VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY #

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717"

Transkript

1 VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # Background Bakgrund This update is to ensure that policyholders are informed as to the current status of the liquidation and distribution process and to provide information with regards to the next steps in the process. Den här uppdateringen syftar till att ge alla försäkringstagare en uppdatering av läget för likvidationsoch utdelningsprocessen samt att tillhandahålla information angående nästa steg i processen. This update should be reviewed in conjunction with the previous notices which set out the distribution methodology. Den här uppdateringen ska läsas i sammanhang med tidigare meddelanden angående metoden för tillgångsfördelning. The BVI Court directed on 18 December 2014 that, unless any creditor or policyholder of Victory Life lodged an objection on or before 23 January 2015, the Joint Liquidators may after 26 January 2015 commence distributions on the basis set out below. Domstolen på Brittiska Jungfruöarna ( BVI-Domstolen eller Domstolen ) har den 18 december 2014 beslutat att, såvida ingen av Victory Lifes borgenärer eller försäkringstagare framställer någon invändning senast den 23 januari 2015 får de gemensamma likvidatorerna 2 ( Likvidatorerna ) efter den 26 januari 2015 påbörja utdelningsförfarandet på grundval av vad som anges nedan. As at close of business on 23 January 2015 (the deadline the Court set) there were outstanding objections, to the distribution scheme approved by the BVI Court. The Joint Liquidators, therefore, applied to the BVI Court for directions on those objections. Efter den 23 januari 2015 (den tidsfrist som Domstolen har beslutat) fanns utestående invändningar mot den utdelningsordning som godkänts av BVI-domstolen. Likvidatorerna ansökte därför om att BVI- Domstolen skulle ge direktiv angående hur dessa invändningar ska hanteras. We put all correspondence received from objecting policyholders / stakeholders before the BVI Court. This included correspondence received after the deadline for filing objections and correspondence that did not, on review, appear to be objections to the process itself. At a hearing on 11 February 2015 the BVI Court considered all of the objections received. All mottagen korrespondens från invändande försäkringstagare / andra intressenter har vidarebefordrats till BVI-Domstolen. Detta innefattade korrespondens som mottagits efter att tidsfristen för att inkomma med invändningar passerats samt korrespondens som inte, efter granskning, framstod som invändningar 1 Den närmaste motsvarigheten till liquidaton enligt gällande rätt på Brittiska Jungfruöarna torde under svensk rätt vara konkurs men det utländska rättssystemets term liquidation ligger språkligt närmare likvidation varför denna term kommer att användas genomgående. 2 Den närmaste motsvarigheten till liquidator enligt gällande rätt på Brittiska Jungfruöarna torde under svensk rätt vara konkursförvaltare men det utländska rättssystemets term ligger språkligt närmare likvidator varför denna term kommer att användas genomgående.

2 mot processen som sådan. Vid en förhandling den 11 februari 2015 har BVI-Domstolen prövat samtliga invändningar som ingivits. The Court s determination on objections Domstolens bedömning av invändningarna The BVI Court, having considered the objections raised by policyholders directed that the Joint Liquidators should make distributions to policyholders based on the specific assets attributable to individual policyholders within the books and records of Victory Life. BVI-domstolen har, efter att ha beaktat de invändningar som gjorts av försäkringstagarna, beslutat att Likvidatorerna ska dela ut de tillgångar som är hänförliga till respektive försäkringstagare i enlighet med hur tillgångarna är redovisade för respektive försäkringstagare i Victory Lifes räkenskapsmaterial. The actual legal position is that the BVI Court has not held that any of the assets owned by Victory Life are segregated within the meaning of section 243 of the Insolvency Act Despite this, and at the request of the Joint Liquidators, the Court has confirmed that the Joint Liquidators may distribute the assets belonging to Victory Life as if they were segregated, with assets being distributed (either in value or in specie) to the policyholders to whom they can be attributed. Den legala ståndpunkten som BVI-Domstolen intagit är att den inte har ansett att några av Victory Lifes tillgångar är separerade i den mening som följer av paragraf 243 i Insolvenslagen från 2003 (Brittiska Jungfruöarna). Trots detta, och på begäran från Likvidatorerna, har BVI-Domstolen bekräftat att Likvidatorerna får dela ut Victory Lifes tillgångar såsom om dessa varit separerade och där tillgångarna delas ut (antingen som ett värde eller in specie) till de försäkringstagare de är hänförliga till. The BVI Court also reaffirmed that the Joint Liquidators should retain from each distribution 7.8% of the value of each distribution together with sufficient funds to cover any debtor balance due to Victory Life from a policyholder confirming the principal that in a scenario where there are no generally available assets, policyholders should bear the costs of dealing with assets on an equitable basis. BVI-domstolen bekräftade åter också att Likvidatorerna ska innehålla 7,8 % av värdet på respektive utdelning samt tillräckligt med medel för att täcka eventuella förfallna skulder till Victory Life genom att fastställa principen om att försäkringstagarna på ett likvärdigt vis ska bära kostnaden för att hantera tillgångarna när tillgångar i övrigt saknas. We take this opportunity to reiterate that this retention is a prudent estimate as to the maximum costs of the liquidation and distribution process. Any of the retention amount that remain unused will be returned to policyholders in due course. Vi utnyttjar detta tillfälle för att upprepa att det innehållna beloppet är en försiktig uppskattning av den maximala kostnaden för likvidations- och utdelningsprocessen. De delar av det innehållna beloppet som inte används kommer så småningom att återbördas till försäkringstagarna. Next steps / actions for policyholders Nästa steg / försäkringstagares åtgärder We will shortly be providing policyholders and IFAs with more information as to how to request that assets are distributed. We will be circulating a form, accompanied by a new valuation statement, to policyholders and IFAs for policyholders to complete. This form will request confirmations as to how policyholders would prefer their assets to be dealt with and wherever possible, we will work with

3 policyholders to allow distributions to take place as requested. This form needs to be used for all distributions. Vi kommer inom kort förse försäkringstagare och aktuella IFA (Individuella Finansiella Rådgivare) med mer information om hur man går tillväga för att begära att tillgångarna delas ut. Vi kommer att skicka ut en blankett, tillsammans med ett nytt värdebesked, till försäkringstagare och IFA som försäkringstagarna ska fylla i. På denna blankett ska försäkringstagarna ange hur de vill att deras tillgångar hanteras och vi kommer i den mån det är möjligt samarbeta med försäkringstagarna för att fördela tillgångarna efter dessa önskemål. Blanketten måste användas för alla utdelningar. We also request that you begin to collate the following documents, which will be required for the processing of your distribution requests: Vi ber dig att börja sammanställa följande dokument, vilka kommer att behövas för att kunna behandla din begäran om utdelning: 1) Your original policy letter; and 1) Ditt ursprungliga försäkringsbrev; och 2) A statement for the account you wish assets/funds to be sent to. This statement needs to be certified by the recipient bank or financial institution. This is so that we can formally confirm you are the account holder or beneficiary of this account. 2) En utdrag avseende det konto du vill att tillgångarna/pengarna ska överföras till. Intyget måste vara attesterat av den mottagande banken eller det finansiella institutet. Detta för att vi formellt ska kunna bekräfta att du är innehavare eller förmånstagare till kontot. A further update regarding this process will shortly be provided to policyholders. En ytterligare uppdatering om processen kommer inom kort att tillhandahållas försäkringstagarna. Potential Sale of Business Eventuell försäljning av verksamheten Unfortunately, no viable offer for the assets and associated policyholder liabilities of Victory Life was received prior to the hearing on 11 February Tyvärr har inget tillräckligt bra bud avseende tillgångarna och skyldigheter kopplade till Victory Life mottagits före förhandlingen den 11 februari We are, therefore, proceeding with the distributions to policyholders. Vi kommer därför fortsätta med utdelningarna till försäkringstagarna. Kind regards, Vänliga hälsningar, The Joint Liquidators Likvidatorerna C/o KPMG (BVI) Limited

4 3rd Floor Banco Popular Building PO Box 4467 Road Town, Tortola British Virgin Islands Fax:

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Application for Evaluation of Foreign Higher Education Wallingatan 2 Box 45093 SE-104 30 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 10 470 03 00 Fax: +46 10 470

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning Stockholm 2013 SOU 2013:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Application for evaluation of foreign higher vocational education Läs medföljande hjälptext innan du fyller i blanketten. Du får vänta längre om blanketten

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Prisenkät Survey of rates 2011 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Förord Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), den största översättarorganisationen i

Läs mer

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9 Rapport 2012:9 Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör En granskning av avtalsvillkor och marknadsföring avseende uppsägningsoch bindningstid för bredbandstjänster. 2 (31) 2012:9 Konsumenters

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas SE0007074778 FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate

Läs mer

Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen

Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen är upprättad på sex originalspråk arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. Tekniska

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

Rapport 2014:6. Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen. En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen

Rapport 2014:6. Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen. En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Rapport 2014:6 Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen fax 08 58 00 15 90 e-post registrator@inspsf.se webb www.inspsf.se Rapport 2014:6 Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen

Läs mer

Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen

Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen rapport 5794 februari 2008 Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen Redovisning

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Who should do What to Whom?

Who should do What to Whom? DS DS Who should do What to Whom? Occupational Groups Views on Special Needs GUNILLA LINDQVIST School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 22 2013 Who should do

Läs mer