Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF"

Transkript

1 Den blå tråden Fotbollspolicy för Hovshaga AIF

2 Innehåll SYFTE/BESKRIVNING 2 ORGANISATION 3 EKONOMI 3 SPELREGLER 5 TRÄNINGSMOMENT 6 LAGUTTAGNING 15 NIVÅGRUPPERING/UPPFLYTTNING 16 UTBILDNING 17 SENIORVERKSAMHET 17 ANDRA IDROTTER 17 PLANERNA 18 ÅTERKOPPLING/UPPFÖLJNING 19 FILOSOFI och VISION 19 INLEDNING Hovshaga AIF:s fotbollssektion har som målsättning att idrottsligt och socialt engagera främst barn, ungdomar, föräldrar och andra bosatta på Hovshaga-området. Närheten och låga kostnader ska göra att alla kan medverka och känna sig välkomna. En grundläggande målsättning för HAIF fotboll är att så många som möjligt ska spela fotboll, så långt upp i åldrarna som möjligt. SYFTE/BESKRIVNING Den blå tråden är ett dokument som tagits fram, och utformats, som hjälp och stöd till fotbollsverksamheten i Hovshaga AIF, och är således ett komplement till huvudstyrelsens Idrottshandbok. Förhoppningen är att den ska underlätta arbetet för representanter inom föreningens fotboll. Dokumentet ska tydliggöra hur fotbollsverksamheten är organiserad. All fotbollsverksamhet i HAIF:s regi har följaktligen sin förankring i Den blå tråden. Vi vill med dokumentet säkerställa en hög kvalité på vår verksamhet och öka känslan av en förening. Utifrån det som finns formulerat i dokumentet, tar fotbollssektionen sina beslut. Samtliga beslut i sektionen fattas med Den blå tråden som stöd. Genom att representanter för HAIF visar respekt för Den blå tråden och följer dess målsättningar och ideal kan vi med enade krafter ytterligare utveckla vår förening. Dokumentet skall vara levande och i takt med att föreningen utvecklas, skall även Den blåa tråden göra det. ORGANISATION Fotbollssektionen i Hovshaga AIF är underställd klubbens huvudstyrelse. Den fattar dock egna beslut i de frågor som rör fotbollsverksamheten. Sektionsarbetet bygger på enbart ideelt arbete. Rekryteringsbasen är personer som är engagerade inom HAIF. Fotbollssektionen har möte en gång i månaden för genomgång av verksamheten och aktuella frågor. 2

3 HAIF:s fotbollssektion är organiserad enligt följande, med en person för varje ansvarsområde: Fotbollsansvarig Herrar (senior) Damer (senior) Ungdomslagen Material Plan/Anläggning Ekonomi Fotbollssektionen strävar även efter att i framtiden ha en person ansvarig för respektive område: Sponsring Administration ekonomi Fotbollssektionen gör en budget inför varje verksamhetsår. Sektionen ansvarar för att resultatet följs och vidtar nödvändiga åtgärder för att nå det förväntade resultatet. Kortfattat ser budget 2009 ut enligt följande (angivet i %): INTÄKTER KOSTNADER Verksamhetsbidrag 25 Material 11 Sponsorer 4 Serieanmälan 4 Eget arbete 9 Domare 13 Kiosk, intäkter 8 Kiosk, kostnader 5 Fotbollsskola 10 Fotbollsskola 10 Deltagaravgifter 43 Tränararvoden 12 Övriga intäkter 1 Utbildning 4 Plankostnader 18 Lokalhyror 13 Övriga kostnader 10 SUMMA 100% SUMMA 100% 3

4 INKOMSTER DELTAGARAVGIFTER Nivån på deltagaravgifterna är satt så att lagen inte skall behöva sälja varor eller lotter för att sektionens verksamhet skall vara i balans. STATLIGT STÖD Föreningen erhåller verksamhetsbidrag för sin verksamhet. Underlaget för detta bidrag är de närvarokort som skall lämnas in två ggr/år. SPONSORER Det finns möjlighet att sälja skyltar på Hagvallen. En del av intäkten tillfaller det lag som säljer skylten. Resterande del tillfaller sektionen. För övrig information, se Sponsorhandboken på klubbens hemsida. EGET ARBETE Kostnaden för att driva seniorverksamhet är högre än för ungdomsverksamheten, därför finns det krav på seniorer att genom eget arbete, bidra med intäkter. KOSTNADer MATERIAL Alla bollar och all utrustning som behövs för att driva verksamheten. SERIEANMÄLNINGAR Kostnaden vi betalar till Smålands FF för att vi skall få delta i seriespel. DOMARARVODE Ersättningar både till våra egna föreningsdomare som dömer ungdomsmatcher och till de förbundsdomare som dömer seniorlagen. TRÄNARARVODEN SENIORLAG För att klubben ska kunna knyta kunniga tränare till seniorlagen utgår en viss ersättning till dessa. LOKALHYROR Dels för de hallar vi hyr under vintern för inomhusspel och dels de hallkostnader som uppstår när vi tvingas stänga av Hagavallen. PLANKOSTNADER Kostnader för att underhålla Hagavallen. Reparation av bevattning, gödning, kostnad för klippning, underhåll av maskiner, dressning etc. ÖVRIGT Fotbollsskolans intäkter och kostnader balanserar. Ekonomin skall så långt som det är praktiskt möjligt att delas upp i Ungdomsverksamhet och Seniorverksamhet. 4

5 SPELREGLER För att gemensamt nå de mål som klubben satt upp, har fotbollssektionen utformat spelregler både på och utanför spelplanen. Spelreglerna är utarbetade för såväl ledare och aktiva, som för föräldrar och självklart också fotbollssektionen. Tänk också på att positiv attityd, ömsesidig respekt och att ha roligt är en förutsättning för att vi ska nå framgång. Både på och utanför fotbollsplanen Tänk på att vi i samband med HAIF-aktiviteter, alltid representerar klubben på bästa sätt. FÖR LEDARE Ett föredöme för spelarna i kontakter med det egna laget, med andra lag, domare, föräldrar och publik. Ge spelaren beröm, utifrån spelarens förutsättningar. HAIF ska utveckla glädjen med att spela fotboll. Hitta en roll för alla som villa vara med. Uppmuntra alla aktiva till att bli en god lagspelare. HAIF tillämpar FairPlay. Välkomna nya spelare oavsett kunskapsnivå och fysisk förutsättning. Organisera och följa upp tränings- och tävlingsverksamhet (serier, cuper). Ansvara för laguttagning och matchning av spelare. Ha relevant utbildning för den ålder man är ledare för och ta del av erbjuden fortbildning, samt delta i gemensamma möten. Ska följa de träningsdirektiv som Den blåa tråden innehåller. Om dessa inte följs, se Spelregler för fotbollssektionen. FÖR AKTIVA Visa kamratskap, hänsyn och respekt, och på så sätt bidra till en bra laganda. Hålla ordning (ex plocka in bollar, sköta sin utrustning, hålla ordning i omklädningsrum). Meddela närvaro och frånvaro. Använda vårdat språk. FÖR FÖRÄLDRAR Vara ett föredöme för spelarna i kontakter med det egna laget, med andra lag, domare, andra föräldrar och publik. Respektera ledarnas och domarnas beslut. Ska engagera sig i aktiviteter och uppgifter som tilldelas laget. 5

6 FÖR FOTBOLLSSEKTIONEN Presentera och uppdatera HAIF fotbolls Den blåa tråden. Ansvarar för fotbollsverksamhetens långsiktiga planering, samt årsplanering. Organisera årets verksamhet och fördela arbetet. Utforma tydliga ekonomiska ramar till de olika delsektionerna (herr, dam, ungdom) samt löpande följa upp det ekonomiska resultatet Planerar för fotbollsplanerna underhåll och drift. Sprida information om styrelsens arbete samt samordna delsektionernas verksamhet. Se till att Spelreglerna för ledare, spelare och aktiva följs. Vid uppkomna problem ta samtal med berörda parter. träningsmoment 5 = Ska tränas 4 = Bör i hög grad tränas 3 = Bör tränas 2 = Kan tränas 1 = Behöver inte tränas 0 = Ska inte tränas OBS! Vid spel och teknikträning ingår alla de ovan beskrivna träningsmomenten på ett naturligt och för fotbollsspelare anpassat sätt. Givetvis tränar man exempelvis både snabbhet, styrka och kondition då man spelar smålagsspel men där huvudsyftet ändå är teknik och spelförståelse. Vi tränar t.ex. inte alls kondition, varken med eller utan boll, som huvudsyfte innan 15 års ålder. 6

7 riktlinjer RIKTLINJER 7-8 ÅR Delmål Väcka och stimulera barnens intresse för fotboll och egenträning. Ge barnen en allsidig motorisk träning. Lära barnen att ta hänsyn till varandra och respektera enkla regler. Träning - generellt Träning ska genomföras 1-2 ggr/vecka under perioden maj-september. Lekfulla övningar med boll. Arbeta med En spelare - en boll. Smålagsspel med högst tre spelare i varje lag. Inga fasta positioner i spel. Alternera målvakt vid spel på stora mål. Teknikträning Dribbling (Driva bollen) Smålagsspel och lekar där spelaren rör sig med boll. Tränar förmågan att kontrollera bollen i rörelse och att titta upp. Passning Enkla passningsövningar och lekar där spelaren får passa bollen ofta (dvs få spelare/boll). Tränar tillslaget på bollen. 7

8 Mottagning Tränas i samband med passningsövningar och i smålagsspel. Prioritera fotens in- och utsida. Anfallsspel Spelbarhet Göra sig spelbar. Inte gömma sig för sin medspelare. Smålagsspel Rekommenderad planstorlek vid spel, 3 mot 3: 15 x 10 meter RIKTLINJER 9-10 år Delmål Genom lekfull träning stimulera barnens intresse för fotboll och lära dem grundläggande fotbollsteknik samt uppmuntra till egen träning. Lära barnen att ta hänsyn till varandra. Träning - generellt Träning ska genomföras 2 ggr/vecka under perioden april-september. Kan genomföras 1 ggr/vecka under perioden oktober-mars. Teknikträning med fokus på många upprepningar. Mycket bollkontakt för varje spelare. Prioritera smålagsspel med högst fyra spelare i varje lag. Alternera som målvakt vid spel på stora mål. Teknikträning Dribbling (driva bollen) Dribbla/driva bollen framåt och med riktningsförändringar med fotens ut- och insida. Finter Enkla finter utan motstånd till en början. Därefter i spel 1 mot 1. Passning Passningsövningar och spelkvadrater där spelaren får passa bollen ofta (d.v.s. få spelare/boll). Tränar tillslaget på bollen, balans vid mottagning och förmågan att göra sig spelbar. Obs! Utan motståndare. Mottagning Träna mottagningar främst med fotens in- och utsida. Träna också att ta emot bollen med lår och bröst. Nick Enkla nickövningar med och utan upphopp Skott Bredsida och vrist på boll i rörelse. Prova också skott på volley. Anfallsspel / Spelbarhet Ta sig ur passningsskugga Spelavstånd Lär spelaren förstå vikten av rätt och varierat spelavstånd. Fotbollsfysik Koordination - Fotarbete Löpskolning Smålagsspel Rekommenderad planstorlek vid spel 3 mot 3: 15 x 10 meter 4 mot 4: 20 x 15 meter 5 mot 5: 30 x 15 meter 8

9 RIKTLINJER år Delmål Genom rolig och meningsfull träning stimulera och utveckla spelarnas teknik och spelförståelse i anfallsspel. Lära spelarna att ta hänsyn till varandra, utveckla förmågan att fungera i grupp samt respektera normer och regler. Träning - generellt Träning ska genomföras 2 ggr/veckan april-september. Kan genomföras 1 ggr/vecka under perioden oktober-mars. Funktionell teknikträning med fokus på många upprepningar. Mycket bollkontakt för varje spelare. Prioritera smålagsspel med högst fem spelare i varje lag. Låt den med intresse och fallenhet stå i mål. Den som vill får prova. Speciell målvaktsträning genomförs 1 ggr/vecka. Teknikträning Dribbling (driva bollen) Dribbla/driva bollen framåt med fotens ut- och insida. Riktningsförändringar samt täcka bollen. Finter Kroppsfinter och vändningsfinter utan motstånd till en början. Därefter i spel 2 mot 1, 1 mot 1 och i smålagsspel. Passning/Mottagning Övningar för passning och mottagning samt spelkvadrater där spelaren får passa och ta emot bollen ofta. Träna både långa/korta samt höga/låga passningar. Mottagning med fotens in-/utsida, lår och bröst. Stor vikt läggs vid första tillslaget på bollen. Vändning Med fotens in-/utsida, sula samt vändningsfint. Nick Enkla nickövningar med och utan upphopp. Prova avslutningar mot mål på nick. Skott Bredsida och vrist på boll i rörelse. Volley- och halvvolleyskott. Målvaktsteknik Utgångsställning Greppteknik: Skopa vid markbollar och bollar i midje- och brösthöjd. Bollar i ansiktshöjd och högre. Avlevereringar: Utrullning, långa och korta passningar, utspark. Fallteknik: Bollar på marken och i midjehöjd Anfallsspel / Spelbarhet Ta sig ur passningsskugga Spelavstånd Lära spelaren förstå vikten av rätt och varierat spelavstånd. 9

10 2 mot 1 Lära spelaren att skapa och utnyttja en 2 mot 1-situation. Träna också väggspel, överlappning och överlämning. Speldjup Lära spelaren förstå vikten av att ha passningsalternativ framåt och bakåt samt hur ett bra speldjup bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. Spelbredd Lära spelaren förstå vikten av att utnyttja planens bredd samt hur en bra spelbredd bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. Försvarsspel / Försvarssida Vikten av att komma på försvarssida när motståndaren har bollen. 1 mot 1 Lära spelaren att försvara sig i en 1 mot 1-situation. Markering Lära spelaren vad markering är och hur man på rätt sätt markerar en motståndare. Fotbollsfysik Koordination - Fotarbete Löpskolning och hoppövningar. Fotbollssnabbhet Reaktions- och löpsnabbhet. Spelförståelse och explosivitet. Smålagsspel Rekommenderad planstorlek vid spel 4 mot 4: 25 x 15 meter 5 mot 5: 30 x 15 meter 7 mot 7: Halvplan. 10

11 RIKTLINJER år Delmål Genom rolig och meningsfull träning stimulera och utveckla spelarnas teknik och spelförståelse såväl i anfallsspel som försvarsspel. Börja utveckla spelarnas fotbollsfysik med små inslag av isolerad fysisk träning. Träning - generellt Träning 2-3 ggr/vecka under perioden april-september. Träning kan ske 2 ggr/vecka under perioden oktober-mars. Träna funktionell teknikträning med fokus på många upprepningar. Mycket bollkontakt för varje spelare. Prioritera smålagsspel med högst fem spelare i varje lag. Låt den med intresse och fallenhet stå i mål. Målvaktsträning 1-2 ggr/vecka. Teknikträning Dribbling (driva bollen) Dribbla/driva bollen framåt med fotens ut- och insida. Riktningsförändringar samt täcka bollen. Högre krav på tempo i utförandet och förmågan att samtidigt titta upp. Finter Kroppsfinter och vändningsfinter i spel två mot en, en mot en och i smålagsspel. Inlärning av nya finter utan motstånd till en början. Passning/Mottagning Övningar för passning och mottagning samt spelkvadrater där spelaren får passa och ta emot bollen ofta. Långa/korta och höga/låga passningar med in-/utsida och vrist. Mottagning med fotens in-/utsida, lår och bröst. Stor vikt läggs vid första tillslaget på bollen och förmågan att vända upp vid mottagning. Vändning Med fotens in-/utsida, sula samt vändningsfint. Tempokrav. Nick Nickövningar med och utan upphopp. Nickavslutningar vid inlägg. Skott Bredsida och vrist på boll i rörelse. Distansskott, frilägen och volleyskott. Målvaktsteknik Utgångsställning Greppteknik: Skopa vid markbollar och bollar i midje- och brösthöjd. Bollar i ansiktshöjd och högre. Avlevereringar: Utrullning, långa och korta passningar, utspark samt utkast. Fallteknik: Bollar på marken, i midjehöjd samt höga bollar. Placering: Inför skott och inlägg. Anfallsspel Spelbarhet Lära spelaren att med kroppsspråket visa var och när man vill ha passning. Skapa tillräckligt stora mar ginaler i passningsspelet. Se till att vara rättvänd innan bollmottagning. Spelavstånd Lära spelaren förstå vikten av rätt och varierat spelavstånd. Speldjup Lära spelaren förstå vikten av att ha passningsalternativ framåt och bakåt samt hur ett bra speldjup bi drar till att skapa spelytor och passningsvägar. 11

12 Spelbredd Lära spelaren förstå vikten av att utnyttja planens bredd samt hur en bra spelbredd bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. 2 mot 1 Lära spelaren att skapa och utnyttja en 2 mot 1-situation. Träna också väggspel, överlappning och överlämning. Målvaktens anfallsspel Igångsättande av spelet med utkast och utrullning. Långa och korta passningar. Försvarsspel Försvarssida Lära spelaren vikten av att komma på försvarssida då motståndaren har bollen. Vila på rätt sida. 1 mot 1 Lära spelaren att försvara sig i en 1 mot 1-situation. Markering Lära spelaren vad markering är och hur man på rätt sätt markerar en motståndare. Täckning Lära spelaren vad täckning är och hur man placerar sig för att täcka rätt ytor. Press Lära spelaren vad press är och hur man pressar bollhållaren på rätt sätt. Fotbollsfysik Koordination - Fotarbete Löpskolning och hoppövningar. Fotbollssnabbhet Reaktions- och löpsnabbhet. Spelförståelse och explosivitet. Styrka - Spänst - Rörlighet Enkla styrke- och spänstövningar med egna kroppen som belastning. Lär ut vikten av stretching. Smålagsspel Rekommenderad planstorlek vid spel 4 mot 4: 25 x 15 meter 5 mot 5: 30 x 15 meter 7 mot 7: Halvplan. 12

13 RIKTLINJER år Delmål Genom rolig, meningsfull och mer matchlik träning stimulera och utveckla spelarnas teknik och spelförståelse såväl i anfallsspel som försvarsspel. Utveckla spelarnas fotbollsfysik med inslag av isolerad fysisk träning. Lära spelarna vad som krävs för att bli elitfotbollsspelare Träning - generellt Träning 2-3 ggr/vecka februari-sept. Erbjuda ytterligare en träning i veckan för de spelare som vill satsa extra mycket på sin fotboll. Funktionell teknikträning med fokus på många upprepningar. Mycket bollkontakt för varje spelare. Isolerad (utan boll) fysisk träning utgör högst 10% av total träningstid. Prioritera smålagsspel med högst sju spelare i varje lag. Målvaktsträning 2 ggr/vecka. Teknikträning Dribbling (driva bollen) Dribbla/driva bollen framåt med fotens ut- och insida. Riktningsförändringar samt täcka bollen. Högre krav på tempo/kvickhet i utförandet och förmågan att samtidigt titta upp. Finter Kroppsfinter och vändningsfinter i spel 2 mot 1, 1 mot 1 och i smålagsspel. Inlärning av nya finter utan motstånd till en början. Högre krav på tempo/kvickhet i utförandet än tidigare. Passning/Mottagning Övningar för passning och mottagning samt spelkvadrater där spelaren får passa och ta emot bollen ofta. Långa/korta och höga/låga passningar med in-/utsida och vrist. Mottagning med fotens in-/utsida, lår och bröst. Stor vikt läggs vid första tillslaget på bollen och förmågan att vända upp vid mottagning. Högre krav på tempo/kvickhet i utförandet. I spel även större krav på förmågan att uppfatta-värderabesluta genom att begränsa tid och yta. Vändning Med fotens in-/utsida, sula samt vändningsfint. Högre krav på tempo/kvickhet (explosivitet). Nick Nickövningar med och utan upphopp. Nickavslutningar vid inlägg. Ökade krav på kraft och precision. Skott Bredsida och vrist på liggande boll och boll i rörelse. Distansskott, frilägen och volleyskott. Målvaktsteknik Utgångsställning Greppteknik: Skopa vid markbollar och bollar i midje- och brösthöjd. Bollar i ansiktshöjd och högre. Höga bollar med upphopp. Avlevereringar: Utrullning, långa och korta passningar, utspark samt utkast. Fallteknik: Bollar på marken, i midjehöjd samt höga bollar. Placering: Inför skott och inlägg. Närkampsspel: Frilägen och inlägg. Anfallsspel / Spelbarhet Lära spelaren att med kroppsspråket visa var och när man vill ha passning. Skapa tillräckligt stora marginaler i passningsspelet. Se till att vara rättvänd innan bollmottagning. Få spelaren att inse vikten av att alla aktivt deltar i passningsspelet, visar engagemang och i alla lägen vågar/vill ha boll. Spelavstånd Lära spelaren förstå vikten av rätt och varierat spelavstånd. 13

14 Speldjup Lära spelaren förstå vikten av att ha passningsalternativ framåt och bakåt samt hur ett bra speldjup bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. Spelbredd Lära spelaren förstå vikten av att utnyttja planens bredd samt hur en bra spelbredd bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. 2 mot 1 Lära spelaren att skapa och utnyttja en 2 mot 1-situation. Träna också väggspel, överlappning och överlämning. Omställning till anfallsspel Lära spelaren förstå vikten av att snabbt ställa om till anfallsspel - hur man agerar då man vinner bollen från motståndaren. Målvaktens anfallsspel Igångsättande av spelet med utkast och utrullning. Långa och korta passningar. Lära målvakten delta i spelet som extra utespelare i speluppbyggnaden. Försvarsspel / Försvarssida Lära spelaren vikten av att komma på försvarssida då motståndaren har bollen. Vila på rätt sida. 1 mot 1 Lära spelaren att försvara sig i en 1 mot 1-situation. Markering Lära spelaren vad markering är och hur man på rätt sätt markerar en motståndare. Täckning Lära spelaren vad täckning är och hur man placerar sig för att täcka rätt ytor för att hindra motståndaren. Press Lära spelaren vad press är och hur man pressar bollhållaren på rätt sätt. Understöd Lära spelaren vad understöd är och hur man understödjer en pressande medspelare. Omställning till försvarsspel Lära spelaren förstå vikten av att snabbt ställa om till försvarsspel - hur man agerar då man förlorar bollen till motståndaren. Målvaktens förvarsspel Lära målvakten att agera libero bakom backlinjen. Lära målvakten att samarbeta med övriga försvarare genom att prata i spelet. Fotbollsfysik / Fotbollskondition Spelövningar där spelarna belastas så hårt att uthålligheten markant förbättras. Koordination - Fotarbete Löpskolning och hoppövningar. Fotbollssnabbhet Reaktions- och löpsnabbhet. Spelförståelse och explosivitet. Styrka - Spänst - Rörlighet Enkla styrke- och spänstövningar med egna kroppen som belastning. Betona vikten av stretching. 14

15 LAGYTTAGNING 7-9 år: Alla som följer Spelregler för aktiva i detta dokument, erbjuds spela lika mycket. Oavsett träningsflit. Toppning är inte tillåtet år: Alla som följer Spelregler för aktiva i detta dokument, erbjuds spela lika mycket under förutsättning att man deltagit på någon träning veckan innan match. Toppning är inte tillåtet år: Alla som följer Spelregler för aktiva i detta dokument, får spela. Dock inverkar träningsflit, ambition och inställning på hur mycket speltid spelaren får. Toppning kan ske vid enstaka matcher (ex. DM-matcher), dock först efter att ledarna har diskuterat detta med föräldrar och spelare. Alla som är med skall även känna att de är en viktig del av laget år: Träningsflit, ambition, inställning och skicklighet är avgörande för hur mycket speltid spelaren får. Toppning är tillåtet, dock först efter att ledarna diskuterat detta med föräldrar och spelare. Dock ska alla som visar träningsflit och ambition erbjudas speltid. Alla som är med skall även känna att de är en viktig del av laget. 15

16 gruppering HAIF:s fotbollssektion ser positivt på att låta nivån på spelarens kunnande samt fysiska utveckling vara vägledande för i vilken träningsgrupp spelaren skall ingå. Uppflyttning till annan åldersgrupp är aldrig permanent. Spelaren tillhör alltid sin åldersgrupp men som ett led i allas utveckling verkar vi för att de spelare som är aktuella periodvis eller kontinuerligt någon/ några gånger per vecka deltar i en äldre åldersgrupps träning och eventuellt match år: Upp till och med 12 år bedriver vi ingen planerad nivågruppering. Här handlar det om en tillfällig och nödvändig uppflyttning/lån av en eller flera spelare vid matcher för att kunna genomföra desamma. Principer: De spelare som vill delta med äldre åldersgrupp skall, om möjligt, få prova. Ingen ensidig uppflyttning av vissa spelare är tillåten. Spelare som flyttas upp i samband med matcher och träningar bör ha förmåga och ska självklart känna sig tillfreds med denna uppflyttning. Uppflyttning bör inte ske genom turordning. Uppflyttningen bygger på en kommunikation mellan de båda lagens ledare vilka skall vara överens innan uppflyttning/lån sker. Endast i undantagsfall kan en spelare flyttas upp två eller fler åldersgrupper. Ledarna för de tre inblandade lagen måste då vara överens. Om lagens ledare ej kommer överens är det föreningens fotbollssektion som avgör år: Från denna ålder vill sektionen verka för en mer planerad nivågruppering. Här avgör tränarna i de aktuella lagen i större utsträckning vilka av de frivilliga spelarna som skall flyttas upp och i vilken omfattning. Uppflyttning skall i första hand gälla träning och i andra hand matcher. Principer: Ingen ensidig uppflyttning av vissa spelare är tillåten. Dock skall omfattningen variera beroende på kunskapsnivå och fysisk mognad. Spelare som ligger långt framme i något av dessa avseenden skall mer regelbundet delta i äldre åldersgrupp. Spelare som flyttas upp i samband med matcher och träningar bör naturligtvis ha förmåga och ska självklart känna sig tillfreds med denna uppflyttning. Uppflyttning bör inte ske genom turordning. Uppflyttningen bygger på en kommunikation mellan de båda lagens ledare vilka skall vara överens innan uppflyttning/lån sker år: Upptrappning sker nu mot en mer högre individualisering där en permanent uppflyttning kan förekomma då det är motiverat. Uppflyttning bygger på diskussion mellan lagens respektive ledare. Ledarna ska dock se till den enskilde individens behov före sitt eget lags. Spelare som flyttas upp i samband med matcher och träningar bör naturligtvis ha förmåga och ska självklart känna sig tillfreds med denna uppflyttning. Uppflyttning bör inte ske genom turordning. Uppflyttningen bygger på en kommunikation mellan de båda lagens ledare vilka skall vara överens innan uppflyttning/lån sker.. 16

17 utbildning Fotbollssektionen är mycket positiv till att ledare i föreningen utbildar sig i sin roll inom Hovshaga AIF. Fotbollssektionen ska arrangera minst en grundutbildning (Avspark) varje år. Sektionen ställer också som krav att minst en (1) ledare/lag ska ha genomgått Avspark (SvFF:s grundkurs), och att innehållet delges övriga tränare och ledare i laget. Internt arrangerade utbildningar är kostnadsfria för ledaren, i övrigt sker förfrågan till sektion. SENIORVERKSAMHET Föreningens målsättning är att bedriva seniorverksamhet för de ungdomar som vill fortsätta sin utveckling inom föreningen. För att nå dessa mål krävs att representationslagen, på både herr- och damsidan, håller sådan kvalitet att de inspirerar ungdomslagen till fortsatt idrottsligt utövande. Tävlingsverksamhetens långsiktiga mål är att utbilda ungdomsspelare, så att seniorverksamheten får ett regelbundet nytillskott av i första hand egna produkter. Seniorverksamheten skall sträva efter utveckling och avancemang i seriesystemet, som är anpassad efter förutsättningarna. Kortsiktiga mål formuleras inför varje säsong av respektive representationslag. Seniortränare i HAIF ska efter bästa förmåga bidra till att utveckla såväl ungdomsspelare som ledare. Spelare i HAIF:s ska medverka till att öka intresset kring fotbollen i klubben ANDRA IDROTTER HAIF:s fotbollssektion skall verka för och medverka till att ungdomar på Hovshaga kan utöva flera olika idrotter. Ledare har ett ansvar för att hitta lösningar där den enskilde utövaren inte hamnar i kläm. HAIF skall använda styrkan att vi är en flersektionsförening. Ledare inom framförallt innebandy och fotboll skall samverka så att vi får glädje av talanger under båda säsongerna. Valet att tvingas välja första -idrott skall man inte behöva ta innan man är 16 år. Att man då väljer en första idrott innebär inte att man inte kan/får medverka i den andra idrotten. Dock kan självklart deltagande på antalet träningar påverka en laguttagning. 17

18 planerna Inledning Spelbara planer är en förutsättning för att vi skall kunna bedriva verksamhet på Hagavallen. Med den stora verksamhet vi driver på vår anläggning måste vi fatta kloka beslut som på lång sikt gör det möjligt att ha våra planer öppna för spel så mycket som möjligt. Avstängning Beslut om avstängning av Hagavallen göras av Planansvarig eller av honom/henne utsedd person. Beslut om stängning ska göras i så god tid som möjligt för att ge våra ledare möjlighet att ändra träning eller kontakta motståndare om förändring i spelschema uppstår. Sök även alternativ plan om möjligt. Stängning av planen meddelas via hemsidan, Beslut som påverkar matchplaneringen skall om möjligt tas innan kvällen före match. Om vädret under natten innan match omöjliggör spel skall beslut fattas senast kl Om match flyttas från A-plan till B-plan skall detta meddelas ledare senast kl matchdagen. Alla ledare och spelare i Hovshaga AIF skall respektera beslut som Planansvarig fattar. Alla ledare har ansvar för att förändra sin träning så att skador på planerna minimeras. När match spelats ansvara ledare i respektive lag för att planen återställs i bästa möjliga skick genom att tuvor läggs tillbaka. Omspelsdagar: Seniormatcher som ej kan genomföras på Hagavallen p.g.a. dåliga planer skjuts automatiskt upp till nästkommande omspelsdagar. Finns det andra inbokade aktiviteter på planerna vid omspelsdagarna stryks de för plats åt de uppskjutna seniormatcherna. Övrigt: Ambitionen är att erbjuda seniorlagen träning på gräs från och med 1 april varje år. Kan man ej erbjuda seniorlagen träning på Hagavallen under april månad betalar föreningen/fotbollssektionen för träningstider på andra ställen i kommunen (t.ex. tipshallen). De enskilda lagen står alltså inte för träningskostnaden under april månad. Om det uppstår merkostnader ska ekonomiansvarig informeras. När det gäller inställda träningar under perioden 1:e maj 1.e oktober är det fritt för seniorlagen att söka andra gräsmöjligheter för träning (t.ex. Tipshallen). Denna kostnad står föreningen/fotbollssektionen för och inte det enskilda seniorlaget. När vissa delar av Hagavallen går att träna på ska seniorlagen få företräde på dessa. Ungdomslagen förflyttas då till grusplanen eller får ställa in sin verksamhet för dagen. Uppgifter vid avstängd plan (match): Ledare för drabbat lag ringer motståndarna och meddelar att det inte blir någon match. ringer domaren och meddelar att det inte blir någon match. kontaktar spelare och meddelar att det inte blir någon match. kontaktar motståndare för att bekräfta ny speldag. kontaktar domare för att bekräfta ny speldag. kontaktar SmFF och berättar att matchen är uppskjuten. kontaktar SmFF och bekräftar ny matchdag. HAIF:s matchplaneringsansvarig meddelar de lag som har sin verksamhet på de respektive omspelsdagarna om de kommer att behöva ställa in/flytta sin verksamhet. 18

19 uppföljning Om någon upplever att representanter för Hovshaga AIF inte följer Den blå tråden ska man delge fotbollssektionen detta. Sektion behandlar ärendet genom diskussion med berörda parter. Fotbollssektionen lämnar sedan rekommendationer. Beslut om avstängning eller uteslutning tas enbart av huvudstyrelsen. FILOSOFI & VISION Filosofi Föreningens grundläggande målsättning (filosofi) är att så många som möjligt ska spela fotboll så långt upp i åldrarna som möjligt. För att denna filosofi skall kunna bli verklighet strävar fotbollssektionen efter att det både skall finnas en bredd och en spets i fotbollsverksamheten. Alla är välkomna och skall kunna utvecklas efter sina egna behov och drömmar. Både de som vill spela bara för att det är roligt och de som vill satsa mer seriöst på sitt fotbollsspelande skall känna att HAIF är rätt förening för dem. Vision För att vi som sektion skall kunna förverkliga vår filosofi har vi satt upp följande vision som skall hjälpa oss att jobba framåt. HAIF skall vara Götalands största fotbollsförening (bredd). HAIF skall vara representerad i ett svenskt dam- eller herrlandslag (spets).

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé: att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 7-manna 10-11 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 14 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 3 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 15 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 15 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 15 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 4 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

Maserskolans fotbollsprofil

Maserskolans fotbollsprofil Maserskolans fotbollsprofil Fotbollsprofilen på Maserskolan ska ses som en utveckling av skolämnet Idrott och Hälsa. Fotbollsprofilens kursmoment är utformade så att eleven blir bättre fotbollsspelare

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Notvikens IK Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Gula Tråden skall ses som en ledstjärna för NIK-fotbollens ungdomsverksamhet. Ett dokument som genom årlig utvärdering skall hållas uppdaterad

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb

Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb Luleå Sportklubb bildades den 22 oktober 1915 i centrala Luleå på Lundgrens café där stadshuset numera är beläget. Luleå Sportklubb har genom

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 11 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 11 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 11 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg vecka 3-5 Fint-dribbling spelbar Dribblingteknik Organisation: 2 barn/led. 2 led. Planer tvärs över hallen.

Läs mer

Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll

Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll Christian Jansson och Annica Mattsson Handboken fungerar som ett stöd för tränare och ledare som är verksamma

Läs mer

Riktlinjer för ledare

Riktlinjer för ledare Sida:1(6) Välkommen som ledare i Rotebro IS Fotbollsförening Vi vill hälsa dig välkommen som ledare i Rotebro fotboll och hoppas att du ska trivas och känna att du gör något viktigt för barn och ungdomar

Läs mer

DEN RÖD BLÅ TRÅDEN. Glädje, Engagemang och Gemenskap.

DEN RÖD BLÅ TRÅDEN. Glädje, Engagemang och Gemenskap. DEN RÖD BLÅ TRÅDEN Glädje, Engagemang och Gemenskap. Den rödblå tråden i Sävedalens IF! Sävedalens IF rödblåa dokument är ett rättesnöre för alla inblandade hur vi vill att vår fotbollsverksamhet ska bedrivas,

Läs mer

Östhammars Sportklubb Fotboll

Östhammars Sportklubb Fotboll Östhammars Sportklubb Fotboll Inriktning för den fotbollsidrottsliga och sociala verksamheten Antagen vid fotbollssektionens årsmöte: 2007-02-10 Reviderad: Sektionsstyrelsen Östhammars Sportklubb Fotboll

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2014 utg. 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela,

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 13-15 ÅR

TEMATRÄNINGAR 13-15 ÅR TEMATRÄNINGAR Målvaktsträning - fotboll 13-15 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning 2 målvakter Greppteknik Utförande: Träna greppteknik på markbollar vid låga utkast. Varianter:

Läs mer

Den Röda Tråden Mars 2015 Den Röda Tråden.

Den Röda Tråden Mars 2015 Den Röda Tråden. Den Röda Tråden. Ungdomsverksamheten i Bjärreds IF Mars 2015. Sid 1(25) Sid 2(25) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. SYFTE MED RÖDA TRÅDEN... 4 3. MÅL MED VERKSAMHETEN... 5 4. FÖRÄLDRAR TILL LAGET...

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt:

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt: Värnamo Hockey/Värnamo GIK Säsongsplanering Ledare för ungdomslag i Värnamo Hockey skall i god tid planera sitt lags verksamhet inför en ny säsong. Denna planering sammanställs och utdelas till spelare

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 9-manna 12-13 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Riktlinjer att spela 7-mannafotboll

Riktlinjer att spela 7-mannafotboll Riktlinjer att spela 7-mannafotboll opyright 2007 Jens Lundström, Saltsjöbadens IF Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2. SÄSONG 1 (10 ÅR) INLÄRNING OCH ANPASSNING... 3 2.1 ALLMÄNT... 3 2.2 TRÄNING...

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

Innehåll. www.hittarpsik.se

Innehåll. www.hittarpsik.se HITTARPS IK 2 Innehåll Beskrivning HIK som förening 4 Friends 6 Att vara tränare 8 Att vara förälder 9 Sportsligt fokus 5-8 år 10 Sportsligt fokus 9-12 år 12 Sportsligt fokus 13-14 år 14 Sportsligt fokus

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Spelets grundläggande idé är enkel. När det egna laget har bollen spelar laget anfallsspel och när motståndarna har bollen spelar laget försvarsspel.

Läs mer

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7)

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7) Dösjöbro P/F -02 2010-09-15 Nästa steg i fotbollsutvecklingen Våren 2011 är det dags att ta steget från att spela 5-manna fotboll till 7-manna fotboll. Skillnaden mellan dessa spelsystem är ganska stor

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten Föreningsguiden Verksamhetsplan Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy Policy för Sociala medier Riktlinjer ungdomsverksamheten 3 Verksamhetsplan - Verksamhetsidé - Kärnvärden - Vision - Målformuleringar

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Säsongen 2011 infördes speltiden 3*15 min i 7-mannafotbollen på prov och som rekommendation.

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

ANLEDNINGAR TILL ATT SPELA FUTSAL

ANLEDNINGAR TILL ATT SPELA FUTSAL 10 JAG HADE NÖJET ATT SPELA FUTSAL I SKOLAN, OCH DET FUTSAL KAN GE DIG ÄR INTELLIGENS OCH ETT SÄTT ATT TÄNKA PÅ. VARFÖR? FÖR DET ÄR SÅ SMÅ YTOR, DU ÄR MARKERAD HELA TIDEN. SÅ DU MÅSTE VARA INTELLIGENT,

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer Sida 1 av 6 Träningsprogram Gjord av Total tid GFF Spelarlyftet Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter Datum 2010-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgruper - Skapa yta P16 Öppna kommentarer Spelarlyftet

Läs mer

Utbildningsplan Malmö FF Ungdom. Den Himmelsblå vägen. Sammanfattning

Utbildningsplan Malmö FF Ungdom. Den Himmelsblå vägen. Sammanfattning Utbildningsplan Malmö FF Ungdom Den Himmelsblå vägen Sammanfattning Innehållsförteckning Förord, Mål, Syfte...s.3 Träning....s.8 Matcher....s.15 Seniorförberedande verksamhet...s.19 Scouting....s.22 MFF

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 11-manna 14-15 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I

Läs mer

Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte.

Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte. Sollentuna FK Fotbollsutbildning 7 till 11 år Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte. Att skapa en fotbollsförening där spelarna känner att det har roligt och

Läs mer

Blå Tråden Version 5 2014-06-10

Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Regler och riktlinjer för Alingsås HK 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 Delaktighet... 4 Media... 4 I Alingsås HK... 4 MÅLSÄTTNING... 6 NIVÅANPASSNING OCH TOPPNING... 6

Läs mer

Köping FF RödSvarta tråden

Köping FF RödSvarta tråden Köping FF RödSvarta tråden Inledning Röda tråden är framtagen som ett stöd-, och styrdokument för Köping FF med syfte att beskriva hur föreningens värderingar och hur lag skall bedriva sin verksamhet samt

Läs mer

Fortuna Fotbolls Förening Verksamhetsinriktning och policy

Fortuna Fotbolls Förening Verksamhetsinriktning och policy Fortuna Fotbolls Förening Verksamhetsinriktning och policy Sid 1(20) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGSIDÉ & MÅL... 4 Vision... 4 Mål för hela klubben:... 4 Mål för senioravdelningen:... 4 Mål

Läs mer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer Sida 1 av 6 Vem, vad, var och när Gjord av Total tid Mr Spelarlyftet Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter Datum 2012-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgrupper Titel - Mottagning bröst och lår F13,

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu 1 Innehållsförteckning Varla IBK Ledord... 3 Mål med Barnverksamhet... 4 Mål med Ungdomsverksamheten...

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Högaborgs Bollklubb. Den gröna tråden. Högaborgs Bollklubb

Högaborgs Bollklubb. Den gröna tråden. Högaborgs Bollklubb Högaborgs Bollklubb Den gröna tråden Högaborgs Bollklubb Historia & fakta om Högaborgs Bollklubb Föreningens bildande:. 4 Maj 1927 Medlemsantal:.. 1 058 Hemmaarena:... Harlyckans IP Klubbdräkt:... Grön

Läs mer

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3 Välkommen till KFUM Central Basket! Ni är hjärtligt välkomna till oss och säsongen 2015-16! Vi vill erbjuda er en stabil och intressant verksamhet med fokus på att utvecklas både på och utanför basketplanen.

Läs mer

Mr Spelarlyftet. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter. Anfallsspel - Skapa yta. Anfallsspel - Skapa yta; Mv: Grepp - Sidledsförflyttning

Mr Spelarlyftet. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter. Anfallsspel - Skapa yta. Anfallsspel - Skapa yta; Mv: Grepp - Sidledsförflyttning Sida 1 av 6 Vem, vad, var och när Gjord av Total tid Mr Spelarlyftet Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter Datum Måndag, 01 Juli 2013 Tid 00:00-01:40 Plats Lag/träningsgrupper Titel - Skapa yta F15,

Läs mer

Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte.

Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte. Sollentuna FK Fotbollsutbildning 7 till 11 år Syfte Det utbildningsmaterial Sollentuna FK tagit fram har ett tydligt huvudsyfte. Att skapa en fotbollsförening där spelarna känner att det har roligt och

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Anfallsspel: Passningsspel - Värdera; Mv: Grepp - Höga bollar. Anfallsspel - Värdera. Spelare: 105 minuter Målvakter 105 minuter

Anfallsspel: Passningsspel - Värdera; Mv: Grepp - Höga bollar. Anfallsspel - Värdera. Spelare: 105 minuter Målvakter 105 minuter Sida 1 av 8 Vem, vad, var och när Titel Lag/träningsgrupper Anfallsspel: Passningsspel - Värdera; Mv: Grepp - Höga bollar F15, P15 Datum Tisdag, 01 Juli 2014 Tid 00:00-01:45 Plats Total tid Gjord av Anfallsspel

Läs mer

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Inledning Målsättning FC Helsingborg ska utveckla och förädla unga talanger till färdiga elitspelare och se till att uppfostra våra ungdomar till bra individer även

Läs mer

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Vem är barn och ungdomsansvarig på förbundet? Catrin Häggblom- ÅFF:s styrelse Hur skall denna policy kommuniceras ut till medlemsföreningar,

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Ungdomspolicy. Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK.

Ungdomspolicy. Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Ungdomspolicy Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Beslutad av Villa Lidköping BK styrelse 2013-08-19 Villa

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

Utveckling Ronneby Bollklubb Den Röda tråden

Utveckling Ronneby Bollklubb Den Röda tråden Utveckling Ronneby Bollklubb Den Röda tråden Landslagets fotbollsskola Praktisk anfallsträning Domarpaket Nolltolerans Egen satsning, projekt Utveckla RBK Sidan 1 av 30 1 Innehållsförteckning Utbildningsprogram

Läs mer

Kullavik IF Rö d tra d

Kullavik IF Rö d tra d Rö d tra d Syftet med det här dokumentet är att alla som är intresserade av skall kunna läsa och förstå hur föreningen fungerar. Det innehåller grundläggande information som värdegrund, syfte och övergripande

Läs mer

F16, F17, P16, P17. Försvarsspel - Överflyttning/Centrering. Spelare: 100 minuter Målvakter 105 minuter

F16, F17, P16, P17. Försvarsspel - Överflyttning/Centrering. Spelare: 100 minuter Målvakter 105 minuter Sida 1 av 8 Vem, vad, var och när Titel : Kollektiv försvarsmetod - Överflyttning/Centrering; Mv: Friläge - Djupledsboll Lag/träningsgrupper F16, F17, P16, P17 Datum Tisdag, 01 Juli 2014 Tid 00:00-01:45

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Anfallsspel: Avslut - Friläge; Mv: Fallteknik friläge. Anfallsspel - Avslut: Friläge. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter

Anfallsspel: Avslut - Friläge; Mv: Fallteknik friläge. Anfallsspel - Avslut: Friläge. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter Sida 1 av 7 Vem, vad, var och när Titel Lag/träningsgrupper Anfallsspel: Avslut - Friläge; Mv: Fallteknik friläge F13, P13 Datum Tisdag, 01 Juli 2014 Tid 00:00-01:40 Plats Total tid Gjord av Anfallsspel

Läs mer

Teknik, Spel & Taktikguide

Teknik, Spel & Taktikguide Teknik, Spel & Taktikguide Grunduppställningar i innebandy Talar om hur laget formeras i utgångsläget i specifika delar av spelet. Anges oftast i sifferkombinationer! Man nöjer sig i första hand med att

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer Sida 1 av 5 Vem, vad, var och när Gjord av Total tid Mr Spelarlyftet Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter Datum 2012-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgrupper Titel - Hel- och halvvolley F12, P12 -

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM UTBILDNINGSPLAN UNGDOM - MER ÄN EN KLUBB värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger - MER ÄN

Läs mer

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2009 införde Göteborgs Fotbollförbund, efter ett antal års utvärdering, 9-manna som spelform

Läs mer

IFK NORRKÖPING. Barn- och ungdomsverksamheten. Mot nya mål...

IFK NORRKÖPING. Barn- och ungdomsverksamheten. Mot nya mål... IFK NORRKÖPING Barn- och ungdomsverksamheten Mot nya mål... 2 INNEHÅLL VISION 5 MÅL 6 METOD 7 UTBILDNINGSPLAN 8 BOLLEKSKOLA 5-6 år 9 FOTBOLLSKOLA 7 år 10 FOTBOLLSKOLA 8-9 år 11 FOTBOLLSKOLA 10-11 år 12

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Senast uppdaterad 2007-09-18

Senast uppdaterad 2007-09-18 Senast uppdaterad 2007-09-18 Jumkils IF vill tacka: Mikael Andersson Camilla Boström Carina Carlsson Monica Ericsson Klas Eriksson Maria Ekholm Per Ekholm Per Hedberg Eilert Hellman Per-Åke Jansson Johan

Läs mer

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

Kristianstad BoIS. BoIS Ungdom. Den röda tråden

Kristianstad BoIS. BoIS Ungdom. Den röda tråden Kristianstad BoIS BoIS Ungdom Den röda tråden Föreningsfakta Föreningens bildande... 11 augusti 1929 Föreningens ombildades... 20 januari 2008 Medlemsantal... 280 Hemmaarena... Björkvallens IP Klubbdräkt...

Läs mer

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Agenda Styrelsen Handlingsplanen Vad har vi uppnått hittills? Uppdatering till 2019, vad vill vi uppnå? Nya riktlinjer 2014 Tydligare ställningstaganden Diskussion

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer