Snabbguide Läsdiagnoser. Sigrid Madison 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide Läsdiagnoser. Sigrid Madison 2009"

Transkript

1 Snabbguide Läsdiagnoser Sigrid Madison 2009

2 InnehÄll Äversiktsplan 2 Normeringar Çversikt 3 LÉgstadium och mellanstadium.. 5 HÇgstadium 5 Gymnasium & Vuxenutbildning 6 LÑrarinstruktion.. 8 Produktinformation FÄr vidare information kontakta oss: Sigrid Madison, TorbjÄrn Madison Telefon: E-post: Hemsida: www framfär namnet) Adress: Danska vågen 42, Lund

3 Diagnostiska Ävningar, svenska Äversiktsplan SkolÇr 1 KartlÄggning vid skolstart Separat handbok SkolÇr 2 HÅstprov Çk 2 VÇrprov Çk 2 SkolÇr 3 Igelkotten 1-3, Bron, RÅda stenen 1-3 Bron finns i KartlÄggning skolçr 3-4, separat handledning (lätt svenska) SkolÇr 5-6 Igelkotten 1-3, Igelkotten 4, RÅda stenen 1-3 SkolÇr 6 Igelkotten 1-3, Igelkotten 4, RÅda Stenen 1-3 SkolÇr 7 Boris 1, DelfinÅn 1-3 SkolÇr 8 Boris 1-6, DelfinÅn 1-3, SkolÇr 9 Boris 1-6, DelfinÅn 1-3 Gy och vuxna Boris 1-6, DelfinÅn 1-3,Jerusalem Gudsfreden, Flykten, Beduinflickan, LÄs Varierat 1-7, Monica 1-6 2

4 Diagnostiska Ävningar, svenska Normeringar SkolÇr 1 KartlÄggning vid skolstart SkolÇr 2 HÅstprov Çk 2 VÇrprov Çk 2 NormeringshÄfte 1998 & 2007É NormeringshÄfte 2007 SkolÇr 3 Igelkotten 1-3, Bron NormeringshÄfte 2007É UtfÅrlig rapport finns att rekvirera SkolÇr 5-6 Igelkotten 1-3 RÅda stenen 1-3 NormeringshÄfte 2007É UtfÅrlig rapport finns att rekvirera SkolÇr 6 RÅda stenen 1-3 NormeringshÄfte 2007É UtfÅrlig rapport finns att rekvirera SkolÇr 7 Boris 1, DelfinÅn 1-3 SkolÇr 8 Boris 1, DelfinÅn 1-3, SkolÇr 9 Boris 1, DelfinÅn 1-3 Gy, vuxna Boris 1, DelfinÅn 1-3,Jerusalem Gudsfreden, Flykten, Beduinflickan, LÄs Varierat 1-7, Monica 1-6 NormeringshÄfte 2007É UtfÅrlig rapport finns att rekvirera Å NormeringshÅfte 98 samt NormeringshÅfte 99 finns i nya versioner Çr

5 Normerade lçsdiagnoser Genom att kontinuerligt anvånda de diagnostiska Ävningarna har du alltid grepp om hur elevernas låsfärmçga utvecklas. KartlÅggning av sprçklig medvetenhet som sker vid skolstart År nädvåndig om lås- och skrivutveckling ska kunna ske. Madisons ord 2 minuter År ett häglåsningsprov med anvisningar. Orden År utvalda med syftet att fçnga in brister i symbolfunktion, ÄgonrÄrelseriktning, sammanljudning och automatisering fär olika Çldrar. Till detta finns normeringar fr.o.m. skolçr 2 till gymnasium och vuxenutbildning. SÅljes i kuvert om 30 exemplar. 48 ord anvånds fär analys av symbolfunktion, låsriktning, reversaltendens, automatisering och sammanljudning samt visuell snabbhet. SÅljes i kuvert om 30 exemplar. FÄljande låsdiagnoser såljes i kuvert om 15 exemplar: LÅs- och skrivproven fär skolçr 2 testar avkodning, stavning, låsning och färstçelse. Igelkotten 1-3 och Igelkotten 4 År en dokumentår skildring av igelkotten och dess levnadsvanor. Den utgär ett låstest i fyra delar fär alla svaga låsare oavsett Çlder. Del 1 kartlågger och del 2-4 måter effekten efter tråning. Med hjålp av testet trånas låshastighet, låsfärstçelse, ordfärstçelse, fri skrivning och häglåsning. Sommaren med Monika 1-6 skildrar kårleken mellan tvç unga månniskor och År filmatiserad. Boris 1-6 skildrar belågringen av Leningrad under andra vårldskriget. Flykten År en verklighetsskildring av en tysk soldats spånnande flykt frçn kriget i Finland under andra vårldskriget. Beduinflickan År en dokumentår skildring av tvç svenska FN-soldaters upplevelser i SinaiÄknen. HÅrhemma i Amerika År håmtat frçn Vilhelms Mobergs emigrantepos. Den beråttar om Kristina och Karl Oskars utvandring till Amerika. Om du såtter in färprovet genast vid hästterminens start, hittar du direkt de elever som behäver extra hjålp, och tråning kan dårmed såttas in omedelbart. Den räda stenen 1-3 skildrar hur pojken Yr vandrar ut pç tundran fär att däda en rentjur. Jerusalem: texten innehçller ett avsnitt ur Selma LagerlÄfs skildring av svenskar som flyttade till det heliga landet. Gudsfreden: Selma LagerlÄf beråttar i texten om den gamle storbonden och hans kamp mot snästormen. 4

6 A. LÇgstadium och mellanstadium Art.nr 8 KartlÅggning av sprçklig medvetenhet: skolstart. 9 LÅs- och skrivprov: skolçr 2, häst. 10 LÅs- och skrivprov: skolçr 2, vçr 11 Igelkotten 1-3: skolçr Igelkotten 4: skolçr Madisons ord 2 minuter ord: skolçr Den räda stenen 1: fr.o.m. skolçr 3 16 Den räda stenen 2: fr.o.m. skolçr 3 17 Den räda stenen 3: fr.o.m. skolçr 3 3 StudiehÅfte 3 B. HÄgstadium Art.nr 13 Madisons ord 2 minuter ord 15 Den räda stenen 1, lått låsävning f.r.o.m. skolçr 4 16 Den räda stenen 2, lått låsävning f.r.o.m. skolçr 4 17 Den räda stenen 3, lått låsävning f.r.o.m. skolçr 4 55 Flykten Sommaren med Monika 1, 2, 3, 4, 5, Boris 1, 2, 3, 4, 5, 6 68 HÅrhemma i Amerika: FÄrprov, låsdiagnoser. 69 DelfinÄn 1: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 70 DelfinÄn 2: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 5

7 71 DelfinÄn 3: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 72 Jerusalem: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 73 Beduinflickan 141 Gudsfreden 3 StudiehÅfte 3 C. Gymnasiet & Vuxenutbildning Art.nr 13 Madisons ord 2 minuter ord 55 Flykten Sommaren med Monika 1, 2, 3, 4, 5, Boris 1, 2, 3, 4, 5, 6 68 HÅrhemma i Amerika: FÄrprov. 69 DelfinÄn 1: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 70 DelfinÄn 2: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 71 DelfinÄn 3: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 72 Jerusalem: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 141 Gudsfreden 73 Beduinflickan 3 StudiehÅfte 3 6

8 D. LÅrarhandledningar LÅrarens lilla hjålpreda 2007 innehçller facit till samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse med tillhärande formulår och diagram. Har Åven tabeller fär ord/min. KartlÅggning alla stadier 2007 År en lårarhandledning fär samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse. Hoppande bokståver, en bok om dyslexi. I denna bok skildrar färfattaren olika typer av lås- och skrivsvçrigheter, t.ex. dyslexi. Problemen presenteras och vuxna beråttar om hur dessa har pçverkat deras liv. Finns Åven som talbok. Den LÅkande Processen. Boken År avsedd att anvåndas i utbildning och fortbildning av specialpedagoger, talpedagoger, skolhålsovçrdens personal och alla som arbetar med elevvçrd och skolutveckling. Den År ocksç ett städ i det dagliga specialpedagogiska arbetet och tillgångligheten gär den låmplig som låsning fär alla som kommer i kontakt med dyslexi samt ospecificerade lås- och skrivsvçrigheter, i hem, skola och arbetsliv. Pedagogisk diagnostik utgär en fullståndig handledning i utredningsmetodik med funktionsanalys. Art.nr 7 Den LÅkande Processen (2008) 80 LÅrarhandledning Sommaren med Monika 1-6 inkl. facit 81 LÅrarens lilla hjålpreda 2007: Facit till samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse 82 KartlÅggning alla stadier 2007: LÅrarhandledning samtliga låsdiagnoser 83 KartlÅggning i svenska: skolçr RÅttskrivningsprov: anvisningar och normer 85 Normaliseringstabeller del 1, 1998 ny version 86 Normaliseringstabeller del 2, 1999 ny version 87 Normaliseringstabeller del 3, ny version Framsteg och utveckling LÅkande låsning och skrivning, Handbok. Folksam/Tiden, Pedagogisk diagnostik 95 Dyslexi vad År det? Vad kan vi gära? 99 Vi stavar rått: StordiafÄrlagor och guide till LÅkande låsning och skrivning. 145 Facit till StudiehÅfte 1-3 (studiehåften till handboken Den LÅkande Processen) 146 Facit till StudiehÅfte 6 (studiehåften till handboken Den LÅkande Processen) 7

9 LÅrarinstruktioner Diagnostisk Ävning i låshastighet och låsfärstçelse Dela ut texten och be eleven fylla i namn, klass och datum. Eleverna behäver blyertspenna och suddgummi och ska sitta en bit ifrçn varandra. Instruktioner till eleven: LÅs texten noggrant sç att du färstçr innehçllet. I beråttelsen År det en del ord som År tryckta med parentes omkring. Det År alltid tre ord i varje parentes, men det År bara ett av orden som År rått. Du ska vålja ut det råtta och stryka under det. Hoppa inte Äver nçgon parentes. Den markeras i sç fall som fel. Jag kommer ocksç att notera hur lçng tid du anvånder. RÅck upp handen når du År klar. DÇ skriver jag upp din tid. GÇ sedan tyst fram och låmna provet till mig. Efter 30 minuter kommer jag att meddela att provtiden År slut. LÅs igenom färsta sidan tillsammans med klassen och gär Ävningsexemplen. Eleverna fçr inte vånda blad färrån låraren såger till. SÅtt pç tidtagaruret och lçt eleverna bärja. Notera tiden pç ett papper når de råcker upp handen. NÅr eleven låmnar fram provet skriver låraren tiden Åven pç provet. 8

10 Snabbguide Rättstavning - Ordförståelse Sigrid Madison 2009

11 FÄrord Diagnostiska Ävningar bär anvåndas fär beståmning av utgçngs- och slutlåge och fär att ge eleven tillfålle att erhçlla den motivation som bevis pç framgçng innebår. I problempreciseringen, dç det gåller att utarbeta individuella ÇtgÅrdsprogram, År diagnostiska Ävningar helt oumbårliga. Undervisningen mçste ju bygga pç varje elevs speciella behov. Vi månniskor År alla olika men har ÅndÇ lika vårde. FÄr att uppnç lika vårde mçste vi emellertid behandlas olika, utifrçn vars och ens individuella mäjligheter och behov. Endast genom en allsidig kartlåggning och kontinuerlig utvårdering blir detta mäjligt. Det talade sprçket RÅttskrivningen byggs med det talade sprçket som grund. De ord som vi inte kan såga, kan vi inte heller skriva. Ljudenliga ord År det färsta som ska trånas, tills fullståndig såkerhet nçtts. Med lås- och skrivsvçrigheter sammanhånger ofta dçlig artikulation och nedsatt färmçga att minnas ord och namn pç t.ex. personer, ståder, floder etc. Kontrollera uttalet av felstavade ord. Ett stort antal ord stavas otvetydigt fel pç grund av felaktigt uttal eller bristande talstädsteknik. OrdfÄrstÅelse FÄr att skriva ett ord korrekt mçste man nåmligen ur minnet aktualisera, hur de bokståver ser ut som ingçr i ordet men ocksç de ljud och de motoriska rärelser som behävs fär att skriva bokståverna i rått ordning. Viktigt fär eleven År ocksç att färstç innebärden och betydelsen av det ord han färsäker låra sig stava. RÅttskrivningen kråver god ordfärstçelse och framfär allt begrepp om ordets uppbyggnad och hårledning. KÅnner eleven till att skevt kommer av skev, stavad han med v fast uttalet i skevt År ett f. Vid introduktion och genomgçng av varje nytt moment borde lårare i alla Åmnen avsåtta rikligt med tid till ordfärklaringar. Det fär arbetsomrçdet centrala ordfärrçdet bär ocksç fäljas upp genom diagnostiska Ävningar. Elever med god logik, gott uttal och tråning att analysera talet uppvisar enligt mina undersäkningar snabbt en Äkad skrivfärmçga. Inte minst goda matematiker finner att ordkunskap, ords slåktskap och uppbyggnad blir en lika spånnande intellektuell lek som att läsa komplicerade matematikproblem. TrÅningen byggs upp genom individuell handledning, anpassat Ävningsmaterial och daglig tråning hemma och i skolan. Generalisering och regler Generaliseringsprinciper och anvåndningen av regler spelar mycket stor roll fär skrivretarderade elever. Reglers exempel mçste belysas genom exempel och Ävningar, som lågger grunden till färstçelsen. Med mçnga exempel kan Åven mindre skarpsinniga elever låra sig. MÇnga gymnasieelever och vuxna pçstçr sig aldrig tidigare fçtt klarhet ens i det enkla sambandet vokalkonsonant i vçra svenska ordstammar. MÇnga kan inte vokalerna, Ånnu mindre ange stammen i ett ord. Inte underligt att eleverna låser t.ex. glas istållet fär glass, smal i istållet fär small eller skriver stal istållet fär stall etc, dç de inte kan skilja pç vokaler och konsonanter och inte fçtt låra sig sambandet mellan vokalens klang och antalet efterfäljande konsonanter. MÇnga elever med auditiv dyslexi här med svçrighet skillnad pç lçng och kort vokal, speciellt i eget uttal. Vissa uttalar vokalerna mindre distinkt. NÇgra vokaler År svçrare Ån andra, ibland beroende pç dialekten, vilket År av vårde att kånna till, fär tråningen ska bli effektiv och leda fram till mçlet. En kvalitativ bedämning av stavfel År dårfär nädvåndig.

12 Enligt Professor emeritus Ebbe Lindell minns vi ordbilder som uttalade ord, inte som visuella bilder. Orden mçste alltsç fç en fonologisk identitet. TrÅning av verbalt minne och artikulation mçste dårfär ske systematiskt. BÇda funktionerna gçr ju att tråna upp. En utmaning Lindell ger till sina låsare: Vet ni nçgot ord som ni kan skriva pç grund av visuell färestållning men inte såga? Enligt Lindell svarar ett mycket litet antal ord fär ungefår hålften av alla de stavfel man inregistrerat. Felbehandling i frçga om konsonantteckning vçllar enligt samme forskare ca 50 procent av alla fel. Dessa fel visar sig kvarstç i gymnasieskolan. Intensifiera dårfär tråningen pç detta viktiga omrçde. Ñven synnerligen vålutbildade vuxna dyslektiker begçr enligt mina undersäkningar de flesta felen pç konsonantteckningens omrçde. Ebbe Lindell har allt sedan min utbildning till speciallårare varit en aldrig sinande kunskapskålla gållande bl.a. omrçdet svensk råttskrivning och låsning. TrÅfflistan pç LIBRIS Nationella Bibliotekssystem upptar vid dags datum 23 komponenter färfattade av Ebbe Lindell. SprÄkblomman TÅnka Ha roligt Se LÅsa och beråtta Sjunga och lyssna LÇsa Sinnenas samspel FrÇga Svara Leka med ljud Skriva Tala LÄt tusen blommor våxa, blomma i slott och koja, i fabrik och teatersalong, i skola och hem, i helgens vila och vardagens slit, i vetenskap och fantasi, i ord och musik, spridas Çver land och hav. 2

13 InnehÅll Äversiktsplan 4 LÇrarinstruktion.. 8 MADISON DYSLEXICENTRUM Adress: Danska vägen 42, Lund. - Telefon: Fax: Hemsida: madison.sida.nu - 3

14 OrdfÄrstÅelse Äversiktsplan SkolÄr 3-6 OrdfÄrstÅelse lçttare NormeringshÇfte Del 1, 1998 SkolÄr 7-9 OrdfÄrstÅelse svårare NormeringshÇfte Del 1, 1998 Gymnasiet OrdfÄrstÅelse gymnasiet NormeringshÇfte Del 3,

15 RÇttstavning (ett enda kompendium innehåller allt) Äversiktsplan SkolÄr 3 RÇttskrivningsprov 21 ord Normering i rçttskrivningshçftet SkolÄr 3,4 RÇttskrivningsprov 36 ord Normering i rçttskrivningshçftet SkolÄr 5 RÇttskrivningsprov 50 ord Normering i rçttskrivningshçftet SkolÄr 6 RÇttskrivningsprov 60 ord Normering i rçttskrivningshçftet SkolÄr 6-7 RÇttskrivningsprov 60 ord Normering i rçttskrivningshçftet SkolÄr 7 Sandeplanskolans 60 ord Normering i råttskrivningshåftet SkolÄr 9, Gy, Vuxna RÇttskrivningsprov 60 ord Normering i rçttskrivningshçftet Gymnasieskolan, vuxna RÇttskrivningsprov 25 ord RÇttskrivningsprov 75 ord Ej normerade 5

16 RÅttstavning LÇgstadium och mellanstadium, HÄgstadium, Gymnasiet/Vuxenutbildning Art.nr 1008 RÅttskrivning (ett enda kompendium med samtliga diagnostiska tester inkl normeringstabeller) OrdfÇrstÉelse LÄgstadium och mellanstadium Art.nr 69 OrdfÇrstÉelse låttare HÅgstadium Art.nr 30 OrdfÇrstÉelse svérare Gymnasiet & Vuxenutbildning Art.nr 87 OrdfÇrstÉelse gymnasiet 6

17 D. LÅrarhandledningar LÇrarens lilla hjçlpreda 2007 innehçller facit till samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse med tillhärande formulår och diagram. Har Åven tabeller fär ord/min. KartlÇggning alla stadier 2007 År en lårarhandledning fär samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse. Hoppande bokstçver, en bok om dyslexi. I denna bok skildrar färfattaren olika typer av lås- och skrivsvçrigheter, t.ex. dyslexi. Problemen presenteras och vuxna beråttar om hur dessa har pçverkat deras liv. Finns Åven som talbok. Den LÇkande Processen. Boken År avsedd att anvåndas i utbildning och fortbildning av specialpedagoger, talpedagoger, skolhålsovçrdens personal och alla som arbetar med elevvçrd och skolutveckling. Den År ocksç ett städ i det dagliga specialpedagogiska arbetet och tillgångligheten gär den låmplig som låsning fär alla som kommer i kontakt med dyslexi samt ospecificerade lås- och skrivsvçrigheter, i hem, skola och arbetsliv. Pedagogisk diagnostik utgär en fullståndig handledning i utredningsmetodik med funktionsanalys. Art.nr 7 Den LÅkande Processen (2008) 80 LÅrarhandledning Sommaren med Monika 1-6 inkl. facit 81 LÅrarens lilla hjålpreda 2007: Facit till samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse 82 KartlÅggning alla stadier 2007: LÅrarhandledning samtliga låsdiagnoser 83 KartlÅggning i svenska: skolçr RÅttskrivningsprov: anvisningar och normer 85 Normaliseringstabeller del 1, 1998 ny version 86 Normaliseringstabeller del 2, 1999 ny version 87 Normaliseringstabeller del 3, ny version Framsteg och utveckling LÅkande låsning och skrivning, Handbok. Folksam/Tiden, Pedagogisk diagnostik 95 Dyslexi vad År det? Vad kan vi gära? 99 Vi stavar rått: StordiafÄrlagor och guide till LÇkande lçsning och skrivning. 145 Facit till StudiehÅfte 1-3 (studiehåften till handboken Den LÅkande Processen) 146 Facit till StudiehÅfte 6 (studiehåften till handboken Den LÅkande Processen) 7

18 LÅrarinstruktioner RÅttstavning Dela ut texten och be eleven fylla i namn, klass och datum. Eleverna behäver blyertspenna och suddgummi och ska sitta en bit ifrçn varandra. Urvalet av ord Orden har valts med utgçngspunkt frçn de felstavningar som färekommer i häg utstråckning bland de 1000 frekventa orden i svenska sprçket. Provet År inte tidsbegrånsat. Det fçr gårna ta mer Ån en lektion i ansprçk och kan administreras i klass. Provet finns Åven intalat pç band, som kan rekvireras pç tfn: eller fax: Testledaren ska befinna sig framfär klassen och diktera sakta, tydligt och med distinkt uttal. En avstressad, behaglig atmosfår med lagom temperatur i klassrummet År viktiga färutsåttningar. Blankett fär skrivprovet delas ut. DÅrefter ges fäljande instruktion: - Jag lçser nu en mening i taget och sçger sedan vilket ord i meningen ni ska skriva, tex. sä hçr: Épplena Çr goda. Skriv goda. a) Repetera gçrna ordet inom dig. b) Skriv det sedan med talståd. c) LÇs ordet du skrivit tyst får dig sjçlv. d) GlÅm inte prickar Åver Ä, Ç, Å. - Du fär inte fräga om nägot, medan du skriver. Om du inte hårt ordet, ska du rçcka upp handen. DÄ lçser jag om det. Ér det nägot Du vill fräga om? DÄ bårjar vi nu. I rutorna pç den sista av elevblanketterna ska eleverna skriva alfabetet i rått ordning. Det finns fler rutor Ån bokståver. NÇgra rutor blir tomma. TidsbegrÅnsning: 1Ü minut. I rutorna pç färsta sidan av elevblanketterna skriver eleverna vokalerna i valfri ordning. Det finns fler rutor Ån vokaler. NÇgra rutor blir tomma. TidsbegrÅnsning: 1 minut. Felmarkeringar fçr: 1) utelåmnande av prickar Äver Ç, Å, Ä 2) utelåmnade ord. 3) olåsligt skrivet ord. 4) varje felstavat ord ges en felmarkering. Normering Samtliga normeringar finns i RÅttskrivningshÅftet. 8

19 OrdfÇrstÉelse Dela ut texten och be eleven fylla i namn, klass och datum. Eleverna behäver blyertspenna och suddgummi och ska sitta en bit ifrçn varandra. Instruktioner till eleven: RÇck upp handen nçr du Çr klar. DÄ skriver jag upp din tid. GÄ sedan tyst fram och lçmna provet till mig. Efter 30 minuter kommer jag att meddela att provtiden Çr slut. LÅs igenom färsta sidan tillsammans med klassen och gär Ävningsexemplen. Eleverna fçr inte vånda blad färrån låraren såger till. SÅtt pç tidtagaruret och lçt eleverna bärja. Notera tiden pç ett papper når de råcker upp handen. NÅr eleven låmnar fram provet skriver låraren tiden Åven pç provet. 9

20 Sigrid Madison Gian Medri Margareta Medri Torbjörn Madison Översikt Datahjälpmedel Se möjligheterna Övervinn svårigheterna 2010 Frågor: Sigrid Madison Torbjörn Madison Danska vägen Lund Hemsida:madison.sida.nu Tfn: Fax: Telefonjour alla dagar. E-post: Denna översikt beskriver några av de dataprogram vi utarbetat. Programmen är användbara inom både kartläggning och träning. Beställ ytterligare information samt gratis visning för olika utbildningsnivåer, skolår 1 - högskolenivå.

21 Innehåll Svenska Matematik Övrigt Översikt datorprogram svenska 3 Screening. 4 Ordskatt... 5 Ordtest. 6 Svenska med oss Översikt datorprogram matematik. 8 Matematik Screening Basnivå.. 9 Cantor Lätt matte med oss Matte med oss Bild CD..13 Program Stanine.14 Program Elevresultat Övrig information Utförliga manualer till datorprogrammen finns på hemsidan madison.sida.nu (ej www framför namnet). Programutveckling av: Gian & Margareta Medri, Sigrid & Torbjörn Madison. Alla programmen kan användas i följande operativsystem: - Windows 98 - Windows NT - Windows Windows XP - Windows Vista/Windows 7 2

22 Översikt datorprogram Svenska Screening A,B-nivå Screening C-nivå och * Läshastighet * Läsförståelse * Engelska * Rättstavning * Ordförståelse Kartlägger, rättar & sammanställer Också för distansutbildning Screening A,B för skolår 6-9, Gy Screening C för skolår 3-6 Serveranpassade Screening Statistik * Antal rätt / fel för hela gruppen * Medelvärde * Standardavvikelse Ordskatt / Ordtest Ordskatt * Vokalkryss 1 och 2 * Motsatsord / synonymer * Lång-kort vokal / substantiv-adjektiv * Lånord / person - sakord Ordtest * Flerval förled / latin - grekiska * Uttryck ordkunskap / lucktext * Trio - efterled / förklaring * Litterärt - facktext * Förklaring * Vilket är ordet? Tränar och utvecklar språket Ordskatt: Skolår 3-9, Gy Ordtest: Gy inför högskoleprovet Svenska med oss 1-5 Ur innehållet: Kartlägger, repete rar, tränar och ger säkerhet i språket Skolår 3-9, SV 2 och Grundvux 3 * Träning av alla vokaler * Speciell bearbetning av vokalförväxlingar u-y, e-ä, u-o, e-i samt lång / kort vokal * Bearbetning av konsonantförväxlingar b-p, g-k, d-t samt spiranterna v-f * Identifiera den betonade vokalen (stamvokalen) * Träning alfabetet * Träning fonem - grafem * Uttala, skriva och förstå ljudenligt stavade ord * Övning i ljudsegmentering, uppdelning av orden i ljud * Syntaktisk medvetenhet genom att skriva rätt ord i rätt följd * Utskrivna resultat rätt / fel och tid * Möjlighet att börja där du slutade * En linjal som visar vilken delövning du arbetar med

23 Screening Datorprogrammet testar: läsförståelse, läshastighet ordförståelse stavning engelska, förståelse/stavning Finns i tre svårighetsgrader A, B och C. Kraftfull rapportgenerator för statistikframställning. Demo-CD kan beställas. Programmen har utvecklats inom ramen för ett EU-projekt. Individuell resultatstatistik för studievägledning och yrkesval. Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 4

24 Ordskatt Ny version 2010 med resultatstatistik och elevinställningar. Med ord skapar vi oss makt. Detta program medverkar till att ge orden som maktmedel åt varje användare. Det gäller även våra nya svenskar. Programmet är moduluppbyggt och passar bra i skolår 3-9, gymnasieskola och vuxenutbildning. Det övergripande syftet med Ordskatt är att på ett varierat och intresseväckande sätt tillföra användarna ett bättre ordförråd, vilket i sin tur ökar förmågan att på ett nyanserat och korrekt sätt kommunicera i tal och skrift. Vokalkryss 1 och 2, är korsordsliknande uppgifter som övar samtliga vokalljud. Långa och korta vokaler lämpar sig från skolår 4 och uppåt. Delmomenten i Motsatsord går att använda även i skolår 3 samt i svenska för invandrare. Programmet Ordskatt ger utmärkta tillfällen till grupparbete med samtal kring ordens betydelse, stavning, ordbildning, synonymer och motsatser. Följande övningar finns: Vokalkryss 1 innehåller 22 korsordsliknande övningar. Till de här övningarna finns ledtråd till alla ord. Man fyller bara i de tomma rutorna och datorn visar antal rätt och fel samt använd tid i form av staplar och siffror. Vokalkryss 2 är något svårare. Här ges ledtråd bara till det lodräta nyckelordet. Det innebär att till övriga ord kan det finnas fler rätta svar. Motsatsord Lär in betydelse, stavning och uttal av våra vanligaste motsatsord i de 1000 mest frekventa orden. Långa-korta vokaler Övar förmågan att läsa och sortera ord med långkort vokal genom att visuellt registrera en eller två konsonanter efter den betonade stavelsen, vanligen benämnd stam, samt att stava orden insatta i sitt sammanhang. Synonymer Förstå, läsa och skriva synonymer. Lånord Förstå. läsa och skriva vanliga lånord. Substantiv-adjektiv Bilda substantiv och adjektiv utifrån ett givet verb. Person-sakord Ett verb som är lånord visas. Fyll i de båda tomma luckorna med närbesläktade substantiv. Det första ska avse person, det andra sak. Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Lösenord gult, lodrätt En från Spanien. Privatlicens: 392 kr exkl. moms 5

25 Ordtest Datorprogrammet Ordtest har utvecklats för att hjälpa alla som vill tillgodose behovet av ett rikt och nyanserat ordförråd samt förbereda sig inför Högskoleprovets delmoment Ord. Datorprogrammet Ordtest utgör en komplettering och vidareutveckling av vårt tidigare program Ordskatt. Programmet avser att tillförsäkra varje användare en säkerhet i att förstå och använda svårare ord och uttryck. Ordtest riktar sig till de som önskar bedriva högre studier eller klara av Högskoleprovets delmoment Ord. Vi har därför lagt stor vikt vid bl a grekiska och latinska för- och efterleder, ordbildning och lånordens betydelse samt svenska idiom. Två verktygsmoduler ingår i programmet. Olika ämnen kan genom dessa erhålla egna specifika ordbanker. Antalet övningar i programmet är 1591, fördelade enligt nedan: Flerval 109 Förled 141 Latin 135 Grekiska 99 Trio 150 Uttryck 151 Ordkunskap150 Efterled 33 Rätt/Fel 120 Förklaring 126 Litterärt 135 Lucktext 30 Facktext 162 Vilket är ordet? 50 Resultatstatistiken för varje elev går att skriva ut och kan ligga till grund för bedömning av ordförrådet inom olika områden. Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 6

26 Svenska med oss 1 5 Svenska med oss 1-5 innehåller tusentals roliga övningar med ljud och animerade bilder. Programmet är riktat mot elever i skolår 2-9, vuxna och våra nya svenskar. Med hjälp av programmet tränas alfabetet, vokalerna, ordbildning, ordförråd, ordklasser, minne, meningsbyggnad samt konsonantteckning. Programmet innehåller: träning av alla vokaler speciell bearbetning av vokalförväxlingar u-y, e-ä, u-o, e-i samt lång/kort vokal bearbetning av konsonantförväxlingar b-p, g-k,d-t, samt spiranterna v-f identifiera den betonade vokalen (stamvokalen) träning alfabetet träning SJ-, TJ-, Ä-, Å-ljud träning fonem-grafem uttala, skriva och förstå ljudenligt stavade ord övning i ljudsegmentering, uppdelning av orden i ljud syntaktisk medvetenhet genom att skriva rätt ord i rätt följd utskrivna resultat rätt/fel och tid möjlighet att börja där du slutade en linjal som visar vilken delövning du arbetar med Varje delmoment har minst 20 olika uppgifter. Priser: Skollicens per del: 2000 kr exkl. moms Skollicens för alla fyra delarna: 3000 kronor exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 7

27 Översikt datorprogram Matematik Matematik Screening Basnivå * Talserier * Jämnt & udda * Tal och obekanta * Större än - mindre än * Huvudräkning * Talövningar * Multiplikationstabeller * Multiplikation * Division * Negativa tal * Problem Cantor 2000 Kartlägger, rättar & sammanställer * Addition * Subtraktion * Multipli kation * Division * Problemlösning * Större än - mindre än * Fler än - färre än * Tal och obekanta * Huvudräkning * Talövningar * Multiplikationstabeller * Talserier * Talövningar 1-2 * Negativa tal Tränar och utvecklar tankeförmåga på grundläggande nivå Tränar och utvecklar tankeförmåga på högre nivå Matte med os s * Repetition * Algebra räknesätten * Potenser * Måttsystem * Kvadratrötter * Bråk * Procent 3 4 * Koordinat- *Plangeometri system *Rymdgeometri * Linjära *Phytagoras funktioner sats * Ekvationer * Elementär statistik Lätt matte med oss 1-4 Mindre talområden, enklare problem 1 2 * Repetition * Algebra räknesätten * Potenser * Måttsystem * Kvadratrötter * Bråk * Procent 3 4 * Koordinat- * Plangeometri system * Rymdgeometri * Linjära * Phytagoras funktioner sats * Ekvationer * Elementär statistik 8

28 Matematik Screening Basnivå Matematik Screening Basnivå kartlägger grundläggande kunskaper i matematik. Datorprogrammet är speciellt värdefullt för elever med behov av önskad framgång. Matematik Screening Basnivå kartlägger färdigheter inom de fyra räknesätten, negativa tal, problemlösning, talserier, symbolspråket med större än/mindre än, positionssystemet med mera. Programmet samlar utförlig resultatstatistik automatiskt, denna presenteras överskådligt både grafiskt och med detaljutskrifter gällande enskilda elever och grupper. Resultaten visar antal utförda delövningar, antal rätt, använd tid med mera. Programmet underlättar lärarens arbete med kartläggning, rättning och sammanställning av elevrapporter. Självrättande redovisning för skolledning, lärare och elever, elevvårdskonferenser och individuella utvecklingssamtal. Programmet innehåller: addition subtraktion multiplikation division problemlösning positionssystemet större än/mindre än, fler/färre tal och obekanta huvudräkning multiplikationstabeller talserier talövningar negativa tal Varje del har 50 olika uppgifter som skall lösas. Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 9

29 Cantor 2000 Cantor 2000 innehåller avsnitt som tar upp grundläggande kunskaper i matematik, avsett för låg- och mellanstadiet. Datorprogrammet är speciellt värdefullt för elever med dyslexi och/eller matematiksvårigheter och har anpassats för funktionshindrade. Dialog och samarbete elever/lärare och föräldrar bör uppmuntras! Eleven lär sig att utveckla eget tänkande, analysförmåga, använda grundläggande begrepp och matematiska metoder, samt att dra slutsatser och generalisera. Produktionsstöd har erhållits från SIH, Statens Institut för Handikappfrågor i skolan. Programmet innehåller: addition subtraktion multiplikation division problemlösning positionssystemet större än/mindre än, fler/färre tal och obekanta huvudräkning multiplikationstabeller talserier talövningar 1-2 negativa tal Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 10

30 Lätt matte med oss 1-4 Lätt matte med oss 1-4 innehåller hundratals roliga övningar med animerade bilder och är en påbyggnad efter datorprogram Cantor Programmet lämpar sig för elever i skolår 6-9, individuella programmet i gymnasiet, vuxna och våra nya svenskar. Talområden har utformats för att underlätta för elever med svårigheter (få tresiffriga tal, många uppgifter med tvåsiffriga jämna tal, svaren ger jämna tal vid uträkningar). Problemen som finns i de olika matematikavsnitten innehåller enkla och korta meningar, så att minnet ej överbelastas. Programmet belyser elevens starka och svaga sidor och hjälper till att bedöma elevens behov av stöd som i sin tur bidrar till en rättvis resursfördelning. Lätt matte med oss 1 innehåller: repetition de fyra räknesätten måttsystem bråk procent Lätt matte med oss 2 innehåller: algebra potenser kvadratrötter Lätt matte med oss 3 innehåller: koordinatsystem linjära funktioner ekvationer elementär statistik Lätt matte med oss 4 innehåller: plangeometri rymdgeometri Pythagoras sats Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 11

DatahjÅlpmedel. Äversikt. Sigrid Madison Gian Medri Margareta Medri TorbjÇrn Madison

DatahjÅlpmedel. Äversikt. Sigrid Madison Gian Medri Margareta Medri TorbjÇrn Madison Sigrid Madison Gian Medri Margareta Medri TorbjÇrn Madison Äversikt DatahjÅlpmedel Se mäjligheterna Évervinn svårigheterna FrÄgor: Sigrid Madison TorbjÅrn Madison Danska vägen 42 226 39 Lund Hemsida:madison.sida.nu

Läs mer

. Stanine. . Program. Manual. TorbjÄrn Madison, Sigrid Madison, 2007

. Stanine. . Program. Manual. TorbjÄrn Madison, Sigrid Madison, 2007 Manual. Program.. Stanine TorbjÄrn Madison, Sigrid Madison, 2007 Ä Madison Undervisningskonsult HB Danska v 42, 226 39 Lund Tel: 046-131735, Fax: 046-320269 Epost:madison@mailbox.swipnet.se Hemsida: madison.sida.nu

Läs mer

Normaliserade. Svenska-Matematik. tester

Normaliserade. Svenska-Matematik. tester Normaliserade tester Svenska-Matematik Torbjörn Madison, Sigrid Madison, 2017 Madison Undervisningskonsult Tfn: 046 13 17 35 madison@mailbox.swipnet.se http://www.sigridmadison.se Nedan anges samtliga

Läs mer

Datorprogram SCREENING. Manual. C-nivå

Datorprogram SCREENING. Manual. C-nivå Datorprogram SCREENING Manual C-nivå Sigrid Madison Torbjörn Madison 2004 1 INNEHÅLL sid Installation 1 Målgrupp 2 Rapportgeneratorn 4 Exempel på övningar i programmet: -bil. 1 Igelkotten -bil. 2 Roliga

Läs mer

MANUAL ORDTEST. 1 Februari 1998 Madison-Medri

MANUAL ORDTEST. 1 Februari 1998 Madison-Medri MANUAL ORDTEST 1 Februari 1998 Madison-Medri 2 ordtesty.doc INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Introduktion Övning Flerval Verktygsmodul Flerval Övning Förled Övning Latin Övning Grekiska Övning Trio Övning

Läs mer

Madison. * Ny indelning Hemsida med nya rubriker * Ny handbok 2017 Läkande läsning och skrivning, Del 2

Madison. * Ny indelning Hemsida med nya rubriker  * Ny handbok 2017 Läkande läsning och skrivning, Del 2 Madison * Ny indelning Hemsida med nya rubriker www.sigridmadison.se * Ny handbok 2017 Läkande läsning och skrivning, Del 2 * Nytt normeringshäfte 2017 2017 Madison Danska vägen 42, 226 39 LUND Tel: 046

Läs mer

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period.

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period. 2 Resultat Innehållsförteckning Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period Screeningmoment Talserier Jämnt - udda Tal och obekanta

Läs mer

Matte Screening SLUT

Matte Screening SLUT Matte Screening SLUT Skriv ditt namn: Sven Asp Madison-Medri 2014 Innehåll Installation Startmeny Testmeny Statistikmeny Staninemeny Bilaga med normtabeller: - åk 2 höst - åk 2 vår - åk 3 - åk 5/6 - åk

Läs mer

Manual. till. Cantor 2000. Madison Medri

Manual. till. Cantor 2000. Madison Medri Manual till Cantor 2000 Madison Medri 2 InnehÄllsfÅrteckning Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Anpassning fär funktionshindrade Arbeta med Cantor 2000 InstÅllningar Namn Ljud Tangentbord Resultat

Läs mer

Kreativ. Matte 2. kulor: Medri-Madison

Kreativ. Matte 2. kulor: Medri-Madison Kreativ Matte 2 Träna Beräkna mer med kulor: 11+1 2016 Medri-Madison Innehåll Inledning Bakgrund Installation Resultat Fellista Statistik Gör egna övningar Positionssystem Talövningar Multiplikationstabell

Läs mer

Manual till. Kreativ. Matte 1 Träna mer Medri-Madison

Manual till. Kreativ. Matte 1 Träna mer Medri-Madison Manual till Kreativ Matte 1 Träna mer 2015 Medri-Madison Innehåll Inledning Bakgrund Installation Resultat Fellista Statistik Gör egna övningar 4 räknesätt Problem Talserier Obekanta Testa egna övningar

Läs mer

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby Hör och härma Röda boken lite lättare Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk Unni Brandeby spår 1 FÖRORD till den studerande Den här boken är till dig som just ska börja lära dig svenska.

Läs mer

Svenska på datorn. - ett lustfyllt lärande

Svenska på datorn. - ett lustfyllt lärande Svenska på datorn - ett lustfyllt lärande Innehåll Program Innehåll Sida Alfakungen... Alfabetisk ordning... 1 Bygget... Synonymer, motsatsord, sammansatta ord 2 Casino... Ordbildning, ordspråk... 3 Mysteriet...

Läs mer

Addition, subtraktion, summa, differens, algebra, omgruppering, ental, tiotal, multiplikation, division, rimlighet, uppskatta

Addition, subtraktion, summa, differens, algebra, omgruppering, ental, tiotal, multiplikation, division, rimlighet, uppskatta LPP Matematik räknesätten År 2 Beskrivning av arbetet Addition och subtraktion 0 200 - med utelämnat tal - algebra - med omgruppering och tiotalsövergång Addition och subtraktion med hela 100-tal Se likheter

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014 Utvärderas och revideras mars 2014 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026-661555 kontor Sofiagatan 6 rektor: Elisabet

Läs mer

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 I N N E H Å L L S F Ö RTECKNING 1. Förebyggande arbete 3 2. Läsinlärning

Läs mer

Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning?

Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? Karlshamns kommun Elever i behov av stöd (2) feb 2015 Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever i behov av stöd. Halvera lägsta nivån och öka den andel som når högsta nivån. Del A Vilka rutiner

Läs mer

Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6

Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6 Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla förmågan att De matematiska förmågor

Läs mer

Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6

Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6 Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6 TYDLIG OCH MEDVETEN MATEMATIKUNDERVISNING En stark koppling mellan läroplan/kunskaps mål, innehåll och bedömning finns för att medvetande göra eleverna om syftet med

Läs mer

Plan för specialundervisningen vid Brändö grundskola

Plan för specialundervisningen vid Brändö grundskola Plan för specialundervisningen vid Brändö grundskola För varje elev som intagits eller överförts till specialundervisning uppgörs en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP) inom ramen

Läs mer

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se.

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. Matematik Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. ADDITION, SUBTRAKTION, DIVISION OCH MULTIPLIKATION.

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Matematik Steg: Bas ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i talområdet 0-10 bråk- och decimalform ordningstal upp till 5 ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna

Läs mer

Kunskapsmål. F 3 Lilla Järnåkra/Vegaskolan, Lund. Mål att uppnå i slutet av det tredje skolåret. Bild. Engelska. Svenska Svenska som andraspråk

Kunskapsmål. F 3 Lilla Järnåkra/Vegaskolan, Lund. Mål att uppnå i slutet av det tredje skolåret. Bild. Engelska. Svenska Svenska som andraspråk Bild Svenska Svenska som andraspråk Engelska Matematik Kunskapsmål F 3 Lilla Järnåkra/Vegaskolan, Lund NO S0 Idrott & Hälsa Musik Mål att uppnå i slutet av det tredje skolåret Mer information, se www.skolverket.se

Läs mer

Wendick-modellens signum

Wendick-modellens signum Wendick-modellen Wendick-modellen Wendick-modellens signum Strukturerade material (wendick.se) Ren layout Tydliga mönster Små utvecklingssteg Tydlig och långsam progression Betonar vikten av baskunskaper/färdigheter

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

PROVKAPITEL. Annika Mårtensson Marianne Billström

PROVKAPITEL. Annika Mårtensson Marianne Billström PROVKAPITEL Annika Mårtensson Marianne Billström Innehåll JAG ORDKUNSKAP Jag tankekarta 4 Meningar om mig 5 SPRÅKLÄRA Skiljetecken 6 Frågeord 7 SKRIVNING Olyckan Tänk och planera 8 Olyckan Skriv din berättelse

Läs mer

PROVKAPITEL. Annika Mårtensson Marianne Billström

PROVKAPITEL. Annika Mårtensson Marianne Billström Annika Mårtensson Marianne Billström PROVKAPITEL Innehåll SOMMARLOVET ORDKUNSKAP Tankekarta 4 Liknelser 5 SPRÅKLÄRA Alfabetet 6 Alfabetisk ordning 7 SKRIVNING En dag på sommarlovet Tänk och planera 8 En

Läs mer

Kursplan i svenska 2006-09-25. Skriva. Förskoleklass Skriva sitt namn Spåra och rita mönster Träna skrivriktning Träna pennfattning

Kursplan i svenska 2006-09-25. Skriva. Förskoleklass Skriva sitt namn Spåra och rita mönster Träna skrivriktning Träna pennfattning Kursplan i svenska 2006-09-25 Skriva Skriva sitt namn Spåra och rita mönster Träna skrivriktning Träna pennfattning Skolår 1 Arbeta med bokstäver Rim och ramsor Skriva dagbok Skriva enkla sagor Känna till

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET CLOWN SKOLÅR 2

SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET CLOWN SKOLÅR 2 Annika Mårtensson Marianne Billström SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET CLOWN SKOLÅR 2 Innehåll SOMMARLOVET ORDKUNSKAP Tankekarta 4 Liknelser 5 SPRÅKLÄRA Alfabetet 6 Alfabetisk ordning 7 SKRIVNING En dag på sommarlovet

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Avsnitt / arbetsområde: Undersöka med Hedvig Ämnen som ingår: Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild, So,

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Pedagogisk kartläggning

Pedagogisk kartläggning Pedagogisk kartläggning FRÅGESTÄLLNING: LÄSA? ARBETSMINNE? RÄKNA? SKRIVA? STAVA? UPPMÄRKSAMHET? KONCENTRATION? FÖRMÅGA SE MÄNGD? LÄSA NON-ORD? Färdighetstest i Läsning VILKA BYGGSTENAR I ARBETSMINNE? Arbetsminnestest

Läs mer

Medan bokstavsinlärningen pågår. Strukturerat bildmaterial. För gehörsskrivning av ljudenligt stavade ord

Medan bokstavsinlärningen pågår. Strukturerat bildmaterial. För gehörsskrivning av ljudenligt stavade ord 1 Medan bokstavsinlärningen pågår Strukturerat bildmaterial För gehörsskrivning av ljudenligt stavade ord 2 Medan bokstavsinlärningen pågår Strukturerat bildmaterial för gehörsskrivning av ljudenligt stavade

Läs mer

MULTIPLIKATION ISBN

MULTIPLIKATION ISBN Till läraren MULTIPLIKATION ISBN 978-91-7762-696-1 För att kunna lösa vardagliga matematiska problem måste eleverna bland annat ha väl inövade färdigheter i olika räknesätt. Repetitioner och individuella

Läs mer

Vägen till effektiv läsinlärning. för lite äldre elever. Dysleximässan i Göteborg den 23 oktober 2015. Föreläsare Maj J Örtendal www.majsveranda.

Vägen till effektiv läsinlärning. för lite äldre elever. Dysleximässan i Göteborg den 23 oktober 2015. Föreläsare Maj J Örtendal www.majsveranda. Vägen till effektiv läsinlärning för lite äldre elever Dysleximässan i Göteborg den 23 oktober 2015 Föreläsare Maj J Örtendal www.majsveranda.se Innehåll Bakgrund till 7 stegsmetoden De 7 stegen Läromedlet:

Läs mer

Lokala arbetsplaner Stoby skola

Lokala arbetsplaner Stoby skola Lokala arbetsplaner Stoby skola Rev. 080326 Innehållsförteckning Lokala arbetsplaner Stoby skola... 1... 1 Lokal arbetsplan Engelska... 3 År 1...3 År 2...3 År 3...3 År 4-5...4 Lokal arbetsplan Matematik...

Läs mer

känner igen ordbilder (skyltar) ser skillnad på ord med olika längd och som börjar på samma bokstav (bi-bil)

känner igen ordbilder (skyltar) ser skillnad på ord med olika längd och som börjar på samma bokstav (bi-bil) Svenska F-2 utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på gen hand och av eget intresse...utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av...utvecklar sin förmåga

Läs mer

DIAMANT. NaTionella DIAgnoser i Matematik. Ett diagnosmaterial i matematik för skolåren årskurs F- 9. Anpassat till Lgr 11. Löwing januari 2013

DIAMANT. NaTionella DIAgnoser i Matematik. Ett diagnosmaterial i matematik för skolåren årskurs F- 9. Anpassat till Lgr 11. Löwing januari 2013 DIAMANT NaTionella DIAgnoser i Matematik Ett diagnosmaterial i matematik för skolåren årskurs F- 9 Anpassat till Lgr 11 Diamantmaterialets uppbyggnad 6 Områden 22 Delområden 127 Diagnoser Till varje Område

Läs mer

Läs- och skrivinlärning

Läs- och skrivinlärning Läs- och skrivinlärning Qarin Franker GU FC ALEF HPF VOX Hélène Boëthius Hyllie Park Folkhögskola sigun.bostrom@hylliepark.se Utbildningen avseende läs- och skrivinlärning vänder sig till personer utan

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

DIVISION ISBN Till läraren

DIVISION ISBN Till läraren Till läraren DIVISION ISBN 978-91-776-697-8 För att kunna lösa vardagliga matematiska problem måste eleverna bland annat ha väl i növade färdigheter i olika räknesätt. Repetitioner och individuella diagnoser

Läs mer

Mediafostran och användandet av nya kommunikativa redskap påbörjas redan på nybörjarstadiet.

Mediafostran och användandet av nya kommunikativa redskap påbörjas redan på nybörjarstadiet. BILAGA: REVIDERAD LÄROPLAN I LÄROÄMNET MODERSMÅL OCH LITTERATUR Språket är av avgörande betydelse för all form av inlärning. Språkinlärningen är en fortlöpande process, och därför är modersmålsinlärningen

Läs mer

man kan lyssna på vad de betyder man kan lyssna efter hur de låter utan att bry sig om vad de betyder.

man kan lyssna på vad de betyder man kan lyssna efter hur de låter utan att bry sig om vad de betyder. LJUDLEK Vad är språklig medvetenhet? Små barn använder språket för kommunikation HÄR och NU, och det viktiga är vad orden betyder. Man kan säga att orden är genomskinliga, man ser igenom dem på den bakomliggande

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013 Gefle Montessoriskola, reviderad september 2012 Utvärderas och revideras september 2013 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon:

Läs mer

Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde

Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde MÅL Att eleverna ska få möjligheter att tillgodogöra sig de matematiska kunskaper som krävs för att uppnå kursplanens mål. Att eleverna ges en varierande

Läs mer

FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 R E V I D E R A D A U G U S T I 2 0 17 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM Innehållsförteckning 2 1. Förebyggande

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Matematikutveckling med stöd av alternativa verktyg

Matematikutveckling med stöd av alternativa verktyg Matematikutveckling med stöd av alternativa verktyg Vad ska man ha matematik till? Vardagslivet Yrkeslivet Skönheten och konsten Underbart att veta att det finns räcker inte det+ LGR11 Undervisningen ska

Läs mer

LPP Magiska dörren ÅR 4

LPP Magiska dörren ÅR 4 LPP Magiska dörren ÅR 4 Detta arbetsområde omfattar läsning diskussion kring det lästa, skrivande av en egen berättelse, elevrespons på klasskamraters berättelse samt bearbetning av berättelsen. Arbetsområdet

Läs mer

Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning.

Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning. Programvaror utvecklade av BITTECH under åren 1990 till 2004 Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning. Meteor

Läs mer

Svenska mål och kriterier

Svenska mål och kriterier Svenska mål och kriterier Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska - utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse. - utveckla

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

Kurser på GrundVuxNivå

Kurser på GrundVuxNivå Kurser på GrundVuxNivå Dataorientering, grundläggande... 2 Engelska, grundskolenivå, nivå 1... 2 Engelska, grundskolenivå, nivå 2 och 3... 2 Engelska, grundskolenivå, nivå 4... 2 Hem- och Konsumentkunskap,

Läs mer

BLOCK 1. 1A. Att komma igång

BLOCK 1. 1A. Att komma igång BLOCK 1 1A. Att komma igång Blocket omfattar sidorna 8 23 i läseboken och sidorna 7 8 i grammatikboken samt hörövningar. 1. Vem är du? 2. Vilka fyra färdigheter är viktiga vid språkinlärning? 3. Hur många

Läs mer

Utvecklingen av FonoMix Munmetoden

Utvecklingen av FonoMix Munmetoden Utvecklingen av FonoMix Munmetoden av Gullan Löwenbrand Jansson Efter att ha arbetat som lågstadielärare och därefter speciallärare i många år, påbörjade jag 1992 pedagogiska studier vid Linköpings universitet

Läs mer

Handlingsplan. gällande kartläggning/screening av läs- och skrivförmåga för grundskolan i Katrineholms kommun

Handlingsplan. gällande kartläggning/screening av läs- och skrivförmåga för grundskolan i Katrineholms kommun BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan gällande kartläggning/screening av läs- och skrivförmåga för grundskolan i Katrineholms kommun Handlingsplanen gäller från ht-09. Utarbetad av speciallärare/specialpedagoger

Läs mer

Denna beskrivning är gjord på uppdrag av Specialpedagogiska institutet, för nätversionen av Hej skärm!. 2003-07-14, logoped Bitte Rydeman.

Denna beskrivning är gjord på uppdrag av Specialpedagogiska institutet, för nätversionen av Hej skärm!. 2003-07-14, logoped Bitte Rydeman. Lexia 4 Författare/producent: Olle Gunnilstam, Martti Mårtens, Stiftelsen Stora Sköndal Syfte: Lexia är ett träningsprogram för personer med dyslexi, afasi, läs- och skrivsvårigheter, grammatiska svårigheter

Läs mer

Ljungbackens skola Föräldrafrukost Tisdagen den 27 september 2016

Ljungbackens skola Föräldrafrukost Tisdagen den 27 september 2016 Ljungbackens skola Föräldrafrukost Tisdagen den 27 september 2016 Hur arbetar skolan med läs- och skrivinlärning? Hur kan du som förälder på bästa sätt stötta ditt barn i sin läs- och skrivutveckling?

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

få barn/ elever barn/elever med språk-, läsoch/eller barn/elever med svårigheter vid språk- läs- och skrivinlärning alla barn/elever

få barn/ elever barn/elever med språk-, läsoch/eller barn/elever med svårigheter vid språk- läs- och skrivinlärning alla barn/elever Nivå 4 utökat EHT få barn/ elever utredning Nivå 3 EHT barn/elever med språk-, läsoch/eller skrivsvårigheter förslag fördjupad pedagogisk kartläggning vid läs- och skrivsvårigheter Nivå 2 arbetslaget speciallärare

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET TROLL SKOLÅR 1

SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET TROLL SKOLÅR 1 Annika Mårtensson Marianne Billström SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET TROLL SKOLÅR 1 Innehåll JAG ORDKUNSKAP Jag tankekarta 4 Meningar om mig 5 SPRÅKLÄRA Skiljetecken 6 Frågeord 7 SKRIVNING Olyckan Tänk och planera

Läs mer

Hjälpmedel: Miniräknare, skrivmateriel (ex. linjal, gradskiva, passare) och Lgr 11

Hjälpmedel: Miniräknare, skrivmateriel (ex. linjal, gradskiva, passare) och Lgr 11 Matematik och matematikdidaktik för 7,5 högskolepoäng grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7.5 hp VT17 Provmoment: Tentamen Matematik och matematikdidaktik,

Läs mer

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi Christina Gunnarsson Hellberg Leg. logoped Konsultativt stöd Vad är läsning? Läsning = Avkodning x Förståelse L = A x F Avkodningsförmåga Fonologisk Barnet använder

Läs mer

Handlingsplan. För tidig upptäckt av läs-, skriv- och matematiksvårigheter Åk F-6, Mellanvångsskolan Staffanstorp

Handlingsplan. För tidig upptäckt av läs-, skriv- och matematiksvårigheter Åk F-6, Mellanvångsskolan Staffanstorp MELLANVÅNGSSKOLAN Handlingsplan För tidig upptäckt av läs-, skriv- och matematiksvårigheter Åk F-6, Mellanvångsskolan Staffanstorp Omarbetad i aug 2014 av Ulrika Odin Persson specialpedagog Alexandra Lundquist

Läs mer

Att använda svenska 2

Att använda svenska 2 Att använda svenska 2 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

Grundläggande tabellkunskaper, addition och subtraktion

Grundläggande tabellkunskaper, addition och subtraktion Grundläggande tabellkunskaper, addition och subtraktion Kapitlet behandlar Test Grundläggande kombinationer, liten tabell 2 Fler kombinationer, stor tabell 3 Säkra tabellkunskaper 4 14 I detta kapitel

Läs mer

Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar

Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar Matematikplanering 7B Läsår 15/16 Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar på att bli upptäckt. Mönster, statistik, överlevnad, evolution, mopeder

Läs mer

Bornholmsmodellen ett metodiskt sätt att göra elever läsberedda. Utbildningsförvaltningen

Bornholmsmodellen ett metodiskt sätt att göra elever läsberedda. Utbildningsförvaltningen Bornholmsmodellen ett metodiskt sätt att göra elever läsberedda Bornholmsprojektet 1985-1989 Kan man: Specifikt stimulera språklig medvetenhet? Bekräfta ett positivt samband mellan fonologisk medvetenhet

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 9

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 9 PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 9 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 9: 1 1.1 TALMÄNGDER 2 1.2 NEGATIVA TAL 3 FORTS. 1.2 NEGATIVA TAL 4 1.3 POTENSER 5 1.4 RÄKNA MED POTENSER 6 TALUPPFATTNING + RESONERA 7

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. Tillgängligheten

Läs mer

Vägledning för läs- och skrivutveckling åk F till 6 Stöd för nyanställd personal på Östra Ersbodaskolan.

Vägledning för läs- och skrivutveckling åk F till 6 Stöd för nyanställd personal på Östra Ersbodaskolan. UMEÅ KOMMUN Vägledning för läs- och skrivutveckling åk F till 6 Stöd för nyanställd personal på Östra Ersbodaskolan. Jessica Kristoffersson, Paula Waara, Kerstin Bergenholm, Elisabet Larsson, Anne-Marie

Läs mer

Läs- och skrivutredningar. 31 augusti 2015, Stöd- och hälsoenheten

Läs- och skrivutredningar. 31 augusti 2015, Stöd- och hälsoenheten Läs- och skrivutredningar 31 augusti 2015, Stöd- och hälsoenheten Läs- och skrivutredningar Region Skåne och Skånes kommuner/ Tips! SKED ger läs- och skrivutredningskurs Pedagogisk kartläggning Tar reda

Läs mer

Disposition. En definition av språk. Att bygga ett språk en stor uppgift för en liten människa. Disposition DEFINITION. Språkets olika delar

Disposition. En definition av språk. Att bygga ett språk en stor uppgift för en liten människa. Disposition DEFINITION. Språkets olika delar Metaspråklig förmåga Att bygga ett språk en stor uppgift för en liten människa Astrid Frylmark Utveckling av språkets olika delar och något lite om svårigheter DEFINITION Språk är ett komplext och dynamiskt

Läs mer

Räkneflyt 3. Multiplikation och Division. Färdighetsträning i matte. Tabeller 1-10

Räkneflyt 3. Multiplikation och Division. Färdighetsträning i matte. Tabeller 1-10 Räkneflyt 3 Multiplikation och Division Tabeller 1-10 Färdighetsträning i matte Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo Wendick-modellens träningsmaterial Wendick-modellen består av en serie strukturerade kartläggnings-

Läs mer

Sociala strävansmål. De två övergripande områdena är: Normer och värderingar Ansvar och inflytande

Sociala strävansmål. De två övergripande områdena är: Normer och värderingar Ansvar och inflytande Skolans kunskapsmål I läroplanen, Lpo 94, finns kunskapsmålen för grundskolans undervisning beskrivna. Läroplanen anger dessa mål för år 5 och 9, men visar inte vilka detaljkunskaper eleverna ska uppnå.

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Lyssna Ljuda Läs 1(6) Lyssna Ljuda Läs ISLORMUA Lyssna Ljuda Läs ÅNBEKÄVWTPY Lyssna Ljuda Läs GÖJFDHXCZQ

Lyssna Ljuda Läs 1(6) Lyssna Ljuda Läs ISLORMUA Lyssna Ljuda Läs ÅNBEKÄVWTPY Lyssna Ljuda Läs GÖJFDHXCZQ 1(6) C LÄROMEDEL Lyssna Ljuda Läs Lyssna Ljuda Läs ISLORMUA 7762-512-4 Lyssna Ljuda Läs ÅNBEKÄVWTPY 7762-513-1 Lyssna Ljuda Läs GÖJFDHXCZQ 7762-514-8 Serien Lyssna Ljuda Läs är tre på varandra följande

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 1.1 ANDELEN 2 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 3 FORTS. 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 4 1.3 HUR STOR ÄR DELEN 1 5 AKTIVITET + 1.4 HUR STOR ÄR

Läs mer

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 MatTE Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 Hej, Ingrid Margareta Vi vill nu berätta för dig om Eldorado läromedlet för FK-6 som vi hoppas ska bli ett tryggt och inspirerande verktyg för dig som pedagog, och

Läs mer

Kommentarmaterial, Skolverket 1997

Kommentarmaterial, Skolverket 1997 Att utveckla förstf rståelse för f r hela tal Kommentarmaterial, Skolverket 1997 Att lära sig matematik handlar om att se sammanhang och att kunna föra logiska resonemang genom att känna igen, granska

Läs mer

Kurs läs och skriv Avkodningstest

Kurs läs och skriv Avkodningstest Kurs läs och skriv 131010 Avkodningstest Avkodning LäsKedjor LäsEttan LäSt Christer Jacobson Psykologiförlaget AB Skolår 2 och 3 Skolår 4-9 samt första året på gymnasiet Handledning med kopieringsunderlag

Läs mer

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ VCc ^j^\ Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ Specialpedagogiska skolmyndigheten Definition Tvåspråkighet: Funktionell tvåspråkighet innebär att kunna använda båda språken för att kommunicera med omvärlden,

Läs mer

DOPmatematik. Ett dataprogram för lärare. som undervisar i matematik. (Lågstadiet) Mellanstadiet. Högstadiet. Gymnasiet. Vuxenutbildning.

DOPmatematik. Ett dataprogram för lärare. som undervisar i matematik. (Lågstadiet) Mellanstadiet. Högstadiet. Gymnasiet. Vuxenutbildning. DOPmatematik Ett dataprogram för lärare som undervisar i matematik (Lågstadiet) Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Vuxenutbildning Folkhögskola m.fl. 1 Koefficienterna beräknade av DOP-programmet Graferna

Läs mer

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84 Inledning Det som är viktigt att förstå när det gäller grafräknare, och TI s grafräknare i synnerhet, är att de inte bara är räknare, dvs beräkningsmaskiner som underlättar beräkningar, utan att de framför

Läs mer

Läsförståelse i grundläggande utbildning Om utveckling av olika verktyg för kartläggning av läsförståelse

Läsförståelse i grundläggande utbildning Om utveckling av olika verktyg för kartläggning av läsförståelse Läsförståelse i grundläggande utbildning Om utveckling av olika verktyg för kartläggning av läsförståelse Gemensamma vägar 2014 Ann-Katrine Risberg Åbo Akademi i Vasa Vasa specialpedagogiska center Utvecklingsprojekt

Läs mer

Bedömningsexempel Matematik årskurs 3

Bedömningsexempel Matematik årskurs 3 Bedömningsexempel Matematik årskurs 3 Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter i årskurs 3, 2010... 5 Skriftliga räknemetoder... 5 Huvudräkning, multiplikation och division... 7 Likheter,

Läs mer

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Tips på appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Tips på appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Tips på appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga Oktober 2015 Appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga Flertalet appar som nämns

Läs mer

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg Tema: Pythagoras sats Linnéa Utterström & Malin Öberg Innehåll: Introduktion till Pythagoras sats! 3 Pythagoras sats! 4 Variabler! 5 Potenser! 5 Att komma tillbaka till ursprunget! 7 Vi bevisar Pythagoras

Läs mer

Pedagogisk kartläggning

Pedagogisk kartläggning Pedagogisk kartläggning FRÅGESTÄLLNING: LÄSA? ARBETSMINNE? RÄKNA? SKRIVA? STAVA? UPPMÄRKSAMHET? KONCENTRATION? FÖRMÅGA SE MÄNGD? LÄSA NON-ORD? Färdighetstest i Läsning VILKA BYGGSTENAR I ARBETSMINNE? Arbetsminnestest

Läs mer

Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet. anna.fouganthine@specped.su.se

Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet. anna.fouganthine@specped.su.se Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet anna.fouganthine@specped.su.se Innehåll Organisation av det särskilda stödet Handlingsplan/kartläggningsrutiner Exempel på läs- och

Läs mer

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK KURSBESKRIVNING - MATEMATIK ARBETSOMRÅDE: TAL 9A, 9C LÄRARE: Jeff Linder Att använda och räkna med olika typer av tal har du användning av i matematikens alla områden och även i vardagen. Därför är detta

Läs mer

Läsglädje med lek och musik

Läsglädje med lek och musik Katarina Södra Skola Katarina Bangata 41 116 39 STOCKHOLM Kontaktperson Kerstin Wärngård 08-508 42 412 kerstin.warngard@utbildning.stockholm.se Läsglädje med lek och musik Har du ibland elever som trots

Läs mer