Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet"

Transkript

1 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 10 December 2014 Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet i Katrineholm

2 Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling Samhällsbyggnadsförvaltningen har resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. För att kunna tänka i helhetsbilder och bygga och utveckla en stad och landsbygd baserad på fakta och kunskap är förvaltningen organiserad i tre avdelningar: Näringsliv och samhällsutveckling, Strategisk samhällsplanering och Bygg, miljö och trafik. Allt i syfte att tillsammans med övriga förvaltningar bygga och förvalta en stad och kommun som har framtidstro. En kommun som ger det lilla extra som gör att vi kommer att bli attraktiv för människor och företag. Samhällsbyggnadsförvaltningen finns på Trädgårdsgatan 1. Där finns också Näringslivscentrums aktörer Nyföretagarcentrum, Almi Företagspartner, Katec och LIU kontaktsekretariat. LARS HÅGBRANDT FÖRV.CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Tel , Lars-Erik Sandhgren AVDELNINGSCHEF , CARINA LLOYD FÖRETAGSLOTS/ NÄRINGSLIVSUTVECKLARE Tel , Björn Ekengren NÄRINGSLIVSUTVEKCKLARE Tel , Nya bostäder blir en konkurrensfördel Den befolkningstillväxt vi haft de senaste tre åren har gjort att vi måste bygga bostäder så att de som flyttar hit har någonstans att bo. Jag tycker det är mycket positivt att byggföretagen vill bygga och att de finner en marknad i Katrineholm. Det mest glädjande är att det är lokala byggherrar som känner för bygden och även är beredda att ta ansvar för långsiktig förvaltning. För att kunna bygga i den omfattning vi vill är det viktigt med attraktiva lägen. Det är det som efterfrågas i dag och här är också byggherrarna själva på tårna och tar också egna initiativ. Det är också bra att staden förtätas. Här finns möjlighet att bygga många bostäder där man i och med att infrastrukturen redan är på plats kan hålla nere kommande boendekostnader. Samtidigt bidrar den byggnationen till ett levande centrum. Det faktum att vi har nära till allt vad centrum har att erbjuda men bara tio minuter ut till naturen är ett kraftigt konkurrensmedel när vi vill locka nya invånare från Stockholm där man inte alls har de möjligheterna. I Stockholm har man problem att skapa boendemöjligheter för alla som söker bostad. Här är vi färdiga med detaljplaner och redan igång med byggandet. Detta genom god planering, men också genom ett mycket bra samarbete med de lokala byggföretagen. Med dessa rader vill jag tillönska alla en God Jul och Ett Gott Nytt År. LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. ROGER ANDERSSON PROJEKTLEDARE FÖR KATRINEHOLMS LOGISTIKCENTRUM Tel , LENA ÖRNFJÄRD-BERG ADMINISTRATÖR Tel , Kundservice SBF Tel katrineholm.se Läs mer om näringslivsfrågor på Produktion: KFV Marknadsföring December 2014 KFAB:s satsning på nya lägenheter i kvarteret Hästen vid Pingstkyrkan är ett av de aktuella byggprojekten i Katrineholm just nu.

3 Bostadsbyggande är en nationell angelägenhet Nyhetsbrevets tema denna gång är byggandet av bostäder, som är en nationell angelägenhet. I Regionförbundet Sörmlands nyhetsbrev nr 10, kan man läsa om att Bostadsbrist hindrar länets utveckling. Utredningar som gjorts säger att Sörmland skulle behöva fler bostäder fram till år 2020, men med dagens nybyggnadstakt kommer det bara att bli 3000 bostäder. Under det gångna året ökade befolkningen i Sörmland med knappt personer. Det har förstås spätt på bostadsbristen och ungdomar och flyktingar har svårast att få tag i bostad, men bristen slår även mot de som vill flytta till länet. Landshövding Liselott Hagbergs uttalande; Utan tillgång till en varierad bostadsmarknad minskar attraktiviteten och vi riskerar att tappa i befolkning. Mot denna information ser vi att Katrineholm håller en hög takt med 500 bostäder fram till 2017 och ett satt mål att bygga ytterligare 3500 bostäder till AKTUELLA BYGGEN I KATRINEHOLM: Kvarteret Violen 32 nya lägenheter. Inflyttning nov Byggherre: Tegelstaden Bygg AB Kvarteret Hunden 33 nya bostäder. Inflyttning etapp 1, dec Byggherre: Sjötorps Hus AB Jägarparken 8 nya lägenheter. Inflyttning i början av Byggherre: Bygg aktören AB Kvarteret Hästen 125 nya lägenheter. Inflyttning etapp 1, 1 dec Byggherre: KFAB Eriksbergsvägen 35 nya bostäder. Inflyttning: 2016 Stortorget 32 nya lägenheter. Inflyttning: 2017 Kvarteret Hjorten 60 nya lägenheter. Byggherre: Tegelstaden Bygg AB Sjötorps Hus AB är en av de lokala byggherrarna som just nu bygger nya bostäder i Katrineholm. I kvarteret Hunden byggs enoch tvåfamiljsvillor. Så ser de lokala byggherrarna på läget i Katrineholm Katrineholms kommun har som mål att invånarantalet ska öka till invånare år Det innebär att man behöver bygga 4000 nya bostäder för att möta den kommande inflyttningen. Bygg är den bransch i Katrineholm som har flest anställda, personer. En bransch där antalet anställda ökar mest. Näringslivsnytt har stämt av med några av de aktörer som verkar i byggbranschen. På följande sidor kan du läsa om hur de ser på läget för Katrineholm och för sitt företag nu och i framtiden?

4 Det gäller att bygga så att man får rimliga hyror KFAB är helägt av Katrineholms kommun med KIAB som dotterbolag. Bolaget är Katrineholms största hyresvärd och äger och förvaltar över 1800 lägenheter samt lokaler i ett 80- tal fastigheter. KFAB har 43 anställda inom administration, drift, service, reparationer m.m. 500 nya bostäder byggs och planeras till Hur ser du på den aktuella byggsituationen i Katrineholm? Det är bra att man satsar, vi har inte mycket vakanser kvar så efterfrågan finns. Vi bygger nu ett punkthus med 36 lägenheter i Kv Hästen, den första etappen av tre som till slut ska ge oss 125 nya lägenheter. Vi har delat upp det i etapper så vi ser att det fungerar och lägenheterna fylls, men intresset är så stort att vi redan nu vill dra igång etapp 2. Vi har också ytterligare ett objekt på gång med 70 nya lägenheter. I Katrineholms- Kurirens hus som vi tagit över bygger vi om och får 13 nya lägenheter. Kommunens mål är att bygga ytterligare 3500 bostäder till Hur ser du på ditt företags roll och möjligheter i framtiden? Vi vill vara med och bygga på bra platser. Jag tror att det är viktigt att skynda långsamt så att man inte förbygger sig. Det gäller också att bygga så att man får rimliga hyror. Vi försöker bygga lägenheter med färre kvadratmeter men med öppna och smarta planlösningar. Man får inte rita för krångligt, specifika lägenheter blir för dyra och svåra att hyra ut. Vi vill bygga centralt och förtäta staden. Det är ekonomiskt effektivare och ger ett billigare boende. Ingmar Eriksson, KFAB, om fördelen med att bygga centralt. Om du fick bestämma, hur skulle du planera byggandet i Katrineholm? Förtätning, sjönära, senior boende, koloniodling, landsbygd o.s.v Vi vill bygga centralt och förtäta staden. Det är ekonomiskt effektivare och ger ett billigare boende. Hyreshus passar bättre i stadsmiljö och just nu är området väster om vattentornet aktuellt. I den stadsdelen har vi inte så många hyreshus. I ett område som det som planeras vid Furuliden är vi gärna med och bygger radhus för uthyrning. Hur samarbetar ni lokalt inom byggbranschen i Katrineholm? Fungerar det bra eller dåligt? Det nya huset vid Pingstkyrkan byggs av NCC, men två av tre under entreprenörer är lokala. Jag tror att vi kan samarbeta mer lokalt för

5 I kvarteret Hästen vid Pingstkyrkan bygger KFAB i tre etapper 125 nya lägenheter. att kunna bygga billigare. För oss är ledordet bra kvalitet till ett bra pris. Hur ser du på ert företags samarbe te med kommunen när det gäller detaljplaner, bygglov m.m.? Ibland kan det ta lite för lång tid, men oftast fungerar det bra. När vi väl kommer till skott då vill vi att saker och ting ska hända snabbt. Därför vore det bra om detaljplanerna var lite flexiblare. Ska vi förvandla kontorslokaler till lägenheter eller bygga 16 nya förskoleavdelningar är det viktigt att inte processen förhalas av att detaljplanen måste göras om. Ska vi bygga 4000 nya bostäder på 16 år är det viktigt att kommunen ligger steget före i den här frågan. Text och bild: Mats Fredriksson

6 Det är bra att man pekar ut en tydlig målbild Sjötorps Hus ägs av Hans Johansson och Pär Knutsson. Man är verksamma i Katrineholm med ca 20 mils omkrets. Företaget har 38 anställda varav fyra inom administrationen. Övriga yrkesgrupper är snickare, murare och plattsättare. 500 nya bostäder byggs och planeras till Hur ser du på den aktuella byggsituationen i Katrineholm? Jag tycker att det är bra att Göran Dahlström och ledningen i Katrineholm pekar ut en tydlig målbild. Satsningen är bra för Katrineholm, vi behöver positiv anda och nu kommer man med en framtidstro. Enda sättet för Katrineholm att hänga med i utvecklingen är att växa. Sedan är det inte bara att bygga hus som är avgörande för om vi lyckas. Husen ska fyllas med folk som har sysselsättning också. Kommunens mål är att bygga ytterligare 3500 bostäder till Hur ser du på ditt företags roll och möjligheter i framtiden? Vi har ambitionen att vara en av aktörerna som är med och tar en del av den kakan. Priserna på villamarknaden har nu kommit till det läget att det är lönsamt att bygga nytt. Men ska vi lyckas nå det målet krävs att det tas fram attraktiva tomter i stor omfattning. Vi pratar trots allt om ett nytt Laggarhult Priserna på villamarknaden har nu kommit till det läget att det är lönsamt att bygga nytt Pär Knutsson, Sjötorps Hus, om utvecklingen på den lokala byggnadsmarknaden. och lite till. Vi kommer själva att vara proaktiva och komma med förslag på bra tomtmark att bygga på. Om du fick bestämma, hur skulle du planera byggandet i Katrineholm? Förtätning, sjönära, senior boende, koloniodling, landsbygd o.s.v Först och främst tycker jag att vi ska förtäta staden. Vi måste ta hänsyn till en pendlande arbetskraft och därför behöver vi växa med centralstationen som utgångspunkt. Jag tror på en utbyggnad av Norr där det också finns utrymme för detta. Hur samarbetar ni lokalt inom byggbranschen i Katrineholm? Jag tycker vi är lite dåliga

7 En nöjd Pär Knutsson vid några av de villor i kvarteret Hunden som i början av december stod inflyttningsklara. vad gäller samarbete och det känns som om vi är lite för starka konkurrenter. Vi har alla svårt att få loss snickare när projekten dyker upp vilket är ett litet hinder för oss att växa när det lossnar på byggmarknaden. Sjötorps Bygg har växt under lågkonjunkturen och vi har tagit in 15 man under de senaste tre åren. Från gymnasiet har vi tagit in så många som vi har tid att ta hand om. Hur ser du på ert företags samarbe te med kommunen när det gäller detaljplaner, bygglov m.m.? Jag tycker det har varit en väldigt positiv utveckling vad gäller detta. Det verkar som om kommunen har fattat vinken att vi inte kan ha kommunen som en motståndare. Nu är de snabba och effektiva vilket också är förutsättningarna för att vi ska lyckas med målet ovan. Nu hoppas jag bara att Länsstyrelsen kan genomgå motsvarande förvandling. Text och bild: Mats Fredriksson

8 Vi bygger för egen långsiktig förvaltning Tegelstaden Bygg AB är ett familjeföretag med ett fastighetsbestånd på ca 750 lägenheter som man äger och förvaltar. Cirka 150 av dem är nyproducerade i egen regi. Företaget har ca 80 anställda. Utöver administration finns snickare, murare, plattsättare och betongarbetare. 500 nya bostäder byggs och planeras till Hur ser du på den aktuella byggsituationen i Katrineholm? Jag tycker det är jätteroligt att kommunen har den höga ambitionen. Nu gäller det också att hitta hyresgäster att fylla husen med. I första hand tror jag inflyttningen kommer att ske från orterna runt om Katrineholm. Det är inte så lätt att få Stockholmare att flytta hit. Då måste kommunen marknadsföra sig där, men konkurrensen är stor från andra kommuner närmare huvudstaden. Kanske äldre Stockholmare kan tänka sig att flytta hit. Kommunens mål är att bygga ytterligare 3500 bostäder till Hur ser du på ditt företags roll och möjligheter i framtiden? Får vi en idé om bra platser att bygga på så hör vi av oss till kommunen Rune Tegelstaden, Tegelstaden Bygg, om det framtida byggandet i Katrineholm. Vi har precis byggt klart en fastighet i Kv Violen och på försommaren 2015 kommer vi att starta bygget i Kv Hjorten mitt emot Folkets hus med 52 nya lägenheter. Blir vi anvisade tomter eller om vi hittar egna bra tomter så bygger vi. Just nu skulle vi gärna bygga mer bostadsrätter, det är bättre ekonomi för oss. I övrigt bygger vi för egen långsiktig förvaltning precis som de gamla traditionella byggföretagen gjort historiskt. Om du fick bestämma, hur skulle du planera byggandet i Katrineholm? Förtätning, sjönära, senior boende, koloniodling, landsbygd o.s.v Vi vill bygga i centrum och vi vill behålla förvaltningen av fastigheterna. Vi kan också medverka till villabebyggelse och då gärna på sjönära

9 Rune Tegelstaden framför den nybyggda hyresfastigheten på Hantverkaregatan som blev klar för inflyttning i november. tomter. Får vi en idé om bra platser att bygga på så hör vi av oss till kommunen och vi kan mycket väl tänka oss att vara med och bygga vid torget. Hur samarbetar ni lokalt inom byggbranschen i Katrineholm? Vi har stor respekt för varandra och är inte ovänner på något vis, men vi jobbar inte tillsammans. Vi skulle kunna låna folk av varandra eller ha projekt ihop men det är svårt när vi jobbar med olika lönesättningar. Vid toppar och för vissa arbeten tar vi in folk från Maskinringen. Hur ser du på ert företags samarbe te med kommunen när det gäller detaljplaner, bygglov m.m.? Jag tycker det fungerar utmärkt men det har det gjort tidigare också. Jag har alltid varit nöjd med kommunens arbete i de här frågorna. Text och bild: Mats Fredriksson

10 Viktigt det finns människor som fyller lägenheterna Byggaktören AB har sin bas i Katrineholm, men är också verksamma i hela Mälardalen och i Stockholm. Antalet anställda varierar och omfattar förutom administration allt inom bygg som snickare, målare och elektriker. Företaget har också våtrumsbehörighet. 500 nya bostäder byggs och planeras till Hur ser du på den aktuella byggsituationen i Katrineholm? Jag tycker det är kul att så många kan flytta till Katrineholm och att befolkningen ökar. Byggs det så mycket är det också viktigt att det finns människor som kan fylla lägenheterna. Kommunens mål är att bygga ytterligare 3500 bostäder till Hur ser du på ditt företags roll och möjligheter i framtiden? Om du fick bestämma, hur skulle du planera byggandet i Katrineholm? Förtätning, sjönära, senior boende, koloniodling, landsbygd o.s.v En kombination är nog det bästa, men framför allt skulle jag vilja se större tomter. Jag tycker att vi har en förmåga att trycka ihop byggnationerna. Hur samarbetar ni lokalt inom byggbranschen i Katrineholm? Det är en bra sammanhållning mellan byggarna, men jag tror att de flesta sköter sig själva. Hur ser du på ert företags samarbe te med kommunen när det gäller detaljplaner, bygglov m.m.? Jag tycker det fungerar bra. Vi har inte haft några problem med nya projekt som exempelvis vårt nya bygge på Jägaregatan. Det gäller att hålla sig pigg länge och vara kompis med banken. Vi är gärna med och bygger och visst finns det tankar på platser och områden där det vore lämpligt att bygga. framför allt skulle jag vilja se större tomter Keith Kinsander, Byggaktören, tycker att vi trycker ihop byggnationerna. Text och bild: Mats Fredriksson Bilden till höger: Keith Kinsander framför Byggaktörens nybyggda hus på Jägeregatan.

11 Katrineholm växer Siffrorna från SCB den 1 november visar på att Katrineholms kommun nu har invånare. Bästa Tillväxt 2014 Kredit- och marknadsföretaget Syna AB har nyligen genomfört sin årliga ranking av tillväxten hos aktiebolag i Sverige. I Sörmland hamnar vi på en femteplats, efter Trosa, Oxelösund, Eskilstuna och Vingåker. Indexet premierar den kommun som har störst andel aktiebolag som ökar omsättningen, nyanställer och går med vinst. Företagsbesök på Jobbex respektive Ericsbergs Gård. Företagsbesök under 2014 Vi kommer också i år att ha genomfört drygt 100 företagsbesök enligt uppsatt mål. Ibland är det politiker + tjänsteman och ibland bara tjänsteman som besöker företagen. Vi har försökt besöka både små och stora företag inom olika branscher både i stad och på landsbygd. Om du vill att vi kommer till dig på besök under 2015 så kontakta oss på Näringslivsenheten, Carina eller Björn, för bokning av tid.

12 Återvinningsföretag vid Fågelgatan Ingemar Öhman, med gedigen erfarenhet från området bl.a från Kuusakoski startade den 25 september upp ett återvinningsföretag i Katrineholm. Företaget heter Svensk Kabelåtervinning AB och är en modern kabelgranuleringsanläggning med kapacitet att ta emot ca 100 ton kabel/månad. Målsättningen är att jobba främst med fokus på mellansverige men rikstäckande också förstås. Nytt företag till Lövåsenområdet kvm stort område mellan Bilprovningen och järnvägen på Lövåsen kommer nu att bli ett område för avfallssortering. Det är företaget JJ sortering AB som etablerar sig där. Företaget ska sortera icke miljöfarligt avfall. En ny maskin har köpts in som sorterar grovavfall på ena sidan kommer bräder, textilier, större gods ut och på den andra kommer finare material ut som går att använda som täckningsmaterial tex på Vikadeponin. Företaget ska kunna sortera avfall från byggen och möjlighet finns att också placera utrustningen direkt på byggarbetsplatsen för att ta till vara återfyllnadsmassor. Fitness24Seven etablerar sig i Katrineholm City-Fastigheter i Katrineholm AB har skrivit avtal med Fitness- 24Seven som kommer att etablera sig i tidigare Friskis & Svettis lokalerna på Köpmangatan. De kommer att hyra ca 600 kvm och öppnar verksamheten 29 augusti Företaget finns idag etablerade i Sverige, Finland, Norge och Polen och är ett dygnetrunt-öppet gym. Det framtida biobaserade samhället Konferens med fokus på gröna näringar Den 11 december bjöds det in till en konferens med fokus på de gröna näringarnas möjligheter att bli producent av förnybar energi i det framtida biobaserade samhället. Syftet med konferensen var att dela öka kunskapen inom dessa områden för de som är intresserade av att investera inom förnybar energi, dels att komma fram till flera möjliga projektidéer för utökad produktion och marknad för förnybar energi i länet. Konferensen vände sig till politiker, tjänstemän och lantbruksföretagare. Till konferensen kom ca 80 deltagare. Arrangörerna planerar att göra detta till ett årligt evenemang. Arrangörer var: LRF, Länsstyrelsen, Energikontoret och Biogas Öst. Nystartade företag Nyföretagarbarometern sammanställs av Jobs and Society och bygger på underlag från Bolagsverket. Siffrorna gäller utvecklingen i kommunen under året jämfört med året innan under perioden januari till och med november. Period EF/KB/HB AB Totalt Förändring 7,9% 13,5% 11,6% Morgonsofforna 2015 Förnybar energi stod på agendan under konferensen. Foto: Björn Ekengren. Följande fredagar är fastställda för 2015 års Morgonsoffor: 6 februari, 6 mars, 17 april, 4 september, 2 oktober, 6 november och 4 december. Från oss alla, till er alla... God Jul och ett Gott Nytt År Samhällsbyggnadsförvaltningen Näringsliv och samhällsutveckling

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb?

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Nyheter från, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2015 Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Näringslivsnytt ges ut av, Näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna

Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Februari 2015 Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 07 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2013 Utvecklad handel i Katrineholm Det går bra för Katrineholms handel. Detaljhandeln ökade sin

Läs mer

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013 Näringslivsnytt 02 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013 Aktivt arbete för företagsetableringar Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag från

Läs mer

Samverkan utan gränser

Samverkan utan gränser Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 September 2014 Samverkan utan gränser Aktiviteter för innovation & entreprenörskap De valde att fortsätta arbeta efter

Läs mer

Näringslivsnytt 01. Kompetens viktig konkurrensfråga. Succé för första Morgonsoffan

Näringslivsnytt 01. Kompetens viktig konkurrensfråga. Succé för första Morgonsoffan Näringslivsnytt 01 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2013 Kompetens viktig konkurrensfråga Kompetensförsörjning är en viktig framtidsfråga för de lokala

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Peter Eklund Bengt Nordström Sörmlandsbilder 16 Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Författare: Peter Eklund, Bengt Nordström

Läs mer

Från hopplöshet till hetluft? Förutsättningar för bostadsbyggande på landsbygden

Från hopplöshet till hetluft? Förutsättningar för bostadsbyggande på landsbygden Från hopplöshet till hetluft? Förutsättningar för bostadsbyggande på landsbygden Förord Byggande, boende och en väl fungerande bostadsmarknad är centralt för kommuners och regioners långsiktiga utveckling,

Läs mer

07 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 7 SEPTEMBER

07 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 7 SEPTEMBER Näringslivsnytt 07 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 7 SEPTEMBER 2011 Nöjdare kunder Resultatet av mätningen för Nöjd kund-index gällande den kommunala verksamheten 2010 har nu nått oss och visar

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Näringslivsnytt 03. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012

Näringslivsnytt 03. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012 Näringslivsnytt 03 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012 Generationsskifte i företagsamheten Inom den offentliga sektorn står vi inför ett generationsskifte.

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 9 / September 2008

Dagens Lokaler Nr 9 / September 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Kommunklimatet avgör valet Svenska kommuner är både bra och dåliga på att ta hand om företagsmiljön i kommunen. Sidan 4 Nyckeln

Läs mer

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13 Bostäder behövs En rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2014 Rapport 2014:13 BOSTÄDER BEHÖVS - EN RAPPORT OM BOSTADSMARKNADEN I SÖDERMANLANDS LÄN 2014 Titel: Bostäder behövs - En rapport om bostadsmarknaden

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Varför behöver vi Bo & bygga på Sörmlands landsbygd. - En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 2018 Januari 2015 Peter Eklund Pelle Wester Rocco Gustafsson 1 Innehåll

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

Från hopplöst projekt till succé!

Från hopplöst projekt till succé! Nyhetsbrev för näringslivet Sveriges vackraste? NYHETSBREv SEPTEMBER 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta håbo kommun informerar BO STATISTIK OM HÅ KOMMUN Håbo i siffror 14st 24st 2,8%

Läs mer

BYGGARNA NR 1. De gräver ner tågen i Gamla Uppsala

BYGGARNA NR 1. De gräver ner tågen i Gamla Uppsala ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS PROFFS BYGGARNA NR 1 2014 De gräver ner tågen i Gamla Uppsala DÄRFÖR KOMMER BYGGBOOMEN SID 5-7 HELA KARTAN: NYA HEM I UPPSALA SID 10-12 HON VALDE YRKE EFTER

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer