Spelar och ledarutbildningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spelar och ledarutbildningsplan"

Transkript

1 Röda Tråden i 1

2 Spelar och ledarutbildningsplan Framtagen för att vi som ledare/instruktörer i Håbo FF skall ha ett stöd i vår planering av träningar och matcher samt hur föreningen vill att vi skall uppträda i vår ledarroll. Utbildningsplanen omfattar spelare från 7-16 år. Värdegrund/Verksamhetsidé Håbo FF ska bedriva fotbollsverksamhet för invånare i Håbo kommun som vill spela fotboll, fokus ska vara på barn och ungdomar men även verksamhet för vuxna ska erbjudas. Vi ska sträva efter en långsiktig spelar- och ledarutveckling som tar sikte på vår vision. I Håbo FF ska vi tillsammans hjälpa och stötta varandra och sträva efter samarbete. Vi ska också visa hjärta, engagemang och vara stolta över vår förening. I Håbo FF ska det vara fokus på glädje och att ha kul. I Håbo FF ska vi visa respekt och hänsyn mot alla, intern och externt. I Håbo FF ska man få en personlig utveckling och stärka självkänslan och självförtroendet. Alla är välkomna i Håbo FF. Det ska vara ordning och reda i Håbo FF, i alla led. Alla ska följa stadgar, verksamhetsplan, Röda tråden och föreningens värdegrunder. Vi ska alltid uppvisa professionalism i alla led och alltid tänka på att vi representerar Håbo FF. Alla ska veta vad Håbo FF står för och hur föreningen fungerar. I Håbo FF ska det vara utbildning för alla på rätt nivå (ex. ledarutbildningar i Röda tråden). I Håbo FF ska vi sätta de aktivas hälsa i fokus. Ett mål är att alla ska må bra och vi ska informera våra aktiva om kost, sömn och fysisk rörelse och hur det påverkar kroppen. I Håbo FF ska spelarna kämpa för att vinna och nå bra resultat medan ledarna ska fokusera på utveckling av spelare. Håbo FF ska vara självförsörjande till vårt Dam och Herr lag. Det är viktigt att både ledare och föräldrar tänker på att vi har med barn att göra och därför anpassar kraven därefter. Skolarbetet går alltid i första hand. Vi vill erbjuda våra ungdomar möjlighet till fotbollsträning året runt. Genom vår utbildningsplan skall vi hålla hög kvalité på utbildningen och därmed öka möjligheterna att få fram välutbildade spelare. Vi skall ha en verksamhet som gör det möjligt för ungdomarna att, parallellt med den aktiva tiden, utbilda sig till ledare, domare mm i klubben. Vision Håbo FF 2030! Håbo FF har en bred och stabil ungdomsverksamhet så att seniorlagen är självförsörjande! Håbo FF har en fantastisk VI-känsla som gör att alla medlemmar bygger upp föreningen och engagerar sig där det behövs! Håbo FF arrangerar en Håbo FF-dag med aktiviteter på dagen och medlemsfest på kvällen för barn, ungdomar, seniorer, ledare och föräldrar! Håbo FF spelar i division 1 med damlaget och i division 2 med herrlaget! Håbo FF har fantastiskt bra anläggningar för att bedriva verksamheten på! Håbo FF är förstavalet för alla som vill spela fotboll i Håbo kommun! Håbo FF har 2000 medlemmar! Håbo FF har en fungerande ungdomssektion som ansvarar över ungdomsverksamhet 2

3 Vision Uppdraget uppfyller kräver Aktiviteter möjliggör genererar/ omsätter Medel/ Resurser Bestämmer Deltar Bidrar Medlemmen Värdegrund P02 Herr F04 P99 Dam F01 3 Herr P02 Dam F04 F01 P99

4 Drog och våld policy Håbo FF Håbo FFs mål är att skapa en drogfri, social och trygg gemenskap för våra barn och ungdomar. Alla aktiva inom föreningen skall arbeta drogförebyggande för att öka idrottens trovärdighet och se till att vår förening tar ett stort socialt ansvar. Håbo FF ska vara en drogfri idrottsförening. Det innebär absolut förbud för föreningens aktiva, ledare och tränare att vara påverkade eller bruka droger i samband med idrottslig verksamhet. Med droger avses alkohol, narkotika och/eller dopingklassade läkemedel. Idrottsövare som absolut behöver medicin som omfattas av dopingreglerna ska ansöka om dispens. Regler, indelning i tävlingsnivåer och ansökningshandlingar finns tillgängliga på RF:s hemsida. Restriktivitet ska råda beträffande alkohol i samband med fotbollsavslutningar och föreningsfester. Precis som övriga idrottsvärlden och samhället i stort vill Håbo FF minska alkoholkonsumtionen i allmänhet, men framförallt senarelägga ungdomarnas alkoholdebut. Håbo FF har som mål att ge våra barn en frizon från alkohol och droger. Konsumtion av alkohol leder bl.a till vätskeförlust, sämre återhämtning, ge högt blodtryck m.m. När det gäller doping och narkotika så är allt bruk och även hantering av dessa förbjuden enligt svensk lag och därmed alltså helt oacceptabelt. Detta får INTE förekomma i vår verksamhet. Håbo FF tillåter inte att våra spelare, ledare och tränare brukar droger under träning, cuper eller annan verksamhet som arrangeras av Håbo FF eller då man representerar föreningen. Om vi upptäcker att våra regler avseende alkohol inte följs kommer vi att uppmärksamma personen i fråga om våra riktlinjer. Vid fall med inblandade under 18 år kommer kontakt tas med berörd ledare samt målsman till den inblandade. Vid upprepade förseelser beslutar styrelsen i Håbo FF vad påföljden blir. Det kan tex bli aktuellt med avstängning/uteslutning ur föreningen. Om vi upptäcker att våra regler avseende doping och narkotika inte följs kommer detta att polisanmälas. Inom Håbo FF gäller nolltolerans mot våld/hot och ordningsstörningar. Vid fall med inblandade under 18 år kommer kontakt tas med berörd ledare samt målsman till den inblandade. Vid upprepade förseelser beslutar styrelsen i Håbo FF vad påföljden blir. Det kan tex bli aktuellt med avstängning/uteslutning ur föreningen. När det gäller tobak så är idrottsledaren en viktig social förebild. Ledarens förhållningssätt till bl.a tobak kan påverka värderingar som barnen och ungdomarna bär med sig senare i livet. Bruk av tobak ger försämrade idrottsresultat. Tobak leder till bl.a. försämrad skadeläkning, sämre muskeltillväxt m.m. Mer finns att läsa i Upplands Fotbollsförbunds drog och tobakspolicy under Håbo FF s flik Drogpolicy. 4

5 Organisationen runt ett lag För att ett lag skall kunna finnas och fungera krävs det ett antal personer som utför uppgifter inom laget. Lagledare/kontaktperson har huvudansvaret för lagets verksamhet och är lagets formella kontaktperson gentemot styrelse, kansli, föräldrar etc. Tränarna, som det bör finnas minst en per 10 spelare i laget, har det fotbollsmässiga ansvaret för träningar och matcher. Vid flera tränare bör en utses som huvudansvarig. Lagkassören hanterar lagkassan och lagets kassabok. Föräldrargruppen ansvarar för samordning av aktiviteter omkring laget såsom kioskverksamhet, insamling till lagkassan etc. Sponsoransvarig samordnar lagets sponsorintäkter samt deltager i föreningens sponsorgrupp där föreningen är i fokus. Fadderverksamhet inom Håbo FF Till hjälp för de lag som kommer nya in till Håbo FF varje år finns ett faddersystem där de lag som är fem år äldre agerar faddrar. Ex F02 faddrar åt F07 och P02 faddrar åt P07 då de hunnit samla på sig tillräcklig med kunskap om hur ett lag bör fungera. Dessa faddrar driver ett antal träningar på våren där föräldrar till de aktiva sedan förväntas ta över. Som ledare i Håbo FF vill vi att du: - Följer Röda tråden. - Föregår med gott exempel både på och utanför planen och är lyhörd för hur andra tänker och känner. - Förstår och uppskattar att ungdomar har olika fysiska och psykiska förutsättningar att utvecklas som fotbollsspelare. - Motverkar utslagning genom att aldrig tolerera att mobbning och tråkningar förekommer. - Motverkar ALLA former av övergrepp mot barn. - Skapar en tolerant, öppen och uppmuntrande atmosfär bland dina spelare. - Tänker på att kritik skall ges i positiv anda. - Se till att bedriva en inspirerande och stimulerande fotbollsverksamhet. - Planerar och kommer alltid väl förberedd till träningar och matcher samt uppträder "Håbo FF-klädd". - Ha som målsättning att alla går från träningen med ett stärkt självförtroende. - Låt aldrig en sjuk eller skadad spelare deltaga i match eller träning. - Ställ inte högre krav än vad spelarna klarar av! - Ha en positiv attityd. - Uppmuntra och ge beröm. - Kritisera aldrig domare eller motståndare. - Lämnar in utdrag ur belastningsregistret Som spelare i Håbo FF vill vi att du: - Kommer i tid - Har rätt inställning - Har rätt utrustning - O tolerans mot alkohol, droger och mobbing - Visar hänsyn mot ledare, medspelare, motspelare och domare 5

6 Som förälder i Håbo FF vill vi att du: - Visar hänsyn mot ledare, spelare, domare och andra föräldrar - Deltager i föreningens aktiviteter - Är öppen och engagerad - Skiljer på barnets vilja och mål med fotbollen och dina ambitioner som förälder. - Stöttar och pushar ditt barn, så länge det är barnets egen vilja att spela fotboll som är drivkraften - Heja istället för att gnälla - Ha representanter med i föreningens styrelse och sponsorgrupp samt lagets föräldrargrupp Kom ihåg: Barn gör inte som du säger utan som du gör Lagkänsla När vi går ut på planen för träning eller match skall vi skapa ett engagemang och en vilja att göra vårt bästa. Går det bra i matchen och laget vinner, måste vi få känna och ge uttryck för segerglädje. Men det är viktigt att glädjen över en vunnen match inte blir till hån av en besegrad motståndare. Lika självklart som att få känna glädje vid vinst är det viktigt att vi stöttar och uppmuntrar varandra vid en motgång och får visa och känna besvikelse. Vinna till varje pris, eller? När det gäller ungdomsfotboll får vi aldrig glömma bort att verksamheten skall bygga på kamratskap, lagkänsla och "Fair Play". Varje enskild spelares personliga utveckling är viktig. Dock är laget och föreningen nr 1. Ju högre upp i åldersgrupperna vi kommer desto mer tävlingsinriktad blir fotbollen. Vi har därför en policy/utbildningsplan för hur träning och utbildning skall ske i olika åldrar. Administrativt Nya spelare: När det kommer en ny spelare till ditt lag bör man låta han/hon träna tre gånger med laget innan man tar upp personuppgifter. Om spelaren kommer från en annan klubb skall vi se till att denna klubb informeras antingen av spelaren själv eller av vår ledare. Som ledare får du inte ta kontakt med andra lags spelare utan Håbo FF styrelsens godkännande. Tränaren/Ledaren I de yngre åldrarna är lek och lustbetonad träning viktigare än serie- och cupspel. Vi måste därför anpassa träningen till de olika åldrarna. För att bli en bra fotbollsspelare måste teknik och bollbehandling grundläggas tidigt. Konditionsträning, gärna med boll, bör startas vid 9 års ålder. Styrketräning med annat än den egna kroppstyngden skall ej förekomma alls innan 15 års ålder. 6

7 Utbildning För att vi ska kunna leva upp till våra målsättningar med verksamheten krävs att våra ledare/tränare och domare får utbildning. Vi har som mål i Håbo FF att få en fin tradition av välutbildade ledare och vi har därför följande målsättning när det gäller tränarens utbildning: Fotbollsskolan 5-6 år Föräldrar Intern kurs 7-9 år Tränare: Föräldrar Avspark Lagledare: Förälder Avspark år Tränare: Föräldrar Bas 1 Ledarskap Lagledare: Förälder Avspark år Tränare: Föräldrar Bas 1 Teknik Lagledare: Förälder Avspark år Tränare: Icke föräldrar/föräldrar Bas 2 Lagledare: Förälder Bas 1 Ledarskap Juniorer Tränare: Icke föräldrar/föräldrar Lagledare: Icke förälder/förälder Seniorer Tränare: Icke föräldrar Lagledare: Icke förälder/förälder Träningsråd Kom väl förberedd. Försök att skriva ner övningarna så att du kan visa dina kollegor före träningen vad Ni skall träna på. Kom i god tid till träning och match. Bygg din träning på barns naturliga behov = rörelse, glädje, engagemang, delaktighet och förståelse. Undvik övningar där spelarna blir stående i rad och väntar på sin tur. Se till att alla spelarna vid varje träningstillfälle har tillgång till var sin boll. Ge beröm ofta. Lär ut helheten och förklara övningens syfte "Varför tränar vi detta?" Undvik att lära ut teknikövningar när utövarna är trötta eller omotiverade. Lär ut genom att visa. Anpassa träningen efter gruppens motivation och kunskapsnivå. Det är bra att nivåanpassa träningarna. Var aldrig rädd för att gå in och bryta och ändra och förtydliga en misslyckad övning och för bättre resultat. Lika viktigt är att låta en övning som fungerar bra dra över på tiden, i stället för att byta övning. Försök att aldrig avsluta en teknikövning med misslyckat resultat. Lägg in drickapauser i träningen. Gå från det lätta till det svåra. Använd ALLTID boll i alla övningar. Låt spelarna hjälpa till att samla ihop bollar och konor. 7

8 Träning / match Träningsmoment Ett normalt träningspass varar i minuter och uppdelas i följande moment: Uppvärmning inkl knäövningar: ca min Behövs för att få igång cirkulation och uppnå en gynnsam temperatur i muskeln. Avsikten är att förbereda kroppen för hårdare aktivitet och undvika skador. Bollen bör vara med så mycket som möjligt. För knäövningar finns det gratisappar för smartphones. Töjning: 7 10 min Syftar till att öka och bibehålla den naturliga rörlighet som finns hos barn och ungdomar. I de yngre åldrarna 5-12 år räcker det med töjning. Högre upp I åldrarna görs träningen mer speciell för att förbättra rörelseomfånget i de leder som är mest utsatta i fotboll. Stretching/nedjoggning är också mycket viktig för att förebygga skador. Stretchning av muskler görs först efter 20 min efter avslutad match/träning så att musklerna kallnar lite, glöm ej nedjoggning efter träning/match. Teknikträning: 30 min Under barn och uppväxtåren är det lätt att lära in nya rörelser och färdigheter. En särskilt gynnsam period är mellan 8-12 år. Mycket stor del av träningstiden just i dessa åldrar bör därför ägnas åt teknik. Självklart måste vi även i fortsättningen träna teknik, men nu i ett högre tempo och genom stegring av svårighetsgraden på övningarna. Spelträning: 30 min Innefattar spel, smålagsspel och spelmoment. I denna form av träning måste spelaren tillämpa och utnyttja sina tekniska och taktiska kunskaper. Träningen ger stora möjligheter att lära spelarna spelets grundförutsättningar. Genom styrningar i spelet får man spelarna att i spelträningen använda och öva på något speciellt moment. Barn har också roligt genom att spela små lags spel. Spelformen ger stora möjligheter att dribbla och göra mål vilket motiverar ytterligare. Försök att få en positiv inställning till träning Träningen skall handla om att UTVECKLA, UPPFOSTRA och UTBILDA våra spelare. Vi skall planera och arbeta på lång sikt för att nå bra resultat. Proportionerna mellan träning och matcher Att spela match är självklart något som alla spelare ser fram emot. Träningen skall dock vara den dominerande delen eftersom den ger våra spelare möjlighet att förbättra sina kunskaper och därmed skapa en fast grund för sitt fotbollsutövande. Matchen kan i sin tur fungera som en slags utvärdering av det spelaren har lärt sig under träningarna. Antalet tränings- och matchtillfällen bör variera beroende på spelarens ålder. Vi måste ge spelaren en chans att återhämta sig fysiskt såväl som psykiskt mellan matcherna. Antalet träningar bör vara minst dubbelt så många som antalet matcher. Sträva efter att alltid ha minst två träningar mellan matcherna. Nivåanpassning När barn och ungdomar ska träna med och tävla mot varandra är det ur inlärningssynpunkt allra bäst om de ligger på ungefär samma nivå. Med nivåanpassad träning kan spelargruppen delas upp efter spelarnas nivå vid en del av träningstiden samt vid en del matchtillfällen. Håbo FF uppmuntrar till nivåanpassad träning när tränare/ledare uppfattar att det är lämpligt, och tar det ansvar som krävs, för hela spelargruppen. Man låter samtliga spelare träna och spela på sin nivå för att kunna utvecklas, med fokus på spelarnas långsiktiga behov och utveckling. 8

9 Samarbete mellan åldersgrupperna Håbo FF ser gärna att man samarbetar mellan åldersgrupperna i både tränings och matchsammanhang. Gärna att de yngre går upp och provar på träning/match med åldersgruppen över för utvecklingens skull. Rekommenderade cuper Pilsbocupen 6-8 år Aroscupen 8-10 år Örebrocupen eller Dalecarlia cup år Gothia cup 12 år och uppåt UNGDOMSFOTBOLL 5 6 ÅR Träning Det viktigaste är att ha roligt med en fotboll under lekfulla former och att lära sig fungera i grupp. Grundläggande regelkunskap. De barn som deltager i andra aktiviteter skall inte hindras att göra detta. Omfattning Utomhusträning 1 gång i veckan Inomhusträning 1 gång i veckan under vinterhalvåret Rekommenderad tränings längd 60 min i veckan. Teknik Löpa med boll Stanna bollen Vända med bollen Tillslag, passa till medspelare Lekar med boll Smålagsspel, alla rör bollen mer Anfallsspel All träning är anfallsinriktad Försvarsspel I denna ålder tränar vi inte på försvarsspel Hur? Mycket lekar och stafetter Övningar i smågrupper så alla får mycket bollkontakt. Tävling/matcher Existerar inte Ansvar som förälder: Är med vid träning Heja på hela laget ej på enskild spelare Visa hänsyn mot ledare, spelare och andra föräldrar Deltaga i föreningens aktiviteter Kom ihåg: "Barn gör inte som du säger utan som du gör" 9

10 UNGDOMSFOTBOLL 7 9 ÅR Träning Fortfarande ska leken och glädjen att leka med en fotboll sättas i centrum. Det viktigaste är att ha roligt med en fotboll under lekfulla former och att lära sig fungera i grupp. Grundläggande regelkunskap. Knäkontroll. Det finns gratisappar för smartphones. De barn som deltager i andra aktiviteter skall inte hindras att göra detta. Omfattning Utomhusträning 2 gånger i veckan Inomhusträning 1 gång i veckan under vinterhalvåret Rekommenderad tränings längd 60 min per gång. Teknik Löpa med boll Stanna bollen Vända med bollen Tillslag, passa till medspelare Skott (bredsida och vristskott) Finter, passningsfint och skottfint Börja träna att nicka stillastående Lekar med boll Smålagsspel, alla rör bollen mer Inkast Anfallsspel All träning är anfallsinriktad Börja träna på passningsskugga att göra sig spelbar Försvarsspel I denna ålder tränar vi inte på försvarsspel Hur? Mycket lekar och stafetter Övningar i smågrupper så alla får mycket bollkontakt. Smålagsspel Det är bra att nivåanpassa träningen Tävling Knatteligan - alla spelar lika mycket Ansvar som förälder: Önskvärt att man är med vid träning Heja på hela laget ej på enskild spelare Deltaga i föreningens aktiviteter Utse 1 representant till styrelsen Utse 1 representant till föreningens sponsorgrupp Bilda en föräldrargrupp Visa hänsyn mot ledare, spelare, domare och andra föräldrar Kom ihåg: "Barn gör inte som du säger utan som du gör" 10

11 UNGDOMSFOTBOLL ÅR Träning I denna ålder ska spelarnas tekniska och taktiska färdigheter förbättras ytterligare samt att vi skall få spelarna att tänka fotboll på rätt sätt. Vi skall ha en allsidig träning där vi också jobbar med våra svaga sidor som fotbollsspelare. Smålagsspel och teknikträning ska dominera träningen. Spelarna ska lära sig de vanligaste fotbollstermerna. Knäkontroll. Det finns gratisappar för smartphones. De barn som deltager i andra aktiviteter skall inte hindras att göra detta. Omfattning Utomhusträning 2-3 gånger i veckan Inomhus- och/eller grus träning en gång i veckan vintertid Rekommenderad tränings längd min per gång. Teknik Finter utöka antalet finter med t.ex. kroppsfint och överstegsfint Driva bollen i hög fart med riktningsförändring. Skott nu även i fart och på volley Passningsspel med båda fötterna lägg till längre vristpassningar och med utsidan Bollmottagning med båda fötterna och även med lår och bröst Nicka med precision och kraft Vändning olika typer av vändningar Anfallsspel Passningsskugga Spelavstånd, spelbredd och speldjup Väggspel Försvarsspel Försvarssida Markering Hur? Teknikträning Spelövningar Smålagsspel Spelmoment Speciell målvaktsträning Viktigt att börja prata i spelet Det är bra att nivåanpassa träningen Tävling/matcher Seriespel Cupspel får ske utanför Uppland Uttagning till matchspel får ske efter träningsnärvaro om andra idrotter beaktas. Ansvar som förälder: Heja på hela laget ej på enskild spelare Deltaga i föreningens aktiviteter Utse 1 representant till styrelsen Utse 1 representant till föreningens sponsorgrupp Föräldrargrupp är fungerande 11

12 Visa hänsyn mot ledare, spelare, domare och andra föräldrar Kom ihåg: "Barn gör inte som du säger utan som du gör" UNGDOMSFOTBOLL ÅR Träning Här utökas tempot på träning och matcher och ställer där med högre krav på spelarnas inställning och intresse att förbättra sig som fotbollsspelare. Spelarnas kreativitet skall särskilt utvecklas. Spelarna ska här på ett bra sätt skolas in i 11-mannafotbollen. De skall få utbildning på olika platser i laget, men med inriktning på specialisering. Knäkontroll. Det finns gratisappar för smartphones. Omfattning Utomhusträning 2-3 pass i veckan Inomhusträning en gång och utomhusträning en gång i veckan vintertid Rekommenderad tränings längd min per gång Livsföring med allsidig kost och goda matvanor samt rejäl sömn Teknik Repetering av tidigare moment Nu med högre krav på kvalitet, tempo och användning av båda fötterna Crossbollar viktigt med bra precision och tillslag på boll vid längre passningar Finter träna in ytterligare några finter Nicka nu med upphopp, både anfalls- och försvarsnickar Anfallsspel Fortsätta utveckla grund förutsättningarna spelbredd, spelavstånd och speldjup Tillbakaspel och understöd Spel på markerad spelare Vända spelet, v-löpningar Överlämning, överlappning Inlägg, fasta situationer Försvarsspel Försvarssida och markering ska fungera utan problem Grunderna i press, understöd, täckning, överflyttning, zon-markering och man-man markering ska tas upp Övrigt Snabbhetsträning med och utan boll Hur? Teknikträning, individuellt och i smågrupper Smålagsspel Spelövningar Spelmomentsövningar Helplansspel Spel med tillslagsbegränsning Speciell målvaktsträning Det är bra att nivåanpassa träningen 12

13 Tävling Seriespel Cupspel får ske utanför Uppland Nivåanpassning men ej toppning får ske. Träningsnärvaro primeras säsongsvis Ansvar som förälder: Deltaga i föreningens aktiviteter Ha 1 representant i styrelsen Ha 1 representant i föreningens sponsorgrupp Föräldrargrupp är fungerande Visa hänsyn mot ledare, spelare, domare och andra föräldrar Kom ihåg: "Barn gör inte som du säger utan som du gör" UNGDOMSFOTBOLL ÅR Träning Här utökas tempot ytterligare på träning och matcher och ställer där med ännu högre krav på spelarnas inställning och intresse att förbättra sig som fotbollsspelare. Utbildning med inriktning på specialisering av anfall, mittfält och försvar. Spelarna ska här på ett bra sätt skolas in i seniorlagen dock tillhör man i första hand sitt lag.. Omfattning Utomhusträning 3-4 pass i veckan Inomhusträning 2 gånger i veckan vintertid Rekommenderad tränings längd 90 min per gång Livsföring med allsidig kost, goda matvanor samt rejäl sömn Teknik Repetering av tidigare moment nu med ännu högre krav på kvalitet, tempo och användning av båda fötterna Crossbollar viktigt med bra precision och tillslag på boll vid längre passningar Nicka nu med upphopp, både anfalls- och försvarsnickar Anfallsspel Fortsätta utveckla grund förutsättningarna spelbredd, spelavstånd och speldjup Spelet utan boll Försvarsspel Försvarssida och markering skall fungera utan problem Press, understöd Täckning, överflyttning Zon markering och man-man markering Hur? Teknikträning, individuellt och i smågrupper Smålagsspel Spelövningar Spelmomentsövningar Helplansspel Spel med tillslagsbegränsning Speciell målvaktsträning 13

14 Tävling Seriespel Nivåanpassning får ske. Träningsnärvaro primeras säsongsvis Ansvar som förälder: Deltaga i föreningens aktiviteter Ha 1 representant i styrelsen Ha 1 representant i föreningens sponsorgrupp Föräldrargrupp är fungerande Visa hänsyn mot ledare, spelare, domare och andra föräldrar Kom ihåg: "Barn gör inte som du säger utan som du gör" JUNIORFOTBOLL Träning Här utökas tempot ytterligare på träning och matcher och ställer där med ännu högre krav på spelarnas inställning och intresse att förbättra sig som fotbollsspelare. Utbildning med inriktning på specialisering av anfall, mittfält och försvar. Spelarna ska här på ett bra sätt skolas in i seniorlagen dock tillhör man i första hand sitt lag.. Omfattning Utomhusträning 3-4 pass i veckan Inomhusträning 2 gånger i veckan vintertid Rekommenderad tränings längd min per gång Livsföring med allsidig kost, goda matvanor samt rejäl sömn Teknik Repetering av tidigare moment nu med ännu högre krav på kvalitet, tempo och användning av båda fötterna Crossbollar viktigt med bra precision och tillslag på boll vid längre passningar Nicka fortsätta med upphopp, både anfalls- och försvarsnickar Anfallsspel Fortsätta utveckla grund förutsättningarna spelbredd, spelavstånd och speldjup Spelet utan boll Försvarsspel Försvarssida och markering skall fungera utan problem Press, understöd Täckning, överflyttning Zon markering och man-man markering Hur? Teknikträning, individuellt och i smågrupper Smålagsspel Spelövningar Spelmomentsövningar Helplansspel Spel med tillslagsbegränsning Speciell målvaktsträning Tävling Seriespel 14

15 Ansvar som förälder: Deltaga i föreningens aktiviteter Ha 1 representant i styrelsen Ha 1 representant i föreningens sponsorgrupp Föräldrargrupp är fungerande Visa hänsyn mot ledare, spelare, domare och andra föräldrar Fixa en extern tränare SENIORFOTBOLL Träning Här utökas tempot ytterligare på träning och matcher och ställer där med ännu högre krav på spelarnas inställning och intresse att förbättra sig som fotbollsspelare. Utbildning med inriktning på specialisering av anfall, mittfält och försvar. Spelarna ska här på ett bra sätt skolas in i seniorlagen dock tillhör man i första hand sitt lag.. Omfattning Utomhusträning 3-4 pass i veckan Inomhusträning 2 gånger i veckan vintertid Rekommenderad tränings längd min per gång Livsföring med allsidig kost, goda matvanor samt rejäl sömn Teknik Repetering av tidigare moment nu med ännu högre krav på kvalitet, tempo och användning av båda fötterna Crossbollar viktigt med bra precision och tillslag på boll vid längre passningar Nicka fortsätta med upphopp, både anfalls- och försvarsnickar Anfallsspel Fortsätta utveckla grund förutsättningarna spelbredd, spelavstånd och speldjup Spelet utan boll Försvarsspel Försvarssida och markering skall fungera utan problem Press, understöd Täckning, överflyttning Zon markering och man-man markering Hur? Teknikträning, individuellt och i smågrupper Smålagsspel Spelövningar Spelmomentsövningar Helplansspel Spel med tillslagsbegränsning Speciell målvaktsträning Tävling Seriespel Ansvar mot föreningen Deltaga i föreningens aktiviteter Ha 1 representant i styrelsen 15

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi Mål för UIFKs ungdomsverksamhet Huvudmål Att utveckla och utbilda varje individ i fotboll för att ge möjlighet till en berikad hobby och ett fotbollsspelande under längre tid. En bred och utåtriktad verksamhet

Läs mer

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF Version 2, 2013 Reviderad 2012-01-22, 2012-02-12, 2012-03-05, 2013-01-02, 2013-02-04 2 Innehåll 1. OM RÖDA TRÅDEN...

Läs mer

HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN

HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN ANTAGNA 2011 1 Inledning... 4 2 Målsättning, policy och talangutveckling... 5 2.1 Målsättning... 5 2.2 Drogpolicy... 6 2.3 Policy om rasism, mobbning

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

Falköpings FK:s. verksamhetsidé

Falköpings FK:s. verksamhetsidé Falköpings FK:s verksamhetsidé Falköpings FK:s verksamhetsidé Vår verksamhetsidé är: Alla som vill spela fotboll är välkomna till FFK. Vår verksamhet skall bedrivas i en positiv anda och ett gott kamratskap.

Läs mer

Blå Tråden. Ungdomsfotbollen. Blå Tråden Ver 2.0

Blå Tråden. Ungdomsfotbollen. Blå Tråden Ver 2.0 Blå Tråden Ungdomsfotbollen Blå Tråden 2012. Ver 2.0 1 Barn- och ungdomsverksamheten inom Rengsjö Sportklubb är mycket viktig och att den sköts på rätt sätt är lika viktigt. Därför har klubben tagit fram

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden ska vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF ska vara väl insatta

Läs mer

Utvecklingsplan Utvecklingsplan för ungdomar

Utvecklingsplan Utvecklingsplan för ungdomar Innehållsförteckning Kap. 1. Allmänt Utvecklingsplan för ungdomar 1.1 Målsättning med ÅKIB:s ungdomsverksamhet 1.2 Målsättning för tränare och ledare 1.3 Cuper och läger 2. Spelarutbildning 2.1 Spelarutbildning

Läs mer

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20 GREBBESTADS IF Barn- och ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar Fastställd 2013-03-20 Grebbestads IF Policy Barn och ungdomsfotboll Grebbestads IF erbjuder fotbollsverksamhet för att alla

Läs mer

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Skegrie BK ska vara det självklara valet av fotbollsklubb för byn med omnejds invånare. Fotbollen bygger på att våra barn och ungdomar ska

Läs mer

Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF

Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF Vision Ungdomar i Tenhults IF verksamhet skall erbjudas möjlighet till en sådan utveckling sportsligt och socialt att de har möjlighet att konkurrera med de

Läs mer

Den Blå tråden. Annebergs IF

Den Blå tråden. Annebergs IF 2013 DenBlåtråden AnnebergsIF DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsifspelarfotboll. DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 Innehåll Vårmålsättning...3 Grundstenarförattuppnåmålsättningen...3

Läs mer

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll FCD-MODELLEN för 5-7 manna fotboll Sportslig organisation 2011, gäller fr o m 1 november Kontaktvägar FC Djursholm FC Djursholm kansli 08-753 15 22 Sportchef Pär Mille Millqvist 0705-88612 mille@fcdjursholm.se

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen ska vara ett styrande dokument som anger riktlinjerna för hela verksamheten inom föreningen. Innehållet och grundprinciperna i dokumentet är allmängiltiga för ungdomsfotbollen. Detta dokument är en utveckling

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Du är en ledare med ansvaret för att tillsammans med Dina spelare skapa en POSITIV STÄMNING där ALLA deltagare känner sig välkomna och viktiga.

Du är en ledare med ansvaret för att tillsammans med Dina spelare skapa en POSITIV STÄMNING där ALLA deltagare känner sig välkomna och viktiga. 1. Tränarens Roll Tränarens roll är mångsidig och krävande. Du är inte bara en instruktör och ansvarig för träningar och matcher, utan Din roll är mycket större än så. Du är en ledare med ansvaret för

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Inledning: POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Målsättningen är att FC Hessleholm skall vara en kompetent fotbollsklubb som genom kvalitet, bredd, mångfald, jämställdhet och socialt engagemang skall kunna nå

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll.

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. GAIS barn- och ungdomsfotboll: Ska erbjuda en kamratlig och trygg social miljö, där alla kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten.

Läs mer

Utvecklingsplan detalj

Utvecklingsplan detalj Utveckling av Metod Barn är barn och inte små vuna. Barn och ungdomar ska tränas med metoder som är anpassade till deras mognad. Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå optimal utveckling.

Läs mer

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden Riktlinjer för Slöinge GoiF:s Ungdoms fotboll den Vita tråden INLEDNING Slöinge Gymnastik & Idrottsförenings ungdomsfotboll aktiverar pojkar o flickor i regelbunden fotbollsträning. Ungdomarna är uppdelade

Läs mer

Blå tråden är framtagen för att.

Blå tråden är framtagen för att. BLÅ TRÅDEN Uppdatering 2014-15 Blå tråden är framtagen för att. Ha en gemensam plattform att arbeta efter. Man får kontinuitet i verksamheten. Man får ett större samarbete mellan lagen och föreningen En

Läs mer

Inledning. Organisation

Inledning. Organisation Föreningsfolder Inledning Rissne IF grundades 1984 och har sedan dess vuxit från endast ett seniorlag i fotboll till det vi är i dag, med verksamhet inom både fotboll och volleyboll. Fotbollen, som är

Läs mer

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande Flens HC Föreningspolicy Flens HC är en breddförening med en målsättning att ta hand om alla som vill delta i ungdomsverksamheten och att utveckla alla individer hockeymässigt och socialt. Visionen är

Läs mer

Saga innebandy uppsala

Saga innebandy uppsala saga innebandy o uppsala POLICY DW Daniel Werkmäster GN Gunnar Nyborg POLICY FÖR IDROTTSSÄLLSKAPET SAGA Föreningens målsättning och ideologi ldrottssällskapet Saga (IS Saga) bildades 1992 och ungdomsverksamheten

Läs mer

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Som fotbollsförening skall BFK verka för att våra ungdomar utvecklas till goda fotbollsspelare och

Läs mer

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior Förord Inledning Ett fotbollslag som har ett väl utvecklat passningsspel har stora förutsättningar för att spela bra anfallsfotboll och skapa målchanser. Passningsspelet är fundamentet i fotbollens anfallsspel.

Läs mer

Riktlinjer Barn - Ungdom

Riktlinjer Barn - Ungdom Barnfotboll 6 9 år Översikt träning Teknik: Anfallsspel: Försvarsspel: Fys.träning: 3 veckors perioder med samma tema. 3 veckor med samma tema. Innehåll se riktlinjer åldrar. Inget försvarsspel tränas.

Läs mer

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Fotbollsskolan passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

Från bredsida till cykelspark i krysset!

Från bredsida till cykelspark i krysset! Från bredsida till cykelspark i krysset! Riktlinjer för verksamheten inom Madesjö IF s ungdoms- och juniorfotboll. Sammanställt av Stefan Andersson Ålder 7-10 år Lek och lustbetonade övningar. Barnen ska

Läs mer

Datum: Ändring/revision: Initierad av:

Datum: Ändring/revision: Initierad av: Kärra HF Gul tråd Revisionshistoria Denna sida beskriver de ändringar/revisioner som gjorts i dokumentet. Revideras av styrelsen årligen. Datum: Ändring/revision: Initierad av: 2015-11-23 Version 2.0 Styrelsen

Läs mer

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFK:s Röda Tråden Riktlinjer för ungdomsverksamheten i Södertälje FK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅLSÄTTNING MED VERKSAMHETEN... 4 DROGPOLICY... 5 LAGET... 6 SPELARPOLICY...

Läs mer

En satsning på Barnfotbollen

En satsning på Barnfotbollen En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en arbetsgrupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med Upplands fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarna Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta spelarutbildningsplan SvFF 2 Fakta spelarutbildningsplan SvFF Nivå 2 3 Fakta spelarutbildningsplan SmFF Nivå 2 4 Träning 1, Passning och mottagning 5 Träning 2, Spelbarhet och

Läs mer

FÖRSVARSSPEL. Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva.

FÖRSVARSSPEL. Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva. FÖRSVARSSPEL Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva. Lågt försvarsspel Försvarsspelet inleds ungefär i höjd med mittlinjen. Markeringsförsvar - Zonförsvar

Läs mer

UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom

UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom UTBILDNINGSHANDLEDNING Ungdom Mål och metoder per ålders grupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste

Läs mer

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Barn (5 13 år) Ungdomsishockey (14 18 år) och Seniorhockey 2004-2005 Detta dokument innehåller riktlinjer om hur vi tillsammans skall utveckla hockeyn sportsligt

Läs mer

POLICY - Umeå City IBF -

POLICY - Umeå City IBF - POLICY - Umeå City IBF - Umeå City IBF:s policy finns till för att visa vad Umeå City IBF står för. All verksamhet och alla beslut som tas på alla nivåer i Umeå City IBF ska bedrivas och tas i enlighet

Läs mer

TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN. Reviderad

TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN. Reviderad TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN Reviderad 20070201 Det här vill vi i TFF:s ungdomssektion Att skapa vi-känsla inom Tingsryds FF. Att ge barnen en social och fysisk träning.

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar FC Rosengårds fotbollspolicy Information till föräldrar Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att välkomna dig och ditt barn till klubben. Vår målsättning är att ge ditt barn den bästa

Läs mer

Policyguide för Barn- och Ungdomsfotboll i Sparsörs AIK

Policyguide för Barn- och Ungdomsfotboll i Sparsörs AIK Policyguide för Barn- och Ungdomsfotboll i Sparsörs AIK Inledning sida 2 Allmänt sida 3 Fotbollslekis (5-6 år) sida 4 Barnfotboll (7-8 år) sida 5 Barnfotboll (9-10 år) sida 6 Barnfotboll (11-12 år) sida

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2016 utgåva 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

Ungdomspolicy Halmstad Hockey

Ungdomspolicy Halmstad Hockey Vi vill: Ge våra ishockeyungdomar en meningsfull fritidssysselsättning i en god miljö och hjälpa varje spelare till att bilda sig en positiv självuppfattning som individ och hockeyspelare. Låta våra hockeyungdomar

Läs mer

Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland

Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland Vem är barn och ungdomsansvarig på förbundet? Namn ordförande Christer Mattsson Hur skall denna policy kommuniceras ut till medlemsföreningar,

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2014

Så spelar vi 3-mannafotboll 2014 Så spelar vi 3-mannafotboll 2014 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

IFK Tumba Fotboll. Träningskompendium 2005

IFK Tumba Fotboll. Träningskompendium 2005 Träningskompendium 2005 Inledning...2 5 - mannafotboll...2 8 års lag...2 9 års lag...2 7 - mannafotboll...3 10 års lag...3 11 års lag...4 12 års lag...4 11 - mannafotboll...5 13 års lag...5 14 års lag...5

Läs mer

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009 2009-04-05 Sida 1 av 5 Välkommen till fotbollskolan Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära sig samarbeta. Drivkraften

Läs mer

Välkommen till Läsåret 2014/2015

Välkommen till Läsåret 2014/2015 Välkommen till Läsåret 2014/2015 Skärgårdsskolan kommer att fortsätta med succén med fotbollsinriktning läsåret 2014/2015. Under föregående år har vi haft ca 80 elever i vår verksamhet. Det har varit en

Läs mer

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll Daniel Häger 2014 FOTBOLLSTECKEN Spelarens väg & riktning med boll Spelarens väg & riktning utan boll Mv Bollens väg & riktning Målvakt Bollhållare Mv / Försvarsspelare Anfallsspelare

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 11-manna 16-19 år Seniorer Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare.

Läs mer

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR Värderingsdokumentet är ett komplement till vår Vinröda tråd som är klubbens strategiska inriktningsdokument. I Näsets SK är alla som vill, välkomna att spela fotboll. Vi bedriver

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2015

Så spelar vi 3-mannafotboll 2015 Så spelar vi 3-mannafotboll 2015 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1 SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och

Läs mer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer Grundförutsättningar i anfallsspel: * Spelbredd innebär: Ha ett bra avstånd i sidriktning (sidled) * Speldjup innebär: Ha ett bra avstånd i längdriktning (djupled) * Spelavstånd innebär: Ha bra bredd,

Läs mer

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12)

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Gräppås Golfklubb är en ideell förening och har som målsättning att låta alla medlemmar få spela golf på både motionsnivå och tävlingsnivå.

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2016 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

SPELMODELLER 7-16 år

SPELMODELLER 7-16 år SPELMODELLER 7-16 år 1-4-3-3 Spelmodell ( organisation) Spelsätt ( arbetssätt och individuella kvalitéer) Filosofi i match 7-12 år Träna för spela 13-16 år Träna för att tävla 17-19 år Träna för att vinna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR 2015 3-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt med fotboll som

Läs mer

Riktlinjer för fotbollsverksamheten inom Ängby IF

Riktlinjer för fotbollsverksamheten inom Ängby IF 6-7 år genom lek med boll aktivera barnen, väcka och stimulera deras intresse för idrott och bollspel samt ge dem en allsidig motorisk träning lära barnen ta hänsyn till varandra och respektera enkla regler

Läs mer

KVIBILLE BOLLKLUBBS BLÅTRÅD

KVIBILLE BOLLKLUBBS BLÅTRÅD Kvibille BK har som målsättning att ge ungdomar en genomtänkt fritidssysselsättning, skapa ett bestående intresse för fotboll, representationslag skall ha möjligheter att avancera i seriesystemen utan

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening Vilka mål har du för ditt barns idrottande? Bli en duktig idrottare Lära sig att samarbeta, få lagkänsla Vinna Få ökat självförtroende Lära sig hantera motgångar

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning I SOLBERGA BOLLKLUBB värnar vi om att alla ska känna gemenskap och sammanhållning. Vi vill att alla upplever en god kamratanda och

Läs mer

POLICY HANINGE HANDBOLL

POLICY HANINGE HANDBOLL HANINGE HANDBOLL POLICY Dokumentet beskriver policy och riktlinjer inom ett antal områden som berör lag, ledare, spelare, föräldrar och övriga aktiva inom Haninge Handbollsklubb. POLICY 1(13) 1 FÖRORD...

Läs mer

U-sektionens policy. Villa Lidköping BK 2011-12-01

U-sektionens policy. Villa Lidköping BK 2011-12-01 U-sektionens policy Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare och föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Villa Lidköping BK 2011-12-01 Villa Lidköping BK

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR 2015 9-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR Målsättning föreningen Riktlinjer 9-manna Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

Skånes FF:s UK informerar

Skånes FF:s UK informerar Skånes FF:s UK informerar www.skaneboll.se 1 Uppdaterad: 2011-11-14 Så här fortsätter du från gamla utbildningen: Steg 3 Steg 2/U3 Steg 1/U2 Grundkurs/U1 Så här fortsätter du från gamla utbildningen: Mv

Läs mer

SPELARUTBILDNINGSPLAN

SPELARUTBILDNINGSPLAN SPELARUTBILDNINGSPLAN FBK Karlstad UNGDOMSEKTION Fotboll 2010 2009-09-17 Utgåva 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan: Inledning 3 Mål för FBK Karlstad 4 ANDAN I FBK Karlstad 5-6 Åldersgrupp 8 9 år 7-9 Åldersgrupp

Läs mer

Riktlinjer och policys för IFK Borlänge Alpin

Riktlinjer och policys för IFK Borlänge Alpin Riktlinjer och policys för IFK Borlänge Alpin Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 2. IFK BORLÄNGE ALPIN STRÄVAR EFTER ATT:... 2 3. ATT VARA FÖRÄLDER I IFK BORLÄNGE ALPIN... 2 4. ATT VARA AKTIV ÅKARE

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB

VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB www.borashockey.se Välkommen till Borås Hockey Club! Huvudsyftet med att spela hockey är naturligtvis att man skall ha roligt, det tycker vi i Borås Hockey också, men

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Utvecklingssamtal Spelare

Utvecklingssamtal Spelare Utvecklingssamtal Spelare Hemuppgift Fanna BK P/F Spelarutveckling. Detta är en hemuppgift som vi tränare vill att ni går hem och svarar på. Den tar max 10-15 minuter att göra. Lämna tillbaka uppgiften

Läs mer

= anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller joker. = spelarens väg med boll

= anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller joker. = spelarens väg med boll Teckenförklaring X = anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = försvarande spelare, spelare i försvarande lag eller i ett annat lag. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller

Läs mer

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08 [2011-11-05] GIMONÄS UMEÅ IF POLICY [Reviderad policy, fastställd av styrelsen 2011-11-05] Policydokument Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 14 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 3 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

Hässelby SK Fotboll Förening

Hässelby SK Fotboll Förening Hässelby SK Fotboll Förening Handbok 2013 Innehåll HSK Fotboll Handbok Inledning/Om detta dokument... sid 3 HSK SK FF Klubben... sid 3 Riktlinjer HSK SK FF sid 4-6 Rekommendationer och tips : om organisation

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM 2016

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM 2016 UTBILDNINGSPLAN UNGDOM 2016 - MER ÄN EN KLUBB värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger -

Läs mer

SÄRÖ IDROTTSKLUBB. IDROTTSGÅNGEN 2, SÄRÖ BILDAD ÅR 1925 Rev /ol Rev /ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL

SÄRÖ IDROTTSKLUBB. IDROTTSGÅNGEN 2, SÄRÖ BILDAD ÅR 1925 Rev /ol Rev /ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL Rev. 061009/ol Rev.011013/ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL INRIKTNING Allmänt Policyn är till för att hjälpa och stödja tränarna i sin verksamhet samt att säkerställa att klubbens värderingar efterlevs.

Läs mer

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen Mål och Riktlinjer för ungdomsverksamheten inom Timmernabbens IF är en sammanfattning av vad vi vill och hur vi vill arbeta

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK

UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning s.2 Verksamhetsidé s.3 Ledare och spelare s.4 Föräldramedverkan s.5 6-8 år s.6 9-10 år s.8 11-12 år s.10 13-14 år s.12 15-18

Läs mer

Ålder 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Spelform 3-manna 5-manna 7-manna 7-manna 9-manna 11-manna Matchtid 2*12 2*20 2*20 2*25 2*25 2*30 2*30 2*35 2*40

Ålder 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Spelform 3-manna 5-manna 7-manna 7-manna 9-manna 11-manna Matchtid 2*12 2*20 2*20 2*25 2*25 2*30 2*30 2*35 2*40 BILAGA B - VÅR SPELARUTBILDNING - Från knatte till senior Ängby IF fotbolls och innebandyutbildning består av flera steg varav det sista innebär junior- och seniorspel. FOTBOLL INNEBANDY - KNATTE 6-9 ÅR

Läs mer

Den Nya Randiga Tråden ESKILSTUNA CITY Fotbollsklubb Riktlinjer och mål

Den Nya Randiga Tråden ESKILSTUNA CITY Fotbollsklubb Riktlinjer och mål - 1 - Den Nya Randiga Tråden ESKILSTUNA CITY Fotbollsklubb Riktlinjer och mål Innehållsförteckning - 2 - - 3 - Eskilstuna City Fotbollsklubb Vi i Eskilstuna City FK är väldigt stolta över vår ungdomsverksamhet.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Fotbollens Spela Lek och Lär (FSLL)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Fotbollens Spela Lek och Lär (FSLL) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta spelarutbildningsplan SvFF 2 Fakta spelarutbildningsplan SvFF Nivå 1 3 Fakta spelarutbildningsplan VFF Nivå 1 4 Träning 1, Driva 5 Träning 2, Utmana, finta och dribbla 9 Träning

Läs mer

Barn- och ungdomspolicy. Riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll i GIF Nike

Barn- och ungdomspolicy. Riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll i GIF Nike Barn- och ungdomspolicy Riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll i GIF Nike Innehåll 1 Respektera alla s 2 2 Verksamhetens mål s 2 3 GIF Nikes övergripande spelidé s 3 4 Ungdomsverksamhetens struktur s

Läs mer

Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb

Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb Luleå Sportklubb bildades den 22 oktober 1915 i centrala Luleå på Lundgrens café där stadshuset numera är beläget. Luleå Sportklubb har genom

Läs mer

Dalslands FF P99 Elitpojklägret -14 Träning 2 Anfallsspel och försvarsspel Övning 1 Tema: 1v1 Uppvärmning

Dalslands FF P99 Elitpojklägret -14 Träning 2 Anfallsspel och försvarsspel Övning 1 Tema: 1v1 Uppvärmning Dalslands FF P99 Elitpojklägret - Träning Anfallsspel och försvarsspel Övning Tema: v Uppvärmning v off - def, uppvärmning Utveckla förmågan att slå ut sin spelare både offensivt och defensivt Hur? Insuktionsmetod

Läs mer

LEDARE. Ledare inom Lycksele SK,s verksamhet ansvarar för:

LEDARE. Ledare inom Lycksele SK,s verksamhet ansvarar för: 2008-06-30 Vi är många som arbetar i verksamheten, alla med olika bakgrund, kunskap och utbildning, och ibland gör vi rätt och ibland gör vi fel. Det är fullständigt mänskligt! LEDARE Ledare inom Lycksele

Läs mer

HANDBOLL RÖDA TRÅDEN HK ANKARETS STYRDOKUMENT FÖR BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

HANDBOLL RÖDA TRÅDEN HK ANKARETS STYRDOKUMENT FÖR BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET HANDBOLL RÖDA TRÅDEN HK ANKARETS STYRDOKUMENT FÖR BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Oktober2015 Detta är HK Ankaret Handbollsklubben Ankaret bildades 1975 i Lomma. Verksamheten flyttades successivt till Bjärred

Läs mer

Så spelar vi 5-mannafotboll 2015

Så spelar vi 5-mannafotboll 2015 Så spelar vi 5-mannafotboll 2015 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Fr.o.m. 2012 så spelas all 5-manna fotboll utomhus och inomhus endast av 8-9 åringar

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Fokusområden: - Driva - Passa - Mottagning - Vändning - Riktningsförändring - Avslut - Väggspel - Spelbarhet, Spelavstånd Spelarens mognad Fysisk utveckling Lugn tillväxtperiod

Läs mer

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy 1 Verksamhetsidé Lilla Torg FF är en fotbollsförening med bredden i fokus. Det känns därför naturligt för oss att formulera vår verksamhetsidé

Läs mer

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Jönköpings Södra IF:s ungdomsutskott och föräldragrupp hälsar dig som förälder varmt välkommen i föreningen!

Läs mer

Innehåll. Inledning 4. Individuell utveckling 6. Bli din egen tränare 7. Fotbollens teknik 11. Fotbollens anfallsspel 23. Fotbollens försvarsspel 30

Innehåll. Inledning 4. Individuell utveckling 6. Bli din egen tränare 7. Fotbollens teknik 11. Fotbollens anfallsspel 23. Fotbollens försvarsspel 30 Innehåll Inledning 4 Individuell utveckling 6 Bli din egen tränare 7 Fotbollens teknik 11 Fotbollens anfallsspel 23 Fotbollens försvarsspel 30 Fotbollen i samhället 34 Fotbollens träningslära 41 Skador

Läs mer

UNGDOMSFOTBOLLEN. Rengsjö Sportklubb

UNGDOMSFOTBOLLEN. Rengsjö Sportklubb 2019 2019-02-20 UNGDOMSFOTBOLLEN Barn- och ungdomsverksamheten inom är mycket viktig och att den sköts på rätt sätt är lika viktigt. Därför har klubben tagit fram ett särskilt dokument som vi kallar för

Läs mer

Kvarterslag Fotbollslekis Avslutas med Strömmingscupen i mitten av oktober

Kvarterslag Fotbollslekis Avslutas med Strömmingscupen i mitten av oktober Utbildningsplan åldersklasser Syfte: Ge våra instruktörer tydlig vägledning om vilka moment och svårighetsgrader barnen/ungdomarna bör behärska i olika åldrar (6-15år) kopplat till vårt övergripande ramverk

Läs mer