdalsvägen Hägersten SE BERGENSTRÅHLE & LINDVALL AB Ringvägen Stockholm SE SV EN 9 - Elektriska, elektroniska och/eller optiska apparater och instrument i form av apparater och instrument för tele- och datakommunikation med datorer; fiberoptiska apparater och instrument; apparater och instrument för övervakningssystem inom tele- och datakommunikation med datorer; apparater och instrument för strömförsörjning för nämnda apparater och instrument; datorprogram Reparation, underhåll och installation av apparater och instrument för tele- och datakommunikation, fiberoptiska apparater och instrument, apparater och instrument för övervakningssystem inom tele- och datakommunikation, apparater och instrument för strömförsörjning för nämnda apparater och instrument, reparation, underhåll och installation av datorhårdvara inom området för tele- och datakommunikation samt fiberoptik Tele- och datakommunikation via television och/eller datorenheter; kommunikation via bredband; kommunikation i fasta och mobila nätverk Konsulttjänster inom utveckling, underhåll och uppdatering av data och datorprogram; konsulttjänster inom elektriska, elektroniska och/eller optiska apparater och instrument; konsulttjänster inom fiberoptik /6/21 DYCHEM Moynihan, Neil 13 Charlemont Heights, Rochestown Cork, Cork IE CRUICKSHANK INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS 8A Sandyford Business Centre Sandyford Dublin 18 IE EN ES /6/21 Hema-extract arnica & harpagophytum blått /177

19 Del A.1. CTM LABORATORIOS DIAFARM, S.A. Avenida d'arraona, , Polígono Industrial Santigà 8 Barberà del Vallès ES SUGRAÑES PATENTES Y MARCAS Calle de Provenza, Barcelona ES ES EN 1 - Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel; kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning. 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor. 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska produkter för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel /6/21 x race Svart, vitt, rött WYTWÓRNIA NAPOJÓW CHŁODZĄCYCH SAHARA" SŁAWOMIR FOLGA, MAREK KSIĘŻOPOLSKI SPÓŁKA JAWNA Czarnowiejska Spytkowice PL IMPAT KANCELARIA PATENTOWA - MAJĄTKOWA IRENEUSZ MARZEC ul. M.T. Kierocińskiej 2/ Sosnowiec PL PL EN 32 - Mineralvatten, bordsvatten, kolsyrat och icke kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker och fruktjuicer, sirap och andra preparat för produktion av drycker Tjänster avseende detaljistförsäljning och grossistförsäljning av mineralvatten, bordsvatten, kolsyrat och icke kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker och fruktjuicer, sirap och andra preparat för produktion av drycker;parti- och detaljförsäljning av allmänna hushållsartiklar /6/21 UuVol Cambridge Audio Limited Gallery Court Hankey Place London SE1 4BB MAGUIRE BOSS 24 East Street St. Ives, Cambridge PE27 5PD EN FR 9 - Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder;förstärkare, radiotuners, skivtallrikar, omvandlare för digital till analog, musikspelare för nät, mediespelare för nät, portabla mediespelare och tillbehör, icke-portabla mediespelare och tillbehör, hörlurar, tonarmar, grammofonpickuper, högtalare, hifi-utrustning för inspelning och återgivning av ljud;skivspelare, mediespelare, ljudservrar, videoservrar, anordningar för musikåtergivning, anordningar för nätmusikåtergivning, anordningar för klientljuduppspelning, anordningar för klientvideouppspelning, anordningar för återgivning av digital musik, anordningar för direktuppspelning av musik, cd-spelare, dvdspelare, blu-ray-skivspelare, dockningssystem för portabla medie-spelare, musiksystem för persondatorer, radioapparater, mikrofoner; sammankopplingskablar och tillhörande anslutningsdon, elektriska kablar, tv-apparater och videoinspelningapparater;digital musik och video;nedladdningsbart och direktuppspelningsbart innehåll från Internet eller via andra kommunikationsnät;programvara och maskinvara för användning i samband med webbplatser för nedladdningsbart och direktuppspelningsbart innehåll; delar och komponenter till alla nämnda varor Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; Tillhandahållande av reklamutrymme på webbplatser på Internet;reklam för olika musik- och videorelaterade varor, inklusive innehåll via postorder eller med hjälp av telekommunikation eller från en webbplats på Internet eller från en detaljhandelsbutik för allmänna handelsvaror eller från ett detaljhandelsförsäljningsställe;detaljhandelstjänster i samband med försäljning av apparater för inspelning, överföring eller återgivning av ljud eller bilder, förstärkare, radiomottagare, skivtallrikar, omvandlare för digital till analog, musikspelare för nät, mediespelare för nät, portabla mediespelare och tillbehör, icke-portabla mediespelare och tillbehör, hörlurar, tonarmar, grammofonpickuper, högtalare, hifi-utrustning för inspelning och återgivning av ljud, skivspelare, mediespelare, ljudservrar, videoservrar, anordningar för musikåtergivning, anordningar för nätmusikåtergivning, anordningar för klientljuduppspelning, anordningar för klientvideouppspelning, 21/177 19

20 CTM Del A.1. anordningar för återgivning av digital musik, anordningar för direktuppspelning av musik, cd-spelare, dvd-spelare, blu-ray-skivspelare, dockningssystem för portabla mediespelare, musiksystem för persondatorer, radioapparater, mikrofoner, anslutningskablar och associerade anslutningar, elektriska kablar, tv- och videoinspelare, digital musik och video, nedladdningsbart och direktuppspelningsbart innehåll från Internet eller via andra kommunikationsnät, programvara och maskinvara för användning i samband med webbplatser för nedladdningsbart och direktuppspelningsbart innehåll, delar och komponenter för alla nämnda varor Telekommunikation;upplåtande av åtkomst av, och leverans av, digital musik och video via Internet;leverans av digital musik och video via andra telekommunikationsnät;musik- och videoutsändning;telekommunikationstjänster rörande underhållning Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet;tillhandahållande av undervisnings-, träningsoch underhållningstjänster med hjälp av digitala ljud- och videoinspelningar (ej nedladdningsbara);produktion och presentation av digital underhållning /6/21 PIXEL P.P.H.U. HAJDUK Agnieszka Nasi?ska.Strażacka 77A 66-4 Gorzów Wlkp PL TECO KANCELARIA PATENTOWA EWA APANASEWICZ Piłsudskiego 9/ Szczecin PL PL EN 11 - Öppna spisar, insatser till öppna spisar, spisar för uppvärmning med trä /7/21 superwell, famousfreaks 591 'well' med ljusgrönt. Till ordet well finns två ljusgröna blad anslutna och uttrycket understryks av en vågig ljusgrön linje där två ytterliggare gröna blad utgår. Under den vita delen står uttrycket "FAMOUSFREAKS' skrivet med mörkgrått och 'famous' är markerat med fet stil. mörkgrå, ljusgrön, vit Garai, László Columbus u /B.t 1145 Budapest HU Pintér, Zoltán Pasaréti út Budapest HU HU EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor. 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för mediciniskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial och dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; gifter mot svampar och ogräs Spel och leksaker; gymnastik -och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; samt julgransprydnader Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, djupfrysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter (marmelader), kompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och färska grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; kreatursfoder; malt Öl; Mineralvatten, kolsyrat vatten, andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker Utbildningar; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport-/idrotts- och kulturaktiviteter Vetenskapliga och tekniska tjänster och forskning och utformning med avseende därpå; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror. 571 I en grå ram av träimitation står uttrycket 'superwell' mot en vit bakgrund och 'super' är skriven med mörkgrått och /7/21 ZEMIC Zemic Europe B.V. Leerlooijerstraat EN Etten-Leur NL JOEP MENS TRAMARK COMPANY B.V. Antonlaan KD Zeist NL NL EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, 2 21/177

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR VAROR KLASS 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade

Läs mer

SFS 2005:209. Bilaga 1

SFS 2005:209. Bilaga 1 Bilaga 1 SFS 2005:209 Förteckning över produkter som ingår i produktkategorier som avses i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Produktkategori 1 Stora hushållsapparater

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 209 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista

EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DRIFTAVDELNINGEN Formgivningar EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista Klass KLASS 1: KLASS 2: KLASS 3: KLASS 4: Förteckning över varor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2007:1108 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november

Läs mer

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter 01 Levande djur. 02 Kött och andra ätbara djurdelar. 03 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vatten djur. 04 Mejeriprodukter; fågelägg;

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 1013 Redovisade

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 103 Redovisade

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

Läsa och förstå text på förpackningar

Läsa och förstå text på förpackningar 1(5) BRA MAT Läsa och förstå text på förpackningar Producerat av DIETISTERNA i Region Skåne 2007-06 2(5) Inledning Genom att läsa texten på livsmedelsförpackningar fås information om produktens innehåll.

Läs mer

LIVSFS 2015:1. Villkor för följande livsmedelsgrupper. Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9)

LIVSFS 2015:1. Villkor för följande livsmedelsgrupper. Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9) Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9) för följande livsmedelsgrupper Grönsaker, frukt, bär och nötter m.m. 1. Potatis, rotfrukter, baljväxter (utom jordnötter) och andra grönsaker. Produkterna får vara bearbetade.

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 1086-1089 Redovisade

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H 128) Utkom från trycket den 17 juni 2009 Omtryck beslutade den

Läs mer

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser 53b 53c 53d 53e 53f 53g 53h 53i 53k 53l Konserveringskärl; Tillslutningar för sterila

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

Anmärkning: E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd. - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av Quantum satis E 421 Mannitol

Anmärkning: E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd. - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av Quantum satis E 421 Mannitol 460 Nr 117 Bilaga Anmärkning: 1. För ämne E 952, Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter, uttrycks de största tillåtna erna som fri syra. 2. För ämne E 954, Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter, uttrycks

Läs mer

Avgränsning av livsmedelssektorn

Avgränsning av livsmedelssektorn 356 Bilaga 4 Avgränsning av livsmedelssektorn Avgränsning av livsmedelssektorn I merparten av den näringsgrensindelade statistiken i Sverige används Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) för

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall...

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall... qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk AVFALLSSORTERING löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 sverkets föreskrifter om användning av viss symbol; (H 128) Utkom från trycket den 1 juni 2005 beslutade den 23 maj 2005. Med stöd av 25 och 55 livsmedelsförordningen

Läs mer

Ingen ändring föreslås. Parentesen med hänvisning till verksamhetkod/er kan strykas eftersom den inte fyller någon funktion.

Ingen ändring föreslås. Parentesen med hänvisning till verksamhetkod/er kan strykas eftersom den inte fyller någon funktion. 2 kap. Jordbruk Djurhållning 1.10 1.11 För en verksamhet 2 kap. 1 eller 2 (verksamhetskod 1.10 eller 1.11) är beloppet 4 500 kronor (L) eller 1 950 1.10-i 1.11 För en verksamhet som är tillståndspliktig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling; SFS 2016:1227 Utkom från trycket den 16 december 2016 beslutat den 8 december

Läs mer

Plastbaserat avfall och textilier

Plastbaserat avfall och textilier ENERGIAJÄTTEET = ENERGIAVFALL Jätetynnyrin teksti ENERGIAJÄTE = ENERGIAVFALL Plastbaserat avfall och textilier - Plastförpackningar från livsmedel, t.ex. burkar, påsar, askar, omslag och underlag - Plastprodukter

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 L A A.1. 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire SK5

Läs mer

KAPITEL 21 DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR. b) rostade kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden (nr 0901),

KAPITEL 21 DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR. b) rostade kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden (nr 0901), KAPITEL 2 DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR Anmärkningar. Detta kapitel omfattar inte: a) blandningar av grönsaker enligt nr 072, b) rostade kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden (nr 090), c) aromatiserat

Läs mer

EWC kod Text Behandling Deponi AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, OVAN- OCH UNDERJORDSBRYTNING SAMT FYSIKALISK 1

EWC kod Text Behandling Deponi AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, OVAN- OCH UNDERJORDSBRYTNING SAMT FYSIKALISK 1 EWC kod Tet Behandling Deponi AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, OVAN- OCH UNDERJORDSBRYTNING SAMT FYSIKALISK 1 OCH KEMISK BEHANDLING AV MINERAL 01 04 Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 6 Del M... 78 L A A.1. 7431497 2/11/28 DUOPOWER FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG Feldhorst 4 27711 Osterholz-Scharmbeck LORENZ SEIDLER GOSSEL

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2005

Sveriges livsmedelsexport 2005 Jordbruksverket 2006-03-17 1(7) Sveriges livsmedelsexport 2005 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2005 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 34,9 miljarder kronor

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 52 Del C... 17 Del D... 128 Del M... 13 L A A.1. 22 3 22 22 8282394 6/5/29 SUPER SLUG RA BRANDS, L.L.C. 87 Remington Drive Madison, North Carolina 25 US FIELD FISHER

Läs mer

Varuklassificering enligt HS/KN

Varuklassificering enligt HS/KN Varuklassificering enligt HS/KN Avgränsningen av varugruppen livsmedel, livsmedelsråvaror och drycker i tabellerna 4.1.2 och 4.1.3 baseras i huvudsak på hur Jordbruksverket avgränsade varuområdet i de

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H 128 ) Utkom från trycket 30 januari 2015 Omtryck beslutade den

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

KAPITEL 30 FARMACEUTISKA PRODUKTER

KAPITEL 30 FARMACEUTISKA PRODUKTER KAPITEL 30 FARMACEUTISKA PRODUKTER Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte a) födoämnen och drycker (t.ex. dietiska, berikade eller för diabetiker avsedda födoämnen, näringstillskott, stärkande drycker

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010 Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 27-21 Västra Götaland Källa SCB Sysselsättning sysselsatta inom Kultur, Besök och Upplevelse 27-21 27 28 29 21 27-21 27-21 Västra Götaland 52 71 53 274 52 483 54

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel KOMMERSKOLLEGIUM BILAGA 1 Enheten för global handel 2003-05-08 1 Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel 1998-2002 Värde milj SEK löpande priser Förändring % Andel i % 00 Levande djur 135

Läs mer

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Miljönämnden Blankett 2010-05-07 Sida 1(6) Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004, om livsmedelshygien, kapitel

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentprisindex (KPI) för december 2002: Oförändrad inflationstakt 1(7) 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december. Under samma period

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; beslutade den 26 januari 2015. LIVSFS 2015:1

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten ANMÄLAN OM REGISTRERING Anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas eller bearbetas Anmälan om registrering Ny livsmedelsanläggning Skickas till: Vårgårda kommun Bygg- och miljöavdelningen 447

Läs mer

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning FÖRTECKNING Sid 1 (6) 2016-01-21 Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning Kammarkollegiet ska enligt artikel 20.2 i direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 upprätta en förteckning över

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report HE 35 SM 1001 Hushållens utgifter (HUT) 2007-2009 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2007-2009, Expenditure and income report I korta drag De totala utgifterna I genomsnitt var de

Läs mer

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 L A A.1. 22 546 531 98995 5/5/21 Uni-Ran 26.11.2 26.11.6 26.11.12 ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.2.2014 COM(2014) 52 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 SV

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Förordning (1997:969) om import och exportreglering

Förordning (1997:969) om import och exportreglering Import- och exportföreskrifter/import- och exportreglering. 1 Förordning (1997:969) om import och exportreglering Tillämpningsområde 1 [201] Denna förordning gäller för de fall en vara inte får föras in

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 1(7) PM Dnr 44-2893/08 2008-03-07 Marknadsavdelningen Johanna Nilsson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 Exportutveckling 2007 Sveriges export av jordbruksprodukter och livsmedel fortsatte

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2015-03-20 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2014 till drygt 69 miljarder kronor,

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning Diarienummer (ifylles av myndig het) : Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX -22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Miljö- och byggenheten Medborgarhuset 780 50 VANSBRO. UNDERLAG Datum. Riskklassificering. Sida 1 (5)

Miljö- och byggenheten Medborgarhuset 780 50 VANSBRO. UNDERLAG Datum. Riskklassificering. Sida 1 (5) Sida 1 (5) UNDERLAG Datum Riskklassificering Miljö och byggenheten 780 50 VANSBRO 0281-750 00, miljo-bygg@vansbro.se Skickas till Miljö- och byggenheten Medborgarhuset 780 50 VANSBRO Livsmedelsföretagets

Läs mer

Riskklassning för livsmedelsanläggningar. Information från Miljö- och byggnadsförvaltningen gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

Riskklassning för livsmedelsanläggningar. Information från Miljö- och byggnadsförvaltningen gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Riskklassning för livsmedelsanläggningar Information från Miljö- och byggnadsförvaltningen gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Gällande regler Enligt EG-förordning nr 882/2004 ska

Läs mer

Kläder, skor, hus, möbler, redskap och annat nödvändigt

Kläder, skor, hus, möbler, redskap och annat nödvändigt Näringsliv Redan för flera hundra år sedan bodde det människor i Finland. De odlade, fiskade och jagade den mat de behövde. Kläder, skor, hus, möbler, redskap och annat nödvändigt tillverkade man själv

Läs mer

Yvonne Wengström Leg. Dietist 2015 www.finspang.se

Yvonne Wengström Leg. Dietist 2015 www.finspang.se Om matens vikt för god häls Yvonne Wengström Leg. Dietist 2015 Behov Med åldern minskar vikten och längden Med åldern minskar också muskelmassa. För friska äldre minskar energibehovet med åldern. Vid sjukdom

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 1(13) PM Dnr 59-193/10 2010-03-11 Enheten för handel och marknad Claes Renström Anne Hansson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 Den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel har

Läs mer

Här får man viktig kunskap, smarta tips och råd, ett unikt kostprogram och personlig rådgivning.

Här får man viktig kunskap, smarta tips och råd, ett unikt kostprogram och personlig rådgivning. Studiehandledning Energibalans är ett Internetbaserat kursmaterial där man får lära sig att äta på ett sätt som ger viktkontroll, hälsa och välbefinnande. Här får man viktig kunskap, smarta tips och råd,

Läs mer

Gå med i Semperklubben! Första matboken. Mosa, smaka och njut!

Gå med i Semperklubben! Första matboken. Mosa, smaka och njut! Gå med i Semperklubben! Vill du ha mer information och inspiration om barn och mat? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ställ dina frågor till vår dietist. Anmäl dig nu så får du den praktiska vällingburken.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 8 L A A.1. 22 71335 4/8/28 KUMAvision KUMAvision AG Oberfischbach 3 88677 Markdorf DF-MP Fünf Höfe Theatinerstr. 16 8333 München EN

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet.

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet. 1 (58) Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet. KK= Klassningskod AK= Avgiftsklass, (T= Timavgift) PN= Prövningsnivå (A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövning) Avgiftsklassen

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling Utkast ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H ) Utkom från trycket den Omtryck beslutade den. Med stöd

Läs mer

Kostutbildning. Kost är energi som vi får i oss när vi äter. Det finns huvudsakligen 4 grupper:

Kostutbildning. Kost är energi som vi får i oss när vi äter. Det finns huvudsakligen 4 grupper: Kostutbildning Vad är kost? Kost är energi som vi får i oss när vi äter. Det finns huvudsakligen 4 grupper: Kolhydrater Protein Fett Vitaminer & mineraler Kolhydrater ger kroppen energi och gör att du

Läs mer

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll Sida: 1(5) Miljö Livsmedelsföretagare i Aneby kommun Handläggare Torbjörn Aronsson Tfn. 0380-46 191 E-post tillsynsnamnden@aneby.se Underlag för beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggningar

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 1(93) Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Följande förkortningar används i tabellen: = Klassningskod, ÅA= Årlig tillsynstid i timmar, PN= Prövningsnivå A och B= tillståndspliktig, C=

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... L A A.1. 22 22 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora PT FURTADO

Läs mer

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Riskbedömningssystemet används och avgiftsklassen (AK) är som underlag för taxesättningen. Följande förkortningar används i tabellen:

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer