Arbetstid & hälsa risker och lösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetstid & hälsa risker och lösningar"

Transkript

1 Arbetstid & hälsa risker och lösningar Författare; Göran Kecklund Att arbeta skift och natt innebär stora påfrestningar på hälsan, ökar risken för arbetsskador och felbehandlingar i vården. Skift och nattarbete påverkar även det sociala livet negativt. Genom att kombinera bra scheman med att den som jobbar skift tar ett eget ansvar för sömn och livsstil så finns det goda förutsättningar för att skapa arbetstider som både är bra för verksamheten och för den långsiktiga hälsan. Försämrar patientsäkerheten Det vanligaste hälsoproblemet för den som jobbar skift är störd sömn och trötthet. Utöver att dygnsrytmen rubbas, har många skiftarbetare långa vakenhetsperioder i samband med nattarbetet. Det är inte ovanligt att man är vaken 24 timmar i ett sträck i samband med det första nattskiftet. Kombinationen av lång vaka och kort sömn mellan arbetspassen leder till sömnbrist och ofta ökar tröttheten från dag till dag om man sover för lite man får helt enkelt för lite återhämtning. Därför innebär nattarbete och långa arbetspass ofta större risker för arbetsskador och felhandlingar i arbetet, vilket försämrar patientsäkerheten. Risk för allvarliga sjukdomar Flera undersökningar visar också att roterande treskiftsarbete ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Nyligen har man även funnit att nattarbete innebär en högre risk för bröstcancer. Huvudorsakerna till besvären i skiftarbete är störningar av dygnsrytmen, för lite återhämtning samt stress till följd av att arbetstiderna stör privatliv och fritid. Dygnsrytmen styrs av den biologiska klockan som har stor inverkan på ämnesomsättningen och andra biologiska processer. Att arbeta på natten innebär därmed att man ska vara aktiv när ämnesomsättningen är låg och hjärnan signalerar att man ska sova. Likaså kommer dagsömnen efter nattpasset också i konflikt med dygnsrytmen som då är inställd på att man ska vara aktiv. Det är mycket svårt att ställa om dygnsrytmen när man arbetar natt eftersom solljuset som man utsätts för när man vistas ute på dagtid ser till att stabilisera den biologiska klockan.

2 Individuella skillnader Det finns stora individuella skillnader i hur man påverkas av skiftarbete. Till exempel är det vanligt att många skift- och nattarbetare är kvällsmänniskor. En kvällsmänniska har en senare dygnsrytm och har därför lättare att hålla sig vaken på kvällen och i början av natten. Däremot är kvällsmänniskan tröttare på morgonen och har mer besvär med dagpassen. Ofta drabbas äldre (+ 50 år) av mer besvär med nattarbetet, speciellt har man svårt att sova på dagtid. Det kan också vara svårt att klara av skiftarbete när man är småbarnsförälder. Skift och nattarbete påverkar även den sociala livssituationen. Många upplever att de obekväma arbetstiderna inkräktar på familjeliv, umgänge med vänner och gör det svåra att klara av sina sociala plikter. Livsstil och arbetsmiljö Förutom sömn och trötthet spelar också livsstil och arbetsmiljö en stor roll. Dåliga kostvanor, rökning, för lite motion samt mycket stress i arbetsmiljön gör att man blir mer sårbar för skiftarbetets negativa effekter. Att inte klara av sina sociala krav och plikter kan vara en avsevärd stress för många som jobbar skift och natt. Om den sociala stressen är långvarig kan den bidra till att man får problem med sömnen och de sjukdomar som nämnts ovan. Ett bra schema För att i så stor utsträckning som möjligt undvika att drabbas av sjukdomar och arbetsskador som beror på arbetstiderna bör man ha ett skiftschema som innebär att man undviker komprimerade arbetstider. Man bör ha ganska få arbetsdagar i följd, sällan ha arbetspass som är längre än 8 eller 9 timmar samt ha minst 11 timmars vila mellan arbetspassen. Att kunna påverka En av de viktigaste faktorerna när det gäller inställningen till arbetstiderna är om man kan påverka schemaläggningen. Att kunna påverka sitt schema innebär att det blir lättare att hantera livspusslet det vill säga man kan förena arbete med familj och fritid. Den största påverkansmöjligheten får man för det mesta om man har en arbetstidsmodell där man själv kan välja sina arbetstider naturligtvis inom ramen för verksamhetens bemanningsbehov. Men de som arbetar på ett fast schema måste också kunna påverka arbetstiderna, t ex genom att få vara delaktig i att utveckla skiftschemat eller genom att kunna byta skift med varandra när en kollega har behov av att vara ledig.

3 Riktlinjer för bra hälsosamma arbetstider Det finns några riktlinjer som man bör följa för att skapa arbetstider som är långsiktigt hållbara. Genom att följa dessa riktlinjer skapas förutsättningar för att personalen är mer utvilad när man börjar arbetspasset och kan utföra en bra arbetsinsats. På så sätt minskar risken för fel och misstag som beror på trötthet. På lång sikt innebär god återhämtning och få dygnsrytmstörningar också mindre risk för att drabbas av sjukdomar. 1) Högst 4 dagar i följd Om arbetsperioden innebär nattarbete, långa arbetspass eller kort vilotid mellan arbetspassen så bör man minska antalet arbetsdagar till maximalt 4 dagar i följd. 2) Vila 11 timmar mellan arbetspassen Vilan mellan arbetspass bör vara minst 11 timmar. Enstaka undantag, t ex några gånger per månad, kan accepteras. 3) Arbetspasset bör inte överstiga 10 timmar Möjligen kan man göra undantag från 10 timmars- regeln om arbetsuppgifterna inte är alltför fysiskt eller psykiskt krävande, samt om man lägger in schemalagda raster under arbetspasset. 4) Börja dagskiftet tidigast kl 7 Om man börjar arbeta före kl. 6 på morgonen kommer många att drabbas av kraftig sömnbrist och störd sömn före dagpasset. Om det är ett roterande treskiftsschema bör skiftbytestiden mellan nattpass och dagpass vara omkring kl. 7. 5) Samla inte ihop alla lediga dagar till en långledighet Ett syfte med att komprimera arbetstiderna är att man försöker få långa, sammanhängande, ledighetsperioder. En längre ledighetsperiod på minst 4 dagar i följd under en skiftcykel på 5-6 veckor ger bra möjligheter att återhämta sig men kan inte ersätta behovet av kortare ledighetsperioder på 1-2 dagar. 6) Hälften av helgerna bör vara lediga För de allra flesta är det viktigt att vara ledig på lördag och söndag. Ett rimligt mål kan vara att hälften av helgerna ska vara hellediga. 7) Schemalägg raster Om man ska vara säker på att få en återhämtningspaus bör man ha schemalagda raster och inte bara måltidsuppehåll. En rast på 30 minuter under ett arbetspass på 8-10 timmar minskar risken för hög trötthet och långvarig stress. 8) Permanent nattarbete kan vara en bra lösning om det är självvalt Vissa personer har sena sömnvanor och är gärna vakna efter midnatt. För dem kan permanent nattarbete vara en bra schemalösning. Det är dock viktigt att man själv har valt att bara jobba natt. Att tvinga någon att arbeta ständig natt kan leda till stora sömn- och vakenhetsbesvär.

4 Livsstil och sömnvanor Livsstil och sömnvanor spelar förmodligen lika stor roll som schemat när det gäller att undvika hälsoproblem och trötthet vid skift- och nattarbete. Vakenhetshöjande åtgärder - Ta en tupplur före nattskiftet. En tupplur innan nattpasset ger återhämtning och ökar vakenheten på nattskiftet. Längre tupplurar (mer än30 minuter) ger bra återhämtning men även minuter har en vakenhetshöjande effekt även om effekten är mer kortvarig. En bieffekt av långa tupplurar är att man känner sig trög när man vaknar. Det kan ta upp till en timme innan trögheten har försvunnit. - Koffein höjer vakenheten. Kaffe är en bra åtgärd för att motverka trötthet, speciellt om tröttheten inte är alltför stark. Den vakenhetshöjande effekten avtar dock om man är en person som dricker mycket kaffe. Tänk också på att inte dricka kaffe i slutet av kvälls- och nattskiftet eftersom det kan störa sömnen. - Starkt ljus på arbetsplatsen minskar tröttheten. Det är bra att ha starkt ljus i personalrummet när du har rast. Utnyttja gärna en belysningsexpert som kan rekommendera vilket ljus man ska ha och hur man ska använda det. - Vanliga vakenhetshöjande åtgärder. Ta en rast, prata med sina arbetskamrater, lätt fysisk aktivitet (t ex att man går en rond) eller ät och drick något. Under tiden försvinner tröttheten, men däremot är den vakenhetshöjande effekten kortvarig. Ofta återkommer tröttheten när åtgärden upphört. Att förebygga sömnstörningar - Sovrummet ska vara mörkt, svalt och tyst. Använd gärna ögonbindel och öronproppar om sovrummet är alltför ljust och bullrigt när du ska sova på dagen efter ett nattpass. - Sängen och madrassen ska vara komfortabel och tillräcklig stor. - Undvik att arbeta, surfa på internet och se på TV i sängen. Sovrummet ska förknippas med nedvarvning och avkoppling. - Hitta bra nedvarvningsrutiner före sänggåendet. Det kan handla om att läsa en bok, se på TV, ta ett varmt bad eller göra någonting annat som får dig att varva ned. - Regelbundna träningsvanor gärna i form av promenader, jogging, gympapass eller liknande aktiviteter är bra för sömnen. Men träna inte för nära sänggåendet. - Undvik kaffe och uppiggande drycker några timmar före du går och lägger dig. - Stress är den vanligaste sömnstöraren, försök att hantera oro för nästa dags problem före du lägger dig.

5 - Om du har svårt att somna, stig upp och gör något annat. När tröttheten infinner sig går du och lägger dig igen och försöker somna. Detsamma gäller om du vaknar på natten och har svårt att somna om. - Enstaka dålig sömn är ingen anledning till oro. I allmänhet tar man igen en dålig sömn genom att sova djupare nästan natt/dag. - Om du har sömnbesvär för jämnan mer än hälften av veckans dagar och dessutom känner dig trött på arbetet eller har svårt att koncentrera dig så bör du söka hjälp för din störda sömn. Om du misstänker att besvären beror på arbetstiderna kan du kontakta företagshälsovården annars kan du be att din husläkare utreder orsaken till besvären och behandlar den störda sömnen. Ledarskap och arbetstider Det är viktigt att chefen är tydlig med hur skiftarbetet ska organiseras. Ett bra skiftschema beaktar både verksamhetens behov och arbetstagarnas krav på god arbetsmiljö och fritid. Om man använder en arbetstidsmodell där medarbetarna själva (till viss del) kan välja sina arbetstider är det viktigt att tydliggöra spelreglerna för hur man tillgodoser individernas önskemål. Det är chefens ansvar att ha en konstruktiv dialog med medarbetarna om hur schemat (arbetstidsmodellen) fungerar. Finns det behov av att förbättra arbetstiderna? Är alla nöjda med sina arbetstidsval eller upplever man orättvisa och konflikter med sina kollegor? Vissa medarbetare föredrar komprimerade arbetstider och det är därför viktigt att chefen följer upp personalens val. Om någon medarbetare systematiskt väljer slitsamma arbetstider (t ex många nattskift i följd eller ofta har sådana kombinationer som innebär kort vilotid mellan arbetspassen) bör den närmaste chefen ta en diskussion om varför man gör sådana val och om man klarar av att hantera de slitsamma arbetstiderna. Skriv en arbetstidspolicy Ett bra tips för att hitta en bra arbetstidsmodell kan vara att skriva en arbetstidspolicy (eller en kort handbok) där arbetsgivaren redovisar vilka riktlinjer som gäller när man väljer sina arbetstider. Arbetstidspolicyn ska också fungera som en gemensam värdegrund för hur man ska se på schemaläggning vid skiftarbete.

Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning

Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning Stressforskningsinstitutet Stressforskningsrapport nr 322 Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning Göran Kecklund, Michael Ingre och Torbjörn Åkerstedt Stockholm 2010 Arbetstider,

Läs mer

Effekter av skiftarbete

Effekter av skiftarbete Skiftarbete, stress och sömn Konferens, Onsdag 2 oktober 2013, Universitetssjukhuset Örebro Göran Kecklund, Docent: Stressforskningsinstitutet Effekter av skiftarbete 25-50% ökning av risken att drabbas

Läs mer

Sova kan du göra när du är pensionär

Sova kan du göra när du är pensionär Sova kan du göra när du är pensionär Återhämtning är mer än bara sömn Utan sömn tar kroppen stryk. Det gäller alla. Män, kvinnor, nattugglor, soffpotatisar och elitidrottare. Inte minst gäller det dem

Läs mer

Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning

Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning Stressforskningsinstitutet Stressforskningsrapport nr 322 Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning Göran Kecklund, Michael Ingre och Torbjörn Åkerstedt Stockholm 2010 Arbetstider,

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre Vi sover ungefär en tredjedel av vårt liv. Sömnen är kroppens sätt att återhämta sig. En god sömn gör att vi lättare klarar av vardagen

Läs mer

Varför grubblar deprimerade?

Varför grubblar deprimerade? Livsstilsförändringar vid en depression I texten nedan beskrivs sex olika punkter som har antidepressiv effekt. Dessa handlar om att individen själv utan hjälp från mediciner eller psykoterapi kan förändra

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning Schyssta schemat Praktiska råd om schemaläggning TILLHÖR: Innehåll Inledning 3 Avtalet stryr 4 Arbetstid enligt lagen 6 Arbetstidens förläggning 9 Andra lagar som påverkar 13 Inte bara schemaläggning 14

Läs mer

Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman?

Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? Stressforskningsinstitutet Stressforskningsrapporter nr 324 Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? Torbjörn Åkerstedt, Michael Ingre och Göran Kecklund Stockholm 2012 Vad kännetecknar bra och dåliga

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n Minska värken minska värken minska värken minska värken minsk a värken min s k a vär k e n minska värken minska värken minska värken minska vä r k e n minska värken minska värken m i nsk a vä rken minska

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Bussförares arbetstider kopplat till trötthet

Bussförares arbetstider kopplat till trötthet VTI rapport 830 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Bussförares arbetstider kopplat till trötthet Anna Anund Göran Kecklund Carina Fors Jonas Ihlström Michael Ingre Igor Radun Beatrice Söderström

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Det här häftet sammanfattar grundläggande fakta om stress och de åtgärder

Läs mer

Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se

Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se via20131219pse01 Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets

Läs mer

Affektiva mottagningens behandlingsutbud

Affektiva mottagningens behandlingsutbud Affektiva mottagningens behandlingsutbud VÅRT UPPDRAG Affektiva mottagningens uppdrag är att bistå klinikens psykiatrer och att tillförsäkra patienter med svårare affektiv sjukdom korrekt diagnos och behandling.

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten Telefon: 08-772 33 60 Fax: 08-772 33 61 E-post: rsmh@rsmh.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten Telefon: 08-772 33 60 Fax: 08-772 33 61 E-post: rsmh@rsmh. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten Telefon: 08-772 33 60 Fax: 08-772 33 61 E-post: rsmh@rsmh.se Hemsida: www.rsmh.se Att leva med utmattningssyndrom... FÖRDOMAR

Läs mer

KUNGSÄNGSGYMNASIET - när närhet är viktigt IDROTT OCH HÄLSA A TEORIHÄFTE

KUNGSÄNGSGYMNASIET - när närhet är viktigt IDROTT OCH HÄLSA A TEORIHÄFTE KUNGSÄNGSGYMNASIET - när närhet är viktigt IDROTT OCH HÄLSA A TEORIHÄFTE Innehållsförteckning Finn lugnet - stressa mindre... 1 Sov gott... 2 Sömniga tips... 2 Rör mer på dig... 2 Variera din träning...

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer