Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)"

Transkript

1 Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper konkurrensen det går inte att leva på gamla meriter priset sätts på marginalen även om endast 2% flyttar kan det ha stor inverkan för alla kunder Ökar förståelsen och förenklar för svenskar att ta hand om sina pensioner. Alla kan bli storkunder ( pensionsmiljonärer ) 2 1

2 Är det verkligen så svårt? 3 Varför finns det produkter utan fri flytträtt? Det är dyrt med riskkapital över långa tidscykler den ömsesidiga idéen innebär att du får i början och ger på slutet Det minskar kostnaderna Det går att investera i mer illikvida tillgångar och erhålla en likviditetspremie Det jämnar ut kortsiktiga svängningar i kapitalmarknaden Människor riskerar inte att bli lurade av oseriösa rådgivare att investera i dåliga produkter 4 2

3 Tärningen är redan kastad! Införandet av en fri flytträtt på ny affär innebär att ett paradigmskifte redan har skett - nya kunder får men behöver inte ge Hos de flesta ömsesidiga försäkringsbolag får nya kunder en hög aktieandel i förhållande till garantiräntan Många gamla kunder har stora överskott och lågt värde av utfästa garantiräntor, de står därmed för riskerna om något går fel Nya kunder har flytträtt, inte gamla 5 Nya sparare har gynnats kraftigt på gamlas bekostnad Marknads- och garantiräntor Historik (%) 14% 12% 8% 6% 4% 2% 0% Garantiränta Långränta (10Y) Aktieallokering Historiskt genomsnitt (%) < Juni % 28% 25% 33% 43% 6 3

4 Nackdelarna med fri flytträtt är till stor del lösta Nackdel Det är dyrt med riskkapital Det minskar kostnaderna Det går att uppnå fördelar genom att investera i mer illikvida tillgångar Det behövs för att jämna ut kortsiktiga svängningar i marknaden Risken finns att en kund blir lurad att flytta från en bra produkt och istället välja en dålig Lösning Det går att behålla det ömsesidiga riskkapitalet om det skapas flyttregler som innebär att spararen betalar för erhållen garanti (implicit eller utnyttjad) - detta om spararen lämnar i förtid. Dagens IT-system och finansmarknad gör att det går, utan betydande merarbete, att räkna ut kostnaden för och administrera en rättvis flytt Livbolagen investerar till stor del i likvida tillgångar, därtill är likviditeten i marknaden klart bättre än tidigare Den finansiella marknaden erbjuder idag gott om finansiella försäkringar och förvaltningsstrategier som gör att det går att hantera flytt på individuell basis utan kollektiva inslag Är det bättre att bli lurad en gång och för evigt? Generellt är det mkt som behöver göras för att öka konsumentskyddet det gäller såväl nya som gamla - kunder 7 Vad är en rättvis flyttkostnad? I ett ömsesidigt bolag kommer de som drabbas att vara de sparare som inte flyttar rättvisefrågan är särskilt svår Vad ska ingå? Återbäring Anskaffningskostnader Erhållna garantier Värdet av garantier som inte har utnyttjats d.v.s. optionen att stanna kvar Det administrativa arbetet att utföra flytten Del av buffertfonder 8 4

5 Vad är en rättvis flyttkostnad? Faktor Ingår? Återbäring Anskaffningskostnader Garanterad avkastning Nej, om den inte överensstämmer med den faktiska avkastningen Marginellt, på samma sätt som det ser ut i existerande villkor för flytt bör den inte ingå (att betrakta som en rörelserisk) Nej, du lämnar i förtid Värdet av garantier som inte har utnyttjats d.v.s. optionen att stanna kvar Ja, den har ett värde och om betydande risk har tagits (om det går att räkna ut) Det administrativa arbetet att utföra flytten Ja Underskott i kollektiv konsolidering Överskott i kollektiv konsolidering Ja, kan vara nödvändigt för att hantera rörelserisker som har gått fel Nej, kan endast komma i fråga om faktisk avkastning varit högre än tilldelad ÅB 9 Det rättvisa värdet vid flytt i förtid teori + inbetalade premier med beaktande av den avkastning livbolaget faktiskt har haft på sina tillgångar minus de driftskostnader och övriga rörelserisker som har funnits under innehavstiden implicit värde av utfäst garanti som skulle kunna ha utnyttjats om kunden stannade kvar flyttkostnader hänförlig till försäkringen = Flyttbart kapital 10 5

6 Hur funkar det idag? En person har en utfäst garantiränta om 30% Återbäringen har under perioden varit 50% Avkastningen har under innehavstiden varit 20% Den kollektiva konsolideringen uppgår till 100% Tre varianter på dagens marknad vad är rätt? Försäkringsbolag A 50% i avkastning Försäkringsbolag B 30% i avkastning Försäkringsbolag C 20% i avkastning 11 Förslag - en förenkling på miniminivå Värde: Det lägsta av ÅB på pensionskontot och den faktiska avkastningen, efter kostnader som bolagets tillgångar har haft under innehavstiden (bolagen får incitament att reda ut vad den faktiska avkastningen har varit i annat fall ÅB) Minus: Om konsolideringen understiger 100% - aktuell konsolidering i förhållande till 100% (behövs för att undvika bank run och addera riskkapital) Direkta och rimligt beräknade flyttkostnader (praxis kommer att skapas) Rätt svar: 20% 12 6

7 Rättvis flyttavgift En rättvis flyttavgift hanterar många av nackdelarna med en fri flytträtt men bibehåller dess fördelar Den som lämnar i förtid tär inte på någon annans kapital Kunden står för kostnader som flytten medför Kunden får inte ut värdet av erhållna garantier i förtid Produkter kan byggas med långsiktigt fokus, andelen riskfyllda tillgångar behöver inte minska, långsiktiga och billiga garantier kan erbjudas, men bolagen måste hela tiden arbeta för att skapa rättvisa och attraktiva produkter 13 Livbolag som gynnar vissa kunder måste minska risken för de gynnade Marknads- och garantiräntor Historik (%) 14% 12% 8% 6% 4% 2% 0% Garantiränta Långränta (10Y) Aktieallokering Historiskt genomsnitt (%) < Juni % 28% 25% 33% 43% 14 7

8 Omfattning av flytträtten nuvarande position NEj Nja* Finns redan Ja * Fribrev kan komma att omfattas dock under förutsättning att en individ byter arbetsgivare Varför bör kollektivavtalsparterna omfattas? Arbetstagare Antal individer Bolag för icke-väljare Avkastning 1 jämfört med bästa bolaget, 3 år Avkastning 1 jämfört med bästa bolaget, 5 år Privatanställda arbetare Privatanställda tjänstemän AMF Pension -1,53% -3,80% Alecta -2,20% -2,70% Anställda i kommuner och landsting KPA -1,68% -1,30% 16 8

9 Valportals pressreleaser Fondförsäkring Genomsnittsavkastning 1,5 år Valportal -2,5% Gröna bolag -1,5% Överavkastning +1,0% Traditionell försäkring Genomsnittsavkastning 4,5 år Valportal +7,8% Gröna bolag +22,0% Överavkastning +14,2% 17 Dålig flyttrådgivning hur kan det förhindras? Exempel på dålig rådgivning finns hos marknadens samtliga aktörer Branschen behöver förbättra sig InsureSec är ett steg på vägen, har som en av dess viktigaste uppgift att ta fram en praxis direkt ekonomiskt ansvar ansvarsförsäkringar kommer inte att finnas för den som inte sköter sig LF har redan börjat agera 18 9

10 Exempel på dålig rådgivning - Storbanken Inga provisionslöner Fasta löner Mycket tveksam rådgivning (rådgivningslagen) Får rådet att överge höga garantiräntor utan att erhålla bra information vad värdet av garantin är Borde ligga inom ramen för Rådgivningslagen att upplysa konsumenten om värdet! Varför en fri flytträtt en summering Fördelningen av avkastning blir mer rättvist fördelad på hela marknaden Konkurrensen blir bättre och produkterna utvecklas Enkla modeller hanterar det flesta av problemen men ger ändå upphov till de flesta av fördelarna För att skapa maximal nytta ska en reform om fri flytträtt gälla såväl kollektivavtalad som privatmarknad Svaga livbolag kommer äntligen att tvingas att gå ihop med andra och bli starkare 20 10

11 Varför en fri flytträtt en summering Fördelningen av avkastning blir mer rättvist fördelad på hela marknaden Konkurrensen blir bättre och produkterna utvecklas Enkla modeller hanterar det flesta av problemen men ger ändå upphov till de flesta av fördelarna För att skapa maximal nytta ska en reform om fri flytträtt gälla såväl kollektivavtalad som privatmarknad Svaga livbolag kommer äntligen att tvingas att gå ihop med andra och bli starkare 21 Viktigast av allt flytträtten bidrar till mångfalden ingen har facit! Förvaltare slår aldrig index v.s Förvaltare slår index Människor är rationella vs Människor är inte rationella En stat kan inte gå i konkurs. Global diversifiering uppnås till stor del genom att investera i Svenska aktier vs. Global diversifiering är extra viktigt för en pensionssparare på grund av korrelationen mellan allmän pension och hur svenska aktier mår Investering i P/E kapital skapar värde skapar inte värde Risk har lika mycket värde i uppgång som nedgång vs nedgångsrisken är mkt värre 22 11

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Om detta bör vi tala Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Ju förr desto bättre Det finns ämnen man inte pratar om. Scenarier som man inte vill beröra, framför allt inte inom

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden

Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden Yrkesförberedande Praktik Pol-kand i nationalekonomi och statsvetenskap Sofia Karlsson 880307-1961 1 Praktikrapport Arbetsgivare: Folksam,

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Skattning av byteskostnader på den svenska marknaden för pensionsförsäkringar

Skattning av byteskostnader på den svenska marknaden för pensionsförsäkringar Skattning av byteskostnader på den svenska marknaden för pensionsförsäkringar Författare: Steven Zhao och Lovisa Harryzon Handledare: Robert Östling EC6902 Kandidatuppsats i nationalekonomi VT2013 Innehållsförteckning

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

Våga satsa. Smaforetag. Så påverkas du av regeringens nya skattepolitik. Varning för pensionsförsäkring. du har aktiebolag

Våga satsa. Smaforetag. Så påverkas du av regeringens nya skattepolitik. Varning för pensionsförsäkring. du har aktiebolag Omslag_SF2_Klart1 07-05-08 09.35 Sida 1 Smaforetag Smarta råd för dig och ditt företag Smarta råd för dig och ditt företag Nr 2 2007 Pris: 59:- Så påverkas du av regeringens nya skattepolitik Varning för

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer