Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning"

Transkript

1 Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Application for evaluation of foreign higher vocational education Läs medföljande hjälptext innan du fyller i blanketten. Du får vänta längre om blanketten inte är fullständigt ifylld, eller om du inte skickat in alla nödvändiga dokument. Please read the accompanying notes before filling in the form. You will have to wait longer for a response if the information on your form is incomplete, or if you have not submitted all the necessary documents. Postadress Postal address Box Stockholm Besöksadress Office address Wallingatan Stockholm Telefon Telephone +46 (0) Personuppgifter Personal details Förnamn First name Efternamn Last name Eventuellt tidigare namn Any previous names Personnummer Swedish ID number C/o adress C/o address E-post Adress Address Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Daytime telephone (incl. area code) Postnummer Postcode Ort Town/city Utländsk högre yrkesutbildning Foreign higher vocational education Skolans namn Name of the higher vocational education institution Stad Town/city Land Country Har du slutfört din utbildning med en examen eller en yrkeskvalifikation? Have you completed your studies and received a vocational qualification or degree? o Ja Yes o Nej No Hur lång var utbildningen? How long was the course/programme? Var din utbildning på hel- eller deltid? Om deltid, vilken omfattning? Did you study full-time or part-time? If part-time, to what extent? Vilket år började du utbildningen? What year did you start your course/programme? Vilket år slutade du utbildningen? What year did you finish your course/programme? Vilken examen eller yrkeskvalifikation har du? Skriv på originalspråket och med latinska bokstäver. What vocational qualification or degree do you hold? Please write in the original language using the Roman alphabet. Ingick praktik i din utbildning? Was a placement included in your course/programme? o Ja Yes o Nej No veckor på terminstid. semester weeks. veckor på övrig tid. weeks at other times. Du kan också ange tiden i credits eller units: You may also state the time in credits or units: credits/units Är yrket reglerat i det land där du utbildades?is the profession regulated in the country in which you studied? o Ja Yes o Nej No Vilka yrken kan din utbildning leda till? What professions can the course/programme lead to?

2 Grundskola och gymnasieskola Primary and secondary school Hur många år har du gått i skola sammanlagt före den yrkesutbildning som du vill ha bedömd? How many years in total did you attend school prior to the vocational qualification you wish to have evaluated? Land Country Jag behöver en bedömning av min utbildning för att I need to have my qualification evaluated because Övrig information Other information Bilagor Appendices Du måste bifoga vidimerade kopior av följande: You must append certified copies of the following: Gymnasiebetyg Grades from upper-secondary school Bevis över slutförd högre yrkesutbildning Proof of completed higher vocational education Översättning av bevis över slutförd högre yrkesutbildning. Läs mer om översättning I hjälptexten. Translation of certification/proof of completed higher vocational education Read more about translation in the notes. Ämnesförteckning som visar betyg, kurser och innehåll i din yrkesutbildning List of subjects that shows the grades, courses and content of your vocational studies Översättning av ämnesförteckning som visar betyg, kurser och innehåll i din yrkesutbildning Translation of the list of subjects that shows the grades, courses and content of your vocational studies Personbevis Proof of identity Särskilt personbevis eller vigselbevis om du har bytt namn Personbevis (extract from the Swedish population register) Om du har fått ett Europass Certificate Supplement från din yrkesutbildning ska du bifoga det If you have received a Europass Certificate Supplement from your vocational education institution it must be appended Bilaga nr Appendix no. Observera: Vi begär ibland in originaldokument Du måste alltså vara beredd att skicka dina original till oss om vi begär det. Om vi misstänker att dina dokument är förfalskade gör vi en utredning som kan leda till polisanmälan. Vi registrerar dina uppgifter i en databas som vi använder när vi bedömer ditt ärende. Dina personuppgifter kommer inte att användas i andra syften utan ditt medgivande. Vissa uppgifter sammanställs i statistik som vi använder för att mäta vår verksamhet. Statistiken kan även komma att användas i framtida forskning. Note: We sometimes request original documents, so you must be prepared to send us the originals if we ask for them. If we suspect that your documents are false, we will conduct an investigation that may result in a police report. We register your details in a database that we use when we evaluate your case. Your personal details will not be used for any other purpose without your consent. Some details are compiled as statistics which we use to monitor our operations. In the future, the statistics may also be used for research. Jag tillåter att Universitets- och högskolerådet tar kontakt med min skola och den ansvariga myndigheten i det land där jag har fått min utbildning. I permit the Swedish Council for Higher Education (Universitets- och högskolerådet) to contact my higher vocational education institution and the competent authority in the country in which I received my qualification. o Ja Yes o Nej No Eventuell handläggare vid arbetsförmedlingen eller annan myndighet. If applicable, offficial at Arbetsförmedlingen (Swedish employment service) or other authority. Namn Name Myndighet Authority Adress Address Telefon Telephone E-post Jag intygar att jag har lämnat riktiga uppgifter i min ansökan. I certify that the information provided in my application is correct. Datum Date Underskrift Signature

3 Hjälptext Läs detta noga innan du fyller i blanketten. Personuppgifter Om du inte har ett svenskt personnummer ska du fylla i när du är född, exempelvis Om du bor inneboende och ditt namn inte finns på dörr eller brevlåda, skriv då c/o Namnet på den du bor hos. Utländsk högre yrkesutbildning Vi bedömer bara utbildning som är slutförd med ett examensbevis, tex diplom. En examen, examenstitel eller diplom kan till exempel vara Technical Diploma eller Associate Degree. En yrkeskvalifikation kan till exempel vara apotekstekniker. Praktik Med praktik menar vi den del av utbildningen som du haft på en arbetsplats. Vanligtvis är praktiken en yrkesförberedande och handledd verksamhet. Personbevis och uppgift om eventuellt namnbyte Du ska skicka med ett personbevis, vidimerad kopia av ditt pass, ditt födelsebevis eller annat intyg som styrker vem du är. Om du har bytt namn ska du skicka in särskilt personbevis. Reglerat yrke Ett reglerat yrke kräver att du har en auktorisation, legitimation eller motsvarande för att få rätt att arbeta inom yrket. Europass Certificate Supplement Europass Certificate Supplement är ett tillägg till examensbeviset. Det är en beskrivning av din yrkesutbildning och klargör vilken typ av utbildning du har. Tillägget presenterar innehållet i din utbildning på ett sätt som är standardiserat i hela Europa. Vidimerade kopior Kopiorna av dina utbildningsdokument måste vara vidimerade. Den person som vidimerar en kopia intygar att kopian stämmer överens med originalet. För att få en kopia vidimerad gör du så här: Ta med dig originaldokumentet och en kopia till personen som ska intyga att kopian stämmer överens med originalet. Den som vidimerar kan vara en vän, granne, handläggare på Arbetsförmedlingen eller Komvux. Den som vidimerar kopian ska kontrollera att den stämmer överens med originalet, skriva sin namnteckning på kopian och skriva namnförtydligande skriva sitt telefonnummer och eventuell e-postadress på kopian. Översättning Om dina handlingar är utfärdade på annat språk än engelska eller de nordiska språken ska du skicka in översättning. Översättningarna ska vara utförda göras av en auktoriserad översättare/translator till svenska, engelska eller ett nordiskt språk de nordiska språken. Du hittar auktoriserade translatorer hos Kammarkollegiet, eller Föreningen Auktoriserade Translatorer, NOTES Please read these carefully before filling in the form. Personal details If you do not have a Swedish ID number, please write your date of birth, e.g If you are lodging at someone s house and your name is not on the door/postbox, write c/o Landlord s name. Foreign higher vocational education We only evaluate studies where a certificate has been awarded for the qualification, such as a diploma. A degree, degree title or diploma could be Technical Diploma or Associate Degree. A vocational qualification could be pharmacy technician. Placement By placement, we mean the part of the course/programme where you were in the workplace. A placement is usually supervised preparation for professional activities. Personbevis and information about name changes You must send a personbevis (extract from the Swedish population register), a certified copy of your passport, your birth certificate or other certification that confirms your identity. If you have changed name you must submit a särskilt personbevis. Regulated professions A regulated profession requires an authorisation, certification or equivalent to be permitted to work in the profession. Europass Certificate Supplement Europass Certificate Supplement is a document describing the knowledge and skills acquired by holders of vocational training certificates. The Certificate Supplement presents the contents of certificates in a way that is standardised throughout Europe. Certified copies Copies of your study documentation must be certified. Someone who certifies a copy provides an assurance that the copy is true to the original. Please do the following to get a copy certified: Take the original document and a copy to the person who will endorse that the copy is true to the original. The person who does this may be a friend, neighbour, or official at Arbetsförmedlingen or Komvux. This person should: check that the copy is true to the original, sign their name on the copy and write their name underneath in capital letters, as well as adding an address to the copy. Translation You must send in translations if your documents were issued in a language other than English or the Nordic languages. The translations must be done by an authorised translator to Swedish, English or a Nordic language. You can find authorised translators via Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), or Föreningen Auktoriserade Translatorer (the Federation of Authorised Translators),

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Application for Evaluation of Foreign Higher Education Wallingatan 2 Box 45093 SE-104 30 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 10 470 03 00 Fax: +46 10 470

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Prisenkät Survey of rates 2011 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Förord Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), den största översättarorganisationen i

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

5. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 7. Level of studies at the exchange university Postgraduate

5. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 7. Level of studies at the exchange university Postgraduate Person 21 Basic Information 1. Name isabella dursun 2. Exchange university seoul national university 3. City seoul 4. Country republic of korea 5. First semester of your exchange Swedish autumn semester

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Who should do What to Whom?

Who should do What to Whom? DS DS Who should do What to Whom? Occupational Groups Views on Special Needs GUNILLA LINDQVIST School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 22 2013 Who should do

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Fyll i blanketten direkt på din dator

Fyll i blanketten direkt på din dator Fyll i blanketten direkt på din dator Den här blanketten kan du fylla i på din dator. Du kan däremot inte skicka in den här på webbplatsen, eftersom den först måste skrivas under. Skriv ut blanketten på

Läs mer

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM 132011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM Dossiernummer

Läs mer

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717 VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717 Background Bakgrund This update is to ensure that policyholders are informed as

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land 0771-524 524 www.forsakringskassan.se Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land Datum Personnummer 1 (3) Skicka blanketten till Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 Östersund Försäkringskassan

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier

En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier Niklas Stenlås Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:6 Finansdepartementet Förord Diskussionen

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer