BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-10-23"

Transkript

1 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte

2

3

4

5

6

7

8 Victor Bjälke Ansökan till sektionsfonden Sidan 1 av 2 Ansökan till sektionsfonden Skaljackor avsedda för BRINNs medlemmar Bakgrund BRINN är, med stor sannolikhet, en av Geosektionens och i förlängningen Teknologkårens mest aktiva föreningar, grundat på andelen aktiva medlemmar kontra antalet studerande på programmet. Det finns en mycket bra gemenskap inom programmet där BRINN har en stor positiv inverkan på detta. En något märklig situation som uppstått under åren är att aktiviteten i BRINN är hög, men medvetenheten kring Teknologkåren är låg. Medlemmarna har generellt sett en ganska vag uppfattning kring vad Teknologkåren står för, samt vad dess arbete innefattar. Det är inte en självklarhet att Teknologkåren finns med i tankarna när man söker nya engagemang eller vill påverka sitt program etc., utan detta löses genom andra kanaler. Detta är beklagligt då brandingenjörer generellt sett har visat sig vara en grupp mycket drivna och engagerade studenter. Förutsättningar BRINN tar med jämna mellanrum fram profilprodukter för att öka känslan av samhörighet samt att bibehålla medvetenheten kring programföreningen, då det stora engagemanget bland brandingenjörsstudenterna ses som uteslutande positivt. Dessa profilprodukter har sedan tidigare innefattat pikéer, luvtröjor och även en tidigare omgång skaljackor. Dessa profilprodukter är ett utmärkt sätt för Teknologkåren att höja medvetenheten kring dess närvaro, samt i förlängningen även befästa sin plats som ett givet alternativ för engagemang, frågor/synpunkter kring studiemiljö, utbildningsfrågor eller liknande. Brandingenjörsstudenter uppvisar generellt sett en stor stolthet över sitt program, dessa profilprodukter är därmed ofta använda både i vardagen och under speciella evenemang. Detta ger en hög grad av exponering för Teknologkåren, där målgruppen är ett tydligt förbättringsområde. Den förra omgången skaljackor som beställdes våren 2014 blev ett mycket uppskattat initiativ, både från brandingenjörsstudenter samt sponsrande företag. Sponsorer som ingick vid det tillfället var Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN), BRINN och Hägglunds. Hägglunds finns med bland sponsorer på grund av att inköpet skedde genom dem, i övrigt skall inga privata aktörer finnas med som sponsorer. Detta beslut togs med bakgrund av att jackan kommer kunna användas under en längre tidsperiod, även efter inträdet i arbetslivet, om inga företag finns representerade som tryck. Sponsring inhämtas för att minska den ekonomiska påverkan dessa profilprodukter har på den enskilde studentens ekonomi. Detta blir extra viktigt då en dyrare produkt tas fram som profilprodukt. Det är BRINNs avsikt att söka så pass mycket sponsring att alla som vill skall kunna ta del av det erbjudande som ställs fram till medlemmarna. Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Luleå Expedition Tfn: Fax: Organisationsnr: PlusGiro: Hemsida: E-post:

9 Victor Bjälke Ansökan till sektionsfonden Sidan 2 av 2 Tidigare sponsring utgick med summor som följer: Företag Hägglunds SBN BRINN Summa sponsring Belopp sponsring / jacka 1000kr 400kr 100kr 1500kr För att få ner priset på jackan och med bakgrund av vilka summor övriga sponsorer går in med per jacka har nedanstående förslag upprättats: Företag Belopp sponsring / jacka Hägglunds 1000kr Teknologkåren 400kr SBN 400kr BRINN 100kr Summa sponsring 1900kr För 400kr per jacka får Teknologkåren en utmärkande plats för sin logga på vänster arm, under loggan som tillhandahålls av Hägglunds. Detta är den bästa platsen på jackan med avseende på vad som är tekniskt möjligt att trycka. Detta innebär för den enskilde studenten att en jacka med inköpspris på 3000kr kan köpas för ca: 1100kr, efter tryckkostnader. Se bifogade bilder för exempel på hur färdig jacka ser ut. Den intresseanmälan som har genomförts resulterade i 27st intressenter. Detta medför följande preliminära kostnadsberäkning för Teknologkåren: Företag Belopp sponsring Teknologkåren, styckpris 400kr Summa sponsring, 27 jackor kr Det sökta beloppet uppgår därmed till kr då den totala beställningen uppgår till 27st jackor. Det tål att upprepa än en gång att den typ av sponsring som söks är ett belopp per jacka, dvs. kan totalbeloppet både bli större och mindre. Intresseanmälan kan dock ses som väl genomförd bland såväl de nya ettorna samt äldre studenter, vilket gör att sannolikheten att antalet jackor som beställs skiljer sig markant från 27st är låg. Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Luleå Expedition Tfn: Fax: Organisationsnr: PlusGiro: Hemsida: E-post:

10

11 BILAGA Kårstyrelsemöte KS 3 14/15 Sammanträdesdatum Teknologkårens styrelse Policy för friskvård Teknologkåren ska i budgetarbetet avsätta pengar för friskvård till kanslipersonal och ledningsgrupp. Summan tillgänglig för friskvård ska i budget motsvara ett årskort på en träningsanläggning. Summan avsatt till friskvård kan av individen nyttjas till motion och annan friskvård som enligt skatteverket definieras som skattefria aktiviteter. Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post: Luleå Fax:

12 BILAGA Kårstyrelsemöte KS 3 14/15 Sammanträdesdatum Teknologkårens styrelse Ansökan till Sektionsfonden Sökt av: Kårstyrelsen Sökt summa: 80 Kroner per deltagare Bakgrund Kårstyrelsen har fått kr avlagt av Kårfullmäktige för att dela ut till programföreningar under de kommande verksamhetsåren 14/15 och 15/16. För att Kårstyrelsen skall kunna dela ut dessa pengar behövs det tas fram en kravspecifikation, vad behöver de sökande programföreningarna genomföra för att få rätt till detta bidrag? För att kunna ta fram en kravspecifikation och ta fram ett syfte för dessa programföreningar vill kårstyrelsen anordna en workshop. Till Workshopen har kårstyrelsen tänkt bjuda in fyra personer från varje sektion och två personer från de existerande programföreningarna och eventuellt några representanter från ledningsgruppen för Teknologkåren. Denna workshop är planerad till den 16 november. För att göra en så bra workshop som möjligt vill kårstyrelsen kunna bjuda deltagarna på en lunch eftersom workshopen är planerad att vara en heldag. Kårstyrelsen söker ett bidrag på maximalt 80kr per deltagare. TEKNOLOGKÅREN Expedition Fax E- mail Bankgiro Org.nr Hemsida vid Luleå tekniska universitet LULEÅ

13 Malin Josefsson PR-ansvarig LARV 2015 Marknadsföringsplan LARV Sida 1 av 7 Marknadsföringsplan LARV 2015 Marknadsföringsplanen är till för att TKL (teknologkåren) och LARV crew (engagerade för Luleå Arbetsmarknads Vecka) ska veta vad som sker samt när och vart fokus ligger. Syftet med LARV är att skapa ett givande utbyte mellan studenter och företag, där alla deltagande ska få ut så mycket som möjligt av mässan samt få chansen att bygga värdefulla kontakter. Intressenter LARV:s huvudintressenter är: Företagen, studenter och engagerade. Kontakten med företagen går främst via anmälningsansvarig och projektledaren. Den primära informationskällan för företagen är hemsidan. Inbjudningar kommer gå ut till företag. Fokus under detta år kommer vara att försöka nå ut till så många subgrupper av studenter som möjligt. Det kommer att satsas mer på att studenter i alla årskurser ska vilja engagera sig i LARV. Förhoppningsvis kommer fler förstaårsstudenter än tidigare år känna att de ser en mening i att engagera sig i LARV redan nu. Utbytesstudenterna är en grupp som ska nås via mer information på engelska. Andra subgrupper som ska försökas nås är Kiruna och Skellefteå. Huvudsamarbetspartner I år har LARV ett huvudsamarbetsavtal med Atlas Copco. Marknadsföringen av Atlas Copco kommer gå ut tillsammans med marknadsföringen av LARV. Deras logga kommer finnas med på det tryckta materialet. Marknadsföringen av Atlas Copco kommer även finnas i samband med prep-week och mässveckan. Tema Temat för årets LARV är fortfarande i planeringsfasen.

14 Malin Josefsson PR-ansvarig LARV 2015 Marknadsföringsplan LARV Sida 2 av 7 Tidsplan För att i god tid hinna marknadsföra LARV:s kringgående event och viktiga datum sätts delmoment upp. Dessa moment fokuserar på de större delarna av projektet. Tanken är att marknadsföringen ska vara som störst vid varje delmoment och avta där emellan. Delmomenten består av; önska företag, rekrytering, prep-week samt mässan. Tidsplanen för delmomenten visas i tidsplanen nedan. Precis som under förra årets LARV kommer facebookflödet att uppdateras kontinuerligt. Projektgruppen skickar in sina önskningar om vad som ska postas till PR som i sin tur lägger upp ett inlägg på facebook. I år så är tanken att använda mycket bilder. Detta kommer ske på facebook såväl som på instagram via #LARV2015, alla uppmuntras att använda denna hashtag. För att LARV ska bli marknadsfört på ett roligt sätt kommer vi att ha tävlingar och lekar med priser. Önska Företag Rekrytering av koordinatorer Rekrytering av engagerade Prep-week Webbkatalogreleasen Personliga samtal Mässveckan V. 39 V. 40 V. 41 V. 42 V. 43 V. 44 V. 45 V. 46 V. 47 Önska Företag Rekrytering av koordinatorer Rekrytering av engagerade Prep-week Webbkatalogreleasen Personliga samtal Mässveckan V. 48 V. 49 V. 50 V. 51 V. 52 V. 53 V. 1 V. 2 V. 3

15 Malin Josefsson PR-ansvarig LARV 2015 Marknadsföringsplan LARV Sida 3 av 7 SWOT-Analys För att få en blid över LARV i dagsläget har en SWOT-analys gjorts. Den tar upp våra styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Detta för att kunna ta vara på våra styrkor och möjligheter samt vara medvetna om våra svagheter och hot. Strengths-Styrkor Väletablerat koncept som funnits i 32 år. Kvalitet före kvantitet. Bra uppdelning av arbetet mellan posterna. Bra samarbete med TKL. LARV är ett av TKL:s varumärken som används för studentnytta och marknadsföring av TKL. Man kan förklara detta som att TKL=LARV och LARV=TKL. Bra ekonomi. Har en bra grund från tidigare år. Projektgruppen har fått en bra överlämning och kan med hjälp av denna få tips på saker som man bör göra samt vad man bör undvika att göra. Många företag som varit på LARV tidigare år kommer tillbaka. Engagerad projektgrupp. Weaknesses-Svagheter Vi når inte ut till alla små grupper: Alla årskurser Utbytesstudenter engelska Doktorander Kiruna Skellefteå Svårt att ge ett utbud som nöjer exakt alla studenter eftersom det finns begränsningar i hur många företag som kan tas in. Litet utrymme om man skulle vilja ta med flera företag. Det finns mycket jobb i Luleå men företagen ser inte kompetensen hos studenterna eftersom de har en tendens till att vilja bosätta sig i någon annan stad. Opportunities-Möjligheter Huvudsamarbetsavtal med Atlas Copco. Medvetna studenter ger ökat intresse för LARV. Threats-Hot Ligger långt bort från företagens huvudkontor. Dyrt för företagen att ta sig hit. Andra mässor är större (Kan ta större kvantitet). Begränsad budget. Mindre än andra mässor som exempelvis Armada och CHARM. Mässformen är en utdöende art.

16 Malin Josefsson PR-ansvarig LARV 2015 Marknadsföringsplan LARV Sida 4 av 7 Del 1: Önska företag Syftet med önska företag är att vi ska kunna möta studenternas efterfrågan av företag. Dessutom vill vi att studenterna ska känna sig delaktiga i processen, vilket ger ett ökat förtroende för LARV. Den här delen av projektet kommer det ligga minst tyngd vid. Detta för att jag inte vill att den ska dra för mycket uppmärksamhet från rekryteringen eftersom de första två delarna kommer överlappa varandra. Kanaler som kommer användas är: Facebook Instagram Stå vid studenttorget, pris utlottning Tävling Anmälningsansvarig kommer ta kontakt med alla campussektionerna för att ta in deras önskemål. Detta kommer ske via mail.

17 Malin Josefsson PR-ansvarig LARV 2015 Marknadsföringsplan LARV Sida 5 av 7 Del 2: Rekrytering 22/9 Vid marknadsföringen av rekrytering ska så många kanaler som möjligt användas. Via marknadsföring redan nu kan ett intresse för LARV byggas upp för att öka chansen för fler besökare på mässan. Kanaler som kommer användas är: Affischer Bordspratare TKL:s informationsmail En rekryteringsfilm Facebook Närvaro LARV.org Instagram, #LARV2015 Rekryteringen av koordinatorer och funktionärer kommer marknadsföras på lite olika sätt. Eftersom efterfrågan på funktionärer är större än på än koordinatorer läggs mycket krut på funktionärerna. Till rekryteringen av koordinatorer skickas en notis i TKL:s veckomail ut. Den 22/9 kommer LARV stå i ljusgården och ta emot ansökningar och informera. På morgonen ställs ut bordspratare på hela universitetet med information. Facebook och instagram kommer användas för att locka folk till ljusgården. Vid marknadsföringen för rekryteringen av funktionärerna kommer fokus läggas på att göra en rekryteringsfilm. Den ska rulla på STUK:s projektor när LARV står i ljusgården. Förhoppningsvis kan filmen även visas på Philm. LARV kommer även gå ut med information via affischer, bordspratare, facebook, instagram och TKL:s veckomail, där studenterna hänvisas till hemsidan för mer information. Det är viktigt att försöka skapa ett intresse kring rekryteringen, det ska vara attraktivt att vara med i LARV. Därför kommer det finnas tävlingar med vinster för att få folk att engagera sig.

18 Malin Josefsson PR-ansvarig LARV 2015 Marknadsföringsplan LARV Sida 6 av 7 Del 3: Prep-week Under prep-week är det flera event som ska marknadsföras. Bland annat personliga samtal och webbkatalogsreleasen. Kanaler som kommer användas är: Facebook TKL:s informationsmail Affischer Bordspratare Närvaro Instagram, #LARV2015 Banner på regnbågsallén Gatupratare på regnbågsallén Event Eventansvarig och PR-ansvarig kommer försöka få ut informationen om eventen som sker under prep-week via kaffemuggar. Tanken är att det får plats mycket information på kopparna samt att många köper kaffe. Dessa muggar ska finnas på STUK. Facebook kommer användas för att marknadsföra event. Ett event läggs upp på Facebook med en beskrivning och så kan studenter tack ja till eventet. PR-, spons- och eventansvarig kommer prata ihop sig om att eventuellt ge ut goodiebags. En tanke är att ha en del tävlingar, eventuellt någon form av case med ett fint pris för att involvera studenterna så mycket som möjligt. Personliga samtal I år så kommer fokus ligga på att få studenterna att förstå vad personliga samtal är. Marknadsföringen kommer därför vara väldigt informerande. Tanken är även att nå ut till en bredare grupp av människor, d.v.s. alla årskurser och program. Detta sker via affischer, TKL:s veckomail och Facebook. Webbkatalogsreleasen Webbkatalogsreleasen kommer tryckas mycket på via sociala medier. Alla studenter ska vara medvetna om releasedatumet. Eventansvarig kommer skapa ett releaseevent för katalogen. Detta event kommer marknadsföras via så många kanaler som möjligt.

19 Malin Josefsson PR-ansvarig LARV 2015 Marknadsföringsplan LARV Sida 7 av 7 Del 4: Mässveckan v.3 Mässan och banketten kommer vara de största eventen som kommer uppmärksammas av företagen och studenterna. Utöver dessa kommer det att finnas kringliggande event under veckan. Kanaler som kommer användas är: Facebook LARV.org TKL:s veckomail (Hela mailet går till LARV) Instagram, #LARV2015 Banner på regnbågsallén Gatupratare på regnbågsallén Affischer Bordspratare Närvaro Instagram, #LARV2015 Under mässveckan kommer våra kanaler användas kontinuerligt. Här vill vi nå ut med information om vad som händer och när. Alla kommer att uppmuntras till att använda sociala medier och #LARV2015. Eventuellt göra en banner till mässan där det står #LARV2015. Inför mässan kommer en tävling för bästa bild med #LARV2015 hållas för att skapa ett intresse kring LARV. Under LARV-veckan kommer hela TKL:s veckomail vara tillägnat LARV. Därför är det viktigt att all information om veckan kommer ut i tid. Event Eventen är fortfarande under planeringsfasen. Hur dessa kommer marknadsföras bestäms senare under projektets gång. Mässdagen Mässdagen är det eventet som studenterna tänker på när de hör ordet LARV. Det är därför viktigt att trycka på mässdagen via alla kanaler. Bankett (eftersläpp) Bankettansvarig och PR-ansvarig kommer mötas och komma överens om hur de vill att marknadsföringen ska gå till.

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-11-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-11-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-11-20 Victor Bjälke 2014-10-21 Ansökan till sektionsfonden Sidan 1 av 2 Ansökan till sektionsfonden Skaljackor avsedda för BRINNs medlemmar Bakgrund BRINN är,

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 Bilaga 2 Kårstyrelsemöte Sammanträdesdatum Sidan 1 av 1 1. Förslag till kunskapsmentorer för teknologkåren Projektledaren för Kunskapsmentorerna

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Luleå Studentkår Vision

Luleå Studentkår Vision Luleå Studentkår Vision Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/7 Innehållsförteckning VISION...3 MÅLBILD...4 Vad vi gör... 4 Utbildningsbevakning... 4

Läs mer

Teknologkårens instruktionssamling

Teknologkårens instruktionssamling Fastställd av KS 2012-09-21 Teknologkårens instruktionssamling 1. Utskott & arbetsgrupper 1. Arbetsmarknadsutskottet 2. Informationsutskottet 3. Studieutskottet 4. Utbildningsutskottet 5. Förvaltningsutskottet

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 3 13/14

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 3 13/14 2014-10-23 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Luleå Studentkår Erbjudandekatalog

Luleå Studentkår Erbjudandekatalog är en intresseorganisation som verkar för studenterna på Luleå Tekniska Universitet. Genom våra studentföreningar har vi nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar under filosofisk fakultet.

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Organisationsschema för projektgruppen 2013

Organisationsschema för projektgruppen 2013 STOCKHOLM, 2013-01-10 Sida 1 (6) Organisationsschema för projektgruppen 2013 LOGISTIK OCH SYSTEM Logistik och systemgruppens primära uppgift är att ansvara för planeringen och genomförandet av det operativa

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

KONGLIGA KEMISEKTIONEN KTH. Produktportfölj. Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT

KONGLIGA KEMISEKTIONEN KTH. Produktportfölj. Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT KONGLIGA KEMISEKTIONEN Produktportfölj KTH Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT KNUT 2016/2017 Innehåll Produktportföljens innehåll... 2 Evenemang... 2 Allmänt... 2 Lunchföreläsning... 2 Studiebesök...

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

Syfte och övergripande långsiktiga mål

Syfte och övergripande långsiktiga mål Syfte och övergripande långsiktiga mål Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Antagna 2014-04-10 Senaste ändringar tagna 2014-04-10 SektionenförIndustriellekonomi

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-08-22

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-08-22 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-08-22 PROJEKTSPECIFIKATION/PLAN 2015 Dokumentnamn:.doc Ändrad: av Josefine Pettersson Distributionslista Namn (person/organisation/grupp) Kommentar TKLs ledningsgrupp

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-08-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-08-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-08-20 Tomas Vannucci Informationsenhetens ordförande 13/14 Johan Albihn Sociala enhetens ordföranden 13/14 2013-08-01 Marknadsföringsplan Sida 1 av 5 Bilaga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 18/ Hemma hos Albin

Styrelsemötesprotokoll 18/ Hemma hos Albin Sidan 1 Styrelsemötesprotokoll 18/10 2015 Hemma hos Albin Mötets öppnande Närvarande: Matilda Vikström, Mathilda Norell, Charlotte Jakobsson, Josef Persson, Annika Paulsson Gölin, Liv-Johanna Lindberg,

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Produktportfölj Uniaden 2018

Produktportfölj Uniaden 2018 Produktportfölj Uniaden 2018 Uniaden är namnet på Umeå kommuns största studentdrivna näringslivsprojekt som årligen arrangeras vid Umeå universitet och är i dagsläget Sveriges bredaste arbetsmarknadsdag

Läs mer

Produktkatalog CHARM 2015

Produktkatalog CHARM 2015 Produktkatalog CHARM 2015 Innehåll Våra paket 1 Ingår i alla paket 3 Överblick paket 4 Tillval 5 Tillval event 7 Tillval marknadsföring 12 Välkommen till CHARM 2015! Tack så mycket för Er anmälan till

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-09-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-09-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-09-20 2013-09-09 Ansökan till sektionsfonden Sökt av: Sektionen för Industriell ekonomi Sökt summa: 5000-10000 kr Bakgrund Sektionen för industriell ekonomi

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola 29-30 januari, 2014 Välkomna till Industriell ekonomi vid LTH En av Sveriges mest framstående och attraktiva utbildningar! Den

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Riktlinje för informationskanaler

Riktlinje för informationskanaler 1. Formalia 1.1. Sammanfattning Riktlinjen behandlar hur Teknologkåren skall använda sina informationskanaler samt hur prissättning på extern informationsspridning skall gå till. 1.2. Syfte Syftet med

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

IT- och informationsavdelningen. Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Sponsring

IT- och informationsavdelningen. Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Sponsring IT- och informationsavdelningen Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS 2014-11-05 Reviderad: KS 2016-04-06 RIKTLINJE Sponsring Sponsring 2/5 Generella kriterier... 3 Ansökan... 3 Kriterier vid bedömning...

Läs mer

CHARM. Produktkatalog

CHARM. Produktkatalog CHARM Produktkatalog 2017 INNEHÅLL VÅRA PAKET TILLVAL: Mässa Event Marknadsföring Sponsring 2 4 5 6 7 Välkommen till CHARM 2017! Stort tack för Er anmälan till mässan. Det ska bli ett nöje att få träffa

Läs mer

Senast reviderad Reglemente. för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Senast reviderad Reglemente. för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Innehållsförteckning 1. Policy... 3 1.1. Alumnlista... 3 1.2. Profilkläder... 3 1.3. Alkohol... 3 2. Styrelsen... 4 2.1 Styrelsens medlemmar...

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Teknologkårens styrelse Bilaga 42.1.1 Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sidan 1 av 6 Proposition angående styrdokument för medlemspremiering Bakgrund Efter flera år av oklarheter och

Läs mer

Idrottslyftet. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2016 tips och råd om ansökningar! Idrottslyftet är en fantasisk möjlighet för alla studentidrottsföreningar att sätta utveckla

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19 Bilaga 82.1.1 Kårstyrelsemöte 9-13/14 Sammanträdesdatum 2014-06-19 Sidan 1 av 9 Verksamhetsplan 2014-2015 Denna verksamhetsplan bygger direkt

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Företagskatalog Datatekniksektionen

Företagskatalog Datatekniksektionen Företagskatalog Datatekniksektionen 01000100 01100001 01110100 01100001 01110100 00101 01101011 01101110 01101001 01101011 1 01100101 01101011 01110100 01101001 101110 01100101 01101110 00100001 01 01110100

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse - 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund, Linköping 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Medlemmar... 3 3. Styrelsen... 3 3.1 Arbetssätt... 4 3.2 Mål...

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1 Hej! Här kommer en kort rapport om hur Korvfestivalen synts i digitala och sociala kanaler under första kvartalet samt fokus på i mars och själva festivalen. Korvfestivalens synlighet i Google under Q1

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016 Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016 Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka PULS kontakter och samarbete med näringslivet. Utskottet ska även främja samarbete både internt mellan arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-04-03 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2009-09-21 Vice kårordförande, LinTek Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och varje år kommer det

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 15e oktober 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 15e oktober 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 15e oktober 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

VI ÄR EXCITERA MARTIN HEDLUND HADAR GREINSMARK REBECCA LIND MAX DYRHAGE KYRIAKI SARAMPAISNA VICE ORDFÖRANDE ORDFÖRANDE BUSINESS RELATIONS MANAGER

VI ÄR EXCITERA MARTIN HEDLUND HADAR GREINSMARK REBECCA LIND MAX DYRHAGE KYRIAKI SARAMPAISNA VICE ORDFÖRANDE ORDFÖRANDE BUSINESS RELATIONS MANAGER EXCITERA PORTFOLIO OM OSS Excitera är en ideell studentförening och nätverk för entreprenörskapsintresserade studenter. Vårt syfte är att skapa intresse för företagande, startups och kommersialisering

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Eventportfölj. Malvina 14/15

Eventportfölj. Malvina 14/15 Hej! Har du kommit så här långt är DU säkert nyfiken på vilket sätt din organisation kan samarbeta med Malvina? Malvina är nätverket för kvinnliga studenter på KTH och vi har över 1000 medlemmar som ni

Läs mer

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Enligt Tbi-sektionens reglemente punkt 3.1.3 står det följande: Sektionsstyrelsen förvaltar ett jubileumssparande å medlemmarnas räkning på sektionens konton.

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland 1 Innehåll Undergrupper... 3 Arbetsmarknad... 3 Festkommittén... 3 Praktik... 3 PR-gruppen... 4 Sportkommittén... 4 Webbansvarig... 4 Resegruppen...

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet?

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Bra (15) Mycket bra (5) Jag hann inte ta del av veckan i någon stor utsträckning Mycket bra initiativ, kanske kunde informationen

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2011-04-20 Styrelsemöte, Onsdag den 20 april 2011, kl. 12-13 Rönnen Närvarande: Gusten Nyberg, Jakob Pälvärinne, Christopher Blacker, Johan Lundberg, Elin Pennegård, Anna Egardt

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 9 13/14

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 9 13/14 2015-05-26 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Innehåll. Syfte med Flickbandyns Dag. Syfte med manualen Portalen Licensierade flick- och damspelare

Innehåll. Syfte med Flickbandyns Dag. Syfte med manualen Portalen Licensierade flick- och damspelare Innehåll Syfte med Flickbandyns Dag Syfte med manualen Portalen Licensierade flick- och dam Planering inför arrangemanget Genomförande av arrangemanget Marknadsföring Arbetet efter arrangemanget Projektledare

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Föreningen EnergisystemTeknologerna

Föreningen EnergisystemTeknologerna Föreningen EnergisystemTeknologerna, Sida 1 av (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL... 3 ORGANISATION... 3 STADGAR... 3 MEDLEMMAR... 4 STORMÖTEN... 4 STYRELSE... 4 STYRELSEMÖTEN...

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-05-12, kl. 10.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

Hur skapar vi ett engagerat ambassadörskapsnätverk och hur får vi fler att engagera sig?

Hur skapar vi ett engagerat ambassadörskapsnätverk och hur får vi fler att engagera sig? Workshop Ambassadörsträff 12 november, 2014 Vad är ambassadörskap? Det finns en gemensam syn att ambassadörskapet i första hand ska bygga på engagerade invånare och verksamma som tror på Eskilstuna. Det

Läs mer

Unik Mat- & Dryckmässa

Unik Mat- & Dryckmässa Unik Mat- & Dryckmässa I september 2015 kommer Svenska Smaker till Gasklockorna i Gävle för första gången någonsin. Du vill inte missa detta! Svenska Smaker är en mässa som sätter den lokala producenten

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse

Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse Juli - augusti Allting började, den 1 juli 2011 då vi som styrelse helt plötsligt står för nya, spännande och roliga utmaningar. Under vår första månad var

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 ! Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 Bakgrund Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Läs mer

Välkommen som partner i Medicon Weekend!

Välkommen som partner i Medicon Weekend! Välkommen som partner i Medicon Weekend! Medicon Weekend så går det till! Målet med Medicon Weekend Synlighet kring hur Medicon Village bidrar till att skapa tillväxt Medicon Week(end) tillsammans med

Läs mer

världens friskaste barn

världens friskaste barn världens friskaste barn En frisk generation vill att Sverige ska ha världens friskaste barn. INSAMLINGSSTIFTELSEN EN FRISK GENERATION Insamlingsstiftelsen En frisk generation startade 2011. Syftet är att

Läs mer

Ordförande. Vice Ordförande

Ordförande. Vice Ordförande Ordförande Namn: David Rutqvist Program: Civilingenjör Datateknik, 4e året Förbereda möteshandlingar inför styrelsemöten och sektionsmöten. Företräda sektionen vid möten med universitetet, kåren, andra

Läs mer

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin Aktiv ungdom Inledning Nästan en tredjedel av svenskar mellan 16-29 år anser sig vara för sjuka för att träna 1. Vi vet idag att ökad fysisk aktivitet har stor inverkan både på den enskilda individen och

Läs mer

Dagordning & Bilagesamling

Dagordning & Bilagesamling Dagordning & Bilagesamling Sektionsmöte 1 29 September 2016 Sidan 2 Dagordning sektionsmöte 1 Geosektionen torsdag den 29 September i sal E632 kl. 18:30 1 Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande,

Läs mer