SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 50 Del D... 76 Del M... 110"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B Del C... 5 Del D Del M... 11

2 L A A /3/21 more power per watt Clean Mobile AG Inselkammerstr Unterhaching SCHWEIGER & PARTNER Karlstr München EN 37 - Underhåll och reparation av motorfordon, fordon, cyklar; Fordonsunderhåll; Fordonsservice,[tankning och underhåll]; Reparation av fordon; Ombyggnad av fordon och farkoster Ingenjörstjänster, speciellt utveckling och konstruktion av fordon och fordonskomponenter; Konstruktion av modeller och prototyper för forskningsändamål och teknisk produktutveckling; Forskning och utveckling avseende fordonsoch drivteknik; Genomförande och utvärdering av tekniska och vetenskapliga simuleringar, prover och försök inom området fordonskonstruktion och styr- och reglerteknik; Teknisk rådgivning. - (a) (b) 1/3/21 - (c) 18/8/ /3/21 TEAM SKY Sky IP International Limited Grant Way Isleworth TW7 5QD GB OLSWANG LLP 9 High Holborn London WC1V 6XX GB 27 EN FR 9 - Vetenskapliga, nautiska, lantmäteri-, fotografiska, kinematografiska, optiska, vägnings-, mätnings-, radio-, televisions-, ljudinspelnings-, ljudåtergivnings-, telekommunikations-, signalerings-, kontroll- (övervaknings-), undervisningsapparater och instrument; Apparater för inspelning av tvprogram; Apparater för inspelning, överföring, återgivning eller mottagning av ljud, bilder eller audiovisuellt innehåll; Elektriska och elektroniska apparater för användning vid mottagning av satellit-, mark- eller kabelsändningar; Tvapparater; Lcd- och plasmaskärmar; Hembiosystem; Förstärkare; Högtalare; Radioapparater; Trådlösa ljud- och/eller audiovisuella anordningar; Portabla trådlösa ljud- och/eller audiovisuella anordningar; Fjärrkontroller; Styranordningar för spel; Trådlösa styranordningar för spel; Trådlösa knappsatser; Tv-mottagare inkluderande en avkodare; Dekoderboxar; Digitala dekoderboxar för tv-apparater; Dekoderboxar för högupplösning; Personliga videoinspelningapparater; Digital-tv-boxar för använnding vid avkodning och mottagning av satellit-, mark- eller kabelsändningar; Apparater för avkodning av kodade signaler inkluderande digital-tv-boxar för tv-mottagning; Digital-tv-boxar inkluderande en avkodare och en interaktiv programguide; Digitaltv-boxar inkluderande en avkodare och en inspelningsutrustning för inspelning av tv- och radioprogram; Digital-tvboxar inkluderande en avkodare och en programmerbar inspelningsutrustning för överföring av lagrade inspelningar och även för radering av gamla inspelningar; Parabolantenner; Lågbrusblock; Satellitmätare; Datorprogramvara som möjliggör sökning av data; Kodade program för datorer och för databehandling och telekommunikationer; Telefoner; Mobiltelefoner; Personliga digitala assistenter (PDA); Telefon- och radiomodem; Tv-mottagare inkluderande en avkodare; Dekoderboxar för användning vid avkodning och mottagning av satellit-, mark-, kabel-, DSL- (digital subscriber line), internetsändningar och andra elektroniska sändningar; Apparater för avkodning av kodade signaler; Inspelade tv- och radioprogram; Inspelade program för utsändning eller annan överföring på television, radio, mobiltelefoner, personliga digitala assistenter (PDA) och på persondatorer; Videoinspelningar;Multimedieapparater och -instrument, portabla eller handhållna datorer; DVD-spelare; Datorer; Datormaskinvara; Maskinvara, apparater och instrument, samtliga för sändning, visning, mottagning, lagring och sökning av elektronisk information; Datorprogram; Elektroniska datorspel; Elektroniska interaktiva datorspel; Datorprogramvara; Datorprogram och telekommunikations- 211/27 2

3 Del A.1. CTM apparater som möjliggör anslutning till databaser och Internet; Programvara levererad från Internet; Nättermineringsutrustning; Trådbundna och/eller trådlösa datornätroutrar, modem, brandväggar och/eller bryggor; Programvara och datorprogram för distribution till, och för användning av, digital-tv-kanaltittare för att se och köpa varor och tjänster; Programvara för datorspel samt programvara för datorfrågesportspel; Datorvideospel och/eller -frågesportspel anpassade för användning med tv-mottagare och tv-bildskärmar eller med videomonitorer eller datorskärmar; Datorprogram för interaktiv television och för interaktiva spel och/eller frågesportspel; Elektroniska apparater för användning tillsammans med tv-mottagare vid spel; Spelkonsoler; Interaktiva videospelsanordningar bestående av datorprogram och programvara och tillbehör, nämligen, spelkonsoler, styranordningar för spel och program för spelkontroll; Bärbara och/eller handburna elektroniska anordningar för interaktiva dator- och videospel; Bärbara och handhållna elektroniska anordningar för mottagning, spelande och överföring av musik, ljud, bilder, text, signaler, information och koder; Elektroniska publikationer; Datorspel; Datorvideospel; Videoskärmar; Videoprojektorer; Magnetskivor, -band eller -trådar; Kassetter och patroner, alla anpassade för användning med nämnda band; Tomma och förinspelade ljud- och videokassetter, -band och -patroner; Cd-skivor; DVD-skivor; Fonografiska skivor; Laserläsbara skivor för inspelning av ljud eller video; Rom-patroner, cd-romskivor, kort och skivor, integrerade kretskort, minnesbärare, inspelningsmedier, alla inspelade med datorvideospel och/eller frågesportspel;kodade kort; Antenner för radio- och tv-signaler; Musik, ljud, videor, bilder, data, text och information tillhandahållna via ett telekommunikationsnät, via onlineleverans och via Internet och/eller webben eller andra kommunikationsnät; Interaktiva ljud- och/eller videoinspelningar; Musik-, video-, ljud och/eller ljudinspelningar (nedladdningsbara) tillgängliga från MP3-webbplatser på Internet; Mp3- spelare, mp3-läsare; Inspelnings- och/eller uppspelningsapparater för ljud- och/eller videofiler; Portabla inspelningsoch/eller uppspelningsapparater för ljud- och/eller videofiler; Telefonringsignaler (nedladdningsbara); Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater och instrument för mottagning av radio- och tv-utsändningar inklusive mottagning av kabel-, satellit- och digitala sändningar; Smarta kort; Kreditkort; Bonuskort; Akustiska apparater eller instrument; Adaptrar; Antenner; Antenner; Förstärkare; Underhållningsapparater och -instrument anpassade för användning med en extern bildskärm eller monitor; Apparater och instrument för kommunikation; Kodade eller magnetiska bank- eller kreditkort; Kinematografiska filmer; Kinematografiska instrument och apparater; Databärare; Apparater, utrustning och anordningar för datalagring; Elektriska instrument och apparater för telekommunikationer och/eller kommunikationer och/eller utsändning och/eller överföring och/eller avkodning och/eller bildbehandling och/eller elektriska audiovisuella instrument och apparater; Elektroniska instrument och apparater för telekommunikationer och/eller kommunikationer och/eller utsändning och/eller överföring och/eller avkodning och/eller bildbehandling och/eller elektroniska audiovisuella instrument och apparater; Apparater och instrument för återgivning av film; Handhållna elektriska instrument och apparater för telekommunikationer och/eller kommunikationer och/eller utsändning och/eller överföring och/eller avkodning och/eller bildbehandling och/eller handhållna elektriska audiovisuella instrument och apparater; Handhållna elektroniska instrument och apparater för telekommunikationer och/eller kommunikationer och/eller utsändning och/eller överföring och/eller avkodning och/eller bildbehandling och/eller handhållna elektroniska audiovisuella instrument och apparater; Interaktiva utbildnings- eller underhållningsspel för användning med tv-apparater och/eller videoapparater; Mobiltelefoner; Spelfilmer; Telefonapparater och telefonutrustning; Delar och komponenter till alla nämnda varor; Solglasögon, läderfodral för mobiltelefoner; Produkter som säljs och levereras via direktanslutning, nämligen nedladdningsbart medieinnehåll, inklusive video och filmer, tv-program, datorspel, musik, bilder och ringtoner tillhandahållna via Internet, telefonlinjer, kabel, trådlös sändning, satellit eller marksändningstjänster; Fodral, behållare, skyddskåpor och delar och komponenter till dem, alla för användning med mp3-spelare, musiklagringsanordningar, medielagringsanordningar och andra elektroniska konsumentanordningar;elektrisk, elektronisk och datorutrustning till maskineri för användning i konservering, alstring och effektiv användning av värme, ljus och vatten, inklusive termostatiska kontroller, solpaneler för alstring av elektricitet, fotoelektriska anordningar, solceller, rörelsedetektorer; Datorutrustning för användning i alstring av alternativ energi inklusive vindkraft, vattenkraft, tidvattenkraft, jordvärmekraft, solkraft, biomassa och biobränslen; Kontroll- och övervakningsutrustning för generering av alternativ energi inklusive vindkraft, vattenkraft, tidvattenkraft, jordvärmekraft, solkraft, biomassa, och biobränslen; Elektroniska publikationer (nedladdningsbara), inklusive elektroniska publikationer, tidskrifter och informationsblad avseende miljöskydd, energisparande och ekologi, djurvälfärd och projekt avseende förnybar energi, inklusive vindkraft, vattenkraft, tidvattenkraft, jordvärmekraft, solkraft, biomassa, och biobränslen; Apparater och instrument för intern-tv och övervakningssystem; Apparater och instrument för personlig säkerhetsövervakning; Apparater och instrument för hemsäkerhetsövervakning och kontroll; Apparater för hem- och personlig säkerhet; Hem- och personliga säkerhetsanordningar; Larm för hem- och personlig säkerhet; Elektronisk skyddsutrustning, inklusive branddetekterings- och larmutrustning, larmutrustning för intrång och inbrott och rörelsedetekteringsutrustning; Radio-, telefon-, tv- och signaleringsapparater och instrument, kameror, ljud- och videoövervakning och -inspelning och ljud- och videouppspelningsapparater och -instrument, allt för kontroll- och telemetriändamål för hem- och personlig säkerhet; Intern-tv-system (CCTV); Bildskärmar; Kameror; Optiska linser; Kamerafodral; Förpaketerade kameror; Videokassettinspelare (VCR); Programvara för kontroll av system; Videoövervakningsapparater; Detektorer; Apparater för åtkomstkontroll; Läsare; Magnetiska eller kodade kort för åtkomstkontroll; Apparater för övervakning; Elektroniska paneler för larmhantering och övervakning; Larmpaneler; Detektorer för glassprickor; Rökvarnare; Kolmonoxiddetektorer; Digitala ljudbandspelare; Digitala videoskivor; Digitala audioservrar; Digitala videoservrar; Elektrisk kommunikationsutrustning; Programmeringsutrustning för meddelanden; Personsökarutrustning; Elektroniska låssystem; Apparater och utrustning för livräddning; Elektriska larm; Elektroniska anordningar för öppnande av dörrar; Elektronisk skyddsanordningar; Intrångslarm och stöldsäkerhetsutrustning; Apparater för detektering av intrång; Utrustning för rörelseupptäckt; Elektroniska regler- och styranordningar; Elektroniska apparater för styrning av maskindrift; Apparater för fjärrstyrning av maskindrift; Datorapparater för styrning av maskindrift; Elektronisk nätverksutrustning; Elektronisk kommunikationsutrustning; Anordningar för programmering av meddelanden; Elektroniska låsapparater; Programvara, programvara för operativsystem, anordningar, och maskinvara för överföring, mottagning, synkronisering, visning, säkerhetskopiering, övervakning, kontroll, delning, kodning, avkodning, kryptering, åtkomst, åtkomst på avstånd, skapande, insamling, lagring, säkerställande, avlägsnande, förflyttning, distribution, lokalisering, organisering eller på annat sätt nyttjande av data, röst, multimedia, ljud, visuella, musik, fotografier, skisser, avbildningar, audiovisuella, video, text, grafik eller andra data, inklusive via ett globalt kommunikationsnät; Programvara, programvara för operativsystem, anordningar, och maskinvara för synkronisering av data, filer, e-post, kontakter, kalendrar, uppdragslistor, textade meddelanden, fotografier, musik, ljud, visuella, audiovisuell, video, text, grafik, program och annan information mellan datorer och handhållna eller andra apparater, 211/27 3

4 CTM Del A.1. och vice versa; Kommunikationsplattformar för möjliggörande av momentan, kontinuerlig, reguljär och oavbruten synkronisering av data mellan datorer och handhållna eller andra anordningar, och vice versa;multimediekort, minneskort, flashminneskort, minneschips, minneskort, medieanordningar för datalagring, pluggar, instickskort, magnetiska kort, SIM-kort, telefonkort, hörlurar, hörlurar med mikrofon, bärbara och/eller handhållna elektroniska anordningar för mottagning, lagring, uppspelning och överföring av data, röst, multimedier, ljud, visuellt innehåll, musik, fotografier, skisser, bilder, audiovisuellt innehåll, video, text, grafik eller andra data; Online-ordböcker, encyklopedier, och referenstexter (nedladdningsbara); Online-publikationer, inklusive tidningar, tidskrifter (periodiska publikationer), serietidningar, journaler (publikationer), böcker, användarmanualer, instruktions- och undervisningsmaterial (nedladdningsbara); Online-affischer, foton, tavlor, artiklar, kuponger och biljetter (nedladdningsbara), online-elektroniska ordböcker, encyklopedier och referenstexter; Programvara för hantering av elektroniska betalningar och överföring av medel till och från andra; Direktansluten och nedladdningsbar verifikationsprogramvara; Online-konverteringsprogramvara och databaser, inklusive valutaomräkning och måttomräkning; Programvara för övervakning av online-kommunikationer och chattrumkonversation och väcka tredje part till insikt om innehållen; Programvara för övervakning av barns användning av datorer och Internet; Programvara relaterad till online-skydd och online-säkerhet;skyddskläder för cykling;elektriska lås för cyklar; Delar och komponenter till alla nämnda varor;system för satellitnavigering för cyklar;globala satellitnavigationssystem för användning med cyklar;datorer för användning med cyklar; Ergometrar;Datorapparater för fjärravläsning av mätare;cykelmätare; Distansmätare; Strömmätare;Hastighetsmätare; Ögonvaror; Sportglasögon; Ögonskärmar; Skyddsglasögon; Solglasögon; Glasögontillbehör, nämligen remmar, snören för halsen och huvudremmar som förhindrar att glasögonen rör sig på användaren; Fodral till solglasögon; Bågar till glasögon; Linser till glasögon; Remmar för solglasögon och glasögon; Hjälmar; Hjälmar för cyklister; Störthjälmar; Skyddshjälmar för sportändamål; Idrottsväskor för skyddshjälmar; Sportartiklar för skydd mot olyckor; Visir; Radioapparater; Kommunikationsutrustning; Radioantenner;Delar till radioapparater;bärfodral för radioapparater; Elektroniska radioapparater; Mobilradio;Monteringsbeslag för radioapparater;radiomottagare och -sändare, sändare-mottagare; Radior för fordon; Solenergidrivna radioapparater; Kraftsensorer för cyklar; Skyddshandskar; Delar och komponenter till alla nämnda varor. 1 - Hjärtövervakningsutrustning;Värmemonitorer som ska bäras under motion; Delar och tillbehör till samtliga ovan nämnda varor Cykellyktor; Tillhörande delar och komponenter Cyklar; Terängcyklar;Velodromcyklar; Mountainbikes; Tävlingscyklar;Terrängcyklar;Cykelcross-cyklar; BMXcyklar;Inomhuscyklar;Terrängcyklar; Delar och tillbehör till ovan nämnda varor; Cykelramar; Styren; Styrstänger till cyklar;styrstångstejp; Styrhandtag; Sadlar;Sadelstolpar; Sadelstolpar för cyklar; Cykelfälgar; Växlar till cyklar;gruppdrevsatser; Cykelkedjor; Ljudsignaleringsanordningar för cyklar; Cykelkorgar; Cykelbromsar; Ekrar för cyklar; Ekerskydd för cyklar; Cykelpedaler; Cykelpumpar;Hjul och däck till cyklar; Innerslangar för cyklar; Stänkskydd för cyklar; Stöd (cykel-) [stöd]; Väskor för cyklar; Cykelstabilisatorer; Bagageväskor för cyklar; Packväskor för cyklar; Cykelställ och pakethållare;extra barnsäten för cyklar och delar och komponenter till dem;överdrag till cyklar och cykelsadlar;körriktningsvisare och -signaler för cyklar;komponenter till cyklar för frakt av drycker och livsmedel; Flaskhållare för cyklar;beslag till cyklar för att bära bagage och cykelväskor; Punkteringsreparationsutrustning;Satser för cykeldäck;tåremmar och tåklämmor för användning på cyklar; Vridhandtag för cyklar;släpvagnar för användning med cyklar; Takräcken; Universalhållare för fordon;takräcke och lagringsbehållare för fordon; Vevarmar för cyklar;fodral och/eller väskor för att bära cyklar; Delar och tillbehör till samtliga ovannämnda varor Ur och tidmätningsinstrument; Armbandsur; Klockor; Urarmband; Urarmband;Urarmband av alla material; Etuier för ur och klockor; Klockkedjor; Ur- och klockvisare; Urtavlor för armbandsur;urtavlor för armbandsur; Elektriska armbandsur; Mekaniska och automatisk armbandsur; Urverk; Delar till armbandsur och klockor; Hängsmyckesklockor; Sportarmbandsur; Urfjädrar; Spännen för armbandsur; Klockor för utomhusanvändning; Armbandsur för sportanvändning;armbandsur med minnesfunktion; Tidskontrollerande instrument;stoppur samt delar och komponenter för allt det ovanstående Trycksaker;Publikationer, tidningar, tidskrifter (periodiska publikationer) men ej tryckta tidskrifter som distribueras under flygning till flygpassagerare i samband med flygbolagstjänster och som ej främst innehåller tv- och filmlistningar, serietidningar, tidskrifter (publikationer) och böcker; Publikationer, inklusive strategihandböcker, användarhandböcker, böcker och tidskrifter inom området för datorspel, science fiction, spel och underhållning; Frågesportböcker; Shoppingguider som ger en lista över produkter till försäljning; Säljfrämjande litteratur rörande promotion av varor som är till salu via digital television, Internet eller andra telekommunikationskanaler; Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Affischer; Vykort och gratulationskort; Kalendrar; Dagböcker och fickkalendrar; Kort och klistermärken för samling och ordning i album; Skrivmateriel; Linjaler; Suddgummin; Skrivpapper; Pennfodral; Kataloger; Kuponger, alla för semestrar och för resor till och från destinationen; Klistermärken; Annonsmaterial; Annonser; Påsar; Kreditkort; Instruktionshandböcker; Nyhetsbrev; Kulspetsoch bläckpennor; Blyertspennor; Skrivinstrument; Hållare till pennor och blyertspennor; Programguider; Användarhandledningar eller manualer; Bokbinderimaterial; Fotografier; Klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; Konstnärsmaterial; Plastmaterial för förpackning; Inklusive allt det förutnämnda tillverkat av återanvända och/eller oblekta material och/eller av organiska ämnen Vattenflaskor;Vattenflaskor Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; Underkläder;Kläder för herrar, kvinnor, barn och småbarn, jeans, fritidsbyxor, nederdelar, kjolar, shorts, schalar, jerseytröjor, sweaters, midjejackor, klänningar, jumprar, sovkläder, morgonrockar, uppvärmningskläder, regnkläder, sweaters, scarves, hattar, mössor, tumvantar, snöoveraller Leksaker, spel och saker att leka med; Elektroniska spel; Handhållna anordningar för att spela datorspel, elektroniska spel eller videospel; Videospelapparater; Delar och komponenter till alla nämnda varor; Spelkort; Kortspel, sportartiklar; Spel innefattande hasardspel; Spelautomater; Nöjesapparater och -instrument; Interaktiva utbildningseller underhållningsspel;kropps-, arm- och bendynor för cyklister; Ansiktsmasker;Fodral och/eller väskor anpassade för att bära cyklar i, stationära motionscyklar;valsar för cyklar (sportapparater);träningsanordningar för cyklar (sportapparater);träningsanordningar för stationär cykling med vanlig cykel (sportapparater);valsar för stationära cyklar; Datorstyrda träningsapparater; Delar och komponenter till alla nämnda varor Kött; Fisk; Fjäderfä och vilt; Konserverade, frusna, torkade och tillagade frukter och grönsaker; Geléer; Sylter; Fruktkompotter; Ägg, mjölk och mjölkprodukter; Ätliga oljor och ätliga fetter, gelatin för livsmedel, bredbara pålägg (fetthaltiga);mejeriprodukter, smör; Margarin; Smörersättning; Konserver; Pickles; Ätliga nötter och fröer produkter tillagade därav; Skaldjur; Snacks; Tillredda måltider och tillredda rätter; Soppor, köttsaft och preparat för tillagning av köttsaft eller soppa; Produkter tillverkade av alla nämnda varor /27

5 Del A.1. CTM Kaffe; Te; Kakao; Socker; Ris; Tapioka; Sagogryn; Kaffeersättning;Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål eller av mjöl; Bröd; Konditorivaror och godsaker; Glass; Honung; Sirap; Jäst; Bakpulver; Salt; Senap; Peppar; Vinäger; Såser (smaktillsatser); Is; Kryddor; Kex (ej kex för djur); Mjuka kakor; Pasta; Pastaprodukter; Konditorivaror; Chokladsortiment; Choklad och icke-medicinska godsaker; Glass; Isglass och frysta godsaker; Kaffeersättningar; Kaffeessenser och kaffeextrakt;drycker och preparat för dem; Puddingar; Efterrätter; Färdiglagade måltider; Tillagade snacks; Fyllningar;Produkter tillverkade av nämnda varor Färska frukter och färska grönsaker; Blötdjur och skaldjur Öl; Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; Fruktdrycker och fruktjuicer; Safter och andra koncentrat för framställning av drycker; Energidrycker Alkoholhaltiga drycker (ej öl) Annons- och reklamverksamhet, och promotiontjänster; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster; Administrativa tjänster för affärsrörelser; Hantering av kundrelationer; Organisation, drift och övervakning av försäljnings- och säljfrämjande program; Produktinformation och rådgivning till presumtiva köpare av hemunderhållningsutrustning, multimedieapparater och instrument, television och radioutrustning, audiovisuell utrustning, dekoderboxar, personliga videoinspelningsapparater, videoinspelningapparater, programvara till datorspel, maskinvara och kringutrustning; Uthyrning av annonsutrymme; Reklaminslag i television; Förberedande och presentation av audiovisuella visningar för reklamändamål; Spridning av annons- och reklammaterial; Anordnande och genomförande av handelsmässor och utställningar; Anordnande och ledning av handelsutställningar inom området för elektroniska dator- och videospel för dator- och videospelsindustrin; Annons- och reklamverksamhet samt säljfrämjande verksamhet för tvtjänster; Sammanställning av företagsstatistik och kommersiell information; Tjänster avseende lojalitetskort; Marknadsstudier; Marknadsföring av radioprogram, tv-program, filmer, spelfilmer, inspelade videoband, ljud- och/eller visuellt material, inspelade videokassetter, dvd-skivor eller inspelade videoskivor; Övervakning och analys av samtalsinformation (kontorstjänster); Företagsplanering, inspektion, undersökningar och värderingstjänster; Mottagning, lagring och tillhandahållande av datoriserade företagsinformationsdata; Sammanställning av företagsstatistik och kommersiell information, allt avseende tv-, radio- och satellitutsändning och videospel; Prenumeration på tidskrifter och tidningar;sammanförande, till fördel för andra, av olika varor nämligen blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt, rengörings-, poler-, skur- och slipmedel, rengörings-, bleknings- och slipmedel och -substanser, alla för användning vid tvätt, antiperspiranter, parfymer, icke-medicinska toalettpreparat, kosmetiska preparat, tandpulver, -kräm och -pastor, toalettartiklar, hårpreparat, schampon, tvål, eteriska oljor, skönhetsmedel, toalettartiklar, personliga vårdprodukter, kosmetika, parfymer, stearinljus inklusive allt det nämnda gjort av oblekta och/eller organiska och/eller biologiskt nedbrytbara ingredienser, farmaceutiska och veterinära varor, industriella oljor och fetter, smörjmedel, bränslen (inkluderande motorsprit) och belysningsmedel, bränsletillsatser och preparat för förbättrad förbränning av bränslen, maskiner och maskinverktygs, motorer och motorer, turbiner för kraftgenerering, kontrollpaneler till turbiner för kraftgenerering, maskiner för hushållsbruk, bygg-, hemförbättringsoch trädgårdsodlingsartiklar, hemdekoreringsutrustning, målarfärger och fernissor, handredskap, apparater och instrument för vetenskap, nautik, lantmäteri, fotografi, kinematografi, optik, vägning, mätning, radio, television, ljudinspelning, reproduktion av ljud, telekommunikation, signalering, kontroll (övervakning) och undervisning, apparater för inspelning av tv-program, apparater för inspelning, överföring, reproduktion eller mottagning av ljud-, bild- eller audiovisuellt innehåll, elektriska och elektroniska apparater för användning vid mottagning av satellit-, land- eller kabelutsändning, tv-apparater, LCD- och plasmaskärmar, hembiosystem, förstärkare, högtalare, radioapparater, trådlösa ljud- och/eller audiovisuella anordningar, portabla trådlösa ljud- och/eller audiovisuella anordningar, fjärrkontroller, styranordningar för spel, trådlösa styranordningar för spel, trådlösa knappsatser, tv-mottagare inkluderande en avkodare, dekoderboxar, digitala dekoderboxar för tv-apparater, dekoderboxar för högupplösning, personliga videoinspelningsapparater, dekoderboxar för användning vid avkodning och mottagning av satellit-, land- och kabelsändning, apparater för avkodning av kodade signaler inkluderande digitaltv-boxar för tv-mottagning, dekoderboxar inkluderande en avkodare och en interaktiv visningsguide, dekoderboxar inkluderande en avkodare och en inspelare för inspelning av tv- och ljudprogram, dekoderboxapparater inkluderande en avkodare och en inspelare som kan programmeras att överföra lagrade inspelningar till lagring och även att radera de äldre inspelningarna, parabolantenner, lågbrusblock, satellitmätare, programvara som möjliggör sökning av data, kodade program för datorer och bearbetning av datainformation och telekommunikation, telefoner, mobiltelefoner, personliga digitala assistenter (PDA), telefon- och radiomodem, tv-mottagare inkluderande en avkodare, dekoderboxar för användning i avkodning och mottagning av satellit-, markkabel- och dsl- (digital subscriber line, DSL, digital abonnentledning), internetsändning eller andra elektroniska sändningar, apparater för avkodning av kodade signaler, inspelade tv- och radioprogram, inspelade program för utsändning eller annan överföring på television, radio eller mobiltelefoner, radio, mobiltelefoner, personliga digitala assistenter (PDA) och på persondatorer, videoinspelningar, multimedieapparater och -instrument, bärbara eller handhållna datorer, DVD-spelare, datorer, maskinvara och kringutrustning, maskinvara, apparater och instrument alla för sändning, visning, mottagning, lagring av och sökning i elektronisk information, datorprogram, elektroniska datorspel, elektroniska interaktiva datorspel, datorprogramvara, datorprogramvara och telekommunikationsapparater för att möjliggöra anslutning till databaser och Internet, programvara levererad från Internet, nättermineringsutrustning, trådbundna och/eller trådlösa datornätsroutrar, modem, brandväggar och/eller bryggor, datorprogramvara och datorprogram för distribuering till, och användning av, publiken på en digital tv-kanal för visning och köp av varor och tjänster, programvara för datorspel och programvara för frågesporter, datorvideospel och/eller frågesporter anpassade för användning med tv-mottagare och -skärmar eller med videoskärmar eller med datorskärmar, datorprogram för interaktiv television och för interaktiva spel och/eller frågesporter, elektroniska apparater för användning tillsammans med tv-mottagare vid spel, spelkonsoler, interaktiva videospelanordningar bestående av datormaskinvara och programvara och tillbehör, spelkonsoler, styranordningar för spel och programvara för manövrering av styranordningar för spel, bärbara och/eller handhållna elektroniska anordningar för interaktiva dator- och videospel, bärbara och/eller handhållna elektroniska anordningar för mottagning, uppspelning och sändning av musik, ljud, bilder, text, signaler, information och kod, portabla trådlösa ljudanordningar, virtual reality-system, hemunderhållningssystem, multimedieutrustning, audiovisuell utrustning, video och tv-utrustning, elektroniska publikationer, datorspel, datorvideospel, bildskärmar, videoprojektorer, band, skivor och trådar, samtliga magnetiska, kassetter och patroner, alla anpassade för användning med nämnda band, timma och förinspelade ljud- och videokassetter, band och patroner, cd-skivor, dvdskivor, fonografiska inspelningar, laserläsbara skivor för inspelning av ljud eller video, rom-kassetter, cd-romskivor, kort och skivor, integrerade kretskort, minnesbärare, inspelningsmedier, alla förinspelade med datorvideospel och/eller frågesporter, kodade kort, radio och antenner för TV-signaler, musik, ljud, videor, bilder, text och information tillhandahållna via ett telekommunikationsnät, via direktansluten le- 211/27 5

6 CTM Del A.1. verans och via Internet och/eller webben eller andra kommunikationsnät, interaktiva ljud och/eller audioinspelningar, musik-, video-, ljud- och/eller audioinspelningar (nedladdningsbara) tillhandahållna från mp3-webbplatser på Internet, mp3-spelare, mp3-läsare, ljud- och/eller videofilinspelare och/eller -spelare, bärbara ljud- och/eller videofilinspelare och/eller -spelare, personliga videoinspelare, telefonringsignaler (nedladdningsbara), apparater och instrument för ledning, omkoppling, omvandling, ackumulering, reglering eller kontroll av elektricitet, apparater och instrument för mottagning av radio- och tv-utsändningar inklusive mottagning av kabel- och satellitutsändningar och digitala utsändningar, smartkort, kreditkort, bonuskort, akustiska apparater eller instrument, adaptrar, antenner, antenner, förstärkare, underhållningsapparater och -instrument anpassade för användning med extern bildskärm eller monitor, kommunikationsapparater och -instrument, kodade eller magnetiska bank- eller kreditkort, biograffilm, kinematografiska instrument och apparater, databärare, datalagring, elektriska telekommunikations- och/eller kommunikations- och/eller utsändnings- och/eller överförings- och/eller avkodningsoch/eller bildbehandlings- och/eller audiovisuella instrument och -apparater, handhållna elektroniska telekommunikations- och/eller kommunikations- och/eller utsändningsoch/eller överförings- och/eller avkodnings- och/eller bildbehandlings- och/eller audiovisuella instrument och -apparater, interaktiva utbildnings- eller underhållningsspel för användning med tv-mottagare och videoapparater, mobiltelefoner, spelfilmer, telefoner och utrustning, delar och tillhörande komponenter, solglasögon, läderfodral för mobiltelefoner, e-försäljningsprodukter nämligen nedladdningsbart medieinnehåll, inklusive video och filmer, tv-program, datorspel, musik, bilder och ringtoner tillhandahållna från Internet, telefonledning, kabel, trådlös sändning, satellit eller marksändningstjänster, fodral, behållare, skyddskåpor och delar och komponenter för dem, alla för användning med MP3-spelare, musiklagringsanordningar, medielagringsanordningar och annan elektronisk konsumentutrustning, elektrisk, elektronisk och datorutrustning för maskiner för användning i sparande, alstring och effektiv användning av värme, ljus och vatten, inklusive termostatiska kontroller, solpaneler för alstring av elektricitet, fotovoltaiska anordningar, solceller, turbiner och rörelsedetektorer, elektrisk, elektronisk och datorutrustning för användning vid alstring av alternativ energi inkluderande elektroniska publikationer (nedladdningsbara), inkluderande elektroniska publikationer, tidskrifter och nyhetsbrev rörande miljöskydd, energibevaring och ekologi, djurs välfärd och förnybara energiprojekt inklusive vindkraft, hydroelektrisk kraft, tidvattenskraft, geotermisk kraft, solkraft, biomassa, och biomotorbränslen, apparater och instrument för intern-tv och övervakningssystem, apparater och instrument för personlig säkerhetsövervakning, apparater och instrument för hemsäkerhetsövervakning och kontroll, apparater för hemsäkerhet och personlig säkerhet, personliga säkerhetsanordningar och säkerhetsanordningar för hemmet, personliga säkerhetslarm och säkerhetslarm för hemmet, elektronisk skyddsutrustning, inklusive branddetektorer och larmanordningar, intränglings- och tjuvlarmsutrustning och utrustning för rörelseupptäckt, radio-, telefon-, tv- och signaleringsapparater och -instrument, kameror, ljud- och videoövervakning och -inspelning och ljud- och videoåtergivningsapparater och -instrument, alla för kontroll- och telemetriändamål för hemsäkerhet och personlig säkerhet, intern-tv-system (CCTV), bildskärmar, kameror, optiska linser, kamerafodral, förpaketerade kameror, infraröda belysningsanordningar, videokassettbandspelare (videocassette recorders, VCR), programvara för kontroll av system, videoövervakningsapparater, detektorer, apparater för tillträdeskontroll, läsare, magnetiska eller kodade tillträdeskontrollkort, övervakningsapparater, elektroniska paneler för alarmhantering och övervakning, larmpaneler, detektorer för glassprickor, brandvarnare, rökdetektorer, kolmonoxiddetektorer, digitala ljudinspelare, digitala videoskivor, digitala audioservrar, digitala videoservrar, elektrisk kommunikationsutrustning, programmeringsutrustning för meddelanden, personsökarutrustning, elektroniska låssystem, livräddningsapparater och -utrustning, elektriska larm, elektroniska anordningar för öppnande av dörrar, elektronisk skyddsanordningar, inbrottslarm och stöldskyddsutrustning, apparater för detektering av intrång, utrustning för rörelseupptäckt, elektroniska kontrollapparater, elektroniska apparater för styrning av maskindrift, apparater för fjärrstyrning av maskindrift, datorapparater för styrning av maskindrift, elektronisk nätverksutrustning, elektronisk kommunikationsutrustning, anordningar för programmering av meddelanden, elektroniska låsapparater, programvara, programvara för operativsystem, anordningar, och maskinvara för sändning, mottagning, synkronisering, skyltning, säkerhetskopiering, övervaknings, kontroll, delning, kodning, avkodning, kryptering, åtkomst, fjärråtkomst, skapande, samling, lagring, säkring, avlägsnande, förflyttning, distribution, lokalisering, organisering eller på annat vis använda data, röst, multimedier, audio, visuellt material, musik, fotografier, skisser, bilder, audiovisuellt material, video, text, grafik eller andra data, inklusive via ett globalt kommunikationsnät, programvara, programvara för operativsystem, anordningar, och maskinvara för synkronisering av data, filar, e-post, kontakter, kalendrar, uppgiftslistor, textmeddelanden, fotografier, musik, audio, visuellt material, ljud, bild, video, text, grafik, program och annan information mellan datorer och handhållna eller andra anordningar, och vice versa, kommunikationsplattformar för att möjliggöra omedelbar, kontinuerlig, schemalagd och oavbruten synkronisering av data mellan datorer och handhållna eller andra anordningar, och vice versa, multimediakort, minneskort, flashminneskort, minneschips, datalagringsmedier och - anordningar, pluggar, instickskort, magnetkort, SIM-kort, telefonkort, hörtelefoner, hörlurar med mikrofon, bärbara och/eller handhållna elektroniska anordningar för mottagning, lagring, uppspelning och överföring av data, röst, multimedier, audio, visuellt material, musik, fotografier, skisser, bilder, audiovisuellt material, video, text, grafik eller andra data, direktanslutna lexikon, encyklopedier, och referenstexter (nedladdningsbara), direktanslutna publikationer, såsom tidningar, tidskrifter (periodiska tidskrifter), serietidningar, tidskrifter (publikationer), böcker, användarhandböcker, instruktionsmaterial och undervisningsmaterial (nedladdningsbara), online-affischer, fotografier, bilder, artiklar, kuponger och biljetter (nedladdningsbara), direktanslutna elektroniska lexikon, encyklopedier och referenstexter, programvara för hantering av elektroniska betalningar och överföring av medel till och från andra, direktansluten och nedladdningsbar verifieringsprogramvara, direktansluten omvandlingsprogramvara och databaser, inklusive valutaomvandling och måttomvandling, datorprogramvara för övervakning av online-kommunikationer och samtal i chattrum och för att underrätta tredje parter om innehållet, datorprogramvara för övervakning av användning av datorer och Internet av barn, datorprogramvara relaterad till direktanslutet skydd och direktansluten säkerhet, glasögon, kontaktlinser, jordbruks- och trädgårdsodlingsartiklar, musikinstrument, medicinsk utrustning, elektrisk och elektronisk utrustning för hemmet inklusive vitvaror, smycken, klockor (ur), armbandsur, pappersvaror (skriv- och kontorsmateriel), apparater för styrning av temperatur inklusive fjärrverkande och datoriserade apparater och instrument, apparater för styrning av vattentillförsel, apparater för styrning av belysning inklusive fjärrverkande och datoriserade apparater och instrument, apparater för energieffektiv belysning, uppvärmning och vattenförsörjning, speciellt, glödlampor, apparater för sparande och minimering av förbrukning av vatten, automatiska styrapparater för lokal hantering av belysning, uppvärmning och vattenförsörjning, fordon, fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten, fordon anpassade för användning med förnybara energikällor inklusive vindkraft, hydroelektrisk kraft, tidvattenskraft, geotermisk kraft solkraft, biomassa, och biomotorbränslen, papper, pappersartiklar, kartong och artiklar av kartong, 6 211/27

7 Del A.1. CTM trycksaker, publikationer, tidningar, tidskrifter (periodiska tidskrifter), serietidningar, tidskrifter (publikationer) och böcker, publikationer inklusive strategiguider, användarhandböcker, böcker och tidskrifter alla inom området för datorspel, science fiction, spel och underhållning, frågesportböcker, shoppingguider som ger listor över produkter till försäljning, säljfrämjande litteratur relaterad till promotion av varor till försäljning via digital television Internet eller andra telekommunikationskanaler, fotografier, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), affischer, vykort och gratulationskort, kalendrar, dagböcker, kort och klistermärken för att samla och kollationera i album, skrivdon, linjaler, suddgummin, brevpapper, etuier med skrivdon, kataloger för semestrar och för resor till och från destinationen, klistermärken, annons- och reklammaterial, annonser, väskor, kreditkort, instruktionshandböcker, informationsblad, pennor, blyertspennor, skrivredskap, pennor och pennhållare, programguider, pappersvaror (skriv- och kontorsmateriel), användarhandböcker eller handböcker, papper, kartong och varor tillverkade av dessa material, trycksaker, bokbinderimaterial, fotografier, pappersvaror (skriv- och kontorsmateriel), klister och lim för kontors- eller hushållsändamål, konstnärsutrustning, plastmaterial för emballering, publikationer, tidskrifter, inklusive allt det nämna framställt av återvunna och/eller oblekta material och/eller från organiska ämnen, isoleringsmaterial, speciellt, för att spara på värme inom bostadsbyggnader och kommersiella byggnader, skinn och läderimitationer, och varor framställda av dessa material, djurhudar, pälsskinn, koffertar och resbagar, paraplyer, parasoller och promenadkäppar, piskor, seldon och sadelmakerivaror, handväskor, ränslar, skolväskor, strandväskor, resbagar, resväskor, koffertar, ränslar, campingväskor, skinnfällar, halsband för djur, täcken för djur, askar av läder eller läderpapp, attachéväskor, plånböcker, skolväskor med axelremmar och portföljer, nyckelfodral (läderkläder) attachéväskors, ränslar, strandväskor, portföljer, spatserkäppar, visitkortsfodral, nyckelfodral, axelremmar av läder, nätväskor, parasoller, plånböcker, portmonnäer, påsar, ryggsäckar, skolväskor, skolväskor med axelremmar, bärselar, shoppingkassar, resväskor, resegarderober, bärkassar, reskoffertar, kappsäckar, sminkväskor, paraplyfodral, och plånböcker, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, underkläder, herrkläder, kvinnor, barn och småbarn, jeans, fritidsbyxor, byxor, kjolar, kortbyxor, schalar, jerseytröjor, tröjor, västar, klänningar, jumprar, sovkläder, morgonrockar, uppvärmningskläder, regnkläder, tröjor, sjalar, hattar, mössor, tumvantar, snöoveraller, bälten (bekl.), bussaronger, badkläder, sparkdräkter, haklappar, strumpor, sockor, vattentäta kläder, underkläder, fotbeklädnader för herrar, damer, barn, och spädbarn, skor, gymnastikskor, sandaler, tofflor, stövlar, huvudbonader för män, kvinnor, barn, och spädbarn, hattar, pannband, öronlappar, mössor, tröjor, finskjortor, blusar, jackor, band, kostymer, baddräkter, bälten (bekl.), kjolar, klänningar, rockar, hattar, mössor, smokingar, långbyxor, västar, strumpvaror, sjalar, pyjamas, underkläder, kiltar, ljuddämpare, sjalar, fotbeklädnader, skor, stövlar, tofflor, och friidrottsskor, blazrar, pannband, armband, överdragskläder, overaller, joggingunderdelar, och sovkläder, håraccessoarer, belysning, köksvaror, glasartiklar, porslin, porslin, prydnadsföremål, möbler, kök, sanitetsgods, konst, målningar, affischer, vykort, tryck, fotografier, hushållsbehållare och -redskap, serviser, knivsmidesvaror, bestick, inredning, heltäckningsmattor, textilier, bordslinne, sänglinne, snörmakerier, symaskiner och utrustning, leksaker, spel och lekutrustning, elektriska spel, handhållna enheter för spel av elektroniska spel, dator- eller videospel, videospelapparater, spelkort, kortspel, sportartiklar, spel innefattande hasardspel, spelautomater, underhållningsapparater och -instrument, interaktiva utbildnings- eller underhållningsspel, spelkort, sportutrustning, träningsutrustning, campingutrustning, artiklar för sällskapsdjur, livsmedel och dryck, apparater för användning i avslappning, motorfordon och deras delar, skyddskläder för cykling, lås för cyklar, cykellyktor, skor för cyklister, cykelkläder, huvudbonader för cykling inklusive hjälmar, skyddskläder för cykling, cyklingsprodukter, inklusive men ej begränsat till cyklar, cykeldelar, hjälmar och vattenflaskor, stänkskydd, cykelsadlar, reparationssatser för cykling, inklusive reparationssatser för punkteringar, satellitnavigeringssystem för cyklar, globala positioneringssystem för användning med cyklar, datorer för användning med cyklar, ergometrar, datorapparater för fjärravläsning av mätare, cykelmätare, distansmätare, strömmätare, hastighetsmätare, glasögon, sportglasögon, solskärmar, skyddsglasögon, solglasögon, glasögonfodral, fodral till solglasögon, bågar till glasögon, linser till glasögon, remmar för solglasögon och glasögon, hjälmar, hjälmar för cyklister, störthjälmar, skyddshjälmar för sportändamål, idrottsväskor för skyddshjälmar, sportartiklar för skyddsändamål, visir, radioapparater, kommunikationsutrustning, radioantenner, delar till radioapparater, bärväskor för radioapparater, elektroniska radioapparater, mobilradio, monteringsbeslag för radioapparater, radiomottagare och -sändare, radiosändare/mottagare, radioapparater för fordon, solenergidrivna radioapparater, delar och komponenter för allt det ovanstående, hjärtövervakningsutrustning, värmemonitorer att bäras under träning, delar och komponenter för allt det ovanstående, cykellyktor, delar och komponenter för dem, racercyklar (track bicycles), velodromcyklar, mountainbikes, tävlingscyklar, terrängcyklar, cyclo-cross-cyklar, BMX-cyklar, inomhuscyklar, terrängcyklar, delar, komponenter och tillbehör till alla nämnda varor, cykelramar, styren och styrstolpar till cyklar, tejp för styren, styreshandtag, sadlar, sadelstolpar, sadelstolpar för cyklar, cykelfälgar, växlar till cyklar, satser av växlar, cykelkedjor, cykelringklockor, cykelkorgar, cykelbromsar, cykelekrar, kedjeskydd för cyklar, cykelpedaler, cykelpumpar, hjul och cykeldäck, innerslangar för cyklar, stänkskydd för cyklar, cykelstöd (stöd), cykelväskor, cykelstabilisatorer, bagageväskor för cyklar, cykelväskor, cykelställ och ställ, extra barnsits för cyklar och delar och komponenter till dessa, överdrag till cyklar och cykelsadlar, färdriktningsvisare och -signaler för cyklar, komponenter till cyklar för att bära drycker och livsmedel, sportvattenflaskor, flaskhållare för cyklar, komponenter till cyklar för att bära bagage och korgar, punkteringsreparationsutrustning och -satser för cykeldäck, tåremmar och -klämmor för användning på cyklar, vridhandtag för cyklar, släpvagnar för användning med cyklar, takräcken, bagageräck för fordon, takräcken och förvaringsbehållare för fordon, vevar för cyklar, kraftsensorer för cyklar, delar och beslag till allt det ovanstående, ur och kronometriska instrument, armbandsur, klockor (ur), urarmband, urarmband, remmar av vilket som helst material till armbandsur, fodral för ur och klockor (ur), klockkedjor, visare för klockor och ur, urtavlor för armbandsur, urtavlor för armbandsur, elektriska armbandsur, mekaniska och automatiska armbandsur, urverk för armbandsur och klockor (ur), urdelar och armbandsur, hängsmyckesklockor, sportarmbandsur, fjädrar för klockor och ur, knäppen för armbandsur, armbandsur för utomhusanvändning, armbandsur för sportanvändning, armbandsur med minnesfunktion, tidtagningsanordningar, stoppur,. delar och komponenter för allt det ovanstående, sportkläder, sportkläder, fotbeklädnader för idrottsutövning, sporthuvudbonader, mössor, hattar, sportdräkter, solskärmar, delar och för allt det ovanstående, valsar för cyklar, träningsanordningar för cyklar, turboträningsanordningar för cyklar, valsar för träningscyklar, datorstyrda träningsapparater, delar och komponenter för allt det ovanstående, kött, fisk, fjäderfä och vilt, konserverade, frysta, torkade och kokta frukter och grönsaker, gelé, sylter, kompotter, värpägg, mjölk och mjölkprodukter, ätliga oljor och matfetter, mejeriprodukter, smör, margarin och andra smörersättningar, livsmedelskonserver, pickles, ätliga nötter och frön och produkter framställda därav, skaldjur, snacks, färdiga rätter och färdiga maträtter, soppor, skysås och preparat för tillredning av köttsky eller soppor, kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål eller av mjöl, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap, jäst, matlagnings- 211/27 7

8 CTM Del A.1. pulver, salt, senap, peppar, vinäger, såser (kryddade smaktillsatser), is, kryddor, kex (ej kex för djur), mjuka kakor, pasta (livsmedel), pastaprodukter och konditorivaror, choklad, chokladgodsaker och icke-medicinska godsaker, glass, isglass och frusna godsaker, kaffeersättningar, kaffeessenser och kaffeextrakt, drycker och preparat för dem, puddingar, efterrätter, färdiga rätter och tillagade snacks och fyllningar, produkter tillverkade av nämnda varor, färsk frukt och färska grönsaker, skaldjur, öl, mineralvatten och kolsyrat vatten och andra icke alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker och fruktjuicer, saftkoncentrat och andra preparat för framställning av drycker, alkoholhaltiga drycker, ej öl, och därigenom möjliggöra för kunder att bekvämt se och köpa dessa varor inklusive via en webbplats på Internet, en interaktiv shoppingkanal på TV, en shoppingkanal på digital TV, en inhägnad trädgård på Internet eller med hjälp av interaktiv television och/eller telekommunikationer (inklusive röst, telefoni och/eller överföring av digital information eller data) och/eller digitala interaktiva medier;affärskundinformations- och konsultationstjänster för promotion-, reklamoch marknadsföringsändamål rörande apparater, instrument och tillhörande delar och komponenter för mottagning av utsändningar inklusive kabelmottagning, satellit- och jordbunden, analog eller digital mottagning; Annons- och reklamtjänster i relation till livsstil, ekologiska och miljömässiga frågor; Affärshantering och ledning av projekt avseende förnybar energi, inklusive vindkraft, vattenkraft, tidvattenkraft, jordvärmekraft, solkraft, biomassa, och biobränslen och projekt i samband med andra förnybara energikällor; Insamling och bearbetning av operativa erfarenheter i samband med projekt avseende förnybar energi, inklusive vindkraft, vattenkraft, tidvattenkraft, jordvärmekraft, solkraft, biomassa, och biobränslen, inklusive sammanställning av statistik relaterad till drift och produktion;sammanförande, till fördel för andra, av olika tjänsteleverantörer, och därmed möjliggöra för kunder att bekvämt se och välja dessa tjänster med hjälp av Internet, eller via ett globalt datornät, eller via direktanslutning från en datornätdatabas eller via telefoni inkluderande via mobiltelefon, eller via en tv-kanal inkluderande en tv-kanal distribuerad via satellit-, markeller kabel-tv-sändning; Sammanförande av olika tjänsteleverantörer, möjliggörande för kunder att på ett bekvämt sätt se och välja dessa tjänster; Elektronisk och online-lagringsservice; Elektronisk och online-inhämtning av data, filer, e- post, kontakter, kalendrar, aktivitetslistor, textmeddelanden, foton, musik, audio, visuell, audiovisuell, video, text, grafik, program och andra data eller information; Auktionstjänster via direktanslutning; Tillhandahållande av en online-databas med annonser inklusive personliga annonser, annonser avseende anställnings- och placeringstillfällen och fastighetsannonser; Tillhandahållande av tjänster rörande onlineprisjämförelser; Ombesörjande av online-ordbehandling, kalkylprogram, kalender, presentations- och databashanteringstjänster; Ombesörjande av virtuella online-tjänster avseende stödpersonal för kontor;beställning/köp av presentartiklar via direktanslutning;direktansluten utläggning av information om lojalitetsbelöningar; Informations- och rådgivningstjänster med avseende på det tidigare nämnda; Tillhandahållande av företagsrådgivning och -information; Tjänster rörande finansiella jämförelser online; Tillhandahållande av online-belönings- och premieprogram;tillhandahållande av direktanslutna belönings- och motivationsprogram relaterade till konditionsuppföljning, hälsouppföljning, personlig uppföljning, livsstilsuppföljning och emotionell uppföljning;säljfrämjande sponsring av individer i idrotter och/eller av idrottslag; Information relaterad till alla förutnämnda tjänster tillhandahållna via online från en databas eller via en hjälplinje eller Internet Finansiell sponsring av individer i idrotter och/eller av idrottslag Telekommunikationstjänster; Tjänster avseende mobil och fast telekommunikation; Kommunikationstjänster; Satellit-, mobiltelefon- och radiokommunikationstjänster; Sändning av tv- och radioprogram; Sändnings- och kommunikationstjänster; Utsändning och/eller överföring av radiooch/eller tv-program och/eller filmer; Satellit, DTT, kabel, DSL och bredbandssändning och/eller överföring av ljudoch/eller audiovisuella program; Sändning av ljud-, videooch/eller audiovisuella program (med vilka medel som helst); Sändning av videofilm; Sändning och överföring av tv-program och filmer till persondatorer; Utsändning och kommunikation genom eller med hjälp av dator; Sändning av ljud-, video och/eller audiovisuella program genom internetprotokoll (IPTV); Telekommunikationstjänster via Internet inklusive men ej begränsat till tjänster utförda med användning av röst-över-internetprotokoll (VOIP, voice over internet protokoll); Upplåtande av åtkomst av och/eller uppkoppling till fasta, portabla eller trådlösa bredbandsnät; Sändning av text, meddelanden, ljud och/eller bilder; Telekommunikation och/eller kommunikation och/eller utsändning och/eller överföring av audiovisuellt innehåll; Informationskommunikation (inklusive webbsidor), data via radio, telekommunikation och via satellit; Tjänster för telefoni, mobiltelefoni, fax, telex, insamlande och överföring av meddelanden, personsökning, vidarekoppling, telefonsvarare och nummerupplysning; Personliga numreringsstjänster; Tvskärmbaserad information, utsändning och hämtningstjänster; Utlåning av ersättningsapparater och instrument för telekommunikation och kommunikation vid fel, förlust eller stöld; Datorstödd överföring av meddelanden och bilder; Meddelandetjänster, nämligen sändning, mottagning och vidareförmedling av meddelanden i form av text, ljud, grafiska bilder eller video eller en kombination av dessa format; Direktmeddelanden; Snabbmeddelandetjänster (SMS); Multimediameddelandetjänster (MMS); Enhetliga meddelandetjänster; Röstposttjänster; Tillhandahållande av videokonferenser; Bildtelefontjänster; Upplåtande av åtkomsttid till telekommunikationsinfrastrukturer åt andra operatörer; Upplåtande av åtkomst av elektroniska konferenser, diskussionsgrupper och chattrum; Tillhandahållande av chattinrättningar; Uthyrning eller leasing av apparater, instrument, anläggningar eller komponenter för användning vid tillhandahållande av nämnda tjänster; Rådgivning, information och konsulttjänster med avseende på allt det nämnda; Kommunikationstjänster via satellit, television och/eller radio; Nyhetsbyråtjänster; Tillhandahållande av åtkomst av nyheter, aktuella händelser och sportinformation; Hyrning, uthyrning och leasing av kommunikationsapparater; Tjänster avseende elektronisk post; Telekommunikation avseende Internet; Telekommunikation av information (inkluderande webbsidor); Tillhandahållande av lokalt baserad service för telekommunikations- och kommunikationsapparater och instrument; Tjänster avseende trådlösa tillämpningsprotokoll inkluderande sådana som använder en säker kommunikationskanal; Tillhandahållande av information avseende eller för identifiering av apparater och instrument för telekommunikationer och kommunikation; Tillhandahållande av telekommunikationslänkar till datoriserade databaser och webbplatser på Internet;Telekommunikationstjänster för detaljistförsäljning av varor och tjänster via interaktiv kommunikation med kunder; Interaktiva tv-tjänster, bestående i utsändnings- och/eller telekommunikations- och/eller kommunikations- och/eller sändningstjänster; Interaktiva tjänster för tv-tittare inklusive sådana som betraktar via mobiltelefoner och persondatorer, bestående i utsändningsoch/eller telekommunikations- och/eller kommunikationsoch/eller sändningstjänster; Tv-sändningstjänster innefattande interaktiva tjänster för visning av guider och intelligent automatiserat val av program för inspelning; Interaktiva tjänster för tv-tittare som underlättar automatisk inspelning av program och som initieras automatiskt på basis av kunders tittarvanor/-preferenser, utgörande utsändningsoch/eller telekommunikations- och/eller kommunikationsoch/eller sändningstjänster; Upplåtande av åtkomst för interaktiva tv-tittare (inklusive de som följer sändningen på mobiltelefoner eller persondatorer) av information, data, grafik, ljud- och/eller audiovisuellt innehåll från en grupp av 8 211/27

9 Del A.1. CTM webbplatser eller portaler på Internet med begränsad åtkomst; Utsändning och överföring av interaktiv television, interaktiva spel, interaktiva nyheter, interaktiv sport, interaktiv underhållning och interaktiva tävlingar; Utsändningsoch/eller telekommunikations- och/eller kommunikationsoch/eller utsändnings- och/eller sändningstjänster avseende video på begäran och video på begäran med begränsat urval; Strömmande leverans av strömmande video på begäran till tittare; Tillhandahållande av åtkomst av filmer, videor och tv-program för tittare på begäran och på begäran med begränsat urval; Professionella konsultationstjänster rörande sändningar; Upplåtande av åtkomst av en databas som lagrar information avseende olika varor och tjänster; Åtkomst till Internet; Upplåtande av förbindelse mellan webbplatser och tv-tittare via en interaktiv televisionsportal; Tjänster avseende en Internetportal; Tjänster avseende en webbportal; Tillhandahållande av bredbandstjänster; Interaktiva televisionsportaltjänster för upplåtande av åtkomst av webbplatser på internet för tv-tittare via deras televisionsmottagningsutrustning inklusive mottagninsutrustning för digital-tv; Upplåtande av åtkomst av webbplatser på Internet för användare av mobiltelefoner; Professionell information, konsultation och rådgivning avseende alla nämnda tjänster; Leasing av åtkomsttid till en informationsdatabas; Fjärrkommunikationsinformation; Faktainformationstjänster avseende tv-sändning; Audiovisuell kommunikation; Datakommunikation; Datasändning; Leverans av meddelanden; Telekommunikation och/eller kommunikation och/eller utsändning och/eller sändning av radioprogram, tv-program, filmer och spelfilmer; Telekommunikation och/eller kommunikation och/eller utsändning och/eller sändning av ljud- och/eller bildmaterial och material från inspelade videoband: sändning av radioprogram, tv-program, filmer, spelfilmer, inspelade videoband, ljud- och/eller bildmaterial, inspelade videokassetter, dvd-skivor eller inspelade videoskivor; Uthyrning, leasing eller uthyrning av kommunikationsutrustning; Sändning av meddelanden; Telefon- eller telefonkommunikationstjänster; Trådlös kommunikation; Tjänster som säljs och utförs via direktanslutning, nämligen leverans via telekommunikation av medieinnehåll, inklusive video och filmer, tv-program, datorspel, musik, bilder och ringtoner tillhandahållna via Internet, telefonlinjer, kabel, trådlös sändning, satellit eller marksändningstjänster; Organisering av samtalsinformation; Tjänster avseende undersökning av samtal; Tjänster avseende indikering av samtal; Tjänster avseende åtkomst till ett kommunikations- eller datornät;tjänster avseende åtkomst av underhållning, undervisning/utbildning, information och data via telefon, ledning, kabel, tråd eller fiber, databas eller datornät;tjänster för åtkomst och hämtning av information, meddelanden, text, ljud, bilder och data via en dator eller ett datornät;datortjänster avseende åtkomst och hämtning av radio- och tv-program; Överföring och sändning av program, data, filer, e-post, kontakter, kalendrar, uppgiftslistor, textmeddelande, foton, musik, ljud, visuella data, audiovisuella data, video, text, grafik, program och annan information via telekommunikationer och globala kommunikationsnät; Tjänster för fjärråtkomst av data; E-post-, e-postmeddelande- och -uppmärksamhetstjänster; Direktanslutna snabbmeddelandetjänster; Tillhandahållande av online-konferens, diskussionsgrupper, anslagstavlor och chattrum; Tjänster avseende en Internetportal; Tjänster avseende en webbportal; Online-video på begäran eller med begränsat urval av telekommunikationsoch/eller kommunikations- och/eller etersändnings- och/eller överföringstjänster; Online-telekommunikationstjänster för att möjliggöra åtkomst till och framtagning av data, filer, e- post, kontakter, kalendrar, aktivitetslistor, textmeddelanden, foton, musik, audio, visuell, audiovisuell, video, text, grafik, program och annan information via en dator eller datanät eller elektronisk anordning inkluderande tjänster upplåtna över ett globalt kommunikationsnät; Online-telekommunikationstjänster relaterade till webbsändning och poddsändning inkluderande tjänster tillgängliga över ett globalt kommunikationsnät;datortjänster avseende serverfria nät; Tillhandahållande av interaktiva valtjänster utgörande telekommunikations- och/eller kommunikations- och/eller etersändningstjänster; Online-hantering och filtrering av elektroniska kommunikationer; Rådgivning eller tillhandahållande av information rörande nämnda tjänster; Information relaterad till alla förutnämnda tjänster tillhandahållna via direktanslutning från en databas eller via en hjälplinje eller Internet Utbildnings- och underhållningstjänster; Anordnande av handledning/instruktion; Tillhandahållande av audiovisuellt innehåll avseende underhållning, handledning/instruktion, undervisning/utbildning, sport och kultur; Undervisning/utbildning och underhållningstjänster via radio, television, telefoni, Internet och direktanslutna databaser; Uthyrning, uthyrning och leasing av biofilmer, videor, dvd-skivor, ljudinspelningar, ljudupptagningsapparater, sportapparater, televisionsapparater och videoinspelningapparater, dvdinspelningsapparater och radioinspelningsapparater; Produktion av filmer för tv och bio; Tillhandahållande av direktanslutna elektroniska publikationer (ej nedladdningsbara); Publicering av tidskrifter, böcker, texter och trycksaker; Direktansluten publicering av elektroniska böcker eller tidskrifter; Anordnande av elektroniska publikationer;online-ordböcker, encyklopedier, och referenstexter; Online-publikationer, inklusive tidningar, tidskrifter (periodiska), seriemagasin, journaler (publikationer), böcker, användarmanualer, instruktions- och undervisningsmaterial; Affischer, fotografier, bilder, artiklar och biljetter på nätet; Upplåtande av inspelningsstudioanläggningar; Produktion av liveföreställningar; Anordnande av idrottsaktiviteter och -tävlingar; Biljettförmedling; Produktion och presentation av program sända via television, Internet eller andra telekommunikationskanaler för genomförande av interaktiv visning, val och inköp av varor; Biljettbokningstjänster avseende underhållning; Produktion, presentation och distribution av radiooch tv-program, interaktiv television, interaktiva spel, interaktiv underhållning och interaktiva tävlingar; Produktion, presentation och tillhandahållande av tävlingar, pristävlingar, spel, frågesporter, studiounderhållning och evenemang med publikdeltagande; Tjänster avseende val av interaktiva tv-program för tittare; Tillhandahållande av interaktiv underhållning, nyheter, kulturella aktiviteter och sport för tv-tittare; Interaktiv underhållning, undervisning/utbildning, sport och kultur för tv-tittare; Programguidetjänster; Programguidetjänster som underlättar inspelning och fastprisuthyrning av program och filmer; Tjänster avseende inspelning av program som inleds automatiskt på basis av kunders tittarvanor/-preferenser; Video på beställning och video på beställning med begränsat urval, underhållnings-, utbildnings-, sport- och kulturevenemang; Tillhandahållande av filmer, videor och tv-program för tittare på begäran och på begäran med begränsat urval; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Vadslagnings-, spel- och hasardspelstjänster; Tjänster för vadslagning via kreditkort, vadslagning, hasardspel, lotteri eller bookmakerverksamhet; Tjänster för vadslagning, hasardspel, spel, lotteri eller vadslagning via kreditkort; Organisering och anordnande av lotterier; Elektroniska vadslagnings-, spel-, hasardspels-, lotteri- eller vadslagningstjänster tillhandahållna via Internet eller via ett globalt datornät, eller via direktanslutning från en datornätdatabas eller via telefoni inkluderande via mobiltelefoner, eller via en tv-kanal inkluderande en tv-kanal distribuerad via satellit-, mark- eller kabel-tv-sändning; Anordnande och ledning av tävlingar för spelare av videospel och datorspel; Tjänster avseende spel för flera deltagare; Interaktiva spel och hasardspelstjänster som tillhandahålls via serverfria nät; Interaktiva pokerspel och hasardspel inklusive spelformat för en eller flera spelare; Presentation och produktion av pokertävlingar, turneringar, spel och hasardspel;utbildnings- eller underhållningsspel som spelas via direktanslutning; Tjänster avseende elektronisk publicering; Videobandsinspelning och filmning; Information och rådgivning avseende alla nämnda tjänster; Information om nyheter och aktuella händelser och sport; Nyhetsinformation och information om aktuella begivenheter och utbildning; Infor- 211/27 9

10 CTM Del A.1. mations- och rådgivningstjänster rörande tv- och radioprogram, rörande undervisning/utbildning, rekreation, underhållning, musik och sport; Informations- och rådgivningstjänster rörande tv- och radioprogram, rörande undervisning/utbildning, rekreation, underhållning, musik och rörande sport som tillhandahålls via direktanslutning från en databas eller Internet eller till mobiltelefoner; Faktainformationstjänster avseende tv- och radioprogram, nyheter och sport; Instruktionstjänster; Undervisning/instruktion; Fritidsverksamhet; Rådgivning avseende underhållning; Anordnande av konferenser, seminarier, symposier eller arbetsgrupper; Anordnande av utställningar eller festivaler; Bokningsbyråtjänster; Biograftjänster; Biostudiotjänster; Distribution av radioprogram, tv-program, filmer, spelfilmer, inspelade videoband, ljud- och/eller visuellt material, inspelade videokassetter, dvd-skivor eller inspelade videoskivor; Produktion av radioprogram, tv-program, filmer, spelfilmer, inspelade videoband, ljud- och/eller visuellt material, inspelade videokassetter, dvd-skivor eller inspelade videoskivor; Redigering av radioprogram, tv-program, filmer, spelfilmer, inspelade videoband, ljud- och/eller visuellt material, inspelade videokassetter, dvd-skivor eller inspelade videoskivor; Uthyrning, leasing eller uthyrning av radioprogram, tv-program, filmer, spelfilmer, inspelade videoband, ljud- och/eller visuellt material, inspelade videokassetter, dvd-skivor eller inspelade videoskivor; Utställning av radioprogram, tv-program, filmer, spelfilmer, inspelade videoband, ljud- och/eller visuellt material, inspelade videokassetter, dvd-skivor eller inspelade videoskivor, för underhållnings-, utbildnings-, sport- eller kulturändamål; Nöjesparkstjänster med ett tema om filmer, televisions- eller radioproduktioner; Organisation och förvaltning av nöjesparker och temaparker; Anordnande av underhållning; Produktion av radioprogram, tv-program, filmer, inspelade videoband, dvd-skivor, ljud- och/eller visuellt material, inspelade videokassetter, inspelade videoskivor eller spelfilmer för distribution för överföring eller utsändning med vilka medel som helst; Tillhandahållande av radioprogram, tv-program, filmer, ljud- och/eller visuellt material eller spelfilmer via direktanslutning (ej nedladdningsbara); Publicering av tryckt media och inspelningar; Digital bildframställning; Dubbning; Redigering av videoband; Underhållning; Filmproduktion; Uthyrning av spelfilmer; Filmstudior; Upplåtande av biosalonger; Produktion av shower; Produktion av videofilmband; Uthyrning av ljudutrustning; Uthyrning av belysningsapparater för teateruppsättningar eller tvstudior; Uthyrning av spelfilmer; Uthyrning av kinematografiska apparater och tillbehör; Uthyrning av radioutrustning; Uthyrning av tv-apparater och televisionsutrustning; Uthyrning av sportutrustning; Uthyrning av videokameror; Uthyrning av videoband; Uthyrning av videoinspelare; Uppsättning av teaterpjäser; Filmstudiotjänster; Anordnande av eller värdskap för prisutdelningsceremonier; Visning av filmer; Produktion av specialeffekter för film; Bokningstjänster (ingående i denna klass) för idrottsliga, vetenskapliga, politiska och kulturella tillställningar; Produktion av artwork för animerad film; Inspelningsstudiotjänster; Tillhandahållande av ljudinnehåll via försäljning och uthyrning, varvid konsumenten är berättigad till att se medieinnehållet en eller flera gånger via vilken form av återgivningsanordning som helst, allt relaterat till underhållning, undervisning/utbildning, sport och kultur; Utbildning och tillhandahållande av träning i samband med miljöskydd, energikonservering och ekologi och djurvälfärd; Utbildning och tillhandahållande av träning i samband med alternativa energikällor, inklusive vindkraft, vattenkraft, tidvattenkraft, jordvärmekraft, solkraft, biomassa, och biobränslen; Publicering av instruktionsmaterial och reklammaterial relaterat till muljöskydd, energikonservering och ekologi och djurvälfärd; Organisering och anordnande av seminarier och studiecirklar (handledning/instruktion); Etablering av utbildningsprogram och -manualer; Anordnande och genomförande av säkerhetskurser och utbildningskurser; Online-nyhetsrapporteringstjänster;Tillhandahållande via direktanslutning av information och allmän encyklopedisk kunskap rörande underhållning, undervisning/utbildning, handledning/instruktion, sport, kultur, nyheter, aktuella händelser, satellit-, tv- och radioprogram, musik, filmer, böcker och andra trycksaker, videospel, datorspel, nöjesmaskiner, nöjescentrum eller nöjesparker; Online-översättningstjänster; Online-bibliotekstjänster inklusive utlåning och byte av böcker och andra publikationer och fotografier; Ombesörjande av online-kurser, seminarier, studiecirklar, utställningar och visningar; Online-kortspel; Tillhandahållande av telefonringsignaler;anordnande, organisering, handledning av/för individer i idrotter och/eller ett idrottslag;tillhandahållande av professionella cyklingstjänster, nämligen tillhandahållande av stödtjänster under cykelevenemang; Anordnande av cykelevenemang; Tillhandahållande av online-tillståndsspårning; Konsulttjänster, information och rådgivning avseende nämnda tjänster; Rådgivning eller tillhandahållande av information rörande nämnda tjänster; Information relaterad till alla förutnämnda tjänster tillhandahållna via direktanslutning från en databas eller via en hjälplinje eller Internet Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; Konstruktion, utformning och uppdragsskrivning, allt för sammanställning av webbsidor på Internet; Webbhotell; Skapande och underhåll av webbplatser; Datortjänster för interaktiv kommunikation och utsändning; Installation, uthyrning och underhållav datorprogramvara; Väderleksprognoser; Underhåll och reparation av interaktiva videospelsanordningar bestående av maskinvara och programvara och tillbehör, nämligen, programvara för hantering av spelkonsoler; Hemdatortjänster, nämligen datorkonsultation, installation, reparation och underhållav datorprogramvara, uppdatering av programvara och stödtjänster avseende datorer; Datortjänster, nämligen organisering av en infrastruktur som gör det möjligt för tv-abonnenter att erhålla åtkomst till Internettjänster via teve; Rådgivning avseende utveckling av datorsystem; Rådgivning avseende datoriserade informationssystem; Rådgivning rörande maskinvara eller programvara; Formgivning, installation, underhåll eller uppdatering av programvara; Utformning av datormaskinvara; Formgivningstjänster; Konstruktion av elektriska eller elektroniska system; Designtjänster avseende artwork för animerad film; Övervakning och analys av samtalsinformation; Datorprogrammeringsverksamhet; Tjänster avseende internetinnehåll som kan åtkommas bara av vissa användare; Drift av sökmotorer; Uthyrning eller leasing av datormaskinvara och -programvara; Provning, forskning, bedömning, konsultation, rådgivning eller tillhandahållande av information rörande nämnda tjänster; Datortjänster för direktansluten handel; Datortjänster avseende behandling av beställningar och betalning; Väderleksprognoser;Information och rådgivning avseende miljöskydd, energisparande och alternativa energikällor och ekologi samt genomförande av forskning och utarbetande av expertrapporter avseende de nämnda områdena; Forskning och utveckling av varaktigt bruk av natur och miljö; Teknisk assistans avseende miljöskydd, energisparande och alternativa energikällor, ekologi och djurskydd samt genomförande av sådana projekt; Utveckling och test av förnybara energikällor inklusive vindkraft, vattenkraft, tidvattenkraft, jordvärmekraft, solkraft, biomassa, och biobränslen, och komponenter därtill; Utförande av forskningsprojekt avseende miljöskydd, energikonservering och alternativa energikällor, ekologi och djurvälfärd; Icke-nedladdningsbar programvara för överföring, mottagning, synkronisering, visning, säkerhetskopiering, övervakning, kontroll, delning, kodning, avkodning, kryptering, åtkomst, avlägsen åtkomst, skapande, samling, lagring, säkerställande, avlägsnande, överföring, spridning, lokalisering, organisering eller på annat sätt nyttjande av data, röst, multimedia, audio, visuella, musik, fotograpfier, skisser, bilder, audiovisuella, video, text, grafik eller andra data, inkluderande över ett globalt kommunikationsnät; Operatörstjänster för applikationstjänster; Tekniska rådgivningstjänster inkluderande sådana tjänster tillhandahållna via en hjälplinje; Ombesörjande av programvaruuppdateringar elektroniskt; Väderrapportering online;tillhandahållande av direk /27

11 Del A.1. CTM tansluten kartritning; Upplåtande av skräddarsydda webbsidor innehållande användarbestämd information, sökmotorer och länkar till andra webbplatser; Online-skanning, detektering, placering i karantän och eliminering av virus, mask, trojaner, spionprogram, fientlig kod och obehöriga data och program på datorer och elektroniska anordningar; Online-webbhotelltjänster tillåtande användare att publicera och dela data online;tillhandahållande av direktanslutna interaktiva kalendrar från en datoriserad databas eller via Internet; Upplåtande av tjänster avseende avlägsen säkerhetskopiering för datordata inklusive tjänster tillgängliga över ett globalt kommunikationsnät; Synkronisering av program, data, filer, e-post, kontakter, kalendrar, uppgiftslistor, textmeddelande, foton, musik, ljud, visuella data, audiovisuella data, video, text, grafik, program och annan information via telekommunikationer och globala kommunikationsnät;datasynkronisering över telekommunikations-, kommunikations- och datornät;tillhandahållande av information och allmän encyklopedisk kunskap rörande datorsäkerhet, online-säkerhet, miljöskydd, energisparande, ekologi, alternativa energikällor inklusive vindkraft, vattenkraft, tidvattenkraft, jordvärmekraft, solkraft, biomassa, och biobränsle; Datortjänster för åtkomst till ett kommunikationseller datornät;datortjänster för åtkomst av underhållning, undervisning/utbildning, information och data via telefon, linje, kabel, tråd eller fiber, databas eller datornät; Datortjänster för åtkomst och hämtning av information, meddelanden, text, ljud, bilder och data via en dator eller ett datornät; Datortjänster för åtkomst och hämtning av radiooch tv-program; Datortjänster;Datortjänster rörande underhållning, undervisning/utbildning, inhämtning av information och data via telefon, ledning, kabel, tråd eller fiber, databas eller datornät;datortjänster för hämtning av information, meddelanden, text, ljud, bilder och data via en dator eller ett datornät;datortjänster rörande radio- och televisionsprogram; Information, rådgivning och konsulttjänster rörande här nämnda tjänster; Information relaterad till alla förutnämnda tjänster tillhandahållna via direktanslutning från en databas eller via en hjälplinje eller Internet;Teknisk konsultation rörande skapande, tillhandahållande, analys, utsändning överföring leverans och överföring av program, data, filer, e-post, kontakter, kalendrar, uppgiftslistor, textmeddelande, foton, musik, ljud, visuellt material, audiovisuellt material, video, text, grafik, program och annan information via telekommunikation och globala datornät Licensiering av radioprogram, tv-program, filmer, spelfilmer, inspelade videoband, ljud- och/eller visuellt material, inspelade videokassetter, dvd-skivor eller inspelade videoskivor; Rådgivning avseende immaterialrättigheter eller licensiering eller skydd av immaterialrättigheter; Licensiering av datorprogramvara; Exploatering av copyrightskyddat material; Exploatering av rättigheter till radioprogram, tv-program, filmer, inspelade videoband, inspelade videokassetter, inspelade videoskivor eller spelfilmer; Exploatering av sändningsrättigheter; Exploatering av immaterialrättigheter eller immaterialrättigheter (ej upphovsrätt); Upplåtande av licensrättigheter; Utfärdande av licenser; Förvaltning av immaterialrättigheter eller immaterialrättigheter (ej upphovsrätt); Tjänster avseende exploatering av rättigheter till radioprogram, tv-program, inspelade videoband, inspelade videokassetter, inspelade videoskivor eller spelfilmer; Tjänster för exploatering av immaterialrättigheter eller immaterialrättigheter (ej upphovsrätt); Exploatering av tryckt material (upphovsrätt);ställande av horoskop; Allt avseende fast egendom; Lobbyverksamhet för politiska ändamål, inklusive politiskt tryck avseende miljöskydd, energikonservering och alternativa energikällor, ekologi och djuromsorg; Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; Tillhandahållande av tjänster avseende hem- och personövervakning och säkerhetslarm; Tjänster avseende stöldoch inbrottsalarm; Brandlarm- och skyddstjänster; Säkerhetsbedömning relaterad till personers och hemegendoms säkerhet; Datoriserade säkerhetstjänster för personer och hemegendomar; Övervakningssystem avseende personlig säkerhet och säkerhetskontrollapparater; Rådgivningstjänster avseende säkerhet; Uthyrning av säkerhetsapparater; Uthyrning av säkerhets- och bevakningsapparater; Elektriska skyddstjänster för huvudkontor; Tjänster för övervakning av betalningssystem och vattenflödesalarm; Övervakningstjänster avseende säkerhets- och brandsystem; Platsövervakning avseende brand och säkerhet; Säkerhetstjänster avseende skydd mot eldsvåda och inbrott; Online-uppvaktning, vänskap, introduktion och socialt nätverksarbete; Upplåtande av online-horoskop; Onlinetjänster avseende bedrägeriskydd;personliga och sociala tjänster tillhandahållna av andra för att möta individers behov, nämligen, tillhandahållande av personlig uppföljning via direktanslutning, tillhandahållande av livsstilspårning via direktanslutning, tillhandahållande av emotionell uppföljning; Juridisk assistans avseende miljöskydd, energisparande och alternativa energikällor, ekologi och djurskydd samt genomförande av sådana projekt;information och allmän encyklopedisk kunskap rörande säkerhet, säkerhetssystem, personlig säkerhet, företagssäkerhet, hushållssäkerhet; Information och rådgivning avseende nämnda tjänster; Information relaterad till alla förutnämnda tjänster tillhandahållna via direktanslutning från en databas eller via en hjälplinje eller Internet. GB - 25/9/ /6/21 PASSIFLORA Suidan komers EOOD Malashevska Sofia BG BG EN 29 - Konserverade, frysta, torkade, kokta och stekta grönsaker;ätliga oljor eller fetter. 3 - Kaffe, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; Honung, ljus sirap; Jäst, bakpulver; Salt, senap; Vinäger, såser, kryddblandningar; Icke-medicinska örtteer; Godisglassar Färska grönsaker; Malt /9/21 masetta Ordet "masetta" bredvid en violinklav, instansad i en mörk cirkelformad yta. Mörkrött, mörkt körsbärsrött, svart Piterman, Ron Schillerstr Hamburg EN 211/27 11

12 CTM Del A Annons- och reklamverksamhet; Företagsledningstjänster; Företagsadministration; Kontorstjänster;Upplåtande av direktanslutna marknader för försäljare och köpare av varor och tjänster inom området musik, klassisk musik, konstnärer, konserter, evenemang, och musikälskare; Reklam samt annons- och reklamverksamhet; Kundbonus och kundklubbstjänster, för reklam, marknadsföring, och reklamändamål; Marknadsföring av varor och tjänster för andras räkning Telekommunikation;Drift av chattrum, interaktiva direktanslutna visningsytor, direktanslutna forum och diskussionsgrupper för överföring av meddelanden mellan användare av globala datornät och trådlösa nät avseende många ämnen av allmänt intresse för offentligheten och för musik och klassisk musik; Åtkomst till direktanslutna databaser;kommunikationstjänster, nämligen elektronisk överföring av meddelanden, information, data, dokument, bilder, ljud och video; Åtkomst till webbsajter;som gör det möjligt för direktanslutna användare, att framställa personliga profiler med information via sociala nät och att ställa dessa till förfogande för andra;tillhandahållande av åtkomst till databaser och direktanslutna databaser inom områdena musik, klassisk musik, musikutrustning, musikinspelningar, tillställningar, musikundervisning, musikutbildning och sociala nät;upplåtande av direktanslutna forum för köp och försäljning av produkter och (förvärv och erbjudande av) tjänster avseende musik och klassisk musik via globala datornät och trådlösa nät Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Kulturverksamhet; Anordnande av musikkonserter; Musikproduktion; Anordnande av musiktävlingar;musikinspelningar;uthyrning av musikinspelningar;uthyrning av videoupptagningar; Musikutgivningsverksamhet; Musikundervisning; Uthyrning av musikinstrument; Tillhandahållande av digital musik från Internet;Information om musik, klassisk musik, konstnärer, konserter och evenemang;information om musik, klassisk musik, konstnärer, konserter och evenemang som överförs via ett globalt dator- och radionät; Publicering och utgivning av böcker, tidningar, tidskrifter och elektroniska medier;publicering av direktansluta meddelanden;publicering av nyheter;direktansluten information om underhållning eller bildning som överförs via ett globalt dator- och radionät; Information om nöje och underhållning;publicering av evenemangskalendrar /9/21 ATLAS GIPS ATLAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus Łódź PL KANCELARIA PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I PRAWA AUTORSKIEGO TERESA CZUB & KRZYSZTOF CZUB RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA ul. Reduta Żbik Gdańsk PL PL EN Kemiska produkter och halvfabrikat avsedda för industrin; Obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; Obearbetade kemiska substanser; Bruksbindemedel, lim och klisterbruk;cement för sammanfogning av komponenter och utfyllnad; Impregnerings- och konserveringsmedel, inklusive fuktskyddsmedel, silikoner; Avfettningsmedel för produktionsprocesser, lacklösningsmedel; Avpoleringsmedel;Cementbruk för sammanfogning av komponenter och utfyllnad; Kitt, fönster-, kitt, glas Medel mot rostbildning;för dekoration och skydd, permanenta eller tillfälliga, medel och kompositioner för beläggning av olika sorters ytor, nämligen färgämnen, målarfärger, lacker, betsningsmedel, fernissor;grundfärger, oljekitt, spackel (grundfärger), ytbeläggningar och färger för grundmålning och förstärkning av grundfärger; Grunder för målning av trä, träkonserveringsmedel, betningsmedel och träfärgningsmedel; Bindemedel för färger och lacker; Beläggningar för tjärning, beläggningar för taktäckning; Spädningsmedel, förtjockningsmedel och fixeringsmedel för färgämnen, målarfärger, lacker, betsningsmedel, fernissor. 3 - Rengöringspreparat för hushållsändamål, blekmedel, rengöringsmedel, rostborttagningsmedel;material och preparat för slipning, material och preparat för polering;glansmedel; Kritpulver för blekning Isoleringsväv, isolerande väggputs, isoleringstejp, kitt, isoleringsväv, målarfärger och isolerlacker, metallfolie för isolering, fuktskyddande isoleringssubstanser för användning inom byggnadsteknik; Tätningsmaterial, tätningslister; Emballagematerial, blånor, bomull för emballering (bomull), stenull, glasull, värmeisolerande material; Fastkilningsmaterial av gummi eller plast; Slangar, flexibla och ej av metall, tätningar och rörskarvar; Konsthartser, akrylhartser Byggmaterial (ej av metall); Asfalt, tjära och bitumen, produkter och beläggningar av bitumen för byggnadsteknisk användning; Betong, puts, gips; Ytbeklädnader, ej av metall, för byggnader; Injektionsmurbruk; Massor för byggnadsändamål, inklusive murbruk, puts, fogmassor; Styva rör (ej av metall) för byggnation /9/21 ATLAS FORTIS ATLAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus Łódź PL KANCELARIA PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I PRAWA AUTORSKIEGO TERESA CZUB & KRZYSZTOF CZUB RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA ul. Reduta Żbik Gdańsk PL PL EN 1 - Kemiska produkter och halvfabrikat avsedda för industrin; Obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; Obearbetade kemiska substanser; Bruksbindemedel, lim och klisterbruk;cement för sammanfogning av komponenter och utfyllnad; Impregnerings- och konserveringsmedel, inklusive fuktskyddsmedel, silikoner; Avfettningsmedel för produktionsprocesser, lacklösningsmedel; Avpoleringsmedel;Cementbruk för sammanfogning av komponenter och utfyllnad; Kitt, fönster-, kitt, glas Medel mot rostbildning;för dekoration och skydd, permanenta eller tillfälliga, medel och kompositioner för beläggning av olika sorters ytor, nämligen färgämnen, målarfärger, lacker, betsningsmedel, fernissor;grundfärger, oljekitt, spackel (grundfärger), ytbeläggningar och färger för grundmålning och förstärkning av grundfärger; Grunder för målning av trä, träkonserveringsmedel, betningsmedel och träfärgningsmedel; Bindemedel för färger och lacker; Beläggningar för tjärning, beläggningar för taktäckning; Spädningsmedel, förtjockningsmedel och fixeringsmedel /27

13 Del A.1. CTM för färgämnen, målarfärger, lacker, betsningsmedel, fernissor Byggmaterial (ej av metall); Asfalt, tjära och bitumen, produkter och beläggningar av bitumen för byggnadsteknisk användning; Betong, puts, gips; Ytbeklädnader, ej av metall, för byggnader; Injektionsmurbruk; Massor för byggnadsändamål, inklusive murbruk, puts, fogmassor; Styva rör (ej av metall) för byggnation /9/21 ATLAS PRIMO ATLAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus Łódź PL KANCELARIA PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I PRAWA AUTORSKIEGO TERESA CZUB & KRZYSZTOF CZUB RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA ul. Reduta Żbik Gdańsk PL PL EN 1 - Kemiska produkter och halvfabrikat avsedda för industrin; Obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; Obearbetade kemiska substanser; Bruksbindemedel, lim och klisterbruk;cement för sammanfogning av komponenter och utfyllnad; Impregnerings- och konserveringsmedel, inklusive fuktskyddsmedel, silikoner; Avfettningsmedel för produktionsprocesser, lacklösningsmedel; Avpoleringsmedel;Cementbruk för sammanfogning av komponenter och utfyllnad; Kitt, fönster-, kitt, glas Medel mot rostbildning;för dekoration och skydd, permanenta eller tillfälliga, medel och kompositioner för beläggning av olika sorters ytor, nämligen färgämnen, målarfärger, lacker, betsningsmedel, fernissor;grundfärger, oljekitt, spackel (grundfärger), ytbeläggningar och färger för grundmålning och förstärkning av grundfärger; Grunder för målning av trä, träkonserveringsmedel, betningsmedel och träfärgningsmedel; Bindemedel för färger och lacker; Beläggningar för tjärning, beläggningar för taktäckning; Spädningsmedel, förtjockningsmedel och fixeringsmedel för färgämnen, målarfärger, lacker, betsningsmedel, fernissor Byggmaterial (ej av metall); Asfalt, tjära och bitumen, produkter och beläggningar av bitumen för byggnadsteknisk användning; Betong, puts, gips; Ytbeklädnader, ej av metall, för byggnader; Injektionsmurbruk; Massor för byggnadsändamål, inklusive murbruk, puts, fogmassor; Styva rör (ej av metall) för byggnation /9/21 ATLAS SOLARIS ATLAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus Łódź PL KANCELARIA PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I PRAWA AUTORSKIEGO TERESA CZUB & KRZYSZTOF CZUB RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA ul. Reduta Żbik Gdańsk PL PL EN 1 - Kemiska produkter och halvfabrikat avsedda för industrin; Obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; Obearbetade kemiska substanser; Bruksbindemedel, lim och klisterbruk;cement för sammanfogning av komponenter och utfyllnad; Impregnerings- och konserveringsmedel, inklusive fuktskyddsmedel, silikoner; Avfettningsmedel för produktionsprocesser, lacklösningsmedel; Avpoleringsmedel;Cementbruk för sammanfogning av komponenter och utfyllnad; Kitt, fönster-, kitt, glas Medel mot rostbildning;för dekoration och skydd, permanenta eller tillfälliga, medel och kompositioner för beläggning av olika sorters ytor, nämligen färgämnen, målarfärger, lacker, betsningsmedel, fernissor;grundfärger, oljekitt, spackel (grundfärger), ytbeläggningar och färger för grundmålning och förstärkning av grundfärger; Grunder för målning av trä, träkonserveringsmedel, betningsmedel och träfärgningsmedel; Bindemedel för färger och lacker; Beläggningar för tjärning, beläggningar för taktäckning; Spädningsmedel, förtjockningsmedel och fixeringsmedel för färgämnen, målarfärger, lacker, betsningsmedel, fernissor Byggmaterial (ej av metall); Asfalt, tjära och bitumen, produkter och beläggningar av bitumen för byggnadsteknisk användning; Betong, puts, gips; Ytbeklädnader, ej av metall, för byggnader; Injektionsmurbruk; Massor för byggnadsändamål, inklusive murbruk, puts, fogmassor; Styva rör (ej av metall) för byggnation /9/21 ATLAS RAPID ATLAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus Łódź PL KANCELARIA PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I PRAWA AUTORSKIEGO TERESA CZUB & KRZYSZTOF CZUB RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA ul. Reduta Żbik Gdańsk PL PL EN 1 - Kemiska produkter och halvfabrikat avsedda för industrin; Obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; Obearbetade kemiska substanser; Bruksbindemedel, lim och klisterbruk;cement för sammanfogning av komponenter och utfyllnad; Impregnerings- och konserveringsmedel, inklusive fuktskyddsmedel, silikoner; Avfettningsmedel för produktionsprocesser, lacklösningsmedel; Avpoleringsmedel;Cementbruk för sammanfogning av komponenter och utfyllnad;fönsterkitt. 2 - Medel mot rostbildning;för dekoration och skydd, permanenta eller tillfälliga, medel och kompositioner för beläggning av olika sorters ytor, nämligen färgämnen, målarfärger, lacker, betsningsmedel, fernissor;grundfärger, oljekitt, spackel (grundfärger), ytbeläggningar och färger för grundmålning och förstärkning av grundfärger; Grunder för målning av trä, träkonserveringsmedel, betningsmedel och träfärgningsmedel; Bindemedel för färger och lacker; Beläggningar för tjärning, beläggningar för taktäckning; Spädningsmedel, förtjockningsmedel och fixeringsmedel för färgämnen, målarfärger, lacker, betsningsmedel, fernissor. 211/27 13

14 CTM Del A Byggmaterial (ej av metall); Asfalt, tjära och bitumen, produkter och beläggningar av bitumen för byggnadsteknisk användning; Betong, puts, gips; Ytbeklädnader, ej av metall, för byggnader; Injektionsmurbruk; Massor för byggnadsändamål, inklusive murbruk, puts, fogmassor; Styva rör (ej av metall) för byggnation /9/21 ZIEMEĻU NAFTA 27 THREASY CATHLON 4, boulevard de Mons 5965 Villeneuve d'ascq FR Bommelaer, Julie 4, boulevard de Mons 5965 Villeneuve d'ascq FR FR EN 12 - Fortskaffningsmedel för transport till lands; Cyklar; Cyklar; Trehjulingar; Cykelramar; Innerslangar för cyklar; Cykelbromsar; Cykelpumpar; Ringklockor (cykel-); Däck (cykel-) /1/21 VINTAGE TEAS A CUP OF LIFE Blått, vitt Zmitrovičs, Sergejs Bulduru prospekts Jūrmala LV Intelektuālā īpašuma juridiskā firma LATISS 44 Stabu Str. Office Riga LV LV EN 4 - Petroleumprodukter, nämligen diesel, bensin samt biodrivmedel 35 - Detaljhandelsbutikstjänster, nämligen försäljning av livsmedel, hygienartiklar, hushållsartiklar, teknikprodukter, fritids- och nöjesprodukter samt fordonstillbehör;annonsoch reklamverksamhet, uthyrning av reklamplats;urval och exponering av livsmedel, hygienartiklar, hushållsartiklar, teknikprodukter, fritids- och nöjesprodukter samt fordonstillbehör för kundens bekvämlighet, i syfte att ge denne möjlighet att enkelt kunna bedöma varan och införskaffa den direkt i affären;parti- och detaljförsäljning av petroleumprodukter (diesel, bensin, biodrivmedel) Distribution och lagring av petroleumprodukter (diesel, bensin, biodrivmedel) /9/ Grönt, mintgrönt, grått, vitt Vintage Teas Ceylon (Pte) Ltd 143/2 Veedia Bandara Mawatha Mulleriyawa North LK ABCOR B.V. Frambozenweg 19/ 2321 KA Leiden NL NL EN 29 - Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, frusna, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is /27

15 Del A.1. CTM Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter (ej bearbetade eller omvandlade), växtfrön, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt Upplåtande av medicinska tjänster, särskilt på området ögonmedicin (oftalmologi), drift av en medicinsk inrättning, förmedlings- och rådgivningsverksamhet på nämnda områden /1/21 KLINIKI OKULISTYCZNE LEXUMMEDICA Rött, brunt, svart OPTHALASER a.s. Višňová 1957/25 14 Praha 4 CZ Jupa, Michal Na Baních 1385 Praha 5 - Zbraslav CZ CS 9 - Ögonoptik av alla slag ingående i klass Förmedlingsverksamhet inom handeln, export-import, partihandel-detaljhandel, Internethandel - allt med medicinska produkter och förnödenheter, med ögonoptik av alla slag och med oftalmologiska instrument;marknadsföring, reklam, propaganda, annonsering med alla sorters media Upplåtande av medicinska tjänster, särskilt på området ögonmedicin (oftalmologi), drift av en medicinsk inrättning, förmedlings- och rådgivningsverksamhet på nämnda områden /1/21 LEXUMMEDICA OPTHALASER a.s. Višňová 1957/25 14 Praha 4 CZ Jupa, Michal Na Baních 1385 Praha 5 - Zbraslav CZ CS 9 - Ögonoptik av alla slag ingående i klass Förmedlingsverksamhet avseende handel, exportimport, partihandel-detaljhandel, Internethandel - allt med medicinska produkter och förnödenheter, med ögonoptik av alla slag och med oftalmologiska instrument;marknadsföring, reklam, propaganda, annonsering med alla sorters media /1/21 Delta ORANGE DRUGS LTD 66/68 Town Planning Way Ilupeju, Lagos NG LUBBERGER LEHMENT - KANZLEI FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ Meinekestr Berlin EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; Tvål; Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; Tandpulver, tandkräm och tandpastor. - 23/4/ /1/21 RESIMARM Chemiplast 1 Sp. z o.o. Al. Gen Władysława Sikorskiego Rzeszów PL JARZYNKA I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA Al. Jana Pawła II 7/ Warszawa PL PL IT 1 - Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; Obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; Gödsel; Eldsläckare (sammansättningar); Kemiska preparat för härdning och lödning; Kemiska produkter för konservering av livsmedel; Garvämnen; Klister för industrin; Lim och häftmedel Kautschuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer och produkter i dessa material som inte ingår i andra klasser; Konstmaterial i stöpt form som används inom produktion; Emballagematerial, tätningsmaterial, blånor, isoleringsmaterial; Slangar, flexibla och ej av metall;flytande preparat, halvflytande preparat och preparat i pulverform för spridning med vätska, för erhållande av tätande och vattenisolerande beläggningar för byggnadsändamål Byggmaterial (ej av metall); Styva rör (ej av metall) för byggnation; Asfalt, tjära och bitumen; Flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; Monument, minnesvårdar, ej av metall; Puts, speciellt grund- och takputs, ytputs, ädelputs, puts för tunna och tjocka lager, pulverputs och pastös puts, saneringsputs, renoveringsputs, specialputs. 211/27 15

16 CTM Del A /1/21 WILDCAT ENERGY DRINK WILD CAT och drycker, professionell företagskonsultation, arrangemang av mässor och utställningar i försäljningssyften, distribution av reklammaterial avseende safter och drycker, handelsinformation, försäljning av safter och drycker, tjänster avseende arrangemang av lojalitetsprogram för kunder, reklam med hjälp av Internet, publicering av reklamtexter avseende safter och drycker, anordnande och ledning av reklamkampanjer avseende safter och drycker Grafiskt varumärke med texten "WILDCAT ENERGY DRINK WILD CAT". Svart, grått, rött P.H.U. NORD Kaczorowski Krzysztof ul. Bernardyńska 16/ Warszawa PL Tomaszewski, Bartłomiej Henryk Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 lok Warszawa PL PL EN 5 - Mineralpreparat, näringspreparat med mikroelement för människor, tabletter för bättre andedräkt för medicinskt bruk, antiseptiska karameller, karameller med mikroelement för medicinskt bruk, livsmedel för medicinskt bruk, tuggummi med mikroelement för medicinskt bruk, medicinska bantningskarameller, näringstillskott för medicinsk användning, pastiller för farmaceutiska ändamål, karameller innehållande vitaminer, dietiska livsmedel för medicinska ändamål, preparat som höjer immunförsvaret, berikar kroppen med nödvändiga vitaminer och mikroelement, safter och dietiska drycker, safter och närande drycker för medicinska ändamål, safter och drycker för återupphämtning för medicinskt bruk, safter och drycker (medicinska - ), safter och drycker som höjer immunförsvaret, livsmedelstillskott med mineraler, som berikar kroppen med nödvändiga vitaminer och mikroelement, livsmedelstillsatser som är berikande och innehållande näringsvärden, livsmedelstillskott Energidryck, läskedrycker, alkoholfria extrakt, koncentrat och fruktextrakt, safter och isotoniska drycker, fruktjuicer, safter, preparat för produktion av drycker, alkoholfria cocktails, lemonad, fruktnektar, dryckes sorbé, saftkoncentrat för framställning av drycker, mineralvatten, kolsyrat vatten Grosshandelsförsäljning och detaljhandelsförsäljning däribland försäljning på Internet av livsmedelsartiklar, safter /1/21 AQUA JEWELS Easy Sanitairy Solutions B.V. Braakstraat EZ Losser NL INADAY Hengelosestraat AA Enschede NL NL EN 6 - Metallbyggmaterial ej inkluderande stämp- och inbäddningselement Sanitära anläggningar och tillhörande delar; Duschrännor;Duschbrunnar, duschavlopp, tvättfat Byggnadsmaterial (ej av metall) /1/21 Schober Group The Future of Targeting Röd, vit Schober Holding International GmbH Max-Eyth-Straße Ditzingen RUFF, WILHELM, BEIER, DAUSTER & PARTNER Kronenstr Stuttgart EN 9 - Adresslistor och adressförteckningar på databärare, speciellt magnetband, disketter och cd-skivor; Programvaror; Datorprogram för utvärdering och bearbetning av databasinnehåll; Programvara för databaser Adressförteckningar och adresslistor i tryckt form Reklam och reklamutformning, speciellt planering och genomförande av databasstödd direktreklam; Reklamför /27

17 Del A.1. CTM medling; Företagsledningstjänster; Företagsadministration; Affärsrådgivning; Kontorstjänster; Förmedling av kontrakt om inköp och försäljning av varor och tjänster i datornät, speciellt på Internet i form av direktansluten shopping, adressering, kuvertering och inlämning på posten av reklammaterial samt postutlämning av reklammaterial; Distribution av reklammaterial; Sammanställning, administration och behandling av icke-elektroniska data och adresser, förmedling av adresser;sammanställning, administration och behandling av icke elektroniska och elektroniska data och adresser; Framtagning av statistik, marknadsföring, marknadsundersökningar, marknadsanalyser; Insamling och lagring av data och information; Samtliga nämnda tjänster ingående i klass Telekommunikation; Tillhandahållande av Internetåtkomst;Tillhandahållande av åtkomst till data, nyheter och information ur databaser, överföring av data, nyheter och information;online-tjänster, nämligen e-post- och sms-datatjänster;tjänster inom området för en direktansluten leverantör och innehållsleverantör, nämligen överföring av text-, ljud- och bildinformation av alla slag samt elektronisk överföring av meddelanden, alla nämnda tjänster ingående i klass Distribution av elektroniska och icke-elektroniska adressförteckningar och adresslistor Publicering av data, meddelanden och information Planering och utveckling av datorprogram;skanning och digitalisering av ljud-, bild- eller textinformation;utarbetande av elektroniska ljud-, bild- och textfiler;formgivning, uppbyggnad, konstruktion av databaser; Formgivning och design av webbplatser, framställning, genomförande, underhåll och uthyrning av program för databehandling; Införande av webbplatser på Internet för tredje mans räkning (webbhotell);fjärrunderhåll av adressdatabaser (programvara), uthyrning av adressdatabaser (programvara); Upplåtande av en e-handels- eller m-handelsplattform på datornät, speciellt på Internet /1/21 ah Ahold Licensing Sàrl Rue Jean-Petitot Geneva CH NERLANDSCH OCTROOIBUREAU J. W. Frisolaan JS Den Haag NL NL EN 1 - Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning;samt för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk (ej svampdödande medel och preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra samt ogräs); obearbetade konsthartser; obearbetade plaster; gödsel; kemiska sammansättningar för eldsläckning; preparat för härdning och lödning; metaller; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning. 2 - Målarfärger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä, färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; Metaller i folie- och pulverform; målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer. 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor. 4 - Industriella oljor och fetter; smörjmedel och smörjämnen; dammabsorberande, dammfuktande och dammbindande medel; gaser i fast form (bränsle); bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus, vekar. 5 - Farmaceutiska, veterinära och hygienska preparat för medicinska ändamål;dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat, plåster; förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel. 6 - Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer. 7 - Maskiner ej ingående i andra klasser och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (ej för fordon); jordbruksmaskiner; äggkläckningsmaskiner. 8 - Handdrivna verktyg och handredskap;knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och rakapparater. 9 - Vetenskapliga, nautiska och elektriska apparater och instrument, ej ingående i andra klasser, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater;räknemaskiner, databehandlingsutrustning och datorer; eldsläckningsapparatur;telekommunikationsutrustning, utrustning för telefoni (inklusive mobiltelefoni). 1 - Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument, konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar; suturmaterial;kondomer Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation och; apparater för vattenförsörjning och sanitära ändamål; glödlampor. 211/27 17

18 CTM Del A Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser;juvelerarvaror, smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker;bokbinderivaror; fotografier; kontorsförnödenheter; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktionsoch undervisningsmaterial (ej apparater);plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; plast i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial;böjliga rör, ej av metall Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror Byggnadsmaterial (ej av metall);styva rör, ej av metall, för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, minnesvårdar, ej av metall. 2 - Möbler, speglar, tavelramar;varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser Rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser, presenningar, segel och säckar (ej ingående i andra klasser); stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast); obearbetat fibröst textilmaterial Garn och tråd för textil användning Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Spetsar och broderier, band och snörmakerivaror; knappar, hakar och hyskor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor; konstgjorda blommor Mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar; tapeter (ej av textil) Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader; spelkort Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung; sirap; fruktkompotter; jäst, bakpulver; salt, senap;vinäger, majonnäs och örtsåser; kryddor; is Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter (ej bearbetade eller omvandlade), växtfrön, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker;fröer och utsäden, levande växter och; blommor; djurfoder; malt Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker;fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker Alkoholhaltiga drycker (ej öl) Tobak; artiklar för rökare; tändstickor Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster;affärs- och handelsförmedling och rådgivning med avseende på transaktioner avseende andras tjänster och varor;administrativ behandling och administrativ förvaltning av nämnda transaktioner;administrativ behandling och administrativ förvaltning av prenumerationer samt förmedling med avseende på slutande av prenumerationer;detaljhandelstjänster inom området varuhus;upplåtande av annonsutrymme på en så kallad anslagstavla (även digitalt) för budskap, meddelanden, upprop, annonser och erbjudanden;administrativ behandling av finansiella transaktioner;information och rådgivning avseende nämnda tjänster Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri;mellanhandstjänster med avseende på slutande av finansiella transaktioner avseende andras tjänster eller varor;finansiell förvaltning av nämnda transaktioner;mellanhandstjänster inom området leasing;mellanhandstjänster vid uthyrning av fastigheter;erbjudande av möjlighet att spara genom att ge bonus, rabatter och andra liknande belöningar, i syfte att stimulera kunders lojalitet;information och rådgivning avseende nämnda tjänster;finansiell information avseende boende;information avseende uthyrning av bostäder Reparation och underhåll;tvättning, ångbehandling och strykning, Telekommunikation och telefoni;internetleverantörstjänster, nämligen upplåtande av åtkomst till Internet;upplåtande av telekommunikationsutrustning för placering av budskap, meddelanden, upprop, annonser och erbjudanden;upplåtande av information avseende nämnda tjänster Transport; lagring, emballering och leverans av gods; anordnande av resor;distribution av elektricitet och vatten;transport och distribution av elektricitet, gaser, vatten, vätskor och fasta ämnen; Platsbokning för resor; reseförmedling; uthyrning av fordon;upplåtande av information avseende nämnda tjänster Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet;upplåtande av information avseende nämnda tjänster Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design;tjänster inom området industriell analys och industriell; forskning; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror;information och rådgivning avseende bostadsinredning Utskänkning av mat och dryck;information och rådgivning avseende beredning av livsmedel och information och rådgivning avseende sammanställning av livsmedel;daghem för tillsyn av spädbarn;information och rådgivning avseende nämnda tjänster;information och rådgivning avseende användning av utrustning för beredning av livsmedel;information och rådgivning avseende användning och tillämpning av köksutrustning Medicinsk vård; hygien- och skönhetsvård;medicinsk vård av spädbarn och hälsovård;förmedling;av information och rådgivning avseende nämnda tjänster, samt avseende hälsa, upplåtande av information och rådgivning avseende näringsvärdet i mat, rådgivning och upplåtande av information avseende trädgårdsskötsel /1/21 CLEANMAP EasyMining Sweden AB Box Uppsala /27

19 Del A.1. CTM SE AROS PATENT AB Dragarbrunnsgatan Uppsala SE SV EN 1 - Kemikalier för industriell och vetenskaplig användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; gödsel. 4 - Bearbetning och behandling av material; verksamhet inom produktion av oorganiska salter; processer för extraktion av ämnen från lösningar ifrån industriella processflöden för produktion av gödsel Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; utveckling av behandlingsprocesser och tillämpning av teknologi inom kemiteknik; utveckling av behandlingsprocesser och tillämpning av teknologi vid produktion av gödsel /11/21 FURNILIGHT Furninova AB Box Bjärnum SE LINDAHL Studentgatan Malmö SE SV EN 11 - Apparater för belysning; lampor (elektriska), lampkupor, lampskärmar, lampskärmshållare, lampreflektorer, ljuskronor, ljusslingor för dekoration, ljusstakar (elektriska), lyktor. 2 - Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlermor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar /11/21 FURNIGROUP Furninova AB Box Bjärnum SE LINDAHL Studentgatan Malmö SE SV EN 11 - Apparater för belysning; lampor (elektriska), lampkupor, lampskärmar, lampskärmshållare, lampreflektorer, ljuskronor, ljusslingor för dekoration, ljusstakar (elektriska), lyktor. 2 - Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlermor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar Finansiell verksamhet; monetära tjänster; finansiella analyser, leasing av fast egendom; fastighetsförvaltning; förvaltning av aktier och andra värdepapper, uthyrning av kontor och lagerlokaler (fastigheter); amorteringslåneverksamhet, finansiering av avbetalningsköp, finansiella avvecklingstjänster, finansiell information, finansiell sponsring, finansiell förvaltning, finansieringstjänser, kapitalinvestering /11/21 MILUNATAL Nutricia International B.V. Schiphol Boulevard 15 8 BG Schiphol Airport NL Lacruz-Pernía, Milena Cristina WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 15 8 BG Schiphol Airport NL NL EN 5 - Näringsmedel för medicinska ändamål, inklusive mjölk för gravida och ammande mödrar; Dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk; Spädbarnsmat;Kosttillskott för nyfödda, spädbarn och småbarn, för medicinska ändamål;livsmedel och drycker för gravida och ammande kvinnor, för medicinska ändamål;kosttillskott för gravida och ammande kvinnor, för medicinska ändamål;kosttillskott för gravida och ammande kvinnor, ej för medicinska ändamål Mjölk och mjölkprodukter;mjölkpulver;livsmedel för gravida och ammande kvinnor, ej för medicinska ändamål;drycker, i vilka huvudingrediensen är mjölk, för gravida och ammande kvinnor;mjölk för gravida och ammande mödrar, ej för medicinska ändamål /11/21 URBN "Amerikaanse Stockhuizen Lathouwers", in het kort "A.S. Lathouwers" of nog "A.S.L.", naamloze vennootschap, Smallandlaan 9, Industrieterrein Polderstad, 266 Hoboken,Antwerpen BE BUREAU GEVERS 211/27 19

20 CTM Del A Brussels Airport Business Park Holidaystraat, Diegem BE NL FR 18 - Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Grossisthandels- och detaljhandelstjänster, bland annat genom shop-in-the-shop-principen, samt import och export inom området cykelgeneratorer, handredskap och handverktyg, handstyrda, knivar, gafflar och skedar, blanka vapen, rakapparater, cykelhjälmar, skyddhjälmar för sportändamål, skyddskläder för sportändamål, skyddskläder mot olyckor, apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation och vattenförsörjning samt sanitetsanläggningar, cyklar och cykeldelar, ädla metaller och deras legeringar och varor framställda av dessa material eller överdragna med dessa, smycken, juvelerarvaror, ädelstenar, klockor och tidmätningsinstrument, papper, kartong och varor framställda av dessa material, publikationer och trycksaker, inklusive böcker, tidningar och tidskrifter, reklamhäften, bokbinderivaror, fotografier, affischer, anslag, dekaler, skrivmateriel, klister och lim för kontors- eller hushållsändamål, konstnärsmaterial, penslar, skrivmaskiner och kontorsartiklar, läromedel och undervisningsmaterial, plastmaterial för förpackningsändamål, trycktyper, klichéer, läder och konstläder och varor framställda av dessa material, djurhudar, koffertar och resväskor, ryggsäckar och campingväskor, paraplyer, parasoller och promenadkäppar, piskor och sadelmakerivaror, rep, snören, nät, tält, presenningar, segel, säckar, fyllningsmaterial, obearbetat fibröst textilmaterial, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, spel, leksaker, gymnastik- och sportartiklar och julgransprydnader /11/21 EXELTO Mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar;textilmaterial, syntetiska eller inte, avsedda för baksidan av heltäckningsmattor;mattbaksidor /11/21 POLY-TRESSE Calboo Holding B.V. Passaat CV ZEEWOL NL KLAVERS Markerkant AJ Almere NL NL EN 6 - Lyftmaterial, nämligen stålkablar, lyftband av metall för godshantering, lyftkedjor av metall. 7 - Lyftmaskineri och tillbehör, såsom lyftband av textil, transportband och skyddsöverdrag för lyftmaterial; Lyftkranar;Lyftapparater;Lyfttaljor och lyftblock /11/21 PUR-TEX Calboo Holding B.V. Passaat CV ZEEWOL NL KLAVERS Markerkant AJ Almere NL NL EN 6 - Lyftmaterial, nämligen stålkablar, lyftband av metall för godshantering, lyftkedjor av metall. 7 - Lyftmaskineri och tillbehör, såsom lyftband av textil, transportband och skyddsöverdrag för lyftmaterial; Lyftkranar;Lyftapparater;Lyfttaljor och lyftblock BALTA INDUSTRIES N.V. Wakkensteenweg Sint-Baafs-Vijve BE BUREAU GEVERS Brussels Airport Business Park Holidaystraat, Diegem BE NL FR 23 - Garn och tråd för textil användning;(syntetiska) garn för mattor Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; Sängkläder och bordsdukar /11/21 proudtobeawoman Garrido da Silva, Orquídea Maria Rua Mouzinho de Albuquerque, 114-2º Póvoa do Varzim PT GARRIGUES IP, UNIPESSOAL LDA. Av. Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 1-3º 2 211/27

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 171 Del C... Del D... 27 Del M... 221 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 180 Del M... 182

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 180 Del M... 182 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 18 Del M... 182 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 29 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266 L A A.1. 8861825 5/2/21 DC-SIM KBC ADVANCED TECHNOLOGIES PLC KBC House 42-5 Hersham Road Walton on Thames, Surrey KT12 1RZ GRANT

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

Packlista Samuraisillen

Packlista Samuraisillen Packlista Samuraisillen Detta är en packlista från din avdelning. Var noga med att du får med dig allt så att du slipper börja din upplevelse i Japan med att köpa kläder eller annat viktigt som du måste

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

Packlista bra-att-ta-med-saker

Packlista bra-att-ta-med-saker Packlista bra-att-ta-med-saker Följande saker kan vara bra att packa med, enligt en grupp tillfrågade elever: Varma kläder (tröjor, långbyxor, sjal, pyjamas) många elever upplever att de packat med sig

Läs mer

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010 Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 27-21 Västra Götaland Källa SCB Sysselsättning sysselsatta inom Kultur, Besök och Upplevelse 27-21 27 28 29 21 27-21 27-21 Västra Götaland 52 71 53 274 52 483 54

Läs mer

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten I dag fokuseras det ofta på att man inte ska väga för mycket, men det är viktigt att veta att det är hälsosamt att väga

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram 6 Problemet med socker Socker är en typ av kolhydrat och den används som energi i vår kropp. Som kolhydrat betraktad är socker varken bättre eller sämre än någon annan. Det är helt enkelt högoktanigt bränsle.

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 24 Material och utrustning

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli

Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli 5/7 13:30 Samling centrumplan i Äng, avresa kl 13:45. 13/7 23:30 Ungefär, kommer vi åter till Resecentrum i Jönköping. Vi samlas i Äng och samåker därifrån till

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE Toshiba FEATURE DAGS FÖR SKOLAN DAGS FÖR SKOLAN KÖPGUIDE I Toshibas utbud av bärbara datorer finns mycket att välja bland, antingen du själv studerar eller är lärare, eller kanske letar efter lämplig utrustning

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION Innehåll Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 134 Del C... 171 Del D... 200 Del M... 202

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 134 Del C... 171 Del D... 200 Del M... 202 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 134 Del C... 171 Del D... 2 Del M... 22 L A A.1. 8368979 17/6/29 RUUKKI RAUTARUUKKI OYJ Suolakivenkatu 1 81 Helsinki FI KROGERUS ATTORNEYS LTD Unioninkatu 22 13 Helsinki

Läs mer

Privatkopieringsersä/ning

Privatkopieringsersä/ning IMK-seminarium den 26 maj 2014 Privatkopieringsavgift Advokat Stefan Widmark 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk (LL) 1919 års lag om rätt till verk av bildande konst (KL) 1919 års

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Utresa - fredag 31 juli 2015

Utresa - fredag 31 juli 2015 Sommaren närmar sig med stormsteg och förberedelserna inför Tri-Camp i England är intensivare än någonsin. I detta informationsbrev hoppas vi att den mesta informationen som ni behöver finns med. En del

Läs mer

Vad kan ingå i kostnader för barn?

Vad kan ingå i kostnader för barn? Vad kan ingå i kostnader för barn? Detta kapitel baseras på en sammanställning av Konsumentverkets beräkningar av kostnader för barn i olika åldrar samt på Konsumentverkets beräkningar av referensvärden

Läs mer

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI STO M I V Å R D Äta gott Leva gott COLOSTOMI Råd till dig som har en colostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA. till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.12.2014 COM(2014) 724 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande

Läs mer

QosmioEngine: För avancerad video

QosmioEngine: För avancerad video tech-rapport qosmioengine QosmioEngine: För avancerad video 02 03 06 09 10 Qosmio förenar de avancerade videofunktionerna i QosmioEngine och QosmioPlayer, Harman Kardon- högtalare och äkta Dolby Home Theatre

Läs mer

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1.

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. CHECKLISTA Nivå 1 Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. Dna checklista innehåller frågor som, berode på skolans förutsättningar, kan behövas förberedas innan skolan svarar på Nivå 1 på

Läs mer

Vårterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 7 Hem- och konsumentkunskap

Vårterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 7 Hem- och konsumentkunskap Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter; SFS 2000:208 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Mat är en förutsättning för att vi ska må bra. En måltid ska ge tillfälle till njutning och att man ska få den energi och de näringsämnen man behöver. Behovet av näring och

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 38, vecka 38/2015 Kungjorda beslut, vecka 38 2015-09-14-2015-09-20 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 L A A.1. 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire SK5

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 52 Del C... 17 Del D... 128 Del M... 13 L A A.1. 22 3 22 22 8282394 6/5/29 SUPER SLUG RA BRANDS, L.L.C. 87 Remington Drive Madison, North Carolina 25 US FIELD FISHER

Läs mer

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-04 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-005 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Kost & Livsstil. Du är vad du äter

Kost & Livsstil. Du är vad du äter Frågeformulär Kost & Livsstil Besvara varje fråga med det svar som bäst passar in på dig. Det är viktigt att du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. Det finns inga korrekta eller felaktiga

Läs mer

Datanätverket på Lingheden

Datanätverket på Lingheden Datanätverket på Lingheden Klubbhuset på Lingheden har numera ett datanätverk med tillhörande bredbandsuppkoppling. Nätverket gör det möjligt för anställda, medlemmar och även gäster att få Internet-åtkomst

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 L A A.1. 22 22 81442 6/3/29 smartspace Sirius Facilities GmbH Lennéstr. 3 1785 Berlin GÖHMANN RECHTSANWÄLTE ABOGADOS ADVOKAT STEUERBERATER

Läs mer

Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat. Wasty Klasson Kostekonom [2004-09-17]

Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat. Wasty Klasson Kostekonom [2004-09-17] Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat Wasty Klasson Kostekonom [2004-09-17] 2004-09-17 1 Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat Vi behöver alla energi och näring i tillräcklig

Läs mer

2. Livsstil & Näring. Del 1 Du är vad du äter. Namn: Datum: / /

2. Livsstil & Näring. Del 1 Du är vad du äter. Namn: Datum: / / 2. Livsstil & Näring Namn: Datum: / / Var god läs instruktionerna innan du utför testet. Detta så att inga oklarheter förekommer och så att vi kan få ett tillförlitligt resultat. Besvara varje fråga med

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Fördelar Enkelt Billigt Snabbt Bildbehandlig Bildhantering Lätt att dela med sig Bli bättre fotograf Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Vad behöver jag? Kamera Oundgängligt Dator Praktiskt

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 7

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 7 Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Allt inom tv för hotell

Allt inom tv för hotell Allt inom tv för hotell Vi kan hotell-tv! Vi erbjuder helhetslösningar som inkluderar varje element i en fungerande hotelltv-lösning, från tv-apparater, mottagning, tv-kanaler och infokanal till installation,

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige RIKSMATEN VUXNA 2010 11 Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Förord I Livsmedelsverkets arbete med att främja bra matvanor och förebygga de vanlig aste folksjukdomarna,

Läs mer

Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun!

Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun! & BehovsanalysiBotkyrkakommun SamtbiståndshandläggardiskussioneriNackakommun. av Per'OlofSjöbergochMarieSjölinder 2010$09$02& & & 1 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun & Innehållsföreteckning&

Läs mer

Får det vara en sängfösare?

Får det vara en sängfösare? Får det vara en sängfösare? energirika drinkar i mixerbägare Recept på näringsdrinkar Det är enkelt att göra hemmagjorda energirika drycker. Ofta blir de hyfsade näringsmässigt, men framför allt godare

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING Hej! Den här lilla receptsamlingen innehåller enkla inspirerande rätter gjorda med Nutrison Powder. Alla recept är beräknade på en portion om ej annat står angivet. Nutrison

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

UPPHOVSRÄTTSRÅDET Utlåtande 2007:16

UPPHOVSRÄTTSRÅDET Utlåtande 2007:16 UPPHOVSRÄTTSRÅDET Utlåtande 2007:16 Ärende Sökande Upphovsrättslig bedömning av IPTV Hibox Systems Oy Ab Given 16.11.2007 Sammanfattning IPTV-verksamheten, så som den beskrivs i ansökan, innebär överföring

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation HT 2009 Akademin för Innovation, Design och Teknik Trådlös kommunikation Individuell inlämningsuppgift, Produktutveckling 3 1,5 poäng, D-nivå Produkt- och processutveckling Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel 223

17 Konsumtion av livsmedel 223 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 223 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

Den viktiga maten. Gott som gör gott. För återhämtning och styrka när aptiten är liten. den viktiga maten 6

Den viktiga maten. Gott som gör gott. För återhämtning och styrka när aptiten är liten. den viktiga maten 6 Den viktiga maten Gott som gör gott För återhämtning och styrka när aptiten är liten den viktiga maten 6 Den viktiga maten I samband med sjukdom är det vanligt att man får nedsatt aptit och minskar i vikt.

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s. --- I Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013 Dags för kläderna att komma ut ur garderoben - Klädbytardagen 2013 Har du glömt något i garderoben? Har du några vardagskläder i garderoben som du inte har använt det senaste året? Kanske hänger det kavajer

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB. www.scandinavia-rekrytering.se

Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB. www.scandinavia-rekrytering.se Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB www.scandinavia-rekrytering.se Handel med livsmedel och dagligvaror av bästa kvalité mellan Tjeckien och Sverige Uthyrning och rekrytering

Läs mer

Handlingsplan för marknadskontroll 2014

Handlingsplan för marknadskontroll 2014 Dnr:13/00405 Handlingsplan för marknadskontroll 2014 1 Myndighetens tillsynsarbete Myndigheten för radio och tv utövar tillsyn enligt radio-och tv-lagen (2010:696). Tillsynen grundas på myndighetens eget

Läs mer