4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET"

Transkript

1 Moderna Försäkringar 2006

2

3 INNEHÅLL VD har ordet 4 Tillväxt och lönsamhet 5 Ett axplock från år Försäkring med fokus på nischer 8 En stark finanskoncern 9 Moderna Sak 10 Atlantica Båt 12 Företagsförsäkring 14 Konsumentförsäkring 16 Produkt Direkt 18 modernabil 20 Bilsport & MC Specialförsäkring 22 Moderna Liv 24 Fondförsäkring 27 Gruppliv 29 Koncerngemensamma funktioner och styrelse 30 Resultatanalys SAK 32 Resultatanalys LIV 34

4 4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET All time high! Bättre kan knappast 2006 sammanfattas ur Moderna Försäkringars perspektiv. Moderna Sak redovisade ett rekordresultat samtidigt som Moderna Liv efter stora försäljningsframgångar, nu har etablerat sig som en av de viktigaste aktörerna på fondförsäkringsmarknaden. Produktutvecklingen stod under året i fokus i sakförsäkringsverksamheten. Båt lanserade den första i raden av unika märkesförsäkringar för båtar och Bilsport överraskade marknaden med sitt vagnskadeförsäkringskoncept tillsammans med de ledande motorcykelimportörerna. Bilförsäkring etablerades som ett nytt produktområde i Moderna under Det är en uttalat långsiktigt satsning som fokuserar på de lönsammaste segmenten på marknaden. Bil kommer att stå för en del av Modernas fortsatta tillväxt inom sakförsäkring. För Moderna Liv blev 2006 ett volymmässigt genombrott för både Fondförsäkring och Gruppliv. Fondförsäkringsverksamheten tog marknaden med storm och efter ett fantastiskt fjärde kvartal då Moderna Liv blev tredje största bolag, redovisades 6,6 % marknadsandel för helåret Gruppliv växte starkt i Norge samtidigt som vårt samarbete med akademikerförbunden utökades med det nya sammanslagna Sveriges Ingenjörer vilket lovar gott för framtiden. Konkurrensen har hårdnat på den svenska och europeiska försäkringsmarknaden. Många känner sig kallade att erbjuda försäkring till låga priser vilket har satt press på premienivåerna. Modernas fokus på lönsamma nischer blir då ännu viktigare för att kunna upprätthålla rimliga marginaler i kombination med en stark tillväxt. Modernas nischstrategi med en tydlig segmentering av marknaden tillsammans med en unik affärsmodell som stimulerar entreprenörskap och engagemang är förklaringen till de senaste årens positiva utveckling. Den utgör även basen för vår expansion på morgondagens hårt konkurrensutsatta marknad. Moderna utvecklas snabbt med inriktning på att utnyttja möjligheterna på marknaden. Nya produkter, nya affärskoncept, nya partners och samarbeten bildar tillsammans med förändrade distributionskanaler livsluften för vår affärsmodell. Vi kommer att bli en ännu större utmaning för konkurrenterna de kommande åren. LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

5 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 5 Tillväxt och lönsamhet 2006 blev det bästa året i Moderna Försäkringars historia. På en stormig marknad med hårdnande konkurrens tog Moderna ett stort kliv framåt med hög lönsamhet och god tillväxt inom de flesta områden. Sakförsäkringsverksamhetens långsiktiga strategi med fokus på lönsamhet innebar en något lägre tillväxt än Den hårdare konkurrensen inom svensk företagsförsäkring, parallellt med en aktiv avveckling av olönsamma konton inom produktförsäkringsområdet minskade utrymmet för en lönsam tillväxt. Strategin innebar att Moderna Sak kunde redovisa ett rekordresultat om drygt 240 Mkr. Tack vare kreativt produkttänkande kunde både Båt och Bilsport slå nya rekord i tillväxt och lönsamhet, samtidigt som Konsument och Företag bidrog med mycket goda resultat. Den norska grupplivförsäkringsverksamheten växte kraftig, samtidigt som den totala grupplivaffären kunde redovisa ett rekordresultat. Utvecklingen under 2006 manifesterade det definitiva genombrottet för Moderna Liv som en av de stora aktörerna på den svenska fondförsäkringsmarknaden. Försäljningsvärdet ökade med 73,5 % och uppgick till 6,3 miljarder kronor. Moderna Liv prioriterar tillväxt i fondförsäkringsverksamheten, vilket kortsiktigt leder till röda siffror i resultaträkningen då anskaffningskostnaderna inte ännu motsvaras av intäkterna från det förvaltade kapitalet. För att visa på den långsiktiga lönsamheten i vår strategi presenteras halvårsvis en Embedded Value-rapport som beskriver värdet i den växande portföljen. Rapporten som upprättas i enlighet med internationella regler understryker den långsiktiga lönsamheten i Moderna Livs affärsmodell. Distribution via partners Modernas produkter marknadsförs och distribueras i huvudsak av försäkringsförmedlare, ombud och partners som företräder olika kundgrupper. De fristående och oberoende försäljningskanalerna garanterar att kunderna får bästa möjliga försäkringslösning. Utvecklingssamarbeten tillsammans med partners är en viktig motor för utveckling inom samtliga av Modernas affärsområden. Genom att kombinera specifika försäkringsmoment med breda kundanpassade affärskoncept skapas mervärden för kunderna och grunden läggs för långsiktiga samarbeten. En kreativ affärsmodell Under år 2006 fortsatte Moderna att utveckla sin unika affärsmodell. En framgångsrik modell som bygger på idén att entreprenörskap och kreativitet har bäst förutsättningar att utvecklas i det lilla företagets struktur. Moderna kan bäst beskrivas som ett nätverk av småföretagsliknande affärsområden som hålls samman av en grundläggande och gemensam affärsstrategi och företagskultur. Utifrån denna plattform agerar de olika affärsområdena med kompetens, engagemang och kreativitet på sina respektive marknadsegment. Det skapar ett arbetsklimat som uppmuntrar entreprenörskapet även när bolaget växer och blir större. Affärsmodellen har visat sig attrahera kvalificerade personer med entreprenöranda från hela branschen samtidigt som den väckt stor uppskattning på marknaden. Plattformen vilar på en stark företagskultur som baseras på fyra hörnpelare bestående av engagemang och delaktighet, teambuilding, extern och intern affärsmässighet samt passionen för affärer. Den här modellen har inte bara tagit Moderna dit bolaget är idag, den kommer att fortsätta att skapa expansionsmöjligheter även på morgondagens hårt konkurrensutsatta marknad. Inte bara Sverige Moderna fortsätter också expansionen utanför Sveriges gränser och allt större del av omsättningen kommer från dessa affärer. Den centraleuropeiska marknaden ökade kraftigt under 2006, med etableringen av ett flertal nya Electro World-butiker i Tjeckien, Ungern och Polen. I Finland förvärvade våra partners ytterligare en hemelektronikkedja, vilket skapar förutsättningar för ökade volymer. Samtidigt fortsätter grupplivverksamheten sin kraftiga tillväxt på den norska marknaden. Produktutvecklingen i centrum Den intensiva produktutvecklingen som bolaget drivit, både internt och tillsammans med partners, är nyckeln till bolagets framgångar under Med en unik märkesförsäkring för båtar och en vagnsskadeförsäkring för motorcyklar hittade Moderna Sak nya vägar till kunderna inom utvalda marknadssegment. Ett helt nytt bilförsäkringskoncept inom ramen för den förmedlade affären lanserades framgångsrikt av Konsument efter bara sex månaders utvecklingstid. Under hösten inleddes även en Internetbaserad satsning på bilförsäkring modernabil som lanserades vid årsskiftet. Här manifesterades än en gång Modernas nischtänkande då satsningen fokuserar på begagnade bilar som generellt är överprissatta jämfört med nya bilar. Premieintäkt (brutto) SAK Mkr Premieintäkten för Moderna Sak fortsatte utvecklas positivt och resultatet blev Msek för Försäljningsvärde Fond Mkr Försäljningsvärdet på fondförsäkring fortsatte att öka kraftigt även under 2006 och slutade på 6,3 miljarder kronor.

6 6 MODERNA FÖRSÄKRINGAR Ett axplock från år 2006 BÄST I KLASSEN! Moderna bäst på kundservice Moderna Försäkringars långsiktiga och målmedvetna satsning på kundservice fortsatte under året. Ett av många kvitton på att arbetet har utvecklats med framgång kom när Risk & Försäkring under hösten presenterade sin undersökning av försäkringsföretagens kundkommunikation. I granskningen utsågs Moderna till Bäst i klassen. Resultatet baserades på hur några av de större försäkringsbolagen hanterar spontana förfrågningar via e-post. Skillnaderna visade sig vara stora. Trygg- Hansa har exempelvis ingen e-postfunktion för kundtjänst, Aktsams svar kom efter 47 timmar och If dröjde hela två dygn med att svara. Moderna hade en genomsnittlig svarstid på 1 timme och 24 minuter och svaren höll en sådan kvalitet och var formulerat på ett sådant sätt att det inte fanns något att invända emot. Vi har satsat mycket på kundservice under de senaste 18 månaderna. Vi har rekryterat nya duktiga medarbetare och vi har satsat på ny teknik. Dessutom har vi strävat efter att höja statusen för kundservice internt så att alla i organisationen förstår att detta är ett väldigt viktigt arbete, förklarar vd Lars Nordstrand. KONSUMENT Välutbildade väljer Moderna Försäkringar Moderna inledde under året ett samarbete med Civilekonomerna som innebär att förbundets medlemmar erbjuds hem-, villahem- och bilförsäkring till ett förmånligt pris. Sedan tidigare har liknande avtal slutits med Akademikerförsäkring, Akademikerförbundet SSR och Polisförbundet. Moderna framstår alltmer som akademikerförbundens försäkringsbolag. BÅT Atlantica stärker sitt erbjudande Den starka utvecklingen under 2006 skapar förutsättningar för nya erbjudanden under Helt nytt är att Atlantica kommer att bjuda på ett assistanspaket som innehåller bärgning, hemtransport eller leverans av bränsle/reservdelar till kunder som råkat ut för motorhaveri eller liknande, som annars inte ingår i försäkringen. Gäller privatbåtar värda minst kr och inte äldre än 10 år.

7 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 7 Nytt namn i styrelserna +86% 2006 blev nytt rekordår Det förvaltade kapitalet inom Moderna Liv ökade med 86 % jämfört med Vid utgången av 2006 uppgick det förvaltade kapitalet till 4,3 miljarder kronor. Samtidigt kunde Moderna Sak visa upp ett rekordresultat på drygt 240 miljoner kronor. BILSPORT & MC Succé för vagnsskadeförsäkring BIL Bättre försäkringar för begagnade bilar Moderna Försäkringar sneglar inte på andra utan hittar sina egna lösningar. Den nya bilförsäkringen som lanserades under 2006 utgör inget undantag. Till skillnad från branschen i övrigt väljer man att sätta premierna helt utifrån de förväntade skadekostnaderna. Hos modernabil används inte de äldre bilarnas försäkringspremier för att subventionera nybilspremierna. Med en premiesättning som styrs av bilens värde blir det billigare för ägarna av begagnade bilar. Mats Höglund har under året tagit plats i Moderna Försäkringars samtliga styrelser och även i moderbolaget Inviks styrelse. Mats Höglund har drygt trettio års erfarenhet av såväl sak- som livförsäkring från sin tid på Trygg Hansa vilket gör att han är minst sagt kvalificerad för styrelsearbetet. I styrelsen återfinns även andra namnkunniga personer som Alf Svensson, Björn Rosengren, Erik Mitteregger, Johan Klingspor och Inviks VD Anders Fällman. Bilsport & MC Specialförsäkringars vagnskadeförsäkring i samarbete med de svenska generalagenterna för Yamaha, Kawasaki och Suzuki fick ett enormt genomslag under Tillsammans med trafik- och halvförsäkring ger försäkringen kunden ett fullständigt skydd vid alla typer av skador. PRODUKT DIREKT Snabb tillväxt på nya marknader Tillväxten av produktförsäkringar sker snabbast inom Electro World i Centraleuropa, även om det sker från en låg nivå med nordiska mått mätt. Tjeckien har kommit längst och har redan 11 butiker på plats och fler är på väg. Försäkringsförsäljningen ökade med nästan 30 % under 2006 och ser ut att kunna hålla samma ökningstakt under det kommande året. I Polen, som tack vare sin folkmängd har den största potentialen, har kedjan öppnat flera nya butiker under året och man planerar för en snabb expansion. Även i Polen bryter vi ny mark och introducerar försäkringstjänster som är helt nya på marknaden. Försäkringstjänsterna utgör en integrerad del av Electro Worlds satsning på utökad kundservice och starka kundrelationer på den dynamiska polska marknaden. Precis som på den nordiska marknaden ökar kundernas efterfrågan på olika former av tjänster kopplade till köp av hemelektronik och hushållsmaskiner. Tjänster som gör ägandet och brukandet enklare och tryggare.

8 8 MODERNA FÖRSÄKRINGAR Försäkring med fokus på nischer Moderna Försäkringar är en försäkringskoncern med verksamhet inom sakförsäkring och livförsäkring. Trots att verksamheten bedrivs inom olika produktområden finns en uttalad och gemensam affärsstrategi - en tydlig segmentering av marknaden för att nå långsiktig lönsamhet och tillväxt. Modernas affärsstrategi bildar tillsammans med en dynamisk affärsmodell och en stark företagskultur en mycket kraftfull plattform för fortsatt lönsam tillväxt. I koncernen ingår, utöver försäkringsbolagen i Sverige, ett antal marknadsbolag samt två återförsäkringsbolag med säte i Luxemburg, Modern Re och Modernac. Den operativa verksamheten bedrivs genom ett antal affärsområden som agerar med stor självständighet inom sina respektive marknads- och produktsegment. Företag och i stor utsträckning Liv har juridiska personer som målgrupp, medan övriga affärsområden (inklusive delar av Liv) har privatpersoner som målgrupp. De operativa enheternas unika produkt- och distributionskompetens är basen för Modernas konkurrenskraft på marknaden, medan våra konkurrenter utvecklas mot storskaliga generalistorganisationer där kunskap, kvalitet och kundservice blir lidande. Nära relationer Helhetssynen på och närheten mellan underwriting och skador är en bärande del i Modernas filosofi. Det är först i denna nära relation som lönsamheten kan kontrolleras och utvecklas. Det är förklaringen till att alla affärsområden har egna underwriting- och skadeenheter. Synergier växer fram Synergieffekterna beordras inte fram i Modernas organisation, utan växer fram utifrån faktiska behov hos kunder och partners. Samverkan i produktutveckling och distribution blir därmed en organisk del i vår affärsmodell. Steg för steg har de systemtekniska förutsättningarna utvecklats för att tillgodose våra kunders behov av ett heltäckande produktutbud. SAK LIV Sakförsäkringsverksamheten består av sex operativa affärsområden Företag, Konsument, Bil, Atlantica Båt, Bilsport & MC och Produkt Direkt. Fyra av affärsområdena verkar under Moderna Försäkringars varumärke, medan två affärsområden verkar under egna starka varumärken. Återförsäkringsbolaget Modern Re tecknar affär från Modern Saks direktförsäkringsverksamhet. Huvuddelen av distributionen sker genom försäkringsförmedlare, medan en mindre del marknadsförs via Internet. Moderna Sak bedriver försäkringsverksamhet i Norden, Centraleuropa och Luxemburg. Livförsäkringsverksamheten bildar en egen juridisk person och drivs som ett eget affärsområde i försäkringskoncernen. Moderna Livs verksamhet är uppdelad på GruppLiv och Fondförsäkring. Modernac som ägs tillsammans med Akademikerförsäkring återförsäkrar gruppförsäkringsaffären från akademikerförbunden inom Saco. I stort sett all distributionen sker genom försäkringsförmedlare. Moderna Liv bedriver verksamhet i Sverige, Norge och Luxemburg. Företag Konsument Produkt Gruppliv Fondförsäkring MODERNAC Bil Bilsport & MC Båt MODERN RE S.A. Förmedlad försäkring Direktaffär

9 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 9 En stark finanskoncern Moderna Försäkringar är ett helägt dotterbolag till Invik & Co. AB, som sedan september 2005 är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista. Samtliga Invik & Co:s dotterbolag är verksamma inom försäkring, bank och fondförvaltning och bildar idag en snabbt växande och stark finansiell koncern. Genom att utmana de etablerade aktörerna har Invik oavbrutet ökat sin marknadsandel på flera hårt konkurrensutsatta marknader. Gemensamt för samtliga dotterbolag är att de går sin egen väg och alltid har lönsamheten i fokus. Bolagen trampar ny mark i de branscher de verkar i och hittar ofta nya, kostnadseffektiva sätt att nå ut med produkter och tjänster. Försäljningen av mäklarfirman Fischer Partners under 2006 innebär att försäkring kommit att utgöra en allt större del av Inviks verksamhet. Moderna Försäkringar Moderna utgör idag en betydande och snabbt växande del av Invikkoncernen. Bolaget är en nischad koncern som vänder sig till privatpersoner och företag. Med inriktning på lönsamma kundgrupper har Moderna på kort tid etablerat sig som ett konkurrenskraftigt och innovativt alternativ till de traditionella försäkringsbolagen. Målsättningen är att, genom en kombination av erfarenhet och nytänkande, erbjuda kunder och partners de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment samt att vara det främsta alternativet för Sveriges försäkringsförmedlare. Invik Fonder Invik Fonder består av Aktie-Ansvar och Moderna Fonder. Aktie-Ansvar är ett fondbolag som etablerades redan 1965, vilket gör det till ett av Sveriges äldsta fondbolag. Förvaltningen av bolagets fonder baseras på övertygelsen om att kunskap och långsiktighet leder till bra resultat. Aktie-Ansvar har en förvaltningshistorik som över åren placerat bolaget bland de främsta i landet vad gäller en kombination av hög avkastning och låg risk var ett oerhört starkt år för Aktie-Ansvar. Under året steg bolagets förvaltade fondvolym med 91 %, från Mkr till Mkr och nettosparandet i Aktie-Ansvars fonder uppgick under året till Mkr kronor. Marknadsandelen för Aktie-Ansvar uppgår därmed till drygt 16 % och placerar bolaget på en tredjeplats bland samtliga fondbolag och banker i Sverige. Endast storbankerna SEB och Handelsbanken lyckades locka ett större inflöde. Fonderna inkluderar två traditionella aktiefonder (Sverige och Europa), en global Fond i fond (FondSelect), en kort räntefond (Avkastning), en hedgefond (Graal) samt en belånad hedgefond (Graal Offensiv). Hedgefonden Graal är Aktie-Ansvars i särklass populäraste fond med en fondförmögenhet på 7,9 miljarder vid slutet av Moderna Fonder är ett fondbolag specialiserat på index-fonder fonder som följer ett på förhand definierat index. Kundernas sparande kan ske i olika former: vanligt fondsparande, via PPM-valet eller som IPS-sparande. Moderna Fonder förvaltar aktiefonderna Sverige Topp 30 och Europa Topp 100. Banque Invik Banque Invik är en bank med säte i Luxemburg och filial i Stockholm. En snabbt växande och framgångsrik verksamhet är kreditkortsutgivningen som kombinerar finansierings- och betalningsförmedlingstjänster. Privatbanksverksamhet till förmögna privatpersoner inom en snabbt växande internationell kundstock utgör annars bankens huvudsakliga verksamhet. Banken bedriver även rådgivning i finansieringsfrågor till företag samt valutahandel och handel med värdepapper för kunders räkning och marknadsför även ett urval av fonder förvaltade av externa fondförvaltare.

10

11 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 11 SAK Sakbolaget utvecklas i snabb takt. Nya produkter och affärskoncept breddar basen för fortsatt tillväxt. De senaste tillskotten är bilförsäkring och direktdistribuerad produktförsäkring. Konceptlösningarna fortsätter sitt segertåg och Båt tar lärdom av Bilsport & MC och skapar märkesförsäkringar som leder till tillväxt på en mogen marknad. Och på sista raden syns årets rekordresultat, som ett kvitto på att affärsmodellen fungerar. Affärsområdescheferna inom Moderna Sak är från vänster Tommy Jellerbo, Företagsförsäkring, Mats Johansson, modernabil, Conny Landström, Atlantica Båt, Benito Guiance, Produkt Direkt, VD Lars Nordstrand, Christer Johansson, Bilsport & MC och Stefan Jonsson, Konsumentförsäkring.

12 ATLANTICA BÅT

13 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 13 Mästare på marint Erfarenhet, engagemang och pålitlig service är receptet som vunnit svenska båtägares förtroende och gjort Atlantica till Sveriges ledande fritidsbåtsförsäkringsbolag. Konkurrensen om båtförsäkringskunderna ökade under 2006, men Atlanticas grundmurade rykte i kombination med lyckade produktlanseringar gjorde att bolaget kunde fortsätta öka sina marknadsandelar. Premievolymen ökade med cirka 10 % och uppgick till 186,5 Mkr vid årets slut. Av båtägare för båtägare Atlanticas framgång bottnar i bolagets djupa engagemang i, och långvariga erfarenhet av, båtbranschen. Bolagets personal utgörs av hängivna båtägare med genuint intresse samt stor kompetens och kunskap inom området. Rekrytering av nyckelpersoner inom båtbranschen knyter kontinuerligt ny specialistkompetens till bolaget och breddar bolagets kontaktnät. Det goda samarbetet med marinor, båtmäklare och reparationsvarv är en av Atlanticas största styrkor och utvecklas och förbättras ständigt. För båtmäklare och marinhandlare blir det därmed naturligt att agera som en försäljningskanal för Atlanticas produkter och de nära relationerna skapar fördelar för Atlanticas kunder, som snabbt får hjälp hos varv och reparatörer vid skada. Rätt klimat för ökad konkurrenskraft Ett ur klimatsynpunkt ovanligt år gynnade i slutändan både Atlantica och båtförsäkringsbranschen. Den långa och kalla våren gjorde att säsongen kom igång sent, men detta vägdes upp av den ovanligt varma sommaren och hösten. Den fina säsongen skapade även goda förutsättningar för ökad försäljning det kommande året. Det höga nyttjandet av båtarna ledde till ett stort antal grundkörningsskador, men trots detta landade skadeprocenten på ovanligt låg nivå. Detta lämnar utrymme för premiesänkningar, rabatthöjningar och villkorsförbättringar under 2007 vilket ytterligare kommer att stärka Atlanticas konkurrenskraft på marknaden. Bland annat kommer premierna att sänkas för båttyper som visat en positiv skadeutveckling och kunder som satsar på stöldförebyggande åtgärder kommer att få ytterligare rabatter. En stor nyhet under 2007 är att villkoren i BAS-försäkringen kommer att förbättras genom förlängd sjötid. Framgångsrikt med märkesförsäkringar Med lanseringen av ett helt nytt koncept i form av specialutformade märkesförsäkringar markerade Atlantica sin ställning som båtbranschens innovatör. Genom att koppla särskilda stöldförebyggande krav till försäkringarna samt låta båttillverkarens generalagent och återförsäljare stå för distribution och marknadsföring kan erbjudandet göras attraktivare för kunderna. Märkesförsäkringen för Utternbåtar som lanserades i början av 2006 har rönt stor uppmärksamhet i branschen under året och konceptet väckte starkt gensvar under sommarsäsongen. Flera aktörer visade intresse för denna typ av försäkring och Utternsamarbetet följdes av liknande lösningar för Sea Ray, Yamaha, Ryds och Suzuki senare under året. Dessa lösningar kommer successivt att ge resultat under Trenden visar på ett ökat intresse för paketerade produktkoncept. Fler och fler aktörer vill idag kunna erbjuda en paketerad produkt med både finansiering och försäkring till sina kunder. För Atlantica erbjuder etableringen av märkesförsäkringar möjligheter till expansion på en annars mogen marknad och utgör ett kostnadseffektivt sätt att nå en bredare målgrupp. Arbetet med att utveckla konceptaffärerna med både fler aktörer och fler märken kommer att fortlöpa under Förberedelserna för en lansering i Norge kommer att påbörjas under året. I Europa forsatte Atlantica Yacht Insurance på sin inslagna väg där fokus är svenska båtägare med båten i Europa. Utvidgat samarbete med Stockholmradio Det djupgående samarbetet mellan Atlantica och Stockholmradio utökades ytterligare under Sedan 2004 sköter Stockholmradio Atlanticas skadejour under icke-kontorstid medan Moderna Försäkringar är försäkringsgivare och Atlantica sköter skaderegleringen för Sjöassistans medlemsförsäkring som ingår i Viamare-gruppen. I slutet på året tecknades ett flerårigt samarbetsavtal som innebär att en brandad produkt, Sjöassistans Båtförsäkring, med Atlantica som försäkringsgivare kommer att tas fram i samarbete mellan de båda parterna för att erbjudas Sjöassistans medlemmar Försäljningsutveckling Båt Mkr Affärsområde Båts försäljning steg stadigt även år 2006, premievolymen ökade cirka 10 % under året. Intresset för så kallade märkesförsäkringar ökade stort under år Det är många som vill erbjuda kunderna en paketerad produkt där såväl finansiering som försäkring är löst redan vid köpet.

14 FÖRETAGSFÖRSÄKRING

15 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 15 Tillväxt trots tuff konkurrens Hård konkurrens präglade marknaden för företagsförsäkring under Framför allt märktes detta i sjunkande premienivåer. Den allt intensivare prispressen försvårade nyförsäljningen inom segmentet, men påverkade inte resultatet nämnvärt för Moderna Försäkringars affärsområde Företag. Premieinkomsten växte även om man inom affärsområdet kunde konstatera att tillväxten inom segmentet småföretagare inte riktigt levde upp till förväntningarna. Även avvecklingen av vissa produktförsäkringsaffärer påverkade volymen negativt under 2006, men slutsummeringen visar ändå på en premieinkomst på cirka 500 Mkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Riskurval med omsorg Affärsområde Företag fortsatte under året sin fokusering på små och medelstora företag med begränsad riskexponering och bra skaderesultat. Genom att koncentrera sig på färre och speciellt utvalda verksamheter fortsätter bolaget bygga spetskompetens inom dessa områden och stärker därmed långsiktigt sin ställning på marknaden. Tät dialog med marknaden Den ökade konkurrensen föranledde en rad större satsningar på att utveckla distributionskanaler och ytterligare förbättra kommunikationen till förmedlarkåren. Ett exempel på detta är marknadskampanjen Vi lyssnar. Bolaget ville få in värdefulla åsikter från landets förmedlare i syfte att tillvarata förmedlarkårens synpunkter på Modernas utbud av produkter och tjänster. Kampanjen omfattade bland annat en landsomfattande turné, utskick via brev och e-post samt information på affärsområdets webbplatser. Ett resultat av Vi lyssnar -kampanjen är att förmedlarna nu direkt kan se om kundens verksamhet är aktuell att teckna i Moderna. Via en enkel sökfunktion kan man omedelbart, via ett symboliskt trafikljus, få ett tydligt besked om vilka branscher och risker som försäkras traditionellt via förfrågan och vilka som hanteras av det webbaserade systemet BrokerLine. Resursförstärkning för ökad service Hela året präglades av förbättrad och ökad kommunikation med förmedlarkåren i syfte att bli en ännu attraktivare samarbetspartner. Resurserna utökades därför även på personalsidan med flera strategiskt viktiga rekryteringar. Dessa ska stärka bolaget i den fortsatta utvecklingen och ge snabbare svarstider och bättre tillgänglighet vid både offertförfrågningar och löpande ärenden. Förmedlarna och kunder nöjda Efter att ha genomfört två kundundersökningar, en bland förmedlarna och en bland våra försäkringstagare som haft en skada senaste tiden, kan vi konstatera att våra kunder är mycket nöjda med Moderna. Av de skadedrabbade kunderna är 87,5 % nöjda eller mycket nöjda med hanteringen av sin skada och 98,9 % av förmedlarna är nöjda eller mycket nöjda med Moderna. Framgångsrika konceptlösningar Även när det gäller konceptaffärer kunde affärsområde Företag skapa god tillväxt med en rad olika grupplösningar för allt från plåtslagare till hudterapeuter. Konceptlösningarna ger tydligt mervärde för kunderna då de ofta kan få en betydligt mer omfattande försäkringslösning än vad de enskilda företagen kan förhandla fram på egen hand. För Moderna innebär affärerna att man får en bred kontaktyta mot kunder som annars skulle vara kostsamma att bearbeta. Systemskifte ger konkurrensfördelar Under året inleddes även uppgraderingen av affärsområdets befintliga IT-plattform. Systemskiftet syftar till att införliva sakförsäkringsverksamheten i en för Moderna gemensam produktionsmiljö. I förlängningen innebär uppgraderingen att affärsområde Företag på ett ännu bättre sätt kan möta förmedlarnas olika behov av funktion och information. Intern driftkostnad % 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Affärsområde Företags interna driftkostnader har sänkts till 9,5 % av premieintäkterna under år Sänkningen är resultatet av ett ständigt pågående arbete att hålla kostnaderna nere för att kunna erbjuda ännu konkurrenskraftigare premier. En marknadsaktivitet på temat Vi lyssnar rullade under året ut till landets försäkringsförmedlare via brev och e-post. Aktiviteten följdes upp med personliga besök och på bolagets webbplats.

16 KONSUMENTFÖRSÄKRING

17 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 17 Mot strömmen med framgång Konkurrensen på den svenska konsumentförsäkringsmarknaden ökade påtagligt under 2006 vilket satte press på premienivåerna. Moderna Försäkringar anser inte lågprisstrategin vara långsiktigt hållbar utan satsar istället på kreativa produkter samt innovativ distribution och paketering. Strategin har visat sig framgångsrik. Nylanseringar och satsningar inom bolagets framgångsrika konceptaffärer gjorde att affärsområde Konsument kunde fortsätta växa med god lönsamhet under Beståndsökningen följde prognosen och visade på en nettoökning både inom förmedlad affär och konceptaffär. Premieintäkterna uppgick till 147 Mkr under året, en ökning med knappt 14 %. Positiv skadeutveckling Ur skadesynpunkt visade år 2006 sig från sin bästa sida. Mycket få stora skador gjorde att skadekostnadsprocenten för året som helhet landade på drygt 60 %. Kompetent personal och professionell skadereglering bidrog också till de goda resultaten. Konceptaffär som växer Skräddarsydda konsumentförsäkringsprodukter för externa samarbetspartners har blivit en allt viktigare del av Modernas affär. Samarbetena gynnar både försäkringsbolag och distributör, som får lösningar specialanpassade efter just sina medlemmars behov. Affären växte stadigt under 2006 och Moderna har nu uppnått en sådan position att man allt oftare får förfrågningar från organisationer som vill ta del av de förmånliga grupplösningarna. Under 2006 utökades konceptaffären med flera nya, stora konton bland annat Civilekonomerna, Företagarna, SBC och ett antal bostadsbolag. Moderna tonar allt mer fram som akademikerorganisationernas försäkringsbolag och djupgående samarbeten finns idag med Akademikerförsäkring, Akademikerförbundet SSR, Polisförbundet och Civilekonomerna. Bilförsäkring stärker erbjudandet Erbjudandet till bolagets samarbetspartners utvecklades ytterligare i och med en efterfrågad lansering av en bilförsäkringsprodukt för konceptkunderna. Såväl tidigare nämnda Civilekonomerna som Villaägarna, Akademikerförsäkring och andra organisationer får därmed möjlighet att erbjuda sina medlemmar en konkurrenskraftig bilförsäkring och helkundslösningar. Tack vare att konceptlösningarna är uppbyggda i moduler är de flexibla och kan enkelt anpassas till samarbetspartners önskemål. Den nya bilförsäkringen beräknas bli en starkt bidragande faktor till ökad försäljning inom existerande konceptkonton under Offensiv direktförsäljning Moderna har historiskt i huvudsak sålt konsumentförsäkringar via försäkringsförmedlare. I slutet av året togs ett nytt steg i vår distributionsstrategi genom satsningen på modernabostad.se. I och med detta kommer Moderna att inleda en offensiv på direktförsäljning av mycket prisvärda konsumentförsäkringar på internet. Distributionsmodellen innebär att de administrativa kostnaderna kan hållas nere vilket återspeglas i priset. Konceptet är en vidareutveckling av Modernas internetbolag netviq. Väl rustade för tillväxt Efter ett år av konsolidering har affärsområde Konsument lagt en hållbar grund för att effektivt kunna hantera växande volymer. Ett viktigt steg har varit implementeringen av ett nytt och mer flexibelt försäkringsadministrativt system i vilket fristående förmedlare direkt kan hantera försäkringar via ett webbgränssnitt. Systemet förbättrar kommunikationsmöjligheterna mellan försäkringsbolag, förmedlare och slutkund, förkortar informationskedjorna på alla nivåer och innebär avsevärt mindre administration. Ytterligare ett viktigt steg som tagits under året är rekryteringen av ett flertal nyckelpersoner. Sammanfattningsvis står affärsområde Konsument väl rustat för att nå ökad slagkraft på marknaden under Bestånds- och resultatutveckling Konsument Premievolym Mkr Resultat Mkr 147 9, Bestånds- och resultatutvecklingen följer prognosen för affärsområde Konsument. Under året lanserades för direktförsäljning av mycket prisvärda konsumentförsäkringar direkt till slutkund

18 PRODUKT DIREKT

19 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 19 Starkt koncept på växande marknad Moderna Försäkringars produktförsäkringskoncept har rönt stora framgångar de senaste åren. Bolaget är en av de ledande aktörerna på den relativt mogna nordiska marknaden samtidigt som en stor tillväxtpotential finns på den europeiska marknaden. För att bättre möta den intensiva utvecklingen skapades ett nytt affärsområde Produkt Direkt under Produktförsäkring på bred front Fram till mitten av 2005 distribuerades hela produktförsäkringsaffären av försäkringsförmedlare. Därefter har Moderna stegvis utvecklat direktförsäljning av produktförsäkring parallellt med den förmedlade affären. En av bolagets viktigaste partners sedan 2003 är hemelektronikkoncernen Dixon, Europas ledande hemelektronikkedja, med verksamhet i Norden genom Elkjöp och i Centraleuropa via Electro World. Samarbetet har under de senaste åren utvecklats till en direktaffär där Moderna tillhandahåller försäkringar samt har ansvaret för kundservice och skadehantering av Elkjøps och Electro Worlds produktförsäkring. Genom detta samarbete har Moderna verksamhet i de nordiska länderna, samt Ungern, Tjeckien och Polen. Flerspråkig skadereglering Ökande volymer, nya etableringar och en marknad med god tillväxt gjorde det möjligt att lösgöra Produkt Direkt som eget affärsområde. Större resurser och specialistkompetens avsattes för att kunna fokusera fullt på denna affär. Stora satsningar har även gjorts för att erbjuda en hög och snabb skadeservice. För detta ändamål har en dedikerad och flerspråkig skadeorganisation skapats. Den går under namnet Happy Care och hanterar idag ärenden från hela Norden. I Europa sköts skaderegleringen initialt via lokala skaderegleringsföretag. Utökat skydd för allt dyrare elektronik Hemelektronikförsäljningen redovisade en mycket stark tillväxt det gångna året. Produktutvecklingen innebär att dyrare och teknologiskt mer komplicerade produkter blir allt vanligare. Det är en utveckling som medför ett större finansiella åtagande för kunden. Parallellt med den utvecklingen löper ett ökat behov av olika serviceerbjudande, där både kreditlösning och produktförsäkring ingår. Dessa serviceerbjudanden har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för elektronikkedjorna. Produktförsäkringarna är utformade så att de ska täcka de brister som konsumenterna kan uppleva trots att de har såväl hemförsäkring som en stark konsumentlagstiftning. Detta sker dels genom försäkringarnas breda omfattning av allriskkaraktär, dels genom generösa ersättningsregler som vid totalskada garanterar konsumenten en helt ny likvärdig produkt under hela försäkringstiden, utan åldersavdrag. Expansivt i Centraleuropa Den nordiska verksamheten fortsatte att växa kraftigt under året, framför allt i Finland och Sverige. Omkring försäkringar såldes per månad. Ett av de viktigaste tillväxtområdena är Centraleuropa där Moderna var först ut med produktförsäkring. Etableringen är särskilt intressant då försäkringsprodukter för privatpersoner inte har samma utbredning på denna marknad som i Norden. Efter en lite trevande inledning har försäljningen verkligen kommit igång under 2006 och Moderna är idag ledande på den centraleuropeiska marknaden. Här finns en stor befolkning och en växande ekonomi som visar mycket stor potential för denna typ av affär. Nyetableringen av butiker håller en högre takt än i de nordiska länderna, där utvidgningen snarare utgörs av köp av befintliga kedjor. Verksamheten i Centraleuropa förväntas successivt utvidgas till andra länder under de närmaste åren. Tkr Island Premieutveckling Produkt Direkt Premieinkomst Premieutvecklingen för produktförsäkring gynnades av att bli ett eget affärsområde. Norge Danmark Sverige Premieintäkt Tjeckien Polen Finland Ungern Moderna bedriver idag verksamhet i markerade länder och bedömer att Centraleuropa är affärsområde Produkt Direkts verkliga tillväxtområde.

20 modernabil

Moderna Försäkringar 2005

Moderna Försäkringar 2005 Moderna Försäkringar 2005 INNEHÅLL VD har ordet 4 Ett händelserikt år 5 Tillväxt och lönsamhet 7 Försäkring med fokus på nischer 8 En växande finanskoncern 9 Atlantica båt 10 Konsumentförsäkring 12 Företagsförsäkring

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

MODERNA FÖRSÄKRINGAR VERKSAMHETSBESKRIVNING 2007

MODERNA FÖRSÄKRINGAR VERKSAMHETSBESKRIVNING 2007 Monaco reklambyrå. Foto gruppbilder: Lars Trangius. Övriga foton: Peter Öhlander och Åke Gunnarson. Tack till Blå Station för lån av stolen Sting. MODERNA FÖRSÄKRINGAR VERKSAMHETSBESKRIVNING 2007 Moderna

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR V D HAR ORDE T

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR V D HAR ORDE T Moderna Försäkringar 2004 INNEHÅLL VD har ordet 4 Ett händelserikt år 5 Strategi för lönsamhet 7 Bred koncern med fokus på nischer 8 En finanskoncern växer fram 9 Atlantica båt 10 Konsumentförsäkring

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG 2006-04-20 Rapporten omfattar följande bolag: Förenade Liv Livförsäkrings AB (publ) Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) Folksam Service AB Folksam

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP åren 2005 2014, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 MER PENSION

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD SNABBFAKTA Exceed Capital AB är ett privatägt värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bland annat bedriva värdepappershandel,

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Moderna Försäkringar 2003

Moderna Försäkringar 2003 Moderna Försäkringar 2003 1 2 3 INNEHÅLL VD har ordet 4 Att växa med lönsamhet 5 En koncern med nischad specialkunskap 6 Atlantica båt 8 Konsumentförsäkring 10 Företagsförsäkring 12 Bilsport & MC Specialförsäkring

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Att köpa försäkring på Internet

Att köpa försäkring på Internet 2008-04-29 copyright Insplanet 2008 Sammanfattning Att få det lägsta priset, möjligheten att få hjälp av rådgivare, samt att det går snabbt är de viktigaste urvalsfaktorerna för försäkringsköpare som letar

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Presentation av: Elisabeth Sasse

Presentation av: Elisabeth Sasse Folksam Presentation av: Elisabeth Sasse Stockholm, 28/8-2012 1 Folksam presentation 2012-08-28 Folksam det här är vi Folksam är ömsesidigt Det betyder att vi ägs av våra kunder 10 försäkringsbolag 33

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Vi finns här för dig, förmedlare! Fördelar för dig som förmedlare Att skapa trygghet och värde är kärnan i allt vi gör. Det kräver

Läs mer

Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen

Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen H ALVÅRSRAPPORT L ÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2001 1 (6) Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen Första halvåret 2001 i korthet Stor kundtillströmning till sakförsäkring och bank med ökade marknadsandelar.

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE FÖRSÄKRING 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring.

en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring. SAK 08 en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring. Innehåll 4 lars Nordstrand har ordet 6 MODERNA FÖRSÄKRINGAR PÅ 1 MINUT 8 höjdpunkter under 2008 10 framgångsfaktorer 12 våra varumärken 14 historia

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag?

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Rikard Josefson vd Länsförsäkringar Bank 2013-03-13 Kunderna har år efter år sagt sitt! Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Länsförsäkringar Bank har mest

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen KVD Kvarndammen Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen 1 KVD i korthet 2011 Grundades: Huvudkontor: Anställda: Anläggningar: Auktionsobjekt: Omsättning: Bruttoförsäljningsvärde:

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Alice 1,5 år Storvreta En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Hur ska Vård & bildning se ut i framtiden? Och hur kan vi möta den allt större konkurrensen från andra alternativ?

Läs mer

Prospekt Hjerta / Nordic Brokers Association AB

Prospekt Hjerta / Nordic Brokers Association AB Prospekt Hjerta / Nordic Brokers Association AB För dig som vill arbeta med dina egna kvaliteter, kompetenser samt befintliga affärsrelationer men samtidigt ha fördelarna av att tillhöra en stor aktör.

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Moderna Försäkringar 2002 1 2 INNEHÅLL VD har ordet 4 Bäst i klassen 5 En koncern med nischad specialistkunskap 6 Atlantica Båt 8 Konsumentförsäkring 10 Företagsförsäkring 12 Bilsport & MC Specialförsäkring

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR MARKNADSLEDANDE I BRANSCHEN Amiga AB grundades i augusti 2000 och är idag en av Sveriges ledande el- och VVS-grossister för proffsoch konsumentfackhandeln. Verksamheten

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer