Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE / , kl i C305

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305"

Transkript

1 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE /2015, kl i C305

2 Bilaga Kårfullmäktige 5 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, Vice ordförande Dennis Forslund Maskinteknologsektionen meddelar att sen senaste KF: Genomfört SMART Arbetskväll och middag med Knightec Tillsatt ledningsgrupp inför M-JET Rapporterar att till nästa KF Fortsätta letandet efter nya Maskinen M-bowlingen Påbörja SM4 Geosektionen, Ordförande Sofia Skoglund Rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: Haft teambuildning med styrelsen Delat ut och sålt semlor under fettisdagen Sektionsmöte 1 Geovision song contest Möte med alla subgrupper där vi pratade mål och visioner samt förväntningar för verksamhetsåret 2015 Rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång: Tentastugor Geofrad Paus för tentap Sektionen för Industriell ekonomi, Ordförande Daniel Karlsson rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: Sektionsmöte 3 Alumniföreläsning Arbetat med uppdatering av hemsidan Planerat inför Studieresan till Stockholm Sålt profilprodukter Haft vårens första Case-fika Profilbildsfotografier samt fotografering av styrelsen och utskott Utbytesmingel med blivande, förgående och nuvarande utbytesstudenter Postgiro:

3 Bilaga Kårfullmäktige 5 Sidan 2 av 3 rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång: Sektionsmöte 4 och val av ny styrelse Studieresa till Stockholm Alumnirapport I-Case challenge 2015 I-konferens vid Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet Fortsatt utveckling av hemsida Och sist men inte minst, Tacotagget 2015 Datasektionen, Ordförande Pontus Ridderström Rapport sedan senaste KF Renoveringen av GULA har påbörjats S.N.O.P.P har genomförts Planeringen inför Darasittningen har påbörjats De tre programföreningarn har hållit sina första event, två pluggkvällar och en föreläsning Workshop tillsammans med de tre programföreningarna för att diskutera styrdokument m.m. Planering för företagskvällar med Academic Work och Arctic group Rapport till nästa KF Årsmötet ska hållas den 10 mars D.I.C.K Bergsskolans studentförening, Ordförande Elias Larsson rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: Läxhjälp för våra studenter Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar fotboll, ishockey och innebandy Pubkvällar Visning av hockeymatcher Ledarskapsutbildning för examensklasserna Jam session Spelkväll där man tar med sina instrument och jammar lite eller lyssnar på dom som spelar. Årsmöte 18 februari, med styrelsebyte. Konstitutionsmöte för överlämning av kårstyrelsen. Examenskomittens arbete fortsätter. rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång: Läxhjälp för våra studenter Postgiro:

4 Bilaga Kårfullmäktige 5 Sidan 3 av 3 Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar fotboll, ishockey och innebandy Pubkvällar Programråd Ledarskapsutbildning för examensklasserna Norrlandsresa för tredjeårseleverna, studiebesök Aitik och Malmberget. Tredjeårseleverna ska besök BK-dagen i Stockholm 10:e mars. Doktorandsektionen Adel Rapporterar på mötet SMK Rapporterar på mötet STUK Rapporterar på mötet Valberedningar Rapporterar på mötet Postgiro:

5 Bilaga Kårfullmäktige 5 14/15 Sidan 1 av 1 Pågåendelista KF 2 14/15 (141106) Proposition s centralorganisation KF 2 14/15 (141106) Proposition Nolleperiodens framtid KF 2 14/15 (141106) Proposition Anonyma tentamens Postgiro:

6 Sidan 1 av 12 Ledningsgruppens rapport till KF 5 14/15 Övergripande Uptakt Vårens Uptakt genomfördes den 18 februari för alla engagerade i s organisation. Fokus låg på att utveckla organisationen utifrån de tre arbetsområden som finns på central nivå; utbildning, arbetsmarknad och studiesocial verksamhet. Resultatet ska nu sammanställas och kommuniceras ut till hela s organisation och andra berörda parter. Från ledningsgruppens sida var kvällen mycket givande och resultatet ska förhoppningsvis implementeras till olika grad i framtiden. Personliga samtal Kårordförande och vice kårordförande har nu genomfört andra omgången personliga samtal med ledningsgruppen. Dessa samtal är till för individen och dess utveckling, samt att kunna reflektera över arbetet inom. Tanken är även att få ett tillfälle att stanna upp i sitt arbete och reflektera över mål, förväntningar och hur arbetet med dessa går. Enhetsmöte Alla enheter träffar kårordförande och vice kårordförande ungefär en gång i månaden för att följa upp enhetens arbete och diskutera aktuella frågor. Fokus ligger även på att lyssna av hur det går inom enheten och lyfta upp oklarheter.

7 Sidan 2 av 12 Axelina Flote Kårordförande Invigning av Career Center Den 10 februari invigdes Career Center på LTU (tidigare LTU Karriär). Det bjöds på mingel och underhållning som mynnade ut i en paneldebatt kring framtidens arbetsmarknad. var inbjuden för att svara på studenternas frågor kring hur förberedda de är inför arbetslivet bland annat. Gemensamt ordföranderåd och kassörsråd För att lyfta frågor som både berör sektionernas ordförande, vice ordförande och kassör kring ekonomi och ledarskap. Syftet med mötet var att väcka tankar som de sedan tar tillbaka till sina sektioner och funderar kring för att anpassa till deras organisationer. Universitetsstyrelsemöte På universitetsstyrelsemötet diskuterades internrevisionens rapport och årsredovisningen, båda för Career Center Möte med Mia Oldenburg på Career center där diskussioner gick kring deras vision om ökad arbetslivsanknytning i utbildningen och hur studenterna tycker i den frågan. Rektorsråd Excellenta lärare och e-learning diskuterades. Studentkårerna fick i uppdrag att hitta studenter som är intresserade av att sitta med i en projektgrupp för e-learning på LTU. Rektorslunch Bostäder, ombyggnationer och studentinflytande togs upp. Utfallet resulterade i en skyddsrond i A-huset då studenter och anställda är missnöjda med arbetsmiljön.

8 Sidan 3 av 12 Sanna Dahlberg Vice Kårordförande DIKS Genomfört diskussionsmöte inför Kårstyrelsemötet där vi bland annat behandlade ansökningar och diskuterade Ultima Thule. IT-bredning På månadens IT-beredning diskuterades och beslutades att arbetet kring en supportwebb ska fortgå. I dagsläget anses supportwebben på nuvarande webben vara mycket bristfällig. Pilotprojektet Canvas som är en del i arbetet kring den nya läroplattformen är nu klart och detta ska tas upp på närta IT-beredning för genomgång och diskussion. Kårstyrelsemöte Vi har genomfört ännu ett kårstyrelsemöte, där en hel del ansökningar till fonderna har inkommit. Vi beslutade även att lägga hemsidan phaest.se på is tillsvidare eftersom denna inte uppdaterats på några år. Ekonomi Gått igenom ekonomin för alla våra resultatenheter och gjort kontoanalyser vid misstämning, samt tittat över budgeterna från tidigare år och funderat kring hur kommande budgetprocess skall läggas upp.

9 Sidan 4 av 12 Erika Werner Utbildningsenhetens ordförande Sektionskontakt Fortsatt kommunikation med sektionsstyrelsen av den sektion jag är kontaktperson till. Detta för utbyte av information samt uppdatering hur det går i den dagliga verksamheten och hur centralt kan stödja sektionen mer. Programföreningar Första utkastet för policy för programföreningar är nu klart och feedback från sektionerna samt ledningsgruppen ska behandlas. Utifrån denna feedback fortsätter arbetet med policyn för att kunna underlätta att söka bidrag till programföreningar samt kunna underlätta arbetet att starta upp en ny programförening. UBS-råd Tillsammans med utbildningsenhetens vice ordförande kallat och genomfört UBS-råd. Fokus på utbildningsbevakning.se, systemet för hur och Luleå studentkår tar emot, hanterar och återkopplat studentärenden. Frågeställningar kring utbildningsbevakarnas relation till programråden och hur se kan samarbeta behandlades och möjliga kandidater till utbildningsenhetens ordförande togs upp. LTU HUL Programmen M, TD, Y och VOV har nu gått med i CDIO och utbildningsledarna för dessa program har åkt iväg på en konferens för att lära sig mer om vad det innebär samt hur LTU ska kunna implementera, samt hur detta gynnas studenterna. UGAN Utbildning på grund- och avancerad nivå. Även här diskuterades vad det betyder för LTU är med i CDIO. En projektledare valdes ut samt en projektbeskrivning ska upprättas om implementering av CDIO för de fyra utbildningarna. Övrigt Deltagit i ledarskapsutbildningen som anhölls för sektionsstyrelserna samt ledningsgruppen för tkl för att kunna utveckla mig själv till hur jag är en bättre ledare samt vad det är att vara ledare.

10 Sidan 5 av 12 Elin Hansén Utbildningsenhetens viceordförande Möte med International Office Under det senaste mötet pratades det om hur intresset för utbytesstudier i icke engelskspråkiga länder ska promotas, hur det kan bli enklare att tillgodoräkna kurser när man kommer tillbaka till LTU och hur vi ska marknadsföra oss utomlands med tanke på att vi har bra marknadsföring nationellt men syns väldigt dåligt internationellt. Dock togs inga beslut under detta möte.

11 Sidan 6 av 12 Johan Koskininen Sociala enhetens ordförande Konstråd Fortsatta diskussioner kring vilken konst som ska finnas i A-husets entré då det färdigställs. Håller ännu på att utvärdera vilken konst som skall finnas i A-huset då det färdigställs, vi kommer även börja diskutera vilken typ av konst som skall finnas på regnbågsallén. Regnbågsallén Sitter i en fokusgrupp som håller på att diskutera Regnbågsalléns utformning på en lite mer detaljerad nivå. En arkitektfirma har valts som skall rita framtidens Regnbågsallé. Musikråd Har samordnat möten mellan skolans olika musikföreningar och diskuterat deras samarbete och gemensamma lokaler och prylar. StiL Håller på att diskutera avtal med StiL för engagerade och för nolleperioden och har informativa möten om vad som som händer i våra organisationer. Alkoholutbildning för föreningar Planerar alkoholutbildning för sexmästerier och efterfestlokaler tillsammans med Karin Burström, Pär Landfors och Per Lund (Projektledare på Luleå Studentkår). Nolleperioden Har påbörjat en redigering av Nolleperiodens styrdokument och fortsätter leda gruppen. Arbetsmiljögruppen(AMG) & Arbetsmiljökommitén(AMK) Har suttit i möten med representanter från skolan och diskuterat strategiska(amk) och operativa(amg) frågor. På AMG tog vi upp problematiken kring nötallergier på skolan och att det inte finns något uttalat kring detta, kommer driva att en policy eller förbud kommer tas fram. Problem under ombyggnationerna, undanplockade sopstationer, klädskåp åt studenter och pantstationer. Det som togs upp i AMK är problematiken kring att våra skyddsombud utbildas för ofrekvent, en ny alkohol och drogpolicy, en sammanställning av alla tillbud och olycksfall som skett under 2014 och lite statistik kring sjukfrånvaro på universitetet. Överlämning Håller på att ta fram överlämningsrutiner tillsammans med Josefine Pettersson(Projektledare LARV)

12 Sidan 7 av 12 Karin Burström Phaestmästarinna TKL-kampen Resultaten är nu uppe på facebooksidan och i skrivande stund ligger maskin först. Nästa deltävling är den 7 mars - M-bowling! Sexmästerier Vi har haft flera möten där vi bland annat tagit upp ovveinvigningen som kommer att bli när leran blir lerig igen. Andra saker som diskuteras är thulen, teambuilding och alkoholworkshops. Dessa workshops kommer att hållas de närmsta veckorna och är till för sexmästerier och efterfestlokaler. Avslutningsfestivalen Tillsammans med sexmästerierna kommer vi att bilda en arbetsgrupp som jobbar med detta projekt. Ingenting är skrivet i sten ännu, förslag och assistans mottages tacksamt.

13 Sidan 8 av 12 Cecilia Crampelle Arbetsmarknadsenhetens ordförande Reftec LARM LinTeks ARbetsmarknadsMässa Den februari åkte jag tillsammans med Josefine på LARM för att se hur deras mässa fungerar, mingla med företag och marknadsföra LTU till företag i söder. Vi passade också på att ha ett ARG-möte där vi främst diskuterade hur vi skulle kunna göra det enklare för företag att ingå samarbeten med kårerna i och med mässorna då detta upplevts problematiskt när mässan även haft en större samarbetspartners. PREvent PREvent-gruppen anordnade den 12 februari en lunchföreläsning med Siemens. Vi har också påbörjat sociala kvällar för att gruppen ska komma varandra närmre och därmed främja samarbete. Just nu jobbar PREvent med Skogsindustriernas branschkväll den 3 mars samt en lunchföreläsning med Siemens den 10 mars. Information om dessa finns på teknologkaren.se/evenemang Arbetsmarknadsgruppen Vi har börjat se över alla prislistor då vi tror på att matcha dessa mot varandra för att få en enhetlig bild utåt. En väg in En ny policy vilken grundar sig i reglemente 1.5 för sponsring och arbetsmarknadsevent har röstats igenom på KS 6. Policy för samarbete inom angående näringslivet kommer läggas in i policysamlingen kapitel 16, snarast. Jag tillsammans med Johan Koskinen kommer sammankalla sektionerna till ett möte angående detta, i enlighet med policyn, och sektionskontakterna på varje sektion kommer kunna gå igenom detta med respektive sektion. Sektionsutbildning Den 24e och 26e februari arrangerar vi den andra kompetensutvecklande utbildningen för sektionsstyrelserna. Denna gång handlar det om ledarskap och att leda sig själv i en grupp. Det blir totalt 31 deltagare delat på två kvällar. I skrivande stund är detta inte genomfört varför jag inte kan utvärdera utbildningen.

14 Sidan 9 av 12 Josefine Pettersson Projektledare för LARV LARV-crew Intyg har delats ut till de engagerade som är kårmedlemmar samt att en gåva från Atlas Copco har delats ut till alla engagerade. Reftec och ARG LARM, LinTeks arbetsmarknadsdagar, Linköping, 10/2-11/2 Deltog på LARM tillsammans med Arbetsmarknadsenhetens ordförande för att hämta inspiration inför nästkommande LARV samt mingla med företag. Överlämning Har sammanställt en överlämningsmall till projektgruppen för att få så pass enhetliga/matnyttiga överlämningar som möjligt. Till början av mars kommer projektgruppen ha lämnat in sina skriftliga överlämningar samt uppdaterade arbetsbeskrivningar. Därefter kommer det även bokas in överlämningsmöten. Rekrytering - Projektgruppen för LARV 2016 Planeringen inför rekryteringskampanjen för nästkommande projektgrupp är i full gång, och kommer inom kort starta. Här kommer fokus ligga på att rekrytera bland annat en vice projektledare i tidigare stadie för att fungera som stöd för den nya projektledaren i rekryteringen av en projektgrupp. Utvärdering av LARV 2015 Fortsatt sammanställning av besökares, företagens samt de engagerades utvärderingar pågår. Detta för att ständigt kunna utveckla LARV framtid samt att ge ett bra underlag till nästkommande projektledare. Nedan följer en del av summering från företagen och studenternas utvärderingar. Företagsrepresentanter I årets företagsutvärderingar ser man tendenser på en hel del förbättringar både ur praktiska och upplevelserelaterade områden. Det som förbättrats mest sedan 2014 enligt statistiken är ut- och inlämningen av gods. Många av svaren är mycket positiva, men självklart finns det en del förbättringsområden som kommer tas med till nästkommande år. Hur förberedda upplevde företagen att studenterna var innan mässan? Medelvärdet har ökat från 7,0 till 7,5 Hur fungerade utlämningen och inlämningen av gods? Medelvärdet har ökat från 7,9 till 9,3. Hur upplevde ni bemötandet under LARV? Medelvärdet har ökat från 8,7 till 9,6. Hur var mässklimatet? Medelvärdet har minskat från 8,5 till 8,4.

15 Sidan 10 av 12 Finns det intresse för förtagen att träffa studenter från LTU i ett annat forum än LARV?

16 Sidan 11 av 12 Besökande studenter I år har en tredjedel av studenterna fått en ny kontakt och en stor andel har funnit inspiration i samband med LARV. Detta påvisar att ett av LARVs syften har uppfyllts vilket är just att skapa nya möten mellan student och företag. I undersökningen ser man även att det är flest tredjeårsstudenter som besöker mässan. Alla svar i utvärdering från de besökande studenterna var övervägande positiva. Finns det företag som är relevanta för besökarnas utbildning? Medelvärdet har ökat från 82% till 89% där 100% är JA. Vilket år läser besökarna på LARV? Har de besökande studenterna förberett sig inför LARV? 1/3 av studenterna har förberett sig inför sitt besök på LARV. Därutav svarar den största andelen studenter att de förberett sig mellan en dag till en vecka innan mässdagen.

17 Sidan 12 av 12 Johan Pihl Kommunikationsstrateg Informationsrådsmöte Har haft ett första informationsrådsmöte för denna termin. Maskinsektionen och Geosektionen var närvarande. I och med att det var nya representanter från Geosektionen och I-sektionen gick vi igenom vad informationsrådsmötena ska vara till för. Vi diskuterade medlemsrekrytering med fokus på hur och sektionerna bör arbeta för att skapa sammanhållning. Vi gick även igenom de nya affischeringsreglerna som från och med nu gäller (reglerna går att hitta på INFARK INFARK (informationsansvarigas rådskonferens inom Reftec) planeras för fullt. Jag tillsammans med 5 st representanter från olika kårer inom Reftec ska 27 februari till 1 mars ha en konferens här i Luleå. Vi kommer tillsammans diskutera medlemsrekrytering med inriktning mot olika områden bl.a. distansstudenter och engagemang. Vi kommer även göra andra aktiviteter där vi kommer kunna lägga fokus på utbyte av idéer och erfarenheter kopplat till kommunikation och information. Affischeringsregler Jag tillsammans med Stina Lindfors (kommunikationschef på Luleå Studentkår) har lanserat de nya affischeringsreglerna. Nu arbetar vi med att informera berörda parter om reglerna, så att de eftersträvas och i framtiden enklare kunna bibehållas. Phaest.se Sidan Phaest.se håller på att stängas ner tillsvidare. Detta eftersom det saknats rutiner kring uppdatering av både statisk information samt uppdateringar som evenemang och blogg-inlägg. Besökare till phaest.se kommer framöver skickas vidare till teknologkaren.se. Den nuvarande statiska informationen håller på att sammanställas för att sparas hos. Hur phaest.se kommer se ut framöver är inte bestämt. Kårerna Informerar - tidningen Projektet med tidningen Kårerna informerar är under uppstart och vi söker engagerade till redaktionen. Projektet är som varje år ett samarbete med Luleå Studentkår. Tidningen ges varje år ut till alla nya studenter som ska börja på LTU. Förra året så reviderades tidningen ordentligt, både gällande layout och skrivet innehåll. Det nya utseendet gjorde tidningen mer professionell vilket ger ett bättre första intryck av. I år är målet att göra en liknande tidning, men att vi ska finslipa innehållet.

18 Bilaga Sidan 1 av 2 Uppdaterad policy om programföreningar Bakgrund Under året har kårstyrelsen jobbat med att göra om policy 15. Programföreningar i samarbete med sektioner och befintliga programföreningar. Av denna anledning genomfördes en workshop under höstterminen 2014 vilken ligger till grund för en uppdaterad policy om programföreningar. Kårstyrelsen vill diskutera några punkter innan uppdateringen tas upp för beslut på ett kårstyrelsemöte. Kommunikationsväg Denna bild förklarar kommunikationsvägen mellan centralt, sektionerna och programföreningarna. Tanken är att programföreningarna ska ha ett nära samarbete med sektionerna för att dessa två inte ska förta varandra och för att höja hellre än att sänka arbetet de båda gör för studenterna och främst medlemmar. Sektionsstyrelserna kommer vara de som stöttar i en uppstart av programförening samt granskar ansökan om de ekonomiska medel har avsatt för programföreningar, innan ansökan kommer till centralt. Det kommer finnas en guide/lathund med mallar och instruktioner för sektionsstyrelserna att tillgå för att underlätta i deras stöttningsarbete. Exempel på krav Programföreningen skall - ha en styrelse minst bestående av en ordförande, en kassör samt en utbildningsansvarig - rapportera om sin verksamhet på sektionsmötena genom en muntlig eller skriftlig presentation - efter avslutat verksamhetsår lämna in en skriftlig redogörelse till sektionsmöte för vad de ekonomiska medlen används till - marknadsföra utbildningsbevakning.se - finnas utbildningsbevakningssamordnaren i sektionsstyrelsen till hands

19 Bilaga Sidan 2 av 2 Ansökan om ekonomiska medel skall innehålla - verksamhetsplan - budget för kommande verksamhetsår - styrdokument - kontaktuppgifter till ansvariga i programföreningen Sektionsstyrelsen kan sätta upp egna förhållningsregler på sina programföreningar som kompletterar denna policy. Utdelning s styrelse har att tillgå totalt kr under verksamhetsåren 2014/2015 och 2015/2016 där kr tas från Investeringsfonden och kr tas från Sektionsfonden. En programförening kan söka maximalt 5000 kr per år.

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015. 2014-10-09, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015. 2014-10-09, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015, kl 18.30 i C305 Bilaga 12.1.1 Kårfullmäktige 1 Sidan 1 av 2 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Geosektionen Sektionen för Industriell ekonomi,

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Sidan 2 Bilaga 1 Styret informerar Ordförande Kristin Jonsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följandegjorts: Styrelsemöte Närvarat och varit mötesordförande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1 PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Ordförande Måns Östberg Vice

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer