William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE"

Transkript

1 N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer ) (Registration Number ) lämnar härmed följande hereby submits the following REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE 1 Avvikelser / Deviations William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse ( Stiftelsen ) avviker från FRIIs Kvalitetskod ( Koden ) avseende följande punkter: William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse ( the Foundation ) deviates from FRII s Kvalitetskod ( the Code ) regarding the following parts: (i) B1 B4; (ii) B9; (iii) B12; (iv) C3 C6; (v) D1 D3; (vi) D4 D5; (vii) D7; (viii) D8; (ix) D9 D12; (x) D14; (xi) D15; (xii) D17; (xiii) E3; (xiv) F1 F4 och / and (xv) G4. 1

2 2 Förklaringar / Explanations 2.1 B1 B4 Styrelsens tillsättning / Appointment of the Board of Directors Eftersom organisationen är en stiftelse är B1 B4 i Koden inte tillämpliga. Since the organization is a foundation, B1 B4 of the Code are not applicable. 2.2 B9 Redogörelse för styrelseledamöternas kvalifikationer / Summary of the board members qualifications Redogörelsen för styrelseledamöternas kvalifikationer kommer att publiceras på hemsidan inom kort. The summary of the board members qualifications will soon be published on the website. 2.3 B12 Årlig utvärdering / Yearly evaluation Stiftelsen har antagit ett styrande dokument för årliga uppföljningar men har ännu inte hunnit genomföra en. The Foundation has adopted a governing document for yearly evaluations but has not yet conducted any. 2.4 C3 C6 Högste tjänsteman / High-ranked Official Stiftelsen har inga anställda och har därmed inga Högste Tjänstemän (enligt Kodens definition) i organisationen. The Foundation has no employees, consequently there are no High-Ranked Officials (as defined in the Code) in the organization. 2.5 D1 - D3 Finansiering och förvaltning av tillgångar / Financing and asset management Mot bakgrund av att Stiftelsen bedriver en begränsad verksamhet i Sverige och vidareförmedlar alla insamlade medel, hänvisas till Stiftelsens insamlingspolicy (E1). I policyn framgår det hur Stiftelsen arbetar med insamlade medel, finansiering och förvaltning av tillgångar. Since the Foundation conducts limited operations in Sweden and sends all of its funds and donations, reference is made to its fundraising policy (E1). In the policy it is apparent how the Foundation works with raised funds, financing and management of funds. 2.6 D4 D5 Godkännande av budget / Approval of budget Stiftelsen har ännu inte tillämpat sitt styrande dokument för budgetuppföljning och det finns därför inget protokoll. Stiftelsen har av samma anledning ännu inte utvärderat resursanvändningen. The Foundation has not yet applied its governing document for Budget Tracking, therefore there is no minutes. Accordingly, the Foundation has not yet evaluated its use of recources. 2

3 2.7 D7 Styrande dokument för hanteringen av inköp / Guidelines on the Management of Purchases Eftersom Stiftelsen företräds av styrelsen och inte har några anställda som genomför inköp till Stiftelsen, har Stiftelsen inte antagit ett styrande dokument för hanteringen av inköp. Since the Foundation is represented by the board of directors and do not have any employees who carry out purchases, the Foundation has not adopted guidelines on the management of purchases. 2.8 D8 Uppföljning av förmedlade medel / Foloow-up on distributed funds Stiftelsen har ännu inte tillämpat sitt styrande dokument avseende förmedling av medel och det finns därför inget protokoll eller annan dokumentation som bekräftar uppföljningen av förmedlade medel. The Foundation has not yet applied its governing document for Distributed Funds, therefore there is no minutes or other document confirming the follow-up on distributed funds. 2.9 D9 D12 Styrande dokument för riskhantering och motverkande av oegentligheter / Guidelines on how to manage risks and work against fraud Mot bakgrund av Stiftelsens begränsade verksamhet i Sverige har Stiftelsen inte antagit ett styrande dokument för hur oegentligheter i verksamheten ska motverkas eller utvecklat processer för hanteringen av anonyma anmälningar om oegentligheter. Av samma anledning har Stiftelsen inte antagit en riskhanteringsplan. Because of the Foundation s limited operations in Sweden, the Foundation has not adopted guidelines on how to work against fraud, or developed processes for handling of anonymous notifications of fraud in its operations. For the same reason, the Foundation has not adopted a risk management plan D14 Delegationsordning / Delegation of Authority Eftersom Stiftelsen inte har några anställda och varje beslut fattas av styrelsen samt att styrelsen alltid företräds av två styrelseledamöter i förening, har Stiftelsen inte antagit en delegationsordning. Since the Foundation has no employees and every decision is taken by the board of directors (two directors jointly), therefore, there is no need for delegation of authority in the Foundation D15 Styrande dokument för finansiell rapportering / Guidelines on financial statements Eftersom Stiftelsen inte har några anställda, är den finansiella rapporteringen en del av styrelsens arbetsordning och granskas av Stiftelsens revisor. Stiftelsen har därför inte antagit ett styrande dokument för finansiell rapportering. Due to the fact that the Foundation has no employees, the guidelines on financial statements are included in the the rules of procedure for the board of director and the financial statements are reviewed by the Foundation s auditor. Therefore, the Foundation has not adopted guidelines on financial statements. 3

4 2.12 D17 Krishantering / Crisis Management Eftersom Stiftelsen inte har några anställda och endast en av styrelseledamöterna är bosatt i Sverige har inte Stiftelsen antagit något styrande document för krishantering. Since the Foundation has no employees and only one of the board members is resident in Sweden, the Foundation has not adopted any guidelines for crisis management 2.13 E3 Underleverantörer / Subcontractors Eftersom Stiftelsen inte använder underleverantörer för att samla in medel från givare, finns det inte några avtal. Since the Foundation does not have any subcontractors, there are no such contracts F1 F4 Anställda och volontärer / Employees and Volunteers Eftersom Stiftelsen inte har några anställda eller volontärer och inte betalar ut några ersättningar, har Stiftelsen inte antagit någon uppförandekod eller något policydokument för ersättningar. Since the Foundation does not have any employees or volunteers and do not pay any remuneration, the Foundation has not adopted a code of conduct or any policy on remuneration G4 Publicering av dokument / Publication of documents Publiceringen är under arbete och kommer att ske så snart som möjligt. The publication of documents is in progress and is expected to be accomplished soon. 4

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers FRIIs Kvalitetskod Ronald McDonald Barnfond 2012 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodmall

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717 VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717 Background Bakgrund This update is to ensure that policyholders are informed as

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Application for Evaluation of Foreign Higher Education Wallingatan 2 Box 45093 SE-104 30 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 10 470 03 00 Fax: +46 10 470

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Bankgirot s Self Assessment CPSS/IOSCO Principles for FMIs

Bankgirot s Self Assessment CPSS/IOSCO Principles for FMIs 2014-06-12 Bankgirot s Self Assessment CPSS/IOSCO Principles for FMIs Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel:

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Application for evaluation of foreign higher vocational education Läs medföljande hjälptext innan du fyller i blanketten. Du får vänta längre om blanketten

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Prisenkät Survey of rates 2011 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Förord Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), den största översättarorganisationen i

Läs mer

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Förslag till handelssystem med sänkkrediter 2011-10-04 Sammanfattning Denna rapport presenterar ett förslag till system för handel med sänkkrediter.

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas SE0007074778 FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate

Läs mer

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning Stockholm 2013 SOU 2013:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Säker användning av nanomaterial

Säker användning av nanomaterial Rapport Nr 1/10 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Säker användning av nanomaterial Behov av reglering och andra åtgärder rapport från ett regeringsuppdrag

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Att bidra till (ny)skapande kultur

Att bidra till (ny)skapande kultur MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Att bidra till (ny)skapande kultur En utvärdering av Kulturbryggan och Musikplattformen Rapport 2014:4 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20,

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till forskarutbildning Allmänna bestämmelser 1 Till forskarutbildning får endast antas så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara villkor i

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet

Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet Betänkande av Utredningen om vård för papperslösa m.fl. Stockholm 2011 SOU 2011:48 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer