NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 6 AV 8 OKTOBER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 6 AV 8 OKTOBER"

Transkript

1 Näringslivsnytt 06 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 6 AV 8 OKTOBER 2010 Från idé till färdig produkt I detta nummer av Näringslivsnytt har vi träffat Cecilia Olsson, områdeschef på Furulidens vårdboende. Tillsammans med sina kollegor arbetar hon för att fånga upp innovativa idéer från medarbetare. Det är ett nära samarbete mellan näringslivet, Innovationsbyrån i Katrineholm och NovaMedTech. Syftet är att gå från idé till färdig produkt och därmed stimulera till entreprenörsanda. På lång sikt ska samarbetet leda till nya arbetstillfällen, nya företag och rätt förutsättningar för att skapa egen växtkraft i Katrineholm. Vi har pratat närmare med Gunnel Nelzén på Film i Sörmland, som ger sin syn på förutsättningarna och berättar mer om filmturism. Inom kort återkommer vi på NÄT, tillsammans med Företagarna och KFV, med inbjudningar till ett nytt näringslivsseminarium. Vi vill få igång dialogen kring hur vi kan bli en ännu bättre näringslivskommun, och era synpunkter är viktiga. Varmt välkomna! Trevlig läsning nästa nummer av Näringslivsnytt kommer ut i november. För vårt näringsliv och vår besöksnäring innebär inspelningen av The girl with the dragon tattoo stora möjligheter. Katrineholm sätts inte enbart på kartan ytterligare det är också en möjlighet till nya näringar och fler arbetstillfällen då ett internationellt filmteam med världsberömda skådespelare ska äta, sova och bo. Ur ett långsiktigt perspektiv är förhoppning även att filmen ökar turismen. Ett exempel är Ystad kommun, som fullkomligt invaderats av sommargäster efter den brittiska filmatiseringen av Kurt Wallander. Conny Petrén Näringslivschef Elmiamässan Subcontractor Underleverantörsmässan Subcontractor arrangeras som vanligt i november på Elmia i Jönköping. Mässan går av stapeln mellan den 9-12 november. Katrineholms kommun är ansvarig för en samlingsmonter där totalt 13 företag medverkar. Nio företag kommer från Katrineholm och fyra från Flens kommun. Montern, placerad i A-hallen, kommer att bli större än någonsin med 195 kvadratmeter. För första gången medverkar SKF Mekan AB i den gemensamma montern. Läs mer på Leif Öskog Näringslivsutvecklare Foto: Elmia

2 Idéer blir verklighet på Furuliden Cecilia Olsson är områdeschef för Furulidens vårdboende i Katrineholm. Sedan mars är hon även idécoach och projektledare för vårdboendets drygt 50 medarbetare. I ett samarbete med NovaMedTech och Innovationsbyrån i Katrineholm arbetar man för att fånga upp innovativa idéer och omvandla de till färdiga produkter eller tjänster. Sedan projektet startade på Furuliden har många idéer kläckts. I dagsläget har elva av de fångats upp och utvecklats vidare. Men sekretess råder fortfarande då idéerna ännu inte är patent- eller designskyddade. Elva idéer är ett fantastiskt bra resultat. Men framför allt märker jag hur alla inblandade växer oerhört. Det är enbart positivt och ger så mycket kraft. Vi föder verkligen entreprenörskap och möjligheternas Katrineholm, säger Cecilia Olsson. Flera idécoacher I ett tidigt skede utsåg Cecilia en arbetsgrupp med fem undersköterskor som alla ansvarar för att fånga upp idéer internt. Idag är de totalt sex utbildade idécoacher, som alla brinner för uppgiften. Som vårdpersonal ställs man ofta inför problem som måste lösas. Därmed är alla våra medarbetare även idébärare. Arbetsgruppen har själva arbetat fram en modell för hur idéerna ska fångas upp. Bland annat har en folder tagits fram, som delats ut till medarbetarna i inspirationssyfte. Och samtliga idécoacher är väl synliga tack vare sina blå västar. Vi peppar idébärarna och gör en första gallring. Därefter bollar vi idéerna med Marie Gillstam på Innovationsbyrån som vi har ett väldigt nära och viktigt samarbete med. Sittdyna för rörelsehindrade Maria Tillnell är en av de sex idécoacherna. Tillsammans med Innovationsbyrån och NovaMedTech har hon tidigare utvecklat en sittdyna för rörelsehindrade en av de första idéerna som omvandlats till en färdig produkt via projektet NovaMedTech. Idén föddes då äldre personer som sitter i rullstol försökte resa sig upp. Ofta är de dementa och har glömt bort att de inte klarar av att stå och gå på egen hand, och ramlar och slår sig. Jag har utvecklat en dyna med en kil i grenen som gör att man inte hasar ner från rullstolen, säger Maria Tillnell. NovaMedTech initiativtagare Områdescheferna inom äldreomsorgen i Katrineholm träffas regelbundet. På ett av mötena i våras fanns NovaMedTech på plats. Som en av sex idécoacher på Furulidens vårdboende ansvarar Cecilia Olsson för att fånga upp innovativa idéer från medarbetarna. När de berättade om sitt arbete blev jag intresserad direkt. Faktum var att jag redan då hade en egen idé, och länge funderat på hur man går tillväga och var man vänder sig. Projektet på Furuliden avslutas under våren. Det har bland annat finansierats av NovaMedTech via EUbidrag. Vi har fått mersmak och kommer att fortsätta fånga upp idéer även framöver, om än i annan tappning. Om projektet och NovaMedTech Projektet NovaMedTech bygger på ett partnerskap mellan olika aktörer, som exempelvis Katrineholms kommun. Kommunen har lokalt även involverat Innovationsbyrån som bollplank. Syftet med satsningen NovaMedTech, inom åtgärdsprogrammet Innovativa miljöer, är att skapa de förutsättningar som krävs för att regionen östra Mellansverige ska kunna ta ledningen i den industriella utvecklingen av ny medicinsk teknik. Foto: Hanna Maxstad

3 Filmturism långsiktig satsning The girl with the dragon tattoo spelas in på många olika platser i Mellansverige. Filmen kommer att locka turister, men exakt vart och hur många är ännu för tidigt att säga. Filminspelningar ger konkreta pengar tillbaka lokalt men för att öka filmturismen måste kommunerna arbeta mer långsiktigt. Det säger Gunnel Nelzén, filmkonsulent på Film i Sörmland. Under förra året träffade hon länets näringslivschefer för att marknadsföra Mälardalen som inspelningsplats. Filmturism som fenomen är verkligen spännande och Sörmland är en guldgruva med sina vackra sjöar, slott och herresäten. Våra kommuner måste inse vikten av att bygga relationer med filmarbetare. Det handlar om att marknadsföra och sälja sin kommun, säger Gunnel Nelzén. Snabb service och lokalkännedom Vid inspelningar bor filmteam på hotell, de rekryterar svenska filmarbetare, elektriker, snickare, köper rekvisita som brädor och blommor. Det lokala näringslivet påverkas givetvis på ett positivt sätt. Men för att locka filmbolag krävs främst en sak snabb service. Film i Sörmland har tidigare gått ut med en förfrågan till kommuner där man erbjuder att utbilda location scouts. Kommuner måste dels utse en person som funkar som en spindel i nätet och som har ett bra kontaktnät för att exempelvis kunna stänga av en gata en torsdag förmiddag. Dels behövs så kallade location scouts som har bra lokalkännedom och pratar engelska, som kan guida filmbolagen till rätt inspelningsplatser. Kommunernas webbsidor är även en viktig kanal, dit Film i Sörmland gärna hänvisar vid förfrågningar om inspelningsmiljöer. Filminspelningar är personalomfattande och dyra. Därför är det viktigt att vara väl förberedd. Vill man få inspelningar till sin kommun är det bra att ha en bildbank som visar olika miljöer. The girl with the dragon Det är fortfarande för tidigt att säga något konkret om vad The girl with the dragon tattoo kommer att innebära för turismen i Sörmland. Filminspelningar ger konkreta pengar tillbaka lokalt. Men för att öka filmturismen måste Sörmlands kommuner arbeta mer långsiktigt, säger Gunnel Nelzén, filmkonsulent på Film i Sörmland. Inspelningen avslutas i november och filmen har premiär i december Enligt Ingrid Rudefors, filmkommissionär på Filmregion Stockholm- Mälardalen, har filmteamet dammsugit Mellansverige på inspelningsplatser. Hollywoodproduktionen väntas bli ännu mer svensk än den svenska filmen. Det ryktas om att man vill spela in scener på Katrineholms Centralstation samt vid någon av kommunens herrgårdar. Med närheten till Skavsta finns alla möjligheter att locka internationella besökare till Katrineholm de kommande åren. Om Film i Sörmland Film i Sörmland har ett kontor i Nyköping och är ett regionalt resurscentrum för film och video under landstingets Kultur och Utbildning, med stöd från länets kommuner och Svenska Filminstitutet. Uppdraget är att främja filmkulturen i hela länet. Detta sker genom arbete med filmpedagogik, talangutveckling och visning/spridning av kvalitetsfilm. Filmen spelas in på många olika platser, bland annat i Sörmland. Det kommer att locka turister, men det är först när filmen är klippt, klar och visad som man kan säga i vilken omfattning.

4 Foto: Carina Lloyd Näringslivschef Conny Petrén tillsammans med medarbetare från Flodafors Fastigheter AB, Gasellvinnare i Sörmland. Roland Lindblad, tvåa från höger, är ägare och grundare av företaget. Hälften av Sörmlands gaseller finns i Katrineholm Vid Dagens Industris Gasellfest den 14 oktober presenterades de företag som i år blivit utsedda till gaseller i länet. Fyra av de åtta främsta företagen i Sörmland finns i Katrineholm. Gasellundersökningen är Sveriges största kartläggning av de mest lönsamma företagen i Sverige. Dagens Industri mäter företagens tillväxt, och för att bli en Gasell måste vissa kriterier uppfyllas. Företagens fyra senaste årsredovisningar ligger till grund för undersökningen. Antalet Gasellföretag i Sverige är 695 stycken. Av de återfinns åtta i Sörmland (det ska jämföras med 31 Gasellföretag i Sörmland förra året). Dessa åtta Gasellföretag har tillsammans skapat 100 arbetstillfällen under de senaste tre åren. Fyra av dessa åtta företag i Sörmland finns i Katrineholm, med Flodafors Fastigheter AB i topp som länsvinnare. Företaget kunde uppvisa en fantastisk tillväxt på 685 procent från 2006 till Katrineholmslistan ser ut enligt följande: 1:a plats: Flodafors Fastigheter AB (tillväxt 685 %) 4:e plats: Byggteknik AB (tillväxt 227 %) 7:e plats: Svensk Personlig Assistans AB (tillväxt 105 %) 8:e plats: Teknikservice i Katrineholm AB (tillväxt 103 %) Carina Lloyd Företagslots och näringslivsutvecklare Kalendarium hösten 2010 November 6-7 nov Duveholmshallen Katrineholmsmässan. 9 nov Ängeln Populärvetenskapliga föreläsningar. Begravningstraditioner i förändring nov Jönköping Elmiamässan, Katrineholmsföretag i samverkan. 30 nov Norrköping Visualiseringscenter Linköpings Universitet. Kvällsresa för företag.

5 Foto: Bergslagsbild Lägesrapport Katrineholms Logistikcentrum (KLC) Arbetet med utvecklingen av KLC har den senaste tiden varit koncentrerat till att förbereda och genomföra olika marknadsförings- och säljinsatser. Några exempel: Tillsammans med Katrineholms Logistikfastigheter och Setra har vi, på inbjudan av tidningen Intelligent Logistik, föreläst om KLC vid Tekniska Mässan i Älvsjö den 19 oktober. KLC-projektet kommer att presenteras vid Katrineholmsmässan den 6-7 november. KLC kommer att finnas representerat i den gemensamma företags- och kommunmontern vid Elmias mässa för underleverantörer vecka 45. Ett samarbetsavtal med Helsingborgs hamn håller på att utarbetas. Diskussioner pågår med flera tågoperatörer om trafik till Katrineholm. De investeringar som görs i grovplanering av marken mellan Södra- och Norra Terminalen och förlängningen av Terminalgatan, syftar bland annat till att göra området mer attraktivt för etableringar och är ett viktigt led i marknadsföringen av KLC. AWI Engström har genom ett uthålligt och målmedvetet arbete nu kommit i mål med satsningen på att licensiera ett antal montörer för att arbeta med reparationer av järnvägsvagnar. Detta är en mycket viktig service att kunna erbjuda de tågoperatörer som trafikerar terminalen. Roger Andersson Projektledare Förvaltningen för Näringsliv och Tillväxt är en del av Katrineholms kommuns näringslivscentrum. På Näringslivscentrum har kommunen samlat en rad aktörer, både offentliga och privata. Centret ska ge service till företag samt underlätta för nyföretagande och entreprenörskap. Näringslivscentrum ingår i Katrineholm kommuns satsning på tillväxt och företagande. Produktion Hero Kommunikation AB Conny Petrén Förvaltningschef Tel , Roger Andersson Projektledare för Katrineholms Logistikcentrum. Tel , Mats Hedberg Ortsutvecklingsstrateg Tel , Lena Örnfjärd-Berg Administratör Tel , Carina Lloyd Företagslots/näringslivsutvecklare Tel , Björn Winnberg Persson Mark- och exploateringsansvarig Tel , Leif Öskog Näringslivsutvecklare Tel , Catharina Marklund EU-samordnare Tel Kontakt:

07 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 7 SEPTEMBER

07 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 7 SEPTEMBER Näringslivsnytt 07 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 7 SEPTEMBER 2011 Nöjdare kunder Resultatet av mätningen för Nöjd kund-index gällande den kommunala verksamheten 2010 har nu nått oss och visar

Läs mer

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 07 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2013 Utvecklad handel i Katrineholm Det går bra för Katrineholms handel. Detaljhandeln ökade sin

Läs mer

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013 Näringslivsnytt 02 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013 Aktivt arbete för företagsetableringar Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag från

Läs mer

Näringslivsnytt 05. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2012

Näringslivsnytt 05. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2012 Näringslivsnytt 05 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2012 Är framtiden redan här? Hur kommer morgondagens köpmönster att se ut? Kommer vi att handla

Läs mer

Näringslivsnytt 01. Kompetens viktig konkurrensfråga. Succé för första Morgonsoffan

Näringslivsnytt 01. Kompetens viktig konkurrensfråga. Succé för första Morgonsoffan Näringslivsnytt 01 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2013 Kompetens viktig konkurrensfråga Kompetensförsörjning är en viktig framtidsfråga för de lokala

Läs mer

Samverkan utan gränser

Samverkan utan gränser Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 September 2014 Samverkan utan gränser Aktiviteter för innovation & entreprenörskap De valde att fortsätta arbeta efter

Läs mer

Möjligheternas kommun

Möjligheternas kommun Nyhetsbrev för näringslivet Möjligheternas kommun NYHETSBREv NOVEMBER 2011 F rån håbo marknads ab S KÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www. habo. se/ marknad Fullt fart på Håbo Mässan Verksamheten har tagit riktig

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna

Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Februari 2015 Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 Nya företag och jobb för regionens utveckling EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 1 Förord Göran Theolin, chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket 2010 är vi mitt i programperioden

Läs mer

Nyfiken på. Katrineholm 2009/10. www.katrineholm.se

Nyfiken på. Katrineholm 2009/10. www.katrineholm.se Nyfiken på Katrineholm 2009/10 www.katrineholm.se Snabba fakta Folkmängd 31 juni 2009: 32 365 (en ökning under 2008 med 45 personer) Folkmängdens fördelning på olika områden under 2008 Bie 547 Björkvik

Läs mer

2012-2014 Fast Track

2012-2014 Fast Track 2012-2014 Fast Track Projektledaren har ordet. Planerna på att bygga världens största inomhusanläggning för fordonstest är långt bortom vad vi tjänstemän är vana att tro på, och planera för, i Värmland.

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Bjuder på nya möjligheter

Bjuder på nya möjligheter Nyheter från TILLVÄXTAVDELNINGEN i Uddevalla kommun Nummer 4 OKTOBER 2014 Lampan satsar på e-handel Verksamheten har växt rejält. Nu siktar de på marknader utanför landets gränser. Sidan 3 Sommaren som

Läs mer

NÄRINGSLIVET. Behöver du hjälp med etablering? Henrik och Sven vill ha fler tåg till Uddevalla. Maria tror på Bokenäsets framtid

NÄRINGSLIVET. Behöver du hjälp med etablering? Henrik och Sven vill ha fler tåg till Uddevalla. Maria tror på Bokenäsets framtid NÄRINGSLIVET Nyheter från Näringslivsenheten i Uddevalla kommun Nummer 7 November 2013 Henrik och Sven vill ha fler tåg till Uddevalla Maria tror på Bokenäsets framtid Lars-Olof gör verklighet av en sund

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer