SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B Del C... 7 Del D Del M

2 DEL A A /4/ Catellani, Enzo Via Papa Giovanni XXIII, Villa di Serio (BG) A.BRE.MAR. S.R.L. Via Servais, Torino EN 11 - Glödlampor. 2 - Handspeglar (sminkspeglar) /1/29 German Social Accident Insurance Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.v. Mittelstr Berlin-Mitte DE DE EN 8 - Handdrivna verktyg och handredskap. 9 - Vetenskapliga instrument för forskning i laboratorier samt som laboratorieutrustning; mätare Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; bokbinderimaterial; fotografier Reklam, nämligen för arbetssäkerhet och förhindrande av olycksfall för andra, bl.a. genom distribution av varor i reklamsyfte; allmänna tjänster som tillhandahålls av ett förbund, nämligen tillvaratagande av dess medlemmars intressen gentemot allmänheten, nämligen genom sammanställning av statistik; genomförande av revision av bokföring och årsredovisning; förmedling av kontrakt, speciellt avseende anskaffande av varor för tredje man; insamling och systematisering av data i databaser; främjande och samordning av forskningsprojekt i organisatoriskt avseende Tjänster i samband med finansfrågor och monetära frågor, nämligen förvaltning av pengar och finansiering av byggande resp. underhåll av sjukhus och vårdinrättningar, rehabiliterings- och utbildningsinrättningar; främjande och samordning av forskningsprojekt i finansiellt hänseende Telekommunikation Främjande och samordning av forskningsprojekt i tekniskt avseende; kemilaboratorietjänster;datorprogrammering Tjänster avseende logi för personer som genomgår utbildning, fortbildning och vidareutbildning; utskänkning av mat och dryck till personer som genomgår utbildning, fortbildning och vidareutbildning /4/21 THE PERFECT CREAM Plöger, Tilo Am Klaiberfeld 6a Geltendorf DE DE EN 21/226 2

3 Del A.1. CTM Plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel Tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk /4/21 SHOWBOL NISTER INVESTMEN S.A Calle Tacuarembo, 1- OF, 215 Montevideo UY GONZÁLEZ BALLESTEROS & ASOCIADOS Calle Cea Bermudez, 6-5º dcha 283 Madrid ES ES EN 25 - Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Telekommunikation; radio- och televisionssändning; kabel-tv /4/21 IMPERIAL CLOTHING IC Music & Apperal GmbH Deutscher Platz Leipzig DE DE EN 35 - Presentation av varor inom kommunikationsmedier (för detaljhandeln) Anordnande och utförande av leveranstjänster inom postorderområdet Uppbyggnad av en Internetplattform för elektronisk handel. DE - (a) (b) 13/9/27 - (c) 11/4/27 - (d) 11/4/ /4/21 DWD Varumärket består av en grafik- och bokstavskomposition baserad på en rektangel med horisontell långsida. Märkets dominerande accent är texten "DWD" med stora, stiliserade tryckbokstäver, sans-serif, högerkursiverade, som inte vidrör varandra, och är ritade med kontinuerliga linjer med enhetlig tjocklek. Samtliga bokstäver i texten har samma punktstorlek och befinner sig på samma avstånd, avståndet motsvarar ungefär tjockleken på linjen som bildar bokstaven. Till höger om texten, över hela märkets höjd och ca hälften av bredden, syns en logotyp som föreställer två parallella och bågformiga streck som till formen liknar en bumerang med den utstickande delen uppåt. Samtliga komponenter i märket är blå, definierad i Pantone Process Color System som S 3515 och antecknad som PANTONE Refk' Blue Märkets omgivning markeras av en rektangel vars längd och bredd är minst 1 procent större än märkets längd och bredd DWD SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dywizjonu 33 nr 9 B/ Gdańsk PL PL EN 6 - Stålplåt i ark för byggnadsändamål;metallkomponenter till rör, ledningar, ventiler, avlopp, avlopp för byggnadsändamål;metallkomponenter för tryckluftsledningar för byggnadsändamål;säkerhetsräcken för vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metallbjälkar som kassettkonstruktioner, av formstycken och plåtar för byggnadsändamål, metalltakbjälkar vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metalltrummor för ickemekaniska slangrullar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metallgrindar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; byggnadsmaterial av metall; repkausar; pelargångar av metall;skorstenshattar av metall; metallstegar;små järnvaror för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor såsom kopplingsstycken, klämmor, nycklar, kragar, krokar, rörledningskranar, handtag för dragsnören, kilar, skruvar, skruvar, nitar, dragstycken, dragstycken, dubbar, klädnypor, rörkopplingsdelar, underlägg, vägtrummor, luftventiler, avlopp, sejdlar, skruvlock, saxsprint och liknande;taggtråd, metalltråd, oisolerad koppartråd, ståltråd, metalltråd av legeringar av oädla metaller (ej lödtråd), järntråd, metalltråd för bindning, annan tråd;svetsstavar av metall för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;dörrar av metall *, portar, toalettlock, luckor för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metallnät för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;folie, aluminium, stanniol, metallfolie för inlindning för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metallkarmar för öppningar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; icke elektriska metallkablar;rörkrökar av metall för dränering för 21/226 3

4 CTM 914 Del A.1. användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;bärande metallkonstruktioner, byggnader av metall, flyttbara;skyddsräcken av metall, trallar av metall, metallgaller för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor, rörkopplingar av metall, förgreningsrör för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metallrep, vajerrep;metallribbor, kopplingsstycken för skenor, kopplingsstycken för broar; master av metall; vinkelrännor av metall, för byggnationer;armeringsmaterial av metall för rörledningar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metallkrampor, remsträckare av metall; dörrbalkar av metall;metallklämmor för fästning av rör, rörringar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; staket av metall;metallbeslag för byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; metallbeklädnader (byggnation);rörskydd för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metallkransar, skruvringar, säkerhetsringar av metall, kopparringar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metallock för brunnar och regnvattencisterner för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;byggnadspaneler av metall, ankarpaneler för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;rör och rännor av metall för dräneringssystem för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metalltrappor för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;ståltrådsväv för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;gjutjärnsventiler för broar och vägar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;självbindare och stöd av metall för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; lyftstroppar av metall för godshantering;vattenutsläppsventiler av metall Asbestark för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;ark av återvunnen cellulosa, ej för förpackningsändamål, viskosfolier, ej för emballage, ark av viskos ej för emballage för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;icke-metallkomponenter för dräneringsledningar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; tråd, plast-, för lödning;isolerande beläggningsmaterial (ej färger); vulkaniserade fiber;asbestfilt, isoleringsfilt;isoleringsfolie ej av metall, plastfolie för byggnadsändamål; flexibla rör, ej av metall;formstycken av gummi för byggnadsändamål;fyllnadsmaterial av metall, täckmaterial av plast för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;glimmerprodukter för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; remmar av gummi; rörmuffar, ej av metall; flexibla rör, ej av metall;rör, ej av metall, formstycken, fästen, insläpp, lock, reservoarer och delar till dessa för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;tätningsmedel för anslutningar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; asbesttätningar;konsthartser (halvfabrikat);isoleringstejp, tejp för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;asbestpapp, asbesttyger, isoleringsväv, glasfiberväv för isolering;plaster i form av halvfabrikat, plast i strängsprutad form för användning i produktion;kopplingspackningar, skarvtätningar för rör, vattentäta packningar;ull, glas-, för isolering, mineralull för isolering, mineralull för isolering;kolfibrer, plastfibrer, glasfiber för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;expansionsfogar, ej av metall;isoleringsmassor för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;klaffventiler av gummi, ventiler av naturgummi eller fiber; förstärkningsmaterial för rör (ej av metall);stötfångare av gummi för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; rörkopplingar, ej av metall;kemiska föreningar för tätning av läckor i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;akrylharts som halvfabrikat, syntetharts som halvfabrikat för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor Säkerhetsbalustrader och -räcken, ej av metall;ickemetalliska konstruktioner, bärbalkar, ej av metall, trappbjälkar, trappdelar (ej av metall), takbjälkar (ej av metall) för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;byggnadselement av betong för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;bitumenbeläggningar (ej för tak), bitumenprodukter för byggnadsanvändning för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; anläggningsmaterial av metall; timmer; filt för byggnadsändamål; geotextilier; väggputs;lera, tegellera, eldfast lera, granit och granitprodukter för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;glasgranulat för byggande och märkning av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;sten, byggnadssten, kalksten, klinkersten;icke-metalliska kanaler, dukter och vägtrummor för användning i byggande av vägar, broar, viadukter;byggpapp, byggpapp (tjärad);pressad kork som formstycken för byggnadsändamål;träkubbsbeläggningar, ickemetallisk reflekterande gatsten;spjälverk, ej av metall, gallerverk, ej av metall;eldfast klinkerkross, chamottekross;förgreningsrör, ej av metall, formstycken (ej av metall) för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; master och pålar (ej av metall);produkter för vägbyggnation, vägbeläggningsmaterial; bindemedel för vägreparationer;asfaltvägbeläggning, reflekterande vägbeläggningar; Plattor för vägbeläggning, ej av metall; byggnadspapper;väggplattor (ej av metall) för byggnation;stöttor, ej av metall, stöd, ej av metall för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; gatubrunnslock, ej av metall; monument, minnesvårdar, ej av metall; (eldfasta) cementbeläggningar; gjutdelar, ej av metall, för byggnadsändamål;flexibla ledningar och rör, ej av metall, sandstensrör, stuprännor, ej av metall, rör (ej av metall) för byggnadstekniskt bruk, vattenledningar, ej av metall; byggnadsställningar, ej av metall; rännor, ej av metall; trappor, ej av metall; silos, ej av metall;tjära, stenkolstjära; stuprännor, ej av metall; trappsteg, ej av metall;formsättningar av vinyl, formsättningar för betong, ej av metall;splitterfritt glas, byggnadsglas, isoleringsglas för byggnadsändamål, fönsterglas (ej för fordonsrutor), fönsterglas för byggnader; konststen;mellanväggar ej av metall, spont, ej av metall;väggbeläggningar (ej av metall) för byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; tjärremsor, för byggnadsändamål;terrakotta, ej för utrymmen;byggnadskross; vass för byggnadsändamål; tuffsten; kalk, kalksten;stenvaror av natursten för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;puts, asbest[mur]bruk, murbruk för byggnadsändamål;ventiler för dräneringsrör, ej av metall eller plast, ventiler för vattenledningar, ej av metall eller plast;murade behållare för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; armeringsmaterial, ej av metall, för bygge; puts, handputs, maskinputs Import-/exportagenturer; affärsinformationsbyråtjänster; reklambyråtjänster;analys av investeringskostnader i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;forskning och sökande inom företagsverksamhet;marknadsundersökningar avseende byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;urval av personal med hjälp av psykotekniska metoder;rådgivning avseende organisering av företag i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;distribution av reklammaterial, inklusive prover, trycksaker, prospekt, broschyrer, expertundersökningar avseende byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;information om företagsverksamhet inom byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; tjänster för statistisk information;tjänster inom datoriserad filhantering;marknadsföringstjänster;bearbetning av tekniska texter särskilt med koppling byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;organisering av mässor och utställningar i kommersiellt syfte eller reklamsyfte med tematisk koppling till byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;visning av byggnadstekniska varor och material;assistans i drivande av företag; reklam via datornät, korrespondensreklam, re- 4 21/226

5 Del A.1. CTM klam i pressen, radioreklam, TV-reklam;distribution av reklammaterial, inklusive flygblad, prospekt, trycksaker, prover, spridning av annons- och reklammaterial, distribution av byggnadsmaterialprover; rådgivning rörande företagsledning; uthyrning av reklamtid i kommunikationsmedier;sökning av information i datafiler, sökning i databaser;försäljning av byggnadsmaterial så att köparen bekvämt kan bese och köa dem: i köpcentrum, hypermarket, supermarket, partihandel, butik, via katalog med diverse varor, via webbplats på Internet, genom elektronisk tjänst, genom TV-shopping, via postorder, via telekommunikationsmedel; information avseende ovan nämnda tjänster Asfaltering och beläggning samt renovering vägar, broar, viadukter och vägtrummor;industriellt byggande såsom byggnad och underhåll av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;renhållning av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;eliminering av störningar i elektrisk installation med anknytning till användning av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;byggnadsinformation, information om reparationer i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;installation, underhåll och reparation av maskiner och anordningar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;installation och reparation av anordningar för dränering av vägar och broar;isolering av ingenjörskonstruktioner;stenhuggeritjänster;uppförande av byggnadsställningar;mur- och putstjänster;byggnadstillsyn avseende byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;sandning av byggen;rivning av byggnader och anläggningar såsom broar, viadukter och vägtrummor;tjänster avseende uthyrning av byggnadsmaskiner;konsulttjänster inom byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;konstruktionstjänster avseende vägar, broar, viadukter och vägtrummor;konsultation inom området konstruktion och hantering av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; information avseende ovannämnda tjänster Upplåtande av tillgång till webbsidor och elektroniska anslagstavlor som presenterar undersökningar och referensmaterial på området byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;projekteringstjänster inom byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;uthyrning av datorer och programvara för tillämpning inom byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;utförande av tekniska ritningar och arkitektritningar med anknytning till byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; Formgivnings- samt besiktnings- och inspektionstjänster;tjänster inom forskning och utveckling av byggnadsprodukter som tillhandahålls till tredje part;tjänster för tredje parts räkning avseende tekniska analyser och tester av produkter som används inom byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;tekniska analyser och tester inom konstruktion och hantering av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;kvalitetskontroll av byggnadsmaterial som används inom byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; information avseende ovan nämnda tjänster /9/21 MILLION CLUB Varumärket består av orden "MILLION CLUB" samt grafik i form av nio cirklar, symmetiskt ordnade så att de bildar en kvadrat, som från två sidor är omgiven av en dekorativ linje. Vitt, rött Million Club Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Ignacego Kaczmarka Poznań PL PL EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster Telekommunikation Privatundervisning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet /5/21 CYNATINE Veghte, Robert Illingworth 42, Avenue du Peymian 136 La Ciotat FR Valla, Rosanna 42, Avenue du Peymian 136 La Ciotat FR Kauffmann, Jacques 42, Avenue du Peymian 136 La Ciotat FR FR EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, avfettnings- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor. 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård. 21/226 5

6 CTM 919 Del A /6/21 Camper Gas EMM. kai A. VRYSANAKIS kai SIA OE Leof. Varis - Koropiou - Mandra Douni, Thesi Portsi 19 Koropi GR Samourelis, Georgios G. Papavasileiou Markopoulo GR EL EN 4 - Bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; vekar för belysning. 6 - Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; rör av metall; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser;gasolflaskor, gasolbehållare, gasoltuber, malmer Gasolenheter och apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning, gasollyktor /6/21 TDB FUSION TDB Holdings Limited Suite B, Unit C Waterside Park, Cookham Road Bracknell RG12 1RB CLEVELAND 4-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ EN FR 9 - Programvara och datorprogram; Datorprogramvara för åtkomst, skapande, redigering och hantering av databaser för allmänt bruk och överföring av data till och från databaser; programvara för elektroniska kalkylblad;programvara och datorprogram för användning i övervakning, hantering, organisering, hämtning, lagring, spårning och analys av data och dokument;datorprogramvara för användning i integrerad hantering, elektronisk dokumenthantering, arbetsflöde, dokumentbildframställning och rapporthantering; kommunikationsprogramvara för att sammankoppla datornätanvändare, privata nät och Internet;programvara för arbetsgrupps- och projektledning;programvara för utformning, skapande, underhåll och åtkomst av specialutformade interna nätplatser och internetplatser; datorprogramvara och -program för upplåtande av direktansluten åtkomst av Internet och för genomförande av oanslutna webbplatssökningar; instrument och apparater för undervisning;skydd; styrningar; apparater och utrustning för datalagring; datalagringsenheter för användning med datorer;förinspelade video- och ljudband, kassetter, skivor och grammofonskivor och romminnen; magnetiska databärare; cd-romskivor; interaktiva cd-skivor; kompaktskivor för video; dvd-skivor; tryckta publikationer i elektronisk form tillhandahållna via direktanslutning från en databas eller från faciliteter på Internet eller andra nät; delar och komponenter till nämnda varor Tjänster avseende undervisning/utbildning och handledning/instruktion;genomförande av lektioner och seminarier inom områdena datorer, datorprogram och skötsel av datornät; Tillhandahållande av träning och lektioner för programvaruanvändare över datanät och globala kommunikationsnät Formgivning, skapande, implementering, analys, utveckling, underhåll och service av programvara, datorprogram, datornät och datorsystem; konsulttjänster och stöd avseende ;konsulttjänster inom områdena datornät och datorsystem; utformning och handhavande av webbplatser och platser på interna nät; uthyrning och leasing av programvara och program; leasing eller upplåtande av åtkomst av programvara för användning av tredje man;tekniska konsulttjänster rörande hämtning av information via datornät; leasing eller upplåtande av åtkomst av programvara för sökning och hämtning av information via datorsystem och datornät; leverans av information om programvara;tillfällig användning av direktansluten, ej nedladdningsbar programvara för övervakning, hantering, spårning, lagring, analys av och rapportering om data och dokument;tillhandahållande av datorprogramvara och -program för sökning, hämtning, hantering, sortering, val och/eller lagring av information via Internet och andra datornät och -system; information, rådgivning och konsulttjänster rörande här nämnda tjänster /1/21 Ecosystem EcoLife Management Ltd Golden Cross House, Suite 169, Strand London WC2R DZ DE EN 7 - Maskiner och maskinverktyg; avfallspressar och avfallskvarnar, -instrument och -maskiner; pålkranar; materialhanteringsmaskiner; formmaskiner; träbearbetningsmaskiner; kompressorer; jordbruksmaskiner; skärblad [maskindelar]; kvarnar [maskiner]; skärmaskiner Byggnadsmaterial; eldfasta konstruktionsmaterial, ej av metall; byggnader, ej av metall; flyttbara byggnader; ickemetalliska ramar för byggnader; ytbeklädnader, ej av metall, för byggnader Uppförande/anläggande av byggnationer; uppförande/anläggande av byggnader och konsulttjänster rörande detta; byggnation av mässmontrar och -butiker; arkitektkonsultrådgivning; byggnadsisolering; Fabriker, uppförande av; isoleringsbyggnation; renoverings- och reparationsarbeten på byggnadsverk; reparation/underhåll; installationstjänster /7/21 FIELD ESTRATEGO INTERNATIONAL, S.A. Estrada Octavio Pato - Talaide Park 2 - Armazem F São Domingos de Rana PT PT EN 25 - Kläder, nämligen byxor, jackor, jerseytröjor, huvudbonader, hattar, t-tröjor och klädaccessoirer;paintballkläder;skateboardkläder; snowboardkläder. 6 21/226

7 Del A.1. CTM Paintballprojektiler, paintballutrustning och skyddsutrustning för spel av paintball, paintballgevär, masker, tunnor, armbågsskydd, knäskydd, och handskar;skateboards, skyddsutrustning för användning av skateboard;snowboard, skyddsutrustning för användning av snowboard;airsoftprojektiler, airsoftmarkörer, skyddsutrustning för airsoft, nämligen masker, tunnor, armbågsskydd, knäskydd och handskar /7/21 livsmedelsprodukter;bergsalt, komponenter baserade på salt, salt för diskmaskiner Gruppering av produkter för tredje man som låter köparen bekvämt betrakta och inhandla produkterna i detaljhandeln och hos grossist, så som: kemiska produkter, salter för industriella ändamål, industriellt salt, obearbetat salt, salt för konservering annan än för livsmedelsprodukter, bergsalt, komponenter baserade på salt, salt för diskmaskiner, salt för konservering av livsmedel, havssalt, salt för boskap, emballeringsmaterial, behållare, behållare och förpackningar av konstmaterial för återbruk, säckar för paketering;förvaltningstjänster förknippade med arbete med utvinning av salt Transport; emballering och förvaring av gods /8/21 COPS N ROBBERS SAFECRACKER grönt, blått, orange Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (Ministry of Regional Development and Tourism) str. Apolodor, nr. 17 Bucuresti RO RO EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Tjänster avseende företagsassistans; företagsadministration; administrativa tjänster Undervisning, utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Tjänster avseende relationer till allmänheten (PR); arrangemang avseende upplåtande av kortvarigt boende. RO - 8/6/21 - M /1/21 STREU-MAX MARINA SALT Spółka z o.o. ul. Podbipięty Poznań PL KANCELARIA PATENTOWA ELŻBIETA PIĄTKOWSKA Skórzewo, ul. Truskawkowa Poznań PL PL EN 1 - Salter för industriella ändamål, vägsalt, industriellt salt;obearbetat salt, salt för konservering annan än för Olika nyanser av blått, turkos, grönt, rött, orange, gul, svart, grått och vitt Mazooma Games Limited Leen Gate, Lenton Nottingham NG7 2LX BARKER BRETTELL LLP 1 Hagley Road, Edgbaston Birmingham B16 8QQ EN FR 9 - Underhållning, nöjen, spel, hasardspel och spelprogramvara;underhållning, nöjen, spel, hasardspel och spelprogramvara anpassad för användning på alla slags plattformar;programvara för underhållning, nöjen, spel, hasardspel och spel anpassade för användning med tv-apparater, handdatorer (PDA), anteckingsböcker, datorer, telefoner, spelterminaler och spelkonsoler;programvara för onlinepublikationer, underhållning, nöjen, spel, hasardspel och spelprogramvara (nedladdningsbar) för eller från Internet eller andra dylika nät;automatiska maskiner, maskiner och apparater, alla utgörande varuautomater som drivs mot betalning;automatiska maskiner och apparater som styrs med mynt, sedlar, polletter, värdebevis, kort, magnetiskt kodade kort, kreditkort, betalkort, mikrochips, räkneverk, maskinläsbara nycklar och biljetter;mekanismer till myntstyrda maskiner och automater, inklusive myntstyrda växelapparater; videospelapparater anpassade för användning med tv-mottagare; videobildskärmar; tv-apparater; Elektroniska regler- och styranordningar; datorer; datorspelsapparater;programminnespatroner för maskiner och apparater för spel, hasardspel, underhållning och nöje; tvspelsuppsättningar; monitorer och bildskärmar; databärare; cd-romskivor;skivor, ljud- och videokassetter, dvd-skivor och andra lagringsmedier;program för inbyggda elektroniska bordsspelapparater;minnespatroner, minnespinnar, mag- 21/226 7

8 CTM Del A.1. netband, skivor inkluderande magnetiska skivor, optiska skivor, ic-kort (integrerade kretskort), mikrochips;elektroniska kretsar och kassetter för användning tillsammans med dessa; tryckta elektroniska kretsar; instrument och apparater för undervisning;programvara levererad för Internet;onlinepublikationer, spel och programvara (nedladdningsbar) från Internet eller andra sådana nät;redovisningsapparater för automatiska maskiner som styrs med mynt, sedlar, polletter, värdebevis, kort, magnetiskt kodade kort, mikrochips, räkneverk, maskinläsbara nycklar och biljetter; automatiska dataregistreringsmaskiner, dataskrivare;penningväxlingsautomater, jetong- och biljettstyrda maskiner och automater för utdelning av spelkort;maskinläsbara databärare försedda med program för nämnda automater, maskiner och apparater; delar och komponenter till nämnda varor Leksaker, spel och saker att leka med;automater och apparater för spel, hasardspel, underhållning och nöje;automatiska spel-, vadslagnings-, hasardspel-, underhållningsoch nöjesmaskiner och apparater som styrs med mynt, sedlar, polletter, värdebevis, kort, magnetiskt kodade kort, kreditkort, betalkort, mikrochips, räkneverk, maskinläsbara nycklar och biljetter;handhållna underhållnings-, nöjes-, spel-, hasardspels-, och elektroniska spelapparater; datorspel;handhållna videospelanordningar; handburna nöjesapparater;automatiska myntstyrda kompaktsportmaskiner;sportutrustning, nämligen, dart, bordsfotboll, pool-biljard, snooker, skjutbanor; delar och tillbehör till nämnda produkter, ej ingående i andra klasser Underhållning och nöjestjänster;kasino, spel- och hasardspelstjänster; förlagstjänster;erbjudande av spelhallsverksamhet och nöjescentra; kasinon (hasardspel);underhållnings-, nöjes-, dobbel-, hasardspel- och speltjänster tillhandahållna via online från Internet eller andra sådana nät; Upplåtande av Internetspel (ej nedladdningsbara); tjänster avseende elektroniska spel via Internet; anordnande av spel; upplåtande av spel via ett datorbaserat system; tillhandahållande av direktanslutna publikationer;uthyrning och leasing av underhållnings-, nöjes-, dobbel-, hasardspels- och spelutrustning och programvara anpassade för användning därmed; information, rådgivning och konsultation avseende samtliga nämnda tjänster Design och skapande av underhållnings-, nöjes-, dobbel-, hasardspels- och spelprogramvara för alla slags plattformar;design av automatiska maskiner, maskiner och apparater som tillhandahåller tjänster mot betalning, automatiska maskiner, maskiner och apparater som styrs med sedlar, polletter, värdebevis, kort, magnetiskt kodade kort, kreditkort, betalkort, mikrochips, räkneverk, maskinläsbara nycklar och biljetter, maskiner och apparater för spel, dobbel, hasardspel, underhållning och nöje, alla automatiska sportmaskiner, myntstyrda spel- och underhållningsmaskiner, pollettstyrda automatiska kompakta sportmaskiner, mekanismer för myntstyrda maskiner och apparater, inkluderande myntstyrda omkopplingsapparater, nämnda automatiska maskiner, maskiner och apparater drivs via ett nät, skåp och elektroniska styrapparater för nämnda varor, videospelapparater, datorspel, elektroniska spelapparater;design och skapande av programvara; datorprogrammeringsverksamhet; installation och underhåll av programvara och databaser;design av tryckt material/trycksaker;tillhandahållande av underhållning, nöje, spel, hasardspel och direktansluten spelprogramvara;information, rådgivning och konsulttjänster alla med avseende på tidigare nämnda tjänster /8/21 COMMUNY COPS N ROBBERS Olika nyanser av blått, turkos, grönt, rött, orange, gul, svart, grått och vitt Mazooma Games Limited Leen Gate, Lenton Nottingham NG7 2LX BARKER BRETTELL LLP 1 Hagley Road, Edgbaston Birmingham B16 8QQ EN FR 9 - Underhållning, nöjen, spel, hasardspel och spelprogramvara;underhållning, nöjen, spel, hasardspel och spelprogramvara anpassad för användning på alla slags plattformar;programvara för underhållning, nöjen, spel, hasardspel och spel anpassade för användning med tv-apparater, handdatorer (PDA), anteckingsböcker, datorer, telefoner, spelterminaler och spelkonsoler;programvara för onlinepublikationer, underhållning, nöjen, spel, hasardspel och spelprogramvara (nedladdningsbar) för eller från Internet eller andra dylika nät;automatiska maskiner, maskiner och apparater, alla utgörande varuautomater som drivs mot betalning;automatiska maskiner och apparater som styrs med mynt, sedlar, polletter, värdebevis, kort, magnetiskt kodade kort, kreditkort, betalkort, mikrochips, räkneverk, maskinläsbara nycklar och biljetter;mekanismer till myntstyrda maskiner och automater, inklusive myntstyrda växelapparater; videospelapparater anpassade för användning med tv-mottagare; videobildskärmar; tv-apparater; Elektroniska regler- och styranordningar; datorer; datorspelsapparater;programminnespatroner för maskiner och apparater för spel, hasardspel, underhållning och nöje; tvspelsuppsättningar; monitorer och bildskärmar; databärare; cd-romskivor;skivor, ljud- och videokassetter, dvd-skivor och andra lagringsmedier;program för inbyggda elektroniska bordsspelapparater;minnespatroner, minnespinnar, magnetband, skivor inkluderande magnetiska skivor, optiska skivor, ic-kort (integrerade kretskort), mikrochips;elektroniska kretsar och kassetter för användning tillsammans med dessa; tryckta elektroniska kretsar; instrument och apparater för undervisning;programvara levererad för Internet;onlinepublikationer, spel och programvara (nedladdningsbar) från Internet eller andra sådana nät;redovisningsapparater för automatiska maskiner som styrs med mynt, sedlar, polletter, värdebevis, kort, magnetiskt kodade kort, mikrochips, räkneverk, maskinläsbara nycklar och biljetter; automatiska dataregistreringsmaskiner, dataskrivare;penningväxlingsautomater, jetong- och biljettstyrda maskiner och automater för utdelning av spelkort;maskinläsbara databärare försedda med program för nämnda automater, maskiner och apparater; delar och komponenter till nämnda varor Leksaker, spel och saker att leka med;automater och apparater för spel, hasardspel, underhållning och nöje;automatiska spel-, vadslagnings-, hasardspel-, underhållningsoch nöjesmaskiner och apparater som styrs med mynt, sedlar, polletter, värdebevis, kort, magnetiskt kodade kort, kreditkort, betalkort, mikrochips, räkneverk, maskinläsbara nycklar och biljetter;handhållna underhållnings-, nöjes-, spel-, hasardspels-, och elektroniska spelapparater; datorspel;handhållna videospelanordningar; handburna nöjesap- 8 21/226

9 Del A.1. CTM parater;automatiska myntstyrda kompaktsportmaskiner;sportutrustning, nämligen, dart, bordsfotboll, pool-biljard, snooker, skjutbanor; delar och tillbehör till nämnda produkter, ej ingående i andra klasser Underhållning och nöjestjänster;kasino, spel- och hasardspelstjänster; förlagstjänster;erbjudande av spelhallsverksamhet och nöjescentra; kasinon (hasardspel);underhållnings-, nöjes-, dobbel-, hasardspel- och speltjänster tillhandahållna via online från Internet eller andra sådana nät; Upplåtande av Internetspel (ej nedladdningsbara); tjänster avseende elektroniska spel via Internet; anordnande av spel; upplåtande av spel via ett datorbaserat system; tillhandahållande av direktanslutna publikationer;uthyrning och leasing av underhållnings-, nöjes-, dobbel-, hasardspels- och spelutrustning och programvara anpassade för användning därmed; information, rådgivning och konsultation avseende samtliga nämnda tjänster Design och skapande av underhållnings-, nöjes-, dobbel-, hasardspels- och spelprogramvara för alla slags plattformar;design av automatiska maskiner, maskiner och apparater som tillhandahåller tjänster mot betalning, automatiska maskiner, maskiner och apparater som styrs med sedlar, polletter, värdebevis, kort, magnetiskt kodade kort, kreditkort, betalkort, mikrochips, räkneverk, maskinläsbara nycklar och biljetter, maskiner och apparater för spel, dobbel, hasardspel, underhållning och nöje, alla automatiska sportmaskiner, myntstyrda spel- och underhållningsmaskiner, pollettstyrda automatiska kompakta sportmaskiner, mekanismer för myntstyrda maskiner och apparater, inkluderande myntstyrda omkopplingsapparater, nämnda automatiska maskiner, maskiner och apparater drivs via ett nät, skåp och elektroniska styrapparater för nämnda varor, videospelapparater, datorspel, elektroniska spelapparater;design och skapande av programvara; datorprogrammeringsverksamhet; installation och underhåll av programvara och databaser;design av tryckt material/trycksaker;tillhandahållande av underhållning, nöje, spel, hasardspel och direktansluten spelprogramvara;information, rådgivning och konsulttjänster alla med avseende på tidigare nämnda tjänster. 27 Columbus u /B.t 1145 Budapest HU Pintér, Zoltán Pasaréti út Budapest HU HU EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor. 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för mediciniskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial och dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; gifter mot svampar och ogräs Spel och leksaker; gymnastik -och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; samt julgransprydnader Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, djupfrysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter (marmelader), kompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och färska grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; kreatursfoder; malt Öl; Mineralvatten, kolsyrat vatten, andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker Utbildningar; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport-/idrotts- och kulturaktiviteter Vetenskapliga och tekniska tjänster och forskning och utformning med avseende därpå; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror /8/21 PHARMA FIRST-1 NUTRACEUTICALS Vit bakgrund, på vänster sida två stycken blåfärgade sexhörningar bredvid bokstaven P respektive F respektive 1, bokstäverna samt siffran är vita. På höger sida finns texten PHARMA i blått, under denna står texten FIRST-1 i svart, under denna med mindre bokstäver texten NUTRACEUTI- CALS i blått. Blått, vitt, svart Garai, László /1/21 PRESCO AB HOLDING d.o.o. Ljubljanska cesta 12f 1236 Trzin SI AB HOLDING d.o.o. Bančov, Fredi Ljubljanska cesta 12f 1236 Trzin SI SL EN 3 - Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; eteriska essenser. 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förband; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; Desinfektionspreparat; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat, inkluderande pulvermjölk för spädbarn; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; dietiska substanser för medicinskt bruk, spädbarnsmat; mat och dryck för spädbarn och han- 21/226 9

10 CTM Del A dikappade; spädbarnsmat; mat för spädbarn och sjuka; medicinsk mat för idrottsmän Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverad, fryst, torkad och inkokt frukt och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter; sylter; sylter och geléer; kanderad frukt; konserverade frukter; konserverad, fryst, torkad och inkokt frukt och grönsaker; tillagade och djupfrysta frukter och grönsaker; bearbetade frukt och grönsaker; Frukt inlagd i alkohol;konserverad frukt; inlagda frukter; fruktsallader; fruktkompott; tranbärssås (kompott). 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, melassirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddade såser; is; essenser för livsmedel (ej eteriska essenser och eteriska oljor); smakämnen för mjuka kakor; smakämnen för drycker; smakämnen framställda av frukt; smakämnen för bakverk (ej flyktiga oljor); smaksättningar och kryddblandningar; vegetabiliska smakämnen för drycker, undantaget eteriska oljor; smakämnen, utom flyktiga oljor;vegetabiliska smakämnen för drycker, ej eteriska oljor, för näring; kaffesmakämnen; snabbmix till glass; glass; bageriefterrätter; naturliga sötningsmedel; malt för livsmedel; glasyr; maltextrakt för livsmedel; is; isglass; is; is; glassdrycker; glasskonfekt; glassprodukter; maltextrakt för livsmedel; teessense; fruktpajer Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; kolsyrat vatten; mineralvatten; dricksvatten; buteljerat dricksvatten; vatten på flaska; vatten; vatten (dryck); essenser för framställning av drycker; maltbaserade preparat för framställning av drycker; maltvört; maltöl; icke alkoholhaltiga fruktextrakt; humleextrakt för öltillverkning; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; koncentrat för framställning av lemonad; saftkoncentrat för framställning av drycker; ickealkoholhaltiga drycker innehållande fruktjuicer; Druvjuice; Äppeljuicedrycker; saft (koncentrerad fruktsaft); koncentrat för framställning av fruktjuicer och fruktdrycker; fruktjuicekoncentrat; fruktdryckr (icke-alkoholhaltiga); fruktbaserade drycker; apelsinjuice; fruktdrycker och fruktjuicer; juicer med grönsakssmak; fruktjuicer; grönsakssafter [drycker]; saftkoncentrat för framställning av drycker; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; koncentrat för framställning av lemonad Alkoholhaltiga drycker (ej öl); alkholhaltiga essenser; extrakt, alkoholhaltiga; alkoholhaltiga fruktextrakt; starkviner; alkoholhaltiga drycker av frukt; spritdrycker som främjar matsmältningen; alkoholhaltiga fruktdrycker /9/21 Webike Wemotion AB Rädisvägen Linköping SE SV EN 9 - Apparater för spel anpassade för användning med tvapparater och datorer; Bildskärmar med flytande kristaller; Cd-skivor; Cd-skivor, band, patroner, ledningar, kort och trådar, samtliga för att bära kodade datorprogram; Cykelhjälmar; Dataspelsprogram; Dator- och videospelprogram; Datorapparater anpassade för användning med visuella visningsenheter; Datorapparater och programvara för databehandling; Datorer; Datorer för kommunikation; Datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); Datorprogram för åtkomst till och användning av Internet; Datorprogram för att spela spel; Datorprogram för generering av datorspel; Datorprogram för interaktiv television och för interaktiva spel och/eller frågesportspel; Datorprogram för video- och datorspel; Datorprogramvara för videospel eller för spelmaskiner; Datorprogramvara och program för att spela spel; Datorprogramvara som gör det möjligt att spela spel; Datorspel; Datorspel (program); Datorspelutrustning innehållande minnesenheter; Datorspelutrustningar bestående av minnesdisketter, handreglage och TV-spelapparater; Digitala datorer; Dvd-skivor; Elektroniska spel; Elektroniska spelprogram; Handhållna datorer; Interaktiva multimediespelprogram för datorer; Interaktiva videospelprogram; Interaktiva virtual reality-videospel som består av maskin- och programvara; Kort för elektroniska spel; LCD-apparater (liquid crystal display); LCD-paneler; Minnesanordningar och skivor för datorspelutrustning; Nedladdningsbara datorspelprogram; Nedladdningsbara elektroniska spelprogram; Nedladdningsbara videospelprogram; Nöjesapparater för användning med eller innefattande en tv-skärm eller en videomonitor; Nöjesapparater för användning med tv-skärm eller videomonitor; Notebooks (bärbarabatteridrivna datorer); PDA-utrustning (handdator); Persondatorer; Program till videospel; Programvara för dator- och videospel; Programvara för grafiska användargränssnitt; Programvara för video-, dator- och andra elektroniska och virtuella spel; Programvara för videospel; Programvara som används för spel som spelas på videospelmaskiner med tv-apparater; Programvara som är nedladdningsbar från globala informationsdatornät; Programvara till datorspel; Programvara till elektroniska spel; Registrerade datormjukvaror; Registrerade datorprogram; Simulatorer; Simulatorer för körträning; Simulatorer för styrning och kontroll av fordon och farkoster; Spel anpassade för användning med tv-apparater och datorer; Spel för användning tillsammans med tv-mottagare; Spel och spelapparater för användning med tv-skärm eller videomonitor; Spel på cd-romskivor; Spelprogramvara; Tryckta elektroniska kretsar; Tryckta och elektroniska kretsar för tv- och videospelmaskiner; USB-utrustning (universella seriebussar); Video- och datorspel samt andra elektroniska spel för anslutning till TV-apparater; Videospel; Videospel (datorspel) i form av datorprogram lagrade på databärare; Videospelmaskiner anpassade för användning med bildskärmar; Videospelmaskiner för användning med tv-apparater; Videospelprogram; Videospelprogram och kassetter; Videospelskivor; Videospelsmaskiner för TV; Virtual reality-spelprogramvara Bärbara enheter för att spela elektroniska spel; Bärbara enheter för att spela videospel; Batteridrivna datorspel med lcd-skärm; Datorspel som man håller i handen; Elektriska spel ej för användning med tv-apparater; Elektronisk handburen spelenhet; Elektroniska spel som ryms i handen; Elektroniska videospel som hålls i handen; Handburna videospel; Handburna videospelsystem; Handhållna datorspel; Handhållna elektroniska spel, ej för användning enbart med tv-apparater; Handhållna spel med displayer av flytande kristall; Maskiner för fysisk träning; Rullar för stationära motionscyklar; Stationära motionscyklar; Kroppsträningsapparater; Träningsapparater Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Aerobics- och dansanläggningar; Anordnande av idrottstävlingar; Anordnande och genomförande av idrottstävlingar; Arrangerande och genomförande av idrottsevenemang, idrottstävlingar och sportevenemang; Anordnande av sportevenemang; Anordnande av idrottstävlingar; Anordnande av spel och tävlingar; Anordnande och genomförande av idrottstävlingar; Tjänster via Internet avseende elektroniska spel och tävlingar; Drift av en sportanläggning; Hälsoklubbar; Hälsoklubbs- och gymtjänster; Hälsoklubbverksamhet; Idrotts- och gymnastiktjänster; Information avseende idrottsutbildning; Instruktion vid fysisk träning; 1 21/226

11 Del A.1. CTM Utbildning, instruktion och handledning i fysisk träning; Instruktion, rådgivning och handledning avseende träning; Organisering av lokala idrotts- och kulturevenemang; Publicering av datorspel- och videospelprogram; Speltjänster on-line (via datanätverk); Speltjänster som tillhandahålls via direktanslutning från ett datornät; Sporttjänster; Sporttränare; Tillhandahållande av direktanslutna datorspel; Tillhandahållande av ett datorspel för åtkomst över ett helt nätverk av nätverksanvändare; Tillhandahållande av ett datorspel som är åtkomligt för användare på ett globalt datornät och/eller Internet; Tillhandahållande av idrottsanläggningar; Tillhandahållande av interaktiva datorspel för flera spelare via Internet och elektroniska kommunkationsnät; Tillhandahållande av sport- och fritidstjänster; Tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och motion; Tjänster avseende elektroniska spel via Internet; Tjänster tillhandahållna av hälso- och motionsklubbar; Tränings- och motionsanläggningar; Upplåtande av idrotts-, hälso- och motionsklubbsanläggningar; Upplåtande av sportanläggningar; Upplåtande av träningsanläggningar; Utbildning i hälsovård och kosttillskott; Utbildning, instruktion och handledning i fysisk träning; Uthyrning av sport- eller träningsutrustning; Uthyrning av sportutrustningar (ej fordon) /9/21 Battery Street BATTERY SUPPLIES NV Lindestraat 89A 879 Waregem BE K.O.B. N.V. Kennedypark 31c 85 Kortrijk BE NL EN 9 - Apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, lagring, reglering och förvaltning av elektricitet;kopplingsdosor (elektricitet); elektriska kopplingar; elektriska ackumulatorer; batteriladdningsutrustning; amperemetrar; armaturer (el.);anodbatterier, anoder; batteriladdare; batterier, elektriska, för fordon; tändbatterier; batteriplattor; elektriska kollektorer; kontaktdon; stickproppsdosor; kontakter, elektriska; kontakter, elektriska, av ädelmetall; reglerapparater, elektriska; detektorer; ledningskontakter (el.); elektriska trådar; dynamometrar; elledningar; elektriska kopplingar; elektriska ackumulatorer; elektriska batterier; elektriska kablar; material för elektriska nät (tråd, kablar); anslutningar för elektriska ledningar; galvaniska batterier; elektriska ledare; halvledare;märkhylsor för elektriska ledningar; märkhylsor för elektriska ledningar; elmätare; induktansspolar; terminaler; optiska lampor; termojoniska lampor och rör; lampor, mörkrums- [fotogr.]; signallyktor; magneter; elektromagnetiska spolar; dekorativa magneter; magnetiska trådar; elektriska mätredskap; ohmmetrar; växelriktare (el); fjärromkopplare; tändbatterier; interferensförhindrande anordningar (el.); precisionsmätapparater; elektriska strömbrytare; kretskopplare; elektriska apparater för strömomkastning; växelbord; kontrollbord (el); kopplingsdosor [el.]; fördelningsskåp (el); stickproppar, uttag och andra kontaktdon;skyddsplattor för elkontakter; strömbegränsare; kraftomvandlare; effektbrytare; effektförlustindikatorer; elektriska transformatorer; elektriska transformatorer; fördelningstavlor (el); fördelningsdosor (el); batterier för ficklampor; solceller; dataloggningsanordningar; starthjälpskablar; batterier; solcellspaneler Parti- och detaljhandelstjänster med avseende på apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, lagring, reglering och hantering av elektricitet, kopplingsdosor (elektricitet), elektriska kopplingar, elektriska ackumulatorer, batteriladdare, amperemetrar, ankare (elektricitet), anodbatterier, anoder, laddningsaggregat för elektriska batterier, elektriska batterier för fordon, tändningsbatterier, batteriplattor, elektriska kollektorer, kontaktdon, kontaktdosor (elektricitet), elektriska kontakter, elektriska kontakter av ädelmetall, elektriska reglerapparater, detektorer, ledningskontakter (elektricitet), elektriska trådar och kablar, dynamometrar, elledningar, elektriska kopplingar, elektriska ackumulatorer, elbatterier, elektriska kablar, material för elektriska ledningar (trådar, kablar), anslutningar för elektriska trådar, galvaniska batterier, elektriska ledare, halvledare, märktrådar för elektriska ledningar, märkhylsor för elektriska ledningar, indikatorer (elektricitet), induktorer (elektricitet), anslutningsklämmor (elektricitet), optiska lampor, termojoniska lampor, mörkrumslampor (fotografi), signallyktor, magneter, elektromagnetiska spolar, prydnadsmagneter, magnettråd, elektriska mätredskap, ohmmetrar, växelriktare (elektricitet), fjärrstyrda brytare, tändningsbatterier, anordningar som motverkar störningar (elektricitet), precisionsmätapparater, strömbrytare, säkerhetsomkopplare (brytare), kopplingsutrustning (elektricitet), kretskort, kretskort (elektricitet), kopplingsdosor (elektricitet), kopplingsskåp (elektricitet), eluttag, skyddsplattor för eluttag, elektriska strömbegränsare, strömomvandlare, strömbrytare, effektförlustindikatorer, elektriska transformatorer, transistorer (elektronik), fördelningstavlor (elektricitet), fördelningsdosor (elektricitet), batterier för ficklampor, solceller, dataloggningsanordningar, startkablar, batterier, solpaneler, apparater för belysning, magnesiumtrådar (belysning), lampor, glödlampor, elektriska glödlampor, ultravioletta lampor, ej för medicinskt bruk, urladdningsrör, elektriska, för belysning, lysrör, solackumulatorer;reklam med avseende på och presentation av kommunikationsmedier för försäljningsändamål, av apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, lagring, reglering och hantering av elektricitet, kopplingsdosor (elektricitet), elektriska kopplingar, elektriska ackumulatorer, batteriladdare, amperemetrar, ankare (elektricitet), anodbatterier, anoder, laddningsaggregat för elektriska batterier, elektriska batterier för fordon, tändningsbatterier, batteriplattor, elektriska kollektorer, kontaktdon, kontaktdosor (elektricitet), elektriska kontakter, elektriska kontakter av ädelmetall, elektriska reglerapparater, detektorer, ledningskontakter (elektricitet), elektriska trådar och kablar, dynamometrar, elledningar, 21/226 11

12 CTM Del A.1. elektriska kopplingar, elektriska ackumulatorer, elbatterier, elektriska kablar, material för elektriska ledningar (trådar, kablar), anslutningar för elektriska trådar, galvaniska batterier, elektriska ledare, halvledare, märktrådar för elektriska ledningar, märkhylsor för elektriska ledningar, indikatorer (elektricitet), induktorer (elektricitet), anslutningsklämmor (elektricitet), optiska lampor, termojoniska lampor, mörkrumslampor (fotografi), signallyktor, magneter, elektromagnetiska spolar, prydnadsmagneter, magnettråd, elektriska mätredskap, ohmmetrar, växelriktare (elektricitet), fjärrstyrda brytare, tändningsbatterier, anordningar som motverkar störningar (elektricitet), precisionsmätapparater, strömbrytare, säkerhetsomkopplare (brytare), kopplingsutrustning (elektricitet), kretskort, kretskort (elektricitet), kopplingsdosor (elektricitet), kopplingsskåp (elektricitet), eluttag, skyddsplattor för eluttag, elektriska strömbegränsare, strömomvandlare, strömbrytare, effektförlustindikatorer, elektriska transformatorer, transistorer (elektronik), fördelningstavlor (elektricitet), fördelningsdosor (elektricitet), batterier för ficklampor, solceller, dataloggningsanordningar, startkablar, batterier, solpaneler, apparater för belysning, magnesiumtrådar (belysning), lampor, glödlampor, elektriska glödlampor, ultravioletta lampor, ej för medicinskt bruk, urladdningsrör, elektriska, för belysning, lysrör, solackumulatorer Reparation, installation och rengöring av apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, lagring, reglering och hantering av elektricitet, värmepannor och belysningsapparater. 4 - Uthyrning av apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, lagring, reglering och hantering av elektricitet, belysningsapparater och solackumulatorer. 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, ackumulering, justering eller styrning av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur /9/21 POSTNL /9/21 MemoriasUSB Orange, svart, grått Star TIC Innovación, S.A. Edificio Las Rozas 23 Carretera de la Coruña, Km. 23,2 - oficina Las Rozas - Madrid ES Muñoz Polo, María del Carmen Edificio Las Rozas 23 Carretera de la Coruña, Km. 23,2 - oficina Las Rozas - Madrid ES ES EN Matchmark B.V. Herengracht BT Amsterdam NL MATCHMARK B.V. Herengracht BT Amsterdam NL NL EN 9 - Datorapparater;maskinvara och programvara för datornät; datorprogram;maskinvara och programvara, bland annat för elektronisk eller digital bearbetning, sändning och hantering samt frankering och avräkning av postförsändelser och postpaketförsändelser och andra varuflöden; apparater för frankeringskontroll; databehandlingsapparater; bild- och ljudmedier; elektroniska och digitala publikationer, även på datamedier Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker;frimärken och frankeringsmärken; frankeringsmaskiner; kontorsförnödenheter (ej möbler); fotografier; plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser) Spridning av reklammaterial och sammanställning av reklamtrycksaker; anordnande av utskick; informationsgivning med avseende på direktmarknadsföring; uthyrning av 12 21/226

13 Del A.1. CTM annonsutrymme; kommersiell information; upprättande och hantering av dataregister; administrativa tjänster i samband med postverksamhet; företagsadministration; kontorstjänster; personalrekrytering; konsulttjänster avseende personaladministration; postordertjänster; lojalitetsprogram, nämligen anordnande och övervakning av reklamverksamhet avsedd som stimulans för främjande av försäljning;affärsförmedling vid köp och försäljning av produkter leverans av tjänster; anordnande av mässor och utställningar för försäljningsoch reklamändamål; informationsgivning med avseende på nämnda tjänster Finansiella tjänster; försäkringsverksamhet;försäkring av handlingar, varor och värdeförsändelser;inkassering vid avlämning och överlåtande av avgifter till avsändare med avseende på efterkravsförsändelser;uppbördande av pengar, bland annat transportkostnader; förvaring av värdepapper och dyrbarheter i kassaskåp;utgivning av frimärken och frankeringsmärken och värdekuponger;finansiella transaktioner inom ramen för e-handel;upplåtande av möjlighet till sparande, avsett som försäljningsstimulans;information avseende nämnda tjänster Telekommunikation, inklusive skyddad signalöverföring och elektronisk eller digital överföring av meddelanden och information;elektroniskt eller digital transport av dokument och meddelanden; digital och elektronisk sänding av ljud, text och/eller bilder;upplåtande av telekommunikationsnät, bland annat för spårning och följning av postförsändelser och postpaketförsändelser och andra varuflöden (tracking and tracing), utväxling av meddelanden med avsändare och mottagare samt elektronisk fakturering och avräkning; uthyrning av åtkomsttid till databaser;information avseende nämnda tjänster Transport och förvaring;bevakad transport;värdetransport; emballering av gods; utbärning av meddelanden; kurirtjänster; spedition;utskick, inklusive insamling, adressering, frankering och bearbetning av postförsändelser och postpaketförsändelser;spårning och följning av postförsändelser och postpaketförsändelser och andra varuflöden (tracking and tracing);förmedling vid förhyrning och uthyrning av transportmedel; information avseende nämnda tjänster Datorprogrammering; utformning av datorprogramvara; underhåll och uppdatering av programvara; Omvandling av data från fysiska till elektroniska handlingar /9/21 ÖLANDSKA BÖNCHIPS Swedish Bean Chips Svenska Bönchips AB Högsrumsvägen Borgholm SE SV EN 29 - Snacks och naturgodis tillverkade av baljväxter. SE - (a) (c) 8/9/ /9/21 TRANSTERRA Löfgren, Anders Valborgsgatan Limhamn SE SETTERWALLS P.O. Box Malmö SE SV EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; Tvål; Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; Tandpulver, -kräm och -pastor. 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; Hygieniska preparat för medicinska ändamål; Dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; Plåster, förbandsmaterial; Tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; Desinfektionsmedel; Preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; Preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; Professionella konsulttjänster avseende planering, ledning och drift av industriella och kommersiella företag, nämligen professionell företagsrådgivning med inriktning på resultatökning. SE - 6/4/21-21/ /226 13

14 CTM Del A /9/21 SUNLOVER Tavares, Artur Jorge Leite de Oliveira Herdade da Aroeira, Rua das Margaridas Aroeira-Charneca da Caparica PT Cruz, Carlos Manuel de Lucena e Vasconcellos Quinta Patino Lt. 12 Av. da República, Alcoitão Estoril PT SIMÕES, GARCIA, CORTE-REAL & ASSOCIADOS - CONSULTORES, LDA. Rua Castilho, 167, 2º andar 17-5 Lisboa PT PT EN 32 - Öl; mineral- och kolsyrat vatten och andra icke-alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker och fruktjuice; safter och andra koncentrat för framställning av drycker /1/21 Batteryfix Powered by Battery Street Vitt, grått, diverse nyanser av orange BATTERY SUPPLIES NV Lindestraat 89A 879 Waregem BE K.O.B. N.V. Kennedypark 31c 85 Kortrijk BE NL EN 9 - Apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, lagring, reglering och förvaltning av elektricitet;kopplingsdosor (elektricitet); elektriska kopplingar; elektriska ackumulatorer; batteriladdningsutrustning; amperemetrar; armaturer (el.);anodbatterier, anoder; batteriladdare; batterier, elektriska, för fordon; tändbatterier; batteriplattor; elektriska kollektorer; kontaktdon; stickproppsdosor; kontakter, elektriska; kontakter, elektriska, av ädelmetall; reglerapparater, elektriska; detektorer; ledningskontakter (el.); elektriska trådar; dynamometrar; elledningar; elektriska kopplingar; elektriska ackumulatorer; elektriska batterier; elektriska kablar; material för elektriska nät (tråd, kablar); anslutningar för elektriska ledningar; galvaniska batterier; elektriska ledare; halvledare;märkhylsor för elektriska ledningar; märkhylsor för elektriska ledningar; elmätare; induktansspolar; terminaler; optiska lampor; termojoniska lampor och rör; lampor, mörkrums- [fotogr.]; signallyktor; magneter; elektromagnetiska spolar; dekorativa magneter; magnetiska trådar; elektriska mätredskap; ohmmetrar; växelriktare (el); fjärromkopplare; tändbatterier; interferensförhindrande anordningar (el.); precisionsmätapparater; elektriska strömbrytare; kretskopplare; elektriska apparater för strömomkastning; växelbord; kontrollbord (el); kopplingsdosor [el.]; fördelningsskåp (el); stickproppar, uttag och andra kontaktdon;skyddsplattor för elkontakter; strömbegränsare; kraftomvandlare; effektbrytare; effektförlustindikatorer; elektriska transformatorer; elektriska transformatorer; fördelningstavlor (el); fördelningsdosor (el); batterier för ficklampor; solceller; dataloggningsanordningar; starthjälpskablar; batterier; solcellspaneler Parti- och detaljhandelstjänster med avseende på apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, lagring, reglering och hantering av elektricitet, kopplingsdosor (elektricitet), elektriska kopplingar, elektriska ackumulatorer, batteriladdare, amperemetrar, ankare (elektricitet), anodbatterier, anoder, laddningsaggregat för elektriska batterier, elektriska batterier för fordon, tändningsbatterier, batteriplattor, elektriska kollektorer, kontaktdon, kontaktdosor (elektricitet), elektriska kontakter, elektriska kontakter av ädelmetall, elektriska reglerapparater, detektorer, ledningskontakter (elektricitet), elektriska trådar och kablar, dynamometrar, elledningar, elektriska kopplingar, elektriska ackumulatorer, elbatterier, elektriska kablar, material för elektriska ledningar (trådar, kablar), anslutningar för elektriska trådar, galvaniska batterier, elektriska ledare, halvledare, märktrådar för elektriska ledningar, märkhylsor för elektriska ledningar, indikatorer (elektricitet), induktorer (elektricitet), anslutningsklämmor (elektricitet), optiska lampor, termojoniska lampor, mörkrumslampor (fotografi), signallyktor, magneter, elektromagnetiska spolar, prydnadsmagneter, magnettråd, elektriska mätredskap, ohmmetrar, växelriktare (elektricitet), fjärrstyrda brytare, tändningsbatterier, anordningar som motverkar störningar (elektricitet), precisionsmätapparater, strömbrytare, säkerhetsomkopplare (brytare), kopplingsutrustning (elektricitet), kretskort, kretskort (elektricitet), kopplingsdosor (elektricitet), kopplingsskåp (elektricitet), eluttag, skyddsplattor för eluttag, elektriska strömbegränsare, strömomvandlare, strömbrytare, effektförlustindikatorer, elektriska transformatorer, transistorer (elektronik), fördelningstavlor (elektricitet), fördelningsdosor (elektricitet), batterier för ficklampor, solceller, dataloggningsanordningar, startkablar, batterier, solpaneler, apparater för belysning, magnesiumtrådar (belysning), lampor, glödlampor, elektriska glödlampor, ultravioletta lampor, ej för medicinskt bruk, urladdningsrör, elektriska, för belysning, lysrör, solackumulatorer;reklam med avseende på och presentation av kommunikationsmedier för försäljningsändamål, av apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, lagring, reglering och hantering av elektricitet, kopplingsdosor (elektricitet), elektriska kopplingar, elektriska ackumulatorer, batteriladdare, amperemetrar, ankare (elektricitet), anodbatterier, anoder, laddningsaggregat för elektriska batterier, elektriska batterier för fordon, tändningsbatterier, batteriplattor, elektriska kollektorer, kontaktdon, kontaktdosor (elektricitet), elektriska kontakter, elektriska kontakter av ädelmetall, elektriska reglerapparater, detektorer, ledningskontakter (elektricitet), elektriska trådar och kablar, dynamometrar, elledningar, 14 21/226

15 Del A.1. CTM 9431 elektriska kopplingar, elektriska ackumulatorer, elbatterier, elektriska kablar, material för elektriska ledningar (trådar, kablar), anslutningar för elektriska trådar, galvaniska batterier, elektriska ledare, halvledare, märktrådar för elektriska ledningar, märkhylsor för elektriska ledningar, indikatorer (elektricitet), induktorer (elektricitet), anslutningsklämmor (elektricitet), optiska lampor, termojoniska lampor, mörkrumslampor (fotografi), signallyktor, magneter, elektromagnetiska spolar, prydnadsmagneter, magnettråd, elektriska mätredskap, ohmmetrar, växelriktare (elektricitet), fjärrstyrda brytare, tändningsbatterier, anordningar som motverkar störningar (elektricitet), precisionsmätapparater, strömbrytare, säkerhetsomkopplare (brytare), kopplingsutrustning (elektricitet), kretskort, kretskort (elektricitet), kopplingsdosor (elektricitet), kopplingsskåp (elektricitet), eluttag, skyddsplattor för eluttag, elektriska strömbegränsare, strömomvandlare, strömbrytare, effektförlustindikatorer, elektriska transformatorer, transistorer (elektronik), fördelningstavlor (elektricitet), fördelningsdosor (elektricitet), batterier för ficklampor, solceller, dataloggningsanordningar, startkablar, batterier, solpaneler, apparater för belysning, magnesiumtrådar (belysning), lampor, glödlampor, elektriska glödlampor, ultravioletta lampor, ej för medicinskt bruk, urladdningsrör, elektriska, för belysning, lysrör, solackumulatorer Reparation, installation och rengöring av apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, lagring, reglering och hantering av elektricitet, värmepannor och belysningsapparater. 4 - Uthyrning av apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, lagring, reglering och hantering av elektricitet, belysningsapparater och solackumulatorer /1/21 espaço; casa; ideias; para; a; sua; casa Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar; gardiner; handdukar /1/21 Luxtra Rött Dakvenster.com BV De Corantijn AN ZWAAG NL Dakvenster.com BV Koning, Cornelis K. De Corantijn AN ZWAAG NL NL EN 6 - Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, minnesvårdar, ej av metall Rött; vitt; grått Martino Da Rocha, Manuel António Rua António Monteiro Lemos, 1, Parque Industrial Do Seixal Aldeia De Paio Pires PT ALVARO DUARTE & ASSOCIADOS Avª Marquês de Tomar, nº 44-6º Lisboa PT PT EN 11 - Belysningsarmatur; lampor Hushålls- eller köksredskap och -kärl; varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser /1/21 NOBIS Anxur Investment AB Box Stockholm SE NIHLMARK & ZACHAROFF ADVOKATBYRÅ AB Sveavägen 17, 15th Floor Stockholm SE SV EN 25 - Kläder Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker Hotell- och restaurangtjänster. 21/226 15

16 CTM Del A /1/21 ATRIUM PORTFOLIO MANAGERS ATRIUM INVESTIMENTOS - SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A. Avenida Da República, 35, 2º 15- Lisboa PT J. PEREIRA DA CRUZ, S.A. Rua Victor Cordon, Lisboa PT PT EN 36 - Mäkleri inom området finansiella instrument; administration av finansiell verksamhet; professionell konsultation avseende organisation och administration av affärsverksamhet inom bank- och finansområdet; finansiell information; finansiella tjänster; förmedling av finansiella placeringar, speciellt kapitalplaceringar, finansieringar och försäkringar; finansiell administration; mäkleri inom området finansiella instrument; tjänster rörande finansiell planering, förvaltning, forskning och rapportering; kreditförmedling; rådgivning angående kreditbeviljning; kreditinstitut; investeringsrådgivning; investeringsmäkleri; finansiell investering; rådgivning avseende investeringar; finansiella tjänster och investeringskonsulttjänster Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker /1/21 SOLARIUMKLEB BALDAN GROUP B&M S.r.l. Via Leonardo Bruni, Milano BARZANO' & ZANARDO MILANO S.P.A. Via Borgonuovo, Milano EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymerivaror; eteriska oljor; kosmetika; solkrämer; hårlotioner; tandpulver, tandkräm och tandpastor /1/21 XYAUYU' Riserva Teo Musso /1/21 Broadway Golze, Ekkehart Finkenweg Hameln DE UEXKÜLL & STOLBERG Beselerstr Hamburg DE DE EN 27 - Mattor; småmattor; badmattor; Mattor för befintliga golv BIRRIFICIO BALADIN S.R.L. VIA CARRU' NO. 23/A 126 PIOZZO (CUNEO) INTERPATENT Padre Recaredo de los Ríos 3 - Ent. lo 35 Alicante ES EN /1/21 Shadow Golze, Ekkehart Finkenweg Hameln DE UEXKÜLL & STOLBERG Beselerstr Hamburg DE DE EN 16 21/226

17 Del A.1. CTM Mattor; småmattor; badmattor; Mattor för befintliga golv /1/21 SATIN SMOOTHIE Mary Kay Inc N. Dallas Parkway Dallas, Texas US WILLIAMS POWELL Staple Court 11 Staple Inn Buildings London WC1V 7QH EN FR 3 - Ej medicinska hudvårdsprodukter; hudavflagningsmedel; hudrengöringsgel; hudkrämer; hudlotioner /1/21 MANTA SREIDISTRI-DISTRIBUIÇÂO E LOGÍSTICA, LDA. Praça Aires De Ornelas, 3-D Lisboa PT CLARKE, MODET Y CIA., S.L. Rambla Méndez Núñez, 12, 6 A 32 Alicante ES EN ES 3 - Kaffe, te, kakao, socker, choklad, konstgjort kaffe och choklad; godsaker och konditorivaror, kakao och drycker på chokladbas, gummin (godsaker), tuggummi och godis Tobak; cigarretter; cigarrer; artiklar för rökare; tändare; tändstickor; cigarrettpapper /1/21 LA TOMATINA AYUNTAMIENTO DE BUÑOL Calle Cid, Buñol (Valencia) ES DAMASO GESTIÓN ASOCIADOS Calle Infanta Elena nº Rafelbunyol (Valencia) ES ES EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, skönhetsvård, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor. 6 - Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör och ledningar av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; metallmalmer. 7 - Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); kopplingar och drivelement (ej för landfordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner. 8 - Handdrivna handverktyg och handredskap; knivsmidesvaror, gafflar och skedar; blanka vapen; rakhyvlar och -apparater och rakhyvlar och -apparater. 9 - Vetenskapliga apparater och instrument, nautiska, geodetiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för vägning och mätning, signalering, lantmäteri (inspektion), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, distribution, transformering, ackumulering, reglering eller styrning av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur. 1 - Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument och konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar; suturmaterial Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och för sanitära ändamål Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten Eldvapen; ammunition och projektiler; sprängämnen; fyrverkeriartiklar Ädla metaller och deras legeringar samt varor av dessa material eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; juvelerarvaror, smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument Musical instruments Papper, papp (kartong) samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderiartiklar; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); bindemedel för pappersvaror eller för hushållsbruk; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- eller instruktionsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; produkter av plast i halvfabrikat; material för tätning, stoppning och isolering; flexibla rör, ej av metall Läder och läderimitationer, varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, minnesvårdar, ej av metall. 2 - Möbler, speglar, tavelramar; varor av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum, ersättningar för alla dessa material eller av plast ej ingående i andra klasser Redskap och behållare för hushållsändamål och kulinariska ändamål; kammar och tvättsvampar; borstar; material för tillverkning av borstar; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); porslin, glasvaror, porslin och keramik ej ingående i andra klasser Rep, rör, nät, campingtält, presenningar, segelbåtar, säckar och väskor (ej ingående i andra klasser); stoppnings- 21/226 17

18 CTM Del A.1., madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast); Obearbetade textilfibrer Garn och tråd för textil användning Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Spetsar och broderier, band och snörmakerivaror; knappar, hakar och hyskor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor; konstgjorda blommor Mattor, golvmattor, småmattor, linoleum och andra material för golvbeläggningar; väggbeklädnader, ej av textil Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade, frysta och tillagade frukter och grönsaker, köksväxter; gelé, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och preparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker, köksväxter och baljväxter; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra alkoholfria drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker Alkoholhaltiga drycker (ej öl) Tobak; artiklar för rökare; tändstickor Försäkringsverksamhet; finansiella transaktioner; monetära transaktioner; fastighetsmäkleri Konstruktionstjänster; reparationer; installationstjänster Telekommunikation Transport; paketering och förvaring av gods; anordnande av resor. 4 - Behandling av ämnen och material Vetenskapliga och tekniska tjänster samt angränsande undersöknings- och formgivningstjänster; tjänster avseende industriell analys och forskning; utformning och utveckling av datorutrustning och programvara Restaurangverksamhet och utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; Personliga och sociala tjänster levererade av tredje part för att möta individuella behov /1/21 LIQUID DESKTOP ServiceMesh, Inc. Suite 18, 1 Wilshire Boulevard Los Angeles, California 925 US CURELL SUÑOL S.L.P. Passeig de Gràcia, 65 bis 88 Barcelona ES EN ES 42 - Tjänster avseende rogramvara som en tjänst (Software as a service, SAAS) med programvara inom området för molnadatehandling på Internet. US - 3/4/ /1/21 HAW Harzer Apparatewerke HAW Linings GmbH Werkstr Bockenem DE LENZING GERBER STUTE PARTNERSCHAFT VON PATENTANWÄLTEN Bahnstr Düsseldorf DE DE EN 1 - Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel; kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; plast i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster. DE - 3/8/ /1/21 Harzer Apparatewerke HAW Linings GmbH Werkstr Bockenem DE LENZING GERBER STUTE PARTNERSCHAFT VON PATENTANWÄLTEN Bahnstr Düsseldorf DE DE EN 1 - Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel; kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; plast i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster /226

19 Del A.1. CTM DE - 3/8/ /1/21 UNIFIED LIQUID DESKTOP ServiceMesh, Inc. Suite 18, 1 Wilshire Boulevard Los Angeles, California 925 US CURELL SUÑOL S.L.P. Passeig de Gràcia, 65 bis 88 Barcelona ES EN ES 42 - Tjänster avseende rogramvara som en tjänst (Software as a service, SAAS) med programvara inom området för molnadatehandling på Internet. US - 3/4/ /1/21 LIQUID WORKSPACE ServiceMesh, Inc. Suite 18, 1 Wilshire Boulevard Los Angeles, California 925 US CURELL SUÑOL S.L.P. Passeig de Gràcia, 65 bis 88 Barcelona ES EN ES 42 - Tjänster avseende rogramvara som en tjänst (Software as a service, SAAS) med programvara inom området för molnadatehandling på Internet. US - 3/4/ /1/21 HAW Blått, rött HAW Linings GmbH Werkstr Bockenem DE LENZING GERBER STUTE PARTNERSCHAFT VON PATENTANWÄLTEN Bahnstr Düsseldorf DE DE EN 1 - Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel; kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; plast i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster. DE - 3/8/ /1/21 LIQUID ServiceMesh, Inc. Suite 18, 1 Wilshire Boulevard Los Angeles, California 925 US CURELL SUÑOL S.L.P. Passeig de Gràcia, 65 bis 88 Barcelona ES EN ES 42 - Tjänster avseende rogramvara som en tjänst (Software as a service, SAAS) med programvara inom området för molnadatehandling på Internet. US - 3/4/ /1/21 HAW Harzer Apparatewerke Blått, rött HAW Linings GmbH Werkstr /226 19

20 CTM Del A Bockenem DE LENZING GERBER STUTE PARTNERSCHAFT VON PATENTANWÄLTEN Bahnstr Düsseldorf DE DE EN 1 - Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel; kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; plast i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster. DE - 3/8/ /1/21 TELE ROMANIA 27 rue de la Pastorale Molenbeek-Saint-Jean BE OFFICE HANSSENS SPRL Square Marie-Louise, 4, bte 19 1 Bruxelles BE FR EN 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel /1/21 Wynn ARTEMISIA E.C.M. SRL Viale Liegi ROMA FIAMMENGHI - FIAMMENGHI Via delle Quattro Fontane, Roma EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster Telekommunikation Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet /1/21 LABAZONIX Laboratoires S.M.B., société anonyme WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 3131 Las Vegas Boulevard South Las Vegas, Nevada 8919 US VON LODE ADVOKAT AB Årstaängsvägen 21 C 1 74 Stockholm SE SV EN 25 - Kläder; huvudbonader; fotbeklädnader; kläder, inklusive polotröjor, t-tröjor, ärmlösa linnen, skjortor, kavajer, joggingoveraller, träningströjor, träningsbyxor, jeans, långbyxor, morgonrockar, sovkläder, sparkbyxor, scarves, sockor, tofflor, hattar, kepsar och bälten, huvudbonader, fotbeklädnader Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; sammanförande av olika varor, nämligen kläder och klädaccessoarer, huvudbonader, fotbeklädnader, sportkläder, sportutrustning och tillbehör, dofter, parfymer, kosmetika, toalettartiklar, hudvård, hälsa och skönhetsmedel, väskor, varor framställda av läder och läderimitation, smycken, armbandsur, handväskor, portmonnäer, reseffekter, reseffekter och tillbehör, glasögon och solglasögon, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial) och skrivmateriel, fordon, reservdelar till fordon, heminredning och tillbehör, möbler, antika möbler och hushållsvaror, belysningsarmatur, prydnadsaccessoarer, platskort, hushållsbehållare, redskap, porslin och glasvaror, inredning, textilier och sybehör, choklad, godsaker, livsmedel och livsmedel, kameror, fotografier och elektroniska konsumentvaror, samlarobjekt och memorabilia, möjliggörande för kunder att bekvämt kunna bese och köpa dessa varor; sammanförande av olika tjänsteleverantörer, nämligen banker, kasinon, restauranger, barer, idrottsanläggningar, golfbanor, hälsoklubbar, brunnsorter och salonger, valuta- 2 21/226

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser 53b 53c 53d 53e 53f 53g 53h 53i 53k 53l Konserveringskärl; Tillslutningar för sterila

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR VAROR KLASS 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 6 Del M... 78 L A A.1. 7431497 2/11/28 DUOPOWER FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG Feldhorst 4 27711 Osterholz-Scharmbeck LORENZ SEIDLER GOSSEL

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

Får det vara en sängfösare?

Får det vara en sängfösare? Får det vara en sängfösare? energirika drinkar i mixerbägare Recept på näringsdrinkar Det är enkelt att göra hemmagjorda energirika drycker. Ofta blir de hyfsade näringsmässigt, men framför allt godare

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 52 Del C... 17 Del D... 128 Del M... 13 L A A.1. 22 3 22 22 8282394 6/5/29 SUPER SLUG RA BRANDS, L.L.C. 87 Remington Drive Madison, North Carolina 25 US FIELD FISHER

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 180 Del M... 182

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 180 Del M... 182 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 18 Del M... 182 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 L A A.1. 22 546 531 98995 5/5/21 Uni-Ran 26.11.2 26.11.6 26.11.12 ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 171 Del C... Del D... 27 Del M... 221 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR Anna Christiansson Projektledare möbler, textilier, tvätt-och textilservice och kemikalier 08-55763335, anna@msr.se VILKEN AV DESSA INNEHÅLLER

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI STO M I V Å R D Äta gott Leva gott COLOSTOMI Råd till dig som har en colostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 29 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266 L A A.1. 8861825 5/2/21 DC-SIM KBC ADVANCED TECHNOLOGIES PLC KBC House 42-5 Hersham Road Walton on Thames, Surrey KT12 1RZ GRANT

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 14-016 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 8 oktober 2014 PARTER Klagande Alliance Pharmaceuticals Limited Avonbridge house 2 Bath Road, SN15 2BB Chippenham, Storbritannien Ombud:

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 277 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård Testa dina levnadsvanor! Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat SAMTAL OM Levnadsvanor GÖR SKILLNAD Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande sjukvård

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Vad betyder uppgifterna Flingor av ris och fullkornsvete, berikade med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folsyra, B12, C) och järn Nettovikt: BÄST FÖRE-DAG Juni 2008 1 2 Kvantitet Produktens

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / /

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / / Frågeformulär Konfidentiellt 3. Livsstil Namn: Datum: / / Adress: Telefon: Vänligen besvara följande frågor, addera gärna mer information vid behov för att kunna ge en så korrekt helhets bild av din livsstil

Läs mer

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet Vanliga frågor Riktlinjer för livsmedelsföretagare Europeiska

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063)

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) AVFALLSLAG SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) Avfallsslag SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder (i bilaga 2 avfallsförordningen

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Miljönämnden Blankett 2010-05-07 Sida 1(6) Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004, om livsmedelshygien, kapitel

Läs mer

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982 Om Wideco Sweden AB Wideco Sweden AB startades1982 Idag är vi 11 anställda som tillsammans har mer än 35 års erfarenhet av läckagedetektering/lokalisering på fjärrvärme-, fjärrkyla- och industriella rör.

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s. --- I Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning

Läs mer

Dessutom finns ett antal p-platser disponibla, dessa är avsedda för boende. Besöksparkeringarna är enbart avsedda för besökande

Dessutom finns ett antal p-platser disponibla, dessa är avsedda för boende. Besöksparkeringarna är enbart avsedda för besökande ORDNINGSREGLER Reviderade 2012-05-28 Trafik och parkering Varje lägenhet har ett garage och en parkeringsplats utanför sitt garage, denna plats skall alltid i första hand användas Dessutom finns ett antal

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning Diarienummer (ifylles av myndig het) : Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX -22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax

Läs mer

Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att

Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att www.hsr.se Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att man inte skräpar ned. Det mår vi bättre av

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 L A A.1. 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Zero House skrivet på två rader med

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010 Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 27-21 Västra Götaland Källa SCB Sysselsättning sysselsatta inom Kultur, Besök och Upplevelse 27-21 27 28 29 21 27-21 27-21 Västra Götaland 52 71 53 274 52 483 54

Läs mer

2. Livsstil & Näring. Del 1 Du är vad du äter. Namn: Datum: / /

2. Livsstil & Näring. Del 1 Du är vad du äter. Namn: Datum: / / 2. Livsstil & Näring Namn: Datum: / / Var god läs instruktionerna innan du utför testet. Detta så att inga oklarheter förekommer och så att vi kan få ett tillförlitligt resultat. Besvara varje fråga med

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Kost & Livsstil. Du är vad du äter

Kost & Livsstil. Du är vad du äter Frågeformulär Kost & Livsstil Besvara varje fråga med det svar som bäst passar in på dig. Det är viktigt att du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. Det finns inga korrekta eller felaktiga

Läs mer

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2007:1108 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Goda levnadsvanor gör skillnad

Goda levnadsvanor gör skillnad HFS Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Goda levnadsvanor gör skillnad Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge?

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Karin Kauppi dietist/verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Det går att förebygga

Läs mer

FriskVård. Vi hjälper dig att må lite bättre vårt mål är att vara långtidsfrisk

FriskVård. Vi hjälper dig att må lite bättre vårt mål är att vara långtidsfrisk AnaFysen 22 år 1991-2013 Vi hjälper dig att må lite bättre vårt mål är att vara långtidsfrisk Kontrollera med en Hårmineralanalys ditt behov av vitaminer/mineraler. Tidsbokning/information 08 540 621 20

Läs mer

Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB. www.scandinavia-rekrytering.se

Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB. www.scandinavia-rekrytering.se Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB www.scandinavia-rekrytering.se Handel med livsmedel och dagligvaror av bästa kvalité mellan Tjeckien och Sverige Uthyrning och rekrytering

Läs mer

AnaFysen. AnaFysen FriskVård. FriskVård. Vi hjälper dig att må lite bättre. en Hårmineralanalys ditt behov av vitaminer/mineraler.

AnaFysen. AnaFysen FriskVård. FriskVård. Vi hjälper dig att må lite bättre. en Hårmineralanalys ditt behov av vitaminer/mineraler. AnaFysen Hårmineralanalys AnaFysen AnaFysen 22 22 år år 24 1991-2013 1991-2013 1991-2015 Vi hjälper dig att må lite bättre vårt vårt mål mål är är att att vara vara långtidsfrisk långtidsfrisk Kontrollera

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 41, vecka 41/2015 Kungjorda beslut, vecka 41 2015-10-05-2015-10-11 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter; SFS 2000:208 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5 Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016 Sid 1 av 5 Ekonomi, kommunikation, revision och försäkring Banktjänster Vadstena 2016-01-01 Banktjänster (SKI) Motala 2016-05-04 Försäkringsmäklare

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Tjäna pengar till föreningen eller skolklassen.

Tjäna pengar till föreningen eller skolklassen. Föreningspartner.se Tjäna pengar till föreningen eller skolklassen. Ert mål,är vårt mål info@foreningspartner.se Ficklampa LED artikelnr 105038821 Pris 200kr Mycket kraftfull proffslampa i aluminium för

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer