PUBLIC FINANCE. Malmö Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIC FINANCE. Malmö Stad"

Transkript

1 PUBLIC FINANCE Malmö Stad Analytiker: Carl Nyreröd, Stockholm (46) Andrea Croner, Stockholm (46) Publicerad: 19 mars 2012 Analytiker: Carl Nyreröd, Stockholm (46) ; Andrea Croner, Stockholm (46) ; Rating: AAA/Stabil/A-1+/ K-1 Ratingsammanfattning Malmös rating återspeglar den snabbt växande lokala ekonomin, vilken gagnas av en utmärkt integration i Öresundsregionen, stark ledning med en bakgrund av god budgetefterlevnad med endast marginella kostnadsöverskridanden, låga skattefinansierade skulder och en stark likviditetsposition. Det stabila och starka systemstödet i svensk kommunoch landstingssektor utgör ytterligare en positiv ratingfaktor. Dessa styrkor motverkas till viss del av Malmös investeringar vilka begränsar prognoticerade kassaflöden. Dessutom är stadens finansiella flexibilitet något begränsad i förhållande till genomsnittet av landets kommuner, via dess högre exponering mot utjämningsbidrag. Malmös lokala makroekonomiska struktur är stark och gynnas av kommunens nära integration i Öresundsregionen vilken bland annat har accentuerats med öppnandet av Öresundsförbindelsen år 2000 och Malmös Citytunnel år Köpenhamns internationella flygplats, Skandinaviens största, ligger bara 15 minuter från Malmö, och centrala Köpenhamn kan nås på 25 minuter. Infrastrukturinvesteringar, satsningen på Malmö Högskola och invandring från utlandet är de viktigaste drivkrafterna bakom kommunens starka befolkningstillväxt under de senaste 20 åren.

2 Kommunens arbetslöshet låg på 9.3% i januari Detta är över det nationella snittet på 6.7%, men skillnaden mot riksgenomsnittet har gradvis minskat under de senaste åren. Kommunen redovisade ett starkt finansiellt resultat år 2011 med en preliminär rörelsemarginal på 5.9% (6.5% 2010) av rörelseintäkterna och ett underskott efter investeringar på 0.9% av totala intäkter (1.1% överskott 2010). För planperioden fram till 2014 prognostiseras en viss försvagning av rörelsemarginalen till ca 4% av rörelseintäkterna. För det fall att Malmö skulle stå inför en allvarlig försvagning av intäkterna förlitar vi oss dock på stadens starka finansiella flexibilitet via dess beskattningsrätt och möjlighet att sälja tillgångar. Vi bedömer Malmös finansiella intäktsflexibilitet som robust, då staden har autonomi att själv besluta om den lokala inkomstskattesatsen. I jämförelse med andra svenska kommuner bedömer vi dock denna flexibilitet som något begränsad då hela 28% av de totala intäkterna utgörs av bidrag och skatteintäkter representerar endast 55% av totala intäkter, vilket är lågt jämfört med jämförbara svenska kommuner med rating. Malmö finansierar delar av sin verksamhet genom avgifter vilka i många fall är reglerade av nationell lagstiftning och därmed endast är modifierbara till en viss del. Inkluderande dessa intäkter uppgår Malmös modifierbara intäkter till ca 61% av rörelseintäkterna, vilket resulterar i en relativt stark budgetflexibilitet. Malmö har under det senaste decenniet varit skuldfri och i en position att finansiera investeringar med egna likvida medel. Staden planerar dock att finansiera en del av sina framtida investeringar med externa lån. Dessutom avser staden att uppta lån för vidareutlåning till kommunägda företag, varav de större bolagen enligt vår mening är självförsörjande. I förhållande till sin storlek äger Malmö en relativt liten bolagsgrupp, där fastighetsbolaget MKB Fastighets AB (MKB, AA-/Stabil/A-1+) är det största. För närvarande ombesörjer MKB sin lånefinansiering på egen hand. Som svensk kommun gagnas Malmö av det starka svenska systemstödet och institutionell stabilitet. Därtill verkar svensk kommunsektor via det så kallade alandskravet inom ett ramverk syftande till budgetstabilitet. Likviditet Malmös likviditetsposition utgör en positiv ratingfaktor. Detta beror huvudsakligen på det faktum att staden inte är någon nettolåntagare. Staden har för tillfället inga egna låneförfall och har en positiv likviditetsposition på SEK 660 miljoner. Under 2011 upprättade Malmö ett certifikatprogram om SEK 2 miljarder och staden planerar att ytterligare diversifiera sina finansieringsmöjligheter genom att sätta upp nya kapitalmarknadsprogram. Dessutom antas att kommunen kommer att substituera en del av sina nuvarande borgensåtaganden till sina bolag med vidareutlåning av egna upptagna lån. Följaktligen räknar vi med att Malmös framtida låneförfall kommer att öka. 2

3 Malmö ämnar dock täcka dessa låneförfall med egen likviditet och kreditfaciliteter i bank. Enligt stadens nuvarande likviditetspolicy ska de hålla likviditetsfaciliteter omfattande minst sex månaders likviditetsbehov. Malmös nettolikviditetsposition inkluderande lånefinansiering av investeringar summerade vid årsskiftet 2011 till SEK 500 miljoner. Malmös låneportfölj summerar till SEK 1000 miljoner (varav cirka hälften utgörs av vidareutlåning till sina bolag) men har full likviditetstäckning från egna likviditetskällor eller kreditfaciliteter från bank. Dessutom finns en överenskommelse med MKB sägandes att om bolaget skulle ersätta en del av sin nuvarande externfinansiering med lån från kommunen skulle MKB till kommunens förmån tillhandahålla ett motsvarande belopp från sina egna banklånelöften. Vi anser att Malmö har en mycket stark finansförvaltning präglad av en konservativ riskpolicy. Vi noterar samtidigt att svenska kommuner med rating har en mycket god åtkomst till kapitalmarknaden, vilket stärker vår bild av att stadens möligheter till kapitalåtkomst. Följdaktligen tar vi med detta i vår bedömning av Malmös likviditetsposition Ratingutsikter De stabila ratingutsikterna speglar Standard & Poor s förväntningar att Malmö kommer att anpassa sina utgifter vid en eventuell försvagning av skatteintäkterna, vilket då endast skulle ge en marginell påverkan på stadens rörelsemarginaler. Ratingutsikterna innefattar även vår förväntan att kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar endast kommer att vara måttlig. Vi förutser att Malmös skattefinansierade skulder ej kommer att överstiga 30% av operativa intäkter vid utgången av Detta inkluderar även en viss vidareutlåning till Malmös bolag. I händelse av att vidareutlåningen till bolaget MKB skulle bli större än förväntat skulle det inte med automatik leda till en negativ ratingförändring eftersom vi anser att MKB är ett självförsörjande företag. En kraftig nedgång i stadens resultatnivåer eller en avsevärd försvagning av stadens likviditetsposition skulle kunna medföra en negativ förändring av ratingen. Skulle MKB eller något av stadens andra större bolag drabbas av en betydande försämring i sin finansiella riskprofil eller affärsriskprofil skulle detta också kunna leda till en negativ ratingförändring. Om Malmö skulle göra signifikanta rörelseunderskott resulterande i att dess nyckeltal för lånebörda skulle överstiga vårt nuvarande basfalls-scenario skulle detta även kunna resultera i en negativ ratingförändring. 3

4 Copyright 2011 Standard & Poor s Financial Services LLC, a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. No content (including ratings, credit-related analyses and data, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of S&P. The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P, its affiliates, and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not 4

5 responsible for any errors or omissions, regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages. Credit-related analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact or recommendations to purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions. S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P's opinions and analyses do not address the suitability of any security. S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor. While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives. S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain non-public information received in connection with each analytical process. S&P may receive compensation for its ratings and certain credit-related analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites, (free of charge), and and (subscription), and may be distributed through other means, including via S&P publications and thirdparty redistributors. Additional information about our ratings fees is available at 5

PUBLIC FIN AN CE. Stockholms stad

PUBLIC FIN AN CE. Stockholms stad PUBLIC FIN AN CE Stockholms stad Analytiker: Gabriel Forss, Stockholm (46)-8-4405933 gabriel_forss@standardandpoors.com Carl Nyreröd, Stockholm (46)-8-4405919 carl_nyrerod@standardandpoors.com Publicerad:

Läs mer

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad Research Update: MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Primary Credit Analyst: Andrea Croner, Stockholm (46) 8-440-5921; andrea.croner@standardandpoors.com

Läs mer

Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Ratingutsikt stabil

Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Täby kommun: Ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på en mycket positiv likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Research Update: Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933;

Läs mer

MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare

MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare Research Update: MKB Fastighets AB; Rating uppgraderad till 'AA' baserat på starkare finansiell integration med sin ägare Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil Research Update: Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil

Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil Research Update: Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com Secondary

Läs mer

Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet; Ratingutsikt stabil

Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet; Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

ETFer i råvarumarknaden

ETFer i råvarumarknaden ETFer i råvarumarknaden Henrik Norén VD, XACT Fonder Tel: 08 701 1222 heno10@handelsbanken.se 1 XACT Fonder AB +46 8 701 40 00 xact@handelsbanken.se www.xact.se Marknadsutveckling i Norden Nordiska ETF-marknaden

Läs mer

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore.

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli 2013

Läs mer

Ränterullen. Många blir glada av våren, men inte alla. Globalt: ännu en vårdepression. Inflationsomtänk gav Riksbanksskräll

Ränterullen. Många blir glada av våren, men inte alla. Globalt: ännu en vårdepression. Inflationsomtänk gav Riksbanksskräll April 26, 2013 Trading Strategy Ränterullen Många blir glada av våren, men inte alla Globalt: ännu en vårdepression Global statistik fortsätter att indikera en upprepning av den våravmattning vi vant oss

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 933 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Råvaruländer 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7 Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7 Avseende: Brasilien, Kina, Ryssland och Sydkorea Med emissionsdag: 5 januari 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Federal Reserve har ammunition kvar

Federal Reserve har ammunition kvar Strategikommentar 19 juli, 2012 Federal Reserve har ammunition kvar Tunga indikatorer i USA som ISM för tillverkningsindustrin har nu nått nivåer som är konsistent med ytterligare stimulanser. Skulle svagheten

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Stark data men rädsla styr

Stark data men rädsla styr Ränterullen 1 mars 2010 Stark data men rädsla styr Fortsatt stark data men rädsla styr Fortsatt rädsla för den statsfinansiella utvecklingen i Europa ligger kvar som en våt filt över ränteutvecklingen.

Läs mer

MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt

MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt Knappt sex månader efter Greklands räddningspaket var det dags igen. Irland klarade sig inte på egen hand och begärde stöd från EU och

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery )

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) Avseende: Råvaruindex Med likviddag: 12 januari 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 Placeringar med stora möjligheter och låg risk Nu lanserar vi fem nya aktieindexobligationer

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Nordea Research, 24 March 2014 Torbjörn Isaksson Andreas Wallström Riksbanken lär justera ned inflationsprognosen i sin penningpolitiska uppföljningsrapport

Läs mer

KALENDER- STRATEGI ASIEN

KALENDER- STRATEGI ASIEN KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 Ett säkert sätt att spara i aktier Ett säkert sätt att spara i aktier

Läs mer