Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF"

Transkript

1 Den blå tråden Fotbollspolicy för Hovshaga AIF

2 Innehåll SYFTE/BESKRIVNING 2 ORGANISATION 3 EKONOMI 3 SPELREGLER 5 TRÄNINGSMOMENT 6 LAGUTTAGNING 15 NIVÅGRUPPERING/UPPFLYTTNING 16 UTBILDNING 17 SENIORVERKSAMHET 17 ANDRA IDROTTER 17 PLANERNA 18 ÅTERKOPPLING/UPPFÖLJNING 19 FILOSOFI och VISION 19 INLEDNING Hovshaga AIF:s fotbollssektion har som målsättning att idrottsligt och socialt engagera främst barn, ungdomar, föräldrar och andra bosatta på Hovshaga-området. Närheten och låga kostnader ska göra att alla kan medverka och känna sig välkomna. En grundläggande målsättning för HAIF fotboll är att så många som möjligt ska spela fotboll, så långt upp i åldrarna som möjligt. SYFTE/BESKRIVNING Den blå tråden är ett dokument som tagits fram, och utformats, som hjälp och stöd till fotbollsverksamheten i Hovshaga AIF, och är således ett komplement till huvudstyrelsens Idrottshandbok. Förhoppningen är att den ska underlätta arbetet för representanter inom föreningens fotboll. Dokumentet ska tydliggöra hur fotbollsverksamheten är organiserad. All fotbollsverksamhet i HAIF:s regi har följaktligen sin förankring i Den blå tråden. Vi vill med dokumentet säkerställa en hög kvalité på vår verksamhet och öka känslan av en förening. Utifrån det som finns formulerat i dokumentet, tar fotbollssektionen sina beslut. Samtliga beslut i sektionen fattas med Den blå tråden som stöd. Genom att representanter för HAIF visar respekt för Den blå tråden och följer dess målsättningar och ideal kan vi med enade krafter ytterligare utveckla vår förening. Dokumentet skall vara levande och i takt med att föreningen utvecklas, skall även Den blåa tråden göra det. ORGANISATION Fotbollssektionen i Hovshaga AIF är underställd klubbens huvudstyrelse. Den fattar dock egna beslut i de frågor som rör fotbollsverksamheten. Sektionsarbetet bygger på enbart ideelt arbete. Rekryteringsbasen är personer som är engagerade inom HAIF. Fotbollssektionen har möte en gång i månaden för genomgång av verksamheten och aktuella frågor. 2

3 HAIF:s fotbollssektion är organiserad enligt följande, med en person för varje ansvarsområde: Fotbollsansvarig Herrar (senior) Damer (senior) Ungdomslagen Material Plan/Anläggning Ekonomi Fotbollssektionen strävar även efter att i framtiden ha en person ansvarig för respektive område: Sponsring Administration ekonomi Fotbollssektionen gör en budget inför varje verksamhetsår. Sektionen ansvarar för att resultatet följs och vidtar nödvändiga åtgärder för att nå det förväntade resultatet. Kortfattat ser budget 2009 ut enligt följande (angivet i %): INTÄKTER KOSTNADER Verksamhetsbidrag 25 Material 11 Sponsorer 4 Serieanmälan 4 Eget arbete 9 Domare 13 Kiosk, intäkter 8 Kiosk, kostnader 5 Fotbollsskola 10 Fotbollsskola 10 Deltagaravgifter 43 Tränararvoden 12 Övriga intäkter 1 Utbildning 4 Plankostnader 18 Lokalhyror 13 Övriga kostnader 10 SUMMA 100% SUMMA 100% 3

4 INKOMSTER DELTAGARAVGIFTER Nivån på deltagaravgifterna är satt så att lagen inte skall behöva sälja varor eller lotter för att sektionens verksamhet skall vara i balans. STATLIGT STÖD Föreningen erhåller verksamhetsbidrag för sin verksamhet. Underlaget för detta bidrag är de närvarokort som skall lämnas in två ggr/år. SPONSORER Det finns möjlighet att sälja skyltar på Hagvallen. En del av intäkten tillfaller det lag som säljer skylten. Resterande del tillfaller sektionen. För övrig information, se Sponsorhandboken på klubbens hemsida. EGET ARBETE Kostnaden för att driva seniorverksamhet är högre än för ungdomsverksamheten, därför finns det krav på seniorer att genom eget arbete, bidra med intäkter. KOSTNADer MATERIAL Alla bollar och all utrustning som behövs för att driva verksamheten. SERIEANMÄLNINGAR Kostnaden vi betalar till Smålands FF för att vi skall få delta i seriespel. DOMARARVODE Ersättningar både till våra egna föreningsdomare som dömer ungdomsmatcher och till de förbundsdomare som dömer seniorlagen. TRÄNARARVODEN SENIORLAG För att klubben ska kunna knyta kunniga tränare till seniorlagen utgår en viss ersättning till dessa. LOKALHYROR Dels för de hallar vi hyr under vintern för inomhusspel och dels de hallkostnader som uppstår när vi tvingas stänga av Hagavallen. PLANKOSTNADER Kostnader för att underhålla Hagavallen. Reparation av bevattning, gödning, kostnad för klippning, underhåll av maskiner, dressning etc. ÖVRIGT Fotbollsskolans intäkter och kostnader balanserar. Ekonomin skall så långt som det är praktiskt möjligt att delas upp i Ungdomsverksamhet och Seniorverksamhet. 4

5 SPELREGLER För att gemensamt nå de mål som klubben satt upp, har fotbollssektionen utformat spelregler både på och utanför spelplanen. Spelreglerna är utarbetade för såväl ledare och aktiva, som för föräldrar och självklart också fotbollssektionen. Tänk också på att positiv attityd, ömsesidig respekt och att ha roligt är en förutsättning för att vi ska nå framgång. Både på och utanför fotbollsplanen Tänk på att vi i samband med HAIF-aktiviteter, alltid representerar klubben på bästa sätt. FÖR LEDARE Ett föredöme för spelarna i kontakter med det egna laget, med andra lag, domare, föräldrar och publik. Ge spelaren beröm, utifrån spelarens förutsättningar. HAIF ska utveckla glädjen med att spela fotboll. Hitta en roll för alla som villa vara med. Uppmuntra alla aktiva till att bli en god lagspelare. HAIF tillämpar FairPlay. Välkomna nya spelare oavsett kunskapsnivå och fysisk förutsättning. Organisera och följa upp tränings- och tävlingsverksamhet (serier, cuper). Ansvara för laguttagning och matchning av spelare. Ha relevant utbildning för den ålder man är ledare för och ta del av erbjuden fortbildning, samt delta i gemensamma möten. Ska följa de träningsdirektiv som Den blåa tråden innehåller. Om dessa inte följs, se Spelregler för fotbollssektionen. FÖR AKTIVA Visa kamratskap, hänsyn och respekt, och på så sätt bidra till en bra laganda. Hålla ordning (ex plocka in bollar, sköta sin utrustning, hålla ordning i omklädningsrum). Meddela närvaro och frånvaro. Använda vårdat språk. FÖR FÖRÄLDRAR Vara ett föredöme för spelarna i kontakter med det egna laget, med andra lag, domare, andra föräldrar och publik. Respektera ledarnas och domarnas beslut. Ska engagera sig i aktiviteter och uppgifter som tilldelas laget. 5

6 FÖR FOTBOLLSSEKTIONEN Presentera och uppdatera HAIF fotbolls Den blåa tråden. Ansvarar för fotbollsverksamhetens långsiktiga planering, samt årsplanering. Organisera årets verksamhet och fördela arbetet. Utforma tydliga ekonomiska ramar till de olika delsektionerna (herr, dam, ungdom) samt löpande följa upp det ekonomiska resultatet Planerar för fotbollsplanerna underhåll och drift. Sprida information om styrelsens arbete samt samordna delsektionernas verksamhet. Se till att Spelreglerna för ledare, spelare och aktiva följs. Vid uppkomna problem ta samtal med berörda parter. träningsmoment 5 = Ska tränas 4 = Bör i hög grad tränas 3 = Bör tränas 2 = Kan tränas 1 = Behöver inte tränas 0 = Ska inte tränas OBS! Vid spel och teknikträning ingår alla de ovan beskrivna träningsmomenten på ett naturligt och för fotbollsspelare anpassat sätt. Givetvis tränar man exempelvis både snabbhet, styrka och kondition då man spelar smålagsspel men där huvudsyftet ändå är teknik och spelförståelse. Vi tränar t.ex. inte alls kondition, varken med eller utan boll, som huvudsyfte innan 15 års ålder. 6

7 riktlinjer RIKTLINJER 7-8 ÅR Delmål Väcka och stimulera barnens intresse för fotboll och egenträning. Ge barnen en allsidig motorisk träning. Lära barnen att ta hänsyn till varandra och respektera enkla regler. Träning - generellt Träning ska genomföras 1-2 ggr/vecka under perioden maj-september. Lekfulla övningar med boll. Arbeta med En spelare - en boll. Smålagsspel med högst tre spelare i varje lag. Inga fasta positioner i spel. Alternera målvakt vid spel på stora mål. Teknikträning Dribbling (Driva bollen) Smålagsspel och lekar där spelaren rör sig med boll. Tränar förmågan att kontrollera bollen i rörelse och att titta upp. Passning Enkla passningsövningar och lekar där spelaren får passa bollen ofta (dvs få spelare/boll). Tränar tillslaget på bollen. 7

8 Mottagning Tränas i samband med passningsövningar och i smålagsspel. Prioritera fotens in- och utsida. Anfallsspel Spelbarhet Göra sig spelbar. Inte gömma sig för sin medspelare. Smålagsspel Rekommenderad planstorlek vid spel, 3 mot 3: 15 x 10 meter RIKTLINJER 9-10 år Delmål Genom lekfull träning stimulera barnens intresse för fotboll och lära dem grundläggande fotbollsteknik samt uppmuntra till egen träning. Lära barnen att ta hänsyn till varandra. Träning - generellt Träning ska genomföras 2 ggr/vecka under perioden april-september. Kan genomföras 1 ggr/vecka under perioden oktober-mars. Teknikträning med fokus på många upprepningar. Mycket bollkontakt för varje spelare. Prioritera smålagsspel med högst fyra spelare i varje lag. Alternera som målvakt vid spel på stora mål. Teknikträning Dribbling (driva bollen) Dribbla/driva bollen framåt och med riktningsförändringar med fotens ut- och insida. Finter Enkla finter utan motstånd till en början. Därefter i spel 1 mot 1. Passning Passningsövningar och spelkvadrater där spelaren får passa bollen ofta (d.v.s. få spelare/boll). Tränar tillslaget på bollen, balans vid mottagning och förmågan att göra sig spelbar. Obs! Utan motståndare. Mottagning Träna mottagningar främst med fotens in- och utsida. Träna också att ta emot bollen med lår och bröst. Nick Enkla nickövningar med och utan upphopp Skott Bredsida och vrist på boll i rörelse. Prova också skott på volley. Anfallsspel / Spelbarhet Ta sig ur passningsskugga Spelavstånd Lär spelaren förstå vikten av rätt och varierat spelavstånd. Fotbollsfysik Koordination - Fotarbete Löpskolning Smålagsspel Rekommenderad planstorlek vid spel 3 mot 3: 15 x 10 meter 4 mot 4: 20 x 15 meter 5 mot 5: 30 x 15 meter 8

9 RIKTLINJER år Delmål Genom rolig och meningsfull träning stimulera och utveckla spelarnas teknik och spelförståelse i anfallsspel. Lära spelarna att ta hänsyn till varandra, utveckla förmågan att fungera i grupp samt respektera normer och regler. Träning - generellt Träning ska genomföras 2 ggr/veckan april-september. Kan genomföras 1 ggr/vecka under perioden oktober-mars. Funktionell teknikträning med fokus på många upprepningar. Mycket bollkontakt för varje spelare. Prioritera smålagsspel med högst fem spelare i varje lag. Låt den med intresse och fallenhet stå i mål. Den som vill får prova. Speciell målvaktsträning genomförs 1 ggr/vecka. Teknikträning Dribbling (driva bollen) Dribbla/driva bollen framåt med fotens ut- och insida. Riktningsförändringar samt täcka bollen. Finter Kroppsfinter och vändningsfinter utan motstånd till en början. Därefter i spel 2 mot 1, 1 mot 1 och i smålagsspel. Passning/Mottagning Övningar för passning och mottagning samt spelkvadrater där spelaren får passa och ta emot bollen ofta. Träna både långa/korta samt höga/låga passningar. Mottagning med fotens in-/utsida, lår och bröst. Stor vikt läggs vid första tillslaget på bollen. Vändning Med fotens in-/utsida, sula samt vändningsfint. Nick Enkla nickövningar med och utan upphopp. Prova avslutningar mot mål på nick. Skott Bredsida och vrist på boll i rörelse. Volley- och halvvolleyskott. Målvaktsteknik Utgångsställning Greppteknik: Skopa vid markbollar och bollar i midje- och brösthöjd. Bollar i ansiktshöjd och högre. Avlevereringar: Utrullning, långa och korta passningar, utspark. Fallteknik: Bollar på marken och i midjehöjd Anfallsspel / Spelbarhet Ta sig ur passningsskugga Spelavstånd Lära spelaren förstå vikten av rätt och varierat spelavstånd. 9

10 2 mot 1 Lära spelaren att skapa och utnyttja en 2 mot 1-situation. Träna också väggspel, överlappning och överlämning. Speldjup Lära spelaren förstå vikten av att ha passningsalternativ framåt och bakåt samt hur ett bra speldjup bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. Spelbredd Lära spelaren förstå vikten av att utnyttja planens bredd samt hur en bra spelbredd bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. Försvarsspel / Försvarssida Vikten av att komma på försvarssida när motståndaren har bollen. 1 mot 1 Lära spelaren att försvara sig i en 1 mot 1-situation. Markering Lära spelaren vad markering är och hur man på rätt sätt markerar en motståndare. Fotbollsfysik Koordination - Fotarbete Löpskolning och hoppövningar. Fotbollssnabbhet Reaktions- och löpsnabbhet. Spelförståelse och explosivitet. Smålagsspel Rekommenderad planstorlek vid spel 4 mot 4: 25 x 15 meter 5 mot 5: 30 x 15 meter 7 mot 7: Halvplan. 10

11 RIKTLINJER år Delmål Genom rolig och meningsfull träning stimulera och utveckla spelarnas teknik och spelförståelse såväl i anfallsspel som försvarsspel. Börja utveckla spelarnas fotbollsfysik med små inslag av isolerad fysisk träning. Träning - generellt Träning 2-3 ggr/vecka under perioden april-september. Träning kan ske 2 ggr/vecka under perioden oktober-mars. Träna funktionell teknikträning med fokus på många upprepningar. Mycket bollkontakt för varje spelare. Prioritera smålagsspel med högst fem spelare i varje lag. Låt den med intresse och fallenhet stå i mål. Målvaktsträning 1-2 ggr/vecka. Teknikträning Dribbling (driva bollen) Dribbla/driva bollen framåt med fotens ut- och insida. Riktningsförändringar samt täcka bollen. Högre krav på tempo i utförandet och förmågan att samtidigt titta upp. Finter Kroppsfinter och vändningsfinter i spel två mot en, en mot en och i smålagsspel. Inlärning av nya finter utan motstånd till en början. Passning/Mottagning Övningar för passning och mottagning samt spelkvadrater där spelaren får passa och ta emot bollen ofta. Långa/korta och höga/låga passningar med in-/utsida och vrist. Mottagning med fotens in-/utsida, lår och bröst. Stor vikt läggs vid första tillslaget på bollen och förmågan att vända upp vid mottagning. Vändning Med fotens in-/utsida, sula samt vändningsfint. Tempokrav. Nick Nickövningar med och utan upphopp. Nickavslutningar vid inlägg. Skott Bredsida och vrist på boll i rörelse. Distansskott, frilägen och volleyskott. Målvaktsteknik Utgångsställning Greppteknik: Skopa vid markbollar och bollar i midje- och brösthöjd. Bollar i ansiktshöjd och högre. Avlevereringar: Utrullning, långa och korta passningar, utspark samt utkast. Fallteknik: Bollar på marken, i midjehöjd samt höga bollar. Placering: Inför skott och inlägg. Anfallsspel Spelbarhet Lära spelaren att med kroppsspråket visa var och när man vill ha passning. Skapa tillräckligt stora mar ginaler i passningsspelet. Se till att vara rättvänd innan bollmottagning. Spelavstånd Lära spelaren förstå vikten av rätt och varierat spelavstånd. Speldjup Lära spelaren förstå vikten av att ha passningsalternativ framåt och bakåt samt hur ett bra speldjup bi drar till att skapa spelytor och passningsvägar. 11

12 Spelbredd Lära spelaren förstå vikten av att utnyttja planens bredd samt hur en bra spelbredd bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. 2 mot 1 Lära spelaren att skapa och utnyttja en 2 mot 1-situation. Träna också väggspel, överlappning och överlämning. Målvaktens anfallsspel Igångsättande av spelet med utkast och utrullning. Långa och korta passningar. Försvarsspel Försvarssida Lära spelaren vikten av att komma på försvarssida då motståndaren har bollen. Vila på rätt sida. 1 mot 1 Lära spelaren att försvara sig i en 1 mot 1-situation. Markering Lära spelaren vad markering är och hur man på rätt sätt markerar en motståndare. Täckning Lära spelaren vad täckning är och hur man placerar sig för att täcka rätt ytor. Press Lära spelaren vad press är och hur man pressar bollhållaren på rätt sätt. Fotbollsfysik Koordination - Fotarbete Löpskolning och hoppövningar. Fotbollssnabbhet Reaktions- och löpsnabbhet. Spelförståelse och explosivitet. Styrka - Spänst - Rörlighet Enkla styrke- och spänstövningar med egna kroppen som belastning. Lär ut vikten av stretching. Smålagsspel Rekommenderad planstorlek vid spel 4 mot 4: 25 x 15 meter 5 mot 5: 30 x 15 meter 7 mot 7: Halvplan. 12

13 RIKTLINJER år Delmål Genom rolig, meningsfull och mer matchlik träning stimulera och utveckla spelarnas teknik och spelförståelse såväl i anfallsspel som försvarsspel. Utveckla spelarnas fotbollsfysik med inslag av isolerad fysisk träning. Lära spelarna vad som krävs för att bli elitfotbollsspelare Träning - generellt Träning 2-3 ggr/vecka februari-sept. Erbjuda ytterligare en träning i veckan för de spelare som vill satsa extra mycket på sin fotboll. Funktionell teknikträning med fokus på många upprepningar. Mycket bollkontakt för varje spelare. Isolerad (utan boll) fysisk träning utgör högst 10% av total träningstid. Prioritera smålagsspel med högst sju spelare i varje lag. Målvaktsträning 2 ggr/vecka. Teknikträning Dribbling (driva bollen) Dribbla/driva bollen framåt med fotens ut- och insida. Riktningsförändringar samt täcka bollen. Högre krav på tempo/kvickhet i utförandet och förmågan att samtidigt titta upp. Finter Kroppsfinter och vändningsfinter i spel 2 mot 1, 1 mot 1 och i smålagsspel. Inlärning av nya finter utan motstånd till en början. Högre krav på tempo/kvickhet i utförandet än tidigare. Passning/Mottagning Övningar för passning och mottagning samt spelkvadrater där spelaren får passa och ta emot bollen ofta. Långa/korta och höga/låga passningar med in-/utsida och vrist. Mottagning med fotens in-/utsida, lår och bröst. Stor vikt läggs vid första tillslaget på bollen och förmågan att vända upp vid mottagning. Högre krav på tempo/kvickhet i utförandet. I spel även större krav på förmågan att uppfatta-värderabesluta genom att begränsa tid och yta. Vändning Med fotens in-/utsida, sula samt vändningsfint. Högre krav på tempo/kvickhet (explosivitet). Nick Nickövningar med och utan upphopp. Nickavslutningar vid inlägg. Ökade krav på kraft och precision. Skott Bredsida och vrist på liggande boll och boll i rörelse. Distansskott, frilägen och volleyskott. Målvaktsteknik Utgångsställning Greppteknik: Skopa vid markbollar och bollar i midje- och brösthöjd. Bollar i ansiktshöjd och högre. Höga bollar med upphopp. Avlevereringar: Utrullning, långa och korta passningar, utspark samt utkast. Fallteknik: Bollar på marken, i midjehöjd samt höga bollar. Placering: Inför skott och inlägg. Närkampsspel: Frilägen och inlägg. Anfallsspel / Spelbarhet Lära spelaren att med kroppsspråket visa var och när man vill ha passning. Skapa tillräckligt stora marginaler i passningsspelet. Se till att vara rättvänd innan bollmottagning. Få spelaren att inse vikten av att alla aktivt deltar i passningsspelet, visar engagemang och i alla lägen vågar/vill ha boll. Spelavstånd Lära spelaren förstå vikten av rätt och varierat spelavstånd. 13

14 Speldjup Lära spelaren förstå vikten av att ha passningsalternativ framåt och bakåt samt hur ett bra speldjup bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. Spelbredd Lära spelaren förstå vikten av att utnyttja planens bredd samt hur en bra spelbredd bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. 2 mot 1 Lära spelaren att skapa och utnyttja en 2 mot 1-situation. Träna också väggspel, överlappning och överlämning. Omställning till anfallsspel Lära spelaren förstå vikten av att snabbt ställa om till anfallsspel - hur man agerar då man vinner bollen från motståndaren. Målvaktens anfallsspel Igångsättande av spelet med utkast och utrullning. Långa och korta passningar. Lära målvakten delta i spelet som extra utespelare i speluppbyggnaden. Försvarsspel / Försvarssida Lära spelaren vikten av att komma på försvarssida då motståndaren har bollen. Vila på rätt sida. 1 mot 1 Lära spelaren att försvara sig i en 1 mot 1-situation. Markering Lära spelaren vad markering är och hur man på rätt sätt markerar en motståndare. Täckning Lära spelaren vad täckning är och hur man placerar sig för att täcka rätt ytor för att hindra motståndaren. Press Lära spelaren vad press är och hur man pressar bollhållaren på rätt sätt. Understöd Lära spelaren vad understöd är och hur man understödjer en pressande medspelare. Omställning till försvarsspel Lära spelaren förstå vikten av att snabbt ställa om till försvarsspel - hur man agerar då man förlorar bollen till motståndaren. Målvaktens förvarsspel Lära målvakten att agera libero bakom backlinjen. Lära målvakten att samarbeta med övriga försvarare genom att prata i spelet. Fotbollsfysik / Fotbollskondition Spelövningar där spelarna belastas så hårt att uthålligheten markant förbättras. Koordination - Fotarbete Löpskolning och hoppövningar. Fotbollssnabbhet Reaktions- och löpsnabbhet. Spelförståelse och explosivitet. Styrka - Spänst - Rörlighet Enkla styrke- och spänstövningar med egna kroppen som belastning. Betona vikten av stretching. 14

15 LAGYTTAGNING 7-9 år: Alla som följer Spelregler för aktiva i detta dokument, erbjuds spela lika mycket. Oavsett träningsflit. Toppning är inte tillåtet år: Alla som följer Spelregler för aktiva i detta dokument, erbjuds spela lika mycket under förutsättning att man deltagit på någon träning veckan innan match. Toppning är inte tillåtet år: Alla som följer Spelregler för aktiva i detta dokument, får spela. Dock inverkar träningsflit, ambition och inställning på hur mycket speltid spelaren får. Toppning kan ske vid enstaka matcher (ex. DM-matcher), dock först efter att ledarna har diskuterat detta med föräldrar och spelare. Alla som är med skall även känna att de är en viktig del av laget år: Träningsflit, ambition, inställning och skicklighet är avgörande för hur mycket speltid spelaren får. Toppning är tillåtet, dock först efter att ledarna diskuterat detta med föräldrar och spelare. Dock ska alla som visar träningsflit och ambition erbjudas speltid. Alla som är med skall även känna att de är en viktig del av laget. 15

16 gruppering HAIF:s fotbollssektion ser positivt på att låta nivån på spelarens kunnande samt fysiska utveckling vara vägledande för i vilken träningsgrupp spelaren skall ingå. Uppflyttning till annan åldersgrupp är aldrig permanent. Spelaren tillhör alltid sin åldersgrupp men som ett led i allas utveckling verkar vi för att de spelare som är aktuella periodvis eller kontinuerligt någon/ några gånger per vecka deltar i en äldre åldersgrupps träning och eventuellt match år: Upp till och med 12 år bedriver vi ingen planerad nivågruppering. Här handlar det om en tillfällig och nödvändig uppflyttning/lån av en eller flera spelare vid matcher för att kunna genomföra desamma. Principer: De spelare som vill delta med äldre åldersgrupp skall, om möjligt, få prova. Ingen ensidig uppflyttning av vissa spelare är tillåten. Spelare som flyttas upp i samband med matcher och träningar bör ha förmåga och ska självklart känna sig tillfreds med denna uppflyttning. Uppflyttning bör inte ske genom turordning. Uppflyttningen bygger på en kommunikation mellan de båda lagens ledare vilka skall vara överens innan uppflyttning/lån sker. Endast i undantagsfall kan en spelare flyttas upp två eller fler åldersgrupper. Ledarna för de tre inblandade lagen måste då vara överens. Om lagens ledare ej kommer överens är det föreningens fotbollssektion som avgör år: Från denna ålder vill sektionen verka för en mer planerad nivågruppering. Här avgör tränarna i de aktuella lagen i större utsträckning vilka av de frivilliga spelarna som skall flyttas upp och i vilken omfattning. Uppflyttning skall i första hand gälla träning och i andra hand matcher. Principer: Ingen ensidig uppflyttning av vissa spelare är tillåten. Dock skall omfattningen variera beroende på kunskapsnivå och fysisk mognad. Spelare som ligger långt framme i något av dessa avseenden skall mer regelbundet delta i äldre åldersgrupp. Spelare som flyttas upp i samband med matcher och träningar bör naturligtvis ha förmåga och ska självklart känna sig tillfreds med denna uppflyttning. Uppflyttning bör inte ske genom turordning. Uppflyttningen bygger på en kommunikation mellan de båda lagens ledare vilka skall vara överens innan uppflyttning/lån sker år: Upptrappning sker nu mot en mer högre individualisering där en permanent uppflyttning kan förekomma då det är motiverat. Uppflyttning bygger på diskussion mellan lagens respektive ledare. Ledarna ska dock se till den enskilde individens behov före sitt eget lags. Spelare som flyttas upp i samband med matcher och träningar bör naturligtvis ha förmåga och ska självklart känna sig tillfreds med denna uppflyttning. Uppflyttning bör inte ske genom turordning. Uppflyttningen bygger på en kommunikation mellan de båda lagens ledare vilka skall vara överens innan uppflyttning/lån sker.. 16

17 utbildning Fotbollssektionen är mycket positiv till att ledare i föreningen utbildar sig i sin roll inom Hovshaga AIF. Fotbollssektionen ska arrangera minst en grundutbildning (Avspark) varje år. Sektionen ställer också som krav att minst en (1) ledare/lag ska ha genomgått Avspark (SvFF:s grundkurs), och att innehållet delges övriga tränare och ledare i laget. Internt arrangerade utbildningar är kostnadsfria för ledaren, i övrigt sker förfrågan till sektion. SENIORVERKSAMHET Föreningens målsättning är att bedriva seniorverksamhet för de ungdomar som vill fortsätta sin utveckling inom föreningen. För att nå dessa mål krävs att representationslagen, på både herr- och damsidan, håller sådan kvalitet att de inspirerar ungdomslagen till fortsatt idrottsligt utövande. Tävlingsverksamhetens långsiktiga mål är att utbilda ungdomsspelare, så att seniorverksamheten får ett regelbundet nytillskott av i första hand egna produkter. Seniorverksamheten skall sträva efter utveckling och avancemang i seriesystemet, som är anpassad efter förutsättningarna. Kortsiktiga mål formuleras inför varje säsong av respektive representationslag. Seniortränare i HAIF ska efter bästa förmåga bidra till att utveckla såväl ungdomsspelare som ledare. Spelare i HAIF:s ska medverka till att öka intresset kring fotbollen i klubben ANDRA IDROTTER HAIF:s fotbollssektion skall verka för och medverka till att ungdomar på Hovshaga kan utöva flera olika idrotter. Ledare har ett ansvar för att hitta lösningar där den enskilde utövaren inte hamnar i kläm. HAIF skall använda styrkan att vi är en flersektionsförening. Ledare inom framförallt innebandy och fotboll skall samverka så att vi får glädje av talanger under båda säsongerna. Valet att tvingas välja första -idrott skall man inte behöva ta innan man är 16 år. Att man då väljer en första idrott innebär inte att man inte kan/får medverka i den andra idrotten. Dock kan självklart deltagande på antalet träningar påverka en laguttagning. 17

18 planerna Inledning Spelbara planer är en förutsättning för att vi skall kunna bedriva verksamhet på Hagavallen. Med den stora verksamhet vi driver på vår anläggning måste vi fatta kloka beslut som på lång sikt gör det möjligt att ha våra planer öppna för spel så mycket som möjligt. Avstängning Beslut om avstängning av Hagavallen göras av Planansvarig eller av honom/henne utsedd person. Beslut om stängning ska göras i så god tid som möjligt för att ge våra ledare möjlighet att ändra träning eller kontakta motståndare om förändring i spelschema uppstår. Sök även alternativ plan om möjligt. Stängning av planen meddelas via hemsidan, Beslut som påverkar matchplaneringen skall om möjligt tas innan kvällen före match. Om vädret under natten innan match omöjliggör spel skall beslut fattas senast kl Om match flyttas från A-plan till B-plan skall detta meddelas ledare senast kl matchdagen. Alla ledare och spelare i Hovshaga AIF skall respektera beslut som Planansvarig fattar. Alla ledare har ansvar för att förändra sin träning så att skador på planerna minimeras. När match spelats ansvara ledare i respektive lag för att planen återställs i bästa möjliga skick genom att tuvor läggs tillbaka. Omspelsdagar: Seniormatcher som ej kan genomföras på Hagavallen p.g.a. dåliga planer skjuts automatiskt upp till nästkommande omspelsdagar. Finns det andra inbokade aktiviteter på planerna vid omspelsdagarna stryks de för plats åt de uppskjutna seniormatcherna. Övrigt: Ambitionen är att erbjuda seniorlagen träning på gräs från och med 1 april varje år. Kan man ej erbjuda seniorlagen träning på Hagavallen under april månad betalar föreningen/fotbollssektionen för träningstider på andra ställen i kommunen (t.ex. tipshallen). De enskilda lagen står alltså inte för träningskostnaden under april månad. Om det uppstår merkostnader ska ekonomiansvarig informeras. När det gäller inställda träningar under perioden 1:e maj 1.e oktober är det fritt för seniorlagen att söka andra gräsmöjligheter för träning (t.ex. Tipshallen). Denna kostnad står föreningen/fotbollssektionen för och inte det enskilda seniorlaget. När vissa delar av Hagavallen går att träna på ska seniorlagen få företräde på dessa. Ungdomslagen förflyttas då till grusplanen eller får ställa in sin verksamhet för dagen. Uppgifter vid avstängd plan (match): Ledare för drabbat lag ringer motståndarna och meddelar att det inte blir någon match. ringer domaren och meddelar att det inte blir någon match. kontaktar spelare och meddelar att det inte blir någon match. kontaktar motståndare för att bekräfta ny speldag. kontaktar domare för att bekräfta ny speldag. kontaktar SmFF och berättar att matchen är uppskjuten. kontaktar SmFF och bekräftar ny matchdag. HAIF:s matchplaneringsansvarig meddelar de lag som har sin verksamhet på de respektive omspelsdagarna om de kommer att behöva ställa in/flytta sin verksamhet. 18

19 uppföljning Om någon upplever att representanter för Hovshaga AIF inte följer Den blå tråden ska man delge fotbollssektionen detta. Sektion behandlar ärendet genom diskussion med berörda parter. Fotbollssektionen lämnar sedan rekommendationer. Beslut om avstängning eller uteslutning tas enbart av huvudstyrelsen. FILOSOFI & VISION Filosofi Föreningens grundläggande målsättning (filosofi) är att så många som möjligt ska spela fotboll så långt upp i åldrarna som möjligt. För att denna filosofi skall kunna bli verklighet strävar fotbollssektionen efter att det både skall finnas en bredd och en spets i fotbollsverksamheten. Alla är välkomna och skall kunna utvecklas efter sina egna behov och drömmar. Både de som vill spela bara för att det är roligt och de som vill satsa mer seriöst på sitt fotbollsspelande skall känna att HAIF är rätt förening för dem. Vision För att vi som sektion skall kunna förverkliga vår filosofi har vi satt upp följande vision som skall hjälpa oss att jobba framåt. HAIF skall vara Götalands största fotbollsförening (bredd). HAIF skall vara representerad i ett svenskt dam- eller herrlandslag (spets).

Verksamhetsidé. Utbildningsplan. och. Skara FC Ungdomsfotboll

Verksamhetsidé. Utbildningsplan. och. Skara FC Ungdomsfotboll Verksamhetsidé och Utbildningsplan Skara FC Ungdomsfotboll Föreningen bildades den 4/12 1995 genom en sammanslagning mellan stadens dåvarande fotbollsföreningar IFK Skara och Skara IF. Verksamhet : Föreningen

Läs mer

TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN. Reviderad

TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN. Reviderad TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN Reviderad 20070201 Det här vill vi i TFF:s ungdomssektion Att skapa vi-känsla inom Tingsryds FF. Att ge barnen en social och fysisk träning.

Läs mer

Blåvita tråden. Barn & ungdomsplan. Överkalix IF Fotboll

Blåvita tråden. Barn & ungdomsplan. Överkalix IF Fotboll Blåvita tråden Barn & ungdomsplan Överkalix IF Fotboll Målsättning med Överkalix IF: s fotbollsverksamhet: Att erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt fotbollsspel. Att fostra spelarna till ansvarskännande

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Från bredsida till cykelspark i krysset!

Från bredsida till cykelspark i krysset! Från bredsida till cykelspark i krysset! Riktlinjer för verksamheten inom Madesjö IF s ungdoms- och juniorfotboll. Sammanställt av Stefan Andersson Ålder 7-10 år Lek och lustbetonade övningar. Barnen ska

Läs mer

Den Blå tråden. Annebergs IF:s Ungdomssektion

Den Blå tråden. Annebergs IF:s Ungdomssektion 2011 DenBlåtråden AnnebergsIF:sUngdomssektion DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsif:sungdomssektionspelarfotboll. DenBlåtrådenförAnnebergsIF:sUngdomssektion

Läs mer

Blå Tråden. Ungdomsfotbollen. Blå Tråden Ver 2.0

Blå Tråden. Ungdomsfotbollen. Blå Tråden Ver 2.0 Blå Tråden Ungdomsfotbollen Blå Tråden 2012. Ver 2.0 1 Barn- och ungdomsverksamheten inom Rengsjö Sportklubb är mycket viktig och att den sköts på rätt sätt är lika viktigt. Därför har klubben tagit fram

Läs mer

BSK. Spelarutbildningsidé. från Små till Stora BSK LIRARE

BSK. Spelarutbildningsidé. från Små till Stora BSK LIRARE BSK Spelarutbildningsidé från Små till Stora BSK LIRARE BSK:s Mål BSK skall erbjuda alla pojkar och flickor möjlighet att träna och spela fotboll från 6 år, med start i BSK:s fotbollsskola. Vi vill fostra

Läs mer

SÄRÖ IDROTTSKLUBB. IDROTTSGÅNGEN 2, SÄRÖ BILDAD ÅR 1925 Rev /ol Rev /ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL

SÄRÖ IDROTTSKLUBB. IDROTTSGÅNGEN 2, SÄRÖ BILDAD ÅR 1925 Rev /ol Rev /ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL Rev. 061009/ol Rev.011013/ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL INRIKTNING Allmänt Policyn är till för att hjälpa och stödja tränarna i sin verksamhet samt att säkerställa att klubbens värderingar efterlevs.

Läs mer

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna.

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna. Spelidé. Vi vill att FBK:s 11- mannafotboll ska innehålla en bra mix mellan glädje, ambition och social gemenskap. På planen ska varje lag inom FBK uppmuntras till att finna samarbeten, sträva efter individuell

Läs mer

Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN

Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN FOTBOLLSKOLAN ---------------------- SENIORFOTBOLL 1 INLEDNING Den övergripande målsättningen med vår verksamhetsplan är att den skall vara ett levande dokument som

Läs mer

IFK Tumba Fotboll. Träningskompendium 2005

IFK Tumba Fotboll. Träningskompendium 2005 Träningskompendium 2005 Inledning...2 5 - mannafotboll...2 8 års lag...2 9 års lag...2 7 - mannafotboll...3 10 års lag...3 11 års lag...4 12 års lag...4 11 - mannafotboll...5 13 års lag...5 14 års lag...5

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK

UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning s.2 Verksamhetsidé s.3 Ledare och spelare s.4 Föräldramedverkan s.5 6-8 år s.6 9-10 år s.8 11-12 år s.10 13-14 år s.12 15-18

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

LIF-Ungdom. Policy - träningsinriktning. Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen

LIF-Ungdom. Policy - träningsinriktning. Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen LIF-Ungdom spelarutbildning Policy - träningsinriktning Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen Hur många tränare är vi? Hur många träningspass? Vad ska vi träna på? Varför? Hur? Vilka instruktionspunkter

Läs mer

Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll. Verksamhet

Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll. Verksamhet 1 Tanken är - Att skapa ett fotbollsintresse för dom yngsta - Att detta intresse ska hålla i så länge som möjligt Verksamhet Söderköpings IK vill genom detta - Skapa en grogrund för föreningens framtid,

Läs mer

SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND

SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND HANDLEDNING SÖRMLANDSMODELLEN SPELARUTBILDNING 13 19 år SÖRMLANDSMODELLEN 1 SöFF:s Spelarutbildning 13 19 år 2 Teori 13 19 år 3 Målvaktsträning 13 19 år 4 Juniläger 13 14 år

Läs mer

Morömodellen Utbildningsplan för Morön BK

Morömodellen Utbildningsplan för Morön BK 6-8 s Morömodellen 2014 6-8 Träningen ska genomsyras av lek och kärlek till bollen, allt ska vara roligt. Det är viktigt att lära barnen tycka om fotboll. Alla ska spela lika mycket och på olika platser

Läs mer

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Skegrie BK ska vara det självklara valet av fotbollsklubb för byn med omnejds invånare. Fotbollen bygger på att våra barn och ungdomar ska

Läs mer

Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF

Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF Vision Ungdomar i Tenhults IF verksamhet skall erbjudas möjlighet till en sådan utveckling sportsligt och socialt att de har möjlighet att konkurrera med de

Läs mer

Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK

Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK Uppdaterad: 2009-06-26 Tore Johnsson Innehållsförteckning Spelarutbildningsplan för ungdomsfotbollen i Rosvik IK 1/17 Träningsmetodik (alla åldrar)...2

Läs mer

Förslag till Spelarutbildningsplan för barn och ungdomar i Mockfjärds BK 2012 Utgåva 1

Förslag till Spelarutbildningsplan för barn och ungdomar i Mockfjärds BK 2012 Utgåva 1 Förslag till Spelarutbildningsplan för barn och ungdomar i Mockfjärds BK 2012 Utgåva 1 V.2010.04a Inledning Den övergripande målsättningen med våra spelarutbildningsplan är att den skall vara ett levande

Läs mer

SÖRMLANDSMODELLEN SPELARUTBILDNING

SÖRMLANDSMODELLEN SPELARUTBILDNING SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND SÖRMLANDSMODELLEN SPELARUTBILDNING Teknik-, spelförståelse-, fysik- och mental träning för spelare 7-19 år: Teknik Är hur spelaren hanterar bollen. De inom fotbollen förekommande

Läs mer

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden Riktlinjer för Slöinge GoiF:s Ungdoms fotboll den Vita tråden INLEDNING Slöinge Gymnastik & Idrottsförenings ungdomsfotboll aktiverar pojkar o flickor i regelbunden fotbollsträning. Ungdomarna är uppdelade

Läs mer

Den Blå tråden. Annebergs IF

Den Blå tråden. Annebergs IF 2013 DenBlåtråden AnnebergsIF DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsifspelarfotboll. DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 Innehåll Vårmålsättning...3 Grundstenarförattuppnåmålsättningen...3

Läs mer

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor.

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor. Fotbollstermer Att tala samma språk Vi rekommenderar att dina spelare börjar lära sig fotbollstermer och symboler när de är 10 12 år. Tänk på att inte ta allt på en gång utan koncentrera er på grundförutsättningar

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé: att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll.

Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Grundläggande förståelse för SvFF spelarutbildningsplan genom teori och praktik

Läs mer

ÅRSPLANERING POJKAR 03

ÅRSPLANERING POJKAR 03 ÅRSPLANERING POJKAR 03 Bakgrund: Under ett par år har SvFF arbetat med att FN:s barnkonvention ska ligga till grund för barn- och ungdomsfotbollen. Det har nu godkänts av fotbollsrörelsen och införts i

Läs mer

Utvecklingsplan för HITTARPS IK:s ungdomsfotboll

Utvecklingsplan för HITTARPS IK:s ungdomsfotboll Utvecklingsplan för HITTARPS IK:s ungdomsfotboll Hittarps IK är en kamratförening som vill att verksamheten ska genomsyras av våra ledord kamratskap, kul och kvalitet. Vi arbetar efter ambitionen att utveckla

Läs mer

År 6 9 Kanalskolan. Rev 2015-01-12

År 6 9 Kanalskolan. Rev 2015-01-12 År 6 9 Kanalskolan Rev 2015-01-12 Målsättning Eleverna skall få individuell och allsidig utbildning i teknik samt i anfalls- och försvarsspel. Elevernas bollkänsla och spelförståelse skall utvecklas. Åk.

Läs mer

Allmänt. Gruppindelningar. Åldersgrupp 5-6 år

Allmänt. Gruppindelningar. Åldersgrupp 5-6 år Allmänt Verksamheten skall bedrivas så att ett stort socialt ansvarstagande balanseras mot ett elittänkande. Från och med sju års ålder individanpassas och nivågrupperas träningar efter behov. Från och

Läs mer

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF Version 2, 2013 Reviderad 2012-01-22, 2012-02-12, 2012-03-05, 2013-01-02, 2013-02-04 2 Innehåll 1. OM RÖDA TRÅDEN...

Läs mer

Utbildningsplan Fotboll. Unbyns IF. Rev:

Utbildningsplan Fotboll. Unbyns IF. Rev: Utbildningsplan Fotboll Unbyns IF Rev: 000228 Inledning Denna spelarutbildningsplan är framtagen för Unbyns IF och avser koppla samman fotbollsutbildningen i olika åldrar mot ett gemensamt mål. Alla verksamma

Läs mer

Peter Landström Roland Larsson

Peter Landström Roland Larsson Peter Landström Roland Larsson Min stil är att passa och med Dani, Iniesta, Pedro och Villa jag har ruskigt många alternativ. Ibland tänker jag: Oj nu blir X irriterad. Jag har slagit tre passningar och

Läs mer

Allmänna fotbollstermer

Allmänna fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Andraboll Anfallspelare Back, backlinje är den boll som man får efter första skottförsök, nickförsök etc. Retur är en variant på andraboll från målvakt efter målvaktsräddning, från

Läs mer

Tränarhandbok Tränarhandboken. Till dig som tränar barn och ungdom i fotboll

Tränarhandbok Tränarhandboken. Till dig som tränar barn och ungdom i fotboll Tränarhandbok 2013 Till dig som tränar barn och ungdom i fotboll Enhörna IF Friluftsgården, 151 50 Enhörna eif@tyfonmail.se Telefon 08-550 445 64 Innehållsförteckning Verksamhetsidé Värdegrund Utvärdering

Läs mer

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF Version 3, 2012 Reviderad 2012-01-22, 2012-02-12, 2012-03-05 2 Innehåll 1. OM RÖDA TRÅDEN... 5 2. MÅL OCH VISIONER...

Läs mer

Omställning. Återerövring av bollen

Omställning. Återerövring av bollen Anfallsspel - - driva, riktningsförändra, vända, perception, koordination - kan du göra om det står en spelare framför dig? - Vilka delar av foten kan du använda för att driva och vända? - Yta: 15-20 15-20

Läs mer

KIF HFK P04 7 MANNA SPEL. Spelidé och organisation för 7 manna spel

KIF HFK P04 7 MANNA SPEL. Spelidé och organisation för 7 manna spel 2014-02-28 KIF HFK P04 7 MANNA SPEL Spelidé och organisation för 7 manna spel Vårt sätt att spela och agera Häftet du håller i handen kan du bläddra och läsa lite i för att förstå hur vi i KIF vill spela

Läs mer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer Fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Anfallsspelare När det egna laget har bollen är samtliga spelare anfallsspelare. Försvarsspelare När det egna laget försvarar är samtliga spelare försvarsspelare.

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

SPELARUTBILDNINGSPLAN ERIKSFÄLTS FF

SPELARUTBILDNINGSPLAN ERIKSFÄLTS FF SPELARUTBILDNINGSPLAN ERIKSFÄLTS FF Åldern 5-6 år Allmänt Ett huvudbegrepp att tänka på i verksamheten för 5-6 åringar är: LEK. Leken spelar en stor roll för den självbestämmande motivationen. Det betyder

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

KIF Örebro Spelarutbildningsplan

KIF Örebro Spelarutbildningsplan KIF Örebro Spelarutbildningsplan 9-12 år Lära för att träna Vår spelarutbildningsplan är baserad på Svenska fotbollsförbundets spelarutbildningsplan och uppfyller det som Idrotten vill (Riksidrottsförbundets

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Falköpings FK:s. verksamhetsidé

Falköpings FK:s. verksamhetsidé Falköpings FK:s verksamhetsidé Falköpings FK:s verksamhetsidé Vår verksamhetsidé är: Alla som vill spela fotboll är välkomna till FFK. Vår verksamhet skall bedrivas i en positiv anda och ett gott kamratskap.

Läs mer

Utvecklingsplan Utvecklingsplan för ungdomar

Utvecklingsplan Utvecklingsplan för ungdomar Innehållsförteckning Kap. 1. Allmänt Utvecklingsplan för ungdomar 1.1 Målsättning med ÅKIB:s ungdomsverksamhet 1.2 Målsättning för tränare och ledare 1.3 Cuper och läger 2. Spelarutbildning 2.1 Spelarutbildning

Läs mer

Den Röda Tråden. Mål och metoder. Upprättad i mars 2014 Revideras i oktober månad varje år

Den Röda Tråden. Mål och metoder. Upprättad i mars 2014 Revideras i oktober månad varje år Den Röda Tråden Mål och metoder Upprättad i mars 2014 Revideras i oktober månad varje år Syfte Den Röda Tråden är ett stöd- och styrdokument för Tierps IF Fotbolls verksamhet med syfte att beskriva målen

Läs mer

Innehållsförteckning. S i d a 2

Innehållsförteckning. S i d a 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Spelytor 4 3. Fotbollstecken 5 4. Fotbollstermer i anfallspel 6-8 5. Fotbollstermer i försvarspel 10-12 6. Allmänna fotbollstermer 13-16 S i d a 2 Inledning Att tala

Läs mer

Så spelar vi 11 mot

Så spelar vi 11 mot Så spelar vi 11 mot 11 2017 Uppdaterad: 170404 1 Mer utvecklande spel Fokus på helhet Laget samverkar för att prestera Fr.o.m. 15 år är spelarna är mogna för att spela på fullstor plan och då med mer fokus

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 14 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 3 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling

Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling Här kommer en repris på den hemuppgift som ni gjorde en gång tidigare. Nu vill vi att ni går hem och svarar på dessa frågor en gång till inför det utvecklingssamtal

Läs mer

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017 Reymersholms IK Gröna Tråden Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten Beslutad av styrelsen 25/1 2017 1 Syfte Föreningens syfte är att bedriva verksamhet där vi: Spelar

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN I SÄLEN/SÖRSJÖN/LIMA

UTBILDNINGSPLAN FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN I SÄLEN/SÖRSJÖN/LIMA UTBILDNINGSPLAN FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN I SÄLEN/SÖRSJÖN/LIMA Inledning Sälen/Sörsjön/Lima är artistnamnet för ett samarbete i fotbollen mellan föreningarna Sälens IF och Lima IF. Sälens IF står för medlemsskapet

Läs mer

RIKTLINJER ÅBY IF BLÅ TRÅDEN. Åby IF:s Spelarutbildningsplan

RIKTLINJER ÅBY IF BLÅ TRÅDEN. Åby IF:s Spelarutbildningsplan RIKTLINJER ÅBY IF BLÅ TRÅDEN Åby IF:s Spelarutbildningsplan Utarbetad av Åby IF:s fotbollsgrupp och ledare. Fastställd av Åby IF:s styrelse 2014-03-20 1 RIKTILINJER FÖR ÅBY IF:S LEDARE En rekommendation

Läs mer

Så spelar vi 11 mot

Så spelar vi 11 mot Så spelar vi 11 mot 11 2017 Uppdaterad: 170127 1 Mer utvecklande spel Fokus på helhet Laget samverkar för att prestera Fr.o.m. 15 år är spelarna är mogna för att spela på fullstor plan och då med mer fokus

Läs mer

Utvecklingsplan detalj

Utvecklingsplan detalj Utveckling av Metod Barn är barn och inte små vuna. Barn och ungdomar ska tränas med metoder som är anpassade till deras mognad. Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå optimal utveckling.

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 15 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 15 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 15 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 4 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

Riktlinjer för fotbollsverksamheten inom Ängby IF

Riktlinjer för fotbollsverksamheten inom Ängby IF 6-7 år genom lek med boll aktivera barnen, väcka och stimulera deras intresse för idrott och bollspel samt ge dem en allsidig motorisk träning lära barnen ta hänsyn till varandra och respektera enkla regler

Läs mer

GRÖNA TRÅDEN UNGDOMSFOTBOLL (Sektionspecifik idrottslig bilaga till övergripande policy)

GRÖNA TRÅDEN UNGDOMSFOTBOLL (Sektionspecifik idrottslig bilaga till övergripande policy) GRÖNA TRÅDEN UNGDOMSFOTBOLL (Sektionspecifik idrottslig bilaga till övergripande policy) Innehåll Inledning... 2 Fotbollssskola 5-6 år... 3 P/F 8 ungdom (7-8 år)... 4 P/F 10 ungdom (9-10 år)... 5 P/F 12

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta spelarutbildningsplan SvFF 2 Fakta spelarutbildningsplan SvFF Nivå 2 3 Fakta spelarutbildningsplan SmFF Nivå 2 4 Träning 1, Passning och mottagning 5 Träning 2, Spelbarhet och

Läs mer

Maserskolans fotbollsprofil

Maserskolans fotbollsprofil Maserskolans fotbollsprofil Fotbollsprofilen på Maserskolan ska ses som en utveckling av skolämnet Idrott och Hälsa. Fotbollsprofilens kursmoment är utformade så att eleven blir bättre fotbollsspelare

Läs mer

Kunskapsmål. MÅLVAKT bas 1 - spelförståelse 1

Kunskapsmål. MÅLVAKT bas 1 - spelförståelse 1 MÅLVAKT bas 1 - spelförståelse 1 Kunskapsmål Känna till begreppen - anfallsspel och försvarsspel - spelförståelse och speluppfattning - bollhållarens och närmste medspelares alternativ - felvänd och rättvänd

Läs mer

Ungdomsevent vid A-lagspremiären 20/4 2013

Ungdomsevent vid A-lagspremiären 20/4 2013 Ungdomsevent vid A-lagspremiären 20/4 2013 I anslutning till A-lagets säsongspremiär lördagen den 20:e april kommer Piteå IF:s ungdomssektion med ungdomslag från 7-11 manna presentera föreningens ungdomsverksamhet

Läs mer

Tegs SK s vision är att vara en av Umeå`s ledande fotbollsföreningar.

Tegs SK s vision är att vara en av Umeå`s ledande fotbollsföreningar. Tegs SK s vision är att vara en av Umeå`s ledande fotbollsföreningar. Tegs SK kombinerar ungdoms och seniorfotboll så att alla fotbollsintresserade pojkar i Umeåregionen kan spela fotboll på en nivå som

Läs mer

Spelarutbildningsplan

Spelarutbildningsplan Spelarutbildningsplan Spelarutbildningsplan Här följer rekommendationer och förslag till träningsmoment, d v s vad som ska prioriteras i träningen med barn och ungdomar. Att tänka på är att konditionsträning

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 7-manna 10-11 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Sammanfattning om lagets möte

Sammanfattning om lagets möte Sammanfattning om lagets möte Välkommen till fotbolls-säsong 2017! I torsdags samlades laget för att diskutera viktiga saker angående planeringen om den kommande säsongen och lagets funktion. Karin, Athan,

Läs mer

12 år Tematräning. 1 vecka Skott & Mv

12 år Tematräning. 1 vecka Skott & Mv Tematräning 1 vecka 24-26 26 Skott & v Skott-teknik Organisation: 3 barn/2 bollar. Flera planer. Utförande: Träna skott och målvaktsteknik. Bollhållarna skjuter mot målvakten. Platsbyte mellan avslutaren

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

Utbildningsplan. för R åå IF:s ungdomsspelare i åldrarna 5 till 11 år

Utbildningsplan. för R åå IF:s ungdomsspelare i åldrarna 5 till 11 år Utbildningsplan för R åå IF:s ungdomsspelare i åldrarna 5 till 11 år TRÄNARENS ANSVAR Vi vill att ni, våra tränare, är väl förberedda när ni kommer till träningen. Vi förväntar oss att ansvarig tränare

Läs mer

Kronängs IF. Den svartvita tråden

Kronängs IF. Den svartvita tråden 2013 Kronängs IF Den svartvita tråden Styrelsen Kronängs IF 2013-05-20 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Huvudprinciper Anfallsspel... 3 3. Huvudprinciper Försvarsspel... 4 4. Träning och matcher för olika

Läs mer

SPELARUTBILDNINGSPLAN

SPELARUTBILDNINGSPLAN SPELARUTBILDNINGSPLAN Policy- och Spelarutbildningsplan VSK ungdom 2017 Policy VSK:s policy vilar på svenska fotbolls mål och riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll och bör genomsyra alla lag i föreningen

Läs mer

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Studieplan. Malmö

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Studieplan. Malmö SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN Studieplan Malmö 2001-02-14 SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN STUDIEPLAN MÅLSÄTTNING Det här är Skånes Fotbollförbunds syfte och målsättning med fotbollsgymnasierna:

Läs mer

Utbildningsplan. Kovlands IF Barn och Ungdomsfotboll 2015

Utbildningsplan. Kovlands IF Barn och Ungdomsfotboll 2015 Utbildningsplan Kovlands IF Barn och Ungdomsfotboll 2015 1 Innehållsförteckning INLEDNING 2 ALLMÄNT 2.1 SYFTE OCH AMBITION 3 VISIONER 3.1 MÅL OCH RIKTLINJER FÖR UTBILDNINGSPLAN 4 ÖVERGRIPANDE 4.1 FOTBOLLSSKOLAN,

Läs mer

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi Mål för UIFKs ungdomsverksamhet Huvudmål Att utveckla och utbilda varje individ i fotboll för att ge möjlighet till en berikad hobby och ett fotbollsspelande under längre tid. En bred och utåtriktad verksamhet

Läs mer

Du är en ledare med ansvaret för att tillsammans med Dina spelare skapa en POSITIV STÄMNING där ALLA deltagare känner sig välkomna och viktiga.

Du är en ledare med ansvaret för att tillsammans med Dina spelare skapa en POSITIV STÄMNING där ALLA deltagare känner sig välkomna och viktiga. 1. Tränarens Roll Tränarens roll är mångsidig och krävande. Du är inte bara en instruktör och ansvarig för träningar och matcher, utan Din roll är mycket större än så. Du är en ledare med ansvaret för

Läs mer

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen ska vara ett styrande dokument som anger riktlinjerna för hela verksamheten inom föreningen. Innehållet och grundprinciperna i dokumentet är allmängiltiga för ungdomsfotbollen. Detta dokument är en utveckling

Läs mer

Utbildningsplan Sollentuna Fotboll IF/Norrvikens fotbollsprofil

Utbildningsplan Sollentuna Fotboll IF/Norrvikens fotbollsprofil Utbildningsplan Sollentuna Fotboll IF/Norrvikens fotbollsprofil Grunder för samtliga åldersgrupper - Tydlighet, ordning och reda när det gäller uppträdande, tidpassning, klädsel och attityd till träning

Läs mer

Föräldramöte P

Föräldramöte P Föräldramöte P-06 2016-04-10 Agenda Inledning Närvarolista Protokoll skrivs inte separat utan blir denna presentation med komplettering i rött. Roller Föreningens hemsida med lagsida för Pojkar 06 Matcher/cuper

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR SVEDALA IDROTTSFÖRENING Uppdaterad: Godkänd av: Styrelsen

MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR SVEDALA IDROTTSFÖRENING Uppdaterad: Godkänd av: Styrelsen 2012-03-09 Blå Tråden Sidan 1/15 MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR SVEDALA IDROTTSFÖRENING 2017-2021 2012-03-09 Blå Tråden Sidan 2/15 Ingress Denna verksamhetsplan kallad Blå Tråden syftar till att tydliggöra

Läs mer

Köping FF P Nivåanpassning. Vad är fotboll?

Köping FF P Nivåanpassning. Vad är fotboll? Köping FF P-02 2016 Nivåanpassning Nivåanpassning är när man anpassar nivån för individen till dennes nivå, dvs nivån på övningar vid träning och vid match går ut på att möta motståndare som är på ungefär

Läs mer

TIF Mallen för Tanums IF Fotboll Ungdomssektion Framtagen av Föreningens ungdomsledare & Ungdomssektionen

TIF Mallen för Tanums IF Fotboll Ungdomssektion Framtagen av Föreningens ungdomsledare & Ungdomssektionen TIF Mallen för Tanums IF Fotboll Ungdomssektion Framtagen av Föreningens ungdomsledare & Ungdomssektionen Sidan 1 av 12 Innehåll Sida Inledning 3 Varför ska vi ha en TIF Mall. TIF Ungdomsfotbolls målsättning

Läs mer

GRÖNA TRÅDEN BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL

GRÖNA TRÅDEN BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL GRÖNA TRÅDEN BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL Innehåll Inledning 2 Fotbollsskola 5-6 år.aktiv Start 4 P/F 7-8 år.fotbollsglädje 5 P/F 9-10 år.lära att träna 6 P/F 11-12 år..lära att träna 7 P/F 13 år.träna för

Läs mer

Föreningspolicy

Föreningspolicy Föreningspolicy 2010-2011 Alvesta Innebandyklubbs föreningspolicy ska vara ett levande dokument som uppdateras minst en gång/år. Policyn ska vara ett stöd för ledare, spelare, föräldrar, styrelse och andra

Läs mer

Storvreta IK Spelarutbildningsplan 2009

Storvreta IK Spelarutbildningsplan 2009 Storvreta IK 2009-06-23 1 (15) Storvreta IK Spelarutbildningsplan 2009 Fastställd av Sektionsstyrelsen för fotbollssektionen 2009-06-17 Storvreta IK 2009-06-23 2 (15) Innehållsförteckning 1. Om planen

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Notvikens IK Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Gula Tråden skall ses som en ledstjärna för NIK-fotbollens ungdomsverksamhet. Ett dokument som genom årlig utvärdering skall hållas uppdaterad

Läs mer

Spelarutbildningsplan Kungsbacka IF (S2S-moment) P-11

Spelarutbildningsplan Kungsbacka IF (S2S-moment) P-11 P-11 MOMENT 4 HALVVRIST MOMENT 23 MED LÅRET MOMENT 40 MOMENTER STEGSFINT NICKA MOMENT 16 HÖGA BOLLAR PÅ MÅL GRUNDERNA ANFALL MOMENT 62 SPELAVSTÅND MOMENT 101 FÖRSVARSSIDA MOMENT 8 FOTENS INSIDA MOMENT

Läs mer

Ett rättesnöre för alla spelare, ledare, föräldrar och andra som engagerar sig i innebandyklubben Vöikers

Ett rättesnöre för alla spelare, ledare, föräldrar och andra som engagerar sig i innebandyklubben Vöikers Ett rättesnöre för alla spelare, ledare, föräldrar och andra som engagerar sig i innebandyklubben Vöikers Handlingsplan IBK Vöikers I detta dokument har vi försökt åskådliggöra IBK Vöikers riktlinjer för

Läs mer

11 år Tema. 1 vecka Skott & Mv

11 år Tema. 1 vecka Skott & Mv Tema ematräning 1 vecka 24-26 26 Skott & v Skott-teknik Organisation: 3 barn/boll. Flera planer. Utförande: Träna skott och målvaktsteknik. Bollhållaren driver bollen och avslutar. Efter mål eller räddning

Läs mer

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll FCD-MODELLEN för 5-7 manna fotboll Sportslig organisation 2011, gäller fr o m 1 november Kontaktvägar FC Djursholm FC Djursholm kansli 08-753 15 22 Sportchef Pär Mille Millqvist 0705-88612 mille@fcdjursholm.se

Läs mer

Fotbollsskolan. fintdribbling.indd

Fotbollsskolan. fintdribbling.indd Fotbollsskolan fintdribbling.indd 1 07-06-05 16.16.18 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att

Läs mer

Träningar till Spelarlyftet 14-19år HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

Träningar till Spelarlyftet 14-19år HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND Träningar till Spelarlyftet 14-19år HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND Spelarlyftet Områden 2 timmars äningar Övningarna är uppbyggda med 24 utespelare + 4 målvakter Olika Teman Träning 1 Anfallsspel speluppbyggnad

Läs mer

Träning 1 Passning-Mottagning-Spel

Träning 1 Passning-Mottagning-Spel Skåne F-99 Eslöv 2013 Träning 1 Passning-Mottagning-Spel Uppvärmning+namnlek Löpning + tänjning 60 min 28 spelare+4 mv 28 spelare 1 Passning-mottagning 28 spelare+ 4 målvakter 2 Passning mottagning 28

Läs mer