Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 9 November Ömsesidigt kunskapsutbyte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 9 November 2015. Ömsesidigt kunskapsutbyte"

Transkript

1 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 9 November 2015 Ömsesidigt kunskapsutbyte

2 Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling Samhällsbyggnadsförvaltningen har resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. För att kunna tänka i helhetsbilder och bygga och utveckla en stad och landsbygd baserad på fakta och kunskap är förvaltningen organiserad i tre avdelningar: Näringsliv och samhällsutveckling, Strategisk samhällsplanering och Bygg, miljö och trafi k. Allt i syfte att tillsammans med övriga förvaltningar bygga och förvalta en stad och kommun som har framtidstro. En kommun som ger det lilla extra som gör att vi kommer att bli attraktiv för människor och företag. Samhällsbyggnadsförvaltningen fi nns på Trädgårdsgatan 1. Där fi nns också Näringslivscentrums aktörer Nyföretagarcentrum, Almi Företagspartner, Katec, LIU kontaktsekretariat, Coompanion och Leader Inland LARS HÅgBRANDT FöRv.CHEF SAMHÄLLSBYggNADSFöRv. Tel , LARS-ERIK SANDHgREN AvDELNINgSCHEF , CARINA LLOYD FöRETAgSLOTS/ NÄRINgSLIvSUTvECKLARE Tel , BJöRN EKENgREN NÄRINgSLIvSUTvECKLARE Tel , ROgER ANDERSSON PROJEKTLEDARE FöR KATRINEHOLMS LOgISTIKCENTRUM Tel , JOSEFIN SMEDS INTERNATIONELL SAMORDNARE Tel , josefi Ömsesidigt kunskapsutbyte KATRINEHOLMS KOMMUN har nyligen undertecknat ett nytt avtal med Linköpings universitet som innebär att det lokala näringslivet får en direktväg in till den kompetens som finns bland studenter och forskare på universitetet. GENOM SAMARBETET erbjuds även många föreläsningar, nu sist en föreläsning om tjänsteinnovation som förändringskraft i butik, där e-handeln var ett av ämnena. SAMARBETET är en förmån som riktar sig till alla näringsidkare i Katrineholm. Här kan du som företagare få tillgång till den senaste forskningen och kunnandet som forskare och studenter har. Utifrån dina egna behov och önskemål kan du få förbättringsförslag, kvalitetsutveckling och företagsanalyser som kan lyfta ditt företag och dess produkter och tjänster till en ny nivå. EN DEL FÖRETAG har redan tagit chansen, men vi hoppas att fler ser möjligheten att utveckla sin verksamhet genom detta samarbete. Kommunikationen mellan student och företag har fungerat mycket bra och en majoritet av de företag som anlitat studenter kan tänka sig att göra det igen. Välkommen till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen med din affärsidé, ditt projekt eller ditt problem. Vi vägleder och lotsar dig rätt. UTNYTTJA MÖJLIGHETEN att anlita en studentgrupp för ett uppdrag eller projekt samtidigt som du knyter kontakt med framtidens medarbetare. MER OM SAMARBETET med Linköpings universitet och en intervju med samverkansutvecklare Susanne Pettersson kan du läsa om i detta nummer av Näringslivsnytt. KUNDSERvICE SBF Tel katrineholm.se Läs mer om näringslivsfrågor på Produktion: KFv Marknadsföring November 2015 På stundentuppdrag.se kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns kring utbyte.

3 Espresso House Espresso House kommer till Katrineholm. Det är i Centralstationen som Espresso House öppnar café i början av nästa år. Espresso House hoppas få både tågpendlare och katrineholmarna som gäster. Företaget finns idag på ca 200 platser i Sverige och flera av dem vid tågstationer eller i anslutning till dem. APM Terminals i samarbete med operatören SCT Transport, startar en ny järnvägspendel mellan Katrineholm Logistikcentrum och containerterminalen i Göteborg. Foto: Daniel Hjalmarsson Katrineholm Logistikcentrum får ny järnvägspendel Katrineholms Logistikcentrum har genom sitt strategiska läge tillgång till de stora godsflödena i Sverige och till en tredjedel av Sveriges befolkning. Katrineholm Rail Point AB sköter driften av terminalen och bolaget är ett logistiknav för alla slags transportlösningar. Något som SCT Transport uppskattar. Tidigare har SCT Transport kört containergods på järnvägen till Hallsberg och vidare på lastbil till Norrköping. Med en daglig pendel mellan Katrineholm och Göteborg kan sträckan på vägarna minskas betydligt. Katrineholm Rail Point är mycket glada att denna pendel från Göteborg till oss, kommer till stånd. Vi kan konstatera att efterfrågan av containertransporter på järnväg ökar. Det ger såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar för kunder att använda järnväg i stället för landsväg. För Katrineholm Rail Point innebär det här samarbetet att vi utvecklar och stärker Logistikcentrums möjligheter i framtiden. De tåg som angör Logistikcentrum är en av förutsättningarna för att kommunen och näringslivet kan utvecklas på ett positivt sätt, säger Anders Thörnström styrelseordförande vid Katrineholm Rail Point. Katrineholms strategiska läge gynnar förstås kunderna rent prismässigt. Dessutom är det bra ur miljösynpunkt, ett tåg kan ta lika många containrar som ryms på drygt 40 lastbilar. Men framför allt kan vi öka kapaciteten och leverera godset snabbare och mer pålitligt när det går på järnväg, säger Svante Altås VD för SCT Transport. Vår ambition är att vara ett logistiknav för hela Mälardalen och stora delar av Stockholmsområdet. Därför är det glädjande för samarbetet med SCT Transport. Det är ytterligare ett kvitto på att Katrineholms Logistikcentrum är en både riktig och viktig framtidssatsning, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S). Från och med januari 2016 kommer frekvensen på transporterna att vara tre tåg i veckan. Målet är fem tåg i veckan. FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: Anders Thörnström, styrelseordförande Katrineholm Rail Point, tele: el Svante Altås, VD SCT Transport, tele: Ihopflyttning Sörmlands Maskinservice och Svea Legosmide flyttar samman. John och Susanne Scheiakh har beslutat sig för att samla sina verksamheter i nya lokaler vid Logistikcentrum i Katrineholm. De finns idag vid Lövåsen respektive i Vingåker och ser stora fördelar och möjligheter till utveckling i och med flytten till större och anpassade lokaler. Flytten kommer att påbörjas efter årsskiftet. Äntligen offentligt! Det har varit funderingar och spekulationer kring vad som ska hända i COOP:s fd lokaler vid Lövåsens handelsområde och nu har vi äntligen fått veta. Det blir ett helt nytt och spännande koncept under namnet Den svenska matrebellen ingående i Bergendahls koncept och därmed goda tillgångar till sortiment och logistik. Patrik Wirlén som är Katrineholmare har många års erfarenhet av att bygga upp butiker. Patrik är i full fart med att bygga om och anpassa lokalen och inom kort kommer rekryteringsprocessen igång för att hitta personal om ca 40 personer. När butiken öppnar och vad den kommer att heta får vi förhoppningsvis veta inom kort.

4 Framtidens medarbetare hittar du på LiU Katrineholms kommun och Linköpings universitet (LiU) har sedan början på 2000-talet haft ett samverkansavtal som bland annat resulterat i olika typer av stundentuupdrag, examensarbeten samt projekten Brains & Bricks och NovaMedTec. Med rätta kopplingar kan resurser från universitetet ta din verksamhet till helt nya nivåer. Susanne Pettersson är samverkansutvecklare på LiU Relation vid Linköpings universitet. Hennes uppdrag är att vara länken mellan universitetet och det omgivande samhället. Hon jobbar både med att föra ut kunskap som finns på universitetet och att matcha behoven i näringslivet med rätt kompetens och kontakter inne på universitetet. Kort och gott, hon mäklar kontakter. Med hjälp av vår kontaktperson i kommunen fångar jag upp näringslivets och kommunens behov och försöker sedan matcha dessa med olika typer av studentuppdrag och forskarkontakter. Man kan säga att jag är ingången till universitetet, säger Susanne. Vi har skrivit ett treårigt avtal med Katrineholms kommun Susanne berättar om det fortsatta samarbetet med Katrineholms kommun. Katrineholms kommun och Linköpings universitet har haft ett samarbete under många år. Efter ett litet uppehåll är nu ett nytt kontrakt påskrivet. Vi har skrivit ett treårigt avtal med Katrineholms kommun. Jag är kontaktperson från universitetets sida medan Carina Lloyd på Samhällsbyggnadsförvaltningen fångar upp Katrineholmsföretagens och kommunens behov och för över dessa till mig, berättar Susanne. Studentuppdrag.se En av kontaktvägarna är plattformen studentuppdrag.se där du kan ta hjälp av studenter för olika uppdrag inom utbildningar vid Linköpings universitet. På sidan hittar du projektkurser inom många områden som önskar samarbete med företag och organisationer. Det kan vara allt ifrån marknadsundersökningar och produktutveckling till enkätundersökningar, statistik och analyser. Hur fungerar det rent praktiskt? Anmälan, bekräftelse, samarbete och resultat är de fyra steg vi jobbar utifrån.

5 Susanne Pettersson - LiU och Carina Lloyd - Katrineholms kommun hjälper dig rätt. Under en viss tidsperiod kan företag och organisationer anmäla sig som uppdragsgivare och beskriva arbeten som studenter kan utföra. Kursansvarig kontaktar sedan uppdragsgivaren som har skickat in intresseanmälan och återkopplar om uppdraget passar kursen. Ibland behövs det en diskussion för att klargöra uppdraget. Under uppdragsperioden genomför studenterna exempelvis intervjuer, besök hos uppdragsgivaren, datainsamling och analys. Det är viktigt att stötta studenterna med information och utbyte med kunniga personer inom företaget/organisationen. Därefter presenteras resultatet i en rapport, men det finns även andra redovisningssätt, förklarar Susanne. Utöver studentuppdrag.se finns andra möjligheter att ta del av LiU. Susanne berättar. Det här är en väldigt bra ingång för företag och organisationer... Susanne om möjligheten att få kontakt med studenter och eventuella framtida medarbetare. Man kan anlita studenter för konsultuppdrag, examensarbeten eller ta emot studenter på praktik. Ibland kan det vara svårt för företag att avgöra vad som lämpar sig bäst för det man vill ha hjälp med, då hjälper vi givetvis till att hitta rätt form för uppdraget. Det här är en väldigt bra ingång för företag och organisationer för att få kontakt med studenter och eventuella framtida medarbetare. Tillsammans med Katrineholms kommun anordnar vi även olika typer av arrangemang med kompetens från LiU som till exempel lunchföreläsningar och temadagar inom områden som efterfrågas i kommunen. Kan du berätta om något projekt! NovaMedTech är ett kompetenscentrum och en katalysator för att fler idéer från forskning och utveckling ska komma till nytta inom vård och omsorg. Projektet startade 2008 som ett resultat av ett samarbete mellan Linköping, Västerås, Katrineholm och Örebro. Under den första treårsperioden utvecklades en innovativ arena FORTS NÄSTA SIDA >>>

6 En studentgrupp från LiU ute på uppdrag hos ett företag. Katrineholms innovationsmodell är ett av flera positiva resultat för kommunen Susanne Pettersson om modellen som utvecklats vid Furulidens vårdboende. och infrastruktur för att hitta och ge stöd till bra idéer med kommersiell potential. Under den andra treårsperioden var fokus på entreprenörskap för att idéer ska komma till marknad och till nytta. Projektet syftar till att skapa innovationer för morgondagens vård. Katrineholms kommun har deltagit i NovaMedTech för att få draghjälp i framtidsfrågor kring utvecklingen av brukarnära teknik både för brukares/ patients behov och för att hitta resurseffektiva lösningar. Katrineholms Innovationsmodell är ett av flera positiva resultat för kommunen. Modellen, som utvecklats vid Furulidens vårdboende, har visat sig vara en bra metod för att stimulera, tillvarata och utveckla anställdas idéer och stödja kvalitets- och förbättringsarbete. Utvecklingen har skett i teamsamverkan mellan NovaMedTech, Katrineholms Entreprenörcentrum AB och Vård- och omsorgsförvaltningen. Genom att vara en del av NovaMed- Tech har Katrineholms kommun fått en naturlig koppling till högskola och universitet, vilket har lett till kvalitetshöjande insatser, innovationer och förbättringar, berättar Susanne. Ett annat samarbete är Brains & Bricks, en centrumbildning som förenar behovsmotiverad forskning och praktiskt byggande med fokus på effektiva försörjningskedjor i byggprocessen. Brains & Bricks står för ett nytt sätt att samarbeta som är unikt i sitt slag. Samhällets och näringslivets erfarenhet och kunnande möter forskningsvärldens kompetens och ifrågasättande i en intressant mix.

7 Susanne Pettersson från Linköpings universitetet och Carina Lloyd från Katrineholms kommun hjälper dig rätt. Mellan jobbade Susanne som projektledare för Vecka45 - innovations och entreprenörskapsveckan i East Sweden. För det arbetet fick hon ta emot Diamantpriset 2014 av SNITTS, Sveriges branschorganisation för individer och organisationer som handgripligen och strategiskt arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning. Projektet ska leda till att bygga med bättre kvalité till en bättre kostnad under kortare tid. Brains & Bricks startades 2005 och är en gemensam satsning som initierades av byggföretaget Peab, Linköpings universitet och Katrineholms kommun. Brains & Bricks fokuserar på material- och informationsflöden samt besluts- och planeringsstöd som skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv byggbransch, säger Susanne och fortsätter. Båda projekten kopplar samman akademi, näringsliv och samhälle med den senaste forskningen med praktiska exempel. Hur ser du på framtiden? Jag ser ljust på framtiden och hoppas på ett bra och nära samarbete med Katrineholms kommun och dess näringsliv. Det är ett sätt att synliggöra Katrineholm för studenterna och i framtiden få fler medarbetare och invånare till staden. Jag hoppas att företag och organisationer tar chansen att växa tillsammans med oss. Vi utvecklar hela tiden nya projekt och försöker hitta spännande samarbeten. Just nu undersöker vi om det går att starta upp något som vi kallar Korta vägen tillsammans med Arbetsförmedlingen i Katrineholm. Det är en utbildning för akademiker med utländsk bakgrund för att korta vägen in på arbetsmarknaden, berättar Susanne. Varför ska man som företag anlita studenter? Jag tycker att man ska ta möjligheten att ta in hjälp från studenter för att utveckla saker man själv inte hinner med. Studenterna kan se på saker med nya ögon och med andra perspektiv. Vi har ett nära samarbete med kommunen och tack vare vårt samarbete servar vi just Katrineholm lite extra. Det finns bra möjligheter att ta del av kunskap från LiU om man bara vill. Ta chansen att utveckla din verksamhet tillsammans med oss, avslutar Susanne. ida grönvall Lars Witell under föreläsningen Tjänsteinnovation som förändringskraft i butik, 11/11-15.

8 Internationellt arbete Vi vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på den internationella arenan och vilka utlystningar som är aktuella. Aktuell information finns på vår hemsida under Internationell arbete: Arbete-och-naringsliv/Internationellt-arbete_new/ Ung Företagsamhet, UF Kom och träffa morgondagens företagare! Den 11 december kommer stycken UF-företag att presentera sina företag i tält på Stortorget mellan klocken Stad i ljus Förra årets succé är tillbaka! För fullständigt program se: Höstbuffén 2015 Ett fullspäckat program bjöds det på när delar av näringslivet, politiken och tjänstemän möttes vid den årliga höstbuffén. Bäst före datum borde slopas, så säger Matsmarts Ulf Skagerström vid höstbuffé som hölls på Hotell Statt den 18 november. Matsmart startade för ett år och 10 månader sedan ur en idé som kläcktes tillsammans med en ICA handlare som tyckte matsvinnet var för stort. Matsmart kan idag sälja hållbara överskottsprodukter på webben till ett rabatterat pris på %. Sedan början av oktober driver de nu sin verksamhet här i Katrineholm och Ulf tillkännagav att det fr.o.m 17/11 är möjligt att hämta ut beställda varor på plats vid Lövåsen lagret. Patrik Andersson från Ericsbergs säteri berättade den intressanta historien som startade 1687 och fram till idag. Företaget har fem grenar, skogsbruk, jordbruk, fastigheter, jakt och besöksnäring. Med hektar mark är skogsbruket den största och mest stabila verksamheten. Dot Gade Kulovuori nye verksamhetschefen presenterade sig liksom nye chefredaktören på Katrineholms kuriren Marie Hillblom. John Sheiakh från Sörmlands Maskinservice offentliggjorde att han nu flyttar samman sina verksamheter i Katrineholm och därmed flyttar Svea Legosmide från Vingåker. 26/11 - Musikfyrverkeri på Backavallen 27/11 - Invigning av Ljusshow på Gröna Kulle 28/11 - Disco med DJ i The Space på Stortorget 29/11 - Julskyltning i centrum Kalendarium 26 november Näringslivsnytt och Extra ges ut november Stad i ljus Katrineholm #LjusKholm15 3 december Informationsträff - Leader Sörmland 2015, Medborgarhuset i Valla. 4 december, Morgonsoffan, Lokstallet, Katrineholm. 11 december Sörmlandssoffan, Sun Light Hotell i Nyköping 11 december, UF - julmässa i tält på Stortorget 17 december Näringslivsnytt och Extra ges ut. Ulf Skagerström - en av grundarna till Matsmart. Foto: Maria Magnusson Sörmlands mest företagsamma? Mattias är en av fem finalister i tävlingen Södermanlands mest företagsamma människa VD för Forss Webservice och företagare sedan han var 13 år är Mattias Forss verkligen en välförtjänt kandidat till denna nominering. Forss Webservice är idag ett stabilt företag med sju heltidsanställda och med potential att växa och utvecklas ytterligare. Vi har lagt våra röster på Mattias, gör det du också före den 29 november! se/115/mattias-forss Vad händer kring Ostlänken? Uppdaterad information ligger på

9 Nyföretagarbarometern Utveckling i kommunen under året jämfört med året innan Period EF/KB/HB AB Totalt Förändring 31,3% 23,3% 26,1% Källa: Nyföretagarbarometern Jobs and Society Nyföretagarcentrum Nyheter från Regionförbundet Regionförbundet Sörmland satsar ytterligare kronor på insatser som ska främja utvecklingen av näringslivet i Katrineholm. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt ordinarie sammanträde i Trosa den 29 oktober. Bakgrunden är den situation som uppstod på arbetsmarknaden i Katrineholm med anledning av beskedet om nedläggningen av hela Ericssons verksamhet. Detta har i sin tur genererat en kraftsamling av aktiviteter under det senaste året. Regionala och lokala intressenter har tillsammans med Katrineholms kommun och representanter för Ericsson och regeringen (Näringsoch arbetsmarknadsdepartementen) haft överläggningar sedan beskedet kom. Idén om att utveckla ett industriellt utvecklingscentrum i Katrineholm har också påbörjats. Inom ramen för det breda samarbete som nu inletts i Katrineholm finns också förutsättningar för att vissa satsningar kan få ytterligare finansiering från statliga organ. Men det påbörjade förberedelsearbetet måste fortsätta för att visa regionens vilja att gå före, säger Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland, i en kommentar. Tanken bakom utvecklingscentrat är att personer vid Ericsson i Katrineholm, med relevant utbildning och kompetens, erbjuds att, i samverkan med Mälardalen Industrial Technology Center och Mälardalens högskola, bygga en utvecklingsresurs inom områdena produktionsteknik, tillverkning och logistik. Målet är att få tillgång till en väl utvecklad industrikompetens i Katrineholm som dels kan samarbeta med relevanta akademier i olika FoU-projekt, dels hjälpa befintliga företag i regionen att utvecklas och expandera, förklarar Jacob Högfeldt (M), vice ordförande för Regionförbundet Sörmland. Läs nyhetsbrevet med artikel i sin helhet: nr10.pdf Studentuppdrag vid Linköpings universitet Det finns stora möjligheter att nyttja den kompetens och breda utbildningsplattform som Linköpings universitet har. Här kan du läsa om projektkurser med start under våren och som det är hög tid att anmäla uppdrag till så fort som möjligt. En del av dessa möjligheter finns beskrivna på Här kommer ett axplock av aktuella uppdragsmöjligheter En helt ny intressant uppdragsmöjlighet: Strategisk miljöledning. Ett företags arbete med strategisk miljöledning är ett sätt att visa att företaget tar dagens miljöproblem på allvar och vill förbättra sin verksamhet med avseende på miljö. Det är möjligt att erbjuda 10 olika studentuppdrag under våren. Wiktoria Glad är kursansvarig, , Utveckling av företags energi- och miljöarbete - beskrivning av företagets förbättringspotential och möjliga åtgärder. Kontaktperson är Olof Hjelm, , Undersökning med enkät En anpassad statistisk undersökning, vanligtvis en enkätundersökning, med sammanställning och analys. Kan erbjuda uppdrag. Ansvarig är Isak Hietala, se Förpackningsdesign & produktdisplay Ditt företag eller organisation kan få hjälp med att utveckla förpackningsdesign och/eller butiksdisplay för förpackningar. Nu till våren finns det bara möjlighet att erbjuda ett uppdrag så skynda att anmäla intresse. Start januari Kontakt: Tobias Trofast, , liu.se När det gäller entreprenörskap finns några kul och spännande uppdragsmöjligheter: Utveckla idéer med hjälp av studenter från idé till affärsidé, Vill du få din utvecklingsidé genomlyst av duktiga civilingenjörsstudenter? Inom ramen för en entreprenörskapskurs kan du få hjälp med idéutvecklingen. Ansvarig lärare: Charlotte Norrman, , Företagsanalys - Nu finns en bra möjlighet för ditt företag att få en rejäl genomgång av verksamheten, av kvalificerade studenter, med kvalificerad handledning. Arbetet genomförs under våren, januari till maj då arbetet presenteras. Erbjudandet att vara med i detta gäller främst företag med en egen produktion av varor och/ eller tjänster samt att man har anställda och en årlig omsättning på ca Mkr. Mer info på Kontaktperson och kursansvarig på LiU är Jakob Rehme, , Anmälan av företag kan göras fram till 1 december via studentuppdrag.se eller till kursassistent Vilhelm Granath, dent.liu.se. För mer info: el

Sörmlandsfonden - Sörmlands egna Draknäste

Sörmlandsfonden - Sörmlands egna Draknäste Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 10 December 2015 Sörmlandsfonden - Sörmlands egna Draknäste Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv

Läs mer

Susanne Staf HyresHuset/Ydewalls Affärsbyrå Årets Företagare

Susanne Staf HyresHuset/Ydewalls Affärsbyrå Årets Företagare Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2016 Susanne Staf HyresHuset/Ydewalls Affärsbyrå Årets Företagare Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb?

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Nyheter från, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2015 Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Näringslivsnytt ges ut av, Näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 November 2015. Svensk Kabelåtervinning stortrivs i Katrineholm

Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 November 2015. Svensk Kabelåtervinning stortrivs i Katrineholm Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 November 2015 Svensk Kabelåtervinning stortrivs i Katrineholm Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Nu sätts spaden i jorden på Logistikcentrum Företagshotell en bra lösning för ensamma företagare

Nu sätts spaden i jorden på Logistikcentrum Företagshotell en bra lösning för ensamma företagare Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2015 Nu sätts spaden i jorden på Logistikcentrum Företagshotell en bra lösning för ensamma företagare Näringslivsnytt

Läs mer

Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet

Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 10 December 2014 Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet i Katrineholm Näringslivsnytt ges

Läs mer

Hon driver ett företag med 40 anställda Tilda får dig att höja på ögonbrynen

Hon driver ett företag med 40 anställda Tilda får dig att höja på ögonbrynen Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Februari 2016 Hon driver ett företag med 40 anställda Tilda får dig att höja på ögonbrynen Näringslivsnytt ges ut av

Läs mer

Långtidsarbetslösa får nya möjligheter hos Jobbex Ung Företagsamhet inkörsporten till eget företagande för många ungdomar

Långtidsarbetslösa får nya möjligheter hos Jobbex Ung Företagsamhet inkörsporten till eget företagande för många ungdomar Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 9 November 2014 Långtidsarbetslösa får nya möjligheter hos Jobbex Ung Företagsamhet inkörsporten till eget företagande

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 September 2015. Byggteknik rodde hem kontrakt värt 70 milj

Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 September 2015. Byggteknik rodde hem kontrakt värt 70 milj Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 September 2015 Byggteknik rodde hem kontrakt värt 70 milj Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Här skapas konsumenttjänster anpassade till dagens it-samhälle: Lars och Magnus egna fritidsintressen gav dem nya affärsidéer

Här skapas konsumenttjänster anpassade till dagens it-samhälle: Lars och Magnus egna fritidsintressen gav dem nya affärsidéer Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2015 Här skapas konsumenttjänster anpassade till dagens it-samhälle: Lars och Magnus egna fritidsintressen gav dem

Läs mer

Med 25 års erfarenhet i ryggen blev Birgitta egen företagare Hemtjänst, ett företagande med speciella förutsättningar

Med 25 års erfarenhet i ryggen blev Birgitta egen företagare Hemtjänst, ett företagande med speciella förutsättningar Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 6 Augusti 2015 Med 25 års erfarenhet i ryggen blev Birgitta egen företagare Hemtjänst, ett företagande med speciella förutsättningar

Läs mer

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 07 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2013 Utvecklad handel i Katrineholm Det går bra för Katrineholms handel. Detaljhandeln ökade sin

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Årets företagare 2015: Stig Högnäs Företag och säljare prisades på Gala och Näringslivsdag Sveaverken stärker upp

Årets företagare 2015: Stig Högnäs Företag och säljare prisades på Gala och Näringslivsdag Sveaverken stärker upp Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2015 Årets företagare 2015: Stig Högnäs Företag och säljare prisades på Gala och Näringslivsdag Sveaverken stärker

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Ny beläggning på Logistikcentrums norra terminal

Ny beläggning på Logistikcentrums norra terminal Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 Oktober 2014 Ny beläggning på Logistikcentrums norra terminal Bitarna föll på plats för Ljungberg Fritzoe En mötesplats

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Näringslivsnytt 01. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2014. Duktiga företagare på vår landsbygd

Näringslivsnytt 01. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2014. Duktiga företagare på vår landsbygd Näringslivsnytt 01 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2014 Duktiga företagare på vår landsbygd För en levande landsbygd är företagandet en central fråga.

Läs mer

Näringslivsnytt 08. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 Okt 2013

Näringslivsnytt 08. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 Okt 2013 Näringslivsnytt 08 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 8 Okt 2013 Vi har bra företagare i Katrineholm Undersökningen Årets Företagar kommun visar att Katrineholms

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Näringslivsnytt 05. Vi önskar alla en trevlig sommar! Mitt sommarjobb påverkade valet av yrkesutbildning LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 05. Vi önskar alla en trevlig sommar! Mitt sommarjobb påverkade valet av yrkesutbildning LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 05 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2014 Mitt sommarjobb påverkade valet av yrkesutbildning Sommarjobb är för många ungdomar ingången

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Sveriges Regionala Turismorganisationer

Sveriges Regionala Turismorganisationer Sveriges Regionala Turismorganisationer Nulägesanalys för år 2012 Björn Fransson, Örebrokompaniet AB Slutversion april 2014 Inledning Undersökningen genomfördes under december 2013. En kompletterande enkät

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 15 oktober 2015 på Missionskyrkan i Linköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till

Läs mer

09 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 9 NOVEMBER

09 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 9 NOVEMBER Näringslivsnytt 09 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 9 NOVEMBER 2011 Tio år med Katrineholms näringslivsutveckling I förra numret konstaterade jag att läget är bra, både vad gäller tid och plats.

Läs mer

Näringslivsnytt 10. Bra driv hos Katrineholmsföretagen. Mitt Katrineholm LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 10. Bra driv hos Katrineholmsföretagen. Mitt Katrineholm LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 10 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 10 Dec 2013 Bra driv hos Katrineholmsföretagen Året går mot sitt slut och det är sammanfattningens årstid.

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna

Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Februari 2015 Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Annika Larsson 2017-03-28 Dnr: RS 2017-206 Regionstyrelsen Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Företagsamheten 2017 Södermanlands län

Företagsamheten 2017 Södermanlands län Företagsamheten 2017 Södermanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2014

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2014 Näringslivsnytt 04 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2014 Glädjande siffror för växande bransch KFV-kommunerna har gemensamt tagit fram en rapport

Läs mer

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2013

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2013 Näringslivsnytt 04 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2013 Företagen viktiga för landsbygdsutveckling Urbaniseringen är stark. Inte bara i den värld

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 Adrenalin. Äventyr. Frihet. Natur. Utmaning. Syre. Härproducerat. Upplevelse. Njutning. Puls. Upplevelse. Nöje.

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet

LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet 2014-2016 Bakgrund och allmänna förutsättningar Mellan Norrköpings kommun (Kommunen) och Linköpings universitet (LiU) finns

Läs mer

Bygglogistik och digitalisering

Bygglogistik och digitalisering Bygglogistik och digitalisering BEAsts Årskonferens 2017-04-24 Martin Rudberg Professor L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik LiU Norrköping martin.rudberg@liu.se 013-28 1566 www.kts.itn.liu.se/bygglogistik

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 15 oktober 2015 på Missionskyrkan i Linköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer