Med 25 års erfarenhet i ryggen blev Birgitta egen företagare Hemtjänst, ett företagande med speciella förutsättningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med 25 års erfarenhet i ryggen blev Birgitta egen företagare Hemtjänst, ett företagande med speciella förutsättningar"

Transkript

1 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 6 Augusti 2015 Med 25 års erfarenhet i ryggen blev Birgitta egen företagare Hemtjänst, ett företagande med speciella förutsättningar

2 Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling Samhällsbyggnadsförvaltningen har resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. För att kunna tänka i helhetsbilder och bygga och utveckla en stad och landsbygd baserad på fakta och kunskap är förvaltningen organiserad i tre avdelningar: Näringsliv och samhällsutveckling, Strategisk samhällsplanering och Bygg, miljö och trafik. Allt i syfte att tillsammans med övriga förvaltningar bygga och förvalta en stad och kommun som har framtidstro. En kommun som ger det lilla extra som gör att vi kommer att bli attraktiv för människor och företag. Samhällsbyggnadsförvaltningen finns på Trädgårdsgatan 1. Där finns också Näringslivscentrums aktörer Nyföretagarcentrum, Almi Företagspartner, Katec, LIU kontaktsekretariat, Coompanion och Leader Inland LARS HÅGBRANDT FÖRV.CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Tel , Lars-Erik Sandhgren AVDELNINGSCHEF , CARINA LLOYD FÖRETAGSLOTS/ NÄRINGSLIVSUTVECKLARE Tel , Björn Ekengren NÄRINGSLIVSUTVEKCKLARE Tel , Katrineholm avancerar på miljörankingen Tidningen Miljöaktuellt rankar varje år Sveriges kommuner utifrån det miljöarbete kommunerna gör. Enkäten som består av 28 punkter tar upp frågor som klimatmål, utsläpp, miljöprogram, policy, miljöbilar, resor, koldioxidutsläpp, handlingsplan för cykelbanor m.m. Resultatet visar hur kommunerna hanterar miljöfrågor inom sin verksamhet. När listan för 2015 nyligen presenterades hamnade Katrineholm på 60:e plats, en höjning från 2014 då vi låg på 148:e plats. Det är ett resultat av att miljöarbetet har prioriterats i den nya kommunplanen som politikerna har tagit fram. Även om arbetet har fortskridit på ett positivt sätt finns det fortfarande mycket kvar att göra, så jag har god förhoppning om att vår kommun kan förbättra sin position ytterligare. Miljötänkandet genomsyrar många områden som exempelvis den nya översiktsplanen, den kommande klimat- och energiplanen samt den påbörjade grönplanen. Jag vill också puffa för solkartan där varje fastighetsägare kan titta på sitt hus och se hur mycket el och värme man kan få ut genom att investera i solpaneler. Vi jobbar också utanför den kommunala verksamheten mot företagen och hjälper dem med energieffektivisering. Förutom att det är viktigt för oss som bor här med en bra miljö är det bra att kommunen kan bidra till det globala miljöarbetet. De många små stegen är avgörande för att kommande generationer ska ha bra förutsättningar till ett drägligt liv utan stora miljöhot. ROGER ANDERSSON PROJEKTLEDARE FÖR KATRINEHOLMS LOGISTIKCENTRUM Tel , Kundservice SBF Tel katrineholm.se Läs mer om näringslivsfrågor på Produktion: KFV Marknadsföring Augusti 2015 Klimathotet är reellt och kommunerna tar sitt ansvar genom att se över sina handlingsplaner.

3 Prisad bondefamilj I juni under Jordbrukets dag utsågs Årets Sörmlandsbonde ! Aktuell befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån, SCB visar att Katrineholms kommun åter har ökat sitt invånarantal. Det är All time high. Nu bor personer i Katrineholms kommun, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande. Foto: Hanna Maxstad. Katrineholmarna är fler än någonsin Den 17 augusti kom befolkningsstatistiken från Statistiska Centralbyrån, SCB som visar att Katrineholm är befolkningsmässigt större än någonsin. Katrineholms kommun har nu invånare i kommunen. Den tidigare toppnoteringen är från 1994, personer. Det känns fantastiskt bra att vi fortsätter att vara en tillväxtkommun och att vi kan säkra och utveckla välfärden i Katrineholms kommun. Befolkningsstatistik ligger till grund för kommande skatteintäkter och statsbidrag därför är det bra vi blir fler och fler. Siffrorna ligger helt i linje med det vi räknat med för att nå vårt framtida befolkningsmål, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S). För ytterligare upplysningar, kontakta: Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande, telefon Fakta: I Katrineholms kommuns kommunplan för anges målet att invånarantalet ska öka till minst år I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till Katrineholm ska vara en modern och kaxig kommun i Stockholms närhet, för enskilda att flytta till och för företag att etablera sig i. Vi gratulerar familjen Johanna och Filip Isaksson som driver Rocklunda gård i Sköldinge som fick denna fina utmärkelse. Familjen driver en stor grisfarm och spannmålsodling. De har idag ca 3500 grisar, varav 300 är suggor som svarar för en kontinuerlig leverans av nya grisar. Gödslet efter grisarna skickas till biogasanläggningen i Valla där de skapar biogas och de återstående resterna blir sedan gödsel på åkrarna. En av motiveringarna till varför de fick priset var att de vågar satsa på en bransch som är tuff. Höstens första Morgonsoffa Vi träffas på Folkets Park i Vingåker fredag 4 september kl Gäster i soffan är Lars Wahlund, Sveriges Ambassadör i Turkiet, Richard Ericson, VD Vingåkers Factory Outlet och Marie Lindkvist, Ridskolechef Vingåkers Ryttarförening. Tag chansen att mingla vid frukosten och efter programmets slut vid kl 9. Bindande föranmälan till KFV Marknadsföring, foring.se eller tel Personalnytt 24 augusti börjar kommunens nya internationella samordnare, Josefin Smeds, sin anställning. Josefin är 27 år och bor för närvarande i Stockholm med sin sambo men dom siktar på att flytta närmare Katrineholm i framtiden. Josefin kommer att arbeta på Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Näringsliv och Samhällsutveckling och Katrineholms Internationella strategi blir hennes främsta arbetsdokument.

4 Ett företagande med speciella förutsättningar Vi ser dem varje dag. Kvinnor (och några män) i rörelse från lägen het till hus till lägenhet. Allt för att våra äldre ska få möjlighet att få den hjälp som behövs så att de ska kunna bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Färgen på arbetskläderna varierar med logotyperna på dem, men gemensamt för alla inom hemtjänsten är att de med begränsade ekonomiska resurser skapar livskvalitet för många äldre som annars kanske skulle vara hänvisade till ett institutionsboende. Lagen om valfrihet, LOV, trädde i kraft 1 januari Den reglerar förutsättningarna när myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet och låter brukaren välja utförare bland olika leverantörer av hälsovård- och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner, men obligatoriskt för landsting inom primärvården. Katrineholms kommun anslöt sig till systemet från och med 1 januari Birgitta Lundström kan det mesta om hemtjänsten. Hon har 25 års chefserfarenhet från äldreomsorgen i Katrineholms kommun, fem år inom Länsstyrelsen med tillsyn av omsorg och tre år med att förebereda för det nya systemets införande i Nyköpings kommun. Hösten 2010 fick hon en förfrågan om hon, tillsammans med ett par företagare i en närliggande bransch, ville vara med att starta upp ett företag... vi hade också arbetat upp ett kundunderlag som kände förtroende för oss Ett av skälen till varför Birgitta Lundström fortsatte trots den bristande lönsamheten vid starten. som skulle kunna möta den ökade efterfrågan på privat utförda hem- och omvårdnadstjänster som skulle komma med den nya lagens införande. De bildade Din Hemvård & Service AB, ett företag som erbjuder både hemtjänst och hushållsnära tjänster med RUT-avdrag. Verksamheter blir branscher när de öppnas för företagande och det tar tid innan nya branscher hittar sina former. Första och andra året gick back för Din Hemvård & Service och det var först 2013 som det gick runt, men då hade hennes affärspartner lämnat företaget på grund av den bristande lönsamheten. Så Birgitta stod ensam kvar. Jag ville inte lägga ned företaget, säger hon. Dels hade jag investerat i det, men vi hade också arbetat upp ett kundunderlag som kände förtroende för oss. Hon har ägnat hela sitt yrkesliv åt äldreomsorgen och en hel del av de kunder som kom när de startade kände Brigitta personligen sedan tidigare. Det var en fördel att vara ett känt ansikte när valet skulle göras. Tuff start Starten blev tuff, det var svårt att beräkna intäkter och kostnader när man

5 Martin Lundin, en av få män inom hemtjäsnten, och Birgitta Lundström, Din Hemvård & Service. inte visste vilka kunder man skulle få. Det insatta aktiekapitalet åt snarts upp när majoriteten av kunderna kom från landsbygden. Oavsett aktör på marknaden är kommunen ansvarig för hemtjänsten så företagen i branschen är beroende av de ekonomiska ramar kommunen sätter. Inför 2014 sänktes ersättningen vilket innebar att kostnaderna åter blev högre än intäkterna. 1 juli i år justerades ersättningen vilket ger lite bättre marginaler. En nödvändighet med tanke på kommande lönehöjningar. Omsorg och RUT-tjänster Din Hemvård & Service har cirka 80 omsorgskunder och 60 kunder som köper RUT-tjänster. Vi har satt 2750 timmar i månaden som ett kapacitetstak för beställda insatser, men ligger just nu på ca vi har ingen möjlighet att sortera och tacka nej, det är ju kundernas val Birgitta Lundström om det faktum att det är lönsammare med kunder i centrala Katrineholm än på landsbygden. timmar beroende på att aktuella kunder får ökade insatser, säger Birgitta Lundström. Eftersom man får betalt för den tid man tillbringar hemma hos kunden är lönsamheten avhängd på var kunden bor. Det är därför inte säkert att den ökar om man får fler timmar. Det är givetvis lönsammare med kunder i centrala Katrineholm än på landsbygden, men vi har ingen möjlighet att sortera och tacka nej, det är ju kundernas val, säger Birgitta. Åtta företag att välja bland Nu när systemet varit igång några år är det inte så mycket byten av leverantör. Utöver kommunen finns det åtta företag att välja bland när det gäller service. Fyra av dem erbjuder också omvårdnad. Birgitta hittar sin personal genom bekanta eller genom att folk hör av sig. Jag har tolv fast anställda och cirka 15 som går på timanställning, berättar hon. Tre av de som jobbar är män. Dagsbehovet av personal är cirka 15 på varje dagpass och fem på kvällarna. 95 procent av personalen har under FORTS NÄSTA SIDA >>>

6 Birgitta Lundström diskuterar dagens upplägg med Helene Frondelius och Julia Lundén. Många gånger, om barnen bor långt borta, blir vi som en reservfamilj. Det ger trygghet för både kund och anhörig Birgitta Lundström om hur man som företagare i vårdbranschen engagerar sig i kunderna. sköterskeutbildning vilket är ett krav för att få körkort när det gäller flera av de medicinska uppdragen. Schema läggs dag för dag och varje dag är unik. Det är därför en kvalificerad logistikövning att få ihop alla arbetsscheman. Man tar sig till kunderna genom att gå eller cykla om de bor i centrala Katrineholm. Längre resor görs med egna bilar eller någon av de tre bilar som företaget disponerar. BLIR SJÄLV LÖSNINGEN Birgitta lägger allt fokus på verksamheten och blir ofta själv lösningen när det saknas personal. Tjänster som bokföring och löneadministration köper hon, men underlagen ansvarar hon för. Hon jobbar i stort sett varje dag i verksamheten och har inte haft semester sedan bolaget startades. Visst kan det kännas jobbigt ibland, men jag får också en omedelbar återkoppling från våra kunder, säger hon. Det är också en trygghet för personalen att jag känner alla våra kunder. Delar på uppdrag De olika företagen i branschen har bra kontakt med varandra. Ibland har de delade uppdrag där någon svarar för omvårdnaden och någon annan för servicen. Mycket är avhängt på kundernas personliga kontakter med utövarna. Är brukaren nöjd med insatsen från den som kommer och städar men vill byta när det gäller omsorgen kan företagen dela på uppdraget. Det är visserligen kommunen som har det yttersta ansvaret för att medborgarna får den vård och service de har rätt till, men Din Hemvård & Service har en mycket hög ambitionsnivå när det gäller genomförandet.

7 Fakta Hemvård och Hushållsnära tjänster Hemvård är ett samlingsbegrepp för den service, omvårdnad och sjukvård som vid behov ges i det egna hemmet. Hemvård innebär att du kan få stöd och hjälp att bo kvar i det egna hemmet så långt det är möjligt. Insatser kan vara av omvårdnadskaraktär t.ex äta, dricka, klä sig, personlig hygien eller av servicekaraktär såsom städ, tvätt, inköp, trygghetslarm, ledsagning/promenad, avlösning. Arbetsschema läggs dag för dag och ingen dag är den andra lik. För hemtjänstpersonalen innebär det många spännande möten med olika människor. Här är det Helene Frondelius som läser in hur hennes arbetsdag kommer att se ut. Det finns inte på kartan att vi skulle misslyckas. Alla är med och ställer upp, jag gör ju inte det här ensam, säger Birgitta. Som företagare i vårdbranschen engagerar man sig i kunderna, fortsätter hon. Många gånger, om barnen bor långt borta, blir vi som en reservfamilj. Det ger trygghet för både kund och anhörig. Vi är med och hjälper till i processer med korttidsboende eller flytt till serviceboende och ålderdomshem. Brukarna får mer inflytande När det gäller framtiden har hon svårt att se förändringar när det gäller LOV. Alla vill ha valfrihet och systemet går inte att ta bort. Konkurrensutsättningen har också gjort att verksamheten blir bättre. Kommunens kunskap om vad hemtjänster kostar blir också bättre. För hemtjänstutförarna är det nu väldigt specificerat vad de ska göra hos kunderna. Birgitta tror att nästa steg är att kunderna blir beviljade en maxtid och får större inflytande att välja mer i detalj vad de behöver hjälp med. Om det är bra eller dåligt för företaget är svårt att sia om. Med nuvarande system kan vår lönsamhet bara påverkas av att vi är längre på varje ställe, för det är det som betalar transporten mellan kunderna och andra omkostnader. Vår utmaning är att göra kunderna nöjda och vi kan det. Det är både roligt och ansvarsfullt att jobba i hemtjänsten. Man vet aldrig vad som väntar och man får så mycket tillbaka av alla människor man träffar, avslutar Birgitta Lundström. MATS FREDRIKSSON Hushållsnära tjänster är en beteckning på tjänster som utförs i privathem. Till hushållsnära tjänster räknas arbete som utförs i eller i anslutning till bostaden, som till exempel städning, fönsterputs, dammsugning, strykning, barnpassning och trädgårdssysslor. Reparationer och underhåll är således exkluderade. Privatpersoner kan ansöka om skatte reduktion, s.k. RUT-avdrag, för hushållsnära tjänster som de köpt till ett maxbelopp av kronor per år, och få ett avdrag på 50 procent av kostnaden (Wikipedia)

8 Handeln i Katrineholm fortsätter att blomstra Aptitrundan Sörmland Snart dags för årets Aptitrunda där 37 Sörmländska matproducenter visar upp sin produktion och/eller har sina produkter till både provsmakning och försäljning. Söndag 13 september kl kan du åka runt till dessa 37 aktörer som är spridda över hela Sörmland och ta del av allt som finns att erbjuda. Mer information får du på matkluster.se/aptitrundan och på https://www.facebook.com/ aptitrundan. Katrineholms kommun tillsammans med KFV Marknadsföring är med och stöttar detta evenemang. Kalendarium 26 august kl Steget till eget Första utbildningstillfället. Trädgårdsgatan 1, med ingång från baksidan vid järnvägen 4 september Morgonsoffan, Folkets Park i Vingåker 12 september Höstmarknad i centrum 13 september Aptitrundan Sörmland 37 medverkande aktörer i Sörmland 24 september Näringslivsnytt och Extra ges ut 2 oktober Morgonsoffan, Skjortan, Flen 22 oktober Näringslivsnytt och Extra ges ut 6 november Morgonsoffan, Lokstallet, Katrineholm 26 november Näringslivsnytt och Extra ges ut 4 december Morgonsoffan, Lokstallet, Katrineholm 17 december Näringslivsnytt och Extra ges ut Nyligen presenterade Handelns Utredningsinstitut (HUI) positiva siffror som visar att handeln i Katrineholm är på tydlig uppgång med en försäljningstillväxt på 3 procent från 2013 till Handeln i Katrineholm har utvecklats starkt under de senaste åren efter en medveten, gemensam satsning från kommunens och näringslivets sida. Utvecklingen av handeln i centrum och handelsområdet vid Lövåsen går hand i hand. Den positiva trend som nu visas i HUI statistik är ett gott betyg för Katrineholms utveckling. Vecka 34 presenterades även befolkningsstatistiken för kommunen och likaså den visar att Katrineholm är på väg i rätt riktning. Det här är ett mycket gott betyg och ett kvitto på vårt goda samarbete med näringslivet för att utveckla Katrineholm till en attraktiv handelsstad, säger samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt. Enligt de nyinkomna siffrorna från HUI ligger idag handelsindex för dagligvaror i Katrineholm på 102, kommunens Vill du och ditt företag arbeta mer effektivt med företagets energianvändning och minska kostnaderna för energi? Då finns det ett stöd att söka på Energimyndigheten för att göra en energikartläggning som visar hur mycket energi som tillförs företaget fördelat i olika verksamheter. Stödet vänder sig till företag som med en energianvändning över 300 MWh per invånare är alltså köptrogna staden och handlar gärna här. För sällanköpshandeln ligger värdet på 75, vilket innebär att vi till viss del åker utanför kommunen för att handla. Det innebär också att det finns utrymme för nya etableringar i kommunen. Katrineholm behåller även plats 89 vad gäller handelsindex (HI). Totalt har HI gått från 76 till 89 de senaste åren ( ), något som är viktigt vid etablering av nya butiker på orten. För mer information, kontakta Lars Hågbrandt, chef samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: Stöd för energikartläggning år. Lantbruk med en djurbesättning med minst 100 djurenheter kan få stöd med lägre energianvändning. Även ekonomiska föreningar kan söka stödet. Stödet vänder sig till mindre och medelstora företag. Större företag med mer än 250 anställda eller en omsättning på 50 miljoner Euro omfattas av Lagen om energikartläggning i stora företag och kan inte söka. Om man är skyldig att göra energideklaration enligt lag kan man inte heller söka stödet. Energianvändning Total kostnad för Stöd du ska söka 50% av total MWh/år energikartläggningen (kr) kostnad för energikartläggning(kr) > (högst möjliga stöd) Om ni har frågor eller vill ha mer information, kontakta Kjell Dävelid tfn ,

9 Näringslivscentrum Starta eget-utbildning Steget Till Eget Den 26 augusti är det första tillfället för vår starta eget-utbildning Steget Till Eget. Kursen ger grundläggande information som är relevant för dig som nyföretagare inom skilda områden. Du behöver inte föranmäla till kursen utan tar delarna i den ordning som passar just dig. Se programmet i sin helhet på Utbildningen är gratis och du kan starta när du vill. Undrar du över något kontakta Anne Hofstedt på tel eller Antalet nystartade företag ökar Utveckling i kommunen under jan juli jämfört med året innan Period EF/KB/HB AB Totalt Förändring 42,9% 13,6% 23,1% Källa: Nyföretagarbarometern Jobs and Society Nyföretagarcentrum Styrelseutbildning för styrelseledamot i kooperativa och sociala företag Coompanion Sörmland arrangerar under hösten styrelseutbildning för ledamöter i styrelserna för kooperativa och sociala företag. Kursen omfattar fem träffar där den femte träffen är ett gemensamt studiebesök hos ett framgångsrikt socialt/kooperativt företag.utbildningen är kostnadsfri och finansieras bland annat av Sörmlands Sparbank och ABF. Ett preliminärt program finns på vår webbsida www. coompanion.se/sormland under rubriken Kalendarium Plats: Katrineholm Kursstart: Mitten av september Anmälan: senast 1 sept Anmälan ska innehålla namn, adress, telefon, e-post och personnummer på samtliga deltagare. Begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Har du frågor kontakta Magnus Eriksson Mobil: Epost: Innovationscheckar från Vinnova hjälper ditt företag att utveckla innovativa idéer Har ert företag innovativa idéer, men behöver anlita extern kompetens för att utvärdera potentialen? Då kan en innovationscheck från VINNOVA vara en möjlig väg. Har du koll på ditt företags immateriella tillgångar inför framtiden? Uppnår ditt företag sina mål inom omsättning? Vet du vilka som är dina konkurenter? Genom innovationscheckarna kan du anlita specialistkompetens eller få stöd av externa partner ta fram en strategi för hanteringen av företagets immateriella tillgångar. VINNOVA har gett Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB uppdrag att distribuera innovationscheckar på maximalt kr till små- och medelstora företag i länet. Företaget som söker ska ha vilja och förmåga att växa, bedrivit sin verksamhet i minst 1år och ha mellan anställda. Läs mer om innovationscheckarna på almi.se. Utveckla er verksamhet med hjälp av studenter från Linköpings Universitet Anmälningsperiod för uppdrag Augusti 2015 Oktober 2015 Just nu finns flera intressanta och spännande möjligheter för ditt företag eller organisation att få hjälp av studenter att utveckla er verksamhet. Detta görs inom ramen för ett antal projektkurser vid LiU. Information om vilka kurser som tar emot uppdrag just nu finns på innovationskontorett.se/. Vid frågor kontakta Susanne Pettersson tel Rådgivning Online på arabiska och persiska. Almi erbjuder rådgivning för dig med utländsk bakgrund och som vill starta företag. Nu har vi även telefonrådgivning speciellt för dig som talar arabiska eller persiska. Våra IFS Rådgivare har själva utländsk bakgrund och kunniga om företagande. Per telefon kan vi erbjuda inledande rådgivning om hur man startar ett företag i Sverige. Tjänsten är helt kostnadsfri. Ring för telefonrådgivning. Arabiska: måndagar och onsdagar Persiska: tisdagar och torsdagar Välkommen!

Susanne Staf HyresHuset/Ydewalls Affärsbyrå Årets Företagare

Susanne Staf HyresHuset/Ydewalls Affärsbyrå Årets Företagare Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2016 Susanne Staf HyresHuset/Ydewalls Affärsbyrå Årets Företagare Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Hon driver ett företag med 40 anställda Tilda får dig att höja på ögonbrynen

Hon driver ett företag med 40 anställda Tilda får dig att höja på ögonbrynen Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Februari 2016 Hon driver ett företag med 40 anställda Tilda får dig att höja på ögonbrynen Näringslivsnytt ges ut av

Läs mer

Sörmlandsfonden - Sörmlands egna Draknäste

Sörmlandsfonden - Sörmlands egna Draknäste Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 10 December 2015 Sörmlandsfonden - Sörmlands egna Draknäste Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv

Läs mer

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb?

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Nyheter från, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2015 Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Näringslivsnytt ges ut av, Näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 November 2015. Svensk Kabelåtervinning stortrivs i Katrineholm

Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 November 2015. Svensk Kabelåtervinning stortrivs i Katrineholm Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 November 2015 Svensk Kabelåtervinning stortrivs i Katrineholm Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet

Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 10 December 2014 Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet i Katrineholm Näringslivsnytt ges

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Nu sätts spaden i jorden på Logistikcentrum Företagshotell en bra lösning för ensamma företagare

Nu sätts spaden i jorden på Logistikcentrum Företagshotell en bra lösning för ensamma företagare Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2015 Nu sätts spaden i jorden på Logistikcentrum Företagshotell en bra lösning för ensamma företagare Näringslivsnytt

Läs mer

Här skapas konsumenttjänster anpassade till dagens it-samhälle: Lars och Magnus egna fritidsintressen gav dem nya affärsidéer

Här skapas konsumenttjänster anpassade till dagens it-samhälle: Lars och Magnus egna fritidsintressen gav dem nya affärsidéer Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2015 Här skapas konsumenttjänster anpassade till dagens it-samhälle: Lars och Magnus egna fritidsintressen gav dem

Läs mer

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 07 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2013 Utvecklad handel i Katrineholm Det går bra för Katrineholms handel. Detaljhandeln ökade sin

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Långtidsarbetslösa får nya möjligheter hos Jobbex Ung Företagsamhet inkörsporten till eget företagande för många ungdomar

Långtidsarbetslösa får nya möjligheter hos Jobbex Ung Företagsamhet inkörsporten till eget företagande för många ungdomar Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 9 November 2014 Långtidsarbetslösa får nya möjligheter hos Jobbex Ung Företagsamhet inkörsporten till eget företagande

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna

Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Februari 2015 Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Årets företagare 2015: Stig Högnäs Företag och säljare prisades på Gala och Näringslivsdag Sveaverken stärker upp

Årets företagare 2015: Stig Högnäs Företag och säljare prisades på Gala och Näringslivsdag Sveaverken stärker upp Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2015 Årets företagare 2015: Stig Högnäs Företag och säljare prisades på Gala och Näringslivsdag Sveaverken stärker

Läs mer

Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 September 2015. Byggteknik rodde hem kontrakt värt 70 milj

Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 September 2015. Byggteknik rodde hem kontrakt värt 70 milj Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 September 2015 Byggteknik rodde hem kontrakt värt 70 milj Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 9 November 2015. Ömsesidigt kunskapsutbyte

Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 9 November 2015. Ömsesidigt kunskapsutbyte Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 9 November 2015 Ömsesidigt kunskapsutbyte Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Hur finansierar jag min idé?

Hur finansierar jag min idé? Hur finansierar jag min idé? Heléne Öhrvall, Innovationsansvarig Almis vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi Västs uppdrag är att stötta

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänsten. ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun

Valfrihet inom hemtjänsten. ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun Valfrihet inom hemtjänsten ger möjlighet att välja leverantör Godkända leverantörer i Tjörns kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Tjörns kommun har från den 1 april 2011 infört valfrihet

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Näringslivsnytt 08. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 Okt 2013

Näringslivsnytt 08. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 Okt 2013 Näringslivsnytt 08 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 Okt 2013 Vi har bra företagare i Katrineholm Undersökningen Årets Företagar kommun visar att Katrineholms

Läs mer

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst Ansvarig för rutin Ann Magnusson Lundkvist Ut Utfärdat (av vem och datum) Ann Magnusson Lundkvist 2015-07-22 Beslutad (av vem och datum) Carina Pihlwret 2015-07-22 Uppdaterad och version Giltig till och

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun Valfrihet inom hemtjänsten - ger möjlighet att välja leverantör Godkända leverantörer i Tjörns kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Tjörns kommun har fr o m den 1 april 2011 infört valfrihet

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

När idéer ska utvecklas och företag ska växa

När idéer ska utvecklas och företag ska växa När idéer ska utvecklas och företag ska växa Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och Almis vision är att skapa företag att utvecklas möjligheter för alla bärkraftiga idéer

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Bakgrund: Mål: Syfte: Mätning: Linnéa 5, Ljungby 2. Inga-Lill Palm Noomi Lundgren Evelina Hédin Josefin Olausson

Bakgrund: Mål: Syfte: Mätning: Linnéa 5, Ljungby 2. Inga-Lill Palm Noomi Lundgren Evelina Hédin Josefin Olausson Linnéa 5, Ljungby 2. Inga-Lill alm Noomi Lundgren Evelina Hédin Josefin Olausson Bakgrund: En efterfrågan fanns om hur Linnéor i Ljungby Kommun kan fortsätta bo hemma med fullgod livskvalitet utan insats

Läs mer

En bättre vardag Hemtjänst (LOV) Hushållsnära tjänster (RUT)

En bättre vardag Hemtjänst (LOV) Hushållsnära tjänster (RUT) En bättre vardag Hemtjänst (LOV) Hushållsnära tjänster (RUT) Hemtjänst (LOV) Pauliströms Service och Lokalvård AB är godkända utförare för LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Vi har LOV-avtal

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 24 201206 16/17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 1. Energieffektiviseringar i bostäder och lokaler 2011-10-18 Petra Bjurhall, Grontmij AB Vart är vi på väg? Glaciären då, 1967,

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Framtidens Katrineholm

Framtidens Katrineholm Framtidens Katrineholm Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor. Jag tror att jag kan uträtta en hel del bra saker som politiker.

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Örsundsbro hemtjänst. Välkommen till oss!

Örsundsbro hemtjänst. Välkommen till oss! Örsundsbro hemtjänst Välkommen till oss! Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss! Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst och vi har utbildade och erfarna medarbetare. Vi

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Det trygga valet Hemtjänst centrum

Det trygga valet Hemtjänst centrum Det trygga valet Hemtjänst centrum Enköpings kommun Välkommen till hemtjänst centrum! Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss. Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst, och

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Coompanion Sörmland 2016-03-13 Verksamhetsberättelse 2015 Ärendelista enligt stadgarna 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare tillika

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst Vem har möjlighet att välja utförare? Du som är beviljad hemtjänst omfattas av det egna valet av utförare. Vad innebär

Läs mer

Ny beläggning på Logistikcentrums norra terminal

Ny beläggning på Logistikcentrums norra terminal Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 Oktober 2014 Ny beläggning på Logistikcentrums norra terminal Bitarna föll på plats för Ljungberg Fritzoe En mötesplats

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

KLOCKAN 8 DEN 8:E. en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel

KLOCKAN 8 DEN 8:E. en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel KLOCKAN 8 DEN 8:E en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel KLOCKAN 8 DEN 8:E En inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel Våra populära morgonmöten ger dig en bra start på dagen.

Läs mer

Näringslivsnytt 08. På rätt väg. Biltema etablerar sig i Katrineholm LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 08. På rätt väg. Biltema etablerar sig i Katrineholm LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 08 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 Okt 2012 På rätt väg Det har nu gått sex månader sedan näringslivet och kommunen skrev under sjupunktsprogrammet

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Näringslivsnytt 01. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2014. Duktiga företagare på vår landsbygd

Näringslivsnytt 01. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2014. Duktiga företagare på vår landsbygd Näringslivsnytt 01 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2014 Duktiga företagare på vår landsbygd För en levande landsbygd är företagandet en central fråga.

Läs mer

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar!

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar! Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Tänker du ibland på livet som äldre?

Tänker du ibland på livet som äldre? Tänker du ibland på livet som äldre? Testa dig själv redan i dag! Jag vill bo med min livskamrat. Jag vill känna mig ekonomiskt trygg och kunna leva på min pension. Jag vill ha tid över för min familj,

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer