Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/ Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius, KD, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2010, 75, inkommit en motion om att satsa på sommarlovsentreprenörer. Motionärerna informerar om konceptet "Sommarlovsentreprenör" som ger ungdomar möjlighet att förverkliga en ide eller dröm att skapa och driva ett företag under ett sommarlov. Motionärerna vill att förutsättningarna utreds för att genomföra konceptet "Sommarlovsentreprenörer" i Arboga i syfte att erbjuda detta till gymnasieungdomar som ett alternativ till de kommunala feriearbetena. Från kommunstyrelseförvaltningen har den 26 november 2010 inkommit remissvar i form av en tjänsteskrivelse. Av tjänsteskrivelsen framgår att det under våren och sommaren 2010 startades upp en aktivitet inom detta område vilket bedrivits i ett projekt kallat "Ung entreprenör". Projektet har varit en gemensam satsning för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. Projektet har finansierats med hjälp av medel från Länsstyrelsen, Sparbanken i Västra Mälardalen och den ekonomiska föreningen ViS (Västra Mälardalen i Samverkan). Resultatet av projektet "Ung Entreprenör" 2010 har varit lyckad och ViS undersöker nu möjligheten att fortsätta projektet under år Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Det finns en pågående satsning på sommarlovsentreprenörer i Arboga kommun under namnet "Ung entreprenör". Projektet har under år 2010 drivits framgångsrikt och har goda förutsättningar att fortsätta under år Motionen anses därmed besvarad. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreter s sign. Utdragsbestyrktnde G/J

2 Atboga den 26 augusti 2Ö10 Motion till komrnunfullmäkti2e L]åescaplanottt Satsa på sommarlovsentreprenörer.taga Sommaren 2010 drev omkring 700 ungdomar i 64 kommuner i 14 olika län i Sverige sitt egna sommarlovsföretag genom konceptet "Sommarlovsentreprenör". Konceptet sommarlovsentreprenör ger ungdomar möjlighet att förverkliga en ide eller dröm och vara sin egen chef genom att skapa och driva ett eget företag under sitt sommarlov. Ungdomarna kan välja att driva ett företag på egen hand eller med en/flera vänner. Företaget som ungdomarna driver räknas av Skatteverket som en hobbyverksamhet och startpengen som ett skattefritt stipendium med syfte att främja ungdomars utbildning. Runt om i Sverige lever människor med stark entreprenörsanda. Dessa entreprenörer är en ovärderlig tillgång för utvecklingen. För att få även dagens Arbogaungdomar,våt framtid, att också genomsyras av denna entrepreni5tsanda behöver de tidigt tränas i att utveckla sina entreprenöriella kompetenser dvs. kreativitet ansvarstagande, personligt ledarskap, handlingskraft och ideutveckling_ Sommarlovsentreprenörer är ett träningsprograrn för ungdomar år att upptäcka sin egen kraft. Konceptet har funnits sedan 2001 och är utvecklat inom ramen för Open for business Västernorrland och ägs av Länsstyrelsen Västernorrland. Sommarlovsentreprenörer get ungdomar chansen att förverkliga en egen ide i ett företag under sommarlovet- ensamma eller flera tillsammans, De får en startpeng på kronor. Sedan är det upp till ungdomarna hur mycket pengar de kan tjäna på sin ide. Till sin hjälp har de certifierade handledare, arrangörens kontaktyta och ett nätverk av mentorer. Sommarlovsentreprenörer är ett spännande alternativ till de traditionella sommarjobben som kommunen erbjuder och främjar en positiv bild av företagande. Men oavsett om de kommer att vata anställda eller företagare i framtiden är det viktigt att lära sig ta ansvar och driva egna projekt. ;Dethar också visat sig att de elever som vant 'sommarlovsentreprenörer i stor utsträckning går vidare till Ung företagsamhet på gymnasiet. Sotmmarlovsentre,preneiret öppnar för samverkan mellan fötetagsotg risationer, närsamhälle och offentligsektor. Undertecknade föreslår därför kotnmunfallmäktige: Att utreda forutsättaiingama för att genomföra konceptet "Sommarlovsentreprenörer" i Arboga i syfte att erbjuda detta till gymnasieungdomar som ett alternativ till de kommunala feriearbetena. e>- Jonas Stenzelius Kristdemokraterna i Ari oga Telefon E-post.+andra.aii. a,i^ria7lmm joxarnente ristdemokrgl+rna:.re nara..xbo,ga.kråtde,wokratma.se

3 Komm unstyrelseförvåitningen Utvecklingscentrum Näringslivschef Göran Dahlgin , go se Datum Beteckning/Dnr Remissvar 1(2) Remissvar : 252/ Ärende: Motion, Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga. Enligt motionen föreslås att det utreds om konceptet "Sommarlovsentreprenörer" skulle kunna genomföras i Arboga för att ge gymnasieungdomar en möjlighet att prova på att driva eget företag som ett alternativ till andra aktiviteter eller feriejobb. Vi kan konstatera att det under våren och sommaren 2010 redan har startats upp en aktivitet inom detta område som bedrivits i ett projekt kallat "Ung entreprenör". Detta har varit en gemensam satsning för de tre kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. Detta projekt, som delfinansierats av Länsstyrelsen, har ägts och i övrigt finansierats av Sparbanken Västa Mälardalen i samarbete med ViS. Västra Mälardalen i Samverkan (ViS) är en ekonomisk förening bildad av det regionala näringslivet för utveckling av regionen. Projektet "Ung entreprenör" 2010 har inneburit: En bred förfrågan gått ut till ungdomar på gymnasierna i västra Mälardalen. Informations och inspirationsmöten för att locka till att prova på entreprenörskap har hållits på skolorna våren Totalt 50 ungdomar bereddes plats att vara med i projektet. Dessa ungdomar startade enskilt och i grupp olika sommarlovsföretag och fick löpande stöd och utbildning samt 2000:- i startpeng. - Varje företagside försågs med frivilliga mentorer från näringslivet som ställde upp med coachning av verksamheten. - De 50 ungdomarna omsatte under perioden fram till avslutet i september sammanlagt totalt c.a :-. - Ett tiotal ungdomar (c,a 20%) väljer att fortsätta med verksamheten parallellt med studierna. - Projektet har fått en hel del uppmärksamhet i media. Postadress Besöksadress Telefon Fax Internat Bankgiro Org.nr Box 45 Centrumleden 6 vx se Arboga

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 16 Kf 75 Dnr 224/ Motion om att satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius, KD, har den 26 augusti 2010 inkommit en motion om att satsa på sommarlovsentreprenörer. Motionärerna informerar i motionen om konceptet "Sommarlovsentreprenör" som ger ungdomar möjlighet att förverkliga en ide eller dröm att skapa och driva ett eget företag under ett sommarlov. Motionärerna vill att förutsättningarna utreds för att genomföra konceptet "Sommarlovsentreprenörer" i Arboga i syfte att erbjuda detta till gymnasieungdomar som ett alternativ till de kommunala feriearbetena. Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen Skickas till: Kommunstyrelsen Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekrept mmn& ign. Utdragsbestyrkande 1.. l (AV d^'-bck %

5 2 (2) Resultatet av denna satsning 2010 har varit så lyckad att ViS beslutat att undersöka möjligheterna att fortsätta med en satsning på "Ung entreprenör" även under Omfattningen och finansieringen av denna verksamhet planeras för närvarande och är ej klar i dagsläget men inriktningen är att ViS skall vara projektägare och att satsningen skall genomföras i alla tre kommunerna precis som tidigare år. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det pågår en aktivitet inom "Sommarlovsentreprenörer" som avses i motionen och i detta fall har givits namnet "Ung entreprenör". En mycket lyckad satsning på projektet 2010 med 50 ungdomar gör att förutsättningarna är goda för en fortsättning 2011 inte minst nu när även studieinriktningen UF (Ung företagsamhet) nystartats på Vasaskolan och lockat elever att välja detta. Förslag till beslut: Det finns en pågående satsning på sommarlovsentreprenörer enligt beskrivningen ovan som har mycket goda förutsättningar att fortsätta under 2011, speciellt om det samordnas för alla tre kommunerna gemensamt för att på så sätt effektivisera administration, bredda målgruppen och ha samlade resurser att kunna ge professionellt stöd. Arboga Kommun ser ställer sig positiv till att näringslivet tar initiativ till en fortsatt satsning på sommarlovsentreprenörer Förutsättningarna är därmed utredda i enlighet med motionen. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Inga-Greta Carneland-Hörnström Stf Kommunchef Göran Dahlgin Näringslivschef

6 Åsa Rönnmark Från: Håkan Sterner Skickat: den 14 januari :04 Till: Asa Rönnmark Ämne: Om Ung Entreprenör 2010 Hej Resultatet av satsningen Ung Entreprenör 2010 blev följande: 1. Totalt 30 Sommarföretag genomförde sina åtaganden och bedrev sitt företag enligt gällande normer ungdomar var engagerade. 3. Omsättningen på dessa Sommarföretag hade en omslutning på c:a :- 4. Tillsammans blev det en vint på c:a :- 5. Projektet uppskattades stort av samtliga deltagare samt inblandade aktörer såsom mentorer, rådgivare och Sparbanken Västra Mälardalen. Hälsar Håkan Håkan Sterner Promotor Västra Mälardalen i Samverkan Älholmen Rosenhill ARBOGA Tel: Mobil: Hemsida: 1

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-10-11 Blad 23 Ks125 Au 127 Dnr 252/2008-101 Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga Till kommunfullmäktige den 18 december

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Projekfrapporf ... 1_1-. Arrangör Infoside Sweden AB. Projektledare Alexander Brännkärr Fredrik Hjorth. Kontakt 0739840962 0709571 575

Projekfrapporf ... 1_1-. Arrangör Infoside Sweden AB. Projektledare Alexander Brännkärr Fredrik Hjorth. Kontakt 0739840962 0709571 575 Projekfrapporf Arrangör Infoside Sweden AB Projektledare Alexander Brännkärr Fredrik Hjorth Kontakt 0739840962 0709571 575... 1_1-. ...,. 2009.~ SlIMfl.IH

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Om Ni har frågor eller funderingar om slutrapporten eller projektet är ni välkomna att höra av er till projektledare eller projektägare;

Om Ni har frågor eller funderingar om slutrapporten eller projektet är ni välkomna att höra av er till projektledare eller projektägare; Bilaga KS 2012/227/1 2012 SALA KOMMUN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2012 ~ 10-1 8 2012-10-16 Tack för gott samarbete! Projekt Sommarlovsentreprenör Sala 2012 är avslutat Vi tackar för gott samarbete

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 78 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 22 januari 2014, kl. 08.30 Plats: Äppelkriget, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

SOMMARJOBB. En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:4

SOMMARJOBB. En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:4 SOMMARJOBB En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:4 1 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Temagruppen Unga i arbetslivet

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktige

Handlingar till Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Datum 2013-11-13 Sida 1(1) Kommunfullmäktige Ina Lindström Handlingar till Kommunfullmäktige Måndag den 25 november 2013 13.15 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8. Sammanträdet

Läs mer

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17.

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17. KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-09-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl. Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 för Navigatorcentrum Trelleborg

Verksamhetsberättelse 2010 för Navigatorcentrum Trelleborg 1 (11) Datum 2011-01-19 Enhetschef Ola Johnsson 0410-73 30 94, 0708 817 081 ola.johnsson@trelleborg.se Verksamhetsberättelse 2010 för Navigatorcentrum Trelleborg Organisation Navigatorcentrum i Trelleborgs

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer