Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013"

Transkript

1 Näringslivsnytt 02 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013 Aktivt arbete för företagsetableringar Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag från politikerna att både aktivt och proaktivt arbeta för nya företagsetableringar i kommunen. Fler företag skapar fler arbetstillfällen, något som tryggar vår välfärd i framtiden. Utan företag och arbetstillfällen kommer kommunen att stå sig slätt i konkurrensen. Vi har valt att jobba brett, dels genom att skapa förutsättningar för nyetableringar, men också genom att försöka lösa kompetensförsörjningen för de befintliga företagen i kommunen. Proaktivt har vi bland annat deltagit i mässor i Utrecht och i Cannes. Vid den sistnämnda träffade vi bland annat investerare i logistikoch fastighetsbranschen. Jag tycker vi har bra förutsättningar för att företag ska kunna etablera sig i Katrineholm. Vi har mark, lokaler och en bra infrastruktur. Järnvägen ger oss närhet till samtliga av de fyra storstadsregionerna. Ett fantastiskt läge som vi i Katrineholm ska utnyttja. I det här numret av Näringslivsnytt möter du två företag som valt att etablera sig i Katrineholm. Vi försöker också fokusera på att få hit företag från olika branscher. Totalt finns i Sverige 800 olika branscher. I Stockholm finns 720 av dem etablerade, i Katrineholm 240. En bra branschbredd gör oss mindre sårbara för konjunkturens skiftningar. LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Netto etablerar sig på Kvantumvallen Kvantumvallen, idrottsanläggningen som stått oanvänd några år blir nu etableringsmark. Först att etablera sig blir Netto. Kvantumvallens kvm byter ägare när kommunen köper marken av Värmbols FC för tre miljoner kronor kvm säljs direkt vidare till livsmedelkedjan Netto som planerar att bygga ett varuhus inom kort. Så fort detaljplaner och bygglov är klara sätter Netto igång arbetet med att bygga varuhuset som beräknas ta ca fyra månader att färdigställa. Butiken kommer att finnas i anslutning till Vingåkersvägen. De övriga kvadratmetrarna kommer att detaljplaneras för bostäder och handel, det finns redan idag intressenter till etableringsmarken. Kvantumvallen förvandlas från idrottsplats till ett område för bostäder och handel. På det bortre området efter Vingåkersvägen bygger Netto en ny butik.

2 Sjöholms skola kan bli en konstnärsby Hanna Stahle och Mårten Medbo är två konstnärer som bland annat arbetar med konst i det offentliga rummet. De jobbar med uppdrag över hela Sverige och har i dag Gotland som hem och utgångspunkt. Från och med april betraktar de sig dock som Katrineholmare. Då flyttar de in i Sjöholms skola och i deras tankar finns att skapa en konstnärsby, en plats där likasinnade kan berika både varandra och omvärlden. Vi letade efter nedlagda skolor eller andra typer av liknande lokaler, berättar Hanna Stahle. Något vi kunde använda både som bostad och ateljé. Där vi kunde arbeta och bo på samma plats. Genom kontakt med Katrineholms kommun fick de reda på att Sjöholms skola skulle säljas kunde redan från början visa intresse för lokalerna. Sjöholms skola har ett perfekt läge. Där landet börjar men ändå inte så långt från staden, säger Hanna. Vi gillar att bo på landet men vill gärna ha närmare till service och kommunikationer. Vi är verksamma över hela landet oberoende av var vi bor. Nu har vi bott tjugo år på Gotland och det Sjöholms skola har varit bra, barnen är uppväxta där. Men det är lite opraktiskt med resandet till och från Gotland. Här ligger Katrineholm bättre till med bra järnvägsförbindelser med Stockholm, Göteborg och Malmö. Reser mycket Resandet är nödvändigt för dem. Uppdragsgivare för de offentliga utsmyckningarna är kommuner och landsting över hela landet. Båda är konstnärer med egna utställningar, men har också andra uppdrag. Hanna är konsult för Statens Konstråd. I den rollen placerar hon ut konst för olika myndigheter och institutioner runt om i landet. Mårten har en doktorandtjänst vid Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Strax före jul skrev de på kontraktet som gör dem till Katrineholmsbor och nu ser de fram emot en enklare tillvaro. Det blir skönt att klara sig med en bil istället för två, säger Hanna. Vid Sjöholm har de visioner om att om att skapa en företagsby för konst och kultur. Här finns utmärkta lokaler för ateljé och kursverksamhet. Ett kluster av kulturarbetare som skapar goda förutsättningar för alla inblandade. Här finns också Mårten Medbo och Hanna Stahle. utrymme för annan verksamhet om den passar in. Skolan är lite för stor för bara oss, säger Hanna. Vi tänker stycka av två hus. De letar köpare i sitt eget nätverk till att börja med. De vill ha trevliga grannar. Man måste inte göra saker tillsammans, men det är roligt om det går. Det handlar inte om att vi ska sälja till högstbjudande utan snarare att hitta rätt verksamheter och personer som vi tror att vi kan ha glädje av. Vi vill alltså se näringsverksamhet i husen och inte bara villaboende. Mervärde Hanna och Mårten ser ett mervärde med andra konstnärer runt omkring sig eftersom det öppnar möjligheter till olika typer av samarbeten. Det är en av planerna, hur det blir får framtiden utvisa. De har inga anställda, men de samarbetar med lokala snickare, smeder och industrier. Här ser de fram emot att ta del av vad Katrineholm med omnejd har att erbjuda. Vi sysslar inte med någon serieproduktion utan allt som tillverkas är unikt, säger Hanna. De tycker att de blivit mycket väl mottagna av kommunens företrädare och ser fram emot att etablera sig här. Att Katrineholm dessutom har en fin konsthall med intressanta utställningar är bara grädde på moset.

3 Solid Parks Service Desk sköter IT-service för Katrineholms Kommun. Solid Park expansivt IT-företag som satsar i KFV-regionen Solid Park är ett nytt företag i Katrineholm. Från att ha öppnat kontor här för fem år sedan med en anställd är man i dag 14 personer. Mest har företaget uppmärksammats för att man tagit över kommunens IT-verksamhet. Vi är ett IT-företag i tjänstesektorn med fokus på IT-drift, säger Solid Park Östs vd Johan Åkerlund. Företag lägger sin IT-verksamhet hos oss, helt eller delvis. Solid Park har i dag 70 anställda i två verksamma bolag: Solid Park Stockholm AB med säte i Stockholm och Solid Park Öst AB med säte i Västerås. Solid Park Öst AB har kontor förutom i Västerås även i Norrköping, Linköping och nu också i Katrineholm. Företaget arbetar med service, drift eller hel outsourcing. Man säljer också IT-produkter som skrivare och tillbehör. Vi har funnits i Katrineholm sedan 2008, säger Johan Åkerlund. Vår första kund var Presto och när vi startade här hade vi bara en anställd. Nu är vi 14 stycken i ett stort kontor. En rolig utveckling för oss. En stor del av den utvecklingen har att göra med avtalet med Katrineholms kommun som innebar att Solid Park tog över kommunens IT-verksamhet. Kommunen har fortfarande kvar sitt IT-kontor med några anställda därför att det finns ett antal kommunala system som Solid Park inte ansvarar för och där kommunen har en kontrollfunktion. Men i övrigt har Solid Park tagit över. Sju anställda på kommunens IT-kontor följde med när verksamheten flyttade den 1 oktober. Gått fantastiskt bra Vi räknar alltid med en sexmånaders intrimningsperiod med nya rutiner och arbetssätt, och jag tycker att det har gått fantastiskt bra, säger Johan Åkerlund. Vi mäter alltid av resultaten på vår verksamhet och vid senaste månadens mätningar har värdena förbättrats avsevärt. För de som övergår från kommunal verksamhet kan det vara utvecklande att få jobba med fler kunder i nya IT-miljöer samtidigt som man också skapar nya kontakter, fortsätter han. Solid Park är ganska nya på den lokala marknaden. Hittills har man täckt upp expansionen med att ta in personal från exempelvis Norrköping, Linköping och Västerås som jobbat som konsulter. De anställda på företaget är samtliga bosatta i Katrineholms regionen och etableringen har gett fler Katrineholmare med IT-kompetens en möjlighet att jobba på hemmaplan istället för att pendla till storstäderna. Johan Åkerlund ser möjligheter att fortsätta växa lokalt: Vi tittar alltid på kranskommunerna runt våra kontor när vi ser oss om efter nya kunder. För Västeråskontoret ligger exempelvis Hallstahammar bra till. För Solid Parks Katrineholmskontor är därför hela KFV-området en intressant marknad. Marknadsför varumärket Som nytt företag gäller det också att man synliggör sin verksamhet. Vi är inte så aktiva när det gäller annonsering, utan vi marknadsför vårt varumärke mycket genom sponsring, säger Johan Åkerlund. Ett exempel är satsningen på Fortsättning nästa sida >>>

4 105 miljoner till utveckling av svenska småföretag... vi marknadsför vårt varumärke mycket genom sponsring... Solid Parks vd Johan Åkerlund om satsningen på att förse förskolebarnen med lärplattor. <<< Fortsättning från föregående sida att ge alla förskolor lärplattor. Här har kommunen gått in med 80 procent av kostnaden och Solid Park med den sista femte delen. Andra insatser är sponsring av ungdomsidrott, aktiviteter mot mobbing m.m. Företaget finns i Kinnarps gamla lokaler på Videvägen och att man hamnade just där var en slump. Med en anställd fanns i början ingen anledning till egna stora lokaler så då hittade Solid Park med hjälp av kommunens företagslots en lämplig lokal på Videvägen. Där hyrdes ett rum av KIAB/KFAB där Kinnarp redan fanns och därmed fick man också tillgång till konferensrum, kök m.m. När sedan Solid Park växte så sammanföll detta med att Kinnarp flyttade sin verksamhet och då öppnades möjligheten upp till att hyra hela lokalen. I dag disponerar man 350 kvm. Expansionsmöjligheter finns delvis inom befintliga ytor, men även i närliggande lokaler. Utveckling är viktigt för att stärka konkurrenskraften. Nu kan små företag söka pengar för att utveckla varor och tjänster och bredda sin marknad internationellt. Erbjudandet om Affärsutvecklingscheckar är en förlängning av det så kallade produktutvecklingsprogrammet. Nytt för i år är att företag kan söka stöd inför en internationalisering. Totalt fördelas sammanlagt 105 miljoner kronor till små företag i hela landet som vill utveckla sina varor eller tjänster, och/eller bredda sin marknad internationellt. Insatsen riktar sig till företag som har två till 49 anställda och en omsättning på minst en miljon kronor. För utveckling av varor och tjänster kan företagen söka mellan och kronor. För Verksamt.se webbplatsen som är för dig som vill starta och driva företag har fått en ny guide för offentlig finansiering. Guiden listar de statliga aktörer som erbjuder finansiering i olika former. Guiden är ett sätt att hjälpa alla de företagare som undrar Finns det några offentliga bidrag att söka?. Det säger Johan Lager som är projektledare på Tillväxtverket och ansvarig för att ta fram guiden. - Vi har listat de statliga aktörer som erbjuder bidrag, lån och riskkapital, fortsätter Johan. Men även organisationer som hjälper till när man är intresserad av att söka finansiering på ett eller annat sätt, som exempelvis internationalisering kan de söka mellan och kronor. Företagen ska själva medfinansiera sin insats med lika mycket pengar. -Det finns en stor tillväxtpotential bland små svenska företag. Med hjälp av affärsutvecklingscheckarna kan vi bidra till att företagen utvecklas snabbare och på så sätt stärker sin konkurrenskraft, säger Tillväxtverkets tf generaldirektör Birgitta Böhlin. Tillväxtverket samarbetar med Almi, Länsstyrelsen i Stockholm, Västra Götalandsregionen, Östsvenska handelskammaren och Region Skåne. Deras roll är att informera om Affärsutvecklingscheckarna och bistå i företagens ansökan om stöd. Ytterligare information: Sandra Linde, programansvarig Tillväxtverket Ny guide för offentlig finansiering Enterprise Europe Network och Connect. Guiden ska förhoppningsvis göra det enklare för företagen att hitta till rätt aktör och rätt stöd. Guiden är ett direkt uppdrag från regeringen i Tillväxtverkets regleringsbrev. Produktionen har varit ett samarbete mellan Tillväxtverkets fokusområden Kapitalförsörjning och Enklare att starta och utveckla företag. - Vi hoppas givetvis att guiden blir uppskattad, avslutar Johan Lager. Och vi tror att den fyller ett stort behov. Dessutom tror vi att den kan bli ett effektivt verktyg i händerna på alla myndigheter och aktörer som får frågor om offentlig finansiering och vem man ska vända sig till.

5 Katrineholms kommun leder Tanzania-projekt Projekt Green Economy, Local democracy är ett SIDA-projekt som ingår i ICLD Center for local democracy. Katrineholms kommun leder projektet tillsammans med företaget Blomberg & Stensson och Muheza district i Tanzania. Katrineholms kommun har fått motsvarande kronor under en tvåårsperiod. Målet med projektet är att utveckla en X-modul framtagen av Blomberg & Stensson, som med hjälp av solceller och vindkraft kan tillverka energi och rena vatten. Syftet är att förse fem byar i distriktet Muheza med dessa moduler för att byarna ska kunna utveckla småskalig jordbruksproduktion såsom kyla mjölk, tillverka juice, kycklinguppfödning och bearbeta sockerrör. Från Katrineholm deltog Leif Öskog projektledare Katrineholms En grupp från Katrineholm besökte Tanzania mars. Foto: Kjell Dävelid kommun, Kjell Dävelid energirådgivare Katrineholms kommun, Anders Kjellqvist produktansvarig Blomberg & Stensson samt Joyce Kimwaga Lundin som tolk och samordnare. Vasabron stängs av fram till mitten av maj. Foto: Carina Lloyd. Vasabron är avstängd för all trafik Spårarbetet har nu nått fram till Vasabrons södra del, parallellt med Trädgårdsgatan. Där ska entreprenören NCC bygga en ny tågtunnel under Vasabron. Under arbetets gång görs vissa trafikomläggningar. Den 21 mars stängdes Vasabron för all trafik. Motorfordon hänvisas till Mejerigatan och gående och cyklister hänvisas till tunneln under spåren vid Centralstationen. Den 13 maj beräknas hela broarbetet vara avslutat och trafiken kan rulla som vanligt över bron. Följ den tillfälliga vägvisningen och var extra uppmärksam i anslutning till Vasabron. Mer information finns på Trafikverkets webbplats. Kontakta också gärna Trafikverkets kundtjänst på telefon Warbro Kvarn får stipendium Familjen Björklund får stipendium ur Flory Gates stipendiefond Fred med Jordens delar, för sin satsning av företagets kvarnverksamhet. Stipendiet delas ut årligen till företag som vårdar sig om modernäringen genom att yrkesmässigt driva jordbruk eller handelsträdgård enligt metoder som bygger på kunskap om och tillit till jordens egna förmåga att förse en odling med nödvändiga växtnäringsämnen.

6 Katrineholm deltog vid investerarmässan MIPIM i Cannes Mipim i Cannes är Europas ledande årliga mötesplats för fastighetsbranschen. Stockholmsregionen och samverkansgruppen Stockholm Business Alliance var med för att marknadsföra sig tillsamman med kommuner och näringsliv för att locka investerare. Mässan ägde rum den mars och 27 kommuner och 26 partners från näringslivet medverkade. Huvudbudskapet var att det fram till år 2020 finns investeringsprojekt till ett värde av 500 miljarder kronor i regionen. Utländska investerare är viktiga för tillväxten. En rad omfattande projekt planeras eller genomförs i regionen de närmaste åren, vilket innebär möjligheter för investerare. Med denna gemensamma satsning under MIPIM visar vis oss samspelta och konkurrenskraftiga vilket är en viktig signal till den internationella marknaden, säger Olle Zetterberg, vd På Stockholm Business Region. Det finns få tillfällen likt detta, där så många internationella beslutsfattare samlas på en plats. Det ger unika möjligheter att effektivt kommunicera med denna målgrupp. Vid sidan om investerare fanns ett stort antal europeiska regioner på plats, då dessa ofta äger mark och attraktiva fastigheter. Vi blir alltmer beroende av vår omvärld för att säkra vår konkurrenskraft, och därmed jobben och välfärden. Därför är det viktigt att Mälardalsregionen och Stockholm ses som en attraktiv plats för investerare och etablering av företag och att vi lyckas nå ut med detta budskap. Medverkande kommuner var Stockholm, Arboga, Botkyrka, Ekerö, Eskilstuna, Gävle, Haninge, Huddinge, Järfälla, Katrineholm, Knivsta, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Tyresö, Upplands Bro, Upplands Väsby, Uppsala, Värmdö, Västerås, Östhammar och Örebro. Fakta MIPIM Cirka besökare 1850 organisationer ställde ut varav 300 kommuner Projekt från 80 länder visades upp 400 journalister deltog Kalendarium våren 2013: 5 april kl Morgonsoffan Lokstallarna, Katrineholm 19 april kl Expo t, företagsmässa Kungsgatan 2, fd Kyllabbet Seminarier: Per Frankelius, Julia Rosqvist, Birgitta Bäckman. Fri entré. Info och anmälan till KFV Marknadsföring, april Katrineholmsgalan Safiren, Katrineholm april International Street Market Centrum, Katrineholm 4 maj kl Öppet hus inom kommunen 3 juni kl Information från Skatteverket Näringslivscentrum Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling Samhällsbyggnadsförvaltningen är en ny förvaltning fr o m 1 januari Syftet med den nya för valtningen är att samla resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. Förvaltningen består av före detta Stadsarkitektkontoret, Miljöförvaltningen, Näringsliv och Tillväxt samt delar av Service- och teknikförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen finns idag samlat på Trädgårdsgatan 1, AVA huset. Där finns också Näringslivscentrums aktörer; Nyföretagarcentrum, Almi, Coompanion, Katec och LiUkontaktsekretariat. LARS HÅGBRANDT FÖRV.CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Tel , Lars-Erik Sandhgren Avdelningschef , CARINA LLOYD FÖRETAGSLOTS/ NÄRINGSLIVSUTVECKLARE Tel , BJÖRN WINNBERG PERSSON MARK- OCH EXPLOATERINGSCHEF Tel , LEIF ÖSKOG NÄRINGSLIVSUTVECKLARE Tel , ROGER ANDERSSON PROJEKTLEDARE FÖR KATRINEHOLMS LOGISTIKCENTRUM Tel , LENA ÖRNFJÄRD-BERG ADMINISTRATÖR Tel , Catharina Marklund EU samordnare Tel Kontakt: Läs mer om Näringslivscentrum på Här finner du också tidigare Näringslivsnytt. Produktion: KFV Marknadsföring Här hittar du oss på Facebook: foretagslotsen