Den Blå tråden. Annebergs IF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den Blå tråden. Annebergs IF"

Transkript

1 2013 DenBlåtråden AnnebergsIF DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsifspelarfotboll.

2 DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 Innehåll Vårmålsättning...3 Grundstenarförattuppnåmålsättningen...3 Spelidé...4 Generelltomspelet...4 Spelarenochbollen...4 Spelaren,bollenochmedspelaren...4 Spelaren,bollenochlaget...4 Försvarsspel huvudprinciper...5 AnnebergsIF:sutbildningstrappa...6 LilleSkutt4 5år:...6 Fotbollsskolan6år...6 U7 95 manna:...7 Policyföråldersgruppenär:...7 Träningsinnehåll:...7 U10 11med7 mannafotboll...8 Policyföråldersgruppenär:...8 Träningsinnehåll:...8 U12 13med9 mannafotboll:...9 Policyföråldersgruppenär:...9 Träningsinnehåll:...9 U14 15(16)med11 mannafotboll...10 Policyföråldersgruppenär:...10 Träningsinnehåll:...10 AnnebergsIF:sPolicybeskrivningar...11 Policykringkränkningar,NolltoleransochFAIRPLAY...11 Spelarpolicy...12 SomspelareiAnnebergsIFförväntasjagatt:...12 VadkanjagsomspelareförväntamigavAnnebergsIF:...12 Föräldrapolicy...13 AttvaraförälderiAnnebergsIF...13 Ledarpolicy...14 Träningsråd

3 DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 Vårmålsättning Ungdomssektions målsättning är att våra ungdomar ska vara välutbildade fotbollsspelare när de lämnar oss. De ska kunna grunderna i fotboll (teknik, anfallsspel och försvarsspel) förstå träningens betydelse för utveckling ha utvecklat en känsla för lagets betydelse för ens egen utveckling vilja vara kvar i fotbollens värld som spelare, ledare eller domare. Grundstenarförattuppnåmålsättningen Klubbkänsla. Alla vi i AIF, inte bara egna laget. Ungdomsledare i AIF hjälps åt och stöttar varandra, vi träffas ett par gånger per år och delar med oss av erfarenheter, både teoretiskt och praktiskt. Minst en ansvarig ungdomsledare per lag ska ha utbildningsnivå AVSPARK eller liknande. Gemensamma mål som vi jobbar med i alla lag; o Teknik o Spelförståelse o Målvaktsspel o Passningar och skott Vi använder oss av gemensamma övningar från vår egen gemensamt framtagna kunskapsbank för att underlätta för tränare och för att barnen skall känna igen sig i övningar även om man flyttar upp eller ner en årskull. Ungdomslagen använder sig av samma spelsystem för att få en kontinuitet från första året till sista med 5/7/9-mannamatcher samt för barn/spelare som lånas/ flyttar upp eller ner en årskull skall känna igen sig i sin position. Under sista året som 7-mannatrupp ökas samarbetet med 9-mannatruppen/truppernas ledare och spelare för att förenkla omställningen från 7-manna till 9-manna. Samma gäller för övergången från 9-manna till 11-manna. Klubben har som målsättning att tränare skall ges möjlighet att utbilda sig till den nivå som behövs för aktuell ålder. Tränare skall eftersträva att ha relevant utbildningsnivå för den åldersgrupp de tränar 3

4 DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 Spelidé Vi skall ha ett spel som bygger på passningar, rörelse och understöd. Spelidén ska stödja hela laget från målvakt till anfall och ska göra att vi spelar fotboll som är rolig och utmanande för spelarna. Tack vare kravet på bollbehandling och spelförståelse utvecklar vi också bättre fotbollsspelare. Bollen skall passas utefter marken. Detäralltidbättreatthållabolleninomlagetänattjagabollen! Generelltomspelet Vår spelidé bygger på att de olika lagdelarna ska hjälpa varandra i anfall och försvar. För att kunna lyckas med detta är det viktigt att alla spelare inom laget förstår spelidén och att det är hela laget som bidrar till helheten. Anfallsspel Spelarnas förmåga att spela anfallsspel ska betonas och utvecklas. Grundförutsättningarna för anfallsspel ska alltid uppfyllas, (Spelbredd Speldjup Spelbarhet Spelavstånd). Spelarenochbollen o Alla spelare, inklusive målvakt, ska ha en god bollkontroll för att kunna skapa förutsättningar för en trygg, konstruktiv och anfallsinriktad uppbyggnad av anfallsspelet. o Passningsspelet ska prioriteras och utvecklas. Passningsbeslut ska grundas på spelarens förmåga att förstå o praktisera spelidén. o Passningsspelet ska syfta till att ge medspelare en anfallsinriktad position i mottagningsmomentet och därmed även goda möjligheter till offensiva beslut. o Passningsspel längs marken ska prioriteras Spelaren,bollenochmedspelaren o Bollinnehavare ska söka och ta sig till attraktiva ytor genom att ta sig förbi motståndare via att passa eller utmana motståndare och med hjälp av medspelare skapa och utnyttja numerära överlägen. I andra hand genom att utmana motståndare och själv dribbla. o En viktig uppgift för medspelarna är att skapa rörelse kring och inte minst i djupet framför bollhållaren. o Medspelare ska bidra till offensiv fart och inriktning på spelet via att göra sig eller annan medspelare spelbara i halvt rättvända respektive rättvända positioner. Spelaren,bollenochlaget o Laget skall sträva efter att ta sig fram i djupled, en spelyta i taget, o därigenom passera motståndare utifrån ett lågt risktagande som anfallsprincip. o En viktig del av anfallsspelet bygger på samspelet mellan spelarna. Det medför att varje spelares teknik ska kompletteras med en god spelförståelse och speluppfattning. Så ofta som möjligt ska grundförutsättningarna för anfall uppfyllas med så många spelare som möjligt inblandade. Lagets kollektiva anfallsmetoder ska involvera alla lagdelar o spelare. o Spelare skall lära sig hur man spelar den del av matchen då man är utan boll. o Kontrollerad passning av bollen utefter marken skall prioriteras 4

5 DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 Försvarsspel huvudprinciper Alla spelare ska agera försvarsinriktat i syfte att återerövra boll när motståndare anfaller. Spelarna ska utveckla förmågan att direkt återerövra boll i sitt försvarsarbete. Grundförutsättningarna för försvarsspel ska behärskas och beaktas (press, täckning, understöd, markering). Försvarsspelet organiseras i första hand efter de principer som gäller för positionsförsvar där prioriteringsordningen boll - medspelare - motståndare avgör försvarsspelares position, arbete o beslut. Det individuella försvarsspelet ska ställa krav på en väl utvecklad pressteknik, förmåga att lösa 1-1 situationer defensivt samt att behärska inslag av markeringsspel. Försvarsspelet ska utveckla spelarnas förmåga att bedöma och värdera situationer så att de kan agera situationsanpassat i sitt försvarsarbete. Man/man markering i försvar 5

6 DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 AnnebergsIF:sutbildningstrappa Vårutbildningstrappasyftartillattbeskriva kunskapsmål träningsinnehåll reglerochpolicies peråldersgrupp Deolikastegenär Lilleskutt4 5år Fotbollskolan6år U7 9år5 manna U manna U manna U1411 manna Närdetgällerungdomsfotbollfårvialdrigglömmabortattverksamhetenskallbyggapåkamratskap, lagkänslaoch"fairplay".tävlingshetsochutslagningskallmotverkas,specielltideyngreåldrarna. Dettagerförallaåldersklasserattallaskafåvaramedochatttoppningavlagenideyngreåldrarna (dvsframtill12årsålder)inteärtillåtet.visträvarefterattbehållasåmångaindividersommöjligt inomfotbollengenomåren. LilleSkutt4 5år: Du får en inbjudan på våren från Annebergs IF att börja i Lille Skutt hos oss. Vi träffas en gång i veckan på lördagar för att Leka där fotbollen är en av leksakerna. Fotbollsskolan6år Du får en inbjudan på våren från Annebergs IF att börja i vår fotbollsskola. Vi träffas en gång i veckan på lördagar för att spela fotboll och pröva på om detta är någonting som du kan tänka dig att fortsätta med i framtiden. 6

7 DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 U7 95 manna: Vi tränar en gång i veckan och håller ihop varje åldersklass för sig. Där det är möjligt förösker vi att skapa ett flicklag då vi tror att möjligheten att ge tjejerna en bättre glädje i fotboll ökar då. I åldersgruppen spelar vi med bollstorlek 3. I U 7-9 deltar lagen i Kungsbackaleken med 8 sammandarag per år 4 på våren och 4 på hösten (U7 spelar enbart 4 samamndrag på hösten) mot övriga lag i Kungsbacka. Vi deltar även i ca två cuper under året (en inomhuscup på vintern och en på sommaren). Policyföråldersgruppenär: Alla skall ha lika mycket speltid. Ingen toppning av lagen. Matchresultaten, är inte det viktiga! Alla ska få vara med i startuppställningen under säsongen. Träningen skall bedrivas med boll för att skapa bolltrygga/passningssäkra tekniska spelare Inga långa utsparkar utan igångsättning sker via utkast från målvakt Spelarna bör rotera på olika positioner och även prova på målvaktspel Grundspelsystem 2 2 när tränarna anser att de spelarna är mogna är det som gäller. Träningsinnehåll: Teknik Fint - dribbling Skott Passning Mottagning Rörelse utan boll 7

8 DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 U10 11med7 mannafotboll Vi tränar två gånger i veckan och håller ihop varje åldersklass för sig I åldersgruppen spelar vi med bollstorlek 4 Båda åldersklasserna deltar i poolspel med ca 12 matcher under säsongen mot övriga lag i Kungsbacka, vi deltar även i ca tre cuper under året. Policyföråldersgruppenär: Alla skall ha lika mycket speltid. Ingen toppning av lagen. Matchresultaten, är inte det viktiga! Alla ska få vara med i startuppställningen under säsongen. Träningen skall bedrivas med boll för att skapa bolltrygga/passningssäkra tekniska spelare Inga långa utsparkar utan igångsättning sker via utkast från målvakt Spelarna bör rotera på olika positioner och även prova på målvaktspel Spelsystem Träningsinnehåll: Teknik Fint - dribbling Skott Passning Mottagning Nick Målvaktsteknik - allmän Anfallsspel Spelbar Spelavstånd Spelbredd Rörelse utan boll Försvarsspel Försvarssida Rörelse utan boll 8

9 DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 U12 13med9 mannafotboll: Vi tränar upp till tre gånger i veckan och håller ihop varje åldersklass för sig. I åldersgruppen spelar vi med bollstorlek 4 (12) och 5(13). Då 13 år är det sista med 9-manna spel börjar ett utbyte med U14-15 för att pröva på 11- mannafotboll, vi genomför även ett par träningsmatcher på 11-mannaplaner. Båda åldersklasserna deltar i seriespel i HFFs regi med ca 12 matcher under säsongen. Vi deltar även i ca fyra cuper under året och även DM. Policyföråldersgruppenär: Alla ska få vara med i startuppställningen under säsongen. Vid DM spel, utvald cup och för 13 år i seriespel är det tillåtet med laguttagning Vid laguttagning ska träningsflit vara en urvalsprincip I DM spelar vi för att få så bra resultat som möjligt. Träningenskallbedrivasmedbollförattskapabolltrygga/passningssäkratekniskaspelare Ingalångautsparkarutanigångsättningskerviautkastfrånmålvakt Spelarnakannubörjafåspecifikapositionerinomlagetmenbörroterapåflerapositioner. Spelarefårflyttauppenåldersgrupppåträninghan/honbehöverdet Träningsinnehåll: Teknik Fint - dribbling Skott Passning Mottagning Vändning Nick Målvaktsteknik - allmän Anfallsspel Spelbar Spelavstånd Spelbredd Speldjup Målvaktens anfallsspel Rörelse utan boll Försvarsspel Försvarssida Markering Täckning Rörelse utan boll 9

10 DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 U14 15(16)med11 mannafotboll Nu får du börja spela matcher där hela planen används 11-mannafotboll. Vi tränar minst tre gånger i veckan och spelar i Hallands fotbollsförbunds serier. Vi deltar även cuper efter behov och krav på utmaning under året och i DM. Policyföråldersgruppenär: Laguttagning är tillåtet för spel i Hallandserien men viktigt att alla får vara med Vi spelar för att komma med i den högsta serien per åldersgrupp i Halland men tränarna avgör detta m.a.p. spelarnas utveckling inför varje ny säsong. Träningen skall bedrivas med boll för att skapa bolltrygga/passningssäkra tekniska spelare Vi strävar efter att igångsättningen sker via utkast från målvakt Spelare kan flyttas till annan åldersgrupp på träning och match om han/hon behöver det. (detta görs av tränare, spelare och föräldrar i samråd men det är tränaren som avgör) Träningsinnehåll: Teknik Fint - dribbling Skott Passning Mottagning Vändning Nick Målvaktsteknik - special Anfallsspel Spelbar Spelavstånd Spelbredd Speldjup Målvaktens anfallsspel Rörelse utan boll Försvarsspel Försvarssida Press Markering Täckning Målvaktens försvarsspel Rörelse utan boll 10

11 DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 AnnebergsIF:sPolicybeskrivningar Policykringkränkningar,NolltoleransochFAIRPLAY IAnnebergsIF:sungdomssektionarbetarviaktivtmotallaformeravtrakasserier,pennalismeller mobbning.dettagörviiledarutbildningar,föräldramötenochlagvis.viharennolltoleransmotalla kränkningarochvårverksamhetskavarafrifrånsvordomarochfrittfrånrasistiska,sexistiskaoch homofobiskatilltal. Vivillminimerautanförskapochundvikafeltolkningargenomattallaskapratasvenskamed varandraiomklädningsrumsamtpåochvidsidanavfotbollsplanochiallasammanhangdärdet annarslättkanuppståmissförståndochfeltolkningar. Konfliktermellanspelarelösesdirektavledarnaförgruppen.Föräldrarskakontaktasvidgrovaeller upprepadehandlingar.närenellerfleraspelarehamnarikonfliktskaalltidbådaparterkommatill talsochkonfliktenskavaraavslutadinnanspelarnafårfortsättamedverksamheten. Spelareochföräldrarskaalltiduppmanasattmeddelaledareelleransvarigaiföreningenomman uppleverhotellertrakasserierfrånandrainomföreningen. AllaaktivitetersomanordnasiAnnebergsIF:snamn(fester,träningar,matcherm.m.)skavarafria frånnedvärderande,personligakränkningarellerinhumanauppdrag. Viskavaralyhördaochsamtalasåvälindividuelltsominomlagetkringnätmobbning.Ledare, föräldrarochspelarefårinteskrivaelleruttryckasubjektivabedömningaravmotståndareeller domareviamail,hemsidaellersms. 11

12 DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 Spelarpolicy SomspelareiAnnebergsIFförväntasjagatt: Kommatillträningarochmatcheriutsatttidochmedrättutrustning Meddelaförhinderigodtidtillansvarigledare Vetahurjagskalltamigtillbortamatcherna Haettgottuppförandebådepåochvidsidanavplanen Lyssnaochvarakoncentreradpåträningaroavsettvemsomlederlaget Deltavidarbetsinsatsersomgynnarföreningenochlagetsekonomi(fördetaljerse AnnebergsIF:shemsida) Betalamedlems ochaktivitetsavgiftersomberättigarmigtilldeltagandeiklubben Varapositivmotlagkamrater,ledareochdomare Visaföreningskänslaochföljaklubbenspolicy Tackamotståndareochdomareeftermatchen VadkanjagsomspelareförväntamigavAnnebergsIF: Välutbildadetränare Träningstillfälleanpassattillåldersgrupp Attfåspelaenmatchiveckanundersäsong Vid14årsåldererbjudsjagattfåenledarutbildningochmöjlighetatthjälpatilli fotbollsskolan. Vid15årsålderfårjagendomarutbildningochfårbörjadöma7 mannamatcher Utbildningsmöjlighettillattbliengodfotbollsspelare 12

13 DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 Föräldrapolicy Komtillträningochmatch dittbarnvilldet Uppmuntraallaspelarnailagetundermatchen intebaradindotterellerson Uppmuntraibådemedochmotgång Geinteonödigkritikutanvarpositivochvägledande Respekterahurtränarendisponerarspelarna försökintepåverkahenne/honomunder matchenochsättdiginiklubbenspolicy Sedomarensomenvägledare kritiseraintehans/hennesbedömning Uppmuntradittbarntillattdelta pressainte Frågaommatchenvarrolig,spännandeochjuste intebaravadresultatetblev Setillattdittbarnharförnuftigutrustning överdrivinte Respekteraföreningensungdomsarbeteochpolicy Kompådeårligamötenadärmanresoneraromprinciperetc Tänkpåattdetärdittbarnsomspelarfotboll detärintedusjälv! AttvaraförälderiAnnebergsIF AnnebergsIFsträvarefterkvalitetraktigenomiverksamheten,detgällerocksådittdeltagandesom förälder: Underlättafördittbarngenomattsetillattbarnetvethurdetskallkommatilllagets bortamatcher. Omduintesjälvharmöjlighetattköra,kontaktanågonannanförälderochplanera samåkning. Föräldrarskainte kommenteravaddetegnaellerandrasbarngörunderträningeller match.dettaärledarnasansvarochdetblirförvirrandeförbarnetomdetbådeskalllyssna påledareochföräldrar. Detäroacceptabelt attföräldrarklagarpådomareellermotspelare. VariallalägenettföredömefördittbarnochAnnebergsIF. Försetränarenmedinformationomdittbarnomtexallergierellerandrahälsotillstånd. Förståvaddittbarnvillhautavsinidrottochstöttahenne/honomsåattmålenkanuppnås. Hjälpdittbarnattförståvadidrottenkanläraut. Dånisomföräldrarbetalarinmedlemsavgiften,godkänner niföreningensregleroch ärbereddaatttadelidetarbetesomfordrasförattvårabarnskallutvecklas. 13

14 DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 Ledarpolicy Somtränareärduansvarigförlagetsutrustningochskallsetillattbollar,koner,västar,mm finnstillgängligtvidträningstillfällen. Dusomtränareskallsetillattlagetärräddomvåraanläggningar,klubbstugor,planer,mm. Somledareärduansvarigförattlagetfårtillgångtillträningstider. Detärviktigtatthållaordningpåplanerna. Somledarehållerduredapåochfyllerilagetsnärvarolister.Närvarolistornaärväldigtviktiga fördetekonomiskastödvifårfrånkommunen. Information Hemsidan Föräldramöten Utvecklingssamtal Träningsråd Komvälförberedd.Försökattskrivanerövningarnasåattdukanvisadinakollegorföre träningenvadniskalltränapå. Komigodtidtillträningochmatch. Byggdinträningpåbarnsnaturligabehov=rörelse,glädje,engagemang,delaktighetoch förståelse.undvikövningardärspelarnablirståendeiradochväntarpåsintur. Setillattallaspelarnavidvarjeträningstillfällehartillgångtillvarsinboll. Geberömofta,användaldrignegativkritik. Läruthelhetenochförklaraövningenssyfte"Varförtränarvidetta?" Undvikattlärautteknikövningarnärutövarnaärtröttaelleromotiverade. Lärutgenomattvisa. Anpassaträningeneftergruppensmotivationochkunskapsnivå. Varaldrigräddförattgåinochbrytaochändraochförtydligaenmisslyckadövningochför bättreresultat.likaviktigtärattlåtaenövningsomfungerarbradraöverpåtiden,istället förattbytaövning. Försökattaldrigavslutaenteknikövningmedmisslyckatresultat. Läggindrickapauseriträningen. Gåfråndetlättatilldetsvåra. AnvändALLTIDbolliallaövningar. Låtspelarnahjälpatillattsamlaihopbollarochkonor. 14

Den Blå tråden. Annebergs IF:s Ungdomssektion

Den Blå tråden. Annebergs IF:s Ungdomssektion 2011 DenBlåtråden AnnebergsIF:sUngdomssektion DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsif:sungdomssektionspelarfotboll. DenBlåtrådenförAnnebergsIF:sUngdomssektion

Läs mer

SPELMODELLER 7-16 år

SPELMODELLER 7-16 år SPELMODELLER 7-16 år 1-4-3-3 Spelmodell ( organisation) Spelsätt ( arbetssätt och individuella kvalitéer) Filosofi i match 7-12 år Träna för spela 13-16 år Träna för att tävla 17-19 år Träna för att vinna

Läs mer

Utvecklingsplan detalj

Utvecklingsplan detalj Utveckling av Metod Barn är barn och inte små vuna. Barn och ungdomar ska tränas med metoder som är anpassade till deras mognad. Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå optimal utveckling.

Läs mer

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll Daniel Häger 2014 FOTBOLLSTECKEN Spelarens väg & riktning med boll Spelarens väg & riktning utan boll Mv Bollens väg & riktning Målvakt Bollhållare Mv / Försvarsspelare Anfallsspelare

Läs mer

Kronängs IF. Den svartvita tråden

Kronängs IF. Den svartvita tråden 2013 Kronängs IF Den svartvita tråden Styrelsen Kronängs IF 2013-05-20 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Huvudprinciper Anfallsspel... 3 3. Huvudprinciper Försvarsspel... 4 4. Träning och matcher för olika

Läs mer

Falköpings FK:s. verksamhetsidé

Falköpings FK:s. verksamhetsidé Falköpings FK:s verksamhetsidé Falköpings FK:s verksamhetsidé Vår verksamhetsidé är: Alla som vill spela fotboll är välkomna till FFK. Vår verksamhet skall bedrivas i en positiv anda och ett gott kamratskap.

Läs mer

FÖRSVARSSPEL. Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva.

FÖRSVARSSPEL. Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva. FÖRSVARSSPEL Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva. Lågt försvarsspel Försvarsspelet inleds ungefär i höjd med mittlinjen. Markeringsförsvar - Zonförsvar

Läs mer

Kronängs IF. Den svartvita tråden

Kronängs IF. Den svartvita tråden 2019 Kronängs IF Den svartvita tråden Styrelsen Kronängs IF 2019-03-27 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Huvudprinciper Anfallsspel... 3 3. Huvudprinciper Försvarsspel... 4 4. Träning och matcher för olika

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

SPELSYSTEM för 13-åringar

SPELSYSTEM för 13-åringar SPELSYSTEM för 13-åringar Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1 SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta spelarutbildningsplan SvFF 2 Fakta spelarutbildningsplan SvFF Nivå 2 3 Fakta spelarutbildningsplan SmFF Nivå 2 4 Träning 1, Passning och mottagning 5 Träning 2, Spelbarhet och

Läs mer

SPELSYSTEM 9-manna SKILLNADER MOT 2-3-1 (7-MANNA) FÖR 10-11 ÅRINGAR

SPELSYSTEM 9-manna SKILLNADER MOT 2-3-1 (7-MANNA) FÖR 10-11 ÅRINGAR SPELSYSTEM 9-manna Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior Förord Inledning Ett fotbollslag som har ett väl utvecklat passningsspel har stora förutsättningar för att spela bra anfallsfotboll och skapa målchanser. Passningsspelet är fundamentet i fotbollens anfallsspel.

Läs mer

Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK

Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK 1 6 7 år Riktlinjer för träning, match och deltagande i cuper, 6 9 år Träningsinnehållet i denna åldersgrupp tar vid där fotbollsskolan slutat. Betoningen

Läs mer

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Skegrie BK ska vara det självklara valet av fotbollsklubb för byn med omnejds invånare. Fotbollen bygger på att våra barn och ungdomar ska

Läs mer

Den som äger bollen äger spelet

Den som äger bollen äger spelet Den som äger bollen äger spelet Spelide Färjestadens GoiF Fotboll, vad är det? Fotboll är ganska enkelt, men ändå komplext i all sin enkelhet Spelsystem Ett spelsystem kan man säga är ett lags spelide

Läs mer

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen ska vara ett styrande dokument som anger riktlinjerna för hela verksamheten inom föreningen. Innehållet och grundprinciperna i dokumentet är allmängiltiga för ungdomsfotbollen. Detta dokument är en utveckling

Läs mer

Du är en ledare med ansvaret för att tillsammans med Dina spelare skapa en POSITIV STÄMNING där ALLA deltagare känner sig välkomna och viktiga.

Du är en ledare med ansvaret för att tillsammans med Dina spelare skapa en POSITIV STÄMNING där ALLA deltagare känner sig välkomna och viktiga. 1. Tränarens Roll Tränarens roll är mångsidig och krävande. Du är inte bara en instruktör och ansvarig för träningar och matcher, utan Din roll är mycket större än så. Du är en ledare med ansvaret för

Läs mer

Inledning. I alla övningar utgår vi ifrån Arbetsmodellen: VAD ska tränas VARFÖR ska det tränas HUR ska det tränas ÖVA organisation och anvisningar

Inledning. I alla övningar utgår vi ifrån Arbetsmodellen: VAD ska tränas VARFÖR ska det tränas HUR ska det tränas ÖVA organisation och anvisningar ÖVNINGSBANK Inledning Att vara ledare i fotboll är en ynnest, men man har också ett stort ansvar. Ett ansvar att ta vara på den tiden man har tillsammans med sina spelare och faktiskt lära dem fotboll.

Läs mer

Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF

Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF Vision Ungdomar i Tenhults IF verksamhet skall erbjudas möjlighet till en sådan utveckling sportsligt och socialt att de har möjlighet att konkurrera med de

Läs mer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer Grundförutsättningar i anfallsspel: * Spelbredd innebär: Ha ett bra avstånd i sidriktning (sidled) * Speldjup innebär: Ha ett bra avstånd i längdriktning (djupled) * Spelavstånd innebär: Ha bra bredd,

Läs mer

Riktlinjer för fotbollsverksamheten inom Ängby IF

Riktlinjer för fotbollsverksamheten inom Ängby IF 6-7 år genom lek med boll aktivera barnen, väcka och stimulera deras intresse för idrott och bollspel samt ge dem en allsidig motorisk träning lära barnen ta hänsyn till varandra och respektera enkla regler

Läs mer

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll FCD-MODELLEN för 5-7 manna fotboll Sportslig organisation 2011, gäller fr o m 1 november Kontaktvägar FC Djursholm FC Djursholm kansli 08-753 15 22 Sportchef Pär Mille Millqvist 0705-88612 mille@fcdjursholm.se

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Fotbollsskolan passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

SPELSYSTEM 4-4-2 för 18-19 åringar

SPELSYSTEM 4-4-2 för 18-19 åringar SPELSYSTEM 4-4-2 för 18-19 åringar Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner,

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden ska vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF ska vara väl insatta

Läs mer

Utvecklingssamtal Spelare

Utvecklingssamtal Spelare Utvecklingssamtal Spelare Hemuppgift Fanna BK P/F Spelarutveckling. Detta är en hemuppgift som vi tränare vill att ni går hem och svarar på. Den tar max 10-15 minuter att göra. Lämna tillbaka uppgiften

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3

SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3 SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

Ekerö IK Fotboll Damtrupp. Säsong 2015 Tränings- & Spelfokus

Ekerö IK Fotboll Damtrupp. Säsong 2015 Tränings- & Spelfokus Ekerö IK otboll Damtrupp M Säsong 2015 Tränings- & Spelfokus Agenda Vår spelidé Tränings- & Spelinriktning Spelsystem M Spelsystem Spelidé Vi vill vara ett spelförande lag med högt bollinnehav, vilket

Läs mer

SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt

SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

Utvecklingsplan Utvecklingsplan för ungdomar

Utvecklingsplan Utvecklingsplan för ungdomar Innehållsförteckning Kap. 1. Allmänt Utvecklingsplan för ungdomar 1.1 Målsättning med ÅKIB:s ungdomsverksamhet 1.2 Målsättning för tränare och ledare 1.3 Cuper och läger 2. Spelarutbildning 2.1 Spelarutbildning

Läs mer

SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11

SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11 SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11 UTGÅNGSPOSITIONER 4-1:2-3 dvs en fyrbackslinje med alternerande innerbackar, ett mittfält bestående av två mer offensiva spelare och en lite mer defensiv spelare (balansspelare)

Läs mer

UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom

UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom Mål och metoder per ålders grupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste

Läs mer

Barn- och ungdomspolicy. Riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll i GIF Nike

Barn- och ungdomspolicy. Riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll i GIF Nike Barn- och ungdomspolicy Riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll i GIF Nike Innehåll 1 Respektera alla s 2 2 Verksamhetens mål s 2 3 GIF Nikes övergripande spelidé s 3 4 Ungdomsverksamhetens struktur s

Läs mer

Spelar och ledarutbildningsplan

Spelar och ledarutbildningsplan Röda Tråden i 1 Spelar och ledarutbildningsplan Framtagen för att vi som ledare/instruktörer i Håbo FF skall ha ett stöd i vår planering av träningar och matcher samt hur föreningen vill att vi skall uppträda

Läs mer

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF Version 2, 2013 Reviderad 2012-01-22, 2012-02-12, 2012-03-05, 2013-01-02, 2013-02-04 2 Innehåll 1. OM RÖDA TRÅDEN...

Läs mer

Riktlinjer Barn - Ungdom

Riktlinjer Barn - Ungdom Barnfotboll 6 9 år Översikt träning Teknik: Anfallsspel: Försvarsspel: Fys.träning: 3 veckors perioder med samma tema. 3 veckor med samma tema. Innehåll se riktlinjer åldrar. Inget försvarsspel tränas.

Läs mer

Introduktion till spelmodeller

Introduktion till spelmodeller Introduktion till spelmodeller Introduktion till spelmodeller Som ett komplement till det kommande instruktionspaketet S2S har BPs akademi och Ungdomskommittén tagit fram detta dokument som syftar till

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Fokusområden: - Driva - Passa - Mottagning - Vändning - Riktningsförändring - Avslut - Väggspel - Spelbarhet, Spelavstånd Spelarens mognad Fysisk utveckling Lugn tillväxtperiod

Läs mer

Dalslands FF P99 Elitpojklägret -14 Träning 2 Anfallsspel och försvarsspel Övning 1 Tema: 1v1 Uppvärmning

Dalslands FF P99 Elitpojklägret -14 Träning 2 Anfallsspel och försvarsspel Övning 1 Tema: 1v1 Uppvärmning Dalslands FF P99 Elitpojklägret - Träning Anfallsspel och försvarsspel Övning Tema: v Uppvärmning v off - def, uppvärmning Utveckla förmågan att slå ut sin spelare både offensivt och defensivt Hur? Insuktionsmetod

Läs mer

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi Mål för UIFKs ungdomsverksamhet Huvudmål Att utveckla och utbilda varje individ i fotboll för att ge möjlighet till en berikad hobby och ett fotbollsspelande under längre tid. En bred och utåtriktad verksamhet

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2016 utgåva 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

Innehåll. Inledning 4. Individuell utveckling 6. Bli din egen tränare 7. Fotbollens teknik 11. Fotbollens anfallsspel 23. Fotbollens försvarsspel 30

Innehåll. Inledning 4. Individuell utveckling 6. Bli din egen tränare 7. Fotbollens teknik 11. Fotbollens anfallsspel 23. Fotbollens försvarsspel 30 Innehåll Inledning 4 Individuell utveckling 6 Bli din egen tränare 7 Fotbollens teknik 11 Fotbollens anfallsspel 23 Fotbollens försvarsspel 30 Fotbollen i samhället 34 Fotbollens träningslära 41 Skador

Läs mer

SvFFs Arbetsmodell. Vad? Öva passningsspel, orientera sig, rättvänd/felvänd spelare, spel på rättvänd (med fart)

SvFFs Arbetsmodell. Vad? Öva passningsspel, orientera sig, rättvänd/felvänd spelare, spel på rättvänd (med fart) Öva passningsspel, orientera sig, rättvänd/felvänd spelare, spel på rättvänd (med fart) Utveckla lagets och individens passningsspel och speluppfattning Hur? Insuktionsmetod V F V / V P F # Huvudvridning

Läs mer

Välkomna!! Tölö IF P -06

Välkomna!! Tölö IF P -06 Välkomna!! Tölö IF P -06 Föräldramöte P06 AGENDA den 22 mars Vilka är vi som tränar vilka är Ni föräldrar. Tölö IF:s fotbollsfilosofi. Tölö IF P -06 egna regler. Tölö IF P -06 regler Träningstider utomhus

Läs mer

Kvarterslag Fotbollslekis Avslutas med Strömmingscupen i mitten av oktober

Kvarterslag Fotbollslekis Avslutas med Strömmingscupen i mitten av oktober Utbildningsplan åldersklasser Syfte: Ge våra instruktörer tydlig vägledning om vilka moment och svårighetsgrader barnen/ungdomarna bör behärska i olika åldrar (6-15år) kopplat till vårt övergripande ramverk

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta spelarutbildningsplan SvFF 2 Fakta spelarutbildningsplan SvFF Nivå 3 3 Fakta spelarutbildningsplan SmFF Nivå 3 4 Träning 1, Speldjup 5 Träning 2, Spelbredd 8 Träning 3, Överlappning

Läs mer

Spelarutbildningsmatrisen En förklaring

Spelarutbildningsmatrisen En förklaring Spelarutbildningsmatrisen En förklaring Detta dokument innehåller en fördjupad beskrivning av de olika delarnas innehåll och samband. Syftet är att skapa en förståelse för varför Spelarutbildningsmatrisen

Läs mer

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna.

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna. Spelidé. Vi vill att FBK:s 11- mannafotboll ska innehålla en bra mix mellan glädje, ambition och social gemenskap. På planen ska varje lag inom FBK uppmuntras till att finna samarbeten, sträva efter individuell

Läs mer

Om man bara tittar på de praktiska delarna av fotbollen så kan man dela upp fotbollen i två delar - det individuella spelet och lagspelet.

Om man bara tittar på de praktiska delarna av fotbollen så kan man dela upp fotbollen i två delar - det individuella spelet och lagspelet. I säsongen 2011 kommer vi att spela i både division P13 DIV 4 och P13 DIV 5 i S:t Eriks Cupen. Vi har kommit fram till att det är bäst för er fotbollsutveckling att spela divisioner under den högsta. Anledningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR 2015 9-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR Målsättning föreningen Riktlinjer 9-manna Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt

Läs mer

TRÄNINGSPLANERING MOT SPELMODELLERNA

TRÄNINGSPLANERING MOT SPELMODELLERNA TRÄNINGSPLANERING MOT SPELMODELLERNA Allmän träningsfilosofi 7-9 ÅR Bollen ska alltid vara med Lära sig träna hitta drivkraften Träningen bör bedrivas mot den spelmodell som laget/klubben eftersträvar

Läs mer

TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN. Reviderad

TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN. Reviderad TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN Reviderad 20070201 Det här vill vi i TFF:s ungdomssektion Att skapa vi-känsla inom Tingsryds FF. Att ge barnen en social och fysisk träning.

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2016 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

Spelarutvecklingsplan för Boo FF

Spelarutvecklingsplan för Boo FF Spelarutvecklingsplan för Boo FF -mannafotboll Jan Mian, Boo FF Innehåll SJUMANNA (TIO-TOLV ÅR)... 4 Målsättning... 4 Teknisk träning... 4 Spelförståelseträning... 4 Fysisk träning... 4 Psykologisk/social

Läs mer

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009 2009-04-05 Sida 1 av 5 Välkommen till fotbollskolan Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära sig samarbeta. Drivkraften

Läs mer

Spånga IS Fotboll Ett sätt att utvecklas, ett sätt att umgås

Spånga IS Fotboll Ett sätt att utvecklas, ett sätt att umgås Spånga IS Fotboll Ett sätt att utvecklas, ett sätt att umgås Innehåll 1. Välkommen till Spånga IS Fotboll! 2. Själ våra grundvärderingar 3. Instruktion en gemensam utbildningsplan 3.1 Träning 3.1.1 Träningsupplägg

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll. i Hälsingland. Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll. i Hälsingland. Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 9-mannafotboll 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela, lek och lär, är mottot för all barn- och ungdomsfotboll.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK

UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning s.2 Verksamhetsidé s.3 Ledare och spelare s.4 Föräldramedverkan s.5 6-8 år s.6 9-10 år s.8 11-12 år s.10 13-14 år s.12 15-18

Läs mer

HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN

HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN ANTAGNA 2011 1 Inledning... 4 2 Målsättning, policy och talangutveckling... 5 2.1 Målsättning... 5 2.2 Drogpolicy... 6 2.3 Policy om rasism, mobbning

Läs mer

(c) Adam Gibbs 2014 Spelarutveckling ver 1.0

(c) Adam Gibbs 2014 Spelarutveckling ver 1.0 Tanken är att vid varje övning kunna visualisera momentet som i en match. Alltså vid ett passningsspel i diamant format skulle kunna vara mittback pass till vänster mitt, vänstermitt till forward. Få in

Läs mer

Innerback. Innerback. Rörelseschema:

Innerback. Innerback. Rörelseschema: Innerback Innerbackarna skall tillsammans med målvakten dirigera försvarsarbetet. T.ex. styra hur övriga spelare skall stöta på bollhållare runt straffområdet, markering vid fasta situationer samt att

Läs mer

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR Värderingsdokumentet är ett komplement till vår Vinröda tråd som är klubbens strategiska inriktningsdokument. I Näsets SK är alla som vill, välkomna att spela fotboll. Vi bedriver

Läs mer

Blå Tråden. Ungdomsfotbollen. Blå Tråden Ver 2.0

Blå Tråden. Ungdomsfotbollen. Blå Tråden Ver 2.0 Blå Tråden Ungdomsfotbollen Blå Tråden 2012. Ver 2.0 1 Barn- och ungdomsverksamheten inom Rengsjö Sportklubb är mycket viktig och att den sköts på rätt sätt är lika viktigt. Därför har klubben tagit fram

Läs mer

Så spelar vi 9-mannafotboll 2016

Så spelar vi 9-mannafotboll 2016 Så spelar vi 9-mannafotboll 2016 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2009 införde Göteborgs Fotbollförbund, efter ett antal års utvärdering, 9-manna som spelform

Läs mer

Markera med en ring kring lämpligt alternativ. Kommentera gärna om du vill förklara ditt betyg. A. Synpunkter/kommentarer:

Markera med en ring kring lämpligt alternativ. Kommentera gärna om du vill förklara ditt betyg. A. Synpunkter/kommentarer: Spelare: Lag: Datum: 1. Allmänna frågor Markera med en ring kring lämpligt alternativ. Kommentera gärna om du vill förklara ditt betyg. A. Hur trivs du i laget? A. Synpunkter/kommentarer: B. Hur tycker

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2014

Så spelar vi 3-mannafotboll 2014 Så spelar vi 3-mannafotboll 2014 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar FC Rosengårds fotbollspolicy Information till föräldrar Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att välkomna dig och ditt barn till klubben. Vår målsättning är att ge ditt barn den bästa

Läs mer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer Fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Anfallsspelare När det egna laget har bollen är samtliga spelare anfallsspelare. Försvarsspelare När det egna laget försvarar är samtliga spelare försvarsspelare.

Läs mer

Träningsprogram (T) - :: Secrets to Soccer ::

Träningsprogram (T) - :: Secrets to Soccer :: Sida 1 av 6 Träningsprogram Gjord av Total tid GFF Spelarlyftet Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter Datum 2009-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgruper Spelsystem - F14, P14 Öppna kommentarer Zonlagsträning

Läs mer

SPELARUTBILDNINGSPLAN

SPELARUTBILDNINGSPLAN SPELARUTBILDNINGSPLAN FBK Karlstad UNGDOMSEKTION Fotboll 2010 2009-09-17 Utgåva 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan: Inledning 3 Mål för FBK Karlstad 4 ANDAN I FBK Karlstad 5-6 Åldersgrupp 8 9 år 7-9 Åldersgrupp

Läs mer

Svensk Innebandys Utvecklingsplan. Innebandyspelaren

Svensk Innebandys Utvecklingsplan. Innebandyspelaren Svensk Innebandys Utvecklingsplan Innebandyspelaren Svensk Innebandys Utvecklingsplan Min resa med dig: 1)Varför tränar den blå innebandyspelaren innebandy? Vilka behov vill bli tillgodosedda? 2)Varför

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 14 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 3 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

spelarutbildning LIF-Ungdom Policy - träningsinriktning Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen

spelarutbildning LIF-Ungdom Policy - träningsinriktning Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen LIF-Ungdom spelarutbildning Policy - träningsinriktning Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen Hur många tränare är vi? Hur många träningspass? Vad ska vi träna på? Varför? Hur? Vilka instruktionspunkter

Läs mer

Fotbollsskolan. skott.indd 1 07-06-05 16.17.58

Fotbollsskolan. skott.indd 1 07-06-05 16.17.58 Fotbollsskolan skott.indd 1 07-06-05 16.17.58 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära sig

Läs mer

SPELARUTBILDNINGSplan

SPELARUTBILDNINGSplan SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSplan Sammanfattning 1.0 Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan Svenska Fotbollförbundet Box 1216SE, 171 23 Solna Besöksadress: Evenemangsgatan 31, Solna

Läs mer

Morömodellen Utbildningsplan för Morön BK

Morömodellen Utbildningsplan för Morön BK 6-8 s Morömodellen 2014 6-8 Träningen ska genomsyras av lek och kärlek till bollen, allt ska vara roligt. Det är viktigt att lära barnen tycka om fotboll. Alla ska spela lika mycket och på olika platser

Läs mer

SPELSYSTEM 5-manna UTGÅNGSPOSITIONER

SPELSYSTEM 5-manna UTGÅNGSPOSITIONER SPELSYSTEM 5-manna För alla 8-9 års lag, rekommenderar vi att man spelar 5-manna fotboll enligt principen 2-2. Spelsystemet präglas av enkelhet där det naturligt uppstår många 1 mot 1 situationer som löses

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 11-manna 16-19 år Seniorer Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare.

Läs mer

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Som fotbollsförening skall BFK verka för att våra ungdomar utvecklas till goda fotbollsspelare och

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2016 utgåva 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela,

Läs mer

Så spelar vi 5-mannafotboll 2015

Så spelar vi 5-mannafotboll 2015 Så spelar vi 5-mannafotboll 2015 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Fr.o.m. 2012 så spelas all 5-manna fotboll utomhus och inomhus endast av 8-9 åringar

Läs mer

Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK.

Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK. 1 (5) Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK. Westerviks IBK är en förening som det ska vara kul att tillhöra och man ska vara stolt över att vara en del av föreningen. Vi ska måna om varandra och ställa upp

Läs mer

Ungdomspolicy Halmstad Hockey

Ungdomspolicy Halmstad Hockey Vi vill: Ge våra ishockeyungdomar en meningsfull fritidssysselsättning i en god miljö och hjälpa varje spelare till att bilda sig en positiv självuppfattning som individ och hockeyspelare. Låta våra hockeyungdomar

Läs mer

Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med

Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med 7 - mannafotboll Man bör träna dubbelt så många gånger som man spelar match. Tänk på att träning är viktigare än match och att matchen är

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2015

Så spelar vi 3-mannafotboll 2015 Så spelar vi 3-mannafotboll 2015 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

Skånes FF:s UK informerar

Skånes FF:s UK informerar Skånes FF:s UK informerar www.skaneboll.se 1 Uppdaterad: 2011-11-14 Så här fortsätter du från gamla utbildningen: Steg 3 Steg 2/U3 Steg 1/U2 Grundkurs/U1 Så här fortsätter du från gamla utbildningen: Mv

Läs mer

Det blåvita spelet. Din guide för innebandyträning i Värmdö IF. Version 1.0, uppdaterad 110405

Det blåvita spelet. Din guide för innebandyträning i Värmdö IF. Version 1.0, uppdaterad 110405 Det blåvita spelet Din guide för innebandyträning i Värmdö IF Version 1.0, uppdaterad 110405 Välkommen Denna guide ska fungera som stöd och inspiration för dig som innebandyledare i Värmdö IF. Här hittar

Läs mer

FÖRÄNDRADE SPELFORMER

FÖRÄNDRADE SPELFORMER FÖRÄNDRADE SPELFORMER Barn- och ungdomsfotboll på barns och ungdomars villkor Beslutsunderlag på Ungdoms-Repskapet 2012 Norrbottens Fotbollförbund BAKGRUND NFFjobbar med att förbättra spelarutbildningen

Läs mer

Så spelar vi 11 mot

Så spelar vi 11 mot Så spelar vi 11 mot 11 2017 Uppdaterad: 170127 1 Mer utvecklande spel Fokus på helhet Laget samverkar för att prestera Fr.o.m. 15 år är spelarna är mogna för att spela på fullstor plan och då med mer fokus

Läs mer

Så spelar vi 11 mot

Så spelar vi 11 mot Så spelar vi 11 mot 11 2017 Uppdaterad: 170404 1 Mer utvecklande spel Fokus på helhet Laget samverkar för att prestera Fr.o.m. 15 år är spelarna är mogna för att spela på fullstor plan och då med mer fokus

Läs mer

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland.

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-mannafotboll Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-manna skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket bollkontakt. Detta skall genomsyra

Läs mer

SSK F-05 MANUAL FÖR 7-MANNASPEL

SSK F-05 MANUAL FÖR 7-MANNASPEL SSK F-05 MANUAL FÖR 7-MANNASPEL INTRODUKTION Tanken med "manualen" är att samtliga spelare i SSK F-05 ska känna till och behärska vårt spelsystem för 7-manna, med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer