Riskhantering ur ett livscykelperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskhantering ur ett livscykelperspektiv"

Transkript

1 Riskhantering ur ett livscykelperspektiv

2 Innehåll Riskhantering, begrepp och definitioner Vi använder ofta samma ord för olika saker och olika ord för samma sak Energianläggningens faser Etablering Driftsättning Drift Driften upphör

3 Riskhantering Begrepp och definitioner Riskidentifiering Riskskattning Riskanalys Riskbedömning Riskvärdering Riskhantering Åtgärder Uppföljning 3

4 Riskvärdering Sannolikhet mer än 1 ggr per år ggr per 1-10 år ggr per år per år < 1 ggr per 1000 år Små Lindriga Stora Konsekvenser Mycket stora Katastrofala 4

5 Frekvens av N eller fler Riskvärdering Samhällsrisk, FN-kurva 1,00E+00 1,00E-01 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 1,00E Antal omkomna, 5

6 Riskvärdering Individrisk, riskkonturer 1x10-6 per år 1x10-5 per år 1x10-4 per år 1x10-3 per år

7 Fas 1 Etablering av ny anläggning Villkor vid miljötillstånd Extern risk Delar av villkoren baseras på skyddsåtgärder i miljöriskanalys Typiska ämnen vid etablering av ny kraftvärmeanläggning Bränsle Fasta bränslen Dieseloljor Gasol (uppstarts bränsle) Svavelsyra Natriumhydroxid Svavel Ammoniak

8 Fas 1 Etablering av ny anläggning Riskanalyser för säker arbetsplats Intern risk Innan en anläggning tas i drift utförs riskanalyser för att anläggning ska vara säker att använda Är anordningarna lämpliga för sitt ändamål Användning av arbetsutrustning Livslängdsbedömningar Placering av kontrollrum

9 Fas 1 Etablering av ny anläggning Resultatet från riskanalyser Inledande aktiviteter sätter upp krav för säker drift. Exempelvis får man en påverkan av Krav på ledningssystemet Styrning Tillsyn Underhåll Skyddsavstånd Tekniska åtgärder

10 Fas 1 Etablering av ny anläggning Resultatet från riskanalyser - Barriärer

11 Fas 1 Etablering av ny anläggning Vad är en relevant risk? Interna transporter farligt gods kan man vid riskanalys bortse från SRV (1997) och The purple book (2005) Ett område vid värmeverket i Eksjö spärrades av på onsdagen efter att en hjullastare kört på en tankbil med ammoniak. Cirka 6,5 kubikmeter 25- procentig ammoniaklösning läckte ut över ett par hundra kvadratmeter. En del rann ner i en dagvattenbrunn och ett dike.

12 Fas 2 Driftsättning av ny anläggning Vid driftsättningen uppkommer nya situationer som medför nya lärdomar Haverier och tillbud Avvikelser från driftparametrar

13 Fas 3 Drift av anläggning Anläggningen går in i förvaltningsfas men det kan fortfarande inträffa större förändringar Nya bränslen Hantering av bränslen t.ex. förändrad lagring av fastbränslen Ny kunskap utifrån händelser på liknande anläggningar Skadegruppens registrerade händelser Hur används de? Villkor som beslutades om vid etablering behöver upprätthållas och förändras Hur sker beaktas resultat och slutsats från redan utförda riskanalyser?

14 Fas 3 Drift av anläggning Ny kunskap Närliggande branscher Flisbranden Mönsterås bruk If skadeförsäkring kom fram till Transportörer var tyvärr mycket dåligt sprinklerskyddade. Försäkringsbolag (If m.fl.) och Södra RM har tyvärr inte drivit sprinkler rekommendationer tillräckligt hårt i dessa delar av anläggningen. Våt flis var inte med i riskbedömningen vad gäller brand Mönsterås är annars en av de bäst skyddade massabruken i Sverige

15 Fas 3 Drift av anläggning Ledningssystemet Vid driftsättning fastlades krav på ledningssystem utifrån en riskanalys eller riktlinjer inom bransch eller koncern. Utvärderas resultatet av ledningssystemet Fortlöpande tillsyn Underhåll Besiktningar Efterfrågas resultat från ledningen?

16 Felfrekvens Fas 3 Drift av anläggning Är anläggningens ålder inbakad i er riskanalys? Tid Riskanalysen är en levande process som måste uppdateras under hela verksamhetens livslängd

17 Fas 4 Drift av anläggning upphör När ska en anläggning eller enskild anordning tas ur drift? När är det aktuellt att skrota delar av anläggningen? Finns livslängdsbedömningar för alla anordningar, vem avgör skickat på sådant som ej omfattas av krav på besiktning? Ex. Värmefors Handbok för livslängdsarbete med energianläggningar Hur länge gäller de bedömningar som gjort i anläggningens sedan tidigare utförda riskbedömningar? Arbetsmiljölagen 2 Kap, 5 (Arbetsmiljöns beskaffenhet) Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall.

18 Riskhantering Sammanfattning Lätt att beskriva men svårt att upprätthålla Vilket minne finns i er organisation, har en organisation ett minne eller finns detta hos enskilda medarbetare? Omvärldsanalys för att upprätthålla säker drift, skadegruppens händelser Hur förändras riskacceptansen under anläggningens livscykel Arbetsmiljöns beskaffenhet, 1 Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Välkommen till enkäten!

Välkommen till enkäten! Sida 1 av 12 Välkommen till enkäten! Enkäten går ut till samtliga statliga myndigheter, oavsett storlek. För att få ett så kvalitativt resultat av uppföljningen som möjligt är varje myndighets svar av

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Upplysningar om innehållet: Cecilia Mårtensson, cecilia.martensson@skl.se Sveriges

Läs mer

Riskhantering för att förebygga miljöolyckor. Maj 2010

Riskhantering för att förebygga miljöolyckor. Maj 2010 Riskhantering för att förebygga miljöolyckor Maj 2010 I Sverige sker det årligen ca 2 000 olyckor där kemiska ämnen som är skadliga för miljön, växt- och djurliv samt människors hälsa är inblandade. Cirka

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Avfallsförbränningsanläggningar berörs av många olika lagkrav och som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Appendix 3 - Riskanalys

Appendix 3 - Riskanalys Appendix3 Riskanalys Inledning Riskanalysen ska identifiera allt som kan gå snett i ett företag och hur stor sannolikheten är att det ska inträffa, vilka konsekvenser och om möjligt en kostnadskalkyl.

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS 2012-05-23 Uppdrag: 242534 Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: 2012-05-23 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Sammanställning av svar på SWEDAC:s enkät riktad till företag som certifierats mot AFS 2001:1

Sammanställning av svar på SWEDAC:s enkät riktad till företag som certifierats mot AFS 2001:1 Sammanställning av svar på SWEDAC:s enkät riktad till företag som certifierats mot AFS 21:1 Bakgrund SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är tillsynsmyndighet över de certifieringsorgan

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten

iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten "~ SVENSKA t KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VAR BETECKNING SM, Miljö och Icvalitet TR 13-01 DATUM _ A SAMRID" (TT? 2013-11-13 -W N NS k,nl NT.,AFS, n TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA TT T - T^1 ^kk 3 Td /?

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer