4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET"

Transkript

1 Moderna Försäkringar 2006

2

3 INNEHÅLL VD har ordet 4 Tillväxt och lönsamhet 5 Ett axplock från år Försäkring med fokus på nischer 8 En stark finanskoncern 9 Moderna Sak 10 Atlantica Båt 12 Företagsförsäkring 14 Konsumentförsäkring 16 Produkt Direkt 18 modernabil 20 Bilsport & MC Specialförsäkring 22 Moderna Liv 24 Fondförsäkring 27 Gruppliv 29 Koncerngemensamma funktioner och styrelse 30 Resultatanalys SAK 32 Resultatanalys LIV 34

4 4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET All time high! Bättre kan knappast 2006 sammanfattas ur Moderna Försäkringars perspektiv. Moderna Sak redovisade ett rekordresultat samtidigt som Moderna Liv efter stora försäljningsframgångar, nu har etablerat sig som en av de viktigaste aktörerna på fondförsäkringsmarknaden. Produktutvecklingen stod under året i fokus i sakförsäkringsverksamheten. Båt lanserade den första i raden av unika märkesförsäkringar för båtar och Bilsport överraskade marknaden med sitt vagnskadeförsäkringskoncept tillsammans med de ledande motorcykelimportörerna. Bilförsäkring etablerades som ett nytt produktområde i Moderna under Det är en uttalat långsiktigt satsning som fokuserar på de lönsammaste segmenten på marknaden. Bil kommer att stå för en del av Modernas fortsatta tillväxt inom sakförsäkring. För Moderna Liv blev 2006 ett volymmässigt genombrott för både Fondförsäkring och Gruppliv. Fondförsäkringsverksamheten tog marknaden med storm och efter ett fantastiskt fjärde kvartal då Moderna Liv blev tredje största bolag, redovisades 6,6 % marknadsandel för helåret Gruppliv växte starkt i Norge samtidigt som vårt samarbete med akademikerförbunden utökades med det nya sammanslagna Sveriges Ingenjörer vilket lovar gott för framtiden. Konkurrensen har hårdnat på den svenska och europeiska försäkringsmarknaden. Många känner sig kallade att erbjuda försäkring till låga priser vilket har satt press på premienivåerna. Modernas fokus på lönsamma nischer blir då ännu viktigare för att kunna upprätthålla rimliga marginaler i kombination med en stark tillväxt. Modernas nischstrategi med en tydlig segmentering av marknaden tillsammans med en unik affärsmodell som stimulerar entreprenörskap och engagemang är förklaringen till de senaste årens positiva utveckling. Den utgör även basen för vår expansion på morgondagens hårt konkurrensutsatta marknad. Moderna utvecklas snabbt med inriktning på att utnyttja möjligheterna på marknaden. Nya produkter, nya affärskoncept, nya partners och samarbeten bildar tillsammans med förändrade distributionskanaler livsluften för vår affärsmodell. Vi kommer att bli en ännu större utmaning för konkurrenterna de kommande åren. LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

5 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 5 Tillväxt och lönsamhet 2006 blev det bästa året i Moderna Försäkringars historia. På en stormig marknad med hårdnande konkurrens tog Moderna ett stort kliv framåt med hög lönsamhet och god tillväxt inom de flesta områden. Sakförsäkringsverksamhetens långsiktiga strategi med fokus på lönsamhet innebar en något lägre tillväxt än Den hårdare konkurrensen inom svensk företagsförsäkring, parallellt med en aktiv avveckling av olönsamma konton inom produktförsäkringsområdet minskade utrymmet för en lönsam tillväxt. Strategin innebar att Moderna Sak kunde redovisa ett rekordresultat om drygt 240 Mkr. Tack vare kreativt produkttänkande kunde både Båt och Bilsport slå nya rekord i tillväxt och lönsamhet, samtidigt som Konsument och Företag bidrog med mycket goda resultat. Den norska grupplivförsäkringsverksamheten växte kraftig, samtidigt som den totala grupplivaffären kunde redovisa ett rekordresultat. Utvecklingen under 2006 manifesterade det definitiva genombrottet för Moderna Liv som en av de stora aktörerna på den svenska fondförsäkringsmarknaden. Försäljningsvärdet ökade med 73,5 % och uppgick till 6,3 miljarder kronor. Moderna Liv prioriterar tillväxt i fondförsäkringsverksamheten, vilket kortsiktigt leder till röda siffror i resultaträkningen då anskaffningskostnaderna inte ännu motsvaras av intäkterna från det förvaltade kapitalet. För att visa på den långsiktiga lönsamheten i vår strategi presenteras halvårsvis en Embedded Value-rapport som beskriver värdet i den växande portföljen. Rapporten som upprättas i enlighet med internationella regler understryker den långsiktiga lönsamheten i Moderna Livs affärsmodell. Distribution via partners Modernas produkter marknadsförs och distribueras i huvudsak av försäkringsförmedlare, ombud och partners som företräder olika kundgrupper. De fristående och oberoende försäljningskanalerna garanterar att kunderna får bästa möjliga försäkringslösning. Utvecklingssamarbeten tillsammans med partners är en viktig motor för utveckling inom samtliga av Modernas affärsområden. Genom att kombinera specifika försäkringsmoment med breda kundanpassade affärskoncept skapas mervärden för kunderna och grunden läggs för långsiktiga samarbeten. En kreativ affärsmodell Under år 2006 fortsatte Moderna att utveckla sin unika affärsmodell. En framgångsrik modell som bygger på idén att entreprenörskap och kreativitet har bäst förutsättningar att utvecklas i det lilla företagets struktur. Moderna kan bäst beskrivas som ett nätverk av småföretagsliknande affärsområden som hålls samman av en grundläggande och gemensam affärsstrategi och företagskultur. Utifrån denna plattform agerar de olika affärsområdena med kompetens, engagemang och kreativitet på sina respektive marknadsegment. Det skapar ett arbetsklimat som uppmuntrar entreprenörskapet även när bolaget växer och blir större. Affärsmodellen har visat sig attrahera kvalificerade personer med entreprenöranda från hela branschen samtidigt som den väckt stor uppskattning på marknaden. Plattformen vilar på en stark företagskultur som baseras på fyra hörnpelare bestående av engagemang och delaktighet, teambuilding, extern och intern affärsmässighet samt passionen för affärer. Den här modellen har inte bara tagit Moderna dit bolaget är idag, den kommer att fortsätta att skapa expansionsmöjligheter även på morgondagens hårt konkurrensutsatta marknad. Inte bara Sverige Moderna fortsätter också expansionen utanför Sveriges gränser och allt större del av omsättningen kommer från dessa affärer. Den centraleuropeiska marknaden ökade kraftigt under 2006, med etableringen av ett flertal nya Electro World-butiker i Tjeckien, Ungern och Polen. I Finland förvärvade våra partners ytterligare en hemelektronikkedja, vilket skapar förutsättningar för ökade volymer. Samtidigt fortsätter grupplivverksamheten sin kraftiga tillväxt på den norska marknaden. Produktutvecklingen i centrum Den intensiva produktutvecklingen som bolaget drivit, både internt och tillsammans med partners, är nyckeln till bolagets framgångar under Med en unik märkesförsäkring för båtar och en vagnsskadeförsäkring för motorcyklar hittade Moderna Sak nya vägar till kunderna inom utvalda marknadssegment. Ett helt nytt bilförsäkringskoncept inom ramen för den förmedlade affären lanserades framgångsrikt av Konsument efter bara sex månaders utvecklingstid. Under hösten inleddes även en Internetbaserad satsning på bilförsäkring modernabil som lanserades vid årsskiftet. Här manifesterades än en gång Modernas nischtänkande då satsningen fokuserar på begagnade bilar som generellt är överprissatta jämfört med nya bilar. Premieintäkt (brutto) SAK Mkr Premieintäkten för Moderna Sak fortsatte utvecklas positivt och resultatet blev Msek för Försäljningsvärde Fond Mkr Försäljningsvärdet på fondförsäkring fortsatte att öka kraftigt även under 2006 och slutade på 6,3 miljarder kronor.

6 6 MODERNA FÖRSÄKRINGAR Ett axplock från år 2006 BÄST I KLASSEN! Moderna bäst på kundservice Moderna Försäkringars långsiktiga och målmedvetna satsning på kundservice fortsatte under året. Ett av många kvitton på att arbetet har utvecklats med framgång kom när Risk & Försäkring under hösten presenterade sin undersökning av försäkringsföretagens kundkommunikation. I granskningen utsågs Moderna till Bäst i klassen. Resultatet baserades på hur några av de större försäkringsbolagen hanterar spontana förfrågningar via e-post. Skillnaderna visade sig vara stora. Trygg- Hansa har exempelvis ingen e-postfunktion för kundtjänst, Aktsams svar kom efter 47 timmar och If dröjde hela två dygn med att svara. Moderna hade en genomsnittlig svarstid på 1 timme och 24 minuter och svaren höll en sådan kvalitet och var formulerat på ett sådant sätt att det inte fanns något att invända emot. Vi har satsat mycket på kundservice under de senaste 18 månaderna. Vi har rekryterat nya duktiga medarbetare och vi har satsat på ny teknik. Dessutom har vi strävat efter att höja statusen för kundservice internt så att alla i organisationen förstår att detta är ett väldigt viktigt arbete, förklarar vd Lars Nordstrand. KONSUMENT Välutbildade väljer Moderna Försäkringar Moderna inledde under året ett samarbete med Civilekonomerna som innebär att förbundets medlemmar erbjuds hem-, villahem- och bilförsäkring till ett förmånligt pris. Sedan tidigare har liknande avtal slutits med Akademikerförsäkring, Akademikerförbundet SSR och Polisförbundet. Moderna framstår alltmer som akademikerförbundens försäkringsbolag. BÅT Atlantica stärker sitt erbjudande Den starka utvecklingen under 2006 skapar förutsättningar för nya erbjudanden under Helt nytt är att Atlantica kommer att bjuda på ett assistanspaket som innehåller bärgning, hemtransport eller leverans av bränsle/reservdelar till kunder som råkat ut för motorhaveri eller liknande, som annars inte ingår i försäkringen. Gäller privatbåtar värda minst kr och inte äldre än 10 år.

7 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 7 Nytt namn i styrelserna +86% 2006 blev nytt rekordår Det förvaltade kapitalet inom Moderna Liv ökade med 86 % jämfört med Vid utgången av 2006 uppgick det förvaltade kapitalet till 4,3 miljarder kronor. Samtidigt kunde Moderna Sak visa upp ett rekordresultat på drygt 240 miljoner kronor. BILSPORT & MC Succé för vagnsskadeförsäkring BIL Bättre försäkringar för begagnade bilar Moderna Försäkringar sneglar inte på andra utan hittar sina egna lösningar. Den nya bilförsäkringen som lanserades under 2006 utgör inget undantag. Till skillnad från branschen i övrigt väljer man att sätta premierna helt utifrån de förväntade skadekostnaderna. Hos modernabil används inte de äldre bilarnas försäkringspremier för att subventionera nybilspremierna. Med en premiesättning som styrs av bilens värde blir det billigare för ägarna av begagnade bilar. Mats Höglund har under året tagit plats i Moderna Försäkringars samtliga styrelser och även i moderbolaget Inviks styrelse. Mats Höglund har drygt trettio års erfarenhet av såväl sak- som livförsäkring från sin tid på Trygg Hansa vilket gör att han är minst sagt kvalificerad för styrelsearbetet. I styrelsen återfinns även andra namnkunniga personer som Alf Svensson, Björn Rosengren, Erik Mitteregger, Johan Klingspor och Inviks VD Anders Fällman. Bilsport & MC Specialförsäkringars vagnskadeförsäkring i samarbete med de svenska generalagenterna för Yamaha, Kawasaki och Suzuki fick ett enormt genomslag under Tillsammans med trafik- och halvförsäkring ger försäkringen kunden ett fullständigt skydd vid alla typer av skador. PRODUKT DIREKT Snabb tillväxt på nya marknader Tillväxten av produktförsäkringar sker snabbast inom Electro World i Centraleuropa, även om det sker från en låg nivå med nordiska mått mätt. Tjeckien har kommit längst och har redan 11 butiker på plats och fler är på väg. Försäkringsförsäljningen ökade med nästan 30 % under 2006 och ser ut att kunna hålla samma ökningstakt under det kommande året. I Polen, som tack vare sin folkmängd har den största potentialen, har kedjan öppnat flera nya butiker under året och man planerar för en snabb expansion. Även i Polen bryter vi ny mark och introducerar försäkringstjänster som är helt nya på marknaden. Försäkringstjänsterna utgör en integrerad del av Electro Worlds satsning på utökad kundservice och starka kundrelationer på den dynamiska polska marknaden. Precis som på den nordiska marknaden ökar kundernas efterfrågan på olika former av tjänster kopplade till köp av hemelektronik och hushållsmaskiner. Tjänster som gör ägandet och brukandet enklare och tryggare.

8 8 MODERNA FÖRSÄKRINGAR Försäkring med fokus på nischer Moderna Försäkringar är en försäkringskoncern med verksamhet inom sakförsäkring och livförsäkring. Trots att verksamheten bedrivs inom olika produktområden finns en uttalad och gemensam affärsstrategi - en tydlig segmentering av marknaden för att nå långsiktig lönsamhet och tillväxt. Modernas affärsstrategi bildar tillsammans med en dynamisk affärsmodell och en stark företagskultur en mycket kraftfull plattform för fortsatt lönsam tillväxt. I koncernen ingår, utöver försäkringsbolagen i Sverige, ett antal marknadsbolag samt två återförsäkringsbolag med säte i Luxemburg, Modern Re och Modernac. Den operativa verksamheten bedrivs genom ett antal affärsområden som agerar med stor självständighet inom sina respektive marknads- och produktsegment. Företag och i stor utsträckning Liv har juridiska personer som målgrupp, medan övriga affärsområden (inklusive delar av Liv) har privatpersoner som målgrupp. De operativa enheternas unika produkt- och distributionskompetens är basen för Modernas konkurrenskraft på marknaden, medan våra konkurrenter utvecklas mot storskaliga generalistorganisationer där kunskap, kvalitet och kundservice blir lidande. Nära relationer Helhetssynen på och närheten mellan underwriting och skador är en bärande del i Modernas filosofi. Det är först i denna nära relation som lönsamheten kan kontrolleras och utvecklas. Det är förklaringen till att alla affärsområden har egna underwriting- och skadeenheter. Synergier växer fram Synergieffekterna beordras inte fram i Modernas organisation, utan växer fram utifrån faktiska behov hos kunder och partners. Samverkan i produktutveckling och distribution blir därmed en organisk del i vår affärsmodell. Steg för steg har de systemtekniska förutsättningarna utvecklats för att tillgodose våra kunders behov av ett heltäckande produktutbud. SAK LIV Sakförsäkringsverksamheten består av sex operativa affärsområden Företag, Konsument, Bil, Atlantica Båt, Bilsport & MC och Produkt Direkt. Fyra av affärsområdena verkar under Moderna Försäkringars varumärke, medan två affärsområden verkar under egna starka varumärken. Återförsäkringsbolaget Modern Re tecknar affär från Modern Saks direktförsäkringsverksamhet. Huvuddelen av distributionen sker genom försäkringsförmedlare, medan en mindre del marknadsförs via Internet. Moderna Sak bedriver försäkringsverksamhet i Norden, Centraleuropa och Luxemburg. Livförsäkringsverksamheten bildar en egen juridisk person och drivs som ett eget affärsområde i försäkringskoncernen. Moderna Livs verksamhet är uppdelad på GruppLiv och Fondförsäkring. Modernac som ägs tillsammans med Akademikerförsäkring återförsäkrar gruppförsäkringsaffären från akademikerförbunden inom Saco. I stort sett all distributionen sker genom försäkringsförmedlare. Moderna Liv bedriver verksamhet i Sverige, Norge och Luxemburg. Företag Konsument Produkt Gruppliv Fondförsäkring MODERNAC Bil Bilsport & MC Båt MODERN RE S.A. Förmedlad försäkring Direktaffär

9 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 9 En stark finanskoncern Moderna Försäkringar är ett helägt dotterbolag till Invik & Co. AB, som sedan september 2005 är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista. Samtliga Invik & Co:s dotterbolag är verksamma inom försäkring, bank och fondförvaltning och bildar idag en snabbt växande och stark finansiell koncern. Genom att utmana de etablerade aktörerna har Invik oavbrutet ökat sin marknadsandel på flera hårt konkurrensutsatta marknader. Gemensamt för samtliga dotterbolag är att de går sin egen väg och alltid har lönsamheten i fokus. Bolagen trampar ny mark i de branscher de verkar i och hittar ofta nya, kostnadseffektiva sätt att nå ut med produkter och tjänster. Försäljningen av mäklarfirman Fischer Partners under 2006 innebär att försäkring kommit att utgöra en allt större del av Inviks verksamhet. Moderna Försäkringar Moderna utgör idag en betydande och snabbt växande del av Invikkoncernen. Bolaget är en nischad koncern som vänder sig till privatpersoner och företag. Med inriktning på lönsamma kundgrupper har Moderna på kort tid etablerat sig som ett konkurrenskraftigt och innovativt alternativ till de traditionella försäkringsbolagen. Målsättningen är att, genom en kombination av erfarenhet och nytänkande, erbjuda kunder och partners de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment samt att vara det främsta alternativet för Sveriges försäkringsförmedlare. Invik Fonder Invik Fonder består av Aktie-Ansvar och Moderna Fonder. Aktie-Ansvar är ett fondbolag som etablerades redan 1965, vilket gör det till ett av Sveriges äldsta fondbolag. Förvaltningen av bolagets fonder baseras på övertygelsen om att kunskap och långsiktighet leder till bra resultat. Aktie-Ansvar har en förvaltningshistorik som över åren placerat bolaget bland de främsta i landet vad gäller en kombination av hög avkastning och låg risk var ett oerhört starkt år för Aktie-Ansvar. Under året steg bolagets förvaltade fondvolym med 91 %, från Mkr till Mkr och nettosparandet i Aktie-Ansvars fonder uppgick under året till Mkr kronor. Marknadsandelen för Aktie-Ansvar uppgår därmed till drygt 16 % och placerar bolaget på en tredjeplats bland samtliga fondbolag och banker i Sverige. Endast storbankerna SEB och Handelsbanken lyckades locka ett större inflöde. Fonderna inkluderar två traditionella aktiefonder (Sverige och Europa), en global Fond i fond (FondSelect), en kort räntefond (Avkastning), en hedgefond (Graal) samt en belånad hedgefond (Graal Offensiv). Hedgefonden Graal är Aktie-Ansvars i särklass populäraste fond med en fondförmögenhet på 7,9 miljarder vid slutet av Moderna Fonder är ett fondbolag specialiserat på index-fonder fonder som följer ett på förhand definierat index. Kundernas sparande kan ske i olika former: vanligt fondsparande, via PPM-valet eller som IPS-sparande. Moderna Fonder förvaltar aktiefonderna Sverige Topp 30 och Europa Topp 100. Banque Invik Banque Invik är en bank med säte i Luxemburg och filial i Stockholm. En snabbt växande och framgångsrik verksamhet är kreditkortsutgivningen som kombinerar finansierings- och betalningsförmedlingstjänster. Privatbanksverksamhet till förmögna privatpersoner inom en snabbt växande internationell kundstock utgör annars bankens huvudsakliga verksamhet. Banken bedriver även rådgivning i finansieringsfrågor till företag samt valutahandel och handel med värdepapper för kunders räkning och marknadsför även ett urval av fonder förvaltade av externa fondförvaltare.

10

11 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 11 SAK Sakbolaget utvecklas i snabb takt. Nya produkter och affärskoncept breddar basen för fortsatt tillväxt. De senaste tillskotten är bilförsäkring och direktdistribuerad produktförsäkring. Konceptlösningarna fortsätter sitt segertåg och Båt tar lärdom av Bilsport & MC och skapar märkesförsäkringar som leder till tillväxt på en mogen marknad. Och på sista raden syns årets rekordresultat, som ett kvitto på att affärsmodellen fungerar. Affärsområdescheferna inom Moderna Sak är från vänster Tommy Jellerbo, Företagsförsäkring, Mats Johansson, modernabil, Conny Landström, Atlantica Båt, Benito Guiance, Produkt Direkt, VD Lars Nordstrand, Christer Johansson, Bilsport & MC och Stefan Jonsson, Konsumentförsäkring.

12 ATLANTICA BÅT

13 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 13 Mästare på marint Erfarenhet, engagemang och pålitlig service är receptet som vunnit svenska båtägares förtroende och gjort Atlantica till Sveriges ledande fritidsbåtsförsäkringsbolag. Konkurrensen om båtförsäkringskunderna ökade under 2006, men Atlanticas grundmurade rykte i kombination med lyckade produktlanseringar gjorde att bolaget kunde fortsätta öka sina marknadsandelar. Premievolymen ökade med cirka 10 % och uppgick till 186,5 Mkr vid årets slut. Av båtägare för båtägare Atlanticas framgång bottnar i bolagets djupa engagemang i, och långvariga erfarenhet av, båtbranschen. Bolagets personal utgörs av hängivna båtägare med genuint intresse samt stor kompetens och kunskap inom området. Rekrytering av nyckelpersoner inom båtbranschen knyter kontinuerligt ny specialistkompetens till bolaget och breddar bolagets kontaktnät. Det goda samarbetet med marinor, båtmäklare och reparationsvarv är en av Atlanticas största styrkor och utvecklas och förbättras ständigt. För båtmäklare och marinhandlare blir det därmed naturligt att agera som en försäljningskanal för Atlanticas produkter och de nära relationerna skapar fördelar för Atlanticas kunder, som snabbt får hjälp hos varv och reparatörer vid skada. Rätt klimat för ökad konkurrenskraft Ett ur klimatsynpunkt ovanligt år gynnade i slutändan både Atlantica och båtförsäkringsbranschen. Den långa och kalla våren gjorde att säsongen kom igång sent, men detta vägdes upp av den ovanligt varma sommaren och hösten. Den fina säsongen skapade även goda förutsättningar för ökad försäljning det kommande året. Det höga nyttjandet av båtarna ledde till ett stort antal grundkörningsskador, men trots detta landade skadeprocenten på ovanligt låg nivå. Detta lämnar utrymme för premiesänkningar, rabatthöjningar och villkorsförbättringar under 2007 vilket ytterligare kommer att stärka Atlanticas konkurrenskraft på marknaden. Bland annat kommer premierna att sänkas för båttyper som visat en positiv skadeutveckling och kunder som satsar på stöldförebyggande åtgärder kommer att få ytterligare rabatter. En stor nyhet under 2007 är att villkoren i BAS-försäkringen kommer att förbättras genom förlängd sjötid. Framgångsrikt med märkesförsäkringar Med lanseringen av ett helt nytt koncept i form av specialutformade märkesförsäkringar markerade Atlantica sin ställning som båtbranschens innovatör. Genom att koppla särskilda stöldförebyggande krav till försäkringarna samt låta båttillverkarens generalagent och återförsäljare stå för distribution och marknadsföring kan erbjudandet göras attraktivare för kunderna. Märkesförsäkringen för Utternbåtar som lanserades i början av 2006 har rönt stor uppmärksamhet i branschen under året och konceptet väckte starkt gensvar under sommarsäsongen. Flera aktörer visade intresse för denna typ av försäkring och Utternsamarbetet följdes av liknande lösningar för Sea Ray, Yamaha, Ryds och Suzuki senare under året. Dessa lösningar kommer successivt att ge resultat under Trenden visar på ett ökat intresse för paketerade produktkoncept. Fler och fler aktörer vill idag kunna erbjuda en paketerad produkt med både finansiering och försäkring till sina kunder. För Atlantica erbjuder etableringen av märkesförsäkringar möjligheter till expansion på en annars mogen marknad och utgör ett kostnadseffektivt sätt att nå en bredare målgrupp. Arbetet med att utveckla konceptaffärerna med både fler aktörer och fler märken kommer att fortlöpa under Förberedelserna för en lansering i Norge kommer att påbörjas under året. I Europa forsatte Atlantica Yacht Insurance på sin inslagna väg där fokus är svenska båtägare med båten i Europa. Utvidgat samarbete med Stockholmradio Det djupgående samarbetet mellan Atlantica och Stockholmradio utökades ytterligare under Sedan 2004 sköter Stockholmradio Atlanticas skadejour under icke-kontorstid medan Moderna Försäkringar är försäkringsgivare och Atlantica sköter skaderegleringen för Sjöassistans medlemsförsäkring som ingår i Viamare-gruppen. I slutet på året tecknades ett flerårigt samarbetsavtal som innebär att en brandad produkt, Sjöassistans Båtförsäkring, med Atlantica som försäkringsgivare kommer att tas fram i samarbete mellan de båda parterna för att erbjudas Sjöassistans medlemmar Försäljningsutveckling Båt Mkr Affärsområde Båts försäljning steg stadigt även år 2006, premievolymen ökade cirka 10 % under året. Intresset för så kallade märkesförsäkringar ökade stort under år Det är många som vill erbjuda kunderna en paketerad produkt där såväl finansiering som försäkring är löst redan vid köpet.

14 FÖRETAGSFÖRSÄKRING

15 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 15 Tillväxt trots tuff konkurrens Hård konkurrens präglade marknaden för företagsförsäkring under Framför allt märktes detta i sjunkande premienivåer. Den allt intensivare prispressen försvårade nyförsäljningen inom segmentet, men påverkade inte resultatet nämnvärt för Moderna Försäkringars affärsområde Företag. Premieinkomsten växte även om man inom affärsområdet kunde konstatera att tillväxten inom segmentet småföretagare inte riktigt levde upp till förväntningarna. Även avvecklingen av vissa produktförsäkringsaffärer påverkade volymen negativt under 2006, men slutsummeringen visar ändå på en premieinkomst på cirka 500 Mkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Riskurval med omsorg Affärsområde Företag fortsatte under året sin fokusering på små och medelstora företag med begränsad riskexponering och bra skaderesultat. Genom att koncentrera sig på färre och speciellt utvalda verksamheter fortsätter bolaget bygga spetskompetens inom dessa områden och stärker därmed långsiktigt sin ställning på marknaden. Tät dialog med marknaden Den ökade konkurrensen föranledde en rad större satsningar på att utveckla distributionskanaler och ytterligare förbättra kommunikationen till förmedlarkåren. Ett exempel på detta är marknadskampanjen Vi lyssnar. Bolaget ville få in värdefulla åsikter från landets förmedlare i syfte att tillvarata förmedlarkårens synpunkter på Modernas utbud av produkter och tjänster. Kampanjen omfattade bland annat en landsomfattande turné, utskick via brev och e-post samt information på affärsområdets webbplatser. Ett resultat av Vi lyssnar -kampanjen är att förmedlarna nu direkt kan se om kundens verksamhet är aktuell att teckna i Moderna. Via en enkel sökfunktion kan man omedelbart, via ett symboliskt trafikljus, få ett tydligt besked om vilka branscher och risker som försäkras traditionellt via förfrågan och vilka som hanteras av det webbaserade systemet BrokerLine. Resursförstärkning för ökad service Hela året präglades av förbättrad och ökad kommunikation med förmedlarkåren i syfte att bli en ännu attraktivare samarbetspartner. Resurserna utökades därför även på personalsidan med flera strategiskt viktiga rekryteringar. Dessa ska stärka bolaget i den fortsatta utvecklingen och ge snabbare svarstider och bättre tillgänglighet vid både offertförfrågningar och löpande ärenden. Förmedlarna och kunder nöjda Efter att ha genomfört två kundundersökningar, en bland förmedlarna och en bland våra försäkringstagare som haft en skada senaste tiden, kan vi konstatera att våra kunder är mycket nöjda med Moderna. Av de skadedrabbade kunderna är 87,5 % nöjda eller mycket nöjda med hanteringen av sin skada och 98,9 % av förmedlarna är nöjda eller mycket nöjda med Moderna. Framgångsrika konceptlösningar Även när det gäller konceptaffärer kunde affärsområde Företag skapa god tillväxt med en rad olika grupplösningar för allt från plåtslagare till hudterapeuter. Konceptlösningarna ger tydligt mervärde för kunderna då de ofta kan få en betydligt mer omfattande försäkringslösning än vad de enskilda företagen kan förhandla fram på egen hand. För Moderna innebär affärerna att man får en bred kontaktyta mot kunder som annars skulle vara kostsamma att bearbeta. Systemskifte ger konkurrensfördelar Under året inleddes även uppgraderingen av affärsområdets befintliga IT-plattform. Systemskiftet syftar till att införliva sakförsäkringsverksamheten i en för Moderna gemensam produktionsmiljö. I förlängningen innebär uppgraderingen att affärsområde Företag på ett ännu bättre sätt kan möta förmedlarnas olika behov av funktion och information. Intern driftkostnad % 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Affärsområde Företags interna driftkostnader har sänkts till 9,5 % av premieintäkterna under år Sänkningen är resultatet av ett ständigt pågående arbete att hålla kostnaderna nere för att kunna erbjuda ännu konkurrenskraftigare premier. En marknadsaktivitet på temat Vi lyssnar rullade under året ut till landets försäkringsförmedlare via brev och e-post. Aktiviteten följdes upp med personliga besök och på bolagets webbplats.

16 KONSUMENTFÖRSÄKRING

17 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 17 Mot strömmen med framgång Konkurrensen på den svenska konsumentförsäkringsmarknaden ökade påtagligt under 2006 vilket satte press på premienivåerna. Moderna Försäkringar anser inte lågprisstrategin vara långsiktigt hållbar utan satsar istället på kreativa produkter samt innovativ distribution och paketering. Strategin har visat sig framgångsrik. Nylanseringar och satsningar inom bolagets framgångsrika konceptaffärer gjorde att affärsområde Konsument kunde fortsätta växa med god lönsamhet under Beståndsökningen följde prognosen och visade på en nettoökning både inom förmedlad affär och konceptaffär. Premieintäkterna uppgick till 147 Mkr under året, en ökning med knappt 14 %. Positiv skadeutveckling Ur skadesynpunkt visade år 2006 sig från sin bästa sida. Mycket få stora skador gjorde att skadekostnadsprocenten för året som helhet landade på drygt 60 %. Kompetent personal och professionell skadereglering bidrog också till de goda resultaten. Konceptaffär som växer Skräddarsydda konsumentförsäkringsprodukter för externa samarbetspartners har blivit en allt viktigare del av Modernas affär. Samarbetena gynnar både försäkringsbolag och distributör, som får lösningar specialanpassade efter just sina medlemmars behov. Affären växte stadigt under 2006 och Moderna har nu uppnått en sådan position att man allt oftare får förfrågningar från organisationer som vill ta del av de förmånliga grupplösningarna. Under 2006 utökades konceptaffären med flera nya, stora konton bland annat Civilekonomerna, Företagarna, SBC och ett antal bostadsbolag. Moderna tonar allt mer fram som akademikerorganisationernas försäkringsbolag och djupgående samarbeten finns idag med Akademikerförsäkring, Akademikerförbundet SSR, Polisförbundet och Civilekonomerna. Bilförsäkring stärker erbjudandet Erbjudandet till bolagets samarbetspartners utvecklades ytterligare i och med en efterfrågad lansering av en bilförsäkringsprodukt för konceptkunderna. Såväl tidigare nämnda Civilekonomerna som Villaägarna, Akademikerförsäkring och andra organisationer får därmed möjlighet att erbjuda sina medlemmar en konkurrenskraftig bilförsäkring och helkundslösningar. Tack vare att konceptlösningarna är uppbyggda i moduler är de flexibla och kan enkelt anpassas till samarbetspartners önskemål. Den nya bilförsäkringen beräknas bli en starkt bidragande faktor till ökad försäljning inom existerande konceptkonton under Offensiv direktförsäljning Moderna har historiskt i huvudsak sålt konsumentförsäkringar via försäkringsförmedlare. I slutet av året togs ett nytt steg i vår distributionsstrategi genom satsningen på modernabostad.se. I och med detta kommer Moderna att inleda en offensiv på direktförsäljning av mycket prisvärda konsumentförsäkringar på internet. Distributionsmodellen innebär att de administrativa kostnaderna kan hållas nere vilket återspeglas i priset. Konceptet är en vidareutveckling av Modernas internetbolag netviq. Väl rustade för tillväxt Efter ett år av konsolidering har affärsområde Konsument lagt en hållbar grund för att effektivt kunna hantera växande volymer. Ett viktigt steg har varit implementeringen av ett nytt och mer flexibelt försäkringsadministrativt system i vilket fristående förmedlare direkt kan hantera försäkringar via ett webbgränssnitt. Systemet förbättrar kommunikationsmöjligheterna mellan försäkringsbolag, förmedlare och slutkund, förkortar informationskedjorna på alla nivåer och innebär avsevärt mindre administration. Ytterligare ett viktigt steg som tagits under året är rekryteringen av ett flertal nyckelpersoner. Sammanfattningsvis står affärsområde Konsument väl rustat för att nå ökad slagkraft på marknaden under Bestånds- och resultatutveckling Konsument Premievolym Mkr Resultat Mkr 147 9, Bestånds- och resultatutvecklingen följer prognosen för affärsområde Konsument. Under året lanserades för direktförsäljning av mycket prisvärda konsumentförsäkringar direkt till slutkund

18 PRODUKT DIREKT

19 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 19 Starkt koncept på växande marknad Moderna Försäkringars produktförsäkringskoncept har rönt stora framgångar de senaste åren. Bolaget är en av de ledande aktörerna på den relativt mogna nordiska marknaden samtidigt som en stor tillväxtpotential finns på den europeiska marknaden. För att bättre möta den intensiva utvecklingen skapades ett nytt affärsområde Produkt Direkt under Produktförsäkring på bred front Fram till mitten av 2005 distribuerades hela produktförsäkringsaffären av försäkringsförmedlare. Därefter har Moderna stegvis utvecklat direktförsäljning av produktförsäkring parallellt med den förmedlade affären. En av bolagets viktigaste partners sedan 2003 är hemelektronikkoncernen Dixon, Europas ledande hemelektronikkedja, med verksamhet i Norden genom Elkjöp och i Centraleuropa via Electro World. Samarbetet har under de senaste åren utvecklats till en direktaffär där Moderna tillhandahåller försäkringar samt har ansvaret för kundservice och skadehantering av Elkjøps och Electro Worlds produktförsäkring. Genom detta samarbete har Moderna verksamhet i de nordiska länderna, samt Ungern, Tjeckien och Polen. Flerspråkig skadereglering Ökande volymer, nya etableringar och en marknad med god tillväxt gjorde det möjligt att lösgöra Produkt Direkt som eget affärsområde. Större resurser och specialistkompetens avsattes för att kunna fokusera fullt på denna affär. Stora satsningar har även gjorts för att erbjuda en hög och snabb skadeservice. För detta ändamål har en dedikerad och flerspråkig skadeorganisation skapats. Den går under namnet Happy Care och hanterar idag ärenden från hela Norden. I Europa sköts skaderegleringen initialt via lokala skaderegleringsföretag. Utökat skydd för allt dyrare elektronik Hemelektronikförsäljningen redovisade en mycket stark tillväxt det gångna året. Produktutvecklingen innebär att dyrare och teknologiskt mer komplicerade produkter blir allt vanligare. Det är en utveckling som medför ett större finansiella åtagande för kunden. Parallellt med den utvecklingen löper ett ökat behov av olika serviceerbjudande, där både kreditlösning och produktförsäkring ingår. Dessa serviceerbjudanden har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för elektronikkedjorna. Produktförsäkringarna är utformade så att de ska täcka de brister som konsumenterna kan uppleva trots att de har såväl hemförsäkring som en stark konsumentlagstiftning. Detta sker dels genom försäkringarnas breda omfattning av allriskkaraktär, dels genom generösa ersättningsregler som vid totalskada garanterar konsumenten en helt ny likvärdig produkt under hela försäkringstiden, utan åldersavdrag. Expansivt i Centraleuropa Den nordiska verksamheten fortsatte att växa kraftigt under året, framför allt i Finland och Sverige. Omkring försäkringar såldes per månad. Ett av de viktigaste tillväxtområdena är Centraleuropa där Moderna var först ut med produktförsäkring. Etableringen är särskilt intressant då försäkringsprodukter för privatpersoner inte har samma utbredning på denna marknad som i Norden. Efter en lite trevande inledning har försäljningen verkligen kommit igång under 2006 och Moderna är idag ledande på den centraleuropeiska marknaden. Här finns en stor befolkning och en växande ekonomi som visar mycket stor potential för denna typ av affär. Nyetableringen av butiker håller en högre takt än i de nordiska länderna, där utvidgningen snarare utgörs av köp av befintliga kedjor. Verksamheten i Centraleuropa förväntas successivt utvidgas till andra länder under de närmaste åren. Tkr Island Premieutveckling Produkt Direkt Premieinkomst Premieutvecklingen för produktförsäkring gynnades av att bli ett eget affärsområde. Norge Danmark Sverige Premieintäkt Tjeckien Polen Finland Ungern Moderna bedriver idag verksamhet i markerade länder och bedömer att Centraleuropa är affärsområde Produkt Direkts verkliga tillväxtområde.

20 modernabil

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

2014 ett år fyllt av affärer

2014 ett år fyllt av affärer Årsredovisning 2014 Innehåll 2014 ett år fyllt av affärer Överblick Året som gick F Det här är ICA Gruppen 1 Vd-ord 2 ICA Gruppens ramar och riktlinjer 4 13 F H Strategiska teman och prioriteringar 6 F

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer