Inledning. I alla övningar utgår vi ifrån Arbetsmodellen: VAD ska tränas VARFÖR ska det tränas HUR ska det tränas ÖVA organisation och anvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. I alla övningar utgår vi ifrån Arbetsmodellen: VAD ska tränas VARFÖR ska det tränas HUR ska det tränas ÖVA organisation och anvisningar"

Transkript

1 ÖVNINGSBANK

2 Inledning Att vara ledare i fotboll är en ynnest, men man har också ett stort ansvar. Ett ansvar att ta vara på den tiden man har tillsammans med sina spelare och faktiskt lära dem fotboll. Ett led i detta är att använda sig av övningar som är anpassade till ålder och spelidé. Detta häfte är tänkt som hjälp för ledare där idéerna gått i stå, eller bara som en uppmuntran att hitta nya tankesätt. Alla övningar är i grunden gjorda för spelare i åldern år, men kan lätt anpassas till både äldre och yngre spelare med hjälp av smärre korregeringar. Testa dig fram! I alla övningar utgår vi ifrån Arbetsmodellen: VAD ska tränas VARFÖR ska det tränas HUR ska det tränas ÖVA organisation och anvisningar När det gäller instruktionsmetoder, så är de flesta övningarna så komplexa att vi använder oss av VISA-PRÖVA-FÖRKLARA, dvs, vi räknar med att själva tekniken är bekant. Dock kommer själva lärandet till sin spets om vi använder Frågeteknik när vi lär ut, dvs ge inte spelarna facit och färdiga lösningar för snabbt, tvinga dem att tänka själva. UPPFATTA-VÄRDERA-BESLUTA-AGERA.

3 Passningsövningar Passningsspelet är grunden i Färjestadens Goifs spelidé. Därför bör man redan i tidig ålder jobba med passningar och så snabbt som möjligt gå från isolerade övningar mot funktionella. Övningarna som presenteras här är ett mellanting, man gör dem funktionella genom att sätta dem i sitt sammanhang (var på planen är vi i en match, vilken position har den spelaren som du representerar vid den konen), sätta krav på matchlikhet och genom att störa spelarna med att gå i vägen, ta bollen om de inte är uppmärksamma, m.m. 1. Passning ISO VAD: Grundläggande passning och mottagning ÖVA: Organisation 2 spelare, 2 konor med 5 meters avstånd, 1 boll. Anvisningar Spela bollen med höger fot, sätt den på medspelarens vänstra fot. Medspelaren flyttar bollen förbi konan till sin högerfot och gör likadant Kommentarer: En drillövning där man kan jobba åt båda hållen, med eller utan, utsida eller insida. Frågeexempel: Vilken fot ska du sätta passningen på? Hur ska du göra för att passa på rätt fot?

4 2a) 4 hörn ÖVA: Organisation 5 spelare på 4 koner utställda i diamantform med mellan meters avstånd. Anvisningar A spelar bollen till B som är halvt rättvänd och tar med sig bollen motsols. B spelar C som i sin tur fortsätter mot D. Spelarna flyttar sig en kona framåt i passningsriktningen Kommentarer: Var noga med spelarnas kroppsposition, kräv att passningen sitter på bortre fot. Frågeexempel: Vilken fot ska du passa på? Hur ska du stå för att på bästa sätt kunna ta emot passningen och föra bollen vidare? 2b) passning ÖVA: Organisation 5 spelare på 4 koner utställda i diamantform med mellan meters avstånd. Anvisningar A spelar bollen till B som spelar tillbaka till A och sedan vänder upp mot C. B spelar en diagonal passning till C som sätter en rak passning till B och sedan vänder upp mot D. B spelar en diagonal Spelarna flyttar sig en kona framåt i passningsriktningen Kommentarer: Var noga med spelarnas kroppsposition i båda passningarna, det kommer krävas v-löp för att komma rätt mot boll i båda passningarna. Kräv att passningen sitter på bortre fot. Frågeexempel: Hur orienterar du dig med blicken? Hur ska din löpning vara för att du ska komma rättvänd mot boll.

5 2c) passning till C ÖVA: Organisation 5 spelare på 4 koner utställda i diamantform med mellan meters avstånd. Anvisningar A spelar bollen till B som spelar tillbaka till A och sedan vänder upp mot C. B spelar en diagonal passning till B som sätter en rak passning tillbaka till B och sedan vänder upp mot D. B spelar en diagonal Spelarna flyttar sig en kona framåt i passningsriktningen Kommentarer: Var noga med spelarnas kroppsposition i båda passningarna, det kommer krävas v-löp för att komma rätt mot boll i båda passningarna. Kräv att passningen sitter på bortre fot. Frågeexempel: Kan du göra avledande löpning utan att släpa blicken från bollhållaren efter passning? Hur? 2d) Spelarna flyttar sig en kona framåt i passningsriktningen ÖVA: Organisation 5 spelare på 4 koner utställda i diamantform med mellan meters avstånd. Anvisningar A spelar bollen till B som gjort en V-löpning och som spelar bollen på ett tillslag till C som gjort en V- löpning och som spelar bollen på ett tillslag till

6 Kommentarer: Var noga med spelarnas kroppsposition, det kommer krävas v-löp och tajming för att komma rätt mot boll. Kräv att passningen sitter på bortre fot. Frågeexempel: Vilka signaler går du på när du startar din löpning? 3 a) Passningslinje Spelarna flyttar sig en kona framåt i passningsriktningen ÖVA: Organisation 5 till 8 spelare i en linje med koner med meters lucka. Anvisningar 1 spelare vid varje kon men 2 eller 3 vid första konen (beror på hur lång linjen blir). Spelare A spelar vägg med B som i sin tur gör en V-löpning och blir spelbar för spelare C som får passning av A. osv Kommentarer: V-löpningen är viktig och att spelare B vänder åt rätt håll så att han bibehåller blicken på bollen hela vägen. Frågeexempel: Hur väljer du sida på tillbakapassningen? Hur kan du underlätta för bollhållaren? 3 b) Kommentarer: Samma övning som innan, men istället för at B får en boll av C får han den rättvänd av A. Krävs längre avstånd mellan konerna för att spelarna ska lyckas. V- löpningen blir avgörande. Frågeexempel: Vad är viktigt att tänka på för att inte passningsavståndet ska bli för kort?

7 4 Rosetten där A stod. C och D agerar likadant. ÖVA: Organisation 4 spelare, 4 koner 1 boll. 5 meter mellan konorna i kanterna, 10 mellan de mittersta Anvisningar En spelare vid varje kon. Spelare A väggar sig förbi sin kon med hjälp av B sedan driver han boll fram en bit och passar spelare C. Efter pass backar han ner till konan där B stod och B går ner till den konan Kommentarer: Backa matchlikt, ej rygg mot boll. I andra exemplet lägger man till en passning till, dvs spelare E väggar med F, sedan driver han fram och passar G som slår tillbaks den, SEN backar E ner till sin kona och G och H agerar likadant. Frågeexempel: Var på planen med vilka positioner skulle detta kunna vara? Hur gör du dina löpningar för att komma så rätt till boll som möjligt? 5. Chelsea /mösterträning och i en naturlig på planen och går i djupet. G spelar H i djupled. ÖVA: Organisation Minst 9 spelare enligt positioner. Anvisningar A spelar B som spelar C som sätter ner bollen på en rättvänd B som passar en djupledslöpande E, som i sin tur spelar F och tempoväxlar in bakom honom/henne. F Spelar G som vänder övningen på E. E spelar upp H som lägger på G Spelarna flyttar sig enligt A, C, D, B, E, F, G, H

8 Kommentarer: Tanken är att göra passningarna lite mer matchlika i förhållande till planen Frågeexempel: Hur jobbar vi med grunderna i anfallsspel? 6. a)timglaset ÖVA: Organisation Min 8 och max 12 spelare, 6 koner och 2 bollar. Konerna enligt bild med 12x 25 meter. Anvisningar Två bollar igång samtidigt. A driver boll och spelar B som spelar C som spelar D. Övriga gör likadant på andra sidan och spelarna flyttar sig en kona framåt i passningsriktningen Kommentarer: Det viktiga är att bestämma hur mottagningarna går till. Att man använder 1, 2 eller flera tillslag när man passerar konen. Antal tillslag styr kroppspositionen. Se till att alltid jobba utanför konerna. Frågeexempel: Hur är din kroppsposition för att ta emot bollen? Vad är en bra passning? b) passningsriktningen ÖVA: Organisation Min 8 och max 12 spelare, 6 koner och 2 bollar. Konerna enligt bild med 12x 25 meter. Anvisningar Två bollar igång samtidigt. A driver boll och spelar vägg med C innan han passar B som spelar C som spelar D. Övriga gör likadant på andra sidan och spelarna flyttar sig en kona framåt i

9 Kommentarer: Det viktiga är att bestämma hur mottagningarna går till. Att man använder 1, 2 eller flera tillslag när man passerar konen. Antal tillslag styr kroppspositionen. Se till att alltid jobba utanför konerna. Bortre spelare på mitten måste vara vaken på att göra en väggpassning! Frågeexempel: Vilken fot är den bösta för mittenspelaren att passa med vid väggpassningen? Vad ska man tänka på? c), spela på tredje spelare ÖVA: Organisation Min 8 och max 12 spelare, 6 koner och 2 bollar. Konerna enligt bild med 12x 25 meter. Anvisningar Två bollar igång samtidigt. A driver boll och spelar B som spelar C som passar A igen. A slår en diagonalpassning till D. Andra sidan gör likadant. Kommentarer: Här blir det viktigt med löpvägarna. Se till att spelare B inte kommer i vägen för diagonalpassningen, genom at instruera i hur n blir matchlik Frågeexempel: Var på planen med vilka positioner kan detta vara? Hur får vi n matchlik? 7. a) Y:et enligt: A, B, C, D, osv ÖVA: Organisation 5 spelare, 4 konor och 1 boll. Anvisningar A spelar bollen till B som spelar tillbaka och rör sig framåt i planen. A spelar ett längre pass upp till C som väggspelar sig förbi konan med hjälp av B. Sedan passar han D som sätter i gång övningen igen. Denna gången på vänstersidan. Förflyttning sker

10 Kommentarer: Viktigt att komma rätt till boll och tajma både löpningar och r. Övningen kan försvåras av att tränaren står bakom ryggen på felvänd spelare (B) som måste se sig om och välja kant för uppspelet. Frågeexempel: Hur ska vi tänka om vi eftersträvar att ha ett tillslag? b) ÖVA: Organisation 5 spelare, 4 konor och 1 boll. Anvisningar A spelar bollen till B som vänder upp och spelar vägg med C, som driver bollen ner mot utgångskonan och spelar en mötande A som spelar tillbaka. Sedan passar han D som sätter i gång övningen igen. Denna gången på vänstersidan. Förflyttning sker enligt: utgångsposition, mittkona, kantkona, utgångsposition. Förflyttning sker enligt: A, B, C, D, osv Kommentarer: Viktigt att komma rätt till boll och tajma både löpningar och r. Övningen kan försvåras av att tränaren står bakom ryggen på felvänd spelare (B) som måste se sig om och välja kant för uppspelet. Instruera i vändningsteknik. Frågeexempel: Hur kan du täcka boll samtidigt som du vänder upp? Hur vet du vilken kant du ska välja? 8. a) Miniuppspel ÖVA: Organisation 6 spelare, 5 konor och 1 boll. Anvisningar A spelar bollen till B som spelar tillbaka och rör sig framåt i planen. A spelar ett längre pass upp till C som passar D

11 och sedan löper i djupled ner bakom en tänkt backlinje. D passar en rättvänd B som passar ner bollen till C. Nu vänder övningen och B spelar bollen till E som sätter den på en rättvänd D och sedan går i djupled där bollen sedan slås av D. Förflyttning sker enligt: A, B, C, D, osv Kommentarer: Förklara positionerna (A mb, B felvänd mf, C kantforward, D central forward) för att sätta övningen i ett sammanhang. Beroende på C:s position bestämmer om han ska få boll på fot eller i yta av B. Frågeexempel: Vilka positioner skulle detta kunna vara på planen? Var vill du ha bollen? b) ÖVA: Organisation 10 spelare, 8 konor och 2 boll. Anvisningar A spelar bollen till B som spelar tillbaka och rör sig framåt i planen. A spelar ett längre pass upp till C som passar D och sedan löper i djupled ner bakom en tänkt backlinje. D passar en rättvänd B som passar ner bollen till C som driver ner till andra ledet. Andra sidan gör likadant. Förflyttning sker enligt: A, B, D, C Kommentarer: Samma grundtanke som A, fast istället för att vända övningen mitt i, jobbar man åt två håll. Sätt positionerna i ett sammanhang precis som i förra övningen. Frågeexempel: Vilka positioner skulle detta kunna vara på planen? Hur tänker du som felvänd spelare? Rättvänd? c)

12 ÖVA: Organisation 8 spelare, 6konor och 2 bollar. Anvisningar A spelar bollen till B som spelar tillbaka och gör sig spelbar halvt rättvänd på höger sida om konan (motståndaren). B får bollen igen av A och spelar upp den på en felvänd C. A löper i en båge mot D och får passningen, samtidigt som B löper i djupled och får en passning av A. Andra sidan gör likadant. Förflyttning sker enligt: A, C, B Kommentarer: Samma grundtanke som de övriga, fast med färre spelare. Rörelsen ska bli mer matchlik (äga boll, locka) och sätter högre krav på spelarna Frågeexempel: Är det ett väggpass som tar oss förbi första motståndaren? Vart på planen skulle vi kunna agera så här? Vad är viktigt att tänka på? 9. a) Vaggan ÖVA: Organisation 5 till 8 spelare i en ytan enl fig. 1 boll. Anvisningar Det gäller att spela sig upp från kortlinje till kortlinje. Den som passar spelaren som står på kortlinjen, byter plats med honom eller henne. Kommentarer: Spelarna kan välja fritt, du kan också begränsa deras val genom att lägga till instruktioner om tillslagsbegränsning, att man bara får spela på rättvänd, att felvänd spelare måste sätta den på rättvänd, osv. Frågeexempel: Hur tänker du som rättvänd, felvänd? Hur blir det matchlikt? Hur uppfyller vi anfallsspelets grunder (speldjup, spelbredd, spelbarhet, spelavstånd)? b) ÖVA: Organisation 8 spelare i en ytan enl fig. 1 boll. Anvisningar Det gäller att spela sig

13 upp från kortlinje till kortlinje enligt ett mönster. Både C och D möter boll, men i olika ytor. D får den halvt rättvänd och C vänder upp i anfallsriktningen. D passar en diagonal passning till F som rört sig mot bollsida, och som är felvänd. F passar C. Detta är signalen till E som bågar ut och får en diagonalpass från C. Han passar sedan ner bollen till G eller H. Kommentarer: När övningen går över till andra sidan är E och F i bredd och C och D i djup, övningen kan nu vända. De fyra spelarna inne i rektangeln byter med dem utanför på tid. A, B och C kan passa bollen mellan sig några gånger och låta spelarna i mitten röra sig fram och tillbaka. Signalen att anfallet startas är när någon av linjespelarna spelar på den bortre mittfältaren. Frågeexempel: Vart på planen skulle detta kunna ske, och vad gäller det att tänka på? FIRST TOUCH Spelövningar Spel och spelövningar är det som träningarna tills törsta dela ska består av. Det är spelet som gör att vi ser helheten, det är i spelet som vi ska kunna använde de verktyg som teknik, taktik och färdigheter är. Spelövningar kan ha olika syften: att träna på att äga bollen (possession), träna anfallsspel, träna försvarsspel, träna omställningar, både offensiva och defensiva. De första övningarna som presenteras här är så kallade posseissonövningar, där man ska träna på att äga boll i så väl numerärt överläge som likaläge. POSSESSION 1a) Kvadraten /Passningsövning VARFÖR: För att öva upp, passningskvalité, speluppfattning, anfallspel, eller försvarsspel och kunna äga bollen

14 HUR: Instruera i det som ditt syfte är med övningen. ÖVA: Organisation 4 mot en eller 4 mot 2 i en kvadrat på mellan 10x10 till 15x15 meter Anvisningar Anfallande lag är i numerärt överläge och försöker hålla bollen inom laget. Försvarande lag försöker bryta. Kommentarer: Väldens bästa övning, eftersom man kan öva på så mycket med den. Graden av svårighet kan ökas med planstorlek, antal tillslag eller om anfallande lag tvingas vara inne i kvadraten eller ej. Framförallt utvecklar den spelförståelsen, att hitta ytor, ha rätt kroppsposition, se tredje spelare, m.m. Övningen kan ytterligare höjas genom att ytterligare en anfallsspelare jobbar i mitten som en central spindel (se 1B). Man kan spela enligt samma förutsättningar, eller ge anvisningar om att man måste passa spindeln inom fem passningar hela tiden. Frågeexempel: När ska du använda ett tillslag? Ska du alltid spela fri spelare? 1b) 2. a) Possession 3-zon men samtidigt kunna äga boll genom ett varierat passningsspel HUR: Instruera grunderna i anfallsspel ÖVA: Organisation 10 spelare, 1 boll. Anvisningar Tre kvadrater med en försvarsspelare i varje. Man spelar 2 mot i i varje kvadrat utom i den där bollen är, där är man 3 mot 1. Det gäller att ta sig från kvadrat till kvadrat, utan att ha för bråttom, utan kunna spela i numerärt överläge och hitta bästa vägen in i nästa kvadrat. En spelare följer med in i

15 den kvadrat bollen spelas i hela tiden, för att vara 3 mot 1. Spelet böljar fram och tillbaka, man byter försvarsspelare efter en tid. Man kan öka storleken på kvadraterna och vara 3 mot 2 i två av dem och 4 mot 2 i den där bollen är. Kommentarer: Spelet ställer krav på speluppfattning lika mycket som på funktionell teknik. Tränaren styr om bollen får drivas in i nästa kvadrat, eller om den måste spelas in. Frågeexempel: Hur kan du ta dig in i nästa kvadrat? Vem blir tredje spelare? Vilka alternativ har du? 2. b) Possession 4-zon men samtidigt kunna äga boll genom ett varierat passningsspel HUR: Instruera grunderna i anfallsspel ÖVA: Organisation 13 spelare, 1 boll. Anvisningar Fyra kvadrater med en försvarsspelare i varje. Man spelar 2 mot 1 i varje kvadrat utom i den där bollen är, där är man 3 mot 1. Det gäller att ta sig från kvadrat till kvadrat, utan att ha för bråttom, utan kunna spela i numerärt överläge och hitta bästa vägen in i nästa kvadrat. En spelare följer med in i den kvadrat bollen spelas i hela tiden, för att vara 3 mot 1. Spelet böljar fram och tillbaka, man byter försvarsspelare efter en tid. Samma övning som a) men nu med fyra kvadrater, vilket ger fler alternativ för bollhållaren. Kommentarer: Spelet ställer krav på speluppfattning lika mycket som på funktionell teknik. Tränaren styr om bollen får drivas in i nästa kvadrat, eller om den måste spelas in. Frågeexempel: Hur kan du ta dig in i nästa kvadrat? Vem blir tredje spelare? Vilka alternativ har du?

16 2. c) Possession 4-zon stor men samtidigt kunna äga boll genom ett varierat passningsspel HUR: Instruera grunderna i anfallsspel ÖVA: Organisation 21 spelare, 1 boll. Anvisningar Fyra kvadrater med 2 försvarsspelare i varje. Man spelar 3 mot i 2 varje kvadrat utom i den där bollen är, där är man 4 mot 2. Det gäller att ta sig från kvadrat till kvadrat, utan att ha för bråttom, utan kunna spela i numerärt överläge och hitta bästa vägen in i nästa kvadrat. En spelare följer med in i den kvadrat bollen spelas i hela tiden, för att vara 3 mot 1. Spelet böljar fram och tillbaka, man byter försvarsspelare efter en tid. Samma övning som a) men nu med fyra kvadrater, vilket ger fler alternativ för bollhållaren. Samma övning som c) fast med större yta och fler spelare, vilket gör den mer matchlik. Kommentarer: Spelet ställer krav på speluppfattning lika mycket som på funktionell teknik. Tränaren styr om bollen får drivas in i nästa kvadrat, eller om den måste spelas in. Frågeexempel: Hur kan du ta dig in i nästa kvadrat? Vem blir tredje spelare? Vilka alternativ har du? 3. a) Possession halvplan VARFÖR: För att äga bollen genom ett varierat passningsspel HUR: Instruera grunderna i anfallsspel ÖVA: Organisation 2 lag med 8 10 spelare på varje på en planhalva Anvisningar Spela ett possession spel i lika läge där 10 passningar inom laget ger ett poäng. Kommentarer: Kräv att passningarna slås under höfthöjd för att tvinga fram kreativa lösningar. En boll som tappas men vinns tillbaka innan det

17 andra laget hunnit passa en medspelare, räknas inte som förlorad boll, utan räkningen fortsätter där den var. Jobba med ytor och position i anfall och försvar. Frågeexempel: Hur tänker du när ditt lag har bollen? Hur tänker du när motståndarna har den? Vad och vem styr dina val i försvarsarbetet? 3. b ) Possession halvplan VARFÖR: För att äga bollen genom ett varierat passningsspel HUR: Instruera grunderna i anfallsspel ÖVA: Organisation 1+ 7 mot 6 på en halvplan Anvisningar Laget med målvakt jobbar bara att äga bollen (kan lägga till en mottagsspelare inne i mittcirkeln). Det andra laget försöker vinna bollen och göra mål. Kommentarer: Använd positionsspel och målvakt. Poängtera att man vinner mycket på att jobba i sina positioner utifrån spelidén i anfallsspel och försvarsspel. Frågeexempel: Hur agerar du när dina medspelare har bollen? Hur agerar du när du har bollen? 4. a) Possession tre-lag VARFÖR: För att äga bollen genom ett varierat passningsspel HUR: Instruera grunderna i anfallsspel ÖVA: Organisation 3 lag med fyra spelare i varje (går har fler, bara anpassa storleken) Anvisningar 2 lag jobbar inne i ytan mot varandra, det tredje står som väggar på sidorna och är med det lag som har bollen.

18 Kommentarer: Få dem att tänka yta! 8 mot 4 varje gång man har boll. Måste tänka innan. Begränsa gärna tillslagen till 2 och inga bollar över höfthöjd för att tvinga fram kreativa lösningar. Frågeexempel: Hur positionerar du dig i förhållande till vägg, medspelare och boll? 4.b ) Possession tre-lag NY BILD!!!!!!!!!!!!!! VARFÖR: För att äga bollen genom ett varierat passningsspel HUR: Instruera grunderna i anfallsspel jokern. ÖVA: Organisation 3 lag med 5 spelare i varje (går har fler, bara anpassa storleken) Anvisningar 2 lag jobbar inne i ytan mot varandra, det tredje står som väggar på sidorna plus en joker inne på planen och är med det lag som har bollen. Lagen får dribblar hur mycket de vill, men bara passa till väggarna eller Kommentarer: Här gäller det att tänka tredje spelare. Eftersom man inte får spela sina medspelare tvingas man hitta yta för pass från vägg som tredje spelare och speluppfattningen ställs på prov. Yta, blir viktigt. Frågeexempel: Hur positionerar du dig i förhållande till vägg, medspelare och boll? Hur kan du läsa vad som kan komma att ske? 5. ) Possession två-lag VARFÖR: För att äga bollen genom ett varierat passningsspel HUR: Instruera grunderna i anfallsspel ÖVA: Organisation 2 lag med fem spelare i varje (går har fler, bara anpassa storleken) Anvisningar 3 mot 3 inne på planen, övriga är väggar. Man byter med vägg om man spelar sin egen färg, får tillbaka boll om man spelar annan färg.

19 Kommentarer: Det kan bli rörigt med mycket byten, men det gäller som tränare att vara med och styra upp det. Frågeexempel: Hur positionerar du dig i förhållande till vägg, medspelare och boll? 6. ) Possession Barca VARFÖR: För att äga bollen genom ett varierat passningsspel HUR: Instruera grunderna i anfallsspel och försvarsspel ÖVA: Organisation 3 fasta spelare, en på varje kortsida och en fri i mitten, är alltid med på det lag som har boll. Ytterligare två lag med 3 spelare i varje försöker äga boll och ställa om från anfall till försvar (grunderna i anfalls-, respektive försvarsspel). Anvisningar 3 mot 3 inne på planen, djup är redan uppfyllt, se till att med väggspelarna uppfylla de övriga grunderna för anfallsspel för att på så sätt behålla bollen inom laget. Förlorar man boll ställ om till försvarsspel och försök vinna tillbaka bollen. Kommentarer: Be spelarna att tänka position i övningen. Här kan man också begränsa tillslagen. Frågeexempel: Hur tänker du när du ställer om från anfall till försvar? 7. ) Possession Zon VARFÖR: För att äga bollen genom ett varierat passningsspel och kunna spela upp genom spelytorna HUR: Instruera grunderna i anfallsspel ÖVA: Organisation 3 lag i 3 kvadrater med 4-6 spelare (beroende på storlek av ytan). Ett lag i varje kvadrat. Mitten kvadraten består av försvarsspelare, de övriga är anfallsspelare.

20 Anvisningar Ena kvadraten börjar med boll och ska försöka få över bollen till sina medspelare i den tredje kvadraten, samtidigt som två spelare från mittenkvadraten får gå in och pressa. Övriga två stannar kvar och har täckningsuppgift. Det är fria tillslag och anfallsspelarna har hur många passningar som helst på sig att få över bollen. När bollen går över gör de spelarna likadant ochde två täckande försvarsspelarna går in och pressar, medan de andra två kliver tillbaka in i mitten och täcker yta. Passningarna måste ske under höfthöjd. 1 spelare får kliva in i mittenkvadraten, antingen med boll, eller utan för att bli spelbar. Räkna poäng för lyckade pass genom mitten. Lyckat pass = ingen brytning + lyckad mottagning. Byt uppgifter på tid. Kommentarer: Tryck på att det är ex. en backlinje (ställ upp kvadraterna i positioner) som ska hitta upp till sina mittfältare, med motståndarnas forward och mittfältare som pressar. Gör det matchlikt. Det är också en jättebra övning att jobba med försvarsspelets grunder, press, täckning, understöd och markering. Frågeexempel: Hur positionerar du dig i förhållande till bollhållare? Vart är viktigt att ha blicken? 8. ) Possession med målvakter VARFÖR: För att äga bollen genom ett varierat passningsspel HUR: Instruera grunderna i anfallsspel ÖVA: Organisation 3 lag och två malvakter. Yta enligt bild. Anvisningar 2 lag spelar mot ett tredje. De två anfallande lagen är på samma lag och har sin målvakt. Deras uppgift är att äga bollen och försöka spela från målvakt till målvakt. Lyckas de med det utan brytningar från det tredje laget får de en poäng. Inga bollar över höfthöjd. Det tredje laget ska försöka bryta boll och göra mål, i vilket som helst av de båda målen. Gör de det får de poäng. Byt på tid. Kommentarer: Se till att det försvarande laget inte ligger och markerar målvakter och väntar ut tiden, ge anvisningar som tvingar dem bort från det. Frågeexempel: Hur kan du locka spelare att komma ur täckningsyta?

21

Den som äger bollen äger spelet

Den som äger bollen äger spelet Den som äger bollen äger spelet Spelide Färjestadens GoiF Fotboll, vad är det? Fotboll är ganska enkelt, men ändå komplext i all sin enkelhet Spelsystem Ett spelsystem kan man säga är ett lags spelide

Läs mer

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Fokusområden: - Driva - Passa - Mottagning - Vändning - Riktningsförändring - Avslut - Väggspel - Spelbarhet, Spelavstånd Spelarens mognad Fysisk utveckling Lugn tillväxtperiod

Läs mer

FÖRSVARSSPEL. Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva.

FÖRSVARSSPEL. Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva. FÖRSVARSSPEL Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva. Lågt försvarsspel Försvarsspelet inleds ungefär i höjd med mittlinjen. Markeringsförsvar - Zonförsvar

Läs mer

= anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller joker. = spelarens väg med boll

= anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller joker. = spelarens väg med boll Teckenförklaring X = anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = försvarande spelare, spelare i försvarande lag eller i ett annat lag. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller

Läs mer

SPELMODELLER 7-16 år

SPELMODELLER 7-16 år SPELMODELLER 7-16 år 1-4-3-3 Spelmodell ( organisation) Spelsätt ( arbetssätt och individuella kvalitéer) Filosofi i match 7-12 år Träna för spela 13-16 år Träna för att tävla 17-19 år Träna för att vinna

Läs mer

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll Daniel Häger 2014 FOTBOLLSTECKEN Spelarens väg & riktning med boll Spelarens väg & riktning utan boll Mv Bollens väg & riktning Målvakt Bollhållare Mv / Försvarsspelare Anfallsspelare

Läs mer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer Grundförutsättningar i anfallsspel: * Spelbredd innebär: Ha ett bra avstånd i sidriktning (sidled) * Speldjup innebär: Ha ett bra avstånd i längdriktning (djupled) * Spelavstånd innebär: Ha bra bredd,

Läs mer

SPELSYSTEM 4-4-2 för 18-19 åringar

SPELSYSTEM 4-4-2 för 18-19 åringar SPELSYSTEM 4-4-2 för 18-19 åringar Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner,

Läs mer

Ekerö IK Fotboll Damtrupp. Säsong 2015 Tränings- & Spelfokus

Ekerö IK Fotboll Damtrupp. Säsong 2015 Tränings- & Spelfokus Ekerö IK otboll Damtrupp M Säsong 2015 Tränings- & Spelfokus Agenda Vår spelidé Tränings- & Spelinriktning Spelsystem M Spelsystem Spelidé Vi vill vara ett spelförande lag med högt bollinnehav, vilket

Läs mer

Introduktion till spelmodeller

Introduktion till spelmodeller Introduktion till spelmodeller Introduktion till spelmodeller Som ett komplement till det kommande instruktionspaketet S2S har BPs akademi och Ungdomskommittén tagit fram detta dokument som syftar till

Läs mer

SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt

SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior Förord Inledning Ett fotbollslag som har ett väl utvecklat passningsspel har stora förutsättningar för att spela bra anfallsfotboll och skapa målchanser. Passningsspelet är fundamentet i fotbollens anfallsspel.

Läs mer

Utvecklingsplan detalj

Utvecklingsplan detalj Utveckling av Metod Barn är barn och inte små vuna. Barn och ungdomar ska tränas med metoder som är anpassade till deras mognad. Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå optimal utveckling.

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

SPELSYSTEM för 13-åringar

SPELSYSTEM för 13-åringar SPELSYSTEM för 13-åringar Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009 2009-04-05 Sida 1 av 5 Välkommen till fotbollskolan Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära sig samarbeta. Drivkraften

Läs mer

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Fotbollsskolan passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

SPELSYSTEM 9-manna SKILLNADER MOT 2-3-1 (7-MANNA) FÖR 10-11 ÅRINGAR

SPELSYSTEM 9-manna SKILLNADER MOT 2-3-1 (7-MANNA) FÖR 10-11 ÅRINGAR SPELSYSTEM 9-manna Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3

SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3 SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

Innerback. Innerback. Rörelseschema:

Innerback. Innerback. Rörelseschema: Innerback Innerbackarna skall tillsammans med målvakten dirigera försvarsarbetet. T.ex. styra hur övriga spelare skall stöta på bollhållare runt straffområdet, markering vid fasta situationer samt att

Läs mer

SvFFs Arbetsmodell. Vad? Öva passningsspel, orientera sig, rättvänd/felvänd spelare, spel på rättvänd (med fart)

SvFFs Arbetsmodell. Vad? Öva passningsspel, orientera sig, rättvänd/felvänd spelare, spel på rättvänd (med fart) Öva passningsspel, orientera sig, rättvänd/felvänd spelare, spel på rättvänd (med fart) Utveckla lagets och individens passningsspel och speluppfattning Hur? Insuktionsmetod V F V / V P F # Huvudvridning

Läs mer

SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11

SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11 SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11 UTGÅNGSPOSITIONER 4-1:2-3 dvs en fyrbackslinje med alternerande innerbackar, ett mittfält bestående av två mer offensiva spelare och en lite mer defensiv spelare (balansspelare)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta spelarutbildningsplan SvFF 2 Fakta spelarutbildningsplan SvFF Nivå 2 3 Fakta spelarutbildningsplan SmFF Nivå 2 4 Träning 1, Passning och mottagning 5 Träning 2, Spelbarhet och

Läs mer

Träningsprogram (T) - :: Secrets to Soccer ::

Träningsprogram (T) - :: Secrets to Soccer :: Sida 1 av 6 Träningsprogram Gjord av Total tid GFF Spelarlyftet Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter Datum 2009-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgruper Spelsystem - F14, P14 Öppna kommentarer Zonlagsträning

Läs mer

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1 SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och

Läs mer

Mr Spelarlyftet. Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter. Teknik - Mottagning: Insida/utsida. Teknik: Mottagning - Insida/utsida

Mr Spelarlyftet. Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter. Teknik - Mottagning: Insida/utsida. Teknik: Mottagning - Insida/utsida Sida 1 av 5 Vem, vad, var och när Gjord av Total tid Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter Datum Måndag, 01 Juli 2013 Tid 00:00-01:35 Plats Lag/träningsgrupper Titel - Mottagning: Insida/utsida PF9

Läs mer

https://se-fotboll.s2s.net/sessionview.php?id=2347104&_format_for_print=1

https://se-fotboll.s2s.net/sessionview.php?id=2347104&_format_for_print=1 Sida 1 av 5 Vem, vad, var och när Titel Lag/grupp Mv - Tillbakaspel (Djupledsspel i anfall) PF9 Datum Torsdag, 31 December 2015 Tid 00:00-01:30 Plats Total tid Gjord av Mv - Tillbakaspel (Djupledsspel

Läs mer

Dalslands FF P99 Elitpojklägret -14 Träning 2 Anfallsspel och försvarsspel Övning 1 Tema: 1v1 Uppvärmning

Dalslands FF P99 Elitpojklägret -14 Träning 2 Anfallsspel och försvarsspel Övning 1 Tema: 1v1 Uppvärmning Dalslands FF P99 Elitpojklägret - Träning Anfallsspel och försvarsspel Övning Tema: v Uppvärmning v off - def, uppvärmning Utveckla förmågan att slå ut sin spelare både offensivt och defensivt Hur? Insuktionsmetod

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Fotbollens Spela Lek och Lär (FSLL)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Fotbollens Spela Lek och Lär (FSLL) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta spelarutbildningsplan SvFF 2 Fakta spelarutbildningsplan SvFF Nivå 1 3 Fakta spelarutbildningsplan VFF Nivå 1 4 Träning 1, Driva 5 Träning 2, Utmana, finta och dribbla 9 Träning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta spelarutbildningsplan SvFF 2 Fakta spelarutbildningsplan SvFF Nivå 3 3 Fakta spelarutbildningsplan SmFF Nivå 3 4 Träning 1, Speldjup 5 Träning 2, Spelbredd 8 Träning 3, Överlappning

Läs mer

MIK Fotboll 5-mannaspel 2011

MIK Fotboll 5-mannaspel 2011 MIK Fotboll 5-mannaspel 2011 I barnfotboll ska barnen leka och lära sig fotboll. Vid matchlika situationer är det viktigt att alla får delta lika mycket och prova på olika platser i laget. Matchresultatet

Läs mer

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Engelsk stafett

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Engelsk stafett Engelsk stafett Övning nr. 2 4 lag med 3-5 spelare i varje lag. Sätt ut koner där bollen ska ligga (som visas på bilden). o Avstånd mellan koner ska vara ungefär 5-8 meter Spelarna tilldelas varsitt nummer.

Läs mer

Träning 1 Passning-Mottagning-Spel

Träning 1 Passning-Mottagning-Spel Skåne F-99 Eslöv 2013 Träning 1 Passning-Mottagning-Spel Uppvärmning+namnlek Löpning + tänjning 60 min 28 spelare+4 mv 28 spelare 1 Passning-mottagning 28 spelare+ 4 målvakter 2 Passning mottagning 28

Läs mer

Fotbollsskolan. skott.indd 1 07-06-05 16.17.58

Fotbollsskolan. skott.indd 1 07-06-05 16.17.58 Fotbollsskolan skott.indd 1 07-06-05 16.17.58 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära sig

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVNINGSBANKEN, 10-12 ÅR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVNINGSBANKEN, 10-12 ÅR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVNINGSBANKEN, 10-12 ÅR Sida Innehåll 1 Innehållsförteckning 2 SPECIELLT FÖR ÅLDERN 10-12, BOLLBEHANDLING 3 2 mot 1 i rektangel 4 1 mot 1 med kortlinje som mål 5 1 mot 1 med väggar

Läs mer

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Engelsk stafett

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Engelsk stafett Engelsk stafett Övning nr. 2 4 lag med 3-5 spelare i varje lag. Sätt ut koner där bollen ska ligga (som visas på bilden). o Avstånd mellan koner ska vara ungefär 5-8 meter Spelarna tilldelas varsitt nummer.

Läs mer

Den Blå tråden. Annebergs IF

Den Blå tråden. Annebergs IF 2013 DenBlåtråden AnnebergsIF DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsifspelarfotboll. DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 Innehåll Vårmålsättning...3 Grundstenarförattuppnåmålsättningen...3

Läs mer

Träningspass 1 Tid: 1,5 h Passning/ Mottagning

Träningspass 1 Tid: 1,5 h Passning/ Mottagning Övning: Uppvärmning Tid: 10 min Vad: Uppvärmning med boll. Varför: För att värma upp muskler och öka pulsen inför träningen. Hur: Vi ska slå en passning till en lagkamrat som tar emot bollen och samtidigt

Läs mer

Förord. Lycka till! Torbjörn Nilsson

Förord. Lycka till! Torbjörn Nilsson Förord Anfallsspel specialträning för forwards innehåller ett antal olika träningsmoment för anfallsspel. Ambitionen är att övningarna ska ge forwards ett större urval av möjligheter till beslut utifrån

Läs mer

http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536

http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536 http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536 Organisation Yta: 20-25x20-25 meter. 12-15 spelare, varav 2 eller 3 är jägare. Bollar och västar. Anvisningar 2 eller 3 spelare har västar synliga

Läs mer

Innan passningen. Riktning och höjd

Innan passningen. Riktning och höjd Innan passningen Titta upp innan du får bollen så du ser passningsalternativen Dölj passningen för motståndarna så länge som möjligt Använd passningsfinten vid behov det gör motståndarna osäkra Luras även

Läs mer

Anfallsspel - Instick; Syfte: Teknik - Friläge, djupledsboll. Anfallsspel - Instick. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter

Anfallsspel - Instick; Syfte: Teknik - Friläge, djupledsboll. Anfallsspel - Instick. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter Sida 1 av 8 Vem, vad, var och när Titel Lag/träningsgrupper Anfallsspel - Instick; Syfte: Teknik - Friläge, djupledsboll F14, P14 Datum Tisdag, 01 Juli 2014 Tid 00:00-01:40 Plats Total tid Gjord av Anfallsspel

Läs mer

Fotbollspass åldersgrupper 5-manna

Fotbollspass åldersgrupper 5-manna Fotbollspass åldersgrupper 5-manna Här Kommer de första 7 rekommenderade träningspassen för er i en serie av 3X7 pass. Det kan tyckas som många sidor, men passen är ordnade efter DIF:s träningsmodell för

Läs mer

Anfallsspel - Korta uppspel. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter

Anfallsspel - Korta uppspel. Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter Sida 1 av 7 Vem, vad, var och när Titel Lag/träningsgrupper Anfallsspel: Speluppbyggnad - Korta uppspel; Mv: Markbollar, Inlägg längs marken F14, P14 Datum Tisdag, 01 Juli 2014 Tid 00:00-01:40 Plats Total

Läs mer

Innehåll. Inledning 4. Individuell utveckling 6. Bli din egen tränare 7. Fotbollens teknik 11. Fotbollens anfallsspel 23. Fotbollens försvarsspel 30

Innehåll. Inledning 4. Individuell utveckling 6. Bli din egen tränare 7. Fotbollens teknik 11. Fotbollens anfallsspel 23. Fotbollens försvarsspel 30 Innehåll Inledning 4 Individuell utveckling 6 Bli din egen tränare 7 Fotbollens teknik 11 Fotbollens anfallsspel 23 Fotbollens försvarsspel 30 Fotbollen i samhället 34 Fotbollens träningslära 41 Skador

Läs mer

2014 12 08 Se på träningsprogram Secrets to Soccer

2014 12 08 Se på träningsprogram Secrets to Soccer Detta träningsprogram tillhör nivå 6 i utbildningsplan: Spelarlyftets Spelarutbildningsplan (6 19 år) 140701 Rubrik på nivån Åldersgrupp Gjord av Träna för att lära, 9 manna 4 1 3, 18 Träningsprogram Nivå

Läs mer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer Sida 1 av 6 Vem, vad, var och när Gjord av Total tid Mr Spelarlyftet Spelare: 100 minuter Målvakter 75 minuter Datum 2012-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgrupper Titel - Press och Täckning F15, P15 :

Läs mer

Du är en ledare med ansvaret för att tillsammans med Dina spelare skapa en POSITIV STÄMNING där ALLA deltagare känner sig välkomna och viktiga.

Du är en ledare med ansvaret för att tillsammans med Dina spelare skapa en POSITIV STÄMNING där ALLA deltagare känner sig välkomna och viktiga. 1. Tränarens Roll Tränarens roll är mångsidig och krävande. Du är inte bara en instruktör och ansvarig för träningar och matcher, utan Din roll är mycket större än så. Du är en ledare med ansvaret för

Läs mer

Övningsbank Sigtuna IF P03

Övningsbank Sigtuna IF P03 Övningsbank Sigtuna IF P03 Veckoplanering 3 träningar och 1 match nivå 3 Antal träningar/vecka Vad träna Träning 1 Träning 2 Träning 3 Match sspel - uppbyggnad - skapa målchans och avsluta sspel - skapa

Läs mer

SPELSYSTEM 4-4-2 för 17-åringar

SPELSYSTEM 4-4-2 för 17-åringar SPELSYSTEM 4-4-2 för 17-åringar Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner,

Läs mer

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor.

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor. Fotbollstermer Att tala samma språk Vi rekommenderar att dina spelare börjar lära sig fotbollstermer och symboler när de är 10 12 år. Tänk på att inte ta allt på en gång utan koncentrera er på grundförutsättningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Innehållsförteckning ÖVNINGSFÖRRÅD (LÄTT NIVÅ)...2 1. Kasta-fånga/Jag och bollen...2 2. Kasta - fånga/vi två och bollen...3 3. Kasta-fånga/Vi och bollen i rummet...3 4. Studsa/Jag och bollen...3 5. Studsa/Vi

Läs mer

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF:

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF: Spelmodell Boo FF Pojkar och flickor 11 år Spelfilosofi - Värdegrund, taktik och individuell insats i rätt ordning - Vi vill ha bollen så mycket som möjligt och när vi tappar den vill vi ta tillbaka den

Läs mer

Några enkla övningar för de allra minsta

Några enkla övningar för de allra minsta Några enkla övningar för de allra minsta Var sin boll Var sin boll bra kom igång-övning 1.Driva runt på begränsad yta med olika instruktioner:driva med höger-vänster fot,trixa,byta boll med kompisen stanna

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 14 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 3 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

Träning 1 Våren 2015. Pojkar -05

Träning 1 Våren 2015. Pojkar -05 Träning 1 Våren 2015 Pojkar -05 Samling 16.15 - Klubbhuset Grabbarna får snacka av sig 5 minuter Ev. reflektion av veckans match(er) Fotbollskolan på Taktiktavlan - Vårens ämne är rörelse utan boll (anfall

Läs mer

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll FCD-MODELLEN för 5-7 manna fotboll Sportslig organisation 2011, gäller fr o m 1 november Kontaktvägar FC Djursholm FC Djursholm kansli 08-753 15 22 Sportchef Pär Mille Millqvist 0705-88612 mille@fcdjursholm.se

Läs mer

Kvarterslag driva finta dribbla. Created with Sideline XPS Trainer -

Kvarterslag driva finta dribbla. Created with Sideline XPS Trainer - 1 Driva, utmana, finta och dribbla nå1/10 2/10 1 2 3 4 5 6 Teckenförklaring. 1. Springa utan boll 2. Passning eller skott (bollens förflyttning) 3. Driva med boll 4. Boll 5. Spelare 6. Koner Övningarnas

Läs mer

Grundförutsättningar i anfallsspel

Grundförutsättningar i anfallsspel Grundförutsättningar i anfallsspel Spelbarhet Spelavstånd Spelbredd Exempel: https://www.youtube.com/watch?v=w_jg5waqogc https://www.youtube.com/watch?v=luvorhgxbom https://www.youtube.com/watch?v=hba7a3i4hco

Läs mer

POSITIONSANPASSAD TRÄNING

POSITIONSANPASSAD TRÄNING POSITIONSANPASSAD Pass nr 1 Passningsövning kvadrat Syfte: raka o diagonala passningar, medtagning, Anvisning: 5-8 spelare, passa bollen till varandra, A passar till B, B passar till C osv, A går till

Läs mer

ZEBRANS ARSENAL. 22 juni. Övnings- och träningsförråd för Lindome GIF

ZEBRANS ARSENAL. 22 juni. Övnings- och träningsförråd för Lindome GIF ZEBRANS ARSENAL 22 juni 2011 Detta dokument syftar till att ge våra ledare exempel på bra och roliga övningar samt även ett par exempel träningar. Övnings- och träningsförråd för Lindome GIF Innehåll Inledning...

Läs mer

SAMLING 1. Träning 1-90min

SAMLING 1. Träning 1-90min SAMLING 1 Träning 1-90min 40 min Jag och bollen, stationer 3*12min Dela upp träningsgruppen i tre mindre grupper. Har man tillgång till mer än en plan under träningen kan man med fördel sprida ut sig mer

Läs mer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer Fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Anfallsspelare När det egna laget har bollen är samtliga spelare anfallsspelare. Försvarsspelare När det egna laget försvarar är samtliga spelare försvarsspelare.

Läs mer

Omställning. Återerövring av bollen

Omställning. Återerövring av bollen Anfallsspel - - driva, riktningsförändra, vända, perception, koordination - kan du göra om det står en spelare framför dig? - Vilka delar av foten kan du använda för att driva och vända? - Yta: 15-20 15-20

Läs mer

Återerövring & Försvarspress

Återerövring & Försvarspress Återerövring & Försvarspress FC Barcelona vs. Real Madrid CF Anders Wasserman GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Taktikanalys TR5 2011 Tränarprogrammet 2010-2013 Handledare: Mårten Fredriksson 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

https://se-fotboll.s2s.net/sessionview.php?id=2336054&_format_for_print=1

https://se-fotboll.s2s.net/sessionview.php?id=2336054&_format_for_print=1 Sida 1 av 10 Vem, vad, var och när Titel Lag/grupp Försvarsspel: Grundförutsättning - Press och Täckning; Mv: Höga bollar - inlägg F14, P14 Datum Torsdag, 31 December 2015 Tid 00:00-02:30 Plats Total tid

Läs mer

Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll.

Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Grundläggande förståelse för SvFF spelarutbildningsplan genom teori och praktik

Läs mer

Innehållsförteckning. S i d a 2

Innehållsförteckning. S i d a 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Spelytor 4 3. Fotbollstecken 5 4. Fotbollstermer i anfallspel 6-8 5. Fotbollstermer i försvarspel 10-12 6. Allmänna fotbollstermer 13-16 S i d a 2 Inledning Att tala

Läs mer

ÖVNINGSBANK FÖR LEDARE I ÄLVSBORG FF

ÖVNINGSBANK FÖR LEDARE I ÄLVSBORG FF 2013 ÖVNINGSBANK FÖR LEDARE I ÄLVSBORG FF ÄLVSBORG FF ÖVNINGSBANK Älvsborg FF:s övningsbank är till för Älvsborg FF:s tränare och ledare att använda sig av vid träning. Har du tips och idéer om hur denna

Läs mer

Så spelar vi 7 mot 7 BOO FF P07:2

Så spelar vi 7 mot 7 BOO FF P07:2 Så spelar vi 7 mot 7 BOO FF P07:2 Inledning I och med denna säsong övergår vi till att spela 7 mot 7. Det är en stor omställning för er som spelare då det innebär att spela på en betydligt större plan.

Läs mer

SVENSKA INNEBANDY AKADEMIN NYCKELMODELLEN ÖVNINGAR

SVENSKA INNEBANDY AKADEMIN NYCKELMODELLEN ÖVNINGAR SVENSK INNEBNDY KDEMIN NYCKELMODELLEN ÖVNINGR " " ar Övning B. Spelare passar till spelare B. Spelare B tar emot bollen genom att lätt toucha bollen med backhandsidan på bladet, till klubbans forehandsida,

Läs mer

Kunskapsmål. MÅLVAKT bas 1 - spelförståelse 1

Kunskapsmål. MÅLVAKT bas 1 - spelförståelse 1 MÅLVAKT bas 1 - spelförståelse 1 Kunskapsmål Känna till begreppen - anfallsspel och försvarsspel - spelförståelse och speluppfattning - bollhållarens och närmste medspelares alternativ - felvänd och rättvänd

Läs mer

Övningsbank 9/11-manna

Övningsbank 9/11-manna Övningsbank 9/11-manna 1 Bollkontroll, passningar, vändningar Övning: 1 Yta: 25x25 meter, 8-12 spelare, 1 boll per grupp. Bollhållare i varje grupp startar att driva bollen mot den centrala kon, rundar

Läs mer

Markera med en ring kring lämpligt alternativ. Kommentera gärna om du vill förklara ditt betyg. A. Synpunkter/kommentarer:

Markera med en ring kring lämpligt alternativ. Kommentera gärna om du vill förklara ditt betyg. A. Synpunkter/kommentarer: Spelare: Lag: Datum: 1. Allmänna frågor Markera med en ring kring lämpligt alternativ. Kommentera gärna om du vill förklara ditt betyg. A. Hur trivs du i laget? A. Synpunkter/kommentarer: B. Hur tycker

Läs mer

1 Ormen (Dribbla + Skott) Beskrivning: Förste spelaren i ledet springer i högt tempo med boll och dribblar genom konerna. Efter några koner gör nästa

1 Ormen (Dribbla + Skott) Beskrivning: Förste spelaren i ledet springer i högt tempo med boll och dribblar genom konerna. Efter några koner gör nästa 1 Ormen (Dribbla + Skott) Förste spelaren i ledet springer i högt tempo med boll och dribblar genom konerna. Efter några koner gör nästa spelare samma sak. Osv Högt tempo i löpningar. Bollen ska behandlas

Läs mer

Om man bara tittar på de praktiska delarna av fotbollen så kan man dela upp fotbollen i två delar - det individuella spelet och lagspelet.

Om man bara tittar på de praktiska delarna av fotbollen så kan man dela upp fotbollen i två delar - det individuella spelet och lagspelet. I säsongen 2011 kommer vi att spela i både division P13 DIV 4 och P13 DIV 5 i S:t Eriks Cupen. Vi har kommit fram till att det är bäst för er fotbollsutveckling att spela divisioner under den högsta. Anledningen

Läs mer

SPELSYSTEM för åringar

SPELSYSTEM för åringar SPELSYSTEM för 15-16 åringar Dalslands Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

Åkersberga P05: Röd & Blå

Åkersberga P05: Röd & Blå Åkersberga P05: Röd & Blå Träningsövningar 2015 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (1) Vändning Vändning och passning. 6-8 spelare. Avstånd mellan A och D ca 30 meter. A passar B, som vänder och

Läs mer

Allmänna fotbollstermer

Allmänna fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Andraboll Anfallspelare Back, backlinje är den boll som man får efter första skottförsök, nickförsök etc. Retur är en variant på andraboll från målvakt efter målvaktsräddning, från

Läs mer

SPELSYSTEM. Vi kommer att inrikta oss på spelsystemet Spelsättet kommer senare att ge en bra övergång till och 11- manna fotboll.

SPELSYSTEM. Vi kommer att inrikta oss på spelsystemet Spelsättet kommer senare att ge en bra övergång till och 11- manna fotboll. P05 SPELSYSTEM Vi kommer att inrikta oss på spelsystemet 2-3-1. Spelsättet kommer senare att ge en bra övergång till 4-3-3 och 11- manna fotboll. Vi kommer att ha inriktning på offensivt spel. Anfallsspelet

Läs mer

Övningsbank 5 och 7-manna

Övningsbank 5 och 7-manna Övningsbank 1 Driva, finta, dribbla Övning: 1 Samtliga spelare med en egen boll. Kona upp en fyrkant, ytan beroende på hur många spelare. Lägg därefter ut konhattar i par och färg, över hela ytan. Ca 50

Läs mer

Utvecklingssamtal Spelare

Utvecklingssamtal Spelare Utvecklingssamtal Spelare Hemuppgift Fanna BK P/F Spelarutveckling. Detta är en hemuppgift som vi tränare vill att ni går hem och svarar på. Den tar max 10-15 minuter att göra. Lämna tillbaka uppgiften

Läs mer

Träningsplanering 2014-15 U14 regionläger 1

Träningsplanering 2014-15 U14 regionläger 1 Sida 1 Till spelare, föräldrar och klubbtränare, Träningsplaneringen för läger 1 finner ni på de kommande sidorna. Träningarna under helgen är ca 90 minuter långa, där inledningen av träningarna består

Läs mer

Reymersholms IK F03 Träningsupplägg

Reymersholms IK F03 Träningsupplägg Reymersholms IK F03 Träningsupplägg Träningsblock - grund Uppvärmning 15 min Teknikövning 15-20 min Spelövning 20-25 min Matchspel 20-25 min Knäkontroll 5-10 min Teckenförklaring Uppvärmning Syfte 1: att

Läs mer

(c) Adam Gibbs 2014 Spelarutveckling ver 1.0

(c) Adam Gibbs 2014 Spelarutveckling ver 1.0 Tanken är att vid varje övning kunna visualisera momentet som i en match. Alltså vid ett passningsspel i diamant format skulle kunna vara mittback pass till vänster mitt, vänstermitt till forward. Få in

Läs mer

Landslagets fotbollskola år - Dag 3 Eftermiddag

Landslagets fotbollskola år - Dag 3 Eftermiddag Page 1 of 7 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS TRÄNAR- OCH SPELARUTBILDNING Landslagets fotbollskola 10-12 år - Dag 3 Eftermiddag Anfallsspel - Speluppbyggnad 6 övningar. Nivåer: 2 Eftermiddagen tränar ni väggspel,

Läs mer

passning Passningsövningar stegrande svår 1/9 Created with Sideline XPS Trainer - 2/9

passning Passningsövningar stegrande svår 1/9 Created with Sideline XPS Trainer -   2/9 Passningsövningar stegrande svår 1/9 2/9 1 2 3 4 5 6 Teckenförklaring. 1. Springa utan boll 2. Passning eller skott (bollens förflyttning) 3. Driva med boll 4. Boll 5. Spelare 6. Koner Förklaring av vissa

Läs mer

KIF HFK P04 7 MANNA SPEL. Spelidé och organisation för 7 manna spel

KIF HFK P04 7 MANNA SPEL. Spelidé och organisation för 7 manna spel 2014-02-28 KIF HFK P04 7 MANNA SPEL Spelidé och organisation för 7 manna spel Vårt sätt att spela och agera Häftet du håller i handen kan du bläddra och läsa lite i för att förstå hur vi i KIF vill spela

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

SPELSYSTEM 7-manna (10-12 år)

SPELSYSTEM 7-manna (10-12 år) SPELSYSTEM 7-manna (10-12 år) Nässjö FF har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

Passningsspel och positionsförsvar press/täckning

Passningsspel och positionsförsvar press/täckning F96 fredag Lödde 10-11 feb 2012 Passningsspel och positionsförsvar press/täckning Uppvärmning Löpning + tänjning 45 min 24 + 4 MV 25 min 24 20 min 24 spelare + 4 MV 45 min 1. Spel- /passningsövning på

Läs mer

VFF läger år. Träningsinnehåll VFF. Passning och mottagning 1 mot 1 offensivt 1 mot 1 defensivt Avslut EN DEL AV SVENSK FOTBOLL

VFF läger år. Träningsinnehåll VFF. Passning och mottagning 1 mot 1 offensivt 1 mot 1 defensivt Avslut EN DEL AV SVENSK FOTBOLL VFF VÄR MLNDS FOTOLLFÖRUND 98 EN DEL V SVENSK FOTOLL Träningsinnehåll Passning och mottagning mot offensivt mot defensivt vslut # Passning och mottagning -isolerat. ra passnings- och mottagningsteknik

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2016 utgåva 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela,

Läs mer

Fotbollsskolan. mottagning.indd

Fotbollsskolan. mottagning.indd Fotbollsskolan mottagning.indd 1 07-06-05 16.16.51 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

Spånga IS Fotboll Ett sätt att utvecklas, ett sätt att umgås

Spånga IS Fotboll Ett sätt att utvecklas, ett sätt att umgås Spånga IS Fotboll Ett sätt att utvecklas, ett sätt att umgås Innehåll 1. Välkommen till Spånga IS Fotboll! 2. Själ våra grundvärderingar 3. Instruktion en gemensam utbildningsplan 3.1 Träning 3.1.1 Träningsupplägg

Läs mer

FOTBOLLSTERMER OCH SYMBOLER

FOTBOLLSTERMER OCH SYMBOLER FOTBOLLSTERMER OCH SYMBOLER Innehåll Anfallsspel när det egna laget har bollen... 3 Grundförutsättningar i anfallsspel... 3 Anfallstermer... 3 Försvarsspel när motståndarna har bollen... 5 Grundförutsättningar

Läs mer

Driva bollen. Delad syn

Driva bollen. Delad syn bollen Öva att driva med båda fötternas in- och utsidor, även i högsta fart Då kan du snabbare driva bollen åt olika håll, ändra riktning och tempo Du kan även driva bollen med den bortre foten i olika

Läs mer

SPELARUTBILDNINGSplan

SPELARUTBILDNINGSplan SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSplan Sammanfattning 1.0 Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan Svenska Fotbollförbundet Box 1216SE, 171 23 Solna Besöksadress: Evenemangsgatan 31, Solna

Läs mer

Före vändningen. Finter före vändningen

Före vändningen. Finter före vändningen Före vändningen Innan du får bollen så måste du titta upp och se situationen som du är i Då ser du vad du ska göra när du får bollen Du ser även vilken vändning du ska använda När du ska vända så inta

Läs mer

SPELSYSTEM 4-2:3-1 TAKTISKA UPPGIFTER I FÖRSVARS OCH ANFALLSSPELET

SPELSYSTEM 4-2:3-1 TAKTISKA UPPGIFTER I FÖRSVARS OCH ANFALLSSPELET SPELSYSTEM 4-2:3-1 UPPGIFTER I FÖRSVARS OCH MITTBACK -Kontrollera sin zon -Samarbete -Alltid på försvarsida om motståndare -Kontrollera straffområde och ytor strax utanför straffområde -Hjälper ytterbackarna

Läs mer