Riskvärdering och riskkriterier ur ett industriperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskvärdering och riskkriterier ur ett industriperspektiv"

Transkript

1 Riskvärdering och riskkriterier ur ett industriperspektiv Sevesokonferensen 2011 Sevesokonferensen

2 , Intressentföreningen för processäkerhet Plattform för kompetensutveckling och forskning i processäkerhet. Vi vill undvika: Brand Explosion Oavsiktligt utflöde och spridning av ämnen Sevesokonferensen

3 medlemmar 2011 AarhusKarlshamn Sweden Aga Gas AJ Risk Engineering Akzo Nobel Functional Chemicals Akzo Nobel Surface Chemistry Arbetsmiljöverket AstraZeneca Billerud, Gruvöns bruk Blockteknik Borealis Cambrex Karlskoga Casco Adhesives COWI Eka Chemicals EUP-Risk EURENCO Bofors FOI Fresenius Kabi Freudenberg Household Products GE Healthcare Bio-Sciences Ineos Sverige Kemira Kemi Inspecta Sweden Jacobs Sverige Kemwell Kent Ruuth Konsult LTH Brandteknik LTH Kemiteknik MSB NBSG Nynas Perstorp Oxo Perstorp Specialty Chemicals pidab Plast- och Kemiföretagen Preem Rockstore Engineering Scandpower Stefan Lamnevik AB Tyréns V&S Absolut Spirits Vopak Sweden Eriksson Risk Consulting Stora Enso ÅF Infrastructure Sevesokonferensen

4 Vad menar vi med risk? Risken är en sammanvägning av Sannolikhet Allvarlighetsgrad (Konsekvens) och Sannolikhet Risk för tänkbara olyckor Fara Riskkälla Skada Allvarlighetsgrad Sevesokonferensen

5 Måste vi värdera risker? Krav på riskutredningar i Arbetsmiljölagen, Sevesolagstiftningen med flera lagar Riskutredning enligt SÄIFS 2000:2 Riskidentifiering Riskuppskattning Riskvärdering Åtgärdsplan Riskanalys Riskbedömning Sevesokonferensen

6 Exempel på situationer i industrin när riskvärdering krävs Val/prioritering av åtgärder efter genomförd riskanalys inspektionsprogram underhållsaktiviteter stopp/start av fabrik tekniska skyddsbarriärer.. Säkerhetsrapport Vid investeringar och utbyggnader Sevesokonferensen

7 Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor En säkerhetsrapport enligt AFS 2005:19 skall visa att: nödvändiga åtgärder vidtagits. drift och underhåll av alla anläggningar uppvisar tillräcklig säkerhet och tillförlitlighet Liknande krav i SRVFS 2005:2 Sevesokonferensen

8 Exempel på myndigheters riskvärdering som berör industrin Beslut om lokalisering och villkor för farlig verksamhet Planärenden i närheten av farlig verksamhet Prioritering av samhällets investeringar Sevesokonferensen

9 Riskbedömningar är vardagsmat När du tar bilen till jobbet Köpa aktier Kreditprövning av kunder Investeringsbeslut Försäkringsskydd Skyddsfrågor Säkerhetssystem, processdesign Sevesokonferensen

10 Riskfritt existerar inte! Det går att reducera risker, men sällan att eliminera dem Sevesokonferensen

11 Allmänna kriterier Människor (som inte själva valt det) ska inte behöva utsättas för en risk avsevärt större än den allmänna olycksrisken i samhället Arbetstagare ska inte behöva utsättas för en risk avsevärt större än den normala risken i arbetslivet. Sevesokonferensen

12 ALARP Oacceptabel risk Hög risk Tolerabel endast om den motsvaras av en tillräckligt stor nytta Åtgärdas om kostnaderna står i rimlig proportion till riskreduktionen I huvudsak tolerabel risk Låg risk Sevesokonferensen

13 Risktolerans Omfattande och komplicerat forskningsområde Begriplighet/kunskap Påverkansmöjlighet Egen nytta Många små olyckor kontra få stora.. Sevesokonferensen

14 Tolerabel kontra acceptabel Riskkriterier är statistiska verktyg för att prioritera mellan olika skyddsåtgärder avgöra vad som åtgärdas Sevesokonferensen

15 Vem eller vad skall skyddas? Vad? Vem? Människor Natur Ekonomiska värden Allmänheten extern risk Anställda intern risk Sevesokonferensen

16 Olika typer av riskkriterier Kvalitativa Bedömningar i ord Semikvalitativa Riskmatriser Kvantitativa För QRA För barriäranalys För konsekvensanalys Deterministiska konsekvensbaserade Skyddsavstånd Exponeringskriterier: gränsvärden för tryck/värme/toxicitet Probabilistiska riskbaserade Individrisk Samhällsrisk Sevesokonferensen

17 Exempel på riskbaserade kriterier och metoder Riskmatriser Enskilda scenarier Alla typer av konsekvenser Både intern och extern risk QRA Individuell risk Samhällsrisk Många scenarier Extern risk för människor Exempel på användning: Val av skyddsbarriärer Prioritering av åtgärder Översikt över många scenarier Exempel på användning: Samhällsplanering Prioritera åtgärder för att minska risk Sevesokonferensen

18 riskmatris Sannolikhet Risk D4 >en gång per år D3 en gång per 1-10 år D2 en gång per år D1 en gång per år D0 en gång per år C0 Mellan Låg Låg Låg Låg Konsekvens C1 C2 C3 C4 Hög Hög Hög Hög Mellan Hög Hög Hög Mellan Mellan Hög Hög Låg Mellan Mellan Hög Låg Låg Mellan Mellan Konsekvensklasser Övergående lindriga obehag Säkerhet Konsekvenstyp Miljö Ingen egentlig skada Enstaka skadade eller varaktiga obehag Övergående kortvarig skada, liten utbredning Enstaka svårt skadade, svåra obehag Reversibel men långvarig skada med liten utbredning, eller kortvarig med stor utbredning Ett dödsfall eller flera svårt skadade Permanent skada med liten utbredning eller långvarig skada med stor utbredning Flera döda eller 10-tals svårt skadade Permanent skada med stor utbredning Ekonomi <1 MSEK 1-5 MSEK 6-20 MSEKK MSEK >100 MSEK Sevesokonferensen

19 Consequences (environment) S 5 S 4 S 3 S 2 S 1 >LoCD catastrophic escape with major off site damage international media attention (like Seveso or Bhopal accidents) LoCD significant escape reported to the authorities; with off-site impact, gives rise to public concern and media attention LoCC escape that is observable or has impact off-site, can give rise to public concern, media attention; permit violation. LoCB escape almost certain contained on site, not readily controlled, with no observable impact off-site LoCA escape readily controlled, contained on site with no off-site impacts Not tolerable, action necessary Action necessary when possible Action to be planned Tolerable Risk reduction factor 1000 required Risk reduction factor 100 required Risk reduction factor 10 required No risk reduction required Probability <1 per years <1 per 1000 years <1 per 100 years <1 per 10 years Sevesokonferensen <1 per year >1 per year

20 Individuell risk och samhällsrisk Sevesokonferensen

21 Dimensionering av barriärer ( SIL ) Standard: Säkerhetsventil SS/EN/IEC ggn per 10 år Förreg ling Riskreduktion Invallning 1 ggn per år Skyddsbarriärer Sevesokonferensen

22 Exempel på konsekvensbaserade kriterier och metoder Skadeverkan Värmeverkan Tryckverkan Skyddsavstånd Till skyddsvärt objekt Mellan farliga objekt Toxicitet (ERPG-3) Exempel på användning: Dimensionering av skydd Placering inom anläggning Underlag till skyddsavstånd Exempel på användning: Placering inom en anläggning Samhällsplanering Sevesokonferensen

23 MSB:s metod för grovanalys av miljöolyckor Stor osäkerhet Måttlig osäkerhet Liten osäkerhet Liten miljöskada Måttlig miljöskada Betydande miljöskada Stor miljöskada Mycket stor miljöskada Ingående faktorer: Utsläppets volym, kemikaliens miljöegenskaper, utbredning, tid för miljöpåverkan, områdets skyddsvärde för människa och miljö Syfte: att internt avgöra prioritering och vidare analys av olika scenarier Sevesokonferensen

24 Kriterier för vad? Konsekvensbaserade kriterier kräver ett definierat scenario Värsta scenario Worst credible scenario Utesluter extremt osannolika fall Dimensionerande skadefall En gång per år Riskbaserade kriterier tillämpas på effekten av många scenarier sammantagna Från värsta fall till fall som inträffar inom anläggningens livstid Sevesokonferensen

25 Kritik och osäkerheter Val av scenarier Uppskattning av sannolikheter Vilka skadeeffekter redovisas Toxiska effekter Exempel på hur svårigheterna kan överbryggas: Användning av flera typer av kriterier och metoder Standardisering av skadekriterier, scenarier, sannolikheter, beräkningsmetoder Sevesokonferensen

26 Industrins önskemål för framtiden Tydligare riktlinjer för hur risk skall presenteras och värderas i säkerhetsrapporter Möjliga att tillämpa även för mindre företag baserat på internationellt erkända principer Likvärdig och förutsägbar bedömning och behandling inom Sverige av: Lokaliseringsärenden och tillståndsvillkor Tillsynsärenden Sevesokonferensen

27 förslag på riskkriterier Fortsatt arbete pågår Vi inbjuder till samarbete och erbjuder vår kompetens Sevesokonferensen

28 Referenser Tolerabel risk inom kemikaliehanternade verksamheter en vägledning från, Anders Jacobsson, Stefan Lamnevik, 2001 Tolerabel risk, tillämpning av kriterier,, 2002 Skyddsavstånd, 2006 Bättre plats för arbete, Boverket 1995:5 Värdering av risk, SRV, 1997 Kemikalieolyckors miljökonsekvenser, MSB 2010 Reducing risk, protecting people, HSE, 2001 Guidelines for Developing Quantitative Safety Risk Criteria, CCPS, 2009 Sevesokonferensen

IPS 20 år En tillbakablick

IPS 20 år En tillbakablick IPS 20 år En tillbakablick Hur blev föreningen till och hur såg den ut i början? + några nedslag på vägen. Anders Jacobsson Föreståndare och ordförande Föreståndare Ronald Wennersten (1994 1997)

Läs mer

Studie Helhetsbild av risk inom industriparker. Del 1 Dominoeffekter och kumulativ risk

Studie Helhetsbild av risk inom industriparker. Del 1 Dominoeffekter och kumulativ risk Studie Helhetsbild av risk inom industriparker Del 1 Dominoeffekter och kumulativ risk 2 MSB:s kontaktpersoner: Helena Fridh, helena.fridh@msb.se, 010-240 51 32 Helena Håkanson, helena.hakanson@msb.se,

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

DECEMBER 2013 KVANTITATIV RISKANALYS FARLIGT GODS BARENTS CENTER

DECEMBER 2013 KVANTITATIV RISKANALYS FARLIGT GODS BARENTS CENTER DECEMBER 2013 KVANTITATIV RISKANALYS FARLIGT GODS BARENTS CENTER ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se DECEMBER 2013 KVANTITATIV

Läs mer

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS 2012-05-23 Uppdrag: 242534 Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: 2012-05-23 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

Kv Förrådet, Norrtälje

Kv Förrådet, Norrtälje Kv Förrådet, Norrtälje Nybyggnad flerbostadshus Riskbedömning Rev A Sebastian Friedrich Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering

Läs mer

Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun

Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Förutsättningar med avseende på farligt gods Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Stockholm 2013-02-08 Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Datum 2013-02-08 Uppdragsnummer 61161254123

Läs mer

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Upplysningar om innehållet: Cecilia Mårtensson, cecilia.martensson@skl.se Sveriges

Läs mer

Handbok för riskanalys

Handbok för riskanalys Räddningsverket Handbok för riskanalys Kvalitativ analys Bedömningar Kvantitativ analys FTA HTA Systemkonstruktion Riskidentifiering?????? x x x x x?? x x? x???? Kriterier Nytta Kostnader 1. 2. 3. 4. 5.

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Sigtuna kommun Stockholm 2015-05-20 ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Datum: Dokumentstatus/Version: 2014-11-04 Förhandskopia 2014-11-11 Utgåva

Läs mer

Plats: Ullevi Konferens

Plats: Ullevi Konferens Protokoll Workshop om IT-hjälpmedel inom processäkerhet Datum och tid för mötet: 23 October 2013, 9:30-16:00 Plats: Ullevi Konferens Protokoll utsänt: 24 October 2013 Nr.: Post Åtgärd Inledning Blenda

Läs mer

Talat utrymningsmeddelande

Talat utrymningsmeddelande Talat utrymningsmeddelande optimerad utformning utifrån fullskaleförsök Joachim Holmström & Erik Sävmark Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety Lund University, Sweden Brandteknik och

Läs mer

Riskanalys från råvatten till tappkran

Riskanalys från råvatten till tappkran Rapport Nr 2010-08 Riskanalys från råvatten till tappkran Andreas Lindhe Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SV-Utveckling) är kommunernas eget FoU-program om

Läs mer

Riskanalys för legionella

Riskanalys för legionella Riskanalys för legionella Ett kapitel i kunskapssammanställningen Legionella i miljön hantering av smittrisker Juli 2015 Innehåll Riskanalys för legionella... 3 Behov av riskbedömningar för legionella...

Läs mer

Dricksvatten och säkerhet mot terrorism i USA

Dricksvatten och säkerhet mot terrorism i USA VA-Forsk rapport Nr 2006-02 Dricksvatten och säkerhet mot terrorism i USA Rolf Larsson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras i sin helhet

Läs mer

Appendix 3 - Riskanalys

Appendix 3 - Riskanalys Appendix3 Riskanalys Inledning Riskanalysen ska identifiera allt som kan gå snett i ett företag och hur stor sannolikheten är att det ska inträffa, vilka konsekvenser och om möjligt en kostnadskalkyl.

Läs mer

Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen. Yvonne Andersson-Sköld. GÄU - delrapport 12.

Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen. Yvonne Andersson-Sköld. GÄU - delrapport 12. Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen Yvonne Andersson-Sköld GÄU - delrapport 12 Linköping 2011 GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Foto: SGI STATENS GEOTEKNISKA

Läs mer

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering Ett första steg mot en nationell riskbedömning Nationell riskidentifiering 2 MSB:s kontaktperson: Johanna Enberg, 010-240 40 55 Publikationsnummer MSB 336-2011 november 2011 ISBN 978-91-7383-180-2 3 Förord

Läs mer

Utrymning med hiss från tunnelbanestationer under mark - En studie om förmåga och riskperception

Utrymning med hiss från tunnelbanestationer under mark - En studie om förmåga och riskperception Utrymning med hiss från tunnelbanestationer under mark - En studie om förmåga och riskperception Axel Engstrand & Joakim Näslund Department of Fire Safety Engineering Lund University, Sweden Brandteknik

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

Lärande från INcidenter för Säkerhet inom farliga verksamheter. Populärvetenskaplig rapport

Lärande från INcidenter för Säkerhet inom farliga verksamheter. Populärvetenskaplig rapport Lärande från INcidenter för Säkerhet inom farliga verksamheter Populärvetenskaplig rapport 2 MSB:s kontaktpersoner: Thomas Gell, 010-240 56 68 Stefan Särdqvist, 010-240 36 44 Publikationsnummer MSB354

Läs mer

Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker

Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker (2009:956) samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering

Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering Martin Peterson Nicolas Espinoza Luleå Tekniska Universitet Räddningsverkets kontaktperson: Mattias Strömgren,

Läs mer

Personsäkerhet och administrativ hantering vid underhållsarbeten på OKG AB

Personsäkerhet och administrativ hantering vid underhållsarbeten på OKG AB Personsäkerhet och administrativ hantering vid underhållsarbeten på OKG AB Henrik Källström Fredrik Larsson Department of Fire Safety Engineering Lund University, Sweden Brandteknik Lunds tekniska högskola

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Falkenbergs kommun 2009-11-30. Upprättad av: Karin Johansson Kontrollerad av: Henrik Selin Godkänd av: Karin Johansson

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Falkenbergs kommun 2009-11-30. Upprättad av: Karin Johansson Kontrollerad av: Henrik Selin Godkänd av: Karin Johansson RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Falkenbergs kommun 2009-11-30 Upprättad av: Karin Johansson Kontrollerad av: Henrik Selin Godkänd av: Karin Johansson RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Falkenbergs kommun 2009-11-30

Läs mer