PUBLIC FIN AN CE. Stockholms stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIC FIN AN CE. Stockholms stad"

Transkript

1 PUBLIC FIN AN CE Stockholms stad Analytiker: Gabriel Forss, Stockholm (46) Carl Nyreröd, Stockholm (46) Publicerad: 21 december 2012 Analytiker: Gabriel Forss, Stockholm (46) ; Carl Nyreröd, Stockholm (46) ; Rating: AAA/Stabil/A-1+, K-1 Ratingsammanfattning Stockholms stads rating återspeglar det starka svenska systemstödet och de stabila institutionella förhållandena i den svenska kommun- och landstingssektorn samt stadens snabbt växande starka lokala ekonomi och tillgångsrika bolagssektor. Stockholms starka finansiella management samt stadens mycket goda finansiella flexibilitet, med en hög andel av modifierbara intäkter och goda möjligheter till försäljning av tillgångar, ger ytterligare stöd till ratingen. Ratingen tar också hänsyn till en period av planerade stora investeringar, vilka sannolikt kommer att leda till underskott efter investeringar och kräva en betydande lånefinansiering. Vidare tar ratingen också hänsyn till att en föreslagen omarbetning av utjämningssystemet skulle kunna ha negativa effekter på Stockholms resultatnivåer (budgetary performance). Stockholm gagnas av det starka svenska systemstödet och den institutionella stabiliteten som karakteriserar den svenska kommunsektorn. Förutsägbarhet, transparens och ett starkt utjämningssystem är hörnstenarna i detta systemstöd. Sektorns budgetstabilitet grundar sig på en god efterlevnad av det lagstadgade balanskravet samt kommunernas och landstingens autonomi gällande kommunalskatten

2 Stockholms lokala makroekonomiska struktur är dynamisk med ett näringsliv uppbyggt kring en väldiversifierad servicesektor. I termer av produktion och ekonomisk aktivitet jämför sig Stockholm mycket starkt i en nationell kontext. I oktober 2012 låg arbetslösheten på 5.3%, jämfört med riksgenomsnittet på 6.7%. Stockholms arbetsmarknad har lyckats väl med att absorbera de senaste årens höga befolkningstillväxt. I vårt huvudscenario förväntar vi oss en befolkningstillväxt på 1.5%-2.0% under planeringsperioden fram till 2014, vilket kommer att öka skatteunderlaget men också sätta press på stadens infrastruktur. Stockholms finansiellt starka bolagssektor är en stor tillgång för staden. Vid sidan av räntebetalningar på internbankens vidareutlåning erhåller staden även stora utdelningar uppgående till omkring SEK 900 miljoner per år. Vi noterar att staden har en policy att avstå från utdelningar när stadens resultatnivåer (budgetary performance) är starka och har för 2011 och 2012 beslutat att låta sina företag behålla sina resultat. Vi noterar även att det nya institutionella ramverket för svenska allmännyttiga bostadsbolag har resulterat i ytterligare möjligheter att under särskilda omständigheter tillgodogöra sig kapitalintäkter relaterade till fastighetsförsäljningar. Utöver de återkommande möjligheterna att ta ut utdelning anser vi Stockholms finansiella flexibilitet ytterligare stärkt genom möjligheterna till försäljning av tillgångar inom dess företagssektor, särskilt dess fastighetsbolag. För 2012 förväntar vi oss i vårt huvudscenario en robust rörelsemarginal (operating balance) på 4.1% av rörelseintäkterna, i linje med 2011 och 2010 års resultat. I planperioden fram till slutet på 2015 förväntar vi oss att Stockholm kommer att presentera något lägre rörelseresultat än under , uppgående till i genomsnitt 3% av rörelseintäkterna. Vårt huvudscenario inkluderar även höga investeringsnivåer på i genomsnitt SEK 6 miljarder per år fram till slutet av Vi förväntar oss emellertid att årliga kapitalintäkter på omkring SEK 2.5 miljarder fram till 2015 (huvudsakligen intäkter från utveckling och försäljning av mark) kommer att begränsa stadens underskott efter investeringar (balance after capital expenditures). Därmed förväntar vi oss endast en måttlig skulduppbyggnad från stadens investeringar under perioden. Om stadens inflöden av kapitalintäkter skulle bli lägre än vad vi förväntar oss i vårt huvudscenario tror vi att staden har flexibilitet att justera sina investeringar därefter och därmed begränsa underskotten efter investeringar. För närvarande diskuteras ett förslag till förändringar inom utjämningssystemet för svensk kommunsektor. De förändringar i inkomst- och kostnadsutjämningen som föreslås skulle om de genomförs i sin föreslagna form leda till en finansiell belastning för Stockholm på totalt SEK miljoner med gradvis införande från Ett beslut angående den föreslagna omarbetningen förväntas under Skulle ett beslut tas som är till nackdel för Stockholm tror vi ändå att staden är i en stark position att hantera dessa finansiella implikationer givet stadens starka finansiella flexibilitet med en stor andel modifierabara intäkter och en låg skattesats. Stockholms stad har en låg skuldbörda. Tack vare försäljningsintäkter i sin bolagssektor har staden de senaste åren kunnat amortera ned sina externa lån. 2

3 Då dessa försäljningar stannat av har staden under planenligt lånefinansierat en viss del av sitt omfattande investeringsprogram.. Vi bedömer att Stockholms skattefinansierade lånenivå (tax-supported debt) kommer att uppgå till 25% av koncernens totala intäkter vid utgången av I vårt huvudscenario förväntar vi oss att Stockholms skattefinansierade lånenivå kommer att öka för att finansiera investeringar, både inom staden och inom de kommunala bolagen, nödvändiga för stadens tillväxt. Vi förväntar oss därmed att stadens skattefinansierade lånenivå kommer att uppgå till 50% av koncernens totala intäkter vid utgången av Då majoriteten upptagna lån vidareutlånas till finansiellt starka bolag anser vi dock detta som en positiv faktor när vi utvärderar stadens låneposition. Likviditet Vi bedömer Stockholms likviditetsposition som en positiv ratingfaktor. Staden håller sig normalt med en låg kassa och använder sig av kontrakterade likviditetsfaciliteter för att täcka tillfälliga likviditetsbehov. Stockholms kontrakterade likviditetsfaciliteter inkluderar en checkräkningskredit på SEK 3 miljarder som används för att täcka tillfälliga likviditetsbehov (upp till SEK 500 miljoner) och SEK 2.5 miljarder i en syndikerad lånfacilitet. Stockholms syndikerade lånefaciliteter löper emellertid ut i januari 2013 och staden har indikerat att dessa ej kommer att förlängas. Vi har därmed inte räknat med detta belopp i våra likviditetsberäkningar. I oktober 2012, exklusive de förfallande syndikerade lånefaciliteterna, täckte Stockholms likviditet och tillgängliga banklånelöften 83% av de lån som förfaller inom ett år. Vi har i vår beräkning av lån med korta förfalloprofiler inte inkluderat ett SEK 1 miljard lån från European Investment Bank, med vilken Stockholm har ett 25-årigt avtal på denna finansiering till specifika infrastrukturprojekt.. Vi bedömer också att Stockholms likviditetsposition stärks av stadens goda åtkomst till kapitalmarknaderna. Vi tillskriver även Sverige ett Banking Industry Country Risk Assessment -betyg på 2, vilket reflekterar den övergripande stabiliteten i den svenska inhemska banksektorn, där 1 är den lägsta graden av risk och 10 är den högsta. Vi har en mycket positiv syn på Stockholms management och noterar en aktiv strategi att förlänga låneportföljens förfalloprofil. Vi noterar att Stockholm har begränsade förfall i sin låneportfölj under 2013, vilket tillsammans med våra förväntningar om en begränsad användning av certifikatslån det kommande året gör att vi inte bedömer stadens reducerade likviditetsfaciliteter som oroande. I vårt huvudscenario förväntar vi oss att Stockholm kommer att kontraktera ytterligare banklånelöften när stadens volymer av förfallande lån ökar under Vi förväntar oss även att Stockholm kommer att sköta låne- och likviditetshanteringen på ett riskbegränsat sätt under denna fas, och förväntar oss att därmed att stadens likviditetsposition kommer att förbli en positiv ratingfaktor över medellång sikt. 3

4 Ratingutsikter De stabila ratingutsikterna speglar Standard & Poor s förväntningar att stora investeringsnivåer, både hos staden och i dess bolagssektor, kommer att kräva en måttlig grad av lånefinansiering. Vi förväntar oss en ökning av stadens skattefinansierade skuldnivå men vi tror inte att denna kommer att överstiga 60% av de totala intäkterna vid utgången av Ratingutsikterna baseras även på förväntningarna att staden kommer att fortsätta med sin riskbegränsade låneoch likviditetshantering. Därmed förväntar vi oss att behålla vår bedömning av stadens likviditetsposition som en positiv ratingfaktor tillsammans med vår bild av ett mycket starkt finansiellt management. En negativ ratingförändring skulle kunna ske om stadens likviditetsposition, i ljuset av dess ökande förfallande lån och räntekostnader, skulle försämras till den grad att vi bedömer den som en negativ ratingfaktor. En negativ ratingförändring skulle också kunna ske om vi noterade att Stockholms finansiella management tog ökade risker, kombinerat med en situation där stadens skuldsättning väsentligt översteg våra nuvarande förväntningar i vårt huvudscenario. 4

5 Copyright 2011 Standard & Poor s Financial Services LLC, a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. No content (including ratings, credit-related analyses and data, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of S&P. The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P, its affiliates, and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not responsible for any errors or omissions, regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages. Credit-related analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact or recommendations to purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions. S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P's opinions and analyses do not address the suitability of any security. S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor. While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives. S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain non-public information received in connection with each analytical process. S&P may receive compensation for its ratings and certain credit-related analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites, (free of charge), and and (subscription), and may be distributed through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at 5

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Primary Credit Analyst: Andrea Croner, Stockholm (46) 8-440-5921; andrea.croner@standardandpoors.com

Läs mer

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil

Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Research Update: Östersunds kommuns ratingbetyg AA+/A-1+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer; Ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad

MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen bekräftad Research Update: MKB Fastighets AB: Ratingutsikt positiv efter minskande refinansieringsrisker; Ratingen Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Läs mer

Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil

Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Ratingutsikt stabil Research Update: Jönköpings kommun: Rating AA+/A-1+/K-1 bekräftad baserat på en god resultatnivå; Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com Secondary

Läs mer

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil

Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Research Update: Malmö's rating 'AAA/A-1+' bekräftas baserat på goda resultatnivåer och mycket positiv likviditet; ratingutsikt stabil Primary Credit Analyst: Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933;

Läs mer

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil

Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Ratingutsikten är stabil Research Update: Uppsalahem AB; Rating 'AA-/A-1+' och 'K-1' bekräftade på mycket stark affärsriskprofil; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil

Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Ratingutsikt stabil Research Update: Uppsala Kommun: Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' Bekräftade på exceptionell likviditet; Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1405 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli 2013

Läs mer

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore.

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Läs mer

Federal Reserve har ammunition kvar

Federal Reserve har ammunition kvar Strategikommentar 19 juli, 2012 Federal Reserve har ammunition kvar Tunga indikatorer i USA som ISM för tillverkningsindustrin har nu nått nivåer som är konsistent med ytterligare stimulanser. Skulle svagheten

Läs mer

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Nordea Research, 24 March 2014 Torbjörn Isaksson Andreas Wallström Riksbanken lär justera ned inflationsprognosen i sin penningpolitiska uppföljningsrapport

Läs mer

Stark data men rädsla styr

Stark data men rädsla styr Ränterullen 1 mars 2010 Stark data men rädsla styr Fortsatt stark data men rädsla styr Fortsatt rädsla för den statsfinansiella utvecklingen i Europa ligger kvar som en våt filt över ränteutvecklingen.

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 933 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Råvaruländer 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 Placeringar med stora möjligheter och låg risk Nu lanserar vi fem nya aktieindexobligationer

Läs mer

MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt

MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt Knappt sex månader efter Greklands räddningspaket var det dags igen. Irland klarade sig inte på egen hand och begärde stöd från EU och

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 Ett säkert sätt att spara i aktier Ett säkert sätt att spara i aktier

Läs mer

Stålmarknaden. CRU s 17 th World Steel Conference, Rome 18 March 2011

Stålmarknaden. CRU s 17 th World Steel Conference, Rome 18 March 2011 CRU s 17 th World Steel Conference, Rome 18 March 2011 Stålmarknaden Handelsbanken blev inbjuden att ge en presentation om järnmalm vid CRUs internationella stålkonferens i Rom. Vi passar på att summera

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 472. Slutliga Villkor Lån 472. Win Win - Återbetalningsdag 2008-01-30 Serie A (SWEOWW12) - SPAX (sidan 3)

Swedbank ABs. SPAX Lån 472. Slutliga Villkor Lån 472. Win Win - Återbetalningsdag 2008-01-30 Serie A (SWEOWW12) - SPAX (sidan 3) Slutliga Villkor Lån 472 Swedbank ABs SPAX Lån 472 Win Win - Återbetalningsdag 2008-01-30 Serie A (SWEOWW12) - SPAX (sidan 3) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie B

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492 Slutliga Villkor Lån 492 Swedbank ABs SPAX Lån 492 Kina-Taiwan-Sydkorea - Återbetalningsdag 2010-12-15 (SWEOAS13) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga

Läs mer

KALENDER- STRATEGI ASIEN

KALENDER- STRATEGI ASIEN KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer