Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP2 2008-09-25"

Transkript

1 Investeringsstrategi i en buffertfond AP2, 25 september

2 Bakgrund till pensionsreformen Reform driven av demografi. Från förmånsbaserat till avgiftsbaserat system Autonomt pensionssystem. Fixerad avgiftsnivå (18.5 %). 2

3 Pensionssystemet i sammandrag Pensionsavgift, 18,5 % av inkomsten Statsbudgeten 16 % 2,5 % Riksgäldskontoret PPM AP 1-4 AP 7 / Privata fonder (>600) Inkomstpension NDC Premiepension DC Garantipension 3

4 Bakgrund till pensionsreformen Reform driven av demografitrend. Från förmånsbaserat till avgiftsbaserat system Autonomt pensionssystem. Fixerad avgiftsnivå (18.5 %). Framtida pensioner beror på systemets stabilitet. Livstidsrisker bärs av individen före pensionering. Pensioner baserade på hela livsinkomsten. Pensionsreformen avser att ändra incitament. 4

5 Bakgrund till AP2 AP2 är en av fem buffertfonder. Ny roll för AP-fonderna sedan mdr i förvaltat kapital (30 juni 2008). Ackumulerade nettoinflöden sedan 1960-talet. Nettoutflöden inom ett år? AP-fonderna motsvarar ~ 10 % av pensionssystemets totala tillgångar. Få men betydande investeringsrestriktioner. 5

6 Pensionssystemets konstruktion Balans mellan tillgångar och skulder avgörande. 6

7 Pensionssystemets ställning (mdr SEK) Avgiftstillgång (+171) Pensionsskuld (+293) Buffertfonder 898 (+ 40) Balans 18 (- 82) (+211) (+211) 31 december 2007 (förändring från föregående år). 7

8 Pensionssystemets konstruktion Balans mellan tillgångar och skulder avgörande. Strikt regel för beräkning av tillgångar och skulder. Inga antaganden och diskonteringsfaktorer. Alla bestämningsfaktorer observerbara. Balanstalet styråran i systemet. Årlig avstämning av balansen i april. 8

9 Ställningen i pensionssystemet Mdr SEK (1,030) Konsolidering (1,0097) (1,0105) (1,0014) (1,0044) (1,0149) (1,0026) 0-50 Buffertfond "Underliggande" pensionssystem (Balanstal = Tillgångar/Skulder)

10 Automatisk balansering ( bromsen ) 10

11 Utfall och prognos (medianscenario) SEK mdkr Nettoflöde Balansöverskott

12 Målet för investeringsverksamheten Maximera avkastningen i förhållande till risk. Minimera risken för bromsaktivering. Minimera pensionsförlusten till följd av aktivering. Begränsad känsligt för inflation, livslängd och räntor. Horisonten för Investeringspolicy år. Realt avkastningsmål 5 %. AP-fonderna liten del av det totala systemet. 12

13 Portföljavkastningens grundkällor ( alfa och beta ) Exponering mot ekonomiskt motiverade riskpremier ( beta ) Systematiska riskpremier Passiv Låg frekvens ( långsiktig ) Tillgänglig för alla Låg kostnad Begränsad diversifiering Skickligt utnyttjande av felprissättningar i marknaderna ( alfa ) Sporadiska felprissättningar Aktiv Hög(re) frekvens ( kortsiktig ) Nollsummespel Hög(re) kostnad Hög diversifiering Förutsätter ej ineffektiva marknader Investera med marknaden Förutsätter ineffektiva marknader Investera mot marknaden 13 Aktiv indexering en hybrid

14 Investeringspolicy (1) Traditionell beta alltjämt mycket viktig. Statsobligationer. Företagskrediter med hög kreditvärdighet (Investment Grade). Aktieriskpremier i utvecklade länder. Beta karaktäristika Systematisk exponering mot ekonomiskt motiverade riskpremier. Kollektiv vara. Billig och enkel exponering. Svag portföljdiversifiering. Framåtriktade avkastningar låga (?). Mycket låga realräntor. Tidspremien alltjämt mycket liten. Kreditriskpremier högre än för ett år sedan. Aktiemarknaden prissätter högre riskpremier än för ett år sedan. 14

15 Högre riskpremier (Globala aktier) 6 5 Procentenheter Invasionen av Irak "Livbolagskrisen" sommaren 2002 Kreditkrisen / Börtoppen mars

16 Risken att vara ute ur marknaden Avkastning per år, % Sverige USA Världen ,7 9,2 6,6 Exkl. de 20 bästa dagarna 6,9 3,4 2,5 16

17 Investeringspolicy (2) Exotiska beta prissatta för högre avkastning. Statsobligationer i tillväxtmarknader. Aktier i tillväxtmarknader. High Yield obligationer. Private Equity (?). Karaktäristika Systematisk exponering mot ekonomiskt motiverade riskpremier. Kollektiv vara. Dyrare och mer komplicerad exponering. Bättre portföljdiversifiering. Tidigare låga riskpremier har vidgats. 17

18 Investeringspolicy (3) Ren alfa ger förutsättningar för högre avkastning. Karaktäristika Skicklighetsbaserade aktiva strategier. Privat vara Nollsummespel. Dyr(are) Ger mycket god portföljdiversifiering. Svårt att bygga en framgångsrik kultur. Rena alfastrategier baserade på long-short ökar chanserna för att lyckas. 18

19 Investment Policy (4) Alternativa beta Effektivare exponering mot traditionella riskpremier. Exponering mot icke-traditionella risk premier. Alternativa index som undviker marknadsvikter Traditionella index har långsiktigt gett lägre avkastning. 19

20 S&P500 vs. RAFI US (5-års rullande överavkastning, årstakt) 6% 0% -6% -12% Enhanced RAFI Index outperforms S&P 500 S&P 500 outperforms Enhanced RAFI Index 20

21 Investment Policy (4) Alternativa beta Effektivare exponering mot traditionella riskpremier. Exponering mot icke-traditionella risk premier. Alternativa index som undviker marknadsvikter. Traditionella index har långsiktigt gett lägre avkastning. Undviker fullt deltagande i värderingsbubblor. Lägre volatilitet. Volatilitet som ett tillgångsslag Implicit volatilitet systematiskt högre än realiserad volatilitet. Hög korrelation i fallande marknader. 21

22 Strategisk portfölj Fastigheter 5% Riskkapital 1% Aktier i Tillväxtmarknader 5% Svenska nominella obligationer 19% Svenska reala obligationer 2% Utländska aktier 35% Globala statsobligationer 11% Globala krediter 3% Statsobligationer i tillväxtmarknader 1% Svenska aktier 18% 22

23 AP-fonderna en begränsad del av pensionssystemet Faktiskt antagande Alternativt antagande* Sysselsättningsandel 77% 76% Pensionsförlust 6% 7,50% Nativitet** 1,67 1,75 Förväntad livlängd (2050) 91,8 91,1 Nettoinvandring*** Portföljavkastning (% per år) 6,5 9,5 Portföljstorlek, SEK mdr (AP2) * Det antagande som kompenserar effekten av minskad sysselsättningsgrad med en procentenhet. ** Antal barn per kvinna. *** Personer per år. 23

24 24

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet...

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet... Andra AP-fonden 2007/2008 Innehåll Redovisade värden avser exponerade värden där inte annat anges. Dessa omfattar utöver bokförda verkliga värden även allokerade (men ej investerad) likviditet till det

Läs mer

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Innehåll AP3 på 30 sekunder 31 Året som gick 2 VD har ordet 4 AP3s roll i pensionssystemet 6 Mål och strategi 9 Förvaltningsstruktur 12 Intervju

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

En modell för finansiering av pensionssystemet utan automatisk balansering

En modell för finansiering av pensionssystemet utan automatisk balansering En modell för finansiering av pensionssystemet utan automatisk balansering Rapport från pensionärsorganisationernas gemensamma pensionsarbetsgrupp D5 Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Riksförbundet

Läs mer

Värdebesked: din allmänna pension

Värdebesked: din allmänna pension Snitt Svensson Vägen 1 123 45 Sverige Värdebesked: din allmänna pension Förändringar på ditt konto under 2004 Inkomstpension (kr) Premiepension (kr) Ingående värde 2003-12-31 Pensionsrätter för 2003 Arvsvinst

Läs mer

Positivt resultat trots svag marknad

Positivt resultat trots svag marknad Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Positivt resultat trots svag marknad Andra AP-fondens val av strategisk portfölj med en låg valutaexponering och fondens egna val av index är de viktigaste förklaringarna

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 Första halvåret 2012 präglades av fortsatt oro avseende skuldsituationen i södra Europa med en svag konjunkturutveckling som följd. Resultatet för första halvåret

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING

ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING 211 Innehåll Allmän pension, tjänstepension och privat pension i Sverige 2 Visste du att 3 Så fungerar den allmänna pensionen 4 Administrations- och kapitalförvaltningskostnader

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2000 DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA ENLIGT MIN MENING ÄR DE UTÖKADE MÖJLIGHETERNA ATT PLACERA I AKTIER OCH ATT KUNNA AGERA GLOBALT. DE GENOMFÖRDA ÄND- RINGARNA ÄR EFTERLÄNGTADE OCH FÖRSTÄRKER

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Rapport 2014-01-16 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 1 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder

Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder KENT JANÉR VD för Nektar Asset Management, en marknadsneutral hedge fond som arbetar med stort inslag av makroekonomiska bedömningar.

Läs mer

Absolut avkastningsstrategi

Absolut avkastningsstrategi Denna guide har skapats för att göra investeringslitteraturen lättare att förstå och för att förklara några av de vanligaste begreppen. Tonvikten har lagts på klarhet och korthet snarare än att försöka

Läs mer

Pensionssystemet, blev det som tänkt?

Pensionssystemet, blev det som tänkt? Pensionssystemet, blev det som tänkt? Vad behöver göras? Rapport från Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG), Svenska KommunalPensionärernas Förbund (SKPF), Sveriges

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Det räcker nu! se över. pensionssystemet

Det räcker nu! se över. pensionssystemet Det räcker nu! se över pensionssystemet Pensionärernas Riksorganisation, augusti 2009 2 Det räcker nu se över pensionssystemet När det reformerade pensionssystemet beslutades på 1990-talet stöddes reformen

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Genomsnittlig allmän pension 2013

Genomsnittlig allmän pension 2013 Genomsnittlig allmän pension 2013 Kronor/månad 95e percentil 75e percentil 50e percentil 25e percentil 5e percentil 1 Vad är genomsnittlig pension och hur förändras den 2014? Katrin Westling Palm, generaldirektör

Läs mer

AMF Pension Årsredovisning 2007

AMF Pension Årsredovisning 2007 AMF Pension Årsredovisning 2007 Viktiga händelser 2007 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt och nyckeltal 12 Totalavkastningstabell 16 Risker och riskhantering 17 Styrelsen och dess

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Att gå i pension varför så krångligt? rir 2014:13

riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Att gå i pension varför så krångligt? rir 2014:13 riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Att gå i pension varför så krångligt? rir 2014:13 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Rapport 2013-10-25 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer