Ekerö IK Fotboll Damtrupp. Säsong 2015 Tränings- & Spelfokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekerö IK Fotboll Damtrupp. Säsong 2015 Tränings- & Spelfokus"

Transkript

1 Ekerö IK otboll Damtrupp M Säsong 2015 Tränings- & Spelfokus

2 Agenda Vår spelidé Tränings- & Spelinriktning Spelsystem M

3 Spelsystem Spelidé Vi vill vara ett spelförande lag med högt bollinnehav, vilket förutsätter ett tekniskt säkert och offensivt passningsspel, där viljan och förmågan till hög rörlighet ska finnas hos varje spelare. Vi ska hela tiden flytta bollen för att söka luckor i motståndarnas uppställning och därmed flytta spelet framåt mot nya spelytor (från spelyta 1 till 2 till 3). I det spelet ska vi ha stort tålamod med spelvändningar som en viktig metod. M Vi ska även kunna variera med ett snabbt omställningsspel där ett rakt långt spel och snabba avslut ska överraska motståndarna. är vi tappar bollen ska målet vara att återerövra direkt med omedelbar press på motståndarens bollhållare, vi ska vilja och orka pressa motståndaren högt upp på planen (spelyta 2 och 3) med hela laget deltagande i försvarsarbetet. Vi ska använda ett positionsförsvar, där varje spelare främst försvarar sin yta.

4 ålsättning Teknikövningar: Hantering av grundläggande tekniker i hög fart och kunna ta rätt beslut utifrån situationen Passa Passa med rätt del av foten Högt passningstempo, med 2 eller 1 tillslag på bollen Högt passningstempo med spelare i rörelse Mottagning & Vändning Mottagning med rätt del av foten Vända med rätt fot Mottagning av långa bollar Driva Driva bollen med flera sidor av foten Driva och utmana (I hög fart) Anpassa och ändra fart, tempoäxla Skott, tillslag ör avslut i spel ör fasta situationer M Målsättning spelövningar: Hantera spel I hög fart. Använda spelvändningar för att hitta tomma ytor att avancera i. Utveckla metoder att attackera och komma till avslut runt och i motståndarnas straffområde (spelyta 3) Keep-boll övningar Att lära sig triangelspel med förflyttning över ytor Veta när man ska växla upp farten i rätt yta (främst i yta 2-3) Veta vilka som deltar i att skapa övertalighet med understöd 2-3 st spelare Vända spelet kort och/eller långt Djupledsspel & Omställningsspel digonala eller raka uppspel - Vid högt stående försvar för att hitta yta 3 via diagonala bollar - Efter bollövertag lära oss snabba omställningar, med direkta djupledslöpningar från utvalda positioner

5 Spelytor Spelytor Yta 3 Yta 2 Yta 1 S P E L R K T I G Utgångyta: ram till motståndarnas första försvarslinje Yta 1: Mellan motståndarnas forward(s) och mittfält Yta 2: Mellan motståndarnas mittfält och backlinje Yta 3: Mellan motståndarnas backlinje och målvakt I anfallsspel med realtivt lägre risk har vi främst ett spel och ett successivt avancemang i djup framåt där vi flyttar boll efter marken. I anfallsspel med relativt högre risk prioriterar vi istället ett spel med längre bollar och ett snabbare avancemang I djup framåt. Utgångsyta

6 Spelsystem 4-1:4-1 Utgångspostioner Spelsystemet 4-1:4-1 med utgångspositioner S P E L R K T I G Målvakt: Backlinje: 2 () mittbackar & 2 () ytterbackar Mittfält: 1 (DCM) defensiv central mittfältare Mittfält: 4 (2, 2 ) offensiva centrala mittfältare & yttermittfältare orward: 1 () Uppställningen ska ge naturliga trianglar som stödjer högt bollinnehav och enkel uppfattning av respektive spelares ansvars område över hela planen. Det är dessa trianglar som vi ska eftersträva under hela spelet för att oftast möjligt vara i numerärt överläge så att vi därmed får enkla passningsalternativ. ör att lyckas med det ska vi lära oss ett spel med spelare i ständig förflyttning. DCM

7 Spelsystem 4-1:4-1 DCM Spelsystemet 4-1:4-1 Målvakt: Backlinje: 2 () mittbackar & 2 () ytterbackar Mittfält: 1 (DCM) defensiv central mittfältare Mittfält: 4 (2, 2 ) offensiva centrala mittfältare, yttermittfältare orward: 1 () Spelsystemets grund bygger på att överbelasta och äga centrala delar av planen för ett högt bollinnehav, där 4 spelare (, ) ska ge extra dynamik åt detta centrala spel, genom att skapa full bredd på båda kanterna. Strukturen ska underlätta ett passningsspel där vi har både bredd och djup över alla spelytor med spelavstånd som möjliggör såväl kort som långt spel. Denna variation med korta och långa uppspel ska skapa längre avstånd mellan motståndarnas lagdelar, i de ytor som då uppstår mellan deras lagdelar är målet att få tid, bli rättvända med boll och därifrån kunna få boll och spelare i avslutslägen. Defensivt, använder vi positionsförsvar, vilket underlättar vår direka försvarsmetod som ska stänga ned motståndarna högt upp på planen (1. press på bollhållare 2. markering av närmaste spelalternativ 3.täcka farliga uppspelsytor). Positionsförsvaret underlättar även vår indirekta försvarsmetod, att centera en försvarsbox, invänta motståndarens djupledsattack och i boxen via press, täckning och understöd återta bollen. Runt vårt eget straffområde kan avståndet mellan spelare i samma lagdel och mellan lagdelar bli mycket korta för att underlätta understöd, stoppa instick och förhindra avslut utifrån.

8 Spelsystem 4-1:4-1 Offensivt Vi har två anfallssmetoder: DCM 1) en med lägre risk för passningsspel på marken (bolltålamod) där vi avancerar från utgångsyta 1, till yta 3 successivt. Dettta kräver hög rörlighet av laget så att passningar om meter alltid är möjligt med 2-3 spelalternativ i vinkel från bollhållaren. Vinkelpassar försvårar brytning av motståndare, ger bra nya spelalternativ om ursprunglig bollhållare samt 1-2 spelare ytterligare avancerar framåt efter pass. Vid start, rullar ut till som sätter den vidare främst till DCM eller. Vid uppspel i utgångsytan och yta 1 bör enkla passningar eftersträvas, i stället för att utmana, så att vi inte tappar bollen i farliga lägen på egen planhalva (uppspelsfasen). I attack- oc avslutsfasen måste full bredd av synnerhet men också finnas så att vi drar i sär motståndarnas och skapar ytor för centrala löpningar, instick eller långa avslut utifrån. ull bredd i möjliggör också att vi kan förlänga anfallet via spelvändningar. är anfallet stannar upp vid staffområdet ska det finns understöd av DCM för passning bakåt eller spelvändningar mot bortre eller för att förlänga anfallet. Vid dessa tillfällen gäller det att ha bolltålamod! 2) med högre risk genom längre diagonala passningar slagna från slutet av utgångsytan eller yta 1 fram mot yta 3 bakom motståndarnas backlinje mot & (ev ). Vid rak lång slagen pass möter bollen (felvänd) för att sätta pass tillbaka mot mötande (rättvända),,. Långa uppspel ska främst slås diagonalt för att underlätta att nå bollen i löpningen samt försvårar för motståndarnas att bryta passningen. Vid situation när motstånadarna presser högt och vi får lite tid med bollen kan vi vid bollvinst sätta långa uppspel mot, & för snabb omställning och för att flytta spelet mot fria ytor eller gå på avslut.

9 Offensivt - rörelsemönster vid uppspel ta emot bollen av och sätta den vidare emot främst, DCM eller. I uppspelsfas vara understöd för hempass och byta kant. Viktigt att bakåt ha spelavstånd i vinkel så att brytningar undviks och spelvändning kan ske. Göra passningsinstick eller avancera med boll centralt vid lågt stående försvar. DCM - ska söka fria ytor på kanten för att dra isär motståndarförsvaret, ta löpningar ned mot kortsidan eller bryta in centralt. Vid uppspels metod med låg risk, via marken, kan gå in stå mer centralt för att underlätta kantlöpningar av. - placerar sig utanför straffområde Vid spel på yta (2)-3 Understöd till Ska främst verka centralt för att; ta emot bollen och därifrån gå för eget avslut alternativt söka tillbakaspel på inkommande och. Ska trycka ner backlinjen vid snabba omställningar för att ge ytor framför backlinjen för och. Ska också när uppspelet nått yta 2, kunna gå ut mot bollsida för understöd av bollförande spelare och samtidigt öppna ytor centralt för och. Spelfördelare bakom, ska främst (rättvänd centralt) skapa instick till, och alternativt söka egna avslut. Ska även kunna ge understöd (fel- eller halvt rättvänd centralt) åt DCM för att hålla bollen mellan spelyta 2 och 3. Ska också kunna söka sig ut mot kanterna för att ge understöd åt och. Ska normalt ligga nedanför i spelytan 2-3 (i ytan mellan motståndarnas backlinje och mittfält) för att underlätta vinkelpass för instick, komma på eget avslut eller för att behålla bollen för längre anfall. DCM Spelfördelare bakom som ska vara länk ned mot backlinjen (centralt mellan ) och har första ansvaret att driva eller passa upp bollen upp mot spelyta 1 och 2. Ska kunna ge understöd rättvänd åt centralt och spelare på kant, &. Ska ligga något längre ner i plan som det defensiva passningsalternativet i det offensiva spelet för understöd till och. Ska normalt vara det halvt- /rättvända centrala passningsalternativet för spelvändningar. Kan även komma på centrala djupledslöpningar, samt kunna driva upp bollen. Hålla bredd och samarbeta med för att skapa överlägen på kanten (överlappning) och ytor centralt. Ska kunna arbeta ända ned mot kortsidan för att skapa inläggslägen. Ska normalt ha högt utgångsläge vid uppspel från utgångsytan.

10 Uppspelsfasen Uppspel från sker främst mot DCM som kommer ner mellan motståndar och möter passen. DCM vänder upp med understöd av eller som möter nedåt plan eller ovanför och mellan motståndare. och håller i detta läge maximal bredd för möjliggöra det centrala spelet. är bollen nått kan bollen drivas upp eller passning sättas mot andra eller ut mot & samt rakt upp mot mötande. DCM och är nycklar för att behålla bollinnehavet och för att hela tiden söka numerärt överläge både centralt eller genom att vända ut på kanterna och använda samt understödja och. S P E L R K T I G DCM Uppbyggandsspelet samt avancemanget i och från utgångsytan och yta 1 görs främst i fria ytor på kant (vända spelet) eller centralt, vilket beror på hur motståndaren ställer upp sig och vilka ytor som är fria. Uppspelsfasens långa spelvändningar kan ske genom att locka ner motståndare på ena kanten för att via central rättvänd spelare byta till djupledsspel framåt på motsatt kant. Vidare avancemang mot yta 2 görs främst med () som söker läge mellan motståndares lagdelar centralt och med samt som söker fria ytor på kanterna.

11 Attack- och avslutsfasen DCM främsta uppgift är att trycka ned backlinjen för att nå instick eller inspel bakom. Jobba mycket i sidled för understöd av / eller för platsbyte med. Alltid starta snabb omställning efter egen bollvinst i spelyta 2-3. främsta uppgift är att bredda i yta 2-3 för att utmana ned mot kortlinjen och leverera inlägg, instick eller sätt bollen snett inåt bakåt för mötande eller DCM - i offensivt spel, i yta 2-3 ska ligga nedanför varandra (ej i linje) för att ha vinklade passningsalternativ för att ev. vända spelet. DCM - ligger också längre ned i planen för att alltid vara ett defensivt spelalternativet och kunna vända spelet. Understödjer triangelspelet med. Ligger nedanför för att slå passar igenom motståndarnas lagdelar (främst mittfältet) och för att hitta raka passar mot rätt/halvt rättvända inlöpande och samt. Gäller även bollar emot diaginalt löpande. nyckelspelare i yta 2-3 som ska vara i ständig rörelse för att hitta triangelspel med, och samt vara stöd för att behålla bollen med DCM. Ska kunna växla plats med för att förvilla motståndare, gå in som extra för att överbelasta vissa ytor. Ska vara uppmärksam på att kunna ligga något längre ned i plan för att släppa in för diagonallöpningar eller för att kunna komma själv på djupledslöpning för understödja eller för att komma i avlutsläge efter inlägg från eller. jobba från kanten in mot bortre yta i straffområdet för att komma i avslutsläge efter inlägg från andra kanten. Efter uppspel på motsatt sida ligga långt ut på egen kant för att komma med timade diagonallöpningar och ta emot raka passar från alternativt längre crosspassningar från DCM/ för att gå på eget avslut. Vid etablerat anfallsspel i yta 2-3 spel kunna komma in med fart centralt framför, med eller utan boll. Vid egen bollvinst, i yta 2-3, prioritera att söka ett spel som snabbt skapar avslutsläge.

12 Spelsystem 4-2:3-1 - Defensivt örsvarsboxen Offensivplanhalva Kan användas vid inspark/utspark från motståndars staffområde för att ta in bollen. Positionsförsvar utgår från bollens position och att vi håller samma avstånd mellan varje spelare (såväl inom som mellan lagdelar), där varje spelare ansvarar för sin yta. Direkt försvarsmetod är omedelbar press, främst vid bolltapp på motståndarnas planhalva. Avgörande är att vi är i numerärt överläge, att vi är nära bollen och motståndarna inte hunnit få kontroll på situationen. 1) ärmaste spelare sätter aggresiv press, 2) markera de korta spel/passningsalternativen (motsåndare) och 3) täcka av farliga spelytor/vinklar. Vinner vi inte bollen snabbt går vi över till indirekt försvarsmetod. DCM Indirekt försvarsmetod (inte omedelbar press) syftar på att invänta motståndarnas uppspel/omställning för att få alla egna spelare på försvarssida Via en försvarsbox centralt förhindrar vi motståndarens snabba omställning. I boxen, gäller att vi snabbt tar över bollkontollen via en disciplinerad uppställning och att aktioner följer en viss ordning, 1) pressa bollhållare 2) täck av ytor 3) ge understöd åt bollpressare. I försvarsboxen kan avståndet mellan spelare i lagdelen och mellan lagdelarna vara mycket korta när vi sätter press, för att försvåra inspel på farliga ytor, främst bakom backlinjen. Generellt gäller detta vid förssvarsspel I eget staffområde och vid fasta situationer utgår vi från manman markering, där utsedda spelare föjler sin markering tills situationen är löst. Vid bolltapp ska alla maxlöpa till sin försvarsposition. Vid bollvinst prioriteras spelvändning för att hitta fria ytor.

13 örsvarsmetod 1 (direkt) örsta ansvar för att gå i snabb press och hindra uppspel med från yta 3-2. rämst för attt fördröja/hindra uppspel men om möjligt vinna boll. - Gå i snabb press och hindra/fördröja uppspel från yta 3-2. Ge understöd åt främst & att markera eller stänga av passnings möjligheter DCM X edan ges ytterligare vägledning i öppet spel och när Direkt försvarsmedtod används. Med många offensiva spelare rättvända klara att pressa kan vi fort få stopp på motståndarna och efter bollvinst högt upp på plan komma till avslutslägen snabbt eller etablera ett anfallsspel på offensiv planhalva. är första press alternativt understöd i yta 3-2 till pressande eller, samt är första eller andra press i spelyta 2 mot 1 tillsammans med ända ner till egen kortlinje. Vid läge då är ovanför tar denna hemarbetet och agerar till dess situationen är utagerad. DCM ska ge understöd åt :s och :s press i yta 3-2, samt vara första press i yta 1 (central) och nedåt till backlinjen. Också press och understöd ut mot kanterna i samarbete med och. Täcka ytor för instick samt markera (följa med i löpningen) inlöpande spelare mot och runt eget staffområde, ovanför vår backlinje. måste vända tillbaka omgående vid omställning till försvar för att fördröja. Ska ta första press efter yta 1 och ta markering nedanför pressande samt och runt det egna staffområdet. Samarbete med. Disciplin av offside med i försvarsboxen, får aldrig ligga nedanför närmaste mittback. vid lågt försvarsspel runt straffområdet gäller markering av motsåndare, understöd mot backkollegor och DCM, se till att kunna falla ner och täcka yta om inspel sker i straffområdet. Vid högtstående backlinje ansvarar :ar för offside linjen, vilket betyder att vi ska hålla en rak backlinje som är flexibel i djuplled (vi arbetar inte med offsidefällor ). Tillsammans med DCM ta första defensiva ansvar vid omställningar för att försvara centrala ytor ända ner till målområdet. Dirigera Backlinje och Mittfältslinjen när örsvarsboxen är i bruk.

14 örsvarsmetod 2 (indirekt) DCM B DCM DCM S P E L R K T I G S P E L R K T I G örsvarsboxens huvudsyfte är att vänta in anfall på försvarsida med hela laget och utifrån positionsförsvarets metod överta bollinnehavet. 1) pressa bollhållare 2) täcka ytor bakom pressande spelare för att hindra instick eller ta över press om första press blir överspelad 3) ge understöd åt bollpressare i boxen. Vid bollvinst få kontroll och snabbt hitta rätt speltempo, grundspel är att sätta tillbaka bollen och vända spelet (byt kant), alternativt sätter vi lång boll på djupet för att lyfta upp spelet på fria ytor. Vid bollvinst söker & djupledslöpningar framåt mot fria ytor. örsvarsboxen ska främst sättas upp och användas på defensiv planhalva (egen planhalva). Verkställs genom att alla spelare kommer fort ner på försvarsida efter bolltapp eller om försvarsmetoden väljs pga motstånarnas spelidé. Mycket viktigt att disciplinen är hög och att alla spelare ansluter för att komma i position fort (försvarssida). Öva på överflyttningar och följa bollen så att försvarsboxen alltid är på bollsidan och att avståndet mellan spelare i lagdelen alltid är lika stora under förflyttningen i sidled (mot bollsida). Motståndare vill fort byta kant och utnyttja fria ytor för avancemang framåt. DCM styr försvarsboxen och är förste understödjare till första linjen och.

15 Positionsförsvar (zonförsvar) Det finns två sätt att organisera ett försvarsspel, markering eller position. Vi vill att vi i spelar positionsförsvar och att vi tidigt börjar använda begreppen örsta, andra och tredje försvarare. Vår förhoppning är att vi endast spelar ett markeringsspel i det egna straffområdet framför mål, vid exempelvis hörnor, frisparkar och inlägg. Positionsförsvar är relativt enkelt, spelarna placerar sig i förhållande till medspelare och boll, där varje spelare ansvarar för sin yta. Den stora fördelen är att motståndarna inte lika lätt kan skapa ytor med löpningar. Ett förenklat sätt att förklara positionsförsvar är att tänka sig att man binder ihop spelarna med ett rep som hela tiden ska vara sträckt, när en spelare går fram i press dras då de andra ihop bakom. Om motståndarna har bollen vid sin yttermittfältare så förflyttar sig hela vårt lag mot deras bollhållare Överflyttning mot bollsida, går bollen in centralt så centrerar vi, o s v. Viktigast i ett positionsförsvar är hård press på bollhållaren och täckning, det jobbet som första och andra försvararen utför. De övriga spelarnas uppgift är att placera sig i förhållande till dessa spelare. Det är mycket viktigt att i positionsförsvaret hålla ihop laget så att det inte blir för stora ytor att försvara, därför ska vi tillämpa en situationsanpassad press på motståndarna. Det innebär att laget intar ett lågt försvarsspel (indirekt försvarsspel) när motståndarna har bollen under kontroll eller när deras målvakt har bollen.

16 Det är däremot väldigt viktigt att arbeta hårt och vara aggressiv direkt när vi förlorat bollen så att vi antingen erövrar bollen eller vinner tid för egna laget att organisera sig (direkt försvarsspel). örsta försvararen: Är viktig då det är hen som har huvudansvaret för vad bollhållaren kan göra. Hen skall försöka hindra bollhållaren att slå genombrottspassningar och styra motståndaren åt det håll vi önskar, det är mycket viktigt att första försvararen är aggressiv. Självfallet skall första försvararen också försöka vinna tillbaka bollen. Om vi ligger rätt i positionsförsvaret skall hen jobba hårt och inte släppa pressen. Andra försvararen: Är den som övertar pressen om första försvararen blir passerad. (Då utses, i sin tur, snabbt en ny andra försvarare) Avståndet mellan första och andra försvararen är beroende av flera orsaker, den viktigaste är dock farten hos boll-hållaren, är farten hög skall avståndet vara större, är farten låg kan avståndet vara så litet att man kan tro att det är två första försvarare. Blir motståndaren stillastående med bollen och vi är bra organiserade, pressar vi hårdare med både första och andra försvararen.

17 Tredje försvarare: Övriga försvarare är tredje försvarare och deras huvudsakliga uppgift är att flytta över mot bollsidan. Är bollen på en kant och en ytterback är förste försvarare så förflyttar sig den andra ytterbacken in i planen ungefär i höjd med bortre delen av mittcirkeln. Är bollen centralt så centrerar ytterbackarna o s v. Dessa förflyttningar gäller alla lagdelar, Backlinje, Mittfält och orward. Tredje försvararnas förflyttningar blir inte så intensiva och belastande om vi är välorganiserade, vilket i sin tur innebär att första och andra försvararna kan bli effektivare och att vi har kraft när vi ställer om till anfall. Avstånd mellan lagdelar: I positionsspel är det mycket viktigt att hålla rätt avstånd mellan lagdelarna, speciellt mellan backlinje och mittfält. Avståndet mellan lagdelarna är en förutsättning för att snabbt få första och andra försvararna på plats. Avståndet (I djup) mellan backlinje och mittfält bör vara ca 15 meter konstant. Det innebär att lagdelarna förflyttar sig samtidigt både framåt och i sidled. Har vi bra press på bollhållaren och arbetar framåt, så gör alla spelare det. Har vi dålig press faller backlinjen för att ta bort djupledshotet, om passningen inte kommer och vi får bra press på bollhållaren igen så förflyttar sig backlinjen framåt tills man har rätt avstånd till mittfältet.

18 Brain before power Ekerö IK otboll M Damtrupp

Den som äger bollen äger spelet

Den som äger bollen äger spelet Den som äger bollen äger spelet Spelide Färjestadens GoiF Fotboll, vad är det? Fotboll är ganska enkelt, men ändå komplext i all sin enkelhet Spelsystem Ett spelsystem kan man säga är ett lags spelide

Läs mer

SPELSYSTEM 4-4-2 för 18-19 åringar

SPELSYSTEM 4-4-2 för 18-19 åringar SPELSYSTEM 4-4-2 för 18-19 åringar Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner,

Läs mer

SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt

SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

Innerback. Innerback. Rörelseschema:

Innerback. Innerback. Rörelseschema: Innerback Innerbackarna skall tillsammans med målvakten dirigera försvarsarbetet. T.ex. styra hur övriga spelare skall stöta på bollhållare runt straffområdet, markering vid fasta situationer samt att

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

SPELSYSTEM för 13-åringar

SPELSYSTEM för 13-åringar SPELSYSTEM för 13-åringar Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

Ekerö IK Fotboll Damtrupp. Säsongsstart 2014

Ekerö IK Fotboll Damtrupp. Säsongsstart 2014 Ekerö IK Fotboll Damtrupp M Säsongsstart 2014 Agenda My mission & Fokus Spelsystem Säsongsprogram Målsättning M My mission Att ni ska lyckas Att hitta er maximala M kapacitet Att alltid ha kul Inställning

Läs mer

SPELSYSTEM 9-manna SKILLNADER MOT 2-3-1 (7-MANNA) FÖR 10-11 ÅRINGAR

SPELSYSTEM 9-manna SKILLNADER MOT 2-3-1 (7-MANNA) FÖR 10-11 ÅRINGAR SPELSYSTEM 9-manna Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3

SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3 SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11

SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11 SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11 UTGÅNGSPOSITIONER 4-1:2-3 dvs en fyrbackslinje med alternerande innerbackar, ett mittfält bestående av två mer offensiva spelare och en lite mer defensiv spelare (balansspelare)

Läs mer

Introduktion till spelmodeller

Introduktion till spelmodeller Introduktion till spelmodeller Introduktion till spelmodeller Som ett komplement till det kommande instruktionspaketet S2S har BPs akademi och Ungdomskommittén tagit fram detta dokument som syftar till

Läs mer

SPELMODELLER 7-16 år

SPELMODELLER 7-16 år SPELMODELLER 7-16 år 1-4-3-3 Spelmodell ( organisation) Spelsätt ( arbetssätt och individuella kvalitéer) Filosofi i match 7-12 år Träna för spela 13-16 år Träna för att tävla 17-19 år Träna för att vinna

Läs mer

Inledning. I alla övningar utgår vi ifrån Arbetsmodellen: VAD ska tränas VARFÖR ska det tränas HUR ska det tränas ÖVA organisation och anvisningar

Inledning. I alla övningar utgår vi ifrån Arbetsmodellen: VAD ska tränas VARFÖR ska det tränas HUR ska det tränas ÖVA organisation och anvisningar ÖVNINGSBANK Inledning Att vara ledare i fotboll är en ynnest, men man har också ett stort ansvar. Ett ansvar att ta vara på den tiden man har tillsammans med sina spelare och faktiskt lära dem fotboll.

Läs mer

FÖRSVARSSPEL. Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva.

FÖRSVARSSPEL. Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva. FÖRSVARSSPEL Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva. Lågt försvarsspel Försvarsspelet inleds ungefär i höjd med mittlinjen. Markeringsförsvar - Zonförsvar

Läs mer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer Grundförutsättningar i anfallsspel: * Spelbredd innebär: Ha ett bra avstånd i sidriktning (sidled) * Speldjup innebär: Ha ett bra avstånd i längdriktning (djupled) * Spelavstånd innebär: Ha bra bredd,

Läs mer

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll Daniel Häger 2014 FOTBOLLSTECKEN Spelarens väg & riktning med boll Spelarens väg & riktning utan boll Mv Bollens väg & riktning Målvakt Bollhållare Mv / Försvarsspelare Anfallsspelare

Läs mer

Utvecklingsplan detalj

Utvecklingsplan detalj Utveckling av Metod Barn är barn och inte små vuna. Barn och ungdomar ska tränas med metoder som är anpassade till deras mognad. Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå optimal utveckling.

Läs mer

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1 SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och

Läs mer

Om man bara tittar på de praktiska delarna av fotbollen så kan man dela upp fotbollen i två delar - det individuella spelet och lagspelet.

Om man bara tittar på de praktiska delarna av fotbollen så kan man dela upp fotbollen i två delar - det individuella spelet och lagspelet. I säsongen 2011 kommer vi att spela i både division P13 DIV 4 och P13 DIV 5 i S:t Eriks Cupen. Vi har kommit fram till att det är bäst för er fotbollsutveckling att spela divisioner under den högsta. Anledningen

Läs mer

Dalslands FF P99 Elitpojklägret -14 Träning 2 Anfallsspel och försvarsspel Övning 1 Tema: 1v1 Uppvärmning

Dalslands FF P99 Elitpojklägret -14 Träning 2 Anfallsspel och försvarsspel Övning 1 Tema: 1v1 Uppvärmning Dalslands FF P99 Elitpojklägret - Träning Anfallsspel och försvarsspel Övning Tema: v Uppvärmning v off - def, uppvärmning Utveckla förmågan att slå ut sin spelare både offensivt och defensivt Hur? Insuktionsmetod

Läs mer

SPELSYSTEM för åringar

SPELSYSTEM för åringar SPELSYSTEM för 15-16 åringar Dalslands Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

SPELSYSTEM 4-4-2 för 17-åringar

SPELSYSTEM 4-4-2 för 17-åringar SPELSYSTEM 4-4-2 för 17-åringar Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner,

Läs mer

SPELSYSTEM. Vi kommer att inrikta oss på spelsystemet Spelsättet kommer senare att ge en bra övergång till och 11- manna fotboll.

SPELSYSTEM. Vi kommer att inrikta oss på spelsystemet Spelsättet kommer senare att ge en bra övergång till och 11- manna fotboll. P05 SPELSYSTEM Vi kommer att inrikta oss på spelsystemet 2-3-1. Spelsättet kommer senare att ge en bra övergång till 4-3-3 och 11- manna fotboll. Vi kommer att ha inriktning på offensivt spel. Anfallsspelet

Läs mer

SPELSYSTEM 7-manna (10-12 år)

SPELSYSTEM 7-manna (10-12 år) SPELSYSTEM 7-manna (10-12 år) Nässjö FF har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta spelarutbildningsplan SvFF 2 Fakta spelarutbildningsplan SvFF Nivå 3 3 Fakta spelarutbildningsplan SmFF Nivå 3 4 Träning 1, Speldjup 5 Träning 2, Spelbredd 8 Träning 3, Överlappning

Läs mer

Anfallsspel - Korta uppspel. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter

Anfallsspel - Korta uppspel. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter Sida 1 av 7 Vem, vad, var och när Titel Lag/träningsgrupper Anfallsspel: Speluppbyggnad - Korta uppspel; Mv: Markbollar, Inlägg längs marken F14, P14 Datum Tisdag, 01 Juli 2014 Tid 00:00-01:40 Plats Total

Läs mer

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Fotbollsskolan passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Fokusområden: - Driva - Passa - Mottagning - Vändning - Riktningsförändring - Avslut - Väggspel - Spelbarhet, Spelavstånd Spelarens mognad Fysisk utveckling Lugn tillväxtperiod

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta spelarutbildningsplan SvFF 2 Fakta spelarutbildningsplan SvFF Nivå 2 3 Fakta spelarutbildningsplan SmFF Nivå 2 4 Träning 1, Passning och mottagning 5 Träning 2, Spelbarhet och

Läs mer

UTGÅNGSPOSITIONER. Försvar (krymp ihop) Anfall (blomma ut)

UTGÅNGSPOSITIONER. Försvar (krymp ihop) Anfall (blomma ut) UTGÅNGSPOSITIONER 2-3-1 dvs två backar, ett mittfält bestående av en central spelare och två yttrar samt en central forward Den centrala mittfältaren har ofta en något mer tillbakadragen utgångsposition

Läs mer

Träningsprogram (T) - :: Secrets to Soccer ::

Träningsprogram (T) - :: Secrets to Soccer :: Sida 1 av 6 Träningsprogram Gjord av Total tid GFF Spelarlyftet Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter Datum 2009-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgruper Spelsystem - F14, P14 Öppna kommentarer Zonlagsträning

Läs mer

SPELSYSTEM 9-manna (13 år)

SPELSYSTEM 9-manna (13 år) SPELSYSTEM 9-manna (13 år) Nässjö FF har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

SvFFs Arbetsmodell. Vad? Öva passningsspel, orientera sig, rättvänd/felvänd spelare, spel på rättvänd (med fart)

SvFFs Arbetsmodell. Vad? Öva passningsspel, orientera sig, rättvänd/felvänd spelare, spel på rättvänd (med fart) Öva passningsspel, orientera sig, rättvänd/felvänd spelare, spel på rättvänd (med fart) Utveckla lagets och individens passningsspel och speluppfattning Hur? Insuktionsmetod V F V / V P F # Huvudvridning

Läs mer

SSK F-05 MANUAL FÖR 7-MANNASPEL

SSK F-05 MANUAL FÖR 7-MANNASPEL SSK F-05 MANUAL FÖR 7-MANNASPEL INTRODUKTION Tanken med "manualen" är att samtliga spelare i SSK F-05 ska känna till och behärska vårt spelsystem för 7-manna, med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

Den Blå tråden. Annebergs IF

Den Blå tråden. Annebergs IF 2013 DenBlåtråden AnnebergsIF DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsifspelarfotboll. DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 Innehåll Vårmålsättning...3 Grundstenarförattuppnåmålsättningen...3

Läs mer

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor.

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor. Fotbollstermer Att tala samma språk Vi rekommenderar att dina spelare börjar lära sig fotbollstermer och symboler när de är 10 12 år. Tänk på att inte ta allt på en gång utan koncentrera er på grundförutsättningar

Läs mer

MIK Fotboll 5-mannaspel 2011

MIK Fotboll 5-mannaspel 2011 MIK Fotboll 5-mannaspel 2011 I barnfotboll ska barnen leka och lära sig fotboll. Vid matchlika situationer är det viktigt att alla får delta lika mycket och prova på olika platser i laget. Matchresultatet

Läs mer

https://se-fotboll.s2s.net/sessionview.php?id=2336054&_format_for_print=1

https://se-fotboll.s2s.net/sessionview.php?id=2336054&_format_for_print=1 Sida 1 av 10 Vem, vad, var och när Titel Lag/grupp Försvarsspel: Grundförutsättning - Press och Täckning; Mv: Höga bollar - inlägg F14, P14 Datum Torsdag, 31 December 2015 Tid 00:00-02:30 Plats Total tid

Läs mer

2014 12 08 Se på träningsprogram Secrets to Soccer

2014 12 08 Se på träningsprogram Secrets to Soccer Detta träningsprogram tillhör nivå 6 i utbildningsplan: Spelarlyftets Spelarutbildningsplan (6 19 år) 140701 Rubrik på nivån Åldersgrupp Gjord av Träna för att lära, 9 manna 4 1 3, 18 Träningsprogram Nivå

Läs mer

Innan passningen. Riktning och höjd

Innan passningen. Riktning och höjd Innan passningen Titta upp innan du får bollen så du ser passningsalternativen Dölj passningen för motståndarna så länge som möjligt Använd passningsfinten vid behov det gör motståndarna osäkra Luras även

Läs mer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer Fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Anfallsspelare När det egna laget har bollen är samtliga spelare anfallsspelare. Försvarsspelare När det egna laget försvarar är samtliga spelare försvarsspelare.

Läs mer

http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536

http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536 http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536 Organisation Yta: 20-25x20-25 meter. 12-15 spelare, varav 2 eller 3 är jägare. Bollar och västar. Anvisningar 2 eller 3 spelare har västar synliga

Läs mer

= anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller joker. = spelarens väg med boll

= anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller joker. = spelarens väg med boll Teckenförklaring X = anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = försvarande spelare, spelare i försvarande lag eller i ett annat lag. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller

Läs mer

Innehållsförteckning. S i d a 2

Innehållsförteckning. S i d a 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Spelytor 4 3. Fotbollstecken 5 4. Fotbollstermer i anfallspel 6-8 5. Fotbollstermer i försvarspel 10-12 6. Allmänna fotbollstermer 13-16 S i d a 2 Inledning Att tala

Läs mer

P04. Lagets Arbetssätt. i spelets skeenden. Försvarsspel. Anfallsspel. Omställning. Återerövring av bollen. Speluppbyggnad.

P04. Lagets Arbetssätt. i spelets skeenden. Försvarsspel. Anfallsspel. Omställning. Återerövring av bollen. Speluppbyggnad. Lagets Arbetssätt P04 i spelets skeenden Anfallsspel Omställning Försvarsspel Speluppbyggnad - Bra spelbarhet! - Spela centralt om vi kan! - Spela/ta bollen framåt om vi kan, bakåt/sidled om vi måste!

Läs mer

Träningspass 1 Tid: 1,5 h Passning/ Mottagning

Träningspass 1 Tid: 1,5 h Passning/ Mottagning Övning: Uppvärmning Tid: 10 min Vad: Uppvärmning med boll. Varför: För att värma upp muskler och öka pulsen inför träningen. Hur: Vi ska slå en passning till en lagkamrat som tar emot bollen och samtidigt

Läs mer

Grundförutsättningar i anfallsspel

Grundförutsättningar i anfallsspel Grundförutsättningar i anfallsspel Spelbarhet Spelavstånd Spelbredd Exempel: https://www.youtube.com/watch?v=w_jg5waqogc https://www.youtube.com/watch?v=luvorhgxbom https://www.youtube.com/watch?v=hba7a3i4hco

Läs mer

Anfallsspel - Instick; Syfte: Teknik - Friläge, djupledsboll. Anfallsspel - Instick. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter

Anfallsspel - Instick; Syfte: Teknik - Friläge, djupledsboll. Anfallsspel - Instick. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter Sida 1 av 8 Vem, vad, var och när Titel Lag/träningsgrupper Anfallsspel - Instick; Syfte: Teknik - Friläge, djupledsboll F14, P14 Datum Tisdag, 01 Juli 2014 Tid 00:00-01:40 Plats Total tid Gjord av Anfallsspel

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna (15 år) (Med rak backlinje och defensiv mittfältstriangel).

SPELSYSTEM 11-manna (15 år) (Med rak backlinje och defensiv mittfältstriangel). SPELSYSTEM 11-manna (15 år) (Med rak backlinje och defensiv mittfältstriangel). Nässjö FF har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med

Läs mer

Återerövring & Försvarspress

Återerövring & Försvarspress Återerövring & Försvarspress FC Barcelona vs. Real Madrid CF Anders Wasserman GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Taktikanalys TR5 2011 Tränarprogrammet 2010-2013 Handledare: Mårten Fredriksson 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Så spelar vi 7 mot 7 BOO FF P07:2

Så spelar vi 7 mot 7 BOO FF P07:2 Så spelar vi 7 mot 7 BOO FF P07:2 Inledning I och med denna säsong övergår vi till att spela 7 mot 7. Det är en stor omställning för er som spelare då det innebär att spela på en betydligt större plan.

Läs mer

https://se-fotboll.s2s.net/sessionview.php?id=2347104&_format_for_print=1

https://se-fotboll.s2s.net/sessionview.php?id=2347104&_format_for_print=1 Sida 1 av 5 Vem, vad, var och när Titel Lag/grupp Mv - Tillbakaspel (Djupledsspel i anfall) PF9 Datum Torsdag, 31 December 2015 Tid 00:00-01:30 Plats Total tid Gjord av Mv - Tillbakaspel (Djupledsspel

Läs mer

Jämjö GoIF P05/06/07. Anfallsspel. Speluppbyggnad Skapa tid Överblick 4S Övertalighet i spelytan Rörelse utan boll Triangelspel

Jämjö GoIF P05/06/07. Anfallsspel. Speluppbyggnad Skapa tid Överblick 4S Övertalighet i spelytan Rörelse utan boll Triangelspel Jämjö GoIF P05/06/07 Anfallsspel Speluppbyggnad Skapa tid Överblick 4S Övertalighet i spelytan Rörelse utan boll Triangelspel Spelyta 3 Spelytorna definieras som ytan mellan motståndarens lagdelar. Spelytorna

Läs mer

Spelidé. Jag väljer medvetet en defensivt balanserad högersida och en offensivare vänstersida i mitt system.

Spelidé. Jag väljer medvetet en defensivt balanserad högersida och en offensivare vänstersida i mitt system. Spelidé Utgångspositioner Min grunduppställning är ett 4-2:3-1. Mina utgångspositioner i anfalls- respektive försvarsspel skiljer sig tydligt åt. I mitt organiserade försvarsspel faller yttermittfältarna

Läs mer

Formation 3-6-1 (3-1:4:1-1)

Formation 3-6-1 (3-1:4:1-1) Formation 3-6-1 (3-1:4:1-1) Detta är våra utgångspositioner i anfall. Spelsättet är precis som tidigare men utgångspositionerna är annorlunda. För att vi ska ha ett lyckat anfallsspel krävs det två saker:

Läs mer

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior Förord Inledning Ett fotbollslag som har ett väl utvecklat passningsspel har stora förutsättningar för att spela bra anfallsfotboll och skapa målchanser. Passningsspelet är fundamentet i fotbollens anfallsspel.

Läs mer

Omställning. Återerövring av bollen

Omställning. Återerövring av bollen Anfallsspel - - driva, riktningsförändra, vända, perception, koordination - kan du göra om det står en spelare framför dig? - Vilka delar av foten kan du använda för att driva och vända? - Yta: 15-20 15-20

Läs mer

SPELSYSTEM 4-2:3-1 TAKTISKA UPPGIFTER I FÖRSVARS OCH ANFALLSSPELET

SPELSYSTEM 4-2:3-1 TAKTISKA UPPGIFTER I FÖRSVARS OCH ANFALLSSPELET SPELSYSTEM 4-2:3-1 UPPGIFTER I FÖRSVARS OCH MITTBACK -Kontrollera sin zon -Samarbete -Alltid på försvarsida om motståndare -Kontrollera straffområde och ytor strax utanför straffområde -Hjälper ytterbackarna

Läs mer

Arbetssätt och roller Dalslands FF

Arbetssätt och roller Dalslands FF Arbetssätt och roller Dalslands FF En fotbollsmatch består av anfall, försvar och omställningar. Att ha kunskap om VILKET ARBETSSÄTT VI ANVÄNDER OCH VILKEN ROLL DU HAR NÄR VI SPELAR MATCH, ÄR EN FÖRUTSÄTTNING

Läs mer

4 2 : 3-1. Manualen. Mjällby AIF Akademi år 4-2:3-1 Rev 2019 Sida 1

4 2 : 3-1. Manualen. Mjällby AIF Akademi år 4-2:3-1 Rev 2019 Sida 1 4 2 : 3-1 Manualen Mjällby AIF Akademi 16-19 år 4-2:3-1 Rev 2019 Sida 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Spelsystemet... 3 4 2 : 3-1... 3 Laget... 4 Defensivt... 4 Offensivt... 8 Omställningar... 9 Defensivt...

Läs mer

Övningsbank 9/11-manna

Övningsbank 9/11-manna Övningsbank 9/11-manna 1 Bollkontroll, passningar, vändningar Övning: 1 Yta: 25x25 meter, 8-12 spelare, 1 boll per grupp. Bollhållare i varje grupp startar att driva bollen mot den centrala kon, rundar

Läs mer

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009 2009-04-05 Sida 1 av 5 Välkommen till fotbollskolan Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära sig samarbeta. Drivkraften

Läs mer

FOTBOLLSTERMER OCH SYMBOLER

FOTBOLLSTERMER OCH SYMBOLER FOTBOLLSTERMER OCH SYMBOLER Innehåll Anfallsspel när det egna laget har bollen... 3 Grundförutsättningar i anfallsspel... 3 Anfallstermer... 3 Försvarsspel när motståndarna har bollen... 5 Grundförutsättningar

Läs mer

Allmänna fotbollstermer

Allmänna fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Andraboll Anfallspelare Back, backlinje är den boll som man får efter första skottförsök, nickförsök etc. Retur är en variant på andraboll från målvakt efter målvaktsräddning, från

Läs mer

Breddläger P99, Lödde 2014 Träning 1 övning 1 (25 min)

Breddläger P99, Lödde 2014 Träning 1 övning 1 (25 min) Träning 1 övning 1 (25 min) Smålagsspel 4 mot 4 Skapa möjligheter för en omställning med löpningar i djupled när vi har en rättvänd bollförare Hur? Instruktionsmetod V P F Vilket bör komma först passningen

Läs mer

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF:

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF: Spelmodell Boo FF Pojkar och flickor 11 år Spelfilosofi - Värdegrund, taktik och individuell insats i rätt ordning - Vi vill ha bollen så mycket som möjligt och när vi tappar den vill vi ta tillbaka den

Läs mer

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF:

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF: Spelmodell Boo FF Pojkar och flickor 10 år Spelfilosofi - Värdegrund, taktik och individuell insats i rätt ordning - Vi vill ha bollen så mycket som möjligt och när vi tappar den vill vi ta tillbaka den

Läs mer

https://se-fotboll.s2s.net/sessionview.php?id=2336053&_format_for_print=1

https://se-fotboll.s2s.net/sessionview.php?id=2336053&_format_for_print=1 Sida 1 av 10 Vem, vad, var och när Titel Lag/grupp Försvarsspel - Individuell Press Rättvänd; Mv: Skott och Friläge F12, P12 Datum Torsdag, 31 December 2015 Tid 00:00-02:05 Plats Total tid Gjord av Försvarsspel

Läs mer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer Sida 1 av 6 Vem, vad, var och när Gjord av Total tid Mr Spelarlyftet Spelare: 100 minuter Målvakter 75 minuter Datum 2012-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgrupper Titel - Press och Täckning F15, P15 :

Läs mer

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF:

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF: Spelmodell Boo FF Pojkar och flickor 12 år Spelfilosofi - Värdegrund, taktik och individuell insats i rätt ordning - Vi vill ha bollen så mycket som möjligt och när vi tappar den vill vi ta tillbaka den

Läs mer

(c) Adam Gibbs 2014 Spelarutveckling ver 1.0

(c) Adam Gibbs 2014 Spelarutveckling ver 1.0 Tanken är att vid varje övning kunna visualisera momentet som i en match. Alltså vid ett passningsspel i diamant format skulle kunna vara mittback pass till vänster mitt, vänstermitt till forward. Få in

Läs mer

De små individuella detaljerna i ett bra box play i egen zon

De små individuella detaljerna i ett bra box play i egen zon Svenska ishockeyförbundet Elitkurs De små individuella detaljerna i ett bra box play i egen zon Johan Garpenlöv Robban Olsson 2007-01-29 Sammanfattning. Sammanfattning Det övergripande syftet med arbetet

Läs mer

MÅLVAKTSTIPS. Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör

MÅLVAKTSTIPS. Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör MÅLVAKTSTIPS Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör Målvaktsspel När motståndarna spelar upp bollen tänk på att: 1. Stå upp, så långt som möjligt för bättre översikt, men var beredd på att

Läs mer

Jämjö GoIF P05/06/07. Försvarsspel. Förhindra speluppbyggnad Kollektiv press Överblick 4S Övertalighet i spelytan Rörelse mot boll

Jämjö GoIF P05/06/07. Försvarsspel. Förhindra speluppbyggnad Kollektiv press Överblick 4S Övertalighet i spelytan Rörelse mot boll Jämjö GoIF P05/06/07 Försvarsspel Förhindra speluppbyggnad Kollektiv press Överblick 4S Övertalighet i spelytan Rörelse mot boll Spelyta 3 Spelytorna definieras som ytan mellan motståndarens lagdelar.

Läs mer

Mr Spelarlyftet. Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter. Teknik - Mottagning: Insida/utsida. Teknik: Mottagning - Insida/utsida

Mr Spelarlyftet. Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter. Teknik - Mottagning: Insida/utsida. Teknik: Mottagning - Insida/utsida Sida 1 av 5 Vem, vad, var och när Gjord av Total tid Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter Datum Måndag, 01 Juli 2013 Tid 00:00-01:35 Plats Lag/träningsgrupper Titel - Mottagning: Insida/utsida PF9

Läs mer

4.3 Försvarsspel 2v2

4.3 Försvarsspel 2v2 4.3 Försvarsspel 2v2 Försvarsspel 2 mot 2 Övning 1 Vad: Försvarsspel 2 mot 2 i ytterzon och styrande mot markerad yta Varför: Försvarsarbete inom begränsad yta enligt bild, för att arbeta med att hålla

Läs mer

Breddläger F 98. Tid 15 min. 10 m

Breddläger F 98. Tid 15 min. 10 m reddläger F 98 Övning 1: V Uppvärmning, Mottagning/passning med fotens insida VRFÖR För att förbereda kroppen på träning För att träna på att ta emot tillbakaspel och göra tillbakaspel med fotens insida

Läs mer

Att man inte lyckas beror ofta på att man inte vill, oftare på att man inte vågar, sällan på att man inte kan. Handboll gemensamma riktlinjer

Att man inte lyckas beror ofta på att man inte vill, oftare på att man inte vågar, sällan på att man inte kan. Handboll gemensamma riktlinjer Handboll gemensamma riktlinjer Varför ska vi strukturera vårt spel? Spänning och chansmoment kan vi finna och uppleva när vi spelar på hästar eller lotto, bingolotto på lördagskvällen eller när vi köper

Läs mer

Fotbollspass åldersgrupper 5-manna

Fotbollspass åldersgrupper 5-manna Fotbollspass åldersgrupper 5-manna Här Kommer de första 7 rekommenderade träningspassen för er i en serie av 3X7 pass. Det kan tyckas som många sidor, men passen är ordnade efter DIF:s träningsmodell för

Läs mer

General Rules Of Pocket Billiards

General Rules Of Pocket Billiards General Rules Of Pocket Billiards Nedanstående regler är antagna av SBF den 20:e juni 1999 3. ALLMÄNNA POOL BILJARD REGLER Dessa Allmänna Pool Biljardregler gäller alla pooldiscipliner, om inte annat anges

Läs mer

Fotbollsskolan. skott.indd 1 07-06-05 16.17.58

Fotbollsskolan. skott.indd 1 07-06-05 16.17.58 Fotbollsskolan skott.indd 1 07-06-05 16.17.58 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära sig

Läs mer

Åkersberga P05: Röd & Blå

Åkersberga P05: Röd & Blå Åkersberga P05: Röd & Blå Träningsövningar 2015 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (1) Vändning Vändning och passning. 6-8 spelare. Avstånd mellan A och D ca 30 meter. A passar B, som vänder och

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Innehållsförteckning ÖVNINGSFÖRRÅD (LÄTT NIVÅ)...2 1. Kasta-fånga/Jag och bollen...2 2. Kasta - fånga/vi två och bollen...3 3. Kasta-fånga/Vi och bollen i rummet...3 4. Studsa/Jag och bollen...3 5. Studsa/Vi

Läs mer

Allmänna instruktioner

Allmänna instruktioner 1 Allmänna instruktioner Instruktionerna i positionsspelet är en guide i de olika arbetsuppgifterna som finns i ett lag. Givetvis får man röra sig på andra ytor, men tänk på att om du inte håller din plats

Läs mer

2-2-1 anfall. Center tar position framför mål. Jagar boll mot hörnen och kan gå upp och möta boll.

2-2-1 anfall. Center tar position framför mål. Jagar boll mot hörnen och kan gå upp och möta boll. Snabbt uppspel Här vänder vi snabbt. Vänster fwd tar center position framför mål. Center går ut till vänsterkant. Höger forward vid mittlinjen och kan löpa längs kanten. Spelförande back tar bollen. Andre

Läs mer

5-mannafotboll utomhus

5-mannafotboll utomhus REGLER 5-mannafotboll utomhus Anpassade regler för 5-mannafotboll utomhus i Värmland. 5-mannafotboll 8-9 år 2013-02-22 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

Passningsspel och positionsförsvar press/täckning

Passningsspel och positionsförsvar press/täckning F96 fredag Lödde 10-11 feb 2012 Passningsspel och positionsförsvar press/täckning Uppvärmning Löpning + tänjning 45 min 24 + 4 MV 25 min 24 20 min 24 spelare + 4 MV 45 min 1. Spel- /passningsövning på

Läs mer

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland.

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-mannafotboll Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-manna skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket bollkontakt. Detta skall genomsyra

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 11-manna 16-19 år Seniorer Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare.

Läs mer

UNGDOMSPOLICY Version 1.01 september 2009

UNGDOMSPOLICY Version 1.01 september 2009 UNGDOMSPOLICY Version 1.01 september 2009 Innehållsförteckning Barn- och ungdomsträning Tekniska- och taktiskamoment 6-9år (Kids Floorball Camp) 10år 11år 12år 13år 14år 15år TST-guiden Teknik, spel och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVNINGSBANKEN, 10-12 ÅR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVNINGSBANKEN, 10-12 ÅR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVNINGSBANKEN, 10-12 ÅR Sida Innehåll 1 Innehållsförteckning 2 SPECIELLT FÖR ÅLDERN 10-12, BOLLBEHANDLING 3 2 mot 1 i rektangel 4 1 mot 1 med kortlinje som mål 5 1 mot 1 med väggar

Läs mer

Träningsplanering 2014-15 U14 regionläger 1

Träningsplanering 2014-15 U14 regionläger 1 Sida 1 Till spelare, föräldrar och klubbtränare, Träningsplaneringen för läger 1 finner ni på de kommande sidorna. Träningarna under helgen är ca 90 minuter långa, där inledningen av träningarna består

Läs mer

Träning 1 Våren 2015. Pojkar -05

Träning 1 Våren 2015. Pojkar -05 Träning 1 Våren 2015 Pojkar -05 Samling 16.15 - Klubbhuset Grabbarna får snacka av sig 5 minuter Ev. reflektion av veckans match(er) Fotbollskolan på Taktiktavlan - Vårens ämne är rörelse utan boll (anfall

Läs mer

P05. * Täckning: Att täcka ytor kring motståndarnas bollhållare och/eller ytor som är attraktiva för motståndarna.

P05. * Täckning: Att täcka ytor kring motståndarnas bollhållare och/eller ytor som är attraktiva för motståndarna. Grundförutsättningar i försvarsspel: * Press: Att på nära avstånd från motståndaren få denna att inta spela/driva bollen framåt. Pressen utförs gärna med sidan lite mot motståndaren och kan utföras olika

Läs mer

Spånga IS Fotboll Ett sätt att utvecklas, ett sätt att umgås

Spånga IS Fotboll Ett sätt att utvecklas, ett sätt att umgås Spånga IS Fotboll Ett sätt att utvecklas, ett sätt att umgås Innehåll 1. Välkommen till Spånga IS Fotboll! 2. Själ våra grundvärderingar 3. Instruktion en gemensam utbildningsplan 3.1 Träning 3.1.1 Träningsupplägg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Fotbollens Spela Lek och Lär (FSLL)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Fotbollens Spela Lek och Lär (FSLL) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta spelarutbildningsplan SvFF 2 Fakta spelarutbildningsplan SvFF Nivå 1 3 Fakta spelarutbildningsplan VFF Nivå 1 4 Träning 1, Driva 5 Träning 2, Utmana, finta och dribbla 9 Träning

Läs mer

Träningsprogram (T) - :: Secrets to Soccer ::

Träningsprogram (T) - :: Secrets to Soccer :: Sida 1 av 5 Träningsprogram Gjord av Total tid GFF Spelarlyftet Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter Datum 2009-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgruper Spelsystem - F15-16, P15, P16 Öppna kommentarer

Läs mer

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 2-2

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 2-2 SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 2-2 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och

Läs mer

Fotbollsskola (Teoridokument) 2012-

Fotbollsskola (Teoridokument) 2012- 2012-01-01 RSF P02-R Fotbollsskola (Teoridokument) 2012- Teori för ökad spelförståelse och teknisk utveckling Sebastian Strand Fotbollsteori RSF P02-R 2012 Innehållsförteckning 1. Spelsystem 7-manna...

Läs mer

Nyckeln till framgång!

Nyckeln till framgång! Nyckeln till framgång! Lag SFK 2016 Hej grabbar! Vi i ledarteamet hälsar er välkomna till vad vi hoppas ska bli ett framgångsrikt fotbollsår. Vi välkomnar alla nya spelare och tackar de spelare som lämnat

Läs mer