Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning"

Transkript

1 Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Sundsvall Studieform: Bunden Ansökan sänds till Norrlidens Kunskapscentrum AB YH Friskvårdskonsult Kungsvägen Sundsvall Ansökan oss tillhanda: Senast 15 maj 2014

2 Behörighet till Yrkeshögskolan Behörig att antas till utbildningen är du som: 1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng, 2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng, 3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2, 4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Särskilda förkunskapskrav för antagning till YH Friskvårdskonsult Betyg: - Godkänt i gymnasieskolans Matematik A eller motsvarande kunskaper. - Godkänt i gymnasieskolans Svenska A och B eller motsvarande kunskaper. Motivering: Matematik A krävs för att tillgodogöra sig ekonomiundervisningen. Studenten ska kunna bistå företagen med hälsoekonomiska kalkyler, lönsamhetsberäkningar och statistik i samband med hälsoinventeringar. Svenska A och B. Ett bra skriftligt språk och god ordförståelse är en viktig faktor för att kunna erövra uppdrag. Studenten ska kunna kommunicera både skriftligt och muntligt med de som ansvarar för upphandling av hälsouppdrag (företagsledning). Skriftliga verktyg som studenten ska behärska efter utbildningen är bl. a projektbeskrivning, kontraktsskrivning, enkäter, projektrapport, examensarbete, att svara på anbudsförfrågningar mm. Yrkeserfarenhet: - Minst 2 års yrkeslivserfarenhet. Motivering: En konsult som ska arbeta med förebyggande hälsa i arbetslivet bör ha erfarenhet av hur olika arbetsplatser fungerar och hur förutsättningar kan se ut i olika yrkesgrupper. Det kan handla om erfarenhet av samarbete/konflikthantering, arbetsmiljöfrågor, ledarskap, hur en arbetsplats fungerar organisatoriskt mm. OBS. I den mån betyg saknas och vi gör bedömningen att den sökande har god kompetens att klara utbildningen, kommer vi att erbjuda den sökande till behörighetsprov eller validering i Sundsvall. En komplett, skriftlig ansökan ska innehålla: Se bifogade flikar. 1 Person och kontaktuppgifter 2 Personligt brev som du undertecknar och som innehåller följande områden - Vilka är dina främsta erfarenheter som kommer att vara en tillgång för dig under utbildningen och i en framtida yrkesroll? - Hur ser jag mig själv som entreprenör? - Dina tankar om jobb/uppdrag i framtiden - vad arbetar du med om 5 år? Brevet ska vara dataskrivet och undertecknat (högst 2 sidor, stl. 12, enkelt radavstånd). 3 Styrkta examensbevis eller betygskopior från utbildningar som du genomgått 4 Styrkta arbetsgivarintyg från olika arbetsplatser som du arbetat vid 5 Styrkta intyg från föreningar/organisationer där du varit ledare/tränare och/eller haft förtroendeuppdrag

3 Antagningsförfarande och urval av sökande Steg 1 Alla sökande värderas och rangordnas utifrån: Personligt brev Betyg från gymnasiekompetens eller motsvarande behörighet enligt ovanstående. Utbildning. Meriterande är kortare eller längre eftergymnasiala utbildningar inom hälso- och friskvårdsområdet, ekonomi, marknadsföring/försäljning, entreprenörskap, socialt och pedagogiskt arbete och ledarskap Yrkeserfarenhet. Meriterande är arbete med eget företagande eller Ung Företagsamhet (UF) från gymnasiet, friskvårds- och hälsoarbete, ekonomi, marknadsföring och försäljning, entreprenörskap/eget företagande, socialt och pedagogiskt arbete och arbete i ledande ställning Ledarerfarenhet från idrotts- och/eller annat föreningsliv är meriterande. Steg 2 Sökande som är behöriga och som rangordnats (1-50) utifrån steg 1 erbjuds ett särskilt prov i Sundsvall. Det särskilda provet görs med 4 sökande i taget och omfattar: - kommunikationsövning (speech), samarbetsövning samt intervju De sökande som nått steg 2 (50 st) kommer att meritvärderas genom att summera: - sökandens meritpoäng från steg 1 och - sökandes poäng från steg 2 (särskilt prov och intervjun) De 30 högst meriterade efter steg 1 och 2 blir antagen till utbildningen. Övriga hamnar på reservplats (1-20) och erbjuds plats direkt om någon av de antagna tackar nej till utbildningsplatsen fram till 1 vecka efter utbildningsstarten (25/8). Ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 maj till: Norrlidens Kunskapscentrum AB YH Friskvårdskonsult Kungsvägen Sundsvall Besked Du får meddelande via e-post eller telefon: - att ansökan inkommit till oss via e-post - om vidare antagning till steg 2 via e-post vecka om slutgiltig antagning till utbildningen via e-post vecka 24. Frågor besvaras av: Kristina Blombäck: Peter Berglund:

4 1. Ansökan Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ankomstdatum: Nr: Dina person- och kontaktuppgifter Personnummer Namn Gatuadress/Box Postnummer och postadress E-postadress Hemtfn. / arb.tfn Mobiltfn Underskrift Namnförtydligande

5 2. Personligt brev Placeras bakom denna flik.

6 3. Styrkta kopior på examensbevis och intyg/betyg från olika utbildningar (högskoleutbildningar, yrkes-, ledar-, idrotts- och andra utbildningar). Kopiorna sätts in bakom denna flik. Meriterande är kortare eller längre eftergymnasiala utbildningar inom hälso- och friskvårdsområdet, ekonomi, marknadsföring/försäljning, entreprenörskap, socialt och pedagogiskt arbete och/eller ledarskap. Utbildning och utbildningsort Längd Poäng, veckor, timmar, annat Slutår/år Bilaga Nr.

7 4. Styrkta kopior på arbetsgivarintyg från olika arbetsplatser Placeras bakom denna flik. Meriterande är arbete med: eget företagande eller Ung Företagsamhet (UF) från gymnasiet, friskvårds- och hälsoarbete, ekonomi, marknadsföring och försäljning, entreprenörskap/eget företagande, social och pedagogiskt arbete och/eller arbete i ledande ställning. Arbetsplats/organisation (samt typ av arbete) Procent av tjänst Period Från xx till xx Bilaga nr.

8 5. Styrkta intyg från fritidsengagemang Kopiorna sätts bakom denna flik. (t ex olika ledar-, tränar- eller förtroendeuppdrag som du haft). Meriterande är ledaruppdrag. Förening/organisation (Samt vad ansvaret bestått av) Period Från xx till xx Bilaga nr.

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska barn Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö Studieform: Distans Studietakt:

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Webbutvecklare.NET Ansvarig utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Värnamo Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Köks- och restaurangchef Ansvarig utbildningsanordnare: Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Omfattning, poäng: 125 Studieort: Borgholm Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN PÅ SÄRSKILDA MERITER 2015 BUSINESS AND ECONOMICS

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN PÅ SÄRSKILDA MERITER 2015 BUSINESS AND ECONOMICS ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN PÅ SÄRSKILDA MERITER 2015 BUSINESS AND ECONOMICS ATT SÖKA PÅ SÄRSKILDA MERITER: Varje höst antas minst 5 % till Handelshögskolans ekonomie kandidatprogram Business and Economics

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon:

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: KOMVUX MALMÖ Innehållsförteckning MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: Min ansökan hittar du på: www.ansokan Komvux

Läs mer

Utbildningen till bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör. Ansökningstid 17 februari 18 maj 2014 Kurslängd: 1 september 2014 14 november 2015

Utbildningen till bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör. Ansökningstid 17 februari 18 maj 2014 Kurslängd: 1 september 2014 14 november 2015 Utbildningen till bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör 52 veckor distansutbildning på heltid, med flera intressanta kurser. OBS! Utbildningen är förlängd med tre månader! Ansökningstid 17 februari 18

Läs mer

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologåren kommer jag minnas som några av de bästa åren i mitt liv! Det bästa med utbildningen är den enorma kompetens som lärarna besitter.och

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad)

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer