SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B Del C... 7 Del D Del M

2 DEL A A /4/ Catellani, Enzo Via Papa Giovanni XXIII, Villa di Serio (BG) A.BRE.MAR. S.R.L. Via Servais, Torino EN 11 - Glödlampor. 2 - Handspeglar (sminkspeglar) /1/29 German Social Accident Insurance Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.v. Mittelstr Berlin-Mitte DE DE EN 8 - Handdrivna verktyg och handredskap. 9 - Vetenskapliga instrument för forskning i laboratorier samt som laboratorieutrustning; mätare Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; bokbinderimaterial; fotografier Reklam, nämligen för arbetssäkerhet och förhindrande av olycksfall för andra, bl.a. genom distribution av varor i reklamsyfte; allmänna tjänster som tillhandahålls av ett förbund, nämligen tillvaratagande av dess medlemmars intressen gentemot allmänheten, nämligen genom sammanställning av statistik; genomförande av revision av bokföring och årsredovisning; förmedling av kontrakt, speciellt avseende anskaffande av varor för tredje man; insamling och systematisering av data i databaser; främjande och samordning av forskningsprojekt i organisatoriskt avseende Tjänster i samband med finansfrågor och monetära frågor, nämligen förvaltning av pengar och finansiering av byggande resp. underhåll av sjukhus och vårdinrättningar, rehabiliterings- och utbildningsinrättningar; främjande och samordning av forskningsprojekt i finansiellt hänseende Telekommunikation Främjande och samordning av forskningsprojekt i tekniskt avseende; kemilaboratorietjänster;datorprogrammering Tjänster avseende logi för personer som genomgår utbildning, fortbildning och vidareutbildning; utskänkning av mat och dryck till personer som genomgår utbildning, fortbildning och vidareutbildning /4/21 THE PERFECT CREAM Plöger, Tilo Am Klaiberfeld 6a Geltendorf DE DE EN 21/226 2

3 Del A.1. CTM Plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel Tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk /4/21 SHOWBOL NISTER INVESTMEN S.A Calle Tacuarembo, 1- OF, 215 Montevideo UY GONZÁLEZ BALLESTEROS & ASOCIADOS Calle Cea Bermudez, 6-5º dcha 283 Madrid ES ES EN 25 - Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Telekommunikation; radio- och televisionssändning; kabel-tv /4/21 IMPERIAL CLOTHING IC Music & Apperal GmbH Deutscher Platz Leipzig DE DE EN 35 - Presentation av varor inom kommunikationsmedier (för detaljhandeln) Anordnande och utförande av leveranstjänster inom postorderområdet Uppbyggnad av en Internetplattform för elektronisk handel. DE - (a) (b) 13/9/27 - (c) 11/4/27 - (d) 11/4/ /4/21 DWD Varumärket består av en grafik- och bokstavskomposition baserad på en rektangel med horisontell långsida. Märkets dominerande accent är texten "DWD" med stora, stiliserade tryckbokstäver, sans-serif, högerkursiverade, som inte vidrör varandra, och är ritade med kontinuerliga linjer med enhetlig tjocklek. Samtliga bokstäver i texten har samma punktstorlek och befinner sig på samma avstånd, avståndet motsvarar ungefär tjockleken på linjen som bildar bokstaven. Till höger om texten, över hela märkets höjd och ca hälften av bredden, syns en logotyp som föreställer två parallella och bågformiga streck som till formen liknar en bumerang med den utstickande delen uppåt. Samtliga komponenter i märket är blå, definierad i Pantone Process Color System som S 3515 och antecknad som PANTONE Refk' Blue Märkets omgivning markeras av en rektangel vars längd och bredd är minst 1 procent större än märkets längd och bredd DWD SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dywizjonu 33 nr 9 B/ Gdańsk PL PL EN 6 - Stålplåt i ark för byggnadsändamål;metallkomponenter till rör, ledningar, ventiler, avlopp, avlopp för byggnadsändamål;metallkomponenter för tryckluftsledningar för byggnadsändamål;säkerhetsräcken för vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metallbjälkar som kassettkonstruktioner, av formstycken och plåtar för byggnadsändamål, metalltakbjälkar vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metalltrummor för ickemekaniska slangrullar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metallgrindar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; byggnadsmaterial av metall; repkausar; pelargångar av metall;skorstenshattar av metall; metallstegar;små järnvaror för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor såsom kopplingsstycken, klämmor, nycklar, kragar, krokar, rörledningskranar, handtag för dragsnören, kilar, skruvar, skruvar, nitar, dragstycken, dragstycken, dubbar, klädnypor, rörkopplingsdelar, underlägg, vägtrummor, luftventiler, avlopp, sejdlar, skruvlock, saxsprint och liknande;taggtråd, metalltråd, oisolerad koppartråd, ståltråd, metalltråd av legeringar av oädla metaller (ej lödtråd), järntråd, metalltråd för bindning, annan tråd;svetsstavar av metall för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;dörrar av metall *, portar, toalettlock, luckor för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metallnät för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;folie, aluminium, stanniol, metallfolie för inlindning för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metallkarmar för öppningar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; icke elektriska metallkablar;rörkrökar av metall för dränering för 21/226 3

4 CTM 914 Del A.1. användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;bärande metallkonstruktioner, byggnader av metall, flyttbara;skyddsräcken av metall, trallar av metall, metallgaller för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor, rörkopplingar av metall, förgreningsrör för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metallrep, vajerrep;metallribbor, kopplingsstycken för skenor, kopplingsstycken för broar; master av metall; vinkelrännor av metall, för byggnationer;armeringsmaterial av metall för rörledningar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metallkrampor, remsträckare av metall; dörrbalkar av metall;metallklämmor för fästning av rör, rörringar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; staket av metall;metallbeslag för byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; metallbeklädnader (byggnation);rörskydd för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metallkransar, skruvringar, säkerhetsringar av metall, kopparringar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metallock för brunnar och regnvattencisterner för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;byggnadspaneler av metall, ankarpaneler för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;rör och rännor av metall för dräneringssystem för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;metalltrappor för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;ståltrådsväv för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;gjutjärnsventiler för broar och vägar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;självbindare och stöd av metall för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; lyftstroppar av metall för godshantering;vattenutsläppsventiler av metall Asbestark för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;ark av återvunnen cellulosa, ej för förpackningsändamål, viskosfolier, ej för emballage, ark av viskos ej för emballage för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;icke-metallkomponenter för dräneringsledningar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; tråd, plast-, för lödning;isolerande beläggningsmaterial (ej färger); vulkaniserade fiber;asbestfilt, isoleringsfilt;isoleringsfolie ej av metall, plastfolie för byggnadsändamål; flexibla rör, ej av metall;formstycken av gummi för byggnadsändamål;fyllnadsmaterial av metall, täckmaterial av plast för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;glimmerprodukter för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; remmar av gummi; rörmuffar, ej av metall; flexibla rör, ej av metall;rör, ej av metall, formstycken, fästen, insläpp, lock, reservoarer och delar till dessa för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;tätningsmedel för anslutningar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; asbesttätningar;konsthartser (halvfabrikat);isoleringstejp, tejp för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;asbestpapp, asbesttyger, isoleringsväv, glasfiberväv för isolering;plaster i form av halvfabrikat, plast i strängsprutad form för användning i produktion;kopplingspackningar, skarvtätningar för rör, vattentäta packningar;ull, glas-, för isolering, mineralull för isolering, mineralull för isolering;kolfibrer, plastfibrer, glasfiber för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;expansionsfogar, ej av metall;isoleringsmassor för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;klaffventiler av gummi, ventiler av naturgummi eller fiber; förstärkningsmaterial för rör (ej av metall);stötfångare av gummi för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; rörkopplingar, ej av metall;kemiska föreningar för tätning av läckor i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;akrylharts som halvfabrikat, syntetharts som halvfabrikat för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor Säkerhetsbalustrader och -räcken, ej av metall;ickemetalliska konstruktioner, bärbalkar, ej av metall, trappbjälkar, trappdelar (ej av metall), takbjälkar (ej av metall) för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;byggnadselement av betong för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;bitumenbeläggningar (ej för tak), bitumenprodukter för byggnadsanvändning för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; anläggningsmaterial av metall; timmer; filt för byggnadsändamål; geotextilier; väggputs;lera, tegellera, eldfast lera, granit och granitprodukter för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;glasgranulat för byggande och märkning av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;sten, byggnadssten, kalksten, klinkersten;icke-metalliska kanaler, dukter och vägtrummor för användning i byggande av vägar, broar, viadukter;byggpapp, byggpapp (tjärad);pressad kork som formstycken för byggnadsändamål;träkubbsbeläggningar, ickemetallisk reflekterande gatsten;spjälverk, ej av metall, gallerverk, ej av metall;eldfast klinkerkross, chamottekross;förgreningsrör, ej av metall, formstycken (ej av metall) för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; master och pålar (ej av metall);produkter för vägbyggnation, vägbeläggningsmaterial; bindemedel för vägreparationer;asfaltvägbeläggning, reflekterande vägbeläggningar; Plattor för vägbeläggning, ej av metall; byggnadspapper;väggplattor (ej av metall) för byggnation;stöttor, ej av metall, stöd, ej av metall för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; gatubrunnslock, ej av metall; monument, minnesvårdar, ej av metall; (eldfasta) cementbeläggningar; gjutdelar, ej av metall, för byggnadsändamål;flexibla ledningar och rör, ej av metall, sandstensrör, stuprännor, ej av metall, rör (ej av metall) för byggnadstekniskt bruk, vattenledningar, ej av metall; byggnadsställningar, ej av metall; rännor, ej av metall; trappor, ej av metall; silos, ej av metall;tjära, stenkolstjära; stuprännor, ej av metall; trappsteg, ej av metall;formsättningar av vinyl, formsättningar för betong, ej av metall;splitterfritt glas, byggnadsglas, isoleringsglas för byggnadsändamål, fönsterglas (ej för fordonsrutor), fönsterglas för byggnader; konststen;mellanväggar ej av metall, spont, ej av metall;väggbeläggningar (ej av metall) för byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; tjärremsor, för byggnadsändamål;terrakotta, ej för utrymmen;byggnadskross; vass för byggnadsändamål; tuffsten; kalk, kalksten;stenvaror av natursten för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;puts, asbest[mur]bruk, murbruk för byggnadsändamål;ventiler för dräneringsrör, ej av metall eller plast, ventiler för vattenledningar, ej av metall eller plast;murade behållare för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; armeringsmaterial, ej av metall, för bygge; puts, handputs, maskinputs Import-/exportagenturer; affärsinformationsbyråtjänster; reklambyråtjänster;analys av investeringskostnader i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;forskning och sökande inom företagsverksamhet;marknadsundersökningar avseende byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;urval av personal med hjälp av psykotekniska metoder;rådgivning avseende organisering av företag i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;distribution av reklammaterial, inklusive prover, trycksaker, prospekt, broschyrer, expertundersökningar avseende byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;information om företagsverksamhet inom byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; tjänster för statistisk information;tjänster inom datoriserad filhantering;marknadsföringstjänster;bearbetning av tekniska texter särskilt med koppling byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;organisering av mässor och utställningar i kommersiellt syfte eller reklamsyfte med tematisk koppling till byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;visning av byggnadstekniska varor och material;assistans i drivande av företag; reklam via datornät, korrespondensreklam, re- 4 21/226

5 Del A.1. CTM klam i pressen, radioreklam, TV-reklam;distribution av reklammaterial, inklusive flygblad, prospekt, trycksaker, prover, spridning av annons- och reklammaterial, distribution av byggnadsmaterialprover; rådgivning rörande företagsledning; uthyrning av reklamtid i kommunikationsmedier;sökning av information i datafiler, sökning i databaser;försäljning av byggnadsmaterial så att köparen bekvämt kan bese och köa dem: i köpcentrum, hypermarket, supermarket, partihandel, butik, via katalog med diverse varor, via webbplats på Internet, genom elektronisk tjänst, genom TV-shopping, via postorder, via telekommunikationsmedel; information avseende ovan nämnda tjänster Asfaltering och beläggning samt renovering vägar, broar, viadukter och vägtrummor;industriellt byggande såsom byggnad och underhåll av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;renhållning av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;eliminering av störningar i elektrisk installation med anknytning till användning av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;byggnadsinformation, information om reparationer i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;installation, underhåll och reparation av maskiner och anordningar för användning i byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;installation och reparation av anordningar för dränering av vägar och broar;isolering av ingenjörskonstruktioner;stenhuggeritjänster;uppförande av byggnadsställningar;mur- och putstjänster;byggnadstillsyn avseende byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;sandning av byggen;rivning av byggnader och anläggningar såsom broar, viadukter och vägtrummor;tjänster avseende uthyrning av byggnadsmaskiner;konsulttjänster inom byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;konstruktionstjänster avseende vägar, broar, viadukter och vägtrummor;konsultation inom området konstruktion och hantering av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; information avseende ovannämnda tjänster Upplåtande av tillgång till webbsidor och elektroniska anslagstavlor som presenterar undersökningar och referensmaterial på området byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;projekteringstjänster inom byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;uthyrning av datorer och programvara för tillämpning inom byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;utförande av tekniska ritningar och arkitektritningar med anknytning till byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; Formgivnings- samt besiktnings- och inspektionstjänster;tjänster inom forskning och utveckling av byggnadsprodukter som tillhandahålls till tredje part;tjänster för tredje parts räkning avseende tekniska analyser och tester av produkter som används inom byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;tekniska analyser och tester inom konstruktion och hantering av vägar, broar, viadukter och vägtrummor;kvalitetskontroll av byggnadsmaterial som används inom byggande av vägar, broar, viadukter och vägtrummor; information avseende ovan nämnda tjänster /9/21 MILLION CLUB Varumärket består av orden "MILLION CLUB" samt grafik i form av nio cirklar, symmetiskt ordnade så att de bildar en kvadrat, som från två sidor är omgiven av en dekorativ linje. Vitt, rött Million Club Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Ignacego Kaczmarka Poznań PL PL EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster Telekommunikation Privatundervisning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet /5/21 CYNATINE Veghte, Robert Illingworth 42, Avenue du Peymian 136 La Ciotat FR Valla, Rosanna 42, Avenue du Peymian 136 La Ciotat FR Kauffmann, Jacques 42, Avenue du Peymian 136 La Ciotat FR FR EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, avfettnings- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor. 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård. 21/226 5

6 CTM 919 Del A /6/21 Camper Gas EMM. kai A. VRYSANAKIS kai SIA OE Leof. Varis - Koropiou - Mandra Douni, Thesi Portsi 19 Koropi GR Samourelis, Georgios G. Papavasileiou Markopoulo GR EL EN 4 - Bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; vekar för belysning. 6 - Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; rör av metall; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser;gasolflaskor, gasolbehållare, gasoltuber, malmer Gasolenheter och apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning, gasollyktor /6/21 TDB FUSION TDB Holdings Limited Suite B, Unit C Waterside Park, Cookham Road Bracknell RG12 1RB CLEVELAND 4-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ EN FR 9 - Programvara och datorprogram; Datorprogramvara för åtkomst, skapande, redigering och hantering av databaser för allmänt bruk och överföring av data till och från databaser; programvara för elektroniska kalkylblad;programvara och datorprogram för användning i övervakning, hantering, organisering, hämtning, lagring, spårning och analys av data och dokument;datorprogramvara för användning i integrerad hantering, elektronisk dokumenthantering, arbetsflöde, dokumentbildframställning och rapporthantering; kommunikationsprogramvara för att sammankoppla datornätanvändare, privata nät och Internet;programvara för arbetsgrupps- och projektledning;programvara för utformning, skapande, underhåll och åtkomst av specialutformade interna nätplatser och internetplatser; datorprogramvara och -program för upplåtande av direktansluten åtkomst av Internet och för genomförande av oanslutna webbplatssökningar; instrument och apparater för undervisning;skydd; styrningar; apparater och utrustning för datalagring; datalagringsenheter för användning med datorer;förinspelade video- och ljudband, kassetter, skivor och grammofonskivor och romminnen; magnetiska databärare; cd-romskivor; interaktiva cd-skivor; kompaktskivor för video; dvd-skivor; tryckta publikationer i elektronisk form tillhandahållna via direktanslutning från en databas eller från faciliteter på Internet eller andra nät; delar och komponenter till nämnda varor Tjänster avseende undervisning/utbildning och handledning/instruktion;genomförande av lektioner och seminarier inom områdena datorer, datorprogram och skötsel av datornät; Tillhandahållande av träning och lektioner för programvaruanvändare över datanät och globala kommunikationsnät Formgivning, skapande, implementering, analys, utveckling, underhåll och service av programvara, datorprogram, datornät och datorsystem; konsulttjänster och stöd avseende ;konsulttjänster inom områdena datornät och datorsystem; utformning och handhavande av webbplatser och platser på interna nät; uthyrning och leasing av programvara och program; leasing eller upplåtande av åtkomst av programvara för användning av tredje man;tekniska konsulttjänster rörande hämtning av information via datornät; leasing eller upplåtande av åtkomst av programvara för sökning och hämtning av information via datorsystem och datornät; leverans av information om programvara;tillfällig användning av direktansluten, ej nedladdningsbar programvara för övervakning, hantering, spårning, lagring, analys av och rapportering om data och dokument;tillhandahållande av datorprogramvara och -program för sökning, hämtning, hantering, sortering, val och/eller lagring av information via Internet och andra datornät och -system; information, rådgivning och konsulttjänster rörande här nämnda tjänster /1/21 Ecosystem EcoLife Management Ltd Golden Cross House, Suite 169, Strand London WC2R DZ DE EN 7 - Maskiner och maskinverktyg; avfallspressar och avfallskvarnar, -instrument och -maskiner; pålkranar; materialhanteringsmaskiner; formmaskiner; träbearbetningsmaskiner; kompressorer; jordbruksmaskiner; skärblad [maskindelar]; kvarnar [maskiner]; skärmaskiner Byggnadsmaterial; eldfasta konstruktionsmaterial, ej av metall; byggnader, ej av metall; flyttbara byggnader; ickemetalliska ramar för byggnader; ytbeklädnader, ej av metall, för byggnader Uppförande/anläggande av byggnationer; uppförande/anläggande av byggnader och konsulttjänster rörande detta; byggnation av mässmontrar och -butiker; arkitektkonsultrådgivning; byggnadsisolering; Fabriker, uppförande av; isoleringsbyggnation; renoverings- och reparationsarbeten på byggnadsverk; reparation/underhåll; installationstjänster /7/21 FIELD ESTRATEGO INTERNATIONAL, S.A. Estrada Octavio Pato - Talaide Park 2 - Armazem F São Domingos de Rana PT PT EN 25 - Kläder, nämligen byxor, jackor, jerseytröjor, huvudbonader, hattar, t-tröjor och klädaccessoirer;paintballkläder;skateboardkläder; snowboardkläder. 6 21/226

7 Del A.1. CTM Paintballprojektiler, paintballutrustning och skyddsutrustning för spel av paintball, paintballgevär, masker, tunnor, armbågsskydd, knäskydd, och handskar;skateboards, skyddsutrustning för användning av skateboard;snowboard, skyddsutrustning för användning av snowboard;airsoftprojektiler, airsoftmarkörer, skyddsutrustning för airsoft, nämligen masker, tunnor, armbågsskydd, knäskydd och handskar /7/21 livsmedelsprodukter;bergsalt, komponenter baserade på salt, salt för diskmaskiner Gruppering av produkter för tredje man som låter köparen bekvämt betrakta och inhandla produkterna i detaljhandeln och hos grossist, så som: kemiska produkter, salter för industriella ändamål, industriellt salt, obearbetat salt, salt för konservering annan än för livsmedelsprodukter, bergsalt, komponenter baserade på salt, salt för diskmaskiner, salt för konservering av livsmedel, havssalt, salt för boskap, emballeringsmaterial, behållare, behållare och förpackningar av konstmaterial för återbruk, säckar för paketering;förvaltningstjänster förknippade med arbete med utvinning av salt Transport; emballering och förvaring av gods /8/21 COPS N ROBBERS SAFECRACKER grönt, blått, orange Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (Ministry of Regional Development and Tourism) str. Apolodor, nr. 17 Bucuresti RO RO EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Tjänster avseende företagsassistans; företagsadministration; administrativa tjänster Undervisning, utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Tjänster avseende relationer till allmänheten (PR); arrangemang avseende upplåtande av kortvarigt boende. RO - 8/6/21 - M /1/21 STREU-MAX MARINA SALT Spółka z o.o. ul. Podbipięty Poznań PL KANCELARIA PATENTOWA ELŻBIETA PIĄTKOWSKA Skórzewo, ul. Truskawkowa Poznań PL PL EN 1 - Salter för industriella ändamål, vägsalt, industriellt salt;obearbetat salt, salt för konservering annan än för Olika nyanser av blått, turkos, grönt, rött, orange, gul, svart, grått och vitt Mazooma Games Limited Leen Gate, Lenton Nottingham NG7 2LX BARKER BRETTELL LLP 1 Hagley Road, Edgbaston Birmingham B16 8QQ EN FR 9 - Underhållning, nöjen, spel, hasardspel och spelprogramvara;underhållning, nöjen, spel, hasardspel och spelprogramvara anpassad för användning på alla slags plattformar;programvara för underhållning, nöjen, spel, hasardspel och spel anpassade för användning med tv-apparater, handdatorer (PDA), anteckingsböcker, datorer, telefoner, spelterminaler och spelkonsoler;programvara för onlinepublikationer, underhållning, nöjen, spel, hasardspel och spelprogramvara (nedladdningsbar) för eller från Internet eller andra dylika nät;automatiska maskiner, maskiner och apparater, alla utgörande varuautomater som drivs mot betalning;automatiska maskiner och apparater som styrs med mynt, sedlar, polletter, värdebevis, kort, magnetiskt kodade kort, kreditkort, betalkort, mikrochips, räkneverk, maskinläsbara nycklar och biljetter;mekanismer till myntstyrda maskiner och automater, inklusive myntstyrda växelapparater; videospelapparater anpassade för användning med tv-mottagare; videobildskärmar; tv-apparater; Elektroniska regler- och styranordningar; datorer; datorspelsapparater;programminnespatroner för maskiner och apparater för spel, hasardspel, underhållning och nöje; tvspelsuppsättningar; monitorer och bildskärmar; databärare; cd-romskivor;skivor, ljud- och videokassetter, dvd-skivor och andra lagringsmedier;program för inbyggda elektroniska bordsspelapparater;minnespatroner, minnespinnar, mag- 21/226 7

8 CTM Del A.1. netband, skivor inkluderande magnetiska skivor, optiska skivor, ic-kort (integrerade kretskort), mikrochips;elektroniska kretsar och kassetter för användning tillsammans med dessa; tryckta elektroniska kretsar; instrument och apparater för undervisning;programvara levererad för Internet;onlinepublikationer, spel och programvara (nedladdningsbar) från Internet eller andra sådana nät;redovisningsapparater för automatiska maskiner som styrs med mynt, sedlar, polletter, värdebevis, kort, magnetiskt kodade kort, mikrochips, räkneverk, maskinläsbara nycklar och biljetter; automatiska dataregistreringsmaskiner, dataskrivare;penningväxlingsautomater, jetong- och biljettstyrda maskiner och automater för utdelning av spelkort;maskinläsbara databärare försedda med program för nämnda automater, maskiner och apparater; delar och komponenter till nämnda varor Leksaker, spel och saker att leka med;automater och apparater för spel, hasardspel, underhållning och nöje;automatiska spel-, vadslagnings-, hasardspel-, underhållningsoch nöjesmaskiner och apparater som styrs med mynt, sedlar, polletter, värdebevis, kort, magnetiskt kodade kort, kreditkort, betalkort, mikrochips, räkneverk, maskinläsbara nycklar och biljetter;handhållna underhållnings-, nöjes-, spel-, hasardspels-, och elektroniska spelapparater; datorspel;handhållna videospelanordningar; handburna nöjesapparater;automatiska myntstyrda kompaktsportmaskiner;sportutrustning, nämligen, dart, bordsfotboll, pool-biljard, snooker, skjutbanor; delar och tillbehör till nämnda produkter, ej ingående i andra klasser Underhållning och nöjestjänster;kasino, spel- och hasardspelstjänster; förlagstjänster;erbjudande av spelhallsverksamhet och nöjescentra; kasinon (hasardspel);underhållnings-, nöjes-, dobbel-, hasardspel- och speltjänster tillhandahållna via online från Internet eller andra sådana nät; Upplåtande av Internetspel (ej nedladdningsbara); tjänster avseende elektroniska spel via Internet; anordnande av spel; upplåtande av spel via ett datorbaserat system; tillhandahållande av direktanslutna publikationer;uthyrning och leasing av underhållnings-, nöjes-, dobbel-, hasardspels- och spelutrustning och programvara anpassade för användning därmed; information, rådgivning och konsultation avseende samtliga nämnda tjänster Design och skapande av underhållnings-, nöjes-, dobbel-, hasardspels- och spelprogramvara för alla slags plattformar;design av automatiska maskiner, maskiner och apparater som tillhandahåller tjänster mot betalning, automatiska maskiner, maskiner och apparater som styrs med sedlar, polletter, värdebevis, kort, magnetiskt kodade kort, kreditkort, betalkort, mikrochips, räkneverk, maskinläsbara nycklar och biljetter, maskiner och apparater för spel, dobbel, hasardspel, underhållning och nöje, alla automatiska sportmaskiner, myntstyrda spel- och underhållningsmaskiner, pollettstyrda automatiska kompakta sportmaskiner, mekanismer för myntstyrda maskiner och apparater, inkluderande myntstyrda omkopplingsapparater, nämnda automatiska maskiner, maskiner och apparater drivs via ett nät, skåp och elektroniska styrapparater för nämnda varor, videospelapparater, datorspel, elektroniska spelapparater;design och skapande av programvara; datorprogrammeringsverksamhet; installation och underhåll av programvara och databaser;design av tryckt material/trycksaker;tillhandahållande av underhållning, nöje, spel, hasardspel och direktansluten spelprogramvara;information, rådgivning och konsulttjänster alla med avseende på tidigare nämnda tjänster /8/21 COMMUNY COPS N ROBBERS Olika nyanser av blått, turkos, grönt, rött, orange, gul, svart, grått och vitt Mazooma Games Limited Leen Gate, Lenton Nottingham NG7 2LX BARKER BRETTELL LLP 1 Hagley Road, Edgbaston Birmingham B16 8QQ EN FR 9 - Underhållning, nöjen, spel, hasardspel och spelprogramvara;underhållning, nöjen, spel, hasardspel och spelprogramvara anpassad för användning på alla slags plattformar;programvara för underhållning, nöjen, spel, hasardspel och spel anpassade för användning med tv-apparater, handdatorer (PDA), anteckingsböcker, datorer, telefoner, spelterminaler och spelkonsoler;programvara för onlinepublikationer, underhållning, nöjen, spel, hasardspel och spelprogramvara (nedladdningsbar) för eller från Internet eller andra dylika nät;automatiska maskiner, maskiner och apparater, alla utgörande varuautomater som drivs mot betalning;automatiska maskiner och apparater som styrs med mynt, sedlar, polletter, värdebevis, kort, magnetiskt kodade kort, kreditkort, betalkort, mikrochips, räkneverk, maskinläsbara nycklar och biljetter;mekanismer till myntstyrda maskiner och automater, inklusive myntstyrda växelapparater; videospelapparater anpassade för användning med tv-mottagare; videobildskärmar; tv-apparater; Elektroniska regler- och styranordningar; datorer; datorspelsapparater;programminnespatroner för maskiner och apparater för spel, hasardspel, underhållning och nöje; tvspelsuppsättningar; monitorer och bildskärmar; databärare; cd-romskivor;skivor, ljud- och videokassetter, dvd-skivor och andra lagringsmedier;program för inbyggda elektroniska bordsspelapparater;minnespatroner, minnespinnar, magnetband, skivor inkluderande magnetiska skivor, optiska skivor, ic-kort (integrerade kretskort), mikrochips;elektroniska kretsar och kassetter för användning tillsammans med dessa; tryckta elektroniska kretsar; instrument och apparater för undervisning;programvara levererad för Internet;onlinepublikationer, spel och programvara (nedladdningsbar) från Internet eller andra sådana nät;redovisningsapparater för automatiska maskiner som styrs med mynt, sedlar, polletter, värdebevis, kort, magnetiskt kodade kort, mikrochips, räkneverk, maskinläsbara nycklar och biljetter; automatiska dataregistreringsmaskiner, dataskrivare;penningväxlingsautomater, jetong- och biljettstyrda maskiner och automater för utdelning av spelkort;maskinläsbara databärare försedda med program för nämnda automater, maskiner och apparater; delar och komponenter till nämnda varor Leksaker, spel och saker att leka med;automater och apparater för spel, hasardspel, underhållning och nöje;automatiska spel-, vadslagnings-, hasardspel-, underhållningsoch nöjesmaskiner och apparater som styrs med mynt, sedlar, polletter, värdebevis, kort, magnetiskt kodade kort, kreditkort, betalkort, mikrochips, räkneverk, maskinläsbara nycklar och biljetter;handhållna underhållnings-, nöjes-, spel-, hasardspels-, och elektroniska spelapparater; datorspel;handhållna videospelanordningar; handburna nöjesap- 8 21/226

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 14 Del M... 142 L A A.1. 546 591 531 9384751 18/9/21 CÎME La Comba sarl La Comba, 2615 Ponet et Saint Auban FR EN FR 3 - Blekningspreparat och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 DEL A A.1. 220 521 731 220 521 731 009639791 15/04/2011 ULTRA GREEN 0 ULTRA NOVA 168, rue Charlieu 42300 Roanne FR Artis, Muriel

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 32, vecka 32/2015 Kungjorda beslut, vecka 32 2015-08-03-2015-08-09 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 43, vecka 46/2014 Kungjorda beslut, vecka 46 2014-11-10-2014-11-16 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst baserad på Europeiska kommissionens rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd tjänstebeskrivning... 4 GLOBAL TILLVERKNING OCH HANDEL... 4 FÖRMEDLINGSHANDEL

Läs mer

Branschstruktur och definitioner

Branschstruktur och definitioner Branschstruktur och definitioner Industry Supersector Sector Subsector Definition 0001 Olja och gas 0500 Olja och gas 0530 Olje- och gasproducenter 0533 Prospektering och produktion Företag som arbetar

Läs mer

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter Energi- Energi-och koldioxidintensiteter för för 319 319 varor varor och och tjänster RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån V.1 Handledning 2015 Ytterligare information om Intrastat Om du har frågor om Intrastat som du inte hittar svaret på i denna handledning, kan du vända dig till Intrastat helpdesk: tfn 08-506 944 00, fax

Läs mer

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet Klimatsmart i hemmet 10 % mindre 2010 Innehåll Gemensamma utrymmen sid. 31 Hur klimatsmart kan du bli i hemmet? sid. 33 Stockholms klimatutmaning är du med? Badrum sid. 15 Kök sid. 9 Stockholm har ett

Läs mer

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201.

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201. Sven Wimnell 050203+100201+100211: SNI 2002+2007. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. http://wimnell.com/omr40q.pdf Innehåll: sid 2 Antal arbetsställen 1998 enligt SNI,

Läs mer

Ubiquitous Computing - en vision som kan bli verklighet

Ubiquitous Computing - en vision som kan bli verklighet Ubiquitous Computing - en vision som kan bli verklighet - osynliga datorer, överallt, i alla ting, alltid i arbete, samverkar på internet Sammanställd av BG Wennersten, april 2007 bg@wennersten.se Innehåll

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2003

Hushållens utgifter (HUT) 2003 Hushållens utgifter (HUT) 2003 PR0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Vardagstips för synskadade av Kristina Bilius

Vardagstips för synskadade av Kristina Bilius Vardagstips för synskadade av Kristina Bilius Vardagstips för synskadade är utgiven av Synskadades Riksförbund Synskadades Riksförbund (SRF), 122 88 Enskede Besöksadress: Sandsborgsvägen 52 Telefon 08-39

Läs mer

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Gäller följande offentligt finansierade bibliotek: (observera att vissa definitioner endast gäller för vissa bibliotekstyper)

Läs mer

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Europeiska kommissionen Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Varken Europeiska kommissionen eller någon person som handlar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

Läs mer

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Gäller följande offentligt finansierade bibliotek: (observera att vissa definitioner endast gäller för vissa bibliotekstyper)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 1998:899 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy GE Digital Energy Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter GE-publikationsstandard: GET-20016 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

RAPPORT. Konsumenterna och IT. Problem och kunskapsbehov. Clas Thorén. Clas Thorén Consulting

RAPPORT. Konsumenterna och IT. Problem och kunskapsbehov. Clas Thorén. Clas Thorén Consulting RAPPORT 2000:3 Konsumenterna och IT Problem och kunskapsbehov Av Clas Thorén Clas Thorén Consulting Innehåll 1. Sammanfattning 5 2. Uppdraget och dess genomförande 6 3. Konsumentens problem idag 7 3.1

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR BILDMANIPULERING. Rune Pettersson RAPPORT 181

Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR BILDMANIPULERING. Rune Pettersson RAPPORT 181 Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR BILDMANIPULERING Rune Pettersson RAPPORT 181 BILDMANIPULERING Rune Pettersson Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR 2 Utgiven av Styrelsen för psykologiskt försvar ISSN

Läs mer

Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014

Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014 Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014 Nå rätt befattningshavare och företag vi hjälper dig att hitta din målgrupp Varsågod, här är Paradguiden för 2014 ditt verktyg för att hitta nya kunder. Parad är vårt

Läs mer