Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,"

Transkript

1 Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013

2 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens effekter Minskade privata investeringar och knapp tillgång till finansiering Fukushima Skiffergas Olje- och gasproduktion i USA Okonventionell gas Konventionell gas Okonventionell olja Konventionell olja mboe/dag Källa: IEA Ökande efterfrågan högre priser År 2030 förväntas världsekonomin ha fördubblats i volym och efterfrågan på energi ha ökat med 1/3 Vissa länder vill successivt avveckla kärnkraften Presentation av José Manuel Barroso inför Europeiska rådet den 22 maj

3 Energipriserna påverkar konkurrenskraften Trender i energiprisindex Index för gaspris till näringslivet Index för gaspris till hushållen EU 35 % USA - 66% EU 45 % USA 3 % Index för elpris till näringslivet Index för elpris till hushållen EU 38 % USA - 4 % EU 22 % USA 8 % Presentation av José Manuel Barroso inför Europeiska rådet den 22 maj Källa: IEA 2

4 Energiintensiva sektorer är mest utsatta Energins andel i procent av de totala produktionskostnaderna i ett urval av sektorer i Tyskland (2010) Cement, kalk och gips Lerbaserade byggmaterial Järn och stål Massa, papper och kartong Glas Basläkemedel Andra metaller än järn (inkl. aluminium) Kork och trä Tillverkningsindustri i genomsnitt Möbler Motorfordon Konsumentelektronik Procent av totala produktionskostnader Presentation av José Manuel Barroso inför Europeiska rådet den 22 maj Källa: Europeiska kommissionen 3

5 Europas importberoende förväntas öka Olje- och gasimport netto per region Gasimport 100% Japan 80% 60% Europeiska unionen 40% 20% 0% Kina USA Indien Gasexport 20% 20% 40% 60% 80% 100% Oljeimport Presentation av José Manuel Barroso inför Europeiska rådet den 22 maj Källa: IEA 4

6 Europas energimix förändras över tiden Inhemsk bruttoförbrukning i EU 2011 Inhemsk bruttoförbrukning i EU 2030 (scenario) Förnybara källor Fasta bränslen Förnybara källor Fasta bränslen Kärnenergi 14% 10% 17% Kärnenergi 14% 18% 12% 24% 35% 22% 33% Gas Olja Gas Olja Presentation av José Manuel Barroso inför Europeiska rådet den 22 maj Källa: Europeiska kommissionen 5

7 Massiva investeringsbehov Totala energiinvesteringsbehov under : över 1 biljon euro Elproduktion: ~ 500 mrd euro Överföring och distribution: ~ 600 mrd euro Förnybara källor: ~ mrd euro Distribution: ~ 400 mrd euro Överföring: ~ 200 mrd euro Presentation av José Manuel Barroso inför Europeiska rådet den 22 maj Källa: Europeiska kommissionen 6

8 % av BNP Kommer Europa någonsin att få tillgång till billig energi? Energikostnaderna förväntas stiga enligt alla scenarier - men Europa har mest att vinna på en utfasning av fossila bränslen (procent av BNP, årliga prognoser fram till 2050) Bränsleimport Infrastrukturinvesteringar Övriga inköp av energi (inom EU) Investeringar i energieffektivitet 16% 14% 12% EU 2050: energikostnaderna kring 14 % av BNP enligt båda scenarierna EU idag 10% 8% Import: % 6% 4% 2% Investeringar i infrastruktur och effektivitet: +1.9 % 0% Business-as-usual scenario Status quo-scenario 2050 Decarbonisation scenario Scenario 2050 med utfasning av fossila bränslen Presentation av José Manuel Barroso inför Europeiska rådet den 22 maj Källa: Europeiska kommissionen 7

9 En idealisk utveckling för Europa Konkurrenskraft Smart infrastruktur Konkurrenspräglad marknad Ökat urval av källor Energieffektivitet Trygg energiförsörjning Fönybar energi Långsiktig hållbarhet Presentation av José Manuel Barroso inför Europeiska rådet den 22 maj

10 Prioritet 1: öka energieffektiviteten Positiva effekter om EU uppnår sina mål 20 % till ,6 miljarder fat olja per år kommer inte att behöva importeras = 193 miljarder euro kommer att sparas per år med ett försiktigt antagande om 73 euro/fat = kolkraftverk färre = vinst motsvarande Finlands BNP (2012) Presentation av José Manuel Barroso inför Europeiska rådet den 22 maj

11 Prioritet 2: att fullborda den inre marknaden för energi Förväntade effekter av öppnade gas- och elmarknader (procent av BNP, angivet i intervall) Procent av BNP 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% -0,4% -0,6% -0,8% Efter 1 år Efter 5 år Efter 10 år Inverkan på BNP Inverkan på sysselsättning Inverkan på inflation Presentation av José Manuel Barroso inför Europeiska rådet den 22 maj Källa: Europeiska kommissionen 10

12 Prioritet 3: smartare infrastruktur Gas Rank Country Rank Elsystem till havs för Nordsjön Samman-länkning av Östersjöregionens energimarknad El och gas El El och gas Olja och gas Västeuropeiska gaskorridoren nord-syd Sammankopplingar av elnät i centrala och sydöstra Europa Sammankoppling av gasnät samt oljeleveranser nord-syd Smarta elnät i EU Södra gaskorridoren Sammankopplingar av elnät i sydväst Presentation av José Manuel Barroso inför Europeiska rådet den 22 maj Källa: Europeiska kommissionen 11

13 Prioritet 4: kostnadseffektivt utnyttjande av förnybara energikällor Förnybar energi: produktionskostnader kontra subventioner (genomsnitt uttryckt i euro/mwh, uppgifter från senaste tillgängliga år) Produktionskostnad Subventioner högre än prod.kostn. Subventioner lägre än prod.kostn. Landbaserad vindkraft Solenergi (fotovoltaik) euro/mwh 140 euro/mwh SE UK IE LV DK NL EE MT RO ES CZ PL LT PT SI SK BG IT HU CY LU FI EL FR BE AT DE 0 ES MT CY PT EL IT BG RO FR HU AT SI SK LV EE LT PL CZ DE IE LU DK NL UK BE SE FI Presentation av José Manuel Barroso inför Europeiska rådet den 22 maj Källa: Fraunhofer 12

14 Prioritet 5: den yttre dimensionen Exempel: den södra korridoren Öppnande av korridoren ( Shah Deniz II): alternativ Nabucco - väst Rörledning genom Adriatiska havet Rörledning genom södra Kaukasus och Turkiet Utbyggnad av korridoren Utvidgade och nya transportvägar Presentation av José Manuel Barroso inför Europeiska rådet den 22 maj

15

Utmaningar för energipolitiken

Utmaningar för energipolitiken Utmaningar för energipolitiken Kommissionens bidrag till Europeiska rådets möte den 22 maj 2013 Utmaningar för energipolitiken Kommissionens bidrag till Europeiska rådets möte den 22 maj 2013 Som ett underlag

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Vår tid är nu! Svante Axelsson

Vår tid är nu! Svante Axelsson Vår tid är nu! Svante Axelsson Vart är vi på väg? Källa: IPCC 2014, WGII AR5 Summary for Policymakers 2 Utsläppsutrymme för max 2 grader 3 4 Två olika verklighetsuppfattningar Kansliet 6 20 07-03- Klimatarbetet

Läs mer

Energisäkerhet (en bilaga)

Energisäkerhet (en bilaga) Sida 1 (9) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning LEDS INRI, Johan Askerlund LEDS INRI, Klas Holmström Energisäkerhet

Läs mer

tio verkliga utmaningar

tio verkliga utmaningar Fem myter om energin och klimatet och tio verkliga utmaningar för Sveriges, Nordens och Europas el- och energisystem NEPP north european power perspectives Januari 2014 En realistisk framtidsbild Forskningsprojektet

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 NEPP, North European Power Perspectives 20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 slutsats 1 Den europeiska elmarknaden är vid ett vägskäl mer marknad eller mer planering? Elmarknaden kan utvecklas

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Fem år av fundamentala förändringar inom energi och klimat

Fem år av fundamentala förändringar inom energi och klimat Fem år av fundamentala förändringar inom energi och klimat - Fem frågor väljarna bör få svar på inför de kommande EU- och riksdagvalen Allan Larsson Ola Alterå Nannan Lundin Frank Eriksson-Wingårdh Maj

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.11.214 COM(214) 94 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT. bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN

BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT. bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.11.2012 COM(2012) 750 final BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN Årlig tillväxtöversikt 2013 SV SV INLEDNING

Läs mer

Energipriser och industrins konkurrenskraft i USA

Energipriser och industrins konkurrenskraft i USA 1 (6) 2014-05-30 Ola Göransson 0202-536 15 85 ola.goransson@growthanalysis.se Energipriser och industrins konkurrenskraft i USA Sammanfattning USA:s låga energipriser till följd av skiffergas- och oljerevolutionen

Läs mer

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM FRÅGOR VÄLJARNA BÖR FÅ SVAR PÅ INFÖR DE KOMMANDE EU- OCH RIKSDAGSVALEN EN POLICYRAPPORT INOM ENERGI OCH KLIMAT INFÖR SUPERVALÅRET 2014 ALLAN

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.215 SWD(215) 45 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport för Finland 215 inklusive en fördjupad granskning av åtgärderna för att förebygga

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.215 SWD(215) 46 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport Sverige 215 inklusive en fördjupad granskning av åtgärderna för att förebygga och

Läs mer

Energiewende: Lärdomar för Sverige

Energiewende: Lärdomar för Sverige Energiewende: Lärdomar för Sverige Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Faktarutor 5 Energitermer 5 Tyska politiktermer 5 Bakgrund 6 Energimixen i Tyskland 6 Subventionerna av el från förnybara källor 6

Läs mer

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Europeiska kommissionen Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Varken Europeiska kommissionen eller någon person som handlar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson December 2014 Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Magnus Nilsson Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Arena idé Stockholm 2014. Uppdaterad

Läs mer

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Daniel Lennartsson SCB Stockholm 27 september Disposition 1. Bakgrund EU projekt 2. Metod 3. Begrepp 4. Publicering 5. Resultat EU projekt Globala värdekedjor

Läs mer

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år NOG seminarium 16 april 2004 David Ringmar 6 maj 2004 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K

Läs mer

Kompetens ger resultat

Kompetens ger resultat Kompetens ger resultat Årsöversikt 29 Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår

Läs mer

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag 2010 årsredovisning Innehåll Koncernchefen har ordet 2 3 Strategisk inriktning 4 17 Den europeiska energimarknaden 18 23 Konkurrenssituationen 24 25 Vattenfalls kunder 26 29 Vattenfalls sex energikällor

Läs mer

Energi- och klimatfärdplan 2050. Parlamentariska energi- och klimatkommitténs betänkande den 16 oktober 2014

Energi- och klimatfärdplan 2050. Parlamentariska energi- och klimatkommitténs betänkande den 16 oktober 2014 Energi- och klimatfärdplan 2050 Parlamentariska energi- och klimatkommitténs betänkande den 16 oktober 2014 Arbets- och näringsministeriets publikationer Energi och klimat 40/2014 Energi- och klimatfärdplan

Läs mer

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 35. Oktober 2013. Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 35. Oktober 2013. Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet Miljö ekonomi Specialstudie nr 35. Oktober 2013 Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten

Läs mer

EPSU välkomnar tillfället att bidra till debatten och föreslår ett antal ändringar.

EPSU välkomnar tillfället att bidra till debatten och föreslår ett antal ändringar. EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS RUE ROYALE 45 1000 BRUSSELS TEL: 32 2 250 10 80 FAX : 32 2 250 10 99 E-MAIL : EPSU@EPSU.ORG EPSU:s ståndpunkt om EU-kommissionens förslag till direktiv om utsläppsrätter

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives 15 SLUTSATSER OM Elsystemets utveckling i Sverige, Norden och Europa NEPP north european power perspectives NEPP north european power perspectives NEPP (North Europan Power Perspectives) är ett sammanhållet

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer