Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV."

Transkript

1 Näringslivsnytt 07 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2013 Utvecklad handel i Katrineholm Det går bra för Katrineholms handel. Detaljhandeln ökade sin omsättning med 110 miljoner kronor under 2011/2012 och den totala omsättningen är nu 1,1 miljard. I Eskilstuna var ökningen 80 miljoner och i Nyköping 64 miljoner kronor under samma period. Handeln i Katrineholm sysselsätter 811 personer. Lövåsenområdet, med handel och annat företagande, sysselsätter drygt 1000 personer, är en viktig del av vårt näringsliv och har stor betydelse för Katrineholms utveckling. Katrineholmarna har blivit mer köptrogna. Tidigare reste vi till Norrköping för att handla, idag gör vi det på hemmaplan. Med Biltemas etablering kan vi räkna med ytterligare handelsinflöde. Något som också kommer att spilla över på närliggande handel. Det är en glädjande utveckling. I Katrineholm har vi bra fastighetsägare som arbetar för att få hit nya handelsföretag, men vi har också bra köpmän som kan det här med handel. Utvecklingen går framåt och från kommunen märker vi att vi får fler och fler förfrågningar om etablering i Katrineholm. Katrineholms kommun har därför, tillsammans med fastighetsägare och köpmän, påbörjat arbetet med en handelspolicy för staden. Forskning om hållbar handel har inletts och där är de parterna tillsammans med Trafikverket en referensgrupp. Syftet med arbetet är att ta reda på i vilka områden vi kan se hållbar handel och i nästa led utveckla de områdena för att ge handeln ännu bättre förutsättningar. LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Översiktsplan Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Katrineholms kommun. Vi börjar med staden Katrineholm för att sedan jobba vidare med landsbygden och kransorterna. På Katrineholms webb kan du följa arbetet och vara delaktig i kommunens utveckling. <http://www.katrineholm.se/framtid> Var med och tyck till om Katrineholms framtid. Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun- del staden är på samråd. Mellan den 9 september och den 8 november 2013 kan du lämna synpunkter på förslaget. Planen finns under hela samrådstiden dagligen utställd på Stortorget, på Kulturhuset Ängeln och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Vill du vet mer om vad en översiktsplan är, läs här: Bilden är från invigningen av utställningen på Stortorget den 9 september. Fr v Marie Moström, Sara Eresund och Göran Dahlström Fotograf: Carina Lloyd

2 Susanne Delseus, Cityfastigheter, Per Heidenfors Lundbergs Fastigheter och Susanne Staf, Ydewalls ger sin syn på fastighetsägarnas roll för handelns utveckling i Katrineholm. Fastighetsägarna har en viktig roll för handeln i Katrineholm Katrineholms status som handelsort har stärkts under de senaste åren. Utbyggnaden av Lövåsen har givetvis bidragit till detta, men även centrumhandeln har utvecklats. Handelsindex pekar på att Katrineholmarna, när det gäller dagligvaror, nu handlar det de behöver på hemorten. Även sällanköpsvaror inhandlas till större utsträckning än tidigare i ortens egna butiker. Ett tydligt trendbrott. Små och medelstora orter i befolkningstäta regioner tar tillbaka den handel de tidigare förlorade till storstäderna och det är glädjande att detta märks även i Katrineholm. Ett högt handelsindex gör också Katrineholm attraktivare för fler nya etableringar av butiker. Fastighetsägarna har här en viktig roll. Tillgången på bra och ändamålsenliga lokaler är nyckeln till en fortsatt positiv utveckling av Katrineholm som handelsort. Näringslivsnytt lät Susanne Delseus, Cityfastigheter, Per Heidenfors, Lundbergs Fastigheter och Susanne Staf, Ydewalls, ge sin syn på läget. Vi fastighetsägare har fått en mer aktiv roll genom Citysamverkan, det finns ett helt annat tänk nu än tidigare, säger Susanne Staf. Per Heidenfors håller med och nämner det arbete som sker i Etableringsgruppen, ett utskott från Citysamverkan. Här sitter han själv tillsammans med Susanne Delseus, Carina Lloyd från kommunen och Helena Svedenberg från KFV Marknadsföring. Gemensamt företräder man fastighetsägarna i City. Syftet är att vara en länk för konsulter och andra som vill etablera verksamhet här, att se till att de har en gemensam ingång till vad vi har att erbjuda. Vi söker bästa läge för kunden, säger Per Heidenfors, väl medveten om att det innebär både att ge och ta för fastighetsägarna. En presumtiv etablering kan hamna hos en konkurrent. Fortsättning nästa sida >>>

3 <<< Fortsättning från föregående sida Genom samarbete jämnar det här ut sig i längden. Det vikigaste är att rätt sak hamnar på rätt plats, säger Susanne Delseus. Nog så viktigt. Hamnar en verksamhet på fel plats kommer den i alla fall inte att lyckas och då förlorar alla på affären, inte minst affärsidkaren. Visst har vi en stark roll, säger Susanne Staf, men det gäller att ha en samverkan med övriga parter också. Vad vill handlarna? Vem vill de ha som granne? Fastighetsägarna jobbar aktivt för att fylla tomma lokaler med verksamhet som givetvis har en egen bärighet men som också kan hjälpa andra butiker runt om att sälja bättre. Handel föder handel. Butiker drar nytta av varandra och kan man skapa små kluster stärker det även de små företagen. Viktigt med dialog Lediga lokaler läggs ut på de egna hemsidorna, men också på andra forum som exempelvis Objektvision.se. Kommunens egen hemsida länkar till fastighetsägarnas för de som är nyfikna på vad Katrineholm har att erbjuda när det gäller lokaler. Vi får också besök av konsulter som har uppdrag av kunder som är Citysamverkan arbetar för att utveckla handeln i centrum. intresserade av etableringar, säger Susanne Delseus. Det finns också lokala entreprenörer som ser tomma lokaler, fyller dem med idéer och kommer till oss, säger Per Heidenfors. Alla tre tycker att det är viktigt att ha en bra dialog mellan fastighetsägare och köpmän. Det är bra om etablerade handlare berättar att de är intresserade av att förändra verksamheten. De kanske har en idé som inte är färdig än men som går att utveckla vidare. Det är bra att ha en dialog när verksamheten växer, säger Per Heidenfors. För den som vill öppna butik gäller det ändå att ha på fötterna när man vill hyra lokal. Jag kräver alltid en verksamhetsplan och en trovärdig kalkyl vid uthyrning, säger Per Heidenfors. Man måste ha tänkt igenom affärsidén, det ska vara roligt om ett halvår också, fyller Susanne Staf i. att i Katrineholm har vi Citysamverkan, säger Per Heidenfors. Ibland kan man ha en avvaktande hållning när det gäller lediga lokaler för att få in rätt verksamhet. Vi skulle kunna hyra ut åt hur många pizzerior som helst, säger Susanne Staf, som tycker att den branschen redan är överetablerad i Katrineholm. De är överens om att man skulle Fortsättning nästa sida >>>... det ska vara roligt om ett halvår också... Susanne Staf om vikten av en genomtänkt affärsidé när man vill öppna butik. Verksamheter ska passa in De söker också själva upp de som kan passa in. Vi har mycket kontakter i andra städer där vi också har fastigheter. Många blir nyfikna när jag berättar Det vikigaste är att rätt sak hamnar på rätt plats Susanne Delseus om att placera butiker där de drar nytta av varandra.

4 Små butiker med personlig prägel kan vara ett vinnande koncept för Katrineholms centrum. Foto: Jessica Idström. <<< Fortsättning från föregående sida kunna gå mycket längre när det gäller att skapa kluster. Det är svårt att flytta på befintliga verksamheter, men det kan vara nödvändigt. Så gör man exempelvis i storstädernas gallerior. Där har man då en gemensam hyresvärd, att flera fastighetsägare nu är beredda att samarbeta i frågan är lite unikt. Man kanske kan se Katrineholms City som en stor galleria, säger Susanne Staf. En gemensam marknadsplats för att stärka varandra, säger Per Heidenfors som också är noga med att påpeka att det inte finns någon dold agenda mellan fastighetsägarna. Det finns ingen kartell. Vi konkurrerar stenhårt men det är bättre att vi förlorar spekulanten till varandra än till andra orter. Jag kan sälja in en tom lokal i Kungsledens lokaler i Kvarnen för att det gynnar verksamheten i Violen mitt emot, säger Susanne Delseus, som visar lokaler i hela Katrineholm när hon går runt med kunder. Imponerade av utbudet Hon tycker att vi har jätteduktiga handlare och många som kommer hit är imponerade av det lokala affärsutbudet med många mindre butiker som inte ingår i några affärskedjor. De vill inte prata om några speciella drömetableringar utan överlåter den frågan till handlarna och till Katrineholmarna i allmänhet. De vill få hit sådant som inte finns i dag, sådant som folk åker härifrån för att få. Jag tycker att småbutiker i centrum är ett bra koncept, säger Susanne Staf. Biltemas etablering på Lövåsen är fantastiskt bra för Katrineholm, det innebär att folk kommer att åka till Katrineholm från andra orter för att handla, säger Per Heidenfors. Gemensamt vill de gärna ha söndagsöppet. Det skulle innebära att fler stannar i stan för att handla istället för att åka härifrån. De hoppas också att handlarna ska hitta vägen till Sportcentrum och dess aktiviteter för att locka besökare att ta sig till centrum för att handla när de ändå är i Katrineholm. En spännande framtid väntar för handelns utveckling i Katrineholm. Fler etableringar är på gång och samarbetsformer mellan kommunen, fastighetsägarna och handeln är mer utvecklade än någon gång tidigare. Vi konkurrerar stenhårt men det är bättre att vi förlorar spekulanten till varandra än till andra orter Per Heidenfors om samarbetet när det gäller nyetableringar i Katrineholm. Emil Remröd, ICA Maxi. Hallå där Emil Remröd, ICA Maxi Katrineholm. Ni presenterar glädjande försäljningssiffror. Vi har ökat med 8 10 procent jämfört med förra året. Fler kunder eller större mat kassar? Både och. Vi har fått fler kunder och vi ser att kunderna gör större inköp. Många hittar det de behöver hos oss. Kan du se var era kunder kommer ifrån? ICA Maxi drar kunder från ett större område, i första hand från hela KFV-regionen. I Katrineholm annonserar vi bara i Katrineholms-Kuriren, men i Flen går vi också ut med direktreklam. Hur ser du på den fortsatta utvecklingen? Jag ser mycket positivt på den. Tycker att Katrineholm känns framåt, etableringen av Biltema är ett exempel på detta. Fortsätter vi växa med fler sådana etableringar kommer även mindre aktörer att våga satsa på att starta här.

5 NÄRINGSLIVSCENTRUM Nu blir det mindre snack och mer verkstad EU-kommissionen satsar 100 milj på nystartade teknikföretag samt små och medelstora företag Intressegrupper för nystartade teknikföretag har anledning att titta närmare på EU:s satsning på innovation och utveckling gällande digitala tjänster. Europeiska kommissonen har avsatt 100 miljoner för att genom konsortier stödja teknikföretag med innovativa idéer och digitala lösningar. Detta är den tredje och sista ansökningsomgången för offentligprivata partnerskapet om framtidens Internet (FI-PPP). Projektet lanserades 2011 i syfte att hjälpa företag och myndigheter att tjäna på den rörliga nät- och datarevolutionen och för att uppmuntra innovation och arbetstillfällen i Europas digitala industrier. I fokus ligger främjandet av utvecklingen hos företag när det kommer till tjänster baserade på ny IT-infrastruktur, till exempel applikationer som bidrar till en förenklad vardag för gemene man. Några sektorer som är av intresse är transport, sjukvård, media och, intelligent produktion och energi. EU kommissionen beräknar att genom konsortierna kunna sponsra 1000 företag. Projektet är riktat till organisationer bestående av totalt 20 konsortier med nystartade företag som slutliga mottagare. Konsortierna skulle kunna omfatta crowd-funding plattformar, riskkapitalister, regionala ekonomiska organisationer, teknikföretag och, små och medelstora företag. Varje konsortium blir tilldelad fem miljoner euro, vilket motsvaras 43,6 miljoner kronor, varav 80 procent förväntas delas ut direkt till företagen. Sista ansökningsdagen är den 10 december För mer information europa.eu/rapid/press-release_ip _sv.htm Catharina Marklund EU samordnare Nyföretagandet i Katrineholm har ökat 82 nya företag har startats i Katrineholm till och med aug månad. En ökning mot föregående år på 75 st = 9 %. Det är 53 AB och 29 enskilda företag, 42 % män, 58 % kvinnor Nyföretagarens största årliga arrangemang En dag fylld av inspiration Vill du följa med till Starta Företag mässa i Sollentuna fredagen den 4 oktober? Vi åker med gemensam buss. Avgång Katrineholm Resecentrum kl åter c:a Program på resan. samt enklare förtäring. Bindande anmälan till anne. Kostnad 150:- som betalas kontant på bussen Skatteverkets informationsträff för nyföretagare del 2 Skatteverket informerar om moms, avdrag samt preliminär skatt. Plats: Näringslivscentrum Trädgårdsgatan 1 Datum: 8 oktober samt 13 januari Tid Anmälan sker på skatteverket.se Informationen är kostnadsfri. Rundabordsamtal med skatteverket Här har du chans att träffa personal från skatteverket och ställa frågor kring skatter, moms m.m. Plats: Näringslivscentrum Trädgårdsgatan 1 Datum: 12 november Tid: Drop in föranmälan krävs ej. Informationen är kostnadsfri Anne Hofstedt NyföretagarCentrum Västra Sörmland Tel

6 NÄRINGSLIVSCENTRUM Chefer lär sig hantera stress via internet Linköpings Universitet söker deltagare till en forskningsgrupp Att vara chef innebär ofta höga krav och förväntningar som i förlängningen kan leda till stressrelaterad ohälsa. Nu ska ett internetbaserat program utvärderas för att hjälpa chefer hantera stress. I vintras testades programmet på en mindre grupp chefer vid SJ med lovande resultat. Utifrån dessa tas det internetbaserade programmet nu fram. En forskargrupp vid Linköpings universitet har tidigare undersökt stresshantering via internet med lovande resultat, säger professor Gerhard Andersson som leder studien. Det nya nu är att vi riktar oss till gruppen mellanchefer, samt att vi kombinerar ett stresshanterings- och ledarskapsprogram. Oss veterligen har ingen liknande studie gjorts tidigare. Stressrelaterad ohälsa, specifikt utmattningssyndrom, tycks vara speciellt vanliga bland individer med ansvar för andra människor. Särskilt drabbade, enligt Socialstyrelsen, är mellanchefer och personal inom vård, skola och omsorg. Tidigare forskning har visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektivt vid arbetsplatsrelaterade stressproblem. Pilotstudien vid SJ:s trafikledning genomfördes i vintras då många tåg ställdes in på grund av snöoväder. Trots hög arbetsbelastning indikerar resultaten att de som deltog i stresshanteringsprogrammet minskade sin stress under utbildningen. Samtidigt ökade den upplevda arbetstrivseln och förmågan att ge feedback bland de chefer som deltog i ledarskapsutbildningen. Resultaten är preliminära och bygger på en liten grupp deltagare, varför de ska ses som en indikation snarare än en slutsats. I början av oktober startar den större internetbaserade studien. Forskargruppen söker nu 120 arbetsledare eller mellanchefer och som vill delta. För mer information och anmälan besök projektets hemsida på https://www.iterapi.se/sites/ istress/. Du kan också kontakta Emma Hanson, Linköpings universitet, tel , liu.se Främja kvinnors företagande Den 20 september hade ett 20 tal kvinnliga företagare och ledare hörsammat inbjudan att vara med från starten av ett kvinnligt nätverk. Behovet av detta har framförts vid ett flertal tillfällen och vi kommer i samverkan att starta upp nätverket för att ge utbyte och inspiration. Tema för kommande möten sätts efter önskemål och behov från deltagarna. Notera kommande mötesdagar 25 oktober och 22 november, starttider kl 7.30 på Näringslivscentrum, Trädgårdsgatan 1. Med arrangörer är Katrineholms kommun, Nyföretagarcentrum, Almi och LiU och arbetet lyder under projekt QLIV finansierat av Regionförbundet och Tillväxtverket.

7 Björn Ekengren ny medarbetare på Samhällsbyggnadsförvaltningen Från och med 1 oktober är Björn Ekengren anställd som näringslivsutvecklare på Näringsliv och samhällsutveckling. Björn kommer närmast från JB Gymnasiet i Norrköping och vi låter honom här presentera sig själv: Jag har en bred erfarenhet inom näringslivet, utbildningsväsendet och entreprenörskap. Jag har examen inom Ekonomi (civil ekonom) från Mälardalens Högskola. Detta kompletterat med studier inom pedagogik och ledarskap från Stockholms Universitet. Eftersom jag är uppvuxen på landet mellan Kungsör och Arboga (Västmanland), så har jag både intresse och erfarenheter från landsbygd, naturen och vår gemensam miljö. Jag har under mitt arbetsliv främst arbetat med försäljning och då B2B-försäljning, dvs försäljning mot företag. I branscherna IT och säkerhet har jag sålt både varor, tjänster och system till stora som små företag samt stat, kommun och landsting. Jag har även arbetat mycket med marknadsföring och affärsutveckling under mina 25 år i näringslivet. Entreprenörskap är något jag brinner mycket för och jag tror jag har det med mig i blodet eftersom farfar, pappa, farbröder, syskon och jag själv har drivit eller driver egna företag. Närmast kommer jag från JB Gymnasiet, fr.o.m 16/9-13 Fria Läroverken Norrköping där jag undervisat inom försäljning, service, Kalendarium: marknadsföring, ekonomi, entreprenörskap och Ung Företagsamhet under drygt 4 år. Mitt brinnande intresse och engagemang inom entreprenörskap och Ung Företagsamhet bidrog till att jag i maj 2013 blev utnämnd till Årets UF-lärare i Östergötland. Jag är mycket stolt för att fått denna fina utmärkelse. Jag bor sedan drygt 4 år i Norrköping. Min fritid lägger jag på naturupplevelser, resor, sommarstuga, god mat och dryck samt umgås med vänner. Nu ser jag fram emot att möta företagen och företagarna i Katrineholms kommun och försöka hjälpa dem att bli ännu bättre och framgångsrikare. Vi syns snart. Björn Ekengren 26 sept Biltema öppnar Lövåsen 4 okt kl Morgonsoffan Hedenlunda Slott, Flen 25 okt kl Nätverksträff: Främja kvinnors företagande Näringslivscentrum 1 nov kl Morgonsoffan Lokstallarna,Katrineholm nov Elmia Subcontractor Elmia, Jönköping 22 nov Nätverksträff: Främja kvinnors företagande Näringslivscentrum Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling Samhällsbyggnadsförvaltningen är en ny förvaltning fr o m 1 januari Syftet med den nya för valtningen är att samla resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. Förvaltningen består av före detta Stadsarkitektkontoret, Miljöförvaltningen, Näringsliv och Tillväxt samt delar av Service- och teknikförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen finns idag samlat på Trädgårdsgatan 1, AVA huset. Där finns också Näringslivscentrums aktörer; Nyföretagarcentrum, Almi, Coompanion, Katec och LiUkontaktsekretariat. LARS HÅGBRANDT FÖRV.CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Tel , Lars-Erik Sandhgren Avdelningschef , CARINA LLOYD FÖRETAGSLOTS/ NÄRINGSLIVSUTVECKLARE Tel , BJÖRN WINNBERG PERSSON MARK- OCH EXPLOATERINGSCHEF Tel , ROGER ANDERSSON PROJEKTLEDARE FÖR KATRINEHOLMS LOGISTIKCENTRUM Tel , LENA ÖRNFJÄRD-BERG ADMINISTRATÖR Tel , Catharina Marklund EU samordnare Tel Läs mer om Näringslivscentrum på Här finner du också tidigare Näringslivsnytt. Produktion: KFV Marknadsföring Här hittar du oss på Facebook: foretagslotsen

Etablering i. Katrineholm FOTO: JOAKIM NYMAN 2015-03-30

Etablering i. Katrineholm FOTO: JOAKIM NYMAN 2015-03-30 Etablering i Katrineholm FOTO: JOAKIM NYMAN 2015-03-30 Inledning Katrineholm är en kommun som växer. Vi ligger mitt i Sveriges starkaste tillväxtregion och har idag ett upptagningsområde på över 60 000

Läs mer

Näringslivsnytt 08. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 Okt 2013

Näringslivsnytt 08. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 Okt 2013 Näringslivsnytt 08 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 Okt 2013 Vi har bra företagare i Katrineholm Undersökningen Årets Företagar kommun visar att Katrineholms

Läs mer

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb?

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Nyheter från, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2015 Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Näringslivsnytt ges ut av, Näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2013

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2013 Näringslivsnytt 04 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2013 Företagen viktiga för landsbygdsutveckling Urbaniseringen är stark. Inte bara i den värld

Läs mer

Näringslivsnytt 03. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2013

Näringslivsnytt 03. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2013 Näringslivsnytt 03 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2013 Ett fungerande nätverk är viktigt för företagare Att vara företagare kan vara en ensam

Läs mer

Näringslivsnytt 10. Bra driv hos Katrineholmsföretagen. Mitt Katrineholm LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 10. Bra driv hos Katrineholmsföretagen. Mitt Katrineholm LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 10 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 10 Dec 2013 Bra driv hos Katrineholmsföretagen Året går mot sitt slut och det är sammanfattningens årstid.

Läs mer

09 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 9 NOVEMBER

09 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 9 NOVEMBER Näringslivsnytt 09 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 9 NOVEMBER 2011 Tio år med Katrineholms näringslivsutveckling I förra numret konstaterade jag att läget är bra, både vad gäller tid och plats.

Läs mer

Näringslivsnytt 01. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2014. Duktiga företagare på vår landsbygd

Näringslivsnytt 01. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2014. Duktiga företagare på vår landsbygd Näringslivsnytt 01 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2014 Duktiga företagare på vår landsbygd För en levande landsbygd är företagandet en central fråga.

Läs mer

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013 Näringslivsnytt 02 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013 Aktivt arbete för företagsetableringar Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag från

Läs mer

Med 25 års erfarenhet i ryggen blev Birgitta egen företagare Hemtjänst, ett företagande med speciella förutsättningar

Med 25 års erfarenhet i ryggen blev Birgitta egen företagare Hemtjänst, ett företagande med speciella förutsättningar Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 6 Augusti 2015 Med 25 års erfarenhet i ryggen blev Birgitta egen företagare Hemtjänst, ett företagande med speciella förutsättningar

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet

Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 10 December 2014 Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet i Katrineholm Näringslivsnytt ges

Läs mer

Näringslivsnytt 06. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 6 Aug 2013

Näringslivsnytt 06. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 6 Aug 2013 Näringslivsnytt 06 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 6 Aug 2013 Gemensamt arbete skapar attraktivt Katrineholm Det finns positiva förtecken kring mycket

Läs mer

Årets företagare 2015: Stig Högnäs Företag och säljare prisades på Gala och Näringslivsdag Sveaverken stärker upp

Årets företagare 2015: Stig Högnäs Företag och säljare prisades på Gala och Näringslivsdag Sveaverken stärker upp Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2015 Årets företagare 2015: Stig Högnäs Företag och säljare prisades på Gala och Näringslivsdag Sveaverken stärker

Läs mer

Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna

Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Februari 2015 Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Innehållsförteckning Projektorganisation... 2 Projektägare... 2 Styrgrupp... 2 Projektledaren...

Läs mer

NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 6 AV 8 OKTOBER

NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 6 AV 8 OKTOBER Näringslivsnytt 06 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 6 AV 8 OKTOBER 2010 Från idé till färdig produkt I detta nummer av Näringslivsnytt har vi träffat Cecilia Olsson, områdeschef på Furulidens

Läs mer

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 HANDELSPOLICY - för Katrineholms kommun Övergripande inriktningsdokument Foto: Hanna Maxstad Godkänd av kommunfullmäktige 2015-08-17, 181 Foto: Hanna Maxstad Beslutshistorik

Läs mer

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2014

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2014 Näringslivsnytt 04 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2014 Glädjande siffror för växande bransch KFV-kommunerna har gemensamt tagit fram en rapport

Läs mer

Näringslivsnytt 01. Kompetens viktig konkurrensfråga. Succé för första Morgonsoffan

Näringslivsnytt 01. Kompetens viktig konkurrensfråga. Succé för första Morgonsoffan Näringslivsnytt 01 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2013 Kompetens viktig konkurrensfråga Kompetensförsörjning är en viktig framtidsfråga för de lokala

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 September 2015. Byggteknik rodde hem kontrakt värt 70 milj

Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 September 2015. Byggteknik rodde hem kontrakt värt 70 milj Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 September 2015 Byggteknik rodde hem kontrakt värt 70 milj Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Näringslivsnytt 06. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 6 Aug 2012

Näringslivsnytt 06. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 6 Aug 2012 Näringslivsnytt 06 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 6 Aug 2012 En viktig näringsgren Besöksnäringen är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Den har

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Nu sätts spaden i jorden på Logistikcentrum Företagshotell en bra lösning för ensamma företagare

Nu sätts spaden i jorden på Logistikcentrum Företagshotell en bra lösning för ensamma företagare Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2015 Nu sätts spaden i jorden på Logistikcentrum Företagshotell en bra lösning för ensamma företagare Näringslivsnytt

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Näringslivsnytt 05. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2013

Näringslivsnytt 05. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2013 Näringslivsnytt 05 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2013 Hållbara energisystem är ett framtidskrav För oss som arbetar med att skapa ett långsiktigt

Läs mer

Näringslivsnytt 07. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2012

Näringslivsnytt 07. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2012 Näringslivsnytt 07 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2012 Att skapa något av en egen idé Det finns olika vägar att gå för den som vill bli egen företagare.

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Märtha Puranen Tillväxtverket

Märtha Puranen Tillväxtverket Märtha Puranen Tillväxtverket Hur har norra Sverige implementerat Lissabonstrategin i strukturfonderna 2007-20132013 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014 Handlingsplan Innovation 2014 Läs mer på www.vastramalardalen.se 1 (6) 1. Bakgrund Projekt Tillväxt Västra Mälardalen pågår från och med 2012-04-01 till och med 2014-10-31 och har beviljats projektstöd

Läs mer

Näringslivsnytt 03. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012

Näringslivsnytt 03. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012 Näringslivsnytt 03 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012 Generationsskifte i företagsamheten Inom den offentliga sektorn står vi inför ett generationsskifte.

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Här skapas konsumenttjänster anpassade till dagens it-samhälle: Lars och Magnus egna fritidsintressen gav dem nya affärsidéer

Här skapas konsumenttjänster anpassade till dagens it-samhälle: Lars och Magnus egna fritidsintressen gav dem nya affärsidéer Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2015 Här skapas konsumenttjänster anpassade till dagens it-samhälle: Lars och Magnus egna fritidsintressen gav dem

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2012

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2012 Näringslivsnytt 02 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2012 Framtidens entreprenörer visar upp sig redan i dag Jag fick äran att delta i juryn som utsåg

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Samverkan utan gränser

Samverkan utan gränser Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 September 2014 Samverkan utan gränser Aktiviteter för innovation & entreprenörskap De valde att fortsätta arbeta efter

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 15 oktober 2015 på Missionskyrkan i Linköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Näringslivsnytt 05. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2012

Näringslivsnytt 05. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2012 Näringslivsnytt 05 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2012 Är framtiden redan här? Hur kommer morgondagens köpmönster att se ut? Kommer vi att handla

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik. Elisabet Ström 2012-06-12

RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik. Elisabet Ström 2012-06-12 RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Elisabet Ström 2012-06-12 Syfte med projektet Genom kompetensutveckling och affärsutveckling skapa tillväxt hos entreprenörsföretagen i Valdemarsviks

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Näringslivsnytt 04 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 4 AV 8 JUNI 2010

Näringslivsnytt 04 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 4 AV 8 JUNI 2010 Näringslivsnytt 04 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 4 AV 8 JUNI 2010 Vi klättrar på näringslivsstegen I början av maj offentliggjorde Svenskt Näringsliv årets kommunranking om företagsklimat.

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2013

Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Lars Hågbrandt. Första chefsjobbet vid 23 år. Gatuchef Teknisk chef. Näringslivschef 34 år senare. En riktig GAMMAL GRÅ KOMMUNALARE

Lars Hågbrandt. Första chefsjobbet vid 23 år. Gatuchef Teknisk chef. Näringslivschef 34 år senare. En riktig GAMMAL GRÅ KOMMUNALARE Vingåkers kommun Mariestads kommun Norrköpings kommun Linköpings kommun Katrineholms kommun Lars Hågbrandt Första chefsjobbet vid 23 år Parkförman Stadsträdgårdsmästare Stadsträdgårdsmästare Gatuchef Teknisk

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

ROT 5, 2009 2009 & RUT

ROT 5, 2009 2009 & RUT Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 och 16 April 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser Ny myndighet: Tillväxtverket (fd. Nutek m.fl) Tullverket informerar: Tullnytt 5, 2009

Läs mer