Näringslivsnytt 01. Kompetens viktig konkurrensfråga. Succé för första Morgonsoffan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivsnytt 01. Kompetens viktig konkurrensfråga. Succé för första Morgonsoffan"

Transkript

1 Näringslivsnytt 01 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2013 Kompetens viktig konkurrensfråga Kompetensförsörjning är en viktig framtidsfråga för de lokala företagen. Kommunen tillsammans med Katrineholms tillverkningsindustri har startat Katrineholms Tekniska College. Utbildningen är anpassad efter den lokala industrins behov, men är också ett sätt att motivera ungdomar att ta nästa steg vidare till högskolorna. Företagen har svårt att rekrytera till högre ingenjörstjänster. Här råder en brist i hela Sverige och för ungdomar som vill satsa på framtiden finns här spännande möjligheter. Fler exempel på bra lokala branschinriktade utbildningar är nystartade Glasskolan, PVF Plåt- & VentForum och IUC. De utbildar hundratals elever och försörjer hela Sverige med yrkes- och branschfolk. Det är viktigt att ungdomar har förebilder när det gäller företag som de funderar på som framtida arbetsställe. Vi har en idé som vi arbetar på ihop med bl a Ericsson, om att skapa kluster enligt ett Science Park-tänkande. Det ska stimulera ungdomarna att satsa på utbildning för att sedan kunna jobba på hemmaplan. Bra skolor med hög nivå är därför viktiga för att företag ska vilja etablera sig i Katrineholm. Kommunen har haft en träff med Landstinget, V:a Sörmlands Näringsliv, Företagarna, Svensk handel och SKF där vi diskuterade framtidens kompetensförsörjning. Ett samarbete som kan göra det lättare att hitta jobb åt medflyttande när personal med rätt kompetensnivå ska rekryteras. Gruppen ska fortsätta träffas ett par gånger per år. Vi arbetar för att få fler företag till Katrineholm för att skapa arbetstillfällen. Vi behöver både de som inte kräver så mycket utbildning av sina anställda, men också företag som har en höga krav på kompetensnivå. LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Succé för första Morgonsoffan 170 personer kom till premiären den 1 februari på Lokstallarna i Katrineholm! Programledare Julia Rosqvist höll professionellt intervjuer av gäster, nyhetsinslag, trissdragning m.m Huvudgäst var Jens Spendrup, ordf i Företagarna och tidigare VD för Spendrups. Jens bjöd på samtal om betydelsen av näringslivsklimatet i kommunerna och vikten av att stimulera företagandet varvat med tips på hur man lagar pannkaka på öl och häller upp ölen för att få ut det bästa av den. Programledare Julia Rosqvist höll professionellt i programledarskapet med intervjuer av gäster, nyhetsinslag, trissdragning m.m. Nästa Morgonsoffa är den 1 mars på Båsenberga Konferens i Vingåker. Jens Spendrup var gäst i morgonsoffan. Här tillsammans med programledaren Julia Rosqvist. Foto: Carina Lloyd.

2 Anne-Marie Qvarfort är Generaldirektör för IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Från huvudkontoret i Katrineholm arbetar hon och hennes ledningsgrupp hårt för att rekrytera rätt personal och hålla en hög kompetensnivå. IAF myndighet med krav på kompetens Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, förkortat IAF, är den enda statliga myndigheten med huvudkontor i Katrineholm. IAF lyder under regeringen och uppdraget är i första hand att ha tillsyn över att arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen följer juridiskt bindande regler om arbetslöshetsförsäkringen. I Katrineholm har man funnits sedan myndigheten bildades Det är lätt att tro att i dessa tider med hög arbetslöshet får myndigheten mer än vanligt att göra, men Generaldirektör Ann-Marie Qvarfort ser inte saken på det sättet. I grunden har vi inte mer arbete, vi har vårt uppdrag från regeringen. Däremot kan karaktären på uppdragen skilja beroende på hur arbetsmarknadsläget är. De som behöver sin arbetslöshetsersättning ska snabbt få den. Vi ska som tillsynsmyndighet se till att utbetalningarna sker på ett rättssäkert sätt. För vår del kan det också bli andra arbetsuppgifter om regeringen genomför reformer och vill att vi följer upp dem. Här ska vi stötta med analyser. Arbetet kan förändras genom ökat intresse från media, myndigheten får ett stort tryck på uppgifter. Det innebär dock inte att IAF får större resurser. Vi har ett fast ekonomiskt anslag från regeringen och får prioritera inom de ramar vi har, säger Anne-Marie Qvarfort. Hög kompetensnivå IAF har i dag 65 anställda och det är en utmanande ledningsfråga att hålla en hög kompetensnivå. I Katrineholm finns ett 50-tal medarbetare kommer från Katrineholm och i övrigt sker inpendling från Norrköping, Eskilstuna och Flen. Vid starten för snart tio år sedan var det många som pendlade från Stockholm, i dag är de 4 5 stycken. Anne-Marie Qvarfort är själv en av dem. Utöver de som jobbar i Katrineholm finns ett Stockholmskontor med tio fasta arbetsplatser. En del arbetsuppgifter är på hög nationell nivå och kontoret i Stockholm är viktigt för att kunna balansera kompetensförsörjningen inom organisationen. I huvudstaden finns ett bredare utbud av den spetskompetens som eftersöks. Kontoret i Stockholm ger oss också möjlighet till en bas för de medarbetare som spenderar arbetsdagar i Stockholm för att besöka A-kassorna och Arbetsförmedlingen, som har sina huvudkontor där, säger Anne-Marie Qvarfort. Med arbetsuppgiften att granska andra myndig heter följer att med- Fortsättning nästa sida >>>

3 <<< Fortsättning från föregående sida arbetarna är mycket ute och reser. Av praktiska skäl kan inläsning för de uppgifterna ske hemma och för att underlätta kontakterna med Stockholmskontoret jobbar man med videokonferenser. Flexibiliteten är stor, men i första hand utgår arbetet från huvudkontoret i Katrineholm. Det kräver en noggrann verksamhetsplanering och ledningsgruppen lägger en tydlig struktur för hur arbetet ska genomföras. Ofta jobbar man i team som löser de olika uppgifterna. Förtjänst och skicklighet Som statlig myndighet måste IAF prioritera kompetens vid rekryteringar och därför är det inte någon extra fördel att man redan bor i Katrineholm. Förtjänst och skicklighet är vad som gäller. IAF står relativt ensamma med den här typen av arbetsuppgifter i Katrineholm och här ser Anne-Marie Qvarfort ett dilemma för Katrineholm och IAF: Här finns ingen högskola eller andra centrala statliga myndigheter att rekrytera ifrån, och jag tycker det är synd att inte Katrineholmsungdomar ser möjligheten att studera ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap på högskola för att sedan söka jobb på hemmaplan när efterfrågan finns. IAF har sin kompetensförsörjningsstrategi och för dem precis som för andra företag och organisationer är det ett plus med balanserad personalomsättning och därför är det bra om man är etablerad på orten. Vi har inga problem att rekrytera nyutexaminerad personal från högskolan men svårare att hitta de som är seniorer, har jobbat på andra myndigheter och fått den erfarenhet det innebär. Ett argument för IAF att få personal att bosätta sig i Katrineholm är det faktum att det är Nu står vi själva för analysen av vilken kompetens vi behöver, sedan kan vi ta hjälp när det gäller urvalet bland de sökande. Anne-Marie Qvarfort om hur IAF arbetar med rekrytering av personal. lättare att leva här än i storstaden. Billigare boende, närmare till skolor och dagis och en allmänt bättre livsmiljö ska locka personer med spetskompetens att söka sig till IAF och bosätta sig här. Ofta lever dock den som har hög utbildning tillsammans med någon med samma utbildningsnivå, och som motvikt finns därför också svårigheten att hitta arbete till den andra familjepartnern. Olika yrkeskategorier I första hand efterfrågar IAF högskoleutbildade jurister, statistiker, nationalekonomer och samhällsvetare. För all personal som anställs satsas också resurser på att introduktion och grundutbildning av det regelverk som styr ett statligt verk och arbetslöshetsförsäkringen. Vi är A-kassornas motsvarighet till vad Bolagsverket är för företagen, jämför Anne-Marie Qvarfort. Vi tar också fram underlag för regeringen i EU-frågor och då är det bra om man har goda språkkunskaper och internationell erfarenhet. Ett exempel på detta är arbetet tillsammans med kroatiska myndigheter i samband med Kroatiens inträde i EU. Vissa arbetsområden inom IAF är outsourcade, exempelvis IT-driften. I och med att IAF ansvarar för... bra möjlighet till kvalificerade arbetsuppgifter för de som studerat på högskolenivå... Anne-Marie Qvarfort om vad IAF tillför Katrineholms arbetsmarknad. stora och viktiga databaser måste man inom det här området ha en hög beställarkompetens så även här ställs stora krav på den egna organisationen. Hur hittar IAF då sin personal? Vi har testat att upphandla rekryteringsfirmor, men det var mindre lyckat eftersom de inte hade tillräcklig kunskap om vår verksamhet, säger Anne-Marie Qvarfort. Nu står vi själva för analysen av vilken kompetens vi behöver, sedan kan vi ta hjälp när det gäller urvalet bland de sökande. Påverka intressanta personer När det gäller headhunting så försöker man via nätverk och kontakter påverka speciellt intressanta personer att söka de tjänster som utlysts. IAF försöker också ta vara på våra sommarpraktikanter och erbjuda dem som visat framfötterna en plats i organisationen. Vårt förhållningssätt är att vi vill vara en attraktiv arbetsplats med bra sammanhållning och stor kunskapsöverföring mellan medarbetarna. Vi arrangerar temaseminarier där vi själva bjuder in folk från andra myndigheter för att underhålla vår kompetensnivå. Här underlättar närheten till t ex Norrköping där det finns fler statliga myndigheter. Som en passning till kommunen avslutar Anne-Marie Qvarfort med att påpeka det viktiga med att IAF lyfts fram när Katrineholm marknadsför sig som en boendeoch etableringsort. Vi erbjuder en bra möjlighet till kvalificerade arbetsuppgifter för de som studerat på högskolenivå, vill bo och leva med närhet till naturen men ändå ha nära till vad storstaden har att erbjuda.

4 Från invigningen av Glasskolans nya lokaler på Fredsgatan i oktober Foto: Mikael Ödesjö Branscherna satsar på utbildning i Katrineholm När Glasbranschföreningen beslutade att driva branschutbildningarna i egen regi valde man Katrineholm som plats för placeringen av sitt nya utbildningscentrum. Tillgängligheten var en avgörande faktor. Två stambanor som möts gör det lätt att ta sig hit från såväl Stockholm som Göteborg och Malmö, förklarar Joakim Länder som ansvarar för grundutbildningarna på Glasbranschföreningen. Tidigare låg utbildningarna i Växjö och sköttes av ett systerbolag till föreningen, men nu driver man dem i egen regi. Glasbranschen har många olika verksamhetsområden och Glasskolan har utbildning för branschens olika delar som exempelvis bilglas, konstinramning, mg-montörer i fasadbranschen och glasmästeritekniker. Glas som byggnadsmaterial blir allt vanligare och från branschen ser man mycket ljust på framtiden. Vi räknar med att det är ca glasmästare som vidareutbildar sig med en två dagars utbildning på skolan Sedan har vi yrkesprov och lärlingsvecka med ett tiotal elever under året, säger Joakim Länder. I och med att vi nu driver verksamheten i egen regi vill vi skapa ännu fler utbildningar och kurser Installatörsutbildningar på IUC Installatörernas Utbildningscentrum IUC anordnar branschutbildningar inom VVS, ventilation, kyla, styroch reglerteknik, energi och el. Ingenjörs- och teknikerutbildningar inom Yrkeshögskolan omfattar studenter i Katrineholm, flest när klasser överlappar under del av höstterminen. IUC har här totalt 500 ele ver om man även räknar in Stockholm, Göteborg och Malmö. När det gäller lärlingsutbildningar passerar 180 elever IUC i Katrineholm varje år. Cirka 700 elever per år genomgår branschprov VVS, varav cirka hälften i Katrineholm. IUC anordnar också företagskurser med ett stort antal kursdagar för yrkesverksamma, de flesta i Katrineholm. Utbildning för plåtslagare I Katrineholm driver PVF Plåt & Vent Forum AB, ett företag för plåtslageri- och ventilationsbranschen, PVF Teknikcentrum, plåtslageribranschens egen skola och centrum för kompetensutveckling. Varje år tar PVF Teknikcentrum emot över 300 elever från såväl gymnasiet som yrkeslivet. Här kan de vidareutbilda sig inom olika områden både som byggnads- och ventilationsplåtslagare. Campusveckan 2013 Campusveckan mars 2013, på Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet Campus Norrköping är ett samarbete mellan gymnasieskolor och Linköpings universitet. Under en vecka får ett drygt 80-tal gymnasieelever från KTC, Katrineholms Tekniska College, vara med och läsa på samma villkor som en student på universitetet, samtidigt som de får bekanta sig med studenter på Campus och med universitetsmiljön. Deltagande elever kommer från olika gymnasieskolor och läser i två olika grupper (en grupp i Logistik och en grupp i Solceller) alltefter skolornas och elevernas egna önskemål. Det de lär sig under veckan passar bra in på kurserna på gymnasiet (Fysik B för Solceller, Teknikutveckling och företagande för Logistik) och bedöms utifrån gymnasiekriterier. Undervisningen består av schemalagda föreläsningar och laborationer måndag till fredag kl , med avbrott för fika och lunch. Respektive gymnasieskola ansvarar för resorna till och från universitetet samt lunch. Under veckan får de deltagande eleverna också träffa studenter och torsdag 14 mars får de under lunchen bekanta sig med studenter från olika utbildningar på campus Norrköping. Emma Hanson LIU kontaktsekretariat

5 Förlängning av järnvägsspår under Vasabron Godståg blir allt längre, upp till 750 meter är inte ovanligt. Därför behöver terminalerna vid Katrineholms Logistikcentrum längre spår när de ska ta emot godståg och koppla samman avgående. Mille Panic är verksamhetsledare för KomTek i Katrineholm. Foto: Carina Andersson. Nu startar KomTek i Katrineholm sin verksamhet KomTek är en kommunal teknikoch designskola som erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar med inriktningen teknik och entreprenörskap. Kurserna inom KomTek kan handla om konstruktion, elektronik, design, robotprogrammering eller entreprenörskap. Här kan barn och unga gå på fritidsverksamhet, likt den kommunala kulturskolan, fast med teknik. Kom- Tek tar också emot skolklasser samt åker ut till skolorna under skoltid. Under loven ordnas speciella kurser, till exempel påsklovs- och sommarkurser. KomTek vill stimulera och öka intresset för teknik bland barn och unga, öka samarbetet med Ett stort grattis till Jan och Christin Larsson, Abbotsnäs säteri Katrineholm som har utsetts till Årets nötleverantör 2012! Vinnaren utses bland SLS Scan AB:s inköpsavdelning, kontraktsleverantörer. I motiveringen framgår bl a Abbotsnäs har gamla anor av tjurproduktion med både näringslivet samt skapa en röd tråd för teknik och entreprenörskap från grundskola till gymnasieskola. Syftet med KomTek är att rekrytera framtidens tekniker, ingenjörer och entreprenörer. KomTek Katrineholm startar under vårterminen Vi kommer att erbjuda följande kurser under våren: Tekniklek Lego WeDo NXT Robot 4 D Frame med mera... Vill du veta mer om KomTek? Kontakta i så fall verksamhetsledaren Mille Panic på telefonnr , Du kan också läsa mer på webben: www. katrineholm.se/komtek Abbotsnäs säteri Årets leverantör av nötkött köttras och mjölkras. Tjurarna från Abbotsnäs håller alltid bra kvalitet och leveranserna anpassas efter Scans och marknadens önskemål. Jan och Christin är noga med att djuren har det bra och är alltid öppna för att visa upp stallar och djur för allmänheten. Scan är stolta att ha dem som leverantörer Trafikverket förlänger nu ett järnvägsspår ytterligare 250 meter från Katrineholms Logistikcentrum, under Vasabron och längs med parkeringen på Fabriksgatan. Det innebär att det byggs en tågtunnel under Vasabron vilket kommer att påverka trafiken avsevärt inom kort. Den östra delen av bron stängs av den 4 mars och den västra delen blir då dubbelriktad. Den 21 mars till den 13 maj blir bron helt avstängd och trafiken leds om. Motorfordon hänvisas till Mejerigatan och gående och cyklister hänvisas till tunneln under spåren vid Centralstationen. Mer information finns på Privat/Projekt/Sodermanland/ Forlangning-av-spar-vid-Katrineholms-logistikcentrum/ Tommy Blomqvist Byggledare Investering Öst/SThlm Mälardalen, Sörmländska kvinnor är företagsamma Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsamheten i landets alla län och kommuner. Antalet företagsamma kvinnor har ökat snabbast i Katrineholm där tillväxttakten uppmättes till 3,6 procent för 2012.

6 Aktuella utbildningar Framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov Onsdag 13 mars, kl på Safiren i Katrineholm Kl har Viadidakt i samverkan med Regionförbundet Sörmland ett seminarium om Sörmland 2030 En arbetsmarknads- och utbildningsprognos. Kl är det två panelsamtal på temat Framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov. I panelerna kommer bl.a. Liselott Hagberg, Viking Jonsson, Karl-Petter Thorwaldsson att medverka. Mer information och anmälan på vår mässwebb: Adobe Illustrator grundkurs 3 fredagar I Vingåker med start 12 april, kl Skapa vektoriserade affischer, illustrationer och logotyper. Pris: kr exkl. moms. Mer information och ansökan: tool/public/publicviewcourse. aspx?publiccourseid=54265a0d-04ce- 4e63-baff-86acea78de6c Kalendarium: Excel grundkurs 3 tillfällen i Katrineholm med start 20 april, kl Skapa kalkyler med tal och text. Beräkningar och formler. Redigera och infoga kolumner och rader. Flytta och kopiera. Olika räkningsmetoder (skrivmetod och pekmetoden). Autofyll och autosumma. Relativa och absoluta cellreferenser. Formateringsverktygsfältet. Diagram. Mer information och ansökan: tool/public/publicviewcourse. aspx?publiccourseid=dc48a27b-6bca- 4ced-b34e-5ecdb9169aab Excel fortsättning 3 tillfällen i Katrineholm med start 20 april, kl Utbildningen vänder sig till dig som har grunderna i kalkylprogrammet Excel och nu vill jobba mer effektivt och utnyttja mer av programmets resurser. Repetition av grunderna. Diagram och grafik, urvals- och pivottabell. Mer information och ansökan: tool/public/publicviewcourse. aspx?publiccourseid=10c6be93-1a55-418a f52f7c07ba5 27 feb till 27mars Bokföring & redovisning, 5 tillf. Näringslivscentrum 28 feb kl Information från Skatteverket Näringslivscentrum 1 mars kl Morgonsoffan Båsenberga, Vingåker 3 mars till 12 juni Bokföring & redovisning, 5 tillf. Näringslivscentrum 12 mars kl Utbildning & rekryteringsmässa Safiren, Katrinholm 13 mars kl Framtidens arbetsmarknad Safiren, Katrineholm och kompetensbehov 5 april kl Morgonsoffan Lokstallarna, Katrineholm 19 april kl Expo t, företagsmässa Kungsgatan 2, fd Kyllabbet 20 april Katrineholmsgalan Safiren, Katrineholm april International Street Market Centrum, Katrineholm 3 juni kl Information från Skatteverket Näringslivscentrum Bokföring och Redovisning för nyföretagare Fem tillfällen. Du tar med din dator med bokföringsprogram och verkliga affärshändelser, vi bokför samt gör avstämningar. Kurs 1 27 feb mar mar mar mar Kurs 2 15 maj maj maj juni juni Utbildare: Anders Eriksson Plats: NyföretagarCentrum Trädgårdsgatan 1 (AVA-Huset) Pris: 1 495:- exkl moms Anmälan: sker till anne. eller Skatteverket har informationskvällar Skatteverket har information för dig som har startat företag och vill veta mera kring regler. På denna träff går vi bland annat igenom avdragsregler för ditt företag samt hur du redovisar moms och hur din skatt betalas. Datum: 28 februari och 3 juni Plats: Näringslivscentrum, Trädgårdsgatan 1 Katrineholm Tid: Kl Anmälan: via se och länken företagare-informationskvällar

7 Katrineholm på plats i Holland Katrineholms kommun deltog tillsammans med Landstinget och Arbetsförmedlingen på emigrationsmässan Emigration Expo i Holland 9 10 februari. Mässan besöktes av ca besökare under två dagar. Besökare är de som är intresserade av att flytta eller se vad som erbjuds i andra europeiska länder. Kommunen har tagit emot uppgifter om utbildning, kompetens och behov av barnomsorg eller dylikt och kommer nu att matcha de som anmält sig med lokala företag. Landstinget som har stort behov av läkare och sjuksköterskor har fått intresseanmälningar från både läkare och sjuksköterskor. Ett 60 tal EU-information Efter månader av förhandlingar kunde medlemsländernas ledare i Europeiska rådet den 8 februari slutligen presentera en enad ståndpunkt kring långtidsbudgeten för Förhandlingarna har tidigare fått avbrytas, eftersom parterna stod för långt ifrån varandra. Förslaget innebär att man för första gången lägger fram en budget som är mindre än den föregående, vilket står i stark kontrast mot Europaparlamentets krav på en tillväxtfrämjande budget för investeringar och nya jobb. Men rådets uppgörelse är bara ett första steg mot en slutlig långtidsbudget, eller flerårig budgetram som den också kallas. Innan budgeten kan träda i kraft måste den godkännas också av parlamentet, och ledamöterna har uttryckt oro över att det nu liggande förslaget inte är tillräckligt ambitiöst. Direkt efter det att uppgörelsen presenterats gick de fyra största politiska grupperna ut med ett gemensamt pressmeddelande, där man slog fast att det inte är säkert att parlamentet kommer att stödja Katrineholm delade monter med landstinget och Arbetsförmedlingen vi emigrationsmässan i Utrecht, Holland. Foto: Catharina Marklund intresseanmälningar mottogs i Katrineholmsmontern som nu kommer att tas om hand av respektive aktör. Lars-Erik Sandhgren avdelningschef Näringsliv och samhällsutveckling budgetförslaget i sin nuvarande form. Parlamentet har hela tiden gjort klart att man vill se en robust budget som tacklar krisen genom investeringar för tillväxt och fler jobb. Parlamentet stödde kommissionens ursprungliga förslag om en budget på totalt 1033 miljarder euro, vilket är 73 miljarder mer än rådets uppgörelse som landar på 960 miljarder euro. Ledamöterna har också betonat betydelsen av att EU får mer egna resurser, alltså inkomster som unionen får in direkt, oberoende av medlemsländernas EU-avgifter. Parlamentet kommer att analysera siffrorna i detalj innan de tar beslut om huruvida man ska ge sitt bifall eller inte. Långtidsbudgeten utgör ramverket för EU:s utgifter under de kommande sju åren, område för område. Den är alltså avgörande för hur EU:s politik kommer att utvecklas under en lång tid framöver, men att sätta sig in i frågan är inte alltid det lättaste. För mer info: ec.europa.eu/sverige/index_sv.htm Catharina Marklund EU Controller Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling Samhällsbyggnadsförvaltningen är en ny förvaltning fr o m 1 januari Syftet med den nya för valtningen är att samla resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. Förvaltningen består av före detta Stadsarkitektkontoret, Miljöförvaltningen, Näringsliv och Tillväxt samt delar av Service- och teknikförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen finns idag samlat på Trädgårdsgatan 1, AVA huset. Där finns också Näringslivscentrums aktörer; Nyföretagarcentrum, Almi, Coompanion, Katec och LiUkontaktsekretariat. LARS HÅGBRANDT FÖRV.CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Tel , Lars-Erik Sandhgren Avdelningschef , CARINA LLOYD FÖRETAGSLOTS/ NÄRINGSLIVSUTVECKLARE Tel , BJÖRN WINNBERG PERSSON MARK- OCH EXPLOATERINGSCHEF Tel , LEIF ÖSKOG NÄRINGSLIVSUTVECKLARE Tel , ROGER ANDERSSON PROJEKTLEDARE FÖR KATRINEHOLMS LOGISTIKCENTRUM Tel , LENA ÖRNFJÄRD-BERG ADMINISTRATÖR Tel , Catharina Marklund EU samordnare Tel Kontakt: Läs mer om Näringslivscentrum på Här finner du också tidigare Näringslivsnytt. Produktion: KFV Marknadsföring Här hittar du oss på Facebook: foretagslotsen