Sömn/vakenhet fysiologi och patologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sömn/vakenhet fysiologi och patologi"

Transkript

1 Sömn/vakenhet fysiologi och patologi Anders Lundgren Neurologen Helsingborg Kropp i vila Vad karaktäriserar sömn? Ingen medveten upplevelse av omgivningen Höjd tröskel för reaktion på stimuli Inget minne av tiden i sömn Ändrade kroppsfunktioner jf med vakenhet Karaktäristiska förändringar i EEG Ändrade kroppsfunktioner jf vaken Puls, blodtryck Andning långsammare, po2 Temperatur, metabolism GH, pco2 1

2 Karaktäristiska EEG-förändringar under sömn Viktiga områden för sömnreglering Nc. Suprachiasmaticus dygnsrytm 2

3 Vad styr vår sömnbenägenhet? Tid i vakenhet/tid sen senaste sömnperiod Endogen dygnsrytm Finns hos alla levande organismer Hos människa överordnad styrning från Nc suprachiasmaticus. 30-tal clock-gener identifierade. Huvudoutput till hypothalamus, epifys (melatonin), hjärnstam. Grad av yttre/inre stimuli dygnsrytm Förenklad schematisk bild av de viktigaste komponenterna i dygnsrytmgenerering hos däggdjur. Röda linjer symboliserar input till klockan och gröna linjer symboliserar output. SCN=Suprakiasmatiska kärnan, RHT=Retinohypotalamiska banan, LGN=Laterala knäkroppskärnan, SPZ=Subparaventrikulära zonen, DMH=Dorsomediala hypotalamus, Mel=Melatonin. Ruckning av biologiska klockan med ljus resp melatonin PRC=phaseresponse curve 3

4 Dygnsvariation av några kroppsfunktioner Schematiskt samspel mellan endogen dygnsrytm (kurvan för uppiggande sigaler) och tid sen senaste sömnperiod (sömnskuld) under ett dygn med normal nattsömn Sömn/vakenhet patologi Symtomrelaterad indelning: Insomnier - svårt somna, frekventa uppvaknanden, tidigt uppvaknande Hypersomnier - översömnighet dagtid Parasomnier - onormala beteenden under sömn Dygnsrytmstörningar endogen och yttre dygnsrytm ej i överensstämmelse 4

5 Undersökningsmetoder av sömn/vakenhet Sömn/vakenhetsmönster Sömndagbok Aktigraf (rörelsedetektor) Sömnkvalitet Polysomnografi (EEG, EMG, andningsreg.) Grad av översömnighet MSLT (multiple sleep latency test) Skattningsskalor (tex Epworth sleepiness scale) Sömn/vakenhetsreglerande ämnen Melatonin, hypokretin CNS-hypersomnier Primära Narkolepsi Idiopatisk hypersomni Sekundära Encefalit, stroke, tumör Hypersomnier Sekundära till Nattsömnstörning Andningsrelaterade (OSAS, hypoventilation, centrala apneer) PLMS Insomni Somatisk/psykiatrisk sjukdom Tex thyroidea, hjärtsvikt / depression, missbruk, ADHD Narkolepsi Kardinalsymtom: hypersomni och kataplexi. Dessutom ofta: sömnparalys, hypnagoga hallucinationer och fragmenterad nattsömn. Etiologi: okänd, sannolikt immunologisk koppling till HLA-typ (+ aktuell disk. Svininfluensavaccin). Patofysiologi: Dysfunktion/avsaknad av hypokretinproducerande neuron i hypothalamus. 5

6 Narkolepsi (forts.) år vanligaste insjuknande åldern, därefter kronisk, icke-progredierande. Utredning: Anamnes PSG+MSLT Ev. Hypokretin i liqvor Behandling Medikamentell Hypersomni: modafinil, centralstimulantia (amfetamin, metylfenidat) Kataplexi: klomipramin Fragmenterad nattsömn: gängse hypnotika, tex zopiklon/zolpidem Icke-medikamentell Planerade tupplurer, rätt yrkesval etc. Idiopatisk hypersomni Hypersomni utan andra symtom och utan någon annan bakomliggande orsak. Etiologi och patofysiologi okänd. Utredning: PSG+MSLT med kort insomningslatens som enda patol fynd Uteslutande av bakomliggande somatiska/psykiatriska orsaker. Behandling som för Narkolepsi. Dygnsrytmstörningar Senare/tidigarelagt sömnfas Dygnsrytm 24 timmar men ej i fas med yttre dygn. Normal dygnssömntid. Inlärt eller genetisk etiologi Behandling vid genetisk etiologi: ljusbehandling + melatonin Non 24-timmars dygnsrytm Rullande endogen dygnsrytm i förhållande till yttre. Svårbehandlat. 6

7 Parasomnier Somnambulism sömngångeri Hos 15-20% av barn, 1% av vuxna Etiologi okänd, sannolikt genetisk. Värre vid sömnbrist/stress Uppträder vid övergång från djupsömn till ytligare sömnstadier/vakenhet. Behandling: ingen eller clonazepam RBD (REM-sleep Behavioral Disorder) Upphävd REMsömns muskelatoni ger möjlighet till motoriskt utlevande av drömmar. Många-alla utvecklar MB Parkinson eller annan synnucleinopati Behandling: clonazepam Insomnier Hos ca 15% av befolkningen Drygt hälften insomningsproblem +/- störd nattsömn övriga endast störd nattsömn. Indelning: Primära Psykofysiologisk (vanligast) Missperception of sleep Idiopatisk Sekundära Till psykiatrisk /somatisk sjukdom Till sömnrelaterade störningar (OSAS, PLMS ) Droger/medicinering Dygnsrytmstörningar 7

Hans Smedje 2014-01-30. 2014-01-30 hsmed2014 1

Hans Smedje 2014-01-30. 2014-01-30 hsmed2014 1 Hans Smedje 2014-01-30 2014-01-30 hsmed2014 1 Övergripande disposition Om sömn och barns hälsa, särskilt den psykiska Grundläggande om sömn Indelning av sömnstörningar Handläggning och behandling 2014-01-30

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer

Sömnproblem hos barn och ungdom Information för sjukvårdspersonal

Sömnproblem hos barn och ungdom Information för sjukvårdspersonal Sömnproblem hos barn och ungdom Information för sjukvårdspersonal OM DOKUMENTET Dokumentet orienterar om sömn och sömnproblem hos barn och ungdom. Skriften är alltså inte ett vårdprogram. Informationen

Läs mer

Sömnstörningar hos barn bakgrundsdokumentation

Sömnstörningar hos barn bakgrundsdokumentation Sömnstörningar hos barn bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen

Läs mer

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 420 Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Narkolepsi Narkolepsi (i samband med Pandemrixvaccination) Dokumentation nr 420 Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser

Läs mer

Om vägledningsdokumentet

Om vägledningsdokumentet Sömnst örni nghosbarn ochungamedpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI NG Sömnst örni nghosbarn ochungamedpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI

Läs mer

Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket

Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket Tjänsteställe, handläggare Datum Sida Karin Öhlén 2015-05-05 1(5) Läkemedelsenheten Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket Sedan 2011 har Läkemedelsverket haft ett regeringsuppdrag

Läs mer

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab [ Lat. söka ] KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab Marianne Adolfsson Rapport 1/08 Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland

Läs mer

Varför grubblar deprimerade?

Varför grubblar deprimerade? Livsstilsförändringar vid en depression I texten nedan beskrivs sex olika punkter som har antidepressiv effekt. Dessa handlar om att individen själv utan hjälp från mediciner eller psykoterapi kan förändra

Läs mer

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD hos vuxna Utvecklingsrelaterade störningar i uppmärksamhet och aktivitetskontroll. Göteborg 18 november 2011 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning.

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Översikt av sjukdomsepidemiologin Uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD; Attention Deficit Hyperactivity Disorder) innebär att man har svårt

Läs mer

Hypotalamisk obesitas

Hypotalamisk obesitas Hypotalamisk obesitas Jovanna Dahlgren Sektorsöverläkare och docent Centrum för Pediatrisk Tillväxtforskning Göteborgs Universitet Orsaker till fetma Huvudsakligen en genetisk komponent (många olika gener)

Läs mer

Tema Sömn. nr.3/2011. Sömnmetoder vilka är bäst för barnet? Fiskolja kan förebygga allergisjukdomar Antalet fall av plötslig spädbarnsdöd minskar

Tema Sömn. nr.3/2011. Sömnmetoder vilka är bäst för barnet? Fiskolja kan förebygga allergisjukdomar Antalet fall av plötslig spädbarnsdöd minskar bkn_111_3_cover.qxd:bkn 5/16/11 11:47 AM Page 1 nr.3/2011 Tema Sömn Sömnmetoder vilka är bäst för barnet? Fiskolja kan förebygga allergisjukdomar Antalet fall av plötslig spädbarnsdöd minskar IFC_Semper_SmA?

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

dual PRESS Den deprimerade hjärnan tar revansch Skriften Den deprimerade hjärnans

dual PRESS Den deprimerade hjärnan tar revansch Skriften Den deprimerade hjärnans dual PRESS NYHETSBREV FRÅN ORGANON CNS NR: 2/2000 NYHETSBREV FRÅN ORGANON, ETT VÄXANDE CNS-FÖRETAG NR: 2/2002 På psykfronten mycket nytt: Den deprimerade hjärnan tar revansch Nu verkar forskning ha kommit

Läs mer

Sömnapné. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Sömnapné. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Sömnapné En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Sätt inte = mellan fet & trött och OSA & underventilering! Sömnkongress

Sätt inte = mellan fet & trött och OSA & underventilering! Sömnkongress Nyhetsbrev nr 1 2011 Foto: Thomas Harrysson Västtrafik-studie nu klar Prevalensen av sömnrelaterad sjuklighet hos yrkesförare är stor. Läs om resultaten av studien bland Göteborgs spårvägars spårvagns-

Läs mer

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform BILAGA A EMEA:s aktnummer Fantasinamn Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform Förpackning Innehåll (koncentration) Förpacknings- EMEA/H/C/593 Xyrem 500 mg/ml Oral lösning Oral användning Flaska

Läs mer

Medicin vid ADD/ADHD

Medicin vid ADD/ADHD Medicin vid ADD/ADHD Om mig och mottagningen 49 år, läkare 1994 Startade 2006 hemma i källaren, kv. Aftonstjärnan 5 medarbetare 800 diagnoser 250 medicineringar Personlig erfarenhet Kvällens föreläsning

Läs mer

Avdelningen för klinisk neurofysiologi Akademiska sjukhuset presenterar Metoder och Indikationer

Avdelningen för klinisk neurofysiologi Akademiska sjukhuset presenterar Metoder och Indikationer Avdelningen för klinisk neurofysiologi Akademiska sjukhuset presenterar Metoder och Indikationer Neurocentrum Neurodivisionen 1 Vad är klinisk neurofysiologi? Den neurofysiologiska undersökningen syftar

Läs mer

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen Sömnapné En skrift om andningsuppehåll i sömnen Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag arbetar vi för att besegra hjärt- och lungsjukdom. Vi samlar in och fördelar pengar till

Läs mer

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Harald Blomberg Cupiditas Discendi AB Varning till läsaren Centralstimulerande medel som amfetamin eller Ritalin är farliga att ta, speciellt

Läs mer

Sömnbesvär bland vuxna och äldre

Sömnbesvär bland vuxna och äldre Sömnbesvär bland vuxna och äldre Ragnar Asplund, docent i allmänmedicin Studiebrevet är producerat av SFAM med ekonomiskt stöd från SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering. Texten, som innehåller

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se

ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se 20110203 ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se ADHD I Uppsala län ca 65 000 barn Prevalens ADHD 4 % = 2 800 barn 2008 Pojkar:Flickor 5:1 (2-3:1) ADHD

Läs mer

Behandling av parkinsonism

Behandling av parkinsonism Rekommendation Behandling av parkinsonism Etiologi, patofysiologi och diagnos Definition av parkinsonism Parkinsonism är en samlingsbeteckning för Parkinsons sjukdom och besläktade tillstånd som karaktäriseras

Läs mer

Melatoninbehandling av insomningssvårigheter hos skolungdomar en pilotstudie

Melatoninbehandling av insomningssvårigheter hos skolungdomar en pilotstudie Detta är en tidigare opublicerad artikel, avsedd för medicinsk tidskrift. Den beskriver den första svenska studien kring detta ämne. 1 Melatoninbehandling av insomningssvårigheter hos skolungdomar en pilotstudie

Läs mer

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013 Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM 20-21 maj 2013 Skriv tydligt, klart och koncist! KODNAMN: 1. Vid utredning av misstänkt polyneuropati kan man bland annat dela in sjukdomspanoramat i primärt axonala

Läs mer