General Rules Of Pocket Billiards

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "General Rules Of Pocket Billiards"

Transkript

1 General Rules Of Pocket Billiards Nedanstående regler är antagna av SBF den 20:e juni ALLMÄNNA POOL BILJARD REGLER Dessa Allmänna Pool Biljardregler gäller alla pooldiscipliner, om inte annat anges i de Speciella Reglerna för disciplinen Bord, bollar och utrustning. Alla i dessa regler beskrivna spel är anpassade för bord, bollar och utrustning motsvarande normal tävlingsstandard rekommenderad av SBF. Höjd: Design: Skivor: Vikt: Spelyta: Kläde: Vallar: Hål: mellan 75 och 85 cm från golv till spelyta. det skall inte finnas några skarpa kanter eller material som kan orsaka skada. tjockleken måste vara minst 25 mm och ytan måste vara helt plan. Skivan måste vara fäst med skruvar. 9 fots bord minst 350 kg 8 fots bord minst 300 kg 9 fots bord 254 x 127 cm 8 fots bord 224 x 112 cm klädet måste vara fäst med klammer och enligt SBF godkänd match kvalité. ( Simonis 760, 860 eller likvärdigt. ) vallbredden måste vara minst 10 cm. Det skall finnas 18 diamanter med exakt samma avstånd mellan varandra. Vallen måste vara ordentligt fastskruvad i spelytan. Höjden på vallen måste vara mellan 36 och 37 mm. hörnhålen får inte vara mindre än 105 mm eller större än 115 mm på det smalaste stället. miljöhålen får inte vara mindre än 110 mm eller större än 120 mm på det smalaste stället. Bollar: Samtliga bollar skall ha en diameter av 57 mm och vara av samma kvalitet. Belysning: Armaturer skall vara placerade minst 80 cm ovanför spelytan och med en ljusstyrka på minst 520 LUX. Triangel: En hård triangel skall användas. ( Trä eller hårdplast )

2 3.2. Uppläggning av bollar. Vid uppläggning av bollar skall en triangel användas. Den främsta bollen skall placeras på fotpunkten. Alla övriga bollar skall läggas bakom, tätt sammanpressade, så att varje boll har kontakt med intilliggande bollar Stöt på köbollen. En korrekt stöt kräver, att köbollen träffas endast av kötoppen. Skulle detta krav inte uppfyllas, är stöten fel Misslyckas att göra (spela i hål) en boll. Om en spelare inte Iyckas spela en nummerboll i hål med en korrekt stöt, är spelarens ingång vid bordet slut, och det är motståndarens tur att stöta Tekning. Följande tillvägagångssätt används vid tekning om öppningsstöten (sprängningen). Båda spelarna använder bollar av samma storlek och vikt (helst två köbollar annars två helfärgade bollar). Med boll i hand bakom huvudlinjen, en spelare till vänster och en till höger om huvudpunkten, spelas bollarna samtidigt mot fotvallen och tillbaka mot huvudändan av bordet. Den spelare, vars boll kommer närmast huvudvallen, vinner tekningen. Den spelade bollen skall träffa fotvallen endast en gång. Andra vallkontakter är utan betydelse med undantag av vad som sägs nedan. Tekningen är automatiskt förlorad om: (1) bollen rullar in på motståndarens bordshalva, (2) bollen inte träffar fotvallen, (3) bollen går i ett hål, (4) bollen hoppar av bordet, (5) bollen berör långvallen, (6) bollen stannar i ett hål så att den ligger innanför den yttersta delen av huvudvallen, (7) bollen träffar fotvallen mer än en gång. Om båda spelarna bryter mot ovanstående regler eller om domaren inte kan avgöra vilken boll som ligger närmast, är tekningen oavgjord och ny tekning krävs Öppningsstöt (Sprängning). Öppningsstöten bestäms genom tekning eller lottning. (Tekning krävs vid turneringar och annan formell tävlan.) Spelaren som vinner tekningen eller lottningen väljer antingen att själv göra öppningsstöten eller överlåta den till motståndaren Köboll i öppningsstöt. Öppningsstöten görs med boll i hand bakom huvudlinjen. Nummerbollarna placeras enligt reglerna för den speciella disciplinen. Spelet anses som öppnat, då köbollen har träffats av kötoppen och passerar huvudlinjen.

3 3.8. Beröring av köbollen i öppningsstöten. Att i öppningsstöten stoppa eller ändra riktning på köbollen, då den har passerat huvudlinjen, eller innan den har träffat nummerbollarna, är en felstöt, och spelaren skall lämna bordet. Motståndaren kan välja att få boll i hand bakom huvudlinjen, eller att låta den felande spela med boll i hand bakom huvudlinjen. (Undantag: 9-boll: se Regel 5.3: boll i hand över hela bordet). En varning skall ges, att en andra överträdelse under matchen medför förlust genom diskvalifikation. (Se Regel 3.28.) 5.3. Korrekt öppningsstöt. ( Sprängning ) B. Om köbollen går i hål eller hoppar av bordet, eller övriga krav för en korrekt sprängning inte uppfylls, är stöten fel, och motståndaren har boll i hand över hela bordet Särskilda straff för avsiktligt fel. Då köbollen är i spel, får den inte beröras med något annat än kötoppen (såsom benet, köspetsen, etc.). Eftersom en sådan kontakt automatiskt är ett fel enligt Regel 3.19., och om domaren bedömer kontakten som avsiktlig, skall han varna spelaren, att en andra överträdelse under matchen kommer att resultera i förlust av matchen genom diskvalifikation Inträffar en andra avsiktlig beröring, skall matchen avslutas p.g.a. diskvalifikation Köboll i hand bakom huvudlinjen. Denna situation inträffar i vissa spel, då en spelare bestraffas för ett fel, genom att motståndaren får boll i hand bakom huvudlinjen och kan placera köbollen var som helst i huvudfältet. Spelaren får spela på alla bollar som har sin mittpunkt på eller framför huvudlinjen. Han får inte spela på en boll som ligger i huvudfältet utan att först spela köbollen ut ur huvudfältet och genom att träffa en vall komma tillbaka till huvudfältet och träffa bollen. Bollens mittpunkt ( kontaktpunkten med bordet) avgör, om en boll ligger bakom eller framför huvudlinjen. Om den inkommande spelaren oavsiktligt placerar köbollen på eller framför huvudlinjen, skall domaren eller motståndaren informera spelaren om den felaktiga placeringen, innan stöten är gjord. Om motståndaren inte informerar spelaren före stöten, är stöten korrekt. Om spelaren informeras om den felaktiga placeringen, skall han flytta köbollen till korrekt läge. Om en spelare placerar köbollen helt och tydligt utanför huvudfältet och sedan stöter, är det en felstöt, om domaren eller motståndaren påtalar felet. När köbollen är i hand bakom huvudlinjen, förblir den i hand (inte i spel), tills spelaren driver köbollen över huvudlinjen med en korrekt stöt. Köbollens läge får justeras av spelarens hand, kö, etc., så länge som han har boll i hand. Så fort köbollen enligt definition ovan är i spel, får spelaren inte påverka den på något sätt; att göra detta innebär, att stöten är fel Gjorda bollar. En boll anses vara gjord, om den, som en följd av en korrekt stöt, lämnar spelytan och faller i ett hål och stannar där. ( En boll, som faller ur bollretursystemet ner på golvet, skall anses vara gjord.) En boll som studsar ur hål tillbaka till spelytan, är inte en gjord boll.

4 3.11. Bollars positioner. En bolls läge avgörs av var dess mittpunkt befinner sig Fot i golvet. Det är en felstöt, om en spelare stöter, när han inte har minst en fot i golvet. Skorna skall sitta ordentligt på fötterna och vara normala i storlek och form Stöt med boll i rörelse. Det är en felstöt, om en spelare stöter, då köbollen eller någon nummerboll är i rörelse (en snurrande boll är i rörelse) Avslutad stöt. En stöt är inte avslutad (och kan därför inte tillgodoräknas), förrän alla bollar på bordet har stannat efter stöt (en snurrande boll är i rörelse) Huvudlinje. (Definition) Området bakom huvudlinjen, huvudfältet, innefattar inte huvudlinjen. Sålunda är en nummerboll som ligger mitt på huvudlinjen spelbar, när reglerna kräver, att spelaren måste spela på en boll utanför huvudfältet. På samma sätt får köbollen, då den skall placeras i huvudfältet (köboll i hand bakom huvudlinjen) inte placeras direkt på huvudlinjen; den måste vara bakom densamma Allmän regel, alla felstötar. Fastän straffen för felstötar varierar från spel till spel, gäller följande för alla spel: (1) spelarens stöt avslutas; (2) stöten räknas som ogiltig, och gjorda bollar räknas inte spelaren tillgodo; (3) gjorda bollar återplaceras, endast om de Speciella Reglerna för spelet kräver det Bollmiss. Det är en felstöt, om köbollen vid en stöt inte träffar en giltig nummerboll först. Om köbollen ligger press mot nummerbollen, och man spelar bort från nummerbollen, räknas detta inte som en träff Giltig stöt. Om inte annat sägs i spelreglerna, skall spelaren stöta så att köbollen träffar en tillåten nummerboll och därefter: (1) spela en nummerboll i hål, eller (2) få köbollen eller nummerboll att träffa en vall. Lyckas inte detta är stöten fel.

5 3.19. Förlöpning. Det är en felstöt (scratch), om köbollen vid en stöt spelas i hål. Om köbollen träffar en nummerboll som redan är gjord (exempelvis i ett hål fyllt med nummerbollar), är stöten fel Touché. (Otillåten beröring av bollar) Det är en felstöt att stöta, beröra eller på något sätt komma i kontakt med köboll eller nummerboll i spel med någonting ( kroppen, kläder, krita, kratta, kö, etc.). Undantag kötoppen (som sitter fast på köspetsen), vilken får kontakta köbollen, när man utför en korrekt stöt. Då en domare leder matchen, skall alltid nummerbollar som flyttats genom fel ligga kvar i sina nya positioner, och motståndaren har inte rätt att få bollarna återplacerade. Tävlingsledaren kan innan tävlingen startas bestämma om spel under tävlingen utan domare, skall dömas som spel med domare. (Se även Regel 1.16.) Spel utan domare. När ingen domare är tillgänglig, övertar den spelare som inte är vid bordet dennes uppgifter, när det gäller spelet på bordet Endast fel med köbollen. När en domare leder matchen, är det ett fel, då en spelare vidrör en boll (köboll eller nummerboll) med kön, kläderna, kroppen, kratta eller krita innan, under eller efter stöten. När emellertid en match saknar domare, är det inte ett fel att oavsiktligt beröra en nummerboll som ligger mellan köbollen och spelaren, då denne utför stöten. Om en sådan händelse inträffar, skall spelaren låta tävlingsledaren återplacera bollarna till deras korrekta positioner. Om spelaren inte tillåter en sådan återplacering, och en boll som sätts i rörelse, som en normal följd av en stöt, vidrör en sådan boll som inte är återplacerad, eller passerar delvis där en boll skulle ha legat, är det ett fel. I korthet, om händelsen har någon effekt på resultatet av stöten, är det ett fel. I vilket fall, skall tävlingsledaren tillkallas för att återplacera de flyttade bollarna så snart som möjligt, men inte under stöten. Det är en felstöt om man spelar innan tävlingsledaren har återplacerat alla oavsiktligt rörda bollar. Motståndaren har möjligheten att låta de rörda bollarna vara kvar i sina nya positioner. I detta fall anses bollarna återplacerade och efterföljande kontakt med dem är ej en felstöt. Det är fortfarande ett fel att ha någon kontakt med köbollen under spelet för utom den normala kontakten med kötoppen i stöten Fel vid hopp- och masséstötar. När en match saknar domare, anses det vara en felstöt, om, vid ett försök att hoppa eller spela massé över eller runt en hindrande nummerboll som inte är tillåten objektboll, den hindrande bollen rör sig ( oavsett om den flyttas av handen, kön eller krattan) Tredje persons uppfattning. När ett läge inträffar som uppenbarligen kan leda till en tvistsituation, bör den spelare som inte är vid bordet tillkalla tävlingsledaren eller annan tredje person för att bedöma om stöten är rätt eller fel Lösande av tvister. Alla tvister mellan två spelare skall lösas av tävlingsledaren eller hans utsedde företrädare Fel vid bollplacering. Det är ett fel att beröra en nummerboll med köbollen vid boll i hand.

6 3.22. Fel vid dubbelstöt. Om köbollen ligger press mot den nummerboll som skall träffas, får spelaren stöta mot nummerbollen förutsatt, att han utför en normal stöt. Om kön träffar köbollen mer än en gång vid en stöt, eller om kön är i kontakt med köbollen, då eller efter köbollen träffar nummerbollen, är stöten fel. (Se Regel för att bedöma denna sorts stöt.) Om en tredje boll ligger nära, får inte kön vara i kontakt med köbollen, då eller efter den tredje bollen träffas Döma dubbelstötar. När avståndet mellan köbollen och nummerbollen är mindre än bredden på en krita, krävs speciell uppmärksamhet från domaren. en sådan situation, såvida inte domaren absolut bestämt kan avgöra, om en korrekt stöt har utförts, kan följande riktlinje tillämpas: om köbollen följer efter nummerbollen mer än en halv bollbredd, är stöten fel Fel vid skjutstöt. Det är ett fel, om köbollen föses av kötoppen med fortsatt kontakt under en längre tid än vid en normal stöt. (Sådana stötar kallas vanligen "skjutstötar".) Fel. Spelarens ansvar. Spelaren är ansvarig för krita, krattor, filar och andra föremål eller utrustning, som han tar med sig till eller använder vid bordet. Om han tappar en krita, eller får ett kratthuvud att falla av till exempel, är han skyldig till ett fel, om ett sådant föremål träffar en boll i spel (eller endast köbollen om ingen domare leder matchen) Ogiltig hoppstöt. Det är fel, om en spelare stöter på köbollen under centrum ("gräver under" den) och avsiktligt får den att hoppa över en hindrande boll. Sådana hoppstötar kan tillfälligtvis inträffa av olyckshändelse, och är inte alltid att anse som fel; de kan ändå dömas som fel, om till exempel benet eller köspetsen har kontakt med köbollen som en följd av stöten Hoppstötar. Om inte annat sägs i spelreglerna, är det korrekt att få köbollen att hoppa genom att höja bakändan av kön och tvinga köbollen att studsa från spelytan. Alla kixar som resulterar i att köbollen hoppar över hindrande bollar är fel.

7 3.27. Bollar hoppar av bordet. Bollar som hamnar på annan plats än på spelytan efter en stöt (på vallen, på bordskanten, golvet, etc.) anses ha hoppat av bordet. Bollar får studsa på vallen eller bordskanten men anses inte ha hoppat av bordet, om de återvänder till spelytan av egen kraft och utan att ha vidrört något som inte är en del av bordet. Bordet består av delar som är fast monterade på bordet. (Bollar som berör något som inte tillhör bordet, till exempel lampor, krita som ligger på bordskanten eller vallen, etc. skall anses som avhoppade från bordet, även om de återvänder till spelytan av egen kraft.) I alla pooldiscipliner är det en felstöt, då en stöt får till följd, att en boll hoppar av bordet. Alla avhoppade nummerbollar skall återuppläggas på bordet (utom i 9-boll), efter att stöten är avslutad. Se Speciella Regler vad som gäller, om köbollen hoppar av bordet Särskilda straff för avsiktligt fel. Då köbollen är i spel, får den inte beröras med något annat än kötoppen (såsom benet, köspetsen, etc.). Eftersom en sådan kontakt automatiskt är ett fel enligt Regel 3.19., och om domaren bedömer kontakten som avsiktlig, skall han varna spelaren, att en andra överträdelse under matchen kommer att resultera i förlust av matchen genom diskvalifikation Inträffar en andra avsiktlig beröring, skall matchen avslutas p.g.a. diskvalifikation Ett-fels-gräns. En spelare kan endast begå ett fel per ingång vid bordet, om inte de Speciella Reglerna säger något annat; om olika fel inträffar bestäms straffet av det grövsta felet Bollar som plötsligt rör sig. Om en boll flyttar sig, vrider sig eller på annat sätt rör sig av sig själv, skall bollen förbli i sitt nya läge och spelet fortsätter. En boll som ligger nära ett hål och "av sig själv" faller i hålet efter att ha legat stilla i 5 sekunder eller mer, skall återplaceras i sitt tidigare läge så noggrant som möjligt, och spelet fortsätter. Om en nummerboll faller i hål, då en spelare spelar på den, så att köbollen passerar det läge bollen hade och inte kan träffa den, skall köbollen och nummerbollen återplaceras i sina positioner före stöten, och spelaren stöter igen. Alla övriga bollar som har flyttats under stöten, skall även de återplaceras, innan spelaren gör om sin stöt.

8 3.31. Återplacering av bollar. Då de Speciella Reglerna kräver, att bollar skall återplaceras på fotpricken, skall dessa återplaceras på återplaceringslinjen, när stöten är avslutad. En enstaka boll placeras på fotpricken; om mer än en boll skall läggas upp, skall de placeras på återplaceringslinjen i stigande numerisk ordning (lägsta numret främst), med början på fotpricken och vidare mot fotvallen. När en boll på eller nära fotpricken eller återplaceringslinjen stör uppläggningen av bollar, skall dessa läggas upp på återplaceringslinjen så nära fotpricken som möjligt utan att röra (flytta) den störande bollen. De upplagda bollarna skall placeras så nära som möjligt eller press mot (domarens omdöme) sådana störande bollar, utom då köbollen är en störande boll; boll som skall läggas upp mot köbollen skall placeras så nära som möjligt utan att ligga press mot densamma. Om det inte finns tillräckligt utrymme på återplaceringslinjen mellan fotpricken och fotvallen för boll som skall läggas upp, skall sådana bollar återplaceras på förlängningen av återplaceringslinjen framför fotpricken (mellan fot- och mittprick, så nära fotpricken som möjligt och i samma numeriska ordning som om de lagts upp bakom fotpricken (lägsta nummerboll främst, närmast mittpricken) Fastklämda bollar. Om två eller flera bollar är låsta mellan vallarna i ett hål, så att en eller flera bollar hänger i luften, skall domaren inspektera bollarnas lägen och förfara på följande sätt: Bollarna skall betraktas rakt uppifrån. Varje boll som enligt domarens bedömning skulle gå i hål, om den faller lodrätt, skall anses vara gjord boll, medan de bollar som skulle bli liggande på spelytan inte är gjorda bollar. Bollarna skall därefter placeras enligt domarens bedömning, och spelet fortsätter i enlighet med de Speciella Reglerna, som om någon låsning av bollar aldrig ägt rum Ytterligare gjorda bollar. Om extra bollar går i hål vid en korrekt poänggivande stöt, räknas dessa i enlighet med de poängregler som gäller för det speciella spelet Störning från åskådare. Om bollarna flyttas (eller en spelare knuffas så, att spelet direkt påverkas) av en utomstående person under matchen, skall bollarna återplaceras så nära som möjligt sina tidigare lägen före händelsen, och spelet fortsätter, utan att spelaren straffas. Om matchen leds av en domare, skall denne återplacera bollarna. Denna regel skall även gälla för andra störningar, som inte spelaren kan råda över såsom jordbävning, orkaner, fallande armaturer, strömavbrott, etc. Om bollarna inte kan återplaceras till sina tidigare positioner, skall upplägget spelas om med samma öppningsspelare. Denna regel kan inte tillämpas i 14-1 kontinuerlig nummerboll, där spelet består av på varandra följande upplägg; det pågående upplägget avbryts, och ett helt nytt upplägg startas med krav på normal öppningsstöt ( spelarna tekar om öppningsstöt ). Poängräkningen fortsätter från den poängställning som var, då matchen avbröts.

9 3.35. Öppningsstöt i på varandra följande upplägg. I en match som består av korta, snabba upplägg, öppningsstöter vinnaren av ett upplägg i det nästa. Följande alternativa möjligheter finns för tävlingsfunktionärer: (1) Spelarna öppningsstöter växelvis, (2) förloraren öppningsstöter eller (3) spelaren som har underläge i matchen öppningsstöter i nästa upplägg Spel med ingångar. Under en match växlar spelarna tur vid bordet (ingångar eller stötar); en spelares ingång (stöt) avslutas med, att han antingen misslyckas med att korrekt göra en boll eller gör en felstöt. När en ingång avslutas utan fel, måste motståndaren godtaga bollarnas positioner på bordet Nummerboll press mot vall eller köboll. Denna regel gäller alla stötar, där köbollens första kontakt är med en boll som ligger press mot en vall eller mot köbollen. Efter det köbollen träffar pressbollen, måste stöten resultera i antingen: (1) en nummerboll går i hål, (2) köbollen träffar en vall, (3) bollen som ligger press mot köbollen träffar en vall, eller (4) en annan nummerboll träffar en vall med vilken den inte redan var i kontakt. Misslyckas spelaren att uppfylla ett av dessa krav är stöten fel. (OBS! 14-1 och andra spel ställer ytterligare krav och förutsättningar av denna regel; se Speciella Regler.) En nummerboll anses inte ligga press mot en vall, om inte domaren eller en av spelarna har undersökt och påtalat detta, innan nummerbollen träffas i en stöt Spel från huvudfältet. När en spelare har köbollen i hand bakom huvudlinjen (i huvudfältet), måste han stöta köbollen utanför huvudfältet, innan den träffar antingen en vall eller en nummerboll. Lyckas inte detta är stöten fel. Undantag: om en nummerboll ligger på eller utanför huvudlinjen (och således är spelbar) men så nära, att köbollen träffar den innan köbollen är utanför huvudfältet, anses stöten korrekt. Om köbollen oavsiktligt träffar en boll bakom huvudlinjen, då spelaren har boll i hand i huvudfältet och försöker att korrekt utföra en stöt, och köbollen passerar huvudlinjen, är stöten fel. Om en spelare med boll i hand bakom huvudlinjen, orsakar att köbollen oavsiktligt träffar en nummerboll i huvudfältet, är stöten fel. Köbollen är nu i spel i den position den befinner sig, och alla nummerbollar i eller utanför huvudfältet är spelbara. Om en spelare, under samma förutsättningar, med köbollen avsiktligt träffar en nummerboll som ligger bakom huvudlinjen, anses det som osportsligt uppträdande.

10 3.39. Köboll i hand vid felstöt. Vid placering av köboll med boll i hand får spelaren använda handen eller någon del av kön (även kötoppen) för att justera bollens läge. Så fort köbollen är placerad, är varje framåtriktad stötrörelse vid vilken köbollen berörs att betrakta som ett fel, om inte stöten är korrekt (dvs. nummerboll träffas, och boll går i vall) Störningar. Om den spelare som inte är vid bordet distraherar sin motståndare eller stör hans spel, har han gjort ett fel. Om en spelare stöter, då det inte är hans tur eller flyttar någon boll, då han inte är vid bordet, betraktas det som störande Hjälpmedel. Spelare är inte tillåten att använda en boll, triangeln eller annan utrustning för att avgöra, om köbollen eller en nummerboll kan passera genom ett mellanrum etc. Endast kön får användas som hjälpmedel för att bedöma mellanrum etc. så länge kön hålles i handen. I annat fall är det ett fel och osportsligt uppträdande Otillåten markering. Om en spelare avsiktligt gör markeringar på bordet på något sätt, for att underlätta utförandet av en stöt antingen genom att väta klädet, placera kritor på vallen eller på annat sätt, har han gjort ett fel. Om spelaren tar bort markeringen före sin stöt, straffas han inte

SHORT MAT BOWLS SVENSKA BOWLSFÖRBUNDETS REGLER

SHORT MAT BOWLS SVENSKA BOWLSFÖRBUNDETS REGLER SHORT MAT BOWLS SVENSKA BOWLSFÖRBUNDETS REGLER A. UTRUSTNINGEN 1. RINKMATTAN (a) Rinkmattan ska vara av ett passande material som underlättar klotens rätta rull enligt ESMBAs/SBF:s godkännande. Den ska

Läs mer

5-mannafotboll utomhus

5-mannafotboll utomhus REGLER 5-mannafotboll utomhus Anpassade regler för 5-mannafotboll utomhus i Värmland. 5-mannafotboll 8-9 år 2013-02-22 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre.

Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre. MINIBASKETREGLER REGEL 1 - MATCHEN 1. Minibasketboll Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre. Vid tävlingsdeltagande avses ålder då tävlingen påbörjas

Läs mer

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland.

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-mannafotboll Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-manna skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket bollkontakt. Detta skall genomsyra

Läs mer

Futsal (generella regler i korthet) 2014/2015

Futsal (generella regler i korthet) 2014/2015 Spelplanen Som spelplan gäller handbollens begränsningslinjer och mål. Straffpunkten är 6 m från mållinjen. (På handbollens heldragna linje). Yttre straffpunkten är 10 m från mållinjen. (1m utanför handbollens

Läs mer

1 Spelplanen Korphockey spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets "Stora måttboken").

1 Spelplanen Korphockey spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets Stora måttboken). Rinkbandy Regler Inledning För att minska risken för skador inom RINKBANDYN vill vi uppmana alla lagledare och spelare att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning och stretchövningar etc. före match. Ordentligt

Läs mer

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Fråga 1 2014-05-05 En spelare som slår ut från tee gör en luftmiss. Han trycker ned peggen en centimeter, placerar bollen på den och slår iväg bollen. Han hålar den

Läs mer

Rinkbandy spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets "Stora måttboken").

Rinkbandy spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets Stora måttboken). Regler för Rinkbandy Inledning För att minska risken för skador inom Rinkbandyn vill vi uppmana alla lagledare och spelare att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning (10-15 minuter) i form av joggning,

Läs mer

= anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller joker. = spelarens väg med boll

= anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller joker. = spelarens väg med boll Teckenförklaring X = anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = försvarande spelare, spelare i försvarande lag eller i ett annat lag. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller

Läs mer

Regel 8 Förseelse mot motspelare och osportsligt uppträdande

Regel 8 Förseelse mot motspelare och osportsligt uppträdande Regel 8 Förseelse mot motspelare och osportsligt uppträdande 8:1 Det är tillåtet: a) att med en öppen hand spela bollen ur handen på en annan spelare; b) att använda böjda armar för att skapa kroppskontakt

Läs mer

SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL

SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL inom Stockholms fotbollsdistrikt 2014 1 Förord Hej! Detta är en förenklad version av de officiella reglerna, som vi har bearbetat speciellt för dig som nybörjardomare.

Läs mer

Ekerö IK Fotboll Damtrupp. Säsong 2015 Tränings- & Spelfokus

Ekerö IK Fotboll Damtrupp. Säsong 2015 Tränings- & Spelfokus Ekerö IK otboll Damtrupp M Säsong 2015 Tränings- & Spelfokus Agenda Vår spelidé Tränings- & Spelinriktning Spelsystem M Spelsystem Spelidé Vi vill vara ett spelförande lag med högt bollinnehav, vilket

Läs mer

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna SNOOKER Introduktion och de viktigaste reglerna Snookerhallen i Stockholm AB Det är tillåtet att sprida materialet, i tryckt form, i sin helhet och utan förändringar. Snookerhallen i Stockholm Krukmakargatan

Läs mer

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll Daniel Häger 2014 FOTBOLLSTECKEN Spelarens väg & riktning med boll Spelarens väg & riktning utan boll Mv Bollens väg & riktning Målvakt Bollhållare Mv / Försvarsspelare Anfallsspelare

Läs mer

Spelregler inom Hockeyn

Spelregler inom Hockeyn Spelregler inom Hockeyn Regelboken beskriver vilka spelregler l som gäller i och omkring banan under själva matchens genomförande. Exempel ur innehållet är regler för offside, icing, i mål och utvisningar.

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

Spelregler för fotboll

Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2010 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB www.svenskfotboll.se/forlaget E-post: distribution@holmbergs.com Telefon: 040-660 66 50 Fax: 040-660 66 70 Adress till förlaget: Svenska

Läs mer

Ovningsbankens Handbollspaket Styrketräning

Ovningsbankens Handbollspaket Styrketräning Ovningsbankens Handbollspaket Styrketräning Ovningsbankens handbollspaket riktar sig i första hand till tränare men även den ambitiösa spelaren. Handbollspaketet har framställts genom flera års tränarerfarenhet

Läs mer

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior Förord Inledning Ett fotbollslag som har ett väl utvecklat passningsspel har stora förutsättningar för att spela bra anfallsfotboll och skapa målchanser. Passningsspelet är fundamentet i fotbollens anfallsspel.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Medelpads Fotbollförbund 2006-06-01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Medelpads Fotbollförbund 2006-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Spelplanen 5 - manna 2 Spelplan 7-manna och regler 3 Spelplan 11-manna och regler 4 Bollen / Speltiden 5 Spelaren antal - utrustning 6 Domaren 7 Otillåtet spel / olämpligt uppträdande

Läs mer

MIK Fotboll 5-mannaspel 2011

MIK Fotboll 5-mannaspel 2011 MIK Fotboll 5-mannaspel 2011 I barnfotboll ska barnen leka och lära sig fotboll. Vid matchlika situationer är det viktigt att alla får delta lika mycket och prova på olika platser i laget. Matchresultatet

Läs mer

Utrustning Bord Bollar

Utrustning Bord Bollar Utrustning Bord Bordet är tillverkat av mycket hög kvalitativ MDF, medium density fiberboard. Fördelen med detta bord jämfört med ett skifferbord är att det inte väger flera hundra kilo och att det går

Läs mer

AVDELNING 2 LAG, SPELARE OCH UTRUSTNING

AVDELNING 2 LAG, SPELARE OCH UTRUSTNING AVDELNING 2 LAG, SPELARE OCH UTRUSTNING 200 SPELARNA Players in uniform Före matchen skall lagledaren eller tränaren för varje lag överlämna en lista med spelarna och målvakterna han önskar använda till

Läs mer

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Fokusområden: - Driva - Passa - Mottagning - Vändning - Riktningsförändring - Avslut - Väggspel - Spelbarhet, Spelavstånd Spelarens mognad Fysisk utveckling Lugn tillväxtperiod

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3

SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3 SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

Laget, spelarbyten, utrustning och spelarskador

Laget, spelarbyten, utrustning och spelarskador Regel 4 Laget, spelarbyten, utrustning och spelarskador 4:1 Laget Ett lag består av upp till 14 spelare. SHF:s kommentar I nationella ungdomsmatcher får laget bestå av 17 spelare. Högst sju (7) spelare

Läs mer

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.)

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.) Bouleträning Bouleteknik Målet i boule är kasta sina klot på ett sådant sätt att de gör störst nytta. Detta är svårt att göra om man inte har full kontroll över kloten. Visst kan dåliga klot studsa rätt

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11

SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11 SPELSYSTEM EIF P02, 11 vs 11 UTGÅNGSPOSITIONER 4-1:2-3 dvs en fyrbackslinje med alternerande innerbackar, ett mittfält bestående av två mer offensiva spelare och en lite mer defensiv spelare (balansspelare)

Läs mer

Regler Kristianstad Fotbollsallians

Regler Kristianstad Fotbollsallians Turneringen spelas i enlighet med Svenska FF:s tävlings- och representationsbestämmelser (TB/RB), Skånes FF:s tävlingsbestämmelser (TB) samt Spelregler för Futsal. TÄVLINGSKLASSER: Turneringen inbjuder

Läs mer

Inledning. I alla övningar utgår vi ifrån Arbetsmodellen: VAD ska tränas VARFÖR ska det tränas HUR ska det tränas ÖVA organisation och anvisningar

Inledning. I alla övningar utgår vi ifrån Arbetsmodellen: VAD ska tränas VARFÖR ska det tränas HUR ska det tränas ÖVA organisation och anvisningar ÖVNINGSBANK Inledning Att vara ledare i fotboll är en ynnest, men man har också ett stort ansvar. Ett ansvar att ta vara på den tiden man har tillsammans med sina spelare och faktiskt lära dem fotboll.

Läs mer

SPELSYSTEM 9-manna SKILLNADER MOT 2-3-1 (7-MANNA) FÖR 10-11 ÅRINGAR

SPELSYSTEM 9-manna SKILLNADER MOT 2-3-1 (7-MANNA) FÖR 10-11 ÅRINGAR SPELSYSTEM 9-manna Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

LYCKA TILL! För ytterligare information: Annamari Jääskeläinen Ungdomsansvarig. Finlands Handbollförbund

LYCKA TILL! För ytterligare information: Annamari Jääskeläinen Ungdomsansvarig. Finlands Handbollförbund Det är meningen att utföra teknikmärket som en del av handbollsspelarens vardagliga träning. Det är meningen att utföra övningarna på träningar under tränarens ledning. Man behöver inte gå igenom alla

Läs mer

16:1 En varning är den lämpliga bestraffningen; a) för ojustheter som skall bestraffas progressivt (8:3; jämför även 16:3 b och 16:6d);

16:1 En varning är den lämpliga bestraffningen; a) för ojustheter som skall bestraffas progressivt (8:3; jämför även 16:3 b och 16:6d); Regel 16 Bestraffningar Varning 16:1 En varning är den lämpliga bestraffningen; a) för ojustheter som skall bestraffas progressivt (8:3; jämför även 16:3 b och 16:6d); b) för osportsligt uppträdande som

Läs mer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer Grundförutsättningar i anfallsspel: * Spelbredd innebär: Ha ett bra avstånd i sidriktning (sidled) * Speldjup innebär: Ha ett bra avstånd i längdriktning (djupled) * Spelavstånd innebär: Ha bra bredd,

Läs mer

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Fotbollsskolan passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Innehållsförteckning ÖVNINGSFÖRRÅD (LÄTT NIVÅ)...2 1. Kasta-fånga/Jag och bollen...2 2. Kasta - fånga/vi två och bollen...3 3. Kasta-fånga/Vi och bollen i rummet...3 4. Studsa/Jag och bollen...3 5. Studsa/Vi

Läs mer

SPELSYSTEM för 13-åringar

SPELSYSTEM för 13-åringar SPELSYSTEM för 13-åringar Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

Utvecklingsplan detalj

Utvecklingsplan detalj Utveckling av Metod Barn är barn och inte små vuna. Barn och ungdomar ska tränas med metoder som är anpassade till deras mognad. Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå optimal utveckling.

Läs mer

Spelplanen. Spelregler

Spelplanen. Spelregler Ungdomsdomare sjumannafotboll 2016 Innehåll: Spelplanen Spelregler Rekommendationer 5-manna fotboll Speltider Påminnelser inför 2016 Matchvärdar Spelarförteckning Praktiska moment Frågor att diskutera

Läs mer

T-tunika med formremsa i halsringningen

T-tunika med formremsa i halsringningen Du behöver: begagnade tyger. Jag har en gardin och ett par shorts. Symaskin och matchande tråd, pappersoch tygsax, knappnålar, måttband, strykjärn och strykbräda, mellanlägg/fliselin till halsremsan. Synål.

Läs mer

SvFFs Arbetsmodell. Vad? Öva passningsspel, orientera sig, rättvänd/felvänd spelare, spel på rättvänd (med fart)

SvFFs Arbetsmodell. Vad? Öva passningsspel, orientera sig, rättvänd/felvänd spelare, spel på rättvänd (med fart) Öva passningsspel, orientera sig, rättvänd/felvänd spelare, spel på rättvänd (med fart) Utveckla lagets och individens passningsspel och speluppfattning Hur? Insuktionsmetod V F V / V P F # Huvudvridning

Läs mer

CASE BOOK 2008/2009 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR DOMARE OCH LINJEMÄN TOLKNINGAR AV DE OFFICIELLA REGLERNA SITUATIONER MED ÅTGÄRDER SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET

CASE BOOK 2008/2009 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR DOMARE OCH LINJEMÄN TOLKNINGAR AV DE OFFICIELLA REGLERNA SITUATIONER MED ÅTGÄRDER SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET CASE BOOK 2008/2009 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR DOMARE OCH LINJEMÄN TOLKNINGAR AV DE OFFICIELLA REGLERNA SITUATIONER MED ÅTGÄRDER SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET INLEDNING Case Book är ett tillägg till Svenska Ishockeyförbundets

Läs mer

FÖRSVARSSPEL. Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva.

FÖRSVARSSPEL. Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva. FÖRSVARSSPEL Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva. Lågt försvarsspel Försvarsspelet inleds ungefär i höjd med mittlinjen. Markeringsförsvar - Zonförsvar

Läs mer

Innan passningen. Riktning och höjd

Innan passningen. Riktning och höjd Innan passningen Titta upp innan du får bollen så du ser passningsalternativen Dölj passningen för motståndarna så länge som möjligt Använd passningsfinten vid behov det gör motståndarna osäkra Luras även

Läs mer

TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL. 5-MANNAREGLER (Fivé a side)

TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL. 5-MANNAREGLER (Fivé a side) TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL 5-MANNAREGLER (Fivé a side) INOMHUS 2011/2012 ATT TÄNKA PÅ Här följer de regler och tävlingsbestämmelser för 5-manna (Fivé a side) inomhus som gäller för inomhustävlingar som

Läs mer

Sträck ut efter träningen

Sträck ut efter träningen Sträck ut efter träningen När du har tränat är det dags igen. Hoppar du över stretchingen får du lättare ömma, styva och korta muskler. Det är viktigt att uttänjningen sker i en lugn och behärskad takt.

Läs mer

Den som äger bollen äger spelet

Den som äger bollen äger spelet Den som äger bollen äger spelet Spelide Färjestadens GoiF Fotboll, vad är det? Fotboll är ganska enkelt, men ändå komplext i all sin enkelhet Spelsystem Ett spelsystem kan man säga är ett lags spelide

Läs mer

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar)

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar) Tennisprov 1, Här kommer några frågor om banans mått. Det står om du ska svar i cm, dm eller m. A, Hur lång är banan från baslinje till baslinje (m)? 23,97 B, Hur lång är banan från dubbellinje till dubbellinje

Läs mer

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 "Box Position Mät ut med hjälp av pinnen: lite mer än axelbrett mellan fötterna, pinnen ska gå i linje med fotens inre sida och axelns yttre sida. Aktiv Sidoböjning

Läs mer

Västsvenska Airsoftföreningens Airsoftregler. 9:e upplagan Antagna 2008.05.20

Västsvenska Airsoftföreningens Airsoftregler. 9:e upplagan Antagna 2008.05.20 Västsvenska Airsoftföreningens Airsoftregler 9:e upplagan Antagna 2008.05.20 Säkerhetsregler Dessa säkerhetsregler gäller på samtliga VSAF-spel och kan endast modifieras med godkännande av en majoritet

Läs mer

UEFA:s riktlinjer med SvFF tolkning 2013/2014

UEFA:s riktlinjer med SvFF tolkning 2013/2014 2013-10-10, Fredric Nilholt, Riksinstruktör Futsaldomare UEFA:s riktlinjer med SvFF tolkning 2013/2014 1. Domarens främsta uppgift är att främja flyt i spelet. SVENSKA FOTBOLL FÖRBUNDET BOX 1216 SE-171

Läs mer

KLASSINDELNING 1.1 ELIT

KLASSINDELNING 1.1 ELIT SVENSKA BILJARDFÖRBUNDET TÄVLINGSBESTÄMMELSER 3-VALLARE Reviderade 2002-02-16 KLASSINDELNING 1.1 ELIT Elitklassen består av 18 spelare, tävlingen stängs vid 18 deltagare. Turordning vid reservinträde:

Läs mer

Volkswagen Junior Masters

Volkswagen Junior Masters Världsomspännande fotbollsturnering för pojkar mellan 10-12 år. Nationell final med kvalificering till världsturneringen som avgörs i samband med Europamästerskapen i fotboll 2012 som hålls i Polen. Senast

Läs mer

1 Ormen (Dribbla + Skott) Beskrivning: Förste spelaren i ledet springer i högt tempo med boll och dribblar genom konerna. Efter några koner gör nästa

1 Ormen (Dribbla + Skott) Beskrivning: Förste spelaren i ledet springer i högt tempo med boll och dribblar genom konerna. Efter några koner gör nästa 1 Ormen (Dribbla + Skott) Förste spelaren i ledet springer i högt tempo med boll och dribblar genom konerna. Efter några koner gör nästa spelare samma sak. Osv Högt tempo i löpningar. Bollen ska behandlas

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole Svenska Biljardförbundet Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole Carambolekommittén 1 januari 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...1 1. Klassindelning...1 2. Elittävlingar... Fel! Bokmärket

Läs mer

Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04

Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04 Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04 Välj mellan att träna de Fysiska styrkeövningarna eller att Löpträna. Försök att variera. Utför minst 5 grenar på fysikövningarna utöver uppvärmning. Poängräkning

Läs mer

1 BOLLKULL 2 KEDJEKULL 3 PEPPARKAKSGUBBAR 4 TUNNELKULL 5 JÄTTAR, TROLLKARLAR, DVÄRGAR 6 KINESISKA MUREN

1 BOLLKULL 2 KEDJEKULL 3 PEPPARKAKSGUBBAR 4 TUNNELKULL 5 JÄTTAR, TROLLKARLAR, DVÄRGAR 6 KINESISKA MUREN 1 BOLLKULL Dela upp spelarna i grupper om fem. Fyra är jagade och en kullare. De jagade är endast säkra när de har bollen, medspelarna måste hela tiden vara rörliga och passningsvilliga. Kullaren kan ta

Läs mer

Vanliga avdrag i rallylydnad

Vanliga avdrag i rallylydnad Vanliga avdrag i rallylydnad SAMMANSTÄLLNING AV VANLIGA AVDRAG FRÅN DOMARKONFERENSEN 2014 GENERELLA AVDRAG Sträckt koppel -1 SK Nosar kortvarigt på marken, banmaterial eller person -1 NOS Hunden som tillfälligt

Läs mer

KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna).

KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna). KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna). a) DOMARE I samtliga serier 13 år och äldre ska legitimerade domare användas

Läs mer

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 1 Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 Generella bestämmelser: Tävlingen skall årligen genomföras i enlighet med hundförarförbundets allmänna anvisningar och riktlinjer för SM-arrangemang.

Läs mer

Träningspass 1 Tid: 1,5 h Passning/ Mottagning

Träningspass 1 Tid: 1,5 h Passning/ Mottagning Övning: Uppvärmning Tid: 10 min Vad: Uppvärmning med boll. Varför: För att värma upp muskler och öka pulsen inför träningen. Hur: Vi ska slå en passning till en lagkamrat som tar emot bollen och samtidigt

Läs mer

DANA R. Felsökningsguide

DANA R. Felsökningsguide DANA R Felsökningsguide LARM OCH FELMEDDELANDEN FÖR INSULINPUMPEN SKÄRM BETYDELSE ÅTGÄRD Skärmen för svagt batteri visas när batteriet inte längre räcker till för att driva pumpen. Ett ihållande larm aktiveras

Läs mer

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009

Fotbollskolan barn födda 2002 Våren 2009 2009-04-05 Sida 1 av 5 Välkommen till fotbollskolan Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära sig samarbeta. Drivkraften

Läs mer

2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt?

2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt? 2 Materia 2.1 OH1 Atomer och molekyler 1 Vid vilken temperatur kokar vatten? 2 Att rita diagram 3 Vid vilken temperatur kokar T-sprit? 4 Varför fryser man ofta efter ett bad? 5 Olika ämnen har olika smält-

Läs mer

Ut med domarn! Kenta. Ut med domarn! ur Två par mockasiner av Lars Collmar (Argument Förlag) 33

Ut med domarn! Kenta. Ut med domarn! ur Två par mockasiner av Lars Collmar (Argument Förlag) 33 Ut med domarn! Kenta Äntligen! Där satt den! Fyra sekunder före full tid, ställning 3 3, kom bollen farande rakt mot Kentas klubba. Nån från motståndarlaget 8 C gav honom en hård tackling. Kenta fick en

Läs mer

6 VATTENPOLO VATTENPOLO

6 VATTENPOLO VATTENPOLO 6 VATTENPOLO VATTENPOLO 601 Spelplan och utrustning... 165 602 Målburarna... 166 603 Bollen... 167 604 Mössor... 167 605 Lagen och Avbytare... 168 606 Funktionärer... 169 607 Domarna... 170 608 Måldomarna...

Läs mer

Svenska Hästskokastarförbundets. Regelbok. Gäller från 2016-05-10

Svenska Hästskokastarförbundets. Regelbok. Gäller från 2016-05-10 Svenska Hästskokastarförbundets Regelbok Gäller från 2016-05-10 Nedan ges en komplett genomgång av de regler, som gäller för Svenska Hästskokastarförbundets Banhästskokastning. Reviderades 10/5 2016 1

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare.

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. Cool sekretär Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. 1 Inledning Stora lådor och fack är passé i tider när allt

Läs mer

Fotbollsskolan. skott.indd 1 07-06-05 16.17.58

Fotbollsskolan. skott.indd 1 07-06-05 16.17.58 Fotbollsskolan skott.indd 1 07-06-05 16.17.58 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära sig

Läs mer

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1 SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och

Läs mer

Introduktion till spelmodeller

Introduktion till spelmodeller Introduktion till spelmodeller Introduktion till spelmodeller Som ett komplement till det kommande instruktionspaketet S2S har BPs akademi och Ungdomskommittén tagit fram detta dokument som syftar till

Läs mer

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll FCD-MODELLEN för 5-7 manna fotboll Sportslig organisation 2011, gäller fr o m 1 november Kontaktvägar FC Djursholm FC Djursholm kansli 08-753 15 22 Sportchef Pär Mille Millqvist 0705-88612 mille@fcdjursholm.se

Läs mer

3. Innebandyövningar. I klubbens bibliotek finns det ytterligare material i ämnet. Här följer några förslag på grundläggande övningar:

3. Innebandyövningar. I klubbens bibliotek finns det ytterligare material i ämnet. Här följer några förslag på grundläggande övningar: 3. Innebandyövningar På internet finns ett brett utbud av innebandyövningar att hämta. På www.tibk.nu finns länkar till olika innebandyövningar under menyn Länkar Instruktion/Övningar. I klubbens bibliotek

Läs mer

Läggningsanvisning Vinylgolv

Läggningsanvisning Vinylgolv VINYL-Golv... För ett perfekt resultat 1. Mätning Mät den maximala längden och bredden på rummet inklusive alla gångar och dörröppningar. Lägg på en extra bredd om 10cm på varje sida. 2. Förberedelse Kontrollera

Läs mer

TENNISUTBILDNING FÖR IDROTTSLÄRARE, FRITIDSLEDARE OCH FRITIDSPEDAGOGER

TENNISUTBILDNING FÖR IDROTTSLÄRARE, FRITIDSLEDARE OCH FRITIDSPEDAGOGER TENNISUTBILDNING FÖR IDROTTSLÄRARE, FRITIDSLEDARE OCH FRITIDSPEDAGOGER Praktisk utbildning ÖDÅKRA TENNISKLUBB www.odakratennis.se HAPPY-metoden, Skolsamverkan 2015, Henrik Nilsson Version: 1:1 Illustrationer

Läs mer

ANGÅENDE REGLARNAS TJOCKLEK

ANGÅENDE REGLARNAS TJOCKLEK Montera din Celine 15 MULTI så här: *Stugan levereras i väggblock; 12 st med bredden 1200 mm och 2 st med bredden 472 mm. *Fönster, dörr och foder levereras omonterade, för att monteras efter målning.

Läs mer

Varför är jag domare. Roller och förväntningar

Varför är jag domare. Roller och förväntningar Domarskap Steg1 1 2 Varför är jag domare Två domare reagerar inte lika i en likartad situation under matchen. Två människor är inte lika. Alltså finns det inget facit till hur vi bör förbereda oss inför

Läs mer

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER (Carambole, Pool och Snooker)

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER (Carambole, Pool och Snooker) ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER (Carambole, Pool och Snooker) Innehåll 1. Allmänna tävlingsbestämmelser (alla grenar) 2. Förbundstävling eller officiell tävling 3. Nationell tävling 4. Internationell tävling

Läs mer

KAPITEL 25 FÄLTBÅGSKYTTE

KAPITEL 25 FÄLTBÅGSKYTTE 25.1 Fältbågskytte -allmänt... 1 25.2 Ronder fältbågskytte (SBF)... 2 25. Skjutbana - fältbågskytte... 2 25.4 Tävlingsplatsens utrustning - fältbågskytte... 25.5 Skyttarnas utrustning... 25.6 Skjutningen

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL A. SPELREGLER 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 11-MANNALAG Boll- Antal Övriga Lag Speltid Storlek Spelare/Avbytare Regler Div 1 pojkar 2x40 5 11-Obegränsat

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Lista över delar. Spelöversikt. Så här använder du reglerna. Dessa regler. 1 häfte med snabbregler. 3 målade plastskepp.

Lista över delar. Spelöversikt. Så här använder du reglerna. Dessa regler. 1 häfte med snabbregler. 3 målade plastskepp. Lista över delar Dessa regler 1 häfte med snabbregler Spelöversikt Välkommen till X-Wing, ett spännande och fartfyllt luftduellspel som utspelar sig i Star Wars universum. I X-Wing tar två spelare kontrollen

Läs mer

MÅLVAKTSTIPS. Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör

MÅLVAKTSTIPS. Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör MÅLVAKTSTIPS Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör Målvaktsspel När motståndarna spelar upp bollen tänk på att: 1. Stå upp, så långt som möjligt för bättre översikt, men var beredd på att

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sportlovscupen Eslöv FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sportlovscupen Eslöv FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND 1 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sportlovscupen Eslöv FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND From inomhussäsongen 2014/2015 endast Futsal för 5-mannafotboll inomhus! Röd text med gul överstrykning redovisar nyheter

Läs mer

SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt

SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536

http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536 http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536 Organisation Yta: 20-25x20-25 meter. 12-15 spelare, varav 2 eller 3 är jägare. Bollar och västar. Anvisningar 2 eller 3 spelare har västar synliga

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

Har matchen spelats utan domare, vänligen inrapportera resultatet till: resultat@korpenstockholm.se alt. 08-725 28 84

Har matchen spelats utan domare, vänligen inrapportera resultatet till: resultat@korpenstockholm.se alt. 08-725 28 84 Regler 2011 Rödmarkerad text = regeländring för i år! Speltid 7-manna: 2x20 minuter utan paus. 11-manna: 2x30 minuter utan paus 2x45 minuter med 5 minuters paus. Är något av lagen försenade ska domaren

Läs mer

Installation. Kvik kök

Installation. Kvik kök Installation. Kvik kök Grattis till ditt nya Kvik-kök! Innan du kan börja laga den första maten i ditt nya kök måste du först klara av installationen. Med hjälp av den här guiden vill vi förbereda dig

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

Lärarmanual för Simkampen

Lärarmanual för Simkampen Lärarmanual för Simkampen Lärarmanualen är tänkt att använda som ett hjälpmedel vid simundervisningen inför Sim- kampen. Materialet innehåller ett antal övningar med skiftande svårighetsgrad och förslag

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

Några enkla övningar för de allra minsta

Några enkla övningar för de allra minsta Några enkla övningar för de allra minsta Var sin boll Var sin boll bra kom igång-övning 1.Driva runt på begränsad yta med olika instruktioner:driva med höger-vänster fot,trixa,byta boll med kompisen stanna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

Press/stress vid box-playspel i egen zon. Mattias Elm

Press/stress vid box-playspel i egen zon. Mattias Elm Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2007-02-08 Press/stress vid box-playspel i egen zon Mattias Elm Handledare: Johan Hemlin Sammanfattning Utvecklingsarbetets målsättning är att beskriva hur Färjestad,

Läs mer

Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014

Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014 Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014 Regeländringar Aktuella tolkningar Regelförtydliganden Regeländring 2014 302.1 Spelarbyten En spelare som blöder får inte delta i spelet förrän blödningen

Läs mer