Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE / , kl i E632

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2013/2014. 2013-11-07, kl 18.30 i E632"

Transkript

1 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE /2014, kl i E632

2 Bilaga Kårfullmäktige 2 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, vice ordförande Martin Svensson Geosektionen, ordförande Kristin Jonsson I-sektionen, ordförande Axelina Flote rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: Förberedelse inför I-konferensen på KTH Organisationsstrukturen inom sektionen Uppdatering av stadgar och reglemente rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång: I-konferens på KTH Datasektionen, vice ordförande Jesper Bergeskans Rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: Sektionsmöte 2 Anordnat en medlemskväll Arbetat med.dl Haft samtal med HUL ang. UKÄs utvärderingsresultat Börjat driva frågan om att välja phösare på sektionsnivå rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång: Översikt av stadgar och reglementen vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

3 Bilaga Kårfullmäktige 2 Sidan 2 av 3 Bergsskolans studentförening, Ordförande Malin Lestander Rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: Läxhjälp för högstadieelever Läxhjälp för våra studenter Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar fotboll, ishockey och innebandy Pubkvällar Maskerad Visning av fotbolls- och hockeymatcher Mitterminsmiddag rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång: Läxhjälp för högstadieelever Läxhjälp för våra studenter Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar fotboll, ishockey och innebandy Pubkvällar Visning av fotbolls- och hockeymatcher Kvällsföreläsning i kårhuset Doktorandsektionen, Ordförande Ulrica Lundström rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: Påbörjat ett samarbete med Tekonologkåren om att utveckla LARV till att även bli en karriärdag för doktorander för sina karriärval efter disputation. Samt att vi i Doktorandsektionen kan medverka för att visa på forskarutbildning som en möjlig karriärväg efter grundutbildning. Utsett årets handledare som blev Jurate Kumpiene. Priset delas ut i samband med den Akademiska högtiden. Ett Halloween party har genomförts för doktorander den 2 november. Hemsidans nya struktur börjar äntligen vara klar! Lite småfix kvar bara. rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång: Sektionsmöte kommer att hållas den 20/11, för utföra fyllnadsval av tre vakanta uppdrag. För första gången kommer det finnas möjlighet att ta del av detta via Adobe. Slutföra arbetet med ett välkomstbrev till nyantagna doktorander. Ge återkoppling till doktorander med olika anställnings- och försörjningsformer kring vad som framkommit och vad vi gjort för att sprida informationen vidare. Se över och diskutera stadgar och doktorandmanifestet för att upptäcka behov av eventuella uppdateringar. vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

4 Bilaga Kårfullmäktige 2 Sidan 3 av 3 Adel Rapporterar på mötet SMK Rapporterar på mötet STUK Rapporterar på mötet Valberedningar Rapporterar på mötet Rapporterar på mötet vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

5 Bilaga Sidan 1 av 1 Nomineringstexter adelkandidater Malin Björklind - Phösaransvar Malin är en ansvarsfull person med många järn i elden. Hon är lätt att prata med, och har alltid ett leende för sin omgivning. Malin är även en driven person, och tvekar inte att ta kommandot och få saker gjorda. Hennes glada humör, och förmåga att ta tag i även de svåraste frågorna, gör henne till en bra kandidat för Phösaransvaret. Jesper Ericson - Eventansvar Jesper har, genom sitt engagemang i bland annat D6, en vana att anordna större event och hålla många bollar i luften. Hans tid som vice talman har även visat hans förmåga att axla tyngre ansvar, och han har, i och med sina år här på LTU, ett brett kontaktnät. Detta är egenskaper som gör Jesper till en passande kandidat för Eventansvaret. Sophia Caspár - Informationsansvar Sophia har tidigare haft ansvarsposter inom både bland annat STUK och Datasektionen, och är därmed ingen främling för att ta ansvar. Hon är en driven person som sprudlar av idéer, och ingen fråga är för tung för att ta tag i för henne. Sophias tid på andra sidan Nolleperiodens informationsflöde, både som phösare, sektionsordförande och en andra vända som nolla, gör att hon har en unik syn på information som kommer att hjälpa henne långt som Informationsansvarig. Jesse Saukkokoski Ekonomiansvar Jesse har en unik kombination av livserfarenhet, både på och utanför LTU, och en förmåga att driva, och slutföra, många projekt samtidigt. Hans lugna sätt och skarpa iakttagelser hjälper upp en grupp oerhört, och därför är han en tillgång för Nolleperiodsgruppen. Hans erfarenheter, och utbildning, inom det ekonomiska området gör honom passande för Ekonomiansvaret. vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

6 Bilaga Sidan 1 av 1 Pågåendelista KF 7 12/13 (130514) 75.3 Övriga val till Teknologkåren KF 1 13/14 (130912) 15.2 Val av valberedare vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

7 Sidan 1 av 8 Ledningsgruppens rapport till KF 2 13/14 Oscar Kööhler Kårordförande Adelval Adelvalberedningen har sedan senaste KF haft samtliga intervjuer och tagit fram fyra kandidater för val på dagens KF. Intresset har varit otroligt stort, och det har varit många mycket bra kandidater, vilket gjorde valet positivt svårt. Vi är dock övertygade om att vi har hittat den bästa gruppen i och med den här uppställningen, och vi har även lämnat vidare ett antal namn för nominering till ÖPH. Doktorandsektionen Haft möte med Doktorandsektionens styrelse angående samarbeten i framtiden, och vad vi som kår kan ge för doktorandernas medlemsavgift. Stora punkter var hur man visar upp att doktorera under LARV, och den för tillfället vilande planen om populärvetenskapliga föreläsningar. Ordfrad Fortsatt bra diskussioner på Ordfrad gällande sektionernas organisation och styrning. Dessutom diskussion om huruvida sektionerna kan vara mer delaktiga i valet av phösare, något som kommer att lyftas till KF vid nästa möte. Rektorslunch Haft fortsatta diskussioner med ledningen om bla micros och anonyma tentamen. Rektor håller med om att situationen är ohållbar och kommer att trycka på så att det blir en förbättring. Rekrytering Prefekt SBN Har suttit med i den rekryteringsgrupp som tagit fram kandidater till ny prefekt vid SBN. När gruppens två kandidater lagts fram till Rektor valdes till slut Örjan Johansson som ny prefekt. Örjan kommer närmast från näringslivet men var fram till 2009 anställd vid LTU som docent i Teknisk akustik. Handledarpriset Har suttit med i juryn som tagit fram pristagaren av Teknologkårens pris för berömvärda handledarinsatser i forskarutbildningen. Årets vinnare är Jurate Kumpiene som är lektor i avfallsteknik. Priset kommer att delas ut på Akademisk högtid som är den 9/11.

8 Sidan 2 av 8 Linus Persson Vice Kårordförande Kirunasektionen Har tillsammans med SO besökt Kiruna och Kirunasektionen för att se vad de jobbar med och höra vad de ska jobba med under året. Bolagsstämma STUK Det har varit bolagsstämma för STUK, Årsrapporten fastställdes samt de beviljades ansvars frihet för tidigare års styrelse. Den sittande styrelsen omvaldes i samma konstellation. ITSO-råd Det har varit itso-råd, där diskuterades data och mobillösningar för anställda. Det pratade även om molntjänster, och lagringsutrymmen. Möte med objektansvarig för SLA (Service Level Agreement) Haft möte med Morten Amundsen som är ny objektansvarig för SLA och han är mycket mån om studenter, och vill ha kontinuerliga möten med kårena för att få in åsikter om allt it-relaterat. Vi diskuterade även det nya bokningssystemet för lokaler m.m. och har man några åsikter om systemet ska man vända sig till Christina Olsson Oja. Set M Kempe Haft ett första styrelsemöte för Kempe. Där diskuterades hur styrelsen ska se ut det kommande året. Där går Jag (Linus Persson)upp om ordförande samt Lisa Thorén kommer att sitta om ledamot för TKL under året. Anonyma Tentamen / Digitala distanstentamen Har ytterligare lyft frågan om anonyma tentamen, där väntas det beslut från rektors-råd innan ett projekt kan sättas igång. Så frågan är vidarebefordrad med KO för att lyftas inför rektor. Vad gällande digitala distanstentamen så är förstudien snart klar och kommer att presenteras för ITberedningen i december.

9 Sidan 3 av 8 Thule Brahed Utbildningsenhetens ordförande Kunskapsmentorerna Kunskapsmentorerna är ett projekt som skulle provköras i tre år. Efter det ska det tas beslut om hur det skall integreras i LTUs ordinarie verksamhet. Nu är projektet inne på sista året och det är denna typ av planering och utvecklingsarbete som görs. Tidigare utvärderingar visar på ett intresse att ha gruppuppgifter i matematik vilket en mattelärare arbetar med för tillfället. Årets bästa lärare UBS-rådet är jury för tilldelning av priset Årets bästa lärare. I år blev det Erik Elfgren! Prisutdelningen kommer ske vid banketten på Av4ningen. Sektionernas utbildningsbevakning och sektionstillskottet Efter tre år är det dags att se över och utvärdera modellen för hur sektionerna ska få ekonomiskt tillskott från Teknologkåren. Detta definieras i Reglemente 3.9. Det har skrivits en projektspecifikation för hur utvärderingen ska gå till. Planen är att förslag ska upp till KF i mars. Tog tillbaka tentamenskölistorna LTU hade bestämt innan sommaren att kölistorna till tentamens skulle tas bort redan nu till tentaperioden i september. Tyvärr hade de varit otydliga i att gå ut med informationen. När studenter uppmärksammade LTU på detta hände inget. Först när kåren satte ner foten togs kölistorna tillbaka och de lovade att gå ut med information till studenterna. Nästa tentaperiod kommer kölistorna vara borttagna. LTU Deltagit i workshop om lärandemiljöer på universitetet Betyg kommit från UKÄs utvärderingar på ingenjörsprogram Tar fram en ny modell för utvärdering av utbildningar och program. Vardaglig representation. Maxime Koitsalu Utbildningsenhetens viceordförande Internationellt Den internationella dagen är den 14 november Den kommer att hållas i C-huset i ljusgården. Information om eventet ska snart börja rulla ut på diverse informationskanaler (affischer, veckomejl, facebook, etc.) Även varit med på ett möte för att diskutera hur man lockar fler studenter till att åka utomlands.

10 Sidan 4 av 8 Johan Albihn Sociala enhetens ordförande Av4ningen Arbetet med Av4ningen har rullat på, och de flesta detaljer har fallit på plats. Lokal blev i slutändan Nordkalotten, baserat på statistik från tidigare år samt diskussioner med referensgrupper av studenter. 31 oktober stängs anmälan, och 8 november skall betalning vara inne, och först då kan vi veta det exakta antalet gäster. Funderingar bör tas inför nästa år på hur Av4ningen skall gå till i framtiden, då antalet gäster börjar närma sig ohanterligt i samlad grupp. Adelval Adelvalberedningen har sedan senaste KF haft samtliga intervjuer och tagit fram fyra kandidater för val på dagens KF. Intresset har varit otroligt stort, och det har varit många mycket bra kandidater, vilket gjorde valet positivt svårt. Vi är dock övertygade om att vi har hittat den bästa gruppen i och med den här uppställningen, och vi har även lämnat vidare ett antal namn för nominering till ÖPH. Overaller Overallerna har inventerats efter försäljningen på sektionsmötena, det ordnade försäljningstillfället i Ljusgården samt en del ströförsäljande de senaste veckorna. Sammanlagt har det hittills sålts 182 st, varav 36 gula, 35 grå, 66 röda, 7 gröna, 0 blå, 33 svarta och 5 orangea. En kompletteringsbeställning har gjorts på de storlekar som har tagit slut. Studieplatser Arbetet med att se över beståndet av studieplatser och studentytor har legat på is ett tag från LTUs sida, men är nu återupptaget. Mellan att handlingarna går ut och själva KF kommer ett möte att äga rum mellan LTU, Kårerna och arkitekten som ritar A-huset, med mål att ta fram specifikationer på vad som är en bra studieplats. Denna mall ska sedan ligga till grund för en inventering av samtliga ytor som används, eller kan användas, som studieplats, för att till slut ta fram en kravspecifikation gentemot LTU för att åtgärda de problem som finns. Frågan om att låsa upp klassrum för att använda som studieplatser har även nått en vändning efter lite påtryckningar, och nu kommer en korridor per hus att låsas upp och förses med skallösningar. Detta arbete borde vara klart i tid för KF. Doktorandsektionen Haft möte med Doktorandsektionens styrelse angående samarbeten i framtiden, och vad vi som kår kan ge för doktorandernas medlemsavgift. Stora punkter var hur man visar upp att doktorera under LARV, och den för tillfället vilande planen om populärvetenskapliga föreläsningar. Nolleperioden Arbetet med Nolleperioden är ständigt i rullning. Avgående NPG håller på och skriver sina överlämningar, och förhoppningsvis väljs nya Adlar på KF. Organisationen har setts över och justerats efter erfarenheter från årets Nolleperioden, och nya rutiner för överlämning håller på att tas fram. Utvärdering har gjorts med studenter, phösare och sektioner, och en sammanfattning kommer att presenteras så fort tiden tillåter.

11 Sidan 5 av 8 Niklas Brynolf Phaestmästare Sexmästaremöte Har haft sexmästarmöte, samt bokat in datum för nästa möte. Rekrytering Rekrytering till Phaestmästeriet pågår fortfarande. Phaset.se Phaest.se har uppdaterats med datum för kommande events. TKL-kampen Poäng från TKL-kampen har sammanställts.

12 Sidan 6 av 8 Therese Sveitz Arbetsmarknadsenhetens ordförande Sektionsarbete Workshop Om marknadsföring, evenemang och om hur Teknologkåren och sektioner skall arbeta tillsammans framöver. Rapport sammanställs nu och kommer att diskuteras med alla sektionerna i november innan den slutgiltiga riktningen för hur samarbetet mellan kår och sektion bestäms. Utbildning Engagerade inom Teknologkåren skall känna att de växer både personligt och karriärmässigt med sin post under det år som de sitter. Ett arbete har därför påbörjats med att hålla ett antal utbildningar för de sektionsaktiva under deras verksamhetsår. En utbildning hölls i oktober, Säljutbildning. Utbildningen genomfördes i samarbete med Centek. Industridagen Arbetsmarknadsenheten var på industridagen i Göteborg. Detta för att sprida information om Luleå tekniska universitetets begåvade studenter och utvidga vårt nätverk med näringslivet. En mycket givande dag. LNAB-strategimöte Luleå näringsliv AB hade ett av sina årliga strategimöten. På mötet diskuterades bland annat Exjobb Luleås nya verksamhetsplan. Nytt i verksamhetsplanen är att de skall jobba med att även förmedla forskaruppdrag. De skall jobba för att öka antalet matchade exjobb och förmedlade sommarjobb. Sveriges Ingenjörer Arbetsmarknadsenheten besökte Sveriges ingenjörer på en inspirationsdag. Det informerades om hur Sveriges ingenjörer är uppbyggda, vad de jobbar med och teknologkårers åsikter från hela landet behandlades med ett diskussionsmaterial som grund. Företagsenkät och Studentenkät Jobbat fram en företagsenkät och en studentenkät som skall gå ut till alla Teknologstudenter under läsperiod 2. Enkäterna är näringslivs- och karriärbundna i sina frågeställningar. Studentenkäten är till för att stämma av vad teknologstudenter på campus är intresserade av för näringslivsevent. Evenemang sedan förra KF IKEA-Resan tillsammans med PuSS Teknik-SM, Luleå är vidare med laget No Brain No Gain Lunchföreläsning med Unionen och Mattias Ribbing Informerat på Ljusgården om pågående näringslivsarbete Exjobbsdag med Exjobb Luleå

13 Sidan 7 av 8 Sanna Dahlberg Projektledare för LARV Industridagen 14 oktober 2013 Arbetsmarknadsenheten var på industridagen i Göteborg. Detta för att sprida information om Luleå tekniska universitetets begåvade studenter och utvidga vårt nätverk med näringslivet. En mycket givande dag. Rekryteringslunch LARV 21 oktober Genomfört rekryteringslunch för LARV-crew 2014 tillsammans med projektgruppen samt medhjälpare. Vi bjöd de 50 första studenterna på lunch och informerade i korta drag vad syftet med LARV är och hur man som student kan engagera sig. Teambuilding LARVs projektgrupp oktober LARVs projektgrupp besökte Umeå och projektgruppen för Uniaden (Umeås mässa). Där de båda projektgrupperna har haft möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar och idéer. Just för att kunna utveckla de båda mässorna och för att projektgrupperna ska kunna ha en referenspunkt hos en person som arbetar med liknande uppgift. Mycket uppskattad helg hos båda projektgrupperna. ARG, Sveriges ingenjörer oktober Arbetsmarknadsenheten deltog på ARG möte i Stockholm. Första dagen besökte vi Sveriges ingenjörer och fick information om deras verksamhet samt diskuterade hur Sveriges ingenjörer kan samarbeta med de olika kårerna inom Reftec. Dag två bestod av ARG-möte på KTH där diskuterades främst rollen som projektledare och hur man tacklar den, mässpecifika detaljer så som värdutbildningar och dylikt. Profilprodukter Vice projektledare och grafiskform har tagit in offerter för profilkläder för LARV Företagarfrukost 25 oktober Delar av projektgruppen deltog på företagarfrukosten på Bistro Norrland för att kunna informera främst lokala företag om LARV. Lunchmöte Gruppansvariga Varje vecka möte med de gruppansvariga i LARVs projektgrupp där vi diskuterar fortsatt arbete med projektet och tar upp eventuella problem.

14 Sidan 8 av 8 Tomas Vannucci Informationsenhetens ordförande Hemsidan Hemsidan är nu i sitt slutgiltiga stadie och det som görs just nu är att den fylls med innehåll och integreringen av sektionerna är under uppbyggnad. Revidering av informationskanaler För att optimera informationsflödet till alla studenter genomförs nu ett arbete med att spetsa informationskanalerna för att sortera informationsflödet beroende på olika grupperingar, årskurs och andra faktorer. Marknadsföring utveckling Ett arbete i form av workshops och fokusgrupper genomförs nu en analys av hur vi bättre marknadsför oss mot olika kategorier av studenter. Sammanställning av TKL Ett förberedande arbete av att sammanställa Teknologkårens arbete och organisation har inletts. Detta ska användas i marknadsföring och utbildningssyfte. Marknadsförningsgrupp 2.0 En ny typ av marknadsförningsgrupp planeras att uppstartas och det inledande strukturarbetet har inletts.

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015. 2014-10-09, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015. 2014-10-09, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015, kl 18.30 i C305 Bilaga 12.1.1 Kårfullmäktige 1 Sidan 1 av 2 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Geosektionen Sektionen för Industriell ekonomi,

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2014/2015. 2015-02-05, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2014/2015. 2015-02-05, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2014/2015 2015-02-05, kl 18.30 i C305 Bilaga 42.1.1 Kårfullmäktige 4 Sammanträdesdatum 2015-02-05 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Maskinteknologsektionen

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, Vice ordförande Dennis Forslund Maskinteknologsektionen

Läs mer

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Sidan 2 Bilaga 1 Styret informerar Ordförande Kristin Jonsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följandegjorts: Styrelsemöte Närvarat och varit mötesordförande

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor HöstFUM II 2012-11-27 Bilagor Innehållsförteckning Bilaga 1: Periodrapport HöstFUM I 2013 HöstFUM II 2013 s. 3 Bilaga 2: Proposition Periodplan HöstFUM II 2013 - VårFUM I 2014 s. 4 Bilaga 3: Proposition

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1 PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Ordförande Måns Östberg Vice

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer