AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014"

Transkript

1 AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014

2 10-12/2014: Lägre kostnader och stabiliserat räntenetto Rörelseresultatet uppgick till 12,6 (11,1) mn euro. Provisionsnettot ökade med 6 % till 18,9 (17,8) mn euro medan räntenettot minskade med 7 % till 25,3 (27,3) mn euro. Rörelsekostnaderna minskade med 14 % till 39,3 (45,9) mn euro Resultatinverkan från andel av intressebolag, 0,2 (0,8) mn euro Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden minskade till 0,0 (1,1) mn euro. Vinsten uppgick till 10,4 (11,9) mn euro. Resultat per aktie (EPS) var 0,14 (0,18) euro. 2

3 1-12/2014: Ökat provisionsnetto, och lägre kostnader Rörelseresultatet uppgick till 68,3 (65,4) mn euro. Provisionsnettot ökade med 6 % medan räntenettot minskade med 9 % till 102,8 (112,6) mn euro. Rörelsekostnaderna sjönk med 8 % till 144,5 (157,2) mn euro. Resultatinverkan från andel av intressebolag, 2,2 (1,2) mn euro Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden minskade till 1,7 (2,7) mn euro. Vinsten uppgick till 55,0 (52,4) mn euro. Resultat per aktie (EPS) var 0,79 (0,78) euro. Utsikterna 2015 (NYA): Aktias rörelseresultat 2015 förväntas uppgå till motsvarande nivå som

4 Bokslutskommuniké Resultatöversikt 2 Kapitaltäckning 3 Balansräkning och ägare 4 Utsikter och målsättningar 4

5 Kvartalets rörelseresultat 5 mn euro 22,0 16,4 17,3 11,1 12, / / / / /2014 5

6 Resultat per aktie 1-12/2014 1,14 euro 0,78 0,79 0, / /2014 Resultat per aktie (EPS) Totalresultat per aktie 6

7 Resultat före och efter skatt 7 65,4 68,3 mn euro 52,4 55,0 Resultat före skatt Resultat efter skatt 1-12/ /2014 7

8 Räntenetto (1/2007 = 100) Banker i Finland 8 *4Q 2014 inte publicerad 8

9 Räntenettot 9 mn euro 39,4 40,5 39,8 12,2 14,6 38,5 38,2 11,4 36,6 8,6 35,9 9,5 34,2 32,5 8,7 9,5 8,3 7,9 33,0 31,1 30,3 7,7 29,6 29,7 28,7 29,3 30,1 7,3 7,4 7,1 7,4 7,9 8,9 8,6 28,3 7,4 26,9 27,3 25,4 25,9 26,1 25,3 6,2 5,3 5,8 5,3 5,3 4,2 5,8 11,3 12,9 14,8 15,1 15,9 14,6 12,6 11,0 9,6 7,3 7,0 7,2 7,2 7,4 9,0 11,1 10,9 11,1 10,8 18,7 9,4 9,1 8,4 8,1 15,9 13,0 13,6 14,8 12,8 13,3 13,8 14,9 15,8 16,4 15,9 15,3 15,0 13,3 11,5 10,4 10,0 9,6 11,2 10,2 11,5 12,5 13,0 1-3/09 4-6/09 7-9/ /09 1-3/10 4-6/10 7-9/ /10 1-3/11 4-6/11 7-9/ / /12 4-6/12 7-9/ / /13 4-6/13 7-9/ / /14 4-6/14 7-9/ / 14 In-och utlåning Skyddsåtgärder, hantering av ränterisk Övrigt 9

10 Provisionsnettots fördelning Inlåning Garantier och övriga förbindelser utanför balansräkning Övriga provisioner 2 % 1 % 2 % 1 % 5 % Juridiska tjänster 13 % Förmedling av försäkring 8 % 47 % Utlåning Fastighetförsmedling Kort-och betaltningsförmedling 21 % Fonder, kapitalförvaltning och värdepappersförmedling 10

11 Intäkter (mn euro) Provisionsnettot fortsatte öka -5 % 105,4224,2106,6 212,3-9 % 112,6 102,8 +6 % 70,7 74,9 28,1-15 % -11 % 24,0 12,7 10,6 Räntenetto Provisionsnetto Livförsäkringsnetto Övrigt Koncernen totalt 1-12/ /

12 Rörelsekostnaderna sjönk med 8 % (mn euro) Engångskostnader Personalkostnader 3,4 mn euro - Övriga kostnader 2,4 mn euro -8 % (exkl engångskostnader -5 %) 105,4 157,2 106,6 144,5-11 % 77,7 69,5-9 % -3 % 45,5 41,3 27,3 26,3 6,8 + 8 % 7,3 Personal 1-12/ /2013 IT-kostnader Avskrivningar av materiella och ickemateriella kostnader Övriga kostnader Koncernen totalt 12

13 IT kostnader (mn euro) 22,8 26,4 31,4-3 % 27,3 26, År 2012 större engångskostnad /reserv för byte av IT-leverantör Under 1-12/2014 upplöst reserv mot IT-kostnader 2,8 mn euro (reserv ; 3,5 mn euro) Fr.o.m. Q något lägre löpande kostnader från IT-leverantören Samlink Basbanksprojektet: Investering ca 40 mn euro (tidigare 30 mn euro), årlig kostnadsinbesparing -5 mn euro Kumulativ investering per ; 24,3 mn euro Resultatpåverkan via avskrivningar fr.o.m. slutet

14 Handlingsprogram 2015 Målsättningar Rikta resurserna mot kärnbusiness Utnyttja kreditkapacitet mot egna kunder snarare än binda upp den i lokalbankssamarbetet Förenklad koncernstruktur och moderna system för att möjliggöra lägre kostnader Minimera kostnad från Basel III 14

15 Handlingsprogram 2015 Verkställda åtgärder Nytt basbankssystem 2015 Leverantörer av basbankssystem valda, avtalet med Samlink omförhandlat Basbanksprojektet framskridit till testningsfas Avslutat tjänsterna som centralt kreditinstitut 2015 Sparbankerna 11/2014 POP Bankerna 2/2015 Kortverksamheten förnyad Ny teknisk plattform Kortkreditstocken förvärvad 12/2013 Effektiveringsåtgärder påbörjade Personalen minskas med 50 personer Sammanslagning av 8 kontor Effektivering av kontorsutrymmen på huvudkontoret Aktia Bank beviljats hypoteksbankskoncession Första CB-emissionen i juni 2013, andra CBemissionen i april 2014 Koncernstrukturen förenklad Ny segmentindelning Aktia Abp fusion Kapitalförvaltningen omorganiserad Aktia Invest fusionerad med Aktia Kapitalförvaltning Ab Fusion med Skärgårdssparbanken verkställd One Net genomfört Koncernens IT-arbetsstationer i ett nätverk IRBA Finansinspektionen beviljade Aktia bankkoncernen lov att tillämpa intern riskklassificering (IRBA) i beräknandet av kapitalkrav för hushållsexponeringar 15

16 Bankverksamhetens K/l-tal 0,73 0,74 105,4 106,6 0,72 0,71 0,57 0,

17 Nedskrivningar av krediter (per kvartal) 17 % av stocken 0,10 % 0,06 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % 10-12/11 1-3/12 4-6/12 7-9/ /12 1-3/13 4-6/13 7-9/ / /14 4-6/14 7-9/ /14 0,00 % 0,00 % 17

18 Förfallna över 90 dagar ,93 1, ,84 0,85 0,73 0,69 0,63 0,68 0,68 0,66 0,69 0,73 0,79 0,71 0, ,0 66,9 61,0 0,60 mn euro ,2 50,0 45,0 48,0 47,0 45,0 46,0 48,0 52,0 46,0 0,40 0,20 % ,00 Förfallna över 90 dagar I procent av kreditstocken inkl. förbindelser 18

19 Förfallna enligt dagar Dagar % av hela kreditstocken % av hela kreditstocken , ,66 Varav hushåll 94 1, , , ,49 Varav hushåll 34 0, , , ,66 Varav hushåll 36 0, ,46 19

20 Oreglerade krediter (>90 dagar) - andel av hushållskrediter Aktia Hela marknaden 0,70% 0,65% 0,60% 0,55% 0,50% 0,45% 0,40% 0,35% 0,30% 12/2011 3/2012 6/2012 9/ /2012 3/2013 6/2013 9/ /2013 3/2014 6/2014 9/ /2014 Finansinspektionens publikation om kreditmarknaden. På grund av översynen av rapporteringen är marknadsuppgifterna för 2014 inte ännu tillgängliga. 20

21 Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden De sammanlagda nedskrivningarna av krediter och övriga åtaganden uppgick för perioden till 1,7 (2,7) miljoner euro. Av nedskrivningarna hänförde sig 1,9 (1,8) miljoner euro till hushåll och -0,2 (0,9) miljoner euro till företag. 21

22 Segmentens bidrag till rörelseresultatet +4% +1 % 65,4 68,3 50,8 51,4-8 % 23,9 22,0 +51 % 0,5-9,8-4,8 - -0,2 Bankverksamhet 1-12/ /2013 Kapitalförvaltning & Livförsäkring Övrigt Elimineringar Koncernen totalt 22

23 Kapitalförvaltning & Livförsäkring Förvaltade kundtillgångar (mn euro) Förändring % Aktia Fondbolag % Aktia Kapitalförvaltning % Aktia Livförsäkring % Elimineringar % Totalt % 23

24 Livförsäkring, premieinkomst mn euro 160,0 140,0 140,0 120,0 21,0 13,3 125,1 20,6 100,0 80,0 26,3 Räntebunden spar + pension Riskförsäkringar 11,9 24,9 Aktia Profil står för över 50 % av den totala premieinkomsten. 60,0 Fondanknuten spar + pension 40,0 79,5 Fondanknuten Aktia Profil 67,6 20,0 0,0 1-12/ /

25 Mindre räntebunden stock, tillväxt i fondanknutna produkter (mn euro) Riskförsäkringarnas försäkringssskuld Räntebärande försäkringssskuld Fondanknuten försäkringsskuld Aktia Profil försäkringsskuld 25

26 Livförsäkringsbolagets omkostnadsprocent, % 100,7 93,6 91,7 90,8 88,3 81,

27 Sammandrag: resultatet 1-12/2014 Resultat Aktias rörelseresultat uppgick till 68,3 (65,4) miljoner euro. Periodens vinst uppgick till 55,0 (52,4) miljoner euro. Intäkter Intäkterna uppgick till 212,3 (224,2) miljoner euro. Räntenettot minskade till 102,8 (112,6) miljoner euro. Kostnader Koncernens rörelsekostnader sjönk med 8 % och uppgick till 144,5 (157,2) miljoner euro. Nedskrivningar Koncernens nedskrivningar från krediter och övriga åtaganden minskade till 1,7 (2,7) miljoner euro. 27

28 Bokslutskommuniké Resultatöversikt 2 Kapitaltäckning 3 Balansräkning och ägare 4 Utsikter och målsättningar 28

29 Bankens kapitaltäckning Finansinspektionen beviljade lov att tillämpa intern riskklassificering (IRBA) per Stärkt kapitaltäckning till 19,1 % under 2014 tack vare positivt resultat och dividend från Aktia Livbolag Basel III regelverk i kraft Effekt på kärnprimärkapitalrelationen liten, -0,2 % Negativ effekt större på kapitaltäckningsgraden -3,9% främst pga. striktare maturitetskrav på emitterat debenturkapital Temporärt undantagslov 2014 gällande innehav i Aktia Livförsäkring, riskvikt 280 % 11,8 %* 12,1 %* 14,6 % IRBA % -enheter Basel III Basel III Basel III Kärnprimärkapitalrelation 14,6 % 14,2 % 12,1 % Primärkapitalrelation 14,6 % 14,2 % 12,1 % Kapitaltäckningsgrad 19,1 % 18,4 % 15,5 % E 29 *2012 Basel II, Basel III

30 Effekterna av ny reglering Från Basel II till Basel III 30

31 Livförsäkring Solvens 3 1 Dividend till Aktia Bank Abp om 50 mn euro 23,3 % 17,5 % Verksamhetskapital 133,4 mn euro Minimikapitalkrav 34,2 mn euro

32 Bankkoncernens likviditetsportfölj och övriga räntebärande tillgångar mn euro mn euro 16 % 0 % 14 % Statsobl och statsgaranterade 18 % 0 % 24 % Covered bonds Finans exkl CB Företagslån 70 % 58 %

33 Fortsatt migration mot Solvens II Livförsäkringsbolaget Placeringsavkastning 8,0 (1,0) % Duration 5,3 (5,4) år 12 % 28,2 % 661 mn euro 629 mn euro Statsobl och statsgaranterade 1 % 3 % 15 % Covered bonds 14 % 30 % 28 % Finans exkl CB Företagslån 11 % 11 % Fastigheter 13 % 31 % Alternativa Aktier 31 %

34 Fonden för verkligt värde 104,1 mn euro 81,1 3,7 77,4 4,0 100,1 Aktier och andelar Räntebärande värdepapper samt kassaflödessäkring

35 Eget kapital per aktie (NAV) Euro/aktie 8,91 8,67 8,55 8,96 9,27 9,39 6,81 7,

36 Bokslutskommuniké Resultatöversikt 2 Kapitaltäckning 3 Balansräkning och ägare 4 Utsikter och målsättningar 36

37 Balansräkningen Koncernens balansomslutning uppgick till (10 934) mn euro. Inlåningen uppgick till (3 797) mn euro. Utlåningen till allmänheten uppgick till (6 802) mn euro. Hushållens andel av kreditstocken var mn euro eller 88,8 %. Bostadslånestocken uppgick till (5 521) mn euro Utlåningen till företag var fortsättningsvis återhållsam. Stocken uppgick till 420 (541) mn euro, motsvarande 6,5 %. 37

38 Kredit- och depositionsstock Krediter (6 802) mn euro Depositioner (3 797) mn euro Hushåll 6 % 4 % Företag 18% 5% 89 % Icke-vinstsyftande och offentliga samfund Bostadssamfund 76% 38

39 Aktiekapital och ägare största aktieägarna Antal A-aktier Antal R-aktier Antal aktier Andel av aktierna % Andel av rösterna, % Stiftelsen Tre Smeder ,44 19,85 Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas ,25 10,52 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f ,89 4,56 Sampo Abp ,73 0,86 Oy Hammaren & Co AB ,29 4,71 Stiftelsen för Åbo Akademi ,52 3,74 Livränteanstalten Hereditas ,07 9,21 Aktiastiftelsen i Borgå ,94 3,23 Aktiastiftelsen i Vasa ,29 2,68 Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla ,01 6,03 Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt ,93 2,18 Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo ,77 1,95 Föreningen Konstsamfundet rf ,77 0,26 Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma ,76 0,26 Aktiastiftelsen i Vanda ,75 5,13 Ab Kelonia Oy ,29 1,51 Sparbanksstiftelsen i Ingå ,2 1,66 Sparbanksstiftelsen i Sibbo ,04 1,15 Vörå Sparbanks Aktiastiftelse ,94 0,19 Placeringsfond Nordea Fennia ,93 0,14 De 20 största ägarna ,81 79,82 Övriga ,19 20,18 Totalt ,00 100,00 39

40 Bokslutskommuniké Resultatöversikt 2 Kapitaltäckning 3 Balansräkning och ägare 4 Utsikter och målsättningar 40

41 Utsikter inför 2015 (NYA) Aktia strävar efter att växa något mer än marknaden inom kundsegmenten privatkunder och mindre företag. Aktias Handlingsprogram 2015 omfattar ett flertal enskilda åtgärder och förverkligas stegvis med syftet att uppnå de finansiella målsättningarna Aktias målsättning är att förbättra konkurrenskraften och bli finsk mästare i kundbetjäning inom valda kundsegment. Aktia kommer att fortsätta satsningarna på en effektiv och kundvänlig service och finansiella lösningar för privathushåll, företagare och mindre företag samt institutioner. Aktias huvudsakliga fokus 2015 är bytet av basbankssystem. Basbanksystembytet förväntas medföra lägre kostnader, tillväxt och effektivare processer. UTSIKTER (NYA): Nedskrivningarna av krediter under 2015 förväntas uppgå till motsvarande nivå som Aktias rörelseresultat 2015 förväntas uppgå till motsvarande nivå som

42 Juridisk struktur Aktia Bank Abp (Noterad på NASDAQ OMX Helsinki) 100 % Aktia Livförsäkring Ab 100 % Aktia Fondbolag Ab 100 % Aktia Fastighetsförmedling Ab 75 % Aktia Kapitalförvaltning Ab** 100 % 50,9 %* Aktia Företagsfinans Ab Aktia Hypoteksbank Abp 49,1%* POP Banker och sparbanker * Av aktiekapitalet. Aktia Bank har 70 % rösterna. **Tidigare Aktia Asset Management, minoritetsandelarna fungerar som incentiv för nyckelpersoner 42

43 Målsättningar 2015 Tillväxt Lönsamhet Öka korsförsäljningsindexet med 20 % Öka provisionsintäkterna med 5 % p.a. Kostnader -5 % p.a. Kapitaltäckning Primärkapitalrelation över 13 % över konjunkturcykel (efter IRBA) Dividendutdelning Utdelning % av årets vinst Finlands bästa kundbetjäning Ökad kundnärhet och ytterligare förbättring av kundbetjäningen 43

44 Utfall 1-12/2014 och 1-12/ / /2013 Förändring % Målsättningar 2015 Provisionsintäkter 84,4 81,1 +4 % +5 % p.a. Kostnader Personalkostnader 69,5 77,7-11 %/-6 %* IT-kostnader 26,3 27,3-3 % -5 % p.a. Övriga 48,6 52,3-7 %/-3 %* * Exklusive engångskostnader

45 Balansräkning, tillgångar (mn euro) Tillgångar Kontanta medel % Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Räntebärande värdepapper 2,290 2,157 6 % Aktier och andelar % Finansiella tillgångar som kan säljas 2,375 2,257 5 % Finansiella tillgångar som innehas till förfall % Derivatinstrument % Utlåning till Finlands Bank och kreditinstitut % Utlåning till allmänheten och den offentliga samfund 6,416 6,802-6 % Lån och övriga fordringar 6,462 6,897-6 % Placeringar för fondanknutna försäkringar % Placeringar i ägarintresseföretag % Immateriella tillgångar % Förvaltningsfastigheter % Övriga materiella tillgångar % Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader % Övriga tillgångar % Övriga tillgångar totalt % Inkomstskattefordringar % Latenta skattefordringar % Skattefordringar % Tillgångar som innehas till försäljning % Tillgångar totalt 10,707 10,934-2 % 45

46 Balansräkning, skulder (mn euro) Skulder Skulder till kreditinstitut 777 1, % Skulder till allmänheten och offentliga samfund 3,979 3,797 5 % Depositioner 4,756 4,893-3 % Derivatinstrument % Emitterade skuldebrev 3,535 3,658-3 % Efterställda skulder % Övriga skulder till kreditinstitut % Skulder till allmänheten och offentliga samfund % Övriga finansiella skulder 3,931 4,106-4 % Försäkringsskuld för riskförsäkringar och räntebundna försäkringar % Försäkringsskuld för fondanknutna försäkringar % Försäkringsskuld 1, % Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter % Övriga skulder % Övriga skulder totalt % Avsättningar % Inkomstskatteskulder % Latenta skatteskulder % Skatteskulder % Skulder för tillgångar som innehas till försäljning % Skulder totalt 10,016 10,292-3 % Eget kapital Bundet eget kapital % Fritt eget kapital % Aktieägarnas andel av eget kapital % Innehav utan bestämmande inflytande % Eget kapital % Skulder och eget kapital totalt 10,707 10,934-2 % 46

47

4-6/2015: Stabil utveckling

4-6/2015: Stabil utveckling DELÅRSRAPPORT 1-6/2015 4-6/2015: Stabil utveckling Rörelseresultatet uppgick till 19,7 (22,0) mn euro. Provisionsnettot ökade med 11 % medan räntenettot var stabilt på 24,3 (25,9) mn euro. Lägre finansiella

Läs mer

AKTIA BANK ABP Bokslutskommuniké 1-12/2013

AKTIA BANK ABP Bokslutskommuniké 1-12/2013 AKTIA BANK ABP Bokslutskommuniké 1-12/2013 Ökade provisionsintäkter i ett fortsätt besvärligt marknadsläge 1-12/2013 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter förbättrades till 65,4 (56,0) mn euro.

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling.

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund.

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund. ÅRSREDOVISNING 2011 Ser en människa i varje kund. Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia verkar inom huvudstadsregionen, kustområdet

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 214 STOCKHOLM 25 APRIL 214 Aktivitetsnivån var högre såväl på kapitalmarknaden som bland företagen under kvartalet. I rollen som den ledande nordiska företagsbanken ökade SEB

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2015 Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Första kvartalet präglades av en ökad kundaktivitet

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Året i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS Ett tecken på en bra grupp * Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Ett tecken på en bra grupp * Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2010 Omvärlden...2 Koncernens resultat...3

Läs mer

Delårsrapport 2015-06

Delårsrapport 2015-06 Delårsrapport 2015-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2015-06-30 Resultat för första halvåret 2015 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 7 procent till 43 312 msek

Läs mer

Reducerad risk och ökad intjäning

Reducerad risk och ökad intjäning 1 1999-04-29 Delårsrapport januari- 1999 Reducerad risk och ökad intjäning SEB-koncernens förvaltningsresultat* för första kvartalet 1999 uppgick till 2 036 Mkr (2 851 Mkr). Rörelseresultatet var 1 643

Läs mer

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK Hoist Kredit AB Bokslutskommuniké Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Fjärde kvartalet Inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Innehåll Årets siffror i korthet 2 Året i sammandrag 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag 14 Förslag till vinstdisposition 16

Läs mer

Hoist Kredit AB. Styrelsen och verkställande direktören för Hoist Kredit AB (publ) org. nr. 556329-5699. avger härmed. Årsredovisning 2014

Hoist Kredit AB. Styrelsen och verkställande direktören för Hoist Kredit AB (publ) org. nr. 556329-5699. avger härmed. Årsredovisning 2014 Hoist Kredit AB Styrelsen och verkställande direktören för Hoist Kredit AB (publ) org. nr. 556329-5699 avger härmed Årsredovisning 2014 014 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Verksamheten Hoist

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Kvartalet i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år

Läs mer

Andra kvartalet 2011. Januari-juni 2011. jämfört med första kvartalet 2011. Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852)

Andra kvartalet 2011. Januari-juni 2011. jämfört med första kvartalet 2011. Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852) Andra kvartalet 2011 jämfört med första kvartalet 2011 Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,02* kronor (2,47) och resultat per aktie efter

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

Skandiabanken Årsredovisning 2012

Skandiabanken Årsredovisning 2012 Skandiabanken Årsredovisning 2012 Innehåll Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Starka förbättringar under 2003 Årets resultat steg 68 % till 1 490 miljoner euro (887 under 2002) Rörelseresultatet steg

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer