NFYA02: Svar och lösningar till tentamen Del A Till dessa uppgifter behöver endast svar anges.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NFYA02: Svar och lösningar till tentamen 140115 Del A Till dessa uppgifter behöver endast svar anges."

Transkript

1 1 NFYA: Svar och lösningar till tentamen Del A Till dessa uppgifter behöver endast svar anges. Uppgift 1 a) Vi utnyttjar att: l Cx dx = C 3 l3 = M, och ser att C = 3M/l 3. Dimensionen blir alltså massa/volymsenhet. Svar: C = 3M/l 3, dimension massa/volymsenhet. b) Vi har nu fullständiga uttrycket för densiteten: Vi integrerar: 3M l 3 l/ ρ(x) = 3M l 3 x Den andra delen får alltså massan 7M/8. Svar: M 8 och 7M 8 = 3M l 3 (l/)3 /3 = M 8 Uppgift a) Vi gör en taylorutveckling: E p(x) = E a sin x a och E p (x) = E a cos x a Eftersom E p() = och E p () = 1/a blir taylorutvecklingen: E p = E + 1 E a x +... Om vi jämför med uttrycket för ideal fjäder, E p = 1 kx så ser vi att: Svar: E a k = E a

2 b) För harmonisk svängning gäller att: f = 1 k π m = 1 π Svar: 1 E πa M E Ma = 1 πa E M Uppgift 3 a) 1 M T / K 1 b) Svar: Domäner med likriktade dipoler som sinsemellan är oordnade så att nettomagnetiseringen blir noll. Uppgift 4 a) Ögonsumman kan kallas ett makrotillstånd. Makrotillståndet är en beskrivning av systemet som helhet. Ett mikrotillstånd är däremot en fullständig beskrivning av systemet, dvs av varje tärnings värde. Varje makrotillstånd kan åstadkommas på ett antal olika sätt. Vi säger att till ett makrotillstånd hör ett antal mikrotillstånd. Varje mikrotillstånd är lika sannolikt. Sannolikheten för ett makrotillstånd är direkt proportionellt mot antalet tillhörande mikrotillstånd. T ex ögonsumman kan endast åstadkommas på 1 sätt, men ögonsumman 7 kan åstadkommas på 6 olika sätt. Inget annat makrotillstånd har fler mikrotillstånd. Därför får vi oftast ögonsumman 7. Friday, January 17, 14

3 b) Svar: C 3

4 4 Uppgift 5 a) Ett kvantmekaniskt uttryck övergår till ett motsvarande klassiskt uttryck då h. Först gör vi ett variabelbyte, x = hf/(k B T ), som gör att funktionen får följande utseende: ε(x) = x e x 1 k BT Nu Taylorutvecklar vi nämnaren med hjälp av standardutvecklingen för e x. Vi får nu: e x x + x 1 = x + x ε(x) x x + x / k BT = Nu ser vi enkelt att då x får vi ε = k B T. Svar: k B T x/ k BT b) Svar: Den energi som strålas ut varje sekund och genom varje kvadratmeter får man genom att integrera produkten av antalet möjliga svängningar och medelenergin per svängning, som funktion av frekvens. Antalet möjliga svängningar per frekvens- och volymsenhet (se punkt 6 på formelbladet) växer som ν. Om man integrerar ε ν med det klassiska (konstanta!) ε så får man något oändligt. Varje kropp skulle utstråla oändligt effekt (ultraviolettkatastrofen)! Plancks antagande att energin är kvantiserad leder till att medelenergin per svängning blir lägre vid höga frekvenser, istället för att vara konstant. Om man använder Plancks ε blir integralen ändlig.

5 5 Del B Till dessa uppgifter fordras fullständiga lösningar. Uppgift 6 a) R CM = i m ir i i m i Vi kallar Jordens massa M och månens massa m. Avståndet mellan Jorden och månen kallar vi R (= m). Vi får då: R CM = + R m M + m = R M/m Numeriskt får vi att M/m = (5, )/(7,35 1 ) = 81, vilket vi kan uttrycka i jordradien (6, m) som: Svar:,73 jordradier R CM = , 6, =,733 b) W = R G mm r dr = G mm R Detta motsvarar kinetiska energin mv /, dvs: mv = G mm R vilket innebär att GM v = (1) R 6, , v = m/s =,8 1 3 m/s Svar:,8 km/s Alternativ lösning: Man kan även utgå ifrån den i Physics Handbook givna formeln för flykthastighet: v = gr, där g är tyngdaccelerationen vid planetens yta. Tyngdaccelerationen beräknas med: mg = G mm R

6 6 vilket förenklas till: g = G M R Om vi sätter in ovanstådende i den givna formeln får vi: v = G M R R = G M R dvs uttryck (1) ovan.

7 7 Uppgift 7 a) Stefan-Boltzmanns lag för utstrålad effekt per areaenhet: Solen strålar ut effekten: P A = σt 4 P = 4πR σt 4 Denna effekt sprids ut på en yta som motsvarar en sfär med Solen i centrum och radie lika med avståndet till rymdfarkosten. Effekten per areanhet vad farkosten är: P s A = 4πR 4πR σt 4 = R R σt 4 Om seglets area är A s så kommer den mottagna effekten att vara: ( ) R P s = A σt 4 R Numeriskt får vi: ( ) 6, P s = 1, , = W = 7 kw Svar: 7 kw b) Varje sekund träffar N fotoner varje kvadratmeter av seglets yta: N = P s E där E är fotonernas medelenergi. Eftersom P s = 7 W och enligt våglängdsfördelningen är medelenergin i storleksordningen 1 19 J så rör det sig om ett mycket stort antal fotoner. Vi tänker oss därför att kraften är konstant och under 1 sekund ändras de N fotonernas rörelsemängd enligt: F = N p = N(p ( p)) = Np. Eftersom varje fotons rörelsemängd är p = E/c så får vi: F = N E c = P s E E c = P s c Med P s från a)-uppgiften och c =, m/s får vi: F =,18 mn Svar:,18 mn

8 8 Uppgift 8 a) Klassiskt förväntar vi oss att sannolikheten per längdenhet att hitta partikeln är konstant i hela lådan. Men kvantmekaniskt varierar denna i lådan. b) Vågfunktionen i kvadrat ger sannolikheten per längdenhet att hitta partikeln. Den sökta sannolikheten får vi genom att integrera: Vi löser integralen: a/3 a/3 ψ 1 (x) dx = a/3 a sin π a x dx π a sin a x dx = a [ π a π a x sin π a x cos π ] a/3 a x = 1 [ π π a x 1 sin π ] a/3 a x = 1 ( π π 3 1 sin π ) 3 Eftersom: sin π 3 = 3 så får vi: a/3 Svar:, π a sin a x dx = π,.

2 NEWTONS LAGAR. 2.1 Inledning. Newtons lagar 2 1

2 NEWTONS LAGAR. 2.1 Inledning. Newtons lagar 2 1 Newtons lagar 2 1 2 NEWTONS LAGAR 2.1 Inledning Ordet kinetik används ofta för att beteckna läranom kroppars rörelse under inflytande av krafter. Med dynamik betcknar vi ett vidare område där även kinematiken

Läs mer

ANDREAS REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se. Coulombs lag och Maxwells första ekvation

ANDREAS REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se. Coulombs lag och Maxwells första ekvation ANDREA REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se oulombs lag och Maxwells första ekvation oulombs lag och Maxwells första ekvation Inledning Två punktladdningar q 1 samt q 2 i rymden

Läs mer

Kapitel V. Praktiska exempel: Historien om en droppe. Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki

Kapitel V. Praktiska exempel: Historien om en droppe. Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki Kapitel V Praktiska exempel: Historien om en droppe Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki Kapitel V - Praktiska exempel: Historien om en droppe Partiklar i atmosfa ren Atmosfa rens sammansa

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA132 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 17 januari 2013

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA132 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 17 januari 2013 MÄLARDALENS HÖGSKOLA TENTAMEN I MATEMATIK Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA3 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 7 januari 03 Examinator: Karl Lundengård Skrivtid:

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A SF624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A () (a) Använd Gauss-Jordans metod för att bestämma lösningsmängden till ekvationssystemet 2x + 4x 2 + 2x 3 + 2x 4 = 2, 3x + 6x 2 x 3

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c Bedömningsexempel Matematik kurs b och c Innehåll Inledning... Allmänna riktlinjer för bedömning... Bedömningsanvisningar... 3 Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga... 3 Provsammanställning... 4

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q 2.1 Gauss lag och elektrostatiska egenskaper hos ledare (HRW 23) Faradays ishinksexperiment Elfältet E = 0 inne i en elektrostatiskt laddad ledare => Laddningen koncentrerad på ledarens yta! Elfältets

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10 JENSENvuutbildning NpMaD vt för Ma4 (4) VERSION UNDER ARBETE. Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN Skolverkets svar, # #6 9 Några lösningar till D-kursprov vt Digitala verktg är

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C Sats 1.3 De Morgans lagar för mängder För alla mängder A och B gäller att (A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B C A C B C (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II G. Gripenberg Aalto-universitetet 13 februari 2015 G. Gripenberg (Aalto-universitetet) MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper published in Dyslexi. Citation for the published paper: Österholm, M. (2009) "Kan vi separera

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer