BILAGOR. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGOR. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 BILAGOR till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET NIONDE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET BUDGETÅRET 2015 {SWD(2016) 293 final} SV SV

2 Artikel Kapitel Titel BILAGA 1 Budgetförfarandet för EGFJ 2015 I miljoner euro Rubrik BF *** BF Rådets ståndpunkt Ändringsskrivelse (ÄS) BF EP:s**** ståndpunkt Nytt BF BUDGET ÅB* BB** ÅB* BB** ÅB* BB** ÅB* BB** ÅB* BB** ÅB* BB** ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET ,10 8,10 7,53 7,53 8,27 8,27 8,10 8,10 8,27 8,27 8,27 8,27 JORDBRUK OCH LANDSBYGDSUTVECKLING Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet jordbruk (1) 8,10 8,10 7,53 7,53 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (2) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0, INTERVENTIONER PÅ JORDBRUKSMARKNADERNA (3) 2 404, , , , , , , , , , , , Spannmål pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Ris pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Bidrag för produkter som inte omfattas av bilaga I 1,00 1,00 1,00 1,00 0,10 0,10 1,00 1,00 0,10 0,10 0,10 0, Livsmedelsprogram pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Socker pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Olivolja 44,60 44,60 44,32 44,32 46,60 46,60 44,60 44,60 46,60 46,60 46,60 46, Spånadsväxter 6,20 6,20 6,16 6,16 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6, Frukt och grönsaker 836,70 836,70 831,47 831,47 836,20 836,20 843,70 843,70 836,20 836,20 836,20 836, Produkter inom vinsektorn 1 095, , , , , , , , , , , , Säljfrämjande åtgärder 62,29 62,41 61,91 62,01 65,19 65,31 92,29 92,41 65,19 65,28 65,19 65, Andra vegetabiliska produkter eller åtgärder 249,40 249,40 249,39 249,39 233,40 233,40 249,40 249,40 233,40 233,40 233,40 233, Mjölk och mjölkprodukter 77,10 77,10 76,62 76,62 77,10 77,10 81,10 81,10 77,10 77,10 77,10 77, Nötkött 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0, Får- och getkött pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Griskött, ägg och fjäderfän, biodling och andra animaliska produkter 32,00 32,00 31,81 31,81 40,80 40,80 32,00 32,00 40,80 40,80 40,80 40, DIREKTSTÖD , , , , , , , , , , , , Frikopplat direktstöd (4) , , , , , , , , , , , , Övrigt direktstöd 3 078, , , , , , , , , , , , Ytterligare stödbelopp 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0, Reserv för kriser inom jordbrukssektorn 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433, LANDSBYGDSUTVECKLING pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Landsbygdens utveckling inom garantisektionen vid EUGFJ - Programperiod (5) pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Övriga åtgärder; Vegetabiliska och animaliska genetiska resurser pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm REVISION AV JORDBRUKSUTGIFTER 61,90 61,90 43,70 43,70 87,30 87,30 61,90 61,90 87,30 87,30 87,30 87, Kontroll av jordbruksutgifter 26,80 26,80 17,30 17,30 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26, Tvistlösning 35,10 35,10 26,40 26,40 60,50 60,50 35,10 35,10 60,50 60,50 60,50 60,50 STRATEGISKA FRÅGOR OCH SAMORDNING AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 50,93 44,04 34,67 27,78 50,93 44,04 50,93 44,04 50,93 43,31 50,93 42,71 UTVECKLING Informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR) 15,01 12,29 11,51 8,79 15,01 12,29 15,01 12,29 15,01 12,01 15,01 11, Undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket 19,45 16,76 10,45 7,76 19,45 16,76 19,45 16,76 19,45 16,38 19,45 16, Omstrukturering av system för jordbruksundersökningar 4,77 3,30 3,27 1,80 4,77 3,30 4,77 3,30 4,77 3,22 4,77 3, Information om den gemensamma jordbrukspolitiken 8,00 8,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, EGFJ Operativt tekniskt stöd 3,70 3,70 3,44 3,44 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 Sammanlagda anslag för EGFJ , , , , , , , , , , , ,62 (1) Den budgetpost som avser EGFJ är * ÅB : Åtagandebemyndiganden (2) Den budgetpost som avser EGFJ är ** BB: Betalningsbemyndiganden (3) Ytterligare behov ska täckas av inkomster som avsatts för : för FB och ÄS beräknade till 250 miljoner euro, för det nya BF och budgeten beräknade till 523,6 miljoner euro *** BF: Budgetförslag (4) Ytterligare behov ska täckas av inkomster som avsatts för : för BF beräknade till 780 miljoner euro, för ÄS, det nya BF och budgeten beräknade till miljoner euro **** EP: Europaparlamentet (5) Landsbygdsutveckling finansierad genom tidigare garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) under programperioden

3 3

4 BILAGA 3 Åtagandebemyndiganden T * K * A * RUBRIK ANTAGEN BUDGET 2015 ANALYS AV GENOMFÖRANDET AV BUDGETEN BUDGETÅRET 2015 ÄNDRINGSBU DGET 7/2015 (a) INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL & ÖVERFÖRING ÖVERFÖRINGAR TOTALA TILLGÄNGLIGA ANSLAG GENOMFÖRANDE 2015 DIFFERENS GENOMFÖRANDE / TOTALA TILLGÄNGLIGA ANSLAG ANSLAG SOM FÖRTS ÖVER TILL 2016 I euro DIFFERENS % GENOMFÖRANDE / GENOMFÖRANDE / TOTALA TOTALA TILLGÄNGLIGA TILLGÄNGLIGA ANSLAG ANSLAG EFTER ÖVERFÖRING EFTER ÖVERFÖRING TILL 2016 TILL 2016 (1) (2) (3) (4) (5) = (1) + (2) + (3) + (4) (6) (7) = (5) - (6) (8) (9) = (7) - (8) (10) = ((6) + (8)) / (5) ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING % Stödutgifter** % Genomförandeorgan** % FÖRBÄTTRA JORDBRUKSSEKTORNS KONKURRENSKRAFT GENOM INTERVENTIONER PÅ JORDBRUKSMARKNADERNA % Spannmål p.m Ris p.m Bidrag för produkter som inte omfattas av bilaga I % Livsmedelsprogram p.m % Socker p.m Olivolja % Spånadsväxter % Frukt och grönsaker % Produkter inom vinsektorn % Säljfrämjande åtgärder % Andra vegetabiliska produkter eller åtgärder % Mjölk och mjölkprodukter % Nötkött % Får- och getkött p.m Griskött, ägg och fjäderfän, biodling och andra animaliska produkter % DIREKTSTÖD AVSETT ATT BIDRA TILL JORDBRUKENS INKOMSTER, BEGRÄNSA SVÄNGNINGARNA I DESSA OCH UPPFYLLA MILJÖ- OCH KLIMATMÅLEN % Frikopplat direktstöd % Övrigt direktstöd % Ytterligare stödbelopp % Återbetalning av direktstöd i samband med finansiell disciplin (b) p.m % Reserv för kriser inom jordbrukssektorn LANDSBYGDSUTVECKLING Slutförande av landsbygdsutveckling som finansieras genom EUGFJ:s garantisektion programperioden p.m Slutförande av övriga åtgärder p.m REVISION AV JORDBRUKSUTGIFTER FINANSIERADE AV EGFJ % Kontroll av jordbruksutgifter % Tvistlösning % STRATEGISKA FRÅGOR OCH SAMORDNING AV POLITIKOMRÅDET JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING % Informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter % Undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket % Omstrukturering av system för jordbruksundersökningar % Information om den gemensamma jordbrukspolitiken % EGFJ Operativt tekniskt stöd % TOTALT 2015 EGFJ - Europeiska garantifonden för jordbruket % (*) T = Titel / K = Kapitel / A = Artikel. (**) De budgetposter som avser EGFJ är och (a) För EGFJ berör ändringsbudget nr 7/2015 endast artiklarna och : åtagandebemyndigandena minsakdes med 0,1 miljoner euro respektive 0,8 miljoner euro. (b) En del av differensen i kolumn (9) beror på outnyttjade anslag för återbetalningar i samband med finansiell disciplin under 2015 som inte kan utnyttjas av EGFJ efter 2015: euro ( euro euro). 4

5 Åtagandebemyndiganden BILAGA 4-I Inkomster avsatta för politikområde 05 (inom ramen för delad förvaltning) Anslag C4 i euro Inkomster avsatta för 2015 Användning av inkomster avsatta för Koppling - Budgetanslag Belopp Överfört till 2016 Punkt Medel Beskrivning Belopp Budgetpost Detalj Belopp Totalt Budgetpost Medel Beskrivning Detalj Totalt KAPITEL 67 : INKOMSTER SOM GÄLLER EGFJ IC4 Avslutning av EGFJ:s räkenskaper Inkomster avsatta för , , C4 Andra åtgärder (frukt och grönsaker) , , C4 Lagringsåtgärder för skummjölkspulver , , C4 Lagringsåtgärder för smör och grädde , , C4 Andra åtgärder (mjölk och mjölkprodukter) , , C4 Systemet för samlat gårdsstöd , , C4 Övrigt (frikopplat direktstöd) 0, , , , IC IC4 Oriktigheter avseende EGFJ Inkomster avsatta för Tilläggsavgift för mjölkproducenter Inkomster avsatta för , , C4 Systemet för samlat gårdsstöd , , , C4 Systemet för samlat gårdsstöd , , ,54 0, IC4 Inkomster som gäller EGFJ , IC4 INKOMSTER SOM GÄLLER EGFJ TOTALT kapitel , , , ,64 TOTALT ,23 TOTALT , ,64 5

6 Åtagandebemyndiganden BILAGA 4-II Inkomster avsatta för för politikområde 05 (inom ramen för delad förvaltning) Anslag C5 i euro Inkomster avsatta för 2015 Användning av inkomster avsatta för Koppling - Budgetanslag Belopp PUNKT Medel Beskrivning Belopp Budgetpost Detalj Belopp Totalt Budgetpost Medel Beskrivning Detalj Totalt KAPITEL 67 : INKOMSTER SOM GÄLLER EGFJ IC5 Avslutning av EGFJ:s räkenskaper Inkomster avsatta för , , C5 Producentorganisationernas driftsfonder , , C5 Andra åtgärder (frukt och grönsaker) , , C5 Lagringsåtgärder för skummjölkspulver , , C5 Lagringsåtgärder för smör och grädde , , C5 Andra åtgärder (mjölk och mjölkprodukter) , , C5 Systemet för samlat gårdsstöd , , , IC IC5 Oegentligheter avseende EGFJ Inkomster avsatta för Tilläggsavgift för mjölkproducenter Inkomster avsatta för 0,00 0,00 0,00 0, IC5 Inkomster som gäller EGFJ , IC5 INKOMSTER SOM GÄLLER EGFJ TOTALT kapitel , , ,90 TOTALT ,90 TOTALT ,90 6

7 Åtagandebemyndiganden Budgetpos t Administrativa utgifter för politikområdet jordbruk och landsbygdens utveckling ,2 8, Bidrag för produkter som inte omfattas av bilaga I , ,0-0, Livsmedelsprogram , , , Olivolja ,6-0,0 0,5-33, , Spånadsväxter , , Frukt och grönsaker 71,8 6,2 8,1 4,5 61,1 0,8 1,2 22,5 216,5 116,6 4,0 256,3 3,0 2,4 1,7 0,4 16,0 0,4 47,2 9,8 200,7 13,8 10,4 1,2 3,2 2,3 5,0 31, , Produkter inom vinsektorn - 19,9 5,2-37, ,6 210,5 280,5 1,5 323,1 4, , ,6-64,2 19,9 5,0 3, , Säljfrämjande åtgärder 1,4 3,3 1,1 2,2 1,5 0,1 0,8 10,4 5,8 11,6-6,5-0,1 3, ,4 2,8 6,5 1,2 0,7 0,5-0,4-2,3 1,2 67, Andra vegetabiliska produkter eller åtgärder , ,5 82,7 125, , , , Mjölk och mjölkprodukter 1,0 0,0 0,4 1,7 5,0 7,6 1,5 0,0 0,5 14,8-5,4 0,2 8,5 14,6 0,0 2,9 0,0 1,7 0,7 9,2 4,6 11,0 0,0 0,7 14,7 8,5 4,4-119, Nötkött , ,0 0,0 0, , Griskött, ägg och fjäderfän, biodling och andra animaliska produkter 0,7 0,9 1,2 4,0 3,4 0,2 0,3 2,8 7,1 3,5 0,6 8,0 0,1 0,2 0,3 0,0 2,3 0,0 1,1 0,9 3,3 1,2 0,1 0,3 0,5 0,2 0,3 0,6-44, Förbättra jordbrukssektorns konkurrenskraft genom interventioner på jordbruksmarknaderna 74,9 30,4 16,0 12,3 110,4 8,7 3,8 66,4 529,2 552,7 6,2 630,2 8,0 11,2 20,3 0,5 50,4 0,4 53,5 23,8 219,8 109,4 42,1 7,0 8,3 17,6 13,8 38,6 1, , Frikopplat direktstöd 449,3 591,6 805,8 887, ,3 104, , , , ,0 143, ,5 47,2 144,4 362,5 32, ,6 5,2 759,8 614, ,9 428, ,6 126,0 395,1 461,4 668, , , Annat direktstöd 87,6 52,1 55,6 13,7 0,0 3,8 24,5 267,5 649, ,4 15,8 143,6 3,3 9,9 25,3-42,8-20,2 75,9 104,6 204,0 51,4 8,2 27,4 52,3 3,1 26, , Ytterligare stödbelopp ,0-0, , , , ,0-0,0-0, Återbetalning av direktstöd i samband med finansiell disciplin 13,5-21,0 23,2 125,6 2,0 26,2 34,8 105,8 191,2-68,1 0,7 2,2 5,9 0,8 26,5 0,1 19,6 13,8 36,5 13,0-1,7 8,7 11,3 15,7 85,9-854, Direktstöd avsett att bidra till jordbrukens inkomster, begränsa svängningarna i dessa och uppfylla miljö- och klimatmålen BILAGA 5 UTGIFTER PER ARTIKEL OCH PER MEDLEMSSTAT budgetåret 2015 (*) Rubrik (1) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU TOTALT I miljoner euro 550,4 643,8 882,5 924, ,9 110, , , , ,7 159, ,2 51,1 156,5 393,7 33, ,9 5,3 799,6 703, ,9 645, ,9 136,0 431,3 525,0 687, , , Slutförande av landsbygdsutveckling som finansieras genom EUGFJ:s garantisektion programperioden , , , , ,0-0, , Landsbygdsutveckling , , , , ,0-0, , Kontroll av jordbruksutgifter - - 0,0-0,1 0,0 1,1-0,3 9,6-6, ,0-0,0 30, , ,2 7,5 56, Tvistlösning , ,1 0,6 0, , ,0-0,1 0, , Revision av jordbruksutgifter finansierade av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) Strategiska frågor och samordning av politikområdet jordbruk och landsbygdens utveckling - - 0,0-0,0 0,1 0,0 1,1-0,1 0,9 9,8-6, ,0 0,8 0,0 30, ,4-0,0-0,1 0,0 0,2 7,5 58, ,8 47,8 TOTALT 2015 EGFJ-UTGIFTER PER MEDLEMSSTAT 625,4 674,2 898,4 936, ,4 119, , , , ,1 165, ,9 59,1 167,7 414,0 33, ,0 5,7 883,9 727, ,7 754, ,0 143,0 439,6 542,7 701, ,4 64, ,1 (*) Tabellen innehåller endast budgetartiklar som uppvisade utgifter (1) EUGFJ = Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket. BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU TOTALT 7

8 173,4 93,6-194,6 17,4 25,1 5,1 18,4 649,5 385,1 179,4 146,7 62,4 4,5 0,3 447,0 443,9 385,6 359,8 340,2 45,2 64,7-13,3-7,1-6,6-2,8-1,0-1,4-1, , , , , , , , , , , , , , ,0 BILAGA 6 Utvecklingen av EGFJ-utgifternas fördelning under budgetåren Åtagandebemyndiganden BUDGETÅR BUDGETGENOMFÖRANDE LAGRING EXPORTBIDRA G DIREKTSTÖD ÖVRIGA MARKNADSÅT GÄRDER STÖD INOM RAMEN FÖR DIREKT FÖRVALTNING i miljoner euro LANDSBYGDS UTVECKLING ,1 173,4 649, , ,5 447,0-13, ,0 93,6 385, , ,8 443,9-7, ,1-194,6 179, , ,3 385,6-6, ,6 17,4 146, , ,5 359,8-2, ,1 25,1 62, , ,2 340,2-1, ,7 5,1 4, , ,6 45,2-1, ,1 18,4 0, ,0 * 2 698,0 64,7-1,3 * Omfattar återbetlaning av direktstöd i samband med finansiell disciplin (budgetpost ) LAGRING EXPORTBIDRAG ÖVR. MARKNADSÅTG. DIREKTSTÖD DIR. FÖRV. STÖD LANDSBYGDSUTV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 2 TILL DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET FÖR 2008 ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 2 TILL DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET FÖR 2008 ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.10.2007 SEK(2007) 1454 slutlig C6-0435/07 ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 2 TILL DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET FÖR 2008 ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Beslut i EU - så här går det till

Beslut i EU - så här går det till Beslut i EU - så här går det till Håkan Björklund 9 februari 2011 Sverige är en del av EU EU är inrikespolitik! 60-75 procent av all lagstiftning som gäller i Sverige är EU-rätt eller utformas på basis

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2004) 714 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.06.2004 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2004 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 09, 31 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC32/2004 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument C(2017) 771 final/annexes 1 to 3.

För delegationerna bifogas dokument C(2017) 771 final/annexes 1 to 3. Europeiska unionens råd Bryssel den 13 februari 2017 (OR. en) 6241/17 ADD 1 FIN 105 FÖLJENOT från: inkom den: 10 februari 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet ARBETSDOKUMENT. om förberedelser inför medlingen före första behandlingen. Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet ARBETSDOKUMENT. om förberedelser inför medlingen före första behandlingen. Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 19 juni 2001 ARBETSDOKUMENT om förberedelser inför medlingen före första behandlingen Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken Budgetutskottet Föredragande:

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män IP/10/236 Bryssel den 5 mars 2010 Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 23 oktober 2011 En färdplan för stabilitet och tillväxt 1. Reagera beslutsamt på

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Officiellt meddelande om tillämpningen av IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Läs mer

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik 1.Lissabon, Göteborg G och Hela EU skall leva! 2. Perioden 2007-2013 2013 3. Nya utmaningar + verktyg 4. Partnerskap 5. Sveriges strategi 2007-2013 2013 6. JEREMIE

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 CT/CA-002/2015/01SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2015 IV.

Läs mer

Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0

Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0 IP/08/1422 Bryssel den 29 september 2008 Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0 EU har möjlighet att visa vägen in i nästa generation av Internet. Europeiska kommissionen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om EGFJ:s utgifter. Mekanism för tidig varning nr 11-12/2015

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om EGFJ:s utgifter. Mekanism för tidig varning nr 11-12/2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.2.2016 COM(2016) 65 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s utgifter Mekanism för tidig varning nr 11-12/2015 SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.1.2014 COM(2013) 938 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport om tillämp av direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.2.2014 COM(2014) 52 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 SV

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2003) 1340 SLUTLIG BRYSSEL DEN 19.11.2003 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2003 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B ANSLAGSÖVERFÖRING NR 44/2003 OBLIGATORISKA OCH ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 14 oktober 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 14 oktober 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 14 oktober 2015 (OR. en) 12989/15 FIN 683 FÖLJENOT från: inkom den: 14 oktober 2015 till: Komm. dok. nr: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 02/2016 MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 4002 Reserver

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2.9.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (06/2009) Angående: BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2010 Sammanfattande analys av det preliminära

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /..

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /.. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4988 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /.. om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) llnings- alla?

Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) llnings- alla? Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) EU:s sammanhållnings llnings- politik en fråga för f alla? 1 Upplägg 1) Inneboende motsättning?

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

L 152/24 Europeiska unionens officiella tidning

L 152/24 Europeiska unionens officiella tidning L 152/24 Europeiska unionens officiella tidning 11.6.2011 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 562/2011 av den 10 juni 2011 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 CT/CA-027/2015SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING

Läs mer

INNOVATIONSPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

INNOVATIONSPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA INNOVATIONSPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Europa riskerar att tappa mark II. Vad

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 17.7.2012 2011/0177(APP) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till budgetutskottet

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Tabell...

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Tabell... 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/65 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008 samt genomförandeorganets

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt Europeiska unionen ska inta i AVS EU-ambassadörskommittén SV SV BILAGA

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.11.2013 SWD(2013) 481 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.2, 1 28 oktober 2015 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.3.2016 COM(2016) 105 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Åttonde rapporten

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 juli 2009 (7.7) (OR. en) 11620/09 ADD 1 FIN 236

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 juli 2009 (7.7) (OR. en) 11620/09 ADD 1 FIN 236 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 juli 2009 (7.7) (OR. en) 11620/09 ADD 1 FIN 236 ADDENDUM 1 TILL NOT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper) till: Rådet Ärende: Budgetförfarandet för 2010

Läs mer

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Sverige i ett bredare europeiskt perspektiv Kenneth Nelson The Swedish Institute for Social Research (SOFI) Stockholm University Syfte: Analysera länken

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! pernilla.jourde@ep.europarl.eu DG COMM, Enheten för besök och seminarier ETT PARLAMENT PÅ FLERA ORTER 2 EU:S SYFTEN 3 Fred Stabilitet Hållbarhet Rättvisa, frihet och säkerhet

Läs mer

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Bryssel den 24 juli 2009 EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009 Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.5.2015 COM(2015) 195 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av förordning (EG) nr 789/2004 om överföring av lastfartyg och

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument DEC 01/2018.

För delegationerna bifogas dokument DEC 01/2018. Europeiska unionens råd Bryssel den 17 januari 2018 (OR. en) 5323/18 FIN 46 FÖLJENOT från: inkom den: 15 januari 2018 till: Günther OETTINGER, ledamot av Europeiska kommissionen Marinela PETROVA, ordförande

Läs mer

Det finanspolitiska ramverket

Det finanspolitiska ramverket Det finanspolitiska ramverket Naturvårdsverket 12 november 2015 Joakim Sonnegård 1 Disposition Bakgrund Det finanspolitiska ramverket Finanspolitiska rådet Bakgrund 3 Sverige under den senaste krisen År

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Tillämpningsområde 1 [1821] I denna förordning

Läs mer

Energieffektiviseringsdirektivet och annat som påverkar energitjänstemarknaden

Energieffektiviseringsdirektivet och annat som påverkar energitjänstemarknaden Energieffektiviseringsdirektivet och annat som påverkar energitjänstemarknaden Henrik Wingfors 22 maj 2013 Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster Innehåll Nytt ramverk för energi- och klimatpolitiken

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag

Läs mer

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Förordning om EU:s förordningar om jordbruksprodukter

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2005

PRELIMINÄRT FÖRSLAG till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2005 15.6.2004 SV Preliminärt förslag till allmän budget 2005 III/1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNA (EG, EURATOM) PRELIMINÄRT FÖRSLAG till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2005 VOLYM 4 AVSNITT

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2016 COM(2016) 488 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport till kommissionen och rådet om indrivningen av den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR AVSNITT VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén A5-0256/1 FÄB 3/2004 EP 1 Rådet 2 Ändring EP 2 B'2004 + 35 993 918

Läs mer

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN ECA/07/31 TAL AV HUBERT WEBER, EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS ORDFÖRANDE DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET I BRYSSEL DEN 29 NOVEMBER 2007 Det talade

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.8.2011 KOM(2011) 481 slutlig 2011/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 när det gäller

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15.

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 7 januari 2008 (15.1) (OR. en) 5247/08 OJ/CRP1 2 PRELIMINÄR DAGORDNING Möte: 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

Vad händer i vår omvärld?

Vad händer i vår omvärld? Vad händer i vår omvärld? Vad sker hos våra grannländer och i övriga Europa? Vad påverkar utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geodata? Christina Wasström, Lantmäteriet Geodataseminarie 2011-11-22

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 6 FFFS 2015:xx KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG VALUTA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Periodicitet A Kompletterande upplysningar, för värdepapper utan ISIN- kod Kvartal B Värdepapper

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.3.2016 COM(2016) 152 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen SV SV Med

Läs mer

SV Europeiska unionens officiella tidning L 347/884. RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1311/2013. av den 2 december 2013

SV Europeiska unionens officiella tidning L 347/884. RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1311/2013. av den 2 december 2013 1(12) 20.12.2013 SV Europeiska unionens officiella tidning L 347/884 RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014 2020 EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Läs mer

Internationell referensprissättning, IRP

Internationell referensprissättning, IRP 1 Internationell referensprissättning, IRP Persson U and Jönsson B. The End of the International Reference Pricing System? Applied Health Economics and Health Policy. Published online: 26 June 2015 Ulf

Läs mer

Regionreformer pågår - eller?

Regionreformer pågår - eller? Sundsvall, 30 maj 2007 Regionreformer pågår - eller? Hallgeir Aalbu, EuroFutures Innehåll Det nordiska timglaset Processer pågår samtidigt men varför just nu? Varför något borde göras argumenten Mer om

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

L 18. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtionionde årgången 26 januari 2016.

L 18. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtionionde årgången 26 januari 2016. Europeiska unionens officiella tidning L 18 Svensk utgåva Lagstiftning femtionionde årgången 26 januari 2016 Innehållsförteckning I Lagstiftningsakter Slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2016/70 av Europeiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella

Läs mer