Snabbguide Läsdiagnoser. Sigrid Madison 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide Läsdiagnoser. Sigrid Madison 2009"

Transkript

1 Snabbguide Läsdiagnoser Sigrid Madison 2009

2 InnehÄll Äversiktsplan 2 Normeringar Çversikt 3 LÉgstadium och mellanstadium.. 5 HÇgstadium 5 Gymnasium & Vuxenutbildning 6 LÑrarinstruktion.. 8 Produktinformation FÄr vidare information kontakta oss: Sigrid Madison, TorbjÄrn Madison Telefon: E-post: Hemsida: www framfär namnet) Adress: Danska vågen 42, Lund

3 Diagnostiska Ävningar, svenska Äversiktsplan SkolÇr 1 KartlÄggning vid skolstart Separat handbok SkolÇr 2 HÅstprov Çk 2 VÇrprov Çk 2 SkolÇr 3 Igelkotten 1-3, Bron, RÅda stenen 1-3 Bron finns i KartlÄggning skolçr 3-4, separat handledning (lätt svenska) SkolÇr 5-6 Igelkotten 1-3, Igelkotten 4, RÅda stenen 1-3 SkolÇr 6 Igelkotten 1-3, Igelkotten 4, RÅda Stenen 1-3 SkolÇr 7 Boris 1, DelfinÅn 1-3 SkolÇr 8 Boris 1-6, DelfinÅn 1-3, SkolÇr 9 Boris 1-6, DelfinÅn 1-3 Gy och vuxna Boris 1-6, DelfinÅn 1-3,Jerusalem Gudsfreden, Flykten, Beduinflickan, LÄs Varierat 1-7, Monica 1-6 2

4 Diagnostiska Ävningar, svenska Normeringar SkolÇr 1 KartlÄggning vid skolstart SkolÇr 2 HÅstprov Çk 2 VÇrprov Çk 2 NormeringshÄfte 1998 & 2007É NormeringshÄfte 2007 SkolÇr 3 Igelkotten 1-3, Bron NormeringshÄfte 2007É UtfÅrlig rapport finns att rekvirera SkolÇr 5-6 Igelkotten 1-3 RÅda stenen 1-3 NormeringshÄfte 2007É UtfÅrlig rapport finns att rekvirera SkolÇr 6 RÅda stenen 1-3 NormeringshÄfte 2007É UtfÅrlig rapport finns att rekvirera SkolÇr 7 Boris 1, DelfinÅn 1-3 SkolÇr 8 Boris 1, DelfinÅn 1-3, SkolÇr 9 Boris 1, DelfinÅn 1-3 Gy, vuxna Boris 1, DelfinÅn 1-3,Jerusalem Gudsfreden, Flykten, Beduinflickan, LÄs Varierat 1-7, Monica 1-6 NormeringshÄfte 2007É UtfÅrlig rapport finns att rekvirera Å NormeringshÅfte 98 samt NormeringshÅfte 99 finns i nya versioner Çr

5 Normerade lçsdiagnoser Genom att kontinuerligt anvånda de diagnostiska Ävningarna har du alltid grepp om hur elevernas låsfärmçga utvecklas. KartlÅggning av sprçklig medvetenhet som sker vid skolstart År nädvåndig om lås- och skrivutveckling ska kunna ske. Madisons ord 2 minuter År ett häglåsningsprov med anvisningar. Orden År utvalda med syftet att fçnga in brister i symbolfunktion, ÄgonrÄrelseriktning, sammanljudning och automatisering fär olika Çldrar. Till detta finns normeringar fr.o.m. skolçr 2 till gymnasium och vuxenutbildning. SÅljes i kuvert om 30 exemplar. 48 ord anvånds fär analys av symbolfunktion, låsriktning, reversaltendens, automatisering och sammanljudning samt visuell snabbhet. SÅljes i kuvert om 30 exemplar. FÄljande låsdiagnoser såljes i kuvert om 15 exemplar: LÅs- och skrivproven fär skolçr 2 testar avkodning, stavning, låsning och färstçelse. Igelkotten 1-3 och Igelkotten 4 År en dokumentår skildring av igelkotten och dess levnadsvanor. Den utgär ett låstest i fyra delar fär alla svaga låsare oavsett Çlder. Del 1 kartlågger och del 2-4 måter effekten efter tråning. Med hjålp av testet trånas låshastighet, låsfärstçelse, ordfärstçelse, fri skrivning och häglåsning. Sommaren med Monika 1-6 skildrar kårleken mellan tvç unga månniskor och År filmatiserad. Boris 1-6 skildrar belågringen av Leningrad under andra vårldskriget. Flykten År en verklighetsskildring av en tysk soldats spånnande flykt frçn kriget i Finland under andra vårldskriget. Beduinflickan År en dokumentår skildring av tvç svenska FN-soldaters upplevelser i SinaiÄknen. HÅrhemma i Amerika År håmtat frçn Vilhelms Mobergs emigrantepos. Den beråttar om Kristina och Karl Oskars utvandring till Amerika. Om du såtter in färprovet genast vid hästterminens start, hittar du direkt de elever som behäver extra hjålp, och tråning kan dårmed såttas in omedelbart. Den räda stenen 1-3 skildrar hur pojken Yr vandrar ut pç tundran fär att däda en rentjur. Jerusalem: texten innehçller ett avsnitt ur Selma LagerlÄfs skildring av svenskar som flyttade till det heliga landet. Gudsfreden: Selma LagerlÄf beråttar i texten om den gamle storbonden och hans kamp mot snästormen. 4

6 A. LÇgstadium och mellanstadium Art.nr 8 KartlÅggning av sprçklig medvetenhet: skolstart. 9 LÅs- och skrivprov: skolçr 2, häst. 10 LÅs- och skrivprov: skolçr 2, vçr 11 Igelkotten 1-3: skolçr Igelkotten 4: skolçr Madisons ord 2 minuter ord: skolçr Den räda stenen 1: fr.o.m. skolçr 3 16 Den räda stenen 2: fr.o.m. skolçr 3 17 Den räda stenen 3: fr.o.m. skolçr 3 3 StudiehÅfte 3 B. HÄgstadium Art.nr 13 Madisons ord 2 minuter ord 15 Den räda stenen 1, lått låsävning f.r.o.m. skolçr 4 16 Den räda stenen 2, lått låsävning f.r.o.m. skolçr 4 17 Den räda stenen 3, lått låsävning f.r.o.m. skolçr 4 55 Flykten Sommaren med Monika 1, 2, 3, 4, 5, Boris 1, 2, 3, 4, 5, 6 68 HÅrhemma i Amerika: FÄrprov, låsdiagnoser. 69 DelfinÄn 1: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 70 DelfinÄn 2: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 5

7 71 DelfinÄn 3: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 72 Jerusalem: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 73 Beduinflickan 141 Gudsfreden 3 StudiehÅfte 3 C. Gymnasiet & Vuxenutbildning Art.nr 13 Madisons ord 2 minuter ord 55 Flykten Sommaren med Monika 1, 2, 3, 4, 5, Boris 1, 2, 3, 4, 5, 6 68 HÅrhemma i Amerika: FÄrprov. 69 DelfinÄn 1: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 70 DelfinÄn 2: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 71 DelfinÄn 3: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 72 Jerusalem: Diagnos låshastighet/låsfärstçelse 141 Gudsfreden 73 Beduinflickan 3 StudiehÅfte 3 6

8 D. LÅrarhandledningar LÅrarens lilla hjålpreda 2007 innehçller facit till samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse med tillhärande formulår och diagram. Har Åven tabeller fär ord/min. KartlÅggning alla stadier 2007 År en lårarhandledning fär samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse. Hoppande bokståver, en bok om dyslexi. I denna bok skildrar färfattaren olika typer av lås- och skrivsvçrigheter, t.ex. dyslexi. Problemen presenteras och vuxna beråttar om hur dessa har pçverkat deras liv. Finns Åven som talbok. Den LÅkande Processen. Boken År avsedd att anvåndas i utbildning och fortbildning av specialpedagoger, talpedagoger, skolhålsovçrdens personal och alla som arbetar med elevvçrd och skolutveckling. Den År ocksç ett städ i det dagliga specialpedagogiska arbetet och tillgångligheten gär den låmplig som låsning fär alla som kommer i kontakt med dyslexi samt ospecificerade lås- och skrivsvçrigheter, i hem, skola och arbetsliv. Pedagogisk diagnostik utgär en fullståndig handledning i utredningsmetodik med funktionsanalys. Art.nr 7 Den LÅkande Processen (2008) 80 LÅrarhandledning Sommaren med Monika 1-6 inkl. facit 81 LÅrarens lilla hjålpreda 2007: Facit till samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse 82 KartlÅggning alla stadier 2007: LÅrarhandledning samtliga låsdiagnoser 83 KartlÅggning i svenska: skolçr RÅttskrivningsprov: anvisningar och normer 85 Normaliseringstabeller del 1, 1998 ny version 86 Normaliseringstabeller del 2, 1999 ny version 87 Normaliseringstabeller del 3, ny version Framsteg och utveckling LÅkande låsning och skrivning, Handbok. Folksam/Tiden, Pedagogisk diagnostik 95 Dyslexi vad År det? Vad kan vi gära? 99 Vi stavar rått: StordiafÄrlagor och guide till LÅkande låsning och skrivning. 145 Facit till StudiehÅfte 1-3 (studiehåften till handboken Den LÅkande Processen) 146 Facit till StudiehÅfte 6 (studiehåften till handboken Den LÅkande Processen) 7

9 LÅrarinstruktioner Diagnostisk Ävning i låshastighet och låsfärstçelse Dela ut texten och be eleven fylla i namn, klass och datum. Eleverna behäver blyertspenna och suddgummi och ska sitta en bit ifrçn varandra. Instruktioner till eleven: LÅs texten noggrant sç att du färstçr innehçllet. I beråttelsen År det en del ord som År tryckta med parentes omkring. Det År alltid tre ord i varje parentes, men det År bara ett av orden som År rått. Du ska vålja ut det råtta och stryka under det. Hoppa inte Äver nçgon parentes. Den markeras i sç fall som fel. Jag kommer ocksç att notera hur lçng tid du anvånder. RÅck upp handen når du År klar. DÇ skriver jag upp din tid. GÇ sedan tyst fram och låmna provet till mig. Efter 30 minuter kommer jag att meddela att provtiden År slut. LÅs igenom färsta sidan tillsammans med klassen och gär Ävningsexemplen. Eleverna fçr inte vånda blad färrån låraren såger till. SÅtt pç tidtagaruret och lçt eleverna bärja. Notera tiden pç ett papper når de råcker upp handen. NÅr eleven låmnar fram provet skriver låraren tiden Åven pç provet. 8

10 Snabbguide Rättstavning - Ordförståelse Sigrid Madison 2009

11 FÄrord Diagnostiska Ävningar bär anvåndas fär beståmning av utgçngs- och slutlåge och fär att ge eleven tillfålle att erhçlla den motivation som bevis pç framgçng innebår. I problempreciseringen, dç det gåller att utarbeta individuella ÇtgÅrdsprogram, År diagnostiska Ävningar helt oumbårliga. Undervisningen mçste ju bygga pç varje elevs speciella behov. Vi månniskor År alla olika men har ÅndÇ lika vårde. FÄr att uppnç lika vårde mçste vi emellertid behandlas olika, utifrçn vars och ens individuella mäjligheter och behov. Endast genom en allsidig kartlåggning och kontinuerlig utvårdering blir detta mäjligt. Det talade sprçket RÅttskrivningen byggs med det talade sprçket som grund. De ord som vi inte kan såga, kan vi inte heller skriva. Ljudenliga ord År det färsta som ska trånas, tills fullståndig såkerhet nçtts. Med lås- och skrivsvçrigheter sammanhånger ofta dçlig artikulation och nedsatt färmçga att minnas ord och namn pç t.ex. personer, ståder, floder etc. Kontrollera uttalet av felstavade ord. Ett stort antal ord stavas otvetydigt fel pç grund av felaktigt uttal eller bristande talstädsteknik. OrdfÄrstÅelse FÄr att skriva ett ord korrekt mçste man nåmligen ur minnet aktualisera, hur de bokståver ser ut som ingçr i ordet men ocksç de ljud och de motoriska rärelser som behävs fär att skriva bokståverna i rått ordning. Viktigt fär eleven År ocksç att färstç innebärden och betydelsen av det ord han färsäker låra sig stava. RÅttskrivningen kråver god ordfärstçelse och framfär allt begrepp om ordets uppbyggnad och hårledning. KÅnner eleven till att skevt kommer av skev, stavad han med v fast uttalet i skevt År ett f. Vid introduktion och genomgçng av varje nytt moment borde lårare i alla Åmnen avsåtta rikligt med tid till ordfärklaringar. Det fär arbetsomrçdet centrala ordfärrçdet bär ocksç fäljas upp genom diagnostiska Ävningar. Elever med god logik, gott uttal och tråning att analysera talet uppvisar enligt mina undersäkningar snabbt en Äkad skrivfärmçga. Inte minst goda matematiker finner att ordkunskap, ords slåktskap och uppbyggnad blir en lika spånnande intellektuell lek som att läsa komplicerade matematikproblem. TrÅningen byggs upp genom individuell handledning, anpassat Ävningsmaterial och daglig tråning hemma och i skolan. Generalisering och regler Generaliseringsprinciper och anvåndningen av regler spelar mycket stor roll fär skrivretarderade elever. Reglers exempel mçste belysas genom exempel och Ävningar, som lågger grunden till färstçelsen. Med mçnga exempel kan Åven mindre skarpsinniga elever låra sig. MÇnga gymnasieelever och vuxna pçstçr sig aldrig tidigare fçtt klarhet ens i det enkla sambandet vokalkonsonant i vçra svenska ordstammar. MÇnga kan inte vokalerna, Ånnu mindre ange stammen i ett ord. Inte underligt att eleverna låser t.ex. glas istållet fär glass, smal i istållet fär small eller skriver stal istållet fär stall etc, dç de inte kan skilja pç vokaler och konsonanter och inte fçtt låra sig sambandet mellan vokalens klang och antalet efterfäljande konsonanter. MÇnga elever med auditiv dyslexi här med svçrighet skillnad pç lçng och kort vokal, speciellt i eget uttal. Vissa uttalar vokalerna mindre distinkt. NÇgra vokaler År svçrare Ån andra, ibland beroende pç dialekten, vilket År av vårde att kånna till, fär tråningen ska bli effektiv och leda fram till mçlet. En kvalitativ bedämning av stavfel År dårfär nädvåndig.

12 Enligt Professor emeritus Ebbe Lindell minns vi ordbilder som uttalade ord, inte som visuella bilder. Orden mçste alltsç fç en fonologisk identitet. TrÅning av verbalt minne och artikulation mçste dårfär ske systematiskt. BÇda funktionerna gçr ju att tråna upp. En utmaning Lindell ger till sina låsare: Vet ni nçgot ord som ni kan skriva pç grund av visuell färestållning men inte såga? Enligt Lindell svarar ett mycket litet antal ord fär ungefår hålften av alla de stavfel man inregistrerat. Felbehandling i frçga om konsonantteckning vçllar enligt samme forskare ca 50 procent av alla fel. Dessa fel visar sig kvarstç i gymnasieskolan. Intensifiera dårfär tråningen pç detta viktiga omrçde. Ñven synnerligen vålutbildade vuxna dyslektiker begçr enligt mina undersäkningar de flesta felen pç konsonantteckningens omrçde. Ebbe Lindell har allt sedan min utbildning till speciallårare varit en aldrig sinande kunskapskålla gållande bl.a. omrçdet svensk råttskrivning och låsning. TrÅfflistan pç LIBRIS Nationella Bibliotekssystem upptar vid dags datum 23 komponenter färfattade av Ebbe Lindell. SprÄkblomman TÅnka Ha roligt Se LÅsa och beråtta Sjunga och lyssna LÇsa Sinnenas samspel FrÇga Svara Leka med ljud Skriva Tala LÄt tusen blommor våxa, blomma i slott och koja, i fabrik och teatersalong, i skola och hem, i helgens vila och vardagens slit, i vetenskap och fantasi, i ord och musik, spridas Çver land och hav. 2

13 InnehÅll Äversiktsplan 4 LÇrarinstruktion.. 8 MADISON DYSLEXICENTRUM Adress: Danska vägen 42, Lund. - Telefon: Fax: Hemsida: madison.sida.nu - 3

14 OrdfÄrstÅelse Äversiktsplan SkolÄr 3-6 OrdfÄrstÅelse lçttare NormeringshÇfte Del 1, 1998 SkolÄr 7-9 OrdfÄrstÅelse svårare NormeringshÇfte Del 1, 1998 Gymnasiet OrdfÄrstÅelse gymnasiet NormeringshÇfte Del 3,

15 RÇttstavning (ett enda kompendium innehåller allt) Äversiktsplan SkolÄr 3 RÇttskrivningsprov 21 ord Normering i rçttskrivningshçftet SkolÄr 3,4 RÇttskrivningsprov 36 ord Normering i rçttskrivningshçftet SkolÄr 5 RÇttskrivningsprov 50 ord Normering i rçttskrivningshçftet SkolÄr 6 RÇttskrivningsprov 60 ord Normering i rçttskrivningshçftet SkolÄr 6-7 RÇttskrivningsprov 60 ord Normering i rçttskrivningshçftet SkolÄr 7 Sandeplanskolans 60 ord Normering i råttskrivningshåftet SkolÄr 9, Gy, Vuxna RÇttskrivningsprov 60 ord Normering i rçttskrivningshçftet Gymnasieskolan, vuxna RÇttskrivningsprov 25 ord RÇttskrivningsprov 75 ord Ej normerade 5

16 RÅttstavning LÇgstadium och mellanstadium, HÄgstadium, Gymnasiet/Vuxenutbildning Art.nr 1008 RÅttskrivning (ett enda kompendium med samtliga diagnostiska tester inkl normeringstabeller) OrdfÇrstÉelse LÄgstadium och mellanstadium Art.nr 69 OrdfÇrstÉelse låttare HÅgstadium Art.nr 30 OrdfÇrstÉelse svérare Gymnasiet & Vuxenutbildning Art.nr 87 OrdfÇrstÉelse gymnasiet 6

17 D. LÅrarhandledningar LÇrarens lilla hjçlpreda 2007 innehçller facit till samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse med tillhärande formulår och diagram. Har Åven tabeller fär ord/min. KartlÇggning alla stadier 2007 År en lårarhandledning fär samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse. Hoppande bokstçver, en bok om dyslexi. I denna bok skildrar färfattaren olika typer av lås- och skrivsvçrigheter, t.ex. dyslexi. Problemen presenteras och vuxna beråttar om hur dessa har pçverkat deras liv. Finns Åven som talbok. Den LÇkande Processen. Boken År avsedd att anvåndas i utbildning och fortbildning av specialpedagoger, talpedagoger, skolhålsovçrdens personal och alla som arbetar med elevvçrd och skolutveckling. Den År ocksç ett städ i det dagliga specialpedagogiska arbetet och tillgångligheten gär den låmplig som låsning fär alla som kommer i kontakt med dyslexi samt ospecificerade lås- och skrivsvçrigheter, i hem, skola och arbetsliv. Pedagogisk diagnostik utgär en fullståndig handledning i utredningsmetodik med funktionsanalys. Art.nr 7 Den LÅkande Processen (2008) 80 LÅrarhandledning Sommaren med Monika 1-6 inkl. facit 81 LÅrarens lilla hjålpreda 2007: Facit till samtliga låsdiagnoser och ordfärstçelse 82 KartlÅggning alla stadier 2007: LÅrarhandledning samtliga låsdiagnoser 83 KartlÅggning i svenska: skolçr RÅttskrivningsprov: anvisningar och normer 85 Normaliseringstabeller del 1, 1998 ny version 86 Normaliseringstabeller del 2, 1999 ny version 87 Normaliseringstabeller del 3, ny version Framsteg och utveckling LÅkande låsning och skrivning, Handbok. Folksam/Tiden, Pedagogisk diagnostik 95 Dyslexi vad År det? Vad kan vi gära? 99 Vi stavar rått: StordiafÄrlagor och guide till LÇkande lçsning och skrivning. 145 Facit till StudiehÅfte 1-3 (studiehåften till handboken Den LÅkande Processen) 146 Facit till StudiehÅfte 6 (studiehåften till handboken Den LÅkande Processen) 7

18 LÅrarinstruktioner RÅttstavning Dela ut texten och be eleven fylla i namn, klass och datum. Eleverna behäver blyertspenna och suddgummi och ska sitta en bit ifrçn varandra. Urvalet av ord Orden har valts med utgçngspunkt frçn de felstavningar som färekommer i häg utstråckning bland de 1000 frekventa orden i svenska sprçket. Provet År inte tidsbegrånsat. Det fçr gårna ta mer Ån en lektion i ansprçk och kan administreras i klass. Provet finns Åven intalat pç band, som kan rekvireras pç tfn: eller fax: Testledaren ska befinna sig framfär klassen och diktera sakta, tydligt och med distinkt uttal. En avstressad, behaglig atmosfår med lagom temperatur i klassrummet År viktiga färutsåttningar. Blankett fär skrivprovet delas ut. DÅrefter ges fäljande instruktion: - Jag lçser nu en mening i taget och sçger sedan vilket ord i meningen ni ska skriva, tex. sä hçr: Épplena Çr goda. Skriv goda. a) Repetera gçrna ordet inom dig. b) Skriv det sedan med talståd. c) LÇs ordet du skrivit tyst får dig sjçlv. d) GlÅm inte prickar Åver Ä, Ç, Å. - Du fär inte fräga om nägot, medan du skriver. Om du inte hårt ordet, ska du rçcka upp handen. DÄ lçser jag om det. Ér det nägot Du vill fräga om? DÄ bårjar vi nu. I rutorna pç den sista av elevblanketterna ska eleverna skriva alfabetet i rått ordning. Det finns fler rutor Ån bokståver. NÇgra rutor blir tomma. TidsbegrÅnsning: 1Ü minut. I rutorna pç färsta sidan av elevblanketterna skriver eleverna vokalerna i valfri ordning. Det finns fler rutor Ån vokaler. NÇgra rutor blir tomma. TidsbegrÅnsning: 1 minut. Felmarkeringar fçr: 1) utelåmnande av prickar Äver Ç, Å, Ä 2) utelåmnade ord. 3) olåsligt skrivet ord. 4) varje felstavat ord ges en felmarkering. Normering Samtliga normeringar finns i RÅttskrivningshÅftet. 8

19 OrdfÇrstÉelse Dela ut texten och be eleven fylla i namn, klass och datum. Eleverna behäver blyertspenna och suddgummi och ska sitta en bit ifrçn varandra. Instruktioner till eleven: RÇck upp handen nçr du Çr klar. DÄ skriver jag upp din tid. GÄ sedan tyst fram och lçmna provet till mig. Efter 30 minuter kommer jag att meddela att provtiden Çr slut. LÅs igenom färsta sidan tillsammans med klassen och gär Ävningsexemplen. Eleverna fçr inte vånda blad färrån låraren såger till. SÅtt pç tidtagaruret och lçt eleverna bärja. Notera tiden pç ett papper når de råcker upp handen. NÅr eleven låmnar fram provet skriver låraren tiden Åven pç provet. 9

20 Sigrid Madison Gian Medri Margareta Medri Torbjörn Madison Översikt Datahjälpmedel Se möjligheterna Övervinn svårigheterna 2010 Frågor: Sigrid Madison Torbjörn Madison Danska vägen Lund Hemsida:madison.sida.nu Tfn: Fax: Telefonjour alla dagar. E-post: Denna översikt beskriver några av de dataprogram vi utarbetat. Programmen är användbara inom både kartläggning och träning. Beställ ytterligare information samt gratis visning för olika utbildningsnivåer, skolår 1 - högskolenivå.

21 Innehåll Svenska Matematik Övrigt Översikt datorprogram svenska 3 Screening. 4 Ordskatt... 5 Ordtest. 6 Svenska med oss Översikt datorprogram matematik. 8 Matematik Screening Basnivå.. 9 Cantor Lätt matte med oss Matte med oss Bild CD..13 Program Stanine.14 Program Elevresultat Övrig information Utförliga manualer till datorprogrammen finns på hemsidan madison.sida.nu (ej www framför namnet). Programutveckling av: Gian & Margareta Medri, Sigrid & Torbjörn Madison. Alla programmen kan användas i följande operativsystem: - Windows 98 - Windows NT - Windows Windows XP - Windows Vista/Windows 7 2

22 Översikt datorprogram Svenska Screening A,B-nivå Screening C-nivå och * Läshastighet * Läsförståelse * Engelska * Rättstavning * Ordförståelse Kartlägger, rättar & sammanställer Också för distansutbildning Screening A,B för skolår 6-9, Gy Screening C för skolår 3-6 Serveranpassade Screening Statistik * Antal rätt / fel för hela gruppen * Medelvärde * Standardavvikelse Ordskatt / Ordtest Ordskatt * Vokalkryss 1 och 2 * Motsatsord / synonymer * Lång-kort vokal / substantiv-adjektiv * Lånord / person - sakord Ordtest * Flerval förled / latin - grekiska * Uttryck ordkunskap / lucktext * Trio - efterled / förklaring * Litterärt - facktext * Förklaring * Vilket är ordet? Tränar och utvecklar språket Ordskatt: Skolår 3-9, Gy Ordtest: Gy inför högskoleprovet Svenska med oss 1-5 Ur innehållet: Kartlägger, repete rar, tränar och ger säkerhet i språket Skolår 3-9, SV 2 och Grundvux 3 * Träning av alla vokaler * Speciell bearbetning av vokalförväxlingar u-y, e-ä, u-o, e-i samt lång / kort vokal * Bearbetning av konsonantförväxlingar b-p, g-k, d-t samt spiranterna v-f * Identifiera den betonade vokalen (stamvokalen) * Träning alfabetet * Träning fonem - grafem * Uttala, skriva och förstå ljudenligt stavade ord * Övning i ljudsegmentering, uppdelning av orden i ljud * Syntaktisk medvetenhet genom att skriva rätt ord i rätt följd * Utskrivna resultat rätt / fel och tid * Möjlighet att börja där du slutade * En linjal som visar vilken delövning du arbetar med

23 Screening Datorprogrammet testar: läsförståelse, läshastighet ordförståelse stavning engelska, förståelse/stavning Finns i tre svårighetsgrader A, B och C. Kraftfull rapportgenerator för statistikframställning. Demo-CD kan beställas. Programmen har utvecklats inom ramen för ett EU-projekt. Individuell resultatstatistik för studievägledning och yrkesval. Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 4

24 Ordskatt Ny version 2010 med resultatstatistik och elevinställningar. Med ord skapar vi oss makt. Detta program medverkar till att ge orden som maktmedel åt varje användare. Det gäller även våra nya svenskar. Programmet är moduluppbyggt och passar bra i skolår 3-9, gymnasieskola och vuxenutbildning. Det övergripande syftet med Ordskatt är att på ett varierat och intresseväckande sätt tillföra användarna ett bättre ordförråd, vilket i sin tur ökar förmågan att på ett nyanserat och korrekt sätt kommunicera i tal och skrift. Vokalkryss 1 och 2, är korsordsliknande uppgifter som övar samtliga vokalljud. Långa och korta vokaler lämpar sig från skolår 4 och uppåt. Delmomenten i Motsatsord går att använda även i skolår 3 samt i svenska för invandrare. Programmet Ordskatt ger utmärkta tillfällen till grupparbete med samtal kring ordens betydelse, stavning, ordbildning, synonymer och motsatser. Följande övningar finns: Vokalkryss 1 innehåller 22 korsordsliknande övningar. Till de här övningarna finns ledtråd till alla ord. Man fyller bara i de tomma rutorna och datorn visar antal rätt och fel samt använd tid i form av staplar och siffror. Vokalkryss 2 är något svårare. Här ges ledtråd bara till det lodräta nyckelordet. Det innebär att till övriga ord kan det finnas fler rätta svar. Motsatsord Lär in betydelse, stavning och uttal av våra vanligaste motsatsord i de 1000 mest frekventa orden. Långa-korta vokaler Övar förmågan att läsa och sortera ord med långkort vokal genom att visuellt registrera en eller två konsonanter efter den betonade stavelsen, vanligen benämnd stam, samt att stava orden insatta i sitt sammanhang. Synonymer Förstå, läsa och skriva synonymer. Lånord Förstå. läsa och skriva vanliga lånord. Substantiv-adjektiv Bilda substantiv och adjektiv utifrån ett givet verb. Person-sakord Ett verb som är lånord visas. Fyll i de båda tomma luckorna med närbesläktade substantiv. Det första ska avse person, det andra sak. Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Lösenord gult, lodrätt En från Spanien. Privatlicens: 392 kr exkl. moms 5

25 Ordtest Datorprogrammet Ordtest har utvecklats för att hjälpa alla som vill tillgodose behovet av ett rikt och nyanserat ordförråd samt förbereda sig inför Högskoleprovets delmoment Ord. Datorprogrammet Ordtest utgör en komplettering och vidareutveckling av vårt tidigare program Ordskatt. Programmet avser att tillförsäkra varje användare en säkerhet i att förstå och använda svårare ord och uttryck. Ordtest riktar sig till de som önskar bedriva högre studier eller klara av Högskoleprovets delmoment Ord. Vi har därför lagt stor vikt vid bl a grekiska och latinska för- och efterleder, ordbildning och lånordens betydelse samt svenska idiom. Två verktygsmoduler ingår i programmet. Olika ämnen kan genom dessa erhålla egna specifika ordbanker. Antalet övningar i programmet är 1591, fördelade enligt nedan: Flerval 109 Förled 141 Latin 135 Grekiska 99 Trio 150 Uttryck 151 Ordkunskap150 Efterled 33 Rätt/Fel 120 Förklaring 126 Litterärt 135 Lucktext 30 Facktext 162 Vilket är ordet? 50 Resultatstatistiken för varje elev går att skriva ut och kan ligga till grund för bedömning av ordförrådet inom olika områden. Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 6

26 Svenska med oss 1 5 Svenska med oss 1-5 innehåller tusentals roliga övningar med ljud och animerade bilder. Programmet är riktat mot elever i skolår 2-9, vuxna och våra nya svenskar. Med hjälp av programmet tränas alfabetet, vokalerna, ordbildning, ordförråd, ordklasser, minne, meningsbyggnad samt konsonantteckning. Programmet innehåller: träning av alla vokaler speciell bearbetning av vokalförväxlingar u-y, e-ä, u-o, e-i samt lång/kort vokal bearbetning av konsonantförväxlingar b-p, g-k,d-t, samt spiranterna v-f identifiera den betonade vokalen (stamvokalen) träning alfabetet träning SJ-, TJ-, Ä-, Å-ljud träning fonem-grafem uttala, skriva och förstå ljudenligt stavade ord övning i ljudsegmentering, uppdelning av orden i ljud syntaktisk medvetenhet genom att skriva rätt ord i rätt följd utskrivna resultat rätt/fel och tid möjlighet att börja där du slutade en linjal som visar vilken delövning du arbetar med Varje delmoment har minst 20 olika uppgifter. Priser: Skollicens per del: 2000 kr exkl. moms Skollicens för alla fyra delarna: 3000 kronor exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 7

27 Översikt datorprogram Matematik Matematik Screening Basnivå * Talserier * Jämnt & udda * Tal och obekanta * Större än - mindre än * Huvudräkning * Talövningar * Multiplikationstabeller * Multiplikation * Division * Negativa tal * Problem Cantor 2000 Kartlägger, rättar & sammanställer * Addition * Subtraktion * Multipli kation * Division * Problemlösning * Större än - mindre än * Fler än - färre än * Tal och obekanta * Huvudräkning * Talövningar * Multiplikationstabeller * Talserier * Talövningar 1-2 * Negativa tal Tränar och utvecklar tankeförmåga på grundläggande nivå Tränar och utvecklar tankeförmåga på högre nivå Matte med os s * Repetition * Algebra räknesätten * Potenser * Måttsystem * Kvadratrötter * Bråk * Procent 3 4 * Koordinat- *Plangeometri system *Rymdgeometri * Linjära *Phytagoras funktioner sats * Ekvationer * Elementär statistik Lätt matte med oss 1-4 Mindre talområden, enklare problem 1 2 * Repetition * Algebra räknesätten * Potenser * Måttsystem * Kvadratrötter * Bråk * Procent 3 4 * Koordinat- * Plangeometri system * Rymdgeometri * Linjära * Phytagoras funktioner sats * Ekvationer * Elementär statistik 8

28 Matematik Screening Basnivå Matematik Screening Basnivå kartlägger grundläggande kunskaper i matematik. Datorprogrammet är speciellt värdefullt för elever med behov av önskad framgång. Matematik Screening Basnivå kartlägger färdigheter inom de fyra räknesätten, negativa tal, problemlösning, talserier, symbolspråket med större än/mindre än, positionssystemet med mera. Programmet samlar utförlig resultatstatistik automatiskt, denna presenteras överskådligt både grafiskt och med detaljutskrifter gällande enskilda elever och grupper. Resultaten visar antal utförda delövningar, antal rätt, använd tid med mera. Programmet underlättar lärarens arbete med kartläggning, rättning och sammanställning av elevrapporter. Självrättande redovisning för skolledning, lärare och elever, elevvårdskonferenser och individuella utvecklingssamtal. Programmet innehåller: addition subtraktion multiplikation division problemlösning positionssystemet större än/mindre än, fler/färre tal och obekanta huvudräkning multiplikationstabeller talserier talövningar negativa tal Varje del har 50 olika uppgifter som skall lösas. Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 9

29 Cantor 2000 Cantor 2000 innehåller avsnitt som tar upp grundläggande kunskaper i matematik, avsett för låg- och mellanstadiet. Datorprogrammet är speciellt värdefullt för elever med dyslexi och/eller matematiksvårigheter och har anpassats för funktionshindrade. Dialog och samarbete elever/lärare och föräldrar bör uppmuntras! Eleven lär sig att utveckla eget tänkande, analysförmåga, använda grundläggande begrepp och matematiska metoder, samt att dra slutsatser och generalisera. Produktionsstöd har erhållits från SIH, Statens Institut för Handikappfrågor i skolan. Programmet innehåller: addition subtraktion multiplikation division problemlösning positionssystemet större än/mindre än, fler/färre tal och obekanta huvudräkning multiplikationstabeller talserier talövningar 1-2 negativa tal Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 10

30 Lätt matte med oss 1-4 Lätt matte med oss 1-4 innehåller hundratals roliga övningar med animerade bilder och är en påbyggnad efter datorprogram Cantor Programmet lämpar sig för elever i skolår 6-9, individuella programmet i gymnasiet, vuxna och våra nya svenskar. Talområden har utformats för att underlätta för elever med svårigheter (få tresiffriga tal, många uppgifter med tvåsiffriga jämna tal, svaren ger jämna tal vid uträkningar). Problemen som finns i de olika matematikavsnitten innehåller enkla och korta meningar, så att minnet ej överbelastas. Programmet belyser elevens starka och svaga sidor och hjälper till att bedöma elevens behov av stöd som i sin tur bidrar till en rättvis resursfördelning. Lätt matte med oss 1 innehåller: repetition de fyra räknesätten måttsystem bråk procent Lätt matte med oss 2 innehåller: algebra potenser kvadratrötter Lätt matte med oss 3 innehåller: koordinatsystem linjära funktioner ekvationer elementär statistik Lätt matte med oss 4 innehåller: plangeometri rymdgeometri Pythagoras sats Priser: Skollicens: 2000 kr exkl. moms Privatlicens: 392 kr exkl. moms 11

DatahjÅlpmedel. Äversikt. Sigrid Madison Gian Medri Margareta Medri TorbjÇrn Madison

DatahjÅlpmedel. Äversikt. Sigrid Madison Gian Medri Margareta Medri TorbjÇrn Madison Sigrid Madison Gian Medri Margareta Medri TorbjÇrn Madison Äversikt DatahjÅlpmedel Se mäjligheterna Évervinn svårigheterna FrÄgor: Sigrid Madison TorbjÅrn Madison Danska vägen 42 226 39 Lund Hemsida:madison.sida.nu

Läs mer

Datorprogram SCREENING. Manual. C-nivå

Datorprogram SCREENING. Manual. C-nivå Datorprogram SCREENING Manual C-nivå Sigrid Madison Torbjörn Madison 2004 1 INNEHÅLL sid Installation 1 Målgrupp 2 Rapportgeneratorn 4 Exempel på övningar i programmet: -bil. 1 Igelkotten -bil. 2 Roliga

Läs mer

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period.

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period. 2 Resultat Innehållsförteckning Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period Screeningmoment Talserier Jämnt - udda Tal och obekanta

Läs mer

Svenska på datorn. - ett lustfyllt lärande

Svenska på datorn. - ett lustfyllt lärande Svenska på datorn - ett lustfyllt lärande Innehåll Program Innehåll Sida Alfakungen... Alfabetisk ordning... 1 Bygget... Synonymer, motsatsord, sammansatta ord 2 Casino... Ordbildning, ordspråk... 3 Mysteriet...

Läs mer

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 I N N E H Å L L S F Ö RTECKNING 1. Förebyggande arbete 3 2. Läsinlärning

Läs mer

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se.

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. Matematik Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. ADDITION, SUBTRAKTION, DIVISION OCH MULTIPLIKATION.

Läs mer

Lokala arbetsplaner Stoby skola

Lokala arbetsplaner Stoby skola Lokala arbetsplaner Stoby skola Rev. 080326 Innehållsförteckning Lokala arbetsplaner Stoby skola... 1... 1 Lokal arbetsplan Engelska... 3 År 1...3 År 2...3 År 3...3 År 4-5...4 Lokal arbetsplan Matematik...

Läs mer

Läs- och skrivinlärning

Läs- och skrivinlärning Läs- och skrivinlärning Qarin Franker GU FC ALEF HPF VOX Hélène Boëthius Hyllie Park Folkhögskola sigun.bostrom@hylliepark.se Utbildningen avseende läs- och skrivinlärning vänder sig till personer utan

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

Sociala strävansmål. De två övergripande områdena är: Normer och värderingar Ansvar och inflytande

Sociala strävansmål. De två övergripande områdena är: Normer och värderingar Ansvar och inflytande Skolans kunskapsmål I läroplanen, Lpo 94, finns kunskapsmålen för grundskolans undervisning beskrivna. Läroplanen anger dessa mål för år 5 och 9, men visar inte vilka detaljkunskaper eleverna ska uppnå.

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Handlingsplan. Att förebygga läs och skrivsvårigheter. Nordanstigs kommun

Handlingsplan. Att förebygga läs och skrivsvårigheter. Nordanstigs kommun Handlingsplan Att förebygga läs och skrivsvårigheter Nordanstigs kommun Min stavning är bra Jag stavar egentligen bra, men det ruskar, så att alla bokstäver kommer på fel plats. Nalle Puh 2004/2005 Berit

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Pedagogisk kartläggning

Pedagogisk kartläggning Pedagogisk kartläggning FRÅGESTÄLLNING: LÄSA? ARBETSMINNE? RÄKNA? SKRIVA? STAVA? UPPMÄRKSAMHET? KONCENTRATION? FÖRMÅGA SE MÄNGD? LÄSA NON-ORD? Färdighetstest i Läsning VILKA BYGGSTENAR I ARBETSMINNE? Arbetsminnestest

Läs mer

man kan lyssna på vad de betyder man kan lyssna efter hur de låter utan att bry sig om vad de betyder.

man kan lyssna på vad de betyder man kan lyssna efter hur de låter utan att bry sig om vad de betyder. LJUDLEK Vad är språklig medvetenhet? Små barn använder språket för kommunikation HÄR och NU, och det viktiga är vad orden betyder. Man kan säga att orden är genomskinliga, man ser igenom dem på den bakomliggande

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n. Innehåll. A n m ä l a n. B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n

P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n. Innehåll. A n m ä l a n. B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n om högskoleprovet Innehåll 4 A n m ä l a n 4 B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n 6 P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n 6 T i p s u n d e r p rov dag e n 7 F ö r b e r e d e l s e r f ö r e t

Läs mer

Lässvårigheter och räknesvårigheter pedagogiska förslag och idéer

Lässvårigheter och räknesvårigheter pedagogiska förslag och idéer Lässvårigheter och räknesvårigheter pedagogiska förslag och idéer Görel Sterner Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Interaktiv skrivtavla (IST) IST-kort Tutti Frutti3.indd 1 08-06-18 15.27.19 Manual digitalt lärarstöd för Tutti Frutti Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Välkommen!

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

Matematik Uppnående mål för år 6

Matematik Uppnående mål för år 6 Matematik Uppnående mål för år 6 Allmänt: Eleven ska kunna förstå, lösa samt redovisa problem med konkret innehåll inom varje avsnitt. Ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och

Läs mer

Steg-Vis. Innehållsförteckning

Steg-Vis. Innehållsförteckning Innehållsförteckning SIDAN Förord 6 Inledning 7 Målgrupp och arbetssätt 8 Dåligt minne? 9 Nyckelfakta 10 Råd till pedagog 11 Tre matematiska lagar 12 10-komplement 14 Från subtraktion till addition 15

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 1.1 ANDELEN 2 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 3 FORTS. 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 4 1.3 HUR STOR ÄR DELEN 1 5 AKTIVITET + 1.4 HUR STOR ÄR

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, So, No,

Läs mer

Räkneflyt. Addition och Subtraktion. Färdighetsträning i matte. Talområde 11-20

Räkneflyt. Addition och Subtraktion. Färdighetsträning i matte. Talområde 11-20 Räkneflyt Addition och Subtraktion område 11-20 Färdighetsträning i matte Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo Innehållsförteckning Introduktion 2-3 Räkneflyt är kopplat till Lgr11 och Diamant 7 Förståelse

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

Svenska mål och kriterier

Svenska mål och kriterier Svenska mål och kriterier Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska - utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse. - utveckla

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Konkretisering av matematiska begrepp i skolan

Konkretisering av matematiska begrepp i skolan Karin Kairavuo Konkretisering av matematiska begrepp i skolan Den kinesiska författaren och nobelpristagaren i litteratur, Gao Xingjian, använder en spännande metod i sitt arbete. Han talar in sina blivande

Läs mer

Arbetsplan för nyanlända elever

Arbetsplan för nyanlända elever Förskola & Skola Arbetsplan för nyanlända elever Om vissa skolor i Nacka kommun fick profilera sig på olika språk, kunde en nyanländ elev placeras på en skola som valt att profilera sig på elevens modersmål.

Läs mer

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg Tema: Pythagoras sats Linnéa Utterström & Malin Öberg Innehåll: Introduktion till Pythagoras sats! 3 Pythagoras sats! 4 Variabler! 5 Potenser! 5 Att komma tillbaka till ursprunget! 7 Vi bevisar Pythagoras

Läs mer

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. Tillgängligheten

Läs mer

Dyskalkyli & Matematik

Dyskalkyli & Matematik Björn Adler Dyskalkyli & Matematik En handbok i dyskalkyli NU-förlaget Förord Matematik är livet. Den finns runt omkring oss på olika sätt och genomsyrar hela vår vardag. Den finns i samtalet om hur man

Läs mer

Att bygga språk/engelska för elever med språkstörning

Att bygga språk/engelska för elever med språkstörning Att bygga språk/engelska för elever med språkstörning Vårt projekt mål och syfte: Ta fram ett sätt att tänka om språkinlärning, som gagnar denna elevgrupp. Det yttersta målet är att eleven klarar enkel

Läs mer

- Problem med olika delar av lärandet utöver matematiken. Forskning visar problem med auditivt men även

- Problem med olika delar av lärandet utöver matematiken. Forskning visar problem med auditivt men även Björn Adler 2008 Forskning & Dyskalkyli Låg Number sense är huvudproblemet vid Dyskalkyli (DSM-5) - tioåringar med dessa problem presterar ofta på 5-6 årings nivå - gräns vid testning i forskning är -1,5

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

För dig som är intygsgivare

För dig som är intygsgivare INFORMATION OM HÖGSKOLEPROVET } FÖR DIG SOM ÄR INTYGSGIVARE Allt om högskolestudier på studera.nu För dig som är intygsgivare Syftet med utlåtandet är att ge underlag för beslut om en person ska ha rätt

Läs mer

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Det blir bäst om man gör rätt från början PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08 Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi Rådgivning och stöd

Läs mer

Tidshjälpmedel och kalender

Tidshjälpmedel och kalender Tidshjälpmedel och kalender Niki Agenda - En del elever behöver förbereda sig på hur (skol)dagen som ligger framför dem ser ut. I appen Niki Agenda kan man skapa ett visuellt stöd med bilder och färgkodning.

Läs mer

Pedagogisk bedömning

Pedagogisk bedömning Stödmaterial till mall Pedagogisk bedömning Inför mottagande i gymnasiesärskolan Stödmaterial Pedagogisk bedömning Den pedagogiska bedömningen syftar till att ge svar på frågan om eleven har förutsättningar

Läs mer

Läsning. - en del av att vara människa! m. undervisning och ihärdig träning. är r en produkt av tre faktorer: A x F x M. God läsutveckling.

Läsning. - en del av att vara människa! m. undervisning och ihärdig träning. är r en produkt av tre faktorer: A x F x M. God läsutveckling. Läsning - en del av att vara människa! m Att lära l sig läsa l kräver för f r en del elever planmässig undervisning och ihärdig träning. God läsutveckling är r en produkt av tre faktorer: A x F x M Avkodning

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Årskurs 2 Handbok Niilo Mäki Institutet, 2011 Koponen, T., Salminen, J., Aunio, P., Polet, J., & Hellstrand, H. LukiMat - Bedömning av lärandet: Identifiering

Läs mer

Hej! Förskoleklass 2. Läxböcker 3. Svenska 5. Matematik 8. Projektböcker 11. Miljö och natur 14. Elevkalendrar 15

Hej! Förskoleklass 2. Läxböcker 3. Svenska 5. Matematik 8. Projektböcker 11. Miljö och natur 14. Elevkalendrar 15 Hej! Majemaförlagets sortiment med bl.a Skoldagböcker för alla åldrar, finns numera att beställa hos Söderströms. Vi är som alltid måna om hög kvalitet. Vår förhoppning är att våra läromedel och kalendrar

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2014-2015 20140825

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Matematik, 600 verksamhetspoäng Ämnet handlar bland annat om mängder, tal och geometriska figurer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska

Läs mer

Det finns två ipad:s på barnavdelningen där ni kan prova apparna.

Det finns två ipad:s på barnavdelningen där ni kan prova apparna. NYFIKEN PÅ BRA SPELAPPAR FÖR BARN? På Leksands bibliotek kan du gratis prova roliga och pedagogiska appar för barn testade, utvalda och rekommenderade av PappasAppar.se. Det finns två ipad:s på barnavdelningen

Läs mer

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Lokal handlingsplan Matematik Att ge stöd till en positiv matematikutveckling samt att kompensera svårigheter. Målet med denna handlingsplan är att förebygga matematiksvårigheter

Läs mer

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal - " - " - " - " - - " - " - " - " -

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal -  -  -  -  - -  -  -  -  - År Startvecka Antal veckor 2013 34 18 Planering för ma 1b/c - ma 5000- boken OBS: För de i distansgruppen, meddela lärare innan prov. (justeringar för 1c ännu ej genomförda) Vecka Lektio n (2h) Datum Kapitel

Läs mer

Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet. anna.fouganthine@specped.su.se

Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet. anna.fouganthine@specped.su.se Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet anna.fouganthine@specped.su.se Innehåll Organisation av det särskilda stödet Handlingsplan/kartläggningsrutiner Exempel på läs- och

Läs mer

Här följer exempel på vad som kan belysas och redovisas i utredning om elevens pedagogiska och sociala situation:

Här följer exempel på vad som kan belysas och redovisas i utredning om elevens pedagogiska och sociala situation: 1 (4) PEDAGOGISK OCH SOCIAL BEDÖMNING, SKOLA En pedagogisk bedömning för elever i grundskolan skall visa om eleven har förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål. Bedömningen görs av klasslärare/

Läs mer

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk BLOCK 2 Att lära sig ett nytt språk Blocket innehåller s. 24 51 i läroboken tillhörande ordlista på s. 292 och hörövningar. Grammatikboken s. 26 31. 2A. Är det viktigt att kunna svenska? 1. Är det viktigt

Läs mer

En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden.

En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden. En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden. Man ser en jämn ström av uppseendeväckande scenarier. Man undviker nog

Läs mer

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

Words and Sentences Träna engelska!

Words and Sentences Träna engelska! Words and Sentences Träna engelska! Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Helen Melhuish 1 Innehållsförteckning WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Läs mer

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras 1 (6) Datum 2014-03-31 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708-817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov

Läs mer

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 Kurs: Matematik Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin lad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik Övergripande Mål: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband

Läs mer

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84 Inledning Det som är viktigt att förstå när det gäller grafräknare, och TI s grafräknare i synnerhet, är att de inte bara är räknare, dvs beräkningsmaskiner som underlättar beräkningar, utan att de framför

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag MATEMATIK Läroämnets uppdrag Syftet med undervisning i matematik är att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematisk tänkande hos eleven. Undervisningen skapar en grund för förståelsen av matematiska

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT SYSTEMS LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT IS THE ESSENCE OF PERFORMANCE Som Licensierad 1080 Performance Specialist kommer du ha en unik förmåga att kunna analysera och förstå funktionell

Läs mer

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson Lång handledning Jag läser om resor Eva Eriksson 1 Handledning till Jag läser om resor Bakgrund I mitten av 90-talet arbetade jag med läsinlärning på träningsskolan, ett mycket roligt och stimulerande

Läs mer

Tummen upp! Matte ÅK 6

Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OCH KOMMUNICERA Provlektion Följande provlektion är

Läs mer

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål för förskoleklass Läsa Skriva Kunna känna igen kamraternas namn på namnskyltar Känna igen enkla ordbilder Språklekar

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal.

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. MATEMATIK ÅR1 MÅL Begrepps- och taluppfattning Kunna talbildsuppfattning, 0-10 EXEMPEL Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. Kunna

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Snabbguide. Se-Göra-Lära. Del 1-5

Snabbguide. Se-Göra-Lära. Del 1-5 Snabbguide Se-Göra-Lära Del 1-5 Innehållsförteckning Se-Göra-Lära Guider Del 1 3 Del 2 4 Del 3 Vårblommor..6 Del 4 Allemansrätten..8 Del 5 Träd..10 Copyright Madison Undervisningskonsult Sigrid Madison,

Läs mer

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS Svenska - Språkutvecklande Vi arbetar med slingerpedagogik och Bornholms modellen vägen till läsning. Detta med utgångspunkt från rim, meningar, ord, stavelser

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

Kursplan Grundläggande matematik

Kursplan Grundläggande matematik 2012-12-06 Kursplan Grundläggande matematik Grundläggande matematik innehåller tre delkurser, sammanlagt 600 poäng: 1. Delkurs 1 (200 poäng) GRNMATu, motsvarande grundskolan upp till årskurs 6 2. Delkurs

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Användarhandledning för det kompensatoriska. läshjälpmedlet Precodia. http://www.precodia.se

Användarhandledning för det kompensatoriska. läshjälpmedlet Precodia. http://www.precodia.se Användarhandledning för det kompensatoriska läshjälpmedlet Precodia Målgrupper för programvaran Precodia Personer med lässvårigheter av olika slag (läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, koncentrationssvårigheter,

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling 1. KUSK, Kungsbacka Utvecklar Språk och Kommunikation. 2. Elevers fonologiska medvetenhet i början av årskurs 1. 3. KUL,

Läs mer

Matematik 1A 4 Potenser

Matematik 1A 4 Potenser Matematik 1A 4 Potenser förklara begrepp t ex. potens, bas, exponent och grundpotensform (Nivå E C) tolka, skriva och räkna med tal i grundpotensform (Nivå E A) helst kunna redogöra för räkneregler för

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma LÄRARHANDLEDNING Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma Maxilotto - Hemma är framtaget för att på ett roligt och stimulerande sätt hjälpa barn och ungdomar utveckla basordförrådet. Det lämpar sig givetvis

Läs mer

Planering för matematik 2a OBS: Provdatumen är endast förslag, kontakta läraren innan du kommer och vill ha prov

Planering för matematik 2a OBS: Provdatumen är endast förslag, kontakta läraren innan du kommer och vill ha prov År Startvecka 2013 2 Planering för matematik 2a OBS: Provdatumen är endast förslag, kontakta läraren innan du kommer och vill ha prov Vecka Lektion (2h) Datum Kapitel Avsnitt 2 Ti 08-jan Kap 1: Räta linjen

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Malmö 25/10 2014. Tjugofemte oktober tvåtusenfjorton. Gunne Bergström

Malmö 25/10 2014. Tjugofemte oktober tvåtusenfjorton. Gunne Bergström Räkna med dem som räknar på fingrarna. Malmö 25/10 2014 Tjugofemte oktober tvåtusenfjorton Gunne Bergström Svårigheten känd i mer än 100 år Europaparlamentet 2007 Vändning 2008 Dyskalkyli finns det? Ingvar

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

Att använda svenska 1

Att använda svenska 1 Att använda svenska 1 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Vilken betydelse får läsförmågan i förhållande till övriga ämnen skoltiden överhuvudtaget? Självbild (skolsjälvbild)

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK KRAVNIVÅER Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK Reviderade april 2009 Förord Välkommen att ta del av Åtvidabergs kommuns kravnivåer och bedömningskriterier för grundskolan. Materialet har tagits fram

Läs mer

Bonusmaterial Språkskrinet detektiv

Bonusmaterial Språkskrinet detektiv Bonusmaterial Språkskrinet detektiv Innehåll Skrivutvecklingsschema handledning 2 Skrivutvecklingsschema 3 Skylt alfabetet, substantiv 4 Skylt verb, adjektiv 5 Skylt ng-ljud, j-ljud 6 Skylt sj-ljud, tj-ljud

Läs mer

Matematiksvårigheter en trasslig historia

Matematiksvårigheter en trasslig historia Matematiksvårigheter en trasslig historia Föreläsning 4/5 Helena Roos Vad är matematiksvårigheter? Matematiksvårigheter är ett relativt begrepp, vi ställer elevers kunskaper i matematik i relation till

Läs mer

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Matematik Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret läsa och skriva tal inom talområdet 0 10 000 räkna de fyra räknesätten med olika metoder

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer