Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Vårterminen 2014 Frilufts Förskolor Lantgården 1(15)

2 Förskolan Lantgårdens verksamhetsberättelse vt 2014 Förskolans yttre och inre miljö, Frilufts Förskolor Lantgården ligger i ett radhusområde i Viby, Sollentuna. Det är nära till skog, ängar, vatten och stall. Förskolans gård har gungor, rutschkana, sandlådor samt stora lekytor med gräs och grus. Lantgårdens verksamhet är uppdelad på Upptäckare (1-3 år), Utforskare/Äventyrare (3-6 år) där Utforskare och Äventyrare är tillsammans i en hemvist. I byggnaden finns matsal och två gemensamma lokaler som är väl tilltagna för lek och övrig pedagogisk verksamhet. Ett vindskydd där Upptäckarna sover finns beläget på gården och ett tält där Utforskare och Äventyrare vilar när vädret tillåter. Maten levereras från förskolan Silverskogen där den tillagas från grunden enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. En ekologisk dag i veckan. Personalgruppen/ pedagoger Upptäckare Margaretha Allysdotter, förskollärare, 40 timmar Marika Eriksson, barnskötare, 30 timmar Utforskare/Äventyrare Ann Stranger Olsson, förskollärare och förskolechef 40 timmar. Arbetar med Äventyrarna. Sanna Johansson, 40 timmar, barnskötare. Arbetar med Utforskarna. Selver Uludag, 35 timmar, barnskötare och resurs. Arbetar med Utforskarna Alexandra Florbrant, 30 timmar, resurs. Arbetar med Utforskarna Barngruppen Under terminen har vi haft 31 barn på Lantgården. Upptäckare 10 barn Utforskare 15 barn och Äventyrare 6 barn Förskolan har haft ett antal föräldraaktiva inskolningar under terminen vilka har fungerat utmärkt. För de nya barnen har pedagogerna ett inskolningssamtal för att samla och ge information innan inskolningen och ett uppföljningssamtal efter inskolningen. Pedagogerna har ansvarsbarn vilket innebär att ansvarspedagogen dokumenterar i barnens Min bok och ansvarar för utvecklingssamtalet. Alla barn har en individuell utvecklingsplan som har utarbetats i samråd med respektive förälder vid utvecklingssamtalet. Till grund för denna ligger observationer och övrig pedagogisk dokumentation (barnens läroprocesser) i barnens Min bok. Under 2(15)

3 våren har alla pedagoger haft ett samtal för återkoppling av utvecklingssamtalet, utvecklingssamtal, utskolningssamtal samt avslutningssamtal. Planering, reflektion, utveckling, dokumentation Vi har under vårterminen haft reflektionstid och pedagogmöten där pedagogerna har diskuterat och utvecklat arbetet med likabehandlingsplan, pedagogisk dokumentation och Grön Flagg samt planerat det kontinuerliga arbetet i verksamheten. Under en planeringsdag i januari utvecklade vi arbetet med Lantgårdens likabehandlingsplan, där pedagoger, barn och föräldrar är delaktiga. Alla pedagoger har gått Frilufts Förskolors kurser kontinuerligt och uppdaterat HLR (hjärt och lungräddning), brandutbildnig och Hitta Vilse. En resurs har fått kontinuerlig utbildning och handledning från autismcenter. Personalen har haft 1 timme enskild reflektionstid varje vecka och 1 timme reflektionstid för gruppen varannan vecka. Som ett led i vårt arbete med att utveckla vår pedagogiska dokumentation har vi arbetat med barnens läroprocesser (uppföljning, utvärdering och utveckling). Vi har fått handledning av Frilufts Förskolors pedagogiska handledare och inspirationspedagog. Det har även arbetats fram ett dokument som ska underlätta och stödja pedagogerna i arbetet med pedagogisk dokumentation. Alla barn har sin egen pärm Min bok där vi samlar barnens läroprocesser. En sammanfattning av de olika gruppernas verksamhet sätts vid terminens slut in i barnens pärmar. Vi har ett utskolningssamtal med våra Äventyrare. Föräldrasamverkan Alla föräldrar får varje vecka ett veckobrev där vi berättar om barnens lärande under veckan och information om kommande vecka. På whiteboarden vid entrén sätts information upp. Alla gruppers pedagogiska dokumentation finns uppsatta på respektive hemvist ute och inne. Varje månad kommer även information till föräldrarna från förskolechefen. Vi har haft ett samverkansmöte. De centralt styrda dokumenten som Lpfö98:10 (läroplanen) och den kommunala planen samt förskolans egen verksamhetsplan finns i en pärm för föräldrainformation ute. Alla barn har en individuell utvecklingsplan som har utarbetats i samråd med respektive förälder vid utvecklingssamtalet. Till grund för denna ligger observationer och övrig pedagogisk dokumentation i barnens Min bok. Vi har under terminen haft ett drop in där vi visade vårt arbete med kroppen och rörelse. Barn och föräldrar fick delta i en aktivitetsbana och pedagoger fanns tillgängliga för att förklara syftet. Samtidigt visade vi hur viktigt det är 3(15)

4 vad barnen äter på förskolan. Vi bjöd på middag där Åsa lagat mat både för öga och smak. Vi avslutade terminen/läsåret med en picknick tillsammans där barnen hälsade sommaren med sång. Det här är en tradition som skapats på Lantgården. Alla föräldrar har svarat på Sollentuna kommuns kundundersökning som kom ut i februari. En återkoppling/åtgärdsplan har gjorts av pedagogerna som samverkansföräldrar och alla föräldrar tagit del av. Under hösten kommer vi att förankra och diskutera det fortsatta arbetet med de prioriterade områdena i kundundersökningen på samverkansmöte och föräldramöte. Verksamheten och styrdokument Vi har arbetat enligt läroplanen (Lpfö 98/10) med stöd av Öva, -pröva, -och läraplanen, Grön Tråd, Våra mål i verksamhetsplanen och Grön Flagg. Med Veda & Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt på förskolan. Gemensamma teman på hela förskolan har varit språk/kommunikation, barns rättigheter (lika/olika) för Lantgården och Grön Flagg (livsstil/hälsa) människokroppen. Vi har dokumenterat barnens läroprocesser som sedan satts upp på fönster och dokumentationsvägg. Den pedagogiska dokumentationen har sedan samlats i barnens Min bok. Med hjälp av intervjuer, samtal och diskussioner mellan pedagoger, barn och föräldrar har vi arbetet med Lantgårdens likabehandlingsplan. Vi har utvärderat och utvecklat miljön på förskolan och barnen har varit med och utvecklat de olika stationerna på gården. Tillsammans med barn och pedagoger har vi arbetat med barns rättigheter, lika/olika och människokroppen. Lantgården har flera traditioner som vi har genomfört under terminen. Julgransplundring, Veda & Barke loppet på skidor, påsk lunch, picknick och midsommarfirande. I vår har även Veda & Barke springlopp blivit en tradition. Frilufts Förskolor har också samlat in skor och lakan till projektet Vaggan i Litauen. Vi tar emot barnen ute varje dag. När alla barn kommit har vi samling/fruktstund på förskolan eller i skogen och därefter sker olika aktiviteter i de olika skogsgrupperna. På gården har vi stationer med olika aktiviteter där barnens inflytande, skapande, fantasi och lekkompetens får möjlighet att utvecklas. Våra måltider äter vi ute större delen av året så länge vädret tillåter. Upptäckarna vilar ute i vindskyddet. Utforskare och Äventyrare har sin vila ute i tältet eller under tak så länge vädret tillåter. På eftermiddagarna erbjuds olika typer av aktiviteter på de olika stationerna. 4(15)

5 Alla grupper har gått till skogen tillsammans med Veda & Barke varje tisdag, onsdag och torsdag. Skogen är våra uterum. När vi klättrar på stenar, hoppar jämfota, leker tittut, rullar, ålar och klättrar tränar vi grovmotorik. Inne, och även ute vid borden, har vi tränat finmotoriken då vi ritar, målar, trär pärlor, lägger pussel och klär på/av kläderna. Måndagar är vi på förskolan och det är veckans miljödag då vi sköter om gården, källsorterar våra sopor och sköter om komposten. I Grön flagg arbetet under våren har vi fokuserat på livsstil/hälsa där vi plockat fram kamratskap/människokroppen/rörelse. Vi utvecklar ständigt vår utomhuspedagogiska verksamhet och till hjälp har vi Grön Tråd och Öva-, pröva- och läraplan som har utarbetats gemensamt för Frilufts Förskolor. En miniminivå vad verksamheten ska omfatta. Den fungerar även som ett planeringsunderlag och en kvalitetssäkring för vår verksamhet. Veda & Barke är dockor som symboliserar två barn som gör precis som barnen och är med oss i den dagliga verksamheten. Veda & Barke är en länk mellan barn och pedagog i olika situationer. Under våren har vi fortsatt att utveckla våra stationer på gården och vi har stöttat barnen i deras utmaningar och nya konstellationer. Grön flagg, barns rättigheter och Lantgårdens likabehandlingsplan är ett arbete på lång sikt. Utvecklingsområden inför hösten 2014 # Vi ska fortsätta att utveckla arbetet med barns rätt, lika/olika och vår likabehandlingsplan. Målet är att vår gemensamma värdegrund ska vara tydlig och förankrad i hela arbetslaget. # Vi ska fortsätta utveckla vår pedagogiska dokumentation ännu mer och synliggöra processen för barn och föräldrar på väggar ute/inne och i barnens Min bok. # Vi ska ha metoddiskussioner om förhållningssätt, barnsyn, värdegrund och uppföljning av kundundersökningen som ett återkommande inslag på gruppmöten, pedagogmöten, planeringsdagar, utvecklingsdagar och i utvecklingssamtal. # Vi ska utveckla vårt arbete med läroprocesser genom att bland annat använda I-pad tillsammans med barnen i verksamheten. Målet är att barnen ska bli mer delaktiga i planering och utförande. # Vi ska hitta mötesplatser i meningsfulla sammanhang där barnen demokratiskt kan utveckla sina läroprocesser. 5(15)

6 # Vi ska tillsammans med barnens inflytande fortsätta att utveckla vår pedagogiska miljö tillsammans inne och ute. Målet är att vår miljö skall vara pedagogiskt utformad och lätt att förstå och nå för barnen. Miljön skall locka till lärande, utveckling och lek. Verksamheten utgår från att barn är kompetenta. # Vi ska fortsätta att diskutera och utveckla vårt tänk runt pojkar/flickor (genus). # Vi ska fortsätta arbeta med barns inflytande genom dialog i verksamheten, ständiga diskussioner i pedagoggruppen, på gruppmöten och pedagogmöten. # Vi ska arbeta aktivt med Grön Flagg tema Livsstil och hälsa # Vi ska ständigt utveckla den gemensamma reflektionstiden ännu mer för enskilda pedagoger och arbetslag. # Vi ska tydliggöra vårt pedagogiska arbete ännu mer för föräldrar och fortsätta utveckla arbetet med Veda & Barke. Nu önskar jag alla en riktigt skön sommar! Ann Stranger-Olsson förskolechef Verksamhetsberättelse vårterminen 2014 Frilufts Förskolor Lantgården Grethas och Marikas Upptäckare Vi har arbetat enligt läroplanen (Lpfö-98) med stöd av våra styrdokument: Öva,- pröva,- och läraplanen. Gröna tråden, våra mål i verksamheten och Grön flagg (Livsstil och hälsa). Barns rättigheter/lika och olika. Med Veda & Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt på förskolan. Jagutveckling: På samlingarna sitter vi alla tillsammans i en cirkel med Veda och Barke. Alla upptäckare är nu trygga med att veta var sin bestämda sittplats är. Barnen är väldigt uppmärksamma på vilka kompisar som är här och vilka som är borta. Barnen blir sedda och känner sig trygga i gruppen och har nu lärt sig att det är okej att säga nej och visa stopp. Veda & Barke och djuren har visat på (i samlingen) hur en bra kompis kan vara. inte slå stopp krama. Man kan vara glad, arg och ledsen som ekorren blev när han gjorde illa svansen, då fick han plåster, en spruta och en kram så att han blev glad igen.(likabehandling, lika och olika). Vi har uppmuntrat varandra att vänta på sin tur, lyssna på sina kompisar, visa hänsyn och hjälpa varandra. Vi har fortsatt med att barnen får turas om att dela 6(15)

7 ut frukt till sina kompisar. Många har lärt sig att säga varsågod och tack och har med glädje gått in för sitt uppdrag. Vi har haft Livsstil och hälsa med inriktning på människokroppen som vårat Gröna flagg tema den här terminen. Vi har sjungit, dansat och tränat vår kroppsuppfattning genom att benämna våra kroppsdelar. Händerna på huvudet klappe, klappe, klapp. Veda och Barke har hjälpt till att rita av våra kroppar, händer och fötter. Att göra handavtryck med färg var roligast tyckte många upptäckare, då kunde man kladda och även smaka på färgen. Vi tränar på- och avklädning och flera upptäckare kan nu klä på sig och vet vilken kroppsdel kläderna ska sitta på. Socialkompetens-EQ Innan vi går till skogen, hjälps vi åt att sätta på oss våra ryggsäckar. Vid grinden samlas vi och tar vår gåkompis i handen och sjunger Veda & Barke sången. Vi har lärt oss många olika begrepp. En del barn går framför, mellan och bakom varandra. Att vara en bra kompis eller nu var du inte en bra kompis har många upptäckare lärt sig att säga nu. I leken bearbetar barnen sina erfarenheter och lär sig nya färdigheter. Nu bjuder barnen in varandra mer till lek och kan leka längre stunder i samma lek. De har lekt (mamma, pappa, barn), (hund), (köra bil), (köra båt), (lekt sjukhus), (lekt affär). I vår sand och vattenlek har vi gjort nya upptäckter: vad som flyter på vatten och vad som sjunker i vattnet. Ibland kändes sanden varm eller kall. Det har varit många kompisar som samlats vid vattenpölarna och öst i och ur vatten i hinkarna. En del har valt att leka med lego, i båten eller med bilarna (barns inflytande). Språk och kommunikation Vi pratar och sätter ord på saker och ting i vardagen och uppmuntrar barnen att ta kontakt med varandra. (dialog) Vi har sjungit många sånger och har haft dans och rörelselekar, rim och ramsor. Under samlingsstunderna har barnen visat på stort intresse o koncentration när vi har illustrerat olika sagor. De har lärt sig många nya ord i till exempel: sagan om den lilla gumman, där vi har lärt oss, stol, bord, pall och det roligaste ordet har varit stäva. De säger de om igen, stäva, stäva, stäva. När vi har klätt på oss benämner vi namnen på kläderna och barnen har sagt efter oss och har nu lärt sig namnen på kläderna. Vi har haft bilder på olika kläder, som barnen har tittat och lärt sig av tillsammans med Veda & Barke. I våra sång och rörelselekar har vi skrattat och haft roligt tillsammans. Alla är glada och med i leken och många kan ta en instruktion. 7(15)

8 Vi har läst och tittat i många böcker och lärt oss många nya ord. Att lära sig nya sånger har varit jätteroligt: ( en sol och en båt och en åtta, en bil och en hink och en råtta. ). Matematik Vi har letat och hittat former i naturen och sorterat naturens material (stora pinnar, små pinnar) (stora kottar, små kottar). Jämfört tunga och lätta saker i naturen. Upptäckarna har tyckt att det var roligt att räkna: vi räknar barnen som är här idag, hur många stora pinnar det finns, hur många dagar en vecka har. ( sju dagar har veckan- sången ) Grov- och finmotorik Skogen är vår bästa lekplats. Vi har tagit oss upp för vår jättestora backe på väg till skogen. Vi har hoppat jämfota över stockar och stenar, klättrat och lekt tittut bakom träden. I skogen och på gården har vi haft hinderbanor och tränat på att balansera, hoppa, krypa med mera. Vi har tränat klara, färdiga, gå inför vårt springlopp med Veda & Barke. Och barnen leker det fortfarande varje dag på gården. I vintras hade vi Veda & Barke loppet på skidor, där åkte några upptäckare skidor medan vi andra sprang. I vår sång och danslek har vi haft roligt och rört hela vår kropp. Vår finmotorik har vi tränat genom att klä på och av oss, ritat och målat. Vi har målat tillsammans inne vid bordet, använt träden som staffli och staketet. Att hantera sin ryggsäck är fortfarande lite svårt, men vi hjälper varandra. Vid maten har vi uppmuntrat barnen att försöka använda bestick. Naturvetenskap och teknik Varje dag har vi skrapat tallriken i komposthinken och gått med den till vår varmkompost. Det har varit spännande att följa arbetet som sker där och alla har haft ett stort intresse. På vår miljödag på måndagarna har vi också sopsorterat och gått till soprummet, sopat, krattat, sorterat trasiga leksaker och tagit hand om vår gård. På vår skräpplockarvecka plockade vi massor av skräp som vi sen sorterade och vi har fortsatt att alltid plocka ett skräp om dagen I skogen har vi gjort många roliga upptäckter! Med alla våra sinnen har vi upptäckt våren och vi har hittat maskrosor som man kan blåsa på och se alla frön flyga iväg, slånbärsbuskar som har pyttesmå blommor som luktar starkt och grenar som sticks. Med våra toalettrullekikare har vi sett både hackspett, bofink, svartvit flugsnappare, nötskrika och att skatan har byggt bo. 8(15)

9 Den här terminen har vi hälsat på myrorna varje vecka och i vintras ville de inte alls komma fram och inte heller när det har regnat men när solen och värmen kom då kryllade det av Jonte Myror! Vi har lyft på stockar och stenar och hittat gråsuggor, tusenfotingar och hoppstjärtar som kunde hoppa! Som vi kan! Hopp hopp hopp! Och en dag såg vi en växt som krullat ihop sig (träjon) som vi stod länge och funderade över. Många snäckor och sniglar har vi också hittat. Och tänk att snäckan kunde hålla sig kvar, upp och ner när han hamnade på ett papper. Några gånger har vi eldat och myst framför elden och smakat pinnbröd. Det var gott! Med smör på! På våffeldagen gräddade vi våfflor över den öppna elden. När vi har gått hemåt avslutar vi alltid med nu är det slut för idag, tack och adjö för idag. Det var mycket vi gjort och dagen gick fort, men nu är det slut för idag! Och nu säjer vi tack och adjö för denna termin och ser fram emot att få fortsätta stimulera och utveckla barnen inom alla dessa områden på ett lustfyllt, roligt och lärande sätt! Gretha och Marika Verksamhetsberättelse vårterminen 2014 Frilufts Förskolor Lantgården Utforskare Vi har arbetet enligt läroplanen (Lpfö-98/10) med stöd av våra styrdokument: Öva-pröva-läraplanen, Gröna tråden, våra mål i verksamheten och Grön flagg (Livsstil och hälsa). Barns rättigheter/lika och olika. Med Veda och Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt på förskolan. Jagutveckling: Morgonen startar genom att vi berättar hur dagen skall se ut, vilka kompisar som är borta, vem av oss pedagoger som öppnar/stänger. Detta gör vi dagligen för att barnen skall få en uppfattning om hur deras dag kommer att se ut, samt att de skall känna trygghet i att veta vad som kommer att ske under dagens gång. Ett stort projekt som hela förskolan har varit med att dra igång har varit vårt Grön Flagg tema (Livsstil och hälsa) med inriktning på människokroppen. Veda och Barke var med och visade hur vi skulle starta projektet. Veda och Barke fick lägga sig på ett papper, med hjälp av en penna ritade vi av deras kroppar, många tankar och idèer kom från barnen när kropparna var klara Oj titta pappa Hennes hand är mindre än hennes andra hand, Veda har fyra bokstäver i sitt namn, och Barke har fem. 9(15)

10 Sen var det barnens tur, spännande att få lägga sig på ett papper, helt stilla skulle man ligga när pennan gick längs kroppen, Oj de kittlas, vi pratade om vad vi egentligen har på våra kroppar, Jag har 5 fingrar på en hand, titta!. Vi kom fram till att vi är ganska lika, fast vi är ändå olika. Barnen fick klura på vad som skiljer en pojke och flicka ifrån varandra pojkar kan inte ha långt hår Jo men jag vet en som har långt hår och han är pojke. Socialkompetens: Vi arbetar kontinuerligt med hur man är en bra kompis, om vi ramlar så finns vi där för att hjälpa varandra upp, är ryggsäcken svår att öppna så kan en kompis hjälpa till. Vi arbetar mycket kring att Utforskarna skall hjälpa varandra när de är svårt, vi samtalar med vår gåkompis på väg till skogen och upptäcker saker tillsammans. Vi har läst sagor som Grodan och främlingen hur känns de egentligen att komma ny till en grupp? Dom var inte så snälla mot Råttan, de vet ju inte vem han är, så varför säger de att han inte är snäll då?! Igelkotten klarar sig själv om hur igelkotten ska klara sig själv i naturen, men tänk om man hittar kompisar på vägen och då klarar man sig bättre med hjälp av andra. Det är som med min ryggsäck, en kompis kan hjälpa mig om jag inte kan Vi har också läst boken Lika som bär där vi ställde oss frågan, hur skulle de vara om alla hade likadan näsa, samma ögonfärg och samma hårfärg, vad tror ni händer då?! Men då skulle ju alla se lika ut, de går ju inte. Språk och Kommunikation: Stor fokus har vi lagt kring att diskutera och samtala med varandra, det är viktigt att lyssna på sin kompis när kompisen pratar och att man då är tyst och lyssnar. Ganska svårt har de varit i början att vänta på sin tur, med hjälp av vår lyssnarpinne har vi påmint varandra om att när man har pinnen har man också ordet. Vi har samtalat kring hur vi ser ut, hur jag bor, hur ser min familj ut?! Vi har också diskuterat kring drömmar, vad händer egentligen när man sover?! Man blundar och vilar Men vad händer med hjärnan när vi sover? Tillsammans har vi sökt information på förskolans ipad och kommit in på drömmar. På natten drömmer man saker, ibland läskiga och ibland inte. Läskiga drömmar var de som barnen visade störst intresse för, så vi startade ett sidoprojekt ur människokroppen där vi la fokus på hjärnan och drömmar (barns inflytande). Vi har också använt oss av Gerd Strandbergs kort i naturen, där barnen har fått i uppdrag att hämta saker i naturen Hämta något långt har det varit svårt att hitta så har vi hjälpt varandra, vad finns egentligen i naturen som kan vara långt? jag vet, det är enkelt, en pinne. 10(15)

11 Matematik: Tillsammans har vi letat efter matematiska symboler i naturen, runt trädet när vi kommer in till skogen bildar vi alltid en cirkel. När vi senare delar upp oss i våra skogsgrupper bildar vi en orm, titta vad lång ormen blev när vi går alla tillsammans kottarna som vi har hittat har både varit små/stora (storlek), men också runda och avlånga. Vi har tillsammans letat kottar som vi senare har räknat, hur många kottar hittade vi totalt tillsammans? (antal) Hur många kottar blir det kvar om vi har 4 och tar bort 2 kottar vänta jag vet, enkelt de är 2 kvar. Grov- och finmotorik: Under vintertid har vi använt oss av vår grovmotorik i skidskolan, vi har varit köttbullar/spagetti svängt som flygplan i backen, böjt på knäna för att köra igenom portar. Tillsammans på förskolan har vi haft Veda & Barke skidlopp och springlopp. I skogen har vi lyft långa pinnar för att fortsätta bygga på vår koja, vi har lekt snoken som ålat sig genom kompisarnas ben, sjungit sånger som Händerna på huvudet Huvud, axlar, knä och tå Fem små fingrar har jag Vi har använt vår finmotorik i den dagliga leken med duplo, noppor, dockor, pärlor, färgpennor, målat vid staffli samt vid plantering i vårt trädgårdsland. Dagligen tränas både grov- och finmotoriken vid av-påklädning, hantering av sin ryggsäck när vi går till och från skogen men också vid matsituationer där vi stödjer barnen till att prova att dela sin mat själv samt att bre sin smörgås. Naturvetenskap och teknik: Under våren har vi tillsammans planterat squash, paprika och smörgåskrasse inomhus, varför planterar vi inomhus?! De är bara för att de är för kallt ute Men vad behöver egentligen en växt för att kunna växa den behöver vatten, sol och jord. Vad hände egentligen med smörgåskrassen som vi planterade?! Den började mögla, vi tar reda på varför den möglar. Senare under våren har vi under vår miljödag först rensat i vårt trädgårdsland för att ta bort allt ogräs, och sedan gallrat ner grönsakerna vi planterat i landet, nu måste vi ta hand om växterna genom att vattna för att sedan skörd till vår skördefest. nu måste vi vattna, annars kan inte squashen växa ju Runt påsk fick alla Utforskare ett uppdrag; att samla ris i skogen som vi senare tillverkade en cirkel av, i cirkeln hängde vi fjädrar så de blev påskfint på förskolan, barnen fick hitta varsin pinne som vi senare tillsammans med riset tillverkade kvastar av Nu flyger jag till blåkulla, kom igen. Ett annat projekt vi startat är att använda oss av lera, efter att vi tagit reda på hur stor vår egen hjärna är, skall vi prova att tillverka hjärnor, hur stor är min hjärna, hur ser den ut, ser kompisens hjärna likadan ut?! 11(15)

12 Vi ser fram emot att få fortsätta att stimuleras och utvecklas i alla dessa områden under höstterminen, men att fortsätta att fördjupa oss i Människokroppen, Socialkompetens (kamratskap) och Matematik. Glad Sommar önskar Sanna, Selver och Alexandra. Verksamhetsberättelse vårterminen 2014 Frilufts Förskolor Lantgården Äventyrare Jag har arbetat enligt läroplanen (Lpfö-98/10) med stöd av våra styrdokument: Öva,-pröva,- och läraplanen, Gröna tråden, våra mål i verksamhetsplanen och Grön Flagg (Livsstil/hälsa). Barns rättigheter (lika/olika). Med Veda & Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt på förskolan. På Lantgården har vi sex äventyrare, två flickor och fyra pojkar. Jagutveckling: Veckan börjar med att vi har miljödag tillsammans på förskolan. Vi sorterar sopor, sköter om gården, rensar förråd och tar hand om komposten. När Äventyrarna går till skogen så tar alla sin ryggsäck och sin gåkompis i handen och går till grinden. Där berättar vi kort hur dagen ser ut tillsammans med Utforskarna och Veda & Barke. Äventyrarna går sedan tillsammans till sin skogsplats. På vägen stannar vi och tittar vad som hänt i naturen och barnen diskuterar och reflekterar med varandra. Lyssnarpinnen som togs fram under hösten har varit med oss varje dag i skogen. Ibland går det bra utan och ibland har barnen själva påmint varandra och sagt att: nu måste vi ta fram lyssnarpinnen! Jag har gett barnen tid att lösa problem tillsammans. Vi har arbetat med Människokroppen och det har varit reflektioner runt lika/olika: Mitt skinn har en annan färg! Jag kan tre språk! Vad händer i kroppen när man blir kär? Pojkar och flickor ser inte likadana ut! Flickor har långt hår!? Kan inte pojkar ha långt hår!? Veda & Barke har varit med i diskussioner och implementerat olika frågor. I arbetet med barns inflytande har barnen bestämt vad vi ska arbeta med just nu och jag har tagit tillvara barnens diskussioner och vi har bland annat fortsatt vårt arbete med vulkaner från hösten. Socialkompetens- EQ: Att var en bra kompis har varit ett stort arbete tillsammans och Veda & Barke och jag har förberett barnen för övergången till skolan. I leken har barnen tillsammans kommit överens och det har varit viktigt att ingen känner sig 12(15)

13 utanför: Titta du kan också bo i kojan! eller vi kan bo grannar! Att komma överens om vilka som ska gå först till skogen idag kan ta lång tid. Till slut kom barnen fram till ett system som alla var nöjda med och följde varje dag. Detta är ett system som barnen även kom på att de kunde använda vid flera tillfällen som till exempel vid gemensamma lekar: Sista paret ut och Alla ekorrar byter träd. Tillsammans har vi besökt skolan där barnen har varit med på skolgården och lekt med andra barn de känner och skapat nya kontakter. Vi har också hälsat på pedagogerna som arbetar i skolan. Hitta Vilse kursen har lärt oss hur man håller sig varm, bygger en koja, stannar där man är, kramar ett träd och gör tecken i skogen. Språk-och kommunikation: Under våren har det varit många intressanta diskussioner runt bland annat människokroppen och även djurkroppen. Ser djuren likadana ut inuti som människor? Vi hittade en död näbbmus innanför dörren till äventyrsplatsen och vi undrade vad som hade hänt med musen. Reflektion: Den kanske var sjuk! Jag tror den spelar död! Vi har sedan läst böcker om både människokroppen och djurkroppen. Barnen har också reflekterat runt olika länder och språk. Vi har lekt med ord Reflektion: Vad är farin? Vad betyder hälla upp degen utan söl? Och vad heter det på engelska eller arabiska. Vi vårt arbete med barnkonventionen lika/olika har vi läst och tittat i boken Lika som bär där barnen diskuterat och reflekterat över olika språk, utseende, hudfärg, räddsla, och empati. Hur känns det att vara kär!? Reflektion: man blir pirrig i magen! Det är bara flickor som blir pirriga! När vi äter matsäcken i skogen börjar vi med en ramsa: Jag vill ha mat sa tummetott.. (med höger hand) Jag vill ha mat sa tummen. (med vänster hand). Vi avslutar med tummetott, slickepott, långeman, gullebrand och lilla vicke speleman. Ramsor som varit viktiga varje tisdag. Melodier, sagor och sånger har varit roligt och i sagan om Klas Klättermus har vi sjungit och analyserat texter med konstiga ord. Vi avslutade våren med att sjunga sångerna med rekvisita för alla föräldrar på picknicken. Kunskapsutveckling i matematik: Vid utvecklingssamtalen och i verksamheten upptäckte jag att alla Äventyrare var intresserade av att räkna med siffror och vi plockade in både plus och minus vid samlingar och i leken. Reflektion: jag har fem fingrar på en hand och fem fingrar på andra handen! Hur många fingrar blir det? Nu undrar Veda om hon kan låna fem fingrar av dig! Hur många blir det då? Vi har också byggt mönster av materialet vi har i skogen. Barke började med ett mönster och barnen fick 13(15)

14 fortsätta att fylla på och även komma på nya mönster. Exempel: kotte, pinne, barr, kotte,pinne,barr. och barnens egna mönster kotte, pinne, barr, löv. Under dagens rutiner har jag implementerat matematiken tillsammans med barnen i olika situationer. Exempel: när vi står vid grinden och alla tagit sin gåkompis i handen och barnen själva har kommit överens om i vilken ordning de ska gå för att det ska bli rättvist. Barnens reflektioner: när vi har går först till skogen byter vi och går sist tillbaka till förskolan. Då går ni går i mitten! Barnen har också fått uppdragskort där de bland annat fått i uppdrag att hämta något lätt, hämta något långt, gör ett mönster av naturens material och hämta något tungt. På den vita duken i skogen har jag lagt ut siffror som barnen lekt med räknat både plus och minus. De sista veckorna och dagarna tillsammans på förskolan har vi använt ett måttband och klippt av en bit varje dag för att se hur många dagar vi har kvar tillsammans. Sedan har också varje barn ritat sitt självporträtt och sedan gjort cirklar med ett kryss för varje dag ända fram till sommarlovet. Grov- och finmotorik: I början av terminen hade vi skidskola. Tillsammans med Utforskarna har vi använt hela kroppen när vi trampat solstrålar, krupit ihop som köttbullar, sträckt på oss som spaghetti och åkt i portar i snön. Vi har även haft Veda & Barke skidlopp och springlopp alla tillsammans på förskolan. Vårt tema människokroppen har utvecklat många frågor och vi har utmanat kroppen. Reflektioner: vad händer om vi inte har något skelett? Då ramlar vi ihop så här! Det finns en luftstrupe och en matstrupe i halsen! Hur gör man under vattnet? då kan man inte andas. Vi har fortsatt vårt arbete med vulkaner och tillsammans har vi gjort en vulkan i lera där fingrarna har gjort hål i leran för gångar till lavan som rinner ut. I min ryggsäck finns det alltid pennor och papper och det har blivit många självporträtt och vulkaner. Alla Äventyrare har lekt tillsammans i skogen och byggt koja eller hus på skogsplatsen och leken har fortsatt när vi kommit tillbaka nästa dag. Vi har satt upp rep och klättrat uppför stenar och backar. Veda visade alla barn hur man gör när man täljer: man sitter mot ett träd och särar på benen och håller kniven i stadigt grepp och täljer pinnen ifrån sig. Tillsammans har vi lekt lekar som alla ekorrar byter träd, sista paret ut och snoken. Naturvetenskap och teknik: När snön kom byggde vi snökojor och samlade vatten och la i olika saker (tyngd/kraft) och ställde ut i kylan och observerade varje dag vad som hänt. Till slut blev det fina isskulpturer! 14(15)

15 Det har varit ett fortsatt spännande arbete med vulkaner och vi har tagit reda på mer fakta och provat att skapa en vulkan av lera tillsammans. Var kommer lavan ifrån? Vad händer vid ett vulkanutbrott? Det finns gångar i vulkanen där lavan rinner ut och vi har kvar att prova att göra ett vulkanutbrott. I arbetet med människokroppen blev det många funderingar: Vad händer med kroppen när det är kallt? Barnens reflektioner: man blir röd och skakar. Hur ser djurens kropp ut inuti!? Det startade med att vi hittade en liten näbbmus innanför dörren till skogsplatsen. Hur ser näbbmusen ut inuti kroppen!? Hasse som blev näbbmusens namn la vi under skräpbrädan. Vi har sedan tittat på Hasse med jämna mellanrum och nu har han bara pälsen kvar. Hasse fick även en kompis under brädan när vi hittade en näbbmus till! Tillsammans med Utforskarna blev det en hitta näbbmusen-vecka. Under våren har vi planterat inne, både squash, paprika och smörgåskrasse. Vad behövs för att det ska växa? Jord, vatten och sol! När vi planterade smörgåskrasse hände det något konstigt, det blev mögel istället för krasse. Vad gjorde vi för fel!? För mycket vatten? För lite vatten? Vi har varit vid vattnet och håvat! Där hittade vi många småkryp som mygglarv och sötvattengråsugga. Vi har ätit lunch och eldat tillsammans med utforskarna i skogen. Vilat på äventyrarnas egen plats i skogen. Varje dag har vi låst upp dörren till skogen och låst när vi gått tillbaka med ett blippkort. Innanför dörren i skogen har vi satt oss och öppnat alla sinnen en stund innan vi gått vidare till samlingsplatsen. Vi avslutar dagen med sång: Nu är det slut för idag. Veda & Barke har läst sin Midsommarsaga som är en hemlis som bara Äventyrarna får höra. Nu är det dags att lämna förskolan för nya äventyr och utmaningar. Jag lämnar med varm hand över till skolan och önskar alla Lycka till! Jag önskar alla ett riktigt skönt sommarlov! Ann 15(15)

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Höstterminen 2014 Frilufts Förskolor Lantgården 1(12) Förskolan Lantgårdens verksamhetsberättelse ht 2014 Förskolans yttre och inre miljö, Frilufts Förskolor Lantgården ligger i ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Höstterminen 2013 Lantgårdens Förskola 1(14) Förskolan Lantgårdens verksamhetsberättelse ht 2013 Förskolans yttre och inre miljö, Frilufts Förskolor Lantgården ligger i ett radhusområde

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Vårterminen 2015 Frilufts Förskolor Lantgården 1(12) Förskolan Lantgårdens verksamhetsberättelse vt 2015 Förskolans yttre och inre miljö, Frilufts Förskolor Lantgården ligger i ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Vårterminen 2013 Lantgårdens Förskola 1(10) Förskolan Lantgårdens verksamhetsberättelse vt 2013 Förskolans yttre och inre miljö, Friluftsförskolan Lantgården ligger i ett radhusområde

Läs mer

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan för Frilufts Förskolor Mål och metoder Vi arbetar efter Lpfö 98, Läroplan för förskolan, och vi följer Kommunens förskole- och skolplan.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 12 barn, 10 flickor och 2 pojkar 3 barn födda 14 1 barn födda 13 4 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 Personal

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Höstterminen 2014. Riddersborgs Förskola

Verksamhetsberättelse. Höstterminen 2014. Riddersborgs Förskola Verksamhetsberättelse Höstterminen 2014 Riddersborgs Förskola Frilufts Förskolor Riddersborg ligger i Hässelby Villastad, nära skola, buss kommunikationer, affärer och naturen. Vår förskola har 23 barn

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan 2014/2015 Dokumentation Mål: Vårt mål med dokumentationen är att utveckla verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sitt

Läs mer

VI BYGGER NÄSTA GENERATIONS FÖRSKOLA. Grovplanering. Anemonen Vt-13

VI BYGGER NÄSTA GENERATIONS FÖRSKOLA. Grovplanering. Anemonen Vt-13 VI BYGGER NÄSTA GENERATIONS FÖRSKOLA Grovplanering Anemonen Vt-13 Avdelningen: Förskolan Regnbågen ligger i Vårby Haga på Mastvägen 4. Regnbågen består av sex avdelningar. Avdelningen Anemonen har 16 barn

Läs mer

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

GROVPLANERING VIOLEN. Vt 2014. Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål.

GROVPLANERING VIOLEN. Vt 2014. Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål. GROVPLANERING VIOLEN Vt 2014 Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål. GROVPLANERING APRIKOS - VT 2014 Grundverksamhet Avdelningen Violen har 16 barn

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

IGELKOTTENS Arbetsplan

IGELKOTTENS Arbetsplan STENBITENS FÖRSKOLA IGELKOTTENS Arbetsplan LÄSÅRET 2014-2015 Dessi Kerstin Irina Sofie Arbetsplan för Igelkotten Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet 130422 Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet Varje gång du gör något som barnet kan göra själv tar du bort möjligheten för barnet att lära sig lära Det är utvecklande för barnet att

Läs mer

Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan Höstterminen 2015 Riddersborgs Förskola

Verksamhetsplan Höstterminen 2015 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan Höstterminen 2015 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan för Frilufts Förskolor Mål och metoder Vi arbetar efter Lpfö 98, Läroplan för förskolan, och vi följer Kommunens förskole- och skolplan.

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011 Grovplanering för Strålsnäs förskola Utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Hösten 2011 Oktober 2011; Anna Bratz, Britt Thudén, Helené Svanström, Maria Lööke, Anita Andersson, Åsa Holm,

Läs mer

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN Ht 2012- Vt 2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 16 och vt 17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN. Hanemålagårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN. Hanemålagårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN Hanemålagårdens förskola 2015-2016 Våra styrdokument på förskolan är: Skollagen Läroplan för förskolan Lpfö 98 Förskole- och skolplan för Nybro kommun Arbetsplan reviderad

Läs mer

2013-09-18 Delfinens Arbetsplan HT 2013 VT 2014

2013-09-18 Delfinens Arbetsplan HT 2013 VT 2014 2013-09-18 Delfinens Arbetsplan HT 2013 VT 2014 Vi som arbetar på Forellen är; Kristina Lindqvist Taban Hama Saeed Elisabet Hammare Mariam Hammoud 35h/v Barngruppen består just nu av 11 barn. Det finns

Läs mer

Kvalitetsarbete Myran

Kvalitetsarbete Myran Kvalitetsarbete Myran Kungshöjdens förskola Smultronet 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Helene Hellgren Mia Johanson Marina Jorqvist Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning av barnens

Läs mer

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Gruppens sammansättning Vi har 14 barn. 7 pojkar och 7 flickor. 1 barn födda 14 3 barn födda 13 9 barn födda 12 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Carina Johansson

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS

GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS GROVPLANERING - APRIKOS AVDELNING VT 2013 Vi är fyra pedagoger som arbetar på avdelning Aprikos på Lill-Myran. Vår barngrupp består av ca: 23 barn. Majoriteten

Läs mer

Frilufts Förskolor Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår:

Frilufts Förskolor Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Frilufts Förskolor Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2012-2013

Arbetsplan läsåret 2012-2013 Arbetsplan läsåret 2012-2013 1 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BULLERBYN Förskolans mål Vi ger barnen förutsättningar att utveckla ett bra språk, både när det gäller det svenska språket men även andra modersmål.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Riddersborgs Förskola

Verksamhetsberättelse. Riddersborgs Förskola Verksamhetsberättelse Vårterminen 2015 Riddersborgs Förskola Frilufts Förskolor Riddersborg ligger i Hässelby Villastad, nära skola, buss kommunikationer, affärer och naturen. Vår förskola har 23 barn

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Avdelning Ekorren, Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2. Utveckling

Läs mer

Jernvallens förskolas arbetsplan 2015/2016

Jernvallens förskolas arbetsplan 2015/2016 Jernvallens förskolas arbetsplan 2015/2016 1 Normer och värden / Omvärlden Utveckla sin förmåga att vänta på sin tur och lyssna på andras åsikter. Främja diskrimineringsgrunderna i likabehandlingsplanen.

Läs mer

MÅNEN Verksamhetsplan

MÅNEN Verksamhetsplan MÅNEN Verksamhetsplan 2016-2017 1 Barngruppen 11: Sixten M, Sixten N, Hilma, Edvin 12: Theo, Philip, Elsa D, Linnea, Julia, Nils 13: Doris, Mimmi. Alfred, Filip, Siri 14: Espen, Tilde, Felicia, Love 15:

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Silverskogens Förskola Vårterminen 2013

Verksamhetsberättelse. Silverskogens Förskola Vårterminen 2013 Verksamhetsberättelse Silverskogens Förskola Vårterminen 2013 1 Verksamhetsberättelse vårterminen 2013 Förskolans yttre och inre miljö, Silverskogens förskola är belägen i Helenelund och har en stor gård

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Grovplanering Violen VT-13

Grovplanering Violen VT-13 Grovplanering Violen VT-13 Avdelningen Violen har 17 barn mellan 1-3 år. På avdelningen arbetar fyra pedagoger: Munna Barnskötare heltid Hatice Barnskötare heltid Åsa Förskollärare deltid(tisd, Onsd, Torsd)

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Lingonets kvalitetsredovisning Normer och värden.

Lingonets kvalitetsredovisning Normer och värden. Lingonets kvalitetsredovisning Normer och värden. Mål från läroplanen: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012-2013

Kvalitetsdokument 2012-2013 Kvalitetsdokument 2012-2013 Förskola: Prästkragen Förskolechef: Susan Hellström Beskrivning av förskolan: Prästkragens förskola ligger nära Danderyds sjukhus och kommunikationerna. Förskolan består av

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Inger, Helena och Sara arbetar heltid och finns på avdelningen mellan 6.30 och 17.30.

Inger, Helena och Sara arbetar heltid och finns på avdelningen mellan 6.30 och 17.30. TÄPPANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN 09/10 Barngruppen består av: Röda gruppen Gula gruppen Gröna gruppen Personalgruppen: Inger, Helena och Sara arbetar heltid och finns på avdelningen mellan 6.30 och 17.30.

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

IGELKOTTENS Arbetsplan

IGELKOTTENS Arbetsplan STENBITENS FÖRSKOLA IGELKOTTENS Arbetsplan LÄSÅRET 2016-2017 Dessi Kerstin Irina Mattias Arbetsplan för Igelkotten Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Igelkottens avdelning Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2.

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN. Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Språket Vi använder oss av språklekar, sagoberättande, rim och ramsor m.m. Dessa har vi anpassat till det aktuella temats innehåll.

Språket Vi använder oss av språklekar, sagoberättande, rim och ramsor m.m. Dessa har vi anpassat till det aktuella temats innehåll. Vårt tema När vi planerar det aktuella temat följer vi Läroplanen för förskolan 2010. De mål som vi på förskolan ska sträva mot kan sammanfattas i följande punkter: Värdegrundsfrågor Under en dag på förskolan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Sångsvanens förskola Svanen Övergripande Läsåret 2012 2013 På avdelning Svanen arbetar 2,25 % förskollärare och en barnskötare på 75

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016

Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016 Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016 Torneusgårdens Förskola Stationsvägen 6 957 31 ÖVERTORNEÅ Tel:0927-72150, 070-2705763 E:mail: torneusgarden@utb.overtornea.se Organisation

Läs mer

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Höstterminen 2013. Riddersborgs Förskola

Verksamhetsberättelse. Höstterminen 2013. Riddersborgs Förskola Verksamhetsberättelse Höstterminen 2013 Riddersborgs Förskola Verksamhetsberättelse Riddersborg ht 2013 Riddersborg är en liten förskola med 22 barn och 5 pedagoger. Förskolan ligger på bottenvåningen

Läs mer

Profil. Naturvetenskap och teknik

Profil. Naturvetenskap och teknik Profil Naturvetenskap och teknik Vi på Kompassens förskola sätter naturvetenskap och teknik i fokus. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: Forngårdens Förskola User: solarna, Printdate: 2015-09-21 11:02 1 Verksamhetsbeskrivning User: solarna, Printdate: 2015-09-21

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

Avdelningen Blåbäret

Avdelningen Blåbäret Avdelningen Blåbäret På avdelningen blåbär så har vi 25 barn 1 5 åringar och fyra pedagoger. Vi har 11 flickor och 12 pojkar. En dag på avdelningen Blåbär Kommer man innan 8.00 på morgonen så går man till

Läs mer

www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation

www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation Mål: Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan förskolan ska.. Riktlinjer: Riktlinjer

Läs mer

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter!

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter! Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016 Barnens verkstad med många möjligheter! Vår organisation Barn Arbetslag Lärandemiljöer - Utemiljö - Innemiljö - Närmiljö

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen VERKSAMHETSPLAN AVD. Fjärilen 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Veckobrev v 4 KOM IHÅG

Veckobrev v 4 KOM IHÅG Veckobrev v 4 KOM IHÅG APT på måndag. Förskolan stänger då klockan 16.00. Stjärnan I veckan har barnen bakat. Barnen får själva röra ihop degen och arbeta den. Då vi delade upp degen i mindre bitar fokuserade

Läs mer

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Bakgrund Fjolårets åtgärder för förbättring: Vi måste bli bättre på att reflektera med barnen. Använda oss mer av Ipaden i verksamheten och som dokumentation.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplanering HT-VT

Verksamhetsplanering HT-VT Verksamhetsplanering HT-VT 2016-2017 www.karlavagnen.eu Barngruppen Lionel Kohl -11 Jasmin Andersson-Morén -12 Palle Holmgren -11 Hampus Forsgren -12 Olivia Tetting -11 Rasmus Hämälä -12 Emil Lundgren

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun Kvalitetsredovisning Lagga Förskola Knivsta Kommun 2010/2011 Grundfakta... 3 Ekonomi... 3 Lokaler... 3 Material... 3 Ledning... 3 Genomförande för att ta fram kvalitetsredovisningen... 3 Underlag och rutiner

Läs mer

VÅGA VILJAS MÅNADSBREV

VÅGA VILJAS MÅNADSBREV VÅGA VILJAS MÅNADSBREV OKTOBER 2012 Hösten är här för att stanna och vi njuter av klar luft, sol, regn, vattenpölar och all den roliga lek som oktober erbjuder på gården och i omgivningarna! Vi vill be

Läs mer

NORRBACKA FÖRSKOLOR PEDAGOGISK VERKSAMHETSPLAN VATTEN LÄSÅR 2011-2012. Lyan, Skutan, Norrbacka, dagbarnvårdare

NORRBACKA FÖRSKOLOR PEDAGOGISK VERKSAMHETSPLAN VATTEN LÄSÅR 2011-2012. Lyan, Skutan, Norrbacka, dagbarnvårdare NORRBACKA FÖRSKOLOR PEDAGOGISK VERKSAMHETSPLAN VATTEN LÄSÅR 2011-2012 Lyan, Skutan, Norrbacka, dagbarnvårdare Norrbacka förskolor består av förskolan Lyan som är en dygnet-runtförskola med avdelningarna

Läs mer