AKTIA BANK ABP DELÅRSRAPPORT 1-3/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIA BANK ABP DELÅRSRAPPORT 1-3/2014"

Transkript

1 AKTIA BANK ABP DELÅRSRAPPORT 1-3/2014

2 Starkt provisionsnetto, kostnaderna sjönk med 4 % Rörelseresultatet uppgick till 16,4 (19,5) mn euro. Provisionsnettot ökade med 11 % medan räntenettot sjönk till 25,4 (30,1) mn euro. Vinsten uppgick till 13,1 (14,8) mn euro. Resultat per aktie (EPS) var 0,20 (0,22) euro. Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden minskade till 0,4 (1,1) mn euro. Utsikterna 2014 (oförändrade): Trots det fortsatt låga ränteläget förväntas koncernens rörelseresultat för 2014 uppnå ungefär samma nivå som

3 Delårsrapport Resultatöversikt 2 Kapitaltäckning 3 Balansräkning och ägare 4 Utsikter och målsättningar 3

4 Kvartalets rörelseresultat 4 mn euro 19,5 19,6 15,1 16,4 11,1 1-3/ / / / /2014 4

5 Resultat per aktie 1-3/2014 0,30 euro 0,22 0,20 0,11 1-3/ /2014 Resultat per aktie (EPS) Totalresultat per aktie 5

6 Resultat före och efter skatt 6 19,5 mn euro 14,8 16,4 13,1 1-3/ /2014 Resultat före skatt Resultat efter skatt 6

7 Räntenetto (1/2007 = 100) Banker i Finland 7 *1Q 2014 inte publicerad 7

8 Räntenettot 8 mn euro 32,5 7,9 5,8 18,7 39,4 40,5 39,8 12,2 14,6 38,5 38,2 11,4 8,6 9,5 11,3 12,9 14,8 15,1 15,9 14,6 12,6 11,0 9,6 15,9 36,6 35,9 34,2 8,7 9,5 8,3 33,0 7,7 31,1 30,3 29,6 29,7 28,7 29,3 30,1 7,3 7,4 7,1 7,4 7,9 8,9 8,6 7,3 7,0 7,2 7,2 28,3 7,4 26,9 27,3 25,4 6,2 5,3 5,8 7,4 9,0 11,1 10,9 11,1 10,8 9,4 13,0 13,6 14,8 12,8 13,3 13,8 14,9 15,8 16,4 15,9 15,3 15,0 13,3 11,5 10,4 10,0 9,6 11,2 10,2 1-3/09 4-6/09 7-9/ /09 1-3/10 4-6/10 7-9/ /10 1-3/11 4-6/11 7-9/ /11 1-3/12 4-6/12 7-9/ /12 1-3/13 4-6/13 7-9/ /13 1-3/14 In-och utlåning Skyddsåtgärder, hantering av ränterisk Övrigt 8

9 Intäkter (mn euro) Provisionsnettot fortsatte öka -10 % 57,5 52,0-15 % 30,1 25,4 +11 % 18,8 16,9 +4 % 7,6-21% 6,0 3,0-41 % 1,8 Räntenetto Provisionsnetto Livförsäkringsnetto Övrigt Koncernen totalt 1-3/ /2013 9

10 Kostnaderna sjönk med 4 % (mn euro) -4 % Personalstyrkan reducerades med 50 under hösten ,5 36,1 19,2-9 % 17,5 Satsningarna på förnyelsen av basbankssystemet fortsätter -5 % + 12 % 6,6 5,9 + 6 % 1,8 1,7 10,7 10,2 Personal 1-3/ /2013 IT-kostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Övriga rörelsekostnader Koncernen totalt 10

11 Handlingsprogram 2015 Målsättningar Rikta resurserna mot kärnbusiness Utnyttja kreditkapacitet mot egna kunder snarare än binda upp den i lokalbankssamarbetet Förenklad koncernstruktur och moderna system för att möjliggöra lägre kostnader Minimera kostnad från Basel III 11

12 Handlingsprogram 2015 Verkställda åtgärder Nytt basbankssystem 2015 Leverantörer av basbankssystem valda, avtalet med Samlink omförhandlat Avsluta tjänsterna som centralt kreditinstitut 2015 Aktia Bank beviljats hypoteksbankskoncession Första CB-emission i juni 2013 Koncernstrukturen förenklad Ny segmentindelning Aktia Abp fusion Kapitalförvaltningen omorganiserad Kortverksamheten förnyad Ny teknisk plattform Kortkreditstocken förvärvad 12/2013 Effektiveringsåtgärder påbörjade Personalen minskas med 50 personer Sammanslagning av 8 kontor One Net genomfört Koncernens IT-arbetsstationer i ett nätverk 12

13 Bankverksamhetens K/l-tal 0,73 0,74 105,4 106,6 0,72 0,72 0,57 0, /

14 Nedskrivningar av krediter (per kvartal) 14 % av stocken 0,10 % 0,06 % 0,05 % 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 1-3/11 4-6/11 7-9/ /11 1-3/12 4-6/12 7-9/ /12 1-3/13 4-6/13 7-9/ / /

15 Förfallna över 90 dagar ,93 1,00 0,84 0,85 mn euro ,0 66,9 61,0 0,73 53,2 0,69 50,0 0,63 45,0 0,68 0,68 48,0 47,0 0,66 0,69 45,0 46,0 0,80 0,60 0,40 % 20 0, ,00 Förfallna över 90 dagar I procent av kreditstocken inkl. förbindelser 15

16 Förfallna enligt dagar Dagar % av hela kreditstocken % av hela kreditstocken , ,66 Varav hushåll 96 1, , , ,49 Varav hushåll 40 0, , , ,66 Varav hushåll 34 0, ,46 16

17 Oreglerade krediter (>90 dagar) - andel av hushållskrediter Aktia Hela marknaden 0,70% 0,65% 0,60% 0,55% 0,50% 0,45% 0,40% 0,35% 0,30% 12/2009 3/2010 6/2010 9/ /2010 3/2011 6/2011 9/ /2011 3/2012 6/2012 9/ /2012 3/2013 6/2013 9/ /2013 3/2014 Källa: Finansinspektionens publikation om kreditmarknaden

18 Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden De sammanlagda nedskrivningarna av krediter och övriga åtaganden uppgick för perioden till 0,4 (1,1) miljoner euro. Av nedskrivningarna hänförde sig 0,2 (0,0) miljoner euro till hushåll och 0,2 (1,1) miljoner euro till företag. 18

19 Segmentens bidrag till rörelseresultatet -16 % 15,2-28% 19,5 16,4 11,0-19% 6,2 5,0 +91 % 0,4 +42 % 0,6 Bankverksamhet 1-3/ /2013 Kapitalförvaltning & Livförsäkring -2,4-0,2 Övrigt Elimineringar Koncernen totalt 19

20 Kapitalförvaltning & Livförsäkring Förvaltade kundtillgångar (mn euro) Förändring % Aktia Fondbolag % Aktia Invest % Aktia Kapitalförvaltning % Aktia Livförsäkring % Elimineringar % Totalt % 20

21 Aktias Kapitalförvaltning på delad första plats för andra året i rad (SFR) Högsta poäng för tydlig placeringsfilosofi Bästa kundbetjäningen Aktia Invests fondanalys är bland de bästa För tredje året i rad får vi högsta betyg för högklassig administration (Quality of Administration) Högsta vitsord för gott rykte och stabil organisation 21

22 Livförsäkring, premieinkomst mn euro 50,0 46,0 45,0 2,7 40,0 35,0 30,0 8,6 6,3 Räntebunden spar + pension 31,6 2,7 Aktia Profil står för över 45 % av den totala premieinkomsten. 25,0 Riskförsäkringar 8,5 20,0 15,0 28,4 Fondanknuten spar + pension Fondanknuten Aktia Profil 5,9 10,0 5,0 14,5 0,0 1-3/ /

23 Mindre räntebunden stock, tillväxt i fondanknutna produkter (mn euro) /2014 Räntebärande ansvarsskuld Riskförsäkringarnas ansvarsskuld /2014 Fondanknuten ansvarsskuld Aktia Profil ansvarsskuld 23

24 Livförsäkringsbolagets omkostnadsprocent, % 100,7 93,6 91,7 90,8 88,3 85, /

25 Sammandrag: resultatet 1-3/2014 Resultat Aktias rörelseresultat uppgick till 16,4 (19,5) miljoner euro. Periodens vinst uppgick till 13,1 (14,8) miljoner euro. Intäkter Intäkterna uppgick till 52,0 (57,5) miljoner euro. Räntenettot sjönk och uppgick till 25,4 (30,1) miljoner euro. Kostnader Koncernens rörelsekostnader sjönk med 4 % och uppgick till 36,1 (37,5) miljoner euro. Nedskrivningar Koncernens nedskrivningar från krediter och övriga åtaganden minskade med 63 % till 0,4 (1,1) miljoner euro. 25

26 Delårsrapport Resultatöversikt 2 Kapitaltäckning 3 Balansräkning och ägare 4 Utsikter och målsättningar 26

27 Bankens kapitaltäckning Basel III regelverk i kraft Effekt på primärkapitalrelationen liten, -0,2 % Negativ effekt större på kapitaltäckningsgraden -3,9% främst pga. striktare maturitetskrav på emitterat debenturkapital Temporärt undantagslov 2014 gällande innehav i Aktia Livförsäkring, riskvikt 280 % Stärkt kapitaltäckning under 1Q2014 pga. positivt resultat och dividend från Aktia Livbolag; 17,3 % IRBA ansökan lämnades in i augusti 2011 och finansinspektionens granskning pågår. IRBA förväntas höja primärkapitalrelationen med minst 4 %-enheter % 10,6 % 11,8 % 12,3 % IRBA + 4 % -enheter Basel III Basel III Basel II Kärnprimärkapitalrelation 13,6 % 12,1 % - Primärkapitalrelation 13,6 % 12,1 % 12,3 % Kapitaltäckningsgrad 17,3 % 15,5 % 19,3 % E 27

28 Effekterna av ny reglering Från Basel II till Basel III 28

29 Livförsäkring Solvens 2 9 Dividend till Aktia Bank Abp om 50 mn euro under 1Q/ ,5 % 18,8% Verksamhetskapital 107,2 mn euro Minimikapitalkrav 34,5 mn euro

30 Bankkoncernens likviditetsportfölj och övriga räntebärande tillgångar mn euro mn euro Statsobl och statsgaranterade 16 % 1 % 17 % 16 % 0 % 14 % Covered bonds Finans exkl CB Företagslån 66 % 70 %

31 Fortsatt migration mot Solvens II Livförsäkringsbolaget Placeringsavkastning 1,9 (0,5) % Duration 5,6 (5,6) år 28,2 % Statsobl och statsgaranterade Covered bonds Finans exkl CB 16 % 1 % 0 % 29 % 15 % 1 % 30 % Företagslån 11 % 12 % Fastigheter 11 % 11 % Alternativa Aktier 32 % 31 %

32 Fonden för verkligt värde 88,2 mn euro 81,1 Aktier och andelar Räntebärande värdepapper samt kassaflödessäkring

33 Eget kapital per aktie (NAV) Dividendutbetalning 0,42 euro i april beaktad Koncernen euro 7,89 7,88 8,70 8,91 9,02 8,34 8,52 8,67 8,55 6,14 6,90 7,01 6,43 6,81 6,14 6,43 6,90 7,

34 Delårsrapport Resultatöversikt 2 Kapitaltäckning 3 Balansräkning och ägare 4 Utsikter och målsättningar 34

35 Balansräkningen Koncernens balansomslutning minskade något och uppgick till (10 934) mn euro. Inlåningen uppgick till (3 797) mn euro. Utlåningen till allmänheten uppgick till (6 802) mn euro. Hushållens andel av kreditstocken var mn euro eller 88,1 %. Bostadslånestocken uppgick till (5 521) mn euro Utlåningen till företag var fortsättningsvis återhållsam Stocken uppgick till 473 (541) mn euro, motsvarande 7,1 % 35

36 Kredit- och depositionsstock Krediter (6 802) mn euro Depositioner (3 797) mn euro 7 % 4 % Hushåll Företag 17% 6% 0% 88 % Icke-vinstsyftande och offentliga samfund Bostadssamfund 77% 36

37 Aktiekapital och ägare största aktieägarna Antal A-aktier Antal R-aktier Antal aktier Andel av aktierna % Andel av rösterna, % Stiftelsen Tre Smeder , Livränteanstalten Hereditas , Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas , Svenska litteratursällskapet i Finland rf , Oy Hammarén & Co Ab , Stiftelsen för Åbo Akademi , Aktiastiftelsen i Borgå , Aktiastiftelsen i Vasa , Sampo Oyj , Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla , Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt , Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo , Föreningen Konstsamfundet rf , Ömsesidiga arbetspensions försäkringsbolaget Varma , Aktiastiftelsen i Vanda , Ab Kelonia Oy , Sparbanksstiftelsen i Ingå , Sparbanksstiftelsen i Sibbo , Sparbanksstiftelsen i Malax , Placeringsfonden Nordea Fennia , De 20 största ägarna , Övriga , Totalt ,

38 Delårsrapport Resultatöversikt 2 Kapitaltäckning 3 Balansräkning och ägare 4 Utsikter och målsättningar 38

39 Utsikter inför 2014 Aktia strävar efter att växa något mer än marknaden inom kundsegmenten privatkunder och mindre företag. Aktias handlingsprogram 2015 omfattar ett flertal enskilda åtgärder och förverkligas stegvis med syftet att uppnå de finansiella målsättningarna fram till Aktias målsättning är att förbättra konkurrenskraften och bli finsk mästare i kundbetjäning inom valda kundsegment. Aktia kommer att fortsätta satsningarna på en effektiv och kundvänlig service och finansiella lösningar för privathushåll, företagare och mindre företag samt institutioner. UTSIKTER (oförändrade): Nedskrivningarna av krediter förväntas uppgå till motsvarande nivå som år Trots det fortsatt låga ränteläget förväntas koncernens rörelseresultat för 2014 uppnå ungefär samma nivå som

40 Juridisk struktur Aktia Bank Abp (Noteras på NASDAQ OMX Helsinki) 100 % Aktia Livförsäkring Ab 100 % 50,9 %* Aktia Fondbolag Ab Aktia Hypoteksbank Abp 49,1%* POP Banker och sparbanker 75 % Aktia Kapitalförvaltning Ab** 100 % Aktia Invest Ab 100 % Aktia Företagsfinans Ab 100 % Aktia Fastighetsförmedling Ab 100 % Skärgårdssparbanken Ab * Av aktiekapitalet. Aktia Bank har 70 % rösterna. **Tidigare Aktia Asset Management, minoritetsandelarna fungerar som incentiv för nyckelpersoner 40 40

41 Målsättningar Tillväxt Lönsamhet Öka korsförsäljningsindexet med 20 % Öka provisionsintäkterna med 5 % p.a. Kostnader -5 % p.a. Kapitaltäckning Primärkapitalrelation över 13 % över konjunkturcykel (efter IRBA) Dividendutdelning Utdelning % av årets vinst Finlands bästa kundbetjäning Ökad kundnärhet och ytterligare förbättring av kundbetjäningen 41

42 Utfall 1-3/2014 och 1-3/ / /2013 Förändring % Målsättningar framtill 2015 Provisionsintäkter 20,8 19,0 +10 % +5 % p.a. Kostnader Personalkostnader 17,5 19,2-9 % IT-kostnader 6,6 5,9 +12 % -5 % p.a. Övriga 12,0 12,4-3 % 42

43 Balansräkning, tillgångar (mn euro) Tillgångar Kontanta medel 228,3 414,3-45 % 295,1 Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultatr 0,1 0,1-1 % 0,0 Räntebärande värdepapper 2 264, ,0 5 % 2 158,2 Aktier och andelar 86,4 99,5-13 % 98,8 Finansiella tillgångar som kan säljas 2 351, ,5 4 % 2 257,0 Finansiella tillgångar som innehas till förfall 497,4 499,3 0 % 362,5 Derivatinstrument 209,6 197,6 6 % 270,8 Utlåning till Finlands Bank och kreditinstitut 188,0 95,1 98 % 129,0 Utlåning till allmänheten och offentliga samfund 6 693, ,2-2 % 7 132,6 Lån och övriga fordringar 6 881, ,3 0 % 7 261,6 Placeringar för fondanknuten ansvarsskuld 476,9 465,9 2 % 401,1 Placeringar i ägarintresseföretag 20,5 19,3 6 % 21,2 Immateriella tillgångar 24,0 20,3 18 % 14,5 Förvaltningsfastigheter 61,1 60,4 1 % 28,3 Övriga materiella tillgångar 6,6 6,6 0 % 5,4 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 67,4 66,2 2 % 70,8 Övriga tillgångar 10,4 8,8 18 % 124,9 Övriga tillgångar totalt 77,8 75,0 4 % 195,7 Inkomstskattefordringar 4,6 3,7 25 % 0,9 Latenta skattefordringar 15,4 16,2-5 % 22,3 Skattefordringar 20,0 19,9 1 % 23,1 Tillgångar som innehas till försäljning 1,2 1,2 0 % 1,4 Tillgångar totalt , ,8-1 % ,7 43

44 Balansräkning, skulder (mn euro) Skulder Skulder till kreditinstitut 998, ,5-9 % 983,5 Skulder till allmänheten och offentliga samfund 3 861, ,5 2 % 3 631,8 Depositioner 4 859, ,0-1 % 4 615,2 Derivatinstrument 123,7 128,6-4 % 161,6 Emitterade skuldebrev 3 522, ,9-4 % 3 888,1 Efterställda skulder 227,7 232,2-2 % 274,2 Övriga skulder till kreditinstitut 123,5 123,5 0 % 250,8 Övriga skulder till allmänheten och offentliga samfund 87,3 92,4-5 % 128,7 Övriga finansiella skulder 3 960, ,0-4 % 4 541,8 Ansvarsskuld för räntebundna försäkringar 502,0 503,5 0 % 517,0 Ansvarsskuld för fondförsäkringar 474,3 461,9 3 % 400,5 Försäkringstekniska avsättningar 976,4 965,4 1 % 917,4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 105,7 96,5 10 % 100,5 Övriga skulder 135,9 40,5 235 % 39,8 Övriga skulder totalt 241,6 137,0 76 % 140,4 Avsättningar 5,7 6,4-10 % 6,9 Inkomstskatteskulder 1,6 5,2-69 % 24,1 Latenta skatteskulder 53,1 50,4 5 % 64,8 Skatteskulder 54,7 55,6-2 % 88,9 Skulder för tillgångar som innehas till försäljning 0,2 0,2-1 % 0,2 Skulder totalt , ,1-1 % ,4 Eget kapital Bundet eget kapital 251,5 244,5 3 % 212,9 Fritt eget kapital 317,5 332,7-5 % 387,4 Aktieägarnas andel av eget kapital 569,0 577,1-1 % 600,2 Innehav utan bestämmande inflytande 64,3 64,6 0 % 65,1 Eget kapital 633,3 641,7-1 % 665,4 Skulder och eget kapital totalt , ,8-1 % ,7 44

45

AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014

AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014 AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014 10-12/2014: Lägre kostnader och stabiliserat räntenetto Rörelseresultatet uppgick till 12,6 (11,1) mn euro. Provisionsnettot ökade med 6 % till 18,9 (17,8) mn

Läs mer

AKTIA ABP Delårsrapport 1-3/2013

AKTIA ABP Delårsrapport 1-3/2013 AKTIA ABP Delårsrapport 1-3/2013 Ett gott första kvartal 1-3/2013 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter förbättrades till 19,5 (14,3) miljoner euro. Vinsten från kvarvarande verksamheter uppgick

Läs mer

4-6/2015: Stabil utveckling

4-6/2015: Stabil utveckling DELÅRSRAPPORT 1-6/2015 4-6/2015: Stabil utveckling Rörelseresultatet uppgick till 19,7 (22,0) mn euro. Provisionsnettot ökade med 11 % medan räntenettot var stabilt på 24,3 (25,9) mn euro. Lägre finansiella

Läs mer

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1-3/2011 i korthet Rörelseresultatet var 18,8 (17,5) miljoner euro. Resultat per aktie steg till (EPS) 0,20 (0,18) euro. Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

AKTIA BANK ABP Bokslutskommuniké 1-12/2013

AKTIA BANK ABP Bokslutskommuniké 1-12/2013 AKTIA BANK ABP Bokslutskommuniké 1-12/2013 Ökade provisionsintäkter i ett fortsätt besvärligt marknadsläge 1-12/2013 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter förbättrades till 65,4 (56,0) mn euro.

Läs mer

Aktia Bank BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

Aktia Bank BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Aktia Bank BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 10-12/2015: Engångskostnader belastade resultatet Rörelseresultatet uppgick till 11,1 (12,6) mn euro. Provisionsnettot var oförändrat 18,9 (18,9) mn euro och räntenettot

Läs mer

Aktia Bank. Delårsrapport 1-3/2016

Aktia Bank. Delårsrapport 1-3/2016 Aktia Bank Delårsrapport 1-3/2016 1-3/2016: Svårt marknadsläge pressade provisionsnettot Rörelseresultatet uppgick till 14,6 (17,0) mn euro. Provisionsnettot minskade med 4 % och räntenettot minskade 3

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt 2012 Aktia uppnådde ett gott resultat Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter, mn euro 76,3 Försäljningen ökade kraftigt

Läs mer

Aktia Bank. Delårsrapport 1-9/2016

Aktia Bank. Delårsrapport 1-9/2016 Aktia Bank Delårsrapport 1-9/2016 7-9/2016: Högre övriga kostnader Rörelseresultatet uppgick till 15,8 (16,4) mn euro. Provisionsnettot ökade med 2 % till 20,0 (19,7) mn euro och räntenettot med 1 % till

Läs mer

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-översikt Året som gick Aktia satsar på tillväxt Utsikter 2015 2 Finland i fel sällskap 3 Skuldsättningen fortsätter att öka? 4 Resultatet 2014 2014 2013 Δ% Räntenetto 102,8

Läs mer

Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat

Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat Aktia Bank Abp Börsmeddelande 7.5.2013 Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat 1.1-31.3.2013 Aktia Bank Abp publicerar uppgifter om sin ekonomiska ställning och sitt resultat med anledning av

Läs mer

Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat

Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat Aktia Bank Abp Börsmeddelande 8.11.2012 Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat 1.1-30.9.2012 Aktia Bank Abp publicerar uppgifter om sin ekonomiska ställning och sitt resultat med anledning

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt 2011 ett händelserikt år för Aktia Rörelseresultat, mn euro Resultat per aktie sjönk till 0,53 (0,83) euro Dividenden oförändrad

Läs mer

Följande utsikter har offentliggjorts den 12 februari 2014 i Aktia Bank Abp:s bokslutskommuniké :

Följande utsikter har offentliggjorts den 12 februari 2014 i Aktia Bank Abp:s bokslutskommuniké : TILLÄGG 5/13.2.2014 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 26.4.2013 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VD-översikt Året 2015 Aktia satsar på tillväxt Utsikter och planer inför 2016 2 Svag tillväxt i Finland framöver 0,6 0,9 3 Konkurrenskraften fortsättningsvis ett problem

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2006. Aktia

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2006. Aktia Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-30.6.2006 Aktia Innehåll Delårsrapport...... 4 Resultaträkning... 8 Balansräkning.... 9 Beräkningsgrunderna för nyckeltalen... 11 Noter till balansräkningen för år

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Aktia Bank Abp delårsrapport 1.1-30.6.2013

Aktia Bank Abp delårsrapport 1.1-30.6.2013 Aktia Bank Abp delårsrapport 1.1-30.6.2013 nytt moderbolag i aktiakoncernen Aktia Bank Abp utgör från och med 1.7.2013 nytt börsnoterat moderbolag i Aktiakoncernen. Koncernens tidigare moderbolag Aktia

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Aktias år. Aktia Bank Abp Delårsrapport 1.1 30.6.2009

Aktias år. Aktia Bank Abp Delårsrapport 1.1 30.6.2009 2009 Aktias år Aktia Bank Abp Delårsrapport 1.1 30.6.2009 Innehåll 1 Periodens verksamhet 1 Resultat 1 Intäkter 1 Kostnader 1 Balans och åtaganden utanför balansräkningen 2 Kapitaltäckning 2 Rating 2 Värderingar

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Aktia Bank Abp. (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) Resultatet för 1-9/2011. Nyckeltal. Delårsrapport

Aktia Bank Abp. (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) Resultatet för 1-9/2011. Nyckeltal. Delårsrapport Delårsrapport 1.1 30.9.2011 Aktia Bank Abp (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) 1 Resultatet för 1-9/2011 Aktia Bank Abp är dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp och utgör moderbolag i bankkoncernen.

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2014. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2014. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2014 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2004

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2004 Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-30.6.2004 Innehåll Pressmeddelande: Stark tillväxt bibehållen lönsamhet...... 3 Delårsrapport...... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning.... 7 Resultat per kvartal...

Läs mer

AKTIA BANK ABP DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2015

AKTIA BANK ABP DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2015 AKTIA BANK ABP DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2015 FORTSATT TILLVÄXT I PROVISIONSINTÄKTER KOMPENSERAR FÖR LÄGRE RÄNTENETTO VD JUSSI LAITINEN Resultatet var stabilt och kostnaderna under kontroll. De växande provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Aktia Bank Abp. (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) Resultatet för 1-3/2011. Nyckeltal. Delårsrapport

Aktia Bank Abp. (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) Resultatet för 1-3/2011. Nyckeltal. Delårsrapport Delårsrapport 1.1 31.3.2011 Aktia Bank Abp (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) 1 Resultatet för 1-3/2011 Aktia Bank Abp är dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp och utgör moderbolag i bankkoncernen.

Läs mer

(dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) (mn euro) 10-12/ /2011 % % 7-9/ / /2012

(dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) (mn euro) 10-12/ /2011 % % 7-9/ / /2012 Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2012 Aktia Bank Abp (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) Resultatet för 1 12/2012 Aktia Bank Abp är dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp och utgör moderbolag

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Resultatet 2012. 1 Rating. 1 Kapitaltäckning. 2.... Balans och åtaganden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

(dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) (mn euro) 4 6/ /2011 % 1 6/ /2011 % 1 3/

(dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) (mn euro) 4 6/ /2011 % 1 6/ /2011 % 1 3/ Delårsrapport 1.1 30.6.2012 Aktia Bank Abp (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) Resultatet för 1 6/2012 Aktia Bank Abp är dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp och utgör moderbolag i bankkoncernen.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2016 Kreditinstitutens bokslut 2016, 2:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent och rörelsevinsten med 37 procent under andra kvartalet 2016 De inhemska

Läs mer

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG 524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Aktia Bank Abp. (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) Resultatet för 1-6/2011. Nyckeltal. Delårsrapport

Aktia Bank Abp. (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) Resultatet för 1-6/2011. Nyckeltal. Delårsrapport Delårsrapport 1.1 30.6.2011 Aktia Bank Abp (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) 1 Resultatet för 1-6/2011 Aktia Bank Abp är dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp och utgör moderbolag i bankkoncernen.

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT För perioden januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT För perioden januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT För perioden januari mars 2006 Perioden i korthet Koncernens rörelsevinst steg med 32,2 % till 6,4 Meuro (jan mars 2005: 4,8) Räntenettot ökade med 5,0 % till 8,1 Meuro (7,7) Provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

FUSIONSPROSPEKT 15.3.2013. Aktia Abp och Aktia Bank Abp

FUSIONSPROSPEKT 15.3.2013. Aktia Abp och Aktia Bank Abp FUSIONSPROSPEKT 15.3.2013 Aktia Abp och Aktia Bank Abp Aktia Abp ( Aktia ), ett publikt aktiebolag som är registrerat i Finland, och dess helägda dotterbolag Aktia Bank Abp ( Aktia Bank ), ett publikt

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-30.9.2005 Delårsrapport 1.1-30.9.2005 Resultatet per aktie förbättrades med en tredjedel Perioden i korthet ens rörelseresultat förbättrades med 22,7 % till 34,0 mn

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

AKTIA BANK ABP DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2015

AKTIA BANK ABP DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2015 AKTIA BANK ABP DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2015 STARK TILLVÄXT I BÅDE PROVISIONER OCH NYUTLÅNING VD JUSSI LAITINEN Aktia uppnådde ett gott halvårsresultat med fortsatt starkt växande provisionsintäkter. Intäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden januari-mars 2005

DELÅRSRAPPORT för perioden januari-mars 2005 DELÅRSRAPPORT för perioden januari-mars 2005 Perioden i korthet Redovisnings- och värderingsprinciper enligt IFRS har tillämpats Koncernens rörelsevinst uppgick till 4,7 Meuro (4,8 jan-mars 2004) Finansnettot

Läs mer

AKTIA ABP DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2010

AKTIA ABP DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2010 AKTIA ABP DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2010 JANUARI-SEPTEMBER: RÖRELSERESULTAT 64,4 (37,2) MILJONER EURO Koncernens rörelseresultat januari - september 2010 ökade med 73 % till 64,4 (37,2) miljoner euro och

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Aktia Bank Abp Börsmeddelande 8.4.2009 kl.16.00. Aktia Bank Abp:s nya indelning av rörelsesegment 2008

Aktia Bank Abp Börsmeddelande 8.4.2009 kl.16.00. Aktia Bank Abp:s nya indelning av rörelsesegment 2008 Aktia Bank Abp Börsmeddelande 8.4.2009 kl.16.00 Aktia Bank Abp:s nya indelning av rörelsesegment 2008 Från och med 1.1.2009 har indelningen i rörelsesegment förändrats så att segmenten Kontorsrörelse och

Läs mer

AKTIA ABP DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2012

AKTIA ABP DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2012 AKTIA ABP DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2012 INTÄKTERNA ÖKADE UNDER TREDJE KVARTALET MED 22 % VD JUSSI LAITINEN Aktias resultat efter 9 månader är gott. Försäljnings- och förvaltningsprovisionerna har utvecklats

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

OP Pohjola gruppens delårsrapport

OP Pohjola gruppens delårsrapport OP Pohjola gruppens delårsrapport 1.1 31.3.2012 Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling.

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

AKTIA ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA ABP ÅRSREDOVISNING 2012 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

OP Pohjola gruppens delårsrapport

OP Pohjola gruppens delårsrapport OP Pohjola gruppens delårsrapport 1.1 30.6.2012 Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer