Moderna Försäkringar 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderna Försäkringar 2005"

Transkript

1 Moderna Försäkringar 2005

2

3 INNEHÅLL VD har ordet 4 Ett händelserikt år 5 Tillväxt och lönsamhet 7 Försäkring med fokus på nischer 8 En växande finanskoncern 9 Atlantica båt 10 Konsumentförsäkring 12 Företagsförsäkring 14 Bilsport & MC Specialförsäkring 16 Livförsäkring 18 Företagsledning och styrelse 22 Resultatanalys Sak 24 Resultatanalys Liv 26

4 4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR V D HAR ORDE T 2005 var ett fantastiskt år då det mesta gick vår väg. Efter en tuff inledning med stora kostnader för stormen Gudrun utvecklades både lönsamhet och volym på ett mycket positivt sätt. Sakförsäkringsverksamheten redovisade all time high i alla avseenden samtidigt som vår fondförsäkringsförsäljning växte med otroliga 300 %. Moderna Försäkringar har på några år etablerat sig som en attraktiv nischaktör på marknaden. Den totala omsättningen i försäkringsverksamheten har på fem år vuxit från knappt 300 Mkr till nära Mkr. Vi omnämns allt oftare som den främste utmanaren av de traditionella försäkringsbolagen senast av tidningen Affärsvärlden som utnämnde oss till uppstickaren inom försäkring. Standard & Poor s har noterat den positiva utvecklingen och höjde sakbolagets rating under Både sak- och livbolaget har under året erhållit aktieägartillskott från Invik vilket ytterligare stärker vår position på marknaden. Börsnoteringen av Invik har inneburit ett närgånget intresse från aktiemarknaden och media. I takt med Moderna Försäkringars tillväxt har Invik alltmer fått karaktären av en försäkringsgrupp, vilket analytikerna har noterat. Jag är därför glad att vi har kunnat svara upp mot de förväntningar som marknaden haft på oss. Moderna Försäkringar lever i fruktbar symbios med partners och distributörer. Försäkringsmäklare, återförsäljare av båtar och motorcyklar samt organisationer och branschorgan är Moderna Försäkringars känselspröt på marknaden. Tillsammans, i nära samarbete, utvecklar vi produktkoncept och administrativa lösningar utifrån deras behov och möjligheter och det är just det ömsesidiga engagemanget som utgör en väsentlig del av framgången. I kombination med vår flexibilitet och snabbrörliga organisation utgör vårt distributionsnätverk en påtaglig konkurrensfördel i kampen mot de tungfotade och toppstyrda stora bolagen. Vår målmedvetna satsning på lönsam tillväxt har inneburit att en växande andel av omsättningen kommer från övriga Norden. Norge har alltmer kommit att bli Moderna Försäkringars andra hemland inom både sak- och livverksamheten. Under 2005 har vi även etablerat verksamhet i Centraleuropa i nära samarbete med den engelska hemelektronikkoncernen Dixons. Våra affärskoncept inom vissa marknadssegment har visat sig mycket gångbara utomlands och vi kommer troligen att få se mer av denna utveckling de närmaste åren. Den växande affärsvolymen utmanar naturligtvis vår förmåga att bibehålla den entreprenörsanda och företagskultur som finns inom Moderna Försäkringar. Moderna-andan i kombination med vår unika affärsmodell, som kan beskrivas som ett nätverk av småföretag med ett starkt affärs- och utvecklingsfokus, är vår främsta konkurrensfördel på en allt tuffare marknad. Att värna och utveckla det som gör Moderna Försäkringar unikt står därför högst på agendan när vi fortsätter att utmana resten av försäkringsbranschen. Det finns med andra ord anledning att känna en viss tillförsikt inför framtiden! LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

5 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 5 Ett händelserikt år Ökning för tjänstepensioner Livbolaget ökade sin marknadsandel avseende engångsbetalda tjänstepensionspremier på fondförsäkringsmarknaden med 4,5 % till totalt 14,5 % under Detta gör bolaget till tredje största leverantör inom detta segment. Starkt resultat för företag +334 % Rekordår för fondförsäkring Fondförsäkringsverksamheten inom Livbolaget redovisade fortsatta försäljningsframgångar och en rekordartad tillväxt under året. Det förvaltade kapitalet placerat i fondförsäkringar ökade med 334 % och uppgick vid utgången av 2005 till drygt 2,3 miljarder kronor. Bolagets marknadsandel av nyförsäljningen ökade med 4,1 % från 3,5 % Sakförsäkringsverksamheten växte med god fart och ökade sina premieintäkter med 24 % jämfört med föregående år. Den kraftigaste intäktsökningen redovisades inom Företag, som växte med 30 % under Först ut med svensk kapitalpension I januari kunde Livbolaget som första bolag på den svenska marknaden lansera en ny kapitalpensionsprodukt. I december utökades produkten med en möjlighet till förvaltning inom en depå.

6 6 MODERNA FÖRSÄKRINGAR Invikdagen lyste upp Den 1 september tog Invik & Co. steget ut på börsen. I oktober riktades strålkastarna återigen mot såväl Invik som dotterbolagen Moderna Försäkringar, Fischer Partners, Invik Kapitalförvaltning och Banque Invik. Invikdagen, som gick av stapeln den 21 oktober på Grand Hôtel i Stockholm, samlade över 800 gäster och bjöd på en talarlista med profiler som näringslivsnestor Pehr G Gyllenhammar, finansminister Pär Nuder och riksbankschef Lars Heikensten. Kvällen bjöd också på underhållning och mat från den prisbelönte stjärnkocken och krögaren Pontus Frithiof och Grand Hôtel. VD Anders Fällman kommenterade festligheterna: Tanken med Invikdagen var att lysa upp lite i höstmörkret och visa på både bredden och skärpan i vår verksamhet. Vi fick nöjet att lyssna till goda talare med visioner och åsikter som vi alla kan ha nytta av i vår vardag. Nya försäkringar i unionens spår Moderna Försäkringar bryter ny mark och blir ett av de första bolagen att erbjuda produktförsäkringar i Central- och Östeuropa. Samarbetspartnern är Dixons och norska Elkjøp. Kedjan, som också äger Elgiganten, har omkring 175 butiker i hela Norden samt ett stadigt växande antal butiker i bland annat Tjeckien, Ungern och Polen, där under namnet Electro World. Samtliga butiker säljer produktförsäkringar från Moderna Försäkringar. Försäkring för friskare företag Moderna Försäkringar reformerar sin sjukförsäkring för att bättre avspegla risken för sjukfall. Produkten, som lanserades i oktober, har en helt ny och sofistikerad premiesättning som baseras på den senaste statistiken om ohälsa och är indelad i tre riskklasser beroende på lönenivå och typ av arbete. Den nya modellen innebär en sänkning av premierna för många kunder och gör mäklarnas jobb lättare.

7 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 7 Tillväxt och lönsamhet 2005 blev ännu ett framgångsrikt år för Moderna Försäkringar. Trots hårdare konkurrens inom alla marknadssegment överträffades de uppsatta tillväxt- och resultatmålen och året blev det bästa genom tiderna. Grunden för framgångarna ligger i bolagets nischtänkande och starka fokus på lönsamma marknadssegment. Inom livförsäkring fokuseras affärerna till fondförsäkringsområdet, främst företagsbetald tjänstepensions- och kapitalförsäkring. Lanseringen av marknadens första kapitalpensionsprodukt och depåförsäkringslösningar spelade en viktig roll för framgångarna under året. Genom samarbete med nya distributörer på den norska marknaden, har en väsentlig del av tillväxten inom grupplivförsäkring skett i Norge. Då marginalerna är bättre i Norge än i Sverige har denna satsning också inneburit bättre lönsamhet i detta affärssegment. Marknadsförutsättningarna har successivt blivit tuffare för både sak- och livförsäkring. De senaste årens goda finansresultat har öppnat dörren för en press på premienivåerna inom riskförsäkringsområdet. Samtidigt har nya svenska och utländska aktörer lockats av de förbättrade försäkringstekniska resultaten. Fondförsäkringsverksamheten har gynnats av den positiva utvecklingen på sparmarknaderna och förändringar i skattelagstiftningen. Kapitalpensionsprodukten tog marknaden med storm under 2005 och bidrog till kraftigt ökade försäljningsvolymer för alla aktörer. Distribution via partners Huvuddelen av Moderna Försäkringars produkter marknadsförs och distribueras av försäkringsmäklare, ombud samt partners som företräder olika kundgrupper. Genom att samarbeta med fristående och oberoende försäljningskanaler kan kunderna lita på att de verkligen får bästa möjliga försäkringslösning. Utveckling av nya försäkringskoncept tillsammans med partners går som en röd tråd genom Moderna Försäkringars alla affärsområden. Genom att integrera försäkringsmomenten i ett större kundanpassat affärskoncept skapas mervärden för kunderna och långsiktighet i affärsrelationerna. En väsentlig del av tillväxten inom riskförsäkringsområdet baseras på konceptutveckling i nära samarbete med kunder och deras organisationer. Entreprenörskap och affärsfokus Till skillnad från flertalet andra aktörer i branschen försöker Moderna Försäkringar undvika att utvecklas till ett traditionellt bolag där man söker skapa stordriftsfördelar genom större centrala enheter och en tung överbyggnad. Bolaget bygger istället ett tight nätverk av småföretagsliknande affärsområden där engagemang och entreprenörskap får växa sig starkt. Moderna Försäkringars starka fokus på kunderna, marknaden och de operativa frågorna skapar betydligt större mervärden än vad som är möjligt i en traditionell affärsmodell. Nischtänkande handlar inte i första hand om att definiera vissa för bolaget prioriterade produktområden, utan snarare om en ständig process av segmentering av marknaden för att nå långsiktig tillväxt och lönsamhet. Det handlar om att tänka och agera annorlunda, att utnyttja möjligheter som dyker upp på marknaden genom en hög utvecklingstakt och en snabbfotad organisation samt att kontinuerligt hitta de bästa distributionsformerna för olika segment. Företagskulturen är en viktig komponent i Premieinkomsten för direktförsäkringsverksamheten fortsatte utvecklas positivt och ökade till Mkr. MSEK Mkr Moderna Försäkringars affärsmodell och bolaget kommer att fortsätta att utmana etablissemanget och prioritera nytänkandet oavsett framtida storlek. MSEK Mkr Inte bara Sverige En allt större del av Moderna Försäkringars omsättning kommer från marknader utanför Sverige. Under 2005 utgjorde den icke-svenska delen av affären knappt 10 %. De etableringar av produktförsäkringsverksamhet som skett i Tjeckien och Ungern har vuxit kraftigt och följs nu av en etablering i Polen. Motsvarande utveckling kan redovisas inom grupplivförsäkring där nästan halva premievolymen kommer från Norge. Expansionen utanför Sverige är en del i bolagets strategi för lönsam tillväxt. Låga driftskostnader Moderna Försäkringars affärsmodell präglas av hög kostnadseffektivitet. Genom en långt utvecklad distributionsstrategi baserad på den senaste IT-teknologin och en kostnadseffektiv administration hålls driftskostnaderna på en låg nivå. Driftskostnadsprocenten sjönk påtagligt under 2005 vilket gör att bolaget, trots sin relativa litenhet, har en lägre driftskostnadsnivå än flera stora konkurrenter. Premieinkomsten för fondförsäkring ökade med över 300 % och uppgick till Mkr

8 8 MODERNA FÖRSÄKRINGAR Försäkring med fokus på nischer Moderna Försäkringar är en nischad koncern med verksamhet inom sakförsäkring och livförsäkring. I koncernen ingår, utöver försäkringsbolagen i Sverige, ett antal marknadsbolag samt ett återförsäkringsbolag med säte i Luxemburg, Modern Re. Moderna Försäkringar är ett helägt dotterbolag till Invik & Co AB och ingår i Stenbecksfären. Sakförsäkring Moderna Försäkringar Sak AB har gjort sig ett namn inom sakförsäkring som ett dynamiskt alternativ till de större bolagen. Verksamheten riktar in sig på privatkunder och mindre företag med låg riskprofil inom försäkringsgrenarna företag, konsument, båt och motor. Fokus ligger på lönsamma segment på marknaden där det finns potential för att bygga upp en stark ställning. Breda kontaktnät samt sakkunnig personal med engagemang för och specialistkompetens inom respektive område kännetecknar samtliga verksamheter. Affärsområde Företag bedriver verksamhet inriktad på mindre företag, gruppförsäkringar och produktförsäkringar. Individuella företagsförsäkringar hanteras via den Internetbaserade mäklartjänsten BrokerLine som är en marknadsledande lösning för kostnadseffektiv onlinehantering av mindre risker. Inom området konceptförsäkring har Moderna Försäkringar nått stora framgångar bland grupper av före- tag och organisationer genom att tillhandahålla specialanpassade försäkringslösningar bestående av riskurval, paketering, administration och distribution. Inom området produktförsäkring har Moderna Försäkringar på kort tid etablerat sig som det ledande företaget på den nordiska marknaden. Affärsområde Konsument tillhandahåller hus- och hemförsäkringar av hög kvalitet både till enskilda privatpersoner och via konceptaffärer. Under varumärket Moderna Försäkringar erbjuds skräddarsydda försäkringsprodukter till konceptkunder och större organisationer med låg riskprofil, som exempelvis Villaägarnas Riksförbund, AkademikerFörsäkring och Polisförbundet. Genom marknadsbolaget netviq bedrivs även konsumentförsäkring med Internet som enda distributionskanal. Atlantica Båtförsäkring är ledande inom svensk fritidsbåtsförsäkring och ett stabilt varumärke förknippat med pålitlighet och båtkunskap. Det nära samarbetet med marinor och varv har gett Atlantica ett grundmurat förtroende hos landets båtägare. Det nystartade marknadsbolaget Atlantica Yacht med säte i Luxemburg riktar sig till svenska båtägare som vill försäkra båten i europeiska farvatten och kommer så småningom att utökas för att omfatta en bredare marknad. Bilsport & MC Specialförsäkring är landets största försäkrare av motorcyklar och entusiastbilar. Genuint engagemang och intresse för bilar och motorcyklar präglar verksamheten. Att bolagets nyckelpersoner själva har ledande befattningar inom motorentusiasternas organisationer bidrar till det starka kundförtroendet. Med högt ställda krav på försäkringstagarna kan man också hålla både skadekostnader och premier på en låg nivå. Livförsäkring Livförsäkringsverksamhet bedrivs inom Moderna Försäkringar Liv AB. Bolagets fokus ligger på fondförsäkringsmarknaden och omfattar liv-, pensions- och kapitalförsäkringar till både privatpersoner och företag. Effektivare administration bland annat med hjälp av webbtjänsten Fondliv.com fri flytträtt, utvalda fonder samt personlig rådgivning via mäklare och ombud är alla viktiga grundpelare i bolagets verksamhet. Ett kvalitativt urval av marknadens bästa fonder och fondportföljer samt flexibilitet när det gäller särskilda behov är ytterligare starka konkurrensmedel. Bolaget bedriver även en snabbt växande grupplivsförsäkringsverksamhet i samverkan med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i Sverige och Norge. MODERNA FÖRSÄKRINGAR SAK AB MODERNA FÖRSÄKRINGAR LIV AB Företag Konsument Båt Motor Atlantica Fond GruppLiv Konsument netviq Motor Bilsport & MC MODERN RE S.A.

9 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 9 En växande finanskoncern Moderna Försäkringar är ett helägt dotterbolag till Invik & Co. AB, som sedan september 2005 är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Samtliga Invik & Co:s dotterbolag är verksamma inom finans och försäkring och bildar idag tillsammans en snabbt växande och stark finansiell koncern. En koncern som genom att utmana de etablerade aktörerna oavbrutet har plockat marknadsandelar på flera hårt konkurrensutsatta marknader. Gemensamt för samtliga dotterbolag är att de går sin egen väg och alltid har lönsamheten i fokus. Bolagen trampar ny mark i de branscher de verkar i och hittar ofta nya, kostnadseffektiva sätt att nå ut med produkter och tjänster. Moderna Försäkringar Bolaget utgör idag en betydande del av Invik & Co. och är en nischad koncern som vänder sig till privatpersoner och företag. Med inriktning på lönsamma kundgrupper har Moderna Försäkringar på kort tid etablerat sig som ett konkurrenskraftigt och innovativt alternativ till de traditionella försäkringsbolagen. Målsättningen är att, genom en kombination av erfarenhet och nytänkande, erbjuda kunder och partners de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment. Banque Invik Banque Invik är en bank med säte i Luxemburg och filial i Stockholm. Den huvudsakliga verksamheten omfattar privatbanksverksamhet till förmögna privatpersoner inom en snabbt växande internationell kundstock och består av både privat- och företagskunder, vilka erbjuds personlig service och rådgivning inom kapitalförvaltning. Banque Invik bedriver valutahandel och handel med värdepapper för kunders räkning och marknadsför även ett urval av fonder förvaltade av externa fondförvaltare. Kreditkortsutgivningen kombinerar finansierings- och betalningsförmedlingstjänster. Banken bedriver även rådgivning i finansieringsfrågor till företag Banque Invik Asset Management Parallellt med privatbanksverksamheten bedriver Banque Invik en kvalificerad kapitalförvaltningsverksamhet i Luxemburg med inriktning på förmögna privatpersoner. Verksamheten redovisade en stark tillväxt under Satsningen på kvalificerad kapitalförvaltning utvidgades ytterligare vid årsskiftet genom etableringen av Banque Invik Kapitalförvaltning i Stockholm. Aktie-Ansvar Aktie-Ansvar AB är ett fondbolag som etablerades redan 1965, vilket gör det till ett av Sveriges äldsta fondbolag. Förvaltningen av bolagets fonder baseras på övertygelsen om att kunskap och långsiktighet leder till bra resultat. Aktie-Ansvar har en förvaltningshistorik som över åren har placerat bolaget bland de främsta i landet vad gäller en kombination av hög avkastning och låg risk. Vid årsskiftet förvaltade Aktie-Ansvar miljoner kronor i fem fonder åt institutioner, företag och privatpersoner. Fonderna inkluderar två traditionella aktiefonder (Sverige och Europa), en global Fond i fond (FondSelect), en hedgefond (Graal) samt en kort räntefond (Avkastning). Hedgefonden Graal är den fond som lockat störst kapital med en fondförmögenhet på miljoner kronor per 30 december Fischer Partners Fondkommission Fischer Partners är en av Nordens ledande mäklarfirmor med fokus på elektronisk aktiehandel och grundades redan Bolaget erbjuder ett koncept där de utifrån kundens behov utformar en handelslösning som ger flexibilitet, närhet och snabbhet. Kunderna är främst utländska och svenska institutioner samt aktiva privatpersoner med intresse för finansiella placeringar. Fischer har under de senaste åren vuxit kraftigt och år 2005 var bolaget sjätte största aktör på de nordiska marknaderna.

10 Atlantica Båt

11 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 11 Medvind för marknadsledaren Hög servicenivå kombinerad med erfarenhet och kunnande fortsätter vinna svenska båtägares förtroende. Den sena vintern höll tillbaka entusiasmen på fritidsbåtmarknaden under våren Men den svaga inledningen byttes snart mot positiva tongångar för Atlantica, som fortsatte att öka sina marknadsandelar. Den totala omsättningen uppgick till 170 Mkr vid slutet av året, vilket var en ökning med 13 % från föregående år. Det är starka resultat som dessa som gör Atlantica till Sveriges ledande fritidsbåtförsäkringsbolag. Starkt utgångsläge Atlanticas framgång grundar sig på en affärsidé som utvecklats och förfinats under årens lopp, men utan att förändras i grunden. Genuint intresse och engagemang hos bolagets personal, som själva är hängivna båtägare med stor kunskap och kompetens inom området, är viktiga faktorer. Genom rekrytering av nyckelpersoner inom båtbranschen knyter man specialistkompetens till bolaget. Samarbetet med marinor, båtmäklare och reparationsvarv är en självklar del av Atlanticas verksamhet och utvecklas ständigt. De nära relationerna har gjort det naturligt för båtmäklare och marinhandlare att agera som en försäljningskanal för Atlanticas produkter. Under det senaste decenniet har Atlantica ytterligare stärkt sitt grepp om marinhandeln som försäkringsombud och omfattningen på samarbetet har i det närmaste tiodubblats. Stormig inledning Båtförsäkringsbranschen upplevde en tung start på år Stormen Gudrun, som drabbade södra Sverige i början på januari, orsakade Atlantica ett 170-tal skador till en kostnad om närmare 6 Mkr. Marinhandeln i östra och norra Sverige kunde på grund av den sena vintern även den konstatera en svag inledning något som dock förbättrades under andra halvan av året. Totalt sett hade båtförsäljningen svårt att komma upp i samma nivåer som under Trots den svaga starten på året och en hårdnande konkurrens i form av prispress inom flera kategorier av båtar, lyckades Atlantica redovisa en fortsatt kraftig tillväxt. En viktig förklaring till detta är det nära samarbetet med båtbranschen som innebar att nyförsäljningen via våra ombud ökade hela 36 %. Sjöassistans och Stockholmradio Samarbetet med Stockholmradio, som bland annat innebär att de sedan 2004 sköter Atlanticas skadejour under icke-kontorstid, fördjupades under I slutet på året tog Atlantica, utöver sin tidigare roll som försäkringsgivare, även över skaderegleringen i Sjöassistans, som ingår i Stockholmradios verksamhet. Atlantica fungerar även som säljagent för Sjöassistans. Nya grepp Ett för båtförsäkringsbranschen nytt koncept togs fram under 2005 i samarbete mellan Atlantica och Marine Power Sweden. Konceptet består av en märkesförsäkring för Utternbåtar, som sedan lanserades i början av Genom att koppla speciella stöldförebyggande krav till försäkringarna samt låta märkets generalagent och återförsäljare stå för distribution och marknadsföring kan erbjudandet göras attraktivare för kunderna. Målsättningen är att Utternaffären ska följas av ett antal specialförsäkringar för andra märken. Etableringen av märkesförsäkringar erbjuder möjligheter till expansion på en annars mogen marknad och utgör ett kostnadseffektivt sätt att nå utanför Sveriges gränser. Först i tur av utländska marknader står Norge, där konceptet kommer att lanseras under Även Atlantica Yacht Insurance blickar framåt och vidgar målgruppen utanför Sveriges gränser. Konceptet, som tidigare främst riktat sig mot svenska båtägare med båten i Europa, planeras nu bli etablerat i Mellaneuropa genom lokala agenter. Förbättrad service Samarbetet med båtbranschen och servicen till kunderna har prioriterats i utvecklingen av bolagets IT-system. En av de viktigare komponenterna som kommit på plats är direktåtkomst via internet till bolagets försäkringssystem. Detta innebär att ombuden nu kan administrera sina kunders båtförsäkringar i realtid över nätet och därigenom korta administrationstiden och förbättra servicen till gemensamma kunder. Extra förmåner med ny märkesförsäkring Tillvaron för båtentusiaster med fritidsbåtar av märket Uttern har blivit ännu tryggare. Detta tack vare det nya Trygghetspaketet som har tagits fram i samarbete mellan Uttern/Marine Power och Atlantica. Den förmånliga premien har möjliggjorts av de åtgärder som förbättrat stöldskyddet, en högre självrisk samt det goda skaderesultat som Utternbåtar visat genom åren. - Upplägget bakom Uttern Båtförsäkring är helt nytt i båtbranschen. Vi erbjuder en speciellt förmånlig försäkring kopplad till ett båtmärke och distribuerad via märkeshandlarna, säger Conny Landström, Affärsområdeschef Atlantica. Trygghetspaketet är en ny försäkringslösning som bland annat innehåller en båtförsäkring till en förmånlig premie, en olycksfallsförsäkring för alla i båten samt ett säkerhetspaket som försvårar stöld. I säkerhetspaketet ingår bland annat ett aktivt söksystem och märkning av motor med Securmark microdots. Vinterförvaring av utombordaren hos marin verkstad ger en sänkning av premien då stöldrisken minskar. Inombordarna får Atlanticas tilläggsförsäkring Exklusiv utan kostnad när de lämnas till marin verkstad för service under vintern. -Detta är inte att förväxla med de talrika märkesspecialer som erbjuds av försäkringsbolagen. Uttern/Marine Power erbjuder en genuin märkesförsäkring som endast kan tecknas via landets Utternhandlare, säger Conny Landström. Trygghetspaketet tecknas via Utterns 26 återförsäljare i hela Sverige och riktar sig både till nya och befintliga Utternägare.

12 Konsumentförsäkring

13 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 13 Kreativt på mogen marknad Konsumentförsäkringsmarknaden är en i många avseenden mogen marknad. Ett fåtal stora aktörer dominerar, prispressen är hård och för många bolag är lönsamheten låg. Efter ett par gynnsamma år skedde under 2005 inbrytningsförsök från ett antal nya aktörer, i första hand med fokus på låga premier. Moderna Försäkringar gör bedömningen att lågprisstrategin inte är långsiktigt hållbar utan ser vägen till framgång via kreativitet, både vad gäller försäkringsprodukternas utformning och distribution. Premieintäkterna inom affärsområde konsument ökade under året med 20 % och uppgick till 127 Mkr. Skadekostnader under kontroll Tsunamikatastrofen i december 2004 och stormen Gudrun i februari 2005 orsakade stora skadekostnader under inledningen av fjolåret. Skadekostnadsprocenten för året som helhet stannade dock vid 75,3 % trots att effekten av dessa exceptionella skador uppgick till 4,8 procentenheter och att bolaget dessutom drabbades av den enskilt största brandskadan sedan Förklaringen till detta står att finna i en affärsmässig bedömning av premienivåerna i kombination med en omsorgsfull och aktiv skadereglering. Framgångskoncept Moderna Försäkringar har under många år samarbetet med externa samarbetspartners för distribution av sina konsumentförsäkringsprodukter. Så kallade brandade lösningar där både försäkringsbolag och distributör drar nytta av samarbetet har blivit en av bolagets viktigaste kanaler till marknaden. Denna typ av samarbete bedrivs exempelvis med Villaägarnas Riksförbund som kan erbjuda sina medlemmar konkurrenskraftiga sakförsäkringar. Vidare innebär samarbetet med Svensk Fastighetsförmedling att nyblivna hus- och bostadsrättsägare kan erbjudas en villahemförsäkring vid exakt rätt tidpunkt. Alltid på nätet Moderna Försäkringars varumärke för konsumentförsäkring på internet, netviq, attraherar en målgrupp som värdesätter ett grundläggande försäkringsskydd till ett konkurrenskraftigt pris. Affärsmodellen bygger på en hög grad av automatisering i försäkringshanteringen och ger värdefull erfarenhet vid utveckling av teknik, produkter och distributionsmodeller. Detta tas även igen i netviqs marknadsföring, där en omfattande satsning på online-rekrytering av nya kunder genomfördes under fjolåret. Ett system att växa i I syfte att skapa en solid plattform för fortsatt expansion har under 2005 ett helt nytt försäkringsadministrativt system utvecklats och implementerats. Det nya systemet kommer att underlätta för både tillväxt och utveckling inom affärsområdet men också i interaktionen med samarbetspartners, då dessa kommer att få online-access till Moderna Försäkringars system. Offensiv satsning Efter ett år av konsolidering och omfattande satsningar på utveckling av försäkringssystem och distributionsmodeller står tillväxt högt på Moderna Försäkringars agenda. Ett utvecklat samarbete med partners, breddning av produktutbudet och en kraftig beståndsökning är nära förestående och bedöms kunna ske med bibehållen lönsamhet. Satsningen innefattar bland annat uppbyggnaden av en egen avdelning för telemarketing och utökning av produktutbudet med bilförsäkring. Marknadsföring online Under 2005 genomförde affärsområde Konsument en marknadsföringskampanj för varumärket netviq. Man valde att mixa olika medier för att utvärdera och se var störst kostnadseffektivitet uppnåddes. Eftersom konkurrensen inom hemförsäkringsprodukter är hård slåss varumärket netviq med många stora aktörer. Aktörer med ett fokus på marknadsföringen som netviq inte har någon vilja eller möjlighet att matcha. Därför gäller det att hitta rätt sätt att nå ut och finna en bra avvägning mellan profilinriktad annonsering och mer utbudsinriktade insatser. Varumärkesampanjen kommer att bli ett bra beslutsunderlag inför kommande satsningar inom varumärket netviq, säger Pär Pettersson vvd Sak och Affärsområdeschef Konsument. Vi vet sedan tidigare att konkurrensen är stenhård inom segmentet och vår kampanj bekräftade i mångt och mycket det vi redan visste. Vi kan inte helt oväntat se att vi uppnår bäst kostnadseffektivitet när vi ligger så nära köpet som möjligt, alltså marknadsföring online. Online-delen av kampanjen gav den som såg bannern möjlighet att mata in sitt postnummer direkt i reklambannern. På så sätt fick de direkt svar på vad deras personliga försäkring kostade. Ett effektivt grepp att få in kunderna på webbplatsen och visa upp i verkliga siffror vad man tjänar på att byta till netviq. Online marknadsföring är ett riktigt spännande område där jag tror att vi i kombination med netviqs användarvänliga webbplats kan plocka marknadsandelar till en rimlig kostnad även framgent.

14 Företagsförsäkring

15 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 15 Innovation och tillväxt God tillväxt och nya marknader präglade det gångna året för Moderna Försäkringars affärsområde Företag. Premieinkomsten växte med god fart (23 %) och uppgick till 664 Mkr vid årets slut. En bidragande faktor var produktförsäkringskonceptet som framgångsrikt fortsatte sin expansion i Europa. Satsningar på utvecklingen av nya och befintliga system för mäklare resulterade i ett ökat antal användare. Fler aktörer En stabil och god lönsamhet har präglat branschen som helhet under det gångna året. Detta har dock lockat flera nya aktörer och konkurrensen hårdnar. Ett antal aktörer, både svenska och internationella, har sökt att etablera sig på marknaden under det gångna året. Påföljden är ett ökat fokus på nyförsäljning hos både nya och befintliga bolag, vilket på sikt sätter en press på premienivåerna. Med sin nischstrategi och selektiva riskurval står Moderna Försäkringar, trots utvecklingen, väl rustat för den ökande konkurrensen. Konceptförsäkring med mervärde Segmentet konceptförsäkring fortsatte öka stadigt under året och ett tiotal nya konceptavtal tecknades. Fler än individuella företag är idag försäkrade genom dessa koncept. Helhetserbjudandet omfattar paketerade försäkringslösningar, administrativa system och marknadsföringskoncept. Kunderna kan på ett enkelt sätt tillföra påtagliga mervärden till sin grundaffär och både intresset och tillväxtpotentialen inom området är stora. Produktförsäkring expanderar Utvecklingen inom segmentet produktförsäkringar fortsatte i hög takt under fjolåret och volymtillväxten var betydande med mer än nya slutkunder. Etableringen av Moderna Försäkringars produktförsäkringskoncept i Centraleuropa har varit framgångsrik och har nu utökats med en etablering i Polen, Tjeckien och Ungern. Moderna Försäkringar är ett av de första bolagen att erbjuda denna typ av tjänst i dessa länder och konkurrensläget är därför acceptabelt. Mycket talar för att den centraleuropeiska marknaden kommer att svara för en växande del av omsättningen inom produktförsäkringsområdet. Diskussioner förs för närvarande om liknande etableringar i andra delar av EU. Under året fördjupades samarbetet med hemelektronikkoncernen Dixons/Elkjøp då Moderna Försäkringar under hösten tog över ansvaret för kundservice och skadehantering av Elkjøps produktförsäkring. Verksamheten bedrivs vid ett nyinrättat flerspråkigt kundcenter i Stockholm. Smarta system Med den webbaserade mäklartjänsten Broker- Line har Moderna Försäkringar framgångsrikt bevisat att även små företag kan vara lönsamma försäkringskunder. I BrokerLine kan försäkringsmäklare själva sköta administration och förnyelsehantering direkt på internet. En ny version av BrokerLine, lättillgängligare och med nya funktioner, lanserades under våren 2005 och antalet användare i systemet har växt betydligt. Ett komplement till BrokerLine lanserades också under hösten. Den nya webbaserade mäklartjänsten BrokerLine+ utvecklades för att möta de behov och önskemål som inte rymdes inom BrokerLine. Systemet hanterar fler verksamheter, större företag och mer komplicerade försäkringslösningar och passar därmed andra typer av verksamheter än vad BrokerLine gör. I nära samarbete med mäklarna Affärsområdets fortsatta utveckling vilar till stor del hos de mäklare som förmedlar Moderna Försäkringars koncept till kunderna. Genom lyhördhet och professionalism kan Moderna Försäkringar attrahera ännu fler mäklare till samarbeten med bolaget. Innovativa försäkringslösningar, noggrant riskurval och effektivare administrativa rutiner skapar förutsättningar för en lönsam verksamhet på lång sikt. System i mäklarens tjänst För fem år sedan revolutionerade den webbaserade mäklartjänsten BrokerLine administration och förnyelsehantering av försäkringsärenden. Hösten 2005 lanserades BrokerLine+, men både en bredare målgrupp och fler funktioner än befintliga BrokerLine. BrokerLine+ är ett helt nytt webbaserat system, där man tillvaratagit BrokerLines största fördel, tillgängligheten, men dessutom byggt in möjligheter till handpåläggning från Moderna Försäkringars sida. Detta ger mäklarna en helt annan flexibilitet än tidigare. Med sina olika målgrupper och funktioner kommer de två systemen att komplettera varandra för att underlätta för mäklarna. Genom att lägga in endast ett fåtal uppgifter kommer mäklarna exempelvis att kunna få förhandsbesked om Moderna Försäkringar kan offerera eller inte. Kontrollen och offereringen görs manuellt hos Moderna Försäkringar vilket kommer att spara mycket tid för mäklarna. Det gäller också för funktioner som förväntad premie. Om kunden redan har en försäkring i ett annat bolag kan mäklaren ange den premieuppgiften och Moderna Försäkringar kan då ta ställning till om man kan matcha existerande premie eller inte. BrokerLine+ tillåter dessutom mäklarna att hantera större risker. Tidigare har taket på kundens omsättning legat på 40 miljoner vid nyteckning. BrokerLine+ är inte omsättningsbaserat och där finns alltså inget tak. Mäklaren har också möjlighet att själv komponera försäkringsprodukter i BrokerLine+. Om något moment saknas i systemet kan mäklaren lägga in en förfrågan. Moderna försäkringar kan då ta ställning till om detta är något man kan erbjuda kunden.

16 Bilsport & MC Specialförsäkring

17 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 17 Top of mind Bilsport & MC Specialförsäkringar är det självklara valet för motorentusiaster. Det står klart från den goda utvecklingen, som gjort bolaget marknadsledande inom mc-försäkringar i Sverige. Totalt försäkrar man närmare fordon, varav merparten är motorcyklar där man har en tredjedel av landets försäkrade fordon. Beståndstillväxten har varit god under många år och ökade även under 2005 med över fordon. Detta trots att nyförsäljningen av motorcyklar minskade. Premieintäkten ökade med 32,8 Mkr till 187,6 Mkr, en ökning på 21 %. Kontroll på skadorna Skadekostnaderna för 2005 höll sig på bra nivåer och stannade på låga 75,7 % vid årets slut. Detta berodde delvis på det ostadiga sommarvädret som ledde till ett något lägre utnyttjande av motorcyklarna. Den viktigaste faktorn i de goda resultaten kan dock hänföras till bolagets hörnstenar; ett noggrant riskurval i kombination med en aktiv dialog med försäkringstagarna när det gäller förebyggande av skador. Bolaget ställer hårda krav på kunderna vad gäller skyddsutrustning för mc-förarna och märkning och inlåsning av de försäkrade fordonen. De höga kraven är troligtvis en bidragande orsak till att skadefrekvensen fortsatte sjunka inom samtliga försäkringsmoment även under Trendriktig segmentering Genom att segmentera marknaden och noggrant analysera skaderisken i respektive segment kan Bilsport & MC sätta premierna på rätt nivå. Utbudet av motorcyklar hos återförsäljarna differentieras allt mer för att passa kunderna önskemål att profilera sig i sina fritidsintressen. Trenden innebär att det säljs färre sport- och racingmotorcyklar och fler livsstilsmotorcyklar, vilket passar Bilsport & MC:s produktutbud. Segmenteringen ökar också möjligheten att snabbt kunna justera premier och villkor när förhållanden förändras. Personal som kan sin sak Bilsport & MC intar en särställning bland svenska bolag när det gäller personalens sakkunskap. Oavsett om det gäller försäkringsfrågor eller skadeanmälningar möts kunderna alltid av motorkunniga personer. Medan konkurrenterna ofta hänvisar till ett anonymt callcenter utan specialistkunskaper kan Bilsport & MC erbjuda kvalitativa svar på alla sorters frågor. Upplägget skapar nöjda kunder som återkommer år efter år och dessutom rekommenderar bolaget vidare. På banan och vid sidan om Under årtionden har Bilsport & MC varit en engagerad del av svensk motorsport. Genom reklamstöd och ungdomssatsningar har bolaget etablerat starka kopplingar till Motorsverige och stärkt varumärket bland motorsportens utövare. Förutom att bolaget syns i rätt sammanhang skapar engagemanget även ett brett kontaktnät som är oumbärligt när skador ska regleras för försäkringstagarna. Skaderegleringen blir därför både snabb och kostnadseffektiv, vilket alla parter tjänar på. I trygga händer Motorförsäkring innebär ett mycket omfattande åtagande för försäkringsbolagen. Kunderna måste kunna lita på att skadeersättningen kommer att utbetalas enligt villkoren oavsett skadans omfattning. Detta gäller inte minst personskadorna som ofta innebär att utbetalningar för invaliditet ska ske under mycket lång tid. Som ett dotterbolag till Moderna Försäkringar kan Bilsport & MC erbjuda ett tryggt alternativ till sina kunder. Moderna Försäkringar har en stark kapitalbas och höjde under fjolåret sin rating hos kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors till BBBpi. För att ytterligare garantera bolagets åtaganden vid stora och komplexa skador har ett omfattande återförsäkringsupplägg utarbetats. Återförsäkringen har placerats hos några av världens mest välrenommerade och kreditvärdiga bolag såsom Münich Re, Hannover Re och CCR, med vilka Moderna Försäkringar har utvecklat ett nära och väl fungerande samarbete. Vagnsskadeförsäkring på köpet Bilsport & MC Specialförsäkring har i nära samarbete med de svenska generalagenterna för Yamaha, Kawasaki och Suzuki tagit fram en vagnskadeförsäkring som ingår vid köp av en ny motorcykel. Försäkringen erbjuds tillsammans med den obligatoriska trafikförsäkringen och en halvförsäkring vilket ger kunden ett fullständigt försäkringsskydd vid alla typer av skador. Satsningen på den nya försäkringen är ett led i att ytterligare stärka relationerna till branschen och befästa positionen som det bästa försäkringsalternativet för alla motorcyklister. Premieintäkten ökade även 2005 och uppgick till 187,6 Mkr. MSEK Mkr

18 Livförsäkring

19 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 19 Ambitiös utmanare i stark konkurrens På kort tid har Moderna Försäkringar Liv AB etablerat sig som en innovativ och respekterad aktör på den svenska fondförsäkringsmarknaden. Sedan 2002 erbjuder bolaget liv- och pensionsförsäkringar, baserade på ett konkurrenskraftigt fondförsäkringsutbud, till både företag och privatpersoner. Nya, spännande produkter och fortsatt stora satsningar mot landets mäklare resulterade i en rekordartad tillväxt för Livbolaget. Den totala försäljningsvolymen inom fondförsäkringar steg från 420 Mkr till Mkr. Det förvaltade kapitalet ökade med 334 % och uppgick vid utgången av 2005 till drygt 2,3 miljarder kronor. Även gruppförsäkringsverksamheten utvecklades starkt med 33 % ökad premievolym. Marknad under förvandling 2005 var ett högst intressant år för försäkringsbranschen som helhet. En marknad som länge kännetecknats av ett tydligt oligopol, har nu börjat svänga mot en ökad konkurrenssituation. Ett flertal nya aktörer, däribland norska Storebrand, slog sig in på den svenska marknaden där de bjöd stark konkurrens om nyförsäljningen. Nygamla uppstickare som Avanza och Nordnet fortsatte pressa priserna. Samtidigt ökade etablerade aktörer som Föreningssparbanken och Nordea sin aktivitet på marknaden och satsade stora resurser på tjänstepensionsmarknaden. Det som framför allt utmärkte året var kapitalpensionens inträde på den svenska marknaden, den 1 januari Sparformen är skattedriven och relativt enkel i sin konstruktion med mycket tydliga kundfördelar. Marknaden domineras dock stort av bankerna, som sitter på merparten av det förmögenhetsbeskattade sparkapitalet och därmed också har tillgång till den största delen potentiella kapitalpensionssparkunder. Detta har inneburit att banker som de senaste åren haft en blygsam nyförsäljning har tagit en mycket stor del av sparmarknaden under Under kapitalpensionens första år attraherade marknaden mer än 20 miljarder kronor i sparat kapital. Den nya lagen om försäkringsförmedling förändrar distributionen i försäkringsbranschen. Försäkringsmäklarna ställs nu inför valet att fortsätta som oberoende förmedlare eller istället företräda enskilda bolag. Det starka samarbete som Moderna Försäkringar har med landets försäkringsmäklare gör att bolaget ser positivt på denna utveckling. Effektiv modell Livförsäkringsmarknaden karaktäriseras av en ineffektiv administration. Verksamheten hos de etablerade bolagen lutar sig tungt på manuell administration. Kunderna väljer i allt större utsträckning att gå via försäkringsmäklare och kraven på anpassning har därmed höjts. Försäkringsbolagens ineffektiva administrativa processer har lett till kraftigt ökade administrativa kostnader, stort inslag av felaktigheter och långa väntetider. Moderna Försäkringar har en unik administrativ utvecklingsmodell som fokuserar på att bygga flexibla system som lätt kan anpassas efter marknadens behov. Bolaget kan därmed vara mer lyhört till mäklares och kunders behov och snabbare erbjuda de produkter och tjänster som saknas på marknaden. Ett exempel på detta är Moderna Försäkringars webbaserade försäkringssystem Fondliv.com, där mäklare kan hantera sina kunder försäkringar direkt i Moderna Försäkringars datasystem. Personlig rådgivning Moderna Försäkringar arbetar enligt principen att personlig rådgivning vid försäljning av fondförsäkringar är det bästa sättet att möta kundens behov. Bolaget har därför ingen egen försäljning mot slutkund utan samarbetar istället med oberoende försäkringsmäklare. Under året flyttades positionerna fram ytterligare och stora satsningar gjordes på en förbättrad support för mäklare och assistenter. Både personalstyrka och övriga resurser fördubblades. Marknadsorganisationen utökades kraftigt, bland annat genom rekrytering av fem nya regionala försäljningschefer, för att bättre stödja mäklarna med praktisk service och information. Att tidigare satsningar burit frukt framgick i Marknadsindikators marknadsundersökning av bolagen i branschen. Moderna Försäkringar fick goda omdömen överlag och rankades bland annat som ett av de tre bästa bolagen att arbeta med. Undersökningen visade även att hela 67 % av mäklarna ansåg att Moderna Försäkringar var ett bolag på frammarsch, vilket var i särklass högst. Moderna Försäkringar fortsätter arbeta efter övertygelsen om att den personliga rådgivningen även i framtiden Kapitalpension med depåalternativ Den svenska kapitalpensionen som lanserades den 1 januari 2005 har kallats för en högvinst för pensionsspararna. Moderna Försäkringar var först ut på den spännande nya marknaden och i december 2005 utökades bolagets kapitalpension Modern Duo med en möjlighet till förvaltning via depå - perfekt för de som gillar att spela en aktiv roll i sina investeringar. - Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder ett attraktivt alternativ till de utländska bolagens dyra och svåradministrerade depåvarianter och de svenska bolagens tungrodda produkter, säger Mikael Claesson, vvd i Moderna Försäkringar Liv. Idag finns ingen annan produkt på marknaden som har så tydliga skattemässiga fördelar som kapitalpensionen. Spararen slipper både förmögenhetsskatt och reavinstskatt och avkastningsskatten är lägre än för en vanlig kapitalförsäkring. Moderna Försäkringars kombination av låga avgifter och topprankade fondförvaltare gör Duon mycket attraktiv för kapitalstarka och medvetna kunder. - Depåförsäkringen har rönt stort intresse bland både mäklare och kunder som vill kunna ta del av kapitalpensionens förmåner samtidigt som de själva kan välja hur och var deras risker sprids, säger Mikael Claesson. Duon är dessutom marknadens enda depåalternativ med fri flytträtt. Via depån kan kunden själv följa värdeutvecklingen på sitt innestående kapital och bedriva handel med ett stort antal finansiella instrument. Depån erbjuder en mängd olika placeringsalternativ, som exempelvis aktier, fonder, hedgefonder, aktieindexobligationer och utländska aktier på omkring 70 börser världen över. Till sin hjälp i förvaltningen har Moderna Försäkringars kunder tre depåförvaltare, alla med sin särskilda inriktning; Fischer Partners, Humle Kapitalförvaltning och Avanza.

20 20 MODERNA FÖRSÄKRINGAR Moderna Försäkringars fondportföljer hade en god utveckling under 2005 och slog samtliga sina respektive jämförelseindex med god marginal. % Försiktig Normal Offensiv Avkastning Så mycket bättre än index kommer att addera stort mervärde för livförsäkringskunderna. Med rätt att flytta Fri flytträtt är en av Moderna Försäkringars grundpelare och en självklarhet på en fri marknad. Kunden ska ha rätten att när som helst flytta sitt sparande, utan extra avgifter eller hinder. Moderna Försäkringar har därför från första stund tillämpat fri flytträtt utan avgifter och står dessutom för en del av de kostnader, i form av straffavgifter, som drabbar en kund som vill flytta sitt sparande från ett annat bolag till Moderna Försäkringar. Konkurrerande försäkringsbolag erbjuder som regel en begränsad flytträtt som omfattar nyligen insatt kapital, men exkluderar kapital innestående i äldre försäkringar. Riktigt låga avgifter Moderna Försäkringar har genomgående haft som mål att erbjuda priser som tillhör marknadens lägsta. Med en slimmad organisation och ett flexibelt IT-stöd kan man hålla bolagets driftkostnader nere, vilket gör det möjligt att erbjuda kunderna riktigt låga avgifter. Moderna Försäkringars kundorienterade prisstruktur har rönt stora framgångar på en marknad där pris och kvalitet inte alltid går hand i hand. Fonder med kvalitet Enorma utbud av fonder och komplexa förvaltningssystem är mer regel än undantag bland de svenska fondförsäkringsbolagen. Moderna Försäkringar tror att de flesta kunder föredrar ett begränsat utbud av högkvalitativa fonder som ger bättre överskådlighet och större möjlighet till egen styrning. Därför granskar av Moderna Försäkringars förvaltningsråd regelbundet det befintliga fondutbudet och beslutar om omallokeringar av Moderna Försäkringar Livs fondportföljer samt bestämmer vilka fonder som ska tas in i utbudet och vilka som ska exkluderas, allt för att ge den bästa avkastningen. Moderna Försäkringars utbud omfattar idag omkring 25 högkvalitativa fonder samt tre aktivt förvaltade fondportföljer. Aktie-Ansvars hedgefond Graal var även detta år populärast i Moderna Försäkringars fondutbud. Fonden är inriktad på absolut avkastning och har som mål att ge en positiv avkastning oavsett börsens upp- och nedgångar utsågs Graal till Årets Bästa Hedgefond av Privata Affärer och har sedan dess fortsatt ge sina kunder en stabil avkastning till en mycket låg risknivå. Utbudet kompletterades under året med ett antal nya fonder med olika inriktningar. Nytillskotten innebar även en utvidgning av antalet fondkategorier, vilket gör det lättare för kunden att anpassa risknivån i sparandet efter individuella intressen och behov. Bland de nya fonderna fanns nystartade hedgefonden Lannebo Alpha, en aktivt förvaltad fond med tyngdpunkt på placeringar i nordiska småbolag och fokus på absolut avkastning till lägsta möjliga risk. Samarbetet med Odin Fonder utökades också under året. Odin Fonder Europa SMB är en framgångsrik fond med inriktning på små- och medelstora bolag i Europa. Avkastningen på 27 % under 2005 gjorde fonden till den högst avkastande i sin kategori. Tillväxtorienterade fondbolaget FIM är ett av Finlands största fondbolag. Bolagets fond FIM Vision är den europafond som haft den i särklass högsta avkastningen de senaste tre åren samtidigt som den hållit en mycket låg risknivå. När det gäller tillväxtmarknader tillkom HQ Indien samt SEB Latinamerikafond. I kategorin branschfonder återfinns numera den populära meditechfonden Carnegie Medical och erkänt duktiga LF Fastighet. Även utbudet av räntebärande fonder utökades under året. Två nya alternativ med en något längre löptid har nu tillkommit; Öhmans Företagsobligationsfond, som investerar i bland annat företagscertifikat, och indexfonden Moderna Fonder, som kompletterar utbudet inom kategorin långa räntefonder. I Moderna Försäkringars utbud ingår sedan tidigare tre aktivt förvaltade fondportföljer. Detta är en attraktiv förvaltningstjänst för de kunder som själva inte vill byta fonder på sina försäkringar. Fondportföljerna som förvaltas av Moderna Försäkringars förvaltningsråd har under 2005 givit spararna en mycket god avkastning till en relativt låg risknivå. Nya depåförvaltare Möjligheten att öppna en depå för aktiehandel inom en kapitalförsäkring har varit öppen för

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR V D HAR ORDE T

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR V D HAR ORDE T Moderna Försäkringar 2004 INNEHÅLL VD har ordet 4 Ett händelserikt år 5 Strategi för lönsamhet 7 Bred koncern med fokus på nischer 8 En finanskoncern växer fram 9 Atlantica båt 10 Konsumentförsäkring

Läs mer

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET Moderna Försäkringar 2006 INNEHÅLL VD har ordet 4 Tillväxt och lönsamhet 5 Ett axplock från år 2006 6 Försäkring med fokus på nischer 8 En stark finanskoncern 9 Moderna Sak 10 Atlantica Båt 12 Företagsförsäkring

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG 2006-04-20 Rapporten omfattar följande bolag: Förenade Liv Livförsäkrings AB (publ) Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) Folksam Service AB Folksam

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Presentation av: Elisabeth Sasse

Presentation av: Elisabeth Sasse Folksam Presentation av: Elisabeth Sasse Stockholm, 28/8-2012 1 Folksam presentation 2012-08-28 Folksam det här är vi Folksam är ömsesidigt Det betyder att vi ägs av våra kunder 10 försäkringsbolag 33

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Moderna Försäkringar 2003

Moderna Försäkringar 2003 Moderna Försäkringar 2003 1 2 3 INNEHÅLL VD har ordet 4 Att växa med lönsamhet 5 En koncern med nischad specialkunskap 6 Atlantica båt 8 Konsumentförsäkring 10 Företagsförsäkring 12 Bilsport & MC Specialförsäkring

Läs mer

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Moderna Försäkringar 2002 1 2 INNEHÅLL VD har ordet 4 Bäst i klassen 5 En koncern med nischad specialistkunskap 6 Atlantica Båt 8 Konsumentförsäkring 10 Företagsförsäkring 12 Bilsport & MC Specialförsäkring

Läs mer

MODERNA FÖRSÄKRINGAR VERKSAMHETSBESKRIVNING 2007

MODERNA FÖRSÄKRINGAR VERKSAMHETSBESKRIVNING 2007 Monaco reklambyrå. Foto gruppbilder: Lars Trangius. Övriga foton: Peter Öhlander och Åke Gunnarson. Tack till Blå Station för lån av stolen Sting. MODERNA FÖRSÄKRINGAR VERKSAMHETSBESKRIVNING 2007 Moderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna...

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Våra kunder ska alltid få våra bästa idéer vid varje tillfälle. Vi förvaltar våra kunders pengar som vi förvaltar våra egna. Peter Ahl, Mobilis Kapitalförvaltning

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD SNABBFAKTA Exceed Capital AB är ett privatägt värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bland annat bedriva värdepappershandel,

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Hur distributören påverkar produktutformningen

Hur distributören påverkar produktutformningen Hur distributören påverkar produktutformningen Jon Persson Om Söderberg & Partners Söderberg & Partners En utmanare till traditionella banker, försäkringsbolag och rådgivare Söderberg & Partners is a privately

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven.

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov vägle4 vår utveckling, och vi har vuxit

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG Rapporten omfattar följande bolag: - Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) - Reda Pensionsadministration AB - Folksam Fondförsäkringsaktiebolag

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder Finansinspektionen Enheten för konsumentskydd Box 7821 103 97 Stockholm Stockholm 2014-03-19 Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder (516401-6718) anmäler härmed Avanza Bank AB

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Avgifterna. på fondmarknaden 2016

Avgifterna. på fondmarknaden 2016 10-årsjubileum 2006 Avgifterna på fondmarknaden AMF Fonder AVGIFTERNA PÅ FONDMARKNADEN Innehåll 2 sid 3 sid 4 sid 7 sid 9 sid 10 sid 10 sid 13 sid 16 sid 18 Trender tio år av fondsparande Sammanfattning

Läs mer

Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen

Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen H ALVÅRSRAPPORT L ÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2001 1 (6) Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen Första halvåret 2001 i korthet Stor kundtillströmning till sakförsäkring och bank med ökade marknadsandelar.

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2014 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Ta höjd för ett smart sparande kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Trygga din tjänstepension på ett smart och smidigt sätt Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension,

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Att köpa försäkring på Internet

Att köpa försäkring på Internet 2008-04-29 copyright Insplanet 2008 Sammanfattning Att få det lägsta priset, möjligheten att få hjälp av rådgivare, samt att det går snabbt är de viktigaste urvalsfaktorerna för försäkringsköpare som letar

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Vi finns här för dig, förmedlare! Fördelar för dig som förmedlare Att skapa trygghet och värde är kärnan i allt vi gör. Det kräver

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag?

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Rikard Josefson vd Länsförsäkringar Bank 2013-03-13 Kunderna har år efter år sagt sitt! Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Länsförsäkringar Bank har mest

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp 2017-06-07 Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp Exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter Innehållsförteckning

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 20-09- Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige,

Läs mer

Moderna Försäkringar 2001

Moderna Försäkringar 2001 Moderna Försäkringar 2001 1 2 INNEHÅLL Alternativet allt tydligare 5 VD har ordet 5 Del av en dynamisk grupp 7 Atlantica Båt 9 Konsumentförsäkring 11 Företagsförsäkring 13 Bilsport & MC-Specialförsäkring

Läs mer

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Pensionsplan Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Omtanke som lönar sig Att hitta rätt medarbetare är inte lätt. Och när du väl har dem, gäller det att behålla dem. Med Pensionsplan kan du erbjuda

Läs mer

HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2016 HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46 8 550 565

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

INVIK & CO. AB. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2002

INVIK & CO. AB. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2002 INVIK & CO. AB DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2002 Med stor sorg tvingades styrelsen i Invik & Co. AB meddela att bolagets grundare tillika styrelseordförande, Jan Hugo Stenbeck, avlidit den 19 augusti

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer