Med 25 års erfarenhet i ryggen blev Birgitta egen företagare Hemtjänst, ett företagande med speciella förutsättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med 25 års erfarenhet i ryggen blev Birgitta egen företagare Hemtjänst, ett företagande med speciella förutsättningar"

Transkript

1 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 6 Augusti 2015 Med 25 års erfarenhet i ryggen blev Birgitta egen företagare Hemtjänst, ett företagande med speciella förutsättningar

2 Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling Samhällsbyggnadsförvaltningen har resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. För att kunna tänka i helhetsbilder och bygga och utveckla en stad och landsbygd baserad på fakta och kunskap är förvaltningen organiserad i tre avdelningar: Näringsliv och samhällsutveckling, Strategisk samhällsplanering och Bygg, miljö och trafik. Allt i syfte att tillsammans med övriga förvaltningar bygga och förvalta en stad och kommun som har framtidstro. En kommun som ger det lilla extra som gör att vi kommer att bli attraktiv för människor och företag. Samhällsbyggnadsförvaltningen finns på Trädgårdsgatan 1. Där finns också Näringslivscentrums aktörer Nyföretagarcentrum, Almi Företagspartner, Katec, LIU kontaktsekretariat, Coompanion och Leader Inland LARS HÅGBRANDT FÖRV.CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Tel , Lars-Erik Sandhgren AVDELNINGSCHEF , CARINA LLOYD FÖRETAGSLOTS/ NÄRINGSLIVSUTVECKLARE Tel , Björn Ekengren NÄRINGSLIVSUTVEKCKLARE Tel , Katrineholm avancerar på miljörankingen Tidningen Miljöaktuellt rankar varje år Sveriges kommuner utifrån det miljöarbete kommunerna gör. Enkäten som består av 28 punkter tar upp frågor som klimatmål, utsläpp, miljöprogram, policy, miljöbilar, resor, koldioxidutsläpp, handlingsplan för cykelbanor m.m. Resultatet visar hur kommunerna hanterar miljöfrågor inom sin verksamhet. När listan för 2015 nyligen presenterades hamnade Katrineholm på 60:e plats, en höjning från 2014 då vi låg på 148:e plats. Det är ett resultat av att miljöarbetet har prioriterats i den nya kommunplanen som politikerna har tagit fram. Även om arbetet har fortskridit på ett positivt sätt finns det fortfarande mycket kvar att göra, så jag har god förhoppning om att vår kommun kan förbättra sin position ytterligare. Miljötänkandet genomsyrar många områden som exempelvis den nya översiktsplanen, den kommande klimat- och energiplanen samt den påbörjade grönplanen. Jag vill också puffa för solkartan där varje fastighetsägare kan titta på sitt hus och se hur mycket el och värme man kan få ut genom att investera i solpaneler. Vi jobbar också utanför den kommunala verksamheten mot företagen och hjälper dem med energieffektivisering. Förutom att det är viktigt för oss som bor här med en bra miljö är det bra att kommunen kan bidra till det globala miljöarbetet. De många små stegen är avgörande för att kommande generationer ska ha bra förutsättningar till ett drägligt liv utan stora miljöhot. ROGER ANDERSSON PROJEKTLEDARE FÖR KATRINEHOLMS LOGISTIKCENTRUM Tel , Kundservice SBF Tel katrineholm.se Läs mer om näringslivsfrågor på Produktion: KFV Marknadsföring Augusti 2015 Klimathotet är reellt och kommunerna tar sitt ansvar genom att se över sina handlingsplaner.

3 Prisad bondefamilj I juni under Jordbrukets dag utsågs Årets Sörmlandsbonde ! Aktuell befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån, SCB visar att Katrineholms kommun åter har ökat sitt invånarantal. Det är All time high. Nu bor personer i Katrineholms kommun, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande. Foto: Hanna Maxstad. Katrineholmarna är fler än någonsin Den 17 augusti kom befolkningsstatistiken från Statistiska Centralbyrån, SCB som visar att Katrineholm är befolkningsmässigt större än någonsin. Katrineholms kommun har nu invånare i kommunen. Den tidigare toppnoteringen är från 1994, personer. Det känns fantastiskt bra att vi fortsätter att vara en tillväxtkommun och att vi kan säkra och utveckla välfärden i Katrineholms kommun. Befolkningsstatistik ligger till grund för kommande skatteintäkter och statsbidrag därför är det bra vi blir fler och fler. Siffrorna ligger helt i linje med det vi räknat med för att nå vårt framtida befolkningsmål, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S). För ytterligare upplysningar, kontakta: Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande, telefon Fakta: I Katrineholms kommuns kommunplan för anges målet att invånarantalet ska öka till minst år I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till Katrineholm ska vara en modern och kaxig kommun i Stockholms närhet, för enskilda att flytta till och för företag att etablera sig i. Vi gratulerar familjen Johanna och Filip Isaksson som driver Rocklunda gård i Sköldinge som fick denna fina utmärkelse. Familjen driver en stor grisfarm och spannmålsodling. De har idag ca 3500 grisar, varav 300 är suggor som svarar för en kontinuerlig leverans av nya grisar. Gödslet efter grisarna skickas till biogasanläggningen i Valla där de skapar biogas och de återstående resterna blir sedan gödsel på åkrarna. En av motiveringarna till varför de fick priset var att de vågar satsa på en bransch som är tuff. Höstens första Morgonsoffa Vi träffas på Folkets Park i Vingåker fredag 4 september kl Gäster i soffan är Lars Wahlund, Sveriges Ambassadör i Turkiet, Richard Ericson, VD Vingåkers Factory Outlet och Marie Lindkvist, Ridskolechef Vingåkers Ryttarförening. Tag chansen att mingla vid frukosten och efter programmets slut vid kl 9. Bindande föranmälan till KFV Marknadsföring, foring.se eller tel Personalnytt 24 augusti börjar kommunens nya internationella samordnare, Josefin Smeds, sin anställning. Josefin är 27 år och bor för närvarande i Stockholm med sin sambo men dom siktar på att flytta närmare Katrineholm i framtiden. Josefin kommer att arbeta på Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Näringsliv och Samhällsutveckling och Katrineholms Internationella strategi blir hennes främsta arbetsdokument.

4 Ett företagande med speciella förutsättningar Vi ser dem varje dag. Kvinnor (och några män) i rörelse från lägen het till hus till lägenhet. Allt för att våra äldre ska få möjlighet att få den hjälp som behövs så att de ska kunna bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Färgen på arbetskläderna varierar med logotyperna på dem, men gemensamt för alla inom hemtjänsten är att de med begränsade ekonomiska resurser skapar livskvalitet för många äldre som annars kanske skulle vara hänvisade till ett institutionsboende. Lagen om valfrihet, LOV, trädde i kraft 1 januari Den reglerar förutsättningarna när myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet och låter brukaren välja utförare bland olika leverantörer av hälsovård- och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner, men obligatoriskt för landsting inom primärvården. Katrineholms kommun anslöt sig till systemet från och med 1 januari Birgitta Lundström kan det mesta om hemtjänsten. Hon har 25 års chefserfarenhet från äldreomsorgen i Katrineholms kommun, fem år inom Länsstyrelsen med tillsyn av omsorg och tre år med att förebereda för det nya systemets införande i Nyköpings kommun. Hösten 2010 fick hon en förfrågan om hon, tillsammans med ett par företagare i en närliggande bransch, ville vara med att starta upp ett företag... vi hade också arbetat upp ett kundunderlag som kände förtroende för oss Ett av skälen till varför Birgitta Lundström fortsatte trots den bristande lönsamheten vid starten. som skulle kunna möta den ökade efterfrågan på privat utförda hem- och omvårdnadstjänster som skulle komma med den nya lagens införande. De bildade Din Hemvård & Service AB, ett företag som erbjuder både hemtjänst och hushållsnära tjänster med RUT-avdrag. Verksamheter blir branscher när de öppnas för företagande och det tar tid innan nya branscher hittar sina former. Första och andra året gick back för Din Hemvård & Service och det var först 2013 som det gick runt, men då hade hennes affärspartner lämnat företaget på grund av den bristande lönsamheten. Så Birgitta stod ensam kvar. Jag ville inte lägga ned företaget, säger hon. Dels hade jag investerat i det, men vi hade också arbetat upp ett kundunderlag som kände förtroende för oss. Hon har ägnat hela sitt yrkesliv åt äldreomsorgen och en hel del av de kunder som kom när de startade kände Brigitta personligen sedan tidigare. Det var en fördel att vara ett känt ansikte när valet skulle göras. Tuff start Starten blev tuff, det var svårt att beräkna intäkter och kostnader när man

5 Martin Lundin, en av få män inom hemtjäsnten, och Birgitta Lundström, Din Hemvård & Service. inte visste vilka kunder man skulle få. Det insatta aktiekapitalet åt snarts upp när majoriteten av kunderna kom från landsbygden. Oavsett aktör på marknaden är kommunen ansvarig för hemtjänsten så företagen i branschen är beroende av de ekonomiska ramar kommunen sätter. Inför 2014 sänktes ersättningen vilket innebar att kostnaderna åter blev högre än intäkterna. 1 juli i år justerades ersättningen vilket ger lite bättre marginaler. En nödvändighet med tanke på kommande lönehöjningar. Omsorg och RUT-tjänster Din Hemvård & Service har cirka 80 omsorgskunder och 60 kunder som köper RUT-tjänster. Vi har satt 2750 timmar i månaden som ett kapacitetstak för beställda insatser, men ligger just nu på ca vi har ingen möjlighet att sortera och tacka nej, det är ju kundernas val Birgitta Lundström om det faktum att det är lönsammare med kunder i centrala Katrineholm än på landsbygden. timmar beroende på att aktuella kunder får ökade insatser, säger Birgitta Lundström. Eftersom man får betalt för den tid man tillbringar hemma hos kunden är lönsamheten avhängd på var kunden bor. Det är därför inte säkert att den ökar om man får fler timmar. Det är givetvis lönsammare med kunder i centrala Katrineholm än på landsbygden, men vi har ingen möjlighet att sortera och tacka nej, det är ju kundernas val, säger Birgitta. Åtta företag att välja bland Nu när systemet varit igång några år är det inte så mycket byten av leverantör. Utöver kommunen finns det åtta företag att välja bland när det gäller service. Fyra av dem erbjuder också omvårdnad. Birgitta hittar sin personal genom bekanta eller genom att folk hör av sig. Jag har tolv fast anställda och cirka 15 som går på timanställning, berättar hon. Tre av de som jobbar är män. Dagsbehovet av personal är cirka 15 på varje dagpass och fem på kvällarna. 95 procent av personalen har under FORTS NÄSTA SIDA >>>

6 Birgitta Lundström diskuterar dagens upplägg med Helene Frondelius och Julia Lundén. Många gånger, om barnen bor långt borta, blir vi som en reservfamilj. Det ger trygghet för både kund och anhörig Birgitta Lundström om hur man som företagare i vårdbranschen engagerar sig i kunderna. sköterskeutbildning vilket är ett krav för att få körkort när det gäller flera av de medicinska uppdragen. Schema läggs dag för dag och varje dag är unik. Det är därför en kvalificerad logistikövning att få ihop alla arbetsscheman. Man tar sig till kunderna genom att gå eller cykla om de bor i centrala Katrineholm. Längre resor görs med egna bilar eller någon av de tre bilar som företaget disponerar. BLIR SJÄLV LÖSNINGEN Birgitta lägger allt fokus på verksamheten och blir ofta själv lösningen när det saknas personal. Tjänster som bokföring och löneadministration köper hon, men underlagen ansvarar hon för. Hon jobbar i stort sett varje dag i verksamheten och har inte haft semester sedan bolaget startades. Visst kan det kännas jobbigt ibland, men jag får också en omedelbar återkoppling från våra kunder, säger hon. Det är också en trygghet för personalen att jag känner alla våra kunder. Delar på uppdrag De olika företagen i branschen har bra kontakt med varandra. Ibland har de delade uppdrag där någon svarar för omvårdnaden och någon annan för servicen. Mycket är avhängt på kundernas personliga kontakter med utövarna. Är brukaren nöjd med insatsen från den som kommer och städar men vill byta när det gäller omsorgen kan företagen dela på uppdraget. Det är visserligen kommunen som har det yttersta ansvaret för att medborgarna får den vård och service de har rätt till, men Din Hemvård & Service har en mycket hög ambitionsnivå när det gäller genomförandet.

7 Fakta Hemvård och Hushållsnära tjänster Hemvård är ett samlingsbegrepp för den service, omvårdnad och sjukvård som vid behov ges i det egna hemmet. Hemvård innebär att du kan få stöd och hjälp att bo kvar i det egna hemmet så långt det är möjligt. Insatser kan vara av omvårdnadskaraktär t.ex äta, dricka, klä sig, personlig hygien eller av servicekaraktär såsom städ, tvätt, inköp, trygghetslarm, ledsagning/promenad, avlösning. Arbetsschema läggs dag för dag och ingen dag är den andra lik. För hemtjänstpersonalen innebär det många spännande möten med olika människor. Här är det Helene Frondelius som läser in hur hennes arbetsdag kommer att se ut. Det finns inte på kartan att vi skulle misslyckas. Alla är med och ställer upp, jag gör ju inte det här ensam, säger Birgitta. Som företagare i vårdbranschen engagerar man sig i kunderna, fortsätter hon. Många gånger, om barnen bor långt borta, blir vi som en reservfamilj. Det ger trygghet för både kund och anhörig. Vi är med och hjälper till i processer med korttidsboende eller flytt till serviceboende och ålderdomshem. Brukarna får mer inflytande När det gäller framtiden har hon svårt att se förändringar när det gäller LOV. Alla vill ha valfrihet och systemet går inte att ta bort. Konkurrensutsättningen har också gjort att verksamheten blir bättre. Kommunens kunskap om vad hemtjänster kostar blir också bättre. För hemtjänstutförarna är det nu väldigt specificerat vad de ska göra hos kunderna. Birgitta tror att nästa steg är att kunderna blir beviljade en maxtid och får större inflytande att välja mer i detalj vad de behöver hjälp med. Om det är bra eller dåligt för företaget är svårt att sia om. Med nuvarande system kan vår lönsamhet bara påverkas av att vi är längre på varje ställe, för det är det som betalar transporten mellan kunderna och andra omkostnader. Vår utmaning är att göra kunderna nöjda och vi kan det. Det är både roligt och ansvarsfullt att jobba i hemtjänsten. Man vet aldrig vad som väntar och man får så mycket tillbaka av alla människor man träffar, avslutar Birgitta Lundström. MATS FREDRIKSSON Hushållsnära tjänster är en beteckning på tjänster som utförs i privathem. Till hushållsnära tjänster räknas arbete som utförs i eller i anslutning till bostaden, som till exempel städning, fönsterputs, dammsugning, strykning, barnpassning och trädgårdssysslor. Reparationer och underhåll är således exkluderade. Privatpersoner kan ansöka om skatte reduktion, s.k. RUT-avdrag, för hushållsnära tjänster som de köpt till ett maxbelopp av kronor per år, och få ett avdrag på 50 procent av kostnaden (Wikipedia)

8 Handeln i Katrineholm fortsätter att blomstra Aptitrundan Sörmland Snart dags för årets Aptitrunda där 37 Sörmländska matproducenter visar upp sin produktion och/eller har sina produkter till både provsmakning och försäljning. Söndag 13 september kl kan du åka runt till dessa 37 aktörer som är spridda över hela Sörmland och ta del av allt som finns att erbjuda. Mer information får du på matkluster.se/aptitrundan och på https://www.facebook.com/ aptitrundan. Katrineholms kommun tillsammans med KFV Marknadsföring är med och stöttar detta evenemang. Kalendarium 26 august kl Steget till eget Första utbildningstillfället. Trädgårdsgatan 1, med ingång från baksidan vid järnvägen 4 september Morgonsoffan, Folkets Park i Vingåker 12 september Höstmarknad i centrum 13 september Aptitrundan Sörmland 37 medverkande aktörer i Sörmland 24 september Näringslivsnytt och Extra ges ut 2 oktober Morgonsoffan, Skjortan, Flen 22 oktober Näringslivsnytt och Extra ges ut 6 november Morgonsoffan, Lokstallet, Katrineholm 26 november Näringslivsnytt och Extra ges ut 4 december Morgonsoffan, Lokstallet, Katrineholm 17 december Näringslivsnytt och Extra ges ut Nyligen presenterade Handelns Utredningsinstitut (HUI) positiva siffror som visar att handeln i Katrineholm är på tydlig uppgång med en försäljningstillväxt på 3 procent från 2013 till Handeln i Katrineholm har utvecklats starkt under de senaste åren efter en medveten, gemensam satsning från kommunens och näringslivets sida. Utvecklingen av handeln i centrum och handelsområdet vid Lövåsen går hand i hand. Den positiva trend som nu visas i HUI statistik är ett gott betyg för Katrineholms utveckling. Vecka 34 presenterades även befolkningsstatistiken för kommunen och likaså den visar att Katrineholm är på väg i rätt riktning. Det här är ett mycket gott betyg och ett kvitto på vårt goda samarbete med näringslivet för att utveckla Katrineholm till en attraktiv handelsstad, säger samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt. Enligt de nyinkomna siffrorna från HUI ligger idag handelsindex för dagligvaror i Katrineholm på 102, kommunens Vill du och ditt företag arbeta mer effektivt med företagets energianvändning och minska kostnaderna för energi? Då finns det ett stöd att söka på Energimyndigheten för att göra en energikartläggning som visar hur mycket energi som tillförs företaget fördelat i olika verksamheter. Stödet vänder sig till företag som med en energianvändning över 300 MWh per invånare är alltså köptrogna staden och handlar gärna här. För sällanköpshandeln ligger värdet på 75, vilket innebär att vi till viss del åker utanför kommunen för att handla. Det innebär också att det finns utrymme för nya etableringar i kommunen. Katrineholm behåller även plats 89 vad gäller handelsindex (HI). Totalt har HI gått från 76 till 89 de senaste åren ( ), något som är viktigt vid etablering av nya butiker på orten. För mer information, kontakta Lars Hågbrandt, chef samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: Stöd för energikartläggning år. Lantbruk med en djurbesättning med minst 100 djurenheter kan få stöd med lägre energianvändning. Även ekonomiska föreningar kan söka stödet. Stödet vänder sig till mindre och medelstora företag. Större företag med mer än 250 anställda eller en omsättning på 50 miljoner Euro omfattas av Lagen om energikartläggning i stora företag och kan inte söka. Om man är skyldig att göra energideklaration enligt lag kan man inte heller söka stödet. Energianvändning Total kostnad för Stöd du ska söka 50% av total MWh/år energikartläggningen (kr) kostnad för energikartläggning(kr) > (högst möjliga stöd) Om ni har frågor eller vill ha mer information, kontakta Kjell Dävelid tfn ,

9 Näringslivscentrum Starta eget-utbildning Steget Till Eget Den 26 augusti är det första tillfället för vår starta eget-utbildning Steget Till Eget. Kursen ger grundläggande information som är relevant för dig som nyföretagare inom skilda områden. Du behöver inte föranmäla till kursen utan tar delarna i den ordning som passar just dig. Se programmet i sin helhet på Utbildningen är gratis och du kan starta när du vill. Undrar du över något kontakta Anne Hofstedt på tel eller Antalet nystartade företag ökar Utveckling i kommunen under jan juli jämfört med året innan Period EF/KB/HB AB Totalt Förändring 42,9% 13,6% 23,1% Källa: Nyföretagarbarometern Jobs and Society Nyföretagarcentrum Styrelseutbildning för styrelseledamot i kooperativa och sociala företag Coompanion Sörmland arrangerar under hösten styrelseutbildning för ledamöter i styrelserna för kooperativa och sociala företag. Kursen omfattar fem träffar där den femte träffen är ett gemensamt studiebesök hos ett framgångsrikt socialt/kooperativt företag.utbildningen är kostnadsfri och finansieras bland annat av Sörmlands Sparbank och ABF. Ett preliminärt program finns på vår webbsida www. coompanion.se/sormland under rubriken Kalendarium Plats: Katrineholm Kursstart: Mitten av september Anmälan: senast 1 sept Anmälan ska innehålla namn, adress, telefon, e-post och personnummer på samtliga deltagare. Begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Har du frågor kontakta Magnus Eriksson Mobil: Epost: Innovationscheckar från Vinnova hjälper ditt företag att utveckla innovativa idéer Har ert företag innovativa idéer, men behöver anlita extern kompetens för att utvärdera potentialen? Då kan en innovationscheck från VINNOVA vara en möjlig väg. Har du koll på ditt företags immateriella tillgångar inför framtiden? Uppnår ditt företag sina mål inom omsättning? Vet du vilka som är dina konkurenter? Genom innovationscheckarna kan du anlita specialistkompetens eller få stöd av externa partner ta fram en strategi för hanteringen av företagets immateriella tillgångar. VINNOVA har gett Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB uppdrag att distribuera innovationscheckar på maximalt kr till små- och medelstora företag i länet. Företaget som söker ska ha vilja och förmåga att växa, bedrivit sin verksamhet i minst 1år och ha mellan anställda. Läs mer om innovationscheckarna på almi.se. Utveckla er verksamhet med hjälp av studenter från Linköpings Universitet Anmälningsperiod för uppdrag Augusti 2015 Oktober 2015 Just nu finns flera intressanta och spännande möjligheter för ditt företag eller organisation att få hjälp av studenter att utveckla er verksamhet. Detta görs inom ramen för ett antal projektkurser vid LiU. Information om vilka kurser som tar emot uppdrag just nu finns på innovationskontorett.se/. Vid frågor kontakta Susanne Pettersson tel Rådgivning Online på arabiska och persiska. Almi erbjuder rådgivning för dig med utländsk bakgrund och som vill starta företag. Nu har vi även telefonrådgivning speciellt för dig som talar arabiska eller persiska. Våra IFS Rådgivare har själva utländsk bakgrund och kunniga om företagande. Per telefon kan vi erbjuda inledande rådgivning om hur man startar ett företag i Sverige. Tjänsten är helt kostnadsfri. Ring för telefonrådgivning. Arabiska: måndagar och onsdagar Persiska: tisdagar och torsdagar Välkommen!

Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet

Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 10 December 2014 Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet i Katrineholm Näringslivsnytt ges

Läs mer

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 07 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2013 Utvecklad handel i Katrineholm Det går bra för Katrineholms handel. Detaljhandeln ökade sin

Läs mer

Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna

Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Februari 2015 Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Näringslivsnytt 03. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012

Näringslivsnytt 03. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012 Näringslivsnytt 03 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012 Generationsskifte i företagsamheten Inom den offentliga sektorn står vi inför ett generationsskifte.

Läs mer

Samverkan utan gränser

Samverkan utan gränser Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 September 2014 Samverkan utan gränser Aktiviteter för innovation & entreprenörskap De valde att fortsätta arbeta efter

Läs mer

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb?

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Nyheter från, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2015 Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Näringslivsnytt ges ut av, Näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2014

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2014 Näringslivsnytt 04 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2014 Glädjande siffror för växande bransch KFV-kommunerna har gemensamt tagit fram en rapport

Läs mer

07 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 7 SEPTEMBER

07 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 7 SEPTEMBER Näringslivsnytt 07 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 7 SEPTEMBER 2011 Nöjdare kunder Resultatet av mätningen för Nöjd kund-index gällande den kommunala verksamheten 2010 har nu nått oss och visar

Läs mer

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013 Näringslivsnytt 02 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013 Aktivt arbete för företagsetableringar Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag från

Läs mer

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2013

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2013 Näringslivsnytt 04 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2013 Företagen viktiga för landsbygdsutveckling Urbaniseringen är stark. Inte bara i den värld

Läs mer

Näringslivsnytt 01. Kompetens viktig konkurrensfråga. Succé för första Morgonsoffan

Näringslivsnytt 01. Kompetens viktig konkurrensfråga. Succé för första Morgonsoffan Näringslivsnytt 01 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2013 Kompetens viktig konkurrensfråga Kompetensförsörjning är en viktig framtidsfråga för de lokala

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB

Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2006 Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB Den 1 september blir Sapa Profilers bearbetningsverksamhet ett eget bolag under namnet Sapa

Läs mer

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2011 Nytt på HR-sidan MUSIK I SVERIGES RADIO Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 3 Vindkraft ny nisch SID

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

16 personer har anställts. 28 deltagare,

16 personer har anställts. 28 deltagare, Kil, Rieada och Dana Här får jag göra det jag är bäst på. DANA SID 7 KIL SID 6 De tre jobbar i kooperativ som de fått hjälp att utveckla inom den sociala företagsinkubatorn Sfinx. Kooperativen är ett resultat

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer

Vingåker för dig. Läs om: NR 3 (4) Val 2014. Kultur till vården. Var med och nominera. Boktips från biblioteket. Shookrullah publicerad

Vingåker för dig. Läs om: NR 3 (4) Val 2014. Kultur till vården. Var med och nominera. Boktips från biblioteket. Shookrullah publicerad Vingåker för dig NR 3 (4) 2014 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker - en uppdatering av allt det goda som vi gör i kommunen.

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2014 Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd Vi satsar på KUNSKAP Stora framsteg för offentlig upphandling arbetet med att utveckla

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer