Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE / , kl i C305

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305"

Transkript

1 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE /2015, kl i C305

2 Bilaga Kårfullmäktige 5 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, Vice ordförande Dennis Forslund Maskinteknologsektionen meddelar att sen senaste KF: Genomfört SMART Arbetskväll och middag med Knightec Tillsatt ledningsgrupp inför M-JET Rapporterar att till nästa KF Fortsätta letandet efter nya Maskinen M-bowlingen Påbörja SM4 Geosektionen, Ordförande Sofia Skoglund Rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: Haft teambuildning med styrelsen Delat ut och sålt semlor under fettisdagen Sektionsmöte 1 Geovision song contest Möte med alla subgrupper där vi pratade mål och visioner samt förväntningar för verksamhetsåret 2015 Rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång: Tentastugor Geofrad Paus för tentap Sektionen för Industriell ekonomi, Ordförande Daniel Karlsson rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: Sektionsmöte 3 Alumniföreläsning Arbetat med uppdatering av hemsidan Planerat inför Studieresan till Stockholm Sålt profilprodukter Haft vårens första Case-fika Profilbildsfotografier samt fotografering av styrelsen och utskott Utbytesmingel med blivande, förgående och nuvarande utbytesstudenter Postgiro:

3 Bilaga Kårfullmäktige 5 Sidan 2 av 3 rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång: Sektionsmöte 4 och val av ny styrelse Studieresa till Stockholm Alumnirapport I-Case challenge 2015 I-konferens vid Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet Fortsatt utveckling av hemsida Och sist men inte minst, Tacotagget 2015 Datasektionen, Ordförande Pontus Ridderström Rapport sedan senaste KF Renoveringen av GULA har påbörjats S.N.O.P.P har genomförts Planeringen inför Darasittningen har påbörjats De tre programföreningarn har hållit sina första event, två pluggkvällar och en föreläsning Workshop tillsammans med de tre programföreningarna för att diskutera styrdokument m.m. Planering för företagskvällar med Academic Work och Arctic group Rapport till nästa KF Årsmötet ska hållas den 10 mars D.I.C.K Bergsskolans studentförening, Ordförande Elias Larsson rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: Läxhjälp för våra studenter Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar fotboll, ishockey och innebandy Pubkvällar Visning av hockeymatcher Ledarskapsutbildning för examensklasserna Jam session Spelkväll där man tar med sina instrument och jammar lite eller lyssnar på dom som spelar. Årsmöte 18 februari, med styrelsebyte. Konstitutionsmöte för överlämning av kårstyrelsen. Examenskomittens arbete fortsätter. rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång: Läxhjälp för våra studenter Postgiro:

4 Bilaga Kårfullmäktige 5 Sidan 3 av 3 Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar fotboll, ishockey och innebandy Pubkvällar Programråd Ledarskapsutbildning för examensklasserna Norrlandsresa för tredjeårseleverna, studiebesök Aitik och Malmberget. Tredjeårseleverna ska besök BK-dagen i Stockholm 10:e mars. Doktorandsektionen Adel Rapporterar på mötet SMK Rapporterar på mötet STUK Rapporterar på mötet Valberedningar Rapporterar på mötet Postgiro:

5 Bilaga Kårfullmäktige 5 14/15 Sidan 1 av 1 Pågåendelista KF 2 14/15 (141106) Proposition s centralorganisation KF 2 14/15 (141106) Proposition Nolleperiodens framtid KF 2 14/15 (141106) Proposition Anonyma tentamens Postgiro:

6 Sidan 1 av 12 Ledningsgruppens rapport till KF 5 14/15 Övergripande Uptakt Vårens Uptakt genomfördes den 18 februari för alla engagerade i s organisation. Fokus låg på att utveckla organisationen utifrån de tre arbetsområden som finns på central nivå; utbildning, arbetsmarknad och studiesocial verksamhet. Resultatet ska nu sammanställas och kommuniceras ut till hela s organisation och andra berörda parter. Från ledningsgruppens sida var kvällen mycket givande och resultatet ska förhoppningsvis implementeras till olika grad i framtiden. Personliga samtal Kårordförande och vice kårordförande har nu genomfört andra omgången personliga samtal med ledningsgruppen. Dessa samtal är till för individen och dess utveckling, samt att kunna reflektera över arbetet inom. Tanken är även att få ett tillfälle att stanna upp i sitt arbete och reflektera över mål, förväntningar och hur arbetet med dessa går. Enhetsmöte Alla enheter träffar kårordförande och vice kårordförande ungefär en gång i månaden för att följa upp enhetens arbete och diskutera aktuella frågor. Fokus ligger även på att lyssna av hur det går inom enheten och lyfta upp oklarheter.

7 Sidan 2 av 12 Axelina Flote Kårordförande Invigning av Career Center Den 10 februari invigdes Career Center på LTU (tidigare LTU Karriär). Det bjöds på mingel och underhållning som mynnade ut i en paneldebatt kring framtidens arbetsmarknad. var inbjuden för att svara på studenternas frågor kring hur förberedda de är inför arbetslivet bland annat. Gemensamt ordföranderåd och kassörsråd För att lyfta frågor som både berör sektionernas ordförande, vice ordförande och kassör kring ekonomi och ledarskap. Syftet med mötet var att väcka tankar som de sedan tar tillbaka till sina sektioner och funderar kring för att anpassa till deras organisationer. Universitetsstyrelsemöte På universitetsstyrelsemötet diskuterades internrevisionens rapport och årsredovisningen, båda för Career Center Möte med Mia Oldenburg på Career center där diskussioner gick kring deras vision om ökad arbetslivsanknytning i utbildningen och hur studenterna tycker i den frågan. Rektorsråd Excellenta lärare och e-learning diskuterades. Studentkårerna fick i uppdrag att hitta studenter som är intresserade av att sitta med i en projektgrupp för e-learning på LTU. Rektorslunch Bostäder, ombyggnationer och studentinflytande togs upp. Utfallet resulterade i en skyddsrond i A-huset då studenter och anställda är missnöjda med arbetsmiljön.

8 Sidan 3 av 12 Sanna Dahlberg Vice Kårordförande DIKS Genomfört diskussionsmöte inför Kårstyrelsemötet där vi bland annat behandlade ansökningar och diskuterade Ultima Thule. IT-bredning På månadens IT-beredning diskuterades och beslutades att arbetet kring en supportwebb ska fortgå. I dagsläget anses supportwebben på nuvarande webben vara mycket bristfällig. Pilotprojektet Canvas som är en del i arbetet kring den nya läroplattformen är nu klart och detta ska tas upp på närta IT-beredning för genomgång och diskussion. Kårstyrelsemöte Vi har genomfört ännu ett kårstyrelsemöte, där en hel del ansökningar till fonderna har inkommit. Vi beslutade även att lägga hemsidan phaest.se på is tillsvidare eftersom denna inte uppdaterats på några år. Ekonomi Gått igenom ekonomin för alla våra resultatenheter och gjort kontoanalyser vid misstämning, samt tittat över budgeterna från tidigare år och funderat kring hur kommande budgetprocess skall läggas upp.

9 Sidan 4 av 12 Erika Werner Utbildningsenhetens ordförande Sektionskontakt Fortsatt kommunikation med sektionsstyrelsen av den sektion jag är kontaktperson till. Detta för utbyte av information samt uppdatering hur det går i den dagliga verksamheten och hur centralt kan stödja sektionen mer. Programföreningar Första utkastet för policy för programföreningar är nu klart och feedback från sektionerna samt ledningsgruppen ska behandlas. Utifrån denna feedback fortsätter arbetet med policyn för att kunna underlätta att söka bidrag till programföreningar samt kunna underlätta arbetet att starta upp en ny programförening. UBS-råd Tillsammans med utbildningsenhetens vice ordförande kallat och genomfört UBS-råd. Fokus på utbildningsbevakning.se, systemet för hur och Luleå studentkår tar emot, hanterar och återkopplat studentärenden. Frågeställningar kring utbildningsbevakarnas relation till programråden och hur se kan samarbeta behandlades och möjliga kandidater till utbildningsenhetens ordförande togs upp. LTU HUL Programmen M, TD, Y och VOV har nu gått med i CDIO och utbildningsledarna för dessa program har åkt iväg på en konferens för att lära sig mer om vad det innebär samt hur LTU ska kunna implementera, samt hur detta gynnas studenterna. UGAN Utbildning på grund- och avancerad nivå. Även här diskuterades vad det betyder för LTU är med i CDIO. En projektledare valdes ut samt en projektbeskrivning ska upprättas om implementering av CDIO för de fyra utbildningarna. Övrigt Deltagit i ledarskapsutbildningen som anhölls för sektionsstyrelserna samt ledningsgruppen för tkl för att kunna utveckla mig själv till hur jag är en bättre ledare samt vad det är att vara ledare.

10 Sidan 5 av 12 Elin Hansén Utbildningsenhetens viceordförande Möte med International Office Under det senaste mötet pratades det om hur intresset för utbytesstudier i icke engelskspråkiga länder ska promotas, hur det kan bli enklare att tillgodoräkna kurser när man kommer tillbaka till LTU och hur vi ska marknadsföra oss utomlands med tanke på att vi har bra marknadsföring nationellt men syns väldigt dåligt internationellt. Dock togs inga beslut under detta möte.

11 Sidan 6 av 12 Johan Koskininen Sociala enhetens ordförande Konstråd Fortsatta diskussioner kring vilken konst som ska finnas i A-husets entré då det färdigställs. Håller ännu på att utvärdera vilken konst som skall finnas i A-huset då det färdigställs, vi kommer även börja diskutera vilken typ av konst som skall finnas på regnbågsallén. Regnbågsallén Sitter i en fokusgrupp som håller på att diskutera Regnbågsalléns utformning på en lite mer detaljerad nivå. En arkitektfirma har valts som skall rita framtidens Regnbågsallé. Musikråd Har samordnat möten mellan skolans olika musikföreningar och diskuterat deras samarbete och gemensamma lokaler och prylar. StiL Håller på att diskutera avtal med StiL för engagerade och för nolleperioden och har informativa möten om vad som som händer i våra organisationer. Alkoholutbildning för föreningar Planerar alkoholutbildning för sexmästerier och efterfestlokaler tillsammans med Karin Burström, Pär Landfors och Per Lund (Projektledare på Luleå Studentkår). Nolleperioden Har påbörjat en redigering av Nolleperiodens styrdokument och fortsätter leda gruppen. Arbetsmiljögruppen(AMG) & Arbetsmiljökommitén(AMK) Har suttit i möten med representanter från skolan och diskuterat strategiska(amk) och operativa(amg) frågor. På AMG tog vi upp problematiken kring nötallergier på skolan och att det inte finns något uttalat kring detta, kommer driva att en policy eller förbud kommer tas fram. Problem under ombyggnationerna, undanplockade sopstationer, klädskåp åt studenter och pantstationer. Det som togs upp i AMK är problematiken kring att våra skyddsombud utbildas för ofrekvent, en ny alkohol och drogpolicy, en sammanställning av alla tillbud och olycksfall som skett under 2014 och lite statistik kring sjukfrånvaro på universitetet. Överlämning Håller på att ta fram överlämningsrutiner tillsammans med Josefine Pettersson(Projektledare LARV)

12 Sidan 7 av 12 Karin Burström Phaestmästarinna TKL-kampen Resultaten är nu uppe på facebooksidan och i skrivande stund ligger maskin först. Nästa deltävling är den 7 mars - M-bowling! Sexmästerier Vi har haft flera möten där vi bland annat tagit upp ovveinvigningen som kommer att bli när leran blir lerig igen. Andra saker som diskuteras är thulen, teambuilding och alkoholworkshops. Dessa workshops kommer att hållas de närmsta veckorna och är till för sexmästerier och efterfestlokaler. Avslutningsfestivalen Tillsammans med sexmästerierna kommer vi att bilda en arbetsgrupp som jobbar med detta projekt. Ingenting är skrivet i sten ännu, förslag och assistans mottages tacksamt.

13 Sidan 8 av 12 Cecilia Crampelle Arbetsmarknadsenhetens ordförande Reftec LARM LinTeks ARbetsmarknadsMässa Den februari åkte jag tillsammans med Josefine på LARM för att se hur deras mässa fungerar, mingla med företag och marknadsföra LTU till företag i söder. Vi passade också på att ha ett ARG-möte där vi främst diskuterade hur vi skulle kunna göra det enklare för företag att ingå samarbeten med kårerna i och med mässorna då detta upplevts problematiskt när mässan även haft en större samarbetspartners. PREvent PREvent-gruppen anordnade den 12 februari en lunchföreläsning med Siemens. Vi har också påbörjat sociala kvällar för att gruppen ska komma varandra närmre och därmed främja samarbete. Just nu jobbar PREvent med Skogsindustriernas branschkväll den 3 mars samt en lunchföreläsning med Siemens den 10 mars. Information om dessa finns på teknologkaren.se/evenemang Arbetsmarknadsgruppen Vi har börjat se över alla prislistor då vi tror på att matcha dessa mot varandra för att få en enhetlig bild utåt. En väg in En ny policy vilken grundar sig i reglemente 1.5 för sponsring och arbetsmarknadsevent har röstats igenom på KS 6. Policy för samarbete inom angående näringslivet kommer läggas in i policysamlingen kapitel 16, snarast. Jag tillsammans med Johan Koskinen kommer sammankalla sektionerna till ett möte angående detta, i enlighet med policyn, och sektionskontakterna på varje sektion kommer kunna gå igenom detta med respektive sektion. Sektionsutbildning Den 24e och 26e februari arrangerar vi den andra kompetensutvecklande utbildningen för sektionsstyrelserna. Denna gång handlar det om ledarskap och att leda sig själv i en grupp. Det blir totalt 31 deltagare delat på två kvällar. I skrivande stund är detta inte genomfört varför jag inte kan utvärdera utbildningen.

14 Sidan 9 av 12 Josefine Pettersson Projektledare för LARV LARV-crew Intyg har delats ut till de engagerade som är kårmedlemmar samt att en gåva från Atlas Copco har delats ut till alla engagerade. Reftec och ARG LARM, LinTeks arbetsmarknadsdagar, Linköping, 10/2-11/2 Deltog på LARM tillsammans med Arbetsmarknadsenhetens ordförande för att hämta inspiration inför nästkommande LARV samt mingla med företag. Överlämning Har sammanställt en överlämningsmall till projektgruppen för att få så pass enhetliga/matnyttiga överlämningar som möjligt. Till början av mars kommer projektgruppen ha lämnat in sina skriftliga överlämningar samt uppdaterade arbetsbeskrivningar. Därefter kommer det även bokas in överlämningsmöten. Rekrytering - Projektgruppen för LARV 2016 Planeringen inför rekryteringskampanjen för nästkommande projektgrupp är i full gång, och kommer inom kort starta. Här kommer fokus ligga på att rekrytera bland annat en vice projektledare i tidigare stadie för att fungera som stöd för den nya projektledaren i rekryteringen av en projektgrupp. Utvärdering av LARV 2015 Fortsatt sammanställning av besökares, företagens samt de engagerades utvärderingar pågår. Detta för att ständigt kunna utveckla LARV framtid samt att ge ett bra underlag till nästkommande projektledare. Nedan följer en del av summering från företagen och studenternas utvärderingar. Företagsrepresentanter I årets företagsutvärderingar ser man tendenser på en hel del förbättringar både ur praktiska och upplevelserelaterade områden. Det som förbättrats mest sedan 2014 enligt statistiken är ut- och inlämningen av gods. Många av svaren är mycket positiva, men självklart finns det en del förbättringsområden som kommer tas med till nästkommande år. Hur förberedda upplevde företagen att studenterna var innan mässan? Medelvärdet har ökat från 7,0 till 7,5 Hur fungerade utlämningen och inlämningen av gods? Medelvärdet har ökat från 7,9 till 9,3. Hur upplevde ni bemötandet under LARV? Medelvärdet har ökat från 8,7 till 9,6. Hur var mässklimatet? Medelvärdet har minskat från 8,5 till 8,4.

15 Sidan 10 av 12 Finns det intresse för förtagen att träffa studenter från LTU i ett annat forum än LARV?

16 Sidan 11 av 12 Besökande studenter I år har en tredjedel av studenterna fått en ny kontakt och en stor andel har funnit inspiration i samband med LARV. Detta påvisar att ett av LARVs syften har uppfyllts vilket är just att skapa nya möten mellan student och företag. I undersökningen ser man även att det är flest tredjeårsstudenter som besöker mässan. Alla svar i utvärdering från de besökande studenterna var övervägande positiva. Finns det företag som är relevanta för besökarnas utbildning? Medelvärdet har ökat från 82% till 89% där 100% är JA. Vilket år läser besökarna på LARV? Har de besökande studenterna förberett sig inför LARV? 1/3 av studenterna har förberett sig inför sitt besök på LARV. Därutav svarar den största andelen studenter att de förberett sig mellan en dag till en vecka innan mässdagen.

17 Sidan 12 av 12 Johan Pihl Kommunikationsstrateg Informationsrådsmöte Har haft ett första informationsrådsmöte för denna termin. Maskinsektionen och Geosektionen var närvarande. I och med att det var nya representanter från Geosektionen och I-sektionen gick vi igenom vad informationsrådsmötena ska vara till för. Vi diskuterade medlemsrekrytering med fokus på hur och sektionerna bör arbeta för att skapa sammanhållning. Vi gick även igenom de nya affischeringsreglerna som från och med nu gäller (reglerna går att hitta på INFARK INFARK (informationsansvarigas rådskonferens inom Reftec) planeras för fullt. Jag tillsammans med 5 st representanter från olika kårer inom Reftec ska 27 februari till 1 mars ha en konferens här i Luleå. Vi kommer tillsammans diskutera medlemsrekrytering med inriktning mot olika områden bl.a. distansstudenter och engagemang. Vi kommer även göra andra aktiviteter där vi kommer kunna lägga fokus på utbyte av idéer och erfarenheter kopplat till kommunikation och information. Affischeringsregler Jag tillsammans med Stina Lindfors (kommunikationschef på Luleå Studentkår) har lanserat de nya affischeringsreglerna. Nu arbetar vi med att informera berörda parter om reglerna, så att de eftersträvas och i framtiden enklare kunna bibehållas. Phaest.se Sidan Phaest.se håller på att stängas ner tillsvidare. Detta eftersom det saknats rutiner kring uppdatering av både statisk information samt uppdateringar som evenemang och blogg-inlägg. Besökare till phaest.se kommer framöver skickas vidare till teknologkaren.se. Den nuvarande statiska informationen håller på att sammanställas för att sparas hos. Hur phaest.se kommer se ut framöver är inte bestämt. Kårerna Informerar - tidningen Projektet med tidningen Kårerna informerar är under uppstart och vi söker engagerade till redaktionen. Projektet är som varje år ett samarbete med Luleå Studentkår. Tidningen ges varje år ut till alla nya studenter som ska börja på LTU. Förra året så reviderades tidningen ordentligt, både gällande layout och skrivet innehåll. Det nya utseendet gjorde tidningen mer professionell vilket ger ett bättre första intryck av. I år är målet att göra en liknande tidning, men att vi ska finslipa innehållet.

18 Bilaga Sidan 1 av 2 Uppdaterad policy om programföreningar Bakgrund Under året har kårstyrelsen jobbat med att göra om policy 15. Programföreningar i samarbete med sektioner och befintliga programföreningar. Av denna anledning genomfördes en workshop under höstterminen 2014 vilken ligger till grund för en uppdaterad policy om programföreningar. Kårstyrelsen vill diskutera några punkter innan uppdateringen tas upp för beslut på ett kårstyrelsemöte. Kommunikationsväg Denna bild förklarar kommunikationsvägen mellan centralt, sektionerna och programföreningarna. Tanken är att programföreningarna ska ha ett nära samarbete med sektionerna för att dessa två inte ska förta varandra och för att höja hellre än att sänka arbetet de båda gör för studenterna och främst medlemmar. Sektionsstyrelserna kommer vara de som stöttar i en uppstart av programförening samt granskar ansökan om de ekonomiska medel har avsatt för programföreningar, innan ansökan kommer till centralt. Det kommer finnas en guide/lathund med mallar och instruktioner för sektionsstyrelserna att tillgå för att underlätta i deras stöttningsarbete. Exempel på krav Programföreningen skall - ha en styrelse minst bestående av en ordförande, en kassör samt en utbildningsansvarig - rapportera om sin verksamhet på sektionsmötena genom en muntlig eller skriftlig presentation - efter avslutat verksamhetsår lämna in en skriftlig redogörelse till sektionsmöte för vad de ekonomiska medlen används till - marknadsföra utbildningsbevakning.se - finnas utbildningsbevakningssamordnaren i sektionsstyrelsen till hands

19 Bilaga Sidan 2 av 2 Ansökan om ekonomiska medel skall innehålla - verksamhetsplan - budget för kommande verksamhetsår - styrdokument - kontaktuppgifter till ansvariga i programföreningen Sektionsstyrelsen kan sätta upp egna förhållningsregler på sina programföreningar som kompletterar denna policy. Utdelning s styrelse har att tillgå totalt kr under verksamhetsåren 2014/2015 och 2015/2016 där kr tas från Investeringsfonden och kr tas från Sektionsfonden. En programförening kan söka maximalt 5000 kr per år.

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015. 2014-10-09, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015. 2014-10-09, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015, kl 18.30 i C305 Bilaga 12.1.1 Kårfullmäktige 1 Sidan 1 av 2 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Geosektionen Sektionen för Industriell ekonomi,

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14 2014-08-22 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 9 13/14

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 9 13/14 2015-05-26 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 3 13/14

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 3 13/14 2014-10-23 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2014/2015. 2014-11-06, kl 18.30 i A109

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2014/2015. 2014-11-06, kl 18.30 i A109 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2014/2015, kl 18.30 i A109 Bilaga 22.1.1 Kårfullmäktige 2 Sidan 1 av 2 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Geosektionen Sektionen för Industriell ekonomi,

Läs mer

Dagordning & Bilagesamling

Dagordning & Bilagesamling Dagordning & Bilagesamling Sektionsmöte 1 29 September 2016 Sidan 2 Dagordning sektionsmöte 1 Geosektionen torsdag den 29 September i sal E632 kl. 18:30 1 Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande,

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015 2015-03-05, kl 18.30 i C305 Bilaga 62.1.1 Kårfullmäktige 6 Sammanträdesdatum 2015-04-23 Sidan 1 av 4 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, Vice ordförande

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117.

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011/2012

Verksamhetsberättelse 2011/2012 Allmän verksamhet Styrelsen Då styrelsen tillträdde var nio av tio ledamöter tillsatta. Den tionde, PR-ansvarig, tillsattes under verksamhetsårets första sektionsmöte. Till att börja med fanns tre ledamöter

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2014/2015. 2015-02-05, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2014/2015. 2015-02-05, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2014/2015 2015-02-05, kl 18.30 i C305 Bilaga 42.1.1 Kårfullmäktige 4 Sammanträdesdatum 2015-02-05 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Maskinteknologsektionen

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund.

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:41 den 12 maj 2015 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Mattias

Läs mer

Teknologkårens styrelse Bilaga 42.1.1 Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sidan 1 av 6 Proposition angående styrdokument för medlemspremiering Bakgrund Efter flera år av oklarheter och

Läs mer

Protokollförare: Justeras: Närvarande medlemmar: Se bilaga. Övriga närvarande: Se bilaga. /Patrik Valfridsson. /Jennie Eriksson.

Protokollförare: Justeras: Närvarande medlemmar: Se bilaga. Övriga närvarande: Se bilaga. /Patrik Valfridsson. /Jennie Eriksson. Närvarande medlemmar: Se bilaga. Övriga närvarande: Se bilaga. Protokollförare: /Patrik Valfridsson Justeras: /Jennie Eriksson /Mattias Thorwid /Tomas Sahleström 1 Inledande formalia Föredragare: Jennie

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2013/2014. 2013-10-03, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2013/2014. 2013-10-03, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2013/2014, kl 18.30 i C305 Bilaga 12.1.1 Kårfullmäktige 1 Sidan 1 av 4 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, vice ordförande Martin Svensson Maskinteknologsektionens

Läs mer

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld.

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld. 1 Inledande formalia Föredragare: Martin Svensson 1.1 Mötet öppnas Martin Svensson förklarar mötet öppnat klockan 17:07 den 20:e maj 2014 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Martin

Läs mer

Senast reviderad Reglemente. för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Senast reviderad Reglemente. för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Innehållsförteckning 1. Policy... 3 1.1. Alumnlista... 3 1.2. Profilkläder... 3 1.3. Alkohol... 3 2. Styrelsen... 4 2.1 Styrelsens medlemmar...

Läs mer

Protokoll 9 13/14, Sammanträdesdatum: Tid: 12:54 14:38 Plats: B1309 Hoppesalen. Teknologkårens styrelse. Ledamöter N/L Kommentar

Protokoll 9 13/14, Sammanträdesdatum: Tid: 12:54 14:38 Plats: B1309 Hoppesalen. Teknologkårens styrelse. Ledamöter N/L Kommentar Ledamöter N/L Kommentar Oscar Kööhler KO N Linus Persson VO N Joakim Brahed UO N Maxime Koitsalu UvO L Johan Albihn SO N Tomas Vannucci INFO N t.o.m. 13:56 Therése Sveitz AO N Övriga närvarande Axelina

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2013/2014. 2013-11-07, kl 18.30 i E632

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2013/2014. 2013-11-07, kl 18.30 i E632 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2013/2014, kl 18.30 i E632 Bilaga 22.1.1 Kårfullmäktige 2 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, vice ordförande Martin Svensson Geosektionen,

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Teknologkårens instruktionssamling

Teknologkårens instruktionssamling Fastställd av KS 2012-09-21 Teknologkårens instruktionssamling 1. Utskott & arbetsgrupper 1. Arbetsmarknadsutskottet 2. Informationsutskottet 3. Studieutskottet 4. Utbildningsutskottet 5. Förvaltningsutskottet

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Sara Kafi.

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Sara Kafi. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:40 den 22 april 2015 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Mattias

Läs mer

Maskinteknologsektionens styrelsemöte Sammanträdesdatum: Tid: Plats: A3001

Maskinteknologsektionens styrelsemöte Sammanträdesdatum: Tid: Plats: A3001 Närvarande Arvid Marklund Lucas Asplund Oskar Tengberg Emma Nordekvist Carl Ekberg Philip Skånberg Erika Holmgren Tove Audhav Jonas Dahlgren Ordförande Vice Ordförande Kassör Utbildningsbevakningssamordnare

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 16.15 18.00, torsdag, 2014-12- 11 Plats: DG35 Närvarande: Emma Rydén, Linnea Fällström, Martina Kraff, Sandra Sjölander, Petra Landestål. Sofia Lindblad samt gästande

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Valerie Dahl, studienämndsordförande

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Protokoll sektionsmöte Geosektionen

Protokoll sektionsmöte Geosektionen Protokoll sektionsmöte Geosektionen Plats: Sal A117,. Tid: 10 mars 2016 kl. 18:30 Närvarande: 29 medlemmar. 2 icke medlemmar, se Bilaga 1. 1 Formalia 1.1. Mötets öppnande Oscar Forsberg förklarade mötet

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag.

Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag. Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag. FÖREDRAGARE Pontus Ridderström Bakgrund Datasektionen har idag kapital på ett sparkonto som inte utnyttjas. Därmed skall Datasektionen med hjälp av detta

Läs mer

Rapporter och meddelanden Presidiet

Rapporter och meddelanden Presidiet 2015-04-10 1 (6) Rapporter och meddelanden Presidiet Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen.

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 Bilaga 2 Kårstyrelsemöte Sammanträdesdatum Sidan 1 av 1 1. Förslag till kunskapsmentorer för teknologkåren Projektledaren för Kunskapsmentorerna

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-09-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-09-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-09-20 2013-09-09 Ansökan till sektionsfonden Sökt av: Sektionen för Industriell ekonomi Sökt summa: 5000-10000 kr Bakgrund Sektionen för industriell ekonomi

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-10-23

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-10-23 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-10-23 Victor Bjälke 2014-09-23 Ansökan till sektionsfonden Sidan 1 av 2 Ansökan till sektionsfonden Skaljackor avsedda för BRINNs medlemmar Bakgrund BRINN

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Maskinteknologsektionens instruktionssamling

Maskinteknologsektionens instruktionssamling Sida 1 av 14 Maskinteknologsektionens instruktionssamling Sida 2 av 14 Innehållsförteckning Instruktioner för Maskinteknologsektionens styrelse... 3 Inledning... 3 Allmänt... 3 Specifik arbetsbeskrivning

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

Verksamhetsplan Sektionsstyrelsen, styrit 14/15

Verksamhetsplan Sektionsstyrelsen, styrit 14/15 Verksamhetsplan Sektionsstyrelsen, styrit 14/15 Chalmers tekniska högskola Antagen: 2014 10 09 Sida 1 av 4 Innehåll 1 Förord 2 2 Operativt arbete 2 3 Fokusområden 2 3.1 Jämlikhet....................................

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Maskinteknologsektionens reglementessamling

Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 1 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 2 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Reglemente för Maskinteknologsektionens utbildningsutskott... 4 Syfte... 4 Ansvarighet...

Läs mer

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande.

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande. 1 (8) Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen. Men även vissa gemensamma delar eller

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-04-24 Bilaga 72.1.1 Sidan 1 av 3 Ansökan Sektionsfonden Ansökan av: Maskinteknologsektionen Ansökt summa: Sektionsfonden, 5110 kr Bakgrund Under Maskinteknologsektionen

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Maskinteknologsektionens styrelsemöte Sammanträdesdatum: Tid: Plats:A3101a

Maskinteknologsektionens styrelsemöte Sammanträdesdatum: Tid: Plats:A3101a Närvarande Arvid Marklund Lucas Asplund Oskar Tengberg Emma Nordekvist Carl Ekberg Philip Skånberg Erika Holmgren Tove Audhav Jonas Dahlgren Ordförande Vice Ordförande Kassör Utbildningsbevakningssamordnare

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Sidan 1 av 9 Verksamhetsplan 2014-2015 Denna verksamhetsplan bygger direkt på mål och visionsdokumentet, den version som fokusgruppen tagit fram. Det betyder att målen kan komma att förändras något då

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Benjamin Bylund, Alumnansvarig Erika Werner, Utbildningsbevakningssamordnare Christoffer Muhl, Kassör Patrik Valfridsson, Sekreterare Filip Lanneld, PR/informationsansvarig Mattias Nordin, Arbetsmiljökvalitetsansvarig

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

Uppstartsguide för ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap

Uppstartsguide för ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap Uppstartsguide för ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap För att underlätta uppstarten utav en ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap har den här uppstartsguiden författats.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2013/2014. 2014-02-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2013/2014. 2014-02-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2013/2014, kl 18.30 i C305 Bilaga 42.1.1 Kårfullmäktige 4 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, vice ordförande Martin

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19 Bilaga 82.1.1 Kårstyrelsemöte 9-13/14 Sammanträdesdatum 2014-06-19 Sidan 1 av 9 Verksamhetsplan 2014-2015 Denna verksamhetsplan bygger direkt

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Linköping 150225 Utifrån diskussioner med styrelsen och FUM så har styrelsen nu skrivit ett utkast till verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16. De strukturella

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 A117 1(7)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 A117 1(7) Sektionsmöte 2015-04- 21 18:30 A117 1(7) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel Smirat,

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den 2012-05-15 fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen

Läs mer