Stora förväntningar på Östsams konferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stora förväntningar på Östsams konferens"

Transkript

1 E u k o d n e m 1 n o i t a t n

2 Stora förväntningar på Östsams konferens När Östsam och det regionala kompetensrådet inbjuder till konferens om framtidens kompetensförsörjning visar det sig finnas ett mycket stort intresse. Det är det enda sätt man kan sammanfatta intresse och förväntningarna på den konferens om kompetensförsörjning och yrkesutbildning som genomfördes i Linköping den 24 september. Över 150 deltagare samlades i Missionskyrkan för att lyssna på föredrag av utredare från Arbetsförmedlingen och Östsam. Men också för att delta i ett antal olika seminarier. Här är några av deltagarnas förväntningar på konferensen som uppenbart infriades till stora delar vilket också syntes med besked i utvärderingen som gjordes. Sara Wall, IUC Öst Jag förväntar mig att träffa nya intressanta kontakter i regionen. Carina Johansson, Industrikompetens Jag förväntar mycket människor så man kan få ut diskussion om framtiden. Lennart Johnsson (t.v.), Transportarbetarförbundet avd 4 och Regionala utbildningsrådet i TYA Få fler och bättre yrkesförare i framtiden göra reklam för regional utbildningsrådet Nadia Hammi, Resurstorget Linköpings kommun Jag är nyfiken på vilka utbildningar som är aktuella eftersom jag jobbar med de som blivit arbetslösa och som är i omställning Harry Lindberg, Regionförbundet Östsam Jag förväntar mig att få möjlighet att få informera om regionförbundets KY -utbildningar. 2

3 Yrkesutbildning för regional kompetensförsörjning Bengt Olsson, kommunalråd Linköping Det är väldigt positivt att vi lyfter upp yrkesutbildningar. Jag ska själv gå runt och lyssna, och titta på utställningarna eftersom jag är en av de utsedda spanarna. Catarina Åberg Karlsson, AF Jag hoppas att få möjlighet att visa vilka möjligheter man kan söka information på vår hemsida. Mats Jägbro GS-Facket avd 8 Jag är nyfiken på hur yrkesutbildningen ser ut för våra medlemmar i framtiden. Hoppas att få en bild av utvecklingen. Sally Chesterton Yrkeslärarutbildning LiU Jag är intresserade av hur framtidens arbetsmarknad ser ut inom vården eftersom jag är vårdlärare. Charles Eriksson, Ödeshögs kommun Vill se vad det senaste är vad det gäller yrkesutbildning och kompetensutveckling. Men också få lite nya idéer att ta med hem till Ödeshög. Sanna Melin, LO-distriktet i Mellansverige Jag sitter i det regionala kompetensrådet så jag är här för att lära mig mer. Micke Johansson, NuLink AB Få information om vad som är på gång 3

4 Yrkesutbildning för regional kompetensförsörjning Regionala Kompetensrådet: STORA AVGÅNGAR NÄR 40-TALISTERNA GÅR Det blir stora luckor inom kommuner och landsting när de stora kullarna av 40-talister under de närmaste åren går i pension. Den som säger detta är det Regional Kompetensrådets ordförande Sune Roslund. Sune Roslund menade att detta var ett positivt tecken för arbetsmarknaden inom Östsams område, men också en utmaning för kompetensförsörjningen i framtiden. De som nu går har en lång erfarenhet och varit med under lång tid. Kompetensförsörjningen blir därför ett problem ute i kommunerna och landstingen när nu så många går under så kort tid. Roslund menade också att detta var inte bara offentlig sektor som får detta problem utan även i högsta grad inom privat sektor. Det handlar om många, många jobb som ska ersättas med ny och kompetent arbetskraft var Roslunds budskap i hans inledning av konferensen. VALIDERING OCH YRKESKOMPETENSBEDÖMNING BEKRÄFTAR BEHOVEN ENLIGT ÖSTSAM Att validering och yrkeskompetensbedömning blir ett allt viktigare instrument för en fungerande kompetensförsörjning visade Östsams Henrik Edelberg i sitt föredrag på Östsams konferens. processen. Edelberg gjorde en tydlig distinktion mellan validering å ena sidan och yrkeskompetensbedöming å andra sidan. Frågan för kompetensförsörjningen är att hitta vilka aktörer som kan erbjuda validering och yrkeskompetensförsörjning; hitta målgrupperna och hur man ska marknadsföra möjligheten. Valideringsprocessen är mer omfattande av kompetensen än yrkeskompetensbedömningen som är väsentligt enklare och görs utifrån uppgivna yrkeskunskaper. Syftet är att i båda fallen skall deltagaren få papper på sin kunskap/yrkeskompetens. Vid validering sätter man dock upp en plan för fortsatt utbildning för att komma längre i lär- Edelberg efterlyste också bättre samordning, ett kommunalt ersättningssystem och bra information. 4

5 Yrkesutbildning för regional kompetensförsörjning Susanne Bergman och Ulla-Britt Aminoff STORT INTRESSE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE Syftet är att möta de nya kraven i vården och omsorgen. VO-College kan erbjuda 15 veckors praktik och ett integrerat lärande som gör att eleverna blir attraktiva på och anställningsbara för arbetsmarknaden. Vilka behov finns för framtidens vård och omsorg. Vi blir äldre, vi är också vitalare längre. De som förr vårdades på sjukhem vårdas nu hemma istället. Just nu pågår en metodutveckling men också lokala certifieringar för att säkra kvaliteten i utbildningen. - Vården måste möta nya generationer när de blir gamla. Jag vill inte ha dragspel utan Springsteen när jag blir gammal, småler och säger Susanne Bergman som är regional samordnare för Vård- och Omsorgscollege på det välbesökta seminariet; Framtidens vård och omsorg Blir den som vi tror? Seminariet var välbesökt och det diskuterades kring vårdens utmaningar livligt. Så livligt att samtalen fortsatte en bra stund efter själva seminariet var avslutat. Samverkan inte skola Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping och Vadstena i dagens läge. Landstinget, privata vårdgivare och utbildare, Hälsouniversitetet och de fackliga organisationerna är också med i samarbetet. Seminariet var välbesökt och det diskuterades kring vårdens utmaningar livligt. Så livligt att samtalen fortsatte en bra stund efter själva seminariet var avslutat. 5

6 Yrkesutbildning för regional kompetensförsörjning AF ser ett fortsatt behov av specialister, ökad utbildning och ett ständigt pågående kunskapslyft. Så kan man sammanfatta Arbetsförmedlingens Jens Lotterberg föredrag på Östsams konferens om yrkesutbildning och kompetensförsörjning. Det finns stora möjligheter i den globala handeln men de måste mötas med ökad specialisering, menade AFs utredare. Arbetsförmedlingen: FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD ÖKAD SPECIALISERING Arbetsförmedlingens utredare Jens Lotterbergs föredrag på Östsams konferens kom att slå fast att utbildning är A och O för framtidens kompetensförsörjning. Han sa att trots att enklare produktion hade slagits ut från den svenska arbetsmarknaden så ser framtiden ljus ut om utbildningsbehoven i framtiden uppfylls. Varven, teko och Ericsson Enklare ospecialiserad produktion som varven, teko och senast Ericsson i Linköping har inte klarat konkurrensen från omvärlden och därför försvunnit från Sverige. Detta samtidigt som specialiseringen har ökat kraftigt och för specialister finns en god arbetsmarknad trots den rådande lågkonjunkturen. Fler specialister Vad Arbetsförmedlingen ser är ett ökat behov av specialister inom alla sektorer. När IT-bubblan sprack så försvann intresset för att utbilda sig inom IT. Idag är det brist på IT-specialister och idag handlar det inte några få yrken utan mångdubbelt fler än innan IT-bubblans glansdagar. Specialiseringen inom IT är bara ett exempel på utvecklingen menade Lotterberg. För Östergötland och regionen är de strategiskt viktigaste utbildningsområdena inom natur-, teknik och datavetenskap. Men hälso- och sjukvård, handel, pedagogik är ytterligare områden där det finns stora möjligheter i framtiden. Lotterberg pekade även på den potential som finns inom miljöteknik och energiområdet som är bara i sin begynnelse. 6 Ständigt pågående kunskapslyft Det här innebär inte att grundläggande utbildning inte behövs längre. Även om de riktigt stora ungdomskullarna nu lämnat skolan så finns det behov av ett ständigt pågående kunskapslyft likt 1990-talets. - Många behöver uppgradera sina kunskaper och stora invandrargrupper saknar grundläggande kunskaper. De som står längst från arbetsmarknaden har också de största utbildningsbehoven, fastslog Lotterberg. - Ofullständiga betyg från skolan krånglar till det också, menade Lotterberg fortsättningsvis i sitt föredrag. Komptensutveckling kan bara ske stegvis. Det går inte att hoppa över steg då misslyckas man. Stabil arbetsmarknad Jens Lotterberg pekade på ett annat intressant fenomen. Arbetsmarknaden för de med lägst gymnasial utbildning inom verkstadsindustrin har en över tid relativt stabil arbetsmarknad. Denna sysselsätter kring personer oavsett konjunkturerna. Rörelserna upp och ner i sysselsättning är förhållandevis små. Stora möjligheter Vad som avgör framtidens arbetsmarknad menade Lotterberg är de vägval som vi gör nu. Det gäller att anpassa sig till de förändringar som sker. Den globala handeln ger stora möjligheter då den svenska marknaden är begränsad. Kan behoven mötas med utbildning och specialisering bör framtiden vara god.

7 Yrkesutbildning för regional kompetensförsörjning APL OCH TRANSPORTCOLLEGE MÖTER BRANSCHENS BEHOV Dagens yrkeschaufförer är inte ett yrke som man kan bara kliva in från gata och börjar i. Kraven på kunskap och kompetens är oerhört stora. Inte nog med att kunna köra bil så måste dagens yrkesförare kunna möta kunderna, ha stora kunskaper i teknik, miljö, IT och andra ämnen som för 30 år sedan var helt främmande krav. Inom transportnäringen finns detta halvår behov av nya välutbildade chaufförer. Tiden är över då det räckte med ett körkort för att köra lastbil. Idag är yrkesföraryrket 13 klart differentierade yrken. -Det är stor skillnad mellan att köra sopbil, timmerbil eller tankbil, konstaterade Björn Johansson från TYA. Intresset för TYAs seminarium var så stort att man blev tvungen att byta lokal men trots det blev det fullt i lokalen när förutom Björn Johansson Micke Roslund presenterade TYAs tankar om validering och arbetsplatsförlagd utbildning för yrkesförare. Arbetsplatsförlagt lärande Åkeribranschen har sin egen variant av APU som kallas APL, Arbetsplatsförlagt lärande. Skillnaden är att vid APU så finns inget obligatoriskt inslag av eget praktiskt arbete för eleven. Vid APL är upp till 40 procent praktiskt trafikarbete. - Mer än det är inte möjligt menade Roslund, då blir det istället bara att åka med och att bränna tid. - Skillnaden mellan APU och APL är hur lärandet sker. I skarpt läge, dvs ute på ett åkeri, blir det en stimulerande lärmiljö. Skolan kanske kan imitera denna men skolmiljö är skolmiljö, fortsatte Roslund. - Det blir mer påtagligt i verkligheten. APL sker bara på godkänt företag, idag 226 stycken, med varav närmare 90 procent certifierade handledare och instruktörer. Instruktörerna får en 21 dagar lång utbildning medan handledarna får en kortare 7 dagar lång utbildning. TYAs Transportcollege För att möta behoven av välutbildade chaufförer i framtiden vill TYA skapa ett Transportcollege. Aktörerna bakom skall vara samhället genom ex Östsam och skolor med transportutbildningar samt parterna. Syftet är att skapa en balans mellan behoven hos branschen och yrkesutbildningen. -Vi vill utveckla yrkesutbildningen på gymnasial och eftergymnasial nivå, berättade Björn Johansson. Kvalitet, kvantitet och inriktning ska möta branschens behov. Frågor som behöver diskuteras vidare är hur det regionala arbetet skall organiseras för att uppnå målen vi har med Transportcollege. Björn Johansson och Micke Roslund Vad är TYA? Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd är samägt av facken och de företag som har ca anställda inom transportbranschen. De branscher som är anslutna är terminal, petroleum/däck, åkeri, taxi, miljö, hamn/stuveri och flyg. Kompetensförsörjning, arbetsmiljö, kursverksamhet utveckla samarbete skola företag, utveckla transportteknisk utbildning och rekrytering är de viktigaste uppgifterna för TYAs verksamhet. TYA är också mycket engagerat i internationellt arbete med samma inriktning. 7

8 Yrkesutbildning för regional kompetensförsörjning FRAMTIDSSPANARE MED RÄTT ATT FINNA Lowe Göransdotter och Louise Pettersson, båda Vreta Gymnasiet; Bo-Stefan Ohlsson, Motala kommun; Sally Chesterton, LiU och Bengt Olsson, Linköpings kommun spanade efter framtiden.. Bo-Stefan Ohlsson från Motala kommun menade att yrkesutbildningen behöver reformeras för att möta den nya arbetsmarknaden. Östsams konferens om kompetensförsörjning och yrkesutbildning avslutades på ett lite ovanligt sätt. Ett nytt grepp var att låta fem utsedda personer med olika bakgrund och roll försöka hitta framtida och kommande trender. Medan Bengt Olsson från Linköpings kommun gladde sig åt yrkesutbildningens renässans. Nu var nog uppdraget lite otydligt då svaret på Sune Roslunds frågor inte var direkt överraskande utan lite trevande. Sally Chesterton konstaterade att det finns och kommer att finnas brist på yrkeslärare. De två Vreta gymnasieeleverna, Lowe Göransdotter och Louise Pettersson pekade på att föräldrarna har en stor roll och påverkan på hur ungdomar väljer till gymnasiet. Lowe Göranssondotter fick slutordet och menade att det viktigaste kanske ändå för att få jobb är att man är öppen som person. Något som övriga höll med om. Övriga seminarier som genomfördes under dagen: Text, foto samt grafisk utformning: Ord & Kulturproduktioner Sparvsångsvägen Linghem Telefon: E-post. - Från KY till Yrkeshögskola - Teknikcollege - Modern utbildning i en konservativ bransch (EIO) - Hur kan regional samverkan säkerställa arbetslivets behov? Linghem, september

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils

Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 poäng Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils Peter Lindgren

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg Framtidens kompetensbehov 2011 Vård och omsorg Innehåll Inledning... 2 Regionförbundets uppdrag kring kompetensförsörjningsfrågor... 3 Tematisk fördjupning... 3 Metod... 5 Metoddiskussion...6 Statistik...

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer