Näringslivsnytt 01. Kompetens viktig konkurrensfråga. Succé för första Morgonsoffan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivsnytt 01. Kompetens viktig konkurrensfråga. Succé för första Morgonsoffan"

Transkript

1 Näringslivsnytt 01 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2013 Kompetens viktig konkurrensfråga Kompetensförsörjning är en viktig framtidsfråga för de lokala företagen. Kommunen tillsammans med Katrineholms tillverkningsindustri har startat Katrineholms Tekniska College. Utbildningen är anpassad efter den lokala industrins behov, men är också ett sätt att motivera ungdomar att ta nästa steg vidare till högskolorna. Företagen har svårt att rekrytera till högre ingenjörstjänster. Här råder en brist i hela Sverige och för ungdomar som vill satsa på framtiden finns här spännande möjligheter. Fler exempel på bra lokala branschinriktade utbildningar är nystartade Glasskolan, PVF Plåt- & VentForum och IUC. De utbildar hundratals elever och försörjer hela Sverige med yrkes- och branschfolk. Det är viktigt att ungdomar har förebilder när det gäller företag som de funderar på som framtida arbetsställe. Vi har en idé som vi arbetar på ihop med bl a Ericsson, om att skapa kluster enligt ett Science Park-tänkande. Det ska stimulera ungdomarna att satsa på utbildning för att sedan kunna jobba på hemmaplan. Bra skolor med hög nivå är därför viktiga för att företag ska vilja etablera sig i Katrineholm. Kommunen har haft en träff med Landstinget, V:a Sörmlands Näringsliv, Företagarna, Svensk handel och SKF där vi diskuterade framtidens kompetensförsörjning. Ett samarbete som kan göra det lättare att hitta jobb åt medflyttande när personal med rätt kompetensnivå ska rekryteras. Gruppen ska fortsätta träffas ett par gånger per år. Vi arbetar för att få fler företag till Katrineholm för att skapa arbetstillfällen. Vi behöver både de som inte kräver så mycket utbildning av sina anställda, men också företag som har en höga krav på kompetensnivå. LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Succé för första Morgonsoffan 170 personer kom till premiären den 1 februari på Lokstallarna i Katrineholm! Programledare Julia Rosqvist höll professionellt intervjuer av gäster, nyhetsinslag, trissdragning m.m Huvudgäst var Jens Spendrup, ordf i Företagarna och tidigare VD för Spendrups. Jens bjöd på samtal om betydelsen av näringslivsklimatet i kommunerna och vikten av att stimulera företagandet varvat med tips på hur man lagar pannkaka på öl och häller upp ölen för att få ut det bästa av den. Programledare Julia Rosqvist höll professionellt i programledarskapet med intervjuer av gäster, nyhetsinslag, trissdragning m.m. Nästa Morgonsoffa är den 1 mars på Båsenberga Konferens i Vingåker. Jens Spendrup var gäst i morgonsoffan. Här tillsammans med programledaren Julia Rosqvist. Foto: Carina Lloyd.

2 Anne-Marie Qvarfort är Generaldirektör för IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Från huvudkontoret i Katrineholm arbetar hon och hennes ledningsgrupp hårt för att rekrytera rätt personal och hålla en hög kompetensnivå. IAF myndighet med krav på kompetens Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, förkortat IAF, är den enda statliga myndigheten med huvudkontor i Katrineholm. IAF lyder under regeringen och uppdraget är i första hand att ha tillsyn över att arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen följer juridiskt bindande regler om arbetslöshetsförsäkringen. I Katrineholm har man funnits sedan myndigheten bildades Det är lätt att tro att i dessa tider med hög arbetslöshet får myndigheten mer än vanligt att göra, men Generaldirektör Ann-Marie Qvarfort ser inte saken på det sättet. I grunden har vi inte mer arbete, vi har vårt uppdrag från regeringen. Däremot kan karaktären på uppdragen skilja beroende på hur arbetsmarknadsläget är. De som behöver sin arbetslöshetsersättning ska snabbt få den. Vi ska som tillsynsmyndighet se till att utbetalningarna sker på ett rättssäkert sätt. För vår del kan det också bli andra arbetsuppgifter om regeringen genomför reformer och vill att vi följer upp dem. Här ska vi stötta med analyser. Arbetet kan förändras genom ökat intresse från media, myndigheten får ett stort tryck på uppgifter. Det innebär dock inte att IAF får större resurser. Vi har ett fast ekonomiskt anslag från regeringen och får prioritera inom de ramar vi har, säger Anne-Marie Qvarfort. Hög kompetensnivå IAF har i dag 65 anställda och det är en utmanande ledningsfråga att hålla en hög kompetensnivå. I Katrineholm finns ett 50-tal medarbetare kommer från Katrineholm och i övrigt sker inpendling från Norrköping, Eskilstuna och Flen. Vid starten för snart tio år sedan var det många som pendlade från Stockholm, i dag är de 4 5 stycken. Anne-Marie Qvarfort är själv en av dem. Utöver de som jobbar i Katrineholm finns ett Stockholmskontor med tio fasta arbetsplatser. En del arbetsuppgifter är på hög nationell nivå och kontoret i Stockholm är viktigt för att kunna balansera kompetensförsörjningen inom organisationen. I huvudstaden finns ett bredare utbud av den spetskompetens som eftersöks. Kontoret i Stockholm ger oss också möjlighet till en bas för de medarbetare som spenderar arbetsdagar i Stockholm för att besöka A-kassorna och Arbetsförmedlingen, som har sina huvudkontor där, säger Anne-Marie Qvarfort. Med arbetsuppgiften att granska andra myndig heter följer att med- Fortsättning nästa sida >>>

3 <<< Fortsättning från föregående sida arbetarna är mycket ute och reser. Av praktiska skäl kan inläsning för de uppgifterna ske hemma och för att underlätta kontakterna med Stockholmskontoret jobbar man med videokonferenser. Flexibiliteten är stor, men i första hand utgår arbetet från huvudkontoret i Katrineholm. Det kräver en noggrann verksamhetsplanering och ledningsgruppen lägger en tydlig struktur för hur arbetet ska genomföras. Ofta jobbar man i team som löser de olika uppgifterna. Förtjänst och skicklighet Som statlig myndighet måste IAF prioritera kompetens vid rekryteringar och därför är det inte någon extra fördel att man redan bor i Katrineholm. Förtjänst och skicklighet är vad som gäller. IAF står relativt ensamma med den här typen av arbetsuppgifter i Katrineholm och här ser Anne-Marie Qvarfort ett dilemma för Katrineholm och IAF: Här finns ingen högskola eller andra centrala statliga myndigheter att rekrytera ifrån, och jag tycker det är synd att inte Katrineholmsungdomar ser möjligheten att studera ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap på högskola för att sedan söka jobb på hemmaplan när efterfrågan finns. IAF har sin kompetensförsörjningsstrategi och för dem precis som för andra företag och organisationer är det ett plus med balanserad personalomsättning och därför är det bra om man är etablerad på orten. Vi har inga problem att rekrytera nyutexaminerad personal från högskolan men svårare att hitta de som är seniorer, har jobbat på andra myndigheter och fått den erfarenhet det innebär. Ett argument för IAF att få personal att bosätta sig i Katrineholm är det faktum att det är Nu står vi själva för analysen av vilken kompetens vi behöver, sedan kan vi ta hjälp när det gäller urvalet bland de sökande. Anne-Marie Qvarfort om hur IAF arbetar med rekrytering av personal. lättare att leva här än i storstaden. Billigare boende, närmare till skolor och dagis och en allmänt bättre livsmiljö ska locka personer med spetskompetens att söka sig till IAF och bosätta sig här. Ofta lever dock den som har hög utbildning tillsammans med någon med samma utbildningsnivå, och som motvikt finns därför också svårigheten att hitta arbete till den andra familjepartnern. Olika yrkeskategorier I första hand efterfrågar IAF högskoleutbildade jurister, statistiker, nationalekonomer och samhällsvetare. För all personal som anställs satsas också resurser på att introduktion och grundutbildning av det regelverk som styr ett statligt verk och arbetslöshetsförsäkringen. Vi är A-kassornas motsvarighet till vad Bolagsverket är för företagen, jämför Anne-Marie Qvarfort. Vi tar också fram underlag för regeringen i EU-frågor och då är det bra om man har goda språkkunskaper och internationell erfarenhet. Ett exempel på detta är arbetet tillsammans med kroatiska myndigheter i samband med Kroatiens inträde i EU. Vissa arbetsområden inom IAF är outsourcade, exempelvis IT-driften. I och med att IAF ansvarar för... bra möjlighet till kvalificerade arbetsuppgifter för de som studerat på högskolenivå... Anne-Marie Qvarfort om vad IAF tillför Katrineholms arbetsmarknad. stora och viktiga databaser måste man inom det här området ha en hög beställarkompetens så även här ställs stora krav på den egna organisationen. Hur hittar IAF då sin personal? Vi har testat att upphandla rekryteringsfirmor, men det var mindre lyckat eftersom de inte hade tillräcklig kunskap om vår verksamhet, säger Anne-Marie Qvarfort. Nu står vi själva för analysen av vilken kompetens vi behöver, sedan kan vi ta hjälp när det gäller urvalet bland de sökande. Påverka intressanta personer När det gäller headhunting så försöker man via nätverk och kontakter påverka speciellt intressanta personer att söka de tjänster som utlysts. IAF försöker också ta vara på våra sommarpraktikanter och erbjuda dem som visat framfötterna en plats i organisationen. Vårt förhållningssätt är att vi vill vara en attraktiv arbetsplats med bra sammanhållning och stor kunskapsöverföring mellan medarbetarna. Vi arrangerar temaseminarier där vi själva bjuder in folk från andra myndigheter för att underhålla vår kompetensnivå. Här underlättar närheten till t ex Norrköping där det finns fler statliga myndigheter. Som en passning till kommunen avslutar Anne-Marie Qvarfort med att påpeka det viktiga med att IAF lyfts fram när Katrineholm marknadsför sig som en boendeoch etableringsort. Vi erbjuder en bra möjlighet till kvalificerade arbetsuppgifter för de som studerat på högskolenivå, vill bo och leva med närhet till naturen men ändå ha nära till vad storstaden har att erbjuda.

4 Från invigningen av Glasskolans nya lokaler på Fredsgatan i oktober Foto: Mikael Ödesjö Branscherna satsar på utbildning i Katrineholm När Glasbranschföreningen beslutade att driva branschutbildningarna i egen regi valde man Katrineholm som plats för placeringen av sitt nya utbildningscentrum. Tillgängligheten var en avgörande faktor. Två stambanor som möts gör det lätt att ta sig hit från såväl Stockholm som Göteborg och Malmö, förklarar Joakim Länder som ansvarar för grundutbildningarna på Glasbranschföreningen. Tidigare låg utbildningarna i Växjö och sköttes av ett systerbolag till föreningen, men nu driver man dem i egen regi. Glasbranschen har många olika verksamhetsområden och Glasskolan har utbildning för branschens olika delar som exempelvis bilglas, konstinramning, mg-montörer i fasadbranschen och glasmästeritekniker. Glas som byggnadsmaterial blir allt vanligare och från branschen ser man mycket ljust på framtiden. Vi räknar med att det är ca glasmästare som vidareutbildar sig med en två dagars utbildning på skolan Sedan har vi yrkesprov och lärlingsvecka med ett tiotal elever under året, säger Joakim Länder. I och med att vi nu driver verksamheten i egen regi vill vi skapa ännu fler utbildningar och kurser Installatörsutbildningar på IUC Installatörernas Utbildningscentrum IUC anordnar branschutbildningar inom VVS, ventilation, kyla, styroch reglerteknik, energi och el. Ingenjörs- och teknikerutbildningar inom Yrkeshögskolan omfattar studenter i Katrineholm, flest när klasser överlappar under del av höstterminen. IUC har här totalt 500 ele ver om man även räknar in Stockholm, Göteborg och Malmö. När det gäller lärlingsutbildningar passerar 180 elever IUC i Katrineholm varje år. Cirka 700 elever per år genomgår branschprov VVS, varav cirka hälften i Katrineholm. IUC anordnar också företagskurser med ett stort antal kursdagar för yrkesverksamma, de flesta i Katrineholm. Utbildning för plåtslagare I Katrineholm driver PVF Plåt & Vent Forum AB, ett företag för plåtslageri- och ventilationsbranschen, PVF Teknikcentrum, plåtslageribranschens egen skola och centrum för kompetensutveckling. Varje år tar PVF Teknikcentrum emot över 300 elever från såväl gymnasiet som yrkeslivet. Här kan de vidareutbilda sig inom olika områden både som byggnads- och ventilationsplåtslagare. Campusveckan 2013 Campusveckan mars 2013, på Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet Campus Norrköping är ett samarbete mellan gymnasieskolor och Linköpings universitet. Under en vecka får ett drygt 80-tal gymnasieelever från KTC, Katrineholms Tekniska College, vara med och läsa på samma villkor som en student på universitetet, samtidigt som de får bekanta sig med studenter på Campus och med universitetsmiljön. Deltagande elever kommer från olika gymnasieskolor och läser i två olika grupper (en grupp i Logistik och en grupp i Solceller) alltefter skolornas och elevernas egna önskemål. Det de lär sig under veckan passar bra in på kurserna på gymnasiet (Fysik B för Solceller, Teknikutveckling och företagande för Logistik) och bedöms utifrån gymnasiekriterier. Undervisningen består av schemalagda föreläsningar och laborationer måndag till fredag kl , med avbrott för fika och lunch. Respektive gymnasieskola ansvarar för resorna till och från universitetet samt lunch. Under veckan får de deltagande eleverna också träffa studenter och torsdag 14 mars får de under lunchen bekanta sig med studenter från olika utbildningar på campus Norrköping. Emma Hanson LIU kontaktsekretariat

5 Förlängning av järnvägsspår under Vasabron Godståg blir allt längre, upp till 750 meter är inte ovanligt. Därför behöver terminalerna vid Katrineholms Logistikcentrum längre spår när de ska ta emot godståg och koppla samman avgående. Mille Panic är verksamhetsledare för KomTek i Katrineholm. Foto: Carina Andersson. Nu startar KomTek i Katrineholm sin verksamhet KomTek är en kommunal teknikoch designskola som erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar med inriktningen teknik och entreprenörskap. Kurserna inom KomTek kan handla om konstruktion, elektronik, design, robotprogrammering eller entreprenörskap. Här kan barn och unga gå på fritidsverksamhet, likt den kommunala kulturskolan, fast med teknik. Kom- Tek tar också emot skolklasser samt åker ut till skolorna under skoltid. Under loven ordnas speciella kurser, till exempel påsklovs- och sommarkurser. KomTek vill stimulera och öka intresset för teknik bland barn och unga, öka samarbetet med Ett stort grattis till Jan och Christin Larsson, Abbotsnäs säteri Katrineholm som har utsetts till Årets nötleverantör 2012! Vinnaren utses bland SLS Scan AB:s inköpsavdelning, kontraktsleverantörer. I motiveringen framgår bl a Abbotsnäs har gamla anor av tjurproduktion med både näringslivet samt skapa en röd tråd för teknik och entreprenörskap från grundskola till gymnasieskola. Syftet med KomTek är att rekrytera framtidens tekniker, ingenjörer och entreprenörer. KomTek Katrineholm startar under vårterminen Vi kommer att erbjuda följande kurser under våren: Tekniklek Lego WeDo NXT Robot 4 D Frame med mera... Vill du veta mer om KomTek? Kontakta i så fall verksamhetsledaren Mille Panic på telefonnr , Du kan också läsa mer på webben: www. katrineholm.se/komtek Abbotsnäs säteri Årets leverantör av nötkött köttras och mjölkras. Tjurarna från Abbotsnäs håller alltid bra kvalitet och leveranserna anpassas efter Scans och marknadens önskemål. Jan och Christin är noga med att djuren har det bra och är alltid öppna för att visa upp stallar och djur för allmänheten. Scan är stolta att ha dem som leverantörer Trafikverket förlänger nu ett järnvägsspår ytterligare 250 meter från Katrineholms Logistikcentrum, under Vasabron och längs med parkeringen på Fabriksgatan. Det innebär att det byggs en tågtunnel under Vasabron vilket kommer att påverka trafiken avsevärt inom kort. Den östra delen av bron stängs av den 4 mars och den västra delen blir då dubbelriktad. Den 21 mars till den 13 maj blir bron helt avstängd och trafiken leds om. Motorfordon hänvisas till Mejerigatan och gående och cyklister hänvisas till tunneln under spåren vid Centralstationen. Mer information finns på Privat/Projekt/Sodermanland/ Forlangning-av-spar-vid-Katrineholms-logistikcentrum/ Tommy Blomqvist Byggledare Investering Öst/SThlm Mälardalen, Sörmländska kvinnor är företagsamma Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsamheten i landets alla län och kommuner. Antalet företagsamma kvinnor har ökat snabbast i Katrineholm där tillväxttakten uppmättes till 3,6 procent för 2012.

6 Aktuella utbildningar Framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov Onsdag 13 mars, kl på Safiren i Katrineholm Kl har Viadidakt i samverkan med Regionförbundet Sörmland ett seminarium om Sörmland 2030 En arbetsmarknads- och utbildningsprognos. Kl är det två panelsamtal på temat Framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov. I panelerna kommer bl.a. Liselott Hagberg, Viking Jonsson, Karl-Petter Thorwaldsson att medverka. Mer information och anmälan på vår mässwebb: Adobe Illustrator grundkurs 3 fredagar I Vingåker med start 12 april, kl Skapa vektoriserade affischer, illustrationer och logotyper. Pris: kr exkl. moms. Mer information och ansökan: tool/public/publicviewcourse. aspx?publiccourseid=54265a0d-04ce- 4e63-baff-86acea78de6c Kalendarium: Excel grundkurs 3 tillfällen i Katrineholm med start 20 april, kl Skapa kalkyler med tal och text. Beräkningar och formler. Redigera och infoga kolumner och rader. Flytta och kopiera. Olika räkningsmetoder (skrivmetod och pekmetoden). Autofyll och autosumma. Relativa och absoluta cellreferenser. Formateringsverktygsfältet. Diagram. Mer information och ansökan: tool/public/publicviewcourse. aspx?publiccourseid=dc48a27b-6bca- 4ced-b34e-5ecdb9169aab Excel fortsättning 3 tillfällen i Katrineholm med start 20 april, kl Utbildningen vänder sig till dig som har grunderna i kalkylprogrammet Excel och nu vill jobba mer effektivt och utnyttja mer av programmets resurser. Repetition av grunderna. Diagram och grafik, urvals- och pivottabell. Mer information och ansökan: tool/public/publicviewcourse. aspx?publiccourseid=10c6be93-1a55-418a f52f7c07ba5 27 feb till 27mars Bokföring & redovisning, 5 tillf. Näringslivscentrum 28 feb kl Information från Skatteverket Näringslivscentrum 1 mars kl Morgonsoffan Båsenberga, Vingåker 3 mars till 12 juni Bokföring & redovisning, 5 tillf. Näringslivscentrum 12 mars kl Utbildning & rekryteringsmässa Safiren, Katrinholm 13 mars kl Framtidens arbetsmarknad Safiren, Katrineholm och kompetensbehov 5 april kl Morgonsoffan Lokstallarna, Katrineholm 19 april kl Expo t, företagsmässa Kungsgatan 2, fd Kyllabbet 20 april Katrineholmsgalan Safiren, Katrineholm april International Street Market Centrum, Katrineholm 3 juni kl Information från Skatteverket Näringslivscentrum Bokföring och Redovisning för nyföretagare Fem tillfällen. Du tar med din dator med bokföringsprogram och verkliga affärshändelser, vi bokför samt gör avstämningar. Kurs 1 27 feb mar mar mar mar Kurs 2 15 maj maj maj juni juni Utbildare: Anders Eriksson Plats: NyföretagarCentrum Trädgårdsgatan 1 (AVA-Huset) Pris: 1 495:- exkl moms Anmälan: sker till anne. eller Skatteverket har informationskvällar Skatteverket har information för dig som har startat företag och vill veta mera kring regler. På denna träff går vi bland annat igenom avdragsregler för ditt företag samt hur du redovisar moms och hur din skatt betalas. Datum: 28 februari och 3 juni Plats: Näringslivscentrum, Trädgårdsgatan 1 Katrineholm Tid: Kl Anmälan: via se och länken företagare-informationskvällar

7 Katrineholm på plats i Holland Katrineholms kommun deltog tillsammans med Landstinget och Arbetsförmedlingen på emigrationsmässan Emigration Expo i Holland 9 10 februari. Mässan besöktes av ca besökare under två dagar. Besökare är de som är intresserade av att flytta eller se vad som erbjuds i andra europeiska länder. Kommunen har tagit emot uppgifter om utbildning, kompetens och behov av barnomsorg eller dylikt och kommer nu att matcha de som anmält sig med lokala företag. Landstinget som har stort behov av läkare och sjuksköterskor har fått intresseanmälningar från både läkare och sjuksköterskor. Ett 60 tal EU-information Efter månader av förhandlingar kunde medlemsländernas ledare i Europeiska rådet den 8 februari slutligen presentera en enad ståndpunkt kring långtidsbudgeten för Förhandlingarna har tidigare fått avbrytas, eftersom parterna stod för långt ifrån varandra. Förslaget innebär att man för första gången lägger fram en budget som är mindre än den föregående, vilket står i stark kontrast mot Europaparlamentets krav på en tillväxtfrämjande budget för investeringar och nya jobb. Men rådets uppgörelse är bara ett första steg mot en slutlig långtidsbudget, eller flerårig budgetram som den också kallas. Innan budgeten kan träda i kraft måste den godkännas också av parlamentet, och ledamöterna har uttryckt oro över att det nu liggande förslaget inte är tillräckligt ambitiöst. Direkt efter det att uppgörelsen presenterats gick de fyra största politiska grupperna ut med ett gemensamt pressmeddelande, där man slog fast att det inte är säkert att parlamentet kommer att stödja Katrineholm delade monter med landstinget och Arbetsförmedlingen vi emigrationsmässan i Utrecht, Holland. Foto: Catharina Marklund intresseanmälningar mottogs i Katrineholmsmontern som nu kommer att tas om hand av respektive aktör. Lars-Erik Sandhgren avdelningschef Näringsliv och samhällsutveckling budgetförslaget i sin nuvarande form. Parlamentet har hela tiden gjort klart att man vill se en robust budget som tacklar krisen genom investeringar för tillväxt och fler jobb. Parlamentet stödde kommissionens ursprungliga förslag om en budget på totalt 1033 miljarder euro, vilket är 73 miljarder mer än rådets uppgörelse som landar på 960 miljarder euro. Ledamöterna har också betonat betydelsen av att EU får mer egna resurser, alltså inkomster som unionen får in direkt, oberoende av medlemsländernas EU-avgifter. Parlamentet kommer att analysera siffrorna i detalj innan de tar beslut om huruvida man ska ge sitt bifall eller inte. Långtidsbudgeten utgör ramverket för EU:s utgifter under de kommande sju åren, område för område. Den är alltså avgörande för hur EU:s politik kommer att utvecklas under en lång tid framöver, men att sätta sig in i frågan är inte alltid det lättaste. För mer info: ec.europa.eu/sverige/index_sv.htm Catharina Marklund EU Controller Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling Samhällsbyggnadsförvaltningen är en ny förvaltning fr o m 1 januari Syftet med den nya för valtningen är att samla resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. Förvaltningen består av före detta Stadsarkitektkontoret, Miljöförvaltningen, Näringsliv och Tillväxt samt delar av Service- och teknikförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen finns idag samlat på Trädgårdsgatan 1, AVA huset. Där finns också Näringslivscentrums aktörer; Nyföretagarcentrum, Almi, Coompanion, Katec och LiUkontaktsekretariat. LARS HÅGBRANDT FÖRV.CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Tel , Lars-Erik Sandhgren Avdelningschef , CARINA LLOYD FÖRETAGSLOTS/ NÄRINGSLIVSUTVECKLARE Tel , BJÖRN WINNBERG PERSSON MARK- OCH EXPLOATERINGSCHEF Tel , LEIF ÖSKOG NÄRINGSLIVSUTVECKLARE Tel , ROGER ANDERSSON PROJEKTLEDARE FÖR KATRINEHOLMS LOGISTIKCENTRUM Tel , LENA ÖRNFJÄRD-BERG ADMINISTRATÖR Tel , Catharina Marklund EU samordnare Tel Kontakt: Läs mer om Näringslivscentrum på Här finner du också tidigare Näringslivsnytt. Produktion: KFV Marknadsföring Här hittar du oss på Facebook: foretagslotsen

09 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 9 NOVEMBER

09 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 9 NOVEMBER Näringslivsnytt 09 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 9 NOVEMBER 2011 Tio år med Katrineholms näringslivsutveckling I förra numret konstaterade jag att läget är bra, både vad gäller tid och plats.

Läs mer

Näringslivsnytt 08. På rätt väg. Biltema etablerar sig i Katrineholm LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 08. På rätt väg. Biltema etablerar sig i Katrineholm LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 08 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 Okt 2012 På rätt väg Det har nu gått sex månader sedan näringslivet och kommunen skrev under sjupunktsprogrammet

Läs mer

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013 Näringslivsnytt 02 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013 Aktivt arbete för företagsetableringar Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag från

Läs mer

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 07 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2013 Utvecklad handel i Katrineholm Det går bra för Katrineholms handel. Detaljhandeln ökade sin

Läs mer

Susanne Staf HyresHuset/Ydewalls Affärsbyrå Årets Företagare

Susanne Staf HyresHuset/Ydewalls Affärsbyrå Årets Företagare Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2016 Susanne Staf HyresHuset/Ydewalls Affärsbyrå Årets Företagare Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2012

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2012 Näringslivsnytt 02 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2012 Framtidens entreprenörer visar upp sig redan i dag Jag fick äran att delta i juryn som utsåg

Läs mer

Långtidsarbetslösa får nya möjligheter hos Jobbex Ung Företagsamhet inkörsporten till eget företagande för många ungdomar

Långtidsarbetslösa får nya möjligheter hos Jobbex Ung Företagsamhet inkörsporten till eget företagande för många ungdomar Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 9 November 2014 Långtidsarbetslösa får nya möjligheter hos Jobbex Ung Företagsamhet inkörsporten till eget företagande

Läs mer

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb?

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Nyheter från, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2015 Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Näringslivsnytt ges ut av, Näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År Näringslivsnytt 10 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 10 Dec 2012 Glädjande topplacering på tillväxt-lista Vi närmar oss slutet av året. Inför summeringen

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 15 oktober 2015 på Missionskyrkan i Linköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

10 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 10 DECEMBER

10 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 10 DECEMBER Näringslivsnytt 10 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 10 DECEMBER 2012 En spännande framtid tar sin början Det är med glädje och en spänd förväntan som jag nu tar mig an uppgiften som chef över

Läs mer

Näringslivsnytt 08. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 Okt 2013

Näringslivsnytt 08. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 Okt 2013 Näringslivsnytt 08 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 Okt 2013 Vi har bra företagare i Katrineholm Undersökningen Årets Företagar kommun visar att Katrineholms

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014

HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014 HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014 STOR BRIST PÅ HÖGSKOLEUTBILDADE YRKESGRUPPER ANTAL LEDIGA JOBB I EKONOMIN 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 15 oktober 2015 på Missionskyrkan i Linköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2012

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2012 Näringslivsnytt 04 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2012 Samverkan skapar framtidens Katrineholm Just nu pågår ett antal projekt som syftar till att

Läs mer

Näringslivsnytt 01. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2014. Duktiga företagare på vår landsbygd

Näringslivsnytt 01. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2014. Duktiga företagare på vår landsbygd Näringslivsnytt 01 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2014 Duktiga företagare på vår landsbygd För en levande landsbygd är företagandet en central fråga.

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Näringslivsnytt 03. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2013

Näringslivsnytt 03. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2013 Näringslivsnytt 03 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2013 Ett fungerande nätverk är viktigt för företagare Att vara företagare kan vara en ensam

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Näringslivsnytt 01. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Februari 2012

Näringslivsnytt 01. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Februari 2012 Näringslivsnytt 01 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Februari 2012 Samverkan är ledordet I mörka vintermånader möts vi av dystra besked från våra större

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Nu sätts spaden i jorden på Logistikcentrum Företagshotell en bra lösning för ensamma företagare

Nu sätts spaden i jorden på Logistikcentrum Företagshotell en bra lösning för ensamma företagare Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2015 Nu sätts spaden i jorden på Logistikcentrum Företagshotell en bra lösning för ensamma företagare Näringslivsnytt

Läs mer

Näringslivsnytt 10. Bra driv hos Katrineholmsföretagen. Mitt Katrineholm LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 10. Bra driv hos Katrineholmsföretagen. Mitt Katrineholm LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 10 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 10 Dec 2013 Bra driv hos Katrineholmsföretagen Året går mot sitt slut och det är sammanfattningens årstid.

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Vårt arbete börjar hos företagen. Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och intäkter till Eskilstuna.

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Ny beläggning på Logistikcentrums norra terminal

Ny beläggning på Logistikcentrums norra terminal Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 Oktober 2014 Ny beläggning på Logistikcentrums norra terminal Bitarna föll på plats för Ljungberg Fritzoe En mötesplats

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Snilleblixtarna i Sverige

Snilleblixtarna i Sverige Snilleblixtinformation Bakgrund Snilleblixtarna i Sverige är en ideell förening som bildades våren 2006. Syftet med föreningen är att sprida Snilleblixtkonceptet till så många grundskolor som möjligt runt

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland.

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. Vi stödjer våra kunder genom hela projektet från förstudie till besiktning. Vår styrka är bygg- och projektledning

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Näringslivsnytt 07. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2012

Näringslivsnytt 07. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2012 Näringslivsnytt 07 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2012 Att skapa något av en egen idé Det finns olika vägar att gå för den som vill bli egen företagare.

Läs mer

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2013

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2013 Näringslivsnytt 04 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2013 Företagen viktiga för landsbygdsutveckling Urbaniseringen är stark. Inte bara i den värld

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 11 november 2014 på Campus Norrköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till förändringar!

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Näringslivspolicy för Hällefors kommun

Näringslivspolicy för Hällefors kommun Näringslivspolicy för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1. Syfte...2 2. Målsättning...2 2.1 Differentierat näringsliv.2 2.2 Stödja, utveckla och stimulera entreprenörsanda..3 2.3 Marknadsföring.3 2.4 Erbjuda

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 6 AV 8 OKTOBER

NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 6 AV 8 OKTOBER Näringslivsnytt 06 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 6 AV 8 OKTOBER 2010 Från idé till färdig produkt I detta nummer av Näringslivsnytt har vi träffat Cecilia Olsson, områdeschef på Furulidens

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet

Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 10 December 2014 Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet i Katrineholm Näringslivsnytt ges

Läs mer

Styrelsemöte 2013-03-25

Styrelsemöte 2013-03-25 Protokoll fört vid Styrelsemöte 2013-03-25 Plats: Närvarande: Ericsson, Datalinjen 3, Linköping. Per Ola Post, Michael Kamdem, Fredrik Thörnell, Erik Hallbäck, Sonia Sangari, Fariba Hashemi Bani, Linnea

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1

Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1 Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1 (onsdagen den 4/12 kl 13:00-16:00) Tid: ca 3 timmar Pris: 495:- inklusive fika Innehåll: Föreläsning på engelska om kommunikation med fokus på interkulturell

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Södertälje Business Days 16 17 feb 2011. Plats: Campus Telge

Södertälje Business Days 16 17 feb 2011. Plats: Campus Telge Södertälje Business Days 16 17 feb 2011. Södertälje Business Days är två dagar då studenter, företagare och entreprenörer möts. Erfarenheter byts, affärskontakter knyts och arbetsgivare möter framtida

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Samverkan utan gränser

Samverkan utan gränser Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 September 2014 Samverkan utan gränser Aktiviteter för innovation & entreprenörskap De valde att fortsätta arbeta efter

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Företagens behov av teknikkompetens Rekryteringsläge 2000-talet 100.000 De stora barnkullarna från mitten av 40-talet matchas inte av de unga som kommer ut i arbetslivet 52-65 åringar som går i pension

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 9 November 2015. Ömsesidigt kunskapsutbyte

Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 9 November 2015. Ömsesidigt kunskapsutbyte Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 9 November 2015 Ömsesidigt kunskapsutbyte Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik 2017

Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik 2017 Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik 2017 Varmt välkommen till årets innovationskurs! Kursen ges av Medtech4Health och syftar till att öka kunskapen om innovations- och entreprenörskapsprocessen

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2015-02-16 1 (60) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset Vingåker, måndagen den 16 februari 2015, kl.08:30-10:20 Timo Granetin, ordförande Roger

Läs mer

Strategidokumentet fastställdes vid Jobbkommissionens sammanträde den 14 oktober 2011.

Strategidokumentet fastställdes vid Jobbkommissionens sammanträde den 14 oktober 2011. Strategidokument 2011-10-24 Jobbkommissionen strategidokument Diarienummer KS-626/2011 Strategidokumentet fastställdes vid Jobbkommissionens sammanträde den 14 oktober 2011. Om strategidokumentet Jobbkommissionen

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Näringslivsnytt 05. Vi önskar alla en trevlig sommar! Mitt sommarjobb påverkade valet av yrkesutbildning LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 05. Vi önskar alla en trevlig sommar! Mitt sommarjobb påverkade valet av yrkesutbildning LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 05 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2014 Mitt sommarjobb påverkade valet av yrkesutbildning Sommarjobb är för många ungdomar ingången

Läs mer