Checklista rullmaskiner och omrullningsmaskiner.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklista rullmaskiner och omrullningsmaskiner."

Transkript

1 Checklista rullmaskiner och omrullningsmaskiner. Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 omskriven genom AFS 2003:4 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar 1993:10 (1994:48) Inspektör Datum Arbetsställe Dnr Rullmaskin # Omrullningsmaskin #

2 1. Checklista SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Kontrollfråga Del 1 Har ni regelbundna träffar med arbetstagarna för att diskutera ex.vis säkerhetsfrågor? Ja Nej Anmärkning 4 i AFS 2001:1 Har arbetsmiljöuppgifterna skriftligt fördelats ex.vis genom delegering? 6 i AFS 2001:1 ändrad genom AFS 2003:4 Finns rutiner för och utförs regelbundna undersökningar och riskbedömningar av arbetsförhållandena i och omkring rull- och omrullningsmaskinerna? Vilket underlag har man för riskbedömningen? Vilka har deltagit vid riskbedömningen? Har det inträffat allvarliga tillbud eller olycksfall vid arbete med rull- eller omrullningsmaskin? Är riskbedömningen utförd efter de principer 5, 8 och 10 i AFS 2001:1 som anges i SS-EN ISO :2007? Finns skriftliga rutiner för första hjälpen och krisstöd? Genomförs losstagningsövningar? 5 och 9 i AFS 2001:1 samt 4-5 i AFS 1999:7

3 Finns fungerande rutiner för kontroll och underhåll av rull- och omrullningsmaskiner samt kringutrustning till dessa? Skriftliga rutiner ska finnas. Kontroll och underhåll ska dokumenteras. 17, 19 och 21 i AFS 2006:4 samt 5 i AFS 2001:1 Finns kunskaper och skriftliga rutiner för upphandling av maskiner, styrsystem och kringutrustning? Se dokumentet "Att lyckas med upphandling" från IVF Industriforskning och utveckling AB. 3, 6-7 i AFS 2001:1 ändrad genom AFS 2003:4 samt 3 i AFS 2006:4 Har man undersökt och riskbedömt de åtgärder som arbetstagaren måste vidta vid driftstörningar i rull- eller omrullningsmaskinen? Spetsdragning och skarvning 3 i AFS 2006:4 Finns skriftliga instruktioner för hur driftstörningar ska avhjälpas i rull- eller omrullningsmaskinen? Spetsdragning och skarvning 11, bilaga B, punkt B 2.1 i AFS 2006:4 Har operatörerna tillräckliga kunskaper för att köra, åtgärda driftstörningar och underhålla rull- och omrullningsmaskinen? 14 och 15 i AFS 2006:4

4 2. Checklista SKYDDSBARRIÄRER IN MOT RISKOMRÅDE Kontrollfråga Del 2 Är rull- eller omrullningsmaskinen och dess kringutrustning placerad bakom förreglade eller fasta avskärmningsskydd så att arbetstagaren inte kan komma i kontakt med rörliga eller på annat sätt farliga delar under drift? Ja Nej Anmärkning 8, bilaga A, punkt A 2.13 i AFS 2006:4 Har rull- eller omrullningsmaskinen och dess kringutrustning förreglade luckor och andra skydd som omöjliggör kontakt med rörliga delar? 8, bilaga A, punkt A 2.13 i AFS 2006:4 Är rull- eller omrullningsmaskinen utrustad med skydd där det finns risk för olycksfall i samband med att material ska trädas eller stickas in i ett valsingrepp? 8, bilaga A, punkt A 2.17 i AFS 2006:4 Har rull- och omrullningsmaskinerna utkastskydd? 8, bilaga A, punkt A 2.9 i AFS 2006:4

5 Finns tydligt utmärkta arbetsbrytare som fungerar så att alla energier är frånkopplade på rull- eller omrullningsmaskinen vid ex.vis byte av knivset eller vid rengöringsarbete? 8, bilaga A, punkt A 2.22 och 11 bilaga B, punkt B 2.1 i AFS 2006:4 Finns lejdare och plattformar så att drift- och underhållsarbete kan utföras på ett ergonomiskt tillfredställande vis och risker för fall till lägre nivå förhindras? 2 i AFS 1998:1 om belastningsargonomi 8, bilaga A, punkt A 2.24 i AFS 2006:4 Är belysningen tillräcklig och placerad så att service och underhåll kan utföras på ett säkert sätt? 8, bilaga A, punkt A 2.18 i AFS 2006:4

6 3. Checklista MANÖVERANORDNINGAR OCH STYRSYSTEM Är rull- och omrullningsmaskinernas manöveranordningar klart synliga och identifierbart märkta på ett ändamålsenligt sätt? Knappar och reglage på pulpeter samt utformning av layout på datorskärm 8, bilaga A, punkt A 2.3 i AFS 2006:4 Finns anordning som gör att operatören kan överblicka hela riskområdet kring rull- eller omrullningsmaskinen? Kameraövervakning eller speglar 8, bilaga A, punkt A 2.3 i AFS 2006:4 Finns ett varningssystem med ljus- eller ljudsignal som före start automatiskt varnar operatörerna vid rull- eller omrullningsmaskinen om att den snart kommer att starta? 8, bilaga A, punkt A 2.3 i AFS 2006:4 Har rull- och omrullningsmaskinerna nödstoppsanordningar? 8, bilaga A, punkt A 2.7 i AFS 2006:4 Finns rutiner och instruktioner för frånkoppling och låsning av rull- och omrullningsmaskinerna? 11 & 14, bilaga B, punkt B 2.3 i AFS 2006:4

7 4. Kompletterande frågor om STYRSYSTEM OCH FÖRREGLINGSINSTALLATIONER Har ni vid installation av förreglingar och andra stopp- och säkerhetskretsar använt er av etablerade styrsystemkonsulter eller tredjepartsorgan? Vilka företag levererar skyddslösningar i form av fasta eller förreglade skydd till ert företag? Har ert företags elansvarige och elektriker tillräckliga kunskaper inom styrsystemområdet och kunskaper om hur och vad som ska stoppas vid ex.vis ett underhållsarbete? Maskinstopp, skyddsstopp, säkert stopp och nödstopp 5. Övriga anteckningar

8

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3 Bowlinganläggningar Detta är ett särtryck och översättning till svenska av den tyska informationsskriften Kegel- und Bowlinganlagen, 8689, med tillstånd från DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung.

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1981:14 Utkom från trycket den 14 sept. 1981 SKYDD MOT SKADA GENOM FALL

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1981:14 Utkom från trycket den 14 sept. 1981 SKYDD MOT SKADA GENOM FALL ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1981:14 Utkom från trycket den 14 sept. 1981 SKYDD MOT SKADA GENOM FALL Utfärdad den 20 augusti 1981 AFS 1981:14 2 SKYDD MOT SKADA GENOM FALL Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del)

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda ung i sommar Hej Vad roligt att ni vill välkomna en eller flera praktikanter. Det här utskicket innehåller broschyrer och blanketter. Brev med kontaktuppgifter

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SVETS, tillfälliga arbetsplatser Fungerande rutiner

CHECKLISTA FÖR SVETS, tillfälliga arbetsplatser Fungerande rutiner CHECKLISTA FÖR SVETS, tillfälliga arbetsplatser Fungerande rutiner SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen/arbetsledaren ska tillsammans med svetsaren använda checklistan vid planering och organisation av

Läs mer

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Fetma kan vara funktionshinder

Fetma kan vara funktionshinder JANUARI 2015 -NR 1 ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00. FRÅN EU-DOMSTOLEN & ARBETSDOMSTOLEN Fetma kan vara funktionshinder EU-domstolen (Mål

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner Denna information riktar sig till för dig som ska handlägga tillstånds- eller tillsynsärenden för gasolanläggningar med cisterner. Det är viktigt att avstånd

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer