Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform: Bunden Diarienummer: YH 2011/1425 Ansökningsnummer:

2 Faktauppgifter Utbildningens namn Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Utbildningsområde Ekonomi, administration och försäljning Ansvarig utbildningsanordnare Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Organisationsnummer Organisationsform Primärkommuner Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Adress: Götgatan 2 Postnr/ort Kristianstad Besöksadress <samma som postadress> Webbadress och telefonnummer Telefon , Hemsida ildningen Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare {Uppgift saknas} Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng Utbildningen omfattar 400 YH-poäng. Sida 1 (14)

3 Utbildningsort Kristianstad, Kristianstad kommun, Skåne län. Utbildningens studieform Bunden Utbildningsplan Utbildningen Avgifter Anordnaren avser att ta ut avgifter från de studerande 100 kronor per studerande och termin för kopierat undervisningsmaterial Transportkostnad till och från studieresor inom närområdet. Undervisning på engelska Denna utbildning kommer inte att bedrivas på engelska Examen och examenskrav För att en studerande ska kunna begära ut ett examensbevis måste hon/han ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.för att utbildningen ska kunna leda till en examen måste den omfatta minst 200 yrkeshögskolepoäng. Om utbildningen omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng, varav minst 25 procent utgörs av Lärande i arbete (LIA) och om det dessutom ingår ett självständigt arbete (examensarbete) så kan utbildningen ge en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Examensbeteckning Examenskrav Utbildningen ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen För att en studerande ska kunna begära ut ett examensbevis måste hon/han ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i dennes utbildning. Examensbenämning Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Sida 2 (14)

4 Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Yrkesroll 1: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Den studerande ska efter avslutad utbildning bl.a ha kunskper om yrkesrollen, bemötande, lagstiftning, grundläggande ordförråd gällande medicinska termer, försvenskningsregler, journal-, remiss- och brevhantering, sammanträdesdokument, presentationsteknik, retorik, källkritik, engelskt yrkesspråk, diagnosklassificering, anatomi, vårdhygien, läkemedel och dess hantering, hjärt-lungräddning, friskvård, datorplatsergonomi, grundläggande ekonomikunskaper (inom vård och omsorg), entreprenörskap, statistiska begrepp, avancerade funktioner i Word och Excel, webbjuridik, webbmöten, sociala mediers roll för personal och patient, redigering och uppdatering av hemsida eller blogg, fysisk och psykisk arbetsmiljö, vårdens organisation nationellt, regionalt och lokalt, arbetsrätt, kvalitetsarbete. Dessutom ska den studerande ha kunskaper om att planera, strukturera och ta ansvar för projekt knutet till den framtida yrkesrollen. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i Den studerande ska efter avslutad utbildning ha färdigheter i kvalificerat sekreterararbete, vilket innebär att kunna utföra effektiv patientrelaterad dokumentation med god språkbehandling och enligt gällande lagstiftning. Kunna behandla patienter, anhöriga och personal med ett gott bemötande. Färdigheter i datorjournalprogram och diagnosklassificering. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Den studerande ska efter avslutad utbildning kunna arbeta som medicinsk sekreterare/läkarsekreterare inom såväl offentlig som privat vård och omsorg, på läkemedelsföretag, apotek eller i forskningsgrupper. Utöver att kunna gå in i yrket som sekreterare förväntas den som har fått sin kvalificerade yrkeshögskoleexamen på utbildningen i Kristianstad ha kompetens för att kunna arbeta effektivt och säkert både självständigt och i arbetslag ha förmåga att arbeta problemlösande ha välutvecklat servicetänkande och kunna fungera som länk, mellan patienter, anhöriga och personal kunna bemöta människor från olika kulturer känna ansvar för och kunna utveckla sina kunskaper eftersom förändringar sker kontinuerligt kunna medverka i utvecklingsprojekt och kvalitetsarbete dessutom ska en sekreterare kunna värdera rimligheten i dokumentationen. Sida 3 (14)

5 Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Administration och dokumentation 60 Anatomi och sjukdomslära 40 Ekonomi 20 Engelskt yrkesspråk 20 Examensarbete 20 IT-kunskap 1 20 IT-kunskap 2 20 Kultur och arbetsmiljö 20 Lärande i arbete 1 (LIA) 15 Lärande i arbete 2 (LIA) 25 Lärande i arbete 3 (LIA) 25 Lärande i arbete 4 (LIA) 35 Medicinsk terminologi 30 Organisation och verksamhetsutveckling 20 Svenska/Kommunikation 30 Summa: 400 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser i utbildningen} Kurser Utbildningen har 15 huvudmoment/delkurs(er). Administration och dokumentation YH-poäng: 60 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande utifrån gällande lagstiftning ska kunna utföra en säker patientrelaterad dokumentation, ha grundläggande kunskaper om diagnosklassificering och känna väl till patientens väg genom vården. Den studerande ska förstå organisationen kring sin yrkesroll, veta vad andra personalkategorier arbetar med inom vårdens olika specialiteter. Ha kunskaper om bemötande mot såväl patienter som personal. Anatomi och sjukdomslära YH-poäng: 40 Beskrivning: Kunskaper inom anatomi, sjukdomslära och förebyggande hälsovård, för att Sida 4 (14)

6 kunna utföra säker dokumentation. Ekonomi YH-poäng: 20 Beskrivning: Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i ekonomi med inriktning mot vård och omsorg. Den studerande ska utveckla kunskaper om centrala frågeställningar, begrepp och modeller inom kalkylering och budgetering, marknadsföring och statistik samt entreprenörskap. Den översiktliga behandlingen anknyts till den ekonomiskt historiska utvecklingen och dagsaktuella ekonomiska problem. Engelskt yrkesspråk YH-poäng: 20 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande ska kunna använda engelska i såväl tal som skrift inom yrkesområdet. Examensarbete Kurstyp: Examensarbete YH-poäng: 20 Beskrivning: Examensarbetet är ett självständigt arbete där utgångspunkten är det centrala i yrkeskunnandet. Den studerande ska planera, strukturera och ta ansvar för ett projekt knutet till den framtida yrkesrollen. Projektet ska visa på fördjupade kunskaper inom utbildningens ram. IT-kunskap 1 YH-poäng: 20 Beskrivning: Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper om operativsystem, kunna använda avancerade funktioner i standardprogram och använda Internettjänster. IT-kunskap 2 YH-poäng: 20 Beskrivning: Kursens mål är att ge kunskaper i kalkylprogram, allmänkunskaper om säkerhet vid datoranvändning samt ha kännedom om sociala medier och kunna redigera och uppdatera hemsidor. Kultur och arbetsmiljö YH-poäng: 20 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande ska ha kunskaper arbetspsykologiska teorier och vilka faktorer som påverkar arbetsmiljön och dessutom känna till den fysiska miljöns betydelse för hälsan. Den studerande ska ha kännedom om risker för hot och vål och vara förberedd inför sådana situationer. Den studerande ska förberedas för att kunna bemöta människor i vårt samhälle Sida 5 (14)

7 med olika livs- och trosåskådningar. Lärande i arbete 1 (LIA) Kurstyp: LIA YH-poäng: 15 Beskrivning: Kursens övergripande mål är att den studerande under en observationsvecka ska få en uppfattning om vårdcentralens verksamhet, organisation och arbetssätt. Under resten av perioden ska den studerande under handledning delta i arbetet. Den studerande ska visa samarbetsförmåga, bemöta patienter och personal på ett respektfullt sätt samt ta initiativ till att vilja lära sig sekreterarens olika arbetsuppgifter. Lärande i arbete 2 (LIA) Kurstyp: LIA YH-poäng: 25 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande ska informera sig om arbetsplatsens verksamhet, organisation och arbetssätt. Den studerande ska under handledning delta i arbetet och tillgodogöra sig ny kunskap, öva och utveckla sina förmågor och färdigheter i sekreterararbetet samt tillämpa dessa i olika arbetssituationer. Lärande i arbete 3 (LIA) Kurstyp: LIA YH-poäng: 25 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande ska informera sig om arbetsplatsens verksamhet, organisation och arbetssätt. Den studerande ska aktivt delta i arbetet på arbetsplatsen med den grad av självständighet som tillåts. Den studerande ska tillgodogöra sig ny kunskap, öva och utveckla sina förmågor och färdigheter samt tillämpa dessa i arbetssituationer. Följa de lagar som arbetet kräver. Lärande i arbete 4 (LIA) Kurstyp: LIA YH-poäng: 35 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande ska informera sig om arbetsplatsens verksamhet, organisation och arbetssätt. Den studerande ska skaffa sig sådana kunskaper och sådan säkerhet i sitt arbete så att hon/han kan fungera som medicinsk sekreterare i arbetslivet. Medicinsk terminologi YH-poäng: 30 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande ska ha kunskaper i medicinsk terminologi för att kunna utföra en säker dokumentation enligt gällande regler. Organisation och verksamhetsutveckling YH-poäng: 20 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande ska ha kunskaper om hur vården är Sida 6 (14)

8 organiserad nationellt, regionalt och lokalt. Grundläggande kunskap om arbetsrätt och offentlighetsprincipen. Ha kunskap om vad som styr utvecklings- och förändringsarbete och förstå betydelsen av uppföljning, mätmetoder och miljöarbete. Svenska/Kommunikation YH-poäng: 30 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande ska kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, kunna ta emot och förstå information samt kunna anpassa sin kommunikation till olika mottagare och situationer. Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande Sökande som vill åberopa tillgodoräknande lämnar skriftlig begäran om detta och bifogar underlag för bedömning. Begäran kan avse kunskaper, färdigheter, kompetenser som förvärvats genom praktisk erfarenhet eller annan utbildning. Ledningsgruppen utser de representanter, minst två, som ska behandla begäran. När ärendet beretts redovisas detta för ledningsgruppen som fattar beslut. Beslutet protokollförs. För kvalificerad yrkeshögskoleexamen krävs lägst betyget Godkänt i samtliga kurser och fullgjort examensarbete. En sökande som begär tillgodoräknande måste därför också genomgå validering för att få betyg i kursen. Ärendehantering: Till utbildningsanordnaren ska skriftlig begäran om tillgodoräknande inlämnas tillsammans med skriftliga underlag för bedömning. Ledningsgruppen utser handläggare för hantering. Beslut i ledningsgruppen protokollförs. Handlingarna arkiveras tillsammans med ansökan till utbildningen. Undervisning i svenska med yrkesinriktning Kommer inte att erbjuda undervisning i svenska med yrkesinriktning Tillträde till utbildning Tillträde till utbildning Behörighet till yrkeshögskolan 1 /Upphör att gälla U: / Behörig att antas till utbildningen är den som 1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng, 2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng, Sida 7 (14)

9 3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2, 4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 1 /Träder i kraft I: / Behörig att antas till utbildningen är den som 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övergångsbestämmelser Bestämmelserna i 3 kap. 1 i sin nya lydelse ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj De äldre bestämmelserna om behörighet ska fortsätta att gälla för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning. Utöver vad som anges i stycket ovan, gäller att den som före den 1 januari 2013 uppfyller kraven på behörighet för tillträde till utbildning enligt 3 kap. 1 även därefter ska anses vara behörig enligt den bestämmelsen. Särskilda förkunskaper Kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper förvärvad i arbetslivet. Svenska B Engelska B eller motsvarande kurser inom Gy2011/Vux2012 Andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. De särskilda proven i svenska och datorhantering är obligatoriska för den sökande ska kunna Sida 8 (14)

10 ingå i urvalsprocessen. Motivering Svenska B (SV1202) eller motsvarande. För att arbeta som medicinsk sekreterare ska man kunna ta emot, tolka och förmedla information såväl skriftligt som muntligt på ett säkert och effektivt sätt. Kursen i Svenska/Kommunikation kräver därför särskild behörighet. Engelska B (EN1202) eller motsvarande. Engelska behöver ibland användas i kontakten med patienter och personal. Mest är det vid muntliga kontakter men det krävs även att olika dokument/intyg skrivs på engelska. Det förekommer att medicinska sekreterare deltar i forskningsgrupper där engelska är arbetsspråk. Yrkesspecifik engelska kräver goda förkunskaper och därför behövs särskild behörighet. Dokumentation och skriftlig kommunikation sker via dator. För yrket är datorn det viktigaste arbetsredskapet och det krävs grundläggande datorvana för att kunna använda alla program i utbildningen och under LIA. Fastställande av behörighet Med ansökan ska följande handlingar bifogas: - Styrkta kopior av betyg - Styrkta kopior av utbildningsbevis/kursintyg och dylikt - Intyg från arbetslivet När komplett ansökan kommer in prövas behörigheten i två steg: 1. Grundläggande behörighet 2. Särskild behörighet Sökandelistor upprättas där det för varje sökande framgår vilken behörighetsgrund enligt 3 kap 1-4 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan, som gör den sökande behörig eller ej behörig. De sökande som saknar grundläggande och särskild behörighet men bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva yrket som Medicinsk sekreterare/läkarsekreterare kommer att kunna förklaras behöriga utifrån "fri prövning" av utbildningens ledning. På sökandelistorna ska det framgå att behörighetsgrunden är fri prövning. Urvalsgrunder och urvalsprocess Urvalsgrunder Betyg I betygsurvalet delas de sökande upp i tre grupper: 1.Slutbetyg eller avgångsbetyg från svenskt gymnasium eller vuxenutbildning. Betygen meritvärderas enligt VHS principer, där IG=0, G=10, VG=15, MVG=20. Maximalt jämförelsetal är 20,0. Meritpoäng används inte. 2. Utländska gymnasiebetyg med bedömning/meritvärdering gjord av VHS 3. Intyg om grundläggande/allmän behörighet och studieomdöme från Folkhögskola som värderats enligt Folkhögskolans skala 1-4. Sida 9 (14)

11 Särskilt prov Särskilt prov i svenska. Provet i svenska bedöms efter poängskala 1 5. Provet är skriftligt och består av att skriva en text över ett givet ämne. Särskilt prov i datorhantering Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer urvalet att baseras på betyg och test som innebär särskilt prov i svenska och datorhantering. Två urvalsgrunder kommer att användas: 1.Betyg + testresultat 2.Testresultat I gruppen betyg+testresultat fördelas platserna procentuellt mellan de olika betygsgrupperna i förhållande till antalet behöriga sökande enligt 1 a Slutbetyg 1 b Utländska betyg, värderade av VHS 1 c Studieomdöme från Folkhögskola Urvalsgrund betyg och testresultat: I ett första steg meritvärderas betygen enligt ovan angivna process. Därefter adderas testresultatet som värderats enligt poängskalan 1-5 med jämförelsetalet. Det sammanlagda värdet utgör den sökandes jämförelsetal i respektive betygsgrupp Urvalsgrund testresultat: I denna kvotgrupp konkurerar sökande som saknar jämförelsetal av betyg men som förklarats behöriga efter utvärdering av deras reella kompetens eller i enlighet med 3 kap 4 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Testresultat enligt ovan angiven process utgör urvalsinstrument. Behöriga sökande som ej erbjuds plats står kvar på reservlista. Reserver antas i tur och ordning i mån av plats. Ledningsgruppen beslutar hur många som ska antas i varje grupp. För dokumentation av urvalsprocessen kommer elevregistreringsprogrammet Procapita att användas. Ledningsgruppen beslutar om antagning. Beslutet protokollförs och arkiveras. Sida 10 (14)

12 Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Utbildningens pedagogiska grundsyn bygger på att lärande sker i verklighetsförankrade situationer, genom dialog och genom att ta vara på de studerandes erfarenheter. De studerande uppmuntras till att aktivt söka kunskap, vara kritiskt granskande och analyserande. Kursplanerna och betygskriterierna konkretiseras och används aktivt under hela utbildningen. Inför varje ny kurs utarbetas en grovplanering för terminen utifrån kursplanens mål tillsammans med de studerande. Tider och former för prov, redovisningar och större inlämningsarbeten diskuteras fram. Kurserna integreras för att skapa en helhetsbild av såväl utbildningen som yrket. De studerande arbetar i basgrupper och geografiska grupper för att skapa trygghet och för att öva samarbete med andra, något som är avgörande för den kommande yrkesrollen. En dag i veckan är frilagd för självstudier. De studerande kan då välja att arbeta hemifrån eller på skolan. Vi använder lärplattformen Fronter för att öka flexibiliteten. Telebildutrustning kan användas vid behov. Föreläsningar och studiebesök förekommer i anslutning till aktuellt kursmoment. Under introduktionsveckan görs studiebesök på närliggande akutsjukhus och efter fem veckor påbörjas den första LIAperioden med en observationsvecka på vårdcentral. Syftet är att följa patientens väg genom vårdcentralen, möta olika personalkategorier och bekanta sig med vårdmiljön. Arbetslivsanknutet lärande i samtliga kurser förutom LIA Arbetslivet medverkar generöst vid olika studiebesök. Vi har gästföreläsare från region och landsting. Både studiebesök och gästföreläsningar förekommer i anslutning till aktuellt kursmoment. Arbetslivsanknutet lärande under LIA Under LIA-perioderna arbetar handledare och den studerande tillsammans för att fördjupa och bredda den studerandes kunskaper, samtidigt sker ett erfarenhetsutbyte. Utbildningsledaren besöker varje student en gång per läsår under utbildningen. Nya handledare erbjuds en 2-dagars handledarutbildning där frågor kring t.ex. kursinnehåll, utvärdering/kvalitet och bedömning diskuteras. Utvärdering av LIA-perioderna görs skriftligt på LIA-platsen och både skriftligt och muntligt på utbildningen. Redovisning sker för ledningsgruppen. Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna Tidigare studerande har gjort en LIA-platsbeskrivning tillsammans med sin handledare som ger information om respektive LIA-plats till kommande studerande. Inför sin kommande LIAperiod önskar de studerande vilket sjukhus eller vårdcentral de vill göra sin LIA på. Utbildningsledaren sammanställer önskemålen och skickar dessa till samordnare på respektive sjukhus/primärvård. Inför varje LIA-period bjuds handledarna in till en handledarträff då man har tillfälle att bekanta sig med "sin" student. Utöver detta belyses aktuella frågor kring utbildningen, yrket och arbetslivet. Föreläsare bjuds in för att informera om förändringar och nyheter inom vården. Tid för erfarenhetsutbyte ingår alltid. Handledarträffarna är alltid välbesökta. Sida 11 (14)

13 Metoder för kunskapskontroll Den kvalitativa bedömningen sker utifrån kursmålen dels genom muntlig redovisning enskilt eller i grupp, dels genom skriftligt underlag. Betyg i kurs sätts utifrån skriftligt underlag enskilt i form av gruppuppgifter och individuell tentamen; muntligt underlag i form av bedömda redovisningar i grupp. Utbildningsledaren tillsammans med handledaren sätter betyg efter varje avslutad LIA-kurs utifrån kursmålen och betygskriterierna i LIA-kursplanen. Komplettering av ofullständiga inlämningsuppgifter och test får göras upp ett år efter avslutad utbildning. Stöd och hjälp erbjuds både under terminernas gång och efter utbildningens slut. Betygskriterier och betygskrav I alla kursplaner finns kursmål och betygskriterier för nivåerna godkänt och väl godkänt. Innan kursmål och betygskriterier fastläggs diskuterar ledningsgruppen vilken nivå och omfattning kunskaperna ska ligga på i respektive kurs. Entreprenörskap i utbildningen I kursen Ekonomi tar man upp olika modeller för företagande och vilka vägar som finns för den som vill starta eget. Privat verksamhet inom yrkesområdet förekommer. Under hela utbildningstiden är strävan att utveckla de studerande till självständiga, ansvarskännande och nytänkande arbetstagare som kan arbeta både enskilt och i team. I kursen verksamhetsutveckling (sista terminen i utbildningen) betonas vikten av att kunna utveckla sekreterararbetet på en arbetsplats enligt systematiskt förbättringsarbete. Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar tim / vecka 20 Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar Kvalitetsarbete tim / vecka 40 Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärdering/bedömningsfasen Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ingår som ett obligatoriskt moment för alla som arbetar inom verksamheten. Ledningsgruppen ansvarar för att utbildningens kvalitet upprätthålls. Uppföljningar och utvärderingar sker efter varje avslutad kurs, med gemensamt utformad kursutvärdering. Frågorna består av frågor som ledningsgruppen bestämt, utifrån de fastställda kvalitetsmål som satts upp. Vid vissa tillfällen kompletteras utvärderingarna även av intervjuer, praktikrapporter, fokusutvärderingar, praktikbesök och samtal. Återkoppling ges till de studerande efter avslutad kurs av kursansvarig samt till ledningsgruppen vid varje ledningsmöte av rektor. Uppföljningar och utvärderingar sker även två gånger om året för att säkerställa yrkesroll och utbildningskoncept. Uppföljning och utvärdering av LIA- platser, sker efter varje Lia-period både skriftligt och muntligt i grupp tillsammans med utbildningsledaren. Kvalitetsarbetet sker systematiskt under hela året och följer den process som beskrivs nedan. Sida 12 (14)

14 Arbetsmodellen för kvalitetsarbetet utgår från följande loopar, Planering,(Mål Kriterier) Genomförande Utvärdering/bedömning, (Resultat, Analys och granskning) Översyn revidering, (Åtgärder). Ledningsgruppen fastställer kvalitetsmål för utbildningen. Målen är riktmärken för de olika utbildarna i respektive kurs. Utbildarna för dokumentation i varje kurs om arbetsgången och de mål som de sätter upp för kursen tillsammans med kursdeltagare. Översyn/revideringsfasen Efter utvärdering av kursplaner, utbildarens kompetens, innehåll, delaktighet m.m. Utifrån de resultat som kommit fram vid utvärderingen görs en analys om förbättringsåtgärder och nya mål sätts upp. Det systematiska arbetet kommer att pågå kontinuerligt under hela utbildningen samt att det kommer att göras en utvärdering av hela utbildningen innan examen. Utbildaren diskuterar och analyserar sin kurs i förhållande till kursmålen tillsammans med de studerande och diskuterar fram förslag till förbättringar. Ledningsgruppen gör en sammanslagen analys och granskning av de utvärderingar som har gjorts på kursnivå för att analysera och granska resultaten i förhållande till målen på utbildningnivå samt förutbestämda kvalitetsmål. Ledningsgruppen gör bedömning om målen uppnåtts samt sätter upp nya kvalitetsmål för en ytterligare förbättrad utbildning. Arbetsmodellen för kvalitetsarbetet följer samma arbetsgång på ledningsgruppsnivå som på utbildar- och klassrumsnivå. Om det skulle uppstå brister i utbildningen ansvarar utbildningsledare och/eller rektor, beroende av bristens karaktär, på uppdrag från ledningsgruppen, att åtgärder vidtas. Uppföljning av utbildningen görs även 6 mån efter genomförd utbildning då såväl studerande som arbetsgivare får svara på ett frågeformulär om utbildningens innehåll och kvalitet är relevant för yrkesrollen. Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Rektor vid Vuxenutbildningen i Kristianstad har det övergripande ansvaret för utbildningens organisation, administration och pedagogiska genomförande. För utbildningen finns en utbildningsledare, som också är lärare i utbildningen. Lärarna i utbildningen bildar ett arbetslag. Lärarnas goda samarbete gör kommunikationen enkel och arbetsklimatet positivt vilket gör att idéer som utvecklar utbildningen växer fram. Till utbildningen är en studie- och yrkesvägledare knuten för löpande administrativa uppgifter. Utbildningen har två klassrum som är utrustade för att passa utbildningens karaktär; ett för teori med tillgång till bärbara datorer och ett med stationära datorer. Lokaler finns för de studerande att vistas i under paus/lunchtid. Kristianstad kommun är anordnare av Yh-utbildningen. Rektor vid Vuxenutbildningen har det dagliga ansvaret tillsammans med utbildningsledaren och lärarlaget. Ledningsgruppen kontrollerar kvalitet, beslutar om antagningen och är referensgrupp i frågor som rör innehållet i kurserna. Sida 13 (14)

15 Studerandeinflytande Tider över möten, klassråd, testtillfällen, uppföljningssamtal, ledningsgruppsmöten m.m. görs i samråd med de studerande vid terminens början. Klassråd hålls två gånger per termin och protokollförs av de studerande. Kopia av protokollet skickas till rektor och utbildningsledare för eventuella åtgärder. Individuella uppföljningssamtal hålls i mitten av varje termin. I ledningsgruppen ingår två representanter för de studerande. De informeras om hur viktig deras roll är i ledningsgruppen. De uppmuntras att aktivt framföra såväl positiv som negativ kritik för att kunna vidareutveckla utbildningen. Vi avsätter tid för de studerande både till att förbereda och återrapportera ledningsgruppsmöten. De studerande deltar kontinuerligt i utvärderingar av både utbildningens innehåll och undervisning. Dessa diskuteras och vid behov görs det förändringar i samråd med studerande och utbildningens ledning. Ledningsgruppen tar del av genomförda utvärderingar. Sida 14 (14)

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Kurser för intag 2016 och 2017

Kurser för intag 2016 och 2017 Kurser för intag 2016 och 2017 Administration och juridik i vården 30yhp Kursens mål är ge kunskaper utifrån gällande lagstiftning för att kunna utföra vårdrelaterad administration och dokumentation. Kurser

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktionsutvecklare, 300 p. Heltid i Linköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på via vårt webbsystem

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:2020 Utkom från trycket den 30 december 2010 utfärdad den 22 december 2010. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1054 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 att 7 kap. 5, 9

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska/ samordnare inom social omsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Upplands-Bro kommun, Vuxenutbildningen Omfattning, poäng: 200 Studieort: Kungsängen Studieform:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens Eftergymnasial utbildningsform En yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Om Mina anordnarsidor och den Inledande tillsynen Susann Bork & Ing-Marie Rosvall Söka användarkonto Fyll i blankett för ansökan om användarkonto

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Barnskötare med fördjupad inriktning mot förskola Omfattning: 200 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: KY-Akademien vid Studium Utbildningsnummer: 201044210 Grunduppgifter Utbildningens

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Skogsplanerare Ansvarig utbildningsanordnare: Landstinget i Östergötland - Vretagymnasiet Omfattning, poäng: 200 Studieort: Ljungsbro Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Flygtekniker 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Tillträde till yrkeshögskolan

Tillträde till yrkeshögskolan Tillträde till yrkeshögskolan Presentation av en ny handbok YH-väst 2015-10-09 A. Bernharth Tillträde till utbildningen - en vanlig kritikpunkt vid tillsynen av YH Bland annat därför kom...... regeringsuppdraget

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA 501 80 Borås 1 Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Geodetisk mätningstekniker, 400 Yh-poäng, Motala Östsvenska Yrkeshögskolan AB Besöksadress: Näringslivets Hus, Ågatan 9, Linköping Postadress: Box 388, 581 04 Linköping

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Möbeltapetserare Ansvarig utbildningsanordnare: Stiftelsen Stenebyskolan Omfattning, poäng: 400 Studieort: Dals Långed Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201403240

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Trädgårdsmästare Ansvarig utbildningsanordnare: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Omfattning, poäng: 400 Studieort: Enköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Malmö stad Yrkeshögskolan Malmö Omfattning, poäng: 300 Studieort: Malmö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201211250

Läs mer

Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 6

Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 6 Handbok för handledare på LIA Yh Medicinsk sekreterare MS 6 Ewa Averland 2015-09-08 0500 49 77 26, 0734-60 61 02 (Ewa) 1 Innehåll VÄLKOMMEN SOM HANDLEDARE!... 3 VAD ÄR LIA?... 3 HANDLEDARENS ROLL... 4

Läs mer

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 400 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

Förslaget. 1. Bakgrund U2013/983/UH

Förslaget. 1. Bakgrund U2013/983/UH Promemoria 2013-02-18 U2013/983/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande Förslaget Ämnet svenskt teckenspråk

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Utbildningens namn: Kvalificerad Äldreassistent

Läs mer

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Flygtekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag Omfattning, poäng: 400 Studieort: Luleå Studieform:

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

SeQF - vad gäller praktiskt för utbildningsanordnare. Sven-Owe Eriksson och Stefan Skimutis Stockholm

SeQF - vad gäller praktiskt för utbildningsanordnare. Sven-Owe Eriksson och Stefan Skimutis Stockholm SeQF - vad gäller praktiskt för utbildningsanordnare Sven-Owe Eriksson och Stefan Skimutis Stockholm 2016-04-07 Vad är yrkeskunnande? En kombination av Kunskaper, Färdigheter och Kompetenser inom det arbets-/yrkesområde

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 5

Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 5 Handbok för handledare på LIA Yh Medicinsk sekreterare MS 5 Ewa Averland 2014-09-25, rev 2015-07-01 0500 49 77 26, 0734-60 61 02 (Ewa) 1 Innehåll VÄLKOMMEN SOM HANDLEDARE!... 3 VAD ÄR LIA?... 3 HANDLEDARENS

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Projektledare Elkraft Ansvarig utbildningsanordnare: Åsbro Kursgård AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Åsbro Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn Lärande i arbete LIA Poäng: 100p Kursen LIA ska ge praktiska erfarenheter inom patientrelaterad dokumentation, vårdadministrativa datorsystem och datasäkerhet. Kursen ska också ge förståelse för och kunskap

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska Barn och Ungdom Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Yrkeshögskoleexamen Varmsmed - gesäll Ansvarig utbildningsanordnare: Järnakademien Ångermanland Omfattning, poäng: 700 Studieort: Kramfors Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

Välkommen som studerande hos oss på Yrkeshögskolan Lärcenter!

Välkommen som studerande hos oss på Yrkeshögskolan Lärcenter! Lärcenter är en mötesplats för lärande på olika nivåer. Med kompetenshöjning coachar vi mot framtidens arbetsmarknad eller fortsatta studier. Här kan du förverkliga dina framtidsdrömmar! På Lärcenter finns

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar.

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar. Kurs: PRO 902 Bröd och kaffebröd 40 poäng Mål för kursen Undervisningen i kursen Bröd och kaffebröd syftar till att de studerande utvecklar fördjupad kunskap i rationell produktion och hantering av matbröd,

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Pia Enochsson Sveriges Vägledarförenings rikskonferens 28 oktober Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete!

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Utbildningsplan... 3 Målsättningen för LIA åk 2... 4 Ansvarsroller i LIA-processen under LIA-2... 5 Skolans ansvar:...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:666 Utkom från trycket den 17 juli 2007 utfärdad den 28 juni 2007. Regeringen

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Boendehandledare och integrationsassistent med specialisering på ensamkommande barn och ungdomar 2 år, 200 Yh-poäng Halvfart Distans Kisa 1 Vem är behörig? Grundläggande

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer