GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET"

Transkript

1 GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under den kommande tiden.

2 Vårt tema Jaget är det mest centrala för det lilla barnet. Detta arbetar vi ständigt med i olika former, vårt arbete är att vidga barnets omfattningar, att tydliggöra, att få upptäcka och bli medveten om sin omvärld. Till vårterminen 2014 har vi valt att arbeta med temat "JAG". Anledningen till att vi valt att arbeta och fördjupa oss i detta tema, beror på att efter vår observation av barngruppen, har vi uppmärksammat deras intresse av att delge av sig själva samt att barnen är nyfikna på sina kompisar och var de bor. Vår tanke med vårt tema är att barnen ska bli medvetna om sig själva och sin roll i familjen. Vi kommer sedan att jobba vidare med kroppen, sinnena och känslor. För ett litet barn är det viktigt att lära känna sin kropp, att förstå hur man med hjälp av sin kropp utforskar omvärlden genom lukt, smak, känsel, hörsel och syn. Barnen behöver även hjälp med att förstå hur man läser av sina egna känslor och andras, därför kommer vi att arbeta med våra olika känslolägen som arg, rädd, glad, ledsen, lugn och sur. Vi kommer även att arbeta mycket med vår värdegrund, för att det är viktigt med en god gruppanda, och att alla är justa kompisar mot varandra och andra. En trygg miljö, trygga barn är en förutsättning för att kunna tillägna sig någon kunskap. Därför kommer vi arbeta med värdegrundsarbetet parallellt med temat Jag och min kropp i samspel med mina sinnen och känslor. Vad säger vår läroplan Lpfö 98? Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande (s 6-7). Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Värdegrunden uttrycker de etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Vi kommer att arbeta med detta tema genom att använda oss av skapande, språk, matematik, natur, socialt samspel och rörelse för att barnen på ett så mångsidigt sätt som möjligt får lära sig om sig själv och sina familjer, därefter om hur deras kropp, sinnen och känslor fungerar. Vi kommer att diskutera, lyssna, pröva nya material, spana, beskriva, leka, undersöka, tänka och mycket, mycket mer. Alla barn kan vara med i ett tema men naturligtvis på olika sätt. 1

3 Vårt gemensamma mål Vårt mål är att barnen ska lära sig och utveckla kunskaper om sig själva, sin familj och sin kultur. Vi vill att barnen ska utveckla sin förståelse för sin egen och för andras kulturella bakgrund, familjesituation, intressen och allas likheter och olikheter. Vi vill att barnen ska lära sig samarbete, gemenskap och öka sin självkänsla och utveckla sin identitet. På detta sätt tror vi att barnen får förståelse för varandra och hur man är en bra kompis. Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Att barnen utvecklar ett intresse för att upptäcka är viktigt för framtida lärande, och detta stimuleras genom att de på ett lekfullt sätt vinner nya erfarenheter av sin omgivning och utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Att uppmuntra barnen till vårt talade och skrivna språk samt natur och matematik är något vi lägger stor vikt vid då det ligger till grund för barnens vidareutveckling och lärande. En del av uppdraget i läroplanen för förskola är att alla pedagoger ska jobba utifrån ett genusmedvetet pedagogiskt tänkande. Tanken är att varje barn ska bemötas utifrån sina egna förutsättningar, och inte utifrån hans eller hennes kön! Vi vill bli mer medvetna om genusinspirerad pedagogik på förskolan, och hur vi kan tänka i vårt förhållningssätt gentemot barnen för att bidra till en mer jämställd förskola. Hur ska vi arbeta med temat? Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. På ett lekfullt sätt ska barnen få ta del av olika länder, språk och kulturer. I samlingen kommer vi prata om de olika länderna, deras flaggor, främmande djur, räkna barnen på olika språk, sjunga sånger på nya språk, berättar och visa bilder och typiska kläder, läse böcker med mera. Vi kommer att ta vara på barnens och föräldrarnas erfarenheter. I mindre grupper kommer vi bland annat att prova olika smaker och dofter, arbeta med vårt skriftspråk och titta på andra länders skriftspråk samt upptäcka saker i naturen. Vi kommer även att besöka olika djurparker. Vi kommer arbeta utifrån vår Läroplan för förskolan 2010 och Helianthus mål och värden. Vi ska försöka att ha en röd tråd i hela verksamheten där vi under dagen i våra olika aktiviteter kommer reflektera och tänka kring "JAG". 2

4 Vi kommer arbeta i små grupper. Varannan vecka är ena barngruppen i utegruppen och varannan vecka är barngruppen i innegruppen. Genom det kommer vi att ge barnen möjlighet till att bli nyfikna till att vilja våga prova sig fram och framförallt ser vi glädjen hos barnen när de får utforska och forma sin egen verksamhet tillsammans med oss pedagoger. Vi på Hallonet ser inte alltid resultat i VAD som har gjorts utan HUR vi tillsammans med barnen utvecklas på vägen. Vårt arbetslag Hallonet består idag av 18 glada och charmiga barn i 2-4 års ålder, det är 11 flickor och 7 pojkar. Vi koncentrerar oss i första hand på att få barnen att känna trygghet, vilket sedan blir grunden för fortsatt lek och lärande. Det är viktigt för oss pedagoger att barnen känner sig betydelsefulla och trygga när dem är hos oss på förskolan! Föräldrasamverkan På Hallonet blir våra föräldrar alltid väl bemötta de får daglig information om vad vi har gjort under dagen. I början av terminen har vi ett föräldramöte där vi presenterar vår grovplanering. Föräldrarna får också månadsblad där de får information om vår verksamhet och viktiga datum. På anslagstavlan finns vårt veckoschema, finplanering, ansvarsgrupper, en kopia på månadsbladet och matlista. Veckoschema Måndag: Hälsa och Språk/kommunikation Avdelningar Blåbär och Hallonet har sina veckoplaneringar på förmiddagen och vi hjälps åt att ta hand om varandras barn inne eller ute på gården. Vi kommer att ha rörelse lekar inne/ute. Tisdag: Samhälle/Kultur Vi kommer att använda vår närmiljö, att gå till Vårbystrand, fårhagen eller till någon lekpark och besöka biblioteket. Onsdag: Naturvetenskap och matematik Vi har naturdag i skogen, vi kommer att ha samlingar där och göra övningar. Torsdag: Skapande och teknik Vi har skapande aktiviteter, där arbetar vi temainriktat och använder oss av olika material. Fredag: Lek och socialt samspel: 3

5 Vi har gymnastik övningar sedan alla barn har gemensam samling på temat. Vi har gemensam storsångsamling. Månadernas verksamhet Vi har mjukstart i början av terminen, ger barnen möjlighet att återgå till sina gamla rutiner. Genom att samlingar, lekar och sångstunder. Vi passar på att vara ute och njuta av den härliga snön som kommit. Februari Alla barn ska få rita sitt självporträtt. Hur ser vi ut? Vad har vi för hårfärg, ögonfärg? Ser vi likadana ut? Barnen ska också få möjlighet att rita ett barn i "verklig" storlek. Hur lång är du? Från vilket land kommer du? Från vilket land kommer dina föräldrar? Vilket eller vilka språk pratar du? Detta är något vi också kommer att prata om och arbeta med. Barnen ska bland annat få måla sin eller sina flaggor. Vilka färger har du på din flagga? Vi kommer att uppmärksamma alla barns för- och efternamn. Detta ska göras på olika vis, t.ex. genom namnmemory och sånger. Vi kommer också att prata om barnens familjemedlemmar, vad heter mamma, pappa och syskon? Vi kommer att uppmärksamma barnens olika intresse genom att prata om dessa. Vad tycker vi om? Tycker vi om olika saker, tycker vi om samma saker? Under hela terminen ska vi gå till skogen en dag i veckan och ha samling. Där ska barnen också få vara med och välja en naturruta, en plats som vi ska följa under olika årstider och se dess förändring. Barnen ska också få möjlighet att leka fritt och upptäcka djur och natur på ett naturligt sätt. I januari pratar vi om vädret, natur, insekter och djur. Vi kommer göra olika vintertavlor. Mars Vi samtalar och arbetar kring olika förhållanden i familj, vänskap och samhälle där barnen är delaktiga. Vi försöker att sätta dessa stora frågor ur ett barns perspektiv och ger dem möjlighet att se hur de själva spelar in, alltså en "JAG-känsla" och en "VI-känsla. Vi ska ta bilder med barnen utanför deras hem, ta kort på balkongen, deras föräldrar kommer hjälpa oss att ta bilder på barnens rum. Vi kommer använda vår språkväska som innehåller material om hem inredning. Efteråt ska vi bygga ett rum tillsammans med barnen. Vi kommer göra JAG figur i tyg eller lera. 4

6 April Vi kommer att arbeta med kroppen som tema, att utgå från jaget och det lilla barnets nyfikenhet och upptäckarglädje och att göra barnet medvetet om sig själv och sin kropp. Utifrån teckningar som barnen gjorde om sig själva ska vi prata om våra kroppar, hur ser vi ut? Vad heter kroppsdelarna? Vi kommer också att sjunga olika sånger och lyssna på musik som handlar om kroppen. När vi talar om kroppen kommer vi också att tala om hygien och nyttig mat. Vi kommer arbeta mycket med rytmik och dramatisera olika övningar där vi lyfter ämnen som är viktiga för varje barn samt känslor och funderingar kring det. Genom att låta barnen vara med att t.ex. medverka stärker vi deras självkänsla och röst. Att stärka barnen i olika situationer och genom att låta dem upptäcka sig själva och i gruppen menar vi är en viktig del i barns utveckling. I naturen ska vi plocka med oss olika material t.ex. pinnar, stenar, kottar som vi kan använda under vår skapande verksamhet. Maj Vi arbetar med känsel: Hur känns mjukt-hård, kallt-varmt, blöt-torr, vass, sträv, len. Vi arbetar med hörsel: Vi spelar ljud memory, leker viskleken, gissa leken. Vilka ljud tycker vi om och vilka ljud är obehagliga. Vi arbetar med smak: Vi provar på olika saker som surt, sött, beskt, salt. Vi arbetar med lukt: VI provar på att lukta på olika saker, hur luktar vatten? Och hur luktar en gammal strumpa? Vi arbetar med synen: Vad kan vi se? Hur ser man med ett förstoringsglas? Kikare? I skapande verksamhet ska vi låta barnen styra genom att först få upptäcka olika material, färger m.m. Vi ska plocka naturmaterial i skogen. Vi skapar olika tavlor av material som barnen plockar i naturen. Juni Vi ska prata om nyttig och onyttig mat, vilken är barnets favoriträtt. Hur gör barn hemma hos sig, vem lagar maten. Brukar barn handla tillsammans med föräldrarna? Vi gör en tallriksmodell tillsammans med barnen. I samarbete med biblioteket kommer vi låna bokpaketer t.ex. Totte serieböcker för varje månad. Vi kommer läsa och samtala kring dem. Hopslagning v

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

GPP kring vardagliga situationer

GPP kring vardagliga situationer Humlan Humlan är en avdelning med totalt 15 barn i åldrarna 1-4 år, 6 flickor och 9 pojkar. 8 barn födda 2011 3 barn födda 2010 4 barn födda 2009 Arbetslaget består av 3 pedagoger: 2,55 tjänst Vi på Aleskogens

Läs mer

NATURVETENSKAP/ TEKNIK

NATURVETENSKAP/ TEKNIK MARIA ENGMAN GRANQVIST SAGAN PETTER OCH HANS FYRA GETTER UR ETT NATURVETENSKAPLIGT PERSPEKTIV NATURVETENSKAP/ TEKNIK LEK MATEMATIK SPRÅK RÖRELSE SKAPANDE BARNS INFLYTANDE DRAMA NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Mall för pedagogisk dokumentation

Mall för pedagogisk dokumentation Mall för pedagogisk dokumentation Grupp: Alla barnen Tema/arbetsområde: Rymdnissarna Syfte och mål: Att göra barnen mer medvetna om deras egen påverkan i naturen. Att med hjälp av verktyg så som läsplattor

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Förskolans mål att utveckla matematik har genomförts genom att bl.a. starta en matematikgrupp.

Läs mer