Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: Projektledare: Sara Eresund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund"

Transkript

1 Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden Datum: Projektledare: Sara Eresund

2 Innehållsförteckning Projektorganisation... 2 Projektägare... 2 Styrgrupp... 2 Projektledaren... 2 Projektgrupp och arbetsgrupp... 2 Arbetsgång... 3 Medborgardialog... 3 Två scenarier... 4 Workshop... 5 Text och kartor... 5 Information och kommunikation... 5 Tidplan... 5 Aktivitetslista 2012/2013/

3 Projektorganisation Projektägare Kommunstyrelsen i Katrineholms kommun är projektets formella ägare som har det övergripande ansvaret för projektets genomförande. Styrgrupp Projektets styrgrupp är kommunens förvaltningschefer och de är projektets beslutsfattare som ansvarar för att resultatet ska vara i linje med projektdirektivet. De ska hålla sig informerade om projektet för att kunna fatta rätt beslut. Styrgruppen ansvarar för de resurser som tilldelats projektet. Projektledaren Projektledaren är den som leder och driver projektet. Projektledaren ska rapportera till projektägaren och styrgruppen. Den har ansvaret för att informera alla intressenter för projektet. Projektledarna förfogar över personal och de medel som tilldelats projektet. Projektgrupp och arbetsgrupp Projektgruppen består av representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetsgruppen består av representanter från övriga förvaltningar på kommunen. Deltagarna i grupperna är resurser i arbetet och deltar på projektmöten. Deltagarna har tilldelas uppgifter att genomföra inom projektet. 2

4 Arbetsgång Medborgardialog I ett första skede i processen ville vi samla in vad medborgarna tycker och tänker. Vi ville få upp ett intresse för översiktsplanen i olika forum och med olika målgrupper. Vi ville med det arbetet skapa en tidig dialog för att få engagemang och delaktighet i hela planprocessen. Medborgardialogen genomfördes på olika sätt och i olika forum. Resultatet finns sammanfattat i förslag till översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Strömplan den 25 maj

5 Två scenarier Parallellt med medborgardialogen påbörjades arbetet i projektgruppen och arbetsgruppen med att brainstorma kring två olika scenarier för Katrineholm i framtiden. De scenarierna vi jobbade med var den täta staden och den glesa staden. Den täta staden Den glesa staden Gul = Bostäder Orange = Blandade bostäder & verksamheter Lila = Verksamheter 4

6 Workshop En workshop med politiker och tjänstemän genomfördes under hösten med open space metoden. Rubriken för dagen var Hur skapar vi framtidens Katrineholm som överträffar allas förväntningar Agendan för dagen bestämdes av de som var med på workshopen. Sedan diskuterades olika frågor gruppvis och varje grupp skrev en rapport på vad gruppen kommit fram till. Text och kartor Projektgruppen och arbetsgruppen har tagit fram textmaterial som sedan har redigerats och arbetats in i det slutliga dokumentet. Kartor och illustrationer har tagits fram på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Information och kommunikation Regelbundet har information skett i olika forum som kommunstyrelsen, tillgänglighetsrådet, folkhälsorådet, pensionärsrådet, mässor, internationella kvinnodagen m.m. Tidplan Uppskattad tidplan i kvartal för Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun -del staden Aktivitetslista 2012/2013/2014 Datum Tid Aktvitet Deltagare april Ca 9 Information i KS Beslut projektdirektiv, KS 25 maj Heldag Dialog med medborgare SBF 28 maj Dialog med ungdomar SBF 5

7 1 juni Dialog SFI-klass SBF 20 juni Ca 9 Information KS, KS aug Hela Studieresa Statsmiljögrupp 5 september Startmöte projektgrupp PG 6 september Info tillgänglighets- och folkhälsoutskotten utskotten 12 september Startmöte arbetsgrupp,ag 17 september Planeringsmöte Open Space PG 18 september 9-11 Träff med Länsstyrelsen 25 september 8 och 13 Information i miljönämnd och byggnadsnämnd 26 september Ca 9 Information i KS,KS 27 september Materialgenomgång och brainstorming 1 oktober Materialgenomgång och brainstorming AG 4 oktober Föreläsning om förtätning Alexander Ståhle PG PG, AG, SG, PÄ 16 oktober Heldag Workshop Open Space PG, AG, SG, PÄ 18 oktober ÖP träff med Vingåker och Flens kommuner Plan 24 oktober Ca 9 Information i KS, KS 24 oktober Inspirationsträff med ÖP-projektledare från Linköping PG,AG 24 oktober Projektgruppsmöte PG 1 november ÖP träff med Länsstyrelsen, LST 3-4 november Bomässa ÖP info 5 & 6 november Start för grupparbeten för ungdomarna på Duveholms gymnasiet 7 november Avstämning Open Space PG 6

8 13 november 18 Handikappföreningarna ÖP info 13 november Projektgruppsmöte, PG 15 november Arbetsgruppsmöte, AG 22 & 23 november Redovisningar av ungdomarnas grupparbeten 28 november Information i KS 6-7 december ÖP info på kommunmässan 12 december Arbetsgruppsmöte,AG 19 december Möte med Katrineholms Kuriren januari Dialog med barn på Skogsborgsskolan 16 januari Träff med landshövdingen 16 januari Projektgruppsmöte, PG 17 januari 9-11 Dialog med barn på Nyhemsskolan 17 januari Arbetsgruppsmöte, AG 18 januari 9.30 Samråd kring MKB- avgränsning med Länsstyrelsen 24 januari ÖP info på samhällsbyggnadsförvaltningsfika 24 januari 18 ÖP info på näringslivsrådet, LST 30 januari Möte med Katrineholms Kuriren 20 februari 9.00 Info i styrgrupp och SG 20 februari Projektgruppsmöte, PG 21 februari Arbetsgruppsmöte, AG 27 februari Information i KS tema hållbarhet 7

9 8 mars Heldag Mässa, internationella kvinnodagen dialog och info ÖP 5 april 9-10 ÖP-info på pensionärsrådet 12 april ÖP info på SLU- Uppsala 19 april Minföreläsning om ÖP på företagsmässan EXPO 23 april ÖP info på centerparitets möte 26 april 9.00 ÖP info i Björkvik 4 maj ÖP info Samhällsbyggnadsförvaltningens öppet hus 4 maj 17 maj Heldagar Utställning av modellerna Barnens stad 6 maj 9.30 Barnen från Skogsborgsskolan kommer på studiebesök och tittar på barnens stad. + barn 29 maj ÖP info i Julita 12 juni ÖP info i Valla 19 juni ÖP info i KS,KS 28 augusti 9.00 ÖP info inför samråd 9 sep Invigning ÖP samrådsutställning Stortorget, GD 10 sep Rullande utställning, Sjukhuset 12 sep Rullande utställning, ICA Maxi 16 sep Rullande utställning, Kvarnen 23 sep Rullande utställning, Duveholms gymnasiet 10 sep Rullande utställning, Sjukhuset 30 sep Återkoppling klass från Duveholms gymnasiet 22 okt 9-12 Träff med länsstyrelsen 8

10 25 okt ÖP info för kommunikationsrådet 26 november MKB möte med Structor jan KS info, genomgång inkomna synpunkter 7 april Avstämning samrådsredogörelse 22 april Möte med structor om MKB ändringar 29 april KS info, genomgång vilka ändringar som kommer att göras till utställning 11 juni 9-10 ÖP möte Katrineholms handel 18 juni KS beslut om utställning Projektledning KS Kommunstyrelsen SG-Styrgrupp PG Projektgrupp AG- Arbetsgrupp GD- Göran Dahlström Tidsperioder Hösten 2012 och Våren Framtagande av samrådsförslag Samråd 9 september till 8 november 2013 Våren 2014 sammanställning synpunkter och omarbetning till utställning Utställning 7 juli till 19 september

11 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sara Eresund Planarkitekt och projektledare 10

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Projektplan för revidering av översiktsplan

Projektplan för revidering av översiktsplan Projektplan för revidering av översiktsplan Inledning Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Detta i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 3 Kap. 1. Översiktsplanen

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning

Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning Renhållningsordning Bilaga 1 Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning Beskrivning av den deltagande process som bedrevs år 2012-2013 för att ta fram det nya förslaget på renhållningsordning

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Energikontor Sydost Kalmar, Blekinge och Kronobergs län Etapp 3 projektnummer 32239-3 3.4 Regional verksamhetsbeskrivning Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Virtuellt hälsotorg 1. Sammanfattning Målet med delprojektet var att skapa en plattform

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Kvartalsrapport juni augusti 2013

Kvartalsrapport juni augusti 2013 Kvartalsrapport juni augusti 2013 Från projektledarens horisont Det har varit sommar och många av mina kollegor både på riksförbundets kansli och projektorterna har haft semester. Själv har jag arbetat

Läs mer

Slutrapport Samverk Nordost. Projektperiod: 2009-10-01 2012-01-31 Diarienummer: 2009-3010067. Lena Nordqvist Sjöborg, projektledare

Slutrapport Samverk Nordost. Projektperiod: 2009-10-01 2012-01-31 Diarienummer: 2009-3010067. Lena Nordqvist Sjöborg, projektledare Slutrapport Samverk Nordost Projektperiod: 2009--01 2012-01-31 Diarienummer: 2009-30067 Lena Nordqvist Sjöborg, projektledare Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Projektets resultat...3 Syfte och mål

Läs mer

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Reviderad -24 november 2014 BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en arbetsprocess för hur det sociala perspektivet ska beaktas i planprocesser och sedan årsskiftet 2013/2014

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Projektrapport Klarspråk

Projektrapport Klarspråk Projektrapport Klarspråk Enköpings kommun 15 november 2011 Innehållsförteckning 1. Projektet. 3 Mål med projektet.3 Projektgrupp och styrgrupp.. 3 Projektorganisation 4 2. Budget.. 5 3. Projektaktiviteter

Läs mer

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 07 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2013 Utvecklad handel i Katrineholm Det går bra för Katrineholms handel. Detaljhandeln ökade sin

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Sammanställning Världsklass 2015-2010 -

Sammanställning Världsklass 2015-2010 - Sammanställning Världsklass 2015-2010 - Värt att se Vinterweekend med 22 aktörer. Utskick till 2800 utflyttade Örnsköldsviksbor från Södertälje och norrut skedde vecka 2. Web annonseringen påbörjades den

Läs mer