Spelidé. Jag väljer medvetet en defensivt balanserad högersida och en offensivare vänstersida i mitt system.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spelidé. Jag väljer medvetet en defensivt balanserad högersida och en offensivare vänstersida i mitt system."

Transkript

1 Spelidé Utgångspositioner Min grunduppställning är ett 4-2:3-1. Mina utgångspositioner i anfalls- respektive försvarsspel skiljer sig tydligt åt. I mitt organiserade försvarsspel faller yttermittfältarna ner och skapar ett 4-4:1-1 medan jag i anfallsspelet vill skapa ett centralt mittfält med tre spelare varav en positionerar sig som tia, som offensiv spets i triangeln. Mina två yttermittfältare hittar högre utgångspositioner och spelsystemet liknar mer ett Jag väljer medvetet en defensivt balanserad högersida och en offensivare vänstersida i mitt system.

2 Metod i försvarsspel I det organiserade försvarsspelet spelar jag ett renodlat positionsförsvar. Vi flyttar laget som ett kollektiv och utgår från att vår närmaste spelare sätter press på bollhållare samt att våra resterande spelare positionerar sig i täckande positioner och prioriterar de farligaste ytorna. Jag använder ett positionsförsvar hela vägen ner till egen målvakt, även vid situationer i straffområdet som exempelvis inlägg. Jag vill att min ensamma forward ställer sig mer mot motståndarnas högerinnerback för att styra spelet mot vår högerkant. Jag vill generellt ha en press på bollhållare som kommer rakt mot motståndaren (kortaste vägen), alltså inget förbestämt om att vi vill vinna boll centralt och därför pressar inåt på motståndarens planhalva eller tvärt om. Pressen utgår från situationen och ger pressande spelare ett ansvar i att vara tydlig med hur denne sätter pressen för att resterande ska kunna anpassa sina täckande positioner. På motsvarande sätt har medspelarna ett ansvar i att styra pressande spelare med kommunikation om hur pressen ska sättas för att synka med deras täckande positioner. Jag vill ha som grund att vi snabbt kommer på försvarssida och organiserar oss när vi tappar bollen. Endast i de situationer där vi är tydliga med signalerna till varandra går vi in i en direkt återerövring högt upp på planen och krymper då ytorna rejält med många spelare runt bollen. När vi väljer att gå in i direkt återerövring är det viktigt att vi gjort bedömningen att vi har stor chans att vinna bollen. Jag ser hellre att vi jobbar oss ner på försvarssida och organiserar oss än att vi riskerar att få många spelare överspelade genom en osynkad direkt återerövring. Motståndarna ska hindras från att spela förbi våra lagdelar oavsett om vi väljer ett högt eller lågt försvarsspel. Vår målsättning i presspelet ska alltid vara att vinna boll. Med en god spelförståelse och speluppfattning positionerar vi oss på ett bra sätt i våra täckande positioner och har kort väg in i press då motståndarna passar bollen. Då vi är samlade och har goda positioner kommunicerar vi med varandra och ger signal om att gå i press för att vinna boll. Är vi inte väl positionerade tar vi inga risker att bli överspelade genom att pressa för aggressivt utan väljer då istället att prioritera att motståndarna inte spelar förbi vår lagdel. Ansvar backlinje Jag vill ha ytterbackar med brösten inåt i planen då våra motståndare har rättvänd bollhållare centralt och därmed kunna hålla ett något längre avstånd till sin innerback men tillräckligt kort för att en passning aldrig ska kunna gå mellan innerback och ytterback. Jag vill ha en samspelt backlinje som är snabba och modiga i sina uppflyttningar, håller en bra linje i dessa och vågar öppna upp ytan bakom sig då bollhållare i motståndarlaget är felvänd eller då motståndare väljer att spela bollen bakåt. På så sätt bidrar backlinjen till att vi alltid håller ett kompakt lag i vårt försvarsspel och krymper arbetsytorna för vårt mittfält i största möjliga mån.

3 Jag vill att vår innerback på bollsida sätter linjen för vårt försvarsspel med sin position. Resterande spelare i backlinjen kan hjälpa till och styra dennes position med god kommunikation. Jag vill se en stor tydlighet i backlinjen då en spelare stöter och övriga faller. Vi ska vara väldigt duktiga på att stänga spel mellan och bakom oss och om de passar bollen förbi oss ska det vara ut mot en kant, utanför våra ytterbackar. Detsamma gäller på motståndarnas längre bollar. De som inte går på boll faller i första hand. En ytterback har inte som uppgift att vinna andraboll i dessa lägen utan prioriterar alltid att täcka farliga ytor. Våra ytterbackar ges stort ansvar i 1- mot- 1 situationer mot motståndarnas yttrar. Vi håller våra innerbackar centralt även om våra centrala mittfältare eller yttermittfältare inte hinner ner i teckning. Ansvar mittfält Våra mittfältare har stora krav på sig att snabbt ta sig ner på försvarssida vid bollförlust. Vi uppträder väldigt disciplinerat vid ett bolltapp och ställer om i tanken blixtsnabbt för att organisera oss (om vi inte ger en kollektiv signal om direkt återerövring). Varje spelare i vårt mittfält agerar snabbt och disciplinerat i att hitta en bra täckande position efter att man varit i press utan att vinna boll. En mittfältare som kommit in i ett bra pressavstånd släpper ALDRIG över sin press till en medspelare utan fullföljer pressen tills motståndaren släppt bollen eller tills den vunnits. I situationer där vår pressande spelare har en understödjande spelare som man pressar mot försöker vi alltid att vinna och utnyttja den två- mot- en situation som vi kan isolera. Då en motståndare börjar vandra med boll i sidled med press på sig och får till en förflyttning på en spelare i vårt lag över zoner har vår tia ett stort ansvar för att täcka den yta som uppstår. Om situationen gör att tian inte hinner i en god täckande position gör vi en kraftig förflyttning mot bollsida med vår bortre yttermittfältare. En yttermittfältare i vårt lag ska aldrig hamna som en femte back (ytterback) i sin täckande position. Ansvar forwards (nia och tia) Vår nia lägger stor arbetskraft på att styra motståndarnas anfallsspel mot vår högersida och därefter stänga spelvändning samt se till att innerbackar i motståndarlaget inte får för stor arbetsro då de nått den nivå där vi vill börja vår press. Vår tia uppdaterar ständigt sin täckande position för att kunna vinna boll då motståndarna söker ett spel in i spelyta 1. Vid en bollvinst är vår tia blixtsnabb med att ställa om tanken till anfallsspel och kunna bli spelbar rättvänd i spelyta 2.

4 Försvar i anfall För att vara redo för de defensiva omställningarna är det viktigt att vi har en tanke med hur vi positionerar oss i vårt anfallsspel. Våra mittbackar, en av våra defensiva mittfältare samt en av våra ytterbackar ansvarar för att skapa en box centralt då vi etablerat spel på motståndarens planhalva. Om vi anfaller längs högerkanten och flyttar fram vår högerback förflyttar sig vår andra ytterback till en centralare position men snarare i höjd med vår balanserande mittfältare än i höjd med våra innerbackar. Vår balanserande mittfältare, som så ofta som möjligt får bli vår mer defensivt lagde, samt vår ytterback ansvarar för att vinna andrabollar framåt och behålla bollen och det etablerade spelet på motståndarnas planhalva. Vi prioriterar alltså att vinna bollarna centralt och öppna upp våra kanter. Stort ansvar läggs därför på våra innerbackar som i kontringarna kan bli tvingade att röra sig över stora ytor och inte sällan bli spelaren som fördröjer motståndarens kontring för att fler av våra spelare ska hinna ner på försvarssida. Bilderna nedan visar hur press kan sättas på olika sätt, utan prioriteringsordning på inåt eller utåt. Spelförståelse och situation avgör. Den högra bilden visar våra positioner för att vara beredd på defensiv omställning/kontring.

5 Metod i anfallsspel Jag vill bygga mitt anfallsspel på grundtanken att bollen alltid kan flyttas snabbare än en spelare och vill därför jobba passningsorienterat med få tillslag på alla delar av planen. Speluppbyggnad Vårt mål i speluppbyggnaden ska alltid vara att hitta rättvända spelare så centralt som möjligt i spelyta 2. Jag vill spela ett varierat passningsspel där låg och hög risk blandas i uppspelsfasen. Jag vill vara tydlig med att vi håller ett gott tålamod i speluppbyggnaden, får gärna spelvända ett antal gånger med högt tempo i backlinje eller med hjälp av balanserande mittfältare innan vi ser läget att hitta spelytor längre fram i planen. Jag vill ha ett arbetsmönster på mina defensiva centrala mittfältare där en ofta går ifrån (gärna på bollsida) och den andra droppar för att göra sig spelbar rättvänd i spelyta 1 och därifrån hitta passningsalternativ framåt. Vår tia och/eller vår falska nia försöker också utnyttja ytan som innermittfältaren skapar för att bli rättvända i spelyta 2. Ett dynamiskt anfallspar i en tia som ibland får gå i djupled och en falsk nia som ofta även agerar felvänd bollmottagare/target. Samspelet mellan dessa två för att skapa ytor för sig själva, varandra och så ofta som möjligt bli rättvända är viktigt. Det krävs en god spelförståelse av vår falska nia för att veta när läget kommer för att droppa utan att vi stänger spelyta 2 genom att inte längre uppfylla speldjup som grund i vårt anfallsspel. Vi räknar inte mycket statistik under våra matcher men en sak som vi alltid jobbar med att minimera är bolltapp på egen planhalva och dessa räknar vi och utvärderar vi ständigt efter matcherna.

6 Anfallsvapen I sista fasen av vårt anfallsspel, när vi vill ta oss från spelyta 2 till målchans, vill jag att vi använder oss av instick, väggspel och kombinerar oss till avslutsytor varifrån vi kan göra mål, inte nödvändigtvis i spelyta 3. Då vi tagit oss till en central position i spelyta 2 vill jag SÄLLAN se en förlösande passning ut till en breddande inläggsspelare. En rättvänd spelare centralt ska vara signal till övriga om att göra sig spelbara för målchans och vi får hellre tappa boll i det läget efter ett gott försök till att skapa målchans än att vi söker den enkla stora ytan längre från målet. Då vi har en central rättvänd bollhållare ska alltid våra yttrar hota med löpningar eller spelbarhet i centrala roller, inom straffområdesbredd. Då vi hittat ner till kortlinje och söker ett inspel ska vår generella tanke vara att hitta ett spel på fötter i straffområdet eller strax utanför. Vi spelar sällan höga inlägg in i boxen. Vårt inläggsspel ska i princip vara obefintligt i en första våg i vårt anfallsspel. De gånger vi misslyckas i vår första anfallsvåg och endera vinner andraboll som ytterback eller lyckas behålla bollen felvänd ute mot kant och har en ytterback som understödjande spelare, då vill vi ha ett inlägg från ytterback då vi generellt ska vara många anfallande spelare i straffområdet. Vi vill i dessa lägen även utnyttja möjligheten att komma med snabba löpningar motsatt motståndarnas uppflyttning (vid rensning eller bakåtpass från vår sida) och utnyttja missförstånd som ofta kan uppstå vid en kollektiv uppflyttning. Bilderna nedan visar önskvärda lägen i vårt arbetssätt för att skapa målchans. Bilden till höger visar på det läge då vi till skillnad från annars vill skapa målchans via inlägg.

7 Offensiv omställning/kontring Vi vill att våra motståndare ska avsluta sina anfall från kant när vi är samlade och ligger rätt i positioner i straffområdet. Från dessa situationer vill vi vara duktiga på att ställa om och kontra utifrån givna roller. Vår vänstermittfältare ska direkt gå i djupled när vi vinner boll. Vår vänsterinner ska snabbt söka en yta för att länka ihop våra tre offensiva (tia, nia och vänsterytter) med bollhållare och utifrån den positionen kunna leverera passningar framåt. Vår högerytter ska sätta hög fart i djupled och blandas in sent i kontringen. Vi vill utnyttja kvaliteterna hos de andra till att vara bollförare om situationen tillåter. Då vi vinner boll i motståndarnas uppspelsfas vill vi generellt göra det på vår defensivt duktiga högerkant, ställa om snabbt och rikta vårt spel diagonalt i vår kontring för att utnyttja våra offensiva kvaliteter på vänsterkanten. Hur vi går tillväga i våra kontringar, i form av hög eller låg risk, får situationen utvisa. Vår bortre yttermittfältare, tia och nia är de som har störst ansvar i kontringsspelet när vi vunnit boll i motståndarnas uppspelsfas. Efter att vi hittat yta med en första eller andra passning vill vi snabbt få vår bollhållare centralt i kontringen. Bollhållare i kontring ska så ofta och snabbt som möjligt utmana en försvarare och se till att medspelare kan ta tillvara på detta genom att skapa 2- mot- 1- situationer i form av överlapp, underlapp/diagonal djupledslöpning eller löpa rakt i djupled och få ett enkelt spel förbi den utmanade spelaren. Det generella i avslutande delen av kontringen ska vara ett instick eller en djupledspassning in i spelyta 3 för att sedan kunna avsluta eller spela snett inåt bakåt. Då situationen fått oss att trots våra prioriteringar välja spel ut mot kant använder vi ett tidigt, lågt inlägg eller sent spel snett inåt bakåt.

8 Balans i laget/roller/spelartyper Vår målvakt ska vara trygg och gilla att vara i luftrummet. Vår målsättning är att om våra motståndare ska få avsluta sina anfall så ska det vara via inlägg och där ska vi vara kungar. Våra innerbackar är även de starka i luftrummet och är karaktärsspelare i duellspelet. De bar ett stort ansvar vid våra motståndares kontringsspel där de förväntas vara fördröjande eller på något sätt få ett stopp i spelet. Från våra ytterbackar förväntar vi oss god spelförståelse och ett bra passningsspel offensivt samt en disciplin och en vilja att underkasta sig stort arbete defensivt. Våra innermittfältare besitter olika egenskaper och balans. Den ene är en defensivt balanserad spelare med egenskaper för att vinna boll och leda sitt mittfält i det defensiva spelet. Den andre är mer bollskickligt lagd och har sin offensiva uppgift i att sätta våra offensiva kvaliteter i spel med ett snabbt och enkelt passningsspel. Denna spelare är den som ska pulsera vårt anfallsspel och ofta vara den som ser till att vi når rättvända spelare i spelyta 2. Vår högeryttermittfältare är en löpstark spelare med goda defensiva kvaliteter. Löpstyrkan utnyttjar vi i vårt kontringsspel samt för att skapa ytor i vårt organiserade anfallsspel. Vår högerytter spelar enkelt och trycker ofta ner motståndarnas backlinje med djupledslöpningar vilket skapar ytor för vår tia och falska nia att laborera i. Vår högerytter är en karaktärsspelare i offensivt straffområde. Vår vänsterytter besitter offensiva kvaliteter i form av speed med boll och finess i fart. Hen är en genombrottsspelare som är duktig på att utnyttja sin snabbhet i djupled i form av kombinationsspel; släppa och gå. Tian är en spelare som alltid har förmåga att hitta ytor och sitter på en passningsfot som ska utnyttjas för avgörande passningar i djupled. Speluppfattningen är nyckeln i samarbetet med yttermittfältare och nia. Vår forward eller nia har target- egenskaper. Hen är en duktig bollmottagare som klarar av att stå mot sin innerback och fördela bollar på rättvända spelare. Då hen ser läget att själv droppa och bli rättvänd ska hen göra det och ha verktyg för att därifrån kunna sätta sina djupledslöpande spelare i spel. Totalt sett är vi ett defensivt balanserat lag som använder ett högt passningstempo i sitt anfallsspel och inte är beroende av att ha spelare som är duktiga 1 mot 1 offensivt.

9 Bilden visar ett exempel på en önskvärd balans hos respektive spelare.

10 Fasta situationer På våra offensiva hörnor vill vi alltid ha två spelare ute vid bollen, en vänsterfotad och en högerfotad. Går motståndarna ut med en spelare sätter vi alltid igång kort och utmanar den ensamma försvararen. Beroende på hur försvararen agerar passar vi till överlappande hörnläggare som går på avslut/inlägg mot bortre stolpen eller (om försvararen stänger passning på överlappande spelare) driver vi längs kortlinjen och letar efter fötter att spela bollen till för att göra mål. Om motståndarna går ut med två spelare prioriterar vi att slå hörnan mot bortre ytan där vi går med nickstark spelare. Vi överbemannar dock inte utan ger ansvaret för nickduellen till vår duktiga huvudspelare och fördelar resterande spelare på övriga ytor. Vid skottfrisparkar varierar vi oss med varianter och skott. Vid kant- /inläggsfrisparkar vill jag också alltid ha två spelare vid bollen, en höger och en vänsterfotad. Med ett enkelt hopp över bollen från en av servarna får vi förhoppningsvis en rörelse på någon spelare i motståndarlaget som trycker ner offsidelinjen något och kan ge oss utrymme att komma med fart. Vi varierar om vi jobbar med inåt eller utåtskruv och är inte heller främmande för varianter. Vid våra defensiva hörnor använder vi ett positionsförsvar. Alla ansvarar för sin yta. Vi har en spelare vid varje stolpe, två led med tre spelare i varje, en spelare som håller sig tydligt mot första yta samt en som stannar högt centralt i planen för att dels kunna vara först på andrabollar som ofta kommer ut på hörnläggarens sida samt dels är beredd att göra sig spelbar i många riktningar. Våra tre spelare i övre led är ansvariga för att gå med i vår offensiva kontring och understödja vår forward. Förhoppningsvis kan vi ofta skapa numerära överlägen och målchanser. Vid motståndares kantfrisparkar är enda gången vi övergår till ett tydligt markeringsförsvar. Våra starkare markeringsspelare fördelas på motståndarnas starkare luftspelare. Vår tia stannar i uppsamlingsyta och vår nia stannar högt centralt för att uppehålla två motståndarspelare. De spelare som eventuellt är utan markerings uppgift har som roll att falla mot första repsektive andra yta med tajming då boll servas.

SPELSYSTEM 4-4-2 för 17-åringar

SPELSYSTEM 4-4-2 för 17-åringar SPELSYSTEM 4-4-2 för 17-åringar Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner,

Läs mer

Arbetssätt och roller Dalslands FF

Arbetssätt och roller Dalslands FF Arbetssätt och roller Dalslands FF En fotbollsmatch består av anfall, försvar och omställningar. Att ha kunskap om VILKET ARBETSSÄTT VI ANVÄNDER OCH VILKEN ROLL DU HAR NÄR VI SPELAR MATCH, ÄR EN FÖRUTSÄTTNING

Läs mer

SPELSYSTEM. Vi kommer att inrikta oss på spelsystemet Spelsättet kommer senare att ge en bra övergång till och 11- manna fotboll.

SPELSYSTEM. Vi kommer att inrikta oss på spelsystemet Spelsättet kommer senare att ge en bra övergång till och 11- manna fotboll. P05 SPELSYSTEM Vi kommer att inrikta oss på spelsystemet 2-3-1. Spelsättet kommer senare att ge en bra övergång till 4-3-3 och 11- manna fotboll. Vi kommer att ha inriktning på offensivt spel. Anfallsspelet

Läs mer

P04. Lagets Arbetssätt. i spelets skeenden. Försvarsspel. Anfallsspel. Omställning. Återerövring av bollen. Speluppbyggnad.

P04. Lagets Arbetssätt. i spelets skeenden. Försvarsspel. Anfallsspel. Omställning. Återerövring av bollen. Speluppbyggnad. Lagets Arbetssätt P04 i spelets skeenden Anfallsspel Omställning Försvarsspel Speluppbyggnad - Bra spelbarhet! - Spela centralt om vi kan! - Spela/ta bollen framåt om vi kan, bakåt/sidled om vi måste!

Läs mer

SPELSYSTEM 7-manna (10-12 år)

SPELSYSTEM 7-manna (10-12 år) SPELSYSTEM 7-manna (10-12 år) Nässjö FF har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

SPELSYSTEM för åringar

SPELSYSTEM för åringar SPELSYSTEM för 15-16 åringar Dalslands Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

UTGÅNGSPOSITIONER. Försvar (krymp ihop) Anfall (blomma ut)

UTGÅNGSPOSITIONER. Försvar (krymp ihop) Anfall (blomma ut) UTGÅNGSPOSITIONER 2-3-1 dvs två backar, ett mittfält bestående av en central spelare och två yttrar samt en central forward Den centrala mittfältaren har ofta en något mer tillbakadragen utgångsposition

Läs mer

SSK F-05 MANUAL FÖR 7-MANNASPEL

SSK F-05 MANUAL FÖR 7-MANNASPEL SSK F-05 MANUAL FÖR 7-MANNASPEL INTRODUKTION Tanken med "manualen" är att samtliga spelare i SSK F-05 ska känna till och behärska vårt spelsystem för 7-manna, med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

Så spelar vi 7 mot 7 BOO FF P07:2

Så spelar vi 7 mot 7 BOO FF P07:2 Så spelar vi 7 mot 7 BOO FF P07:2 Inledning I och med denna säsong övergår vi till att spela 7 mot 7. Det är en stor omställning för er som spelare då det innebär att spela på en betydligt större plan.

Läs mer

Kunskapsmål. MÅLVAKT bas 1 - spelförståelse 1

Kunskapsmål. MÅLVAKT bas 1 - spelförståelse 1 MÅLVAKT bas 1 - spelförståelse 1 Kunskapsmål Känna till begreppen - anfallsspel och försvarsspel - spelförståelse och speluppfattning - bollhållarens och närmste medspelares alternativ - felvänd och rättvänd

Läs mer

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor.

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor. Fotbollstermer Att tala samma språk Vi rekommenderar att dina spelare börjar lära sig fotbollstermer och symboler när de är 10 12 år. Tänk på att inte ta allt på en gång utan koncentrera er på grundförutsättningar

Läs mer

Den som äger bollen äger spelet

Den som äger bollen äger spelet Den som äger bollen äger spelet Spelide Färjestadens GoiF Fotboll, vad är det? Fotboll är ganska enkelt, men ändå komplext i all sin enkelhet Spelsystem Ett spelsystem kan man säga är ett lags spelide

Läs mer

Ekerö IK Fotboll Damtrupp. Säsongsstart 2014

Ekerö IK Fotboll Damtrupp. Säsongsstart 2014 Ekerö IK Fotboll Damtrupp M Säsongsstart 2014 Agenda My mission & Fokus Spelsystem Säsongsprogram Målsättning M My mission Att ni ska lyckas Att hitta er maximala M kapacitet Att alltid ha kul Inställning

Läs mer

SPELSYSTEM 9-manna (13 år)

SPELSYSTEM 9-manna (13 år) SPELSYSTEM 9-manna (13 år) Nässjö FF har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

Grundförutsättningar i anfallsspel

Grundförutsättningar i anfallsspel Grundförutsättningar i anfallsspel Spelbarhet Spelavstånd Spelbredd Exempel: https://www.youtube.com/watch?v=w_jg5waqogc https://www.youtube.com/watch?v=luvorhgxbom https://www.youtube.com/watch?v=hba7a3i4hco

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna (15 år) (Med rak backlinje och defensiv mittfältstriangel).

SPELSYSTEM 11-manna (15 år) (Med rak backlinje och defensiv mittfältstriangel). SPELSYSTEM 11-manna (15 år) (Med rak backlinje och defensiv mittfältstriangel). Nässjö FF har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med

Läs mer

Allmänna fotbollstermer

Allmänna fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Andraboll Anfallspelare Back, backlinje är den boll som man får efter första skottförsök, nickförsök etc. Retur är en variant på andraboll från målvakt efter målvaktsräddning, från

Läs mer

4 2 : 3-1. Manualen. Mjällby AIF Akademi år 4-2:3-1 Rev 2019 Sida 1

4 2 : 3-1. Manualen. Mjällby AIF Akademi år 4-2:3-1 Rev 2019 Sida 1 4 2 : 3-1 Manualen Mjällby AIF Akademi 16-19 år 4-2:3-1 Rev 2019 Sida 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Spelsystemet... 3 4 2 : 3-1... 3 Laget... 4 Defensivt... 4 Offensivt... 8 Omställningar... 9 Defensivt...

Läs mer

SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt

SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

SPELSYSTEM 4-4-2 för 18-19 åringar

SPELSYSTEM 4-4-2 för 18-19 åringar SPELSYSTEM 4-4-2 för 18-19 åringar Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner,

Läs mer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer Fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Anfallsspelare När det egna laget har bollen är samtliga spelare anfallsspelare. Försvarsspelare När det egna laget försvarar är samtliga spelare försvarsspelare.

Läs mer

FOTBOLLSTERMER OCH SYMBOLER

FOTBOLLSTERMER OCH SYMBOLER FOTBOLLSTERMER OCH SYMBOLER Innehåll Anfallsspel när det egna laget har bollen... 3 Grundförutsättningar i anfallsspel... 3 Anfallstermer... 3 Försvarsspel när motståndarna har bollen... 5 Grundförutsättningar

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

Ekerö IK Fotboll Damtrupp. Säsong 2015 Tränings- & Spelfokus

Ekerö IK Fotboll Damtrupp. Säsong 2015 Tränings- & Spelfokus Ekerö IK otboll Damtrupp M Säsong 2015 Tränings- & Spelfokus Agenda Vår spelidé Tränings- & Spelinriktning Spelsystem M Spelsystem Spelidé Vi vill vara ett spelförande lag med högt bollinnehav, vilket

Läs mer

Innehållsförteckning. S i d a 2

Innehållsförteckning. S i d a 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Spelytor 4 3. Fotbollstecken 5 4. Fotbollstermer i anfallspel 6-8 5. Fotbollstermer i försvarspel 10-12 6. Allmänna fotbollstermer 13-16 S i d a 2 Inledning Att tala

Läs mer

SPELSYSTEM 4-2:3-1 TAKTISKA UPPGIFTER I FÖRSVARS OCH ANFALLSSPELET

SPELSYSTEM 4-2:3-1 TAKTISKA UPPGIFTER I FÖRSVARS OCH ANFALLSSPELET SPELSYSTEM 4-2:3-1 UPPGIFTER I FÖRSVARS OCH MITTBACK -Kontrollera sin zon -Samarbete -Alltid på försvarsida om motståndare -Kontrollera straffområde och ytor strax utanför straffområde -Hjälper ytterbackarna

Läs mer

Jämjö GoIF P05/06/07. Anfallsspel. Speluppbyggnad Skapa tid Överblick 4S Övertalighet i spelytan Rörelse utan boll Triangelspel

Jämjö GoIF P05/06/07. Anfallsspel. Speluppbyggnad Skapa tid Överblick 4S Övertalighet i spelytan Rörelse utan boll Triangelspel Jämjö GoIF P05/06/07 Anfallsspel Speluppbyggnad Skapa tid Överblick 4S Övertalighet i spelytan Rörelse utan boll Triangelspel Spelyta 3 Spelytorna definieras som ytan mellan motståndarens lagdelar. Spelytorna

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3

SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3 SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

SPELSYSTEM 5-manna UTGÅNGSPOSITIONER

SPELSYSTEM 5-manna UTGÅNGSPOSITIONER SPELSYSTEM 5-manna För alla 8-9 års lag, rekommenderar vi att man spelar 5-manna fotboll enligt principen 2-2. Spelsystemet präglas av enkelhet där det naturligt uppstår många 1 mot 1 situationer som löses

Läs mer

Köping FF P Nivåanpassning. Vad är fotboll?

Köping FF P Nivåanpassning. Vad är fotboll? Köping FF P-02 2016 Nivåanpassning Nivåanpassning är när man anpassar nivån för individen till dennes nivå, dvs nivån på övningar vid träning och vid match går ut på att möta motståndare som är på ungefär

Läs mer

Introduktion till spelmodeller

Introduktion till spelmodeller Introduktion till spelmodeller Introduktion till spelmodeller Som ett komplement till det kommande instruktionspaketet S2S har BPs akademi och Ungdomskommittén tagit fram detta dokument som syftar till

Läs mer

SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11

SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11 SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11 UTGÅNGSPOSITIONER 4-1:2-3 dvs en fyrbackslinje med alternerande innerbackar, ett mittfält bestående av två mer offensiva spelare och en lite mer defensiv spelare (balansspelare)

Läs mer

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 2-2

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 2-2 SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 2-2 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och

Läs mer

Breddläger P99, Lödde 2014 Träning 1 övning 1 (25 min)

Breddläger P99, Lödde 2014 Träning 1 övning 1 (25 min) Träning 1 övning 1 (25 min) Smålagsspel 4 mot 4 Skapa möjligheter för en omställning med löpningar i djupled när vi har en rättvänd bollförare Hur? Instruktionsmetod V P F Vilket bör komma först passningen

Läs mer

SPELSYSTEM 5-manna (8-9 år)

SPELSYSTEM 5-manna (8-9 år) SPELSYSTEM 5-manna (8-9 år) Nässjö FF har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Vad är fotboll? Spelets grundläggande idé är enkel. När det egna laget har bollen spelar laget anfallsspel och när motståndarna har bollen spelar laget

Läs mer

Passningsspel och positionsförsvar press/täckning

Passningsspel och positionsförsvar press/täckning F96 fredag Lödde 10-11 feb 2012 Passningsspel och positionsförsvar press/täckning Uppvärmning Löpning + tänjning 45 min 24 + 4 MV 25 min 24 20 min 24 spelare + 4 MV 45 min 1. Spel- /passningsövning på

Läs mer

KIF HFK P04 7 MANNA SPEL. Spelidé och organisation för 7 manna spel

KIF HFK P04 7 MANNA SPEL. Spelidé och organisation för 7 manna spel 2014-02-28 KIF HFK P04 7 MANNA SPEL Spelidé och organisation för 7 manna spel Vårt sätt att spela och agera Häftet du håller i handen kan du bläddra och läsa lite i för att förstå hur vi i KIF vill spela

Läs mer

4.6 Försvarsspel Alla övningar

4.6 Försvarsspel Alla övningar 4.6 Försvarsspel Alla övningar Försvarsspel Alla Övningar Övning 1 Vad: Arbeta med försvarsspel 2 mot 2 med en uppgivare som endast får användas för tillbakaspel Varför: Träna på mittbackarnas försvarsspel

Läs mer

SPELARUTBILDNING ÅR - SPELFORM 7 MOT 7

SPELARUTBILDNING ÅR - SPELFORM 7 MOT 7 SPELARUTBILDNING 10-12 ÅR - SPELFORM 7 MOT 7 Mål: Spelarna ska fortsätta spela fotboll och utveckla sin teknik. Vi tar hänsyn till att spelarna i den här åldern kan genomgå en fysisk utveckling Strategi:

Läs mer

Innerback. Innerback. Rörelseschema:

Innerback. Innerback. Rörelseschema: Innerback Innerbackarna skall tillsammans med målvakten dirigera försvarsarbetet. T.ex. styra hur övriga spelare skall stöta på bollhållare runt straffområdet, markering vid fasta situationer samt att

Läs mer

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll Daniel Häger 2014 FOTBOLLSTECKEN Spelarens väg & riktning med boll Spelarens väg & riktning utan boll Mv Bollens väg & riktning Målvakt Bollhållare Mv / Försvarsspelare Anfallsspelare

Läs mer

SPELSYSTEM för 13-åringar

SPELSYSTEM för 13-åringar SPELSYSTEM för 13-åringar Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

Jämjö GoIF P05/06/07. Försvarsspel. Förhindra speluppbyggnad Kollektiv press Överblick 4S Övertalighet i spelytan Rörelse mot boll

Jämjö GoIF P05/06/07. Försvarsspel. Förhindra speluppbyggnad Kollektiv press Överblick 4S Övertalighet i spelytan Rörelse mot boll Jämjö GoIF P05/06/07 Försvarsspel Förhindra speluppbyggnad Kollektiv press Överblick 4S Övertalighet i spelytan Rörelse mot boll Spelyta 3 Spelytorna definieras som ytan mellan motståndarens lagdelar.

Läs mer

4.3 Försvarsspel 2v2

4.3 Försvarsspel 2v2 4.3 Försvarsspel 2v2 Försvarsspel 2 mot 2 Övning 1 Vad: Försvarsspel 2 mot 2 i ytterzon och styrande mot markerad yta Varför: Försvarsarbete inom begränsad yta enligt bild, för att arbeta med att hålla

Läs mer

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Spelets grundläggande idé är enkel. När det egna laget har bollen spelar laget anfallsspel och när motståndarna har bollen spelar laget försvarsspel.

Läs mer

SPELSYSTEM 9-manna SKILLNADER MOT 2-3-1 (7-MANNA) FÖR 10-11 ÅRINGAR

SPELSYSTEM 9-manna SKILLNADER MOT 2-3-1 (7-MANNA) FÖR 10-11 ÅRINGAR SPELSYSTEM 9-manna Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer Grundförutsättningar i anfallsspel: * Spelbredd innebär: Ha ett bra avstånd i sidriktning (sidled) * Speldjup innebär: Ha ett bra avstånd i längdriktning (djupled) * Spelavstånd innebär: Ha bra bredd,

Läs mer

3.1 Vinna tillbaka bollen direkt

3.1 Vinna tillbaka bollen direkt 3.1 Vinna tillbaka bollen direkt Vinna tillbaka bollen direkt Övning 1 Vad: Funktionellt spel 5 mot 5 där man fokus på direkt återerövring är prioriterat. Varför: Utbilda spelarna i skillnad mellan direkt

Läs mer

Utbildningsplan. Norrala IF. Ungdom och Senior.

Utbildningsplan. Norrala IF. Ungdom och Senior. Utbildningsplan Norrala IF Ungdom och Senior. Spelets skeenden Spelets grundläggande idé är enkel. När det egna laget har bollen spelar laget anfallsspel och när motståndarna har bollen spelar laget försvarsspel.

Läs mer

SPELMODELLER 7-16 år

SPELMODELLER 7-16 år SPELMODELLER 7-16 år 1-4-3-3 Spelmodell ( organisation) Spelsätt ( arbetssätt och individuella kvalitéer) Filosofi i match 7-12 år Träna för spela 13-16 år Träna för att tävla 17-19 år Träna för att vinna

Läs mer

Planering av träningar DFF

Planering av träningar DFF Planering av träningar DFF HÄR BIFOGAS DELS DE KOMMENTARER SVFF HAR KRING TRÄNING OCH DESS TEMAN. VIKTIGT ATT VI VÄGER IN MÅLVAKTERNA OCH FINSLIPAR PÅ DESSA DELAR I UPPLÄGGET. DE PROGRAM SOM ÄR BIFOGADE

Läs mer

Omställning. Återerövring av bollen

Omställning. Återerövring av bollen Anfallsspel - - driva, riktningsförändra, vända, perception, koordination - kan du göra om det står en spelare framför dig? - Vilka delar av foten kan du använda för att driva och vända? - Yta: 15-20 15-20

Läs mer

FÖRSVARSSPEL. Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva.

FÖRSVARSSPEL. Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva. FÖRSVARSSPEL Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva. Lågt försvarsspel Försvarsspelet inleds ungefär i höjd med mittlinjen. Markeringsförsvar - Zonförsvar

Läs mer

Övningsbank Sigtuna IF P03

Övningsbank Sigtuna IF P03 Övningsbank Sigtuna IF P03 Veckoplanering 3 träningar och 1 match nivå 3 Antal träningar/vecka Vad träna Träning 1 Träning 2 Träning 3 Match sspel - uppbyggnad - skapa målchans och avsluta sspel - skapa

Läs mer

NIVÅ 4. träna FÖR ATT prestera år. Fysisk utveckling. Psykosocial utveckling. Tränarstil för nivån. Träningen karaktäriseras av

NIVÅ 4. träna FÖR ATT prestera år. Fysisk utveckling. Psykosocial utveckling. Tränarstil för nivån. Träningen karaktäriseras av NIVÅ 4 träna FÖR ATT prestera 16 19 år Fysisk utveckling Fullständig biologisk mognad Tydligare fysisk skillnad mellan flickor och pojkar Flickor får mer vuxna former vid 16 till 17 års ålder (främst på

Läs mer

Träningsprogram (T) - :: Secrets to Soccer ::

Träningsprogram (T) - :: Secrets to Soccer :: Sida 1 av 5 Träningsprogram Gjord av Total tid GFF Spelarlyftet Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter Datum 2009-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgruper Spelsystem - F15-16, P15, P16 Öppna kommentarer

Läs mer

P05. * Täckning: Att täcka ytor kring motståndarnas bollhållare och/eller ytor som är attraktiva för motståndarna.

P05. * Täckning: Att täcka ytor kring motståndarnas bollhållare och/eller ytor som är attraktiva för motståndarna. Grundförutsättningar i försvarsspel: * Press: Att på nära avstånd från motståndaren få denna att inta spela/driva bollen framåt. Pressen utförs gärna med sidan lite mot motståndaren och kan utföras olika

Läs mer

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF:

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF: Spelmodell Boo FF Pojkar och flickor 12 år Spelfilosofi - Värdegrund, taktik och individuell insats i rätt ordning - Vi vill ha bollen så mycket som möjligt och när vi tappar den vill vi ta tillbaka den

Läs mer

Fotbollsskola (Teoridokument) 2012-

Fotbollsskola (Teoridokument) 2012- 2012-01-01 RSF P02-R Fotbollsskola (Teoridokument) 2012- Teori för ökad spelförståelse och teknisk utveckling Sebastian Strand Fotbollsteori RSF P02-R 2012 Innehållsförteckning 1. Spelsystem 7-manna...

Läs mer

Sannarpslägret

Sannarpslägret 2014 1 Vad innebär det att vara insuktör hos Hallandsfotbollsförbund Vara insuktör Motivationsklimat Positiva exempel Tydlig äningsgenomgång Träningsanalys Utnyttja tiden på plan, snabba korta insuktioner

Läs mer

Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll.

Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Grundläggande förståelse för SvFF spelarutbildningsplan genom teori och praktik

Läs mer

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1 SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och

Läs mer

Inledning. I alla övningar utgår vi ifrån Arbetsmodellen: VAD ska tränas VARFÖR ska det tränas HUR ska det tränas ÖVA organisation och anvisningar

Inledning. I alla övningar utgår vi ifrån Arbetsmodellen: VAD ska tränas VARFÖR ska det tränas HUR ska det tränas ÖVA organisation och anvisningar ÖVNINGSBANK Inledning Att vara ledare i fotboll är en ynnest, men man har också ett stort ansvar. Ett ansvar att ta vara på den tiden man har tillsammans med sina spelare och faktiskt lära dem fotboll.

Läs mer

NIVÅ 3. träna FÖR ATT lära år

NIVÅ 3. träna FÖR ATT lära år NIVÅ 3 träna FÖR ATT lära 12 16 år Fysisk utveckling Fysisk skillnad mellan pojkar och flickor börjar ske i samband med tillväxtspurten Tillväxtspurten sker tidigare för flickor, mellan 10 och 14 års ålder,

Läs mer

Övningsbank 9/11-manna

Övningsbank 9/11-manna Övningsbank 9/11-manna 1 Bollkontroll, passningar, vändningar Övning: 1 Yta: 25x25 meter, 8-12 spelare, 1 boll per grupp. Bollhållare i varje grupp startar att driva bollen mot den centrala kon, rundar

Läs mer

Spelmanual Sunnersta AIF Ungdom

Spelmanual Sunnersta AIF Ungdom Spelmanual Sunnersta AIF Ungdom Inledning I en växande klubb som Sunnersta AIF finns ett behov av att ha en röd tråd i hur vi ska lära ut fotboll till de som väljer att spela i vår klubb. Vi har många

Läs mer

FOTBOLLSLEXIKON ANFALLSSPEL - NÄR DET EGNA LAGET HAR BOLLEN

FOTBOLLSLEXIKON ANFALLSSPEL - NÄR DET EGNA LAGET HAR BOLLEN FOTBOLLSLEXIKON ANFALLSSPEL - NÄR DET EGNA LAGET HAR BOLLEN Grundförutsättningar i anfallsspel Spelbarhet - spelbar blir man genom att agera så att bollhållaren får passningsalternativ Spelavstånd - spelavstånd

Läs mer

Utvecklingsplan detalj

Utvecklingsplan detalj Utveckling av Metod Barn är barn och inte små vuna. Barn och ungdomar ska tränas med metoder som är anpassade till deras mognad. Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå optimal utveckling.

Läs mer

Har du frågor kring eller behöver hjälp i ditt arbete med S2S kontakta gärna någon av föreningens ungdomstränare:

Har du frågor kring eller behöver hjälp i ditt arbete med S2S kontakta gärna någon av föreningens ungdomstränare: För spelarnas utveckling är det bäst om man tränar ett moment åt gången och att det då genomsyrar hela träningen, under uppvärmning, drillövningarna och under spelövningarna. Det är ytterst viktigt att

Läs mer

Kvarterslag driva finta dribbla. Created with Sideline XPS Trainer -

Kvarterslag driva finta dribbla. Created with Sideline XPS Trainer - 1 Driva, utmana, finta och dribbla nå1/10 2/10 1 2 3 4 5 6 Teckenförklaring. 1. Springa utan boll 2. Passning eller skott (bollens förflyttning) 3. Driva med boll 4. Boll 5. Spelare 6. Koner Övningarnas

Läs mer

Dalslands FF P99 Elitpojklägret -14 Träning 2 Anfallsspel och försvarsspel Övning 1 Tema: 1v1 Uppvärmning

Dalslands FF P99 Elitpojklägret -14 Träning 2 Anfallsspel och försvarsspel Övning 1 Tema: 1v1 Uppvärmning Dalslands FF P99 Elitpojklägret - Träning Anfallsspel och försvarsspel Övning Tema: v Uppvärmning v off - def, uppvärmning Utveckla förmågan att slå ut sin spelare både offensivt och defensivt Hur? Insuktionsmetod

Läs mer

NIVÅ 4. träna FÖR ATT prestera år. Fysisk utveckling. Psykosocial utveckling. Tränarstil för nivån. Träningen karaktäriseras av

NIVÅ 4. träna FÖR ATT prestera år. Fysisk utveckling. Psykosocial utveckling. Tränarstil för nivån. Träningen karaktäriseras av NIVÅ 4 träna FÖR ATT prestera 16 19 år Fysisk utveckling Fullständig biologisk mognad Tydligare fysisk skillnad mellan flickor och pojkar Flickor får mer vuxna former vid 16 till 17 års ålder (främst på

Läs mer

Den Blå tråden. Annebergs IF:s Ungdomssektion

Den Blå tråden. Annebergs IF:s Ungdomssektion 2011 DenBlåtråden AnnebergsIF:sUngdomssektion DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsif:sungdomssektionspelarfotboll. DenBlåtrådenförAnnebergsIF:sUngdomssektion

Läs mer

ÅRSPLANERING POJKAR 03

ÅRSPLANERING POJKAR 03 ÅRSPLANERING POJKAR 03 Bakgrund: Under ett par år har SvFF arbetat med att FN:s barnkonvention ska ligga till grund för barn- och ungdomsfotbollen. Det har nu godkänts av fotbollsrörelsen och införts i

Läs mer

Spelarutbildningsplan GIF Nike. Glädje Utveckling Tydlighet & respekt

Spelarutbildningsplan GIF Nike. Glädje Utveckling Tydlighet & respekt Spelarutbildningsplan GIF Nike Glädje Utveckling Tydlighet & respekt 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 GIF Nikes organisation... 4 Att vara tränare i GIF Nike... 4 Ytterligare krav

Läs mer

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF:

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF: Spelmodell Boo FF Pojkar och flickor 11 år Spelfilosofi - Värdegrund, taktik och individuell insats i rätt ordning - Vi vill ha bollen så mycket som möjligt och när vi tappar den vill vi ta tillbaka den

Läs mer

Sigtuna IF Fotboll. Nivå 4 (ca år)

Sigtuna IF Fotboll. Nivå 4 (ca år) Sigtuna IF Fotboll Spelarutbildningsplan i förenklad version som underlag för ledares planering av kortare period eller hel säsong Nivå 4 (ca 16-19 år) - Färdigheter att träna sid.2 - Mental utveckling

Läs mer

Åkersberga P05: Röd & Blå

Åkersberga P05: Röd & Blå Åkersberga P05: Röd & Blå Träningsövningar 2015 ÅBK P05: Röd & Blå TRÄNINGSÖVNINGAR 2015 (1) Vändning Vändning och passning. 6-8 spelare. Avstånd mellan A och D ca 30 meter. A passar B, som vänder och

Läs mer

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF:

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF: Spelmodell Boo FF Pojkar och flickor 10 år Spelfilosofi - Värdegrund, taktik och individuell insats i rätt ordning - Vi vill ha bollen så mycket som möjligt och när vi tappar den vill vi ta tillbaka den

Läs mer

Sigtuna IF Fotboll. Nivå 3 (ca år)

Sigtuna IF Fotboll. Nivå 3 (ca år) Sigtuna IF Fotboll Spelarutbildningsplan i förenklad version som underlag för ledares planering av kortare period eller hel säsong Nivå 3 (ca 12-16 år) - Färdigheter att träna sid.2 - Mental utveckling

Läs mer

Före vändningen. Finter före vändningen

Före vändningen. Finter före vändningen Före vändningen Innan du får bollen så måste du titta upp och se situationen som du är i Då ser du vad du ska göra när du får bollen Du ser även vilken vändning du ska använda När du ska vända så inta

Läs mer

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF:

Godfoten. Spelets delar. Till match och träning förväntas vissa saker av dig som spelare i Boo FF: Spelmodell Boo FF Pojkar och flickor 15+ år Spelfilosofi - Värdegrund, taktik och individuell insats i rätt ordning - Vi vill ha bollen så mycket som möjligt och när vi tappar den vill vi ta tillbaka den

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS TRÄNARUTBILDNING B UNGDOM KURSMODUL 1:2

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS TRÄNARUTBILDNING B UNGDOM KURSMODUL 1:2 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS TRÄNARUTBILDNING B UNGDOM KURSMODUL 1:2 2 TRÄNARUTBILDNING B UNGDOM PROGRAM KURSMODUL 1:2 08.30 10.30 Teori 3 Återkoppling till Kursmodul 1:1 Fotbollsfys Anfallsspel.

Läs mer

Sigtuna IF Fotboll. Nivå 2 (ca 9-12 år)

Sigtuna IF Fotboll. Nivå 2 (ca 9-12 år) Sigtuna IF Fotboll Spelarutbildningsplan i förenklad version som underlag för ledares planering av kortare period eller hel säsong Nivå 2 (ca 9-12 år) - Färdigheter att träna sid.2 - Mental utveckling

Läs mer

Övningar. Utespelare

Övningar. Utespelare Övningar Utespelare Teckenförklaringar - Anfallande spelare (Våra egna spelare i detta dokument). - Försvarande spelare/motståndare M - Målvakt - Småmål - Koner - Madrass - Skott/Avslut L - Ledare - Rörelse

Läs mer

Fagersta Södra IK. Blåa tråden

Fagersta Södra IK. Blåa tråden Fagersta Södra IK Blåa tråden Hur kommer det sig att fler brasilianska spelare når proffsdrömmen? Geografiskt läge Befolkningsmängd Underlag Gatufotboll Barfota Åldersöverskridande Geografiskt läge Befolkningsmängd

Läs mer

Riktlinjer för träningsupplägg: Nivå 1 Fotbollsglädje 6-9 år

Riktlinjer för träningsupplägg: Nivå 1 Fotbollsglädje 6-9 år Sigtuna IF Fotboll Spelarutbildningsplan i förenklad version som underlag för ledares planering av kortare period eller hel säsong Nivå 1 (ca 6-9 år) - Färdigheter att träna sid.2 - Mental utveckling sid.3

Läs mer

Introduktion för 7- mannafotboll säsong 2015 EIF F05

Introduktion för 7- mannafotboll säsong 2015 EIF F05 Introduktion för 7- mannafotboll säsong 2015 EIF F05 Levande dokument, version: 2014-10- 29 Lagledning Introduktion för 7- mannafotboll för EIF F05 Nästa steg i fotbollsutvecklingen I vår är det dags att

Läs mer

p18-landslaget anfallsspel & fasta situationer

p18-landslaget anfallsspel & fasta situationer Fotboll i Fokus, 2018-12-08 p18-landslaget anfallsspel & fasta situationer Viktor Eriksson Förbundskapten P17-19 Svenska Fotbollförbundet om mig Viktor Eriksson - 33 år - Från Eskilstuna - Förbundskapten

Läs mer

Varje minut på planen bör betraktas som en möjlighet att utvecklas som spelare. Anfallsspel när det egna laget har bollen

Varje minut på planen bör betraktas som en möjlighet att utvecklas som spelare. Anfallsspel när det egna laget har bollen Varje minut på planen bör betraktas som en möjlighet att utvecklas som spelare Fotbollstermer Anfallsspel när det egna laget har bollen Grundförutsättningar i anfallsspel. De fyra S.en. Spelbarhet spelbar

Läs mer

målvaktstränarutbildning i fotboll bas 2 HANDLEDNING

målvaktstränarutbildning i fotboll bas 2 HANDLEDNING målvaktstränarutbildning i fotboll bas 2 HANDLEDNING LEDARSKAP - HANDLEDNING Att vara tränare och ledare Att sätta mål Kommunikation Instruktion i spelträning 40 min 90 min 70 min 40 min Kunskapsmål för

Läs mer

SPELARUTBILDNING ÅR

SPELARUTBILDNING ÅR 16-19 år Följa SvFF:s spelarutbildningsplan. Fortsätta att använda sig av Coerver och Funino! Träna för att prestera I den här fasen gör vanligtvis blivande elitspelare valet att satsa helhjärtat på fotbollen.

Läs mer

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna.

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna. Spelidé. Vi vill att FBK:s 11- mannafotboll ska innehålla en bra mix mellan glädje, ambition och social gemenskap. På planen ska varje lag inom FBK uppmuntras till att finna samarbeten, sträva efter individuell

Läs mer

Spelarutbildningsplan Kubikenborgs IF

Spelarutbildningsplan Kubikenborgs IF Spelarutbildningsplan Kubikenborgs IF Datum: 2016-11-22 Inledning... 3 Målbild... 3 Riktlinjer för träning och match... 4 Varierad gruppsammansättning... 4 Matcher... 5 Träningsgrupper... 6 Åldersindelning...

Läs mer

Sammanfattning om lagets möte

Sammanfattning om lagets möte Sammanfattning om lagets möte Välkommen till fotbolls-säsong 2017! I torsdags samlades laget för att diskutera viktiga saker angående planeringen om den kommande säsongen och lagets funktion. Karin, Athan,

Läs mer

Information ledare/föräldrar - P04

Information ledare/föräldrar - P04 Information ledare/föräldrar - P04 Kvällens program: 1) Ledarteam 2) Fram till nu! 3) Statistik P04 4) Uppdrag Genomförande Reflektioner 5) Ny period i verksamheten! 6) Bedömning av spelare - spelartyper

Läs mer

Övningsbank 5 och 7-manna

Övningsbank 5 och 7-manna Övningsbank 1 Driva, finta, dribbla Övning: 1 Samtliga spelare med en egen boll. Kona upp en fyrkant, ytan beroende på hur många spelare. Lägg därefter ut konhattar i par och färg, över hela ytan. Ca 50

Läs mer

Så spelar vi 11 mot

Så spelar vi 11 mot Så spelar vi 11 mot 11 2017 Uppdaterad: 170127 1 Mer utvecklande spel Fokus på helhet Laget samverkar för att prestera Fr.o.m. 15 år är spelarna är mogna för att spela på fullstor plan och då med mer fokus

Läs mer

Så spelar vi 11 mot år 2017

Så spelar vi 11 mot år 2017 Så spelar vi 11 mot 11 15-16 år 2017 1 Mer utvecklande spel Fokus på helhet Laget samverkar för att prestera Fr.o.m. 15 år är spelarna är mogna för att spela på fullstor plan och då med mer fokus på roller,

Läs mer