Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF"

Transkript

1 Den blå tråden Fotbollspolicy för Hovshaga AIF

2 Innehåll SYFTE/BESKRIVNING 2 ORGANISATION 3 EKONOMI 3 SPELREGLER 5 TRÄNINGSMOMENT 6 LAGUTTAGNING 15 NIVÅGRUPPERING/UPPFLYTTNING 16 UTBILDNING 17 SENIORVERKSAMHET 17 ANDRA IDROTTER 17 PLANERNA 18 ÅTERKOPPLING/UPPFÖLJNING 19 FILOSOFI och VISION 19 INLEDNING Hovshaga AIF:s fotbollssektion har som målsättning att idrottsligt och socialt engagera främst barn, ungdomar, föräldrar och andra bosatta på Hovshaga-området. Närheten och låga kostnader ska göra att alla kan medverka och känna sig välkomna. En grundläggande målsättning för HAIF fotboll är att så många som möjligt ska spela fotboll, så långt upp i åldrarna som möjligt. SYFTE/BESKRIVNING Den blå tråden är ett dokument som tagits fram, och utformats, som hjälp och stöd till fotbollsverksamheten i Hovshaga AIF, och är således ett komplement till huvudstyrelsens Idrottshandbok. Förhoppningen är att den ska underlätta arbetet för representanter inom föreningens fotboll. Dokumentet ska tydliggöra hur fotbollsverksamheten är organiserad. All fotbollsverksamhet i HAIF:s regi har följaktligen sin förankring i Den blå tråden. Vi vill med dokumentet säkerställa en hög kvalité på vår verksamhet och öka känslan av en förening. Utifrån det som finns formulerat i dokumentet, tar fotbollssektionen sina beslut. Samtliga beslut i sektionen fattas med Den blå tråden som stöd. Genom att representanter för HAIF visar respekt för Den blå tråden och följer dess målsättningar och ideal kan vi med enade krafter ytterligare utveckla vår förening. Dokumentet skall vara levande och i takt med att föreningen utvecklas, skall även Den blåa tråden göra det. ORGANISATION Fotbollssektionen i Hovshaga AIF är underställd klubbens huvudstyrelse. Den fattar dock egna beslut i de frågor som rör fotbollsverksamheten. Sektionsarbetet bygger på enbart ideelt arbete. Rekryteringsbasen är personer som är engagerade inom HAIF. Fotbollssektionen har möte en gång i månaden för genomgång av verksamheten och aktuella frågor. 2

3 HAIF:s fotbollssektion är organiserad enligt följande, med en person för varje ansvarsområde: Fotbollsansvarig Herrar (senior) Damer (senior) Ungdomslagen Material Plan/Anläggning Ekonomi Fotbollssektionen strävar även efter att i framtiden ha en person ansvarig för respektive område: Sponsring Administration ekonomi Fotbollssektionen gör en budget inför varje verksamhetsår. Sektionen ansvarar för att resultatet följs och vidtar nödvändiga åtgärder för att nå det förväntade resultatet. Kortfattat ser budget 2009 ut enligt följande (angivet i %): INTÄKTER KOSTNADER Verksamhetsbidrag 25 Material 11 Sponsorer 4 Serieanmälan 4 Eget arbete 9 Domare 13 Kiosk, intäkter 8 Kiosk, kostnader 5 Fotbollsskola 10 Fotbollsskola 10 Deltagaravgifter 43 Tränararvoden 12 Övriga intäkter 1 Utbildning 4 Plankostnader 18 Lokalhyror 13 Övriga kostnader 10 SUMMA 100% SUMMA 100% 3

4 INKOMSTER DELTAGARAVGIFTER Nivån på deltagaravgifterna är satt så att lagen inte skall behöva sälja varor eller lotter för att sektionens verksamhet skall vara i balans. STATLIGT STÖD Föreningen erhåller verksamhetsbidrag för sin verksamhet. Underlaget för detta bidrag är de närvarokort som skall lämnas in två ggr/år. SPONSORER Det finns möjlighet att sälja skyltar på Hagvallen. En del av intäkten tillfaller det lag som säljer skylten. Resterande del tillfaller sektionen. För övrig information, se Sponsorhandboken på klubbens hemsida. EGET ARBETE Kostnaden för att driva seniorverksamhet är högre än för ungdomsverksamheten, därför finns det krav på seniorer att genom eget arbete, bidra med intäkter. KOSTNADer MATERIAL Alla bollar och all utrustning som behövs för att driva verksamheten. SERIEANMÄLNINGAR Kostnaden vi betalar till Smålands FF för att vi skall få delta i seriespel. DOMARARVODE Ersättningar både till våra egna föreningsdomare som dömer ungdomsmatcher och till de förbundsdomare som dömer seniorlagen. TRÄNARARVODEN SENIORLAG För att klubben ska kunna knyta kunniga tränare till seniorlagen utgår en viss ersättning till dessa. LOKALHYROR Dels för de hallar vi hyr under vintern för inomhusspel och dels de hallkostnader som uppstår när vi tvingas stänga av Hagavallen. PLANKOSTNADER Kostnader för att underhålla Hagavallen. Reparation av bevattning, gödning, kostnad för klippning, underhåll av maskiner, dressning etc. ÖVRIGT Fotbollsskolans intäkter och kostnader balanserar. Ekonomin skall så långt som det är praktiskt möjligt att delas upp i Ungdomsverksamhet och Seniorverksamhet. 4

5 SPELREGLER För att gemensamt nå de mål som klubben satt upp, har fotbollssektionen utformat spelregler både på och utanför spelplanen. Spelreglerna är utarbetade för såväl ledare och aktiva, som för föräldrar och självklart också fotbollssektionen. Tänk också på att positiv attityd, ömsesidig respekt och att ha roligt är en förutsättning för att vi ska nå framgång. Både på och utanför fotbollsplanen Tänk på att vi i samband med HAIF-aktiviteter, alltid representerar klubben på bästa sätt. FÖR LEDARE Ett föredöme för spelarna i kontakter med det egna laget, med andra lag, domare, föräldrar och publik. Ge spelaren beröm, utifrån spelarens förutsättningar. HAIF ska utveckla glädjen med att spela fotboll. Hitta en roll för alla som villa vara med. Uppmuntra alla aktiva till att bli en god lagspelare. HAIF tillämpar FairPlay. Välkomna nya spelare oavsett kunskapsnivå och fysisk förutsättning. Organisera och följa upp tränings- och tävlingsverksamhet (serier, cuper). Ansvara för laguttagning och matchning av spelare. Ha relevant utbildning för den ålder man är ledare för och ta del av erbjuden fortbildning, samt delta i gemensamma möten. Ska följa de träningsdirektiv som Den blåa tråden innehåller. Om dessa inte följs, se Spelregler för fotbollssektionen. FÖR AKTIVA Visa kamratskap, hänsyn och respekt, och på så sätt bidra till en bra laganda. Hålla ordning (ex plocka in bollar, sköta sin utrustning, hålla ordning i omklädningsrum). Meddela närvaro och frånvaro. Använda vårdat språk. FÖR FÖRÄLDRAR Vara ett föredöme för spelarna i kontakter med det egna laget, med andra lag, domare, andra föräldrar och publik. Respektera ledarnas och domarnas beslut. Ska engagera sig i aktiviteter och uppgifter som tilldelas laget. 5

6 FÖR FOTBOLLSSEKTIONEN Presentera och uppdatera HAIF fotbolls Den blåa tråden. Ansvarar för fotbollsverksamhetens långsiktiga planering, samt årsplanering. Organisera årets verksamhet och fördela arbetet. Utforma tydliga ekonomiska ramar till de olika delsektionerna (herr, dam, ungdom) samt löpande följa upp det ekonomiska resultatet Planerar för fotbollsplanerna underhåll och drift. Sprida information om styrelsens arbete samt samordna delsektionernas verksamhet. Se till att Spelreglerna för ledare, spelare och aktiva följs. Vid uppkomna problem ta samtal med berörda parter. träningsmoment 5 = Ska tränas 4 = Bör i hög grad tränas 3 = Bör tränas 2 = Kan tränas 1 = Behöver inte tränas 0 = Ska inte tränas OBS! Vid spel och teknikträning ingår alla de ovan beskrivna träningsmomenten på ett naturligt och för fotbollsspelare anpassat sätt. Givetvis tränar man exempelvis både snabbhet, styrka och kondition då man spelar smålagsspel men där huvudsyftet ändå är teknik och spelförståelse. Vi tränar t.ex. inte alls kondition, varken med eller utan boll, som huvudsyfte innan 15 års ålder. 6

7 riktlinjer RIKTLINJER 7-8 ÅR Delmål Väcka och stimulera barnens intresse för fotboll och egenträning. Ge barnen en allsidig motorisk träning. Lära barnen att ta hänsyn till varandra och respektera enkla regler. Träning - generellt Träning ska genomföras 1-2 ggr/vecka under perioden maj-september. Lekfulla övningar med boll. Arbeta med En spelare - en boll. Smålagsspel med högst tre spelare i varje lag. Inga fasta positioner i spel. Alternera målvakt vid spel på stora mål. Teknikträning Dribbling (Driva bollen) Smålagsspel och lekar där spelaren rör sig med boll. Tränar förmågan att kontrollera bollen i rörelse och att titta upp. Passning Enkla passningsövningar och lekar där spelaren får passa bollen ofta (dvs få spelare/boll). Tränar tillslaget på bollen. 7

8 Mottagning Tränas i samband med passningsövningar och i smålagsspel. Prioritera fotens in- och utsida. Anfallsspel Spelbarhet Göra sig spelbar. Inte gömma sig för sin medspelare. Smålagsspel Rekommenderad planstorlek vid spel, 3 mot 3: 15 x 10 meter RIKTLINJER 9-10 år Delmål Genom lekfull träning stimulera barnens intresse för fotboll och lära dem grundläggande fotbollsteknik samt uppmuntra till egen träning. Lära barnen att ta hänsyn till varandra. Träning - generellt Träning ska genomföras 2 ggr/vecka under perioden april-september. Kan genomföras 1 ggr/vecka under perioden oktober-mars. Teknikträning med fokus på många upprepningar. Mycket bollkontakt för varje spelare. Prioritera smålagsspel med högst fyra spelare i varje lag. Alternera som målvakt vid spel på stora mål. Teknikträning Dribbling (driva bollen) Dribbla/driva bollen framåt och med riktningsförändringar med fotens ut- och insida. Finter Enkla finter utan motstånd till en början. Därefter i spel 1 mot 1. Passning Passningsövningar och spelkvadrater där spelaren får passa bollen ofta (d.v.s. få spelare/boll). Tränar tillslaget på bollen, balans vid mottagning och förmågan att göra sig spelbar. Obs! Utan motståndare. Mottagning Träna mottagningar främst med fotens in- och utsida. Träna också att ta emot bollen med lår och bröst. Nick Enkla nickövningar med och utan upphopp Skott Bredsida och vrist på boll i rörelse. Prova också skott på volley. Anfallsspel / Spelbarhet Ta sig ur passningsskugga Spelavstånd Lär spelaren förstå vikten av rätt och varierat spelavstånd. Fotbollsfysik Koordination - Fotarbete Löpskolning Smålagsspel Rekommenderad planstorlek vid spel 3 mot 3: 15 x 10 meter 4 mot 4: 20 x 15 meter 5 mot 5: 30 x 15 meter 8

9 RIKTLINJER år Delmål Genom rolig och meningsfull träning stimulera och utveckla spelarnas teknik och spelförståelse i anfallsspel. Lära spelarna att ta hänsyn till varandra, utveckla förmågan att fungera i grupp samt respektera normer och regler. Träning - generellt Träning ska genomföras 2 ggr/veckan april-september. Kan genomföras 1 ggr/vecka under perioden oktober-mars. Funktionell teknikträning med fokus på många upprepningar. Mycket bollkontakt för varje spelare. Prioritera smålagsspel med högst fem spelare i varje lag. Låt den med intresse och fallenhet stå i mål. Den som vill får prova. Speciell målvaktsträning genomförs 1 ggr/vecka. Teknikträning Dribbling (driva bollen) Dribbla/driva bollen framåt med fotens ut- och insida. Riktningsförändringar samt täcka bollen. Finter Kroppsfinter och vändningsfinter utan motstånd till en början. Därefter i spel 2 mot 1, 1 mot 1 och i smålagsspel. Passning/Mottagning Övningar för passning och mottagning samt spelkvadrater där spelaren får passa och ta emot bollen ofta. Träna både långa/korta samt höga/låga passningar. Mottagning med fotens in-/utsida, lår och bröst. Stor vikt läggs vid första tillslaget på bollen. Vändning Med fotens in-/utsida, sula samt vändningsfint. Nick Enkla nickövningar med och utan upphopp. Prova avslutningar mot mål på nick. Skott Bredsida och vrist på boll i rörelse. Volley- och halvvolleyskott. Målvaktsteknik Utgångsställning Greppteknik: Skopa vid markbollar och bollar i midje- och brösthöjd. Bollar i ansiktshöjd och högre. Avlevereringar: Utrullning, långa och korta passningar, utspark. Fallteknik: Bollar på marken och i midjehöjd Anfallsspel / Spelbarhet Ta sig ur passningsskugga Spelavstånd Lära spelaren förstå vikten av rätt och varierat spelavstånd. 9

10 2 mot 1 Lära spelaren att skapa och utnyttja en 2 mot 1-situation. Träna också väggspel, överlappning och överlämning. Speldjup Lära spelaren förstå vikten av att ha passningsalternativ framåt och bakåt samt hur ett bra speldjup bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. Spelbredd Lära spelaren förstå vikten av att utnyttja planens bredd samt hur en bra spelbredd bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. Försvarsspel / Försvarssida Vikten av att komma på försvarssida när motståndaren har bollen. 1 mot 1 Lära spelaren att försvara sig i en 1 mot 1-situation. Markering Lära spelaren vad markering är och hur man på rätt sätt markerar en motståndare. Fotbollsfysik Koordination - Fotarbete Löpskolning och hoppövningar. Fotbollssnabbhet Reaktions- och löpsnabbhet. Spelförståelse och explosivitet. Smålagsspel Rekommenderad planstorlek vid spel 4 mot 4: 25 x 15 meter 5 mot 5: 30 x 15 meter 7 mot 7: Halvplan. 10

11 RIKTLINJER år Delmål Genom rolig och meningsfull träning stimulera och utveckla spelarnas teknik och spelförståelse såväl i anfallsspel som försvarsspel. Börja utveckla spelarnas fotbollsfysik med små inslag av isolerad fysisk träning. Träning - generellt Träning 2-3 ggr/vecka under perioden april-september. Träning kan ske 2 ggr/vecka under perioden oktober-mars. Träna funktionell teknikträning med fokus på många upprepningar. Mycket bollkontakt för varje spelare. Prioritera smålagsspel med högst fem spelare i varje lag. Låt den med intresse och fallenhet stå i mål. Målvaktsträning 1-2 ggr/vecka. Teknikträning Dribbling (driva bollen) Dribbla/driva bollen framåt med fotens ut- och insida. Riktningsförändringar samt täcka bollen. Högre krav på tempo i utförandet och förmågan att samtidigt titta upp. Finter Kroppsfinter och vändningsfinter i spel två mot en, en mot en och i smålagsspel. Inlärning av nya finter utan motstånd till en början. Passning/Mottagning Övningar för passning och mottagning samt spelkvadrater där spelaren får passa och ta emot bollen ofta. Långa/korta och höga/låga passningar med in-/utsida och vrist. Mottagning med fotens in-/utsida, lår och bröst. Stor vikt läggs vid första tillslaget på bollen och förmågan att vända upp vid mottagning. Vändning Med fotens in-/utsida, sula samt vändningsfint. Tempokrav. Nick Nickövningar med och utan upphopp. Nickavslutningar vid inlägg. Skott Bredsida och vrist på boll i rörelse. Distansskott, frilägen och volleyskott. Målvaktsteknik Utgångsställning Greppteknik: Skopa vid markbollar och bollar i midje- och brösthöjd. Bollar i ansiktshöjd och högre. Avlevereringar: Utrullning, långa och korta passningar, utspark samt utkast. Fallteknik: Bollar på marken, i midjehöjd samt höga bollar. Placering: Inför skott och inlägg. Anfallsspel Spelbarhet Lära spelaren att med kroppsspråket visa var och när man vill ha passning. Skapa tillräckligt stora mar ginaler i passningsspelet. Se till att vara rättvänd innan bollmottagning. Spelavstånd Lära spelaren förstå vikten av rätt och varierat spelavstånd. Speldjup Lära spelaren förstå vikten av att ha passningsalternativ framåt och bakåt samt hur ett bra speldjup bi drar till att skapa spelytor och passningsvägar. 11

12 Spelbredd Lära spelaren förstå vikten av att utnyttja planens bredd samt hur en bra spelbredd bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. 2 mot 1 Lära spelaren att skapa och utnyttja en 2 mot 1-situation. Träna också väggspel, överlappning och överlämning. Målvaktens anfallsspel Igångsättande av spelet med utkast och utrullning. Långa och korta passningar. Försvarsspel Försvarssida Lära spelaren vikten av att komma på försvarssida då motståndaren har bollen. Vila på rätt sida. 1 mot 1 Lära spelaren att försvara sig i en 1 mot 1-situation. Markering Lära spelaren vad markering är och hur man på rätt sätt markerar en motståndare. Täckning Lära spelaren vad täckning är och hur man placerar sig för att täcka rätt ytor. Press Lära spelaren vad press är och hur man pressar bollhållaren på rätt sätt. Fotbollsfysik Koordination - Fotarbete Löpskolning och hoppövningar. Fotbollssnabbhet Reaktions- och löpsnabbhet. Spelförståelse och explosivitet. Styrka - Spänst - Rörlighet Enkla styrke- och spänstövningar med egna kroppen som belastning. Lär ut vikten av stretching. Smålagsspel Rekommenderad planstorlek vid spel 4 mot 4: 25 x 15 meter 5 mot 5: 30 x 15 meter 7 mot 7: Halvplan. 12

13 RIKTLINJER år Delmål Genom rolig, meningsfull och mer matchlik träning stimulera och utveckla spelarnas teknik och spelförståelse såväl i anfallsspel som försvarsspel. Utveckla spelarnas fotbollsfysik med inslag av isolerad fysisk träning. Lära spelarna vad som krävs för att bli elitfotbollsspelare Träning - generellt Träning 2-3 ggr/vecka februari-sept. Erbjuda ytterligare en träning i veckan för de spelare som vill satsa extra mycket på sin fotboll. Funktionell teknikträning med fokus på många upprepningar. Mycket bollkontakt för varje spelare. Isolerad (utan boll) fysisk träning utgör högst 10% av total träningstid. Prioritera smålagsspel med högst sju spelare i varje lag. Målvaktsträning 2 ggr/vecka. Teknikträning Dribbling (driva bollen) Dribbla/driva bollen framåt med fotens ut- och insida. Riktningsförändringar samt täcka bollen. Högre krav på tempo/kvickhet i utförandet och förmågan att samtidigt titta upp. Finter Kroppsfinter och vändningsfinter i spel 2 mot 1, 1 mot 1 och i smålagsspel. Inlärning av nya finter utan motstånd till en början. Högre krav på tempo/kvickhet i utförandet än tidigare. Passning/Mottagning Övningar för passning och mottagning samt spelkvadrater där spelaren får passa och ta emot bollen ofta. Långa/korta och höga/låga passningar med in-/utsida och vrist. Mottagning med fotens in-/utsida, lår och bröst. Stor vikt läggs vid första tillslaget på bollen och förmågan att vända upp vid mottagning. Högre krav på tempo/kvickhet i utförandet. I spel även större krav på förmågan att uppfatta-värderabesluta genom att begränsa tid och yta. Vändning Med fotens in-/utsida, sula samt vändningsfint. Högre krav på tempo/kvickhet (explosivitet). Nick Nickövningar med och utan upphopp. Nickavslutningar vid inlägg. Ökade krav på kraft och precision. Skott Bredsida och vrist på liggande boll och boll i rörelse. Distansskott, frilägen och volleyskott. Målvaktsteknik Utgångsställning Greppteknik: Skopa vid markbollar och bollar i midje- och brösthöjd. Bollar i ansiktshöjd och högre. Höga bollar med upphopp. Avlevereringar: Utrullning, långa och korta passningar, utspark samt utkast. Fallteknik: Bollar på marken, i midjehöjd samt höga bollar. Placering: Inför skott och inlägg. Närkampsspel: Frilägen och inlägg. Anfallsspel / Spelbarhet Lära spelaren att med kroppsspråket visa var och när man vill ha passning. Skapa tillräckligt stora marginaler i passningsspelet. Se till att vara rättvänd innan bollmottagning. Få spelaren att inse vikten av att alla aktivt deltar i passningsspelet, visar engagemang och i alla lägen vågar/vill ha boll. Spelavstånd Lära spelaren förstå vikten av rätt och varierat spelavstånd. 13

14 Speldjup Lära spelaren förstå vikten av att ha passningsalternativ framåt och bakåt samt hur ett bra speldjup bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. Spelbredd Lära spelaren förstå vikten av att utnyttja planens bredd samt hur en bra spelbredd bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. 2 mot 1 Lära spelaren att skapa och utnyttja en 2 mot 1-situation. Träna också väggspel, överlappning och överlämning. Omställning till anfallsspel Lära spelaren förstå vikten av att snabbt ställa om till anfallsspel - hur man agerar då man vinner bollen från motståndaren. Målvaktens anfallsspel Igångsättande av spelet med utkast och utrullning. Långa och korta passningar. Lära målvakten delta i spelet som extra utespelare i speluppbyggnaden. Försvarsspel / Försvarssida Lära spelaren vikten av att komma på försvarssida då motståndaren har bollen. Vila på rätt sida. 1 mot 1 Lära spelaren att försvara sig i en 1 mot 1-situation. Markering Lära spelaren vad markering är och hur man på rätt sätt markerar en motståndare. Täckning Lära spelaren vad täckning är och hur man placerar sig för att täcka rätt ytor för att hindra motståndaren. Press Lära spelaren vad press är och hur man pressar bollhållaren på rätt sätt. Understöd Lära spelaren vad understöd är och hur man understödjer en pressande medspelare. Omställning till försvarsspel Lära spelaren förstå vikten av att snabbt ställa om till försvarsspel - hur man agerar då man förlorar bollen till motståndaren. Målvaktens förvarsspel Lära målvakten att agera libero bakom backlinjen. Lära målvakten att samarbeta med övriga försvarare genom att prata i spelet. Fotbollsfysik / Fotbollskondition Spelövningar där spelarna belastas så hårt att uthålligheten markant förbättras. Koordination - Fotarbete Löpskolning och hoppövningar. Fotbollssnabbhet Reaktions- och löpsnabbhet. Spelförståelse och explosivitet. Styrka - Spänst - Rörlighet Enkla styrke- och spänstövningar med egna kroppen som belastning. Betona vikten av stretching. 14

15 LAGYTTAGNING 7-9 år: Alla som följer Spelregler för aktiva i detta dokument, erbjuds spela lika mycket. Oavsett träningsflit. Toppning är inte tillåtet år: Alla som följer Spelregler för aktiva i detta dokument, erbjuds spela lika mycket under förutsättning att man deltagit på någon träning veckan innan match. Toppning är inte tillåtet år: Alla som följer Spelregler för aktiva i detta dokument, får spela. Dock inverkar träningsflit, ambition och inställning på hur mycket speltid spelaren får. Toppning kan ske vid enstaka matcher (ex. DM-matcher), dock först efter att ledarna har diskuterat detta med föräldrar och spelare. Alla som är med skall även känna att de är en viktig del av laget år: Träningsflit, ambition, inställning och skicklighet är avgörande för hur mycket speltid spelaren får. Toppning är tillåtet, dock först efter att ledarna diskuterat detta med föräldrar och spelare. Dock ska alla som visar träningsflit och ambition erbjudas speltid. Alla som är med skall även känna att de är en viktig del av laget. 15

16 gruppering HAIF:s fotbollssektion ser positivt på att låta nivån på spelarens kunnande samt fysiska utveckling vara vägledande för i vilken träningsgrupp spelaren skall ingå. Uppflyttning till annan åldersgrupp är aldrig permanent. Spelaren tillhör alltid sin åldersgrupp men som ett led i allas utveckling verkar vi för att de spelare som är aktuella periodvis eller kontinuerligt någon/ några gånger per vecka deltar i en äldre åldersgrupps träning och eventuellt match år: Upp till och med 12 år bedriver vi ingen planerad nivågruppering. Här handlar det om en tillfällig och nödvändig uppflyttning/lån av en eller flera spelare vid matcher för att kunna genomföra desamma. Principer: De spelare som vill delta med äldre åldersgrupp skall, om möjligt, få prova. Ingen ensidig uppflyttning av vissa spelare är tillåten. Spelare som flyttas upp i samband med matcher och träningar bör ha förmåga och ska självklart känna sig tillfreds med denna uppflyttning. Uppflyttning bör inte ske genom turordning. Uppflyttningen bygger på en kommunikation mellan de båda lagens ledare vilka skall vara överens innan uppflyttning/lån sker. Endast i undantagsfall kan en spelare flyttas upp två eller fler åldersgrupper. Ledarna för de tre inblandade lagen måste då vara överens. Om lagens ledare ej kommer överens är det föreningens fotbollssektion som avgör år: Från denna ålder vill sektionen verka för en mer planerad nivågruppering. Här avgör tränarna i de aktuella lagen i större utsträckning vilka av de frivilliga spelarna som skall flyttas upp och i vilken omfattning. Uppflyttning skall i första hand gälla träning och i andra hand matcher. Principer: Ingen ensidig uppflyttning av vissa spelare är tillåten. Dock skall omfattningen variera beroende på kunskapsnivå och fysisk mognad. Spelare som ligger långt framme i något av dessa avseenden skall mer regelbundet delta i äldre åldersgrupp. Spelare som flyttas upp i samband med matcher och träningar bör naturligtvis ha förmåga och ska självklart känna sig tillfreds med denna uppflyttning. Uppflyttning bör inte ske genom turordning. Uppflyttningen bygger på en kommunikation mellan de båda lagens ledare vilka skall vara överens innan uppflyttning/lån sker år: Upptrappning sker nu mot en mer högre individualisering där en permanent uppflyttning kan förekomma då det är motiverat. Uppflyttning bygger på diskussion mellan lagens respektive ledare. Ledarna ska dock se till den enskilde individens behov före sitt eget lags. Spelare som flyttas upp i samband med matcher och träningar bör naturligtvis ha förmåga och ska självklart känna sig tillfreds med denna uppflyttning. Uppflyttning bör inte ske genom turordning. Uppflyttningen bygger på en kommunikation mellan de båda lagens ledare vilka skall vara överens innan uppflyttning/lån sker.. 16

17 utbildning Fotbollssektionen är mycket positiv till att ledare i föreningen utbildar sig i sin roll inom Hovshaga AIF. Fotbollssektionen ska arrangera minst en grundutbildning (Avspark) varje år. Sektionen ställer också som krav att minst en (1) ledare/lag ska ha genomgått Avspark (SvFF:s grundkurs), och att innehållet delges övriga tränare och ledare i laget. Internt arrangerade utbildningar är kostnadsfria för ledaren, i övrigt sker förfrågan till sektion. SENIORVERKSAMHET Föreningens målsättning är att bedriva seniorverksamhet för de ungdomar som vill fortsätta sin utveckling inom föreningen. För att nå dessa mål krävs att representationslagen, på både herr- och damsidan, håller sådan kvalitet att de inspirerar ungdomslagen till fortsatt idrottsligt utövande. Tävlingsverksamhetens långsiktiga mål är att utbilda ungdomsspelare, så att seniorverksamheten får ett regelbundet nytillskott av i första hand egna produkter. Seniorverksamheten skall sträva efter utveckling och avancemang i seriesystemet, som är anpassad efter förutsättningarna. Kortsiktiga mål formuleras inför varje säsong av respektive representationslag. Seniortränare i HAIF ska efter bästa förmåga bidra till att utveckla såväl ungdomsspelare som ledare. Spelare i HAIF:s ska medverka till att öka intresset kring fotbollen i klubben ANDRA IDROTTER HAIF:s fotbollssektion skall verka för och medverka till att ungdomar på Hovshaga kan utöva flera olika idrotter. Ledare har ett ansvar för att hitta lösningar där den enskilde utövaren inte hamnar i kläm. HAIF skall använda styrkan att vi är en flersektionsförening. Ledare inom framförallt innebandy och fotboll skall samverka så att vi får glädje av talanger under båda säsongerna. Valet att tvingas välja första -idrott skall man inte behöva ta innan man är 16 år. Att man då väljer en första idrott innebär inte att man inte kan/får medverka i den andra idrotten. Dock kan självklart deltagande på antalet träningar påverka en laguttagning. 17

18 planerna Inledning Spelbara planer är en förutsättning för att vi skall kunna bedriva verksamhet på Hagavallen. Med den stora verksamhet vi driver på vår anläggning måste vi fatta kloka beslut som på lång sikt gör det möjligt att ha våra planer öppna för spel så mycket som möjligt. Avstängning Beslut om avstängning av Hagavallen göras av Planansvarig eller av honom/henne utsedd person. Beslut om stängning ska göras i så god tid som möjligt för att ge våra ledare möjlighet att ändra träning eller kontakta motståndare om förändring i spelschema uppstår. Sök även alternativ plan om möjligt. Stängning av planen meddelas via hemsidan, Beslut som påverkar matchplaneringen skall om möjligt tas innan kvällen före match. Om vädret under natten innan match omöjliggör spel skall beslut fattas senast kl Om match flyttas från A-plan till B-plan skall detta meddelas ledare senast kl matchdagen. Alla ledare och spelare i Hovshaga AIF skall respektera beslut som Planansvarig fattar. Alla ledare har ansvar för att förändra sin träning så att skador på planerna minimeras. När match spelats ansvara ledare i respektive lag för att planen återställs i bästa möjliga skick genom att tuvor läggs tillbaka. Omspelsdagar: Seniormatcher som ej kan genomföras på Hagavallen p.g.a. dåliga planer skjuts automatiskt upp till nästkommande omspelsdagar. Finns det andra inbokade aktiviteter på planerna vid omspelsdagarna stryks de för plats åt de uppskjutna seniormatcherna. Övrigt: Ambitionen är att erbjuda seniorlagen träning på gräs från och med 1 april varje år. Kan man ej erbjuda seniorlagen träning på Hagavallen under april månad betalar föreningen/fotbollssektionen för träningstider på andra ställen i kommunen (t.ex. tipshallen). De enskilda lagen står alltså inte för träningskostnaden under april månad. Om det uppstår merkostnader ska ekonomiansvarig informeras. När det gäller inställda träningar under perioden 1:e maj 1.e oktober är det fritt för seniorlagen att söka andra gräsmöjligheter för träning (t.ex. Tipshallen). Denna kostnad står föreningen/fotbollssektionen för och inte det enskilda seniorlaget. När vissa delar av Hagavallen går att träna på ska seniorlagen få företräde på dessa. Ungdomslagen förflyttas då till grusplanen eller får ställa in sin verksamhet för dagen. Uppgifter vid avstängd plan (match): Ledare för drabbat lag ringer motståndarna och meddelar att det inte blir någon match. ringer domaren och meddelar att det inte blir någon match. kontaktar spelare och meddelar att det inte blir någon match. kontaktar motståndare för att bekräfta ny speldag. kontaktar domare för att bekräfta ny speldag. kontaktar SmFF och berättar att matchen är uppskjuten. kontaktar SmFF och bekräftar ny matchdag. HAIF:s matchplaneringsansvarig meddelar de lag som har sin verksamhet på de respektive omspelsdagarna om de kommer att behöva ställa in/flytta sin verksamhet. 18

19 uppföljning Om någon upplever att representanter för Hovshaga AIF inte följer Den blå tråden ska man delge fotbollssektionen detta. Sektion behandlar ärendet genom diskussion med berörda parter. Fotbollssektionen lämnar sedan rekommendationer. Beslut om avstängning eller uteslutning tas enbart av huvudstyrelsen. FILOSOFI & VISION Filosofi Föreningens grundläggande målsättning (filosofi) är att så många som möjligt ska spela fotboll så långt upp i åldrarna som möjligt. För att denna filosofi skall kunna bli verklighet strävar fotbollssektionen efter att det både skall finnas en bredd och en spets i fotbollsverksamheten. Alla är välkomna och skall kunna utvecklas efter sina egna behov och drömmar. Både de som vill spela bara för att det är roligt och de som vill satsa mer seriöst på sitt fotbollsspelande skall känna att HAIF är rätt förening för dem. Vision För att vi som sektion skall kunna förverkliga vår filosofi har vi satt upp följande vision som skall hjälpa oss att jobba framåt. HAIF skall vara Götalands största fotbollsförening (bredd). HAIF skall vara representerad i ett svenskt dam- eller herrlandslag (spets).

Riktlinjer för ledare

Riktlinjer för ledare Sida:1(6) Välkommen som ledare i Rotebro IS Fotbollsförening Vi vill hälsa dig välkommen som ledare i Rotebro fotboll och hoppas att du ska trivas och känna att du gör något viktigt för barn och ungdomar

Läs mer

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Utvecklingspolicy. ungdom

Utvecklingspolicy. ungdom Utvecklingspolicy ungdom Sidan 2 / 12 Utvecklingspolicy ungdomsverksamhet 1 INLEDNING UNGDOMSVERKSAMHET... 3 2 EKONOMI... 3 3 REGLER OCH RIKTLINJER... 3 3.1 GRUNDPRINCIPER FÖR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING:...

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html LEDARHANDBOK 1 Välkommen, Introduktion till SIF Fotboll 2 En Guide för dig som börjar som ledare i år 3 Vett och Etikett, Sila Snacket 4 Saltismodellen 5 Vad är Toppning och Nivåindelning 6 Policys inom

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01 Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014 senast ändrad 2013-08-01 1 Innehåll Verksamhet sida 3 Övergripande dokument sidor 4-9 Målsättning sida 4-5 Ledarmål sida 6 Policy sida 7-8 Ekonomi

Läs mer

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Inledning Målsättning FC Helsingborg ska utveckla och förädla unga talanger till färdiga elitspelare och se till att uppfostra våra ungdomar till bra individer även

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten Föreningsguiden Verksamhetsplan Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy Policy för Sociala medier Riktlinjer ungdomsverksamheten 3 Verksamhetsplan - Verksamhetsidé - Kärnvärden - Vision - Målformuleringar

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 (fastställd på årsmötet 2012-03-17) Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Box 79, 269 71 Förslöv www.fif.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsidé... 3 3 Värdegrund... 4

Läs mer

UNGDOM - JUNIOR SVERIGES VINNANDE PLANTSKOLA

UNGDOM - JUNIOR SVERIGES VINNANDE PLANTSKOLA UNGDOM - JUNIOR SVERIGES VINNANDE PLANTSKOLA MODO HOCKEY OCH KULTUREN MODO Hockey är en av de föreningar i Sverige som verkligen förknippas med hockeykultur. Det är förstås något vi är väldigt stolta över

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

IDROTTSHANDBOKEN 2004

IDROTTSHANDBOKEN 2004 IDROTTSHANDBOKEN 2004 IDROTTSHANDBOKEN 2004 Innehåll Syfte 1 Föreningens idrottsliga målsättning 1 Policydokument 2 4 HAIF:s organisation 5 BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Styrelseordförande 6 Vice styrelseordförande

Läs mer

LANDVETTER IS. Mål Inriktning Policy

LANDVETTER IS. Mål Inriktning Policy LANDVETTER IS Mål Inriktning Policy Innehåll 1. Landvetter Idrottssällskap lite historik 1 2. Målsättning 2 3. Inriktning 3 4. Hur vi når målsättning och inriktning 4 5. Klubbprofil Vad förväntar vi ledare

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer

sponsrar pärmen LEDARE

sponsrar pärmen LEDARE sponsrar pärmen LEDARE REGISTER 2013-05-01 1 Förord 2 Policy Se Dokument/ Policy 3 Träning Träningsplanering (Här kan du även spara noteringar om egna övningar och tips från andra.) 4 Match Spelarregister

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK Hej Det dokument Du nu håller i handen är avsett att introducera Dig i Ditt engagemang i Skärhamns IK som Ledare, Spelare eller Förälder. Jag hoppas att det kommer att vara

Läs mer

Appendix 3 Vinröda Ledare

Appendix 3 Vinröda Ledare 1 (20) Appendix 3 Vinröda Ledare Styrdokument för LUGI Handbolls barn- och ungdomsledare Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och

Läs mer

Ledarhandbok Storvreta IK

Ledarhandbok Storvreta IK Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att du lätt ska hitta det du

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer