SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 231 Del C... 361 Del D... 373 Del M... 439"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

2 L A A /04/2000 CLUBBER'S GUI TO... Ministry of Sound Holdings Limited 103 Gaunt Street London SE1 6DP CHERT LLP 160 Queen Victoria Street London EC4V 4QQ EN FR 9 - Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; förstärkare, ljudanläggningar, högtalare, bilhögtalare; fotografisk utrustning; Datalagringskomponenter; solglasögon Skrivinstrument, kontorsförnödenheter (ej möbler), spelkort, gratulationskort, bärkassar, ringpärmar Uthyrning eller leasing av kommunikationsapparater; konsulttjänster, information och rådgivning avseende nämnda tjänster; framtagning av rapporter relaterade till alla nämnda tjänster; leasing och uthyrning av åtkomsttid till Internet och e-posttjänster; åtkomst till Internet Datortjänster; utformning, underhåll och uppdatering av programvara, rmaskinvara och fast programvara; datorprogammering, datorsystemanalys, datortiddelning; leasing eller uthyrning av åtkomsttid till databaser och datorer; åtkomst till databaser; konsultation, information och rådgivning samt utarbetande av rapporter avseende alla nämnda tjänster /03/2004 Soccer Inc Ltd c/o Supaskills Ltd 6 Briset Street London EC1M 5NR SUPASKILLS COUCHMAN HARRINGTON ASSOCIAT Bedford Row London WC1R 4EB EN FR 9 - Datorer; kringutrustning till datorer; datormaskinvara och datorprogramvara; spelanordningar, kombinerade med cd-romenheter, för datorspel; datorspel; cd-romskivor; videokassetter; inspelade band, grammofonskivor och cd-skivor med ljud och audiovisuellt innehåll; tecknade filmer; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; centralprocessorer; fotokopieringsmaskiner; disketter; kinematografiska filmer och apparater för redigering av filmer; optiska apparater och instrument; optiska diskettenheter; fodral för optiska skivor; elektronrör; katodstrålerör; batterier; halvledare; elektriska kablar; elektroniska kretsar; integrerade kretsar; storskaliga integrerade kretsar; modem; programmerade elektroniska kretsar innehållande data; registrerade datorprogram; magnetskivor innehållande programmerade data; programmerade databärande magnetband; programmerade databärande optiska skivor; spelkonsoler innehållande minnesenheter, nämligen datorskivor; elektroniska cd-romskivor innehållande programmerade data; cd-romenheter för elektroniska cd-rompatroner innehållande programmerade data; cd-romfodral, registrerad programvara för virtual reality-spel; rom-kassetter inspelade med programvara för virtual reality-spel; cd-romskivor med programvara för videospel; rom-kassetter med programvara för videospel; cdromskivor med programvara för datorspel; rom-kassetter med programvara för datorspel; EEPROM-kort (Electricallay Eraseable Programmable Read Only Memory kort); minnespatroner för persondatorspel; videospelsutrustning för privat användning; videospelsutrustning för kommersiell användning; analoga styrningar för videospel; minnespatroner för videospel; programvara, registrerad på optiska skivor, för virtual reality-spel; programvara, registrerad på optiska skivor, för videospel; programvara, registrerad på optiska skivor, för datorspel; datorspelspatroner; styrspakar till datorspel; videospelskivor; videospelkassetter; videospelsstyrspakar; skivspelare; cd-skivor; cd-spelare; minneskort; bandspelare; optiska diskettenheter; högtalare; grammofonskivor; kodade magnetiska kort och magnetiska ljudkort med registrerat innehåll; kodade magnetiska blad och magnetiska ljudblad med registrerat innehåll; kodade magnetiska band och magnetiska ljudband med registrerat innehåll; kodade optiska skivor och optiska ljudskivor med 2

3 Del A.1. CTM registrerat innehåll; videoskivenheter; videobandspelare; kodade videoskivor; videoband: spelutrustning innehållande minnesanordningar nämligen elektroniska magnetskivor för användning med tv-apparater; elektroniska anordningar för alstring av grafiska bilder som återspeglar ljudsignaler för användning med tv-apparater; delar, komponenter och tillbehör till alla nämnda varor Trycksaker, tryckta publikationer, inkluderande veckotidningar, tidskrifter, tidningar och böcker; kalendrar, affischer och fotografier Sportväskor, spelväskor, persedelpåsar, resväskor, ryggsäckar, midjeväskor /06/2003 Digital Channel The Knowledge Factory B.V. Zonnebaan EB Utrecht NL HEITMANN VON MEDING Jacob Obrechtstraat KP Amsterdam NL NL EN 9 - Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; eldsläckningsapparatur Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer Juridiska tjänster /01/2004 P-System P Gesellschaft für Pfandclearing im Handel mbh Europaallee Frechen VON KREISLER SELTING WERNER Bahnhofsvorplatz 1 Deichmannhaus am Dom Köln EN 6 - Förpackningar av plåt, speciellt förpackningar för drycker; dryckesburkar; flasklock och flaskförslutningar av metall. 7 - Retur- och sorteringsautomater för förpackningar, speciellt engångsförpackningar Förpackningar, speciellt engångsförpackningar av papper, papp, ingående i klass 16; förpackningar för drycker, ingående i klass 16; flasklock och flaskförslutningar av plast; förpackningsbehållare och -material tillverkade av papper eller papper överdraget med plast; påsar, säckar av papper eller plast och folier för förpackningsändamål och förvaring av avfall, ingående i klass Förpackningar, speciellt engångsförpackningar av plast; flasklock och flaskförslutningar av plast Flaskor Utveckling och implementering för tredje man i företagsekonomiskt och organisatoriskt avssende av återtagandesystem för förpackningar av alla typer av materialgrupper, alla typer av storlekar och ursprung samt alla typer av tillkomstställen; avfallsekonomisk förvaltningsverksamhet och pr-tjänster; företagsledning av anläggningar för avfallshantering; drift och organisation av ett pantsystem i företagsekonomiskt och organisatorisk hänseende; företagsekonomiska och organisatoriska tjänster vid utveckling och omsättning av retur-, behandlings-, återvinnings- och avfallshanteringskoncept för alla materialområden, nämligen företagsekonomisk och organisatorisk rådgivning och organisation vid utveckling och omsättning av retur-, behandlings-, återvinnings- och avfallshanteringskoncept för alla materialområden Finansiell hantering av ett pantsystem Logstiskt genomförande av ett pantsystem; transport och lagring av material och förpackningsavfall av alla slag, speciellt engångsförpackningar; fordonsuthyrning; fraktmäkleri (avfall) Insamling, sortering, bearbetning (omvandling) och/eller återvinning av förpackningar, speciellt engångsförpackningar, även i form av ett pantsystem; teknisk råvaruåtervinning av värdefulla material; teknisk avfallsrådgivning; teknisk rådgivning vid driftsledning av avfallshanteringsanläggningar Utveckling och omsättning för tredje man i tekniskt avseende av återtagandesystem för förpackningar av alla typer av materialgrupper, alla typer av storlekar och ursprung samt alla typer av tillkomstställen; drift av ett pantystem i tekniskt avseende; tekniska tjänster vid utveckling och omsättning av retur-, behandlings-, återvinnings- och avfallshanteringskoncept för alla materialområden, nämligen teknisk rådgivning och teknisk projektplanering och utveckling och omsättning av återtagande, behandling, exploatering och avfallshantering inom alla materialområden; ingenjörstjänster avseende utveckling av koncept för avfallshantering, avfallshantering och exploatering inom alla värdematerialsområden samt vid installation av mobila återvinningssystem och rivapparater. - 25/08/ /01/2004 GE FACTOFRANCE (S.N.C.) Tour Facto 18, rue Hoche Paris la Defense FR CABINET BEAU LOMENIE 158, rue de L'Université Paris Cédex 07 FR FR EN 35 - Annons- och reklamverksamhet, företagsledning; skriftligt bekräftande av beställningar (administrativa tjänster); företagsadministration; kontorstjänster; stöd för industrieller handelsföretag vid utövandet av deras verksamhet; rådgivning, information eller upplysningar rörande företagsverksamhet; genomförda som statistik-, maskinbokförings-, databehandlings-, maskinstenografi-, sekreterar-, redovisnings-, fakturerings-, korrespondens-, klassificerings-, forsknings- och dokumentationsarbeten; vidtagande av alla 3

4 CTM Del A slags åtgärder och formaliteter hos alla typer av administration och offentliga och privata organ Försäkringsverksamhet, finansiell verksamhet, monetära tjänster; fastighetsmäkleri, bankverksamhet; valutaväxlingskontor; portföljförvaltning; lån mot säkerhet; inkasso; utställande av resecheckar och kreditiv; fastighetmäklarbyråer (förmedling och uthyrning av butiker och fastigheter); fastighetsvärderingar; fastighetsförvaltning; betalningsgarantier för utestående fordringar; lämnande av säkerheter, borgen och delkredere; beviljande av förskott på utestående fordringar; insamling av kapital för lukrativa eller välgörande ändamål; kapitalinvestering; kreditfinansiering för grossistförsäljning; avbetalningsfinansiering; finansverksamhet; utfärdande av akter för indrivning av fordringar, borgen, säkerheter, krediter; inkassering av fakturor och växlar av alla slag, (indrivningstjänster); ej factoringtjänster. FR - 14/10/ /04/2004 EL CORTE INGL, S.A. Hermosilla, Madrid J.M. TORO, S.L. Viriato, 56-1º izda Madrid EN PETUNIA 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; (slipmedel); tandpulver, tandkräm och tandpastor Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader. - (a) (b) 22/03/ (c) 28/07/ (a) (b) 20/01/ (c) 28/07/ (a) (b) 16/03/ (c) 15/09/ strömförsörjningsenheter, separata högfrekvenskonsoler, gaskonsoler och räknare/tidur sålda som en enhet; reservdelar och tillbehör därtill. 9 - Elektriska apparater och elektrisk utrustning; datorprogram för maskinbearbetning med laser; apparater och verktyg för skärning med laser, ej för medicinska ändamål; lasrar för industriell användning; lasrar för maskinverktyg; lasrar för vetenskapliga ändamål; elektroniska kontroller, elektriska kontroller eller datorkontroller; högfrekvenskonsoler; elektriska strömförsörjningsenheter; elektroder för användning i plasmabågsvetsar; bågsvetselektroder; elektriska skärbrännare; elektroniska, elektriska eller datorstyrda kontroller, högfrekvenskonsoler och elektriska strömförsörjningsenheter för plasmabrännarsystem samt reservdelar till dessa Behandling av ämnen och material; metallfräsning; uthyrning av skärningsutrustning; fräsningsbearbetning av färdiga metallvaror; fräsningsbearbetning av metallvaror i halvfabrikat; värmebearbetning av metaller; värmebehandling av metaller. US - 03/12/ / US - 03/12/ / /06/2004 OXYMATIC ECTE, IMPORTACION Y EXPORTACION, S.L. Av. Fuente Nueva, 5 Nave 9-C San Sebastian de los Reyes EN 1 - Kemiska produkter för industriell användning. 9 - Apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, ackumulering, reglering eller styrning av elektricitet Apparater för vattenrening, apparater för mjukgöring av vatten, vattenfiltreringsapparater; installationer och utrustning för vattenavsaltning, utrustning för vattenbehandling, apparater för vattensterilisering, filterutrustning för varmvatten och kyltorn /06/2004 HYPERFORMANCE HYPERTHERM, INC. P.O. Box 5010, Etna Road Hanover, New Hampshire US FIELD FISHER WATERHOUSE LLP 35 Vine Street London EC3N 2AA EN IT 7 - Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinbearbetningsanordningar som använder laser; apparater för användning vid skärning; anordningar (maskindelar) för skärning; skärningsverktyg (maskindelar); gasdrivna apparater för skärning; industriella skärmaskiner; plasmabrännare; plasmabrännare för skärning och märkning av arbetsstycken; metallskärningsmaskiner som arbetar med plasmabåge; maskinsystem för metallskärning som arbetar med plasmabåge, bestående av brännare, elektriska /08/2004 PICKWICK Pickwick Group Limited 230 Centennial Park, Elstree, Borehamwood, Hertfordshire WD6 3SN MURGITROYD & COMPANY Scotland House Scotland Street Glasgow G5 8PL EN FR 9 - Ljudinspelningar i form av grammofonskivor, skivor, cdskivor, dvd-skivor, cd-romskivor, laserskivor och band; videoinspelningar i form av skivor och band; skivor och band, alla för inspelning av ljud och/eller bilder; kassetter och patroner, alla för användning med eller innehållande videooch ljudinspelningar; kinematografiska filmer; tv-filmer, program; maskinvara, fast programvara och programvara för datorer; programvara till datorspel; apparater, instrument och medier för inspelning, återgivning, överföring, lagring, bearbetning, manipulering, sändning, utsändning och inhämtning av publikationer, texter, signaler, programvara, 4

5 Del A.1. CTM information, data, koder, ljud och bilder; ljudinspelningar, videoinspelningar, musik, ljud, bilder, text, publikationer, signaler, programvara, data och koder, alla nedladdningsbara och tillhandahållna via telekommunikationsnät, via direktansluten leverans och via Internet och webben; multimedier; publikationer i elektronisk form tillhandahållna genom direktanslutning från databaser eller från faciliteter på Internet (inkluderande webbplatser); nöjesapparater för användning enbart tillsammans med tv-mottagare; tecknade filmer; solglasögon, fodral till solglasögon; skärmsläckare, musmattor; nerladdningsbara ringtoner; telefonikoner; ringtoner till mobiltelefoner, mobiltelefonteknikapparater; mobiltelefontillbehör; digital musik (nedladdningsbar), tillhandahållen från Internet; digital musik (nedladdningsbar), tillhandahållen från MP3-webbplatser på Internet; MP3- spelare Trycksaker; tryckta publikationer; böcker, magasin och periodiska publikationer; fotografier; vykort, affischer; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); skivomslag, cdoch dvd-inlägg; överföringsbilder, klistermärken; notblad; reklamkort; tryckt annonsmaterial; instruktions- och undervisningsmaterial; kalendrar; gratulationskort; kataloger, skrivredskap Leksaker, spel, sportartiklar; brädspel, dockor, leksaksfigurer, pedagogiska leksaker och spel, drakar, plyschleksaker, stoppade plyschleksaker, ballonger, mobiler, handdockor, pussel, jojoar, julgransprydnader Produktion och distribution av ljud- och videoinspelningar på cd-skivor, grammofonskivor, band, laserskivor, dvd-, cd-, och cd-romskivor; musik- och icke-musikvideoproduktion; musikunderhållning; konserttjänster; förlagstjänster; musikutgivningsverksamhet; produktion och distribution av kinematografiska filmer, radio- och tv-program; tjänster tillhandahållna av musikinspelningsstudior; produktion av musikaliska verk i en inspelningsstudio; tjänster avseende underhållning; organisation och anordnande av musikarrangemang, konserter, live-föreställningar, teater, biografföreställningar och underhållningsevenemang; anordnande av spel och tävlingar; produktion, handledning, inspelning och publicering av musik, ljud, videor och filmer; ledningstjänster för artister; information avseende musik och underhållning via direktanslutning från datoriserade databaser eller från Internet; teater och filmproduktion. 350 Militzer, Michael Alexander von Humboldt Str Hof RÖDL RECHTSANWALTSGELLSCHAFT STEUERBERATUNGSGELLSCHAFT MBH Äussere Sulzbacher Str Nürnberg EN 9 - Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; fotografiska, optiska, kinematografiska apparater och instrument och signalapparater och -instrument; databehandlingsutrustning och datorer Telekommunikation Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design. - (a) (b) 04/11/ (c) 29/04/ /09/2004 X /08/2004 INDIGO Hewlett-Packard Development Company, L.P State Highway 249 Houston, Texas US MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 7 - Tryckpressar och delar därav. 9 - Datorprogramvara Underhåll, reparation och service avseende tryckpressar och skrivare /08/2004 XviD PN, INC. PN Plaza Bristol, Connecticut US WHITE & CASE 5 Old Broad Street London EC2N 1DW EN 18 - Läder, konstläder och artiklar tillverkade av dessa material och ej ingående i andra klasser, sportväskor för alla ändamål, sportväskor, reseffekter, ränslar, persedelpåsar, koffertar, resbagar, resegarderober, bärkassar, övernattningsväskor, handväskor, axelväskor, midjeväskor, attacheväskor, portföljer, strandväskor, shoppingväskor, bokväskor, kurirväskor, sminkväskor utan innehåll, portmon- 5

6 CTM Del A.1. näer, plånböcker, nyckelfodral, paraplyer, parasoller, promenadkäppar och glasögonfodral, nyckelkedjor av läder Kläder; fotbeklädnader; huvudbonader; kläder för män, damer och barn, nämligen t-tröjor, skjortor, blusar, sweatrar, koftor, halvpolotröjor, västar, träningströjor, slipovrar, jerseytröjor, basebolltröjor, golftröjor, joggingtröjor, kjolar, kortbyxor, gymnastikshorts, kortbyxor för tennis, jeans, byxor, arbetsbyxor, fritidsbyxor, tunikor, klänningar, jumprar, kostymer, soldräkter, overaller, overaller, sweatshirtar, joggingunderdelar, träningsoveraller, uppvärmningskläder, kavajer, blazrar, handskar, tumvantar, scarves, rockar, sjalar, skidjackor, skidbyxor, parkasar, caper, ponchos, löpardräkter, arbetsblusar, överdragskläder, regnkläder, underkläder, damunderkläder, strumpvaror, sockor, trikåer, benvärmare, benvärmare, halsbeklädnader nämligen slipsar, kostymer, sovkläder, morgonrockar, morgonrockar, simkläder, babykläder, snowboardbyxor och snowboardjackor, skateboardbyxor, skateboardshorts; bälten, snusnäsdukar, halsbeklädnader, armband, spännen, strandkläder, skor, gymnastikskor, sportskor, stövlar, sandaler, skateboardskor, tofflor och stövletter, kepsar, hattar, luvor, pannband, svettband, snusnäsdukar, öronlappar, solskärmar och solskärmar; skidpjäxor Leksaker, spel och saker att leka med; handhållna eller elektroniska bordsspel, brädspel, spelbord för flera sporter, fordon i miniatyr och tillbehör därtill, dockor, jojoar, uppvridbara leksaker, actionfigurer, fjärrstyrda actionfigurer, fjärrstyrda fordon, leksaksfordon, leksaksglidplan, frisbees, fingercyklar, greppbräden, spelsatser, mjuka formade plyschleksaker, stoppade leksaksdjur, stoppade leksaker, videospelsmaskiner; julgransprydnader; artiklar, apparater, utrustning och redskap för gymnastik och sport; cykelhandskar, sporthandskar, skaftlindor för idrottsutrustning, armbågs-, handleds- och knäskydd för sportändamål, skidor och bindningar, snowblades och skridskor, inlineskridskor, rullbrädor, snowboards, wakeboards, sparkcyklar, sportbollar; fiskeredskap Telekommunikationstjänster, nämligen överföring av röst, data, audio, video och grafik via telefoni, telegrafi, kabel och satellitöverföringar och Internetprotokoll; tv- och kabel-tv-sändningstjänster; dataöverföring via dorterminaler, nämligen elektronisk, elektrisk och digital sändning av röst, data, bilder, audio och videosignaler och meddelanden via datorterminaler och/eller tjänster avseende interaktiv tvsändning; tjänster avseende satellit-tv med hög upplösning Tv-underhållningstjänster i form av tv-program inom området för sportevenemang, allmänt intresse och nyheter; underhållningstjänster via ett globalt datornät inom området för sport, dator- och videospelprogram, nyheter och information av allmänt intresse; anordnande och genomförande av idrottstävlingar; sportinformation via trådlösa och mobila anordningar /10/2004 RÖSSIG, Rolf Eduard-Schmid-Str München BECK & RÖSSIG Cuvilliésstr München EN CLIPPO 2 - Tonerpreparat, torrbläck och tryckfärger. 6 - Trådar och plåtar av metall (ej för elektriska ändamål). 7 - Tryckmaskiner. 9 - Elektrotekniska och elektroniska apparater och instrument (ingående i klass 9); kopieringsmaskiner, ljud- och bilduppteckningsmaskiner, optiska anordningar, reprografiska och fotografiska apparater, delar till dessa maskiner och anordningar, datorer; databehandlingsapparater; skannrar och skanninginstrument samt kringutrustning för skrivare och skannrar och skrivare; anordningar för bearbetning av dokument, dokumentfinisher; laserskrivare; apparater och instrument för bearbetning och behandling av digital information; apparater och instrument för bildbehandling samt för bearbetning och behandling av lasertrycksaker och för färdigställande av dokument; halvledarminnen; faxöverförings- och -mottagningsapparater; tryckta kretsar; datorprogram, med program eller data försedda eller försebara databärare Kopior, handetiketteringsredskap, pappersklämanordningar, häftklammer- och etikettutmatare; daterings- och numreringsmaskiner, häft- och klammeranordningar, vikmaskiner för papper, häft- eller klammermoduler och upptagningsanordningar, samtliga för kontorsanvändning; handredskap för kontorsändamål; papper, kartong, pappersoch kartongvaror, trycksaker, tidningar, tidskrifter, undervisnings- och utbildningsmaterial (utom apparater), kopieringspapper, skrivpapper, papper med färgskiftningar, motivpapper, telefaxrullar, räknemaskins- och telexrullar, anteckningspapper för hallar, skrivblock, karbonpapper, memoblock, inlägg för ringböcker, blankettböcker, tryckta blanketter, återvunnet papper, kartongbandböcker, räkenskapsböcker, kopieringsmallar, vykort, grenrör, pärmar, etiketter, namnlappar, kuvert, handtrasor, pappersvaror för datorer, blädderblock för föreläsningssalar, instickskort för planeringstavlor, skiljeblad, arkivaskar, pappershanddukar, putsdukar av papper, kalendrar, böcker, kartotekskort; skrivmateriel, kuvert, trycksaker; tryckta skrifter, tidningar och tidskrifter, böcker; bokbinderimaterial, nämligen bokbinderimaterial av papper, kartong, plaster och textila material; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim (pappersvaror); skrivmaskiner; kontors- och kontorsutrustning (ej möbler); manuella och elektriska häft- klammerstans- och bindningsdon, tillbehör till nämnda varor, bindryggar och klammrar tillverkade av metall, papper, metalltråd och plaster; bindningsskenor, häftningsmaskiner, bokpärmar, front- och bakpärmar, termomappar av plast och folie, termobindningspärmar och varmlimmaskiner; lösbladspärmar för kontorsbruk; förvarings-, register-, presentations- och underskriftspärmar; mappar och klämmor för häftning av dokument i samlingspärmar; förvaringspärmar; transparenta fodral; pärmregister; upphängningsbara förvaringspärmar; hängande hållare; upphängningsbara påsar; upphängningsbara ledkort; registreringsryttare; pappershålslagare; häftapparater; brevkorgar; förvaringsbehållare för kontorsändamål; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); kontorsmateriel, gem, häftklamrar, eller utgångsmaterial för häftklamrar som utgör kontorsartiklar och som används för häftning eller hopfästning av dokument som framställts genom skrivare eller kopieringsmaskiner; till påfyllningsenheter, speciellt block sammanfattade klämmor, speciellt; utmatningsmaskiner och påförare för häft- och pappershållarklämmor; burkhållare för kontorsändamål Förhyrning av kontorsmaskiner Anordnande av seminarier, kurser och program för ut- och vidareutbildning och förbättring av yrkesmässiga och personliga färdigheter, kommunikations-, försäljningsoch ledningskvalifikationer; tekniska rådgivningstjänster i samband med dokumentbearbetning, kopiering och datorer Programmering av programvara /10/2004 6

7 Del A.1. CTM Autonomy Corporation PLC Cambridge Business Park Cowley Road Cambridge CB4 0WZ UQL BARLIN ASSOCIAT Crown House 2-8 Gloucester Road Redhill, Surrey RH1 1FH EN FR 9 - Datorprogram och datorprogramvara; programvara och program för indexering och hantering av ostrukturerad information Datortjänster; datorprogrammering; design, planering, konfigurering, utveckling, tillämpning, integrering och driftsättning av programvara och datorsystem; leasing, uthyrning och licensiering av programvara och datorsystem; underhåll av programvara och datorsystem; information, rådgivning och konsulttjänster rörande här nämnda tjänster. US - 06/04/ /10/2004 MAIL2WEB Softcom Technology Consulting Inc. 10 Bay Street, Suite 310 Toronto, Ontario M5J 2R8 CA KILBURN & STRO 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ EN FR 35 - Reklam för andras varor och tjänster genom placering av annonser och reklamskyltar i en elektronisk plats som är tillgänglig via datornät Telekommunikationstjänster, nämligen upplåtande av åtkomst av e-posttjänster; telekommunikation; tjänster tillhandahållna av Internetleverantörer Datortjänster, nämligen implementering av, underhåll av och värdskap för webbplatser, webbsajter och e-post för andra via datorsystem eller globala kommunikationsnät; datortjänster /10/2004 dipz Daringly Delicious Röd droppform med däri vita/orange bokstäver "Dipz Daringly Delicious". Bokstaven "p" har på undersidan en orange förtjockning som kan liknas med något som doppats i sås Rött, orange, vitt Dipz Klaverstraat 54b 3572 VE Utrecht NL NL EN 5 - Livsmedelstillsatser bestående av dippsåser med tillskott av bioaktiva ingredienser för främjande av det mentala och/eller fysiska tillståndet Såser med tillskott av funktionella ingredienser och/eller pastavaror avsedda att doppas i sås Utskänkning av mat och dryck /01/2005 Gubitz, Stefan Sandstr. 1A Nürnberg EN FAIRIEN 35 - Genomförande av ekonomiska evenemang och ekonomiska mässor, ingående i klass Anordnande och förmedling av resor Reservering/bokning och förmedling av inträdesbiljetter för idrottsevenemang, ekonomiska och kulturella evenemang Utskänkning av mat och dryck, upplåtande av kortvarigt boende; förmedling av förplägnad och inklusive förmedling av rum. - (a) (b) 13/11/ (c) 05/08/ /11/2004 Celebrity Cruises Inc. 80 Broad Street Monrovia LR CELEBRITY CRUIS MARKS & CLERK 4 Nash Court Oxford Business Park South Oxford 0X4 2RU EN 3 - Parfymer, eau de cologne, rakvatten, schamponeringsmedel och hårvårdsprodukter; tvål, deodoranter, rakmedel, nagelvårdspreparat, kosmetika och hudvårdsprodukter. 9 - Kringutrustning till datorer; musmattor, handlovsstöd för användning med datorer; solglasögon och fodral; simdynor; apparater för livräddning; räknemaskiner, dvd-skivor, cd-skivor och videor Klockor, armbandsur, smycken, smyckesimitationer; mynt; manschettknappar, prydnadsföremål och tavelramar, ej av ädelmetall eller överdragna därmed Böcker, tryckta publikationer, tidskrifter, periodiska publikationer, fotografier, gratulationskort, kalendrar, vykort, 7

8 CTM Del A.1. affischer, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), pennor och blyertspennor, bordsservetter av papper; anteckningsböcker; skrivblock; dagböcker och fickkalendrar; anteckningsböcker Koffertar och resväskor; bärkassar, skopåsar, resegarderober för kostymer, paraplyer, ränslar, portföljer, handväskor, plånböcker, portmonnäer, resväskor, läderinbundna anteckningsböcker; kontokortsfodral, nyckelfodral, sportväskor, läderartiklar och av läderimitation Bordsserviser, porslin, lergods, glasvaror Strandhanddukar; badhanddukar; bordslinne Kläder inklusive fotbeklädnader; huvudbonader, sportkläder; badrockar; bälten, kepsar, handskar, scarves, hattar, kavajer, stickade kläder, rockar, pyjamasar, nattkläder, underkläder, simkläder Spel och leksaker; datorspel; spelkort Alkoholhaltiga drycker Sammanförande, på kryssningsfartyg, fartyg och andra transportmedel, till andras föredel, av parfymer, eau de cologne, rakvatten, schampon och hårvårdsprodukter, tvål, deodoranter, rakmedel, nagelvårdspreparat, kosmetika och hudvårdsprodukter, kringutrustningar för datorer,musmattor, handledsstöd, solglasögon och fodral, simdynor, apparater för livräddning, räknemaskiner, dvd-skivor, cdskivor och videor, klockor, armbandsur, smycken, smyckesimitationer, mynt, manschettknappar, prydnadsföremål och tavelramar, ej av ädelmetall eller överdragna därmed, böcker, tryckta publikationer, tidskrifter, periodiska publikationer, fotografier, gratulationskort, kalendrar, vykort, affischer, pappersvaror, pennor och blyertspennor, spelkort, bordsservetter av papper, anteckningsböcker, skrivblock, dagböcker, anteckningsböcker, koffertar, resväskor, bärkassar, skoväskor, resegarderober för kostymer, paraplyer, ränslar, portföljer, handväskor, plånböcker, portmonnäer, resväskor, läderinbundna anteckningsböcker, kontokortsfodral, nyckelfodral, sportväskor, läderartiklar och av läderimitation, bordsserviser, porslin, keramik, glasvaror, tavelramar, strandhanddukar, badhanddukar, bordslinne, kläder inklusive fotbeklädnader, huvudbonader, sportkläder, badrockar, bälten, kepsar, handskar, sjalar, hattar, kavajer, stickade kläder, rockar, pyjamasar, nattdräkter, underkläder, badkläder, leksaker, spel och lekutrustning, datorspel, alkoholdrycker, för att därigenom göra det möjligt för kunder att på ett bekvämt sätt se och köpa dessa varor; sammanförande, till nytta för andra, av olika beskrivningar av eller bilder på varor på en webbplats på Internet, vilket gör det möjligt för kunder att bekvämt sätt kunna se och köpa dessa varor med hjälp av telekommunikation; organisation, drift och övervakning av lojalitets- och säljfrämjande program Tjänster avseende betal- och kreditkortsprogram; reseoch semesterförsäkringstjänster Kryssningsfartygstjänster för resor; resebyråverksamhet; organisering, drift och tillhandahållande av kryssningar och rundturer; anordnande av bokning av kryssningar och rundturer; transport; reseeskort Tjänster avseende underhållning; drift och ledning av kasinon, hälsoklubbar, spelautomathallar, tillhandahållande av sportfaciliteter; tillhandahållande av bioanläggningar Utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende; restaurang-, bar-, cafeteria- och snackbarstjänster; tjänster avseende catering Skönhetssalongverksamhet; hårfrisörtjänster, bastu och massage. 300 ABB AB Kopparbergsvägen Västerås SE ABB AB Högberg, Gunilla Legal & Compliance/Intellectual Property Västerås SE SV EN 9 - Kondensatorer; vetenskapliga, nautiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering; kontroll (övervakning), apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektronik och elektricitet; magnetiska databärare; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur; dataprogram; databärare Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; datorprogrammering /11/2004 EveryMed AB Göteborgsvägen Borås SE VALEA AB Lindholmspiren Göteborg SE SV EN 10 - Blodsockermätare. EVERYX3 SE - 19/05/ / /10/2004 PHOTOSCRIPT CADlink Technology Corporation 2440 Don Reid Drive, Suite 100 Ottawa, Ontario K1H 8P5 CA CABINET BEAU LOMENIE 158, rue de L'Université Paris Cédex 07 FR EN FR 9 - RIP-programvara (Routing Information Protocol) för behandling och tryckning av grafiska bilder på digitala skrivare och liknande utmatningsanordningar /11/2004 DryQ /11/2004 8

9 Del A.1. CTM Svart fylld ruta, som är arrangerad i en rött RAL 2002 fylld kvadrat, varvid det mellan rutan och kvadratens fyllda områdena ligger vita ränder. Svart, rött (RAL 2002), vitt BSEY Tool GmbH & Co. KG Mühlwiesenstr Bietigheim-Bissingen HOEGER, STELLRECHT & PARTNER Patentanwälte Uhlandstr. 14c Stuttgart EN 6 - Obearbetade och delvis bearbetade oädla metaller och deras legeringar; valsade, dragna och gjutna komponenter; profilskenor av oädla metaller och deras legeringar, speciellt automatstål, byggstål, legerade och ej legerade tillämpnings- och seghärdningsstål, ädelstål och rostfritt ädelstål; axlar; tillbehör till hyvelbänkar, nämligen hyvelbänkskrokar, tångspindlar och tångledare. 8 - Handdrivna verktyg och handredskap; klämmor; limtvingar, enhandstvingar, klämmor, skarvlås, spännarmstvingar, spännknektar, tänger, kanttvingar; spännare; vinkelspännare, bandspännare; dörrfodersträvor; spridare; knivar; skärverktyg (handverktyg); handdrivna saxar, plåtsaxar, universalsaxar, hushållssaxar, guldsmedssaxar, tunnplåtsaxar; handdrivna spännverktyg; handdrivna anordningar för fastspänning och/eller -hållande av arbetsstycken; handdrivna åtskiljningsverktyg; tillbehör till spänn- och åtskiljningsverktyg, nämligen spännuppsatser, tryckstycken och appliceringselement för arbetsstycken; hållare för spänn- och åtskiljningsverktyg; skruvtvingsvagnar Ingenjörstjänster avseende utformning, utveckling och användning av handverktyg /11/2004 SOLID DRIVE Multi Service Corporation 8650 West College Boulevard Overland Park, Kansas 66 US WILDBORE & GIBBONS Wildbore House 361 Liverpool Road London N1 1NL EN FR 9 - Högtalarkomponenter /11/2004 gofinance T-Online.at Internet Service GmbH Modecenterstr. 14/2. Stock 1030 Wien AT HARMSEN & UTCHER Alter Wall Hamburg EN 9 - Datorprogram och dataregister som är lagrade på databärare; datorprogramvara, ingående i klass 9, speciellt för telekommunikation och digital dataöverföring; multimedieapparater samt tillhörande komponenter (ingående i klass 9); apparater och program för video-på-begäran (ingående i klass 9); telekommunikationsutrustning; nätverksportar; telekommunikationsapparater, speciellt ISDNterminalutrustning och ISDN-telefonanläggningar; PC-kort; modem; apparater för inspelning, upptagning, sändning, bearbetning och återgivning av ljud och/eller bilder och/eller data; apparater och anordningar för telekommunikationsteknik; bild- och/eller ljudinformationsbärare och/eller databärare som är tomma eller försedda med program och/eller filer och/eller annat innehåll, speciellt disketter, magnetband, kassetter, inkluderande videokassetter, hårddiskar, optiska minnen, musikkassetter; Databehandlingsutrustning och datorer inkluderande mikrodatorer samt tillhörande kringutrustning, som bildskärmar, modem, skrivare, externa minnen, mikroprocessorer och andra elektroniska komponenter för datorer Trycksaker, speciellt bruksanvisningar och användarinstruktioner, arbetsanvisningar, böcker, inkluderande manualer, dokumentation, skriftligt medföljande material för bild- och/eller ljudinformations- och/eller databärare; pressprodukter; grafiska framställningar Annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; förmedling och uppgörelse av affärer för andras räkning, förmedling av varuinköps- och avyttringskontrakt; annonsoch reklamverksamhet; personalkonsultation och personalförmedling; arbets- och arbetsplatsförmedling; företagsrådgivning, organisationsrådgivning samt professionell företagskonsultation; Organisatorisk projektplanering och organisatorisk projektledning för annons- och reklamverksamhet samt för företagsevenemang på Internet samt andra medier och allmänt avseende ADB; förmedling och uthyrning av reklamutrymme, speciellt på Internet och andra nya medier; kontorstjänster; insamling av information och data; direktanslutna tjänster, nämligen insamling av information, texter, ritningar och bilder; tillhandahållande av en datorstödd marknad för motorfordon, speciellt insamling, tillhandahållande, leverans och överföring av information eller erbjudanden och efterfrågningar av begagnade och nya motorfordon; detaljhandel via globala datornät och även med hjälp av samtalscentraler Förmedling av fastigheter och hypotek, förvaltning av tomter och hus; finansiella tjänster; fastighetsvärdering; försäkringsförmedling; uthyrning av lägenheter; ekonomisk förvaltning; överföring av information och data inom området finans- och försäkringsverksamhet; direktanslutna tjänster, nämligen tillhandahållande och leverans av information inom området finans- och försäkringsverksamhet; samtalscentralstjänster, nämligen tillhandahållande av data och information inom området finans-och försäkringsverksamhet; internettjänster, nämligen tillhandahållande av information på Internet inom området finans- och försäkringsverksamhet; tillhandahållande av data och information inom området finans- och försäkringsverksamhet. 9

10 CTM Del A Telekommunikationstjänster, speciellt mottagning och vidareledning av data, bilder och språk; nätverk-telekommunikation; inhämtning och anskaffande av nyheter; data- och bildöverföring med dator; direktanslutna tjänster, nämligen överföring av information, texter, teckningar och bilder; integrerad tal- och datakommunikation, nämligen överföring och mottagning av ord, data och information via samma tekniska medium; datatjänster avseende e-post; förmedling och uthyrning av åtkomsttider till Internet; leasing av åtkomsttid till databaser Direktanslutna tjänster, nämligen direktansluten publicering av texter, ritningar och bilder Utformning av nätverkssidor; införande av webbplatser på Internet för tredje mans räkning (webbhotell); datorprogrammering; uthyrning av databehandlingsutrustning och datorer; projektering och planering av telekommunikationsanläggningar; utveckling av och underhåll för datorprogram; drift av en servicedirektlinje för användare av ADB och Internet samt andra nya medier, nämligen tillhandahållande av information inom områdena databehandling och internet: rådgivning avseende användning av datormaskinvara och -programvara samt de nya medierna och Internet för och i företag /11/2004 gofinance24.com T-Online.at Internet Service GmbH Modecenterstr. 14/2. Stock 1030 Wien AT HARMSEN & UTCHER Alter Wall Hamburg EN 9 - Datorprogram och dataregister som är lagrade på databärare; datorprogramvara, ingående i klass 9, speciellt för telekommunikation och digital dataöverföring; multimedieapparater samt tillhörande komponenter (ingående i klass 9); apparater och program för video-på-begäran (ingående i klass 9); telekommunikationsutrustning; nätverksportar; telekommunikationsapparater, speciellt ISDNterminalutrustning och ISDN-telefonanläggningar; PC-kort; modem; apparater för inspelning, upptagning, sändning, bearbetning och återgivning av ljud och/eller bilder och/eller data; apparater och anordningar för telekommunikationsteknik; bild- och/eller ljudinformationsbärare och/eller databärare som är tomma eller försedda med program och/eller filer och/eller annat innehåll, speciellt disketter, magnetband, kassetter, inkluderande videokassetter, hårddiskar, optiska minnen, musikkassetter; Databehandlingsutrustning och datorer inkluderande mikrodatorer samt tillhörande kringutrustning, som bildskärmar, modem, skrivare, externa minnen, mikroprocessorer och andra elektroniska komponenter för datorer Trycksaker, speciellt bruksanvisningar och användarinstruktioner, arbetsanvisningar, böcker, inkluderande manualer, dokumentation, skriftligt medföljande material för bild- och/eller ljudinformations- och/eller databärare; pressprodukter; grafiska framställningar Annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; förmedling och uppgörelse av affärer för andras räkning, förmedling av varuinköps- och avyttringskontrakt; annonsoch reklamverksamhet; personalkonsultation och personalförmedling; arbets- och arbetsplatsförmedling; företagsrådgivning, organisationsrådgivning samt professionell företagskonsultation; Organisatorisk projektplanering och organisatorisk projektledning för annons- och reklamverksamhet samt för företagsevenemang på Internet samt andra medier och allmänt avseende ADB; förmedling och uthyrning av reklamutrymme, speciellt på Internet och andra nya medier; kontorstjänster; insamling av information och data; direktanslutna tjänster, nämligen insamling av information, texter, ritningar och bilder; tillhandahållande av en datorstödd marknad för motorfordon, speciellt insamling, tillhandahållande, leverans och överföring av information eller erbjudanden och efterfrågningar av begagnade och nya motorfordon; detaljhandel via globala datornät och även med hjälp av samtalscentraler Förmedling av fastigheter och hypotek, förvaltning av tomter och hus; finansiella tjänster; fastighetsvärdering; försäkringsförmedling; uthyrning av lägenheter; ekonomisk förvaltning; överföring av information och data inom området finans- och försäkringsverksamhet; direktanslutna tjänster, nämligen tillhandahållande och leverans av information inom området finans- och försäkringsverksamhet; samtalscentralstjänster, nämligen tillhandahållande av data och information inom området finans-och försäkringsverksamhet; internettjänster, nämligen tillhandahållande av information på Internet inom området finans- och försäkringsverksamhet; tillhandahållande av data och information inom området finans- och försäkringsverksamhet Telekommunikationstjänster, speciellt mottagning och vidareledning av data, bilder och språk; nätverk-telekommunikation; inhämtning och anskaffande av nyheter; data- och bildöverföring med dator; direktanslutna tjänster, nämligen överföring av information, texter, teckningar och bilder; integrerad tal- och datakommunikation, nämligen överföring och mottagning av ord, data och information via samma tekniska medium; datatjänster avseende e-post; förmedling och uthyrning av åtkomsttider till Internet; leasing av åtkomsttid till databaser Direktanslutna tjänster, nämligen direktansluten publicering av texter, ritningar och bilder Utformning av nätverkssidor; införande av webbplatser på Internet för tredje mans räkning (webbhotell); datorprogrammering; uthyrning av databehandlingsutrustning och datorer; projektering och planering av telekommunikationsanläggningar; utveckling av och underhåll för datorprogram; drift av en servicedirektlinje för användare av ADB och Internet samt andra nya medier, nämligen tillhandahållande av information inom områdena databehandling och Internet; konsultation med avseende på användning av maskin- och programvara samt nya medier och Internet för och inom företag /11/2004 gofinanz.com T-Online.at Internet Service GmbH Modecenterstr. 14/2. Stock 1030 Wien AT HARMSEN & UTCHER Alter Wall Hamburg EN 9 - Datorprogram och dataregister som är lagrade på databärare; datorprogramvara, ingående i klass 9, speciellt för telekommunikation och digital dataöverföring; multimedieapparater samt tillhörande komponenter (ingående i klass 9); apparater och program för video-på-begäran (ingående i klass 9); telekommunikationsutrustning; nätverksportar; telekommunikationsapparater, speciellt ISDN- 10

11 Del A.1. CTM terminalutrustning och ISDN-telefonanläggningar; PC-kort, modem; apparater för inspelning, upptagning, sändning, bearbetning och återgivning av ljud och/eller bilder och/eller data; apparater och anordningar för telekommunikationsteknik; bild- och/eller ljudinformationsbärare och/eller databärare som är tomma eller försedda med program och/eller filer och/eller annat innehåll, speciellt disketter, magnetband, kassetter, inkluderande videokassetter, hårddiskar, optiska minnen, musikkassetter; Databehandlingsutrustning och datorer inkluderande mikrodatorer samt tillhörande kringutrustning, som bildskärmar, modem, skrivare, externa minnen, mikroprocessorer och andra elektroniska komponenter för datorer Trycksaker, speciellt bruksanvisningar och användarinstruktioner, arbetsanvisningar, böcker, inkluderande manualer, dokumentation, skriftligt medföljande material för bild- och/eller ljudinformations- och/eller databärare; pressprodukter; grafiska framställningar Annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; förmedling och uppgörelse av affärer för andras räkning, förmedling av varuinköps- och avyttringskontrakt; annonsoch reklamverksamhet; personalkonsultation och personalförmedling; arbets- och arbetsplatsförmedling; företagsrådgivning, organisationsrådgivning samt professionell företagskonsultation; Organisatorisk projektplanering och organisatorisk projektledning för annons- och reklamverksamhet samt för företagsevenemang på Internet samt andra medier och allmänt avseende ADB; förmedling och uthyrning av reklamutrymme, speciellt på Internet och andra nya medier; kontorstjänster; insamling av information och data; direktanslutna tjänster, nämligen insamling av information, texter, ritningar och bilder; tillhandahållande av en datorstödd marknad för motorfordon, speciellt insamling, tillhandahållande, leverans och överföring av information eller erbjudanden och efterfrågningar av begagnade och nya motorfordon; detaljhandel via globala datornät och även med hjälp av samtalscentraler Förmedling av fastigheter och hypotek, förvaltning av tomter och hus; finansiella tjänster; fastighetsvärdering; försäkringsförmedling; uthyrning av lägenheter; ekonomisk förvaltning; överföring av information och data inom området finans- och försäkringsverksamhet; direktanslutna tjänster, nämligen tillhandahållande och leverans av information inom området finans- och försäkringsverksamhet; samtalscentralstjänster, nämligen tillhandahållande av data och information inom området finans-och försäkringsverksamhet; internettjänster, nämligen tillhandahållande av information på Internet inom området finans- och försäkringsverksamhet; tillhandahållande av data och information inom området finans- och försäkringsverksamhet Telekommunikationstjänster, speciellt mottagning och vidareledning av data, bilder och språk; nätverk-telekommunikation; inhämtning och anskaffande av nyheter; data- och bildöverföring med dator; direktanslutna tjänster, nämligen överföring av information, texter, teckningar och bilder; integrerad tal- och datakommunikation, nämligen överföring och mottagning av ord, data och information via samma tekniska medium; datatjänster avseende e-post; förmedling och uthyrning av åtkomsttider till Internet; leasing av åtkomsttid till databaser Direktanslutna tjänster, nämligen direktansluten publicering av texter, ritningar och bilder Utformning av nätverkssidor; införande av webbplatser på Internet för tredje mans räkning (webbhotell); datorprogrammering; uthyrning av databehandlingsutrustning och datorer; projektering och planering av telekommunikationsanläggningar; utveckling av och underhåll för datorprogram; drift av en servicedirektlinje för användare av ADB och Internet samt andra nya medier, nämligen tillhandahållande av information inom områdena databehandling och internet: rådgivning avseende användning av datormaskinvara och -programvara samt de nya medierna och Internet för och i företag /11/2004 gofinance.com T-Online.at Internet Service GmbH Modecenterstr. 14/2. Stock 1030 Wien AT HARMSEN & UTCHER Alter Wall Hamburg EN 9 - Datorprogram och dataregister som är lagrade på databärare; datorprogramvara, ingående i klass 9, speciellt för telekommunikation och digital dataöverföring; multimedieapparater samt tillhörande komponenter (ingående i klass 9); apparater och program för video-på-begäran (ingående i klass 9); telekommunikationsutrustning; nätverksportar; telekommunikationsapparater, speciellt ISDNterminalutrustning och ISDN-telefonanläggningar; PC-kort, modem; apparater för inspelning, upptagning, sändning, bearbetning och återgivning av ljud och/eller bilder och/eller data; apparater och anordningar för telekommunikationsteknik; bild- och/eller ljudinformationsbärare och/eller databärare som är tomma eller försedda med program och/eller filer och/eller annat innehåll, speciellt disketter, magnetband, kassetter, inkluderande videokassetter, hårddiskar, optiska minnen, musikkassetter; Databehandlingsutrustning och datorer inkluderande mikrodatorer samt tillhörande kringutrustning, som bildskärmar, modem, skrivare, externa minnen, mikroprocessorer och andra elektroniska komponenter för datorer Trycksaker, speciellt bruksanvisningar och användarinstruktioner, arbetsanvisningar, böcker, inkluderande manualer, dokumentation, skriftligt medföljande material för bild- och/eller ljudinformations- och/eller databärare; pressprodukter; grafiska framställningar Annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; förmedling och uppgörelse av affärer för andras räkning, förmedling av varuinköps- och avyttringskontrakt; annonsoch reklamverksamhet; personalkonsultation och personalförmedling; arbets- och arbetsplatsförmedling; företagsrådgivning, organisationsrådgivning samt professionell företagskonsultation; konsultation med avseende på användning av maskin- och programvara samt nya medier och Internet för och inom företag; Organisatorisk projektplanering och organisatorisk projektledning för annons- och reklamverksamhet samt för företagsevenemang på Internet samt andra medier och allmänt avseende ADB; förmedling och uthyrning av reklamutrymme, speciellt på Internet och andra nya medier; kontorstjänster Fastighets- och hypoteksförmedling; fastighets- och husförvaltning; finansiella tjänster; fastighetsvärdering; försäkringsförmedling; uthyrning av lägenheter; ekonomisk förvaltning; överföring av information och data inom området finans- och försäkringsverksamhet; direktanslutna tjänster, nämligen tillhandahållande och leverans av information inom området finans- och försäkringsverksamhet; samtalscentralstjänster, nämligen tillhandahållande av data och information inom området finans-och försäkringsverksamhet; internettjänster, nämligen tillhandahållande av information på Internet inom området finans- och försäkringsverksamhet; tillhandahållande av data och information inom området finans- och försäkringsverksamhet Telekommunikationstjänster, speciellt mottagning och vidareledning av data, bilder och språk; nätverk-telekommunikation; inhämtning och anskaffande av nyheter; data- och bildöverföring med dator; direktanslutna tjänster, nämligen 11

12 CTM Del A.1. överföring av information, texter, teckningar och bilder; integrerad tal- och datakommunikation, nämligen överföring och mottagning av ord, data och information via samma tekniska medium; datatjänster avseende e-post; förmedling och uthyrning av åtkomsttider till Internet; leasing av åtkomsttid till databaser Direktanslutna tjänster, nämligen direktansluten publicering av texter, ritningar och bilder Utformning av nätverkssidor; införande av webbplatser på Internet för tredje mans räkning (webbhotell); datorprogrammering; uthyrning av databehandlingsutrustning och datorer; projektering och planering av telekommunikationsanläggningar; utveckling av och underhåll för datorprogram; drift av en servicedirektlinje för användare av ADB och Internet samt andra nya medier, nämligen tillhandahållande av information inom områdena databehandling och internet: rådgivning avseende användning av datormaskinvara och -programvara samt de nya medierna och Internet för och i företag /11/2004 gofinance24 T-Online.at Internet Service GmbH Modecenterstr. 14/2. Stock 1030 Wien AT HARMSEN & UTCHER Alter Wall Hamburg EN 9 - Datorprogram och dataregister som är lagrade på databärare; datorprogramvara, ingående i klass 9, speciellt för telekommunikation och digital dataöverföring; multimedieapparater samt tillhörande komponenter (ingående i klass 9); apparater och program för video-på-begäran (ingående i klass 9); telekommunikationsutrustning; nätverksportar; telekommunikationsapparater, speciellt ISDNterminalutrustning och ISDN-telefonanläggningar; PC-kort; modem; apparater för inspelning, upptagning, sändning, bearbetning och återgivning av ljud och/eller bilder och/eller data; apparater och anordningar för telekommunikationsteknik; bild- och/eller ljudinformationsbärare och/eller databärare som är tomma eller försedda med program och/eller filer och/eller annat innehåll, speciellt disketter, magnetband, kassetter, inkluderande videokassetter, hårddiskar, optiska minnen, musikkassetter; Databehandlingsutrustning och datorer inkluderande mikrodatorer samt tillhörande kringutrustning, som bildskärmar, modem, skrivare, externa minnen, mikroprocessorer och andra elektroniska komponenter för datorer Trycksaker, speciellt bruksanvisningar och användarinstruktioner, arbetsanvisningar, böcker, inkluderande manualer, dokumentation, skriftligt medföljande material för bild- och/eller ljudinformations- och/eller databärare; pressprodukter; grafiska framställningar Annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; förmedling och uppgörelse av affärer för andras räkning, förmedling av varuinköps- och avyttringskontrakt; annonsoch reklamverksamhet; personalkonsultation och personalförmedling; arbets- och arbetsplatsförmedling; företagsrådgivning, organisationsrådgivning samt professionell företagskonsultation; Organisatorisk projektplanering och organisatorisk projektledning för annons- och reklamverksamhet samt för företagsevenemang på Internet samt andra medier och allmänt avseende ADB; förmedling och uthyrning av reklamutrymme, speciellt på Internet och andra nya medier; kontorstjänster; insamling av information och data; direktanslutna tjänster, nämligen insamling av information, texter, ritningar och bilder; tillhandahållande av en datorstödd marknad för motorfordon, speciellt insamling, tillhandahållande, leverans och överföring av information eller erbjudanden och efterfrågningar av begagnade och nya motorfordon; detaljhandel via globala datornät och även med hjälp av samtalscentraler Förmedling av fastigheter och hypotek, förvaltning av tomter och hus; finansiella tjänster; fastighetsvärdering; försäkringsförmedling; uthyrning av lägenheter; ekonomisk förvaltning; överföring av information och data inom området finans- och försäkringsverksamhet; direktanslutna tjänster, nämligen tillhandahållande och leverans av information inom området finans- och försäkringsverksamhet; samtalscentralstjänster, nämligen tillhandahållande av data och information inom området finans-och försäkringsverksamhet; internettjänster, nämligen tillhandahållande av information på Internet inom området finans- och försäkringsverksamhet; tillhandahållande av data och information inom området finans- och försäkringsverksamhet Telekommunikationstjänster, speciellt mottagning och vidareledning av data, bilder och språk; nätverk-telekommunikation; inhämtning och anskaffande av nyheter; data- och bildöverföring med dator; direktanslutna tjänster, nämligen överföring av information, texter, teckningar och bilder; integrerad tal- och datakommunikation, nämligen överföring och mottagning av ord, data och information via samma tekniska medium; datatjänster avseende e-post; förmedling och uthyrning av åtkomsttider till Internet; leasing av åtkomsttid till databaser direktanslutna tjänster, nämligen direktanslutna publikationer av texter, teckningar och bilder Utformning av nätverkssidor; införande av webbplatser på Internet för tredje mans räkning (webbhotell); datorprogrammering; uthyrning av databehandlingsutrustning och datorer; projektering och planering av telekommunikationsanläggningar; utveckling av och underhåll för datorprogram; drift av en servicedirektlinje för användare av ADB och Internet samt andra nya medier, nämligen tillhandahållande av information inom områdena databehandling och Internet; konsultation med avseende på användning av maskin- och programvara samt nya medier och Internet för och inom företag /12/ Arçelik Anonim Sirketi Aydinli Köyü Çayirova, Istanbul TR Spinjet DR. ING. M. CURELL SUÑOL I.I. S.L. Passeig de Gracia, 65 bis Barcelona EN 7 - Svarvar, hyvelmaskiner, sågar, slipmaskiner, bulldozrar, slagborrar, valsar, mekaniska hammare, transportanordningar, bandtransportörer, remtransportörer; äggkläckningsmaskiner; jordbruksredskap (andra än handredskap); motordrivna jordbruksbindare, plogar, gräsklippare, tätningselement, vevaxlar för motorer, maskinhjul, drivkedjor och - 12

13 Del A.1. CTM axlar, lager och axlar, trissor, spolar, motorkolvar, nedväxlare, omvandlare, kopplingar, vridblock; bromsbelägg, bromsklossar, bromsreparationsutrustning; dynamor, cykeldynamor, tändstift, tändningsanordningar, avgasrör för motorer, ljuddämpare för motorer; remmar för motorer; dynamoremmar, remtransportörer; lager (maskindelar), kullager; elektriska motorer (dock ej för fordon); maskiner för hjulbyte; växelströmsgeneratorer, generatorer, elgeneratorer solenergigeneratorer; elektriska handborrar, handsågar (maskiner), kapmaskiner; maskinsaxar för djur; svetsmaskiner; elektriska svetsmaskiner, gruvborrar, paketeringsmaskiner, packmaskiner, klassificeringsmaskiner; symaskiner, brodermaskiner, överkaststygnsmaskiner, knapphålssymaskiner, skärmaskiner (dukar); baluppackningsmaskiner, vävstolar; elektrisk köksutrustning för hackning, malning, krossning, blandning och smulning; mixrar, elektriska blandare för hushållsändamål, matberedare, elektriska knivar, elektriska köttkvarnar, elektriska avfallskvarnar; elektriska polermaskiner och -apparater; elektriska dammsugare; stålverk, omformare för; automatiska knådmaskiner, degformningsmaskiner, degskärningsmaskiner, silningsmaskiner; elektromekaniska mekansimer för att röra fönster på fordon. 9 - Apparater och instrument som används för mätning, vägning och utvärdering inom området för vetenskap, laboratorier, sjöfart, topografi, meteorologi, el, fotografering, kinematografi; apparater och instrument för provning av utrustning; barometrar, amperemätare, gasprovningsapparater, skjutmått, fuktighetsmätare, termometrar, voltmetrar, mikroskop, förstoringsglas (optiska), teleskop, periskop; laboratorieutrustning; provrör, mätslangar, ugnar för laboratorieexperiment, specialanpassade möbler för laboratorier; upplysta reklamskyltar, poängtavlor, elektriska anslagstavlor; instrument för inspelning, upptagning, sändning och återgivning av ljud eller bilder (ej kommunikationsinstrument); radioapparater, tv-apparater, videor, kameror, ljudapparater och -instrument, nöjesapparater för användning enbart tillsammans med tv-mottagare, kinematografiska instrument, fjärrkontroller, hörlurar, högtalare, megafoner, internkommunikationsapparater, bild- och diaprojektorer; databehandlingsutrustningar; datorer, programvara och maskinvara, streckkodsläsare, delar och tillbehör till nämnda varor; navigationsapparater för fordon (omborddatorer); magnetiska och optiska databärare; skivor, kassetter, skivor, disketter, cd-skivor, exponerad film; kameror av alla slag (fotografering), delar och tillbehör till kameror, förstoringsapparater (fotografering); filmer (kinematografi och fotografering), röntgenfilm; antenner, satellitantenner, förstärkare och delar därtill; elektriska anordningar för fjärrtändning; mekanismer för mynt-, kort- och pollettstyrda apparater; försäljningsmaskiner, myntstyrda fotograferingsmaskiner, biljettautomater, vägningsautomater, bankomater; elektroniska komponenter till maskiner och instrument; ledare, elektroniska kretsar, integrerade kretsar, chips, fotoceller, dioder, transistorer, kretskort, kristalloscillatorer, kondensatorer (kondensatorer), gränssnittskretsar, reläer, bildskärmar med flytande kristaller, hybridkretsar, termistorer, omvandlare, magnethuvuden, magnetiska avledare; kommunikationsmaskiner; telefoner, telegrafer, trådlösa kommunikationsanordningar, växlar; räkneverk; mätare för vatten och el, gasmätare, parkeringsmätare, tidur, tidtagare för äggkokning (timglas); elektroniska och magnetiska kort; telefonkort, bankkort, automatiska kort för öppning och stängning, elektroniska kort för mätare, elektroniska biljetter; vägningsmaskiner; precisionsvågar, vågar, vågar (besman); detektorer, röntgenapparater, ej för medicinska ändamål, röntgenmaskiner för medicinska ändamål, radiologiska apparater för industriella ändamål; livräddnings- och skyddsinstrument; flytvästar, livbojar, flytvästar, andningsmasker, dykardräkter, helmasker för dykare, säkerhetsband, säkerhetsnät, skyddskläder, handskar, glasögon och hjälmar; visselpipor för signalering och lyktor, signalbojar; glasögon; solglasögon, optiska linser, pincenéer och linshållare, delar och komponenter till dessa varor; elektrisk 300 utrustning; pluggar, hylsor, kopplingsdosor, elektriska strömbrytare, kretsbrytare, kretskopplare, säkringar, fyrar, startmotorer, elektriska kort, klämmor, ledare, kabelkanaler, knappar, motstånd, kontaktdon (elektriska), instrument och apparater för ledning, omkoppling, omvandling, ackumulering, reglering eller styrning av elektricitet; adaptrar, laddare; elektriska dörrklockor, larm (ej billarm), sirener; kablar och ledningar; kablar och trådar av alla slag för el- och telefonledningar, optiska fibrer, fiberoptiska kablar; strömförsörjningsenheter; ackumulatorer, solbatterier, batterier, avbrottsfria strömkällor; strykjärn, elektriska strykjärn; mätare för fordon; hastighets-, olje-, bränsle- och värmemätare, takometrar, taxametrar; balanseringsapparater; varningstrianglar för fordon, vägskyltar (lysande eller mekaniska), mekanisk eller elektrisk utrustning för trafiksignalering, styrutrustning för vägkorsningar, blinkande ljus; apparater för elektriska svetsmaskiner; lödkolvar, och svetselektroder för elektriska punktsvetsmaskiner och elektriska lödmaskiner; radarapparater, ekolod, apparater för nattsyn; åskledare; vinkelhakar, rörvattenpass, mätare, mått, blylod; dosutmatningsanordningar; elektriskt uppvärmda hårspolar, locktänger; elektriska anordningar för att dra till sig och döda insekter; satelliter för vetenskapliga ändamål, apparater för elektrolysutrustning, galvaniseringsapparater; anoder, katoder; filter för dator- och tv-skärmar; fjärrstyrningsmekanismer för fordonsdörrar; magneter, dekorativa magneter; öronproppar Belysningsapparater; lampor, elektriska glödlampor, projektorlampor, lanternor, ljuskronor, lampglas, lampsocklar, signallampor och parkeringsljus för bilar, strålkastare för bilar, glas för signalljus och parkeringsljus för bilar, fordonsreflektorer, lampreflektorer; spisar (uppvärmningsapparater), centralvärmepannor, brännare, element för centralvärme, varmvattenberedare, varmvattenberedare som används för centralvärme, element, elektriska vattenkokare, solfångare; kylskåp, frysar, isboxar, ismaskiner och -apparater; elektriska apparater som används för matlagning och kokning; brödrostar, brödrostar, grillar, fritöser, ugnar, spisar, popcornmaskiner, autoklaver, kaffe och tekokare, kittlar och delar därtill; badkar, bidéer, badhytter, duschkabiner, urinoarer, skåp, orientalisk toalettplattform, tvättställ, diskhoar, delar och komponenter därav; termostatventiler (delar av värmeanläggningar), ventiler för nivåkontroll i tankar, rör (delar av sanitära anläggningar); apparater för vattenmjukgöring, apparater för vattenrening, installationer för vattenrening, installationer för avfallshantering; solarier; elektriska filtar, ej för medicinska ändamål, elektriska värmedynor, ej för medicinska ändamål, elektriska eller ickeelektriska fotvärmare, varmvattenflaskor; tändare för köksanvändning; akvariefilter, filter och motorkombinationer för akvarier; ugnar av industrityp; kylcontainrar; kärnreaktorer; glödbrännare, acetylenbrännare, acetylengasgeneratorer; pastöriserings- och steriliseringsmaskiner; smältugnar för järn; bränslebesparare för varor i denna klass; filter (delar av hushålls- eller industriinstallationer i denna klass). TR - 02/06/ / /11/2004 temper 13

14 CTM Del A Rött (Pantone 485), vitt och svart GRUPO EMPRAS TEMPER, S.L. Pol. Industrial Nave Granda-Siero (Asturias) CLARKE, MOT Y CIA., S.L. Rambla Méndez Núñez, 12, 6 A Alicante EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), apparater för reglering och kontroll av ljud, temperatur och ljus, detektorer av mänsklig närvaro (säkerhet), livräddning och undervisning,; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder, magnetiska databärare, grammofonskivor, försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner och databehandlingsutrustningar; eldsläckningsapparatur; tv- och radioapparater; badrums- eller köksvågar; elektriska ringklockor, signallyktor, elektriska batterier, cigarrettändare för bilar; telefonsvarare, elektriska personsökare; interntelefoner Apparater och anläggningar för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; spisar, ugnar, inklusive mikrovågsugnar (ej experimentugnar), träkolsugnar (ugnar), tallriksvärmare, ugnar, apparater för torkning av kläder, brödrostar, alla elektriska eller gas-, elektriska fritöser, kastruller (tryckkokare), elektriska riskokare, kaffebryggare (elektriska), elektriska yoghurtberedare, elektriska nappflaskevärmare, apparater och kylmaskiner, frysar, elektriska förvaringsapparater för glass, luftvärmare eller v, fläktar (luftkonditionering)ttenvärmare, luftkonditioneringsapparater; elektriska apparater för kyldiskar; hårtorkningsapparater, glödlampor, lanternor för belysning; regulatorer för scenbelysning Transport, förvaring och distribution av apparater och anläggningar för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; elektroniska och elektriska apparater, instrument och komponenter för styrning /01/2005 SKY HD British Sky Broadcasting Group plc Grant Way Isleworth, Middlesex TW7 5QD OLSWANG 90 High Holborn London WC1V 6XX EN IT 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, vägning, mätning, radio, television, ljudinspelning, återgivning av ljud, telekommunikation, signalering, kontroll (övervakning) och undervisning; apparater för inspelning av tv-program; apparater för inspelning, upptagning, sändning, återgivning eller mottagning av ljud och bilder; elektriska och elektroniska apparater för användning vid mottagning av satellit-, mark- eller kabelsändningar; tv-mottagare inkluderande en avkodare; digital-tv-boxar för användning vid avkodning och mottagning av satellit- och mark- eller kabelsändningar; apparater för avkodning av kodade signaler inkluderande digital-tv-boxar för tv-mottagning; digital-tv-boxar inkluderande en avkodare och en interaktiv programguide; digital-tv-boxar inkluderande en avkodare och en inspelningsutrustning för inspelning av tvoch radioprogram; digital-tv-boxar inkluderande en avkodare och en programmerbar inspelningsutrustning för överföring av lagrade inspelningar och även för radering av gamla inspelningar; inspelade tv- och radioprogram; inspelade program för sändning via television och radio; videoinspelningar; databehandlingsutrustningar; datorer; datorprogram; elektroniska datorspel; elektroniska interaktiva datorspel; programvara och datorprogram för distribution till, och för användning av digital-tv-kanaltittare för att se och köpa varor; programvara för datorspel samt programvara för datorfrågesportspel; datorvideospel och/eller -frågesportspel anpassade för användning med tv-mottagare och tv-bildskärmar eller med videomonitorer eller datorskärmar; datorprogram för interaktiv television och för interaktiva spel och/eller frågesportspel; elektroniska publikationer, programvara, datorspel, datorvideospel; videoskärmar; videoprojektorer; magnetskivor, -band eller -trådar; magnetiska databärare; kassetter och patroner, alla anpassade för användning med nämnda band; tomma och förinspelade ljud- och videokassetter, -band och -patroner; skivor för inspelning; cdskivor; DVD-skivor; grammofonskivor; laserläsbara skivor för inspelning av ljud eller video; rom-kassetter, cd-romskivor, kort och skivor, filer för komprimering av digitalt ljud och digital video, JPEG-filer; integrerade kretskort, minnesbärare, inspelningsmedier, alla inspelade med datorvideospel och/eller frågesportspel; kodade kort; antenner för radio- och tv-signaler; musik, ljud, bilder, text och information tillhandahållna via ett telekommunikationsnät, via direktansluten leverans och via Internet och/eller webben eller annat kommunikationsnät; interaktiva ljud- och/eller audioinspelningar; musik-, video-, ljud- och/eller audioinspelningar (nedladdningsbara) tillgängliga från MP3-webbplatser på Internet; MP3-spelare; MP3-läsare; telefonringsignaler (nedladdningsbara); försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; räknemaskiner; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; delar och komponenter till alla nämnda varor; solglasögon; läderfodral för mobiltelefoner Telekommunikationstjänster; television och radioutsändning, överföring och kommunikationstjänster; utsändning och/eller överföring av radio- och/eller tv-program; överföring av ljud och/eller bilder; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; kommunikationstjänster via satellit, television och/eller radio; nyhetsbyråtjänster; hyrning, uthyrning och leasing av kommunikationsapparater; tjänster avseende elektronisk post; upplåtande av åtkomst av MP3- webbplatser på Internet; upplåtande av åtkomst av webbplatser med digital musik på Internet; telekommunikation avseende Internet; telekommunikation av information (inkluderande webbsidor); tillhandahållande av telekommunikationslänkar till datoriserade databaser och webbplatser på Internet; information avseende telekommunikationer; tele- 14

15 Del A.1. CTM texttjänster; telekommunikationstjänster för detaljistförsäljning av varor via interaktiv kommunikation med kunder; interaktiva tv-tjänster, bestående av utsändnings- och/eller telekommunikations- och/eller kommunikationstjänster; tjänster avseende utsändning inklusive interaktiva tjänster för visning av guider och intelligent automatiserat val av programinspelning; utsändning och sändning av interaktiv television, interaktiv underhållning och interaktiva tävlingar; professionella konsultationstjänster rörande sändningar; faktainformationstjänster avseende tv-sändning; information tillhandahållen via direktanslutning från en datoriserad databas eller via Internet, nämnda information relaterad till alla nämnda tjänster; upplåtande av åtkomst av en databas som lagrar information avseende olika varor; möjliggörande av åtkomst av Internet; tillhandahållande av förbindelse mellan webbplatser och tv-tittare via en interaktiv tv-portal; tillhandahållande av interaktiv visning via television med åtkomst av information, data, grafik, ljud och audiovisuellt innehåll från en begränsad grupp av webbplatser eller portaler på Internet; sändning, överföring och presentation av radio- och tv-program, interaktiv television, interaktiva spel, interaktiv underhållning och interaktiva tävlingar Utbildnings- och underhållningstjänster; anordnande av handledning/instruktion; undervisning/utbildning och underhållningstjänster via radio, television, Internet och direktanslutna databaser; uthyrning och leasing av mysteriefilmer, videokassetter, ljudinspelningar, ljudupptagningsapparater, sportapparater, televisionsapparater och videoinspelningapparater; produktion av filmer för tv och bio; tillhandahållande av information rörande tv- och radioprogram, underhållning, musik och sport; tillhandahållande av direktanslutna elektroniska publikationer (ej nedladdningsbara); publicering av tidskrifter, böcker, texter och trycksaker; direktansluten publicering av elektroniska böcker eller tidskrifter; upplåtande av inspelningsstudioanläggningar; produktion av liveföreställningar; anordnande av idrottsaktiviteter och -tävlingar; informations- och rådgivningstjänster avseende utbildning, rekreation, sport och underhållning; information avseende utbildning, underhållning, rekreation och sport som tillhandahålls via direktanslutning från en databas eller Internet; anordnande av tävlingar; biljettförmedling; produktion och presentation av program sända via television, Internet eller andra kommunikationskanaler för ledning av interaktiv visning, val och inköp av varor; biljettbokningstjänster avseende underhållning; produktion och presentation av radio- och tv-program, interaktiv television, interaktiva spel, interaktiv underhållning och interaktiva tävlingar; produktion och presentation av tävlingar, pristävlingar, spel, frågesportspel, studiounderhållning och evenemang med publikdeltagande; tillhandahållande av interaktiv underhållning, kulturella aktiviteter, nyheter och sport för tv-tittare; tjänster avseende inspelning av program som initieras automatiskt baserat på kunders tittarvanor/preferenser; programguidetjänster; programguidetjänster som underlättar inspelning och fastprisuthyrning av program; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; vadslagnings-, spel- och hasardspelstjänster; tjänster för vadslagning, hasardspel, spel, lotteri eller bookmaking på kredit; tjänster för vadslagning, hasardspel, spel, lotteri eller bookmaking via kreditkort; organisering och anordnande av lotterier; elektroniska vadslagnings-, hasardspels-, spel- och lotteritjänster tillhandahållna via Internet eller via ett globalt datornät, eller via direktanslutning från en datornätdatabas eller via telefoni inklusive mobiltelefoner, eller via en tv-kanal inklusive en tv-kanal distribuerad via satellit-, mark- eller kabel-tvsändning; tjänster avseende elektronisk publicering; videobandinspelning och -filmning; musik-, video-, ljud- och/eller audioinspelningar (ej nedladdningsbara) från en MP3- webbplats på internet eller webben, från ett telekommunikationsnät, via direktansluten leverans eller via andra kommunikationsnät; information och rådgivning avseende alla nämnda tjänster; nyhetsinformation och information om aktuella begivenheter och utbildning; faktainformationstjänster avseende tv-program och sport /07/ /01/2005 NOxSTAR Mitsui Babcock Energy Limited 11 The Boulevard Crawley, West Sussex RH10 1UX MURGITROYD & COMPANY Scotland House Scotland Street Glasgow G5 8PL EN FR 6 - Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; ickeelektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer; delar och komponenter till alla nämnda varor. 7 - Maskiner och maskinverktyg; motorer; kopplings- och transmissionsdelar för maskiner; utrustning för kraftalstring; generatorer; industriella elgeneratorer; anordningar och utrustning för utsläppskontroll; utrustning för reducering av kväveoxider; eldrivna handverktyg; maskindrivna verktyg; maskinkomponenter; svetsmaskiner; ventiler; tätningar; reservdelar för ångalstringsanläggningar och deras tillhörande utrustning; delar och komponenter till alla nämnda varor Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; ånggeneratorer; värmeåtervinnande ånggeneratorer; varmvattenberedare; brännare; smältugnar; autoklaver; tryckinneslutande lådor; ångpannekärl; ventiler; tätningar; utrustning relaterad till tryckkärl; Apparater och installationer för uppvärmning; apparater och installationer för alstring av ström; pumpar; värmeapparater; filter; tankar; behandlingskärl; kompressorer; apparater och installationer för utförande av kemiska processer; apparater och installationer för användning vid reducering av kväveoxider; delar och komponenter till alla nämnda varor Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; assistans vid företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; bränsleanskaffningstjänster Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster; underhåll, drift, förbättring, renovering och uppgradering av industriella anläggningar; reparationer; underhållstjänster; tjänster avseende nyutrustning av industriella anläggningar; restaurering av industriella anläggningar; reparation och underhåll av roterande utrustning; rivning; sanering av mark; uthyrning av byggnads-, reparations- och installationsutrustning; grävning; rörmokeriarbete; byggövervakning; tätning av ventilläckage; tillverkning av högtryckslådor och tryckkärl Behandling av ämnen och material; tillverkningstjänster; maskinbearbetning; avfallshämtning; smittsanering; svetsning; energiproduktionstjänster Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; juridiska tjänster; bedömning av industriella anläggningars livslängd; industriell konsultation; formgivningstjänster; avfallskaraktärisering; radiologisk undersökning; radiologiska skyddstjänster; bedömning av miljöinverkan; projektledningstjänster; kontraktbaserad energiförvaltning; förvaltning av industriella anläggningar; energigranskning; energikonsultation; förhindrande och kontroll av föroreningar; idrifttagande av industriella anläggningar; drift 15

16 CTM Del A av industriella anläggningar; prestandamätning av industriella anläggningar; prestandaoptimering av industriella anläggningar; utsläppsövervakning; utsläppskontroll; vattenkemiska tjänster; inspektion av indusrianläggningar, besiktning av industrianläggningar; driftstödstjänster för industriella anläggningar; genomförbarhetsstudier; ingenjörsverksamhetstjänster; forsknings- och utvecklingsverksamhet; provningstjänster; säkerhetsbedömning; riskbedömning; metallurgiska tjänster; tillhandahållande av reservdelar; tillhandahållande av ingenjörer; tillhandahållande av industritekniker /02/2005 Svart och purpur TRACKER Tracker Oy Telemetry House, Kauppiaantie Oulunsalo FI BERGGREN OY AB Annankatu 42 C Helsinki FI FI EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustning och datorer och programvara; eldsläckningsapparatur; apparater för radiolokalisering och telemetri; ej fotbeklädnader för säkerhetsändamål Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; grossist- och detaljistförsäljningstjänster avseende databehandlingsapparater, datorer, programvara, apparater för radiolokalisering och telemetri Telekommunikation /02/2005 Temot-Autoteile GmbH Max-Planck-Str. 23 First Select Fellbach KOHLER SCHMID MÖBUS PATENTANWÄLTE Ruppmannstr Stuttgart EN 1 - Preparat med kylverkan, bindemedel, frostskyddsmedel, avfrostande preparat, bromsvätskor. 2 - Rostskyddsmedel, underredsskydd, grundfärger, hålrumsskyddsmedel, målarfärger, lacker, lackeringsbehov, mastix. 3 - Fläckborttagningsmedel, rengörings- och skötselpreparat, glasrengöringsmedel, handvårdspreparat, borttagningsmedel för tjära, rostlösningsmedel, lackrengörare, slipmedel. 4 - Olja för industriellt bruk och fetter, testvätskor, smörjmedel, bränsle. 7 - Filter. 9 - underhållningselektronikutrustning, motorfordonselektronik och delar därav, navigationsapparater, larmanläggningar, parkeringshjälpmedel, startanordningar, generatorer, elektriska motorer, dynamor och delar därav, batterier, ackumulatorer, startkablar, säkringslådor, antenner, varningstrianglar för fordon, centrallås och delar därav och fjärrstyrningar för fordon, takometrar, anläggningar för hastighetsreglering och varning för fordon, optiska och akustiska signalapparater för fordon, indikerings- och övervakningsinstrument för fordon kylnings- och värmningsanordningar, luftkonditioneringsanläggningar, kylboxar och delar därtill; lampor och delar till motorfordon, speciellt strålkastare, stopplampor, ficklampor, innerbelysning, glödlampor, baklyktor, arbetslampor och slutlyktor; sätesvärmare, cigarettändare; strålkastarrengöringsanordningar och delar därtill, regleranordningar för strålkastares räckvidd och delar därtill Personbilar samt delar därav; underreden och deras delar, styrapparater och deras delar, nivåregleringar och deras delar, drivanordningar och deras delar, hjul, fälgar, däck, hjulupphängningsanordningar och deras delar, bromsanordningar och deras delar, karosserier och deras delar, skjut- och lyfttak och deras delar, heminredning och delar till motorfordon, säten och delar till motorfordon; motorer, växlar, kopplingar, tänd- och glödanläggningar, bensin- och dieselinsprutningsanläggningar, förgasare och deras delar; startanläggningar, avgasanordningar och delar därav; kompressorer och deras delar, kopplingar och deras delar, bränslebehållare och deras delar, pumpar och deras delar, fläktar och deras delar; tillbehör och delar till motorfordon, speciellt speglar, takboxar, takbärare, fönstervevningsmekanismer, bagagehållare, fästanordningar för laster i motorfordon, bältessystem, givare för bränsleindikeringsanordningar, släpanordningar och deras delar, kilremmar, kuggremmar, kedjor, kugghjul, rengöringsanläggningar för rutor och deras delar, stänkskydd, snökedjor, cyklar Återförsäljning av fordon tjänster som tillhandahålls av en bilverkstad, speciellt reparation, underhåll och inspektion /03/2005 TERRA TURKEY Huijbers, Paul Edif. Casablanca 2 - Ctra Cadiz km Marbella EN 16

17 Del A.1. CTM Köp av fastigheter åt andra; konsultation vid förvärv av fastigheter, fastighetsegendomskoncept för tredje mans räkning; värdering för försäkringsanspråk avseende fastigheter; tjänster avseende förvärv av fastigheter; delägande av fastigheter, nämligen förvaltning och anordnande av delägande av fastigheter; fastighetsinvesteringar; erbjudande av finansiella garantier för bindande av fastigheter; fastighetsmäkleri, speciellt uthyrning, arrendering och förvaltning av kontor; fastighetsvärderingar; finansiell värdering av personlig egendom och fastigheter; finansiell utvärdering (försäkring, bankverksamhet, fastighetsmäkleri); förvaltning av fastighetsinvesteringar; förvaltning av fastigheter; fastighets- och egendomsförvaltning; förvärv av mark, nämligen fastighetsmäkleri; uthyrning av kontor (fastigheter); leasing av fast egendom; fastighetsinvesteringar; uthyrning av fast egendom; värdering och förvaltning av fastigheter; anordnande av leasing- och uthyrningsöverenskommelser för fastigheter; fastighetsvärdering; listning av fastigheter; fastighetsagenturer; fastighetsagenturer; fastighetsvärdering; fastighetsförvaltningstjänster; uthyrning av fast egendom; värdering (fastighets-); fastighetsrådgivning Utveckling av fastigheter; tjänster rörande val av fastighetsplatser; utveckling av egendom och fastigheter /03/2005 FontExplorer Heidelberger Druckmaschinen AG Kurfürstenanlage Heidelberg Lins, Inge Ahornweg Altrip EN 7 - Tryckmaskiner, maskiner för vidare bearbetning av tryck samt tillhörande delar och tillbehör, ingående i klass /04/2005 PFÖRTNER Blått, grönt, vitt PFÖRTNER Laboratorios Pförtner Cornealent S.A.C.I.F. Avenida Pueyrredón Buenos Aires, Capital Federal AR PONS PATENT Y MARCAS Avenida Oscar Esplá, 24 Bajo Alicante EN 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; sanitära preparat för medicinska ändamål, dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel. 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för ledning, distribution, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av electricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur Reklamtjänster, promotion och grossistverksamhet och detaljhandel av farmaceutiska och veterinära produkter, förvaltning av affärsföretag; företagsadministration; kontorstjänster /04/2005 BOLERO EUROSTOCK EOOD. 1, Dragalevska str., Office No Losenets, Sofia BG De Justo Bailey, Mario Paseo de la Castellana, Madrid EN 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; tuggummi för medicinska ändamål; vitaminpreparat; näringstillskott för medicinska ändamål; livsmedelspreparat för medicinska ändamål; dietiska livsmedelspreparat för medicinska ändamål Te och teprodukter; iste; varmt te; icke-medicinskt örtte, tedrycker, tebaserade drycker; tuggummi ej för medicinska ändamål; kaffe; kaffeersättningar; vegetabiliska preparat för användning som kaffeersättning; kaffedrycker med mjölk; capuccino; kaffebaserade drycker; orostat kaffe Icke alkoholhaltiga drycker, fruktjuicer och -drycker; kolsyrade och icke kolsyrade drycker med tesmak, tesmaksatta drycker, drickfärdiga eller i pulverform; preparat för tillverkning av drycker, mineralvatten och kolsyrat vatten; öl; pulver för brusdrycker; tabletter för brusdrycker Alkoholhaltiga drycker (ej öl); alkoholhaltiga extrakt; viner; vodka; alkoholhaltiga drycker innehållande fruktextrakt; spritdrycker; whisky /04/2005 BOLERO SWISS FORMULA EUROSTOCK EOOD. 1, Dragalevska str., Office No Losenets, Sofia BG De Justo Bailey, Mario Paseo de la Castellana, Madrid 17

18 CTM Del A.1. EN 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; tuggummi för medicinska ändamål; vitaminpreparat; näringstillskott för medicinska ändamål; livsmedelspreparat för medicinska ändamål; dietiska livsmedelspreparat för medicinska ändamål Te och teprodukter; iste; varmt te; icke-medicinskt örtte, tedrycker, tebaserade drycker; tuggummi ej för medicinska ändamål; kaffe; kaffeersättningar; vegetabiliska preparat för användning som kaffeersättning; kaffedrycker med mjölk; capuccino; kaffebaserade drycker; orostat kaffe Icke alkoholhaltiga drycker, fruktjuicer och -drycker; kolsyrade och icke kolsyrade drycker med tesmak, tesmaksatta drycker, drickfärdiga eller i pulverform; preparat för tillverkning av drycker, mineralvatten och kolsyrat vatten; öl; pulver för brusdrycker; tabletter för brusdrycker Alkoholhaltiga drycker (ej öl); alkoholhaltiga extrakt; viner; vodka; alkoholhaltiga drycker innehållande fruktextrakt; spritdrycker; whisky /04/ Bolero EUROSTOCK EOOD. 1, Dragalevska str., Office No Losenets, Sofia BG De Justo Bailey, Mario Paseo de la Castellana, Madrid EN 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; tuggummi för medicinska ändamål; vitaminpreparat; näringstillskott för medicinska ändamål; livsmedelspreparat för medicinska ändamål; dietiska livsmedelspreparat för medicinska ändamål Te och teprodukter; iste; varmt te; icke-medicinskt örtte, tedrycker, tebaserade drycker; tuggummi ej för medicinska ändamål; kaffe; kaffeersättningar; vegetabiliska 521 preparat för användning som kaffeersättning; kaffedrycker med mjölk; capuccino; kaffebaserade drycker; orostat kaffe Icke alkoholhaltiga drycker, fruktjuicer och -drycker; kolsyrade och icke kolsyrade drycker med tesmak, tesmaksatta drycker, drickfärdiga eller i pulverform; preparat för tillverkning av drycker, mineralvatten och kolsyrat vatten; öl; pulver för brusdrycker; tabletter för brusdrycker Alkoholhaltiga drycker (ej öl); alkoholhaltiga extrakt; viner; vodka; alkoholhaltiga drycker innehållande fruktextrakt; spritdrycker; whisky /05/2005 EUROLEAGUE EUROLEAGUE BASKETBALL, S.L. Palau Sant Jordi, Pg. Olimpic, Barcelona OFICINA PONTI Consell de Cent, Barcelona EN 8 - Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och rakapparater. 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för ledning, distribution, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av electricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; tidskrifter och tryckta publikationer; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer Läder och läderimitationer; produkter av dessa material som inte innefattas i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull (viskor av metall, stål); obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder, bordsdukar och handdukar Kläder, speciellt idrottskläder, för herrar, damer och barn; fotbeklädnader och huvudbonader Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader; spelkort Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter. 18

19 Del A.1. CTM Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker Alkoholhaltiga drycker (ej öl) Annons- och reklamverksamhet och företag för marknadsföring och främjande av alla aktiviteter avseende basketboll, vilka bidrar till framsteg och utveckling av denna Kommunikationstjänster Utbildnings- och underhållningstjänster; anordnande av tävlingar; anordnande av idrottstävlingar och aktiviteter i en idrottsklubb, allt detta avseende basketboll Restaurangverksamhet och utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende /04/2005 Mathlouthi, Taoufik 7, boulevard d'algérie Paris FR MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA EN OLINA 35 - Affärsinformationstjänster; affärsinformationstjänster tillhandahållna via Internet och webben; tillhandahållande av företagsinformation; reklam och försäljningsfrämjande tjänster för tillhandahållande av nyheter, väder, idrottsevenemang; annons- och reklamverksamhet samt försäljningsfrämjande tjänster för tillhandahållande av Internettillämpningar, alla tillhandahållna via direktanslutning från en databas eller från Internet; sammanställning av annons- och reklammaterial för användning på Internet; uthyrning av annons- och reklamutrymme på Internet; sammanställning av information i datoriserade databaser; affärsinformationstjänster; tjänster rörande företagsadministration; företagsprojektledning; rådgivning, konsultation och information avseende samtliga nämnda tjänster Telekommunikationstjänster; utsändning; kommunikation via datorterminaler; datorstödd överföring av nyheter, meddelanden, information, bilder, ljudmaterial och videomaterial; elektronisk post; sändning av meddelanden; nyhetsbyråer; uthyrning av apparater för sändning av meddelanden; telegraftjänster; nyhetsbyråer; telekommunikation av information (inkluderande webbsidor), datorprogram och andra data; nyhetsförmedling via direktanslutning; upplåtande av telekommunikationsåtkomst och länkar till datoriserade databaser och till Internet; nyhetsbyråtjänster; nyhetsförmedling; tillhandahållande av nyheter via Internet; tillhandahållande av nyheter via webben Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; redigering, utgivning av böcker, tidskrifter, tidskrifter och texter; nyhetsrapporteringstjänster; nyhetsreportertjänster; nyhetsförmedling via direktanslutning; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; tillhandahållande av nyheter via Internet; tillhandahållande av nyheter via webben /04/ BYCMO Speed-PRO BYCMO RC MOLS, S.L. Calle Tallers, 1 (Polígono Industrial Comte de Sert) Castellbisbal BGA BARROSO-GARO & ASOCIADOS Av. Diagonal, 421,2º Barcelona EN 7 - Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); mikromotorer med liten cylinder av små skalmodeller av alla slags fordon, vattenfarkoster och flygplan; maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon). 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, ackumulering, reglering eller kontroll av elektricitet, speciellt elektroniska avbländningsanordningar; apparater för inspelning, upptagning, sändning, återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur Fordon, båtar och flygplan i liten skala /06/2005 BIRCHWOOD CASEY Birchwood Laboratories, Inc Fuller Road Eden Prairie US URQUHART-DYK & LORD LLP Alexandra House 1 Alexandra Road Swansea SA1 5ED EN FR 1 - Oxiderande kemiska sammansättningar i flytande och pulverform för oxidation av metallytor för att erbjuda en behandlad yta därför; oxiderande kemiska sammansättningar i flytande och pulverform för förhindrande av korrosion på metalliska ytor genom att avlägsna fukt från deras porer och avlägsna olja och fett därifrån; oxiderande kemiska sammansättningar i flytande och pulverform för förhindrande av korrosion på metallytor för att underlätta påföljande ytbehandlingsoperationer på dem; oxiderande kemiska sammansättningar i flytande och pulverform för beredning av metallytor för påföljande applicering av skyddande ytlager; flytande surt rengöringsmedel för beredning av ståldelar för svärtning; metalloxiderande lösning för aluminiumytor; zinkfosfatbaserad konverterande ytbehandling för järn och 19

20 CTM Del A.1. stål för användning i olika tillverkningsindustrier, nämligen industrin för tillverkning av maskinverktyg för bilindustrin och industrin för maskintillverkning; metalloxiderande lösning för metallytor, flytande kemiska konverterande blandningar för metaller, en vattenbaserad blandning av akryliska polymerer och torra filmsmörjmedel för åstadkommande av hård yta med hög glans på metaller, en vattenbaserad blandning av polymerer och vaxer för att åstadkomma klar slät yta på metaller. 2 - Produkter för reparation och ytförbättring på gevär, nämligen färgämne för gevärskolv, ytbehandlingsolja för gevärskolv, som används för att åstadkomma en stark, klar, hård yta på gevärskolvar (och möbler) som skyddar och förskönar träet, ytbehandlingsmedel av polyuretan för gevärskolvar, icke klibbigt rostskyddsmedel, ett metallskyddsmedel av vaxtyp, ett polymerbaserat flytande vax som då det anbringas på metall skyddar emot förslitning och korrosion, blåanlöpningspasta för gevär som är en pasta som reagerar med metalliska gevärsdelar och åstadkommer en mörkblå eller svart färg som varar länge, blåanlöpningsvätska för gevär som är en vätska som reagerar med metalliska gevärsdelar och åstadkommer en mörkblå eller svart färg som varar länge, blåanlöpningsförbättring för gevär, som är en pasta eller vätska för gevär som reagerar med metalliska gevärsdelar och åstadkommer en mörkblå eller svart färg som varar länge och som appliceras med en filtpenna på en liten yta, polermedel för gevärskolv, gevärskolvsbalsam, som är en vätska som appliceras på ytor, speciellt på plast-, trä- och syntetiska kolvar för att åstadkomma en skinande glans, utfyllnadsmedel för gevärskolvar som är en vätska som appliceras på trä för att tillsluta porer före infärgning, icke-reflekterande svart sprej, som är en vätska som appliceras på aluminiumdelar för att åstadkomma en odimensionell djupt grå till svart färg; utfyllnadsmedel för gevärskolvar som är en vätska som appliceras på trä för att tillsluta porer före infärgning; bättringsvätska som är en vätska som appliceras på gammal mässing, koppar och brons för att åstadkomma en odimensionell svartnad yta; ytbehandlingssatser för gevärskolvar, som är en olja som används för att förse gevärskolvar med en stark, klar, hård yta som skyddar och framhäver skönheten hos ädla träslag; blåanlöpningssatser för gevär, bestående av kemiklier, vätskor eller pastor som reagerar med metalldelar på gevär för att åstadkomma en mörkt blå eller svart färg. 3 - Vapenvårdsprodukter; nämligen gevärskolvsvax, läderberedningsmedel, polermedel och balsam för gevärskolvar och gevärskolvsvax, rengöringsmedel för patronhylsor av mässing, gevärsloppslösning som är en vätska som används för att lösa upp och avlägsna avsättningar av bly, koppar, plast, kol och krut från gevärsloppet, medel för avlägsnande av ytlager från gevärskolvar, rengörings- och avfettningsmedel för gevär, medel för borttagande av blåanlöpning och rost på gevär, aerosollösningar för rengöring av gevär, rengöringsmedel för gevärslopp, lösningsmedel för svartkrut, som är ett vattenlösligt rengöringsmedel som löser upp krutrester och lossar spår av metall för enkelt avlägsnande vid rengöring av mynningsladdade gevär, linsrengöringsmedel, sammansättningar för industriell metallrengöring, aerosollösningar för rengöring av sportfiskerullar, kaustikt rengöringspulver för järnhaltiga metaller; alkaliskt rengöringsmedel i pulverform för rengöring av alla metaller. 4 - Polymerbaserat flytande vax som då det appliceras på metall åstadkommer ett ytlager som skyddar mot förslitning och korrosion; smörjmedel för choke tubes, som är en smörjmedelsblandning som hindrar fastsättning och används för att underlätta införing och uttag av choke tubes i loppet på hagelgevär /05/ Genmab A/S Toldbodgade København K DK SANL, LØJE & WALLBERG Frederiksgade København K DK DA EN Y 1 - Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, inkluderande biokemiska produkter, speciellt monoklonala antikroppar för vetenskaplig in vivo- eller in vitro-forskning och -utveckling, inkluderande vetenskaplig forskning avseende sjukdomar, speciellt avseende cancer, AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) och andra infektionssjukdomar, autoimmuna sjukdomar samt hjärtoch kärlsjukdomar. 5 - Farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat, inkluderande farmnaceutiska preparat baserade på humana monoklonala antikroppar; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat, plåster, förbandsmaterial, tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor, desinfektionsmedel Medicinsk forksning, inkluderande biologisk forskning och speciellt forksning avseende humana monoklonala antikroppar och utveckling av läkemedel baserade på humana monoklonala antikroppar, kemisk analys, utnyttjande av patent, licensiering av immaterialrätter, inom medicin,, nämligen datorprogrammering, nämligen datorprogrammering för insamling och behandling av medicinska data i samband med forskning, utveckling och terapi, inkluderande forskning och utveckling avseende samt terapi med humana monoklonala antikroppar. DK - 02/12/ VA /05/2005 Metallica Metallica 2020 Union Street San Francisco, California US ZEINER & ZEINER Calle Doctor Gadea, 1, piso 14-E Alicante 20

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 7 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 14 Tillverkning av kläder I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas: S = såld produktion, T = såld

Läs mer

Bedömning av er varumärkesansökan

Bedömning av er varumärkesansökan FÖRELÄGGANDE 2017-07-31 Text i märket: OQ Ansökningsnr: 2017/03025 Svar senast: 2017-10-09 Sökande: Ombud: Er referens: OilQuick AB Groth & Co Kommanditbolag V 17-0365/CH/APE Bedömning av er varumärkesansökan

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 171 Del C... Del D... 27 Del M... 221 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415

Läs mer

SFS 2005:209. Bilaga 1

SFS 2005:209. Bilaga 1 Bilaga 1 SFS 2005:209 Förteckning över produkter som ingår i produktkategorier som avses i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Produktkategori 1 Stora hushållsapparater

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-005 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 maj 2014 Klagande Apple Inc. 1 Ininite Loop, Cupertino, California 95014, USA Ombud: Jarmo Kääriäinen Bergenstråhle & Lindvall AB,

Läs mer

Privatkopieringsersä/ning

Privatkopieringsersä/ning IMK-seminarium den 26 maj 2014 Privatkopieringsavgift Advokat Stefan Widmark 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk (LL) 1919 års lag om rätt till verk av bildande konst (KL) 1919 års

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 180 Del M... 182

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 180 Del M... 182 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 18 Del M... 182 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 29 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266 L A A.1. 8861825 5/2/21 DC-SIM KBC ADVANCED TECHNOLOGIES PLC KBC House 42-5 Hersham Road Walton on Thames, Surrey KT12 1RZ GRANT

Läs mer

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar som upphävts efter invändning 022 -

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar som upphävts efter invändning 022 - Nr 23, vecka 22/2017 Kungjorda beslut, vecka 22 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28 00 www.prv.se kundsupport@prv.se 23

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 50 Del D... 76 Del M... 110

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 50 Del D... 76 Del M... 110 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 45 Del C... 5 Del D... 76 Del M... 11 L A A.1. 27 35 8978595 24/3/21 more power per watt Clean Mobile AG Inselkammerstr. 4 828 Unterhaching SCHWEIGER & PARTNER Karlstr.

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

L 329/2 Europeiska unionens officiella tidning 29.11.2012

L 329/2 Europeiska unionens officiella tidning 29.11.2012 L 329/2 Europeiska unionens officiella tidning 29.11.2012 En galvaniserad artikel bestående av en U-formad bult, gängad i båda ändar, två sexkantiga muttrar och en gjuten stålklämma med två hål för bultens

Läs mer

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Brf Gräslöken har källsorteringssystemet ReturMera som tillhandahålls av Ragn-Sells AB. Har Du frågor rörande avfall eller källsortering är Du välkommen att

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 11 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 L A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa PL

Läs mer

EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista

EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DRIFTAVDELNINGEN Formgivningar EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista Klass KLASS 1: KLASS 2: KLASS 3: KLASS 4: Förteckning över varor

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation

Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation Direktiv 2009/48/EG Kommissionen har publicerat guider för att stödja tillämpningen

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning FÖRTECKNING Sid 1 (6) 2016-01-21 Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning Kammarkollegiet ska enligt artikel 20.2 i direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 upprätta en förteckning över

Läs mer

Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringa

Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringa Svensk varumärkestidning Publiceringar gjorda 2016-12-17 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28 00 www.prv.se kundsupport@prv.se

Läs mer

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010 Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 27-21 Västra Götaland Källa SCB Sysselsättning sysselsatta inom Kultur, Besök och Upplevelse 27-21 27 28 29 21 27-21 27-21 Västra Götaland 52 71 53 274 52 483 54

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET

Läs mer

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Sweden

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Sweden ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Sweden Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Trassliga trådspelet Troja

Trassliga trådspelet Troja Trassliga trådspelet Troja Är du säker på handen? För metallöglan över ståltråden utan att dom nuddar varann. Trådspelet Troja tänder varningslampan så fort du råkar stöta emot. Se en film på produkten:

Läs mer

TULLTAXA KAPITEL 95 LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR

TULLTAXA KAPITEL 95 LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR TULLTAXA Kap 95 KAPITEL 95 LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte a) ljus (nr 3406), b) fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Blad1 Initialer MS RH AFM SS EB RS HZ JL BA ÅH

Blad1 Initialer MS RH AFM SS EB RS HZ JL BA ÅH Blad1 Initialer RH AFM SS EB RS HZ JL BA Aktiviteter Personal Nya anställda RH AFM SS Anställningsavtal RH AFM SS Löner RH AFM SS Arbetstider RH AFM SS Arbetsledning Närmaste chef Ledigheter Närmaste chef

Läs mer

Flaxande fjärilen Frida

Flaxande fjärilen Frida Flaxande fjärilen Frida Fjärilen flaxar med vingarna när man vevar på veven. Se en film på produkten: http://youtu.be/dwuwkcawrem Vilket material behöver man? Kork för PET-flaska Remskiva för motor Gitarrsträng

Läs mer

Manual. IT-kostnader. Avgränsningslista/konteringsexempel

Manual. IT-kostnader. Avgränsningslista/konteringsexempel Manual IT-kostnader Avgränsningslista/konteringsexempel Konteringsexempel/avgränsningslista Utr Utr IT Ej IT Basko nto < 5 000 kr Baskonto Text Baskonto > 5000 kr-< 20 000 kr Böcker om IT X 5623 Böcker,

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

BILAGA I c BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN FÖR INDUSTRIPRODUKTER MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN (som avses i artikel 6)

BILAGA I c BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN FÖR INDUSTRIPRODUKTER MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN (som avses i artikel 6) Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, 2008 115 BILAGA I c BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN FÖR INDUSTRIPRODUKTER MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN (som avses i artikel 6) Tullsatserna kommer att sänkas

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning FÖRTECKNING Sid 1 (16) 2017-05-05 Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning Kammarkollegiet ska enligt artikel 20.2 i direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 upprätta en förteckning

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 L A A.1. 22 22 81442 6/3/29 smartspace Sirius Facilities GmbH Lennéstr. 3 1785 Berlin GÖHMANN RECHTSANWÄLTE ABOGADOS ADVOKAT STEUERBERATER

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 8 L A A.1. 22 71335 4/8/28 KUMAvision KUMAvision AG Oberfischbach 3 88677 Markdorf DF-MP Fünf Höfe Theatinerstr. 16 8333 München EN

Läs mer

ELEKTRONIKSYSTEM. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ELEKTRONIKSYSTEM. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ELEKTRONIKSYSTEM Ämnet elektroniksystem behandlar felsökning och reparation i olika typer av elektroniksystem och apparater. Elektroniksystem och apparater innehåller normalt flera olika funktioner och

Läs mer

Häftiga hästskolampan Hanna

Häftiga hästskolampan Hanna Häftiga hästskolampan Hanna En återvunnen hästsko med lysdioder istället för sömmar. Lysande design som bringar tur! Se en film på produkten: http://youtu.be/twyg12aj3ci Vilket material behöver man? Naturträ

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Denna broschyr innehåller basinformation om upphovsrätten. I broschyren finns också svar på upphovsrättsfrågor från skolvärlden. Kopiraitti

Läs mer

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Motpartskod Motpartskod är obligatorisk och erhålls med vid leverantörs- och kundfakturor. Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Momskod erhålls med vid leverantörsfakturor.

Läs mer

HÖGSKOLANS MILJÖLEDNINGSARBETE

HÖGSKOLANS MILJÖLEDNINGSARBETE 1(5) HÖGSKOLANS MILJÖLEDNINGSARBETE Miljöarbetet på Högskolan i Gävle startade 1996. Högskolestyrelsen beslutade 2001-12-07 att Högskolan i Gävle ska under perioden 2002- ta fram ett miljöledningssystem

Läs mer

Programmering i ett historiskt perspektiv. Växjö 16 november 2017 Mats Hansson

Programmering i ett historiskt perspektiv. Växjö 16 november 2017 Mats Hansson Programmering i ett historiskt perspektiv Växjö 16 november 2017 Mats Hansson Att hitta elevaktiva arbetssätt och arbetsformer! Ett exempel: Några begrepp Resultat: Jacquardvävstol https://sv.wikipedia.org/wiki/jacquardv%c3%a4vstol

Läs mer

IT-GUIDE Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist

IT-GUIDE Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist IT-GUIDE Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist Innehåll INTRODUKTION... 3 DATOR... 3 persondator... 3 Tablet... 4 Laptop... 4 Telefoner... 4 MODERKORT... 5 PROCESSORN... 5 inbäddade system... 6 RAM-MINNE...

Läs mer

Musik och bibliotek - upphovsrätt

Musik och bibliotek - upphovsrätt Musik och bibliotek - upphovsrätt Musikmuseet den 17 april 2007 Susanna Broms Om det är något man vill göra, är det troligtvis förbjudet! 2007-04-17 Susanna Broms 2 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG 1 Årligen kopieras det över 1 miljard sidor i finska företag. Enligt undersökningar består 2 till 15 procent av alla kopior av upphovsrättsskyddat material såsom tidningar,

Läs mer

KAPITEL 62 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV ANNAN TEXTILVARA ÄN TRIKÅ

KAPITEL 62 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV ANNAN TEXTILVARA ÄN TRIKÅ KAPITEL 62 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV ANNAN TEXTILVARA ÄN TRIKÅ Anmärkningar 1. Detta kapitel ska endast tillämpas för konfektionerade artiklar av annan textilvara än vadd, dock inte för trikåvaror

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik Övergripande Mål: Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska

Läs mer

Din manual HP COMPAQ PRESARIO 6500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/868816

Din manual HP COMPAQ PRESARIO 6500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/868816 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ PRESARIO 6500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... L A A.1. 22 22 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora PT FURTADO

Läs mer

ELEKTRONIKSYSTEM INSTALLATION OCH UNDERHÅLL

ELEKTRONIKSYSTEM INSTALLATION OCH UNDERHÅLL ELEKTRONIKSYSTEM INSTALLATION OCH UNDERHÅLL Ämnet elektroniksystem installation och underhåll behandlar felsökning och reparation i olika typer av elektroniksystem och apparater. Elektroniksystem och apparater

Läs mer

DNV GL Business Assurance Sweden AB. Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem. Bilaga /2148

DNV GL Business Assurance Sweden AB. Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem. Bilaga /2148 RÄTTELSE: ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet borttaget. /2016-09-02 Maria Wallin DNV GL Business Assurance Sweden AB Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem 1 Följande

Läs mer

Elektronikavfall. Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se

Elektronikavfall. Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se Elektronikavfall http://www.umu.se/lokal/verksamhet/el-avfall.html Hemsidan http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/hms2index.html Nätverksträff 2004-09-16 Veronica Lidvall Tel: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se

Läs mer

Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Restavfall (brännbart, det som blir kvar efter sortering)

Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Restavfall (brännbart, det som blir kvar efter sortering) Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 5A Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning

Läs mer

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst.

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst. Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 16 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive

Läs mer

Lilla lyckohjulet Lina

Lilla lyckohjulet Lina Lilla lyckohjulet Lina Lyckohjulet snurrar och du kan spela precis som på tivoli! Se en film på produkten: http://youtu.be/mlh6rpuhqmm Vilket material behöver man? Trälist 15 x 33 mm Plywood 8 mm Träskruv

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 6.5.2014 L 133/43 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 459/2014 av den 29 april 2014 om ändring av vissa förordningar rörande klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Läs mer

Den digitala handeln 2016

Den digitala handeln 2016 Den digitala handeln 2016 Konsumenternas nätinköp i Finland och utomlands Plock ur undersökningen. Hela undersökningen är tillgänglig på Finsk Handels webbplats för medlemmar kauppa.fi under rubriken Tutkimukset

Läs mer

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 7REFFKYMHI Svenska Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 2000 Adaptec, Inc. Med ensamrätt. Adaptec och Adaptecs logotyp är varumärken som tillhör Adaptec, Inc. och kan vara

Läs mer

Konceptet! Svarvar (Flerfunktionsmaskiner) och Fräsmaskiner (Fleropertionsmaskiner) Integrerad eller extern hanteringsutrustning.

Konceptet! Svarvar (Flerfunktionsmaskiner) och Fräsmaskiner (Fleropertionsmaskiner) Integrerad eller extern hanteringsutrustning. Hur funkar det? Tillämpningar Spånskärande bearbetning Skärning (laser, vatten, gas, plasma m.m.) Industrirobotar (svetsning, plock, fixturering m.m.) Rörbockning Gnistbearbetning Mätmaskiner M.fl. Vad

Läs mer

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt vad vi gör Reklamateljen - Nybod Tel: 08-82 55 77 - Fax: 08-514 9 -logo/reklamateljen är registrer vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt Originalateljé Med vår egen original- och layoutateljé

Läs mer

KAPITEL 61 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ. c) ortopediska artiklar, medicinsk-kirurgiska gördlar, bråckband o.d. (nr 9021).

KAPITEL 61 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ. c) ortopediska artiklar, medicinsk-kirurgiska gördlar, bråckband o.d. (nr 9021). KAPITEL 61 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ Anmärkningar 1. Detta kapitel ska endast tillämpas för konfektionerade trikåvaror. 2. Detta kapitel omfattar inte a) varor enligt nr 6212, b) begagnade

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Härliga hörselskydden Hilma

Härliga hörselskydden Hilma Härliga hörselskydden Hilma Styla hörselskydden med lysande antenner! Se en film på produkten: http://youtu.be/o21ps-3j4qo Vilket material behöver man? Hörselskydd Både kraftig och tunn ståltråd Eltejp

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 2825 Redovisade

Läs mer

Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium.

Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium. KÄLLSORTERING 1 Tänkvärt Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium. 1 ton plastförpackningar = 1 050 liter eldningsolja =

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 6 Del M... 78 L A A.1. 7431497 2/11/28 DUOPOWER FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG Feldhorst 4 27711 Osterholz-Scharmbeck LORENZ SEIDLER GOSSEL

Läs mer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Fördelar Enkelt Billigt Snabbt Bildbehandlig Bildhantering Lätt att dela med sig Bli bättre fotograf Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Vad behöver jag? Kamera Oundgängligt Dator Praktiskt

Läs mer

Kommissionens beslut av den XXX om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till konverterade pappersprodukter

Kommissionens beslut av den XXX om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till konverterade pappersprodukter EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 januari 2014 (OR. en) 5302/14 ENV 28 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 10 januari 2014 till: Komm. dok. nr: D029992/02 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Elev. Datorteknik 100p. 80% 20% Energiteknik 100p. 80% 20% Grundläggande systemförståelse inom tillämpligaenergiområden samt effektiv energihantering.

Elev. Datorteknik 100p. 80% 20% Energiteknik 100p. 80% 20% Grundläggande systemförståelse inom tillämpligaenergiområden samt effektiv energihantering. Elev teori & praktik skola Praktik & Teori APL Datorteknik 100p. 80% 20% Bedömning handledare * 1 Datorsystemets uppbyggnad, komponenter och kringutrustningar. Grunderna i OSI-modellen (open systems interconnection)

Läs mer

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst.

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst. Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 3 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig lagring, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter;

Läs mer

Typ av avfall Fraktion Kommentar A Adventsljusstake Elavfall

Typ av avfall Fraktion Kommentar A Adventsljusstake Elavfall 1 (9) FAQ Avfall Här följer en lista över olika avfallsslag och hur de ska hanteras. Listan nedan gäller alla sjukhus exkluderat Karolinska Universitetssjukhusen, Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 134 Del C... 171 Del D... 200 Del M... 202

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 134 Del C... 171 Del D... 200 Del M... 202 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 134 Del C... 171 Del D... 2 Del M... 22 L A A.1. 8368979 17/6/29 RUUKKI RAUTARUUKKI OYJ Suolakivenkatu 1 81 Helsinki FI KROGERUS ATTORNEYS LTD Unioninkatu 22 13 Helsinki

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 L A A.1. 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire SK5

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

Vi bjuder på några idéer Hör av dig för mer inspiration. Välkommen!

Vi bjuder på några idéer Hör av dig för mer inspiration. Välkommen! En förpackning behöver inte vara brun Förpackningar behöver inte vara bruna De kan vara stora, små, långa och korta Skimrande eller matta Vadderade eller inte Det beror lite på innehållet Det är bara

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 15-040 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 2 mars 2016 PARTER Klagande MÅ Motpart Råå Kiropraktor Klinik och Hälsa AB c/o Lomma Kiropraktor Klinik & Hälsa Esplanaden 15, 234

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer