Ungdomar ADHD Narkolepsi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomar ADHD Narkolepsi"

Transkript

1 Ungdomar ADHD Narkolepsi Göteborg november 2014 Lars Palm, Sektionen för neuropediatrik Barnmedicinska kliniken, SUS, Malmö

2 Karaktäristisk bild Morgontrötta Sent sänggående Långa sovmorgnar i helgen Sömnunderskott i veckorna Ersättningssömn i helgen Minskat sömnbehov? Nä, ökat

3 Tonåren Omställningstid Identitetssökande Skola o läxor Liv i medier Uppkopplat / Away From the Keyboard Grupptryck Prova på

4 Sömnstörningar Stress o orosbetingade Uppkopplad tillvaro Förskjuten dygnsrytm Parasomnier Sömnapnésyndrom

5 Hur undersöka? Anamnes! Anamnes! Anamnes! Sömnutredning Sömnlaboratorium Hemregistrering Actigrafi Vakenhetsutredning MSLT Reaktionstid Vigilanstest

6 Tonåringar Sen dygnsrytm vanligt - men svårt problem när Skolan missas Isolerade Misslyckanden Motivationslöshet

7 Varför? Svagt föräldraskap? Social oro? Personlighetsdrag Depression? Drogmissbruk? Skärmmissbruk?

8 Våra åtgärder Motivationsarbete Stöd Feed-back till skolan Melatonin Antidepressiva KBT?

9 Störningar av dygnsrytmen Försenad sömnfas Vanlig i tonåren För tidig sömnfas Sällsynt hos barn- o ungdom Glidande dygnsrytm Icke-24-timmars rytm. Blinda Varierande sömnrytm Ingen rytm. Hypothalamussvikt

10 Dygnsrytm reglering Ljus mörker Corpus pineale - melatonin Vakenperiod Ackumulerad trötthet Biologisk klocka Endogena rytmer

11 Melatonin Reglering: Retina hypothalamus autonoma banor corpus pineale. Ljus inhiberar Signalerar Tidpunkt för natt Nattens längd - förändringar Kort aktivitet Slow release-beredning Agonister: agomelatin, ramelteon, m.fl.

12

13 Sen dygnsrytm Sent insomnande Sent uppvaknande förmidddagströtthet När kommer djupsömnen? Återhämtningssömn i helgerna

14 Glidande dygnsrytm Icke 24 timmars dygn Vänder dag till natt 1-2 ggr/månad Ingen koppling mellan melatoninsystemet, dygn och ljus Dålig tolkning av tidssignaler

15 Åtgärd Melatonin, kortverkande Sömnhygien

16 Variabel dygnsrytm Ingen sömn-pace-maker Hjärnskador, blödningar o tumörer i hypothalamus Biologiska klockan utslagen Melatonin utan effekt Na-oxybat?

17 Övriga problem Funktionshindrade barn o ungdomar Andningsstörningar under sömn Restless legs

18 Funktionshinder - hjärnskador Defekt sömnreglering Störd dygnsrytm Smärtor Reflux Orörlighet och tryck Andning koldioxid och syre

19 Andningsstörningar Obstruktiv sömnapnoe Central sömnapnoe Astma och obstruktiv bronkit Slem Infektioner

20 Restless legs Obehagligt tvång att röra benen Växtvärk? Relaterat till periodic limb movements Låga järndepåer? Gabapentin, dopamin

21 ADHD Sömn- och vakenhetsproblem

22 Sömnstörningar vid ADHD? Svårt somna in Förlängda uppvaknanden Mycket rörelser Nattskräck o sömngång Snarkning o sömnapnéer Störd dygnsrytm Svårt sova vid miljöbyte

23 Vakenhetsstörningar vid ADHD Dagtrötthet Dagsomnolens Koncentrationssvårigheter(?) Rastlöshet(?) Aggressivitet??

24 Renodlad ADHD Metaanalys (Lecendreux, Sleep 2006) 46 studier av sömn och vakenhet 13 kvar varav 5 subjektiva rapporter Håller DSM4 kriterier Redovisar medicinering Ej co-morbiditet Fullgod teknik och bearbetning

25 Dessa 13 visar Ökad mängd rörelser under sömn Ökad mängd apné och hypopné Ökad dagsömn under MSLT I övrigt ingen skillnad i sömnkvalitetsmått.

26 Men Föräldrar rapporterar i alla fall svårt att somna Actigrafi stödjer detta men inte andra kvalitetsstörningar Ingen relation till ADHD svårighetsgrad Ingen relation till oppositionellt beteende

27 Kroppsrörelserna? ADHD 24 timmars sjukdom som ger nattlig motorisk överaktivitet? Överaktiviteten ger sömnstörning ger ADHD symtom? Gemensam etiologi ger ökad nattlig motorik och ADHD symtom? Lågt ferritin!?

28 Blir ADHD bättre av polypoperation? Kanske det kanske! Måttligt ökade andningshinder Op. av dessa effektivare än methylfenidat (Huang, Guilleminault et al 2007)

29 Ökad dagsömnighet? Effekt av sömnbrist? Sömnstudier stödjer inte detta Depression Bortstädat ur studierna Droger Bortstädat ur studierna Primär hypoarousal?

30 The hypoarousal theory Bland annat Hebb 1955 Men.. Narkolepsi- och aptitforskning ger oss orexin/hypocretin-systemet

31 Orexin - hypocretin Orexis = aptit Hypo(thalamus).(Se)cretin 2 protein-transmittorer Projektion o receptorer i hela CNS Reglerar vakenhet Reglerar belöning och födointag Defekt vid narkolepsi Ökad vid fetma

32

33 Teori: Vid ADHD brist på vakenhetsreglerande hypocretin Uppreglerat belöningssökande hypocretin Med relation till NPY (födosökande) och Histamin H1 (vakenhetshöjande) och Histamin H3 (inhibitorisk)

34 I så fall: Histamin H3 antagonister? NPY antagonist? Orexin/hypocretin agonist o antagonist

35 Men, vad göra idag? Kliniska problem: Biverkan av centralstimulantia? Sömnapnéer? Depression? Ångest? Dygnsrytmstörning? Sömnhygien? Sociala förhållanden?

36 Läkemedel Centralstimulantia? Om inte pröva Om problem fundera över preparatval Klonidin ej påvisad effekt Melatonin SSRI el SNRI Järn D-vitamin?

37 Narkolepsi En sent diagnosticerad sjukdom

38 Narkolepsi Narkolepsi med kataplexi sporadisk Narkolepsi utan kataplexi Sekundär narkolepsi Familjär narkolepsi

39 Narkolepsi Sömn dagtid Pigg efter Kataplexi-attacker Kan inte stå upp och skratta Hypnagoga hallucinationer Drömmar före somnande el. vaknande Sömnparalys Förlamning vid somnande el. vaknande

40 Narkolepsi Viktuppgång Psykisk reaktion Autoimmun sjukdom Livslång

41 Narkolepsi Non-REM RELATERAT: Insomnande dagtid REM-RELATERAT: Kataplexi Hypnagoga hallucinationer Sömnparalys OSPECIFIKT: Splittrad nattsömn Viktökning

42 Narkolepsi-immunologi Autoimmun sjukdom HL-A-typ >90% (HLA DQB HLA DR15) Autoantikropp? Orexinerga systemet utslaget Ingen effekt av högdosbehandling med gammaglobulin (?)

43 Narkolepsi - utredning Anamnes o läkarundersökning Sömnregistrering natt Sömnlatenstest MSLT Vävnadstyp (HL-A typ) Ryggmärgsvätska: orexin/hypocretin

44 Narkolepsi - behandling Diagnos Kris Information och kunskap Hemma, skola och kamratskap Sömnhygien Kost o motion Medicinering

45 Narkolepsi behandling Vakenhetshöjande medicin Metylfenidat, modafinil Medel mot kataplexi Antidepressiva medel Sömnbehandling Melatonin, antidepressiva, sömnmedel Möjliga alternativ: Natriumoxybat (GHB) Orexinagonister

46 Vakenhetsläkemedel Metylfenidat Amfetamin Modafinil Na-oxybat (hydroxysmörsyra, Xyrem) Atomoxetin?

47 Vakenhetsläkemedel Metylfenidat Dopaminsystemet. Flerdos. Kortverkande kontra långverkande Fördelning av doserna Kontroller puls, blodtryck, tillväxt. Aptitpåverkan! Ej registrerat för narkolepsi

48 Vakenhetsläkemedel Modafinil Amfetaminliknande effekt, långsammare anslag, mindre kick Komplex effekt på flera olika signalsystem Ej registrerat för barn

49 Kataplexi-läkemedel Anti depressionsmedel (SSRI, SNRI) (Endast clomipramin registrerat för kataplexibehandling) Na-oxybat - Xyrem ej registrerat för barn Atomoxetin?

50 Sömnstörning - läkemedel SSRI Melatonin ev långverkande Na-oxybat - Xyrem (Sömnmedel)

51 Narkolepsi Livslång sjukdom Ofta långt dröjsmål med diagnos Livspåverkande Kataplexier värst Kataplexier svårast att behandla Sjunkande skolresultat Isolering Övervikt

52 H1 N1 vaccinationen Kampanjen senhösten 2009 Första rapporten in april 2010 Fortsatt förhöjd risk drabbade

53 Narkolepsi vid H1N1 vaccination Anamnes för vaccination mot H1N1 0,5-3 månader före insjuknandet Alla fullt utvecklad narkolepsi Alla friska för övrigt Ingen hereditet för hypersomni/kataplexi Ingen klinisk H1N1 infektion

54 H1N1 samband? Virusstammen? Adjuvans? Främmande komponent? Slump? Pekingstudien 2011: Kraftigt ökad frekvens av narkolepsi vid epidemiskt insjuknande i svininfluenza Säsongsvarierande insjuknande

55 Framtiden? Behandling utveckling? Nya läkemedel? Kostregim behandling av övervikt? Övergång till vuxenneurologin? Långtidseffekt på hälsan? Utveckling av sjukdomsmönstret?

56 Spörsmål o kommentarer?

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer

Hans Smedje 2014-01-30. 2014-01-30 hsmed2014 1

Hans Smedje 2014-01-30. 2014-01-30 hsmed2014 1 Hans Smedje 2014-01-30 2014-01-30 hsmed2014 1 Övergripande disposition Om sömn och barns hälsa, särskilt den psykiska Grundläggande om sömn Indelning av sömnstörningar Handläggning och behandling 2014-01-30

Läs mer

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 420 Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Narkolepsi Narkolepsi (i samband med Pandemrixvaccination) Dokumentation nr 420 Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser

Läs mer

Sömnproblem hos barn och ungdom Information för sjukvårdspersonal

Sömnproblem hos barn och ungdom Information för sjukvårdspersonal Sömnproblem hos barn och ungdom Information för sjukvårdspersonal OM DOKUMENTET Dokumentet orienterar om sömn och sömnproblem hos barn och ungdom. Skriften är alltså inte ett vårdprogram. Informationen

Läs mer

Om vägledningsdokumentet

Om vägledningsdokumentet Sömnst örni nghosbarn ochungamedpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI NG Sömnst örni nghosbarn ochungamedpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI

Läs mer

Tema Sömn. nr.3/2011. Sömnmetoder vilka är bäst för barnet? Fiskolja kan förebygga allergisjukdomar Antalet fall av plötslig spädbarnsdöd minskar

Tema Sömn. nr.3/2011. Sömnmetoder vilka är bäst för barnet? Fiskolja kan förebygga allergisjukdomar Antalet fall av plötslig spädbarnsdöd minskar bkn_111_3_cover.qxd:bkn 5/16/11 11:47 AM Page 1 nr.3/2011 Tema Sömn Sömnmetoder vilka är bäst för barnet? Fiskolja kan förebygga allergisjukdomar Antalet fall av plötslig spädbarnsdöd minskar IFC_Semper_SmA?

Läs mer

Sömnstörningar hos barn bakgrundsdokumentation

Sömnstörningar hos barn bakgrundsdokumentation Sömnstörningar hos barn bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen

Läs mer

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab [ Lat. söka ] KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab Marianne Adolfsson Rapport 1/08 Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland

Läs mer

Sömnsstörning, beteendestörning och autism

Sömnsstörning, beteendestörning och autism Sömnsstörning, beteendestörning och autism Kerstin Malmberg Överläkare Med. Dr. BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se Archives of Pediatric and Adolescent Medicine - medicinsk

Läs mer

Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket

Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket Tjänsteställe, handläggare Datum Sida Karin Öhlén 2015-05-05 1(5) Läkemedelsenheten Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket Sedan 2011 har Läkemedelsverket haft ett regeringsuppdrag

Läs mer

Sömnapné. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Sömnapné. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Sömnapné En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar

Läs mer

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar I Sverige insjuknar mellan 1 500 och 2 000 personer varje år i psykos varav schizofreni är den vanligaste formen. En psykos kan definieras som ett tillstånd där en

Läs mer

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen Sömnapné En skrift om andningsuppehåll i sömnen Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag arbetar vi för att besegra hjärt- och lungsjukdom. Vi samlar in och fördelar pengar till

Läs mer

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Harald Blomberg Cupiditas Discendi AB Varning till läsaren Centralstimulerande medel som amfetamin eller Ritalin är farliga att ta, speciellt

Läs mer

SFBUPs Riktlinje ADHD

SFBUPs Riktlinje ADHD 2015-02-06 1 SFBUPs Riktlinje ADHD Svenska Föreningen för Barn- o Ungdomspsykiatri Arbetsgrupp: Gunilla Granholm, leg psykolog Kerstin Malmberg, specialist i barn och ungdomspsykiatri, med. dr Marcus Westin,

Läs mer

Kliniska riktlinjer - adhd

Kliniska riktlinjer - adhd 1 Kliniska riktlinjer - adhd (Arbetsgrupp psykolog Jan Johansson, ST-läkare Nina Delling och överläkare PeO Andersson samt referensgrupp psykolog Bengt Andersson, överläkare Anna Santesson och chefsöverläkare

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn

Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn Kerstin Malmberg, överläkare, med. Dr BUP Skärholmen Stockholm Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna Socialstyrelsen Stöd för beslut om behandling Rekommendationer

Läs mer

Sömnbesvär bland vuxna och äldre

Sömnbesvär bland vuxna och äldre Sömnbesvär bland vuxna och äldre Ragnar Asplund, docent i allmänmedicin Studiebrevet är producerat av SFAM med ekonomiskt stöd från SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering. Texten, som innehåller

Läs mer

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra Fatigue vid MS möjlig att bemästra Om författaren: Anna Cunningham är legitimerad sjuksköterska sedan 1994 och arbetade åren 1998-2005 som klinisk MSsjuksköterska och forskningssjuksköterska på MS-centrum,

Läs mer

ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se

ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se 20110203 ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se ADHD I Uppsala län ca 65 000 barn Prevalens ADHD 4 % = 2 800 barn 2008 Pojkar:Flickor 5:1 (2-3:1) ADHD

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014 Version 1 2014 DEP LYFTET Undervisningsmaterial Diagnostik och bedömning Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin DEPLYFTET diagnostik och bedömning INNEHÅLL Den diagnostiska processen 4 Inledning

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren SE.GLA.09.12.23 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se

Läs mer

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA VÅRDPROGRAM 1 (18) Barn- och kvinnocentrum Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 12-11-01 Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Landstinget Kronoberg Ansvarig

Läs mer

Medicin vid ADD/ADHD

Medicin vid ADD/ADHD Medicin vid ADD/ADHD Om mig och mottagningen 49 år, läkare 1994 Startade 2006 hemma i källaren, kv. Aftonstjärnan 5 medarbetare 900 diagnoser 250 medicineringar Personlig erfarenhet Kvällens föreläsning

Läs mer

dual PRESS Den deprimerade hjärnan tar revansch Skriften Den deprimerade hjärnans

dual PRESS Den deprimerade hjärnan tar revansch Skriften Den deprimerade hjärnans dual PRESS NYHETSBREV FRÅN ORGANON CNS NR: 2/2000 NYHETSBREV FRÅN ORGANON, ETT VÄXANDE CNS-FÖRETAG NR: 2/2002 På psykfronten mycket nytt: Den deprimerade hjärnan tar revansch Nu verkar forskning ha kommit

Läs mer