Snabbguide Läsdiagnoser. Sigrid Madison 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide Läsdiagnoser. Sigrid Madison 2009"

Transkript

1 Snabbguide Läsdiagnoser Sigrid Madison 2009

2 InnehÄll Äversiktsplan 2 Normeringar Çversikt 3 LÉgstadium och mellanstadium.. 5 HÇgstadium 5 Gymnasium & Vuxenutbildning 6 LÑrarinstruktion.. 8 Produktinformation FÄr vidare information kontakta oss: Sigrid Madison, TorbjÄrn Madison Telefon: E-post: Hemsida: www framfär namnet) Adress: Danska vågen 42, Lund

3 Diagnostiska Ävningar, svenska Äversiktsplan SkolÇr 1 KartlÄggning vid skolstart Separat handbok SkolÇr 2 HÅstprov Çk 2 VÇrprov Çk 2 SkolÇr 3 Igelkotten 1-3, Bron, RÅda stenen 1-3 Bron finns i KartlÄggning skolçr 3-4, separat handledning (lätt svenska) SkolÇr 5-6 Igelkotten 1-3, Igelkotten 4, RÅda stenen 1-3 SkolÇr 6 Igelkotten 1-3, Igelkotten 4, RÅda Stenen 1-3 SkolÇr 7 Boris 1, DelfinÅn 1-3 SkolÇr 8 Boris 1-6, DelfinÅn 1-3, SkolÇr 9 Boris 1-6, DelfinÅn 1-3 Gy och vuxna Boris 1-6, DelfinÅn 1-3,Jerusalem Gudsfreden, Flykten, Beduinflickan, LÄs Varierat 1-7, Monica 1-6 2

4 Diagnostiska Ävningar, svenska Normeringar SkolÇr 1 KartlÄggning vid skolstart SkolÇr 2 HÅstprov Çk 2 VÇrprov Çk 2 NormeringshÄfte 1998 & 2007É NormeringshÄfte 2007 SkolÇr 3 Igelkotten 1-3, Bron NormeringshÄfte 2007É UtfÅrlig rapport finns att rekvirera SkolÇr 5-6 Igelkotten 1-3 RÅda stenen 1-3 NormeringshÄfte 2007É UtfÅrlig rapport finns att rekvirera SkolÇr 6 RÅda stenen 1-3 NormeringshÄfte 2007É UtfÅrlig rapport finns att rekvirera SkolÇr 7 Boris 1, DelfinÅn 1-3 SkolÇr 8 Boris 1, DelfinÅn 1-3, SkolÇr 9 Boris 1, DelfinÅn 1-3 Gy, vuxna Boris 1, DelfinÅn 1-3,Jerusalem Gudsfreden, Flykten, Beduinflickan, LÄs Varierat 1-7, Monica 1-6 NormeringshÄfte 2007É UtfÅrlig rapport finns att rekvirera Å NormeringshÅfte 98 samt NormeringshÅfte 99 finns i nya versioner Çr

5 Normerade lçsdiagnoser Genom att kontinuerligt anvånda de diagnostiska Ävningarna har du alltid grepp om hur elevernas låsfärmçga utvecklas. KartlÅggning av sprçklig medvetenhet som sker vid skolstart År nädvåndig om lås- och skrivutveckling ska kunna ske. Madisons ord 2 minuter År ett häglåsningsprov med anvisningar. Orden År utvalda med syftet att fçnga in brister i symbolfunktion, ÄgonrÄrelseriktning, sammanljudning och automatisering fär olika Çldrar. Till detta finns normeringar fr.o.m. skolçr 2 till gymnasium och vuxenutbildning. SÅljes i kuvert om 30 exemplar. 48 ord anvånds fär analys av symbolfunktion, låsriktning, reversaltendens, automatisering och sammanljudning samt visuell snabbhet. SÅljes i kuvert om 30 exemplar. FÄljande låsdiagnoser såljes i kuvert om 15 exemplar: LÅs- och skrivproven fär skolçr 2 testar avkodning, stavning, låsning och färstçelse. Igelkotten 1-3 och Igelkotten 4 År en dokumentår skildring av igelkotten och dess levnadsvanor. Den utgär ett låstest i fyra delar fär alla svaga låsare oavsett Çlder. Del 1 kartlågger och del 2-4 måter effekten efter tråning. Med hjålp av testet trånas låshastighet, låsfärstçelse, ordfärstçelse, fri skrivning och häglåsning. Sommaren med Monika 1-6 skildrar kårleken mellan tvç unga månniskor och År filmatiserad. Boris 1-6 skildrar belågringen av Leningrad under andra vårldskriget. Flykten År en verklighetsskildring av en tysk soldats spånnande flykt frçn kriget i Finland under andra vårldskriget. Beduinflickan År en dokumentår skildring av tvç svenska FN-soldaters upplevelser i SinaiÄknen. HÅrhemma i Amerika År håmtat frçn Vilhelms Mobergs emigrantepos. Den beråttar om Kristina och Karl Oskars utvandring till Amerika. Om du såtter in färprovet genast vid hästterminens start, hittar du direkt de elever som behäver extra hjålp, och tråning kan dårmed såttas in omedelbart. Den räda stenen 1-3 skildrar hur pojken Yr vandrar ut pç tundran fär att däda en rentjur. Jerusalem: texten innehçller ett avsnitt ur Selma LagerlÄfs skildring av svenskar som flyttade till det heliga landet. Gudsfreden: Selma LagerlÄf beråttar i texten om den gamle storbonden och hans kamp mot snästormen. 4

6 A. LÇgstadium och mellanstadium Art.nr 8 KartlÅggning av sprçklig medvetenhet: skolstart. 9 LÅs- och skrivprov: skolçr 2, häst. 10 LÅs- och skrivprov: skolçr 2, vçr 11 Igelkotten 1-3: skolçr Igelkotten 4: skolçr Madisons ord 2 minuter ord: skolçr Den räda stenen 1: fr.o.m. skolçr 3 16 Den räda stenen 2: fr.o.m. skolçr 3 17 Den räda stenen 3: fr.o.m. skolçr 3 3 StudiehÅfte 3 B. HÄgstadium Art.nr 13 Madisons ord 2 minuter ord 15 Den räda stenen 1, lått låsävning f.r.o.m. skolçr 4 16 Den räda stenen 2, lått låsävning f.r.o.m. skolçr 4 17 Den räda stenen 3, lått låsävning f.r.o.m. skolçr 4 55 Flykten Sommaren med Monika 1, 2, 3, 4, 5, Boris 1, 2, 3, 4, 5, 6 68 HÅrhemma i Amerika: FÄrprov, låsdiagnoser. 69 DelfinÄn 1: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 70 DelfinÄn 2: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 5

7 71 DelfinÄn 3: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 72 Jerusalem: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 73 Beduinflickan 141 Gudsfreden 3 StudiehÅfte 3 C. Gymnasiet & Vuxenutbildning Art.nr 13 Madisons ord 2 minuter ord 55 Flykten Sommaren med Monika 1, 2, 3, 4, 5, Boris 1, 2, 3, 4, 5, 6 68 HÅrhemma i Amerika: FÄrprov. 69 DelfinÄn 1: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 70 DelfinÄn 2: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 71 DelfinÄn 3: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 72 Jerusalem: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 141 Gudsfreden 73 Beduinflickan 3 StudiehÅfte 3 6

8 D. LÅrarhandledningar LÅrarens lilla hjålpreda 2007 innehçller facit till samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse med tillhärande formulår och diagram. Har Åven tabeller fär ord/min. KartlÅggning alla stadier 2007 År en lårarhandledning fär samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse. Hoppande bokståver, en bok om dyslexi. I denna bok skildrar färfattaren olika typer av lås- och skrivsvçrigheter, t.ex. dyslexi. Problemen presenteras och vuxna beråttar om hur dessa har pçverkat deras liv. Finns Åven som talbok. Den LÅkande Processen. Boken År avsedd att anvåndas i utbildning och fortbildning av specialpedagoger, talpedagoger, skolhålsovçrdens personal och alla som arbetar med elevvçrd och skolutveckling. Den År ocksç ett städ i det dagliga specialpedagogiska arbetet och tillgångligheten gär den låmplig som låsning fär alla som kommer i kontakt med dyslexi samt ospecificerade lås- och skrivsvçrigheter, i hem, skola och arbetsliv. Pedagogisk diagnostik utgär en fullståndig handledning i utredningsmetodik med funktionsanalys. Art.nr 7 Den LÅkande Processen (2008) 80 LÅrarhandledning Sommaren med Monika 1-6 inkl. facit 81 LÅrarens lilla hjålpreda 2007: Facit till samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse 82 KartlÅggning alla stadier 2007: LÅrarhandledning samtliga låsdiagnoser 83 KartlÅggning i svenska: skolçr RÅttskrivningsprov: anvisningar och normer 85 Normaliseringstabeller del 1, 1998 ny version 86 Normaliseringstabeller del 2, 1999 ny version 87 Normaliseringstabeller del 3, ny version Framsteg och utveckling LÅkande låsning och skrivning, Handbok. Folksam/Tiden, Pedagogisk diagnostik 95 Dyslexi vad År det? Vad kan vi gära? 99 Vi stavar rått: StordiafÄrlagor och guide till LÅkande låsning och skrivning. 145 Facit till StudiehÅfte 1-3 (studiehåften till handboken Den LÅkande Processen) 146 Facit till StudiehÅfte 6 (studiehåften till handboken Den LÅkande Processen) 7

9 LÅrarinstruktioner Diagnostisk Ävning i låshastighet och låsfärstçelse Dela ut texten och be eleven fylla i namn, klass och datum. Eleverna behäver blyertspenna och suddgummi och ska sitta en bit ifrçn varandra. Instruktioner till eleven: LÅs texten noggrant sç att du färstçr innehçllet. I beråttelsen År det en del ord som År tryckta med parentes omkring. Det År alltid tre ord i varje parentes, men det År bara ett av orden som År rått. Du ska vålja ut det råtta och stryka under det. Hoppa inte Äver nçgon parentes. Den markeras i sç fall som fel. Jag kommer ocksç att notera hur lçng tid du anvånder. RÅck upp handen når du År klar. DÇ skriver jag upp din tid. GÇ sedan tyst fram och låmna provet till mig. Efter 30 minuter kommer jag att meddela att provtiden År slut. LÅs igenom färsta sidan tillsammans med klassen och gär Ävningsexemplen. Eleverna fçr inte vånda blad färrån låraren såger till. SÅtt pç tidtagaruret och lçt eleverna bärja. Notera tiden pç ett papper når de råcker upp handen. NÅr eleven låmnar fram provet skriver låraren tiden Åven pç provet. 8

10 Snabbguide Rättstavning - Ordförståelse Sigrid Madison 2009

11 FÄrord Diagnostiska Ävningar bär anvåndas fär beståmning av utgçngs- och slutlåge och fär att ge eleven tillfålle att erhçlla den motivation som bevis pç framgçng innebår. I problempreciseringen, dç det gåller att utarbeta individuella ÇtgÅrdsprogram, År diagnostiska Ävningar helt oumbårliga. Undervisningen mçste ju bygga pç varje elevs speciella behov. Vi månniskor År alla olika men har ÅndÇ lika vårde. FÄr att uppnç lika vårde mçste vi emellertid behandlas olika, utifrçn vars och ens individuella mäjligheter och behov. Endast genom en allsidig kartlåggning och kontinuerlig utvårdering blir detta mäjligt. Det talade sprçket RÅttskrivningen byggs med det talade sprçket som grund. De ord som vi inte kan såga, kan vi inte heller skriva. Ljudenliga ord År det färsta som ska trånas, tills fullståndig såkerhet nçtts. Med lås- och skrivsvçrigheter sammanhånger ofta dçlig artikulation och nedsatt färmçga att minnas ord och namn pç t.ex. personer, ståder, floder etc. Kontrollera uttalet av felstavade ord. Ett stort antal ord stavas otvetydigt fel pç grund av felaktigt uttal eller bristande talstädsteknik. OrdfÄrstÅelse FÄr att skriva ett ord korrekt mçste man nåmligen ur minnet aktualisera, hur de bokståver ser ut som ingçr i ordet men ocksç de ljud och de motoriska rärelser som behävs fär att skriva bokståverna i rått ordning. Viktigt fär eleven År ocksç att färstç innebärden och betydelsen av det ord han färsäker låra sig stava. RÅttskrivningen kråver god ordfärstçelse och framfär allt begrepp om ordets uppbyggnad och hårledning. KÅnner eleven till att skevt kommer av skev, stavad han med v fast uttalet i skevt År ett f. Vid introduktion och genomgçng av varje nytt moment borde lårare i alla Åmnen avsåtta rikligt med tid till ordfärklaringar. Det fär arbetsomrçdet centrala ordfärrçdet bär ocksç fäljas upp genom diagnostiska Ävningar. Elever med god logik, gott uttal och tråning att analysera talet uppvisar enligt mina undersäkningar snabbt en Äkad skrivfärmçga. Inte minst goda matematiker finner att ordkunskap, ords slåktskap och uppbyggnad blir en lika spånnande intellektuell lek som att läsa komplicerade matematikproblem. TrÅningen byggs upp genom individuell handledning, anpassat Ävningsmaterial och daglig tråning hemma och i skolan. Generalisering och regler Generaliseringsprinciper och anvåndningen av regler spelar mycket stor roll fär skrivretarderade elever. Reglers exempel mçste belysas genom exempel och Ävningar, som lågger grunden till färstçelsen. Med mçnga exempel kan Åven mindre skarpsinniga elever låra sig. MÇnga gymnasieelever och vuxna pçstçr sig aldrig tidigare fçtt klarhet ens i det enkla sambandet vokalkonsonant i vçra svenska ordstammar. MÇnga kan inte vokalerna, Ånnu mindre ange stammen i ett ord. Inte underligt att eleverna låser t.ex. glas istållet fär glass, smal i istållet fär small eller skriver stal istållet fär stall etc, dç de inte kan skilja pç vokaler och konsonanter och inte fçtt låra sig sambandet mellan vokalens klang och antalet efterfäljande konsonanter. MÇnga elever med auditiv dyslexi här med svçrighet skillnad pç lçng och kort vokal, speciellt i eget uttal. Vissa uttalar vokalerna mindre distinkt. NÇgra vokaler År svçrare Ån andra, ibland beroende pç dialekten, vilket År av vårde att kånna till, fär tråningen ska bli effektiv och leda fram till mçlet. En kvalitativ bedämning av stavfel År dårfär nädvåndig.

12 Enligt Professor emeritus Ebbe Lindell minns vi ordbilder som uttalade ord, inte som visuella bilder. Orden mçste alltsç fç en fonologisk identitet. TrÅning av verbalt minne och artikulation mçste dårfär ske systematiskt. BÇda funktionerna gçr ju att tråna upp. En utmaning Lindell ger till sina låsare: Vet ni nçgot ord som ni kan skriva pç grund av visuell färestållning men inte såga? Enligt Lindell svarar ett mycket litet antal ord fär ungefår hålften av alla de stavfel man inregistrerat. Felbehandling i frçga om konsonantteckning vçllar enligt samme forskare ca 50 procent av alla fel. Dessa fel visar sig kvarstç i gymnasieskolan. Intensifiera dårfär tråningen pç detta viktiga omrçde. Ñven synnerligen vålutbildade vuxna dyslektiker begçr enligt mina undersäkningar de flesta felen pç konsonantteckningens omrçde. Ebbe Lindell har allt sedan min utbildning till speciallårare varit en aldrig sinande kunskapskålla gållande bl.a. omrçdet svensk råttskrivning och låsning. TrÅfflistan pç LIBRIS Nationella Bibliotekssystem upptar vid dags datum 23 komponenter färfattade av Ebbe Lindell. SprÄkblomman TÅnka Ha roligt Se LÅsa och beråtta Sjunga och lyssna LÇsa Sinnenas samspel FrÇga Svara Leka med ljud Skriva Tala LÄt tusen blommor våxa, blomma i slott och koja, i fabrik och teatersalong, i skola och hem, i helgens vila och vardagens slit, i vetenskap och fantasi, i ord och musik, spridas Çver land och hav. 2

13 InnehÅll Äversiktsplan 4 LÇrarinstruktion.. 8 MADISON DYSLEXICENTRUM Adress: Danska vägen 42, Lund. - Telefon: Fax: Hemsida: madison.sida.nu - 3

14 OrdfÄrstÅelse Äversiktsplan SkolÄr 3-6 OrdfÄrstÅelse lçttare NormeringshÇfte Del 1, 1998 SkolÄr 7-9 OrdfÄrstÅelse svårare NormeringshÇfte Del 1, 1998 Gymnasiet OrdfÄrstÅelse gymnasiet NormeringshÇfte Del 3,

15 RÇttstavning (ett enda kompendium innehåller allt) Äversiktsplan SkolÄr 3 RÇttskrivningsprov 21 ord Normering i rçttskrivningshçftet SkolÄr 3,4 RÇttskrivningsprov 36 ord Normering i rçttskrivningshçftet SkolÄr 5 RÇttskrivningsprov 50 ord Normering i rçttskrivningshçftet SkolÄr 6 RÇttskrivningsprov 60 ord Normering i rçttskrivningshçftet SkolÄr 6-7 RÇttskrivningsprov 60 ord Normering i rçttskrivningshçftet SkolÄr 7 Sandeplanskolans 60 ord Normering i råttskrivningshåftet SkolÄr 9, Gy, Vuxna RÇttskrivningsprov 60 ord Normering i rçttskrivningshçftet Gymnasieskolan, vuxna RÇttskrivningsprov 25 ord RÇttskrivningsprov 75 ord Ej normerade 5

16 RÅttstavning LÇgstadium och mellanstadium, HÄgstadium, Gymnasiet/Vuxenutbildning Art.nr 1008 RÅttskrivning (ett enda kompendium med samtliga diagnostiska tester inkl normeringstabeller) OrdfÇrstÉelse LÄgstadium och mellanstadium Art.nr 69 OrdfÇrstÉelse låttare HÅgstadium Art.nr 30 OrdfÇrstÉelse svérare Gymnasiet & Vuxenutbildning Art.nr 87 OrdfÇrstÉelse gymnasiet 6

17 D. LÅrarhandledningar LÇrarens lilla hjçlpreda 2007 innehçller facit till samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse med tillhärande formulår och diagram. Har Åven tabeller fär ord/min. KartlÇggning alla stadier 2007 År en lårarhandledning fär samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse. Hoppande bokstçver, en bok om dyslexi. I denna bok skildrar färfattaren olika typer av lås- och skrivsvçrigheter, t.ex. dyslexi. Problemen presenteras och vuxna beråttar om hur dessa har pçverkat deras liv. Finns Åven som talbok. Den LÇkande Processen. Boken År avsedd att anvåndas i utbildning och fortbildning av specialpedagoger, talpedagoger, skolhålsovçrdens personal och alla som arbetar med elevvçrd och skolutveckling. Den År ocksç ett städ i det dagliga specialpedagogiska arbetet och tillgångligheten gär den låmplig som låsning fär alla som kommer i kontakt med dyslexi samt ospecificerade lås- och skrivsvçrigheter, i hem, skola och arbetsliv. Pedagogisk diagnostik utgär en fullståndig handledning i utredningsmetodik med funktionsanalys. Art.nr 7 Den LÅkande Processen (2008) 80 LÅrarhandledning Sommaren med Monika 1-6 inkl. facit 81 LÅrarens lilla hjålpreda 2007: Facit till samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse 82 KartlÅggning alla stadier 2007: LÅrarhandledning samtliga låsdiagnoser 83 KartlÅggning i svenska: skolçr RÅttskrivningsprov: anvisningar och normer 85 Normaliseringstabeller del 1, 1998 ny version 86 Normaliseringstabeller del 2, 1999 ny version 87 Normaliseringstabeller del 3, ny version Framsteg och utveckling LÅkande låsning och skrivning, Handbok. Folksam/Tiden, Pedagogisk diagnostik 95 Dyslexi vad År det? Vad kan vi gära? 99 Vi stavar rått: StordiafÄrlagor och guide till LÇkande lçsning och skrivning. 145 Facit till StudiehÅfte 1-3 (studiehåften till handboken Den LÅkande Processen) 146 Facit till StudiehÅfte 6 (studiehåften till handboken Den LÅkande Processen) 7

18 LÅrarinstruktioner RÅttstavning Dela ut texten och be eleven fylla i namn, klass och datum. Eleverna behäver blyertspenna och suddgummi och ska sitta en bit ifrçn varandra. Urvalet av ord Orden har valts med utgçngspunkt frçn de felstavningar som färekommer i häg utstråckning bland de 1000 frekventa orden i svenska sprçket. Provet År inte tidsbegrånsat. Det fçr gårna ta mer Ån en lektion i ansprçk och kan administreras i klass. Provet finns Åven intalat pç band, som kan rekvireras pç tfn: eller fax: Testledaren ska befinna sig framfär klassen och diktera sakta, tydligt och med distinkt uttal. En avstressad, behaglig atmosfår med lagom temperatur i klassrummet År viktiga färutsåttningar. Blankett fär skrivprovet delas ut. DÅrefter ges fäljande instruktion: - Jag lçser nu en mening i taget och sçger sedan vilket ord i meningen ni ska skriva, tex. sä hçr: Épplena Çr goda. Skriv goda. a) Repetera gçrna ordet inom dig. b) Skriv det sedan med talståd. c) LÇs ordet du skrivit tyst får dig sjçlv. d) GlÅm inte prickar Åver Ä, Ç, Å. - Du fär inte fräga om nägot, medan du skriver. Om du inte hårt ordet, ska du rçcka upp handen. DÄ lçser jag om det. Ér det nägot Du vill fräga om? DÄ bårjar vi nu. I rutorna pç den sista av elevblanketterna ska eleverna skriva alfabetet i rått ordning. Det finns fler rutor Ån bokståver. NÇgra rutor blir tomma. TidsbegrÅnsning: 1Ü minut. I rutorna pç färsta sidan av elevblanketterna skriver eleverna vokalerna i valfri ordning. Det finns fler rutor Ån vokaler. NÇgra rutor blir tomma. TidsbegrÅnsning: 1 minut. Felmarkeringar fçr: 1) utelåmnande av prickar Äver Ç, Å, Ä 2) utelåmnade ord. 3) olåsligt skrivet ord. 4) varje felstavat ord ges en felmarkering. Normering Samtliga normeringar finns i RÅttskrivningshÅftet. 8

19 OrdfÇrstÉelse Dela ut texten och be eleven fylla i namn, klass och datum. Eleverna behäver blyertspenna och suddgummi och ska sitta en bit ifrçn varandra. Instruktioner till eleven: RÇck upp handen nçr du Çr klar. DÄ skriver jag upp din tid. GÄ sedan tyst fram och lçmna provet till mig. Efter 30 minuter kommer jag att meddela att provtiden Çr slut. LÅs igenom färsta sidan tillsammans med klassen och gär Ävningsexemplen. Eleverna fçr inte vånda blad färrån låraren såger till. SÅtt pç tidtagaruret och lçt eleverna bärja. Notera tiden pç ett papper når de råcker upp handen. NÅr eleven låmnar fram provet skriver låraren tiden Åven pç provet. 9

20 Sigrid Madison Gian Medri Margareta Medri Torbjörn Madison Översikt Datahjälpmedel Se möjligheterna Övervinn svårigheterna 2010 Frågor: Sigrid Madison Torbjörn Madison Danska vägen Lund Hemsida:madison.sida.nu Tfn: Fax: Telefonjour alla dagar. E-post: Denna översikt beskriver några av de dataprogram vi utarbetat. Programmen är användbara inom både kartläggning och träning. Beställ ytterligare information samt gratis visning för olika utbildningsnivåer, skolår 1 - högskolenivå.

21 Innehåll Svenska Matematik Övrigt Översikt datorprogram svenska 3 Screening. 4 Ordskatt... 5 Ordtest. 6 Svenska med oss Översikt datorprogram matematik. 8 Matematik Screening Basnivå.. 9 Cantor Lätt matte med oss Matte med oss Bild CD..13 Program Stanine.14 Program Elevresultat Övrig information Utförliga manualer till datorprogrammen finns på hemsidan madison.sida.nu (ej www framför namnet). Programutveckling av: Gian & Margareta Medri, Sigrid & Torbjörn Madison. Alla programmen kan användas i följande operativsystem: - Windows 98 - Windows NT - Windows Windows XP - Windows Vista/Windows 7 2

22 Översikt datorprogram Svenska Screening A,B-nivå Screening C-nivå och * Läshastighet * Läsförståelse * Engelska * Rättstavning * Ordförståelse Kartlägger, rättar & sammanställer Också för distansutbildning Screening A,B för skolår 6-9, Gy Screening C för skolår 3-6 Serveranpassade Screening Statistik * Antal rätt / fel för hela gruppen * Medelvärde * Standardavvikelse Ordskatt / Ordtest Ordskatt * Vokalkryss 1 och 2 * Motsatsord / synonymer * Lång-kort vokal / substantiv-adjektiv * Lånord / person - sakord Ordtest * Flerval förled / latin - grekiska * Uttryck ordkunskap / lucktext * Trio - efterled / förklaring * Litterärt - facktext * Förklaring * Vilket är ordet? Tränar och utvecklar språket Ordskatt: Skolår 3-9, Gy Ordtest: Gy inför högskoleprovet Svenska med oss 1-5 Ur innehållet: Kartlägger, repete rar, tränar och ger säkerhet i språket Skolår 3-9, SV 2 och Grundvux 3 * Träning av alla vokaler * Speciell bearbetning av vokalförväxlingar u-y, e-ä, u-o, e-i samt lång / kort vokal * Bearbetning av konsonantförväxlingar b-p, g-k, d-t samt spiranterna v-f * Identifiera den betonade vokalen (stamvokalen) * Träning alfabetet * Träning fonem - grafem * Uttala, skriva och förstå ljudenligt stavade ord * Övning i ljudsegmentering, uppdelning av orden i ljud * Syntaktisk medvetenhet genom att skriva rätt ord i rätt följd * Utskrivna resultat rätt / fel och tid * Möjlighet att börja där du slutade * En linjal som visar vilken delövning du arbetar med

23 Screening Datorprogrammet testar: läsförståelse, läshastighet ordförståelse stavning engelska, förståelse/stavning Finns i tre svårighetsgrader A, B och C. Kraftfull rapportgenerator för statistikframställning. Demo-CD kan beställas. Programmen har utvecklats inom ramen för ett EU-projekt. Individuell resultatstatistik för studievägledning och yrkesval. Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 4

24 Ordskatt Ny version 2010 med resultatstatistik och elevinställningar. Med ord skapar vi oss makt. Detta program medverkar till att ge orden som maktmedel åt varje användare. Det gäller även våra nya svenskar. Programmet är moduluppbyggt och passar bra i skolår 3-9, gymnasieskola och vuxenutbildning. Det övergripande syftet med Ordskatt är att på ett varierat och intresseväckande sätt tillföra användarna ett bättre ordförråd, vilket i sin tur ökar förmågan att på ett nyanserat och korrekt sätt kommunicera i tal och skrift. Vokalkryss 1 och 2, är korsordsliknande uppgifter som övar samtliga vokalljud. Långa och korta vokaler lämpar sig från skolår 4 och uppåt. Delmomenten i Motsatsord går att använda även i skolår 3 samt i svenska för invandrare. Programmet Ordskatt ger utmärkta tillfällen till grupparbete med samtal kring ordens betydelse, stavning, ordbildning, synonymer och motsatser. Följande övningar finns: Vokalkryss 1 innehåller 22 korsordsliknande övningar. Till de här övningarna finns ledtråd till alla ord. Man fyller bara i de tomma rutorna och datorn visar antal rätt och fel samt använd tid i form av staplar och siffror. Vokalkryss 2 är något svårare. Här ges ledtråd bara till det lodräta nyckelordet. Det innebär att till övriga ord kan det finnas fler rätta svar. Motsatsord Lär in betydelse, stavning och uttal av våra vanligaste motsatsord i de 1000 mest frekventa orden. Långa-korta vokaler Övar förmågan att läsa och sortera ord med långkort vokal genom att visuellt registrera en eller två konsonanter efter den betonade stavelsen, vanligen benämnd stam, samt att stava orden insatta i sitt sammanhang. Synonymer Förstå, läsa och skriva synonymer. Lånord Förstå. läsa och skriva vanliga lånord. Substantiv-adjektiv Bilda substantiv och adjektiv utifrån ett givet verb. Person-sakord Ett verb som är lånord visas. Fyll i de båda tomma luckorna med närbesläktade substantiv. Det första ska avse person, det andra sak. Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Lösenord gult, lodrätt En från Spanien. Privatlicens: 392 kr exkl. moms 5

25 Ordtest Datorprogrammet Ordtest har utvecklats för att hjälpa alla som vill tillgodose behovet av ett rikt och nyanserat ordförråd samt förbereda sig inför Högskoleprovets delmoment Ord. Datorprogrammet Ordtest utgör en komplettering och vidareutveckling av vårt tidigare program Ordskatt. Programmet avser att tillförsäkra varje användare en säkerhet i att förstå och använda svårare ord och uttryck. Ordtest riktar sig till de som önskar bedriva högre studier eller klara av Högskoleprovets delmoment Ord. Vi har därför lagt stor vikt vid bl a grekiska och latinska för- och efterleder, ordbildning och lånordens betydelse samt svenska idiom. Två verktygsmoduler ingår i programmet. Olika ämnen kan genom dessa erhålla egna specifika ordbanker. Antalet övningar i programmet är 1591, fördelade enligt nedan: Flerval 109 Förled 141 Latin 135 Grekiska 99 Trio 150 Uttryck 151 Ordkunskap150 Efterled 33 Rätt/Fel 120 Förklaring 126 Litterärt 135 Lucktext 30 Facktext 162 Vilket är ordet? 50 Resultatstatistiken för varje elev går att skriva ut och kan ligga till grund för bedömning av ordförrådet inom olika områden. Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 6

26 Svenska med oss 1 5 Svenska med oss 1-5 innehåller tusentals roliga övningar med ljud och animerade bilder. Programmet är riktat mot elever i skolår 2-9, vuxna och våra nya svenskar. Med hjälp av programmet tränas alfabetet, vokalerna, ordbildning, ordförråd, ordklasser, minne, meningsbyggnad samt konsonantteckning. Programmet innehåller: träning av alla vokaler speciell bearbetning av vokalförväxlingar u-y, e-ä, u-o, e-i samt lång/kort vokal bearbetning av konsonantförväxlingar b-p, g-k,d-t, samt spiranterna v-f identifiera den betonade vokalen (stamvokalen) träning alfabetet träning SJ-, TJ-, Ä-, Å-ljud träning fonem-grafem uttala, skriva och förstå ljudenligt stavade ord övning i ljudsegmentering, uppdelning av orden i ljud syntaktisk medvetenhet genom att skriva rätt ord i rätt följd utskrivna resultat rätt/fel och tid möjlighet att börja där du slutade en linjal som visar vilken delövning du arbetar med Varje delmoment har minst 20 olika uppgifter. Priser: Skollicens per del: 2000 kr exkl. moms Skollicens för alla fyra delarna: 3000 kronor exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 7

27 Översikt datorprogram Matematik Matematik Screening Basnivå * Talserier * Jämnt & udda * Tal och obekanta * Större än - mindre än * Huvudräkning * Talövningar * Multiplikationstabeller * Multiplikation * Division * Negativa tal * Problem Cantor 2000 Kartlägger, rättar & sammanställer * Addition * Subtraktion * Multipli kation * Division * Problemlösning * Större än - mindre än * Fler än - färre än * Tal och obekanta * Huvudräkning * Talövningar * Multiplikationstabeller * Talserier * Talövningar 1-2 * Negativa tal Tränar och utvecklar tankeförmåga på grundläggande nivå Tränar och utvecklar tankeförmåga på högre nivå Matte med os s * Repetition * Algebra räknesätten * Potenser * Måttsystem * Kvadratrötter * Bråk * Procent 3 4 * Koordinat- *Plangeometri system *Rymdgeometri * Linjära *Phytagoras funktioner sats * Ekvationer * Elementär statistik Lätt matte med oss 1-4 Mindre talområden, enklare problem 1 2 * Repetition * Algebra räknesätten * Potenser * Måttsystem * Kvadratrötter * Bråk * Procent 3 4 * Koordinat- * Plangeometri system * Rymdgeometri * Linjära * Phytagoras funktioner sats * Ekvationer * Elementär statistik 8

28 Matematik Screening Basnivå Matematik Screening Basnivå kartlägger grundläggande kunskaper i matematik. Datorprogrammet är speciellt värdefullt för elever med behov av önskad framgång. Matematik Screening Basnivå kartlägger färdigheter inom de fyra räknesätten, negativa tal, problemlösning, talserier, symbolspråket med större än/mindre än, positionssystemet med mera. Programmet samlar utförlig resultatstatistik automatiskt, denna presenteras överskådligt både grafiskt och med detaljutskrifter gällande enskilda elever och grupper. Resultaten visar antal utförda delövningar, antal rätt, använd tid med mera. Programmet underlättar lärarens arbete med kartläggning, rättning och sammanställning av elevrapporter. Självrättande redovisning för skolledning, lärare och elever, elevvårdskonferenser och individuella utvecklingssamtal. Programmet innehåller: addition subtraktion multiplikation division problemlösning positionssystemet större än/mindre än, fler/färre tal och obekanta huvudräkning multiplikationstabeller talserier talövningar negativa tal Varje del har 50 olika uppgifter som skall lösas. Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 9

29 Cantor 2000 Cantor 2000 innehåller avsnitt som tar upp grundläggande kunskaper i matematik, avsett för låg- och mellanstadiet. Datorprogrammet är speciellt värdefullt för elever med dyslexi och/eller matematiksvårigheter och har anpassats för funktionshindrade. Dialog och samarbete elever/lärare och föräldrar bör uppmuntras! Eleven lär sig att utveckla eget tänkande, analysförmåga, använda grundläggande begrepp och matematiska metoder, samt att dra slutsatser och generalisera. Produktionsstöd har erhållits från SIH, Statens Institut för Handikappfrågor i skolan. Programmet innehåller: addition subtraktion multiplikation division problemlösning positionssystemet större än/mindre än, fler/färre tal och obekanta huvudräkning multiplikationstabeller talserier talövningar 1-2 negativa tal Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 10

30 Lätt matte med oss 1-4 Lätt matte med oss 1-4 innehåller hundratals roliga övningar med animerade bilder och är en påbyggnad efter datorprogram Cantor Programmet lämpar sig för elever i skolår 6-9, individuella programmet i gymnasiet, vuxna och våra nya svenskar. Talområden har utformats för att underlätta för elever med svårigheter (få tresiffriga tal, många uppgifter med tvåsiffriga jämna tal, svaren ger jämna tal vid uträkningar). Problemen som finns i de olika matematikavsnitten innehåller enkla och korta meningar, så att minnet ej överbelastas. Programmet belyser elevens starka och svaga sidor och hjälper till att bedöma elevens behov av stöd som i sin tur bidrar till en rättvis resursfördelning. Lätt matte med oss 1 innehåller: repetition de fyra räknesätten måttsystem bråk procent Lätt matte med oss 2 innehåller: algebra potenser kvadratrötter Lätt matte med oss 3 innehåller: koordinatsystem linjära funktioner ekvationer elementär statistik Lätt matte med oss 4 innehåller: plangeometri rymdgeometri Pythagoras sats Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 11

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu.

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu. LÄSK-pärmen FDB, 2011 Materialet är skyddat av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är således endast tillåtet att utan särskilt medgivande från rättighetsinnehavaren

Läs mer

Varför är det bra att kunna matematik?

Varför är det bra att kunna matematik? Varför är det bra att kunna matematik? en studie av elevers, lärares och rektorers uppfattning om matematikens betydelse Lidköping augusti 2010 Li Hummelman, specialpedagog Barn & Skola, Stödenheten Forskningsrapport

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Diagnostiska uppgifter i matematik. för användning i de tidiga skolåren

Diagnostiska uppgifter i matematik. för användning i de tidiga skolåren Diagnostiska uppgifter i matematik för användning i de tidiga skolåren Dokumentet kan kostnadsfritt hämtas från www.skolverket.se ISBN: 978-91-85545-85-8 Form: Ordförrådet AB Illustratör: Pia Niemi Stockholm

Läs mer

lära med it Nya vägar till Det bredaste utbudet av pedagogisk IT

lära med it Nya vägar till Det bredaste utbudet av pedagogisk IT nr. 1 Våren 2011 Han har gett dyslexin ett ansikte Under skoltiden blev Benny Björkman betraktad som dum och lat. Först som vuxen fick han diagnosen grav dyslexi. Då fick han också den professionella hjälp

Läs mer

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter Vad är dyskalkyli? En bok om Matematiksvårigheter -Orsaker, Diagnos och Hjälpinsatser - Reviderad och utökad version Björn Adler NU-förlaget Björn Adler Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Läs mer

Trädet 3 - bruksanvisning

Trädet 3 - bruksanvisning Trädet 3 - bruksanvisning 1 Introduktion... 3 Systemkrav... 4 Avinstallation / modifiering:... 6 Installation av digital penna... 6 Starta programmet... 6 Menyfönstret... 7 Lärarinställningar... 7 Var

Läs mer

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Henrik Balke och Michael Hutt LAU690 Handledare: Thomas Lingefjärd Examinator: Pia Nykänen Rapportnummer: HT08-2611-201 Abstract

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson Kvalitetsredovisning 2012 Kursplan Läsåret 2011/2012 Västerås Montessoriskola Kontaktperson: Margareta Eriksson 1 Kvalitetsredovisningen består av två delar: Arbetsplanen, gemensam för hela skolan Kursplaner

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

Produktinformation från Kognitivt Centrum

Produktinformation från Kognitivt Centrum Komplett Neuropedagogisk Screening Matematikscreening Lässcreening Skrivscreening Färdighetstest i Matematik Förmåga att Snabbt Se Mängd Arbets-och idépärmar Undersök kognitiv förmåga Böcker dyskalkyli

Läs mer

LÄSK-pärmen FDB, 2014

LÄSK-pärmen FDB, 2014 LÄSK-pärmen FDB, 2014 Materialet är skyddat av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är således endast tillåtet att utan särskilt medgivande från rättighetsinnehavaren

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg Sambanden mellan stavning och läsförståelse i årskurs sju Henrik Husberg Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT Författare Årtal

Läs mer

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola 1 (17) Leksands kommun Box 331 793 27 LEKSAND Åkerö skola Gamla Siljansnäsvägen 15 793 33 LEKSAND Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning. Jenny Rönnqvist

Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning. Jenny Rönnqvist Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning Jenny Rönnqvist Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt FORSKNINGSRAPPORT 6 En Läsande Skola Rapport 6 Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt Susanne Lindberg Åkerberg 2015 Förord Föreliggande rapport syftar till att beskriva metod, genomförande och resultat

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Förord Denna handbok kom till då jag blev kontaktad av en pappa som var bekymrad över att sonen ännu inte kunde läsa så bra som man kunde förvänta sig. Pappan

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

FDB:s NYHETER 1/2009. nyheter. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009

FDB:s NYHETER 1/2009. nyheter. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009 FDB:s FDB:s NYHETER 1/2009 nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009 - Dyslexi reser hinder, trots styrkor i varje liten unge Alla ungar kommer till

Läs mer

Produktinformation från Kognitivt Centrum

Produktinformation från Kognitivt Centrum Komplett Neuropedagogisk Screening Matematikscreening Lässcreening Skrivscreening Färdighetstest i Matematik Adler Förmåga att Snabbt Se Mängd Arbets-och idépärmar Undersök kognitiv förmåga Böcker dyskalkyli

Läs mer

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och Område Elevsidor Övrigt Symbolerna och 28 Introbild K 1 Mattelappar 2 A 29 Undersök och K 1 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal eller Öva mer Bonus s 9, K 1 Träna och Räknesätten + och + Lägga till, ökning.

Läs mer

Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning -

Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning - EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning - Författare Charlotte Andersson Josefine Gymark Handledare Henrik Rahm www.hkr.se Lär sig

Läs mer

Anpassningar för oss med dyslexi

Anpassningar för oss med dyslexi Anpassningar för oss med dyslexi Intervjuer med elever och lärare på gymnasiet och universitetet Författare Anita Hildén Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Dylslexiförbundet

Läs mer

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 VILL, VÅGAR OCH KAN Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter Nancy Karam och Jessica Söderberg

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan Med bilagor från Ekerös resursteam 2011/2012 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson 2011-06-19 INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL... 3 VÅRA

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer